Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (7)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

CARPICA

Revista Carpica este o revistă ştiinţifică, fondată de istoricul Iulian Antonescu şi publicată anual de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău, începând cu anul 1968.
Website: http://cmiabc.ro/?page_id=1377 [ATENŢIONARE ENDA: LA DATA DE 24 APRILIE 2014, SITUL MUZEULUI BACĂU ERA INFECTAT CU VIRUŞI!]Nr.V, 1972 [descarcă numărul integral (37MB)]

IN MEMORIAM V.PÂRVAN
BORONEANŢ Vasile, Vasile Pârvan, fondator al şcolii româneşti de arheologie, (pag.7)
FLOREA Vasile, Fundamentarea istoriei ca ştiinţă în concepţia lui Pârvan, (pag.13)
ZUB Alexandru, Vasile Pârvan, (pag.25)

ARHEOLOGIE-ISTORIE
BITIRI Maria, CĂPITANU Viorel, Aşezarea paleolitică de la Lespezi, judeţul Bacău, (pag.39)
URSULESCU Nicolae, Topoare perforate din cadrul culturii Criş de pe teritoriul României, (pag.69)
DUMITRESCU Vladimir, Încă o dată C14 pentru cultura Cucuteni, (pag.79)
NIŢU Anton, Reprezentarea bovideului în decorul zoomorf pictat pe ceramica cucuteniană din Moldova, (pag.83)
CUCOŞ Ştefan, Noi reprezentări antropomorfe pictate pe ceramic cucuteniană, (pag.91)
VATAVU Mihai, Mormîntul „Noua” de la Popricani, (pag.95)
BUZILĂ Aurel, HĂLĂUCESCU Petronius, Două morminte din secolul al IV-lea e.n. de la Doina-Girov, judeţul Neamţ, (pag.99)
TEODOR Dan Gh., Contribuţii privind pătrunderea şi stabilirea slavilor în teritoriile extracarpatice ale României, (pag.105)
MITREA Ioan, Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu din regiunea dintre Carpaţi şi Siret a Moldovei, (pag.115)
SPINEI Victor, Săpăturile de salvare de la Olteneşti, (pag.133)
CHITESCU Lucian, Fortificaţiile Moldovei pînă la mijlocul secolului al XV-lea, (pag.143)
ANDRONIC Alexandru, Începuturile vieţii urbane la Iaşi, (pag.169)
ARTIMON Alexandru, Cîteva consideraţii asupra tezaurului monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Drăgeşti-Tătărăşti (jud.Bacău), (pag.181)
MURARIU Ion, Veniturile şi cheltuielile moşiei Fîntînele din ţinutul Bacău, între 30 septembrie 1803 şi 30 septembrie 1804, (pag.189)
VOICU Maria, IRIMESCU Sevasta, Un moment al aplicării legiuirii agrare din anul 1864, (pag.197)
POPOVICI Georgeta, Spătarul Pavel Cristea - ctitor băcăuan, (pag.201)
ZAHARIA Dumitru, Unele date cu privire la începuturile învăţămîntului în oraşul Tîrgu Ocna, (pag.211)
NEGRUŢI-MUNTEANU Ecaterina, Guvernul P.P.Carp şi problema reformei administrative la 1912, (pag.219)
EŞANU Leon, Mişcarea grevistă de la fabrica „Letea” Bacău în anii 1918-1920, (pag.235)
SCURTU Ioan, Lupta partidelor politice în alegerile parlamentare din mai-iunie 1920, (pag.251)
VĂDIRAŞU Iulia, Consideraţii istorico-geografice asupra economiei depresiunii Dărmăneşti, (pag.267)

ETNOGRAFIE
ICHIM Dorinel, Expoziţia de artă populară „Colecţia Vasile Heisu” - Răcăciuni, (pag.279)

RECENZII
• BITIRI Maria, Paleoliticul în Ţara Oaşului, studiu arheologic. Centrul de informare şi documentare în ştiinţele sociale şi politice, Bucureşti, 1972, 146 p. text, cu 50 planşe, de CĂPITANU Viorel, (pag.287)
• RIKMAN E.A., RAFALOVICI I.A., HÎNCU I.G., Ocerki istorii culturi Moldavii (II-XIV vv), Chişinău, Ed.Ştiinţa, 1971, 178 p., cu 60 de figuri în text şi XXII planşe, de ANDRONIC Al., MITREA I., (pag.288)
• COURTHION Pierre, Curente şi tendinţe în arta secolului XX, Ed.Meridiane, Bucureşti, 1973, 381 p., cu 117 figuri, de BUJOR Doina, 293

• Lista prescurtărilor, (pag.295)


Nr.VI, 1973-1974 [descarcă numărul integral (25MB)]

ARHEOLOGIE-ISTORIE
NIŢU Anton, Vas antropomorf de tip Stoicani-Aldeni de la Suceveni (Galaţi), (pag.7)
UDRESCU Titus, Descoperiri arheologice în jumătatea sudică a Moldovei cu privire la Cultura Noua, (pag.17)
BAUMAN Ionel, O unealtă pentru ornamentat ceramică descoperită la Stoicani (com.Folteşti, jud.Galaţi), (pag.43)
BUZDUGAN Constantin, Notă suplimentară despre tezaurul bizantin de la Horgeşti (jud.Bacău), (pag.47)
MITREA Ioan, Aşezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna, (pag.55)
CĂPITANU Viorel, Tezaurul monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Tanacu (judeţul Vaslui), (pag.77)
ARTIMON Alexandru, Un tezaur monetar din secolele XVII-XVIII descoperit la Cleja (jud.Bacău), (pag.101)
MURARIU Ioan, Veniturile şi cheltuielile unei familii boiereşti din Moldova, între anii 1782 şi 1789, (pag.107)
ANDRONIC Alexandru, Preocupări ale ocîrmuirii Moldovei în domeniul agriculturii în perioada regulamentară, (pag.115)
FLOREA Vasile, Ţinutul Bacău în contextul revoluţiei române din 1848, (pag.121)
VOICU Maria, College de France şi tinerii revoluţionari români patruzecioptişti, (pag.133)
FLOREA Vasile, Succesiune şi serie în logica istoriei la Xenopol, (pag.137)
RUSU Dumitru D., Mişcarea muncitorească şi socialistă din Iaşi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.145)
AGRIGOROAIEI Ion, Despre mişcarea democratică din România la sfîrşitul anului 1918, (pag.163)
EŞANU Leon, Dr.H.Aroneanu şi mişcarea muncitorească din Bacău în anii 1918-1920, (pag.173)
PĂTRAR Gheorghe, Aspecte ale mişcării muncitoreşti şi comuniste băcăuane oglindite în presa locală, (pag.187)
DOBRINESCU Valeriu Florin, Contribuţii la cunoaşterea situaţiei studenţilor ieşeni în perioada 1 septembrie 1939 - 6 septembrie 1940, (pag.197)
ICHIM Dorinel, POPOVICI Georgeta, Cartea românească veche în Colecţia V.Heisu-Răcăciuni, (pag.205)

ETNOGRAFIE
ICHIM Dorinel, Ţesături decorative folosite la interioarele locuinţelor din Glăvăneşti-Bacău, (pag.219)

RECENZII
• CUCOŞ St., Ceramică neolitică din Muzeul Arheologic Piatra Neamţ - Céramique neolithique du Musée Archaeologique de Piatra Neamţ, Acta Musei Petrodavensis, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, 1, Piatra Neamţ, 1973, 70 p., 119 planşe (MONAH Dan)
• GIURESCU Constantin C., Contribuţiuni la studiul originilor şi dezvoltării burgheziei române pînă la 1848, Ed.Ştiinţifică, Bucureşti, 294 p., (POPOVICI Georgeta)
• READ Herbert, A Concise History of Modern Painting revised edition, 512 plates, 101 in colour, London 1969 - The World of Art - History of
• Art; Thames and Hudson (FILIMON Viorica)
• WOODS G., THOMPSON Ph., WILLIAMS J., Art vithout Boundaries 1950-1970 with 333 ilustration, 151 in colour (The World of Art Library; New Directions; Thames and Hudson), London 1972 (FILIMON Viorica)

• Lista prescurtărilor - Abreviations, (pag.247)


Nr.VII, 1975 [descarcă numărul integral (60MB)]

CUCOŞ Ştefan, Două vase zoomorfe eneolitice, (pag.7)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, MITREA Ioan, Tezaurul de denari roman imperiali descoperit la Hertioana de Jos (com.Traian, jud.Bacău), (pag.15)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, MONAH Dan, Tezaurul de denari imperiali romani de la Blăgeşti, jud.Bacău, (pag.31)
CĂPITANU Viorel, URSACHE Vasile, Noi descoperiri de monede în judeţul Bacău, (pag.45)
MITREA Ioan, Un mormînt sarmatic descoperit la Ghermăneşti, judeţul Vaslui, (pag.59)
CĂPITANU Viorel, Necropola daco-carpică de incineraţie din secolul al III-lea de la Gălăneşti-Bărboasa, comuna Onceşti, judeţul Bacău, (pag.63)
MURARIU Ion, Informaţii privind producţia şi comerţul cu bere în Moldova la sfîrşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea, (pag.117)
MURARIU Ion, Preţurile cu care se vindeau unele mărfuri în Moldova la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, (pag.123)
ARTIMON Elena, Un document de la Mihai Grigore Sturza, domnul Moldovei, (pag.149)
GABOR Iosif, Notă asupra cercetărilor arheologice efectuate la Cleja în 1842, (pag.155)
ANDRONIC Alexandru, Curtea domnească din Iaşi, (pag.157)
FLORESCU Gheorghe I., Poziţia partidelor politice faţă de Partidul Poporului în anii 1920-1921, (pag.165)
MINUŢ Adolf, Contribuţii privind activitatea U.T.C. pe valea Bistriţei în perioada 1922-1944, (pag.181)
DOBRINESCU Valeriu Florin, Transporturile în etapa revoluţiei popular-democratice (Aspecte din Moldova), (pag.191)
STAN Constantin, Activitatea organizaţiei judeţene de partid Bacău în înfăptuirea actului revoluţionar al naţionalizării socialiste a principalelor mijloace de producţie din 11 iunie 1948, (pag.207)
GAVRILUŢĂ Aneta, Notă asupra monumentului de la Tisa-Silvestri, (pag.229)
ICHIM Dorinel, Portul popular de pe Valea Caşinului, (pag.241)
GAVRILOVICI Ernest, Productivitatea stilistică a poeziei bacoviene, (pag.265)
DONICI Varvara, Lucreţiu Pătrăşcanu - bibliografie, (pag.275)

MUZEOGRAFIE
ARTIMON Alexandru, Valorificarea ştiinţifică şi muzeistică a unor obiecte medievale din colecţia muzeului de istorie din Bacău, (pag.311)
GAVRILUŢĂ Aneta, Sistemul de evidenţă pentru colecţia de icoane a secţiei de artă, (pag.327)
POPOVICI Alexandru, Casa memorială – instituţie muzeală deschisă, (pag.331)

RECENZII, PREZNTĂRI
ANATI Emanuel, Magourata Cave, Bulgaria, in Bollettino del Centro Communo di Studi Preistorici, VI, 1971, pag. 83-105, (MONAH Dan), (pag.341)
• Symposium, L'epoque phanariote, 21-25 octobre 1970, Institut for Balan Studies. Thessaloniki, 1974, (POPOVICI Georgeta), (pag.342)


Nr.VIII, 1976 [descarcă numărul integral (52MB)]

ARHEOLOGIE-ISTORIE
MONAH Dan, Sondajul de salvare din aşezarea neo-eneolitică de la Vermeşti-Comăneşti (I), (pag.7)
CĂPITANU Viorel, Noi descoperiri de topoare din aramă şi bronz în judeţul Bacău, (pag.31)
ANTONESCU Silvia, Săpăturile de salvare de la Tarniţa (comuna Onceşti, judeţul Bacău), (pag.37)
TURCU Mioara, Cercetări arheologice la Dudeşti, (pag.41)
CĂPITANU Viorel, Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în aşezarea geto-dacică de la Răcătău (judeţul Bacău), (pag.49)
BOBI Victor, Tezaurul monetar de la Mînăstioara-Fitioneşti (judeţul Vrancea), (pag.121)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Tezaurul de denari romani de la Rîpile (judeţul Bacău), (pag.137)
CĂPITANU Viorel, Necropola daco-carpică de la Săuceşti (judeţul Bacău), (pag.151)
MITREA Ioan, Săpăturile de salvare din aşezarea prefeudală de la Lespezi-Homocea, (pag.183)
ARTIMON Al., MITREA Ioan, Aşezarea medievală din secolele XIV-XV de la Curtea Domnească-Bacău, (pag.191)
CIUTA Ioan, Îndeletniciri apicole în Moldova feudală, cu privire specială asupra zonei Bacăului (sec.XIV-XVIII), (pag.225)
ARTIMON Al., Contribuţii arheologice la istoria Adjudului (sec.XIV-XVII), (pag.235)
VĂTĂMANU Adrian, Logofătul Luca Stroici, (pag.255)
FILIMON Liviu, Idei psihologice în opera lui Dimitrie Cantemir, (pag.269)
MURARIU Ioan, Raporturile economice dintre Moldova şi Imperiul Otoman, între anii 1774 şi 1829, (pag.281)
ARTIMON Elena, Cîteva date istorice despre satul Odobeşti (judeţul Bacău), (pag.299)
POPOVICI Georgeta, Anul 1877 reflectat în memoriile învăţătorului Vasile Iftimiu, (pag.305)

ETNOGRAFIE
ICHIM Dorinel, Evoluţia portului mocanilor din Glăvăneşti-Bacău, (pag.313)

MUZEOGRAFIE
BUJOR Doina, O contribuţie originală a Muzeului de artă din Bacău la practicile animaţiei culturale, (pag.341)

RECENZII
• MARÉCHAL Jean, Propagation du procédé direct de fabrication du fer et de l'acier par les Celtes et les Germains, in Ogam. Tradition celtique, 1-6, XXI, Rennes, 1969, p.275-291 (ANTONESCU Silvia), (pag.347)
• POPE-HENNESSY John, Portretul în renaştere (POPA Eugenia), (pag.353)


Nr.IX, 1977 [descarcă numărul integral (10MB)]

