Pagina principală
 

ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Echipa ENDA (3)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (7)
   Poveștile Legio Dacica (14)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (22)
   Economia (11)
   Arta (5)
SOCIAL
   Regii (14)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (75)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (6)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (28)
   Seniorii războiului (5)
   Arhitectura militară (5)
   Cetăţile (15)
   Războaiele dacilor (16)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (49)
   Recenzii (8)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (2)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (2)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (3)
   Ziarul personal (7)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (11)
   Legende şi povestiri (3)
   English translations (51)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (28)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (364)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ACTA MVSEI POROLISSENSIS

Revista Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Acta Mvsei Porolissensis a fost editată începând cu anul 1977, odată cu împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea muzeului, având ca scop principal valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural al judeţului Sălaj, în particular, şi al Transilvaniei în general. În acord cu profilul multidisciplinar al instituţiei muzeale, revista a fost structurată pe câteva domenii ale cercetării ştiinţifice: arheologie, conservare-restaurare, istorie, etnografie şi artă. În decursul apariţiei sale au existat volume tematice care au reunit lucrări prezentate la manifestări cu caracter naţional sau internaţional, organizate de instituţia noastră. În paginile revistei se regăsesc studii semnate de personalităţi marcante ale cercetării româneşti: Eugen Chirilă, Nicolae Chidioşan, Gheorghe Lazarovici, Nicolae Gudea, Al.V.Matei, Istvan Ferenczi, Nicolae Edroiu, Ioan Bolovan, Cornel Grad, Constanţa Cristescu, Paul Petrescu, Marius Porumb. În noul context creat de imperativele cercetării ştiinţifice, revista îşi propune să extindă sfera colaborărilor pentru a da un plus de valoare acestui demers editorial.

ISSN: 1016-2801

Website: http://muzeuzalau.ro/index.php/acta-mvsei-porolissensisNr.XXXIII, 2011 [descarcă numărul integral (22MB)]

PREISTORIE
ANGELESKI Sote, Pottery based chronological and cultural connections between the Neolithic settlements from Macedonia and Transylvania, (pag.9)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Sanda, Neoliticul în depresiunea Şimleului: aşezarea de la Şimleu Silvaniei “Tudor Vladimirescu”, (pag.47)
BEJINARIU Ioan, Noi descoperiri ale culturii Wietenberg din zona oraşului Şimleu Silvaniei, (pag.71)
POP Horea, ZSOLT Csók, Necropola tumulară de la Şimleu Silvaniei – judeţul Sălaj, (pag.87)
LASCU Ilie Alexandru, O groapă din prima vârstă a fierului cu depunere de craniu de bovideu de la Alba Iulia – „Dealul Furcilor”, (pag.99)
DUNCA Mihai, Morminte din primul orizont celtic din Transilvania, (pag.109)
BORANGIC Cătălin, Armuri de zale, meşteri şi ateliere în Dacia preromană, (pag.123)
COSTEA Florea, O statuetă dacică insolită descoperită la Ormeniş-„Tipia Ormenişului”, judeţul Braşov, (pag.147)
ŞTEFĂNESCU-ONIŢIU Atalia, Relaţiile sociale ale militarilor din Dacia romană (II). Căsătoria, (pag.155)
DEAC Dan Augustin, ZĂGREANU Radu, Monumente funerare cu reprezentarea lui Iupiter Ammon în Dacia Porolissensis, (pag.161)
OŢA Liana, Morminte din Moesia Inferior cu resturile incineraţiei la rug depuse în urnă, (pag.173)
TAMBA Dumitru Gheorghe, Lamps in taberna from the military vicus of Porolissum, (pag.189)
OTA Radu, LASCU Ilie, Cercetări arheologice în Canabae Legionis XIII Geminae / Municipium Septimium Apulense – sectorul estic, (pag.201)
OPREANU Coriolan Horaţiu, Precizări cu privire la cronologia şi originea unor accesorii şi podoabe din necropola de la Bârlad - Valea Seacă, (pag.221)

