Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (7)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS

Periodicul Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos este o revistă anuală a Muzeului Dunării de Jos din municipiul Călăraşi. Primul număr al publicaţiei a văzut lumina tiparului în anul 1985, iar de atunci au fost tipărite 28 de numere.
Website: http://www.mdjcalarasi.ro/PUBLICA%C8%9AII.aspx


Nr.I (1985) [descarcă numărul integral (22MB)]

Cuvânt înainte, (pag.6)

ISTORIE – ARHEOLOGIE
NEAGU Marian, Primele populaţii de pe teritoriul judeţului Călăraşi, (pag.9)
COMŞA Eugen, Pescuitul în epoca neolitică în sudul României, (pag.17)
ŞERBĂNESCU Done, Vestigii neolitice descoperite la Ulmeni (jud.Călăraşi), (pag.25)
CONOVICI Niculae, Contribuţie privind cronologia şi circulaţia drahmelor de la Dyrrachium şi Apollonia la Dunărea de Jos, (pag.35)
DRAGOMIR Ion T., Civilizaţia traco-geto-dacică şi daco-romană de la gurile Dunării, (pag.45)
TROHANI George, O probabilă ancoră descoperită în aşezarea geto-dacică de la Cătălui-Căscioarele, jud.Călăraşi, (pag.51)
FLORESCU Radu, Graniţele Daciei la Ptolemeu, (pag.53)
UDRESCU Mircea Şt., Consideraţii arheologice privind creşterea animalelor şi vânătoarea la geto-dacii din Câmpia Română, (pag.59)
MUŞEŢEANU Crişan, ELEFTERESCU Dan, Contribuţii privind ceramica romană de la Durostorum, (pag.65)
ELEFTERESCU Dan, Un cuptor de epocă romană pentru ceramica de la Durostorum, (pag.81)
DIACONU Petre, Câteva fibule din epoca romană târzie de la Păcuiul lui Soare şi Dervent (jud.Constanţa), (pag.87)
COMŞA Maria, Ceramica din pastă caolinoasă din Câmpia Română şi unele probleme privind legăturile teritoriului de la nord de Dunăre cu Dobrogea în sec.IX-X, (pag.93)
CÂRCIUMARU Marin, Seminţele carbonizate din colecţiile muzeului judeţean Călăraşi, (pag.105)
DIACONU Petre, Puncte de vedere privind cetatea de la Păcuiul lui Soare, (pag.107)
ŞERBĂNESCU Florin, O camee din colecţia Gh.Georgescu-Corabia (jud.Olt), (pag.113)
MOISESCU Cristian, Ansamblul monumental Codreni de pe Valea Mostiştei, (pag.123)
DOGARU Maria, Izvoare heraldice româneşti de tip naval, (pag.129)
ŞTEFĂNESCU Aristide, Contribuţii la cunoaşterea evoluţiei satelor din centrul Bărăganului în epoca feudală, (pag.137)
PANAIT Panait I., Date noi privind dezvoltarea oraşului Călăraşi în prima jumătate a sec. al XIX-lea, (pag.143)
PĂUNESCU Emil, Operaţiuni militare în zona Olteniţei în timpul războiului din 1877-1878, (pag.147)
FILIP Răsvan, Elemente ale unui conflict agrar la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea la Roseţi jud.Călăraşi, (pag.157)
DOROBANŢU Ion, Implicaţiile reformelor agrare asupra aşezărilor rurale din Bărăgan la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea, (pag.161)
STOICA Lascu, Aspecte privind dezvoltarea social-economică a zonei Bărăganului călărăşean pe baza unor documente de arhivă (perioada interbelică), (pag.167)
ZAIM Vasile, Contribuţii la cunoaşterea evenimentelor social-politice din anii 1940-1944 în judeţul Călăraşi, (pag.173)
TUDOR Constantin, Aspecte ale înfăptuirii Reformei agrare din 1945 în judeţul Ialomiţa, (pag.181)
DAVID Aurel, Momente semnificative din istoria presei călărăşene, (pag.189)

ISTORIA CULTURII
SECOŞAN Elena, Încadrarea portului popular de Călăraşi în tipologia spaţiului dunărean, (pag.193)
BĂNĂŢEANU Tancred, Problematica unei monografii etnografice a zonei fostei bălţi Greaca, (pag.207)
MIHĂILESCU Liviu, Arta populară din aspectul brăilean al zonei etno-culturale de continuitate românească „Dunărea de Jos”, (pag.211)
CALUJNIC Ilie, Pescuitul, străveche ocupaţie a locuitorilor din nordul Dobrogei, (pag.217)
ORDEANU Maria, Manifestări ale artei de la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea în Bărăgan. Picturile pe lemn de la Pietroiu, (pag.225)
ANGHELESCU Niţă, Manifestări plastice la Călăraşi, (pag.229)
PALEOLOG Andrei, Sculptorul George Teodorescu – repere pentru o comemorare, (pag.233)
GIURCĂ Marin, Personalităţi călărăşene: Dr. Pompei Samarian, (pag.241)
RĂDULESCU Rodica, Un exemplar necunoscut al „Genealogiei Cantacuzinilor” descoperit la Călăraşi, (pag.243)


Nr.II (1986) [descarcă numărul integral (27MB)]

ARHEOLOGIE
TROHANI George, Noi cercetări arheologice de suprafaţă pe Valea Mostiştei, (pag.15)
HAŞOTTI Puiu, Influenţe tardenoisiene la uneltele din silex ale culturii Hamangia, (pag.37)
Dr.COMŞA Eugen, Date despre harpoanele din epoca neolitică, (pag.43)
Dr.COMŞA Eugen, Consideraţii cu privire la pieptănătura în cursul epocii neolitice pe teritoriul României, (pag.51)
Dr.COMŞA Eugen, Şanţurile de apărare ale aşezărilor neolitice de la Radovanu, (pag.61)
Prof.dr.doc.DUMITRESCU Vladimir, A doua coloană de lut ars din sanctuarul fazei Boian-Spanţov de la Căscioarele(jud.Călăraşi), (pag.69)
Prof.dr.doc.DUMITRESCU Vladimir, Stratigrafia aşezării tell de pe ostrovul de la Căscioarele, (pag.73)
Dr.MARINESCU-BÎLCU Silvia, O statuetă cicladică de „gânditor” şi eventualele sale legături cu piese similare din România, (pag.83)
NEAGU Marian, Aspecte ale plasticii neoeneolitice din os din sud-estul Munteniei, (pag.91)
NEAGU Marian, NANU Dan Basarab, Consideraţii preliminare asupra aşezării eponime de la Grădiştea Coslogeni, (pag.99)
CONOVICI Niculae, Repere cronologice pentru datarea unor aşezări geto-dacice, (pag.129)
Dr.COMŞA Maria, Un cuptor getic de ars oale descoperit la Radovanu. Contribuţii privind olăritul la geto-daci, (pag.143)
PETCULESCU Liviu, Contribuţii la coifurile ornamentale şi garniturile de armură romane din Dacia, (pag.153)
AVRAM Alexandru, Un fragment de mortarium ştampilat descoperit la Histria, (pag.163)
Dr.OCHEŞANU Radu, Încercare de clasificare a produselor tomitane cu etalon MNA, (pag.167)
Dr.SUCEVEANU Alexandru, Quelques aspects de la romanisation dans la Dobroudja romaine, (pag.177)
Dr.ZAHARIADE Mihail, Ripa Legionis XI Claudiae la sfârşitul sec.III şi în sec.IV, (pag.182)
SÂRBU Valeriu, Despre unele probleme de arheologie şi istorie ale Câmpiei Brăilei în sec. I-III e.n, (pag.189)
Dr.UDRESCU Mircea Şt., REBREANU Mihaela Evdochia, Consideraţii zooarheologice în legătură cu mentalitatea unor comunităţi umane den sec. III e.n. , (pag.199)
Dr.DIACONU Petre, „Satul Carpilor” sau „un sat al Carpilor”, (pag.205)
MUŞEŢEANU Crişan, Necropola din sec. IV e.n. de la Copuzu, (pag.209)
Dr.DIACONU Petre, Consideraţii generale asupra aşezărilor cu caracter urban de la Dunărea de Jos(sec.X-XI), (pag.223)
Dr.COMŞA Maria, Tipare pentru turnat bumbi şi piese de podoabe din epoca feudalismului dezvoltat descoperite la Radovanu, (pag.227)

