Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (7)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

CERCETĂRI DE LINGVISTICĂ

Periodicul Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară
Perioadă activitate: 1956-1993
ISSN 0373-1545
Website: http://www.inst-puscariu.ro/cercetari_de_lingvistica.htmlAnul I (1-4, ianuarie-decembrie) 1956 [descarcă numărul integral (435MB)]

• Cuvînt înainte, (pag.7)

STUDII
Acad. PETROVICI E., Echivalenţa morfologică a variantelor fonemelor vocalice romîneşti, (pag.11)
PĂTRUŢ I., Despre genul „neutru” în limba romînă, (pag.29)
MARINOVICI Rita, Observaţii în legătură cu întrebuinţarea şi valoarea numărului substantivelor în limba romînă şi în limba maghiară, (pag.41)
NEIESCU P., Contribuţii la studiul variaţiei de durată a fonemelor limbii romîne, (pag.65)
PASCA Şt., Contribuţii la istoria începutului scrisului romînesc, (pag.79)
TODORAN R., Cu privire la o problemă de lingvistică în discuţie: limbă şi dialect, (pag.91)

LINGVIŞTI ŞI FILOLOGI DIN TRECUT
PAŞCA Şt., Activitatea lui Moses Gaster în domeniul lingvisticii şi al filologiei romîne, (pag.103)

ARTICOLE ŞI NOTE
PĂTRUŢ I., Probleme de morfologie şi ortografie în legătură cu i în limba romînă, (pag.119)
TODORAN R., Note morfologice, (pag.125)
ZDRENGHEA M., Articulat-nearticulat, (pag.137)
RUSU Gr., Etimologia cuvîntului căşiţă, (pag.141)

• Cronică, (pag.145)
• Recenzii şi dări de seamă, (pag.153)
• Indice, (pag.181)


Anul II (ianuarie-decembrie) 1957 [descarcă numărul integral (99MB)]

MACREA D., Lingvistica romînească între cele două războaie mondiale. Şcoala clujeană, (pag.9)
Acad. PETROVICI E., Toponimice de origine slavo-bulgară pe teritoriul R.P.R., (pag.23)
PAŞCA Şt., Probleme în legătură cu începutul scrisului romînesc. Versiunile romîneşti din sec. al XVI-lea ale „Apostolului”, (pag.47)
Acad. PETROVICI E., Fenomene de sinarmonism în fonetica istorică a limbii romîne, (pag.97)
RUSU Gr., Coexistenţa mai multor sisteme fonologice în acelaşi grai regional (Valea Sebeşului), (pag.127)
SFÎRLEA Lidia, Coexistenţa mai multor sisteme morfologice în acelaşi grai regional (Valea Sebeşului), (pag.143)
NEIESCU P., O problemă de fonetică istorică. Originea lui „u final” în limba romînă, (pag.159)
BREBAN V., STAN I., Raporturi lexicale între limba literară şi graiurile regionale (I), (pag.181)
HOMORODEAN M., Contribuţii la studiul terminologiei miniere romîneşti, (pag.193)
PAMFIL Viorica, Calcuri romîno-maghiare în „Palia de la Orăştie”, (pag.209)
CÎMPEANU E., Topică „obiectivă” cu valoare „subiectivă”, (pag.219)
RUSSU I. I., Numele de localităţi în tăbliţele cerate din Dacia, (pag.243)
RUSSU I. I., Nume de rîuri din vestul Daciei, (pag.251)
STAN Aurelia, Frecvenţa numelor de persoană masculine în Valea Sebeşului, (pag.267)
LUPAŞ I., Un dicţionar de neologisme tipărit la Sibiu în anul 1929, (pag.281)

• Note şi etimologii, (pag.291)
• Recenzii şi dări de seamă, (pag.309)
• Necrologuri, (pag.337)


Anul III (ianuarie-decembrie) 1958 [descarcă numărul integral (16MB)]

MACREA D., Academicianul Emil Petrovici, (pag.11)

LIMBA LITERARĂ
MACREA D., Pe marginea discuţiilor despre limba literară, (pag.17)
NICULESCU Al., Interiorizarea naraţiei în stilul lui Camil Petrescu, (pag.35)

ISTORIA LIMBII
GIUGLEA G., Elemente pentru a cunoaşte istoria formării limbii şi poporului romîn. Problema alimentării vitelor şi a omului la dacoromîni, (pag.53)
PĂTRUŢ I., Contribuţii slave şi maghiare la formarea subdialectelor dacoromîne, (pag.63)
KELEMEN B., Precizări şi completări la Bibliografia romînească veche, (pag.75)
RUSSU I. I., Studii illirice. Partea a III-a: Poziţia lingvistică a illirilor, (pag.89)
ZDRENGHEA Maria, Slavona „Legendei Duminicii” din Condicele de la Ieud, (pag.109)

FONETICĂ ŞI FONOLOGIE
Acad. PETROVICI E., STAN I., Schiţă a sistemului fonologic al graiului tecucean, (pag.119)
NEIESCU P., Există legătură între cantitate şi accent? Observaţii asupra cuvintelor de origine romînească din limba maghiară şi asupra celor de origine maghiară din limba romînă, (pag.135)
RUSU Gr., Consoane dosopalatale (muiate) şi corelaţia de palatizare (diezare), (pag.143)

GRAMATICĂ ŞI LEXIC
WITTOCH Zd. (Praga), Încă o dată despre nisetru, (pag.153)
CÎMPEANU E., Unele probleme privind rolul cuvîntului în cunoaştere, (pag.161)
DRAŞOVEANU D. D., Despre natura raportului dintre subiect şi predicat, (pag.175)
SECHE Luiza, SECHE Mircea, Cu privire la problema legăturii dintre sensul şi forma cuvintelor onomatopeice (I), (pag.185)
BORZA Al., Numiri romîneşti de plante în vocabulare şi dicţionare din secolele al XVII-lea – al XVIII-lea, (pag.199)
BREBAN V., Note despre influenţa maghiară asupra limbii romîne, (pag.219)
PAMFIL Viorica, Elemente regionale în lexicul „Paliei de la Orăştie”, (pag.227)

ONOMASTICĂ
STAN Aurelia, Porecle şi supranume intercomunale din Valea Bistriţei (Moldova), (pag.249)

NOTE
PĂTRUŢ I., Probleme de fonologie şi ortografie II. În legătură cu u şi i în limba romînă, (pag.255)
BLÈDY G., Orz „urcior la ochi”, (pag.258)
GHERGARIU L., Abua, bua, bui, hadă, agheu, (pag.259)
STAN I., În doi peri, în(tr-un) păr, (pag.262)

• Cronica, (pag.265)
• Recenzii, (pag.277)
• Indice, (pag.309)


Anul III (supliment) 1958 [descarcă numărul integral (184MB)]

• Tabula gratulatoria, (pag.9)
AKHMANOVA S. O., Le «nom propre» en tant que catégorie linguistique, (pag.13)
ALARCOS-LLORACH E., Remarques sur la métaphonie asturienne, (pag.19)
ALVAR Manuel, Judeo-español saeta „endecha”, (pag.31)
APTEMOB A. B., О взаимоотношении физических свойств, воспринимаемых качеств, языковых значений и смыслового содержания в речи, (pag.35)
AUTY Robert, Some thoughts on the History of Literary Languages, (pag.45)
АВАНЕСОВ Р. И., К теории диалектных словарей, (pag.53)
BAHNER Werner, Zur Funktion des Suffixes -giu im Rumänischen, (pag.59)
BAKOS Ferenc, Problemele publicării şi prelucrării cîtorva texte ardelene din secolul al XVIII-lea, (pag.65)
BÁRCZI G., Les mots d`emprunt vieux-français en hongrois et l`histoire de l`amuissement des s préconsonantiques et finals du français, (pag.71)
BAUDOT Marcel, Deux oronymes préindoeuropéens, (pag.81)
BENEŠ Pavel, Préfixes de négations en roumain, (pag.89)
LORÁND Benkő, Die ungarische Literatursprache in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Siebenbürgen, (pag.97)
BEREJAN Gr. Silviu, Asupra prepoziţiei a cu infinitivul, (pag.107)
BERNSTEIN B. S., Zur Genesis des Komparativs слаще im Russischen, (pag.115)
BORŞCI T. A., „Dicţionarul moldovenesc-rusesc” al lui Iacov Ghinculov, (pag.119)
БУДАГОВ Р. А., К семантике румынского глагола a câştiga (зарабатывать), (pag.127)
ÇABEJ Eqrem, Rumänische und albanische Wortdeutungen, (pag.131)
COHEN Marcel, Le postillon et les dictionnaires, (pag.135)
CORLĂTEANU N., Cîteva observaţii despre neologismele şi arhaismele din opera lui C.Negruzzi, (pag.145)
ДИНЕКОВ П., Първобългрските каменни надниси и началото на българската литература, (pag.153)
DOSTÁL A., L`expression des modalités et du procès de l`action verbale et l`aspect verbal en slave, (pag.157)
FLORA Radu, Contribuţii la problema atlaselor lingvistice regionale, (pag.165)
GÁLDI L., Une analyse de stylistique littéraire (Le sonnet «Afară-i toamnă» de M.Eminescou), (pag.177)
GEORGIEV Vladimir, Illyr.(?) kerk- „Waldgebirge”, (pag.187)
ГРИГОРЬЕВ В. П., Критические заметки о понятии полуаффиксации, (pag.189)
HORÁLEK K., Sur les problèmes actuels de la typologie structurale des langues, (pag.195)
HOREJŠÍ Vladimír, Cu privire la morfologia genitivului şi a dativului în limba romînă contemporană, (pag.207)
IVIĆ Milka, The relationship between Bound and Free From in the Serbo-Croate Cases, (pag.217)
IVIĆ Pavle, Les balkanismes naissants dans les parlers serbes du Banat, (pag.227)
JAKOBSON Roman, On the Rumanian Neuter, (pag.237)
KÁLMÁN Béla, Remarques sur quelques isoglosses dialectales, (pag.239)
KIPARSKY V., Un nou cuvînt romînesc în limba rusă literară, (pag.247)
KLEPIKOVA P. G., Isoglosses of the Slavic Names of the Bird „Cuculus canorus”, (pag.249)
КОЛЕСНИКОВ А. Г., О методе и стиле публицистических произведений декабриста В. Ф. Раевского, (pag.257)
KOPEČÝ František, Zu den debervativen l-Formationen im Slavischen, (pag.269)
KREJČÍ Karel, Le poème héroï-comique dans les littératures des renaissances nationales du XVIIIe et du commencement du XIXe siècles, (pag.283)
KŘEPINSKÝ M., De la palatalisation de Ce.i et de Ge.i en roumain, (pag.291)
LEHR-SPŁAWIŃSKI Tadeusz, Cîteva observaţii asupra denumirii slave a Dunării, (pag.295)
LEKOV Ivan, La position accentologique de l`article dans la langue bulgare contemporaine, (pag.299)
ЛЕСНИК М. Д., Синтаксическая связь управления в русском языке, (pag.303)
ЛЬВОВ А. С., Этимологические заметки, (pag.315)
LUNT G. Horace, Again the русьскыми писмены, (pag.323)
MACHEK Václav, Zur Erklärung der sog. Baudouinschen Palatalisierung im Slavischen und im Baltischen, (pag.327)
MALMBERG Bertil, Le passage castillan f>h – perte d`un trait redondant?, (pag.337)
МАРЕШ В. Ф., Палатализация славянских велярных и альвеолярных согласных в сочетании c u-v (cvӗtь, зvӗzda, umr`štvenь), (pag.345)
МИХАЛЬЧИ Д. Е., Из научного наследия В.Ф.Шишмарева, (pag.353)
МИРЧЕВ К., О предполагаемых аналитичных конструкциях с предлогом на в Хлудовом триоде, среднеболгарском памятнике XIII в., (pag.357)
PAIS Dezső, Ungarisch darabant – rumänisch dărăbănţ, (pag.361)
PAULINY Eugen, Zur Entwicklung der sog. Nebensilben im Slowakischen, (pag.369)
PAVLOVIČ Milivoj, Cea de-a treia fază a studiilor de balcanistică, (pag.375)
ПИОТРОВСКИЙ Р.Г., Сосуществующие фонологческие системы и стилистические корреляции в молдавском языке, (pag.379)
PROTZE Helmut, Zum rumänischen Einfluß auf das Siebenbürgisch-Sächsische, (pag.389)
РЕФОРМАТСКИЙ А.А., О коррелации „твердых” и „мягких” согласных (в современном русском литературном языке), (pag.403)
ROHLFS G., Ignote colonie slave sulle coste del Gargáno, (pag.409)
SCHWARZ Ernst, Sprachinsel und Heimat im Spiegel des Sprache dargelegt am Beispiel des Siebenbürgischsächsischen, (pag.415)
SEIDEL E., Aspekt, Aktionsart und slawischer Vid. Ein Nachklang zum Moskauer Slawistenkongreß, (pag.427)
SEIDEL-SLOTTY Ingeborg, Gewichtsausgleich (Ein inneres Gesetz der rumänischen Sprache?), (pag.447)
СИМЕОНОВ Борис, Влиянието на румънски език върху езика на българските възрожденци и революционери-емигранти, (pag.453)
STENDER-PETERSEN Ad., Scaramouche-Skomoroch, (pag.465)
СТОЙКОВ Стойко, Палаталные смычные шумные согласные в банатском болгарском говоре, (pag.471)
ШАПИРО А.Б., Русские личные названия с приставкой co (c, cy) вносящей значение совместности, (pag.477)
ŠAUMJAN S.K., The Sign Concept in Structural Linguistics and Semiotic, (pag.483)
LAJOS Tamás, Ein ostmitteleuropäisches Wanderwort (Zur Ursprungsfrage von ung. Tüsző), (pag.491)
ТРАВНИЧЕК Фр., Слово-словосочетание-предложение, (pag.497)
TRIOMPHE Robert, Romanico-slavica. Contribution à une syntaxe comparée des propositions temporelles, (pag.507)
TRNKA B., A Theory of Proper Names, (pag.519)
TROST Pavel, Zur Frage des baltisch-slawischen Dativus cum infinitivo, (pag.523)
VAILLANT André, Slave kleveta «calomine», (pag.525)
ВАРТИЧАН И.К., Молдавизмы в языке украинских писателей (На материале произведений М.Коцюбинского, В.Стефаника и О.Кобылянской), (pag.529)
ВИНОГРАДОВ В.В., Из истории русской литературной лексики, (pag.537)
WITTOCH Zdenĕk, Onomatopee romîneşti cu -ng-|-nc-, (pag.549)
XHUVANI Aleksandër, Rumänisch-albanische Übereinstimmungen, (pag.561)

• Bibliografia lucrărilor Academicianului Emil Petrovici, (pag.565)


Anul IV (ianuarie-decembrie) 1959 [descarcă numărul integral (11MB)]

MACREA D., Ortografia limbii romîne. La o sută de ani de la introducerea alfabetului latin, (pag.7)

FONETICĂ ŞI FONOLOGIE
Acad. PETROVICI E., Interpenetraţia unei fonologii slave şi a unei morfologii latine, (pag.31)
PĂTRUŢ I., Probleme de fonetică şi morfologie. III. În legătură cu i şi u în limba romînă, (pag.43)
STAN I., Observaţii asupra evoluţiei n>i în limba romînă, (pag.49)
RUSU Gr., Schiţă a sistemului fonologic al graiului bistriţean, (pag.61)

GRAMATICĂ ŞI LEXIC
JACQUIER H., „Greşeli” de franceză în romîneşte, (pag.75)
CHIRICUŢĂ-MARINOVICI Rita, Cu privire la rolul sensului verbelor în determinarea valorii gramaticale a participiului, (pag.89)
HOMORODEAN M., Cu privire la sinonimia dintre pisc şi grui, (pag.105)

ONOMASTICĂ
GIUGLEA G., ORGHIDAN N., Branul în lumina toponimiei, (pag.127)
Acad. PETROVICI E., Etimologia toponimicului Hordou, (pag.153)
CRISTUREANU Al., Prenumele de la Livadia şi Rîu-Bărbat (Ţara Haţegului), (pag.159)

DISCUŢII
HAMP P. Eric (Chicago), Consoanele romîneşti şi metodologia fonologică, (pag.171)
Acad. PETROVICI E., Pe marginea observaţiilor lui E.P.Hamp asupra interpretării fonologice a consoanelor romîneşti, (pag.177)
MACREA D., Cîteva precizări în problema raporturilor dintre limbă şi dialect, (pag.189)
Acad. PETROVICI E., Consideraţii fonologice asupra rimelor „geometrice” şi „aproximative” în poezia romînească, (pag.197)
PAMFIL Viorica, În legătură cu editarea textelor noastre chirilice, (pag.201)
RUSU Gr., În legătură cu „Proiectul de transcriere a textelor din sec. al XIX-lea”, (pag.209)

