Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (7)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ZARGIDAVA

Revistă de istorie apare anual, începând din 2009, sub coordonarea filialei Bacău a Societăţii de Ştiinţe şi Istorie din România şi a fundaţiei cultural-ştiinţifice „Iulian Antonescu”.
Website: http://www.ssir.roNr.I, 2002 [descarcă numărul integral (18MB)]

• Argument, (pag.5)

STUDII ŞI ARTICOLE
URSACHI Vasile, ZARGIDAVA - centrul politic al regilor daci, (pag.7)
MITREA Ioan, Romanitate şi creştinism în secolele V-VI în lumea satelor din spaţiul carpato-nistrean, (pag.17)
SIBIŞTEANU Livia Liliana, Elemente păgâne în ritualuri creştine din spaţiul românesc, (pag.45)
MURARIU Ioan, Organizarea administrativ-teritorială a ţinuturilor Covurlui şi Tecuci în sec.XVIII-XIX, (pag.51)
ISTINA Marius Alexandru, Episcopul Melchisedec Ştefănescu. Medalion, (pag.59)
BERCEANU Maria, Câteva consideraţii despre A.D.Xenopol ca filosof al istoriei, (pag.69)
CRUCEANU Viorel, Un punct de vedere asupra Conferinţei coloniale de la Berlin, (pag.73)
VASILIU Mihai, Ideologia lui Ion I.C. Brătianu, (pag.77)
PAVEL Eduard, Brătienii şi problema minorităţilor, (pag.99)
NICULESCU Gustav, Elemente ale doctrinelor partidelor politice de extremă dreapta din România interbelică, (pag.105)
LUCACI Andrei, Grigore Gafencu - ministru de externe al României, (pag.111)
CHIRIEŞ Corneliu, Judeţul Bacău - altar de jertfă şi eroism, (pag.127)

DIDACTICA ŞI ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
ACHIVEI Romeo, Gânduri despre religie în şcoală, (pag.137)
NICULESCU Gustav, Curriculum opţional pentru clasa a VI-a, (pag.141)
BERCEANU Maria, Proiectarea unei programe de opţional, (pag.143)
PĂDURARU Constantin, Informaţii privind învăţământul băcăuan în documente de arhivă (sec.XIX-XX), (pag.147)

NOTE ŞI RECENZII
• Sabin Adrian Luca, Aşezări neolitice pe valea Mureşului (II). Noi cercetări arheologice la Turdaş-„Luncă” (ISTINA Lăcrămioara Elena), (pag.151)
• Livia Liliana Sibişteanu, Alogeni în spaţiul getic (sec. III î.e.n. - II e.n.). Credinţe şi culte religioase (MITREA Ioan), (pag.155)
• Ioan Mitrea, Comunităţi săteşti la est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea de la Davideni din secolele V-VIII (OLTEANU Ştefan), (pag.157)
• Gabriel Leahu, Africa în corespondenţa diplomatică românească (1881-1905) (CRUCEANU Viorel), (pag.159)
• Leonid Boicu, Principatele Române în raporturile politice internaţionale (1792-1821) (CIUTĂ Ioan), (pag.161)
• Studii şi Articole de Istorie, LXVI, 2001 (ARTIMON Elena), (pag.163)

CRONICI ANIVERSARE
• Profesorul Ioan Mitrea la a 65-a aniversare, (pag.165)
• Profesorul Ioan Murariu la a 65-a aniversare, (pag.183)


Nr.II, 2003 [descarcă numărul integral (9MB)]

V.PÂRVAN - 120 DE ANI DE LA NAŞTERE
ZUB Alexandru, Pârvan: nelinişti escatologice (note de lectură), (pag.5)
MITREA Ioan, Perenitatea ideilor lui V.Pârvan privind istoria geto-dacilor şi etnogeneza românilor, (pag.13)

ISTORIA ROMÂNILOR
MURARIU Ioan, Organizarea administrativ-teritorială a ţinuturilor Iaşi, Cârligătura, Suceava şi Câmpulung-Suceava (sec.XVIII-XIX), (pag.25)
VASILIU Mihai, Liberalismul politic în România până la Marea Unire (I), (pag.37)
BRĂTESCU Liviu, Politica militară a guvernelor liberale (1867-1868, 1876-1888), (pag.49)
CIUTĂ Jean, Gheorghe I. Brătianu. Fişă biografica-politică (50 de ani de la moarte), (pag.57)
PAVEL Eduard, Problema naţională în viziunea partidelor istorice: Partidul Naţional-Liberal şi Partidul Naţional-Ţărănesc, (pag.61)
AGRIGOROAIEI Ion, Măsuri referitoare la modernizarea structurilor şi organismelor economice din România 1933-1940, (pag.67)
LUCACI Andrei, Grigore Gafencu şi formula de securitate intitulată „Blocul Neutrilor”, (pag.79)
BUZATU Gheorghe, Comuniştii de la Bucureşti la „judecata” Moscovei (1953), (pag.91)

ISTORIE UNIVERSALĂ
SIBIŞTEANU Livia Liliana, Simboluri sacre ale corpului uman, (pag.101)
LEAHU Adriana, Preliminariile conferinţei coloniale de la Berlin (15 noiembrie 1884 - 26 februarie 1885). Efemera antantă franco-germană, (pag.115)
LEAHU Gabriel, Un moment al confruntărilor coloniale pentru Sudanul Nilotic: tratatul anglo-congolez din 12 mai 1894. Ecouri diplomatice româneşti, (pag.121)
CRUCEANU Viorel, Politici coloniale în Africa Neagră, (pag.149)

DIDACTICA ŞI ISTORIA INVĂŢĂMÂNTULUI
LEONTE Constantin, 420 de ani de la tipărirea Paliei de la Orăştie, (pag.157)
HEISU Petru, Dimensiunea religioasă a educaţiei, (pag.163)

