Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (7)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ACTA TERRAE FOGARASIENSIS

Periodicul Muzeului Ţării Făgăraşului „Valer Literat”
Website: http://muzeufagaras.ro/publicatii


I (2012) [descarcă numărul integral (87MB)]

MATVEEV Sergiu, Sobari – sit de epocă romană. Cadrul geografic şi istorico-arheologic
MUNTEANU-BEŞLIU Petre, Mănăstirea cisteriană de la Cârţa. Cercetări arheologice de salvare (2009 şi 2011)
LÓRÁND Zsigmond Bordi, Cetatea Ciuntită (Ika) de la Cernat
OŢA Liana, OŢA Silviu, Cercetări arheologice în cetatea de la Caraşova-Grad. Instalaţii de încălzire, cisterna, construcţie anexă
MĂNUCU-ADEMEŞTEANU Gheorghe, LAZĂR Ginel, OŢA Silviu, Despre istoricul unor campanii de cercetare arheologică preventivă. Strada Pictor Nicolae Tonitza, situată în centrul istoric al capitalei
ISTVÁN Attila Szekeres, Monumente covăsnene marcate cu steme
NICULA Dana Roxana, Teatrul naţional din Caracal – o bijuterie arhitecturală a secolului XIX
SCĂICEANU Cristian, Statuia lui Alexandru Ioan Cuza de la Craiova
STOIAN Emil, Înzestrarea şi înfrumuseţarea Branului cu monumente religioase în timpul reginei Maria
ION Narcis Dorin, Biserica din Ruginoasa în atenţia comisiunii monumentelor istorice (1928-1948)
OPRIŞ Ioan, Drăguşul şi drăguşenii – repere în muzeografia din România
OLTEANU Florentin, SOFONEA Alexandru Liviu, ILIESCU Marina, Proiect „Centrul cultural Constantin Brâncoveanu – Inochentie Micu-Klein"


II (2013) [descarcă numărul integral (14MB)]

ARHEOLOGIE
LUCA Adrian Sabin, NATEA Vasile Gheorghe, PALAGHIE Vasile, Cercetarea preventivă de la Miercurea Sibiului IV, judeţul Sibiu, (pag.11)
OŢA Loredana Liana, Statistică şi distribuţie teritorială, cu privire specială asupra mormintelor din Moesia Inferior, (pag.29)
MATVEEV Sergiu, Situl de epocă romană Sobari şi problema fortificaţiilor în mediul Sântana de Mureş – Černjachov, (pag.35)
DRAGOTĂ Gheorghe, Castre romane din Ţara Făgăraşului, (pag.49)
OŢA Silviu, Brăţări de tradiţie bizantină descoperite în spaţiul nord–dunărean (secolele XI–XIII), (pag.73)
TENTIUC Ion, Consideraţii privind cercetarea arheologică a unor necropole medievale bisericeşti din spaţiul pruto–nistrean, (pag.93)
LÓRÁND Zsigmond Bordi, Fortificaţii din secolele XIII–XVIII în Trei Scaune, (pag.107)

ISTORIE
STRĂUŢIU Eugen, Rolul administrativ al Sibiului – anvergura regională şi centrală (sec.XII–XX), (pag.129)
MOŢOC Radu, Biserica românilor din Transilvania în perioada 1700–1764, (pag.149)
CÂMPEANU Marius, Mărturii documentare privind şcolile confesionale româneşti din Protopopiatul greco–catolic Cosău în anul 1873, (pag.175)
BĂJENARU Constantin, Situaţia învăţământului confesional greco–catolic din Ţara Făgăraşului în deceniul opt al secolului al XIX–lea, (pag.189)
BARNA Loredana Marinela, POPOVICI Ramona, Imaginarul vieţii braşovene ilustrat în publicitatea Gazetei Transilvaniei (1872–1881), (pag.199)
STĂNESCU Cătălin, SCUTARU Corina, Câmpulung Muscel în timpul primului război mondial. Însemnări din documente de arhivă, (pag.213)
STOIAN Emil, Dr. Aurel Stoian, delegat al comitatului Făgăraş la Marea Unire, (pag.223)
CIUPEA Ioan, OLTEANU Florentin, Făgărăşeni în Cetatea Închisoare, 1950–1960, (pag.249)
ISTVÁN Attila Szekeres, Renaşterea fenomenului heraldic la Sf. Gheorghe după anul 1989, (pag.285)