NOTE
TODORAN R., Despre neologismele terminate în -ie, (pag.211)
BULGĂR Gh., Despre limbajul criticii literare, (pag.215)

• Recenzii, (pag.219)
• Indice, (pag.225)


Anul V (ianuarie-decembrie) 1960 [descarcă numărul integral (9MB)]

FONETICĂ ŞI FONOLOGIE
Acad. PETROVICI E., „Depalatalizarea” consoanelor înainte de e în Muntenia, sud-estul Transilvaniei şi în dialectul istroromîn, (pag.9)
PĂTRUŢ I., Morfologie şi fonologie. Despre fonemele consonantice moi ale limbii romîne, (pag.23)
STAN I., Timbrul fonologic al consoanelor finale în Codicele voroneţean şi Codex Dimonie, (pag.29)

LEXICOLOGIE ŞI GRAMATICĂ
MACREA D., Compoziţia istorică şi tendinţele actuale de dezvoltare ale vocabularului romînesc, (pag.39)
GIUGLEA G., STAN I., Concordanţe lexicale între graiuri ibero-romanice şi romîneşti, (pag.57)
GRADEA Pia, Din preocupările lexicografice ale lui Timotei Cipariu (I), (pag.67)
KIS Emese, Sufixul -ău în cuvintele de origine maghiară din limba romînă, (pag.75)
CÎMPEANU E., Funcţiunea sintactică a pronumelui reflexiv, (pag.85)
BREBAN V., Contribuţii lexicale, (pag.99)
STANCA V., În legătură cu un glosar regional, (pag.101)

ONOMASTICĂ
CRISTUREANU Al., STAN Aurelia, Prenumele locuitorilor din satul Purcăreţi, raionul Sebeş, în 1957, (pag.103)
PĂTRUŢ Malvina, Toponimice din Valea Cugirului, (pag.111)

DIALECTOLOGIE
DRÎMBA Vl., Materiale pentru studiul raporturilor lingvistice romîno-maghiare, (pag.115)
CAPESIUS B., Întrebuinţarea metodei statistice în vederea caracterizării graiurilor landlerilor din Transilvania, (pag.131)

• Recenzii, (pag.143)
• Indice, (pag.189)


Anul VI/1 1961 [descarcă numărul integral (14MB)]

VALORIFICAREA MOŞTENIRII LINGVISTICE
MACREA D., Şcoala clujeană: Nicolae Drăganu, (pag.9)

FONETICĂ ŞI DIALECTOLOGIE
PETROVICI E., Evoluţie fonetică, substituire de sunete sau adaptare morfologică? (În legătură cu tratamentul lui o final în elementele slave ale limbii romîne), (pag.25)
MACREA D., O veche controversă lingvistică: Palatalizarea labialelor şi tradiţia limbii noastre literare, (pag.31)
TODORAN Romulus, Noi particularităţi ale subdialectelor dacoromîne, (pag.43)
MÓZES Gálffy, Contribuţii la geografia lingvistică romîno-maghiaro-săsească din Republica Populară Romînă, (pag.75)
RUSU Gr., Graiuri de tranziţie. În legătură cu poziţia graiului vrîncean în cadrul dacoromînei, (pag.83)

GRAMATICĂ ŞI LEXIC
PĂTRUŢ I., Despre genul substantivelor romîneşti de origine slavă, (pag.95)
CORLĂTEANU N. (U.R.S.S.), Probleme de frazeologie în dicţionarele bilingve şi explicative, (pag.101)
SFÎRLEA Lidia, Aspecte ale lexicului graiului din Valea Sebeşului, (pag.121)
SECHE Luiza, SECHE Mircea, Neologismele în „Ţiganiada” lui I.Budai-Deleanu, (pag.137)
CHIRICHUŢĂ-MARINOVICI Rita, Cu privire la participiu în anumite funcţii sintactice, (pag.155)

ONOMASTICĂ
HOMORODEAN M., Cîteva nume topice din comuna Cavnic şi din jur, bazate pe termeni minieri, (pag.161)
CRISTUREANU Al., Derivarea cu sufixe a numelor de familie din Valea Jiului, (pag.171)
LÁSZLÓ Csák, Surpanume cu rol de identificare la Mera, (pag.183)
GIUGLEA G., ORGHIDAN N., Note de toponimie, (pag.191)

• Cronică, (pag.193)
• Recenzii, (pag.199)

NOTE BIBLIOGRAFICE
• Abrevierile publicaţiilor de filologie romanică, slavistică etc. (KELEMEN Béla), (pag.233)


Anul VI/2 1961 [descarcă numărul integral (77MB)]

VALORIFICAREA MOŞTENIRII LINGVISTICE
MACREA D., Şcoala clujeană: Theodor Capidan, (pag.253)

ISTORIA LINGVISTICII
PROTOPOPESCU Lucia, Contribuţii la istoria operei lexicografice a lui Ion Budai-Deleanu (1784-1820), (pag.267)

LIMBA LITERARĂ
CÎMPEANU E., Statistica pronumelor în poeziile lui M.Eminescu, (pag.293)
DUMITRAŞCU P., Despre mijloacele expresive şi artistice în poezia populară, (pag.315)

FONETICĂ
PETROVICI E., Unele tendinţe fonetice ale limbii romîne actuale, (pag.329)
TĂTARU Ana, Despre unele vocale ale limbii engleze, privite comparativ cu vocalele limbii romîne, (pag.339)

GRAMATICĂ
INDREA Al., Construcţii şi cuvinte incidente, (pag.351)
SĂTEANU C., Sintagma, cea mai mică unitate relaţională, (pag.359)

ONOMASTICĂ
STAN Aurelia, Contribuţie la studiul prenumelor feminine din Valea Bistriţei - Bleaz, (pag.383)
CRISTUREANU Al., Supranumele locuitorilor din satul Răchita (raionul Sebeş, regiunea Hunedoara), (pag.397)
TEIUŞ Sabina, Tendinţe noi în sistemul prenumelor din comuna Cuzdrioara (raionul Dej), (pag.415)

DISCUŢII
PĂTRUŢ I., Despre structura şi clasificarea verbelor romîneşti. (În legătură cu lucrările pentru traducerea automată), (pag.423)
DRAŞOVEANU D. D., Probleme de sintaxă ridicate de „Revista de pedagogie” pe marginea volumului „Analize gramaticale şi stilistice”, (pag.429)

• Recenzii, (pag.439)
• Indice, (pag.479)


Anul VII/1 1962 [descarcă numărul integral (13MB)]

VALORIFICAREA MOŞTENIRII LINGVISTICE
MACREA D., Lazăr Şăineanu, (pag.9)

ONOMASTICĂ
PETROVICI E., Rolul împrumuturilor în crearea toponimicelor (În legătură cu toponimicul romînesc Prislop), (pag.25)
ATTILA T. Szabó, Cuvîntul dialectal bungăr şi toponimicele Bungur, Bunguriş, Bungăraş, (pag.39)
TEIUŞ Sabina, Despre formele hipocoristice ale prenumelor din Valea Bistriţei (Bicaz), (pag.45)
GRECU Doina, Despre supranumele din comuna Berzovia. I. Supranume provenite din nume de familie, prenume şi hipocoristice, (pag.53)

LINGVISTICĂ GENERALĂ ŞI ISTORIA LINGVISTICII
KELEMEN B., Şcoala lingvistică descriptivă americană, (pag.59)

LIMBĂ LITERARĂ
SFÎRLEA Lidia, Neologismul în poezia lui G.Topîrceanu, (pag.71)

ISTORIA LIMBII
KELEMEN B., Cu privire la începuturile lexicografiei romîneşti, (pag.89)
ZDRENGHEA Maria, „Legenda duminicii” din Condicele de la Ieud (Cîteva consideraţii cu privire la traducere), (pag.93)
PERVAIN I., Timotei Cipariu şi „Foaia literară” (1838), (pag.97)
RUSSU I. I., Raporturile limbii romîne cu albaneza şi cu substratul carpato-balcanic, (pag.107)
PAMFIL Viorica, Lexicul Paliei de la Orăştie. Observaţii generale, (pag.131)

GRAMATICĂ
CÎMPEANU E., Despre valoarea adjectivală a pronumelor, (pag.137)

NOTE
PRODAN D., Despre sindie, (pag.143)
GIUGLEA G., Probleme semantice. Expresii cu dublete lexicale, (pag.149)
TĂNASE E., Note lexicologice, (pag.155)

• Cronică, (pag.159)
• Recenzii, (pag.169)
• Note bibliografice, (pag.193)


Anul VII/2 1962 [descarcă numărul integral (10MB)]

FONETICĂ ŞI DIALECTOLOGIE
PETROVICI E., Trăsăturile distinctive ale fonemelor romîneşti, (pag.209)
PĂTRUŢ I., Morfologie şi fonologie. II. Referitor la sistemul fonologic consonantic al limbii romîne, (pag.217)
KELEMEN B., Contribuţii la fonologia graiurilor dacoromîne. Aspectul fonetic şi fonologic al unui text din 1768, (pag.225)

LIMBA LITERARĂ
MACREA D., Discuţiile referitoare la căile de dezvoltare a limbii romîne literare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.249)

GRAMATICĂ ŞI LEXIC
GIUGLEA G., Lexic studiat prin prisma: „lucru”, „cuvînt” şi „loc”, (pag.267)
SCURTU V., Contribuţii la studiul terminologiei de înrudire în limba romînă, (pag.275)
WITTOCH Zd., Despre sistemul onomatopeelor în limbă, (pag.293)
KIS Emese, Oglindirea evoluţiei consoanelor tematice maghiare -ly şi -ny în tema substantivelor romîneşti de origine maghiară, (pag.305)

ONOMASTICA
TEIUŞ Sabina, Criteriile de alegere a prenumelor în Valea Bistriţei, (pag.315)
GRECU D., Despre supranumele din comuna Berzovia. II. Supranume provenite din porecle şi nume de localităţi, (pag.323)
STAN A., O problemă de onomastică: Numele proprii de animale, (pag.335)

DISCUŢII
MACREA D., Macheta Dicţionarului limbii romîne, (pag.343)
SĂTEANU C., Pentru un criteriu unitar în definirea şi clasificarea părţilor secundare de propoziţie (definirea şi clasificarea atributelor), (pag.351)

• Recenzii, (pag.363)
• Indice, (pag.369)


Anul VIII/1 1963 [descarcă numărul integral (12MB)]

MACREA D., Contribuţia publicaţiilor periodice la dezvoltarea lingvisticii romîneşti, (pag.7)

FONETICĂ ŞI DIALECTOLOGIE
PETROVICI E., Analiză fonologică şi morfologică. În legătură cu statutul fonologic al africatelor dentale aromîne, (pag.37)
NEIESCU P., Un arhaism în fonetismul din graiul bănăţean, (pag.45)
RUSU Gr., Probleme de morfonologie în Atlasul lingvistic romîn, (pag.59)

GRAMATICĂ ŞI LEXIC
PĂTRUŢ I., Substantivele slave în -o devenite în limba romînă feminine în -ă, (pag.79)
BAHNER W., În legătură cu studiile despre elementele germane din vocabularul limbii romîne, (pag.83)
STAN I., Probleme de tipologie lingvistică. Observaţii asupra lexicului limbii romîne, (pag.95)
TĂNASE E., Locul adjectivului demonstrativ în limba romînă, (pag.105)

LIMBA LITERARĂ
GHERGARIU L., Limba scrierilor lui Damaschin T. Bojincă, (pag.125)

ONOMASTICĂ
ARDELEANU V., Nume de locuri din valea superioară a Begheiului, (pag.149)

• Recenzii şi dări de seamă, (pag.167)


Anul VIII/2 1963 [descarcă numărul integral (9MB)]

VALORIFICAREA MOŞTENIRII LINGVISTICE
MACREA D., I.A.Candrea, (pag.189)

FONETICĂ ŞI FONOLOGIE
NEIESCU Petru, Schiţă a sistemului morfologică a verbelor romîneşti de origine slavă, (pag.229)
KELEMEN B., Cu privire la lexicul lui Ioan Zoba din Vinţ (Contribuţii la istoria limbii romîne din sec. al XVII-lea), (pag.239)
GRADEA Pia, Termenii pentru „bellum” în Atlasul lingvistic romîn”, (pag.245)

ONOMASTICĂ
HOMORODEAN M., Probleme de toponimie, (pag.265)

LIMBĂ LITERARĂ
SFÎRLEA Lidia, Valori stilistice ale neologismului în poezia lui G.Topîrceanu, (pag.271)

NOTE
PETROVICI E., Note etimologice, (pag.291)
TODORAN R., Note lexicologice, (pag.301)
MURAR Adela, O curioasă (?) construcţie sintactică: Ţi-l trebuie?, (pag.313)

DISCUŢII
MACREA D., Ortografia actuală a limbii romîne. Cîteva precizări, (pag.315)
BREBAN V., În legătură cu scrierea cuvintelor compuse, (pag.325)
NEIESCU Ileana, STAN Aurelia, STAN Ioana, Contribuţii statistice la studiul paternităţii Cîntării Romîniei, (pag.329)
CHIRICUŢĂ-MARINOVICI Rita, Unele aspecte de ordin semantic în analiza raportului dintre subiect, predicat şi complementul direct, (pag.343)

• Recenzii, (pag.347)


Anul IX/1 1964 [descarcă numărul integral (10MB)]

VALORIFICAREA MOŞTENIRII LINGVISTICE
MACREA D., Titu Maiorescu şi problemele limbii romîne, (pag.5)

DIALECTOLOGIE ŞI FONETICĂ
PETROVICI E., Rezistenţa sistemului fonologic la o puternică influenţă fonetică străină. În legătură cu sonantele „silabice” istroromîne r,n,m, (pag.35)

GRAMATICĂ ŞI LEXIC
CÎMPEANU Eugen, COMARNIŢCHI Tamara, Tranzitiv, intranzitiv şi reflexiv, (pag.45)
CHIRICUŢA-MARINOVICI Rita, Sensul factitiv-cauzativ al verbelor romîneşti, (pag.53)
DUMITRAŞCU Pompiliu, În legătură cu predicatul multiplu şi cel complex, (pag.59)
BALÁZS L., Accentul în cuvintele romîneşti de origine maghiară, (pag.67)

ONOMASTICĂ
JANITSEK E., Numele topice de pe teritoriul satelor Sălicea şi Tăuţi, (pag.75)
STAN Aurelia, O problemă de antroponimie: derivarea cu sufixe diminutivale a prenumelor din ALR, (pag.97)
GRECU Doina, Forme hipocoristice ale prenumelor din comuna Berzovia, oraşul Reşiţa, Regiunea Banat, (pag.109)
VINŢELER O., Porecle din satul Căptălan (Raionul Aiud, Regiunea Cluj), (pag.117)

LIMBA LITERARĂ
KELEMEN Bela, Pronumele ca purtătoare ale caracteristicilor stilurilor limbii literare, (pag.127)
SUCIU Titiana, Cu privire la limba scrierilor lui Pavel Dan, (pag.131)

NOTE ETIMOLOGICE
GRADEA Pia, Bergeli, beregli, (pag.141)
TODORAN Emilia, Odvóniţă, osóvi, ospelărie, ospeţărie, ospitál,-ă, ospitaliá, ostái, ostáv, ostentatóriu,-ie, osterie, ovelitóriu,-oáre, (pag.145)
ANGHEL Ioana, Obdúce, oródnic,-ă, ormínă, orválă, rădúşă, răgădáie, (pag.146)

• Cronică, (pag.149)
• Recenzii, (pag.149)


Anul IX/2 1964 [descarcă numărul integral (12MB)]

• Activitatea Institutului de lingvistică din Cluj în cei 20 de ani de la Eliberare, (pag.167)

VALORIFICAREA MOŞTENIRII LINGVISTICE
MACREA D., Şcoala clujeană. Constantin Lacea, (pag.171)

FONETICĂ, FONOLOGIE ŞI DIALECTOLOGIE
KELEMEN B., Cu privire la valoarea fonologică a literelor chirilice, (pag.183)
PETROVICI E., NEIESCU P., Persistenţa insulelor lingvistice. Constatări făcute cu prilejul unor noi anchete dialectale la istroromîni, megleno-romîni şi aromîni, (pag.187)

GRAMATICĂ ŞI LEXIC
PETROVICI E., RUSU Gr., Schiţă a sistemului conjugării în dacoromîna comună, (pag.215)
PĂTRUŢ I., Uniformizare în sistemul morfologic, (pag.227)
HÁZY Şt., O parte de propoziţie în discuţie, (pag.233)