EVUL MEDIU
OŢA Silviu, Observaţii asupra cerceilor cu pandantive elipsoidale descoperiţi pe teritoriul actual al României (sec.XIV-XV), (pag.233)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, CSÓK Zsolt, Fusaiolele descoperite în aşezările medievale timpurii din Depresiunea Silvaniei, (pag.251)
CULIC Dan, Cercetări arheologice la biserica reformată din Mineu (jud.Sălaj), (pag.267)

CONSERVARE–RESTAURARE
PRIPON Emanoil, Consideraţii privind restaurarea şi conservarea unui tezaur monetar medieval, (pag.291)
MARIANCIUC Elisabeta, Tratarea chimică a pieselor de patrimoniu din bronz, (pag.299)
JUGRASTAN Teodora, Consideraţii asupra restaurării elementelor unei găleţi medievale din fier, (pag.307)
BOROŞ Doina, Consideraţii privind conservarea unor obiecte arheologice din chihlimbar, (pag.315)
DRUŢA Monica, Studiu de caz. Proiectul unui depozit muzeal de piese ceramice provenite din săpăturile arheologice, (pag.323)
PANC Minorica, Conservarea preventivă a materialului ceramic provenit de pe şantierele arheologice de salvare, (pag.333)


Nr.XXXIV, 2012 [descarcă numărul integral (17MB)]

• In Memoriam Gheorghe Şişeştean, (pag.7)
BORDAŞ Liviu, Despre religie şi folclor între Şişeşti şi Şicagău. Profesorului Gheorghe Şişeştean, in memoriam, (pag.11)

I. SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC „200 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA VICARIATULUI GRECO-CATOLIC AL SILVANIEI”
POPA‑ANDREI Mirela, Vicariatul Foraneu în Biserica Română Greco‑Catolică. Consideraţii istoriografice şi teoretice, (pag.19)
MUREŞAN Monica, Conduita şi îndatoririle specifice impuse preoţilor greco‑catolici în procesele matrimoniale din secolele XVIII–XIX, (pag.29)
OROS Ioan MariaPolitiques de diffusion et indicateurs de l’usage de livres imprimé à Blaj, dans Ţara Silvaniei (1747–1876), (pag.39)
RADU Vasile, Vicariatul Şimleului în şematismele Episcopiei Greco‑Catolice (Române Unite cu Roma) de Cluj‑Gherla (1867–1930), (pag.55)
POP Iulia-Maria, Rolul şi importanţa elitelor confesionale locale în cadrul reuniunilor învăţătoreşti greco‑catolice naţionale, (pag.61)
BUDA Lavinia, Reuniunile mariane din Sălaj. Studiu de caz: reuniunea mariană a femeilor române unite din Dragu, (pag.71)
PRIPON Emanoil, Colecţia muzeală a gimnaziului minorit din Şimleu Silvaniei, (pag.77)
MĂRCULEŢ Vasile, MĂRCULEŢ Ioan, Districtul protopopesc Mediaş de la înfiinţare până la 1900. Aspecte organizatorice şi demografice, (pag.89)
DIN Petre, Dimensiunea naţională a activităţii preotului greco‑catolic Simion Balint în timpul Revoluţiei de la 1848–1849, (pag.101)
GHEORGHE Lavinia Dacia, Instituţii de învăţământ cultic în Dobrogea. Scurt istoric (1891–1931), (pag.111)
SCURTU Costin, CUŢUI Alexandrina, Consideraţii asupra serviciului religios în Armata Română, (pag.127)
POP Marin, Testamentul Corneliei Maniu, (pag.141)
ROBOTIN Ciprian, Demetriu Radu – Episcop greco‑catolic de Lugoj, (pag.153)
CÂMPEAN Viorel, Petru Cupcea – personalitate a Nordului Transilvaniei, (pag.165)
POP Aurel, Theodor Köváry (Chioreanu), un vestit profesor la Beiuş născut la Portiţa, (pag.173)
FURTOS Robert, Preoţi greco‑catolici în timpul prigoanei comuniste. Cazul părintelui Alexandru Raţiu, (pag.177)
BORZ Cristian, Preotul greco‑catolic Simion Man, (pag.191)
MĂRINCEAN Florin, Părintele martir Ilie Borz, (pag.197)