NOTE ŞI RECENZII
• Studii şi articole de istorie, LXVII, 2002 (ARTIMON Elena), (pag.167)
• Camil Mureşanu, În templul lui Ianus. Studii şi gânduri despre trecut şi viitor (CRUCEANU Viorel), (pag.170)
• N.Adăniloaie, Învăţătorii-luminători ai satelor (1848-1918) (ARTIMON Elena), (pag.173)


Nr.III, 2004 [descarcă numărul integral (9MB)]

ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT - 500
ARTIMON Alexandru, Oraşul Bacău în timpul lui Ştefan cel Mare (1457-1504), (pag.5)
PITICAR Gruie, Ştefan cel Mare în literatura română, (pag.15)
MITREA Ioan, Ştefan cel Mare în memoria băcăuanilor, (pag.24)

ISTORIA ROMÂNILOR
MURARIU Ioan, Un contract inedit privitor la arendarea a şase moşii din fostul ţinut Cernăuţi pe perioada 1801-1806, (pag.57)
BRĂTESCU Liviu, I.C.Brătianu şi problema românească, (pag.64)
VASILIU Mihai, Liberalismul politic în România până la Marea Unire(II), (pag.72)
LEONTE Constantin, Protoiereul Theodor Zotta, slujitor al Bisericii Precista din Bacău, (pag.87)

ISTORIE UNIVERSALĂ
SIBIŞTEANU Livia Liliana, Apa - element primordial şi simbolurile ei în religii, (pag.90)
FARCAŞ Simona, Cultul lui Mithras şi răspândirea sa în lumea greco-romană, (pag.101)
MELIAN Diana Ioana, Lumea de curiozităţi a Chinei reflectată în presa paşoptistă, (pag.114)
LEAHU Gabriel, Începuturile politicii coloniale italiene. Ecouri diplomatice româneşti, (pag.121)
CRUCEANU Viorel, Gandhi după Gandhi!, (pag.131)

DIDACTICA ŞI ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
COROI Maria, Mari cuceritori ai lumii (Curs opţional - clasa a VII-a), (pag.144)
LICA Mioara, Locul educaţiei religioase în pedagogie, (pag.146)

NOTE ŞI RECENZII
• Doina Ciobanu, Exploatarea sării în perioada marilor migraţii (sec. I-XIII e.n.) în spaţiul carpato-dunărean (MITREA Ioan), (pag.149)
• D.Protase, Obreja. Aşezarea şi cimitirul daco-roman, secolele II-IV. Dovezi ale continuităţii în Dacia (MITREA Ioan), (pag.153)
• Ştefan cel Mare şi Sfânt în memoria băcăuanilor (CRUCEANU Viorel), (pag.159)
• Ştefan cel Mare şi Sfânt - 500. Evocări băcăuane (COROI Maria), (pag.164)
• Studii şi Articole de Istorie, LXVIII, 2003 (ARTIMON Elena), (pag.166)


Nr.IV, 2005 [descarcă numărul integral (6MB)]

ZUB Alexandru, Academia Militans, (pag.5)

ANIVERSĂRI
• Academicianul Mircea Petrescu-Dîmboviţa la 90 de ani (MITREA Ioan), (pag.13)
• Prof.univ.dr.doc. Vladimir Hanga la 85 de ani (MITREA Ioan, MITREA Ioana), (pag.21)

ISTORIA ROMÂNILOR
MITREA Ioan, Ion Nestor (1905-1974) – creator de şcoală în arheologia românească, (pag.25)
MITREA Ioan, Valori ale civilizaţiei romane în lumea dacilor liberi din regiunile est-carpatice, (pag.37)
MITREA Ioan, De la demitizarea lui Ştefan cel Mare la intoxicarea cititorului, (pag.51)
ŞERBAN Constantin, Instituţia domniei din Moldova în perioada premergătoare instaurării epocii fanariote (1658-1711), (pag.59)
VASILIU Mihai, Liberalismul politic în România până la Marea Unire (IV), (pag.85)
POPESCU Dan, Traian Vuia şi rezistenţa franceză în cel de-al doilea război mondial, (pag.111)
CIUTĂ Jean, Spiritul istoriografic iorghist – 65 de ani de la moartea savantului, (pag.121)
ARTIMON Elena, COROI Maria, George Enescu în posteritate, (pag.125)

ISTORIE UNIVERSALĂ
SIBIŞTEANU Livia Liliana, Apa – element primordial. Reprezentări simbolice, credinţe, culte, rituri şi ritualuri, (pag.129)
FARCAŞ Simona, Câteva consideraţii privind zeul Jupiter Dolichenus, (pag.145)
LEAHU Gabriel, O problemă controversată: cauzele implicării lui Otto von Bismarck în expansiunea colonială, (pag.153)
CRUCEANU Viorel, Nepal: Scurtă schiţă de istorie contemporană, (pag.163)

DIDACTICA ŞI ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
LEONTE Constantin, Familia, şcoala, biserica – factori educaţionali, (pag.167)
ALISTAR Didi, Consideraţii privind învăţământul primar din oraşul Bacău în perioada interbelică, (pag.177)
MITREA Ioan, Consideraţiuni privind valoarea tradiţiei şi nevoia înnoirii în educaţia şi dezvoltarea rurală, (pag.191)
MURARIU Mihai, Aspecte ale predării limbii franceze la Şcoala Normală de Fete „Domniţa Elena” în jurul anului 1940, (pag.195)
LEAHU Adriana, Toleranţa la ora de istorie, (pag.201)