ONOMASTICĂ
• ***, Chestionar onomastic, (pag.239)

LIMBĂ LITERARĂ
BĂRBULESCU S., Despre limba poeziei lui Mihai Beniuc, (pag.263)

ISTORIA LIMBII
GRADEA Pia, T. Cipariu şi afirmarea latinităţii limbii romîne. Pe marginea unui manuscris ciparian, (pag.263)
ORZA Rodica, Nume vechi ale lunilor în limba romînă pe baza Atlasului lingvistic romîn, (pag.267)

LINGVISTICĂ GENERALĂ
GRECU Doina, STAN Felicia, STAN I. Ioan, Observaţii statistice asupra sistemului fonologic al limbii romîne literare actuale, (pag.285)

DISCUŢII
NEIESCU Ileana, STAN Aurelia, STAN I. Ioan, Noi contribuţii statistice la studiul paternităţii „Cîntării Romîniei”, (pag.311)

NOTE ETIMOLOGICE
BREBAN V., Dintruiéle firétic, (pag.317)

• Cronică, (pag.319)
• Recenzii, (pag.321)
• Indice, (pag.345)


Anul X/1 1965 [descarcă numărul integral (15MB)]

REFERATE ŞI COMUNICĂRI PREZENTATE LA CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ ROMÂNEASCĂ
PETROVICI E., Probleme de dialectologie românească, (pag.3)
MACREA D., Atlasele lingvistice regionale româneşti, (pag.13)
NEIESCU P., Cercetări dialectale la românii din sudul Dunării, (pag.21)
PĂTRUŢ I., Contribuţii la studiul structurii morfologice a limbii române, (pag.29)
BREBAN V., Regionalismele în Dicţionarul limbii române, (pag.37)

VALORIFICAREA MOŞTENIRII LINGVISTICE
MACREA D., Contribuţia lui Tudor Vianu în domeniul stilisticii şi al istoriei limbii literare, (pag.41)
BREAZU I., Pavel Vasici şi problemele limbii, (pag.53)

ISTORIA LIMBII
PETROVICI E., Trăsături balcanice comune în sistemele fonetice ale românei şi albanezei. Vocala de tipul ă, (pag.67)
POPA Atanasie, Există o cazanie moldovenească în secolul al XVI-lea? În legătură cu izvoarele Cazaniei lui Varlaam, (pag.73)

FONETICĂ ŞI DIALECTOLOGIE
TODORAN R., O problemă de dialectologie istorică: ĉ>ŝ şi ĝ>ž în graiurile moldoveneşti, (pag.85)
RUSU Gr., Este limba română o limbă de tip consonantic?, (pag.97)

GRAMATICĂ ŞI LEXIC
BULGĂR Gh., Neologismele romanice la începutul secolului trecut, (pag.109)
IACOB Şt., Determinante lexico-gramaticale ale verbului, (pag.119)
GRADEA Pia, Termenii pentru „zahăr” în Atlasul lingvistic român, (pag.131)
PIOTROVSKI R., Articolul hotărît şi cel nehotărît în proza şi în poezia românească, (pag.143)
CHIRICUŢĂ-MARINOVICI Rita, Cu privire la regimul contextual al unor cuvinte, (pag.147)
ŞERBAN Felicia, Cu privire la dezvoltarea ariei semantice a verbului „a ridica”, (pag.151)

ONOMASTICĂ
HOMORODEAN M., Cu privire la metoda culegerii pe teren a numelor topice, (pag.157)
STAN Aurelia, Cu privire la metoda culegerii numelor de persoane, (pag.167)
GRECU Doina, Prenume şi nume de familie din secolele XVIII şi XIX, (pag.173)
TEIUŞ Sabina, Modernizarea sistemului de denominaţie cu prenume în Valea Bistriţei (Bicaz), (pag.179)

LINGVISTICĂ GENERALĂ
KIS Emese, O problemă de izomorfism în limba română, (pag.187)
STAN I. I., TOŞA A., DAMIAN E., DUICA A., ODAIE S., REICHEL C., LOZONCZI I., Repartizarea substantivelor în stilul beletristic, publicistic şi ştiinţific, (pag.195)
SCHVEIGER P., Unele probleme ale analizei microcontextului în limba română, (pag.203)
ANGHEL Ioana, COMŞULEA Elena, KIS Emese, STAN I. Ioan, Cu privire la topica complementului în propoziţia principală, (pag.209)

• Cronică, (pag.221)
• Recenzii, (pag.229)


Anul X/2 1965 [descarcă numărul integral (9MB)]

VALORIFICAREA MOŞTENIRII LINGVISTICE
MACREA D., Un mare umanist român: V.Bogrea, (pag.249)
KOVÁCS Petru, Frédéric Damé. Activitatea sa culturală şi lexicografică, (pag.261)

FONETICĂ ŞI DIALECTOLOGIE
BORCILĂ Mircea, Un fenomen dialectal: rostirea lui ş ca s şi a lui j ca z în graiurile dacoromâne. I. Răspândirea şi situaţia actuală a fenomenului, (pag.269)
IANCU Victor, Despre „natura” iotacizării verbelor româneşti, (pag.281)

GRAMATICĂ ŞI LEXIC
HAZY Ştefan, Predicate verbale compuse?, (pag.289)
CHIRICUŢĂ-MARINOVICI Rita, Încercare asupra grupării verbelor din punct de vedere semantic, (pag.299)
SUCIU Titiana, Cu privire la exprimarea posibilităţii în limba română şi în limba maghiară, (pag.311)
MACARIE Liliana, Observaţii în legătură cu stabilitatea vocabularului latin, (pag.315)

LINGVISTICĂ GENERALĂ
PĂTRUŢ I., „Împrumuturi prin filieră”, (pag.327)

ONOMASTICĂ
ORGHIDAN N., GIUGLEA G., HOMORODEAN M., Probleme de toponimie, (pag.337)
ZDRENGHEA M., Toponimice din Valea Sebeşului, (pag.345)
STAN Aurelia, Forme hipocoristice scurte ale unor prenume din ALR, (pag.349)

NOTE
PETROVICI E., Note etimologice. II, (pag.357)
MĂRII I., Studiind elementul sîrbesc în lexicul graiului din Toager. Note (I), (pag.363)

• Recenzii, (pag.371)
• Indice, (pag.383)


Anul XI/1 1966 [descarcă numărul integral (7MB)]

• 10 ani de apariţie a revistei „Cercetări de lingvistică”, (pag.3)

ONOMASTICĂ
PETROVICI E., Nume româneşti de trecători peste culmi, (pag.5)

GRAMATICĂ ŞI LEXIC
MACREA D., Terminologia ştiinţifică şi tehnică în limba română contemporană, (pag.17)
KELEMEN Bela, Cu privire la regimul articolului posesiv (genitival) şi al articolului demonstrativ (adjectival) în secolul al XVII-lea, (pag.25)
CHIRICUŢĂ-MARINOVICI Rita, Cu privire la o nouă grupare a verbelor pe baza anumitor caractere ale conţinutului lor semantic, (pag.43)
HODIŞ V., Echivalenţa semantico-sintactică a termenilor raportului apozitiv, (pag.47)
CIPLEA Gh., Influenţe româneşti în graiurile cehe din Banat. Lexic, (pag.63)

FONETICĂ ŞI DIALECTOLOGIE
BORCILĂ Mircea, Un fenomen fonetic românesc dialectal: ş>s, şi j>z. II. Locul şi reflexele fenomenului în microsistemul graiului, (pag.71)

LIMBA LITERARĂ
CÎMPEANU Eugen, Contribuţii la stilistica gradelor de comparaţie, (pag.77)

LINGVISTICĂ GENERALĂ
VULIŞICI Maria, Cu privire la particularităţile sintactice ale stilurilor beletristic, ştiinţific şi administrativ, (pag.91)

ISTORIA LIMBII
TUDORICĂ Olga, Preocupări de limbă spaniolă la Mihail Kogălniceanu, (pag.103)

NOTE
MĂRII I., Note lexicale şi etimologice, (pag.117)

• Cronică, (pag.121)
• Recenzii, (pag.127)


Anul XI/2 1966 [descarcă numărul integral (16MB)]

• Lingvistica clujeană la aniversarea a 100 de ani de la înfiinţarea Academiei Române, (pag.135)
IORDAN Iorgu, Sextil Puşcariu, (pag.151)

VALORIFICAREA MOŞTENIRII LINGVISTICE
MACREA D., Nicolae Iorga şi problemele limbii române, (pag.161)
PETRESCU Ioana, Concepţia lingvistică a lui Aron Pumnul, (pag.175)

FONETICĂ ŞI DIALECTOLOGIE
PETROVICI E., Scrierea lui -u şi -i în secolele XIII-XV, (pag.185)
PĂTRUŢ I., Reflexele vocalei slave *o în împrumuturile vechi româneşti, (pag.189)
TODORAN R., Despre şi «să» în graiurile dacoromâne, (pag.193)
CIPLEA Gh., Accentul şi lungimea vocalică în elementele de origine română din graiurile cehe din Banat, (pag.209)

GRAMATICĂ ŞI LEXIC
GIUGLEA G., KELEMEN B., Termenii privitori la culori în latină, cu referinţă la limbile romanice, (pag.215)
ORZA Rodica, Forme de viitor în Atlasul lingvistic român, (pag.221)
CHIRICUŢĂ-MARINOVICI Rita, Probleme de grupare semantică a verbelor, (pag.229)
BOJAN Maria, Rom. Căpută şi unele corespondenţe ale lui în limbile romanice, (pag.237)
SĂTEANU C., Predicatul compus, (pag.243)
EDELSTEIN Frieda, Perifraze verbale formate din a fi şi gerunziul verbului de conjugat în limba română, (pag.253)
CROITORU Otilia, Cu privire la traducerea în limba română a termenilor dialectali din volumul I al romanului „Pămînt desţelenit” de Mihail Şolohov, (pag.263)
IANCU Victor, Vechimea iotacizării verbelor româneşti, (pag.271)

LIMBA LITERARĂ
DUMITRAŞCU Pompiliu, Stilul aforistic în „Nicoară Potcoavă”, (pag.275)
VLAD Carmen, Neologismul în proza lui Gala Galaction, (pag.287)
ŞERBAN Felicia, Aspectul structural şi gramatical al metaforei în poezia lui V.Alecsandri, (pag.299)

ISTORIA LIMBII
GRADEA Pia, Din preocupările lexicografice ale lui Timotei Cipariu (II), (pag.309)

LINGVISTICĂ GENERALĂ
NEIESCU Ileana, STAN Aurelia, STAN I. Ioan, Consideraţii matematice asupra bogăţiei vocabularului, (pag.321)
TEIUŞ Sabina, ŞERBAN Valentina, Probleme de lexic sub raport statistic în nuvelele lui Liviu Rebreanu şi ale lui Camil Petrescu, (pag.325)

NOTE
BREBAN V., Note lexicale, (pag.333)
MĂRII I., Studiind elementul sîrbesc în lexicul graiului din Toager. Note (II), (pag.337)

DISCUŢII
RUSU Gr., Probleme de fonetică şi fonologie dialectuală. În legătură cu palatalizarea dentalelor în graiurile dacoromâne, (pag.345)

• Recenzii, (pag.355)
• Indice, (pag.375)


Anul XII/1 1967 [descarcă numărul integral (8MB)]

MACREA D., Activitatea lingvistică a lui Gheorghe Şincai. La 150 de ani de la moartea sa, (pag.3)

ISTORIA LIMBII
PETROVICI E., Elementele sud-slave orientale ale istroromânei şi problema teritoriului de formare a limbii române, (pag.11)
PĂTRUŢ I., Referitor la cronologia elementelor de origine sud-slavă ale limbii române. În legătură cu sl. O şi Q, (pag.21)

VALORIFICAREA MOŞTENIRII LINGVISITICE
MACREA D., Gîndirea lingvistică a lui Ion Heliade Rădulescu, (pag.29)
PERVAIN I., Introducerea la Lexiconul românesc-nemţesc a lui I.Budai-Deleanu, (pag.43)

FONETICĂ
RUSU Gr., Sistemul fonologic al unui grai din Muntenia, (pag.53)
KIRÁLY F., Într-o problemă controversată în lingvistica românească: ce fel de raport există între cantitatea vocalelor şi accentul cuvintelor?, (pag.63)
DUMITRAŞCU P., Valoarea sugestivă a sunetelor, (pag.75)

GRAMATICĂ ŞI LEXIC
ZDRENGHEA M., Există adjective posesive în limbile romanice?, (pag.81)
BOJAN Maria, Seria sinonimică a cuvîntului flacără, (pag.89)
SCHVEIGER P., Însemnări cu privire la regimul verbal, (pag.97)
SECHE Luiza, Juxtapunerea sinonimică în limba română, (pag.103)

ONOMASTICĂ
VINŢELER O., Nume topice din satele Căptălan şi Noşlac (raionul Aiud, reg.Cluj), (pag.115)

CRONICĂ
BIDIAN V., Activitatea Institutului de lingvistică şi istorie literară din Cluj în anul 1966, (pag.127)
SUCIU Titiana, Consfătuirea de lingvistică matematică, (pag.129)
STAN Aurelia, Consfătuirile cu cititorii şi colaboratorii revistei „Cercetări de lingvistică”, (pag.131)

• Recenzii, (pag.133)
• Note bibliografice, (pag.149)
• In memoriam, (pag.163)


Anul XII/2 1967 [descarcă numărul integral (8MB)]

VALORIFICAREA MOŞTENIRII LINGVISTICE
MACREA D., A.T.Laurian, (pag.169)
ŢURLAN Valentin, Preocupări de limbă în activitatea lui V.A.Urechia, (pag.189)

LINGVISTICĂ GENERALĂ
TOŞA Al., John Locke şi problemele limbajului, (pag.199)

FONETICĂ ŞI DIALECTOLOGIE
PETROVICI Emil, Neutralizarea în limba română a opoziţiilor consonantice în sandhi şi problema lui pseudo -i final, (pag.207)
BOJAN Teodor, În legătură cu afereza lui a din rom. prier, (pag.211)
TĂTARU Ana, Consoanele oclusive în limba engleză şi în limba română, (pag.215)

GRAMATICĂ ŞI LEXIC
GRAUR Al., Mi-l trebuie, (pag.225)
CHIRICUŢĂ-MARINOVICI Rita, Regimul contextual al locuţiunilor adverbiale de tot şi cu totul, (pag.227)
DRAŞOVEANU D. D., Despre elementul predicativ suplimentar, (pag.235)
BOJAN Maria, Despre sensurile concrete ale rom. inimă, (pag.243)
ŞERBAN Valentina, Denumiri ale unor măsuri de greutate în graiurile dacoromâne, (pag.249)
PETCU Stela, Contribuţii la studiul terminologiei albinăritului în limba română (pe baza ALR, serie nouă), (pag.257)
HODIŞ V., Echivalenţa semantico-sintactică a termenilor raportului apozitiv (II), (pag.271)

ONOMASTICĂ
PĂTRUŢ Ioan, PĂTRUŢ Malvina, Toponimice bănăţene în -eşti (I), (pag.289)

LIMBĂ LITERARĂ
NEGOMIREANU Doina, Aspecte formale şi valorice ale repetiţiei în proza lui Tudor Arghezi, (pag.299)

ISTORIA LIMBII
PERVAIN Iosif, Un manuscris al lui Gheorghe Bariţ din 1837, (pag.307)
ZDRENGHEA Maria, Elemente slavone în limba română, (pag.313)

• In memoriam, (pag.319)
• Recenzii, (pag.323)
• Indice, (pag.341)


Anul XIII/1 1968 [descarcă numărul integral (7MB)]

FONETICĂ ŞI FONOLOGIE
PETROVICI E., Modelul sîrbo-croat al sistemului fonematic istroromân, (pag.3)
MACREA D., Aspecte ale structurii sonore a limbii române în lumina cercetărilor statistice, (pag.13)

