Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (7)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

DACOROMANIA (ACADEMIA ROMÂNĂ)

Seria nouă a revistei de lingvistică şi filologie „Dacoromania” (cu sigla DR) apare, începând din anul 1994, sub egida Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, fiind publicată la Editura Academiei Române din Bucureşti.
Prima serie a revistei „Dacoromania” a apărut la Cluj între 1920 şi 1948, ca buletin al Muzeului Limbii Române, prestigios centru ştiinţific al Universităţii clujene în perioada interbelică, institut înfiinţat şi condus de reputatul lingvist şi istoric literar Sextil Puşcariu. Revista a devenit o carte de vizită a şcolii filologice clujene, câştigându-şi renumele de „cel mai bun periodic de specialitate al epocii” (Iorgu Iordan). La această tradiţie se adaugă apoi şi cea reprezentată de revista „Dacoromania”. Jahrbuch für östliche Latinität, apărută la Freiburg i. Br., în Germania, în perioada 1973-1991, la iniţiativa şi sub conducerea lui Paul Miron şi Elsa Lüder. Şi, în fine, noua serie continuă revista „Cercetări de lingvistică”, publicată sub auspiciile Institutului clujean între anii 1956 şi 1993, care se revendică, prin profil şi, în cele mai multe numere, prin ţinuta ştiinţifică, de la vechea „Dacoromania”.
Această revistă ştiinţifică este reprezentativă în primul rând pentru activitatea lingviştilor din centrul universitar şi academic al Clujului, dar cu o largă cuprindere şi a celorlalte spaţii academice şi universitare româneşti, precum şi ale lingvisticii europene. Profilul revistei este unul generos, deschis aproape tuturor domeniilor şi orientărilor lingvistice ale secolului nostru. El este, totuşi, individualizat mai ales de cercetările tradiţionale ale lingvisticii clujene: istoria limbii române, gramatica, dialectologia, lexicologia şi lexicografia, fonetica şi fonologia, onomastica, filologia, limbile romanice, teoria limbii, completate, în ultimii ani, de lingvistica textului, de lingvistica computaţională şi de lingvistica integrală de sorginte coşeriană, aceasta din urmă dezvoltată spectaculos la Facultatea de Litere a Universităţii clujene, în special în ultimul deceniu. În aproape fiecare număr se publică recenzii şi prezentări de cărţi şi se consemnează principalele manifestări interne şi internaţionale din domeniul lingvisticii. În nr. 2 din fiecare an sunt incluse un Indice de autori şi un Indice de cuvinte.
Articolele publicate sunt scrise, cele mai multe, în limba română, dar o pondere mare o ocupă, mai ales în ultima perioadă, cele în limbi de largă circulaţie europeană, precum engleza sau franceza. Rezumatele în limbi străine, precum şi cuvintele-cheie, alături de pagina web a revistei, permit un acces cât mai larg la informarea ştiinţifică.
Consiliul director al revistei este format din personalităţi ilustre ale ştiinţelor limbii din România şi din ţări ca Italia, Germania, Anglia şi Belgia, iar Colegiul de redacţie cuprinde specialişti cunoscuţi de la Institutul „Sextil Puşcariu” şi de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Periodicitate: semestrială
Disciplină: lingvistică
Anul fondării: 1994
ISSN: 1582-4438
Limbi de publicare: engleză, franceză, română
Procedură de evaluare: double blind peer review
Politică editorială: publicaţie cu acces liber, fără taxe de publicare
Website: http://www.dacoromania.inst-puscariu.ro
,

I, 1994-1995

Argument, (pag.11)

BORCILĂ Mircea, Şcoala lingvistică clujeană în perspectivă istorică, (pag.15)
LÜDER Elsa, „Dacoromania” în exil, (pag.21)
COSERIU Eugenio, Principii de sintaxă funcţională, (pag.29)
NICULESCU Alexandru, Latinitate, romanitate, romanitate, (pag.69)
RENZI Lorenzo, Cele mai vechi versuri ale Mioriţei, (pag.87)

AL V-LEA SIMPOZION NATIONAL DE DIALECTOLOGIE - CRAIOVA, 27-28 MAI 1988 (Comunicări prezentate de cercetători clujeni)
BELTECHI Eugen, Perfectul simplu în graiurile bănăţene actuale, (pag.103)
GRECU Doina, „Cerbice” şi „guşă la bou”. Note pe marginea unor răspunsuri la Chestionarele ALR I şi II, (pag.117)
MARII I., ALR - Din însemnările unui redactor (V): documentarea „onomasiologică” şi „semasiologică” a gesturilor în ALR II, (pag.121)
MLADIN Constantin-Ioan, Consideraţii privind elementele lingvistice comune în graiurile din Banat şi din Oltenia, (pag.133)
MOCANU Nicolae, Forme de gerunziu întâlnite în atlasele lingvistice româneşti, (pag.145)
RUSU Gr., În legătură cu unele probleme privitoare la „palatalizarea labialelor” în graiurile dacoromâne, (pag.157)
ZDRENGHEA M., Elemente populare în versiunea românească din Gramatica limbii latine a lui Gheorghe Şincai, (pag.167)

*


ANGHEL Ioana, Note lexicale şi etimologice, (pag.173)
BACIU Ioan, Adverbes à double statut: de phrase et de manière, (pag.179)
BUCERZAN Dana, Coeziune şi coerenţă în poezia lui Ion Vinea, (pag.187)
CHERATA Sanda, VUŞCAN Teodor, TAMAIANU Emma, SILEX - Un sistem lexico-morfologic computerizat pentru analiza textelor româneşti, (pag.201)
COMŞULEA Elena, Câteva corespondenţe lexicale în vechi versiuni ale Bibliei, (pag.213)
DRAŞOVEANU D. D., Cât, ca şi decât, într-un microsistem, (pag.225)
FELDSTEIN F. Ronald, Accentul verbului în limba română, (pag.229)
FERRO Teresa, Din morfologia verbului în Conciones de Silvestro Amelio, (pag.251)
FLOREA Ligia-Stela, Optativul - mod sau modalitate? Tipuri de enunţ optativ în franceză şi română, (pag.263)
MARIAN Rodica, Obsesia timpului şi a „micului eu” în textul integral al Luceafărului, (pag.277)
MARII I., Corrigenda et addenda la Dicţionarul limbii române (DLR), litera S: slab-sponghios, (pag.297)
MIHAIL Cristian, Modificări semantice în lexicul latin al românei sub influenţa mediului militar (II), (pag.313)
PAVEL Eugen, Ştefan Pasca şi vechiul scris românesc, (pag.321)
ŞERBAN Felicia, Din lexicul scrierilor lui Dosoftei, (pag.333)
TĂTARU Beatrice, Subordonatele cauzale introduse prin quod, quia (criterii de clasificare), (pag.353)
TEIUŞ Sabina, Învechit şi regional în VAL RUM. 6, (pag.363)
TOMA Ion, Particularităţile demersului etimologic în toponimie, (pag.371)
VLAD Carmen, Sensul poetic: între evanescenţă şi pregnanţă, (pag.385)

Indice de autori, (pag.393)
Indice de cuvinte, (pag.401)


II, 1996-1997

Alf Lombard (HOFFMAN Heinz), (pag.17)

AL VI-LEA SIMPOZION NAŢIONAL DE DIALECTOLOGIE - CLUJ-NAPOCA, 12-14 octombrie 1990
BARA Mariana, Categoria gramaticală a determinării in aromână (articularea hotărâtă a adjectivului calificativ), (pag.39)
CALOTĂ Ion, Elemente sud-dunărene în graiul rudarilor din Oltenia, (pag.47)
CIOLAC Marina, Cu privire la bidialectalismul unor vorbitori aromâni din România, (pag.53)
DĂNILĂ Simion, Reflexe ale genitivului dialectal în onomastica bănăţeană, (pag.61)
FLOREA A. I., «Moldovenesc», «românesc», «rusesc» în comentariile lingvistice ale subiecţilor ALM, (pag.69)
GRECU Doina, Probleme comune în chestionarele ALR I şi ALR II, (pag.79)
IANCU Victor, Preocupări de dialectologie în săptămânalul „Gutinul” (1889- 1890), (pag.85)
IONIŢĂ C. Vasile, Observaţii pe marginea unui glosar dialectal, (pag.91)
MAGDA Manu Margareta, Aspecte ale comportamentului lingvistic al vorbitorilor de limbă română (pe baza textelor dialectale), (pag.97)
MARIN Maria, Un mijloc de realizare a actualizării acţiunii verbale în graiurile de tip nord-vestic, (pag.105)
MARINESCU Bogdan, Observaţii asupra repertoriului lingvistic pe baza datelor din ALR I, (pag.111)
MĂRII Ion, ALR - Din însemnările unui redactor (VII): documentarea lexicală terminologică şi semasiologică121
NEGOMIREANU Doina, Cuvinte regionale şi populare în vocabularul operei lui T.Arghezi, (pag.133)
NEIESCU Petru, Câteva probleme privind studiul graiurilor şi al dialectelor româneşti, (pag.137)
NUŢĂ Ion, Observaţii asupra graiului unui localităţi anchetare pentru ALR II şi NALR, (pag.153)
PAVEL Vasile, Atlasul lingvistic român pe regiuni - Basarabia, Bucovina de Nord, Transnistria. Reconsiderări, sarcini, modalităţi de cartografiere, (pag.159)
POPESCU Sp. Radu, Dialectologia în paginile revistei „Arhivele Olteniei" (seria veche), (pag.169)
SARAMANDU Nicolae, Romanitatea răsăriteană în lumina comparaţiei interdialectale, (pag.177)
TEAHA Teofil, Geolingvistica românească în perspectiva elaborării ALiR, (pag.183)
VÂNTU Ileana, Ancheta de tip arhivă fonogramică: dialog sau comunicare dirijată, (pag.193)
VULPE Magdalena, Note de semantică dialectală: dr. bănui, (pag.201)

