Pagina principală
 

ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Echipa ENDA (3)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (14)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (11)
   Arta (5)
SOCIAL
   Regii (14)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (78)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (6)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (28)
   Seniorii războiului (6)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (15)
   Războaiele dacilor (16)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (50)
   Recenzii (8)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (3)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (2)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (3)
   Ziarul personal (7)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (11)
   Legende şi povestiri (3)
   English translations (51)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (28)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (367)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ACTA CENTRI LUCUSIENSIS

Revista Centrului de studii dacoromanistice Lucus
WEBSITE: laurlucus.roNr.1A/2013 (click pentru a descărca revista [2MB])

Secolul preburebistan
Cătălin Borangic, Sorin Paliga, Note pe marginea originii şi a rolului armurilor geto-dacice în ritualurile funerare, (pag.5)
Laurenţiu Nistorescu, Un precedent al arhe-ului burebistan: cooperarea daco-getică din epoca lui Rubobostes şi Oroles (II), (pag.24)
Constantin Elen, Clarificări conceptuale în chestiunea ”pluralităţii de religii” la geto-daci, (pag.41)

Dacia Restituta
• Invitatul ediţiei: Virgil Mihăilescu-Bîrliba, ”Interacţiunea dintre lumea dacilor liberi şi romanitatea antichităţii târzii a fost complexă, contradictorie şi cu consecinţe de durată”, (pag.46)
Dan Negrescu, Dionisie Exiguul, părinte al erei şi coordonator al ierarhilor, (pag.50)
Claudia S. Popescu, Laurenţiu Nistorescu, Însemnarea despre armistiţiul de Paşti de la Tomis, (pag.57)

Lecturi critice
Valy-Geta Ceia, Patristica perrenia aucta. Părinţi de limbă latină şi scrierile lor, (pag.66)
Daniela Damian, Questiones Romanicae, (pag.67)
Constantin Basarab, O sinteză necesară privitoare la tezaurele dacice, (pag.69)

Convergenţe
Alexandru Berzovan, Un istoric al cercetării celei de-a doua epoci a fierului pe teritoriul arădean, (pag.73)
Octavian Milca, Reflectarea mileniului post-aurelian (sec. III-XIII) în manualele de istorie, (pag.89)


Nr.1B/2013 (click pentru a descărca revista [1MB])

Secolul preburebistan
Dan Negrescu, Însemnare despre magul Zalmoxis, (pag.5)
Laurenţiu Nistorescu, Geţia în epoca lui Oroles, (pag.8)
Cătălin Borangic, Marius Barbu, Incursiune în fenomenul ecvestru geto-dacic. Studiu de caz: zăbala de tip tracic, (pag.22)

Dacia Restituta
• Invitatul ediţiei: Adrian Bejan, ”Istoria românilor este, în primul mileniu creştin, o istorie a nuanţelor”, (pag.49)
Călin Timoc, Sarmaţii şi armata romană din Banat în secolul IV d.Hr., (pag.53)
Claudia S. Popescu, Laurenţiu Nistorescu, Marginalii la problema limesului vest-dacic, (pag.58)

Lecturi critice
Călin Timoc, Barbari la Dunăre, (pag.69)
Daniel Haiduc, Arheovest I. Interdisciplinaritate în arheologie şi istorie, (pag.71)

Convergenţe
Sergiu Enache, Contribuţii la repertoriul arheologic al Banatului: Gătaia, (pag.76)


Nr.2A/2014 (click pentru a descărca revista [4MB])

Epoca preburebistană
Invitatul ediţiei: Zoe Petre, „Sunt greu de presupus interferenţe de cult şi tradiţie între spaţiul getic şi cel elen”, (pag.5)
Laurenţiu Nistorescu, Cooperarea militară geto-dacică în epoca preburebistană. Dosarul Cloilios, (pag.12)
Laurenţiu Nistorescu, Elemente de arhitectură organizaţională în societatea geto-dacică preburebistană, (pag.31)

Romanitate şi romanizare
Leonard Velcescu, Arcul lui Traian de la Beneventum - 1900 de ani de la inaugurare (114-2014), (pag.45)
Valy Ceia, Ordo et rusticitas sau Despre romanitatea exemplară, (pag.67)
Călin Timoc, Dacii în armata romană târzie, (pag.76)
Sorin Damian, Repere evenimenţiale în evoluţiile de la Dunăre din secolul VII, (pag.79)