GRAMATICĂ ŞI LEXIC
DRAŞOVEANU D. D., Observaţii asupra cuvintelor relaţionale, (pag.19)
PETROVICI E., Vechimea atestării sufixului -esc (pl. -eşti), (pag.33)
TODORAN R., În legătură cu şi «să» în graiurile dacoromâne. Căci, conjuncţie completivă directă, (pag.35)
LUKÁCS Ladislau, CROITORU Otilia, NAGY Magda, Particularităţi în declinarea substantivelor la lipovenii din Jurilovca şi Sarichioi (reg.Dobrogea), (pag.39)
SCHVEIGER Paul, HALES Elvira, Note sintactice: adjectivul în limba română, (pag.51)
GRECU Doina, Elemente vechi în graiul unei comune din Banat, (pag.47)
NEGOMIREANU Doina, TEIUŞ Sabina, Conţinutul semantic al verbului rămîne în limba română, (pag.51)
COMŞULEA Elena, Din terminologia firului: cînepă, haldan, pobîrc, (pag.61)
POP Gheorghe, Consideraţii asupra lexicului tehnic forestier din graiul bazinului Borşa-Vişeu, (pag.77)
PĂTRUŢ I., Originea rom. sută, (pag.87)
BOJAN Teodor, Omonimie sau polisemie?, (pag.91)
MĂRII I., Pseudoturcismele graiurilor bănăţene în lumina geografiei lingvistice şi a principiului etimologiei directe, (pag.95)

LIMBĂ LITERARĂ
ŞERBAN Felicia, Expresii lingvistice ale „asocierii” în lirica populară şi cultă, (pag.107)

DISCUŢII
BUJOR I. I., Vocativul tu, (pag.117)

• Cronici, (pag.121)
• Recenzii, (pag.129)
• Note bibliografice, (pag.153)


Anul XIII/2 1968 [descarcă numărul integral (11MB)]

VALORIFICAREA MOŞTENIRII LINGVISTICE
MACREA D., Aron Pumnul. La 150 de ani de la naşterea sa, (pag.167)

ONOMASTICĂ
PETROVICI E., Toponime slave în *-ĭsk-ica pe teritoriul României, (pag.193)
PĂTRUŢ Ioan, PĂTRUŢ Malvina, Toponimice bănăţene în -eşti (II), (pag.201)
NEIESCU Ileana, STAN Aurelia, Criteriile de alegere a prenumelor în zona Porţilor de Fier, (pag.211)
ARDELEANU V., Vechimea numelor de familie ţărăneşti din Banat, (pag.219)

FONETICĂ ŞI DIALECTOLOGIE
RUSU Gr., Contribuţii la problema consoanelor finale labializate în graiurile dacoromâne, (pag.227)
CIPLEA Gh., Consideraţii privind elementele româneşti în graiurile cehe din Banat, (pag.237)
DUMISTRĂCEL Stelian, Din terminologia privitoare la pămînt în graiurile din Moldova, (pag.245)

LIMBĂ LITERARĂ
CÂMPEANU Eugen, Stilistică şi morfologie. Probleme de metodă, (pag.261)
GOGA N., Elemente populare în proza argheziană, (pag.269)
POPA Mircea, Ilarie Chendi şi problemele limbii literare, (pag.281)
NEGOMIREANU Doina, Probleme de limbă şi stil în poezia lui A. Mureşanu, (pag.295)

GRAMATICĂ ŞI LEXIC
GRAUR Al., Etimologie indirectă, (pag.305)
POP Gheorghe, În legătură cu procesul de modernizare a lexicului din aria lingvistică a Maramureşului, (pag.309)
BOJAN Maria, Suprapunere semantică prin analogie: „véhicule”-„constelation”, (pag.321)
MĂRII I., Infinitivul lung cu valoare verbală. Note, (pag.327)
PURDELA Luiza Maria, Contaminaţia în graiurile populare, (pag.333)

NOTE ETIMOLOGICE
KELEMEN B., Însemnări lexicale, (pag.341)
ANGHEL Ioana, Note etimologice şi lexicale, (pag.343)

DISCUŢII
RUSSU I. I., Limba dacică „reconstruită” din română (În legătură cu cartea lui G.Reichenkron), (pag.347)
HOMODOREAN M., Despre problema elaborării unui dicţionar toponimic românesc, (pag.355)

• Cronică, (pag.361)
• Recenzii, (pag.367)
• In memoriam, (pag.387)
• Indice, (pag.389)


Anul XIV/1 1969 [descarcă numărul integral (7MB)]

IN MEMORIAM
• Academicianul Emil Petrovici (1899-1968) (PĂTRUŢ I.), (pag.3)

VALORIFICAREA MOŞTENIRII LINGVISTICE
MACREA D., Şcoala ardeleană şi problemele de lingvistică romanică, (pag.7)
GRECU V. Victor, Contribuţia lui Visarion Roman la unificarea limbii române, (pag.15)

ISTORIA LIMBII
PĂTRUŢ I., Despre vechimea relaţiilor lingvistice slavo-române, (pag.23)

FONETICĂ ŞI FONOLOGIE
IANCU Victor, Consecinţele fonologice ale palatalizării dentalelor româneşti, (pag.31)

LEXICOLOGIE
KELEMEN Bela, Însemnări lexicale (II), (pag.37)
GRECU Doine, Observaţii asupra pătrunderii neologismelor într-un grai din Banat, (pag.43)
MĂRII I., Note etimologice, (pag.57)
BOJAN Teodor, În legătură cu sfera semantică a vechiului românesc fsat, (pag.63)

GRAMATICĂ
DRAŞOVEANU D. D., O clasificare a cazurilor cu aplicare în problema posesivelor, (pag.77)
ORZA Rodica, Primele încercări de a defini verbul şi de a stabili o terminologie românească, (pag.83)
BEJAN D., Observaţii asupra propoziţiei de excepţie, (pag.91)
NEAGOE Elena, Observaţii asupra definiţiei verbului copulativ, (pag.95)

ONOMASTICĂ
GRAUR Al., Nume proprii cu a protonic, (pag.99)
JANITSEK E., VISOVAN Şt., Stratul vechi românesc al toponimiei din Rona de Sus, (pag.101)
VINŢELER O., OROS M., Observaţii privind delimitarea microtoponimiei de macrotoponimie, (pag.109)
LOŞONŢI D., Sistemul popular de denominaţie personală din Bonţida (jud.Cluj), (pag.115)

LINGVISTICĂ GENERALĂ
ŞTIRBU V., Reducţie şi extensiune, (pag.125)

DISCUŢII
GHERGARIU I., Subiect sau atribut?, (pag.141)
BORCILĂ Mircea, Note pe marginea unui dicţionar stilistic (I), (pag.145)

• Cronică, (pag.153)
• Recenzii, (pag.159)
• Note bibliografice, (pag.175)


Anul XIV/2 1969 [descarcă numărul integral (10MB)]

• Orientări şi realizări în studiul limbii la Institutul de lingvistică şi istorie literară din Cluj în ultimii 25 de ani, (pag.187)

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
MACREA D., Personalitatea ştiinţifică a lui E.Petrovici, (pag.191)

ISTORIA LIMBII
PĂTRUŢ I., Cu privire la limba română comună, (pag.209)

LEXICOLOGIE
KELEMEN B., Însemnări lexicale (III), (pag.213)
BOJAN Teodor, Cîteva aspecte ale cuvîntului românesc coamă, (pag.219)
GRECU Doina, Acţiunea limbii literare asupra lexicului unui grai din Banat, (pag.231)

GRAMATICĂ
DRAŞOVEANU D. D., Legături sintactice de la stînga la dreapta, (pag.241)
HODIŞ V., Aspecte ale multiplei subordonări în frază, (pag.247)
MĂRII I., Însemnări despre imprativele regionale „duce-vă-ţi”/„duce-vi-ţi” şi „culca-vă-ţi”/„culcaţi-vi-ţi”, (pag.255)
MIŞAN Andrei, Categoria gramaticală a aspectului verbal, (pag.265)

FONETICĂ ŞI FONOLOGIE
RUSU Gr., Statutul fonologic al vocalelor ǫ, ę, ă în graiurile dacoromâne, (pag.279)

DIALECTOLOGIE
TODORAN R., Particularităţi dialectale bănăţene într-un manuscris de la începutul secolului al XIX-lea (I), (pag.291)
NEIESCU Petru, Note aromâne (I), (pag.305)

ONOMASTICĂ
NEIESCU Ileana, STAN Aurelia, Nume proprii de animale în zona Porţilor de Fier, (pag.309)
HOMORODEAN M., Note de toponimie, (pag.319)

STILISTICĂ
CÂMPEANU E., Cercetarea stilistică a părţilor de vorbire, (pag.323)
ŞERBAN Felicia, Generalul şi particularul în informaţia lexicală din punct de vedere stilistic, (pag.333)

DISCUŢII
BORCILĂ Mircea, Note pe marginea unui dicţionar stilistic (II), (pag.341)

• Recenzii, (pag.351)
• Indice, (pag.379)


Anul XV/1 1970 [descarcă numărul integral (9MB)]

MACREA D., Mari lingviţti străini cercettori ai limbii române, (pag.3)

VALORIFICAREA MOŞTENIRII LINGVISTICE
PERVAIN Iosif, PROTASE Maria, Petru Maior şi Lexiconul de la Buda, (pag.11)
TOŞA Al., Leibniz şi problemele limbii, (pag.23)

DIALECTOLOGIE
GRECU Doina, Aspecte ale graiului în scrisori, (pag.29)
MĂRII I., Note lexicale. Cuvinte aromâne în Atlasul lingvistic român (I), (pag.35)
POPESCU Sp. Radu, Cu privire la ĕ>ţ şi ğ>dz(z) în dialectele aromân şi meglenoromân, (pag.47)
TODORAN R., Particularităţi dialectale bănăţene într-un manuscris de la începutul secolului al XIX-lea (II), (pag.51)

LEXICOLOGIE
BOJAN Maria, Numiri populare româneşti pentru Calea Lactee, (pag.63)
BOJAN Teodor, Vechiul românesc fsat şi albanezul fshat, (pag.73)
KELEMEN B., Însemnări lexicale (IV), (pag.81)

ONOMASTICĂ
PĂTRUŢ I., Din nou despre toponime populare şi oficiale, (pag.85)

GRAMATICĂ
BEJAN D., Despre construcţiile temporale inverse, (pag.91)
BIDIAN V., Observaţii asupra frazei în graiurile din Oltenia. I. Coordonarea, (pag.97)
GRUIŢĂ G., Limite şi tendinţe în realizarea acordului părţilor multiple de propoziţie, (pag.105)
INDREA Alexandru, Unele caracteristici ale limbii presei, (pag.115)
MILAŞ C., Despre natura compunerii (şi) cu, (pag.125)
MIŞAN A., Categoria gramaticală a aspectului verbal. II. Există aspect verbal în limba română?, (pag.131)

STILISTICĂ
ŞERBAN Felicia, Structura semantică a construcţiilor figurate în poezia lui Lucian Blaga, (pag.145)

• Recenzii, (pag.159)
• Cronică, (pag.193)
• In memoriam, (pag.201)
• Note bibliografice, (pag.203)


Anul XV/2 1970 [descarcă numărul integral (8MB)]

VALORIFICAREA MOŞTENIRII LINGVISTICE
MACREA D., Iosif Popovici, (pag.213)

LINGVISTICĂ GENERALĂ
PĂTRUŢ I., În legătură cu penetrabilitatea sistemelor lingvistice, (pag.231)
SCHVEIGER Paul, MÁTHÉ Jacob, Relaţia dintre componentul sintactic şi cel semantic în gramatica generativă transformaţională (Un procedeu formal de definire), (pag.239)

DIALECTOLOGIE
MĂRII I., Note lexicale. Cuvinte aromâne în Atlasul lingvistic român (II), (pag.253)
PURDELA Maria-Luiza, Contribuţie la studiul unui fenomen fonetic românesc dialectal: ă protonic > a, (pag.265)

LEXICOLOGIE
BOJAN Teodor, Secvenţă onomasiologică: „deochi” – „mauvais œil” – „evil eye”, (pag.271)
ŞERBAN Felicia, Note etimologice şi lexicale, (pag.287)
ŞERBAN Valentina, Note etimologice şi lexicale, (pag.293)
VASCENCO Victor, Note etimologice, (pag.297)

ONOMASTICĂ
NEIESCU Ileana, Din toponimia comunei Berzasca (jud.Caraş-Severin), (pag.301)

GRAMATICĂ
DRAŞOVEANU D. D., Un acord discutabil, (pag.307)
NEAMŢU G. G., Despre calitatea de pronume a lui cel (cea, cei, cele), (pag.313)

STILISTICĂ
MUNTEANU Ştefan, Structură populară şi structură modernă în evoluţia limbii române literare, (pag.323)

DISCUŢII
RUSU Gr., Sistemul fonologic al limbii rmoâne dintre secolele al IX-lea – al XV-lea. I. Vocalismul, (pag.337)

• Recenzii, (pag.351)
• Indice, (pag.369)


Anul XVI/1 1971 [descarcă numărul integral (51MB)]

ISTORIA LIMBII
MACREA D., Despre „locul limbii române între limbile romanice”, (pag.3)
KELEMEN B., Unele aspecte ale împrumuturilor maghiare în limba română, (pag.17)

FONETICĂ ŞI FONOLOGIE
NEIESCU Petru, FAICIUC Ion, MOCANU Nicolae, Contribuţii la studiul duratei oclusivelor în limba română, (pag.29)

LEXICOLOGIE
BOJAN T., Lexicul Psaltirii Scheiene sub raport cantitativ-structural, (pag.53)
COMŞULEA Elena, Termeni pentru cînepa prelucrată, (pag.65)
GHERGARIU L., Observaţii lexicale pe marginea unor glosare, (pag.83)
MĂRII I., Note lexicologice şi etimologice, (pag.87)

ONOMASTICĂ
RUSSU I. I., Despre toponimele în De aedifiis (În legătură cu monografia lui V.Beševliev), (pag.99)

GRAMATICĂ
TEIUŞ Sabina, Delimitarea enunţurilor în graiurile dacoromâne, (pag.109)

STILISTICĂ
SFÎRLEA Lidia, Stilul şi obiectul stilisticii. – Cîteva opinii, (pag.121)
ŞERBAN Felicia, Stilistica liricii populare. Premise de cercetare, (pag.139)

DISCUŢII
PĂTRUŢ I., Din nou despre ambigenele româneşti, (pag.151)
RUSU Gr., Sistemul fonologic al limbii române dintre secolele al IX-lea – al XV-lea. II. Consonantismul, (pag.157)

• Recenzii, (pag.173)
• Cronică, (pag.205)
• Note bibliografice, (pag.213)


Anul XVI/2 1971 [descarcă numărul integral (8MB)]

LINGVISTICĂ GENERALĂ
NEGOMIREANU Doina, Cercetarea tipologică a limbilor. Unele observaţii teoretice, (pag.223)

ISTORIA LIMBII
KELEMEN B., Cu privire la începutul influenţei maghiare asupra limbii române, (pag.231)
PĂTRUŢ I., Despre vechea influenţă slavă din limba română. Probleme de metodă şi terminologie, (pag.241)

DIALECTOLOGIE
FAICIUC I., Note asupra graiului din Comloşul Mare (jud.Timiş), (pag.247)
KRAMER Johannes, Unele paralele între limba română şi două dialecte alpine (sursilvan şi badiot), (pag.253)

LEXICOLOGIE
BOJAN Maria, Expresii româneşti cu conţinut istoric, (pag.259)
GRECU Doina, Căpşună < căpuşă + suf. -une, (pag.267)
PĂLTINEANU Viorel, Numele peştelui Alburnus alburnus [„obleţ”] în terminologia populară, (pag.271)
ŞERBAN Valentina, Palmă, ca unitate de măsură, (pag.279)

ONOMASTICA
HOMORODEAN M., Note de toponimie, (pag.285)
ROŞIANU I., Nume de persoane din judeţul Alba. Observaţii morfologice, (pag.289)
VINŢELER O., CHIRILOV P., Microtoponimia Bălţii Brăilei, (pag.297)

GRAMATICĂ
BEJAN B., Despre rolul adverbelor din grupul „adverb+conjuncţie”, (pag.313)
DRAŞOVEANU D. D., O categorie sintactică-unicitatea, (pag.325)
EDELSTEIN Frieda, Despre „legătura relativă” în limba română, (pag.337)
HAZY Ştefan, În legătură cu încadrarea cuvîntului pînă, (pag.345)
IANCU I. Victor, Construcţii endocentrice şi exocentrice în „Istoria...” stolnicului Constantin Cantacuzino, (pag.349)
NEAMŢU G. G., Despre auxiliare. Cu privire specială la „a fi”, (pag.355)
ORZA Rodica, Exprimarea raportului gramatical pasiv în limba română, (pag.365)

STILISTICĂ
SECHE Luiza, Cromatica eminesciană, (pag.371)
ŞERBAN Felicia, Valori stilistice ale numeralului în poezia lirică, (pag.389)

• Recenzii, (pag.409)
• Indice, (pag.423)


Anul XVII/1 1972 [descarcă numărul integral (9MB)]