II. ISTORIE MEDIE, MODERNĂ, CONTEMPORANĂ
GEORGIŢĂ Mihai, Contribuţii cu privire la situaţia materială a clerului românesc din Transilvania în secolul al XVII‑lea, (pag.205)
BENEDEK Vasile, The life and political activity of Wesselény Miklós, (pag.215)
CÂMPEAN Viorel, CORDEA Marta, Un document inedit redactat de avocatul Andrei Cosma, (pag.227)
MOISA Gabriel, An unpublished document drafted by lawyer Andrei Cosma historiography and politics in communist Romania. The Nicolae Titulescu case, (pag.237)
ZAINEA Ion, Industrie, meserie şi comerţ în Bihor, în perioada interbelică, (pag.249)
MORARIU Iuliu-Marius, Învăţământul teologic universitar în Eparhia Clujului în perioada interbelică, (pag.259)
GRAD Cornel, Situaţia populaţiei româneşti din Nord‑Vestul Transilvaniei (1940–1944), (pag.267)
POP Marin, Corneliu Coposu în domiciliu obligatoriu (1962–1964), (pag.289)
PORUMBĂCEAN Claudiu, CÂMPEAN Viorel, Mihai Bălaj (1909–1976), o viaţă în slujba luminării tinerelor generaţii, (pag.303)

III. ETNOGRAFIE
BEJINARIU Corina, Expresii folclorizate ale imaginarului postum de inspiraţie religioasă, (pag.319)
BOGDAN Maria Iustina, Ioan Stoica din Ceru Băcăinţi – un meşter popular mai puţin cunoscut, (pag.331)
BURGHELE Camelia, Practici, rituri şi manifestări ceremoniale, obiceiuri şi tradiţii locale în scenariul nupţial din Ciumărna‑Sălaj, (pag.339)
MUREŞAN Olimpia, Icoane pe sticlă din colecţia Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă‑Zalău, (pag.351)
BILŢIU Pamfil, Ceremonialul funerar în zona Chioar‑Maramureş, (pag.363)
RĂCĂŞAN Delia, Magia cuvântului şi antropologia vârstelor. Pomul de Crăciun din Ţara Codrului, (pag.371)
ŞENDROIU Maria Cristina, Arhitectură tradiţională din ţinutul Orăştiei, judeţul Hunedoara, (pag.391)
MARC Dorel, Discursul etno‑demografic românesc şi/sau maghiar recent asupra judeţelor Harghita, Covasna şi Mureş. Teritoriu, comunitate, vecinătate, identitate, (pag.399)

IV. CARTE VECHE
VELCULESCU Cătălina, Imagini din slujebnicul Mitropolitului Ştefan într‑o prelucrare din anul 1799, (pag.417)
MARIA Cornel, Înalte feţe bisericeşti neunite ale Ardealului şi tipografia Barth la cumpăna secolelor al XVIII-lea – al XIX-lea, (pag.427)
ANDRIESCU Bogdan, Carte românească veche în Biblioteca Universităţii Eötvös Loránd Budapesta – repertoriu, (pag.443)

RECENZII
• Varia. Recenzii şi note de lectură, (pag.453)


Nr.XXXV, 2013 [descarcă numărul integral (14MB)]

• In honorem István Bajusz, (pag.7)

LUCRĂRI DIN CADRUL WORKSHOP-ULUI NEOLITICUL TRANSILVANIEI. LUMEA NOUA-LUMEA ZAU
CRIŞAN Sanda Băcueţ, Suplac, Zau, Pişcolt, Herpály…realitate sau probleme de interpretare?, (pag.11)
DIACONESCU Dragoş, LAZAROVICI Gheorghe, TINCU Sorin, Consideraţii privind poziţia cronologică absolută a cimitirelor preistorice de la Iclod, (pag.47)
DUNCA Mihai, Dovezi ale practicării agriculturii în situl de la Porţ-„Corău” (jud.Sălaj), (pag.65)
RADU Claudia, MIHALACHE Ioana, FAZECAŞ Gruia, GOGÂLTAN Florin, KELEMEN Beatrice, Bioarchaeological study of a skeleton belonging to the Suplacu Group, dated in the middle neolithic period, (pag.73)