PATRIMONIU
SONOC Gh. Alexandru, Consideraţii cu privire la câteva tablouri cu reprezentări de turci şi tătari din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, (pag.307)
MUREŞAN Valentin, Consideraţii de istoria artei cu privire la tablouri aparţinând şcolilor germană şi austriacă din Pinacoteca Muzeului Naţional Brukenthal, (pag.323)
POPICA Radu, Câteva date privitoare la activitatea şi creaţia pictorului Nicolae Popp, (pag.345)
OPRIŞ Ioan, Din nou despre monumentele din Ţara Făgăraşului şi Valer Literat, (pag.359)
ION Dorin Narcis, Un monument şi proprietarii săi – Palatul Elena Kretzulescu din Bucureşti, (pag.367)
SCĂICEANU Andrei Cristian, Activitatea artistului Şerban Zainea la Banca Naţională a României, (pag.381)
GABRIELLA Zsigmond, Rarităţi bibliofile din colecţiile Bibliotecii Brukenthal, (pag.407)
LAZĂR Monica, LAZĂR Ginel, Odiseea preţiosului Tetraevanghel slavon al Mănăstirii Floreşti de pe Valea Smilei, (pag.425)
GORGOI Ion Mihai, CĂLIN Florin Gerald, GORGOI Mihaela Adina, Arhitectura populară de pe văile Argeşelului şi Vâlsanului, (pag.441)
RUS Valer, Valorificarea modernă a Patrimoniului cultural naţional imaterial – ROMANA pentru toţi, (pag.455)

RESTAURARE–CONSERVARE
TEODOR Otilia Ligia, Aspecte privind restaurarea unor vase ceramice din cultura Cucuteni, (pag.469)
MOROŞAN Daniela, Altare medievale aflate în expoziţia de bază a Muzeului Naţional Brukenthal. Altarul din Boian şi altarul de la Proştea Mare. Conservare, restaurare, (pag.483)
FARAON Gheorghe, Măsuri de conservare a colecţiei de glăjărie aparţinând Muzeului Ţării Făgăraşului, (pag.497)

VARIA
BICA Viorica, Ovid Densuşianu, precursor al modernismului, (pag.509)


III (2014) [descarcă numărul integral (18MB)]

300 DE ANI DE LA MARTIRIUL BRÂNCOVENILOR
ITTU Constantin, Constantin Brâncoveanu ”numai de sânguratic neamul lui”, (pag.13)
LAZĂR Ginel, Activitatea de mecenat a lui Constantin Brâncoveanu reflectată prin prisma cărţilor de patrimoniu ale Muzeului Naţional de Istorie a României, (pag.23)
BICA Viorica, Constantin Brâncoveanu, însemne ale timpului, (pag.37)
MOŢOC Radu, Săbiile lui Constantin Brâncoveanu, (pag.57)
MĂNESCU Constantin, Mănăstirea Hurezi – simbol al jertfei pentru credinţă şi neam, (pag.71)
TIRON Tudor-Radu, Întregiri genealogice şi heraldice la istoria Brâncovenilor din secolul al XIX-lea, (pag.81)

100 DE ANI DE LA DECLANŞAREA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
SCĂICEANU Andrei Cristian, Intrarea României în Primul Război Mondial văzută de contemporani, (pag.101)
MICU Luminita Bianca, Amintiri din spatele frontului: fragmente din corespondenţa Elenei Mureşianu către fiul său, Aurel, anul 1914, (pag.113)
STOIAN Emil, Intrarea trupelor române în Bran – 15 august 1916, (pag.121)
BĂJENARU Constantin, Făgărăşenii şi Primul Război Mondial. Memorie şi istorie (II), (pag.161)
FARAON Gheorghe, Contribuţii la istoria Ţării Făgăraşului. Participarea vădenilor la Primul Război Mondial, (pag.181)
POPESCU Marin, Mausoleul de la Mateiaş, monument de suflet al muscelenilor. Avatarurile monumentelor, (pag.205)