GRAMATICĂ
BIDIAN V., Observaţii asupra frazei în graiurile din Oltenia. II. Probleme de subordonare, (pag.5)
DEMIRAJ Shaban (Tirana), De l’origine des formes du futur en albanais, (pag.21)
GRUIŢĂ G., Sintagmatica numelor proprii româneşti (O cercetare din punctul de vedere al acordului), (pag.33)
MILAŞ C., Cu privire la construcţia „a şti – pronume (adverb) relativ”, (pag.41)
NEAMŢU G. G., Termeni regenţi pentru determinanţii (complementele) predicatului nominal, (pag.51)
SĂTEANU C., Caracterul eterogen şi asimetric al sistemului temporal adverbial, (pag.67)

FONETICĂ
KELEMEN B., Cu privire la păstrarea africatei ĝ (în secvenţa ĝ+o, u) în limba română, (pag.75)
MOCANU N., Asupra rotacismului dacoromân. Situaţia actuală în Ţara Moţilor (comunele Scărişoara, Gîrda şi Arieşeni, jud.Alba), (pag.81)

LEXICOLOGIE
FAICIUC I., Derivate cu sufixul diminutival -uc în Maramureş, (pag.99)
SEMČYNŚKYJ B. S., Note etimologice, (pag.111)

ONOMASTICĂ
BĂJĂNICĂ V., Cişlă în toponimia dobrogeană, (pag.113)
ROŞIANU Ion, Antroponime neoficiale din Transilvania terminate în -oasa, (pag.117)
RUSSU I. I., Despre antroponimele greceşti la Roma (în legătură cu monografia lui H.Solin), (pag.123)

ISTORIA LINGVISTICII
GHERGARIU Leontin, Preocupări de limbă în opera lui E.Lovinescu, (pag.141)
POPA Mircea, Probleme de limbă în „Tribuna” de la Arad (1897-1912), (pag.153)
VASILUŢĂ Livia, Observaţii asupra Gramaticii lui Ion Slavici, (pag.163)

DISCUŢII
FLOREA Viorica, Despre înţelesul numelor proprii, (pag.169)
PĂTRUŢ I., Note asupra sistemului fonologic al limbii române, (pag.179)
RUSSU I. I., Din nou despre substratul românesc (În legătură cu o recenzie), (pag.185)

• Cronică, (pag.189)
• Recenzii, (pag.193)
• Note bibliografice, (pag.215)


Anul XVII/2 1972 [descarcă numărul integral (6MB)]

FONETICĂ
NEIESCU Petru, În legătură cu palatalizarea labialelor, (pag.227)
RUSU Gr., Din vocalismul graiurilor dacoromâne. În legătură cu [ă] în poziţie protonică, (pag.235)

GRAMATICĂ
MUNTEANU Ştefan, Sintaxă şi semantică (Observaţii despre complementul circumstanţial de cauză), (pag.243)
TODORAN R., În legătură cu pluralul substantivului casă în graiurile dacoromâne, (pag.249)
ZDRENGHEA Mihai, Pronume sau marcă a genului?, (pag.257)

LEXICOLOGIE
MLADENOV Sl. Maxim, Elemente româneşti în terminologia populară bulgară din domeniul îmbrăcămintei, (pag.263)

ISTORIA LIMBII
KELEMEN B., Aportul tipăriturilor din Transilvania de la sfîrşitul secolului al XVII-lea la procesul de formare şi unificare a limbii literare, (pag.279)

ONOMASTICĂ
NEIESCU Ileana, Toponime provenite din antroponime în comunele Berzasca şi Sicheviţa din jud.Caraş-Severin, (pag.283)
PĂTRUŢ I., Vechi toponime româneşti în Transilvania, (pag.287)
ROŞIANU Ion, Despre numele proprii şi conţinutul lor, (pag.295)

STILISTICĂ
BORCILĂ Mircea, Aspecte ale unei sinteze teoretice în stilistică, (pag.309)
ŞERBAN Felicia, Aspecte stilistice ale liricii populare, (pag.323)

• Recenzii, (pag.339)
• Note bibliografice, (pag.363)
• Cronică, (pag.365)
• Indice, (pag.367)


Anul XVIII/1 1973 [descarcă numărul integral (8MB)]

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
IORDAN Iorgu, Pe marginea volumului Pagini istorico-filologice de Vasile Bogrea, (pag.5)
PROTASE Maria, Itinerarul european al unei idei lingvistice a lui Petru Maior, (pag.7)
VASILIU Gabriel, Păreri despre limbă ale lui Grigore Silaşi, (pag.11)

LEXICOLOGIE
BOJAN Maria, COMŞULEA Elena, Îmbogăţirea lexicului şi dicţionarele explicative, (pag.21)
NEGOMIREANU Doina, Aspecte semantice ale verbelor medita, observa, reflecta, (pag.31)
TODORAN R., Note lexicologice, (pag.39)

DIALECTOLOGIE
BELTECHI Eugen, Limbă literară şi grai. Pe marginea unei anchete dialectale, (pag.49)
FAICIUC I., Vocativul termenilor de înrudire şi al prenumelor în graiul maramureşean, (pag.63)

ONOMASTICĂ
PĂTRUŢ I., Despre structura şi originea hipocoristicelor slave, (pag.75)
STAN Aurelia, O problemă de terminologie onomastică: poreclă-supranume, (pag.85)

GRAMATICĂ
BEJAN D., Despre rolul adverbelor (locuţiunilor adverbiale) din grupul „adverb+prepoziţie (locuţiune prepoziţională)”, (pag.91)
MIŞAN Andrei, Problema prefixelor „aspectuale” în limba română, (pag.101)

STILISTICĂ
DRAGOŞ Elena, Cîteva consideraţii asupra formei imaginii figurative, (pag.113)
ISTRATE Ion, Elemente ale expresivităţii dialogului în romanul Viaţa la ţară de Duiliu Zamfirescu, (pag.127)
ŞERBAN Felicia, Verbul şi structura poeziei lirice. Modurile şi timpurile verbale în compoziţie, (pag.139)
TAŞCU Valentin, Evoluţii şi sensuri metaforice în poezia lui Ilarie Voronca, (pag.151)

DISCUŢII
STAN T. I., Despre sistemul fonologic al limbii române, (pag.161)

• Recenzii, (pag.167)
• Cronică, (pag.195)


Anul XVIII/2 1973 [descarcă numărul integral (12MB)]

ISTORIA LIMBII
PAMFIL Viorica, Formele de trecut indicativ în limba română din secolul al XVI-lea şi frecvenţa lor, (pag.205)

FONETICĂ ŞI DIALECTOLOGIE
BIDIAN V., Persistenţa unor forme vechi la primele două persoane de plural ale perfectului simplu, (pag.217)
RUSU Gr., Oclusivele palatale [k], [g] în graiurile dacoromâne, (pag.227)

ONOMASTICĂ
BÎLDEA N., Observaţii asupra toponimiei satului Teleşti (jud.Gorj), (pag.231)
PĂTRUŢ I., Probleme şi metode în antroponimia românească, (pag.235)

LEXICOLOGIE
MARINOVICI Chiricuţă Rita, Cîteva observaţii referitoare la complinirea verbelor de către adverbele îndată şi curînd, (pag.243)
KIRÁLY Fr., Formaţii interne considerate împrumuturi, (pag.249)
KRAMER Johannes, Denumiri ale greutăţii de 500 de grame în principalele limbi europene, (pag.257)

GRAMATICĂ
DRAŞOVEANU D. D., Sintagma „verb+adjectiv” – o certitudine?, (pag.265)
GRUIŢĂ G., A propos de la notion d’acord, (pag.279)
HODIŞ Viorel, Natura sintactică a relaţiei apozitive. Coordonarea şi relaţia apozitivă în opoziţie cu subordonarea, (pag.297)

STILISTICĂ
SASU Aurel, Retorica – preliminarii la o istorie a conceptului, (pag.313)
ŞERBAN Felicia, Verbul în compoziţia lirică. Aspecte ale dinamicii nonnarative, (pag.321)

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
POPA Mircea, Un filolog uitat: Atanasie Şandor, (pag.331)

• Recenzii, (pag.343)
• Cornică, (pag.377)
• Indice, (pag.381)


Anul XIX/1 1974 [descarcă numărul integral (8MB)]

LA 25 DE ANI DE LA MOARTEA LUI SEXTIL PUŞCARIU
PĂTRUŢ I., Sextil Puşcariu, (pag.5)
KELEMEN B., Sextil Puşcariu şi unele probleme de teorie a limbii, (pag.9)
TEIUŞ Sabina, Sextil Puşcariu – lexicolog şi lexicograf, (pag.19)
NEIESCU Petru, Contribuţia lui Sextil Puşcariu la dezvoltarea dialectologiei româneşti, (pag.25)
RUSU Gr., Probleme de fonetică-fonologie în concepţia lui Sextil Puşcariu, (pag.35)
TODORAN R., Sextil Puşcariu şi limba literară, (pag.43)
POPA Mircea, Sextil Puşcariu – ideile criticului şi ale istoricului literar, (pag.55)

ISTORIA LIMBII
ANGHEL Ioana, ŞERBAN Felicia, Probleme ale reconstituirii sistemului de derivare al limbii române dintre secolele al IX-lea şi al XV-lea, (pag.67)

LEXICOLOGIE-ONOMASTICĂ
GRECU Doina, Anonymous Caransebesiensis ca sursă bibliografică pentru Dicţionarul limbii române, (pag.77)
HOMORODEAN M., Numele de locuri Cheia (Cheile) şi Culare (Colare), (pag.81)

GRAMATICĂ
BEJAN D., Observaţii asupra lui cînd invers, (pag.89)
COMŞULEA E., Nominativ sau vocativ?, (pag.97)

FILOLOGIE
GOŢIA Anton-Patriciu, Sicriul de aur, Sebeş, 1683. Variante, (pag.103)

STILISTICĂ
NEGOMIREANU Doina, Sinonimia contextuală în poezia lui T.Arghezi, (pag.111)

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
STAN Elena, Preocupări de lingvistică în „Tribuna” sibiană (1884-1903), (pag.117)

DISCUŢII
SCHVEIGER Paul, Observaţiile unui lingvist despre o carte de gnoseologie, (pag.125)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.135)
• Cronică, (pag.169)
• Note bibliografice, (pag.171)


Anul XX/1 1975 [descarcă numărul integral (5MB)]

LA 75 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI EMIL PETROVICI
PĂTRUŢ I., Emil Petrovici (1899-1968), (pag.5)
NEIESCU Petru, Emil Petrovici - dialectolog, (pag.7)
RUSU Gr., Emil Petrovici – fonetician şi fonolog, (pag.15)
OROS I. Marius, Emil Petrovici: studii de toponimie, (pag.23)
KELEMEN Bela, Emil Petrovici şi lingvistica maghiară, (pag.29)

FONETICĂ ŞI DIALECTOLOGIE
TODORAN R., O schimbare fonetică dialectală: s>ş şi z>j în grupurile consonantice ale limbii române, (pag.33)
ORZA Rodica, Arhaism şi inovaţie în paradigma verbului a fi. Indicativul prezent, (pag.47)

LEXICOLOGIE ŞI ONOMASTICĂ
ŞERBAN Felicia, Un caz de omonimie: talant, (pag.51)

GRAMATICĂ
CHIRICUŢĂ-MARINOVICI Rita, Factorul semantic în posibilităţile de complinire a verbelor, (pag.57)
DRAŞOVEANU D. D., Categoriile gramaticale de relaţie şi de opoziţie ale limbii române, (pag.67)

ISTORIA LINGVISITCII ROMÂNEŞTI
STAN Elena, ISTRATE Ioan, Aspecte filologice din activitatea Societăţii de lectură „Petru Maior” (Budapesta), (pag.81)

• Recenzii, (pag.87)
• Cronică, (pag.113)


Anul XX/2 1975 [descarcă numărul integral (5MB)]

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
KELEMEN B., GUDEA Rodica, Reflectarea preocupărilor lingvistice ale Academiei Române în presa din Transilvania, (pag.123)

ONOMASTICĂ
HOMORODEAN M., Toponime de pe Rîu Grădiştii (jud.Hunedoara), (pag.131)
PĂTRUŢ I., Relaţii onomastice slavo-române, (pag.137)
VLAD Sabin, Din toponimia comunei Lupşa (jud.Alba), (pag.153)

LEXICOLOGIE
ANGHEL Ioana, Note lexicale şi etimologice, (pag.163)
NEGOMIREANU Doina, Gîndi. Polisemie şi opoziţie sinonimică, (pag.167)

DIALECTOLOGIE
BELETCHI Eugen, Trei arii bănăţene: do(-), pro-, ză-, (pag.173)
NEIESCU Petru, O arie arhaică în subdialectul bănăţean, (pag.187)

GRAMATICĂ
ZDRENGHEA M. Mihai, Aspecte ale complementizării în engleză şi română, (pag.163)

STILISTICĂ
VLAD Carmen, Contribuţii la studiul competenţei literare, (pag.205)

DISCUŢII
STAN T. I., Africatele şi statutul lor fonologic în limba română literară, (pag.211)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.221)
• Indice, (pag.231)


Anul XXI/1 1976 [descarcă numărul integral (5MB)]

ONOMASTICĂ
DAN Ilie, Cu privire la raportul dintre toponimie şi istorie, (pag.5)
LOŞONŢI Dumitru, Toponime şi apelative româneşti pentru noţiunea `terasă, platou`. I. Pod şi derivatele, (pag.17)
NEIESCU Ileana, Nume de familie derivate cu sufixe în zona Porţilor de Fier, (pag.31)
PĂTRUŢ I., Din nou despre toponime formate din antroponime, (pag.39)

LEXICOLOGIE
ANGHEL Ioana, Note etimologice: a (se) părădui; părădău; poradic (pradichi, părădichi etc.), (pag.45)
NEGOMIREANU Doina, Locuţiuni şi expresii – aspecte ale structurii lor semantice, (pag.49)
VASILUŢĂ Livia, Consideraţii asupra omonimiei semantice, (pag.57)

DIALECTOLOGIE
BIDIAN Viorel, Forme verbale de tipul facem, vindem, în graiurile dacoromâne, (pag.65)
NEIESCU Petru, Evoluţie fonetică normală sau accident fonetic? În legătură cu formele dinţă, cărţă, caftă, avdă etc. din dialectul român, (pag.71)

GRAMATICĂ
DRAŞOVEANU D. D., Un atribut acuzativul, (pag.79)
GRUIŢĂ G., Despre aşa-zisul circumstanţial de excepţie introdus prin decît (şi subordonata corespunzătoare), (pag.83)
HODIŞ Viorel, Natura sintactică a relaţiei apozitive. II. Diferenţe specifice ale coordonării faţă de apozare, (pag.91)

STILISTICĂ
DRAGOŞ Elena, Semiotica şi diacronia literară. Cîteva precizări, (pag.103)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.109)
• Cronică, (pag.129)


Anul XXI/2 1976 [descarcă numărul integral (6MB)]

LA 75 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI ŞTEFAN PAŞCA
DUMITRAŞCU Pompiliu, Activitatea lingvistică şi filologică a lui Ştefan Paşca, (pag.137)
• Bibliografia lucrărilor lui Ştefan Paşca (VASILIU Gabriel), (pag.145)

LINGVISTICĂ GENERALĂ
DRAŞOVEANU D. D., Sens relaţional şi gramatem – conţinut şi expresie la nivelul gramatical al limbii, (pag.153)
VRACIU Ariton, Contribuţiile lui Erwin Koschmieder la dezvoltarea lingvisticii generale, (pag.165)
ZDRENGHEA Mircea, Probleme de limbă în Loghica lui Samuil Micu (Contribuţii), (pag.175)

ISTORIA LIMBII
PĂTRUŢ I., Despre durata şi structura dialectală a limbii slave comune, (pag.183)

DIALECTOLOGIE
MOCANU Nicolae, Adjectivul flor (< lat. florus) şi derivatele sale, (pag.189)
ORZA Rodica, Cu privire la flexiunea verbală în graiurile dacoromâne. Indicativul prezent, (pag.199)

GRAMATICĂ
BEJAN D., Prepoziţie+adverb, (pag.213)

LEXICOLOGIE
ANGHEL Ioana, Note etimologice şi lexicale, (pag.221)

ONOMASTICĂ
LOŞONŢI Dumitru, Toponime şi apelative româneşti pentru noţiunea `terasă, platou`. II, (pag.229)

DISCUŢII
GOGA N., Diateza în limba română, ca formă, relaţie şi raport, (pag.235)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.245)
• Indice, (pag.253)


Anul XXII/1 1977 [descarcă numărul integral (6MB)]