Lecturi critice
Claudia S. Popescu, Un exerciţiu de ficţionalizare a istoriei: „Misteriile lui Zalmoxis”, (pag.84)
Daniel Haiduc, Cronica cercetărilor arheologice din România - campania 2013, (pag.90)
Valeriu D. Călărăşanu, „Arheologia Moldovei”, numărul XXXVI, (pag.96)


Nr.2B/2014 (click pentru a descărca revista [11MB])

Argument
Laurenţiu Nistorescu, Ficţiunea retragerii aureliene şi destructurarea sa conceptuală, (pag.6)

Studii şi însemnări
V.D.Călărăşanu, Însemnări privind relaţia regalităţii geto-dacice cu sacerdoţiul dionisiac, (pag.18)
Bogdan Muscalu, Tradiţii romane în istoria serviciilor de intelligence, (pag.23)
Constantin Elen, Din nou despre termenul limigantes, (pag.37)
Dan Negrescu, Despre o menţiune ieronimiană, (pag.39)
Remus Mihai Feraru, Relaţiile dintre Biserică şi stat în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, (pag.42)

Convergenţe
Sergiu Enache, Două topoare de luptă din fier descoperite la Gătaia, (pag.57)
Sorin Damian, Repere evenimenţiale în evoluţiile de la Dunăre din secolele VIII-IX, (pag.62)

Lecturi critice
Claudia S. Popescu, Chestiunea celţilor intracarpatici şi câteva prezumţii de relativizat, (pag.67)
Daniela Damian, Semnal: Peuce XII/2014, (pag.71)
Basarab Constantin, Kallatida, prefigurarea unei monografii, (pag.73)

Dosar DakkHabbit
Daniel Haiduc, DakHabbit: Investigaţii cartodinamice ale habitatului Daciei preromane, (pag.76)
Cătălin Borangic, Alexandru Berzovan, Concepte despre cetatea dacică (I), (pag.82)


Nr.3A/2015 (click pentru a descărca revista [8MB])

Argument
Dan Negrescu, Însemnare subiectivă despre nomen Decibali, , (pag.6)
Constantin Elen, Care erau, de fapt, graniţele nord-dunărene ale Imperiului Roman?, (pag.8)

Studii şi însemnări
Laurenţiu Nistorescu, Contribuţii la identificarea etno-politică a limiganţilor lui Ammianus, (pag.14)
Călin Timoc, Quadriburgium-ul de la Mehadia şi problemele cercetării limesului roman târziu în regiunea Porţilor de Fier ale Dunării, (pag.32)
Claudia S. Popescu, Laurenţiu Nistorescu, Un Litovoi înainte de Litovoi?, (pag.37)

Convergenţe
Bogdan Muscalu, Un nou sit arheologic reperat pe raza localităţii Vălcani (judeţul Timiş), (pag.46)
Bogdan Muscalu, Imaginile Barbaricum-ului: comunităţile neinteligibile, (pag.71)

Lecturi critice
Daniel Haiduc, Cronica Cercetărilor Arheologice 2014, (pag.77)
Valy-Geta Ceia, Hippika. Calul în istoria omenirii, (pag.83)
Sergiu Enache, Un aport necesar la cercetările de epocă sarmatică, (pag.85)
Valeriu D. Călărăşanu, Semnal: ”Angustia” nr. 17-18/2014, (pag.87)
Sorin Damian, Semnal: ”Pontica” nr. 47/2014, (pag.88)


Nr.3B/2015 (click pentru a descărca revista [4MB])

Argument

Laurenţiu Nistorescu, Identităţi etnice şi politice în Antichitatea geto-dacică, (pag.6)

Studii şi însemnări

Claudia S. Popescu, A existat o participare tracică la invazia Egiptului?, (pag.12)
Laurenţiu Nistorescu, Un actor discret al războaielor mithridatice: sacerdoţiul dionysiaco-apollinic (I), (pag.17)
Constantin Elen, Trei regi geţi în Scitia Minor?, (pag.29)
Călin Timoc, Carmen Timoc, Un obiect roman din fildeş descoperit la Băile Herculane, (pag.34)
Bogdan Muscalu, Formele de manifestare spirituală a sarmaţilor iazygi, (pag.37)

Convergenţe

Dan Negrescu, O aventură a latinei clasice în cea medievală, (pag.62)
Daniel Haiduc, Funcţionalul în arta romană, (pag.67)

Lecturi critice

Antuza Genescu, Terminologie latină. Ieri. Azi., (pag.79)
Călin Timoc, Journal of Ancient History and Archaeology, (pag.81)
V. D. Călărăşanu, Semnale, (pag.83)
Basarab Constantin, Falces Dacorum. Armele încovoiate ale dacilor, (pag.85)