*


ROSEN G. Carol, Interfaţa dintre rolurile semantice şi relaţiile gramaticale iniţiale, (pag.207)
NICULESCU Alexandru, Sur la position de l'article défini en roumain, (pag.253)
BOC Oana, Funcţia oximoronului in instituirea unui model al lumii în Flori de mucigai de Tudor Arghezi, (pag.267)
CHERATA Sanda, VUŞCAN Teodor, TÂMÂIANU Emma, SILEX - Funcţiile de leatizare şi de generare a paradigmelor, (pag.273)
CHEŞCHEŞ Manuela, Redondances et renforcements. Une esthétique de la répétition dans La Chanson de Roland, (pag.287)
EDELSTEIN Frieda, TĂTARU Beatrice, La preposition circonstancielle de lieu en latin, (pag.303)
GIOSU Ştefan, A (se) naşte „naitre”, (pag.311)
MIHAIL Cristian, Modificări semantice în lexicul latin al românei sub influenţa mediului militar (HI), (pag.325)

CRONICĂ
Lessico, lessicografia e insegnamento linguistico. Convegno di Studi Rumeni. Roma. 21-24-aprilie 1997 (TEIUŞ Sabina), (pag.333)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Crestomaţia limbii romane vechi, vol.I (1521-1639), alcătuită de EMANUELA BUZĂ, MAGDALENA GEORGESCU, ALEXANDRU MAREŞ şi FLORENTINA ZGRAON, Coordonator: ALEXANDRU MAREŞ, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1994, 246 p. (GHERMAN Mihai), (pag.337)
CARMEN VLAD, Sensul, dimensiune esenţială a textului, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1994, 214 p. (OLTEAN Ştefan), (pag.338)
Lirică friulană în limba română: Poezie friulană. Din Renaştere până în zilele noastre / Poesie furlane. De Rinassince al Nufcent / Poesia fiulana. Dai Rinascimento al Novecento, Traduceri de PIMEN CONSTANTINESCU, ediţie de NICOLAE MOCANU, Cluj-Napoca, Editura „Clusium”, 1993, 578 p. (DIMITRESCU Florica), (pag.341)
SUSAN EHRLICH, Point of View. A Linguistic Analysis of Literar Style, London & New York, Routledge, 1990, X - 132 p. (OLTEAN Ştefan), (pag.345)
R. K. HERBERT (ed.) Language and Society in Africa. Witwatersrand University Press, [1992]. X- 364p. (SCHVEIGER Paul), (pag.347)
MESTHRIE, R., A Sociolinguistic Histoiy of Bhojpuri-Hindi in South Africa. Language in Indenture, Witwatersrand University Press. [1991], XVI + 321 p. (SCHWEIGER Paul), (pag.347)
WITOLD TRUSZKOWSKI, Studia sociolinguistica ad dialectologiam dacoromanam pertinentia. Sermo incolarum vici Drăguş in Transilvania dacoromana siti cum sennone incolarum viei Ochotnica Dolna in Montibus Gorce siti comparatur, Cracovia, 1992, 168 p. (VINŢELER Onufrie), (pag.348)

• Indice de autori, (pag.351)
• Indice de cuvinte, (pag.361)


III-IV, 1998-1999

AL VIII-LEA SIMPOZION NAŢIONAL DE DIALECTOLOGIE BELINŢ (TIMIŞ), 13-15 OCTOMBRIE 1994
BELTECHI Eugen, Lecturi dialectale ALR II 76/Chizătău (= NALR-Banat 85), (pag.115)
DANILĂ Simion, Lexic dialectal în toponimia satului Belinţ (jud.Timiş), (pag.21)
DELEANU Mihail Marcu, Un secol de poezie dialectala cultă în Banat, (pag.27)
FELECAN Nicolae, Elemente latine în lexicul graiurilor din nordul ţării, (pag.33)
GRECU Doina, Din materialul ALR. Sărbători băbeşti, (pag.43)
GROZA Rozalia, Privire comparativă asupra anchetelor dialectale pentru ALR I şi ALRR - Transilvania în localitatea Feleacu-Cluj, (pag.49)
IONIŢĂ C. Vasile, Termeni eufemistici pe baza ALR II-1. Supliment, (pag.57)
PALIGA Sorin, Hidronimia şi dialectele trace ca precursoare ale dialectelor limbii române, (pag.67)
TEAHA Teofil, Lat. aggestum în limba română, (pag.75)
ZAGAEVSCHI Vladimir, Un sincretism arhaic dialectal la verbele de conjugarea I, (pag.81)

MUZEUL LIMBII ROMÂNE. 75 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE. CLUJ-NAPOCA, 25-27 OCTOMBRIE 1994
ANGHEL Ioana, George Giuglea şi Muzeul Limbii Române, (pag.93)
BEREJAN Silviu, Graiul din Republica Moldova şi limba literară comună, (pag.101)
COMŞULEA Elena, Din istoricul culegerii de material dialectal. Sever Pop, (pag.111)
DĂNILA Simion, Numele de botez în relaţia structuri sociale – antroponimie într-un sat bănăţean (Belinţ-jud.Timiş), (pag.117)
GHERMAN Mihai, Nicolae Drăganu - filolog, (pag.135)
GOICU Viorica, Nicolae Drăganu şi onomastica din Ţara Zarandului, (pag.141)
GRECU Doina, Din materialul ALR sânt-sfânt, (pag.147)
ISTRATE Mariana, Un prieten al românilor: Giandomenico Serra. Perioada clujeană, (pag.155)
PIETREANU Maarica, Sinonimia frazeologică (cu privire la expresiile privind actul vorbirii), (pag.159)
POP Dumitru, Folclor şi literatură română în Transilvania. Epoca veche, (pag.167)
TEIUŞ Sabina, DA şi DLR - permanenţe şi mutaţii în lexicografia românească, (pag.175)
TOPALĂ Dragoş, Structuri interactive în Letopiseţul Bălenilor, (pag.181)
NICULESCU Alexandru, Sextil Puşcariu - un simbol al demnităţii transilvane, (pag.187)
AVRAM Mioara, O lexicografă de neuitat Lia Puşcariu Manoilescu (1907-1965), (pag.189)
USCĂTESCU George, Linguaggio e creatività nelle scienze umane, (pag.201)
MIHAIL Cristian, Modificări semantice în lexicul latin al românei sub influenţa mediului militar. (IV) -Rom. sarcină, (pag.213)
PAVEL Eugen, Prima bucoavnă tipărită în limba română şi posteritatea ei, (pag.217)
OLTEAN Ştefan, Despre semantica propoziţiilor declarative încapsulare, a întrebărilor şi a exclamaţiilor, (pag.231)
MARIAN Rodica, Conceptul blagian al „sofianicului” la Eminescu, (pag.243)