EPOCA METALELOR
BEJINARIU Ioan, Contribuţii arheologice la cunoaşterea culturii Coţofeni. Descoperirile de la Leşmir Dealul lui Kun (jud.Sălaj), (pag.81)
BULZAN Sorin, GHEMIŞ Călin, Un mormânt scitic descoperit la Sântion–Kenderföld (Cânepişte), (pag.103)
DRĂGAN Andreea, Painted pottery from the Late Iron Age settlement at Divici–Grad, Romania. An insight into its distribution and the interaction in the iron gates of the Danube, (pag.111)
BORANGIC Cătălin, Observaţii asupra unei variante de falx dacica, (pag.123)
FERENCZ Iosif Vasile, O unealtă din fier descoperită la Ardeu, jud.Hunedoara, (pag.137)
POP Horea, On the Secrets of the Dacian fruit bowl, (pag.145)

EPOCA ROMANĂ
PISO Ioan, Studia Porolissensia (III), (pag.159)
OPREANU Coriolan Horaţiu, Corrigenda Porolissensia (I). Cohors III la Porolissum, (pag.177)
OPREANU Coriolan Horaţiu, Frontiera romană din sud-vestul Daciei. Stadiul actual al cunoaşterii, (pag.191)
TAMBA Dumitru Gheorghe, The military vicus of the large camp on the Pomet hill at Porolissum. Internal structure, (pag.207)
TOMORAD Mladen, DEAC Dan-Augustin, A pseudo-Shabti statuette discovered in Tibiscum (Dacia Superior), (pag.227)

MIGRAŢII, EV MEDIU
GĂZDAC Cristian, COSMA Călin, Când falsificatorul antic îşi lasă amprenta digitală pe moneda falsificată, (pag.239)
DOBOS Alpár, Gepizii din Transilvania în epoca avară timpurie din perspectiva arheologiei. Probleme legate de cercetarea cimitirelor cu morminte dispuse în şiruri paralele, (pag.247)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, Despre locuinţa cu două camere din incinta IV a fortificaţiei medievale timpurii de la Dăbâca (jud.Cluj) şi cronologia primei faze de fortificare, (pag.271)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, Contribuţii la studierea ceramicii medievale timpurii din depresiunea Silvaniei. Vasele cu gât canelat, (pag.281)
OŢA Silviu, Cercei decoraţi cu o sferă din sârme, descoperiţi pe teritoriul României (secolele XI–XV), (pag.295)
CULIC Dan, PRALEA Alin, A medieval sword discovered in Maramureş, (pag.303)

RESTAURARE-CONSERVARE
DRUŢA Monica, Consideraţii privind starea de conservare a instrumentelor medicale provenite din cercetările arheologice întreprinse la castrul roman de la Buciumi între anii 1963–1964 şi anii 1966–1970, (pag.311)
IAMANDI Daniela, MOCANU Ştefan, Tratamente mecanice aplicate bunurilor de patrimoniu din metal, (pag.319)
MARIANCIUC Elisabeta, JUGRĂSTAN Teodora, Intervenţii asupra unor piese arheologice din fier, (pag.329)
PRIPON Emanoil, Cópii ştiinţifice. Modalităţi de de realizare, tehnici şi materiale utilizate (Studiu de caz II), (pag.335)
PRIPON Emanoil, Înlăturarea depunerilor de cupru de pe suprafaţa monedelor realizate din aliaje cu conţinut scăzut de argint, (pag.343)

RECENZII
• Varia. Recenzii, (pag.351)


Nr.XXXVI, 2014 [descarcă numărul integral (48MB)]

• Cornel Grad. In honorem, (pag.9)