Nr.4A/2016 (click pentru a descărca revista [3MB])

Argument

Claudia S. Popescu, Tema limes-ului dacic în izvoare literare, (pag.7)

Studii şi însemnări

Laurenţiu Nistorescu, Pontul Stâng şi războaiele mithridatice, (pag.12)
Laurenţiu Nistorescu, Lista regală a Daciei Magna: un model extins (I), (pag.19)
Bogdan Muscalu, Mihaela Muscalu, Câteva consideraţii privind aşezările sarmatice din Barbaricum-ul vest-dacic, (pag.34)
Remus Mihai Feraru, Politica religioasă a împăratului Heraclie (610-641): între reconciliere şi constrângere, (pag.43)

Convergenţe

Mădălina Strechie, Latina militară şi impactul ei mentalitar (II), (pag.65)
Constantin Elen, O atestare a Crăciunului la Vergilius?, (pag.74)

Lecturi critice

Agnieszka Tomas, Elaion. Despre producţia uleiului de măsline în Syro-Palestina romană şi timpuriu bizantină… dar nu numai, (pag.78)
Basarab Constantin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România - 2016, (pag.81)
Constantin Elen, Ephemeris Napocensis 26, (pag.83)
Daniel Haiduc, Uitarea Romei, (pag.84)
Călin Timoc, The Lower Danube Roman Limes, (pag.86)


Nr.4B/2016 (click pentru a descărca revista [5MB])

Argument

Laurenţiu Nistorescu, Urbanismul preroman din Dacia – coordonate conceptuale (I), (pag.6)

Studii şi însemnări

Remus Mihai Feraru, Festivaluri civice şi calendare în coloniile milesiene de la Pontul Euxin, (pag.15)
Laurenţiu Nistorescu, Lista regală a Daciei Magna: un model extins (II), (pag.42)
Bogdan Muscalu, Mihaela Muscalu, Noi consideraţii cu privire la vasul rectangular descoperit în situl de la Timişoara - Cioreni, (pag.54)
Călin Timoc, Sarmaţii din „punga iazygă” şi Tabula Peutingeriana, (pag.59)
Claudiu Toma, Lapidarium: de la fotografie la modele 3D, (pag.64)

Convergenţe

Mădălina Strechie, Hannibal - strateg model, (pag.72)
Daniel Haiduc, Patriotismul cuceritorului. Consideraţii asupra retoricii patriotice la romani, (pag.79)
Daniel Haiduc, Marginalii la raportul dintre imaginar şi realitate în opera lui Titus Livius, (pag.89)
Dan Negrescu, Un portret patristic în tradiţie andreiană, (pag.95)
Laurenţiu Nistorescu, Cum i-a furat Napoleon ceasul lui Stalin, (pag.98)

Lecturi critice

Valeriu D. Călărăşanu, Res Historica şi Romanitatea Orientală, (pag.103)
Adrian Bejan, Gyula Kisléghi Nagy: Jurnal Arheologic, (pag.105)
Basarab Constantin, Analele Banatului, XXIV/2016, (pag.110)
Basarab Constantin, Studii de Istorie a Banatului, XXXV-XXXVI, (pag.111)
Constantin Elen, Quaestiones Romanicae, IV/2016, (pag.113)
Antuza Genescu, Héloïse şi Abélard dincolo de epistole, (pag.115)
Valy-Geta Ceia, Războiul, arta zeilor şi a eroilor, (pag.118)


Nr.5A/2017 (click pentru a descărca numărul integral [4MB])

Argument
NISTORESCU Laurenţiu, Urbanismul preroman din Dacia - coordonate conceptuale (II), (pag.7)

Studii şi însemnări
TIMOC Călin, Palmyrenii şi implicaţiile lor în comerţul provinciei Dacia, (pag.18)
MUSCALU Bogdan, MUSCALU Mihaela, Despre creşterea animalelor la sarmaţii iazygi din arealul Dunăre-Tisa-Mureş, (pag.23)
NISTORESCU Laurenţiu, Instituţii protostatale daco-române din epoca migraţiilor (III). Ducatul Gyla, (pag.33)

Convergenţe
STRECHIE Madalina, Simbolul bovin în unele civilizaţii antice, (pag.44)
HAIDUC Daniel, Discurs şi umor la Petronius, (pag.51)
NEGRESCU Dan, Comentariu: Puterea şi cultura. O falsă dilemă, (pag.57)
CONSTANTIN Basarab, Comentariu: Anul patriarhal al traducătorilor, o oportunitate pentru proiectul corpusului literar străromân, (pag.60)