IN MEMORIAM
Bertil Malmberg (1913-1994) (SALA Marius), (pag.251)
GUŢIA Ioan, (1917-1998) (TEIUŞ Sabina), (pag.255)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Grigore Rusu, Viorel Bidian, Dumitru Loşonţi, Atlasul lingvistic român pe regiuni - Transilvania, vol.II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1997, 308 p. (GROZA Rozalia), (pag.261)
D. D. Draşoveanu, Teze şi antiteze în sintaxa limbii române, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 1997, 286 p. (MINICĂ Mircea), (pag.262)
Dumitru Copceag, Tipologia limbilor romanice, Ediţie de Ion Mării şi Nicolae Mocanu, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 1998, 256 p. (BOJOGA Eugenia), (pag.265)
Romulus Todoran, Contribuţii la studiul limbii române, Ediţie de Ion Mării şi Nicolae Mocanu, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 1998. 336 p. (BELTECHI Eugen), (pag.270)
Ştefan Munteanu, Introducere în stilistica operei literare, Timişoara, Editura de Vest, 1995, 362 p. (ŞTEFĂNESCU Maria), (pag.275)
Rodica Marian, „Lumile” Luceafărului, Cluj-Napoca, Editura Remus, 1999, 500 p. (BORCILĂ Mircea), (pag.277)
Ştefan Hazy, Predicativitatea: determinare contextuală analitică, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1997, 150 p. (DĂNCUŢĂ Sorina), (pag.280)
Marius Sala. Introducere în etimologia limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1999, 252 p. (HARHĂTĂ Bogdan), (pag.281)
Gheorghe Bârlea, Contraria latina, Contraria romanica (Sistemul antonimelor în limba latină şi reflexele sale în limbile romanice), Bucureşti, Editura ALL, 1999 (BOJOGA-CELAC Alina), (pag.282)
Ferdinand De Saussure, Curs de lingvistică generală. Publicat de Charles Bally şi Alben Sechehaye, în colaborare cu Albert Riedlinger. Ediţie critică de Tullio De Mauro. Traducere şi cuvânt înainte de Irina Izverna Tarabac, Iaşi, Editura Polirom, 1998 (BOJOGA Eugenia), (pag.286)
Syntax und Stilistik der Alltagssprache. Beitrăge der 12. Aibeitstagung zur alemamschen Dialektologie, 25. bis 29. September 1996 în Ellwangen/Jagst, Herausgegeben von Arno Ruoff und Peter Löffelad. IDIOMATICA, Veröffentlichungen der Tübingen Arbeitsstelle „Sprache in Südwestdeutschland”, Band 18. Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1997, 296 p. (VULPE Magdalena), (pag.289)
Leo f. Hoye, Adverbs and Modality in English, London and New York, Longman, 1997, 322 p. (GREERE Lumini?a Anca), (pag.292)
„Il Nome nel testo”. Rivista internazionale di onomastica letteraria. diretta da MARIA GIOVANNA ARCAMONE, DAVIDE DE CAMILLI, BRUNO PORCELLI, Pisa, I, 1999 (ISTRATE Mariana), (pag.295)

Indice de autori, (pag.299)
Indice de cuvinte, (pag.307)


V-VI, 2000-2001

COŞERIU Eugeniu, Creaţia metaforică în limbaj, (pag.11)
USCĂTESCU George, Lenguaje poetico y musical en Garcia Lorca, (pag.35)
NICULESCU Alexandru, Originile creştinismului românesc. Greco-latinitatea, (pag.51)
MUNTEANU Ştefan, Note filologice, (pag.71)
DIMITRESCU Florica, Elemente japoneze recente în limba română, (pag.79)

*


BOC Oana, Consideraţii asupra implicaţiilor narativului în configurarea dimensiunii spaţio-temporale în Flori de mucigai, (pag.109)
EFTENIE Simona, Răspunsurile lui Mihail Sadoveanu la ancheta ALR I, (pag.117)
FAICIUC Elisabeta, Biblioteca Muzeului Limbii Române şi a Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară din Cluj, (pag.135)
FENECHIU Carmen, Contribuţii la sintaxa participiului în De coniuratione Catilinae, (pag.151)
GHERMAN Mihai, Lexicografie şi gramatică în Dicţionarul lui Teodor Corbea, (pag.161)
GROZA-COLCIAR Rozalia, Prezentul în discursul narativ al lui Max Blecher, (pag.165)
ISTRATE Mariana, Între „meriggiare” al lui Eugenio Montale şi „meriza” transilvan, (pag.181)
KRIEB Silvia, Interjecţii regente în vorbirea populară, (pag.187)
MARIAN Rodica, Lectura poemului Peste vârfuri prin motivul cornului la Eminescu, (pag.203)
MERLAN Aurelia, Discontinuité de „système” et discontinuité de „discours”, (pag.213)
MIHAIL Cristian, Opţiunea tradiţionalului - caracteristica dominantă a lexicului latin moştenit al românei, (pag.231)
MINICĂ Mircea, Sintaxa genitivului şi a posesivelor, pornind de la o problemă controversată: statutul lui al, (pag.241)
NAGY Levente, Confluenţe lexicografice româno-maghiare din secolul al XIII-lea (Lexicon Marsilianum şi contele Miklos Bethlen), (pag.251)
NEŞU Nicoleta, Argumentarea ca „tip de discurs”, (pag.263)
PAVEL Eugen, Biblia lui Samuil Micu (1795). Modele şi izvoare, (pag.277)
TĂTARU Beatrice, L'origine du subjonctif dans Ies subordonnées introduites par cum, (pag.309)
TODEA Adriana, Reflexivitatea în limba română din perspectiva gramaticii relaţionale, (pag.315)
ZUGUN Petru, „Verbe copulative” cu funcţie de „nume predicative în frază” şi, concomitent, de „predicate nominale incomplete”, (pag.325)

IN MEMORIAM
D. D. Draşoveanu (1931-2001) (NEAMŢU G.G., GENCĂRĂU Ştefan), (pag.331)
Mircea Zdrenghea (1914-2001) (GRUIŢĂ G.), (pag.337)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Rodica Marian, Felicia Şerban. Dicţionarul Luceafărului eminescian, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2000, 326 p. (VLAD Carmen), (pag.339)
Carmen Vlad, Textul aisberg. Elemente de teorie şi analiză, Cluj-Napoca, Casa Cănii de Ştiinţă, 2000, 276 p. (NEŞU Nicoleta), (pag.341)
Elisabeta Faiciuc, Sextil Puşcariu - biobibliografie, Cluj-Napoca, Editura Clusium, Muzeul Limbii Romane, 2000, 374 p. (294 p. - anexe) (HARHĂTĂ Bogdan), (pag.345)
Mariana Istrate, Numele propriu în textul narativ - aspecte ale onomasticii literare, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2000, 196 p. (MARIAN Rodica), (pag.346)
Andrei Bantaş, Mariana Neţ, Up to the Star. The Life and Work of the Romanian Poet Mihai Eminescu. Bilingual edition, amply annotated. [Cluj-Napoca], Editura Clusium 2000, 408 p. (ŞERBAN Felicia), (pag.351)
Mariana Neţ, Eminescu, altfel. Limbajul poetic eminescian. O perspectivă semiotică, Bucureşti, Editura Minerva, 2000, 184 p. (MARIAN Rodica), (pag.353)
Mariana Neţ, Literature, Atmosphere and Society. A Semiotic Approach, Institut für Sozio-Semiotische Studien (ISSS), Wien, 2000 (TĂMĂIAN Ioana), (pag.357)

Indice de autori, (pag.361)
Indice de cuvinte, (pag.369)


VII-VIII, 2002-2003

IN MEMORIAM EUGENIU COŞERIU
Eugeniu Coşeriu (1921-2002), (pag.11)
COŞERIU Eugeniu, Universaliile limbajului (şi altele), (pag.15)
BORCILĂ Mircea, Lingvistica integrală şi fundamentele metaforologiei, (pag.47)
LAZĂR Lucian, Criterii de tipologizare a câmpurilor lexicale, (pag.79)
TĂMÂIANU-MORIŢA Emma, Semnificaţia lingvisticii coşeriene în viziunea lui Takashi Kamei. După douăzeci de ani, (pag.101)
BOJOGA Eugenia, Lingvistică şi ideologie. Teoria lui E.Coşeriu în fosta U.R.S.S., (pag.115)
VÎLCU Cornel, De la semnificat la designat. Excurs despre logos semantikos, (pag.141)

*


PĂTRUŢ Ioan, Originea şi structura antroponimelor româneşti, (pag.159)
DUMBRĂVEANU Albina, Cu privire la antroponimia regională dialectală din Basarabia, (pag.165)
EREMIA Anatol, Note de toponimie basarabeană, (pag.171)
DANILĂ Simion, Oiconimul Remetea şi variantele sale. O controversă, (pag.177)
NUŢĂ Ion, Prenume devenite porecle şi supranume, (pag.183)
TOMA Ion, Baza antroponimică a toponimiei din Oltenia, (pag.187)
PENIŞOARĂ Ion, Unele aspecte dialectale în entopica dobrogeană, (pag.193)