ISTORIE
Dr.PANAIT Panait I., Consideraţiuni privind geneza oraşelor dunărene, (pag.233)
TUDOR Constantin, VLĂDILĂ Petre, Aspecte ale evoluţiei aşezării de la cotul Borcei (Călăraşi) în perioada 1541-1821, (pag.239)
FILIP Răzvan, Elemente sociale în Ţara Românească desprinse din „Însemnare a călătoriii mele” a logofătului Dinicu Golescu, (pag.247)
TUDOR Constantin, Mişcări şi frământări ţărăneşti în judeţul Ialomiţa în anii 1878-1887, (pag.255)
IORDACHE S.Gh., Instaurarea regimului de port-franc la Galaţi, (pag.263)
LASCU Stoica, Manifestări ale solidarităţii populaţiei din Călăraşi cu înfăptuirea idealului unităţii naţionale, (pag.273)
Dr.PETRESCU Nicolae, Acţiuni revoluţionare la Dunărea de Jos la sfârşitul anului 1918 şi începutul anului 1919, (pag.285)
TUDOR Constantin, Contribuţii privind studierea structurii proprietăţii agrare şi a regimului de muncă în agricultura judeţului Ialomiţa în perioada interbelică, (pag.291)
VLĂDILĂ Petre, Aspecte documentare privind evoluţia cultivării pământului în judeţul Ialomiţa în perioada interbelică, (pag.297)
TUDOR Constantin, Publicaţii ale cadrelor didactice în perioada interbelică: „Şcoala Ialomiţei”, (pag.303)
SCĂUNAŞ Nicolae, „Avântul” - revista liceului Ştirbei Vodă Călăraşi. Încercare monografică, (pag.307)


Nr.III-IV (1986) [indisponibil]

ARHEOLOGIE
COMŞA Eugen, Cercetări arheologice de suprafaţă pe cursul inferior al Dâmboviţei, (pag.13)
NEAGU Marian, Aşezarea Bolintineanu din punctul Lunca-La Grădini, comuna Valea Argovei, judeţul Călăraşi, (pag.17)
COMŞA Eugen, Despre vârfurile de săgeată din silex din arealul culturii Gumelniţa, (pag.21)
ŞIMON Mihai, ŞERBĂNESCU Done, Consideraţii privind reprezentarea simbolică a piciorului uman din arealul culturii Gumelniţa, (pag.29)
ŞERBĂNESCU Done, Depozitul de mărgele descoperit în tellul de la Vlădiceasca, (pag.35)
MARINESCU-BÎLCU Silvia, Unele probleme ale culturii Cucuteni-Tripolie, (pag.39)
LEAHU Valeriu, Cu privire la ritul funerar folosit de purtătorii culturii Tei, (pag.49)
TROHANI George, Săpături arheologice pe Ghergălăul Mare, satul Vlădiceasca, comuna Valea Argovei, judeţul Călăraşi, (pag.53)
NICOLAESCU PLOPŞOR Dardu, UDRESCU Mircea Şt., Leziuni traumatice la animale domestice şi unele practici empirice de vindecare în perioada geto-dacă, (pag.63)
SÂRBU Valeriu, Cultul apelor, al izvoarelor şi fântânilor reflectat în unele descoperiri arheologice, (pag.73)
BARNEA Alexandru, Limessul danubian al provinciei Moesia Inferior, (pag.77)
BOUNEGRU Octavian, Flota romană la Dunărea de Jos în cursul războaielor dacice, (pag.87)
MATEI Cristian, Cercetări arheologice în zona instalaţiei portuare antice de la Capidava, (pag.95)
ELEFTERESCU Dan, O ţintă cu decor antropomorf descoperită la Durostorum, (pag.103)
MUNTEANU Mircea, UDRESCU Mircea Şt., Un complex de secol IV e.n. de la Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu. Date arheologice şi zooarheologice, (pag.105)
DIACONU Petre, Două pandantive foliforme din bronz de la Păcuiul lui Soare, (pag.113)
DIACONU Petre, Despre unele meşteşuguri de la Păcuiul lui Soare sec.X-XI, (pag.115)
BARASCHI Silvia, Câteva accente la istoria aşezării de la Păcuiul lui Soare , (pag.123)
NIŢULESCU Virgil, RENŢEA Elena, Noi date privitoare la instalaţiile de încălzit ale locuinţelor de la Oraşul de Floci, (pag.133)
CÂRCIUMARU Marin, IORGA Roxana, Metode de datare absolută a vârstei în arheologie, (pag.135)

NUMISMATICA
ŞERBĂNESCU Done, Monede descoperite în dava geto-dacică de la Radovanu, (pag.155)
OCHEŞANU Radu, VERTAN Antoaneta, Monede de aur şi argint descoperite în Dobrogea, sec.IV-V, (pag.161)
OCHEŞANU Radu, Două monede inedite de la Leon I, (pag.169)
OCHEŞANU Radu, CLIANTE Traian, Măsură ponderală romano-bizantină descoperită la Rasova, (pag.173)
PAPASIMA Tudor, Monede medievale româneşti din colecţiile Muzeului Judeţean Călăraşi, (pag.175)
NEAGU Marian, VLĂDILĂ Petre, Aspecte ale circulaţiei monetare la Dunărea de Jos, în sec.XVI-XVII în lumina tezaurului de la Piua Pietrii, (pag.179)

ISTORIE
AVRAM Alexandru, Legământul de la Helis (Diodor, 21, 12, 2-6), (pag.185)
PANAIT Panait I., Şantiere constructoare de nave din Ţara Românească a Evului Mediu, (pag.189)
VLĂDILĂ Petre, Aspectele desfăşurării revoluţiei de la 1848 în localităţile judeţului Călăraşi, (pag.193)
TUDOR Constantin, File din istoria mişcării revoluţionare şi democratice călărăşene, (pag.197)
TUDOR Constantin, Mişcări şi frământări ţărăneşti în fostul judeţ Ialomiţa după răscoala de la 1888 până la 1900, (pag.203)
PETRESCU Nicolae, Constituirea unor organizaţii ţărăneşti la Dunărea de Jos în anul 1919, (pag.209)
FILIP Răzvan, Aspecte ale vieţii rurale din zona Dunării de Jos înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial, (pag.217)
TUDOR Constantin, Aspecte privind începuturile cooperativizării agriculturii judeţului Călăraşi, (pag.221)

ISTORIA CULTURII
SCĂUNAŞ Nicolae, Costumul călărăşean în poezia populară locală, (pag.227)
CIUCĂ Răzvan, Consideraţii privind tehnicile şi sistemele de construcţie ale arhitecturii tradiţionale din judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, (pag.233)
CIUCĂ Răzvan, Privire socio-etnografică asupra gospodăriei şi casei rurale din sud-estul Câmpiei Munteniei (tipologii), (pag.239)
ARMĂŞESCU Ioana, LAZĂR Gheorghe, Aspecte ale practicării agriculturii tradiţionale în câteva sate din Câmpia Bărăganului, (pag.247)
LIGOR Daniela, DOCHERU Mărioara, Evoluţia portului popular femeiesc în zona Vlaşca, (pag.253)

RECENZII
• Manfred Opperman, Thraker zwischen Karpatenbogen und Agais (CONOVICI Nicolae), (pag.263)
• Eugen Lozovan, La „lepre” en Dacie (DIACONU Petre), (pag.267)
• H.Todorova, V.Vasilev, Z.Ianuşevici, M.Covalceva, (pag.Valev, Ovciarovo (ISTRATE Mircea), (pag.267)
• I.V.Domanski, Drevniaia hudojestvenaia bronza kavkaza v sabranii gosudarstvennovo Ermitaja (ISTRATE Mircea), (pag.269)
• Ilustraţia, (pag.271)


Nr.V-VII (1988-1989) [descarcă numărul integral (12MB)]