NOTE, RECENZII, VIAŢĂ ŞTIINŢIFICĂ
***, Studii şi articole de istorie, LXX, Bucureşti, 2005 (COROI Maria), (pag.211)
***, Pe urmele înaintaşilor, Bacău, 2005 (MITREA Ioan), (pag.215)
• Viorel Cruceanu, Asasinate ale secolului XX(Asia, Lumea arabă, America Latină), Bacău, 2005 (ÎNSURĂŢELU Anca), (pag.219)
• Masa rotundă. Date recente privind istoria civilizaţiei cucutenine, organizată de Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Istorie (ISTINA Lăcrămioara Elena), (pag.221)

• Sesiunea de comunicări ştiinţifice Arheologia mileniului I p.Chr., organizată de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova (MITREA Ioan), (pag.223)
• Abrevieri, (pag.229)


Nr.V, 2006 [descarcă numărul integral (6MB)]

DIN AULA ACADEMIEI ROMÂNE
ZUB Alexandru, Discurs istoric şi ego-istorie, (pag.5)
MUREŞANU Camil, Cuvânt de răspuns, (pag.24)

ANIVERSARE
• Prof.univ.dr. Dumitru Protase la 80 de ani (MITREA Ioan), (pag.30)
• Ioan Mitrea în dialog cu Dumitru Protase, (pag.39)

ISTORIA ROMÂNILOR
URSULESCU Nicolae, Date recente despre credinţele magico-religioase la începutul eneoliticului pe teritoriul Moldovei, (pag.50)
ZUB Alexandru, Cultură istorică şi modernizare în România secolului XX, (pag.71)
AGRIGOROAIEI Ion, Dr. Constantin Angelescu – Ministru al Instrucţiunii Publice, (pag.81)
CIUPERCĂ Ioan, Observaţii asupra revizionismului ca provocare pentru România interbelică, (pag.93)
BUZATU Gheorghe, România şi Germania, 1940-1944. Noi documente, (pag.113)
IONESCU Nicolae, Starea de spirit în Moldova în anii 1945-1946, (pag.123)
NUŢĂ Ion, Adepţi ai existenţei „limbii moldoveneşti”, (pag.133)
CIUTĂ Jean, Satul românesc în perspectivă europeană, (pag.147)
MOCANU Constantin, Cu privire la raportul dintre noţiunile istorie şi retrologie (I), (pag.153)

ISTORIE UNIVERSALĂ
MARIN Valentin, Expansiunea persană la Dunărea de Jos, (pag.172)
LEAHU Gabriel, Criza marocană din 1905. Interese coloniale sau de politică internaţională?, (pag.188)
CRUCEANU Viorel, Un episod al „războiului rece”: criza congoleză şi rolul „Căştilor albastre” (1960-1964), (pag.205)

ŞCOALĂ, BISERICĂ, EDUCAŢIE
ZAHARIA Eugenia, Despre arheologie, istorie, muzee, (pag.211)
LEONTE Constantin, Credinţa în viaţa de dincolo reflectată în inscripţii paleo-creştine, (pag.216)
ŢUŢUIANU Ion, Autocefalia bisericească, (pag.220)
MURARIU Ioan, Câteva precizări necesare în legătură cu Sărbătoarea „Zilele Bacăului”, (pag.226)
LEAHU Adriana, Tipuri de mişcări de populaţii în secolele XX şi XXI şi cauzele lor. Proiect didactic, (pag.230)
BOLDUR Dimitrie-Ovidiu, Vizita la muzeu, (pag.238)
ERDEŞ Ştefan, Catedrala Romano-Catolică „Sf. Petru şi Paul” Bacău. Scurt istoric, (pag.242)

NOTE, RECENZII
• D.Protase, Orizonturi daco-romane, vol.II, (MITREA Ioan), (pag.246)
• Vasile Marinoiu, Romanitatea în nordul Olteniei (MITREA Ioan), (pag.249)
• Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, (HORODNIC Adrian), (pag.252)
• Ion Agrigoroaiei, Opinie publică şi stare de spirit în vremea, Războiului de Întregire şi a Marii Uniri. Iaşi, 1916-1918, (HORODNIC Adrian), (pag.254)
• Henry Kissinger, Diplomaţia (CIUTĂ Jean), (pag.256)
***, Anuarul Colegiului Naţional „Ferdinand I” din Bacău (ARTIMON Elena), (pag.259)
• Abrevieri, (pag.262)
• Scrisoare de mulţumire, (pag.264)


Nr.VI, 2007 [descarcă numărul integral (7MB)]

ANIVERSARE
• Profesorul dr. Ioan Mitrea la 70 de ani (BOLDUR Dimitrie-Ovidiu), (pag.5)

ISTORIA ROMÂNILOR
SANIE Silviu, Noi descoperiri de însemnări şi imagini în spaţiul dacic (sec. III a.Chr.-III p.Chr.). Implicaţii istorice şi lingvistice, (pag.31)
PROTASE Dumitru, 1900 de ani de la integrarea Daciei în Imperiul Roman, (pag.39)
TEODOR Dan Gh., Anţii şi alanii în spaţiul carpato-dunăreano-pontic (secolele VI-VIII), (pag.42)
COŞA Anton, Un izvor inedit privind catolicismul din Moldova Istoricul Parohiei Catolice de Bacău, (pag.49)
IVĂNESCU Dumitru, Surse documentare franceze despre unirea Principatelor Române, (pag.67)
FLORESCU Gheorghe I., Generalul Henri M. Berthelot între Franţa şi România (1916-1918) I, (pag.72)
AGRIGOROAIEI Ion, „Din graniţă aţi făcut punte”, (pag.96)
CIUTĂ Jean, Reîntregirea românească, act al voinţei elitei politice şi luptei poporului român, (pag.102)
DUMITRAŞCU Sever, ARDELEAN Laura, Realităţi uitate: Regele Ferdinand şi Oradea, (pag.107)
CLOŞCĂ Constantin, Căminul cultural – principala instituţie a satului românesc din perioada interbelică (1919-1939), (pag.111)
URSULESCU Cristian Nicolae, Legea de organizare judecătorească din 25 iunie 1924, (pag.118)
BUZATU Gheorghe, 22 iunie 1941: „Agresiunea” României antonesciene împotriva Rusiei staliniste (după unele probe epistolare), (pag.138)
DOBROI Maria, Atitudinea opoziţiei democratice faţă de războiul împotriva URSS, (pag.165)
MOCANU Constantin, Cu privire la raportul dintre noţiunile istorie şi retrologie (II), (pag.180)