*


RENZI Lorenzo, Italiano e romeno, (pag.197)
VANHESE Gisèle, Èpiphanies d'un visage: Călin et Luceafărul, (pag.209)
NEŞU Nicoleta, Specificul strategiei argumentative în discursul politic, (pag.231)
CERNEA Maria, Proverbele - acte de vorbire indirecte?, (pag.239)
SITARU Purdela Maria, VASILUŢĂ Livia, Tratament particulei germane ge- în unele împrumuturi româneşti, (pag.245)
HARHĂTĂ Bogdan, Despre o teorie a diatezei în limba română, (pag.255)
FURCOVICI Roxana, Motivul arborelui şi al florii în romanul proustian, (pag.273)
MARIAN Rodica, Sextil Puşcariu despre Eminescu. Cernăuţi, 1909, (pag.279)
NEIESCU Petru, Un adevăr „uitat” (din istoria Atlasului lingvistic român pe regiuni), (pag.287)
TĂTARU Beatrice, FENECHIU Carmen, L'emploi causal de ut, (pag.291)

IN MEMORIAM
Alf Lombard, O sută de ani de la naştere (ANGHEL Ioana), (pag.301)
Dumitru Bejan (1939-1997) (MILAŞ Constantin), (pag.307)
Iancu Fischer (1923-2002) (POPESCU Elena), (pag.309)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Eugeniu Coşeriu, Lecţii de lingvistică generală. Traducere din spaniolă de Eugenia Bojoga, Chişinău, Editura ARC, 2000, 304 p. (FAUR Elena), (pag.313)
Ştefania Mincu, Mioriţa - o hermeneutică ontologică, Constanţa, Editura Pontica, 2002, 488 p. (MARIAN Rodica), (pag.317)
Emil Vrabie, An English-Aromanian (Macedo-Romanian) Dictionary with two introductory sketches on Aromanian. With a Foreword by Donald L. Dyer. University of Mississippi, 2000, 748 p. (NEIESCU Petru), (pag.324)
August Kovacec, Istrorumunjsko-hrvatski rjecnik (s gramatikom i teksto- vima) (Dicţionar istroromân-croat (cu gramatică şi texte)). Puia, 1998, 378 p. (NEIESCU Petru), (pag.327)
„II Nome nel testo”. Rivista internazionale di onomastica letteraria. Diretta da Maria Giovanna Arcamone, Davide De Camei e Bruno Porcelli. II-III, 2001-2002, Pisa, Edizioni ETS, 364 p. (ISTRAIE Mariana), (pag.330)
Mariana Neţ, Literature, Strategies and Metalanguage: A Semiotic Approach, Viena. Institut fur Sozio-Sennotische Studien (ISSS), 2002, 140 p. (CÎRLĂNESCU Alina), (pag.335)
Mihai N. Radan, Graiurile caraşovene azi. Fonetica şi fonologia, Timişoara, Editura Anthropos, 2000, 308 p. (DELEANU Mihail Marcu), (pag.339)

Indice de autori, (pag.343)
Indice de cuvinte, (pag.351)


IX-X, 2004-2005

MIHĂILĂ G., Locul lui H.Tiktin în lingvistica românească, (pag.17)
SWIGGERS Pierre, La linguistique de Karl Jaberg: la géographie linguistique nourrie par la sociologie et la psychologie du langage, (pag.29)

*


NICULESCU Alexandru, Avatarurile protestantismului românesc. Reforma, reformele, (pag.45)

*


TĂMÂIANU-MORITA Emma, Despre situaţia prezentă şi viitorul integralismului în lingvistica românească, (pag.61)

*


HERBIL Ioan, Caracteristici fonetice şi morfologice ale graiurilor ucrainene din România, (pag.75)
BODZEI Sigismund, Note privind bilingvismul în toponimia ucraineană carpatică, (pag.145)
JANITSEK Eugen, Toponimele de origine ucraineană din împrejurimile Becleanului (jud.Bistriţa-Năsăud), (pag.157)

*


DIMITRESCU Florica, Aspecte din biografia unor cuvinte recente în limba română: paparazzo, tsunami, (pag.163)
FERRAND Marcel, Les verbes roumains en co-, (pag.173)
ŞERBAN Felicia, Note lexicale şi etimologice, (pag.185)
MIHAIL Cristian, Modificări semantice în lexicul latin al românei sub influenţa mediului militar (V), (pag.191)
SCLIFOS Valeriu, Cu privire la cercetarea frazeologismelor somatice regionale din stânga Prutului, (pag.199)
IONIŢĂ C. Vasile, Mitologia populară românească oglindită în astronomie, (pag.203)
IONIŢĂ C. Vasile, Glose la Dicţionarul toponimic al Banatului. Completări şi îndreptări, (pag.211)
CHINDE Veronica, Observaţii asupra realizării sintetice vs analitice a mai-mult-ca-perfectului în subdialectul bănăţean, (pag.221)
GROZA-COLCIAR Rozalia, Porecle din localitatea Feleacu (jud.Cluj), (pag.229)

*


CHIRCU Adrian, L'adverbe roman. Une présentation, (pag.233)
PAPAHAGI Cristiana, Une description sémantique des prépositions roumaines de, pe, până, (pag.245)
JIANU Maria-Magdalena, Alte realizări ale relaţiei sintactice de coordonare. Coordonarea cumulativă şi cea negativă, (pag.259)

*


ŞERBAN Felicia, Peste vârfuri şi Wandrers Nachtlied: o lectură paralelă, (pag.267)
MARIAN Rodica, Alter-ul nealienant şi accederea la identitate sau despre fiinţare în poemul eminescian Melancolie, (pag.273)
GROZA-COLCIAR Rozalla, Imperfectul în discursul narativ al lui Max Blecher, (pag.283)

IN MEMORIAM
Vasile Breban (1907-2002) (TEIUŞ Sabina), (pag.291)
Marica Pietreanu (1931-2005) (TEIUŞ Sabina), (pag.295)

CRONICĂ
XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche (ICOS), Pisa (Italia), 28.08 - 04.09.2005 (ISTRATE Mariana), (pag.297)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
O nouă lucrare normativă: Academia Română, Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ed. a II-a, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005 (FELECAN Nicolae, TĂTARU Ana), (pag.299)
Biblia de la Blaj, 1795, Ediţie jubiliară, Roma, Tipografia Vaticana, 2000 (ŞCHIAU Octavian), (pag.307)
Alexandru Niculescu, Individualitatea limbii române între limbile romanice, 4. Elemente de istorie culturală, [Cluj-Napoca], Editura Clusium, 2003 (ŢÂRA Bogdan George), (pag.309)
Eugen Pavel, Carte şi tipar la Bălgrad (1567-1702), Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2001 (DRAGOŞ Elena), (pag.313)
Dana Bucerzan, Ion Vinea, O abordare semantic-textuală a creaţiei poetice. Postfaţă de Carmen Vlad, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001 (ŞERBAN Felicia), (pag.316)
Rodica Marian, Luna şi sunetul cornului. Metafore obsedante la Eminescu, [f.1.], Editura Paralela 45, [2003] (ŞERBAN Felicia), (pag.319)
Camelia Uşurelu, Categoria factitivului în limba română, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005 (ALDEA Maria), (pag.321)
Dana-Marina Dumitriu, Metafora alimentară în expresiile franceze, Craiova, Editura AIUS, 2003 (CHIRCU Adrian), (pag.323)
Victor Vascenco, Lipovenii. Studii lingvistice, Bucureşti. Editura Academiei Române, 2003 (UDLER Rubin), (pag.325)
„Plurilinguismo”. Contatti di lingue e culture. Studi in memoria di Eugenio Coseriu. A cura di Vincenzo Orioles, Udine, 2003 (BOJOGA Eugenia), (pag.329)
„Odisea”, Revista de estudios ingleses. Numero extraordinario. Eugenio Coseriu in memoriam, Jesús Gerardo Martínez Del Castillo (ed.), Universidad de Almeria, 2003 (BOJOGA Eugenia), (pag.334)
Hans Gehl, Wörterbuch der donauschwäbischen Landwirtschaft, Band 12, Teil 3, Stuttgart, Franz Verlag, 2003 (SITARU Purdela Maria), (pag.340)
Jacques Allières, Les langues de l’Europe, Paris, Presses Universitaires de France, 2000 (CHIRCU Adrian), (pag.341)
Pasquale Marzano, Il male che coglie Napoli e altre note di onomastica letteraria, Pisa, Edizioni ETS, 2003 (ISTRATE Mariana), (pag.344)
Bruno Porcelli, In principio o in fine il nome. Studi onomastici su Verga, Pirandello e altro Novecento, Giardini Editori e Stampatori in Pisa, 2005 (ISTRATE Mariana), (pag.347)
Teresa Ferro, I missionari cattolici in Moldavia. Studi storici e linguistici, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2005 (ISTRATE Mariana), (pag.350)
„II Nome nel testo”. Rivista internazionale di onomastica letteraria. Diretta da Maria Giovanna Arcamone, Davide De Camilli, Bruno Porcelli, V, 2003 (ISTRATE Mariana), (pag.352)
„Rivista Italiana di Onomastica” (RION), XI (2005), 1 (ISTRATE Mariana), (pag.354)