ARHEOLOGIE
NEAGU M., BASARAB N., Consideraţii asupra tracilor timpurii de la Dunărea de Jos în lumina săpăturilor arheologice de la Grădiştea Coslogeni, (pag.13)
COMŞA Eugen, Un obicei funerar al purtătorilor culturii Boian, (pag.27)
COMŞA Eugen, Ritual funerar neobişnuit în cadrul necropolei gumelniţene de la Vărăşti (jud.Călăraşi), (pag.31)
NANU Dan Basarab, Consideraţii preliminare asupra aşezării Glina III de la Căscioarele, (pag.37)
PERIANU Mihaela, UDRESCU Mircea Şt., Studiul antropologic şi arheologic al materialului osteologic din mormântul de la Căscioarele, judeţul Călăraşi, epoca bronzului, cultura Glina III, (pag.55)
SÂRBU Valeriu, A. Despre semnificaţia unor gropi din aşezări şi complexe ale culturii geto-dacice. B. Noi observaţii şi ipoteze privind riturile, ritualurile şi practicile funerare ale geto-dacilor în sec. II î.e.n. - I e.n., (pag.65)
UDRESCU Mircea Şt., Materialul osteologic din aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca (Valea Argovei), date zooarheologice, (pag.83)
MUŞEŢEANU Crişan, ELEFTERESCU Dan, Contribuţii privind ceramica romană de la Durostorum, (pag.89)
MATEI Cristian, Cercetări arheologice în zona instalaţiei portuare antice de la Capidava, (pag.121)
COMŞA Maria, Tipuri de locuinţe din sec.IX-X de la Radovanu „Valea lui Petcu”-2, (pag.143)
DIACONU Petre, CĂPĂŢÂNĂ Dan, Date noi despre un turn al cetăţii Păcuiul lui Soare, (pag.153)

NUMISMATICĂ-SIGILOGRAFIE
ŞERBĂNESCU Done, Tezaurul monetar de la Chiselet, (pag.157)
OCHEŞANU Radu, VERTAN Antoaneta, Monede de aur şi argint din sec. IV-V e.n. descoperite la Dunărea de Jos, (pag.167)
DIACONU Petre, Un alt sigiliu al lui Constantin VII şi Zoe, (pag.175)
ILIESCU Octavian, Ducaţii de cruciadă ai lui Mircea cel Bătrân, (pag.179)

ISTORIE
AVRAM Alexandru, Întinderea teritoriului Histriei în epoca romană în lumina hotărniciei Consularului Marius Laberius Maximus. Încercare de reconstituire, (pag.189)
DIACONU Petre, Când a fost Theodorokanos „duce de Adrianopol”, (pag.199)
PĂNOIU Andrei, Evoluţia aşezărilor rurale – alinierea satelor în perioada regulamentară, (pag.203)
TUDOR Constantin, Aspecte ale desfăşurării răscoalei de la 1888 în localităţile judeţului Călăraşi, (pag.217)
LASCU Stoica, Mărturii de epocă privind agricultura şi situaţia ţăranului ialomiţean la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului nostru, (pag.223)
LASCU Stoica, Activitatea organizaţiilor din Călăraşi ale partidelor politice (până la primul război mondial), (pag.235)
SCĂUNAŞ Nicolae, „Brazda” - organ de presă al Universităţii Populare Călărăşene, (pag.259)


Nr.VIII (1990) [descarcă numărul integral (8MB)]

COMŞA Eugen, COMPLEXUL NEOLITIC DE LA RADOVANU
(lucrare cu caracter monografic)

I. Introducere, (pag.7)
II. Istoricul cercetărilor şi metodele de cercetare, (pag.8)
III. Stratigrafia aşezării, (pag.13)
IV. Mediul geografic, (pag.18)
V. Locuitorii, (pag.21)
VI. Ocupaţiile, (pag.22)
A. Producerea şi procurarea hranei:
1. Cultivarea plantelor, (pag.22)
2. Creşterea animalelor domestice, (pag.25)
3. Vînătoarea, (pag.27)
4. Pescuitul, (pag.27)
5. Culesul, (pag.28)
B. Alte ocupaţii:
6. Prelucrarea silexului, 7. Prelucrarea oaselor, 8. Prelucrarea coarnelor, 9. Prelucrarea pietrei, 10. Folosirea metalului, 11. Torsul, 12. Ţesutul, 13. Împletitul, 14 Ceramica, (pag.29)
VII. Tipul de aşezare, (pag.68)
VIII. Locuinţele, (pag.81)
IX. Îmbrăcămintea şi podoabele, (pag.92)
X. Relaţii de schimb, (pag.94)
XI. Organizarea social-economică, (pag.98)
XII. Manifestări magico-religioase: 1. Figurinele, 2. Ritul funerar, (pag.101)
XIII. Concluzii, (pag.109)

ANEXE
1. Analiza palinologică (ALEXANDRU Madeleine), (pag.116)
2. Prospecţiunea magnetometrică şi geofizică, (pag.118)
3. Analiza silexurilor (prof.univ.dr.doc. STOICOVICI Eugen), (pag.119)
4. Analiza mineralogică a unor fragmente ceramice de tip Boian (prof.univ.dr.doc. STOICOVICI Eugen), (pag.120)
Rezumat, (pag.122)


Nr.IX (1991) [indisponibil]

FLORESCU Adrian C., REPERTORIUL CULTURII NOUA-COSLOGENI DIN ROMÂNIA (AŞEZĂRI ŞI NECROPOLE)
(lucrare cu caracter monografic)


Nr.X (1993) [descarcă numărul integral (8MB)]

PETRESCU-DÂMBOVIŢA M., Reflexions concernant le complexe Noua-Sabatinovka-Coslogeni en contexte europeen, (pag.9)
GERSHKOVICH YA, (pag., On the eastern boundary of the Noua-Sabatinovka-Coslogeni cultural complex, (pag.15)
LASZLO A., Dates radiocarbonne et chronologie de la civilisation Noua-Sabatinovka-Coslogeni, (pag.24)
KLOCHKO V., Weapons of the tribes of the Sabatinovka culture, (pag.43)
SMIRNOVA C., Die Siedlung Mahala II a und II b ein Denkmal der Noya I – und II kultur, (pag.57)
KLUSCHINTEV Wl., Sabbatische Siedlung Jushni Bug, (pag.75)
CAVRUC V., With reference to the formation of the Noua culture, (pag.83)
ANDRIŢOIU I., VASILIEV V., Quelques considerations concernnant la culture Noua en Transylvanie, (pag.101)
LEVITSCKII O.G., SAVA E.N., Nouvelles recherches des etabissements de la culture Noua dans la zone comprise entre le Proutet le Nistre, (pag.125)
ŞERBĂNESCU D., Sceptres of the bronze age discovered within the Mostiştea valley, (pag.157)
NEAGU M., The eastern component of the Coslogeni culture, (pag.165)
PĂUNESCU A., RENŢA E., Contributions a la connaissance des habitants de la culture Coslogeni dans la Vallee de la Ialomiţa, (pag.193)
SCHUSTER CR., Finige bemerkungen zu den Vebindungen der Tei-Mit der Coslogeni kultur, (pag.199)

VARIA
SÂRBU V., DAMIAN P., CIOCEA E., Deux tombes de inhumation du fer decouvertes a Căscioarele, dept. de Călăraşi, (pag.207)
RADEV R., Certain observations upon the necropolises dated back from the 5th to the 1st century b. c. In north-eastern Bulgaria, (pag.217)
ATANASOV G., Cadenas en bronze de Drastar (Silistra), (pag.223)


Nr.XI (1993) [indisponibil]

DUMITRESCU Vladimir, Oameni şi Cioburi, Contribuţii la istoria contemporană a arheologiei româneşti


Nr.XII (1994) [descarcă numărul integral (10MB)]

DIACONU Petre, RECENZII ŞI DISCUŢII ARHEOLOGICE I
Prefaţă, (pag.7)
Abrevieri, (pag.8)
Realităţi arheologice şi consideraţii istorice, (pag.9)
Despre datarea circumvalaţiei şi a bisericii treflate de la Niculiţel, (pag.19)
Două aşezări româneşti de la răscrucea dintre sec.XII şi sec.XIII la Bucov (judeţul Prahova), (pag.33)
Cariera de piatră din secolul al X-lea de la Cernavodă, (pag.43)
Despre Sacidava şi stratigrafia ei , (pag.53)
Despre unele probleme arheologice ale cetăţii de la Adamclisi, (pag.61)
Artă creştină sau mărturii creştine, (pag.71)
Despre istoria Dobrogei în Evul Mediu Timpuriu, (pag.81)
Despre problemele arheologice ale cetăţii Iatrus, (pag.107)
Problemele necropolelor de la Dunărea de Jos din sec.VI-IX în viziunea lui Uwe Fiedler, (pag.121)
Casă domnească sau grajd domnesc, (pag.137)
Din nou despre căldările de lut, (pag.155)
Despre o carte de artă preistorică, cu multe probleme , (pag.169)
Iarăşi despre arta rupestră în România, (pag.183)