• Cuvîntul tovarăşului GHEORGHE ROŞU, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului judeţean Bacău al P.C.R., preşedinte al Consiliului popular judeţean, (pag.9)
GEORGESCU Titu (Bucureşti), Independenţă şi contemporaneitate, (pag.13)
IONIŢĂ Gh.I., (Bucureşti), Ideile unităţii, independenţei şi suveranităţii patriei reflectate în programul P.C.R., (pag.23)
MUŞAT Mircea, (Bucureşti), Lupta pentru independenţă, permanenţă a istoriei poporului român, (pag.29)
MITREA Ioan (Bacău), Teritoriul de formare a poporului român, vatră a luptei seculare pentru unitate şi independenţă, (pag.35)
OLTEANU Ştefan (Bucureşti), Lupta pentru libertate şi independenţă a poporului român în sec.XIV-XVI, oglindită în două instituţii medievale româneşti: posada şi munca la cetate, (pag.41)
ŞENDRULESCU Ion Gh. (Bucureşti), Evoluţia ideii de independenţă la români între anii 1821-1877, (pag.51)
BERINDEI Dan (Bucureşti), Premizele economice şi sociale ale constituirii României independente, (pag.61)
ADĂNILOAIE Nichita (Bucureşti), Cooperarea militară româno-rusă în războiul din 1877-1878, (pag.81)
ZAHARIA Dumitru (Bacău), Politica externă a României în anii 1876-1877, oglindită în actele diplomatice ale Agenţiei italiene din Bucureşti, (pag.105)
ŞTEFĂNESCU Liviu (Bucureşti), Valenţe naţionale şi internaţionale ale proclamării independenţei de stat a României la 9 mai 1877, (pag.115)
CĂRĂMIDARU Corneliu (Bacău), Contribuţia judeţului Bacău la războiul pentru independenţa naţională, (pag.121)
SIBECHI Gheorghe (Iaşi), Ştiri din publicaţiile vremii despre acţiuni băcăuane în sprijinul războiului de independenţă, (pag.131)
CIUTA Ioan (Bacău), Unele aspecte privind starea materială şi de spirit a maselor populare băcăuane şi nemţene şi contribuţia lor la războiul de independenţă, (pag.139)
AGRIGOROAIEI Ioan (Iaşi), Contextul internaţional şi semnificaţia istorică a glorioaselor lupte din vara anului 1917 pentru apărarea independenţei şi fiinţei statului român, (pag.147)
FLORESCU Gh.I. (Iaşi), Sistemul tratatelor de pace de la Paris şi realităţile politice româneşti (1919-1920), (pag.167)
STAN Elena (Bacău), Probleme ale independenţei şi suveranităţii României oglindite în presa băcăuană între anii 1934-1936, (pag.183)
CANTEMIR Traian (Iaşi), Războiul de independenţă în folclor, (pag.187)
CODRESCU Grigore (Bacău), Gazetarul Eminescu la 1877, (pag.201)
BUJOR Doina (Bacău), Aurel Băeşu - reporter de front în timpul primului război mondial, (pag.207)
COSMESCU Marin (Bacău), Legende şi novele de Gr.H.Grandea inspirate din războiul pentru independenţă, (pag.211)


Nr.X, 1978 [descarcă numărul integral (57MB)]

130 DE ANI DE LA REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN 1848
PLATON Gheorghe, Revoluţia de la 1848 în Moldova – început şi parte organică a revoluţiei generale a românilor, (pag.7)

ARHEOLOGIE-ISTORIE
CHIRICA Vasile, Consideraţii cu privire la complexele de locuire descoperite în staţiunile paleolitice, (pag.21)
MONAH Dan, Vase coşuleţ cucuteniene, (pag.45)
CUCOŞ Ştefan, Decorul spiralic al ceramicii Cucuteni B, (pag.55)
DRAGOMIR Ion T., Ocupaţiile comunităţilor neo-eneolitice de aspect cultural Stoicani-Aldeni, (pag.89)
FLORESCU Marilena, Cîteva observaţii privind ritul şi ritualurile comunităţilor tribale monteorene în lumina săpăturilor de la Cîndeşti, jud.Vrancea, (pag.97)
MITREA Bucur, UNTARU Gheorghe, Date noi despre tezaurul roman republican de la Bonteşti, (pag.137)
TZONY Magda, Descoperirile carpice de la Gura Nişcovului (jud.Buzău), (pag.147)
MIHĂILESCU BÎRLIBA Virgil, MITREA Ioan, Tezaurul de vase romane de la Muncelul de Sus, (pag.163)
GEORGESCU Laurenţia, Date antropologice preliminare privind necropola carpică de la Bacău-Holt, (pag.179)
MITREA Bucur, CONSTANTINESCU Gheorghe, Notă despre un tezaur de monede romane imperiale din sec. al III-lea descoperit în Moldova de Jos, (pag.185)
CĂPITANU Viorel, Tezaurul de denari romani imperiali de la Dealul Perjului (comuna Onceşti, jud.Bacău), (pag.135)
MITREA Ioan, Aşezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna (II). Contribuţii la arheologia epocii de formare a poporului român, (pag.205)
ANDRONIC Alexandru, Probleme referitoare la cultura urbană medievală din secolele XV-XVII din Moldova, (pag.253)
ARTIMON Alexandru, EMINOVICI Constantin, Cercetări arheologice în aşezarea medievală din comuna Ştefan cel Mare (jud.Bacău), (pag.271)
VATAMANU Adrian, Logofătul Gavril Trotuşan, (pag.303)
VATAMANU Ioan, O scrisoare inedită de la Giuseppe Garibaldi, (pag.323)
FLORESCU Gheorghe I., Liga Poporului (aprilie 1918 - martie 1920), (pag.325)
BAICU Ion Şt., Mişcarea muncitorească şi legislaţia asigurărilor sociale în România, 1918-1920, (pag.349)

ETNOGRAFIE - ISTORIE LITERATURĂ
ICHIM Dorinel, Evoluţia portului popular din zona Trotuşului de munte, (pag.357)
ROTARU Feodosia, O scoarţă moldovenească de la 1843, (pag.391)
DINUTZ Mircea, Activitatea literară a lui D.D.Pătrăşcanu, (pag.397)
VASILESCU-CAPSALI Nicolae, RÎPĂ-BUICLIU Dan, Din cărţile familiilor Millo şi Prăjescu-Miclescu, (pag.409)

RECENZII
• NUDELMAN A.A., Topografiia Kladov i nahodoc edinienîh monet, Arheologhiceskaia Kartn Moldavskoi SSR, 8 vîpusk, Aka demiia Nauk Molddovskoi SSR, Institut Istorîi, Izdatel'stvo „Ştiinţa”, Chişinău, 1976, 195 p + 7 tabele şi 10 hărţi (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.419)
• PĂUNESCU Al., ŞADURSCHI P., CHIRICĂ V., Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, Bucureşti, 1976, 395 + 71 hărţi (MONAH Dan, ANTONESCU Silvia), (pag.422)
• CRÎŞMARU Aristotel, DRĂGUŞENI, Contribuţii la o monografie arheologică, C.J.C.E.S. şi Muzeul judeţean de istorie Botoşani, 1977, 191 p + 95 planşe (ANTONESCU Silvia), (pag.426)
• Colecţia de documente de la Arhivele Statului Bacău (1424-1848). Inventare arhivistice, întocmit de D.Zaharia, Em.Chiriacescu şi C.Cărămidaru, editată de Serviciul de Publicaţii din Direcţia generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1976, 389 pg. 1645 documente, 21 planşe-reproduceri (RADU Gh.), (pag.428)
• Cronică, Aneta Gavriluţă, (pag.431)


Nr.XI, 1979 [descarcă numărul integral (24MB)]

60 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAŢIONAL UNITAR ROMÂN
VITCU Dumitru, Repere în diplomaţia Unirii (1848-1859), (pag.7)
MUŞAT Mircea, Socialiştii români în fruntea luptei pentru înfăptuirea statului naţional unitar, (pag.17)
FLOREA Vasile, Contribuţia societăţii culturale Astra la dezvoltarea conştiinţei unităţii naţionale, (pag.23)
ARDELEANU Ion, Înfăptuirile maselor populare din 1918 şi recunoaşterea lor internaţională, (pag.29)
ZAHARIA Dumitru, Simeon Mindrescu şi Italia, (pag.41)
FLORESCU Gheorghe I., Desâvîrşirea unităţii naţionale – expresie a voinţei întregului popor român, (pag.49)

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE
FLORESCU Marilena, Contribuţii la cunoaşterea concepţiilor despre lume şi viaţă a comunităţilor tribale monteorene, (pag.57)
CĂPITANU Viorel, URSACHI Vasile, Descoperiri arheologice aparţinînd epocii bronzului din judeţul Bacău, (pag.135)
DRAGOMIR Ion T., Mărturii arheologice privind epoca bronzului în regiunea de sud a Moldovei, (pag.149)
MONAH Dan, ZAHARIA Eugen, Topor de tip Monteoru descoperit la Mileştii de Sus, jud.Bacău, (pag.159)
ANDRONIC Alexandru, În legătură cu datarea descoperirilor sarmatice de la Vaslui, (pag.165)
MITREA Ioan, Descoperiri arheologice din secolul al IV-lea, în comuna Dămieneşti, jud.Bacău, (pag.171)
COMAN Ghenuţă, Contribuţii la cunoaşterea fondului etnic al civilizaţiei secolelor V-XIII în jumătatea sudică a Moldovei, (pag.181)
VARLAM Vasile, Complexele funerare tumulare de pe cursul mijlociu al rîului Bîrlad, (pag.217)
ARTIMON Alexandru, MITREA Ioan, Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Budeşti-Plopana, jud.Bacău, (pag.231)
MURARIU Ioan, Economia ţinutului Bacău în prima jumătate a sec. al XIX-lea, (pag.247)
CATARGIU Virgil, Problematica filosofiei istoriei la Vasile Pârvan şi principiile abordării ei, (pag.253)
STROIA Mircea, Consideraţii asupra toponimului „prisaca”, (pag.265)

ETNOGRAFIE ŞI ISTORIE LITERARĂ
ICHIM Dorinel, Despre rolul unor unelte şi munci agricole din Moldova centrală, (pag.275)
ROTARU Feodosia, Centrul de ceramică din comuna Oituz, jud.Bacău, (pag.281)
FILIP Mircea, „Floarea darurilor” - un manuscris inedit, (pag.307)
DINUTZ Mircea, G.Bălăiţă. Semnificaţia unei opere, (pag.311)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI
• TOYNDEE Arnold, Oraşele în mişcare, Editura politică, Bucureşti, 1979 (ŞTEFĂNESCU Liviu), (pag.321)
• TEODOR Dan Gh., Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e.n.. Contribuţii arheologice şi istorice la problema formării poporului român, Editura Junimea, Iaşi, 1978 (MITREA Ioan), (pag.327)
• PETRESCU-DÎMBOVIŢA M., Scurtă istorie a Daciei preromane. Ed.Junimea, Iaşi, 1978, (MONAH Dan), (pag.331)
• DUDAŞ Florian, Cartea veche românească în Bihor (sec.XVI-XVII), Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1977, (FILIP Mircea), (pag.335)
• SUCEAVA. Anuarul muzeului judeţean, V, 1978, 606 p. şi 128 fig. (MONAH Dan), (pag.337)
• TURCU Mioara, Geto-dacii din Cîmpia Munteniei Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979 (MITREA Ioan), (pag.341)
• BANATICA, IV, Reşiţa, 1977 (MONAH Dan), (pag.345)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
ANTONESCU Silvia, Cronica săpăturilor arheologice efectuate în judeţul Bacău în perioada 1968-1978, (pag.349)
ARTIMON Elena, Cronica activităţii secţiei de istorie, pe anii 1977-1978, (pag.357)


Nr.XIII, 1981 [descarcă numărul integral (28MB)]

ARHEOLOGIE-ISTORIE
IOVIŢĂ Silvia, Noi descoperiri de obiecte de aramă şi bronz în jud.Bacău, (pag.5)
ARTIMON Alexandru, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Bacău, (pag.11)
BURLACU Gheorghe, Ocolul domnesc al Bacăului (sec.XV-XVIII), (pag.29)
MURARIU Ioan, Date privind onomastica feminină în Moldova la începutul secolului al XVIII-lea, (pag.65)
ARTIMON Elena, BURLACU Gheorghe, Mărturii documentare privind contribuţia locuitorilor judeţului Bacău la dobîndirea independenţei de stat a României, (pag.73)
EŞANU Leon, In memoriam Dr.H.Aroneanu (1881-1920), (pag.87)
RADU Gheorghe, Unele aspecte ale luptei maselor populare din judeţul Bacău sub conducerea P.C.R. pentru cîştigarea alegerilor parlamentare din noiembrie 1946, (pag.99)
CATARGIU Virgil, O nouă perspectivă asupra „misticismului” lui Vasile Pîrvan, (pag.109)

ETNOGRAFIE
ADĂSCĂLIŢEI Vasile, Jocuri de priveghi din judeţul Bacău, (pag.117)
ICHIM Dorinel, Tradiţie şi inovaţie în ornamentica ţesăturilor de interior din zona Trotuş, (pag.133)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
ARTIMON Elena, Cronica activităţii secţiei de Istorie pe anul 1980, (pag.177)


Nr.XIV, 1982 [descarcă numărul integral (65MB)]

CENTENARUL NAŞTERII LUI VASILE PÂRVAN
VULPE Radu, Vasile Pârvan, creator de şcoală ştiinţifică, (pag.7)
FLOREA Vasile, Vasile Pârvan, teoretician al istoriei, (pag.15)
CANTEMIR Traian, Vasile Pârvan, literat, (pag.23)

ARHEOLOGIE-ISTORIE
MONAH Dan, Cîteva observaţii asupra cauzelor şi efectelor exploziei demografice cucuteniene, (pag.33)
ROMAN Petre, Procesul de constituire a noilor grupe etnoculturale de la începutul epocii bronzului, (pag.39)
CĂPITANU Viorel, Un vas tracic de tip Cozia-Brad, descoperit la Răcătău, judeţul Bacău, (pag.51)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Noi consideraţii privind tezaurul de la Bîrgăoani, (pag.57)
MITREA Ioan, Necropola carpică de la Dămieneşti, judeţul Bacău, (pag.65)
CĂPITANU Viorel, Un nou lot de denari romani imperiali din tezaurul de la Blăgeşti, judeţul Bacău, (pag.81)
ZAHARIA Eugenia, Cultura Dridu şi problemele arheologiei şi istoriei sec. VIII-XI e.n., (pag.87)
ARTIMON Alexandru, Oraşul medieval Tg.Trotuş în lumina datelor istorico-arheologice, (pag.93)
CAPITANU Viorel, Cercetări arheologice de suprafaţă pe teritoriul judeţului Bacău (II), (pag.139)
BURLACU Gheorghe, Ocolul domnesc al Bacăului (sec. XV-XVIII), (pag.159)
MURARIU Ioan, Cîteva consideraţii privind activitatea comercială a unor oraşe din Moldova între anii 1774-1832, (pag.197)
ZAHARIA Dumitru, Date referitoare la trecutul satelor din comuna Secuieni, judeţul Bacău, în secolele XV-XIX, (pag.203)
CĂRĂMIDARU Corneliu, Aspecte ale participării Regimentului 14 la războiul pentru cucerirea independenţei naţionale, (pag.211)
FLOREA Vasile, Manifestări ale alianţei muncitoreşti-ţărăneşti în timpul marii răscoale din 1907, în judeţul Bacău, (pag.227)
ARTIMON Elena, Procopie Strat - Combatant din primul război mondial, (pag.235)
SIBECHI Gheorghe, Din istoricul tipografiilor băcăuane până la 1918, (pag.245)
FLOREA Vasile, ANTOHI Lucian, Evoluţia mişcării din bazinul carbonifer Comăneşti, (pag.247)
IACOBESCU Mihai, N.Titulescu - precursor al unei noi ordini internaţionale, (pag.261)
SAIZU Ion, Reflectarea semnificaţiei actului de la 23 August 1944, în presa primilor ani postinsurecţionali, (pag.278)