Indice de autori, (pag.357)
Indice de cuvinte, (pag.367)


XI-XII, 2006-2007

NICULESCU Alexandru, Tatăl nostru, (pag.17)

*


TĂMÂIANU-MORITA Emma, CHERATA Sanda, VÎLCU Cornel, Analiza sintagmatică a textelor româneşti prin mijloace informatice: proiectul SIASTRO, (pag.77)

*


URIŢESCU Dorin, Relations entre processus, réanalyse et émergence du non naturel: l'évolution historique des voyelles nasales en roumain, (pag.89)
DANILĂ Simion, O tendinţă fonetică în graiurile din vestul României, (pag.101)

*


MIHAIL Cristian, Modificări semantice în lexicul latin al românei sub influenţa mediului militar (VI), (pag.107)

*


NEAMŢU G. G., O clasificare categorial-relaţională a atributului în limba română. Cu adnotări, (pag.111)
FLOREA Stela Ligia, Décalage temporel, transfert mental et réévaluation illocutoire, (pag.145)
MILAŞ Constantin, Adverbul bine ca marcă dialogală, (pag.161)
MAIDEN Martin, Despre unele elemente „goale” în sistemul morfologic al limbii române normate şi al graiurilor româneşti, (pag.179)
DOMIDE Gabriela, Nominalizarea şi implicaţiile relaţionale (cu aplicare la elementul predicativ suplimentar), (pag.187)
POMIAN Ionut, Modalizarea, predicativitatea şi expresivitatea în construcţiile relative infinitivale, (pag.193)

*


TAŞCU Valentin, Teoria ritmurilor în artă şi poezie, (pag.207)
ŞTEFĂNESCU Maria, „Lumile posibile” ale ficţiunii şi limitele interdisciplinarităţii, (pag.235)
MARIAN Rodica, „Armonia” melancoliei blagiene: semantica profundă şi o analiză semantic-textuală, (pag.251)
MUNTEANU Roxana, Recurenţe ale drumului în romanul Drumul la zid de Nicolae Breban, (pag.263)
ISTRATE Mariana, Conştiinţa lui Zeno. O lectură în cheia titlului, (pag.281)
TUPAN Maria-Ana, Shakespeare, as a Modernist Hypotext, (pag.289)

IN MEMORIAM
Dumitru Pop (1927-2006) (ŞEULEANU Ion), (pag.301)
Ioan Baciu (1941-2003) (FLOREA Stela Ligia), (pag.305)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Ioan Pătruţ, Studii de onomastică românească. Ediţie îngrijită, postfaţă şi indice de Eugen Pavel, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2005, 239 p. (DOMIDE Gabriela), (pag.309)
Mioara Avram, Studii de morfologie a limbii române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, 338 p. (VLASIRI Ana Veronica), (pag.311)
Gruiţă G., Moda lingvistică 2007. Norma, uzul şi abuzul, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006, 234 p. (NEAMŢU G. G., STEJEREAN Nicu), (pag.313)
Viorel Hodiş, Articole şi studii, I. Relaţia de echivalenţă (logic - semantic - sintactic), 279 p.; II. Varia, 288 p., Cluj-Napoca, Editura Risoprint. 2006 (STEJEREAN Nicu), (pag.319)
Felicia Şerban, Lirica populară românească între est şi vest. Studiu comparat de poetică, Cluj-Napoca, Editura Casa Cănii de Ştiinţă, 2005, 166 p. - 12 tabele (MARIAN Rodica), (pag.322)
Lolita Zagaevschi Cornelius, Funcţii metaforice in Luntrea lui Caron de Lucian Blaga. Abordare în perspectivă integralistă, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2005, 350 p. (TĂMÂIANU-MORITA Emma), (pag.326)
Oliviu Felecan, Noţiunea „muncă” - o perspectivă sociolingvistică în diacronie, Cluj-Napoca, Editura Dacia - Editura Mega, 2004, 295 p. (VLASIN Ana Veronica), (pag.329)
Rodica Marian, Identitate şi alternate. Eminescu şi Blaga, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2005, 175 p. (FAUR Elena), (pag.331)
Elvira Oroian, Anafora şi catafora ca fenomene discursive, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2006, 224 p. (FLOREA Stela Ligia), (pag.335)
Mihaela Munteanu, Semantica textului şi problema referinţei nominale, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2006, 265 p. (ŞERBAN Felicia), (pag.338)
Constantin-Ioan Mladin, Sintaxa limbii române. Unităţile sintactice, Bucureşti, Editura Cartea Universitară, 2006, 832 p.; idem. Probleme de sintaxă. Relaţii şi juneţii sintactice, Bucureşti. Editura Cartea Universitară, 2006, 164 p. (MILAŞ Constantin), (pag.339)
Anna Ferrari, Dicţionar de mitologie greacă şi romană. Traducere de Dragoş Cojocaru, Emanuela Stoleriu, Dana Zămosteanu, Bucureşti, Editura Polirom, 2003, 1000 p. (ISTRATE Mariana), (pag.342)
Anna Ferrari, Dizionario dei luoghi letterari immaginari, Torino, UTET, 2006, XXIV + 658 p. (ISTRATE Mariana), (pag.343)
Mira Mocan, I pensieri del cuore. Per la semantica del provenzale cossirar, Roma, Bagatto Libri, 204 p. (ISTRATE Mariana), (pag.345)
„II nome nel testo”. Rivista internazionale di onomastica letteraria, VIII, 2006, Pisa, 719 p. (ISTRATE Mariana), (pag.346)

Indice de autori, (pag.349)
Indice de cuvinte, (pag.359)


XIII, 2008, nr.1

NICULESCU Alexandru, Autoportret ştiinţific (sau „critica di me stesso”), (pag.11)
URIŢESCU Dorin, Variantele dialectale ale limbii române în perioada 1780-1880. Fonetica (Note de lectură), (pag.33)
GHERMAN Mihai Alin, Lexic românesc în documente transilvănene. Socotelile oraşelor Braşov şi Sibiu, (pag.57)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Eugen Pavel (revizie şi cuvânt introductiv), Augustin Pop, Ion Roşianu, Gabriel Vasiliu, Tezaurul toponimic al României. Transilvania (TTRT). Judeţul Sălaj, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 358 p. + 1 h. (DOMIDE Gabriela), (pag.75)
G. G. Neamţu, Teoria şi practica analizei gramaticale. Distincţii şi... distincţii, ediţia a II-a, revizuită, Piteşti, Editura Paralela 45, 2007, 502 p. (STEJEREAN Nicu, RĂCHIŞAN Simion), (pag.78)
Oana Boc, Textualitatea literară şi lingvistica integrală, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2007, 298 p. (ŞTEFĂNESCU Maria), (pag.83)
Lucia Cifor, Prinzipien der literarischen Hermeneutik, Iaşi, Verlag der Universität „Alexandru Ioan Cuza”, 2006 (FAUR Diana), (pag.86)
I Ouatro Universi di discorso. Atti del Congresso intertiaziotiale „Orationis Millenium”. A cura di Giuseppe De Gennaro S. I., Città del Vaticano, Libreria editrice Vaticana, 2002, 564 p. (BOJOGA Eugenia), (pag.93)
„SIGNA”. Revista de la Asociación Española de Semiotica, nr.12, 2003, 736 p. (BOJOGA Eugenia), (pag.98)


XIII, 2008, nr.2

Paul Miron (1926-2008), (pag.113)

*


VÎLCU Cornel, Preliminarii teoretice la analiza gramaticală în proiectul SIASTRO: nivelul sintagmatic, (pag.117)
VÎLCU Dina, Conceptul de relaţie în opera gramaticală a lui D.D.Draşoveanu, (pag.127)
TĂMÂIANU-MORITA Emma, Tipologia sintagmelor în modelul D.D.Draşoveanu. Posibile aplicaţii în proiectul SIASTRO, (pag.137)
CHERATA Sanda, MIHĂESCU Manuela, Modele formale de reprezentare a informaţiilor lexicale şi terminologice în Proiectul SIASTRO, (pag.151)