Nr.XIII-XIV (1995) [descarcă numărul integral (10MB)]

ARHEOLOGIE

COMŞA Eugen, O unealtă paleolitică descoperită la Vărăşti (jud.Călăraşi), (pag.7)
HĂLCESCU Cornel, Tezaurul de la Sultana, (pag.11)
COMŞA Eugen, Raporturile dintre comunităţile culturii Gumelniţa şi cele ale aspectului cultural „Aldeni II”, reprezentate prin figurinele antropomorfe, (pag.19)
SIMION Mihai, Importurile Stoican-Aldeni din aşezarea gumelniţeană de la Măriuţa (jud.Călăraşi), (pag.29)
ANDREESCU Radian-Romus, „Căscioarele-Ostrovel” - Plastica de os din nivelul Gumelniţa B.I. , (pag.41)
COMŞA Eugen, Un obiect de os din aşezarea gumelniţeană de la Vărăşti, (pag.49)
SCHUSTER C., Cercetări arheologice în aşezarea culturii Glina de la Varlaam, jud.Giurgiu, (pag.53)
COMŞA Alexandra, Analize antropologice privind epoca bronzului din Muntenia, (pag.65)
CAVRUC Valeriu, NEAGU Marian, Date noi privind stratigrafia Grădiştei Coslogeni, (pag.71)
SPIRIDONOVA E., Les resultates preliminaires de l’examen polinilogiques du site Coslogeni, (pag.81)
LEBEDEVA E., Les resultates preliminaires des etudes paleoetnobotaniques du site Coslogeni, (pag.95)
UDRESCU Mircea, Observaţii preliminare privind creşterea animalelor şi vânătoarea în aşezarea de la Coslogeni (jud.Călăraşi), date zooarheologice, (pag.103)
MITREVSKI Dragi, Northen elements regarding the Iron Age culture in Macedonia, (pag.109)
SÂRBU Valeriu, OPREA Vasile, Aşezarea getică din zona Pietroiu, (pag.123)
SÂRBU Valeriu, OPREA Vasile, PANDREA Dumitrel, Cercetări arheologice din aşezarea getică de la Unirea-„Rău” Jud.Călăraşi, (pag.147)
UDRESCU Mircea, DOBRE Elena, Gropile rituale cu animale de la Căscioarele (jud.Călăraşi), date zooarheologice, (pag.167)
FLORESCU Radu, MATEI Cristian, Statele protoelenistice din nordul şi vestul Pontului Euxin, (pag.173)
MATEI Cristian, Notes on the activity in the port of ancient Tomis, (pag.183)
NOICA Nicolae St., MATEI Cristian, DIMA I., MUNTEANU Marcela, Cercetări fizico-chimice privind mortarul de rostuială folosit la instalaţia portuară antică de la Capidava, (pag.193)
COMŞA Maria, Drumul herulilor din anul 512 prin „Ţara tuturor sclavinilor”, (pag.197)
ATANASSOV Gh., Encolpion du Bas Moyen Age avec Saint Georges Militaire et Saint Theodor Stratilat D Appiaria, (pag.207)
DAMIAN Oana, Noi descoperiri monetare bizantine în Dobrogea, (pag.217)
YOTOV Valery, Sur les sabres du Bas Danube, (pag.227)
TROHANI George, DAMIAN Paul, SÂRBU Valeriu, Nouvelles recherches archeologiques a Cătălui – Căscioarele, dep. de Călăraşi, (pag.233)

ISTORIE ŞI CULTURĂ
BOIAGIEV Pirin, Din relaţiile economice şi demografice dintre Călăraşi şi Silistra, (pag.259)
LASCU Stoica, Evenimentele din Balcani (1908-1913) în reflectarea presei din Călăraşi, (pag.265)
ŢIRIPAN Nicolae, Contribuţii călărăşene la Marea Unire, (pag.289)
HAGEA Doina, Contribuţii călărăşene la reforma agrară din 1921, (pag.305)
DIACONU Petre, Apa preotului Enciu, (pag.319)
DIACONU Petre, Caii Sfântului Theodor, (pag.325)
RĂDULESCU Ilie-Ştefan, Călăraşii în memoria şi viziunea scriitorilor români, (pag.329)
ZBÂRNEA Ileana, La citta di Călăraşi-premesi dello sviluppo urbanistico nel XIX secolo, (pag.337)


Nr.XV (1997) [descarcă numărul integral (21MB)]

PALEOLITIC
I.1.BADEA Lucian, Cadrul geomorfologic al aşezării paleolitice de la Giurgiu-Malu Roşu, (pag.9)
I.2.PĂUNESCU Alexandru, ALEXANDRESCU Emilian, Rezultatele preliminare ale cercetărilor privind aşezarea aurignaciană de la Giurgiu-Malu Roşu (campaniile 1992-1996), (pag.16)
I.3.PĂUNESCU Alexandru, ALEXANDRESCU Emilian, Prima aşezare aurignaciană din sud-estul Câmpiei Române, (pag.60)
I.4.PĂUNESCU Alexandra Cristina, Microvertebratele de la Tariverde, aşezarea epigravetiană din Dobrogea centrală, (pag.71)

NEO-ENEOLITIC
II.1.ŞERBĂNESCU Done, Contribuţii la răspândirea civilizaţiei Dudeşti, (pag.81)
II.2.NEAGU Marian, Statuetele antropomorfe ale culturilor Bolintineanu şi Boian din Câmpia Munteniei, (pag.97)
II.3.ŞERBĂNESCU Done, Un nou tip de figurina neolitică, (pag.133)
II.4.URSULESCU Nicolae, Interferenţe şi sinteze în sud-estul României la cumpăna dintre neolitic şi eneolitic, (pag.138)
II.5.COMŞA Eugen, Tipurile de aşezări din epoca neolitică din Muntenia, (pag.144)
II.6.MARINESCU-BÎLCU Silvia, Consideraţii pe marginea organizării interne a unora dintre aşezările culturilor din complexul Precucuteni-Cucuteni, (pag.165)
II.7.PANDREA Stănică, MIREA Maria, SÂRBU Valeriu, Etablissements Gumelniţa dans la vallee de Călmăţui, (pag.202)
II.8.ANDREESCU Radian-Romus, Căscioarele Ostrovel. Plastica de os din nivelul Gumelniţa A2, (pag.219)
II.9.ŞERBĂNESCU Done, Modele de locuinţe şi sanctuare eneolitice, (pag.232)
II.10.LUCA Sabin Adrian, Relaţiile culturale de la sfârşitul neoliticului dezvoltat dintre Transilvania şi ţinuturile înconjurătoare - reflectarea acestora prin materialele arheologice descoperite în aşezarea de la Turdaş-Luncă, jud.Hunedoara, (pag.252)

EPOCA BRONZULUI
III.1.VULPE Alexandru, Tezaurul de la Perşinari. O nouă prezentare, (pag.263)
III.2.SÂRBU Valeriu, Christian Schuster, Mychenische importe einflusse im Donau-Karpaten-schwarzmeerraum. Ein uberlick, (pag.302)
III.3.LEAHU Valeriu, Depozitul de obiecte din bronz descoperit la Arsura, (pag.325)
III.4.JUGĂNARU Gabriel, Un pumnal de tip răsăritean descoperit la Beidaud,jud. Tulcea, (pag.353)
III.5.LASZLO Atilla, On relationships between the Lower Danube Region and the Aegean-Anatolian Area at the end of the Bronze Age and beginning of the Iron Age, (pag.358)


Nr.XV-XVI (2001) [descarcă numărul integral (10MB)]

PREISTORIA DUNĂRII DE JOS
NEAGU Marian, Cultură şi Civilizaţie. Muzeul Dunării de Jos 50, (pag.9)