I. ISTORIE
GHERHEŞ Ilie, Epopeea aşezării ucrainenilor în bazinul de jos al râului Vişeu (secolele XIV–XVIII), (pag.13)
GROSS Lidia, Testamentul doamnei Ursula Paulin: reflecţii pe marginea unui document de la începutul secolului al XVI-lea, (pag.21)
PETRE Din, Aspecte ale vieţii religioase a românilor transilvăneni în percepţia călătorilor străini în secolul al XVIII-lea, (pag.35)
MITU Sorin, Identităţi locale din Transilvania în epoca modernă, (pag.43)
VASILE Benedek, Aplicarea principiilor liberale pe domeniul Wesselényi din Jibou, (pag.53)
FAUR Andrei-Sabin, Construirea românului şi a naţiunii române. Ideea de naţiune în textele juridice şi ideologice din spaţiul românesc în secolul al XIX-lea, (pag.71)
RUŞEŢ Răducu, Gazeta de Transilvania: punct de referinţă al presei româneşti din Ardeal, (pag.93)
TEŞCULĂ Nicolae, Între libertate şi constrângere. Statutul asociaţionismului din Transilvania (1850–1900), (pag.103)
GHEORGHE Lavinia, Atitudinea locuitorilor din Dobrogea faţă de autorităţile maghiare în procesul Memorandumului, (pag.111)
LAZĂR Cosmin-Cătălin, Învăţământul confesional ortodox în Transilvania şi în protopopiatul Unguraşului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.131)
MACAVEI Anamaria, Timpuri tulburi. Reflectarea legii căsătoriei în paginile presei transilvănene, (pag.147)
RIGMAN Ciprian Doru, Fenomenul natalităţii în cuprinsul protopopiatului ortodox Turda la sfârşitul secolului al XIX-lea (1880–1900), (pag.155)
RONALD Hochhauser, Pagini din istoria alimentării oraşului Oradea cu apă. 120 de ani de la inaugurarea uzinei vechi de apă, (pag.171)
BACIU Cruciţa Loredana, Hrană sau medicament: terapiile naturiste la începutul secolului XX, (pag.185)
PUIE Iulia-Maria, Eutanasia – repere istorice ale unui concept controversat, (pag.195)
FABIAN Ioan, Biografia lui Teodor Neş racordată la realităţile istorice şi culturale de la început de secol XX, (pag.205)
CIOBANU Vasile, Reorganizarea Partidului Naţional Român în anii 1919–1922. Studiu de caz: judeţul Sibiu, (pag.213)
CÂMPEAN Viorel, Din viaţa şi activitatea protopopului greco-catolic Ludovic Rezei, (pag.241)
MORARIU Iuliu-Marius, Organizarea bisericească a românilor ortodocşi din teritoriile alipite ţării după Marea Unire, (pag.249)
BOC Ovidiu-Valentin, Istoricul Ştefan Meteş, director al Arhivelor Statului din Cluj (1922–1949). Preliminarii, (pag.257)
MUSCA Elena, Activităţi economice sălăjene reflectate în documentele Camerei de Comerţ şi Industrie Sălaj, în prima jumătate a secolului al XX-lea, (pag.263)
PORUMBĂCEAN Claudiu, Generalul Georgescu Pion – ctitorul monumentului Mihai Eminescu de pe dealul Comja de lângă Seini, (pag.271)
POP Marin, Înfiinţarea şi activitatea Gărzilor „Iuliu Maniu” şi a Gărzilor Ţărăneşti din Ardeal şi Banat (1934–1938), (pag.283)
PORUMBĂCEAN ClaudiuUn studiu documentar inedit semnat de Emil Tişcă în anul 1937 referitor la viaţa economico-financiară din nord-vestul Transilvaniei interbelice, (pag.301)
TRAŞCĂ Ottmar, Situaţia politică din România în viziunea Abwehrstelle Rumänien. Iulie 1941, (pag.329)
LUCIAN Ropa, Modificările administrativ-teritoriale din nord-vestul României între anii 1950–1960, (pag.347)
BEÁTA Menesi, DGPT şi structurile sale teritoriale. Înfiinţarea şi evoluţia colectivelor de împuterniciţi/cenzori din nord-vestul României, (pag.357)
UNGUR-BREHOI Carmen, The press in Transylvania under the communist control (1968–1969), (pag.365)
DAT Gheorghe Viorel, Dosarul de anchetă penală al istoricului Ştefan Meteş, (pag.373)
FÜRTÖS Robert, Ierarhi greco-catolici în atenţia Securităţii studiu de caz: Canonicul Coriolan Tămâian, (pag.381)
GAVRA Augustin, NĂPRĂDEAN Horaţiu, Contribuţii privind colectivizarea forţată a agriculturii în comuna Benesat, (pag.397)
MOISA Gabriel, Muzeele de istorie şi propagandă oficială în România anilor ‘60–‘80 ai secolului trecut. Studiu de caz: muzeele şi „lupta pentru pace”, (pag.403)
ANARELA Meseşan (Chiş), Destinul unei biblioteci: Biblioteca familiei Monica Lovinescu–Virgil Ierunca, (pag.411)
LAKATOS Artur, LEVENTE Varga-Burkhardt, Consideraţii cu privire la naţionalizarea industriei clujene (1948), (pag.417)
MÂNDRUŢ Stelian, Paradigma „Holocaustului/Shoahului” în istoriografia românească actuală (1990–2010), (pag.427)
MOISA Gabriel, Romanian community of Trianon Hungary. About beginnings in view of Romanian researchers in Hungary, (pag.437)
SCURTU Costin, Integrarea Republicii Moldova în spaţiul euro-atlantic, (pag.443)