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
MACREA Dimitrie, Sextil Puşcariu (1877-1948), (pag.5)
IORDAN Iorgu, Vasile Bogrea (1881-1926), (pag.11)
BORCILĂ Mircea, Alexe Procopovici (1884-1946), (pag.17)

LINGVISTICĂ GENERALĂ
DRAŞOVEANU D. D., Coorodnarea/subordonarea – o diviziune dihotomică, (pag.27)
MIŞAN Andrei, În legătură cu definirea tranzitivităţii-intranzitivităţii, (pag.33)
OLTEAN Ştefan, Consideraţii asupra naturii limbajului uzual, (pag.43)
VLAD Carmen, Premise ale elaborării unei tipologii textuale, (pag.49)

LEXICOLOGIE
NEGOMIREANU Doina, Valori conotative şi funcţionalitatea lor semantică, (pag.55)
TODORAN Emilia, Etimologii, (pag.59)

ONOMASTICĂ
HOMORODEAN M., Vechimea morii de apă la români. Un nou argument lingvistic, (pag.61)
LOŞONŢI Dumitru, Numele de locuri din Bonţinda, (pag.63)
PĂTRUŢ I., Alte vechi toponime româneşti în Transilvania, (pag.73)

GRAMATICĂ
SĂTEANU Cornel, Opoziţie fundamentale în sistemul temporal adverbial românesc, (pag.77)
ZDRENGHEA M. Mihai, Despre relaţia de presupoziţie, implicaţie şi complementizare, (pag.87)

DIALECTOLOGIE
VULPE Magdalena, Transcrierea fonetică impresionistă şi problema delimitării unităţilor lexicale, (pag.93)

DISCUŢII
HODIŞ Viorel, În legătură cu teoria expansiunii a lui A.Martinet (I), (pag.101)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.109)
• In memoriam, (pag.121)
• Cronică, (pag.123)


Anul XXII/2 1977 [descarcă numărul integral (5MB)]

PĂTRUŢ I., Dimitrie Macrea la 70 de ani, (pag.133)
• Bibliografia lucrărilor profesorului Dimitrie Macrea (1967-1977) (FAICIUC Elisabeta), (pag.135)
ANGHEL Ioana, BREBAN Vasile, Contribuţii la problema formării cuvintelor, (pag.143)
AVRAM Andrei, Cu privire la vechimea opoziţiei /ă/:/ î/ în dacoromână, (pag.147)
COSERIU Eugenio, Zur Kenntnis des Rumänischen in Westeuropa um 1600. Megiser und Botero, (pag.151)
DRAŞOVEANU D. D., Relaţia - dimensiunea esenţială a sintagmei, (pag.155)
FERRAND Marcel, Étymologies roumaines, (pag.159)
MÓZES Gálffy, Unele procedee de acord în graiul maghiar din comuna Aluniş (jud.Mureş), (pag.165)
GHEŢIE Ion, Agonisi „a detesta, a urî; a se scîrbi”, (pag.169)
GOGA N., Pe marginea unei definiţii: verbul, (pag.171)
HAZY Ştefan, Construcţii prepoziţionale atipice, (pag.177)
ISTRATE G., Cuvinte rare în opera lui Sadoveanu, (pag.181)
KELEMEN B., Cu privire Ia primele atestări şi la răspîndirea geografică a termenului falce, (pag.185)
LOŞONŢI Dumitru, Grum, grumur şi derivatele lor, (pag.187)
MĂRII I., Note lexicale, (pag.191)
MIHĂESCU H., Preverbul latin per- în limba română, (pag.195)
MIHĂILĂ G., Note etimologice, (pag.199)
NEIESCU Petru, Cu privire la o accentuat In dialectul aromân, (pag.203)
PAMFIL Viorica, Despre elementele latine păstrate numai în limba română, (pag.205)
PĂTRUŢ I., Despre stratificare în toponimie, (pag.209)
POP Gheorghe, Unitate şi varietate In terminologia minieră din bazinele maramureşene, (pag.213)
RUSU Gr., Accentul din punct de vedere fonologic, (pag.217)
SECHE Mircea, Note despre sinonimie, (pag.221)
STAN Elena, O revistă clujeană de la începutul secolului, (pag.225)
STAN Ionel, Despre creaţia şi evoluţia lingvistică (lexicală), (pag.227)
ŞERBAN Felicia, Din stilistica adjectivului, (pag.231)
TEAHA Teofil, Lat. grumus în română şi în limbile romanice (I), (pag.235)
TEIUŞ Sabina, Există coordonare conclusivă?, (pag.239)
TODORAN R., Note lingvistice, (pag.243)
VASILIU E., Unele aspecte fonologice ale palatalizării labialelor în limba română, (pag.247)
VLAD Carmen, Conceptul de text, (pag.251)
VULPE Magdalena, Despre aria de răspîndire a perfectului simplu în graiurile munteneşti, (pag.255)
ZDRENGHEA Mircea, Structura etimologică a cuvintelor cuprinse în Vocavular-ul din Elementa linguae daco-romanae sive valachicae, (pag.261)


Anul XXIII/1 1978 [descarcă numărul integral (6MB)]

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
FLORA Radu, Damaschin T. Bojinca şi ideile sale latiniste (I), (pag.5)

LINGVISTICĂ GENERALĂ ŞI COMPARATĂ
COMŞULEA Elena, Aspecte ale cercetării interdisciplinare în onomasiologie, (pag.13)
IANCU Victor, Cu privire la semiologia raporturilor dintre limbă şi dialect, (pag.17)
PRICE Glanville, L’importance de la langue galloise pour la linguistique romane, (pag.21)
RUHLEN Merrit, Sextuil Puşcariu şi fonologia generativă, (pag.27)

DIALECTOLOGIE
ORZA Rodica, Sufixele -ez şi -esc în graiurile limbii române, (pag.35)
SARAMANDU Nicolae, Influenţă a dacoromânei sau evoluţie paralelă în aromâna din Dobrogea?, (pag.43)
TODORAN Romulus, Despre -oauă, -eauă şi -auă în structura morfologică a pluralului substantivelor româneşti, (pag.47)

ONOMASTICĂ
HOMORODEAN M., Derivate şi compuse în toponimie, (pag.57)
PĂTRUŢ I., Alte toponime formate din antroponime, (pag.63)
VASILIU Gabriel, Preocupări de onomastică în revista „Familia”, (pag.69)

LEXICOLOGIE
ANGHEL Ioana, Note etimologice, (pag.71)
GRECU Doina, Albastru „sur”, (pag.73)
NEGOMIREANU Doina, Sens, polisemie şi incluziune semantică, (pag.77)
ŞERBAN Valentina, Un caz de paralelism semantic, (pag.81)
TEAHA Teofil, Lat. grumus în română şi în limbile romanice (II), (pag.83)

FILOLOGIE
TOMA Stela, Un original slav şi două traduceri coresiene, (pag.87)

GRAMATICĂ
BEJAN D., Substantive cu dublă funcţie, (pag.91)
EDELSTEIN Frieda, Despre sintaxa relativului care, (pag.93)
ZDRENGHEA M. Mihai, Există restricţii selective în colocaţia timp-adverb de timp?
ZUGUN Petru, Părţile de propoziţie, (pag.103)

STILISTICĂ
DRAGOŞ Elena, I.L.Caragiale şi tehnica limbajului absurd, (pag.113)
ŞERBAN Felicia, Încercare de analiză semiotică a poeziei moderne. Două texte de Ion Vinea, (pag.119)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.123)
• Cronică, (pag.141)


Anul XXIII/2 1978 [descarcă numărul integral (6MB)]

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
FLORA Radu, Damaschin T. Bojinca şi ideile sale latiniste (II), (pag.149)
TODORAN Romulus, Activitatea lingvistică a lui Sever Pop )I), (pag.157)

GRAMATICĂ
CÂMPEAN Ileana, Un, o; unu, una; unul, una. Probleme privind delimitarea gramaticală şi lexicografică, (pag.171)
DRAŞOVEANU D. D., Structuri şi linearitate, (pag.177)

ONOMASTICĂ
LOŞONŢI Dumitru, Toponime provenite de la apelative pentru noţiunea `depresiune, groapă, văgăună` (I), (pag.183)
PĂTRUŢ I., Antroponime/toponime, (pag.191)
PIETREANU Marica, Prîslea – consideraţii sociolingvistice, (pag.195)

LEXICOLOGIE
ŞERBAN Valentina, Din terminologia măsurilor: colul, (pag.203)

DIALECTOLOGIE
FAICIUC Ioan, Diftongul ea în poziţia „e” în unele graiuri din Banat, (pag.207)

FILOLOGIE
GOŢIA Anton, Din preocupările de limbă în secolul al XVII-lea, (pag.221)

STILISTICĂ
DRAGOŞ Elena, O categorie a discursului narativ - timpul, (pag.229)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.235)
• In memoriam, (pag.249)
• Indice, (pag.251)


Anul XXIV/1 1979 [descarcă numărul integral (5MB)]

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
TODORAN Romulus, Activitatea lingvistică a lui Sever Pop (II), (pag.5)

LEXICOLOGIE
DIMITRESCU Florica, Note asupra cuvintelor româneşti din sfera semantică a culturii, (pag.17)
FERRAND Marcel, Étymologies roumaines, (pag.23)
ŞERBAN Felicia, Analiza cantitativă a neologismelor limbii române, (pag.29)

ONOMASTICĂ
HOMORODEAN M., Între toponimie, folclor şi arheologie, (pag.33)
LOŞONŢI Dumitru, Lat. galia în limba română, (pag.39)

GRAMATICĂ
BEJAN D., Adverbele de mod în poziţie corelativă, (pag.47)
DRAŞOVEANU D. D., Sintaxa participiului şi diateza pasivă – categorii în contradicţie, (pag.53)
HAZY Ştefan, Cum de – o aparentă abatere de la „unicitate”, (pag.59)
NEAMŢU G. G., Despre acuzativul timpului în limba română, (pag.63)

DIALECTOLOGIE
ORZA Rodica, Cu privire la iotacizarea verbelor în graiurile limbii române, (pag.73)

DISCUŢII
HODIŞ Viorel, În legătură cu teoria expansiunii a lui A.Martinet (II), (pag.83)
MARIAN-POPESCU Rodica, Cîteva disocieri şi interferenţe teoretice în statutul cuvîntului – semn lingvistic, (pag.91)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.99)
• Cronică, (pag.115)


Anul XXIV/2 1979 [descarcă numărul integral (5MB)]

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
BORCILĂ Mircea, Opera lingvistică a lui Theodor Capidan, (pag.129)
• Bibliografia lucrărilor lui Theodor Capidan (FAICIUC Elisabeta), (pag.145)
TODORAN Romulus, Activitatea lingvistică a lui Sever Pop (III), (pag.159)

LEXICOLOGIE
ANGHEL Ioana, ŞERBAN Felicia, Formarea cuvintelor în limba română în secolele IX-XV. Derivarea cu sufixe, (pag.171)
BIDIAN Viorel, Din terminologia porumbului: termeni pentru noţiunea `ştiulete`, (pag.179)
COMŞULEA Elena, Interdependenţe lexico-semantice. Din terminologia prelucrării cînepei, (pag.185)
ISTRATE Ioan, Romanicul baroc „bizar”, „neregulat”, „inegal”, (pag.191)
ŞERBAN Valentina, Formaţii expresive, (pag.201)

ONOMASTICĂ
LOŞONŢI Dumitru, Toponime provenite de la apelative pentru noţiunea `depresiune, groapă, văgăună` (II), (pag.205)
PĂTRUŢ I., Antroponime-toponime, (pag.211)

FONOLOGIE
STAN T. I., Sistemul fonologic al limbii române literare, (pag.213)

GRAMATICĂ
NEAMŢU G. G., Pe marginea unor adverbe relative atipice, (pag.219)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.223)
• Cronică, (pag.236)


Anul XXV/1 1980 [descarcă numărul integral (5MB)]

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
STAN Elena, Probleme de cultivare a limbii în revista „Societatea de mîine”, (pag.5)

LINGVISITCĂ GENERALĂ
PĂLTINEANU Viorel, O tendinţă a denominării - concentricitatea, (pag.11)
ZDRENGHEA M. Mihai, Anomalii semantice aparente, (pag.17)

GRAMATICĂ
BEJAN D., Observaţii asupra pronumelui personal, (pag.25)
EDELSTEIN Frieda, Despre propoziţie circumstanţială restrictivă în limba latină, (pag.29)
GRUIŢĂ Mariana, Statutul conectivelor subordonatoare în engleză şi română, (pag.37)

LEXICOLOGIE
ANGHEL Ioana, ŞERBAN Felicia, Formarea cuvintelor în limba română în secolele IX-XV, (pag.45)

ONOMASTICĂ
PĂTRUŢ I., Note de onomastică, (pag.51)
VLAD Sabin, Observaţii asupra sistemului popular în toponimie, (pag.55)

DIALECTOLOGIE
GRECU Doina, Note asupra perfectului simplu într-un grai din Banat, (pag.61)
ORZA Rodica, Participiul în -ă din componenţa formelor verbale perifrastice, (pag.67)

DISCUŢII
COMŞULEA Elena, Oarzăn, -ă, (pag.73)
ŞERBAN Valentina, Un cuvînt sau două omonime?, (pag.77)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.81)
• In memoriam, (pag.101)
• Indice, (pag.103)


Anul XXV/2 1980 [descarcă numărul integral (6MB)]

„Cercetări de lingvistică” à 25 ans, (pag.127)

HISTOIRE DE LA LINGUISTIQUE ROUMAINE
STAN Elena, Problèmes de linguistique dans la revue «Societatea de mîine», (pag.129)

LINGUISTIQUE GÉNÉRALE
MURRU Furio, Funzioni, forme, marche ed usi casuali: una nota terminologica, (pag.137)
OANCEA Ileana, Directions de la linguistique générale en diachronie, (pag.143)
VLAD Carmen, Considérations historique sur la théorie du text, (pag.153)

GRAMMAIRE
BACIU Ioan, Les relatives sans antécédent en français, en italien et an roumain, (pag.157)
BEJAN D., À propos de la classificationdes verbes selon la personne, (pag.167)
CÂMPEAN Ileana, Nişte, (pag.171)
FLOREA Ligia, Remarques sur les conjonctions de subordination français, (pag.175)
GRUIŢĂ G., Constructions hésitantes, (pag.179)
GRUIŢĂ Mariana, La condition de la binarité dans les structures coordonnées en anglais et en roumain, (pag.183)
HÁZY Ştefan, À propos de la relation prédicative, (pag.187)
HODIŞ Viorel, Structures «superposées», (pag.191)
MILAŞ Constantin, Appositions ou compléments de lieu?, (pag.197)
NEAMŢU G. G., Le numéral. Trois notes morphosyntaxiques, (pag.201)
TEIUŞ Sabina, Sur ca şi, (pag.205)
ZDRENGHEA M. Mihai, Quelques observations sur les constructions réciproques en anglais, (pag.209)

LEXICOLOGIE
ANGHEL Ioana, Notes lexicales et étymologiques, (pag.213)
COMŞULEA Elena, Sur la terminologie du chanvre. Notes lexicales, (pag.217)
ŞERBAN Felicia, Notes sémantiques et étymologiques, (pag.221)
ŞERBAN Valentina, Sur le développement des aires sémantiques des verbes a ţinti, a ţintui, a aţinti, (pag.227)

ONOMASTIQUE
PĂTRUŢ I., De nouveau sur le hypocoristiques slaves, (pag.231)

PHILOLOGIE
PAVEL Eugen, Quelques contributions et précisions à Bibliografia românească veche, (pag.235)

• Comptes rendus et présentations de livres, (pag.243)
• In memoriam, (pag.253)
• Notes bibliographiques, (pag.255)
• Index, (pag.263)


Anul XXVI/1 1981 [descarcă numărul integral (5MB)]

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
ŞERBAN Felicia, CÂMPEAN Ileana, Din activitatea lexicografică a lui H.Tiktin, (pag.5)
ZDRENGHEA Mircea, Elementa linguae daco-romanae sive valachicae - La 200 de ani -, (pag.11)

ISTORIA LIMBII ROMÂNE
NICULESCU Alexandru, Romanitatea românească şi cultura latină (sec.XI-XIV), (pag.17)

GRAMATICĂ
DRAŞOVEANU D. D., Prin consecutio temporum la un sistem al subordonatelor cauzale, (pag.27)
HÁZY Ştefan, NEAMŢU G. G., Adverbele modale. Distribuţie şi funcţii (I), (pag.35)