ISTORIE UNIVERSALĂ
BOLDUR Dimitrie-Ovidiu, Pontifex Maximus – rege, o translatare de la antichitate la evul mediu, (pag.196)
ZUGRAVU Nelu, Germanicii şi Roma. Noi abordări istoriografice, (pag.199)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Unele date din domeniul arheologiei mexicane precolumbiene, (pag.209)
BERCEANU Maria, Adunările de stări şi monarhiile medievale în Europa occidentală, (pag.217)

ŞCOALĂ, BISERICĂ, EDUCAŢIE
SIBIŞTEANU Livia Liliana, Focul – element primordial (I). Reprezentări şi simboluri în religie, (pag.227)
ZAHARIA Eugenia, Omul în raport cu mediul natural şi social, (pag.235)
ALISTAR Didi, Democraţia şi drepturile omului. Schimbarea statutului femeii în societatea românească în secolul al XX-lea (Proiect de tehnologie didactică), (pag.240)

NOTE ŞI RECENZII
• Zargidava văzută de un pseudoarheolog (URSACHI Vasile), (pag.248)
• Sorin Nemeti, Sincretismul religios în Dacia romană (ZUGRAVU Nelu), (pag.256)
• Adrian Bejan, Etnogeneza românilor: proces istoric european (ZUGRAVU Nelu), (pag.259)
• Georgeta Filitti, Dorin Matei, Mileniul românesc. 1000 de ani de istorie în imagini (FARCAŞ Simona), (pag.269)
• Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ştefan cel Mare (COŞA Anton), (pag.271)
• Octav Vitcu, Cupa de nectar şi Cupa de venin (MURARIU Ioan), (pag.275)
• Ioan Scurtu, Revoluţia română din Decembrie 1989 în context internaţional (MINUŢ Adolf), (pag.277)
• Abrevieri, (pag.281)
• Scrisoare de mulţumire, (pag.284)


Nr.VII, 2008 [descarcă numărul integral (12MB)]

MOMENT ANIVERSAR
• Prof.univ. dr. Dan Gh. Teodor la 75 de ani (MITREA Ioan), (pag.5)

ISTORIA ROMÂNILOR
ZUB Alexandru, Vasile Pârvan: preeminenţa spiritualului, (pag.15)
RĂŞCANU-GRĂMĂTICU Oltea, Vasile Pârvan şi periplul german, (pag.19)
BARNEA Alexandru, Două vieţi paralele: Vasile Pârvan şi Raymund Netzhammer, (pag.28)
MITREA Ioan, Daco-romanitatea şi românitatea în opera lui V.Pârvan, (pag.33)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Activitatea Comisiei mixte româno-ucraineană a Academiei Române de Istorie arheologie, etnografie şi folclor din perioada 1994-2002, (pag.40)
ROTARU Marin, Topoare de tip celt descoperite în partea de sud-est a judeţului Vaslui, (pag.52)
ZUB Alexandru, Dimitrie Cantemir: obsesia adevărului, (pag.58)
MURARIU Ioan, Proclamaţia prinţului Mihail Gorceakov din 20 iunie 1853 către Principatele Române, (pag.62)
MURARIU Ioan, Două ranguri boiereşti acordate în Principatul Moldovei în luna decembrie 1857, (pag.66)
IVĂNESCU Dumitru, Consulul francez Adolphe d’Avril despre domnia lui Al.I.Cuza, (pag.69)
CLOŞCĂ Constantin, Administraţia românească în teritoriile vremelnic aflate sub dominaţia străină (Transilvania, Bucovina, Basarabia, Banat şi Dobrogea), (pag.75)
ADĂNILOAIE Nichita, Spiru Haret şi învăţătorii la 1907, (pag.93)
FLORESCU George, Germania şi germanii în Memoriile lui N.Iorga (1917-1918), (pag.101)
BUZATU Gheorghe, România şi războiul din est (1941-1944). Noi contribuţii, (pag.120)
DUMITRAŞCU Sever, SFRENGEN Florin, Realităţi uitate: Vasile Stroescu, (pag.153)
MINUŢ Adolf, Participarea Regimentului 92 Infanterie la luptele din Ungaria, octombrie-decembrie 1944, (pag.155)
COŞA Anton, Cercetări privind istoria catolicilor din Pârgăreşti (judeţul Bacău), (pag.167)
IVĂNESCU Sorin D., Rolul Securităţii în procesul de colectivizare a agriculturii, (pag.178)

ISTORIE UNIVERSALĂ
SIBIŞTEANU Livia Liliana, Focul-element primordial (II).Credinţe, culte, ritualuri, (pag.193)
ASANDEI Adrian, Experienţe onirice în literatura greacă veche, (pag.204)
ZUGRAVU Nelu, Princeps bonus în Liber de Caesaribus a lui Aurelius Victor, (pag.210)
MELIAN Diana Ioana, China în viziunea lui Nicolae Milescu Spătaru, (pag.221)

RELIGIE, DIDACTICĂ ŞI ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
LEONTE Constantin, Taina Sfântului Botez şi importanţa pentru primirea eterodocşilor în Biserică, (pag.238)
PRISACARIU Elena Mihaela, Aspecte ale vieţii religioase din Comăneşti (prima jumătate a secolului al XX-lea), (pag.247)
LEONTE Irina, Cultivarea şi educarea sentimentelor religioase ale elevilor prin activităţi extracurriculare, (pag.251)
MURARIU Mihai, Aspecte ale predării limbii franceze la Şcoala Normal de Băieţi „Ştefan cel Mare” din Bacău în jurul anului 1940, (pag.254)
CUCU Cornelia, Proiect de lecţie, (pag.258)