Evocări
HAIDUC Daniel, Ovidiu şi căderea în imaginar, (pag.64)
POPESCU S. Claudia, Caracalla şi Dacia, o relaţie incomplet elucidată, (pag.71)

Lecturi critice
IONICĂ Lucian, Cetatea Eternă şi barbarii, (pag.80)
CONSTANTIN Basarab, Părinţii şi scriitori bisericeşti, volumul 16, (pag.82)
POPOVICI Romulus, Journal of Ancient History and Archaeology. Classica et Christiana, (pag.83)
ELEN Constantin, Quaestiones Romanicae V/2016, (pag.84)


Nr.5B/2017

Argument
NISTORESCU Laurenţiu, POPOVICI Romulus, Ciuma lui Iustinian şi slavii, o corelaţie nefuncţională, (pag.6)

Studii şi însemnări
NISTORESCU Laurenţiu, Regatul Geţiei sub Dromichetes I, o lectură în cheie instituţională, (pag.13)
BORANGIC Cătălin, Dacii după căderea regatului dac, (pag.22)
STRECHIE Mădălina, Cariere de subofiţeri în unele inscripţii romane din Dacia, (pag.41)
MUSCALU Bogdan, MUSCALU Mihaela, Vasele-butoi din mediul sarmatic iazyg, (pag.49)
TIMOC Călin, Octavian Răuţ şi cercetarea castrului roman de la Tibiscum, (pag.58)

Convergenţe
NEGRESCU Dan, Comentariu: O clasică „tragedie culturală”, (pag.63)
CEIA Valy-Geta, Semantismul verbelor de percepţie în limba latină. Studiu de caz: sentio, -ire, sensi, sensum, (pag.66)
PETCU Elena Andreea, Consideraţii asupra relaţiei dintre împăratul Nero şi mama sa, Agrippina cea Tânără, (pag.74)
HAIDUC Daniel, Avatarurile antice ale unui concept: imaginaţia, (pag.83)

Evocări
CĂLĂRĂŞANU D. Valeriu, DAMIAN Sorin, Împăratul Gallienus, o reevaluare după 18 veacuri, (pag.87)
CĂLĂRĂŞANU D. Valeriu, 13 veacuri de la respingerea celui de-al doilea asediu al Constantinopolului, (pag.91)
ELEN Constantin, Bogdan Petriceicu Hasdeu, pionier al investigării substratului preroman, (pag.93)

Lecturi critice
POPESCU S. Claudia, O necesară monografie bizantinologică, (pag.95)
Romulus Popovici, O antologie de referinţă în exegeza ovidiană, (pag.98)
DAMIAN Daniela, Studia Antiqua et Archaeologica, (pag.100)
Constantin Elen, Romanitatea Orientală, într-o nouă antologie de studii, (pag.101)

Dosar Dunărea romano-bizantină
TOMAS Agnieszka, O perspectivă asupra Moesiei Inferior prin prisma fundamentelor sale militare, (pag.105)
POPESCU S. Claudia, Cu privire la durata de funcţionare a podului de la Sucidava, (pag.109)
CONSTANTIN Basarab, Dunărea romanică, în trei repere cronologice, (pag.114)
NISTORESCU Laurenţiu, Harta politică a secolului Zece în bazinul carpato-dunărean, (pag.120)


BIBLIOTECA LUCUS


RECONSTRUCTE ISTORICE

Dacia Magna (până în sec. I d.Hr.)
Laurenţiu Nistorescu, Regalitatea arhaică. Momentul Zalmoxis
Laurenţiu Nistorescu, Un precedent al arhe-ului burebistan: cooperarea militară daco-getică din epoca lui Rubobostes şi Oroles (I)
Remus Mihai Feraru, Sărbători dionysiace în cetăţile greceşti din Pontul Stâng
Laurenţiu Nistorescu, Problema celui de-al doilea Dromichiaetes
Laurenţiu Nistorescu, Sistemele de fortificaţii din spaţiul geto-dacic (secolul II î.Hr.) - funcţii şi corelaţii
Laurenţiu Nistorescu, Contribuţii la problematica listei regale a daciei. Cotiso
Laurenţiu Nistorescu, Instituţia regală în epoca getocratică
Laurenţiu Nistorescu, Mutaţii sociale şi instituţionale în epoca lui Burebista
Laurenţiu Nistorescu, Regalitatea arhaică. Momentul Zalmoxis
Laurenţiu Nistorescu, Regalitatea getică arhaică şi condominium-ul trac
Laurenţiu Nistorescu, O propunere de identificare a lui Rex Histrianorum