PREISTORIE
A) ORGANIZAREA SPAŢIULUI ÎN PREISTORIE
NEAGU Marian, Aspecte ale organizării spaţiului în aşezările neoliticului dezvoltat la Dunărea de Jos, (pag.15)
ANDREESCU Radian R., MIREA Pavel, APOPE Ştefan, Dinamica locuirii neo-eneolitice pe Valea Teleormanului, (pag.29)
VOINEA Valentina, Sacralizarea spaţiului locuit. Sacrificii umane, (pag.35)
URSULESCU Nicolae, Positions des constructions-sanctuaires dans les habitats de l eneolithique ancien de la Roumanie, (pag.42)
HAITĂ Constantin, Studiul micromorfologic asupra spaţiilor amenajate din interiorul locuinţelor din siturile eneolitice Hârşova-tell (jud.Constanţa) şi Borduşani-Popină (jud.Ialomiţa), (pag.48)
BEM Cătălin, Les fortifications de l aire Precucuteni et Cucuteni. Entre les axiomes et arhetypes, (pag.53)
MORINTZ Alexandru, Structurile de locuire ale culturii Cernavodă I, (pag.99)

B) VARIA
HANSEN Svend, Anthrpomorphous figural sculpture in the paleolithic and early neolithic period, (pag.109)
DUMITRESCU Vladimir, MARINESCU-BÎLCU Silvia, Noi descoperiri de la Gumelniţa, (pag.114)
DUMITRESCU Vladimir, Arta preistorică în România şi în sud-estul Europei, (pag.145)
LAZĂR Cătălin Alexandru, Date noi privind unele morminte gumelniţene, (pag.173)
RADU Valentin, Grădiştea Coslogeni. Studiul arheoihtiologic al materialului din nivelul neolitic, (pag.184)
BĂLĂŞESCU Adrian, La faune neolithique de l habitat type Bolintineanu de Lunca (dep. de Călăraşi), (pag.190)
PARNIC Valentin, DUMITRU Chiriac, Aşezarea eneolitică de la Măriuţa. Consideraţii preliminare după habitat, (pag.199)
MOISE Dragoş, Studiul materialului faunistic provenit din aşezarea eneolitică de la Măriuţa asupra habitatului, (pag.207)
ŞIMON Mihai, PARNIC Valentin, Aspecte ale eneoliticului din SE Câmpiei Române. Aşezarea de la Şeinoiu, (pag.223)
ŞERBĂNESCU Done, Contribuţii la cunoaşterea ritului şi ritualului funerar practicat de purtătorii civilizaţiei Tei, (pag.234)
BĂLTEANU Cezarina, Date antropologice asupra unor schelete din epoca bronzului-cultura Tei, (pag.243)


Nr.XVIII (2001) [descarcă numărul integral (12MB)]

ANTICHITATE
CONOVICI Nicolae, Elementes de symbolique cosmique dans l aire nord thrace, (pag.10)
NIŢULESCU Virgil Ştefan, RENŢA Elena, Sur les timbres amphoriques decouverts a Giurgeni-Mozacu, (pag.32)
DIACONU Petre, Tempus, Templum, Tâmplă, (pag.38)

CIRCULAŢIE MONETARĂ LA DUNĂREA DE JOS
DIMA Mihai, Un tip monetar mai puţin cunoscut de la Pescenius Niger, (pag.42)
TALMAŢCHI Gabriel, Aspecte ale prezenţei monedelor greceşti, dacice şi republicane în Dobrogea, sec. V-I a. Chr, (pag.44)
ADAMEŞTEANU Gheorghe Mănucu, Monede de aur de la împăratul Vasile al II-lea (976-1025) descoperite pe teritoriul Dobrogei, (pag.50)
VÂLCU Aurel, NEAGU Marian, Un tezaur de monede otomane din sec. XVIII-XIX descoperit la Călăraşi, (pag.53 )

Istorie Modernă şi Contemporană
A) PRIMII 50 DE ANI AI MUZEULUI CĂLĂRĂŞEAN
IONESCU Mihai, 50 de ani de muzeografie călărăşeană, (pag.59)
TEODORESCU Virgil Z., Impresii de la jubileul Muzeului Dunării de Jos din Călăraşi, (pag.65)
HAGEA Doina, Vasile Culică - unul din fondatorii Muzeului Dunării de Jos, (pag.72)
SCĂUNAŞ Nicolae, Preliminarii la o istorie a Muzeului Dunării de Jos, (pag.76)
RĂDULESCU Ilie Ştefan, Tradiţii teatrale călărăşene. Amintiri privind perioada de aur a începuturilor primului Teatru Popular din ţară, (pag.79)
ILIE Nicoleta Luiza, Drama dislocaţilor din Banat în Câmpia Bărăganului, reflectată în documentele de arhivă călărăşene, (pag.83)
TEODORESCU Virgil Z., Oameni şi fapte. Contribuţie la istoria muzeografiei călărăşene, (pag.92)

ISTORIA DUNĂRII DE JOS - 460 DE ANI DE LA PRIMA ATESTARE DOCUMENTARĂ A CĂLĂRAŞULUI
TEODORESCU Virgil Z., TEODORESCU Elisabeta V., Simboluri ale cinstirii înaintaşilor ridicate în forul public prin preocuparea călărăşenilor în sec. al XX-lea, (pag.97)
ŢIRIPAN Nicolae, Eugen Cealâc – edil, ziarist şi om de cultură, (pag.109)
VLĂDĂREANU Alexandru, Catagrafia Mahalalei Plugarilor din târgul Călăraşi (1830), (pag.133)
PĂUNESCU Emilian, BREAZU Florentin, Dunărea în preocupările Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, (pag.140)
MANEA Florentina, Cneazul de la primele ştiri documentare până în sec. al XVIII-lea. Funcţie administrativă, militară sau juridică, (pag.143)
TUDOR Constantin, Tratatul de la Craiova şi cedarea Cadrilaterului, (pag.151)

ETNOGRAFIE – GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ PE VALEA DUNĂRII
MOVILEANU Ala, Arhitectură tradiţională pe Valea Dunării. Materiale şi tehnici de construcţie, (pag.158)
PĂTRAŞCU Constantin, Gospodăria tradiţională din Valea Dunării, (pag.160)
BURCIU Marian, Cercetări etnografice în satele riverane Dunării, zona Ciocăneşti, (pag.162)
POPA Adriana, Portul popular la Dunărea de Jos, (pag.169)

MUZEUL ŞI COMUNITATEA
NIŢULESCU Virgil, Romanian Museums and the local communities, (pag.173)
KISSIOV Yordan, Rolul Muzeului de arte plastice în comunitate, (pag.177)


Nr.XIX (2002) [descarcă numărul integral (12MB)]

IN MEMORIAM VLADIMIR DUMITRESCU
MARINESCU-BÎLCU Silvia, Profesorul Vladimir Dumitrescu, (pag.7)
• Bibliografie, (pag.13)
BRUDIU M., Hommes et pierres. Pages de l histoire de l archeologie roumaine, (pag.22)
LICHTER Clemens, Burial customs of the Lower Danube and Eastern Balkans in the Neolithic and Chalcolithic, (pag.26)
NEAGU Marian, Some aspects of internal division into periods and relative and absolute chronology of the middle neolithic communities developed at the Lower Danube, (pag.43)
MAKKAY J., An imported pottery fragment of the Boian culture and its context in the Hungarian Middle Neolithic, (pag.56)
ŞERBĂNESCU Done, Observaţii preliminarii asupra necropolei neolitice de la Sultana – Valea Orbului, jud. Călăraşi, (pag.69)
BAILEY Douglass W., A new perspective on Neolithic figurines, (pag.87)
LUCA Sabin Adrian, Eine zoomorphe statuette aus der jungsteinzeitliche siedlung von reussmarkt / Miercurea Sibiului / Szerdahely-Petriş (kr. Hermannnstadt / Sibiu / Nagyzszeben), (pag.96)
ANDREESCU Radian-Romus, Reprezentări antropo-zoomorfe în cultura Gumelniţa-Karanovo VI-Kodjadermen, (pag.107)
VOINEA Valentina, Adoratio et Invocatio. Gesturi religioase ancestrale reprezentate pe vase de cult gumelniţene, (pag.112)
PANDREA Stănică, Debuts de la culture Goumelnitsa. Au nord – est de la plaine Roumanie, (pag.122)
MARINESCU-BÎLCU Silvia, A few observations on the internal organization of Gumelniţa communities on Lake Cătălui Islet, (pag.147)
EL SUSI Georgeta, Archaeozoological researches in the eneolithical site from Drăgăneşti – Olt (Slatina Olt county), (pag.154)
SCHUSTER Cristian, Einige Erwagungen bezuglich des Fischfangs in der Vorgeschichte an der Unteren Donau, (pag.159)
SÂRBU Valeriu, General considerations concerning the funerary practices in the Iron Age between the Carpathians and the Danube, (pag.170)
OBERLANDER-TÂRNOVEANU Irina, Digital Archiving in Archaeology. Speaking about the Past to the Future, (pag.199)
• Conferinţă ţinută la radio de Vladimir Dumitrescu în anul 1935 (faximil), (pag.231)
• Lista abrevierilor, (pag.253)