RECENZII, NOTE, CRONICĂ
• Vitalie Bârcă, Nomazi ai stepelor. Sarmaţii timpurii în spaţiul nord-pontic (sec. II-I a.Chr.) (ZUGRAVU Nelu), (pag.264)
• Nicoleta Simona Marţian, Învăţământ laic şi învăţământ creştin în Imperiul Roman în secolele I-III (ZUGRAVU Nelu), (pag.264)
• Mihai Bărbulescu (coordonator), Atlas-dicţionar al Daciei Romane (ZUGRAVU Nelu), (pag.265)
• Raymund Netzhammer, Antichităţile creştine din Dobrogea (GHEORGHIU Constantin Napoleon), (pag.266)
• Acta Musei Tutoviensis (DIACONU Vasile), (pag.267)
• Iulian Antonescu – 75 de ani de la naştere (ARTIMON Elena), (pag.268)
• Prof.dr. Ioan Mitrea la 70 de ani (ISTINA Lăcrămioara Elena), (pag.271)
• Abrevieri, (pag.278)
• Scrisoare de mulţumire, (pag.284)


Nr.VIII, 2009 [descarcă numărul integral (9MB)]

IN HONOREM
• Prof.univ.dr. Victor Spinei la 65 de ani (MITREA Ioan), (pag.7)

ISTORIA ROMÂNILOR
IRIMIA Mihai, Unele aspecte privind raporturile dintre spaţiul egeean şi regiunile istro-pontice în bronzul timpuriu, (pag.19)
DIACONU Vasile, Notă privitoare la două obiecte de piatră descoperite în judeţul Tulcea, (pag.62)
LEONTE Constantin, „Începuturile” Ţării Moldovei, (pag.70)
BERCEANU Maria, Dregători şi dregătorii în ţinutul Bacău până la sfârşitul secolului al XVI-lea, (pag.75)
COŞA Anton, Genealogii de „ceangăi”. O istorie familială dincolo de frontiere, (pag.87)
AGRIGOROAIEI Ion, Regele Ferdinand I şi problema reformelor în anii Primului Război Mondial, (pag.97)
ZUB Alexandru, Pârvan şi Valéry: afinităţi, analogii, (pag.104)
MITREA Ioan, V. Pârvan – căuzaş al realizării şi consolidării Marii Uniri, (pag.114)
FLORESCU George, Germania şi germanii în memoriile lui N.Iorga (1917-1918) (II), (pag.122)
MINUŢ Adolf, Participarea Regimentului 92 Infanterie la luptele din Cehoslovacia, decembrie 1944-aprilie 1945 (I), (pag.143)
MITREA Ioan, Generalii N.Dăscălescu şi V.Mitrea - 125 ani de la naştere, (pag.158)
ALEXANDRU Ionel, Decembrie 1989 în perspectivă istoriografică, (pag.172)

ISTORIE UNIVERSALĂ
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Unele descoperiri arheologice, muzee şi monumente istorice din Turcia, (pag.189)
SIBIŞTEANU Livia Liliana, Pămâmtul – element primordial (I). Reprezentări şi simboluri în religie, (pag.197)
URSULESCU Nicolae, Hubert Schmitdt – Profilul unui savant implicat în cercetările arheologice din România, (pag.204)
BUZATU Gheorghe, Marusia Cîrstea, Europa est-centrală (1919-1939): Un studiu de caz, (pag.217)

DIDACTICĂ ŞI ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
MURARIU Mihai, Măsuri disciplinare în Şcoala Normală „Ştefan cel Mare” din Bacău între anii 1934-1946, (pag.260)
MURARIU Mihai, Momente din trecutul Şcolii Normale de Băieţi: an şcolar 1941-1942, (pag.271)
SIBIŞTEANU Livia Liliana, O lecţie cu Ioan Mitrea, (pag.277)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
• Sever Dumitraşcu, Florin Sfrengeu, Constantin Daicoviciu: O biografie (MITREA Ioan), (pag.283)
• Studii şi evocări despre Iulian Antonescu (1932-1991), (editori: Eugenia Antonescu şi Ioan Mitrea) (GHIURCĂ Manuela), (pag.286)
• Arheologia Moldovei (BOLDUR Dimitrie-Ovidiu), (pag.289)
• Memoria Antiquitatis. Acta Musei Petrodaviensis (BOLDUR Dimitrie-Ovidiu), (pag.291)
• Mousaios, Buletin Ştiinţific al Muzeului Judeţean Buzău (MIHĂICĂ Marina-Mihaela), (pag.293)
• Vasile Ursachi, Episcopia Romanului. Cercetări arheologice (MITREA Ioan), (pag.295)
• Liviu Mărghitan, Ioan Mitrea, Membrii Academiei Române din judeţul Bacău (ARTIMON Elena), (pag.298)
• Tyragetia (DIACONU Vasile), (pag.300)
• Abrevieri, (pag.302)
• Scrisoare de mulţumire, (pag.304)


Nr.IX, 2010 [descarcă numărul integral (8MB)]

MOMENT ANIVERSAR
• O venerabilă aniversare în arheologia românească: Profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa la 95 de ani (MITREA Ioan), (pag.7)