*


ŞERBAN Felicia, Note lexicale şi etimologice, (pag.171)
MARIAN Rodica, Expresia textuală a rezolvării „crezului ambiguu” în Mortua est, (pag.177)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Mihaela Munteanu, Semantica textului şi problema referinţei nominale, Cluj-Napoca. Editura Accent, 2006,265 p. (ŞERBAN Felicia), (pag.193)
Rudolf Windisch, Studii de lingvistică şi filologie românească, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, 403p. (DANCIU Elena Anca), (pag.194)
Oscar Loureda Lamas, Introducción a la tipologia textual. Madrid, Arco Libros, 2003, 94 p. (BOJOGA Eugenia), (pag.196)
Manuel Casado Velarde, Ramón Gonzalez Ruiz, Oscar Louredalamas (eds.), Estudios sobre lo metalotgüístico (en español), Frankfurt am Main, Peter Lang, 2005, 192 p. (BOJOGA Eugenia), (pag.198)
Christopher Moore, Les plus jolis mots du monde, Paris, Albin Michel, 2006, 158 p. (GIURGIU Georgiana), (pag.201)

Indice de autori, (pag.203)
Indice de cuvinte, (pag.209)


XIV, 2009, nr.1

SWIGGERS Pierre, Linguistique et dialectologie romanes: l 'apport de Georges Millardet, (pag.11)
NICULESCU Alexandru, Aspecte ale latinei creştine româneşti, (pag.25)
ŞERBAN Felicia, Litere neologice şi tendinţe de valorificare a resurselor sugestive, (pag.37)
DĂNILĂ Simion, Glose la o culegere de folclor a lui Sabin V. Drăgoi, (pag.55)
DOMIDE Violeta Gabriela, Ocurenţele lui de în structurile toponimice, (pag.65)
TURCU Luana-Codruţa, Interferenţe gramaticale, (pag.71)
OLTEAN Ştefan, Lumi posibile şi realităţi ficţionale, (pag.77)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Cristina Frenţiu, Delia Frenţiu, Mariana Istrate, Dizionario giuridico italiano-romeno. Dicţionar juridic român-italian, Bucureşti, Editura Hamangiu, 2008, 214 + 202 p. (BÂLTEANU Viorica), (pag.91)
Lingua e identità. Una storia sociale dell 'italiano. A cura di Pietro Trifone, Roma, Carocci Editore, 2007, 303 p. (ISTRATE Mariana), (pag.92)
Vincenzo Orioles, Percorsi di parole, Roma, Editrice „il Calamo”, 2006, 223 p. (ISTRATE Mariana), (pag.93)
A. P. Iudakin, Slaveanskaia enţiklopediia. Teoreticeskoe, prikladnoe i slaveanskoe iazâkoznanie, vol.I—III, Moscova, 2005, 2 360 p. (ANGHEL Ioana), (pag.95)


XIV, 2009, nr.2

DIMITRESCU Florica, Din semantica elementelor lexicale gastronomice de origine italiană în româna actuală, (pag.107)
DITVALL Coralia, Învăţământul prin internet. Rolul profesorului, (pag.129)
POMIAN Ionuţ, Stilul funcţional electronic, (pag.139)
RĂCHIŞAN Simion, Integratorii sintagmatici supraordonatori/subordonatori, (pag.151)
JUMBEI Victoria, Ways of Constructing Metaphor in the Narrative of Ion Creangă, (pag.167)

Author Index, (pag.183)
Word Index, (pag.187)


XV, 2010, nr.1

DRAGOŞ Elena, Note asupra enunţului ca unitare comunicativă, (pag.11)
ALEXANDRESCU Vulisici Maria, Despre proforme în GALR, (pag.18)
SPORIŞ Valerica, Adjectivul în GALR. Studiu de caz, (pag.24)
FELECAN Nicolae, FELECAN Daiana, Cu privire la unele complemente (necircumstanţiale), (pag.35)
DAN Simina-Maria, Consideraţii privind tratarea complementului secundar în GALR, (pag.48)
CHIOREAN Luminita, Predicaţie semantică & operator conotativ. Abordare descriptivă a construcţiilor cu predicativ suplimentar, (pag.57)
DOMIDE Gabriela, Complementul predicativ al obiectului (CPO) şi predicativul suplimentar (PS). Controverse şi interpretări, (pag.71)
DUMA Melania., Circumstanţialele exceptive, opozitive şi cumulative în GALR, (pag.82)


XV, 2010, nr.2

DIMITRESCU Florica, Observaţii asupra unor denumiri de ţesături, de îmbrăcăminte şi de încălţăminte în Textul Paliei de la Orăştie, (pag.107)
MIHAIL Cristian, Cuvinte de mediu militar (daco-)roman în română, (pag.119)
ANDRONACHE Marta, Le Dictionnaire étymologique roman (DErom): une nouvelle approche de l'étymologie romane, (pag.129)
GOŢIA Anton, CORCHEŞ Cristina, Sânt/sunt şi paradigma verbului a fi, (pag.145)
TĂMAŞ Iulia, Opinii şi soluţii în cercetarea tradiţională a elipsei, (pag.150)

IN MEMORIAM
Felicia Sofia Şerban (1938-2009) (MARIAN Rodica), (pag.165)
Sabina Teiuş (1937-2010) (COMŞULEA Elena), (pag.169)
Artur Greive (1936-2009) (BECHER Martin), (pag.173)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
G.G.Neamţu, Ştefan Gencărău, Adrian Chircu (editori), Limba română - abordări tradiţionale şi moderne. Actele Colocviului internaţional organizat de Catedra de limbă română şi de Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 19-20 octombrie 2007, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2009 (CORCHEŞ Cristina), (pag.176)
Ilie Rad (coordonator), Limba de lemn în presă, Bucureşti, Editura Tritonic, 2009 (FELECAN Nicolae), (pag.179)
Dictionarium valachico-latinum. Primul dicţionar al limbii române. Studiu introductiv, ediţie, indici şi glosar de Gh.Chivu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008 (NAGY Levente), (pag.182)
SOARE Andreea, Reflexivul românesc. Sincronie şi diacronie, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010 (ALDEA Maria), (pag.185)
Martin Haspelmath, matthew s. Dryer, David Gil, Bernard Comrie (editori), The World Atlas of Language Structures (WALS), Oxford, Oxford University Press, 2005 (PAPAHAGI Cristiana), (pag.186)
NICULESCU Alexandru, Peregrinări universitare europene -şi nu numai-, Bucureşti, Editura Logos, 2010 (MĂRGĂRIT Iulia), (pag.191)

Indice de autori & Indice de cuvinte, (pag.197)


XVI, 2011, nr.1

Număr dedicat lui Sever Pop (1901-1961) la 50 de ani de la moarte şi 110 ani de la naştere

*


Argument, (pag.7)
MOCANU Nicolae, SWIGGERS Pierre, Profil biobibliografic Sever Pop (27 iulie 1901 – 17 februarie 1961), (pag.13)
GRECU Doina, „Al Dumneavoastră devotat elev”. Pe marginea corespondenţei lui Sever Pop cu Sextil Puşcariu, (pag.49)
POP Sever, Scrisori către Sextil Puşcariu, din „perioada pariziană”, (pag.59)
RAFAILĂ Maria, Pagini de corespondenţă: Sever Pop către Dumitru Cristian Amzăr, (pag.92)


XVI, 2011, nr.2

SWIGGERS Pierre, L 'espace linguistique et la vie du langage: Jules Gilliéron et l'ouverture geo-biologique de la geographie linguistique, (pag.109)
COMŞULEA Elena, Din istoria Dicţionarului limbii române, (pag.132)
MARIAN Rodica, Când, cum, unde în DA şi DLR. Semantică şi retorică, (pag.138)
PAVEL Eugen, Observaţii filologice şi lingvistice asupra primelor parimiare româneşti, (pag.143)
NEAMŢU G. G., Despre statutul morfosintactic al lui „al” dublant, (pag.149)
TĂMAŞ Iulia, Elipsa textual-discursivă: problema coerenţei şi a contextului, (pag.167)
BĂLAN-MIHAILOVICI Aurelia, Despre traducerea numelor de plante în limba română, (pag.177)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Ligia Stela Florea, La phrase complexe. Problemes, analyses, interpretations, Cluj-Napoca. Editura Argonaut & Editura Scriptor, 2009, 288 p. (NEAMŢU G. G., CUREA Anamaria), (pag.179)
Ligia Stela Florea, Catherine Fuchs, avec la collaboration de Frederique Melanie-Becquet, Dictionnaire des verbes du français actuel. Constructions, emplois, synonymes, Paris, Éditions Ophrys, 2010, XXIII + 269 p. (CUNIŢĂ Alexandra), (pag.182)
Nicolae Suhaciov, Din nou Crăciunul în In honorem magistri Onujrie Vinţeler, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2011, p. 284-288 (ANGHEL Ioana), (pag.185)