ETNOGRAFIE - MONUMENTE ISTORICE
POPOVICI Georgeta, ROTARU Feodosia, Monumentul istoric de la Ciolpani-Buhuşi, (pag.285)
ICHIM Dorinel, Monumentul de arhitectură populară de la Răchitoasa-Bacău, (pag.297)

CRONICA VIEŢII ŞTIINŢIFICE
• Al V-lea Simpozion naţional de tracologie (MITREA Ioan), (pag.315)
• Note de călătorie în Italia (GENARU Ovidiu), (pag.333)
• Cronica antichităţii secţiei de istorie pe anul 1981 (ARTIMON Elena), (pag.341)

RECENZII
• TEODOR Dan Gh., Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în veacurile V-XI e.n., Ed. Junimea. Iaşi, 1981, (MITREA Ioan), (pag.347)
• SPINEI Victor, Moldova în secolele XI-XIV, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, 383 p. text + 58 planşe, (MITREA Ioan)
• MATEI Mircea D., EMANDI Emil I., Habitatul medieval rural din valea Moldovei şi bazinul Someşului Mare (secolele XI-XVII), Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1982, 169 p. + 35 fig., (ARTIMON Alexandru), (pag.357)
• CATARGIU Virgil Emilian, Vasile Pârvan, filosof al istoriei, Junimea, Iaşi, 1982, (FIEREA Vasile), (pag.363)
• ABREVIERI, (pag.366)


Nr.XVI, 1984 [descarcă numărul integral (25MB)]

23 AUGUST 1944 - 23 AUGUST 1984
SCURTU Ioan, Pregătirea politică a actului istoric de la 23 August 1944, (pag.7)
FLOREA Vasile, Aspecte militare pe teritoriul judeţului Bacău la începutul revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă declanşată la 23 August 1944, (pag.17)

ARHEOLOGIE-ISTORIE
MITREA Ioan, Milenii de locuire în vatra oraşului Bacău şi împrejurimilor, pînă la prima menţiune documentară a localităţii, (pag.23)
CĂPITANU Viorel, O spadă de fier de tip akinakes descoperită la Găiceana, jud.Bacău, (pag.51)
ZIRRA Vlad, Contribuţia celtică la cultura daco-getică în concepţia lui Vasile Pârvan, (pag.55)
CĂPITANU Viorel, Fibule de tip Latene descoperite în aşezarea de tip „dava” de la Răcătău, com.Horgeşti, jud.Bacău, (pag.61)
MITREA Ioan, Unele consideraţii privind originea, cronologia şi semnificaţia etno-culturală a cuţitelor cu volute descoperite pe teritoriul României, (pag.85)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul materialului faunistic din aşezările de la Cirligi-Filipeşti (sec. II-V e.n.) şi Izvoare-Bahna (sec. VI-IX e.n.), (pag.95)
ARTIMON Alexandru, Noi contribuţii arheologice privind istoria aşezării urbane de la Trotuş, (pag.101)
CIUTA Ioan, Bacăul oglindit în documentele cancelariei Moldovei secolului al XV-lea, (pag.127)
MURARIU Ioan, Ţinutul Bacău în secolele XV-XIX, (pag.133)
BURLACU Gheorghe, Contribuţii la cunoaşterea Cobilei de pe Siretul mijlociu, (pag.151)
PĂLTĂNEA Paul, Note la biografia lui Costache Rosetti-Teţcanu, (pag.175)
MARIN Ionel, Din lupta antifascistă, antirevizionistă şi antirăzboinică a maselor muncitoare din Valea Bistriţei, (pag.195)

ETNOGRAFIE
ICHIM Dorinel, Dovezi etnologice şi paleoetnologice privind vechimea viticulturii în Moldova centrală, (pag.209)

RECENZII
• ZUB Al., Pe urmele lui Vasile Pârvan, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1983, (MITREA Ioan), (pag.225)

CRONICA VIEŢII ŞTIINŢIFICE
ARTIMON Elena, Cronica activităţii secţiei de istorie pe anul 1983, (pag.229)

NECROLOG
• HADRIAN DAICOVICIU (CĂPITANU Viorel), (pag.235)


Nr.XVIII-XIX, 1986-1987 [descarcă numărul integral (39MB)]

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE
CIUTA Ioan, Istoria în slujba păcii, (pag.7)
CUCOŞ Ştefan, Cronologia eneoliticului final din zona subcarpatică a Moldovei, (pag.13)
FLOREA Vasile, Cîteva consideraţiuni asupra teonimului Zamolxis, (pag.21)
URSACHI Vasile, Fortificaţii dacice pe Valea Siretului, (pag.31)
CĂPITANU Viorel, URSACHI Vasile, Cetatea dacică de la Moineşti, (pag.53)
CĂPITANU Viorel, Obiecte cu semnificaţie cultuală descoperite la Răcătău, (pag.71)
CĂPITANU Viorel, Ceramica geto-dacică de la Răcătău, (pag.103)
MITREA Ioan, EMINOVICI Constantin, MOMANU Vasile, Aşezarea din sec.V-VII de la Ştefan cel Mare, jud.Bacău, (pag.215)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul materialului osteologie descoperit în două aşezări subcarpatice datînd din sec. V-VII e.n., (pag.251)
MITREA Ioan, O fibulă digitată descoperită la Neguleşti, jud.Bacău, (pag.261)
GOROVEI Ştefan S., La începuturile oraşului Bacău, (pag.265)
ARTIMON Alexandru, Noi contribuţii arheologice privind Curtea domnească din Bacău, (pag.285)
STOICA Corneliu, Contribuţii privind habitatul medieval trotuşean (1359-1740), (pag.301)
ARTIMON Alexandru, Descoperirile arheologice de la Tg.Trotuş din anii 1983-1986, (pag.319)
MURARIU Ioan, Organizarea administrativ teritorială a ţinutului Bacău în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea, (pag.361)
MURARIU Ioan, Veniturile şi cheltuielile moşiilor Beţeşti (ţinutul Bacău) şi Vadurile (ţinutul Neamţ) în perioada 1821-1824, (pag.367)
FLOREA Vasile, Diplomaţia marilor puteri în Bosfor şi Dardanele şi implicaţiile ei asupra Ţărilor Române (1744-1812), (pag.377)
MĂGIRESCU Ecaterina I., MĂGIRESCU Cedric, File din Cartea Scorţenilor, (pag.387)
MARIN Ionel, Activitatea organizaţiilor de masă şi obşteşti create, conduse sau influenţate de organizaţia judeţeană Neamţ a P.C.R. în perioada 1921-1940, (pag.403)
MĂGIRESCU Ecaterina I., MĂGIRESCU Cedric N., Oameni de seamă în ţinutul Romanului, (pag.413)

II CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ
FLOREA Vasile, Spaţiul şi timpul istoric în opera lui Jorges Luis Borges (II), (pag.425)
FLOREA Vasile, Gînduri despre Karl Marx, (pag.441)
OPRIŞ Ioan, Lucrări de reparaţii şi restaurări la monumentele istorice din judeţul Bacău (sec. XIX-XX), (pag.447)


Nr.XX, 1989 [descarcă numărul integral (45MB)]

ARHEOLOGIE
BITIRI-CIORTESCU Maria, CĂPITANU Viorel, CÎRCIUMARU Marin, Paleoliticul din sectorul subcarpatic al Bistriţei în lumina cercetărilor de la Lespezi-Bacău, (pag.7)
CUCOŞ Ştefan, Locuinţele eneoliticului final din zona subcarpatică a Moldovei, (pag.53)
CUCOŞ Ştefan, Cîteva consideraţii cu privire la unele probleme ale eneoliticului final de la est de Carpaţi, (pag.61)
VULPE Alexandru, CĂPITANU Viorel, Depozitul de bronzuri de la Gioseni, (pag.69)
MOSCALU-BEJAN Emil, O nouă necropolă aparţinînd aspectului cultural getic timpuriu de tip Canlia în Moldova, la Mărgineni (jud.Bacău), (pag.83)
CĂPITANU Viorel, Obiecte de podoabă şi piese vestimentare descoperite în dava de la Răcătău, jud.Bacău, (pag.97)
BELDIMAN Corneliu, Plăcute de cuirasă (Lorica Squamata) din Dacia preromană, (pag.125)
CĂPITANU Viorel, Tezaurul de monede romane imperiale de la Călugăreni, comuna Dămieneşti, judeţul Bacău, (pag.137)
MITREA Ioan, Noi contribuţii arheologice la cunoaşterea istoriei şi civilizaţiei dacilor liberi de la est de Carpaţi în secolele II-III, (pag.149)
CĂPITANU Viorel, Noi descoperiri de monede antice şi bizantine intrate în colecţiile muzeului din Bacău, (pag.193)
PALADE Vasile, Elemente alogene în unele aşezări şi necropole Sîntana de Mureş din zona Bîrladului, (pag.203)
ARTIMON Alexandru, Topoare din secolele X-XI descoperite în judeţul Bacău, (pag.215)
ARTIMON Alexandru, Cercetările arheologice de la Tîrgu Trotuş din anii 1987-1989, (pag.221)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
BOLOMEY Alexandra, Consideraţii asupra resturilor de mamifere din staţiunea gravetiană de la Lespezi-Lutărie, jud.Bacău, (pag.271)
BOTEZATU Dan, MIU Georgeta, Studiul scheletelor din mormintele de la Brad, aparţinînd perioadei dacice, (pag.297)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul a trei cranii fragmentare de taurine (Bos taurus) provenite din aşezarea dacică de la Răcătău (jud.Bacău), (pag.305)
HAIMOVICI Sergiu, Materialul faunistic de la Răcătău, (pag.309)
MITREA Ioan, Estimări paleodemografice privind spaţiul est-carpatic al României în secolele VI-X, (pag.315)


Nr.XXII, 1991 [descarcă numărul integral (28MB)]

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
PALTĂNEA Paul, Din corespondenţa inedită a lui Costache Negri, (pag.7)
RADULIAN Cristina, Unirea reflectată în arta plastică, (pag.27)
ICHIM Dorinel, Expoziţia de etnografie din oraşul Comăneşti, (pag.29)
SAVIN Viorel, Funcţii şi cerinţe ale casei-muzeu în etapa actuală, (pag.39)

CENTENAR „MIHAI EMINESCU” - 1989
DĂNILĂ Ioan, Lipova - loc înveşnicit de paşii poetului, (pag.49)
ROTARU Ion, Eminescu în viziunea poeţilor români de azi, (pag.54)
RODCIUC Vasile, Traduceri eminesciene din teatrul european, (pag.64)
TĂTARU Dumitru, Preocupări geografice la Mihai Eminescu, (pag.66)
PĂUNESCU Alexandra-Cristina, „Românismul” - O societate culturală şi patriotică, (pag.68)

CENTENAR „VASILE ALECSANDRI” - 1990
DĂNILA Ioan, Mereu al românilor - Vasile Alecsandri, (pag.93)
DABIJA Nicolae, Unirea în spirit, (pag.95)
ILIESCU Ion, Omagiu bibliofil unui alt luceafăr, (pag.97)
COSMESCU Marin, Obîrşia poetului Vasile Alecsandri, (pag.101)
COSMESCU Marin, Iancu Gheorghiu Budu, un entuziast unionist băcăuan, (pag.107)

CENTENAR ION IONESCU DE LA BRAD - 1991
BURLACU Gheorghe, MĂZĂREANU Ion, Satul Brad, baştină şi moşie a Isăceştilor şi Ioneştilor, (pag.117)

IN MEMORIAM
ŞENDREA Eugen, Mariana Cretzu – Medeleni, (pag.157)

EVOCĂRI IULIAN ANTONESCU
CĂPITANU Viorel, Iulian Antonescu, Ctitor al muzeelor din judeţul Bacău, (pag.163)
MUNTE B., Un făuritor exemplar - pionier al muzeelor băcăuane: Iulian Antonescu, (pag.167)
URSACHI Vasile, Iulian Antonescu o mare personalitate a zilelor noastre, (pag.171)
DUMITRAŞCU Sever, Un om şi un suflet: Iulian Antonescu, (pag.173)
BOGZA Zenovia, Iulian Antonescu - o personalitate marcantă a afirmării spiritualităţii româneşti, (pag.175)
COZĂRESCU Epifanie, Iulian Antonescu şi muzeul spitalului din Roman, (pag.179)
VLĂDESCU Cristian, KÖNING Carol, Un mare prieten al oamenilor. Iulian Antonescu, (pag.181)
DULGHERU Maria, STĂNESCU Eugen, Iulian Antonescu, un mare cercetător al trecutului istoric al românilor, (pag.183)
BARBU Vasile, A fost un om, (pag.185)
DRAGOTESCU Marcel, Un apostol al muzeografiei româneşti – Iulian Antonescu, (pag.187)
ŞADURSCHI Paul, Amintiri despre domnul Iulian Antonescu, (pag.191)
ARTIMON Alexandru, Gînduri despre Iulian Antonescu, (pag.193)
MOLDOVEANU Aurel, Iulian Antonescu, un neobosit ctitor de muzee, (pag.195)
UNGUREANU Ioan, Aşa l-am cunoscut pe Iulian Antonescu, (pag.193)


Nr.XXIII, Vol.1, 1992 [descarcă numărul integral (39MB)]

TEODOR Dan Gh., Cuvînt înainte, (pag.6)
ZUB Alexandru, Un episod dramatic din istoria Ligii Culturale, (pag.7)
PĂUNESCU Alexandru, Strădaniile lui Vasile Pârvan pentru salvarea şi recuperarea obiectelor preţioase din Muzeul Naţional de Antichităţi precum şi a pieselor arheologice din Dobrogea, (pag.15)
DUMITRAŞCU Sever, Vasile Pârvan şi Universitatea din Cluj. (Aspecte arheologice), (pag.41)
PĂUNESCU Alexandra-Cristina, Textele inscripţiilor redactate de Vasile Pârvan a fi săpate pe pereţii Arcului de Triumf din Capitală, (pag.79)
SIMION Gavrilă, Geţii şi sciţii dinspre gurile Dunării, (pag.95)
NICULIŢĂ Ion, Traco-geţii la est de Prut, (pag.107)
TEODOR Silvia, Stratigrafia staţiunii arheologice de la Poiana, jud.Galaţi, (pag.115)
URSACHI Vasile, Vasile Pârvan şi „Davele” de pe Siret, (pag.125)
CĂPITANU Viorel, Noi contribuţii la cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice în bazinul Siretului mijlociu. Dava de la Răcătău, (pag.131)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Moneda şi datarea complexelor arheologice, (pag.193)
PALADE Vasile, Unele observaţii cu privire la aspectul etnic al populaţiei din aria culturii Sîntana de Mureş în lumina cercetărilor din aşezările şi necropolele de la Bîrlad - Valea Seacă, Zorleni-Fîntînele, Banca-Gară şi Fălciu-Bogdăneşti, (pag.197)
SÎRBU Valeriu, Fenomenul Pârvan, (pag.223)