Nr.XX (2003) [descarcă numărul integral (40MB)]

NEAGU Marian, NEOLITICUL MIJLOCIU LA DUNĂREA DE JOS CU PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA CENTRULUI MUNTENIEI
(lucrare cu caracter monografic)

Contents, (pag.8)
MARINESCU-BÎLCU Silvia, Prefaţă, (pag.11)
Cuvânt înainte, (pag.13)
CAPITOLUL I
ISTORICUL CERCETĂRILOR. CADRUL GEOGRAFIC ŞI ELEMENTE DE ECOLOGIE PREISTORICÅ, (pag.15)
Începuturi, (pag.15)
1. Introducere, (pag.17)
2. Încadrarea în zonă şi raporturile cu regiunile vecine, (pag.18)
3. Morfologia, (pag.18)
4. Relieful, (pag.22)
5. Clima, (pag.24)
6. Solurile, (pag.26)
7. Hidrografia, (pag.27)
8. Vegeta¡ia, (pag.28)

CAPITOLUL II
COMUNITĂŢILE DUDEŞTI-CERNICA DIN CENTRUL ŞI SUD-ESTUL CÂMPIEI ROMÂNE, (pag.31)
1. Introducere, (pag.31)
2. Aria de răspândire. Aşezările, (pag.32)
3. Locuinţele, (pag.34)
4. Ocupaţii, (pag.35)
REPERTORIUL AŞEZÅRILOR ŞI DESCOPERIRILOR DUDEŞTI-CERNICA, (pag.46)

CAPITOLUL III
COMUNITĂŢILE BOLINTINEANU ÎN CÂMPIA DUNĂRII, (pag.48)
I. Introducere, (pag.48)
2. Aria de răspândire, (pag.51)
3. Habitatul, (pag.52)
4. Ocupaţii, (pag.56)
5. Concluzii, (pag.63)
REPERTORIUL AŞEZĂRILOR ŞI DESCOPERIRILOR BOLINTINEANU, (pag.71)
BĂLĂŞESCU Adrian, RADU Valentin (CNCP-MNIR), Paleoeconomia animalieră a comunităţilor Bolintineanu, (pag.73)

CAPITOLUL IV
COMUNITĂŢILE BOIAN-GIULEŞTI DIN VALEA DUNĂRII, (pag.88)
1. Arie de răspândire, evoluţie, aşezări, (pag.88)
2. Locuinţele, (pag.92)
3. Ocupaţii, (pag.94)
REPERTORIUL DESCOPERIRLOR BOIAN-GIULEŞTI, (pag.106)
NICULESCU Gheorghe (LNCDCRPCNM), Rezultate analize XRD – incrustaţia ceramică cultura Boian-Giuleşti, (pag.113)

CAPITOLUL V
VIAŢA SPIRITUALĂ A COMUNITĂŢILOR DUDEŞTI-CERNICA, BOLINTINEANU ŞI BOIAN-GIULEŞTI, (pag.114)
I. RITURI ŞI RITUALURI, (pag.114)
A. Necropole. Studii antropologice, (pag.114)
B. Grupuri de morminte. Morminte izolate, (pag.118)
C. Diverse, (pag.119)
II. STATUETE ANTROPOMORFE DUDEŞTI, BOLINTINEANU ŞI BOIAN, (pag.120)
ISTORICUL CERCETĂRILOR, (pag.120)
1. Începuturi, (pag.120)
2. Stadiul actual al cercetărilor, (pag.121)
STATUETELE DUDEŞTI, (pag.122)
1. Piesele descoperite la Dudeşti, Cernica şi Drăghiceanu, (pag.122)
2. Analiză comparativă Muntenia-Oltenia, (pag.123)
3. Contextul arheologic, (pag.124)
4. Caracteristici, origini şi relaţii culturale, (pag.125)
STATUETELE BOLINTINEANU, (pag.126)
1. Locul descoperirii şi contextul arheologic, (pag.126)
2. Tipuri de statuete, pastă, modelaj şi tehnici, (pag.127)
3. Statuetele de la Grădiştea-Coslogeni, (pag.128)
4. Relaţii culturale şi semnificaţii, (pag.130)
STATUETELE BOIAN, (pag.131)
1. Material, tehnică, decor, (pag.131)
2. Contextul arheologic, (pag.133)
3. Semnificaţii, (pag.133)
STATUETELE ZOOMORFE, (pag.134)
DIVERSE, (pag.134)

CAPITOLUL VI
PERIODIZAREA INTERNĂ, CRONOLOGIA RELATIVĂ ŞI CRONOLOGIA ABSOLUTĂ - CONCLUZII, (pag.143)
1. Cultura Dudeşti, (pag.143)
2. Cultura Bolintineanu, (pag.144)
3. Comunităţile Boian-Giuleşti, (pag.149)
4. Cronologia relativă, (pag.150)
5. Cronologia absolută, (pag.151)
SOME ASPECTS OF INTERNAL DIVISION INTO PERIODS AND RELATIVE AND ABSOLUTE CHRONOLOGY OF THE MIDDLE NEOLITHIC COMMUNITIES DEVELOPED AT THE LOWER DANUBE, (pag.156)
BIBLIOGRAFIE GENERALĂ, (pag.167)
LISTA ILUSTRAŢIILOR, (pag.175)
PLANŞE, (pag.179)
ABREVIERI, (pag.259)


Nr.XXI (2004) [descarcă numărul integral (6MB)]

MAI AVEM NEVOIE DE ARTĂ?
ŞUŞARĂ Pavel, Mai avem nevoie de Artă?, (pag.7)
• Mai avem nevoie de Artă?, cugetări despre artă, (pag.10)
• Călăraşi-Silistra 2003, (pag.18)
NEAGU Marian, Magie sau Artă? Artă şi Magie!, (pag.21)
DINCĂ Ana Amelia, Arta între tradiţie şi perenitate, (pag.30)
• Lumini şi structuri vegetale. Expoziţie de pictură I. Sălişteanu, (pag.41)
MOCANU Aurelia, Reconstrucţia mesajelor în muzeele de artă modernă şi contemporană, (pag.44)
COCOŞ Mariana Tomozei, Necesitatea educaţiei estetice şi muzeul de artă contemporană, (pag.47)
DIMITROVA-RACHEVA Plamena, Framework for cultural policy reconsidering, (pag.55)
TĂNĂSESCU Simona, Transition unlimited, (pag.69)
VELIKOVA Elena, Do we still need art today?, (pag.72)
• Exhibition „Paper ’95” organized by the Art Gallery Dobrich, (pag.78)
Dr. PUNGĂ Doina, Perspective ale evoluţiei artelor. Pictorul Mihai Prepeliţă şi necesitatea artei ca memorie a demnităţii umane, (pag.96)
PĂULEANU Doina, Descoperirea Balcicului, (pag.107)
KEITA Ibrahim, Alexandru Ciucurencu (1903-1977). Viaţa şi Opera, (pag.140)
NANU Dan Basarab, Mai avem nevoie de artă?, (pag.149)
• Simpozionul Internaţional „Mai avem nevoie de artă?”, (pag.153)


Nr.XXII (2005) [descarcă numărul integral (22MB)]