Indice de autori, (pag.187)
Indice de cuvinte, (pag.191)


XVII, 2012, nr.1

NICULESCU Alexandru, „Barbarii” şi Imperiul Romei - Occidentul şi Orientul Europei romanice, (pag.7)
SÖHRMAN Ingmar, Les valeurs possessives et localisatrices du génitif roumain ei des prépositions de, de la et din - et de la juxtaposition dans une perspective romane, (pag.26)
TĂMAŞ Iulia, Elipsa textual-discursivă: problema coerenţei şi a contextului, (pag.44)
CHIVU Gh., Scrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneşti, (pag.54)
ROMAN Valentin, Fenomenalizări ale omonimiei şi ambiguităţii sintactice (I), (pag.68)

ANIVERSĂRI
BOJOGA Eugenia, 90 de ani de la naşterea lui Eugeniu Coşeriu, (pag.81)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Elena Trifan, Formarea cuvintelor în publicistica actuală. Derivarea. Perioada 1990-2001, Cluj-Napoca, Editura Digital Data, 2010, 250 p. (COSTĂCHESCU Adriana), (pag.88)
Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei. Un corpus editat de I. Caproşu şi E. Chiaburu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, volumul I (1429-1750), 2008, 665 p.: volumul II (1751-1795), 2008, 667 p.: volumul III (1796-1828), 2009, 749 p.: volumul IV (1829-1859), 2009, 693 p. (POP Crina), (pag.90)


XVII, 2012, nr.2

Cuvânt explicativ, (pag.97)

*


ANGHEL Ioana, MOCANU Nicolae, The Correspondence of Sextil Puşcariu with Alf Lombard, (pag.101)
FAUR Elena, The Metaphors for Death and the Death of Conceptual Metaphors in Poetry. An Analysis Based on Emily Dickinson’s Poem Because I Could not Stop for Death, (pag.108)
FERARU Monica Silvia, The Comparisons between the Formant Values in French and Romanian, (pag.124)
FLOREA Stela Ligia, Nouveaux regards sur les gentvs de la presse écrite. Des critères pour une typologie opérationnelle, (pag.131)
GIRFANOVA H. Albina, On the History of the Romanian Language Studies in Russia, (pag.142)
HARHĂTĂ Bogdan, Collocations and Dictionaries: a Case-study Applied to Romanian, (pag.147)
JENSEN Bank Viggo, Eugenio Coseriu. Scandinavian Linguists and Variational Linguistics, (pag.154)
KARIMI Gilar, How Do Productive Skills of L2 Learning Require EI?, (pag.163)
KOZAI Soichi, Exceptionally Exceptional Expressions in Japanese: Japanese Linguistics, (pag.175)
ARIKA Lindvall Ann, Glimpses of the Linguistic Situation in Solomon Islands, (pag.184)
CARROBLES Muñoz Diego, Translating Romanian Poetry into Spanish, (pag.191)
NODOUSHAN Salmani Ali Mohammad, A Structural Move Analysis of Discussion Sub-genre in Applied Linguistics, (pag.199)
SUHACIOV L. Nicolae, Călin in M.Eminescu's Poetry and in Romanian Folklore (some linguistic observations), (pag.213)
SZOBOSZLAI Lajos, Teacher Credentialing in Native American Languages: State Policies and Implications for Language Survival, (pag.218)

*


ABUSHIHAB Ibrahim, Syntactic Contrastive Analysis of Turkish and English, (pag.230)
AL-HAQ Al-abed Fawwaz, AL-HAYEK Salah Reema, Gender in Arabic. From a Language Planning Perspective, (pag.245)
SADEGHPOUR Rouhollah, To Translate Idioms: Posing Difficulties and Challenges for Translators, (pag.265)

REPORTS
The International Confetvnce on Languages. E-Learning and Romanian Studies. The 6th Edition of the ”Rumänska sektionens Konferens. Lunds Universitet”, Marstrand (Sweden), 03-05. 06. 2011, (pag.275)

Indice de autori, (pag.279)
Indice de cuvinte, (pag.285)


XVIII, 2013, 1

LES APPORTS THÉORIQUES ET/OU MÉTHODOLOGIQUES DE L`ANALYSE DES CORPUS MÉDIATIQUES ET LINGUISTIQUE ET ANALYSE DU DISCOURS
Introduction (FLOREA Stela Ligia), (pag.5)
KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, Corpus médiatiques et interprétation: le cas des débats présidentiels, (pag.19)
RABATEL Alain, Les apports de l'analyse des discours médiatiques: de l'interprétation des donnèes à la critique des pratiques discursives et sociales, (pag.35)
OPREA Alina, L'impolitesse comme spectacle: le cas du talk-show français On n'est pas couché, (pag.51)
FLOREA Stela Ligia, De la mise en thème à la mise en texte de l'information. Quelle place pour le point de vue du journaliste? Le cas du reportage, (pag.65)

COMPTES RENDUS ET PRÉSENTATION DE LIVRES
Alain Rabatel (dir.), Les reformulations pluri-sémiotiques en contexte de formation, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2010, 297 p. (GIURGIU Georgiana Ileana), (pag.83)
Catherine Kerbrat-Orecchioni (coord.), S'adresser à autrui. Les formes nominales d'adresse en français, Chambéry, Editions de l`Université de Savoie, 2010, 380 p. (DOBROIU Vlad), (pag.84)
Ligia Stela Florea (coord.), Aspects de la problématique des genres dans le discours médiatique, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă. 2011, 187 p. (MARGEA Lavinia), (pag.86)


XVIII, 2013, 2

MUDURE Mihaela, Translating Proverbs, (pag.95)
COMŞULEA Elena, Neologismul în dezbateri la Academia Română, (pag.106)
GRECU Doina, Oameni de cultura blăjeni şi Sextil Puşcariu, (pag.113)
POMIAN Ionuţ, Observaţii pe marginea conceptelor sintactice de procaz şi profuncţie în sintaxa limbii române, (pag.120)
ROMAN Valentin, Fenomenalizări ale omonimiei şi ambiguităţii sintactice (II), (pag.132)
BAUMGARTEN Ioan Cristian, Apuleius. Metamorfoze. Elemente de narativitate, (pag.138)
FAUR Elena, HARHĂTĂ Bogdan, MOCANU Nicolae (coord.), Profil biobibliografic Eugen Lozovan (2 mai 1929 - 3 decembrie 1997), (pag.148)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Elisabeta Faiciuc, Dicţionar de calendare şi almanahuri româneşti (DCAR), partea I, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2011, 336 p. (COMŞULEA Elena), (pag.183)
Carmen-Gabriela Pamfil, Timotei Cipariu - lingvist şi filolog, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, 328 p. (ANGHEL Ioana), (pag.185)

Indice de autori, (pag.191)


XIX, 2014, nr.1

FILOLOGIE. LIMBĂ LITERARĂ
CHIVU Gheorghe, Le Liturgikon d'Antim Ivireanul et le triomphe du modèle valaque dans les écrits liturgiques roumains, (pag.7)
DIMA Cristina-Ioana, Canonizarea în spaţiul catolic - un spectacol filologic oferit de Vlad Boţulescu „iubitului cetitor”, (pag.15)
GAFTON Alexandru, Avatarii evolutive ale conceptului „a educa” în textele vechi româneşti, (pag.28)
GHERMAN Alin Mihai, Repères culturels et linguistiques en marge du dictionnaire latin-roumain de Teodor Corbea, (pag.48)
MAREŞ Alexandru, Mărunţişuri criptografice, (pag.60)
ENIKŐ Pál, Consideraţii asupra unor maghiarisme culte în vechile traduceri româneşti, (pag.68)
PAVEL Eugen, The Slavonie model versus the Latin model in the Romanian biblical texts, (pag.82)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Ion Budai-Deleanu, Opere. Ediţie îngrijită, cronologie, note şi comentarii, glosar şi repere critice de Gheorghe Chivu şi Eugen Pavel. Studiu introductiv de Eugen Simion, Bucureşti, Academia Română. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2011, 1354 p. (ANGHEL Ioana), (pag.99)
Cristina-Ioana Dima, Apocalipsul Maicii Domnului. Versiuni româneşti din secolele al XVI-lea al XIX-lea. Studiu monografic, ediţie şi glosar, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 330 p. (BERINDEI Cosmina-Maria), (pag.102)
Alexandru Gafton,. De la traducere la norma literară. Contribuţia textului biblic la constituirea vechii norme literare, Iaşi,. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, 390 p. (MILICĂ Ioan)106
Dumas Felicia, Dicţionar bilingv de termeni religioşi ortodocşi român-francez, Iaşi, Editura Doxologia, 2010, 350 p. (FLOREA Stela Ligia), (pag.109)