Dacia Augusti (sec. II-IV d.Hr.)
Călin Timoc, Noi fortificaţii romane pe drumul imperial Lederata - Berzobis
Remus Mihai Feraru, Statutul familiei în legislaţia împăratului Constantin cel Mare
Laurenţiu Nistorescu, Raporturile dintre populaţiile de frontieră şi instituţiile Imperiului Roman. Cazul limiganţilor
Călin Timoc, Despre castrul şi vicus-ul militar de la Sânpaul (jud.Harghita)
Victor Bunoiu, Consideraţii privind vânătoarea în lumea romană. Cu privire specială la provincia Dacia
Gică Băeştean, Colonia Dacica Sarmizegetusa – schiţă monografică

TardenoDacica (sec. V-IX d.Hr.)

DacoRomania (sec. VII-XIII d.Hr.)
Călin Timoc, Contextul istoric al epocii Sfântului Gerard şi luptele pentru putere în cadrul Regatului medieval maghiar
Remus Mihai Feraru, Vlahii din Peninsula Balcanică în lumina izvoarelor literare bizantine

Istorie civilizaţională

ŞTIINŢE AUXILIARE

Arheologie
Cătălin Borangic, Tarabostele de la Cetăţeni
Călin Timoc, Răzvan Pinca, Fragmente de bronz dintr-un umbo de la Tibiscum
Cătălin Borangic, Războinici nord-dunăreni în armuri de zale (sec. II î.Hr. - sec. II d.Hr.) (I)
Cătălin Borangic, Falx Dacica. II. Tentativă de reconstituire
Cătălin Borangic, Falx Dacica. I. Propunere pentru o tipologie a armelor curbe dacice

Antropologie şi sociodemografie
Laurenţiu Nistorescu, Calul, vector de structurare instituţională în antichitatea getică
Laurenţiu Nistorescu, Clanuri şi familii în lumea geto-dacică

Lingvistică, religie şi cultură
Laurenţiu Nistorescu, Contribuţii la reevaluarea etimologiei toponimului Caracal
Dan Negrescu, Pius Translator et Optimus
Leonard Velcescu, Reprezentări statuare ale regelui Decebal
Călin Timoc, Existau bariere cultural lingvistice sau graniţe religioase în Dacia Romană?
Simion Dănilă, Stână: un cuvânt născut pe teritoriul Dacoromâniei
Laurenţiu Nistorescu, Originea cuvântului românesc oraş. Radicalul χώρα/chora (II)
Laurenţiu Nistorescu, Originea cuvântului românesc oraş. Critica unei ipoteze (I)
Laurenţiu Nistorescu, Criterii extrafilologice în analiza etimologică. Cazul Dierna
Dan Negrescu, Părinţii noştri. Breviarium
Dan Negrescu, De consolatione translationis

Filosofia istoriei, concepte şi metodologie
Valy-Geta Ceia, Existenţă şi reprezentare la Tacit. Configurări
Laurenţiu Nistorescu, Starea a treia în societatea geto-dacică
Laurenţiu Nistorescu, Istoriografia Dacie preromane. Etape şi orientări
Laurenţiu Nistorescu, Statul în istorie. Un concept juridic universal şi aplicabilitatea sa pentru Dacia preburebistană

Istorie civilizaţională

Cartografie istorică

LECTOGRAF

Cronici şi recenzii
Alexandru Berzovan, Gelu Florea – Dava et Opiddum. Débuts de la genèse urbaine en Europe au deuxième âge du Fer
Cătălin Borangic, Florin Curta – Apariţia Slavilor
Cătălin Borangic, Radu Ardevan, Livio Zerbini – La Dacia romana
Laurenţiu Nistorescu, Aurel Rustoiu, - Războinici şi societate în aria celtică transilvăneană – Studii pe marginea mormântului cu coif de la Ciumeşti
Laurenţiu Nistorescu, Silviu Sanie – Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec. II î.e.n. - III e.n.)
Laurenţiu Nistorescu, O istorie civilizaţională a Romanităţii Orientale

Interviuri
Misterele în jurul daco-geţilor sunt departe de a înceta să ne uimească
”Fără imaginaţie şi creativitate, istoriografia moare”

Opinii
Marius Marcu, Fenomenul dacoman v. 2.0 - unele cauze şi posibile soluţii

Fototeca Lucus

Vitrina editorială Lucus
Questiones Romanicae
Dacii în sculptura romană