LEXICOLOGIE
MĂRII I., Note lexicale (I), (pag.43)
ROHLFS Gerhard, Românescul Crăciun, (pag.55)
ŞERBAN Valentina, Note lexicale şi etimologice, (pag.59)

ONOMASTICĂ
PĂTRUŢ I., Antroponime româneşti în -iu, (pag.63)

STILISTICĂ
SASU Ioana, A possible Method for Style Analysis, (pag.69)

DISCUŢII
DRAGOŞ Elena, Simbolul. Puncte de vedere, (pag.77)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.83)
• Cronică, (pag.105)
• In memoriam, (pag.111)


Anul XXVI/2 1981 [descarcă numărul integral (6MB)]

LINGVISTICĂ GENERALĂ
PĂLTINEANU Viorel, Descifrarea hieroglifelor maya. Stadiul actual, (pag.117)

FONETICĂ-FONOLOGIE
BÁN A., Cu privire la corelatele accentului. Privire contrastivă ruso-română, (pag.127)

GRAMATICĂ
BEJAN D., Despre expresiile cu verbe impersonale-unipersonale copulative, (pag.137)
DRAŞOVEANU D. D., Cauzala argumentativă, (pag.143)
EDELSTEIN Frieda, Despre dubla subordonare în limba română, (pag.149)
FLOREA Stela Ligia, Innovations syntaxiques du français parlé. De la disjunction au décumul, (pag.157)

LEXICOLOGIE
BIDIAN Viorel, Din terminologia porumbului: termeni pentru noţiunea `pănuşă, foaie (pe ştiulete)`, (pag.167)

ONOMASTICĂ
PĂTRUŢ I., Despre numele lui Ioan Budai-Deleanu, (pag.173)

DIALECTOLOGIE
TUDORAN Romulus, Note de morfologie dialectală, (pag.181)

LIMBĂ LITERARĂ
PAVEL Eugen, Consideraţii asupra tipăriturilor bălgrădene de la sfîrşitul secolului al XVII-lea, (pag.187)

STILISTICĂ
BACIU Mioriţa, Elemente de argou în Groapa de Eugen Barbu, (pag.199)
OLTEAN Ştefan, Structura narativă în discursul indirect liber. O descriere a categoriei, (pag.207)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.217)
• In memoriam, (pag.237)
• Indice, (pag.239)


Anul XXVII/1 1982 [descarcă numărul integral (5MB)]

LEXICOLOGIE-LEXICOGRAFIE
PAVEL Eugen, Din istoricul preocupărilor de lexicografie toponimică, (pag.5)
ŞERBAN Valentina, Termeni de măsură pentru lungime, (pag.10)
TOMA Elena, Despre metafora terminologică în limba română, (pag.15)

ONOMASTICĂ
BÂLDEA N., Sufixul -oni în antroponimia şi toponimia unor sate din nord-vestul Olteniei, (pag.25)
PĂTRUŢ I., Sufixul -og- în antroponimia românească, (pag.28)

GRAMATICĂ
BEJAN D., Structura regenţilor propoziţiei subiective, (pag.31)
DRAŞOVEANU D. D., Nominativul şi acuzativul – schiţe sintactice cu adnotări, (pag.37)
MILAŞ C., O valoare contextuală a prepoziţiei la, (pag.47)
NEAMŢU G. G., Un nominativ prodatival, (pag.55)

DIALECTOLOGIE
TODORAN Romulus, Participiile scurte (văst, vînt etc.), (pag.60)

STILISTICĂ
DRAGOŞ Elena, Structura narativă a nuvelei istorice româneşti (C.Negruzzi şi Al.Odobescu), (pag.69)

FILOLOGIE
GOŢIA Anton, Între Palia de la Orăşti şi Biblia de la Bucureşti, (pag.79)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.88)
• Cronică, (pag.110)


Anul XXVII/2 1982 [descarcă numărul integral (3MB)]

OAMENII DE ŞTIINŢĂ ŞI PACEA
• Apelul poporului român adresat Sesiunii speciale a Organizaţiei Naţiunilor Unite consacrate dezarmării, (pag.115)
• Simpozionul „Civilizaţie, umanism, pace, dezarmare, securitate internaţionale”, (pag.116)
*

• Profesorul Alf Lombard – la 80 de ani – (PĂTRUŢ Ioan), (pag.117)

GRAMATICĂ
BACIU Ioan, Adverbes de phrase et négation en français, (pag.119)
PĂTRUŢ Ioan, Contradictio in principiis, (pag.129)

LEXICOLOGIE-LEXICOGRAFIE
COMŞULEA Elena, Ragilă. Contribuţii etimologice şi lexicale, (pag.134)
GRECU Doina, Numele zilelor săptămînii. Note pe marginea ALR şi DLR, (pag.140)
ORZA Rodica, Numele etnice feminine (pe baza ALR II), (pag.142)
ŞERBAN Felicia, Umbră – între lumină şi întuneric, (pag.147)

DIALECTOLOGIE
MOCANU Nicolae, Rîu, frîu, brîu, grîu etc. Răspîndirea actuală în graiurile bănăţene, (pag.152)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.161)
• In memoriam, (pag.171)
• Indice, (pag.172)


Anul XXVIII/1 1983 [descarcă numărul integral (4MB)]

OAMENII DE ŞTIINŢĂ ŞI PACEA
• Zilele academice clujene (PĂTRUŢ Ioan), (pag.5)

ISTORIA LIMBII ROMÂNE
HAMP P. Eric, On the Sparsness of Greek Borrowings in Romanian, (pag.7)

GRAMATICĂ
FLOREA Stela Ligia, La relation complétive en français parlé. Niveau phrastique, (pag.10)
GRUIŢĂ Mariana, Raportul concesiv în engleză şi română, (pag.18)
HÁZY Ştefan, NEAMŢU G. G., Adverbele modale. Distribuţie şi funcţii (II), (pag.25)
MILAŞ Constantin, Expresia pînă una-alta, (pag.35)
VLAICU Rodica, Statutul adverbului în limbajul tehnico-ştiinţific. Posibilităţi de abordare, (pag.43)

LEXICOLOGIE-LEXICOGRAFIE
LUPU Coman, Cuvinte noi în lexicul românesc, (pag.49)
MITU Mihai, Cu privire la evoluţia semantică a românismelor din limbile slave, (pag.55)
ŞERBAN Felicia, Lexicografie şi text poetic, (pag.62)

ONOMASTICĂ
PĂTRUŢ Ioan, Toponimul Pian, (pag.67)

FILOLOGIE
PAVEL Eugen, Unele rectificări la Bibliografia românească veche, (pag.69)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.75)
• In memoriam, (pag.89)


Anul XXVIII/2 1983 [descarcă numărul integral (5MB)]

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
TODORAN Romulus, Samuil Micu şi aromânii, (pag.97)

FONETICĂ-FONOLOGIE
FAICIUC I., Note despre răspîndirea reflexelor dure şi moi ale oclusivelor dentale t, d, n în graiurile bănăţene, (pag.101)
RUSU Gr., Probleme de fonetică şi morfonologie în NALR-Transilvania, (pag.113)
STAN T. I., Despre alternanţe în limba română, (pag.126)

LEXICOLOGIE
ANGHEL Ioana, Note lexicale şi etimologice, (pag.130)
BIDIAN Viorel, Din terminologia porumbului: termeni pentru noţiunea `mătase la porumb`, (pag.136)
COMŞULEA Elena, Un grup de cuvinte înrudite etimologic, (pag.139)
ŞERBAN Felicia, Text poetic şi lexicografie, (pag.146)

ONOMASTICĂ
PĂTRUŢ Ioan, Sufixul antroponimic -m-, (pag.152)

LIMBI ÎN CONTACT
BODZEI Sigismund, Influenţa modelului românesc dialectal asupra vocativului ucrainean din Maramureş, (pag.155)

DISCUŢII
NICULESCU Alexandru, Individualitatea lingvistică, (pag.161)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.164)
• In memoriam, (pag.177)
• Indice, (pag.178)


Anul XXIX/1 1984 [descarcă numărul integral (4MB)]

RUSU Gr., Profesorul Ioan Pătruţ la 70 de ani, (pag.5)
• Bibliografia lucrărilor profesorului Ioan Pătruţ 1941-1983, (pag.8)

ISTORIA LIMBII ROMÂNE
GOŢIA Anton, Din istoricul conjuncţiei însă, (pag.17)

DIALECTOLOGIE
BELTECHI Eugen, Note asupra accentului în subdialectul bănăţean (I), (pag.21)

GRAMATICĂ
FLOREA Stela Ligia, Une tendance actuelle du français: le complément non prépositionnel, (pag.27)

LEXICOLOGIE
MUREŞANU Ileana, Organizări de procese în limbă: polisemia şi derivarea, (pag.38)
ŞERBAN Valentina, Note lexicale şi etimologice, (pag.46)

ONOMASTICĂ
LOŞONŢI Dumitru, Nume de familie provenite de la nume de localităţi (I), (pag.48)
PĂTRUŢ I., Antroponime din etnonime?, (pag.56)
POPESCU Sp. Radu, Termeni entopici dialectali caracteristici Banatului, nordul Olteniei şi sud-vestului Ardealului, (pag.58)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.66)
• Cronică, (pag.87)
• In memoriam, (pag.88)


Anul XXIX/2 1984 [descarcă numărul integral (5MB)]

100 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI NICOLAE DENSUŞIANU
ŞCHIAU Octavian, Nicolae Drăganu – filolog şi istoric literar, (pag.95)
PĂTRUŢ Ioan, Nicolae Drăganu - onomast, (pag.98)
TODORAN Romulus, Nicolae Drăganu - lexicolog, (pag.102)
DRAŞOVEANU D. D., Nicolae Drăganu - sintactician, (pag.108)
ZDRENGHEA Mircea, Nicolae Drăganu – omul şi profesorul, (pag.112)
• Bibliografia operelor lui Nicolae Drăganu 1939-1984, (pag.116)

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
VEDINAŞ Traian, Preocupări de limbă în activitatea lui Andrei Şaguna, (pag.122)

LEXICOLOGIE
BACIU Ioan, «Je combine une combine, je gondole une gondole». Noms déverbaux et verbes dénominaux dans les langues romanes, (pag.128)

ONOMASTICĂ
LOŞONŢI Dumitru, Nume de familie provenite de la nume de localităţi (II), (pag.136)

GRAMATICĂ
GRUIŢĂ Mariana, Conective spaţiale în engleză şi română, (pag.144)

LINGVISTICA TEXTULUI
DRAGOŞ Elena, Convexitatea şi tipologia textuală, (pag.149)

DISCUŢII
RUSSU I. Ion, Despre vocabularul românesc autohton (În legătură cu o nouă monografie), (pag.155)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.160)
• Cronică, (pag.178)
• Indice, (pag.180)


Anul XXX/1 1985 [descarcă numărul integral (40MB)]

100 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI GEORGE GIUGLEA ŞI AL.PROCOPOVICI
HOMORODEAN Mircea, George Giuglea, (pag.3)
• Bibliografie cronologică a lucrărilor lui George Giuglea. Completări, (pag.7)
PAVEL Eugen, Al.Procopovici şi vechiul scris românesc, (pag.10)
• Bibliografia lucrărilor lui Alexe Procopovici 1906-1984, (pag.14)

LEXICOLOGIE
BEJAN D., Etimologii populare la nume de plante, (pag.21)
LOŞONŢI Dumitru, Pic şi derivatele sale, (pag.28)
MĂRII I., ALR – Din însemnările unui redactor (II), (pag.34)
ŞERBAN Felicia, Cuvinte regionale în primele traduceri româneşti ale Cîntării cîntărilor, (pag.43)

GRAMATICĂ
GRUIŢĂ G., Numele proprii în sintagme explicite şi implicite, (pag.50)

STILISTICĂ ŞI POETICĂ
BACIU Mioriţa, Metafora argotică, (pag.58)
VASILIU Em., Judecăţi „de opinie” şi referentul” discursului poetic, (pag.67)

LIMBI ÎN CONTACT
BODZEI Sigismund, Calcul şi regimul limbii secundare în procesul bilingvismului, (pag.73)

DISCUŢII
PĂTRUŢ Ioan, Apelative şi antroponime, (pag.82)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.84)
• Cronică, (pag.94)
• In memoriam, (pag.95)


Anul XXX/2 1985 [descarcă numărul integral (32MB)]

100 DE NAI DE LA NAŞTEREA LUI GIANDOMENICO SERRA
GENTILE Aniello, Giandomenico Serra a cento anii dalla nascita, (pag.99)

LEXICOLOGIE
DUMITRESCU Florica, Elemente lexicale romanice recent introduse în limba română (I), (pag.105)
• Note lexicale şi etimologice (V.Bidian, D.Loşonţi, I.Mării), (pag.114)

ONOMASTICĂ
PĂTRUŢ Ioan, Despre „numele duble” la români, (pag.131)
TOMA Ion, Categorii sociogeografice în toponimia din Oltenia. III. Hidronimele, (pag.135)

GRAMATICĂ
BACIU Ioan, Causales d`ènoncé et causales d`énonciation dans les langues romanes, (pag.143)
HAZY Ştefan, Manifestări ale regimului prepoziţiilor, (pag.148)

STILISTICĂ
ZOLTÁN Szabó, Importanţa gramaticii textului pentru stilistică, (pag.152)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.161)
• Cronică, (pag.175)
• Indice, (pag.178)


Anul XXXI/1 1986 [descarcă numărul integral (23MB)]

HISTOIRE DE LA LINGUISTIQUE ROUMAINE
ZDRENGHEA Mircea, Cu privire la ortografia lui Gheorghe Şincai, (pag.3)

LEXICOLOGIE
DIMITRESCU Florica, Elemente lexicale romanice recent introduse în limba română (II), (pag.9)
KALIK A., GRUIŢĂ G., Un fenomen lingvistic complex – blocarea femininului, (pag.18)
PĂLTINEANU Viorel, Structura semică a ihtionimelor româneşti, (pag.25)
SĂTEANU C., Goluri lexicale, (pag.39)
ŞERBAN Valentina, În legătură cu prezentarea lexicografică a unor expresii, (pag.46)
• Note lexicale şi etimologice (BIDIAN V., LOŞONŢI D., RUSU Gr., MĂRII I., NUŢĂ Ion), (pag.51)

ONOMASTICĂ
HOMORODEAN Mircea, Elementi di antica civiltà romena alla luce della toponomastica romanza, (pag.69)
ŞERBAN Felicia, POPESCU Elena, Nume proprii în primele traduceri româneşti ale Cîntării cîntărilor, (pag.76)

GRAMATICĂ
BEJAN D., Despre substantivarea adverbului în limba română, (pag.85)
vDRAŞOVEANU D. D., Două timpuri gramaticalizate – „mai puţin ca perfectul” şi „mai puţin ca viitorul”, (pag.92)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.99)
• In memoriam, (pag.108)


Anul XXXI/2 1986 [descarcă numărul integral (31MB)]

ISTORIA LIMBII ROMÂNE
PĂTRUŢ Ioan, Din nou despre vechimea influenţei slave în limba română, (pag.113)

DIALECTOLOGIE
MUNTEANU Ştefan, Graiul din Munţii Apuseni în izvoare literare, (pag.16)

GRAMATICĂ
GRUIŢĂ Mariana, Relaţia opoziţională în engleză şi română, (pag.125)
vMILAŞ C., Sincope sintagmatice regresive, (pag.130)

LEXICOLOGIE
• Note lexicale (ANGHEL Ioana, GRECU D., MĂRII I.), (pag.133)

ONOMASTICĂ
DĂNILĂ Simion, Sufixul -ovici|-evici în numele de familie bănăţene, ardelene şi bucovinene, (pag.145)

LINGVISTICĂ GENERALĂ
ZDRENGHEA M. Mihai, Pentru o logică ilocuţionară (I), (pag.153)

DISCUŢII
PĂTRUŢ Ioan, Probleme de onomastică, (pag.160)
VLAD Carmen, Semantică şi poetică (I), (pag.166)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.171)
• Indice, (pag.111)


Anul XXXII/1 1987 [descarcă numărul integral (52MB)]

GRAMATICĂ
BACIU Ioan, Comme(nt), (pag.5)
CHAUZIT Louis Jean, Le devenir de l`imparfait en français – Étude démolinguistique, (pag.13)
GRUIŢĂ G., Contribuţii la studiul numeralului românesc, (pag.21)

LEXICOLOGIE
BIDIAN V., LOŞONŢI D., RUSU Gr., Note lexicale şi etimologice, (pag.21)
ORZA Rodica, Noţiunea substantivelor feminine – nume de păsări în graiurile limbii române, (pag.36)
SCHILLER Erika, BODZEL Sigismund, Observaţii privitoare la sufixul –oc în subdialectul maramureşean, (pag.41)