STUDII ŞI ARTICOLE
BORONEANŢ Adina, Early Neolithic Lithic Industries (The Banat and Transylvania), (pag.19)
MIREA Pavel, Consideraţii asupra locuirii Starcevo-Criş din sud-vestul Munteniei, (pag.37)
MAXIM Z., Snake Symbolistic in the Prehistory of the South-East Europe, (pag.53)
BINDEA Diana, Zooarcheological Aspects Regarding the Economic Life of Pre- and Proto-historical Sites from Transylvania, (pag.63)
BAILEY Douglass, Studying the Neolithic:An Argument against Generalization, (pag.85)
SEFERIADES M., Note shamanique: A propos du bucrane neolithique de Dikili Tash (Macedoine orientale greque), (pag.97)
LUCA Sabin Adrian, New discoveries of the Neolithic and Eneolithic Fine Arts at Miercurea Sibiului-Petriş, Tărtăria and Lumea Nouă, (pag.115)
NAIDENOVA Evghenia, Characteristics and analogies in Vădastra Pottery found south of the Danube, (pag.127)
ANDREESCU Radian Romus, Valea Teleormanului. Mediul şi comunităţile umane în mil. V a.Chr., (pag.141)
HAITĂ Constantin, Preliminary considerations on the sedimentological sondages performed in the neo-eneolithic tell Borduşani Popină, (pag.151)
SLAVCHEV Vladimir, About the beginning of Gumelniţa culture in north-east of Balkan Peninsula, (pag.161)
BĂLĂŞESCU A., MOISE D., RADU V., The Palaeoeconomy of Gumelniţa communities on the territory of Romania, (pag.167)
TOMESCU Mihai, Probing the seasonality signal in pollen spectra of eneolithic coprolites (Harşova tell, Constanţa county, southeast Romania), (pag.207)
MICU Cristian, MAILLE Michel, MIHAIL Florian, Outils et pieces en pierre portant des traces de faconnage et/ou d’utilisation decouverts a Luncavita (Tulcea), (pag.223)
PANDREA Stănică, VERNESCU Mirela, Câteva observaţii referitoare la raporturile dintre cultura Gumelniţa şi cultura Precucuteni, (pag.263)
CHAPMAN John, Contextual archaeology and burnt house assemblages : categorical analysis of pottery from late neolithic Căscioarele, Romania, (pag.279)
LAZĂR Cătălin, SOFICARU Andrei, Consideraţii preliminare asupra unor oase umane descoperite în aşezarea gumelniţeană de la Căscioarele-Ostrovel, (pag.297)
BEM C., BĂLĂŞESCU A., A few considerations regarding an exceptional archaeological situation. Foundation pit of the settlement or occasional offering, (pag.317)
HANSEN Svend, Eine tonerne rassel in schildkrotengestalt aus Măgura gorgana bei Pietrele-Giurgiu, (pag.337)
PARNIC Valentin, LAZĂR Cătălin, Plastica antropomorfă gumelniţeană de la Măriuţa-La Movilă, (pag.351)
NEAGU Marian, Noi descoperiri în aşezarea de la Căscioarele-Ostrovel, (pag.371)
TERZIJSKA-IGNATOVA Stoilka, Newly found bone figurines at tell Yunatsite, Pazardzhik region, Bulgaria, (pag.377)
VOINEA Valentina, Gesturi şi semnificaţii în arta gumelniţeană, (pag.383)
LAZAROVICI Gheorghe, LAZAROVICI Cornelia Magda, Contribuţii privind arhitectura eneoliticului din Banat, Crişana şi Transilvania, (pag.399)
DOBRINESCU Cătălin, HAITĂ Constantin, Aşezări de tip cenuşar din bronzul târziu în sud-estul României, (pag.421)
MĂNDESCU Dragoş, Considerations sur la chronologie relative et absolute de la necropole Gete de professeur Ichirkovo, region Silistra (Bulgarie du nord-est), (pag.429)
SÂRBU Valeriu, BÂRCĂ Vitalie, Figurative representations on sarmatian and geto-dacian phalerae of 2-1 centuries, (pag.441)
ŢÂNŢĂREANU E., Date despre locuirea medievală românească din castrul roman de la Poiana Flămânda-Teleorman, (pag.455)


Nr.XXIII (2006) [descarcă numărul integral (30MB)]

CATALOGUL COLECŢIILOR DE ARTĂ


Nr.XXIV (2008) [descarcă numărul integral (44MB)]

PRÉHISTOIRE
NEAGU Marian, Le neolithique moyen au Bas Danube, (pag.7)
BOYADZIEV Yavor, BOYADZIEV Kamen, Ethnocultural processes in southern Dobrogea during the Vth millennium BC, (pag.23)
BINEVA Valeria, Up close and personal: an intimate approach to the Gumelnita figurines, (pag.35)
RADU Adriana, Quelques considérations sur des puits rituels énéolithiques, (pag.45)
VERNESCU Mirela, STOIAN Viorel, Archaeological discoveries from Ramnicelu, Braila county, (pag.63)
MAZANOVA Velitschka, Der frühbronzezeitliche Schmuck von Tell Yunatzite, (pag.77)
ASLANIS Ioannis, BOYADŽIEV Yavor, Die Frühbronzezeitliche Befestigung im Tell Yunatsite, (pag.93)
TERZIJSKA-IGNATOVA Stoilka, Double-sided zoomorphic figurines from Tell Yunatsite, (pag.99)
DIMOV Todor, Prehistoric settlement in „Dolapkulak” location near Draganovo village, Dobrich district, Bulgaria, (pag.107)

ANTIQUITÉ
AGRE Anna, Quelques remarques sur la période VIII-VIe siècles av.J.-C. en Bulgarie du Nord-ouest, (pag.125)
DRAGANOV Bojidar Angelov, The Cult of Hermes in Moesia Inferior, (pag.149)
VARBANOV Varbin, DRAGOEV Dean, RUSEV Nikola, Archaeological Research in the Roman Fort Trimammium (Preliminary report), (pag.159)
BARNEA Alexandru, Dvrostorvm et le monde des celtes, (pag.171)
BOEVA–KANCHEVA Dragomira, DIJANOVA Nina, Spätantiker Keramikkomplex aus Durostorum – Dorostol, (pag.177)
RADOSLAVOVA Galena, ATANASOV Georgi, Ancient tombs from Abritus and Durostorum, (pag.187)
EL SUSSI Georgeta, Data about hunting practices by halmyris (Murighiol, Tulcea county) inhabitants in the 4th–7th centuries A.D., (pag.201)
MADGEARU Alexandru, A stick with dove head found at Halmyris, (pag.221)

HISTOIRE MÉDIÉVALE
KIRILOV Chavdar, KOLEVA Rumjana, Durostorum-Drăstăr zwischen Antike und Mittelalter: Einige Resultate der Rettungsgrabung 2007, (pag.231)
YOTOV Valeri, Épée d’Ostrov – un vestige d`après la bataille près de Varna en 1444, (pag.251)
YOTOV Yoto, The Dristra battle (1087), (pag.257)
KOSTOVA Rossina, The Lower Danube in the Byzantine naval campaigns in the 12th c., (pag.269)
PARASCHIV-TALMAŢCHI Cristina, APARASCHIVEI Dan, About the Early Medieval Ceramics from Oltina „Capul Dealului” (Constanţa county), (pag.283)
TODOROVA Evelina, Timbres amphoriques médievaux du Musée de Silistra, Bulgarie de nord-est, (pag.301)
DONCHEVA Stela, NIKOLOV Nikolai, Early Medieval Lead Icons From the Bulgarian Land, (pag.315)

HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE
BOYCHEV Petar, Bulgarian-Romanian Confrontation in 1916 and concern about soldiers’ graves in both countries, (pag.329)

ETHNOGRAPHIE
RUSU-PĂSĂRIN Gabriela, Rites of passage-novel sequences in Oltenia region, (pag.351)
EMILIYANOVA Boryana, Toponymes d’origine roumaine. Des villages danubiens dans la region de silistra, (pag.361)
KOLEVA Krasimira, The Danube Bulgarian Anthropological Area, (pag.369)
DELEANU Mia Isabela, The Misunderstood Civilization (Bulgarians of Romania, way too far from complete understanding), (pag.375)
DOBRINESCU Cerasela, Aspects of traditional fishing in south-dobrudjan villages, (pag.381)

NOTE
BEM Cătălin, BĂLĂŞESCU Adrian, A note concerning a 14C dating from the tell at Bucşani Pod (Giurgiu county, Romania), (pag.389)


Nr.XXV (2008) [descarcă numărul integral (21MB)]

• Avant-propos, (pag.5)
IRIMIA M., Niculae Conovici (1948-2005), (pag.9)
NEAGU M., Nae!, (pag.23)
PIPPIDI A., Pour un ami, (pag.25)
TROHANI G., Souvenirs de Coţofeni, (pag.27)
CÂNDEA I., Niculae Conovici – Les origines d’un archéologue éminent, (pag.31)