ARHEOLOGIE–ISTORIE
SAVU Lucica, Câteva consideraţii referitoare la densitatea de locuire a Depresiunii Făgăraşului în a Doua Epocă a Fierului, (pag.221)
DRAGOTĂ Gheorghe, Aşezări dacice din Ţara Făgăraşului, (pag.241)
MATVEEV Sergiu, Istoricul cercetărilor arheologice a sitului de la Sobari (r. Soroca), (pag.263)
LÓRÁND Zsigmond Bordi, Spade medievale descoperite în judeţul Covasna, (pag.277)
MĂRCULEŢ Vasile, Împăraţi bizantini în spaţiul românesc, (pag.309)
ANTAL Lukács, DRAGNE Aurel, Cele mai vechi biserici româneşti din Ţara Făgăraşului, (pag.331)
BUCUR Alexandru, Contribuţii la istoria învăţământului braşovean. Şcolile de grăniceri şi grănicereşti (1773–1921), (pag.353)
TABUNCIC Sergiu, Un protest al sacagiilor oraşului Chişinău din anul 1821, (pag.383)
BARNA Loredana Marinela, Braşovul relatat în paginile Gazetei de Transilvania în anii 1848–1849, (pag.401)
CÂMPEANU Marius, Consideraţii privind înfiinţarea şi organizarea Vicariatului greco-catolic al Maramureşului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.411)
STRĂUŢIU Eugen, Despărţământul Miercurea al Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (1901–1945), (pag.429)
PETRENCU Anatol, Pe cont propriu, neînvinşi, însă, (pag.445)
ISTVÁN Attila Szekeres, Preocupări de heraldică în Transilvania, (pag.451)

PATRIMONIU
SONOC Gh. Alexandru, CHIRIAC Mihai, Scurte consideraţii asupra unor piese sculpturale romane provinciale din judeţul Sibiu, (pag.475)
SONOC Gh. Alexandru, O scenă de luptă inspirată de cucerirea cetăţii Buda de către austrieci (1686) în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu, (pag.491)
BODA Gina, Influenţe ale picturii brâncoveneşti şi postbrâncoveneşti în bisericile hunedorene, (pag.515)
TEUCEANU Radu, Lexiconul pentru comercianţi al savantului german Carl Günther Ludovici (1707–1778), ”Eröffnete Akademie der Kaufleute” – studiu de caz, (pag.521)
APOSTOL Alina, Cărţi cu dedicaţii din biblioteca lui Nicolae Grigorescu, (pag.537)
ITTU Gudrun-Liane, Primul Război Mondial în operele artiştilor plastici germani din Transilvania, (pag.547)
LAZĂR Monica, Presa bucureşteană din anii neutralităţii. Digitizare colecţie patrimoniu şi valorificare pe site-ul M.N.I.R.: Marele Război, (pag.561)
SAFTA Sanda, Arta populară musceleană din cadrul Muzeului Municipal Câmpulung Muscel, (pag.571)
OPRIŞ Ioan, Spaţiul muzeal şi cerinţele acestuia în viziunea liderilor muzeografiei din România (1918–1948), (pag.585)
URSESCU Cristina-Marta, ANDREI Ana-Maria, Constantin Brâncoveanu, continuator în dezvoltarea limbii literare române. Un exemplar al Bibliei lui Şerban Cantacuzino în laboratorul de conservare, (pag.599)
TEODOR Otilia Ligia, Degradări ale ceramicii arheologice–metode de prevenire şi tratament, (pag.607)
HUŞLEAG Arina, Cultura Precucuteni între istorie, restaurare şi expunere, (pag.617)


IV (2015) [descarcă numărul integral (25MB)]