ISTORIA ROMÂNILOR
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Câteva date privitoare la istoricul cercetărilor arheologice subacvatice, (pag.11)
DIACONU Vasile, Despre posibilitatea existenţei prototipurilor şi a imitaţiilor în industria litică. Discuţii pe baza unor topoare de piatră din epoca bronzului, (pag.17)
BARNEA Alexandru, Despre celţi la Dunărea de Jos, (pag.29)
MĂRGHITAN Liviu, Statistica tezaurelor de argint daco-gete descoperite în secolele XIX-XX, (pag.37)
MITREA Ioan, Importanţa cercetărilor în arheositurile din Valea Budureasca – Prahova pentru încadrarea cronologică şi atribuirea etno-culturală a realităţilor arheologice de la est de Carpaţi (sec.V-VII), (pag.43)
THEODORESCU Răzvan, Portrete brodate şi interferenţe stilistice în Moldova epocii lui Ieremia Movilă şi Vasile Lupu, (pag.53)
IVĂNESCU Dumitru, Complotul polonez împotriva lui Al.I.Cuza, (pag.67)
ZUB Alexandru, Politici naţionale la 1900, (pag.73)
CIUCANU Corneliu, A.C.Cuza şi mişcările studenţeşti din anii 1922-1923. Constituirea şi activitatea Ligii Apărării Naţional-Creştine, (pag.81)
AGRIGOROAIEI Ion, „Ce ne învaţă Eminescu?”, (pag.103)
BUZATU Gheorghe, 1940 – prăbuşirea României Mari. Mărturii privind condiţiile şi consecinţele dezastrului, (pag.111)
FICUŢĂ Dumitru, Date privind comunitatea evreiască din Buhuşi, (pag.131)

RELIGIE, DIDACTICA ŞI ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
SIBIŞTEANU Livia Liliana, Pământul – element primordial (II). Credinţe, culte, ritualuri, (pag.141)
LEONTE Constantin, Prezenţa creştinismului în Dacia Romană în viziunea lui Vasile Pârvan, (pag.151)
PRISACARIU Elena Mihaela, Evoluţia vieţii religioase în Comăneşti (a II-a jumătate a secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea), (pag.155)
FLORESCU Gheorghe I., Drepturile omului şi libertăţile religioase în România. O perspectivă americană (1981-1987), (pag.165)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
• The Christian Mission on the Romanian Territory during the First Centuries of the Church (1600 years since the Falling Asleep in the Lord of Saint Theothim I of Tomis, Constanţa, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2009, 262 p. (BĂRBIERU Marina-Mihaela), (pag.185)
• Vasile Russu – Studii de Istorie Modernă, Bacău, Editura Casei Corpului Didactic, 2008, 800 p. (STAN Gabriel), (pag.187)
• Ilie Bădescu, Idei politice româneşti. Doctrine şi teorii, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004, 370 p. (CIUCANU Corneliu), (pag.188)
• Stela Cheptea, Gh. Buzatu (coordonatori), Convergenţe istorice şi geopolitice. Omagiu Profesorului Horia Dumitrescu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg (CIUCANU Corneliu), (pag.195)
• Acta Moldaviae Meridionalis, Anuarul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, XXVIII-XXIX, Vol. I-II, 2007-2008 (DIACONU Vasile), (pag.199)
• Angvstia, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sf. Gheorghe, Editura Angvstia, 2008, 328 p. (DIACONU Vasile), (pag.200)
• Abrevieri, (pag.202)
• Scrisoare de mulţumire, (pag.204)


Nr.X, 2011 [descarcă numărul integral (12MB)]

IN HONOREM
• Magistrul Ioan Scurtu la 70 de ani (MITREA Ioan), (pag.7)

ISTORIA ROMÂNILOR
IRIMIA Mihai, Centre de putere getice preromane în sud-vestul Dobrogei. Realităţi arheologice şi unele consideraţii istorice (I), (pag.17)
OLTEANU Ştefan, Nina Grigore, Un episod din istoria oraşului medieval Gherghiţa, jud. Prahova (sec. XV-XVI), în lumina cercetărilor istorico-arheologice, (pag.40)
ZUB Alexandru, Presa românească şi discursul regenerativ în epoca modernă, (pag.50)
IVĂNESCU Dumitru, Mihail Kogălniceanu despre domnia lui Al.I.Cuza, (pag.61)
FICUŢĂ Dumitru, Florin Pelin, Buhuşi. Menţiuni documentare (sec. XV-XIX), (pag.71)
ADĂNILOAIE Nichita, Efectivele armatei române la 1877 şi pierderile suferite pe câmpul de luptă, (pag.80)
AGRIGOROAIEI Ion, Universitatea din Iaşi în noul context naţional şi european (1918), (pag.89)
URSULESCU Nicolae-Cristian, Un lobby eficient în justiţia interbelică: Legea pentru organizarea şi unificarea corpului de avocaţi din 21 februarie 1923, (pag.99)
FLORESCU George, Ion I.C. Brătianu, în enciclopedii ale lumii, (pag.110)
BUZATU Gheorghe, Omagierea ilustrului N.Titulescu, (pag.140)
BARNEA Alexandru, Dinu Adameşteanu (1913-2004). Evocare la şapte ani de la plecarea spre cei drepţi, (pag.149)
MITREA Ioan, Iulian Antonescu – 20 de ani de postumitate, (pag.159)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Epistole istorice (I), (pag.174)

ISTORIE UNIVERSALĂ – ISTORIA RELIGIILOR
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Unele consideraţii cu privire la descoperiri arheologice importante din China evidenţiate cu prilejul unei călătorii de studii şi documentare din 1978, (pag.183)
URSULESCU Nicolae, Civilizaţia cucuteniană: credinţe religioase sau sistem religios?, (pag.197)
SIBIŞTEANU Livia Liliana, Mentalităţi şi precepte religioase despre adulter şi legiferarea lor, (pag.222)
MARIN Valentin, Din nou despre campania lui Alexandru cel Mare la Dunărea de Jos (335 a.Chr.). Scurte consideraţii de ordin militar, (pag.236)
LEONTE Constantin, 1630 de ani de la Conciliul II Ecumenic (Constantinopol – 381), (pag.257)
LEAHU Gabriel, Imperialismul. Reconsiderări conceptuale, (pag.262)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
• Câteva precizări referitoare la „Conceptul de cultură Dridu în arheologia românească. Apariţie, evoluţie şi controverse” (OLTEANU Ştefan), (pag.281)
• Ioan Murariu, Istoria Ţinutului Herţa până în anul 1940 (BOLDUR Dimitrie-Ovidiu), (pag.287)
• Abrevieri, (pag.289)
• Scrisoare de mulţumire, (pag.291)