RECENZII
• TEODOR Dan Gh., Creştinismul la est de Carpaţi de la origini şi pînă în secolul al XIV-lea, Iaşi, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, 1991, 230 p., (SPINEI V.), (pag.227)


Nr.XXVI, Vol.1, 1997 [descarcă numărul integral (18MB)]

ARHEOLOGIE
COMŞA Eugen, Unelte de piatră şlefuită din arealul culturii Starčevo-Criş din Moldova, (pag.7)
SIMION Tamilia, Consideraţii asupra unei ştampile de amforă de Sinope descoperită la Giurcani, judeţul Vaslui, (pag.31)
CĂPITANU Viorel, Descoperiri arheologice din partea de N-E a judeţului Vrancea, (pag.36)
URSACHI Vasile, Contribuţia cercetărilor arheologice în cetatea şi aşezarea geto-dacică de la Brad la cunoaşterea culturii geţilor est-carpatic, (pag.43)
CĂPITANU Viorel, Cercetările arheologice în dava de la Răcătău-Tamasidava între anii 1992-1996, (pag.50)
ICHIM Dorinel, O „moară” dacică de la Buciumi, comuna Ştefan cel Mare (judeţul Bacău), (pag.119)
URSACHI Vasile, Tezaurul de monede romane descoperite la Tămăşeni, judeţul Neamţ, (pag.123)
MARIN Lăcrămioara, Şantierul arheologic de la Răcăciuni (judeţul Bacău), (pag.139)
MAMALAUCĂ Mircea, Săpăturile arheologice în necropola de secol IV p.Ch. de la Pogoneşti-Iveşti, (pag.147)
ANDRONIC Mugur, Cercetări arheologice în aşezarea dacică de epocă romană de la Todireşti (judeţul Suceava), (pag.167)
MITREA Ioan, Autohtoni şi slavi în secolele VI-VII în aşezarea de la Davideni, (pag.174)
COMŞA Maria, Structuri socio-economice din secolele VI-X pe teritoriul României, (pag.195)
DUMITRAŞCU Sever, Herulii Thule-Atena-Roma-Constantinopol şi „Ţinuturile Părinteşti”, (pag.204)
ZUGRAVU Nelu, Pretenţii apostolice şi realităţi istorice la începuturile creştinismului, (pag.250)

IN MEMORIAM „VASILE PÂRVAN”
ZUB Alexandru, Vasile Pârvan şi istoria biografică, (pag.257)
PETRESCU-DÂMBOVITA Mircea, Ioan Andrieşescu, cel mai apropiat colaborator al lui Vasile Pârvan, (pag.265)
CIUTĂ Jean, Cultura getică în concepţia lui Vasile Pârvan oglindită în „Getica”, (pag.278)
UNGUREANU Ioan, Şcoala Română din Roma şi unele probleme ale slujitorilor ei reieşite din corespondenţă (Vasile Pârvan, Grigore Florescu, Paul Nicorescu, Nicolae Buta, Scarlat Lambrino), (pag.282)
DOGARU Ioan, Medalie dedicată lui Vasile Pârvan, (pag.300)


Nr.XXVI, Vol.2, 1997 [descarcă numărul integral (23MB)]

ISTORIE ŞI CIVILIZAŢIE
TAŞCĂ George Felix, Paharnicul Iliiaş fiul lui Dumitru. În sfatul Ţării Moldovei între anii 1407-1429, (pag.7)
ARTIMON Alexandru, Biserici din zona de sud-vest a Moldovei (sec.XIV-XVII), (pag.16)
CIOARIC Cornel Vivi, Mari familii boiereşti din Moldova, (pag.28)
CIUTĂ Jean, Politica matrimonială a lui Ştefan cel Mare, (pag.39)
ARTIMON Alexandru, Circulaţia monetară din zona de sud-vest a Moldovei în epoca medievală, (pag.42)
UNGUREANU Ioan, O nouă ipoteză asupra etimologiei „Cobâlelor” de pe Siretul Mijlociu, (pag.50)
BURLACU Gheorghe, Ocolul domnesc Trotuş (sec.XV-XIX) (I), (pag.59)
MURARIU Ioan, Un document inedit privitor la veniturile Agiei din Moldova pe şase luni (în prima jumătate a secolului al XVIII-lea), (pag.76)
MURARIU Ioan, Un contract inedit privind arendarea a şase moşti din Moldova în perioada 1818-1824, (pag.81)
ISTINA Marius Alexandru, Episcopul Melchisedec Ştefănescu şi unirea din 1859, (pag.89)
OBODARIU Petru, Consideraţii privind aplicarea Legii rurale din 1864 în judeţul Putna, (pag.97)
STAN Constantin I., Destrămarea Partidului Conservator Progresist în Moldova, (pag.102)
UNGUREANU Ioan, Legea conversiunii din 7 aprilie 1934 şi incidenţa acesteia asupra Băncii „Oituzul” S.A. şi Casei de Credit a Agricultorilor din judeţul Bacău, (pag.114)
PALADE Manuela, Banca Românească - sucursala Bacău şi rolul ei activ în dezvoltarea comercială şi industrială din perioada 1935-1945, (pag.119)
TOFAN Constantin, Evoluţia întreprinderii „Robinete Industriale S.A.” de la înfiinţare şi până la etatizarea principalelor mijloace de producţie de la 11 iunie 1948, (pag.122)
ARTIMON Elena, Virgil Madgearu. Viaţa şi activitatea (Medalion), (pag.127)
UNGUREANU Ioan, Savantul Ion Borcea - corespondentă inedită, (pag.130)
MORĂRAŞU Marcel Gh., CĂPITANU Viorel, N.C.Enescu - Strălucit dascăl şi cercetător, (pag.145)
DIACONU Petre, Pagini din amintirile sergentului Nicolae Diaconu despre luptele de la Oituz, (pag.155)
CHIRIEŞ Corneliu, 15 de ani de la înfiinţarea Şcolii Militare de Ofiţeri în Rezervă Bacău, (pag.157)
ICHIM Eugen, Muzeul Militar Naţional păstrător al unor valoroase mărturii despre participarea armatei române la cel de-al doilea Război Mondial, (pag.162)
CIUTĂ Jean, Mircea Cancicov - concitadinul nostru, (pag.165)
MUNTE B., O comemorare luminoasă, (pag.168)
STOIAN Relu Zamfir, Contribuţia Secţiei Numismatice Bacău la propagarea imaginii personalităţilor cultural-istorice, prin intermediul documentelor metalice, (pag.170)
CIUTĂ Jean, Bacăul - la a 585-a aniversare, (pag.178)

RECENZII
• URSACHI Vasile, ZARGIDAVA. Cetatea dacică de la Brad (CĂPITANU Viorel), (pag.181)
• ARTIMON Alexandru, MITREA Ioan, Bacău. Reşedinţă voievodală (STOICA Corneliu), (pag.185)
• UNGUREANU Ioan, Sumarul sumarelor (1968-1994), (pag.188)


Nr.XXVII, 1998 [descarcă numărul integral (24MB)]

• Prefaţă, (pag.7)
• Abrevieri, (pag.8)

ISTORIA ROMÂNILOR
CHIRICA Vasile, KACSO Carol, VĂLEANU Mădălin, Contribuţii privind prezenţa obsidianului, ca materie primă, pe teritoriul României, (pag.9)
ISTINA Lăcrămioara-Elena, Consideraţii privind apariţia ideii de perforare în cultura Starčevo-Criş de pe teritoriul României, (pag.21)
DINU Marin, Folteşti - Cernavodă II. O cultură de origine răsăriteană, (pag.32)
STOIA Adriana, Cu privire la înmormântările din cuprinsul aşezărilor Latène, (pag.44)
COMŞA Maria, Rolul mediului natural (munţi, păduri, bălţi) în menţinerea elementului autohton la nord de Dunăre în secolele III-VII p.C., (pag.54)
BRUDIU M., Un mormânt aparţinând populaţiei turanice, descoperit în sudul Moldovei, (pag.66)
ARTIMON Alexandru, Contribuţii istorico-arheologice privind satul şi mânăstirea Bogdana, (pag.73)
BURLACU Gheorghe, Ocolul domnesc Trotuş (sec.XV-XIX) (II), (pag.95)
CIOBANU Daniel, Forme de proprietate în ţinutul Romanului: domeniu domnesc (I), (pag.127)
TOFAN Constantin, O încercare de climatologie istorică (secolele XV-XIX) (I), (pag.136)
DOBRINCU Dorin, Modificări în modul de impunere şi percepere a dărilor în Moldova epocii fanariote, (pag.148)
MURARIU Ioan, Evidenţa contabilă pe moşiile din Moldova în jurul anului 1800, (pag.170)
CIUTĂ Ioan, Problema ţărănească reflectată în programele Revoluţiei Române de la 1848, (pag.187)
ISTINA Marius Alexandru, Câteva consideraţii privind opera istorică a episcopului Melchisedec Ştefănescu, (pag.191)
LEAHU Gabriel, Români în Egipt la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Contribuţii privind înfiinţarea reprezentanţei diplomatice a României la Cairo, (pag.213)
ARTIMON Elena, Eroi băcăuani din primul război mondial, cavaleri ai ordinului „MIHAI VITEAZUL”, (pag.225)
UNGUREANU Ioan, Dr. Lucia Leon Borcea, (pag.235)
UNGUREANU Ioan, GRIGORE FLORESCU – personalitate marcantă a istoriografiei româneşti, (pag.256)
UNGUREANU Ioan, Politici de stimulare a performanţei agricole, a vieţii rurale şi a industriei casnice în perioada interbelică (Expoziţii, târguri, concursuri, congrese, forme asociative ş.a.), (pag.262)
STROE Laurenţiu, Destine de august. Începutul sfârşitului monarhiei în România, (pag.271)

ISTORIE UNIVERSALĂ
MARIN Lăcrămioara, Câteva considerente cu privire la imaginea femeii în Europa occidentală a secolelor XI-XIV. Concepţia bisericii faţă de femeie oglindită în dreptul canonic medieval, (pag.277)
CIOARIC Cornel Vivi, Austria şi problema otomană în secolul al XVII-lea, (pag.285)
CRUCEANU Viorel, Apusul gloriei colonia)e a Franţei, (pag.302)

RECENZII
• ZUGRAVU Nelu, Geneza creştinismului popular al românilor (MITREA Ioan), (pag.311)

IN MEMORIAM
MITREA Ioan, Ştefan Pascu (1914-1998), (pag.315)


Nr.XXVIII, 1999 [descarcă numărul integral (28MB)]

ISTORIA ROMÂNILOR - ARHEOLOGIE
ISTINA Lăcrămioara Elena, Observaţii tipologico-funcţionale privind ciocanele duble în eneolitic şi epoca bronzului, (pag.7)
POPA Cristian Ioan, Un pumnal de tip răsăritean provenind de la Cut (jud.Alba), (pag.17)
BUTNARIU Relu, Noi cercetări de suprafaţă efectuate de Muzeul de Istorie din Roman, (pag.31)
DAVID Daniel, Locuri de cult în Dacia (sec. II a.Chr. - I p.Chr.), (pag.37)
SIBIŞTEANU Livia Liliana, Izvoare literare şi arheologice despre cultele şi credinţele sarmaţilor (Complexe arheologice), (pag.49)
PLANTOS Cristinel C., O nouă aşezare a dacilor liberi la Pradaiş (jud.Bacău), (pag.79)
MAMALAUCĂ Mircea, Necropola de sec. IV p.Chr. de la Pogoneşti-Iveşti, (pag.91)
TEODOR Dan Gh., Contribuţii la cunoaşterea obştei săteşti din mileniul marilor migraţii, (pag.103)
ARTIMON Alexandru, Biserica şi necropola medievală de la Tg.Trotuş (jud.Bacău). Consideraţii finale, (pag.109)
ANDRONIC Mugur, Hrînceşti - un sat bucovinean dispărut, (pag.135)

ISTORIA ROMÂNILOR – ISTORIE
COŞA Anton, Misionari catolici despre Faraoani, (pag.141)
TOFAN Constantin, O încercare de climatologie istorică (II), (pag.163)
CIOARIC Cornel Vivi, Evoluţia raporturilor româno-otomane în secolul al XVII-lea, (pag.177)
STROE Laurenţiu, „Prinţul Aurului” şi pacea de la Carlowitz, (pag.199)
CIOBANU Daniel, Biserica armenească „Sf.Treime” din Suceava. Între legendă şi adevăr istoric, (pag.205)
BUTNARIU Iulia, Aspecte din viaţa comunităţii evreieşti din Roman, (pag.211)
MURARIU Ioan, O „fabrică” de sare huscă în satul Luncani din ţinutul Bacău în anul 1817, (pag.219)
MURARIU Ioan, O publicaţie necunoscută din 31 decembrie 1831 privitoare la reorganizarea justiţiei şi comerţului în Moldova, (pag.223)
ISTINA Marius Alexandru, Franţa şi problema prinţul străin (începutul secolului al XIX-lea - 1866), (pag.229)
PALADE Manuela, Forme de economie şi întrajutorare a micilor depunători: Tradiţie şi contemporaneitate, (pag.255)
ALISTAR Didi, Rolul instituţiilor şcolare şi ecleziastice în ridicarea economică a satului băcăuan în prima jumătate a sec. al XX-lea, (pag.261)
UNGUREANU Ioan, Concepte şi ideologii cooperatiste şi încercările de aplicare ale acestora în agricultura judeţului Bacău în perioada interbelică, (pag.273)
LUCACI Andrei, Asistenţa religioasă în armata română la pragul mileniului III, (pag.281)
MARIN Lăcrămioara, Decembrie 1989 - spre aducere aminte, (pag.287)

ISTORIE UNIVERSALĂ
LEAHU Gabriel, Experimente coloniale britanice în secolul al XIX-lea. Sierra Leone, (pag.289)
CRUCEANU Viorel, Rwanda: Anatomia unui genocid!, (pag.301)

RECENZII
• MITREA Ioan, Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna. Realităti arheologice şi concluzii istorice (ISTINA Lăcrămioara Elena), (pag.309)
• CIUBOTARU Ion H., Catolicii din Moldova. Universul culturii populare (COŞA Anton), (pag.313)
• Abrevieri, (pag.317)


Nr.XXIX, 2000 [descarcă numărul integral (29MB)]

P.S. BĂCĂOANUL Ioachim, Prefaţă, (pag.7)

2000 DE ANI DE CREŞTINISM
TEODOR Dan Gh., Importuri creştine romano-bizantine la nordul Dunării de Jos, (pag.11)
MITREA Ioan, Secolul al VI-lea în istoria creştinismului la est de Carpaţi. Date arheologice şi concluzii istorice, (pag.27)