ARHEOLOGIE–ISTORIE
COROBCEAN Andrei, Interpretări etnice ale monumentelor funerare din interfluviul pruto-nistrean de la mijlocul mileniului I a.Chr., (pag.13)
OŢA Liana, Câteva observaţii cu privire la importurile romane din mormintele sarmatice din Muntenia, (pag.25)
MATVEEV Sergiu, Interpretări etnice a vestigiilor arheologice din secolele II-IV p.Chr. din spaţiul pruto-nistrean în istoriografia sovietică, (pag.35)
MĂRCULEŢ Vasile, Campania bizantină din 1148 împotriva cumanilor şi consecinţele sale asupra situaţiei teritoriilor de pe malul stâng al Dunării de Jos, (pag.51)
NOANE Dumitru, Preocupări astronomice în Cetatea Oradea, (pag.69)
DRAGOTĂ Gheorghe, Date noi privind tezaurul monetar medieval de la Părău (jud.Braşov), (pag.89)
MUNTEANU Beşliu Petre, Arheologia Pieţei Huet din Sibiu: aspecte particulare, (pag.111)
LÓRÁND Zsigmond Bordi, Fortificaţiile Pasului Oituz, (pag.137)
LAZĂR Ginel, Diploma de înnobilare cu blazon acordată de principele Mihail Apafi I lui Toma Trâmbiţaş din Ţara Făgăraşului, (pag.161)
ISTVÁN Attila Szekeres, Stemele din incinta Muzeului Naţional Secuiesc, (pag.183)
LUKÁCS Antal, DRAGNE Aurel, Cercetările arheologice de la Mănăstirea Trestioara din Şinca Nouă, (pag.213)
CÎRSTEA Monica, Studiu istoric al zonei de sud-vest a municipiului Ploieşti, (pag.227)a
DUMBRĂVEANU Traian-Constantin, O primă reprezentare cartografică a Castrului roman CVMIDAVA, pe Hărţile Iozefine, 1769-1773, (pag.241)
COSMA Ela, Cine au fost românii colibaşi? Mărturii din secolele XVIII-XIX, (pag.247)
CHEFANI-PĂTRAŞCU Steluţa, Documentele întemeierii oraşului Alexandria, (pag.259)
TIRON Tudor-Radu, Pe urmele unui nobil făgărăşean: colonelul Ştefan Stoika de Veneţia de Jos şi ctitoria sa din inima Bărăganului, (pag.271)
BUCUR Alexandru, O personalitate uitată a Ţării Făgăraşului: Căpitanul Vasile Stanciu de Vist (1821-1899), (pag.301)
MĂNESCU Constantin, Pagini din istoria învăţământului vâlcean. Comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea, (pag.313)
LAZĂR Mariana, Consideraţii privind statutul mănăstirii Cotroceni în a doua jumătate a secolului XIX, (pag.327)
DETEŞAN Daniela, Acte notariale din Transilvania (1850-1918). Conţinut şi tipologie, (pag.345)
POPA-ANDREI Mirela, Vicarii foranei din provincia mitropoliană de Alba-Iulia şi Făgăraş (1853-1918): segment important al elitei ecleziastice româneşti. Vicarii din Făgăraş, (pag.361)
CÂMPEANU Marius, Forme de organizare ale învăţătorilor din Vicariatul greco-catolic al Maramureşului, (pag.371)
BĂJENARU Constantin, Responsabilităţile şi atribuţiile organismelor de conducere ale comitatului Făgăraş în perioada 1870-1914, (pag.391)
DIN Petre, Aspecte ale societăţii româneşti reflectate în publicistica lui Octavian Goga, (pag.403)
IONESCU Mihai Ion, Activitatea submarinelor britanice din clasa U cu baza în insula Malta în cursul anului 1941, (pag.417)
PETRENCU Anatol, Românii în Gulagul din R.A.S.S. Karelia, (pag.429)
SCĂICEANU Andrei Cristian, Activiştii de partid din anii '50 între discursul oficial şi limbajul curent, (pag.443)
STOIAN Emil, Sextil Puşcariu şi Branul postbelic, (pag.457)
STRĂUŢIU Eugen, Monografia locală în regiunea Sibiului. Trecut, prezent şi viitor, (pag.475)
ROGOJANU Dumitru-Cătălin, ”Strada”: a cincea putere în stat?, (pag.491)