ONOMASTICĂ
HOMORODEAN Mircea, Din toponimia Ţării Lăpuşului, (pag.50)

LINGVISTICA TEXTULUI
DRAGOŞ Elena, Discursul literar şi actele de discurs, (pag.56)

DISCUŢII
BORCILĂ Mircea, Probleme actuale ale analizei discursului, (pag.63)
PĂTRUŢ Ioan, Evaluare şi documentare, (pag.71)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.63)
• Cronică, (pag.86)
• In memorian, (pag.90)
• Cărţi primite la redacţie, (pag.92)


Anul XXXII/2 1987 [descarcă numărul integral (22MB)]

GRAMATICĂ
GRUIŢĂ Mariana, Conective temporale interpropoziţionale în engleză şi română, (pag.95)
MUREŞAN Andrei, Categoria stării şi alte părţi de vorbire, (pag.104)

STILISTICĂ
MUREŞANU Ileana, Polisemie şi creativitate, (pag.109)

LEXICOLOGIE
• Note lexicale şi etimologice, (pag.116)

DISCUŢII
OROS I. Marius, Consideraţii metodologice privind cercetarea toponimie, (pag.144)
PĂTRUŢ Ioan, Referitor la accent în onomastică, (pag.148)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.152)
• In memoriam, (pag.107)
• Indice, (pag.168)


Anul XXXIII/1 1988 [descarcă numărul integral (5MB)]

LINGVISTICĂ GENERALĂ
PĂLTINEANU Viorel, Relativism sau relativitate lingvistică?, (pag.3)

FILOLOGIE
ŞERBAN Felicia, Manuscrisul 4389 al Bilbiotecii Academiei R.S.România. Aspecte ale traducerii, (pag.11)

LEXICOLOGIE
• Note lexicale şi etimologice, (pag.17)

GRAMATICĂ
DRAŞOVEANU D. D., Propoziţii contrase şi prepoziţii abreviate (I), (pag.35)

DISCUŢII
MĂRII I., Pe marginea unui dicţionar dialectal (I), (pag.59)
PĂTRUŢ Ioan, Contribuţii la derivaţia onomastică, (pag.71)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.75)
• Cronică, (pag.87)
• In memoriam, (pag.91)


Anul XXXIII/2 1988 [descarcă numărul integral (10MB)]

GRAMATICĂ
HODIŞ Viorel, Vehicularea informaţiei sintactice, (pag.99)

LEXICOLOGIE
COMŞULEA Elena, ŞERBAN Felicia, Numeralul unu din perspectivă lexicografică, (pag.111)
• Note lexicale şi etimologice, (pag.121)

DISCUŢII
HOMORODEAN Mircea, Toponimul Parîng, (pag.137)
MĂRII I., Pe marginea unui dicţionar dialectal (II), (pag.141)
PĂTRUŢ Ioan, Note de onomastică, (pag.151)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.155)
• In memoriam, (pag.173)
• Indice, (pag.175)


Anul XXXIV/1 1989 [descarcă numărul integral (4MB)]

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
GHERMAN Mihai, Despre Dicţionarul şi Gramatica lui Grigore Maior, (pag.5)

GRAMATICĂ
BACIU Ioan, Une espèce particulière de relatives infinitives, (pag.11)
CAPOTĂ Teodor, Comparaţia – categoria gramaticală a limbii române?, (pag.15)
HODIŞ Viorel, Semantic-sintactic: interferenţe, (pag.23)
IANCU Victor, Originea lui sînt, (pag.35)

LEXICOLOGIE
GRECU Doina, A zbura – polisemie sau omonimie?, (pag.39)
ŞERBAN Valentina, Valori expresive în terminologia unităţilor de măsură, (pag.43)

ONOMASTICĂ
PĂTRUŢ Ioan, Antroponime şi toponime româneşti în -man, (pag.49)

FILOLOGIE
PAVEL Eugen, Pentru un corpus al însemnărilor manuscrise româneşti, (pag.53)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.59)
• Cronică, (pag.77)
• In memoriam, (pag.83)


Anul XXXIV/2 1989 [descarcă numărul integral (5MB)]

CENTENAR EMINESCU
DRAGOŞ Elena, Metafore eminesciene. Între prediscursiv şi discursiv, (pag.91)
MARIAN Rodica, Coordonate semantice în dualitatea Luceafărului şi dezvoltarea lor textuală, (pag.101)
ŞERBAN Felicia, Cuvîntul în poezie: lumina eminesciană (Schiţă pentru un dicţionar), (pag.111)

GRAMATICĂ
DRAŞOVEANU D. D., Propoziţii contrase şi propoziţii abreviate (II), (pag.123)
HODIŞ Viorel, Statutul morfosintactic al unor adverbe, (pag.135)

DIALECTOLOGIE
MĂRII I., AIR – Din însemnările unui redactor (VI): Probleme (=întrebări) lexicale suplimentare în ancheta ALR II, (pag.141)

ONOMASTICĂ
HOMORODEAN Mircea, Toponime latineşti în sudul Olteniei, (pag.147)
PĂTRUŢ I., Pentru un nou dicţionar antroponimic românesc, (pag.153)
TOMA Ion, Categorii sociogeografice în toponimia din Oltenia. Hileonimele, (pag.159)

LEXICOLOGIE
OALLDE Petru, Note lexicale şi etimologice, (pag.165)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.167)
• Indice, (pag.183)


Anul XXXV/1 1990 [descarcă numărul integral (38MB)]

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
BORCILĂ Mircea, Studiul ştiinţific al limbajului poetic în viziunea lui G.Ivănescu, (pag.3)
GHERMAN Mihai, Păreri despre limbă la Teodor Corbea, (pag.13)

ISTORIA LIMBII ROMÂNE
MIHAIL Cristian, Modificări semantice în lexicul latin al românei sub influenţa mediului militar, (pag.21)
PĂTRUŢ Ioan, Referitor la provenienţa sufixului -ese-, (pag.33)

LEXICOLOGIE
ANGHEL Ioana, BREBAN Vasile, Din istoria vocabularului românesc: ţanc, ţăncuşă. Consideraţii semantice şi etimologice, (pag.39)
BEJAN D., Transferuri lexico-gramaticale în opera literară a lui Mihai Eminescu, (pag.45)
LOŞONŢI Dumitru, Toponime provenite de la apelative pentru noţiunea `depresiune, groapă, văgăună` (III), (pag.55)
• Note lexicale şi etimologice, (pag.65)

GRAMATICĂ
DRAŞOVEANU D. D., Elipsă gramaticală şi glisare, (pag.69)

STILISTICĂ ŞI POETICĂ
CÂMPEANU Eugen, Interjecţia la începutul poeziei româneşti, (pag.75)
MARIAN Rodica, Ipostaze ale nemuririi: Luceafărul şi Hyperion, (pag.83)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.93)
• In memoriam, (pag.105)


Anul XXXV/2 1990 [descarcă numărul integral (37MB)]

LINGVISTICĂ GENERALĂ
STAN Ionel, Despre creaţia şi evoluţia lingvistică (lexicală) (II), (pag.113)

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
BORCILĂ Mircea, Profilul contribuţiei lui Constantin Lacea în cadrul şcolii lingvistice clujene, (pag.119)

GRAMATICĂ
BACIU Ioan, Valeurs quantitatives et aspectuelles du roumain mai, (pag.125)
DRAŞOVEANU D. D., Conjunctiv vs conjunctiv, (pag.133)

LEXICOLOGIE
COMŞULEA Elena, Terminologia textilă populară. Derivarea, (pag.139)
GRECU Doina, Cerbice. Sensuri şi răspîndire, (pag.145)

ONOMASTICĂ
PĂTRUŢ Ioan, Referitor la toponimele în -ăuţi, (pag.149)

LINGVISTICA TEXTULUI
VLAD Carmen, TĂMĂIAN Emma, Numele propriu în dimensiunea sintactică a textului poetic, (pag.153)

DISCUŢII
ŞERBAN Felicia, Nume proprii în dicţionarele române, (pag.161)

CONTRIBUŢII BIBLIOGRAFICE
FAICIUC Elisabeta, Contribuţii la Bibliografia românească modernă (1831-1918), (pag.167)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.171)
• In memoriam, (pag.185)
• Indice, (pag.189)


Anul XXXVI 1991 [descarcă numărul integral (6MB)]

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
DRAGOŞ Elena, Titu Maiorescu şi unele concepte ale lingvisticii contemporane, (pag.5)
GHERMAN Mihai, Posteritatea Dicţionarului lui Teodor Corbea, (pag.15)

LINGVISTICĂ GENERALĂ
ZDRENGHEA M. Mihai, Elemente de pragmatică a limbajului abuziv în limba engleză, (pag.23)

GRAMATICĂ
DRAŞOVEANU D. D., Desinenţial şi intonaţional în definirea şi clasificarea predicatului, (pag.35)
FLOREA Stela Ligia, Comment supplée le discours à une prétendue lacune du système. Le cas de en, (pag.47)
GRUIŢĂ G., Subordonata completivă de agent (variante nepronomiale), (pag.57)
HAZY Ştefan, Valenţă acuzativală dobîndită, (pag.61)
MILAŞ Constantin, Dativul posesiv, (pag.67)

LEXICOLOGIE
BREBAN Vasile, ŞERBAN Valentina, Consideraţii semantice şi etimologice în legătură cu hăţiş, hăţaş, (pag.75)

STILISTICĂ
MOCAN Dana, Modalităţi lexicale de realizare a motivului morţii în romanul Şaira de Zaharia Stancu, (pag.79)

LINGVISTICA TEXTULUI
TĂMÂIANU Emma, Aspecte ale semanticii textului ştiinţific factual. Temă-remă, (pag.85)
VLAD Carmen, Note semiotice la semantica textului: configurativitatea, (pag.93)

GEOGRAFIE LINGVISTICĂ
BANZA Paula Ana, Despre Atlasul lingvistic şi etnografic al Portugaliei şi Galiciei (ALEPG), (pag.103)

DISCUŢII
PĂTRUŢ Ioan, Referitor la: 1) „prioritatea unei idei”, 2) „originea” sufixelor, (pag.107)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.111)
• Cronică, (pag.119)
• In memoriam, (pag.129)
• Indice, (pag.133)


Anul XXXVII/1 1992 [descarcă numărul integral (33MB)]

LINGVISTICĂ GENERALĂ
BORCILĂ Mircea, Un fondator al ştiinţei lingvistice: Eugenio Coseriu, (pag.3)
COSERIU Eugenio, «Nu există schimbare lingvistică», (pag.9)
ŠABRŠULA Jan, Le signe synallagmathique. Ses synergies, (pag.21)

ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI
TODORAN Romulus, Teodor Naum şi Muzeul Limbii Române, (pag.29)

LEXICOLOGIE
BACIU Ioan, Les continuateurs romans du suffixe latin -utus, (pag.39)
FRĂŢILĂ V., Note lexicale şi etimologice, (pag.45)

GRAMATICĂ
DRAŞOVEANU D. D., `Tranzitiv`/`intranzitiv` şi `direct`/`indirect` - două antinomii contestabile, (pag.53)

LINGVISTICA TEXTULUI
TĂMÂIANU Emma, Textul ştiinţific delimitare, componente şi proprietăţi semantice, (pag.65)

DISCUŢII
PĂTRUŢ Ioan, Structura morfologică a cuvintelor şi ortografia românească, (pag.65)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.81)
• Cronică, (pag.101)


Anul XXXVII/2 1992 [descarcă numărul integral (38MB)]

• Vasile Breban la 85 de ani (ANGHEL Ioana), (pag.103)

LEXICOLOGIE
GRECU Doina, Credinţă şi credinţe la români: Todorusale. Note pe marginea răspunsurilor la chestiunea [2838] din ALR II, (pag.105)

GRAMATICĂ
BACIU Ioan, Expaces mentaux possessifs, (pag.113)
DRAŞOVEANU D. D., Personal. Impersonal. Variante opţionale, (pag.121)
HAZY Ştefan, O precizare privind coordonarea, (pag.129)

STILISTICĂ ŞI POETICĂ
BORCILĂ Mircea, Contribuţii la definirea tipului poetic al textelor lui Blaga (I), (pag.133)
MARIAN Rodica, Finalul Luceafărului – argumente semantice pentru o armonie a „singurătăţilor”, (pag.143)
MOLDOVAN Victoria, Convergenţe structurale în poezia şi proza de circumstanţă, (pag.151)
ŞERBAN Felicia, Rolul structurii poetice în proza scurtă, (pag.157)

LINGVISTICA TEXTULUI
TĂMÂIANU Emma, Conectivele transfrastice - reconsiderare, (pag.165)

DISCUŢII
DRAGOŞ Elena, Precizări necesare în legătură cu o lucrare de istorie a limbii române, (pag.177)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.187)
• Cronică, (pag.195)
• Indice, (pag.199)


Anul XXXVIII/1-2 1993 [descarcă numărul integral (43MB)]

• Ioan Pătruţ (1914-1992) (OROS I. Marius), (pag.3)
• Bibliografia lucrărilor profesorului Ioan Pătruţ (FAICIUC Elisabeta), (pag.6)
• Romulus Todoran (1918-1993) (BORCILĂ Mircea), (pag.11)
• Bibliografia lucrărilor profesorului Romulus Todoran (FAICIUC Elisabeta), (pag.14)
ANGHEL Ioana, Ariuş, (pag.23)
AVRAM Andrei, Formele de plural de tipul hîrdauă şi sistemul morfonologic al limbii române, (pag.27)
BELTECHI Eugen, Despre grafia român, (pag.33)
BIDIAN Viorel, Note lexicale (din materialul ALRR-Transilvania), (pag.43)
BORCILĂ Mircea, Despre temeiul de principiu al Şcolii lingvistice clujene, (pag.47)
COMŞULEA Elena, ŞERBAN Felicia, Articolul nehotărît un (o): abordare lexicografică, (pag.57)
DIMITRESCU Florica, Note asupra poziţiei românei printre limbile romanice, (pag.67)
DOBRE Maria, Consideraţii privind primele atestări documentare ale unor apelative prin toponime, (pag.75)
DRAGOŞ Elena, Există o enunţare suspendată?, (pag.83)
DRAŞOVEANU D. D., Despre al, cu aplicare la o structură problematică, (pag.89)
FRĂŢILĂ Vasile, Din nou despre toponimele bănăţene Ascura şi Călcada, (pag.95)
GHERMAN Mihai, Date noi despre graiurile din Transilvania la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, (pag.105)
GIOSU Ştefan, Termeni pentru ,,părinte-părinţi" în dialectele româneşti, (pag.113)
GRECU Doina, Din materialul ALR I: chestiunile [577] „preot” şi [578] ,,popă (fam.)”, (pag.119)
GRUIŢĂ G., Inversiuni sintactice în diacronie, (pag.125)
IONIŢĂ C. Vasile, Analogii toponimice, (pag.129)
ISTRATE Gavril, Marii ierarhi moldoveni şi limba literară, (pag.137)
MARIAN Rodica, Mise en abîme în poemul Luceafărul: „confesiunea” Cătălinei, (pag.145)
MĂRII Ion, Note lexicale, (pag.163)
MILAŞ Constantin, Reflexivul se şi verbele de reciprocitate, (pag.171)
MUNTEANU Ştefan, G.Coşbuc, traducător al Eneidei, (pag.179)
NEAMŢU G. G., Cel (cea, cei, cele) - schiţă morfosintactică, (pag.191)
NEGOMIREANU Doina, Comparaţia ca potenţial, selecţie şi regim semic, (pag.205)
NICULESCU Alexandru, Orient şi Occident în terminologia maritimă românească, (pag.209)
OLTEAN Ştefan, Discursul narativ ficţional şi lumile posibile, (pag.219)
PIETREANU Marica, Diminutive şi hipocoristice de la Ion, (pag.231)
POPA Mircea, George Bariţ - lexicograf, (pag.233)
SALA Marius, Dialecte în contact, (pag.241)
ŞERBAN Valentina, Din terminologia românească a vechilor măsuri, (pag.245)
TEIUŞ Sabina, Pe marginea articolului (nişte, niscai, niscaiva), (pag.249)
TOMA Ioan, Factori (extralingvistici) favorizanţi în procesul de toponimizare, (pag.255)
VLAD Carmen, „Pulsul” actual al lingvisticii, (pag.261)
VULPE Magdalena, Harta lexicală semasiologică, (pag.269)
ZDRENGHEA Mircea, O scurtă isterie puţin cunoscută a limbii române, (pag.275)
• Indicele revistei pe anul 1993 (FAICIUC Elisabeta), (pag.281)