II. ETNOGRAFIE
MARC Dorel, Cultura populară identitară în discursul clerical transilvan. Elie Miron Cristea şi invocarea consecventă a virtuţilor sorgintei ţărăneşti, (pag.455)
BEJINARIU Corina, Fotografia de mormânt – prolegomene la o antropologie vizuală a morţii, (pag.463)
BURGHELE Camelia, Crize magice şi antidoturi rituale. Magie erotică, terapeutică şi antiterapeutică la Peceiu – Sălaj, (pag.483)
POP Laura, Modificarea obiceiurilor de înmormântare din Transilvania ca urmare a propagandei antialcoolice în preajma primului război mondial, (pag.493)
BILŢIU Pamfil, BILŢIU Maria, Ceremonialul funebru în Vrancea (contribuţii), (pag.511)
MUREŞAN Olimpia, Moartea şi ritualurile funerare în comunităţile de la Motiş şi Surduc (unitate şi diferenţe specifice), (pag.525)
CÎMPEAN Simona, Migraţia românescă în contextul multiculturalismului european, (pag.537)

III. CARTE VECHE
MIRCEA Gabriela, CUTEAN Smaranda, Din nou despre calendarele româneşti din colecţiile Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia (secolele XVIII–XX), (pag.547)
OROS Ioan Maria, Diacul Ioan Rada din Domnin sau despre ex-librisul de strană (I), (pag.585)

IV. ARTĂ
CIOBANU Victor-Horaţiu, O familie din negura vremii, (pag.601)
BĂBĂNAŞ Marcela, Omul, muza şi artistul, (pag.605)

V. ŞTIINŢELE NATURII. GEOGRAFIE
CORPADE Ana-Maria, CORPADE Ciprian, Aspecte de geografie istorică în Ţara Maramureşului, (pag.621)
ROZALIA Benedek, Disparităţi economico-geografice de tip industrial, la nivelul anului 2008, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României (I), (pag.631)
ROZALIA Benedek, Particularităţi şi aspecte specifice ale industriei din arealul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest a României (II), (pag.651)

VI. RECENZII
• Varia. Recenzii, (pag.667)
BURGHELE Carmen, In Memoriam Ioan Godea: Moartea ca lecţie etnologică, (pag.673)


Nr.XXXVII, 2015 [descarcă numărul integral (33MB)]

NEOLITIC
SUCIU Cosmin Ioan, An incised fragment of the Early Neolithic from Miercurea Sibiului – Valea Gârbovei, (pag.9)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Sanda, Rit şi ritual funerar la Port „Corău”. Cercetările anilor 2002–2012, (pag.17)
DUNCA Mihai, Etape ale prelucrării uneltelor din piatra şlefuită în situl de la Porţ-„Corău”, (pag.39)
PROCIUC Mariana, CODREA Vlad, Faunal remains identified in site of Fruntişeni (Vaslui District) belonging to Stoicani-Aldeni cultural aspect. Field mission 2013, (pag.53)