Nr.XI, 2012 [descarcă numărul integral (30MB)]

ANIVERSARE
• In Honorem unui slujitor al muzei Clio. Profesorul dr. Ioan Mitrea la 75 de ani (BOLDUR Dimitrie-Ovidiu), (pag.7)

ISTORIA ROMÂNILOR
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Unele consideraţii în legătură cu metodele de datare a descoperirilor arheologice preistorice, (pag.39)
BABEŞ Mircea, Bersu, von Merhart şi elevul lor Ion Nestor, (pag.45)
IRIMIA Mihai, Centre de putere getice preromane în sud-vestul Dobrogei realităţi arheologice şi unele consideraţii istorice (II), (pag.67)
DUMITRAŞCU Sever, Două ustensile dacice pentru modelat ceramică, (pag.84)
CONSTANTINESCU Eugen-Marius, Rezultate ale cercetărilor arheologice de la Pietroasele 1973-2011, (pag.92)
ANDRONIC Mugur, Un atelier meşteşugăresc din aşezarea Sântana de Mureş de la Todireşti (com.Todireşti, jud.Suceava), (pag.116)
TEODOR Dan Gh., Vestigii magico-rituale din evul mediu timpuriu la est şi sud de Carpaţi, (pag.123)
URSULESCU Nicolae-Cristian, Administrarea justiţiei în Bucovina şi Basarabia în preajma Marii Uniri, (pag.138)
CIUCANU Corneliu, Agitaţii şi mişcări studenţeşti după Războiul de Întregire (1919-1922), (pag.150)
CIUPERCĂ Ioan, Gheorghe I. Brătianu în lumina propriei corespondenţe, (pag.172)
ZUB Alexandru, Descriptio Bessarabie, (pag.188)
AGRIGOROAIEI Ion, Frontiera sovieto-română fixată în 1944-1947 în conformitate cu aşa-zisul Acord din 28 iunie 1940, (pag.192)
FLORESCU Gheorghe I., Un dialog epistolar: Adrian C. Brudariu – G.T. Kirileanu (1920-1925, 1956), (pag.210)
GHIOC Jeny, Războiul de 6 Zile din 1967, noi perspective politico-diplomatice pentru România, (pag.243)
SCURTU Ioan, Împotriva falsificării istoriei. „Minirevoluţia culturală” iniţiată de Nicolae Ceauşescu, (pag.256)
ZUB Alexandru, Despre criză şi crizism (note de lectură), (pag.274)
MUSTAŢĂ Sergiu, O nouă lege – o nouă perspectivă pentru protejarea patrimoniului arheologic din Republica Moldova, (pag.281)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Epistole istorice (II), (pag.291)

ISTORIE UNIVERSALĂ – ISTORIA RELIGIILOR
CIURARU Liviu, Sfântul Toma din Aquino şi evreii în secolul al XIII-lea, (pag.305)
LEONTE Constantin, Tetraevanghelul de la Humor, (pag.319)
MARINESCU Theodor, Friedrich Nietzsche şi evreii. O enigmă întunecată, (pag.323)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
• Iulian Antonescu, Nelinişti medievale (CĂLIN Constantin), (pag.333)
• Larry L. Watts, Fereşte-mă, Doamne, de Prieteni, (Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu România) (CIUTĂ Jean), (pag.335)
• Elena Ungureanu, Istoria învăţământului preşcolar din judeţul Bacău (CIOHODARU Elena), (pag.337)
• Sumarul sumarelor, (pag.339)
• Abrevieri, (pag.352)
• Scrisoare de mulţumire, (pag.354)


Nr.XII, 2013 [descarcă numărul integral (14MB)]

OAMENI CARE AU FOST...
ADĂNILOAIE Nichita, Aniversarea a 200 de ani de la naşterea lui Eudoxiu Hurmuzaki, (pag.7)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Unele consideraţii în legătură cu formarea şi activitatea de arheolog a dr. Eugen Comşa, (pag.19)
DUMITRAŞCU Sever, Amintiri despre Iulian Antonescu, (pag.28)

ISTORIE
SIBIŞTEANU Livia Liliana, Aerul, eterul, vântul – elemente primordiale. Reprezentări, simboluri, credinţe şi ritualuri, (pag.32)
VASILIU Ioan, Piese de bronz preistorice din colecţiile Muzeului de Istorie Oneşti, (pag.47)
DUMITRAŞCU Sever, SFRENGEU Florin, Opinii cu privire la atelierele de olărie din epoca romană, (pag.53)
BARNEA Alexandru, Vestigii paleocreştine din secolul al IV-lea la Dunărea de Jos, (pag.58)
MITREA Ioan, Comunitatea rurală creştină din secolele V-VII de la Davideni-Neamţ, (pag.76)
OLTEANU Ştefan, Structura social-politică a comunităţilor săteşti nord-dunărene după „retragerea aureliană”, în viziunea lui Dimitrie Cantemir şi Nicolae Iorga şi în lumina cercetărilor recente, (pag.88)
ZUB Alexandru, Spiritul haretian în cultura română, (pag.110)
AGRIGOROAIEI Ion, Marea Unire şi unificarea, (pag.116)
FLORESCU Gheorghe I., N. Iorga şi America, (pag.137)
CIUCANU Corneliu, Alegerile parlamentare din decembrie 1937: rezultate, semnificaţii, consecinţe, (pag.170)
PRISACARIU Elena Mihaela, Parohia „St. Spiridon” în documente de arhivă, (pag.183)
BUZATU Gh., Mihai Antonescu şi interesele României (1940-1944), (pag.192)
SCURTU Ioan, Mass media occidentală şi diabolizarea regimului Ceauşescu, (pag.226)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Epistole istorice (III), (pag.238)
POPA Alexandru, MUSTAŢĂ Sergiu, VOSS Hans-Ulrich, Prospecţiuni magnetometrice în Republica Moldova: rezultate şi perspective ale unui proiect ştiinţific moldo-german, (pag.251)