ISTORIA ROMÂNILOR
IACOBESCU Silvia, Repertoriul descoperirilor arheologice din epoca bronzului, din judeţul Bacău, (pag.39)
DAVID Daniel, Forme de habitat în perioada clasică a civilizaţiei geto-dace (sec. II a.Chr. - I p.Chr.), (pag.55)
LIUŞNEA Mihaela Denisia, Consideraţii privind limes-ul roman în perioada Principatului, la Dunărea de Jos, (pag.71)
URSACHI Vasile, Aşezarea dacică de la Pânceşti, com.Poienari, jud.Neamţ, (pag.83)
UNGURIANU Aurelia, Studiul resturilor arheozoologice găsite în situ Velniţă 2 din cadrul staţiunii Ghilăneşti (com.Cristeşti, jud.Botoşani), (pag.113)
COŞA Anton, Comunităţi catolice din Moldova: Cleja, (pag.121)
ARTIMON Alexandru, Călători străini despre oraşele din sud-vestul Moldovei (secolele XV-XVII), (pag.139)
TOFAN Constantin, Calamităţi naturale pe teritoriul Ţării Moldovei din secolul al XV-lea până în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Invazii ale lăcustelor, (pag.155)
FLOAREŞ Dan, Legarea de glie - cauze şi încadrare, (pag.171)
CIOARIC Cornel Vivi, Opţiuni româneşti în domeniul „alianţelor” (secolul al XVII-lea), (pag.187)
STROE Laurenţiu, Cruciadă în Europa modernă. „A Treia Romă” şi Principatele Dunărene (1768-1773), (pag.201)
UNGUREANU Ioan, Ocupaţii rurale în ţinuturile Roman şi Bacău în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea, (pag.207)
MURARIU Ioan, Un document privitor la vânzarea „Slujbei Vămii” în Moldova în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 1804, (pag.215)
VASILIU Mihai, Sensuri ale evoluţiei regimului politic din România până la 1918, (pag.225)
ARTIMON Elena, Reglementări legislative privind izlazul comunal şi fâneţele (sec.XIX-XX), (pag.239)
ISTINA Marius Alexandru, Criza orientală şi relaţiile româno-franceze (1875-1878), (pag.243)
LUCACI Andrei, Grigore Gafencu sau răspunsul la întrebarea „Ce este un diplomat?”, (pag.267)
PETRESCU Dragoş, Fundaţia Culturală Regală „Principele Carol” (1921-1940), (pag.271)

ISTORIE UNIVERSALĂ
MARIN Lăcrimioara, Câteva menţiuni cu privire la situaţia juridică a femeii din Franţa secolelor XI-XIV, (pag.277)
LEAHU Gabriel, E.W.Blyden, fondatorul naţionalismului african, (pag.281)
LEAHU Adriana, Rivalitatea europeană în bazinul fluviului Congo înainte de Conferinţa Co/onială de la Berlin, (pag.301)
CRUCEANU Viorel, Unele aspecte ale mişcării de emancipare naţională din Algeria, Maroc şi Tunisia în anii interbelici, (pag.315)

RECENZII
• CONSTANTINESCU Eugen-Marius, Memoria pământului dintre Carpaţi şi Dunăre. Nord-estul Munteniei şi sud-vestul Moldovei în veacurile IV-XI d.Hr. (MITREA Ioan), (pag.323)
• IGNAT Mircea, Dacii liberi din Moldova. Contribuţii arheologice. Necropolele de la Podeni şi Zvorâştea (MITREA Ioan), (pag.329)
• DUMITRIU-SNAGOV Ion, Monumenta Romaniae Vaticana. Manuscrise-Documente-Hărţi (COŞA Anton), (pag.331)

• Abrevieri, (pag.335)


Nr.XXX, 2001 [descarcă numărul integral (25MB)]

• Cuvânt înainte, (pag.7)

ISTORIA ROMÂNILOR
URSACHI Vasile, Aşezarea dacică de la Gâdinţi, com.Sagna, jud.Neamţ, (pag.9)
POPA Cristian Ioan, O statuetă de tip Gârla Mare descoperită la Tismana, com.Devesel (jud.Mehedinţi), (pag.39)
TEODOR Dan Gh., Romanitatea spaţiului carpato-nistrian, (pag.43)
ŞTEFĂNESCU Sergiu, Date privind „moşiile bătrâne”, (pag.53)
COŞA Anton, 1663. Sinodul diecezan de la Bacău, (pag.87)
TOFAN Constantin, Consideraţii istorice asupra evoluţiei foametei din anii 1718-1719 în spaţiul locuit de români, (pag.97)
MURARIU Ioan, Organizarea administrativ-teritorială a ţinuturilor Neamţ şi Roman în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea, (pag.107)
MURARIU Ioan, Date noi privind organizarea vamală în Moldova la începutul secolului al XIX-lea, (pag.113)
ROTAR Marius, Spaţii mentale. Spaţii discursive într-o ipostază a discursului revoluţionar de la 1848 din Transilvania, (pag.117)
CIUTĂ Ioan, Ion Ionescu de la Brad - ctitorul învăţământului agricol modem românesc, (pag.131)
ALISTAR Didi, Activitatea culturală a învăţătorilor şi a preoţilor din mediul sătesc băcăuan, în primele cinci decenii ale secolului al XX-lea. Cercurile culturale, (pag.135)
UNGUREANU Ioan, Colonişti din judeţul Bacău, în Dobrogea, în baza legilor din anii 1903 şi 1921, (pag.147)
LUCACI Andrei, România şi sfârşitul garanţiei colective în viziunea lui Grigore Gafencu, (pag.153)

ISTORIE UNIVERSALĂ
MARIN Lăcrămioara, Câteva aspecte privind istoriografia occidentală despre fenomenul vrăjitoriei (secolele XI-XVIII), (pag.161)
BRĂTESCU Liviu, Liberalismul european. Geneză şi evoluţie (I), (pag.167)
CIOARIC Cornel Vivi, De la pacea de la Vasvár la asediul Vienei (1683). Ţările Române în contextul politicii otomane, (pag.173)
STROE Laurenţiu, Principatele Române şi Problema Orientală (1797-1804), (pag.185)
CLIVETI Gheorghe, Summit-ul de la Londra, din iunie 1814: celebraţie a victoriei aliaţilor contra lui Napoleon sau impas în procesul „păcii generale”, (pag.197)
ISTINA Marius Alexandru, „Chestiunea evreiască” şi raporturile româna-franceze (1866-1880). Câteva consideraţii, (pag.209)
LEAHU Gabriel, La originile naţionalismului african: sincretisme religioase africane (biserici independente şi profetisme creştine), (pag.217)

VARIA
COROLIUC Anca, Studiul arheozoologic al resturilor găsite în aşezarea precucuteniană (faza a II-a) de la Isaiia - Balta Popii, (pag.221)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul unui lot de faună hallstattiană şi din secolele II-III şi IV d.Chr. descoperit la Tăcuta (jud.Vaslui), (pag.229)
DAVID Daniel, Profesorul Alexandru Vulpe la 70 de ani, (pag.233)

RECENZII
• Cultura Costişa în contextul epocii bronzului din România (ISTINA Lăcrămioara Elena), (pag.235)
• GHERGHE Petre, Repertoriul informaţiilor şi descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Latène (ISTINA Lăcrămioara Elena), (pag.239)
• ANTONESCU Iulian, Liberţii în societatea romană a secolelor I-II (MITREA Ioan), (pag.241)
• PROTASE D., Autohtonii în Dacia, volumul II. Dacia postromană până la slavi, (MITREA Ioan), (pag.243)
• MURARIU Ioan, Istoria satelor Cristineşti, Dămileni şi Dragalina (judeţul Botoşani) (MITREA Ioan), (pag.247)
• Moldvai Magyarok - Csángó Magyarok (COŞA Anton), (pag.249)
• MISCHIE Nicolae, Vasile Lascăr reformator în administraţia de stat (ARTIMON Elena), (pag.253)

• Abrevieri, (pag.255)


Nr.XXXI, 2002 [descarcă numărul integral (34MB)]

• Abrevieri, (pag.5)

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE
MITREA Ioan, Iulian Antonescu - reprezentant de frunte al istoriografiei şi muzeologiei româneşti, (pag.7)
URSULESCU Nicolae, TENCARIU Felix Adrian, MERLAN Vicu, Noi date privind sistemul de fixare a pereţilor în cultura Precucuteni, (pag.13)
CIOBANU Doina, Sarea - aliment şi sursă de venituri pentru locuitori din nord-estul Munteniei, (pag.19)
STOIAN Cecilia, Divinităţi protectoare în cetăţile greceşti din Dobrogea până la sfârşitul epocii elenistice , (pag.29)
APARASCHIVEI Dan, Duumvirat şi quattuorvirat în perioada imperială a Romei, (pag.39)
BILAVSCHI George, Simboluri creştine în literatura ecleziastică din secolele II-III d.Chr., (pag.51)
STRATULAT Lăcrămioara Marin, Continuitate şi discontinuitate la nordul Dunării de Jos (secolele IV-VIII d.Hr.), (pag.59)
COŞA Anton, Problema originii catolicilor din Moldova, (pag.79)
MURARIU Ioan, Cancelaria Moldovei în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, (pag.107)
TOFAN Constantin, Consideraţii istorice asupra evoluţiei vămilor pe teritoriul Ţării Moldovei în secolele XIV-XVIII, (pag.111)
BURLACU Gheorghe, Ocolul domnesc Trotuş (sec.XV-XIX) (III), (pag.123)
CIUTĂ Ioan, Politica lui Ştefan cel Mare privind întărirea autorităţii centrale domneşti, (pag.143)
UNGUREANU Ioan, Moşia Drăgeşti din ţinutul Roman, în măsurători şi hotărniciri (sec.XV-XIX), (pag.147)
CIOARIC Cornel Vivi, Ţările române şi Liga Sfântă, (pag.161)
ISTINA Marius Alexandru, Franţa şi problema independenţei României (1866-1880), (pag.191)
VASILIU Mihai, Activitatea politică a lui Ion I.C. Brătianu până în anul 1914, (pag.199)

ŞTIINŢE AUXILIARE
HAIMOVICI Sergiu, BODI George, Studiul unor resturi faunistice provenite din situl de la Piatra Neamţ - Lutărie, aparţinând dacilor liberi (sec. II-III e.n.), (pag.213)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Numismatică şi istorie, (pag.221)
URSACHI Minodora, Donaţia Maria Steurer Moţatu şi Leonida Moţatu la Muzeul de Artă Roman, (pag.249)


Nr.XXXII, 2003 [descarcă numărul integral (30MB)]

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE
URSULESCU Nicolae, TENCARIU Felix-Adrian, BODI George, Despre problema construirii locuinţelor cucuteniene, (pag.5)
ALAIBA Ruxandra, MARIN Tamilia, Şantierul arheologic Deleşti-Cetăţuia, jud.Vaslui, (pag.19)
APARASCHIVEI Dan, Aspecte ale genezei oraşelor de tip roman de pe linia Dunării de Jos (sec. I-III p.Chr.), (pag.37)
BOTEZATU Iuliana, Originea şi evoluţia proprietăţii ecleziastice în primele secole creştine, (pag.54)
COŞA Anton, Înfiinţarea şi evoluţia Episcopiei Catolice de Bacău, (pag.60)
TOFAN Constantin, Evoluţia perioadelor de foamete pe teritoriul ţării Moldovei (sec.XV-XIX), partea I, (pag.85)
CIUTĂ Jean, Ştefaniada băcăuană - exprimată în conţinutul documentelor de epocă, (pag.101)
IFTIMI Rodica, Informaţii despre Bacău în fonduri şi colecţii din arhivele ieşene (sec.XVI-1950), (pag.109)
CIOARIC Cornel Vivi, Ţările române în raporturile politice habsburgo-otomane, în sec.XVII. Consideraţii istoriografice, (pag.115)
STROE Laurenţiu, Chestiunea Orientală. Rusia şi Principatele Române (1799-1802), (pag.134)
MURARIU Ioan, Idei de actualitate în opera savantului agronom Ion Ionescu de la Brad, (pag.147)
UNGUREANU Elena, Elena Cancicov - o eroină a oraşului Bacău din primul război mondial, (pag.152)
STAN Simina-Octavia, Mitropolia Bucovinei în timpul lui Silvestru Morariu-Andrievici, (pag.158)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe A., Din activitatea politică a lui Nicolae Iorga. Începuturile, (pag.164)
MITREA Ioan, V.Pârvan - un militant al cauzei naţionale împlinite la 1918, (pag.173)
OBODARIU Gabriela, OBODARIU Petru, Judeţul Putna în primul război mondial - efectele războiului asupra vieţii cotidiene, (pag.179)
PETRESCU Dragoş, PETRESCU Daniela, Organizaţia „Şoimii Carpaţilor” în perioada interbelică, (pag.187)
LUCACI Andrei, Exilul românesc după al II-lea război mondial, (pag.197)

ŞTIINŢE CONEXE
HAIMOVICI Sergiu, Studiul resturilor osoase descoperite în tumulul dacic de la Răcătău (Tamasidava), (pag.217)
UNGURIANU Aurelia, HAIMOVICI Sergiu, Studiul unor resturi faunistice găsite prin săpături arheologice în oraşul Botoşani, datate din a doua jumătate a secolului XV (domnia lui Ştefan cel Mare), (pag.219)
UNGUREANU Ioan, Familia Agarici. Genealogii, fapte, destine, (pag.225)

NOTE BIBLIOGRAFICE ŞI RECENZII
• MONAH D., DUMITROAIA Gh., MONAH Felicia, PREOTEASA C., MUNTEANU Roxana, NICOLA D., Poduri - Dealul Ghindaru, o Troia în Subcarpaţii Moldovei (ISTINA Lăcrămioara Elena), (pag.245)
• PROTASE D., Ţaga. Două aşezări din perioada finală a etnogenezei românilor (sec.IV-VI şi sec.VII-VIII) (MITREA Ioan), (pag.249)
• TEODOR D.Gh., Spaţiul carpato-dunăreano-pontic în mileniul marilor migraţii, (MARIN-STRATULAT Lăcrămioara), (pag.251)
• ARTIMON Al., Oraşul medieval Trotuş în secolele XIV-XVII. Genezii şi evoluţie (MUNTEANU Vilică), (pag.253)

• Abrevieri, (pag.255)


Nr.XXXIII, 2004 [descarcă numărul integral (19MB)]