EPOCA METALELOR
BEJINARIU Ioan, Despre un vas ceramic preistoric descoperit pe „Măgura Şimleului” (Şimleu Silvaniei, jud.Sălaj), (pag.63)
COLŢEANU Petre, BĂRBAT Alexandru, O nouă aşezare aparţinând Bronzului Târziu din sud-vestul Transilvaniei, (pag.73)
EL SUSI Georgeta, Date on animal bones from the hallstattian fortification at Şimleu Silvaniei – Observator (Sălaj county), (pag.101)
BORANGIC Cătălin, MARCU Marius, BARBU Marius, Reconstrucţia unui scut din epoca dacica. Consideraţii de ordin istoric, tactic şi structural, (pag.115)
LUPU Doina, Contribuţii la repertorierea descoperirilor arheologice din judeţul Sălaj: cetătile dacice, (pag.171)
FERENCZ Iosif Vasile, SOCOL Ionuţ, Mihai Dealmar, O piesă de armament provenind de la Ardeu, (pag.181)

EPOCA ROMANĂ
PISO Ioan, Studia Porolissensia (VI), (pag.193)
PISO Ioan, DEAC Dan, ZĂGREANU Radu, Epigraphica Porolissensia (I), (pag.215)
CULIC Dan, ZĂGREANU Radu, A Roman sculptural monument discovered in Barbaricum at Coşeiu (Sălaj county), (pag.231)
VARGA Timea, Hypnos and the Incubatio ritual at Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.241)
GUI Monica, Back on track: the so-called “Capricorn Signum” from Ortelec, (pag.253)
PRIPON Emanoil, Moneda antică de aur din colecţia numismatică a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, (pag.267)
POP Horea, GINDELE Robert, Un pinten din bronz, din epoca romană, descoperit la Bădăcin, judeţul Sălaj, (pag.273)

MIGRAŢII, EV MEDIU
COSMA Călin, Războinici avari în nord-vestul României în secolele VII–VIII. Consideraţii referitoare la statutul politic al nord-vestului României în secolele VII–VIII, (pag.281)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, Săgeţi medievale timpurii descoperite în Depresiunea Silvaniei, (pag.307)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, When did the first Magyar warriors at the Porta Mesesina/Meseş gate arrive? From hypotheses to archaeological realities, (pag.325)

RESTAURARE–CONSERVARE
PRIPON Emanoil, Restaurarea unui vas decorat cu şerpi aplicaţi în relief, (pag.339)
MARIANCIUC Elisabeta, JUGĂRSTAN Teodora, Consideraţii asupra restaurării şi conservării unor artefacte din bronz descoperite la Porolissum, (pag.345)
DRUŢA Monica, Conceperea şi execuţia proiectului depozitului de material arheologic provenit din situl arheologic de la Suplacu de Barcău / Porţ „Corău”, (pag.351)

IN MEMORIAM
• prof.univ.dr. Iacob Mârza (1946–2015), (pag.363)
• Alexandru V. Matei (1950–2010), (pag.365)


Nr.XXXVIII, 2016 [descarcă numărul integral (288MB)]

NEOLITIC
LAZAROVICI Gheorghe, POP Radu, Simboluri legate de vânătoarea de la falezele Someşului, (pag.9)
VIRAG Cristian, Câteva consideraţii privind un pandantiv de lut de la Tăşnad-Sere, (pag.65)
CRIŞAN Băcueţ Sanda, Din nou despre piesele cu caracter special de la Porţ „Corău”-Altăraşe / Mese de cult, (pag.73)
DUNCA Mihai, Organizarea prelucrării pietrei şlefuite la Porţ- „Corău”: Ateliere?, (pag.83)
BARBU Mihaela-Maria, Două seceri eneolitice din piatră cioplită descoperite la Şoimuş- lângă sat, Jud.Hunedoara, (pag.93)
KOVACS Adela, The anthropomorphous statuettes from the site Stânca Doamnei, Ştefăneşti, Botoşani Conty, (pag.103)