PATRIMONIU–CULTURĂ
BĂJENARU Elena, Altarul triptic – o piesă unicat în patrimoniul Muzeului Ţării Făgăraşului ”Valer Literat”, (pag.499)
OANE Sorin, Francisco de Goya, Maja îmbrăcată şi Maja dezbrăcată – povestea celui mai celebru set de tablouri din istoria picturii, (pag.509)
RĂDULESCU Răzvan Dan, Presa vremii despre Nicolae Grigorescu, (pag.519)
BRATU Anca-Raluca, Sculpturi semnate Albert Ernest Carrier-Belleuse în casa Ghiţă Ionescu din Ploieşti, (pag.529)
ITTU Gudrun-Liane, Ernst Honigberger (1885-1974) – un artist braşovean aproape uitat, (pag.539)
CHIRIAC Mihai, Cap de statuetă romană aflat în colecţiile Muzeului Municipal Mediaş. Scurte consideraţii istorice şi arheologice, (pag.549)
TEŞCULĂ Nicolae, Capodoperă de meşter a breslei dogarilor în colecţia Muzeului de Istorie Sighişoara, (pag.557)
SONOC Gh. Alexandru, Un portret al generalului Paul Demetrius von Kotzebue în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu, (pag.565)
CĂLIN Gerard, Tipologia gospodăriei ţărăneşti de pe Valea Vâlsanului, judeţul Argeş. Perioada 1800-1950, (pag.597)
BURCEA Oana, De la cort la palat. Corturarii din sudul Transilvaniei, (pag.613)
(MANEA) Udrea Florentina, Patrimoniul construit al municipiului Făgăraş – expresie a diversităţii în LMI (Lista Monumentelor Istorice), (pag.625)
BODA Gherghina – Protecţia patrimoniului cultural mondial. Convenţia de la Paris din anul 1972, (pag.643)
LAZĂR Monica, Secţia Muzeul Naţional Filatelic din cadrul M.N.I.R.: patrimoniu, obiective şi perspectivă, (pag.649)
IORDAN Corina, ”Exponatul lunii” sau cum ne punem în valoare patrimoniul muzeal, (pag.659)
BUCUR Mirel-Vasile, Investigaţia radiologică digitală aplicată în cazul unor icoane pe panou restaurate prin proiectul MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia, (pag.665)
COTEŢIU Marin, Restaurarea icoanei de hram a bisericii Sfânta Treime din satul Mândra, Ţara Făgăraşului, începutul secolului XIX, (pag.673)
LANGA Paul-Victor, BUCUR Mirel-Vasile, Restaurarea icoanei pe sticlă Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, fraţii Grecu, nr. inv. Ic423, Muzeul Ţării Făgăraşului ”Valer Literat”, (pag.687)
PASCU Iulia-Maria, SONOC Gh. Alexandru, Stabilizarea structurală şi redarea coeziunii cromatice a unui portret postum al lui Alexandru Ioan Cuza realizat în atelierele Nadar, (pag.705)
FARAON Gheorghe, Conservarea colecţiei de ceramică populară a Muzeului Ţării Făgăraşului „Valer Literat”, (pag.729)
ITTU Constantin, Text şi imagine în Breviarul Brukenthal, (pag.739)
BICA Viorica, Restitutio Inochentie Micu-Klein, (pag.753)
MOŢOC Radu, Epopeea dicţionarului Augustin Scriban, (pag.773)

RECENZII
OLARU Claudiu, Steluţa Chefani-Pătraşcu, Moşieri teleormăneni (1864-1949). Mărire şi decădere, Bucureşti, Editura Renaissance, 2011, 390 pp., (pag.801)