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIA ROMÂNILOR
URSULESCU Nicolae, Spiritual şi material în viaţa preistorică şi în concepţiile arheologiei preistorice, (pag.5)
CHIRICA Vasile, CONSTANTINESCU Oana, Descoperiri arheologice pe Valea Trotuşului, (pag.10)
URSULESCU Nicolae, TENCARIU Felix-Adrian, Un vas neobişnuit din aşezarea precucuteniană de la Isaiia (jud.Iaşi), (pag.41)
TENCARIU Felix Adrian, ROBU Ioana, Experimente privind ceramica neolitică, (pag.53)
SĂVESCU I., Războiul de ţesut cu greutăţi, (pag.65)
ALAIBA Ruxandra, Cultura Horodiştea/Erbiceni-Gorodişte-Kasperovcy: Plastica antropomorfă, (pag.78)
BOLOHAN Neculai, MIHU Cătălina, Unele completări şi observaţii privind necropola de la Doina (com.Gârcina, jud.Neamţ), (pag.94)
FARCAŞ Simona, Culte orientale la Histria şi în teritoriu, (pag.110)
DAVID Daniel, Dava de la Brad. O nouă propunere de prezentare, (pag.117)
COŞA Anton, Protectoratul catolicilor din Moldova, (pag.134)
UNGUREANU Ioan, Relaţii sociale şi moravuri reflectate în documentele moşiei Drăgeşti, ţinutul Roman, (pag.157)
STROE Laurenţiu, Problema Orientală. Rusia şi Principatele Române 1803-1812 (II), (pag.178)
MURARIU Ioan, Preţul unor bunuri vândute la mezat în Moldova în anul 1811, (pag.195)
CIUTĂ Jean, Omniprezenţa domnitorului-rege Carol I în primele decenii de guvernare 1866-1886, (pag.200)
UNGUREANU Elena, Prima „Grădină de copii” particulară în oraşul Bacău, (pag.205)
VASILIU Mihai, Ideologia lui Ion I.C. Brătianu, (pag.213)
LUCACI Andrei, Grigore Gafencu - omul şi diplomatul, (pag.237)
PETRESCU Dragoş, Asociaţii şi instituţii culturale în România interbelică, (pag.257)
CIUTĂ Jean, O retrospectivă necesară. Un deceniu de la reuniunea ştiinţifică istorica-agrară internaţională de la Bacău, (pag.271)

ISTORIE UNIVERSALĂ
STOLERU Simona, Oracolele în Grecia antică, (pag.274)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe A., Charta Atlanticului şi implicaţiile ei politice, (pag.281)
CRUCEANU Viorel, Ireductibilii afgani, (pag.291)

ŞTIINŢE AUXILIARE
HAIMOVICI Sergiu, TENCARIU Felix-Adrian, Studiul resturilor animaliere găsite în situl precucutenian de la Isaiia (Campania 2002), (pag.301)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul unor resturi animaliere provenite din situl cucutenian -faza B- de la Mihoveni, (pag.317)

RECENZII
• O monografie de excepţie: Cu Ion Borcea, prin veacul întunecat (CIUTĂ Jean), (pag.326)

• Abrevieri, (pag.328)


Nr.XXXIV, 2005 [descarcă numărul integral (31MB)]

ISTORIA ROMÂNILOR
CHIRICA Vasile, BORZIAC Ilie, Considérations générales concernant le Paléolithique moyen entre le Dniestr et la Tissa, (pag.5)
URSULESCU Nicolae, TENCARIU Felix Adrian, Letiţia Scarlat, Isaiia 2005. Noi date privind complexele de cult din cultura Precucuteni, (pag.37)
ISTINA Lăcrămioara Elena, Observaţii privind cercetările arheologice în situl cucutenian de la Fulgeriş, jud.Bacău. Campania 2004, (pag.55)
ALAIBA Ruxandra, Reprezentări zoomorfe în relief pe ceramica Cucuteni de tip C, (pag.75)
BĂJENARU Radu, Două celturi inedite din spaţiul extracarpatic al României, (pag.87)
DAVID Daniel, O încercare de prezentare a staţiunii de epocă Latène de la Răcătău, (pag.95)
PLANTOS Cristinel, Observaţii pe marginea a două piese din bronz din aşezarea getică de la Răcătău (jud.Bacău), (pag.103)
HÂNCEANU George Dan, Căniţe cu semne din aşezarea de la Roşiori-Dulceşti, (pag.115)
ZUGRAVU Nelu, Din nou despre „provinciales”. Pornind de la o idee a lui Demetrio S. Marin, (pag.123)
MITREA Ioan, Observaţii privind sfârşitul culturii Sântana de Mureş şi începuturile culturii Costişa-Botoşana-Hansca, în stadiul actual al cercetărilor arheologice, (pag.131)
TEODOR Dan Gh., Consideraţii privind continuitatea autohtonă în spaţiul carpato-dunărean în mileniul I d.Hr., (pag.143)
CHIRIAC Laurenţiu, Edificiile religioase din judeţul Bacău, foste în Ţinutul Tutovei, (pag.151)
COŞA Anton, Catolicii din Moldova în Arhiva Congregaţiei de Propaganda Fide. Documente inedite, (pag.173)
TOFAN Constantin, Evoluţia perioadelor de foamete. Partea a II-a, (pag.201)
UNGUREANU Ioan, Un neam de boieri numit Hermeziu, (pag.225)
VASILIU Mihai, Liberalismul politic în România până la Marea Unire (III), (pag.257)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe, Din activitatea politică a lui Nicolae Iorga, (pag.271)
POPA Alin, Tratatul de Pace de la Buftea-Bucureşti. O nouă abordare, (pag.293)
MURARIU Ioan, Şcoala de Horticultură „Ioan şi Natalia Corbu” din satul Dămileni (judeţul Botoşani) în perioada 1938-1948, (pag.307)
CIUTĂ Jean, Unitatea şi independenţa la români reflectate în unele inscripţii istorice, (pag.319)
MITOCARU Victor, Sub impresia Memorialelor lui Vasile Pârvan, (pag.323)

ISTORIE UNIVERSALĂ
CRUCEANU Viorel, Pagini de istorie vest-africană: Regatul Ashanti, (pag.327)
LUCACI Andrei, Aspiraţiile europene ale Rusiei în geopolitica contemporană, (pag.335)

ŞTIINŢE CONEXE
COROLIUC Anca, HAIMOVICI Sergiu, Studiul materialului arheozoologic provenit din aşezarea precucuteniană de la Mândrişca, Valea Seacă (jud.Bacău), (pag.341)
HAIMOVICI Sergiu, VORNICU Andreea, Studiul arheozoologic al resturilor faunistice din situl Fulgeriş-Cucuteni A (comuna Pânceşti, jud.Bacău), (pag.355)
BODI George, Studiul traseologic al utilajului litic cioplit din aşezarea cucuteniană de fază A de la Hoiseşti. Consideraţii preliminare, (pag.371)
• Abrevieri, (pag.372)


Nr.XXXV, 2006 [descarcă numărul integral (30MB)]

MITREA Ioan, Vasile Pârvan – Iniţiatorul programului de cercetare modernă în arheologia românească
URSACHI Laurenţiu, ONEL Cristian, Noi date privind culturile neo-eneolitice din judeţul Vaslui
FRÎNCULEASA Alin, Complexe de cult descoperite în aşezările precucuteni şi cucuteni (cu privire specială asupra gropilor de cult)
ISTINA Lăcrămioara Elena, Plastica antropomorfă descoperită în staţiunea cucuteniană de la Fulgeriş. Repertoriu
ALAIBA Ruxandra, ISTINA Lăcrămioara Elena, Ceramica de tip Cucuteni C descoperită în staţiunea Fulgeriş - Dealul Fulgeriş, com.Pânceşti, jud.Bacău
HÂNCEANU George Dan, Două strecurători bastarne din aşezarea carpică de la Roşiori-Dulceşti (jud.Neamţ)
DAVID Daniel, Dava şi centre de autoritate
GARVĂN Daniel, FRÎNCULEASA Alin, Notă asupra inventarului unui mormânt sarmatic
CHIRIAC Laurenţiu, Mărturii arheologice privind începuturile vieţii creştine în zona Bârladului
STRATULAT Lăcrămioara, Vestigii inedite aparţinând celei de a doua jumătăţi a mileniului I d.Hr. în colecţiile băcăuane
TEODOR Dan Gh., Migraţiile slave din secolele VI-VII. Contribuţia cercetărilor arheologice
MĂRCULEŢ Vasile, Relaţiile moldo-muntene dintre 1457-1462. Între colaborare politică şi confruntare militară
TOFAN Constantin, „Alimentaţia de necesitate” a românilor de pe teritoriul Moldovei în perioada medievală
UNGUREANU Ioan, Hăbăşeştii – Mari boieri şi dregători
COŞA Anton, Sigilii eclesiastice catolice în Moldova (secolele XVIII-XX)
MURARIU Ioan, Cheltuielile şi veniturile moşiei Târpeşti din ţinutul Neamţ în anul 1857
ISTINA Marius Alexandru, Franţa şi independenţa României (1866-1880). Repere cronologice şi bibliografice
UNGUREANU Elena, Neamul Cancicov în date istorice, genealogice şi iconografice
HANGANU Maria, BOLDUR Dimitrie-Ovidiu, Paul Nicorescu – 60 de ani de la trecerea în eternitate
STIRBĂŢ Gh.A., N.Iorga şi Marea Unire (I)
POPA Alin, Unirea condiţionată a Transilvaniei cu România
VASILIU Mihai, Privire critică asupra literaturii istorice despre locul şi rolul lui Ion I.C. Brătianu în istoria contemporană a României
CIUTĂ Jean, Un document ce se cere cunoscut şi rescris în lumina adevărului – convenţia de armistiţiu încheiată de România cu Puterile Aliate, la 12 septembrie 1944 document compromiţător şi culpabilizabil
ZUGRAVU Nelu, Modele etnogenetice în istoriografia recentă a antichităţii târzii
STROE Laurenţiu, Problema orientală, Rusia şi Principatele Române 1803-1812 (III)
ÎNSURĂŢELUL Anca, Germania şi Pactul de la Locarno
CRUCEANU Viorel, Pakistan: evoluţie şi involuţie!
BUJOR Ciprian Marius, Tortura în războiul din Algeria
MELNICIUC Aurel, Restaurarea şi conservarea unui vas bitronconic cucutenian
HAIMOVICI Sergiu, Studiu arheozoologic a materialului animalier provenit din situl hallstattian de la Ijdileni (com.Frumuşiţa, jud.Galaţi)
CIUTĂ Beatrice Daisa, PLANTOS Cristinel, Date obţinute în urma analizării unor noi loturi de macroresturi vegetale provenite din cetatea dacică de la Căpâlna (jud.Alba)
BĂBUŞANU-AMALANCI Mihaela, Medalion Zoe Dumitrescu-Buşulenga (1920-2006)


Nr.XXXVI, 2007 [descarcă numărul integral (16MB)]

STRATULAT Lăcrămioara, Prefaţă (versiune în limba română), (pag.7)
STRATULAT Lăcrămioara, Prefaţă (versiune în limba franceză), (pag.11)
TEODOR Dan Gh., Muzeul de Istorie Iulian Antonescu din Bacău la 50 de ani, (pag.16)
ISTINA Lăcrămioara Elena, Privire asupra cercetărilor arheologice întreprinse de muzeul de istorie din Bacău pentru perioada preistorică, (pag.20)
URSACHI Vasile, Scurtă prezentare a descoperirilor arheologice din perioada primei epoci a fierului – Hallstatt – şi din epoca geto-dacică, sec. IV î.Hr. - sec. I d.Hr. în judeţul Bacău, (pag.42)
MITREA Ioan, Cercetări arheologice ale muzeului din Bacău privind epoca secolelor II-X, (pag.128)
ARTIMON Alexandru, Cercetări arheologice medievale la Bacău (1967-2007), (pag.146)
ARTIMON Elena, Muzeul băcăuan şi colecţiile de istorie modernă şi contemporană, (pag.174)
UNGUREANU Ioan, Muzeul din Buhuşi – 30 de ani de existenţă, (pag.183)
BARBU Geta, Constituirea şi dezvoltarea patrimoniului de artă, (pag.190)
ROTARU Feodosia, Secţia de etnografie a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău. Repere în timp, (pag.196)
MITREA Ioan, Iulian Antonescu deschizător de drumuri în muzeografia şi arheologia băcăuană, (pag.209)
IACOBESCU Silvia, CĂPITANU Viorel, (pag.225)
ISTINA Lăcrămioara Elena, MITREA Ioan – arheolog şi profesor al meleagurilor băcăuane, (pag.234)
ROTARU Feodosia, Pictorul Nicu Enea (1897-1960). Repere ale unui destin uman, (pag.254)
• Lista personalului (BOLDUR Dimitrie-Ovidiu şi colab.), (pag.272)
• Carpica – vol. I-XXXV (1968-2006) – Sumarul sumarelor (ISTINA Marius Alexandru, PANAITESCU Virgil), (pag.293)
• Abrevieri, (pag.339)


Nr.XXXVII, 2008 [descarcă numărul integral (36MB)]

• Predoslovie (Ioan Mitrea), (pag.9)

BACĂU - 600
MITREA Ioan, Bacău 600. De la sat la oraş la confluenţa Bistriţei cu Siretul, (pag.12)
ARTIMON Alexandru, Precizări privind geneza şi evoluţia oraşului Bacău în secolele XIV-XV, (pag.23)
ARTIMON Elena, IACOBESCU Silvia, Bacăul medieval oglindit în medalistică, (pag.68)
CUCU Cornelia, Învăţământul primar băcăuan până la Legea Instrucţiunii Publice (1864), (pag.81)
CUCU Cornelia, Dezvoltarea învăţământului tehnic şi profesional băcăuan până în 1918, (pag.97)

ARHEOLOGIE
GARVĂN Daniel, Locuiri sezoniere precucuteniene. Cucuieţi-Slatina Veche, judeţul Bacău, (pag.110)
ISTINA Lăcrămioara Elena, O figurină zoomorfă descoperită în situl cucutenian de la Fulgeriş, com.Pânceşti, jud.Bacău, (pag.123)
DIACONU Vasile, Artefacte de piatră şlefuită din eneolitic şi epoca bronzului descoperite în Depresiunea Neamţ, (pag.130)
ENEA Sergiu Constantin, Topoare de aramă cu braţele „în cruce” din România - simboluri eneolitice ale puterii şi statutului social, (pag.146)
LEVIŢKI Oleg, ALAIBA Ruxandra, Ceramica pictată din etapa Cucuteni B2, descoperită în necropola de la Trinca-La Şanţ, Raionul Edineţ, Republica Moldova, (pag.176)
POPESCU Anca-Diana, Piesele de tip Wietenberg de la Costişa (jud.Neamţ), (pag.194)
VASILIU Ioan, Necropola din epoca bronzului de la Căbeşti, (pag.202)
HÂNCEANU George Dan, Ceramica prefeudală din aşezarea de la Roşiori-Dulceşti (jud.Neamţ), (pag.222)