EPOCA METALELOR
IOAN Bejinariu, Contribuţii la cunoaşterea metalurgiei preistorice a bronzului din nord-vestul României. Tiparul de la Şimleu Salvaniei (Jud.Sălaj) punctul „Observator”, (pag.121)
BERZOVAN Alexandru, Akinakai. Pumnale, spade şi săbii în spaţiul est-carpatic al României (sec. VII-V Î.HR.), (pag.139)
MUNTEANU Octavian, Un toporaş cu aripioare din fortificaţia getică Horodca Mică, (pag.163)
BARBU Marius, BORANGIC Cătălin, Armele încovoiate ale dacilor la începutul secolului al II-lea P.CHR. O perspectivă experimentală, (pag.181)
RUSTOIU Aurel, Slashing knives (Hiembmesser) - Curved dagger (Sica, -AE). Their function and symbolic role in the Tene panoply of weapons, (pag.199)
FERENCZ Vasile Iosif, BODO Cristina, BĂLOS Angelica, Arme provenind de la Ursici, Com.Boşorod, Jud.Hunedoara, (pag.223)
CRISTIAN-CONSTANTIN Roman, VASILE Romulus Ioan, TURLE Roxana, Aşezarea dacică de la Hunedoara în contextul extragerii metalurgiei-prelucrării fierului din munţii Poiana Ruscă- Abordări metodologice (I), (pag.243)
POP Horea, BORANGIC Cătălin, Solzi de armură din bronz descoperiţi la Şimleu Silvaniei, (pag.257)
EGRI Mariana, Weapons as identity symbols during the early roman provincial period. A theoretical Approach, (pag.267)

EPOCA ROMANĂ
NEMETI Sorin, Despre Expeditio Burica şi prezenţa detaşamentelor legiunii III Italica în Dacia, (pag.281)
FODOREAN Florin-Gheorghe, Mapping the Roman road Căşeiu-Ilişua-Orheiu Bistriţei, (pag.289)
DE SENA Eric C., WANNER Robert, Construction history and lifeways in the civilian settlement of Porollisum as observed in area 22 of the Porolissum forum project, (pag.305)
ZĂGREANU Radu, DEAC Dan-Augustin, PRIPON Emanoil, New data on the Roman art and sculpture from Porolissum (II), (pag.329)
MATEI Dan, Reutilizarea fostelor castre ale provinciei Dacia în epocile postromane - probleme ale cercetării. I, (pag.343)

MIGRAŢII, EV MEDIU
COSMA Călin, Consideraţii privind topoarele din secolele VII-VIII descoperite pe teritoriul Transilvaniei, (pag.359)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, Vestigii din epoca avară descoperite la Nuşfalău „Corlate” (Jud.Sălaj), (pag.391)
CULIC Dan, Monumente uitate (I) Bisericile medievale dispărute din jud.Sălaj, (pag.409)
CRIŞAN Ioan, Material arheologic medieval descoperit în urma activităţii de detecţie de metale pe teritoriul comunei Nojorid, jud.Bihor, (pag.419)
OŢA Silviu, Elite locale şi centre de putere în Banat (sfârşitul secolului al IX-lea - începutul secolului al XI-lea), (pag.433)

RESTAURARE-CONSERVARE
ELEKES Anamaria, Restaurarea a două piese de ceramică descoperite la Şimleu Silvaniei, jud.Sălaj - studiu de caz -, (pag.461)
JUGRĂSTAN Teodora, Bronzul. De la un aliaj la o epocă, (pag.471)
MARIANCIUC Elisabeta, Spadă celtică din fier, (pag.479)
MIHAELA Ioana Păcurar, Procesul de restaurare şi conservare a două vase daco-getice, (pag.487)
PRIPON Emanoil, Restaurarea unor fructiere dacice descoperite la Şimleu Silvaniei-Cetate, judeţul Sălaj, (pag.493)