AMPHORES ET TIMBRES AMPHORIQUES
AVRAM A., Une hypothèse sur les «symboles éponymiques» dans le timbrage amphorique thasien, (pag.39)
BADOUD N., Un nouveau prêtre d’Halios sur les timbres amphoriques de Rhodes, (pag.43)
BOUZEK J., Les amphores et les timbres amphoriques à Pistiros, (pag.47)
FEDOSEEV N.F., Агораномы Синопы. Памяти друга, (pag.57)
GARLAN Y., Les graveurs des timbres amphoriques d’Héraclée Pontique, (pag.71)
IRIMIA M., Découvertes de timbres amphoriques dans la zone du lac de Taşaul, (pag.87)
KAC V.I., Colchian and ‘Pseudo-Colchian’ Amphorae and Stamps, (pag.103)
LAWALL M.L., Rhodian Amphora Stamps from Gordion 189 BC, (pag.111)
MATEEVICI N., Thasian Amphora Stamps from the Settlement of Koshary, (Odessa District, Ukraine), (pag.121)

PONT GAUCHE ET BAS DANUBE: VARIA ARCHAEOLOGICA
DUPONT P., LUNGU V. et OKHOTNIKOV S., Un nouveau vase béotien d’Olbia au Musée Archéologique d’Odessa, (pag.131)
MUŞEŢEANU C. et ELEFTERESCU D., Les ateliers de lampes de Durostorum, (pag.135)
NEAGU M., Le site néolithique de Piscul Crăsani, (pag.149)
PETOLESCU C.C., Une inscription de Păcuiul lui Soare, (pag.173)
SÎRBU V., Les figurines anthropomorphes et zoomorphes découvertes dans l’enceinte sacrée dace de Pietroasa Mica – Gruiu Dării (dép. de Buzău), (pag.177)
TROHANI G., Aperçu sur les vases conteneurs des Géto-Daces en Munténie, (pag.195)
• Abréviations, (pag.225)


Nr.XXVI (2008) [descarcă numărul integral (14MB)]

TALMAŢCHI Gabriel, Some data concerning the Macedonian bronze coin in Dobrudja (isolated discoveries and hoards), (pag.7)
PETAC Emanuel, IONESCU Mihai, ALEXANDRU Nicolae, CONSTANTIN Robert, ALEXIU Alexandru, The funerary coin hoard discovered in 2005 at Mangalia, Constanţa county, (pag.39)
GĂZDAC Cristian, HUMER Franz, Coin moulds that have produced the so-called “limesfalsa” at Carnvntvm, (pag.49)
ISVORANU Theodor, POPESCU Antoniu, An uncommon issue of Marcus Aurelius from Asia Minor, (pag.63)
VASILIŢĂ Ştefan, Coins issued at Istros, Tomis and Callatis discovered in Dobrudja, (pag.67)
MIHAYLOV Stoyan, Seventh-to-eighth century Byzantine bronze coins from northeastern Bulgaria, (pag.77)
VÎLCU Aurel, Monnaies byzantines d’or du trésor découvert à Dinogetia en 1939, (pag.87)
OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU Ernest, A forgoten 19th century find of Wallachian and Moldavian coins: “Podolia” 1862, (pag.97)
DERGACIOVA Lili, Fälschungen von kleinmünzen des 17. Jh. Und ihre verbreitung im süd-östlichen Europa, (pag.131)
VELTER Ana-Maria, MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, PÎRVULESCU Cosmin-Dan, Monnaies européennes occidentales découvertes dans la nécropole de Tunari – église (2005), (pag.149)

Nr.XXVII (2009) [descarcă numărul integral (13MB)]

NITULESCU Virgil, Museums of today: A role to play in the tourism industry, (pag.7)
ŞTEFAN Daniel, Cross border tourism at Lower Danube - Brief presentation, (pag.15)
TSARAVOPOULOS Aris, Can an archaeological site contribute to the sustainable development of a remote island?, (pag.21)
NENOV Nikolay, European Heritage Buildings Tourist Itinerary Guidebook, (pag.27)
BORISOVA Diana, Regional Museum of History Dobrich – Dobroudja – Land of our forfathers, (pag.31)
MATEVA Boriana, Thracian royal tomb of Sveshtari - from an archaeological site to a tourist destination, (pag.49)
CHERA Constantin, History and Tourism at the Pontus Euxinus - Black Sea, (pag.55)
VASILEVA Teodora, TSVETANOV Tsvetalin, Maize Fair – a Museum Product which Reveals Immaterial Cultural Values to the Public, (pag.57)
GANCHEVA Daniela, Razgrad Ethnography and folklore – fundament of contemporary tourist product, (pag.61)
IVANOV Ivan, Establishment of the archaeological preserve ABRITUS as modern site of the cultural tourism (2002 – 2005), (pag.67)
KISSIOV Yordan, Art Gallery – Silistra, (pag.71)
TANTAREANU Ecaterina, TANTAREANU Alexandra, The Balaceanu court at Tatarastii de Sus, The latest representation of the fortified boyar`s manor type of architecture in Valahia, (pag.75)
IVANOVA Daniela, BOYCHEV Petar, Tutrakan like tourist destination, (pag.79)
TERZIJSKA-IGNATOVA Stoilka, NIKOLOVA Penka, Cultural heritage and museums, (pag.87)
• Ilustrations, (pag.91)


Nr.XXVIII (2011) [descarcă numărul integral (28MB)]

BARNEA Alexandru, Orient et Occident au Bas-Danube, (pag.5)
BAL Lucinia, A shared history and culture: ingredients of European cohesion, (pag.7)
KOLEVA Krasimira, The river Danube for Homo Balcanicus – a basic concept in the picture of the world, (pag.10)
NEAGU Marian, The Neolithic settlement from Gălăţui – Movila Berzei, (pag.15)
BINDEA Diana, Preliminary archaeozoological data on the Neolithic settlement in Gălăţui-Movila Berzei, (pag.19)
BOYADZHIEV Yavor, SLAVCHEV Vladimir, Late Neolihic settlement near the Village of Apriltsi, Pazardzik district, Bulgaria, (pag.32)
TERZIISKA-IGNATOVA Stoilka, GUROVA Maria, Finds from the Neolithic settlement Apriltsi, (pag.49)
CHERNAKOV Dimitar, A Hoard of ceramic vessels in a Chalcolithic necropolis near the village of Kosharna, District of Rousse, (pag.59)
NEAGU Marian, MĂNDESCU Dragoş, The anthropomorphous clay figurines from Gumelniţa tell settlements at Teiu (Argeş county). A preliminary approach, (pag.75)
GEORGESCU Migdonia, NICULESCU Gheorghe, Preliminary considerations on Gumelnita statuettes of Teiu, Argeş district, based on microscopy and XRF analysis, (pag.93)
GUROVA Maria, Prehistoric Flint Assemblages from Bulgaria: a Raw Material Perspective, (pag.96)
MATEVA Boryana, PARNIC Valentin, Typological and use-wear analysis of flint tools from Tell Măriuţa, judeţul Călăraşi, (pag.116)
BOLOHAN Neculai, Resuming the research of the Coslogeni group (Late Bronze Age) settlement systems. First step, (pag.128)
SCHUSTER Cristian, TUŢULESCU Ion, Some remarks about the tools used for obtaining salt in prehistory in Northern Oltenia, (pag.139)
ELEFTERESCU Dan, Two gnostic pieces from Durostorum, (pag.153)
DONEVSKI Peti, Urban planning of the Canabae Legionis XI Claudiae (Moesia Inferior), (pag.158)
EL SUSI Georgeta, Animal breedind in late Roman settlements from Dobrudja, in the light of research at Murighiol (Halmyris, Tulcea county), (pag.170)
MATEI Cristian, Warnings, alerts and signal-safety sounds and lights used by the Roman army of the Danube, (pag.190)
SCHUSTER Cristian, POPA Traian, The Santana de Mureş Culture on the Lower Argeş river district, (pag.210)
BARNEA Iuliana, BARNEA Alexandru, La Basilique Episcopale D’Histria. Proportions, (pag.215)
ATANASOV Georgi, IOTOV Valeri, MIHAJLOV Kristian, The medieval fortress (beginning of 9th – beginning of 11th c.) near the village of Okorsh, Silistra province, (pag.220)
MAKROPOULOU Despina, KALAMARA Pari, GLYTSI Elena, The Βyzantine Museum of Didymoteichon: Its permanent exhibition (under construction), (pag.240)
LINARDATOS Nikolaos, Byzantine museum of Didymoteichon: the collection of archival material for the documentation of its permanent exhibition, (pag.242)
TRANDAFIR Marian, The life and activity of Petre Diaconu, (pag.259)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.cimec.ro , 2014