ISTORIE MEDIE, MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ A ROMÂNILOR
MĂRCULEŢ Vasile, Cu privire la Începuturile Mitropoliei Moldovei. Consideraţii asupra datei întemeierii eparhiei moldave, (pag.232)
BOLDUR Irina-Elena (Coroban), BOLDUR Dimitrie-Ovidiu, Despre atestarea documentară a unui sat de răzeşti: Poienile Oancei (comuna Stăniţa, judeţul Neamţ), (pag.247)
UNGUREANU Ioan, Bejenari, emigranţi şi strămutaţi sălăşluiţi pe moşii şi în localităţi din bazinul Siretului Mijlociu (sec.XVI-XX), (pag.256)
FARCAŞ Felicia I., COŞA Anton P., Comunitatea catolică din Valea Mare, (pag.278)
STROE Laurenţiu, Implicaţiile româneşti ale evoluţiei Problemei Orientale în deceniile 7-9 ale secolului al XVIII-lea, (pag.315)
TOFAN Constantin, Climat război şi agricultură în primul deceniu al secolului al XIX-lea pe teritoriul Moldovei, (pag.336)
MURARIU Ioan, Un poem dramatic din anul 1802 despre asasinarea în anul 1777 a lui Grigore al III-lea Ghica, domnul Ţării Moldovei, (pag.344)
CHIRICĂ Nicoleta, Căimăcămia de trei din Ţara Românească. Octombrie 1858 - ianuarie 1859, (pag.349)
UNGUREANU Elena, Dascăli români despre necesitatea educaţiei copiilor înainte de şcoală, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.361)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe-Florin, Gândirea eminesciană - moment de referinţă al marii dezbateri privind modernitatea, (pag.371)
POPESCU Delia-Nicoleta, BOLDUR Dimitrie-Ovidiu, 135 de ani de la naşterea academicianului Ion Th. Simionescu, (pag.382)
BOLDUR Dimitrie-Ovidiu, Mărturii contemporane despre profesorul universitar ieşean Orest Tafrali, (pag.386)
SCURTU Ioan, Răscoala din 1907, (pag.392)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe A., Nicolae Iorga şi Marea Unire (II), (pag.409)
CIUTĂ Jean, 90 de ani de la Marea Unire. Întregirea statal-naţională - obiectiv de bază în lupta poporului român, (pag.423)

ISTORIE UNIVERSALĂ
PALADE Dragoş, Mişcarea de emancipare a grecilor şi legăturile ei cu românii (1789-1821), (pag.426)
MUNTEANU Ofelia, Raporturile dintre Franţa Liberă şi Statele Unite ale Americii, (pag.446)
CRUCEANU Viorel, Drame politice în subcontinentul indian: Bangladesh, (pag.452)
VASILIU Mihai, Politica externă americană după 11 septembrie 2001 (I), (pag.458)

ŞTIINŢE CONEXE
HAIMOVICI Sergiu, Studiul unor resturi faunistice aparţinând culturii Cearneahov din săpături executate (in situ) de la Truşeşti, (pag.478)
BILŢIU Pamfil, Crucile mortuare şi troiţele de la Berzunţi, (pag.489)

IN MEMORIAM ALEXANDRU ARTIMON
• In memoriam. Un cercetător al oraşelor medievale dispărute: Alexandru Artimon (STOICA Corneliu), (pag.500)
• Necrolog, (pag.517)
• In memoriam. Alexandru Artimon (1938-2008) (COŞA Anton), (pag.520)

VARIA
• In honorem: Profesorul Ştefan Sorin Gorovei la împlinirea vârstei de 60 de ani (COŞA Anton), (pag.522)
• COŞA Anton, Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun (secolele XVII-XVIII), Iaşi, Editura Sapienţia, 2007, 574 (AMALANCI Mihaela Băbuşanu), (pag.528)
• COŞA Anton, Comunităţile catolice din judeţul Bacău, Oneşti, Editura Magic Print, 2007, 232 p. (GHIURCĂ Manuela), (pag.530)
• COŞA Anton, Catolicii din Faraoani, Oneşti, Editura Magic Print, 2007, 220 p. (GHIURCĂ Manuela), (pag.532)
• MĂRGHITAN Liviu, MITREA Ioan, Membrii Academiei Române din judeţul Bacău, Bacău, Editura Vicovia, 2008, 192 p. (MIHĂICĂ Marina-Mihaela), (pag.536)
• ***Basarabia, rana de la hotarul de est, Bacău, Editura Vicovia, 2008, 106 p. (BOLDUR Dimitrie-Ovidiu), (pag.539)
• LUTIC Marcel, Timpul sacru. Sărbătorile de altădată, Iaşi, Editura Fundaţiei Axis, 2006, 286 p. (MIHĂICĂ Marina-Mihaela), (pag.542)

• Abrevieri, (pag.546)


Nr.XXXVIII, 2009 [descarcă numărul integral (35MB)]

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIA ROMÂNILOR
URSULESCU Nicolae, Prima relatare despre Cucuteni în literatura arheologică germană, (pag.9)
LEVIŢKI Oleg, ALAIBA Ruxandra, Statuete antromorfe descoperite în staţiunea Trinca – La Şanţ, (pag.18)
ENEA Sergiu Constantin, Noi propuneri de analiză a necropolelor eneolitice. Studiu de caz: necropola de la Cernica, (pag.28)
DIACONU Vasile, Date preliminare despre o nouă aşezare a culturii Costişa din judeţul Neamţ, (pag.43)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Unele consideraţii privitoare la problema etnogenezei tracilor din spaţiul carpato-dunăreano-pontic, (pag.57)
OTA Radu, O încercare de reinterpretare a unui relief descoperit în castrul roman de la Cǎşeiu (jud.Cluj), (pag.60)
MĂRCULEŢ Vasile, Conflictul religios moldo-bizantin de la sfârşitul secolului al XIV-lea – dispută pentru recunoaşterea Mitropoliei sau pentru controlul investirii mitropolitului?, (pag.65)
DAVID Cătălin-Valentin, Studiu asupra evoluţiei proprietăţii funciare a preoţilor de mir în secolele XV-XVI, (pag.74)
CHIRIAC Laurenţiu, Biserica Schitului Pârveşti (judeţul Vaslui), (pag.93)
ISTINA Lăcrămioara-Elena, BUTNARIU Viorel M., ISTINA Marius-Alexandru, Tezaurul de la Boşoteni (sec.XVII-XVIII). Note preliminare, (pag.104)
UNGUREANU Ioan, Roată – un neam cunoscut în ţinuturile Roman şi Putna, (pag.119)
STROE Laurenţiu, Implicaţiile româneşti ale evoluţiei problemei orientale în deceniile 7-9 ale secolului al XVIII (II), (pag.139)
TOFAN Constantin, Evoluţia tarifelor şi veniturilor vamale pe teritoriul Moldovei în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.162)
MURARIU Mihai, Un contract inedit referitor la studierea limbilor franceză şi greacă (1833), (pag.179)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe-Florin, Percepţia publică românească asupra Rusiei şi a politicii sale în vremea Războiului Neatârnării. Unele consideraţii, (pag.183)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe A., Nicolae Iorga şi Partidul Naţionalist Democrat, (pag.204)
VASILIU Mihai, Unirea Basarabiei la România şi integrarea ei la patrimoniul naţional (II), (pag.228)
BUTNARIU Iulia, Reclama în Roman în prima jumătate a secolului XX, (pag.239)
BOLDUR Irina-Elena, BOLDUR Dimitrie-Ovidiu, „Trupuri” de moşii din comuna Stăniţa şi vecinătăţile acesteia (între anii 1929-1942), (pag.246)
MIHĂILĂ Oana, MIHĂILĂ Radu, Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor – instituţia cenzurii (1949-1975), (pag.252)
CIUTĂ Jean, Drama ţăranului român gospodar în deceniul 1949-1959. Instituirea chiaburimii – 60 de ani de la eveniment, (pag.259)

ISTORIE UNIVERSALĂ
PALADE Dragoş, Mişcarea de emancipare naţională a grecilor (1789-1821). Etape, evoluţie, caracteristici (I), (pag.262)
GHENGHEA Mircea-Cristian, Boxers’ Uprising in China (1900) reflected by the Romanian Press of that time, (pag.288)

PAGINI DE ISTORIE BĂCĂUANĂ
TANASĂ Cristina, Simboluri băcăuane în compoziţii heraldice de ansamblu, (pag.297)
MURARIU Ioan, Testamentele din anii 1852 şi 1855 ale ctitorilor şi filantropilor băcăuani Pavel şi Anica Cristea, (pag.306)
CUCU Cornelia, Activitatea extraşcolară desfăşurată de cadrele didactice băcăuane la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, (pag.325)
COŞA Anton, In memoriam. Eroi catolici din judeţul Bacău, (pag.339)
ISTRATE Remus Silviu, Învăţământul băcăuan în perioada interbelică, (pag.347)
IMBRIŞCĂ Alexandra-Irina, Dimitrie-Ovidiu Boldur, Luptători anticomunişti băcăuani – cazul studentului Mircea Gh. Răileanu, (pag.352)

VARIA
CHIŢAC Ştefania-Otilia, HARABULĂ Dumitru, BOLDUR Dimitrie-Ovidiu, De la „Hudeştii Mari”, la „Hudeştii Mici” şi cei din contemporaneitate – câteva repere etno-geografice, (pag.363)
BĂLTUŢĂ Steliana, Piese din colecţia etnografică a Muzeului Botoşani, cu valoare de simbol în ritualul tradiţional de nuntă, (pag.373)
MACARIE Victor, Adevărul despre enigmatica vestă de culoare asortată cu sacoul, din prima fotografie a lui Eminescu, (pag.385)
BUTNARU Alina, Trei enigme din corespondenţa scriitorului George Ivaşcu, (pag.393)

IN HONOREM
• Academicianul Alexandru Zub la 75 de ani (MITREA Ioan), (pag.400)
• Profesorul Ion H. Ciubotaru la împlinirea vârstei de 70 de ani (COŞA Anton), (pag.413)

IN MEMORIAM
• Alexandru Artimon, un cercetător şi arheolog medievist de o rară vocaţie (UNGUREANU Ioan), (pag.418)
• Amintiri răzleţe cu Sandu Artimon la Suceava (IGNAT Mircea), (pag.420)
• Alexandru Artimon – o viaţă dedicată arheologiei (CHIRIAC Laurenţiu), (pag.423)

RECENZII ŞI NOTE
• URSULESCU Nicolae, Cucuteni. Ecouri în epocă ale monografiei lui Hubert Schmidt, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, 2009, 166 p. (MITREA Ioan), (pag.425)
• The Danube Script in the Light of the Turdaş and Tărtăria Discoveries (BĂRBIERU Marina-Mihaela), (pag.428)
• O.L.Şovan, Necropola de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Mihălăşeni (judeţul Botoşani), Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2005, 354 p. +390 pl. (HÂNCEANU George Dan), (pag.430)
• DIACONU Gheorghe, Târgşor – un sit milenar. Studii de istorie şi arheologie, Ploieşti, 2003, 382 p. (HÂNCEANU George Dan), (pag.439)
• O.L.Şovan, M.Ignat, Aşezarea getică fortificată de la Cotu-Copălău, jud.Botoşani, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2005, 113p. (HÂNCEANU George Dan), (pag.441)
• COŞA Anton, Monografia comunei Gioseni, Iaşi, Editura Sapientia, 2009, 364 p. (GHIURCĂ Manuela), (pag.445)
• DUMITROAIA Gheorghe, Muzeul Cetatea Neamţ, Târgu Neamţ, România, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXI, Piatra Neamţ, Editura „Constantin Matasă”, 2009, 120 p. (GHIURCĂ Manuela), (pag.448)

• Abrevieri, (pag.450)


Nr.XXXIX, 2010 [descarcă numărul integral (29MB)]

IN HONOREM
• Răzvan Theodorescu – istoric al artei medievale româneşti în context sud-est european (MITREA Ioan), (pag.11)

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIA ROMÂNILOR
URSULESCU Nicolae, Caracteristici ale habitatului comunităţilor culturii ceramicii liniare în regiunile răsăritene ale României, (pag.19)
DIACONU Vasile, Posibile structuri de cult în Bronzul Târziu de la răsărit de Carpaţi, (pag.26)
HÂNCEANU George Dan, Obiecte romane în situl dacic de la Roşiori-Neamţ, (pag.32)
GHIURCĂ Manuela, Oraşul Vaslui. Origine şi evoluţie până în secolul XVII, (pag.66)
TOFAN Constantin, Cultura „mălaiului”, a meiului, pe teritoriul Moldovei din Evul Mediu până la jumătatea secolului al XIX-lea, (pag.90)
MĂRCULEŢ Vasile, Situaţia teritoriilor ponto-danubiene între 1418 şi mijlocul secolului al XV-lea. O problemă controversată în istoriografia românească, (pag.110)
LEFTER Lucian-Valeriu, Boldur, mare vornic al lui Ştefan cel Mare. Întregiri genealogice, (pag.122)
CHIRIAC Laurenţiu, Mănăstirea Grăjdeni – o oază de linişte şi spiritualitate ortodoxă, (pag.127)
DAVID Cătălin-Valentin, Eremia, fratele lui Eustratie Dabija Voievod, (pag.136)
APĂVĂLOAEI Bobi, Amenajarea râului Bahlui în secolul al XVII-lea la Iaşi, (pag.141)
UNGUREANU Ioan, Chiriac Corban – un boier depăşit de epoca sa, (pag.154)
ZĂRNESCU Nicoleta, Scena politică a Principatelor Unite (1859-1862). Curente, grupări şi personalităţi (I), (pag.160)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe-Florin, Din viaţa politică a României anilor 1876-1878. Procesul foştilor miniştri conservatori (I), (pag.171)
URSULESCU Nicolae Cristian, Unificarea legislativă a României întregite. Curente, dezbateri, opinii, (pag.196)
MIHĂILĂ Radu, MIHĂILĂ Oana, Partidul Naţional-Liberal în judeţul Bacău (1929). Sub semnul crizei, (pag.201)

ISTORIE UNIVERSALĂ
STROE Laurenţiu, Problema orientală – concept, origini. Protagoniştii (1774-1812) şi istoriografia problemei, (pag.206)
PALADE Dragoş, Mişcarea de emancipare naţională a grecilor (1789-1821). Etape, evoluţie, caracteristici (II), (pag.235)

PAGINI DE ISTORIE LOCALĂ
COŞA Anton, Evoluţia istorică a satelor din comuna Nicolae Bălcescu (judeţul Bacău), (pag.256)
BUTNARIU Iulia, Din trecutul vieţii medicale romaşcane. Viaţa şi activitatea doctorului Alexandru Vasiliu, (pag.280)
CUCU Cornelia, Aspecte ale învăţământului evreiesc din Bacău, (pag.298)
ISTRATE Remus Silviu, Viaţa culturală în oraşul Bacău între anii 1900 şi 1918, (pag.308)

VARIA
ANTONESCU Eugenia, MITREA Ioan, Zece ani de la înfiinţarea Fundaţiei Cultural-Ştiinţifice „Iulian Antonescu”, (pag.320)
CIOCÂRLAN Andra Iuliana, Restaurarea unui document de început de secol XX, (pag.325)
ISTINA Marius-Alexandru, BUCUR Petru-Iulian, Donaţia Neculai Manolachi, (pag.332)

RECENZII ŞI NOTE
BOLDUR Dimitrie-Ovidiu, Un fond arhivistic mai puţin cunoscut, (pag.342)
BOLDUR Dimitrie-Ovidiu, Protopopiatul Ortodox Bacău în documente inedite de arhivă, (pag.344)
• Marin Rotaru, Antichităţile Elanului (MITREA Ioan), (pag.346)
• Vasile Diaconu, Hăneşti-Botoşani. Mărturii arheologice şi istorice (HÂNCEANU George), (pag.348)
• Anton Coşa, Monografia comunei Oituz (AMALANCI Mihaela Băbuşanu), (pag.354)
• Gheorghe Apătăchioaie, Monografia comunei Hudeşti (judeţul Botoşani) (MURARIU Ioan), (pag.357)
• Anton Coşa, Monografia comunei Nicolae Bălcescu, (AMALANCI Mihaela Băbuşanu), (pag.359)
• Alis Niculică, Din istoria vieţii culturale a Bucovinei: Teatrul şi muzica (1775-1940) (MITREA Ioan), (pag.362)
• Ion Gherman (coord. şi autor), Ţinutul Herţa. Pământ vechi şi autentic românesc, victimă a unei nedrepte înstrăinări (I) (CHIŢAC Ştefania-Otilia), (pag.364)