RECENZII ŞI NOTE
• Un monument rupestru din zona Buzăului (ZUB Alexandru), (pag.264)
• Roxana Munteanu, Începutul bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaţilor Orientali (DIACONU Vasile), (pag.266)
• Vasile Diaconu, Depresiunea Neamţ. Contribuţii arheologice (ISTINA Lăcrămioara Elena), (pag.270)
• Costin Croitoru, Roman Discoveries in the East Carpathian Barbaricum (1st Century B.C.-5 th Century A.D.) (TEODOR Dan Gh.), (pag.273)
• Ioan Mitrea, Din arheologia şi istoria Moldovei în primul mileniu creştin (DIACONU Vasile), (pag.277)
• Ioan Mitrea, În descendenţa lui Pârvan (TROFIN Liliana), (pag.280)
• Ion Agrigoroaiei, Basarabia în acte diplomatice 1711-1947 (HORODNIC Adrian), (pag.284)
• Abrevieri, (pag.286)
• Scrisoare de mulţumire, (pag.288)


Nr.XIII, 2014 [descarcă numărul integral (14MB)]

ISTORIE
DUMITRAŞCU Sever, European Carpathians vs Marginal Carpathians, (pag.7)
VASILIU Ioan, Bogdăneşti-Todoscanu. Unelte pentru practicarea agriculturii confecţionate din materii dure animale, (pag.12)
SIBIŞTEANU Livia Liliana, Cavalerul trac de la Răcătău, (pag.23)
PROTASE Dumitru, A Few Opinions Regarding the Historical interpretation of Trajan’s Column, (pag.30)
LEONTE Constantin, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi credinţa lor în Hristos (1700 de ani de la Edictul de la Milano, (pag.37)
MITREA Ioan, Conexiuni între decăderea şi sfârşitul târgului medieval Trotuş şi apariţia oraşului Tg.Ocna, (pag.43)
HÂNCEANU George Dan, Recipiente fragmentare din sticlă descoperite în Târgul Romanului (punctul La Bibliotecă), (pag.52)
ZUB Alexandu, Intelectualii şi formarea României moderne, (pag.70)
VITCU Dumitru, Un episod controversat al relaţiilor dintre Domn şi Mitropolit în anii Unirii Principatelor, (pag.78)
CLIVETI Gheorghe, Mihail Kogălniceanu şi legitimitatea titlurilor suverane ale României asupra Dunării, la 1880, (pag.88)
AGRIGOROAIEI Ion, Poziţia României în faţa declanşării războiului mondial, (pag.110)
ADĂNILOAIE Nichita, Unirea Bucovinei cu România la 1918, (pag.124)
CIUCANU Corneliu, Guvernul I.I.C.Brătianu (19 ianuarie 1922 - 27 martie 1926) şi problematica electorală, (pag.141)
SPÂNU Alin, Aspecte privind activitatea Inspectoratului General al Jandarmeriei (septembrie 1940-ianuarie 1941), (pag.165)
CLOŞCĂ Constantin, Rezistenţa românească pe frontul Iaşi-Chişinău, (pag.172)
FLORESCU Gheorghe I., Adrian C. Brudariu, un „caz” controversat (1960-1961), (pag.180)
GHIOC Jeny, Anul 1967-Debutul României ca stat mediator în conflictul arabo-israelian din Orientul Apropiat, (pag.200)
PLATON Alexandru Florin, Istorie şi memorie: o coabitare dificilă. Cazul românesc, (pag.210)
SPINEI Victor, Periplu cultural iberic în 2012, (pag.218)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Epistole istorice (IV), (pag.240)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
VICOVANU Dimitrie, Documentarea arheologică a prelucrării mătăsii în aşezarea aferentă necropolei de la Leţcani-Iaşi - datată în a doua jumătate a sec. al IV-lea d.H., (pag.254)

NOTE DE LECTURĂ ŞI RECENZII
• Octavian Liviu Şovan, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani (ISTINA Lăcrămioara-Elena), (pag.259)
• Dan Gh. Teodor, Aşezarea medievală timpurie de la Suceava-Şipot (MITREA Ioan), (pag.262)
• Ioan Mitrea, Din arheologia şi istoria Moldovei în primul mileniu creştin (TROFIN Liliana), (pag.267)
• Destinul tragic al consătenilor nemţeni N. Dăscălescu şi V. Mitrea - generali în Armata Regală Română (NEGREA Ştefan), (pag.270)
• Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” - 90 de ani în slujba istoriografiei militare, 1923-2013, (coord. Olimpiu Manuel Glodarenco), (BĂRBIERU Marina Mihaela), (pag.276)

IN MEMORIAM
• Ne-a părăsit patriarhul arheologiei româneşti – Acad. Mircea Petrescu-Dîmboviţa (MITREA Ioan), (pag.278)
• In Memoriam Alexandru Suceveanu (BARNEA Alexandru), (pag.284)
• Abrevieri, (pag.287)
• Scrisoare de mulţumire, (pag.289)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.cimec.ro , 2014