IN MEMORIAM
• Neculai Popa (1919-2010) (MITREA Ioan), (pag.366)
• Dr. Epifanie Cozarescu – fondatorul colecţiei Societăţii de Istorie a Medicinei şi Farmaciei din Roman (BUTNARIU Relu), (pag.371)

• Abrevieri, (pag.378)


Nr.XL, 2011 [descarcă numărul integral (19MB)]

• Abrevieri, (pag.9)

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE
VASILIU Ioan, Noi consideraţii privind locuirea Monteoru de la Gura Văii - Poiana Mirăuţă, (pag.11)
VASILIU Ioan, Toporul miniatural din lut ars de la Bogdăneşti-Todoscanu, (pag.48)
DIACONU Vasile, Lăcrămioara-Elena Istina, Un sceptru din piatră atribuit epocii bronzului provenit de la Măgura, judeţul Bacău, (pag.53)
HÂNCEANU George Dan, O scurtă analiză comparativă a unui complex de aşezări dacice, de epocă romană, de pe malurile Moldovei, (pag.63)
MĂRCULEŢ Vasile, Denumirea stăpânirilor bizantine de la Dunărea Inferioară din secolele X-XII şi semnificaţia lor, (pag.78)
GHIURCĂ Manuela, Oraşul Bârlad – origine şi evoluţie până în secolul XVII, (pag.88)
AMALANCI Mihaela Băbuşanu, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Iţcani, Suceava. Istoricul, (pag.109)
BUCUR Petru-Iulian, Ecce lignum sau despre biserica de lemn din Faraoani, (pag.115)
UNGUREANU Ioan, Neamul Morţunilor şi prezenţa lor în comuna Dămieneşti, (pag.139)
CUCU Cornelia, Legislaţia şcolară din Moldova în secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.145)
CIUTĂ Jean, Concepţia politică a lui Vasile Gh. Morţun. 150 de ani de la naştere şi 91 de ani de la moarte, (pag.159)
COŞA Anton, Un izvor genealogic inedit: „Liber Confirmatorum”, (pag.166)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe-Florin, Din viaţa politică a României anilor 1876-1878. Procesul foştilor miniştri conservatori (II), (pag.189)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe A., N.Iorga şi Marea Unire (III), (pag.219)
STROE Laurenţiu, România în timpul regimului politic Ion Antonescu. Guvernarea cu legionarii (I). Prima lună (7 septembrie 1940 - 4 octombrie 1940), (pag.249)
UNGUREANU Elena, Liga Operelor Sociale şi înfiinţarea căminelor de copii în judeţul Bacău, (pag.274)
CRUCEANU Viorel, Premisele decolonizării teritoriului Congo belgian, (pag.287)

MUZEOGRAFIE ŞI NUMISMATICĂ
ROTARU Feodosia, Donaţia preotului Vasile Heisu, punct de pornire al secţiei de etnografie de la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, (pag.300)
IONESCU Simona, Muzeul „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa. Porţi spre cunoaştere, (pag.307)
BUTNARIU Viorel M., Cu privire la problema editării unui „Lexicon numismatic pentru Moldova (1359-1859)” (II), (pag.313)

RECENZII ŞI NOTE
• Geto-dacii dintre Carpaţi şi Nistru (secolele II a.Chr. - II p.Chr.), volumul I, editori S.Sanie, T.Elena Marin (HÂNCEANU George Dan), (pag.340)
• D.Protase, Orizonturi daco-romane, vol.III (MITREA Ioan), (pag.344)
• D.Gh.Teodor, Un centru meşteşugăresc din Evul Mediu timpuriu. Cercetările arheologice de la Lozna-Botoşani (HÂNCEANU George Dan), (pag.346)
• Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc: colecţie de studii. Hrana – între necesitate şi artă la români şi minorităţi (coord. Sultana Avram), vol.VIII (BOLDUR Dimitrie-Ovidiu), (pag.349)
• UNGUREANU Elena, Mărturii iconografice despre învăţământul preşcolar băcăuan (ŢARĂLUNGĂ Jana), (pag.350)
• Muzeele din România între clasic şi modern. Proiecte muzeale (1990-2010) (DIACONU Roxana), (pag.351)
• Icoana pe sticlă... timp de credinţă în spaţiul Transilvaniei – catalog (BOLDUR Dimitrie-Ovidiu), (pag.353)

IN MEMORIAM
• Profesorul Liviu Mărghitan (20 decembrie 1937 - 13 ianuarie 2011) (MITREA Ioan), (pag.355)


Nr.XLI, 2012 [descarcă numărul integral (22MB)]

ANIVERSĂRI
• Vasile Pârvan – 130 de ani de la naştere. Perenitatea modelului pârvanian (MITREA Ioan), (pag.9)
• Iulian Antonescu (1932-1991). Un spirit ales al culturii româneşti (MITREA Ioan), (pag.16)
• Viorel Căpitanu la 80 de ani (AMALANCI Mihaela Băbuşanu), (pag.23)
• Profesorul dr. Ioan Mitrea la 75 de ani. Portret aniversar (SIBIŞTEANU Livia Liliana), (pag.29)
• Muzeograful Elena Artimon la împlinirea unei frumoase vârste (BOLDUR Dimitrie-Ovidiu), (pag.55)

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE
VASILIU Ioan, Locuirea din epoca bronzului de la Pătrăşcani-Silişte (com. Gura Văii, jud.Bacău), (pag.58)
VASILIU Ioan, Materiale aparţinând bronzului târziu descoperite în localitatea Pătrăşcani (com. Gura Văii, jud.Bacău), (pag.86)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe-Florin, „Partidul liberalilor moderaţi” din Iaşi la 1878. Unele consideraţii, (pag.101)
CIUTĂ Jean, Unitatea statală – deziderat obiectiv şi necesar, (pag.129)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe A., N. Iorga şi Marea Unire (IV), (pag.133)
RUSU Anca Elena, Universitarii ieşeni şi mediile academice europene în anii ’20, (pag.172)
STROE Laurenţiu, România în timpul regimului politic Ion Antonescu. Guvernarea cu legionarii (II). Agenda guvernamentală în prima decadă a lunii octombrie 1940, (pag.193)
UNGUREANU Ioan, Unele aspecte desprinse din documentele de arhivă privitoare la consecinţele ocupaţiei şi instaurării regimului sovietic, în plan economico-social şi cultural, (pag.211)
NISTOR Paul, Relaţiile româno-americane la finalul perioadei staliniste (1952), (pag.231)

PAGINI DE ISTORIE LOCALĂ
COŞA Anton, ISTINA Lăcrămioara-Elena, Parohia ortodoxă Boşoteni, (pag.241)
CHIRIAC Laurenţiu, Mănăstirea Răchitoasa, (pag.262)
COŞA Anton, Istoria satului Somuşca, (pag.266)
BĂLTUŢĂ Steliana, Destinul unei case de secol XVIII, de patrimoniu, din Botoşani, casa „Manolachi Iorga”, cumpărată de familia Saint-Georges şi devenită Muzeu Etnografic între anii 1989-2007, (pag.288)
ROTARU Feodosia, Date istorice privind dezvoltarea meşteşugurilor din judeţul Bacău (sec.XVIII-XX), (pag.300)
CUCU Cornelia, Şcolile primare de fete din Bacău până la primul război mondial, (pag.313)
CHIŢAC Ştefania-Otilia, HARABULĂ Dumitru, BOLDUR Dimitrie-Ovidiu, Curtea boierească a familiei Franc – o fortificaţie a sfârşitului de secol XIX, (pag.332)
UNGUREANU Elena, Înfiinţarea primelor grădiniţe de copii în mediul rural, în judeţul Bacău, (pag.340)
ADOCHIŢEI Liliana, Bacăul în frontul luptei pentru desăvârşirea unităţii naţionale, (pag.353)

VARIA
FURNICĂ Radu-Gabriel, Reconstituirea paleomediului comunităţilor cucuteniene din Câmpia Moldovei, pe baza dovezilor arheozoologice, (pag.372)
BOLDUR Dimitrie-Ovidiu, O presupusă piesă medalistică străină din Colecţia preotului Vasile Heisu, (pag.395)
OCNEANU Lenuţa-Gabriela, Despre Eudoxiu de Hurmuzaki şi colecţia de Documente privitoare la Istoria Românilor, (pag.398)
BOLDUR Dimitrie-Ovidiu, Medalii străine din Colecţia Vasile Heisu, (pag.407)

RECENZII ŞI NOTE
• Vasile Diaconu, Depresiunea Neamţ. Contribuţii arheologice (HÂNCEANU George Dan), (pag.409)
• Ilie Săvescu, În luptă cu Zimbrul: povestiri istorice (MĂNĂILĂ Florentina), (pag.415)
• Costin Croitoru, Roman discoveries in the East Carpathian Barbaricum (1st century B.C. – 5st century A.D.) (HÂNCEANU George Dan), (pag.416)

IN MEMORIAM
• Un om model al culturii şi al vieţii sociale la Răcăciuni, preotul Vasile Heisu (1911-1971) (MITROFAN Nicolae), (pag.420)
• In Memoriam Ioan Murariu (1937-2011) (MITREA Ioan), (pag.425)

• Abrevieri, (pag.429)


Nr.XLII, 2013

IN HONOREM
• Dan Gh. Teodor - luminător al „mileniului întunecat” (MITREA Ioan), (pag.13)
• Profesorul Nicolae Ursulescu la împlinirea vârstei de 70 de ani (BOLDUR Dimitrie-Ovidiu), (pag.25)
• In Honorem Professoris Ştefan S. Gorovei (COŞA Anton), (pag.29)

ARHEOLOGIE
VASILIU Ioan, Materiale aparţinând culturii Noua descoperite la Căbeşti-Mileşti (com. Podu Turcului, jud.Bacău), (pag.57)
VASILIU Ioan, Materiale aparţinând epocii bronzului descoperite la Gutinaş-La Silişte (com. Ştefan cel Mare, jud.Bacău), (pag.87)

ISTORIE
DAVID Cătălin-Valentin, Câteva probleme asupra toleranţei şi intoleranţei religioase în Ţara Moldovei (secolele XIV-XVI), (pag.113)
BOLDUMA Viorel, Contribuţii la relaţiile Ţării Moldovei cu centrele ortodoxe din Lvov şi Kiev (sfârşitul secolului al XVI-lea – prima jumătate a secolului al XVII-lea), (pag.129)
CONSTANTINOV Valentin, Bătălia de la Ţuţora din anul 1620. Cauze şi consecinţe, (pag.145)
SAMOILENCO Valentina, Participarea nobilimii din Basarabia în organizarea şi activitatea administrativ-locală din secolul al XIX-lea, (pag.161)
BERCEANU Maria, Principii moderne în organizarea aparatului administrativ în Moldova epocii regulamentare, (pag.171)
DOBOZI Milandolina Beatrice, Ecouri moldave în „Gazeta Transilvaniei” (1847), (pag.193)
CHIABURU Elena, Sofronie Miclescu - ierarhul unionist şi cărturar, (pag.213)
JUMARĂ Dan, Un manuscris al lui Paul Bujor despre istoricul instituţiei academice şi evoluţia ei, (pag.229)
VULPE Gabriela, Serviciul sanitar al judeţului Covurlui în prima jumătate a secolului al XX-lea. Politică şi legislaţie sanitară, (pag.241)
POHRIB Adrian, Poliţia gălăţeană în perioada dintre legea lui Vasile Lascăr şi sfârşitul primului război mondial (1903-1918), (pag.255)
UNGUREANU Elena, Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române, (pag.289)
CUCU Cornelia, Aspecte privind activitatea şcolilor din Bacău în timpul primului război mondial, (pag.305)
AMALANCI Mihaela, Despre Gheorghe Brătianu la 115 ani de la naştere şi 60 de ani de la moarte, (pag.327)
RĂDULESCU Marius, Batalionul român de infanterie în cel de-al doilea război mondial, (pag.337)
SPÂNU Alin, Securitatea nu avea numai eroi. Cazul Ion Apreotesei, (pag.351)
BURLACU Valentin, Disputele istoriografice sovieto-române de la mijlocul anilor 1960 în problema Basarabiei, (pag.355)

GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
GOROVEI Ştefan S., Mobilitatea populaţiei reflectată în istoria unei familii: purtătorii numelui Gorovei (sec.XVI-XXI), (pag.373)
COŞA Anton, Genealogies de „csangos”. Une histoire familiale au travers de frontieres, (pag.387)
COŞA Anton, Stemele familiei Moruzi şi paharele armoriate de la Bacău, (pag.399)

ETNOGRAFIE
COLTA Rodica, Colindatul cu dubele pe Valea Mureşului. De pe uliţele satului pe scenă, (pag.435)

MUZEOLOGIE
COSTAŞ Coralia, Dinamica mesajului muzeal şi rolul comunicatorului. Ce, cui şi cum transmitem, (pag.459)
POHRIB Mariana-Delia, Familia Schwartz din Galaţi şi colecţia de autografe aparţinând unor personalităţi marcante ale sfârşitului secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Repere biografice şi bibliografice, (pag.467)
BĂLTUŢĂ Steliana, „Maria and Nicolae Zahacinschi” donation to the patrimony of the etnography division of the district Museum in Botoşani, (pag.499)
OCNEANU Lenuţa-Gabriela, Documente de patrimoniu şi publicaţii rare din colecţia bibliotecii Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, (pag.525)
GAVRILĂ Marcela, Colecţia de grafică şi gravură Ana Iliuţ din patrimoniul Muzeului de Artă Bacău, (pag.539)

RECENZII
• Ion H. Ciubotaru, Ouăle de Paşti la români. Vechime, semnificaţii, implicaţii ritual-ceremoniale (COŞA Anton), (pag.551)
• Ioan Ungureanu, Comuna Dămieneşti de pe Siretul Mijlociu. Pagini de istorie (COŞA Anton), (pag.563)
• Ioan Mitrea, În descendenţa lui Pârvan (BĂRBIERU Marina-Mihaela), (pag.567)

IN MEMORIAM
• Acad. Mircea Petrescu-Dîmboviţa: periplu ego-istoric (ZUB Alexandru), (pag.573)
• S-a mai stins o lumină (COŞA Anton), (pag.577)
• Vasile Munteanu (1966-2012) (ISTINA Marius-Alexandru), (pag.583)
• Vladimir Hanga (21 octombrie 1920 - 16 iunie 2013) (MITREA Ioan), (pag.587)
• Listă abrevieri periodice şi listă prescurtări, (pag.593)
• Lista autorilor, (pag.597)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.cimec.ro , 2014