XIX, 2014, nr.2

MĂRII Ion, Note lexicologia, (pag.119)
ADAM Gabriela-Violeta, Participiul - termen condiţionant al predicativului suplimentar, (pag.133)
DRĂGUŢOIU Adela Elena, Câteva observaţii privind unicitatea în sintaxa, (pag.141)
POP Andreea-Nora, Imaginea îngerului în frazeologia românească şi spaniolă, (pag.153)
MERLO Roberto, Un problema trascurato di fonetica storica romena: la „palatalizzazione delle velari” tra eredità latina e interferenze slave, (pag.165)

RECENZII SI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Halina Mirska Lasota, Joanna Porawska, Wielki slownik rumuńsko-polski/Marele dicţionar român-polon, Kraków/Cracovia, Wydawnistwo Uniwersytetu Jagiellońskiego/Editura Universităţii Jagiellone, 2009, 992 p. (ANGHEL Ioana), (pag.199)
Andra Thodora Catarig, Genres, mise en thème et mise en discours dans la presse d'information générale. Analyse comparative des quotidiens: Le Monde, Le Figaro, Corriere della Sera, La Repubblica, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011, 419 p. (IONUŢ Alina), (pag.201)
Annemarie Sorescu-Marinković, Românii din Timoc astăzi. Fiinţe mitologice, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2012 (Seria Ethnologica), 231 p. (BERINDEI Cosmina-Maria), (pag.203)
Giuseppe Stabile, Valacchi e Vallacchie nella letteratura francese medievale, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2010, 266 p. (BERINDEI Cosmina-Maria), (pag.207)

Indice de autori, (pag.211)
Indice de cuvinte, (pag.217)


XX, 2015, nr.1

HARHĂTĂ Bogdan, Definiţia lexicografică. Tipuri recurente în dicţionarele româneşti din secolul al XIX-lea, (pag.7)
BURSUC Alina-Mihaela, De la lat. frāter (REW) la protorom. */'φratr-e/ (DÉRom), (pag.29)
ENIKŐ Pál, Formarea cuvintelor în Catehismul Iui Fogarasi István, (pag.39)
TOMOIAGĂ Maria-Alexandrina, Metaforele conceptuale în limba româna contemporană, (pag.55)
TEOC Flavia, Mètaphores kenning qui désignent Jésus Christ dans la poétique des scaldes scandinaves, (pag.68)
URS Otilia, Trei criptograme descifrate, (pag.76)
POMIAN Ionuţ, Funcţiile sintactice „interne” - o certitudine?, (pag.83)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Dorin Uritescu, Formel et naturel dans l'évolution phonologique et morphophonologique. Essais de linguistique générale et romane, University Mississippi, 2011 (Romance Monographs. Number 67), 330 p. (MOCANU Nicolae), (pag.95)
Verginica Barbu Mititelu, Reţea semantico-derivaţională pentru limba română, Bucureşti, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013, 188 p. (ALDEA Maria), (pag.99)
Adina Chirilă, Limba scrierilor lui Antim Ivireanul. Partea I. Fonetica. Morfologia. Prefaţă de Gh.Chivu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, 335 p. (ALDEA Maria), (pag.101)


XX, 2015, nr.2

CHIVU Gheorghe, Norme idéale - norme réelle dans les écrits littéraires anciens à la fin du XVIIIe siècle. L'infinitif long, (pag.113)

*


ADAM Violeta Gabriela, Etnonime şi porecle pentru diferite nume etnice. pe baza ALRII, (pag.123)
HARHĂTĂ Bogdan, Informaţie enciclopedică în dicţionarele romaneşti din secolul al XIX-lea, (pag.135)
POP Andreea, Cum îşi numeşte românul în glumă casa. Din răspunsurile la Chestionarul II. Casa, (pag.152)
URS Otilia, Răspândirea cărţilor româneşti vechi, potrivit însemnărilor marginale, (pag.167)
VLASIN Ana Veronica, Structuri posesive construite prepoziţional: în casă la om, la nora în coş, la blid la prunc, (pag.181)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Mircea Zdrenghea, Studii lingvistice. Ediţie îngrijită, note preliminare, bibliografie şi indice de Nicolae Mocanu şi Mihai Zdrenghea, Altip-Scriptor, Alba Iulia - Cluj-Napoca, 2014, 424 p. (ANGHEL Ioana), (pag.193)

Indice de autori, (pag.197)
Indice de cuvinte, (pag.201)


XXI, 2016, nr.1

Ion Mării la 75 de ani (PAVEL Eugen, GRECU Doina, MARIAN Rodica), (pag.9)

*


PAVEL Eugen, The beginnings of textual criticism in old Romanian writing, (pag.17)
NICULESCU Alexandru, Despre numele lui Dumnezeu în limba română, (pag.31)
FELECAN Oliviu, FELECAN Nicolae, Denumiri ale băuturilor spirtoase tradiţionale româneşti, (pag.46)
MARIAN Rodica, Analogia semasiologică. Unele consecinţe ale împrumutului în relaţia limba mentalitate. Bogăţia semantică a cuvântului lume, (pag.60)
NEAMŢU G. G., Acord adjectival sau flexiune cazuală simultană „atipică”?, (pag.68)
TOMOIAGĂ Maria-Alexandrina, Desemnarea metasemică a omului în limba română contemporană, (pag.79)
TURCUŞ Veronica, Sextil Puşcariu între ştiinţă şi politică. Un episod italian din 1933, (pag.95)
MINICĂ Mircea, Valoarea relaţională a semnificatului categorial, (pag.101)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Înspre şi dinspre Cluj. Contribuţii lingvistice. Omagiu profesorului G.G.Neamţu la 70 de ani. Coordonator: Ionuţ Pomian, Editor: Nicolae Mocanu, Cluj-Napoca, Editurile Argonaut şi Scriptor, 2015, 800 p. (PAP Andreea-Nora), (pag.113)
Andrei Dănilă, Elena Tamba (Dănilă), Dicţionar de cuvinte şi sensuri recente, Bucureşti, Editura Litera, 2014 (CIOLAN Alexandru), (pag.115)
Joan Veny, Petit atles lingüistic del domini català, vol.V, Barcelona, Institut d'Estodis Catalans, 2015, 354 p. (FAICIUC I.), (pag.121)
Adrian Papahagi (coordonator), Vocabularul cărţii manuscrise. Realizat de Adrian Papahagi, Cristiana Papahagi, Adinel Ciprian Dincă, în colaborare cu Andreea Mârza, Bucureşti. Editura Academiei Române, 2013, 276 p. + 354 figuri, 12 planşe (ALDEA Maria), (pag.125)
Nicolae Saramandu et alii (ed), Atlas Linguarum Europae (ALE), volume I, huitième fascicule: Commentaires, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014, LXXXVI + 273 p.; vol.I, huitième fascicule: Cartes Linguistiques Européennes, ALE, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014, 120 p. (ALDEA Maria), (pag.127)
Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Ionuţ Geană (coord.), Atlas Linguarum Europae (ALE), volume I, neuvième fascicule: Commentaires, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, LXXXVI + 433 p.; vol.I, neuvième fascicule: Cartes Linguistiques Européennes. ALE, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, 228 p. (Maria Aldea), (pag.127)


XXI, 2016, nr.2

FLOREA Stela Ligia, Introduction: optatif et types de phrase. Réécrire un chaptre de grammaire romane, (pag.137)
RUS Vasile, Optativul în greaca veche şi în latină. O abordare diacronică, (pag.156)
ISTRATE Mariana, L'espressione linguistica dell'atto di desiderare nell'italiano, (pag.194)
RUJEA Viorel, El Optativo en la gramatica española, (pag.215)
MANOLE Veronica, O optativo em romeno e português: uma abordagem comparativa, (pag.226)
CHIRCU Adrian, Optativul în sfera conjunctivului, în scrisori româneşti din veacurile al XVI-lea şi al XVII-lea, (pag.241)
FLOREA Stela Ligia, Retour sur l'optatif comme modalité d'enonciation. Une étude portant sur le roumain et le français, (pag.253)

Indice de autori, (pag.273)
Indice de cuvinte, (pag.280)


XXII, 2017, nr.1

NEAMŢU G. G., Câteva observaţii didactice şi tehnice privind analiza elementară a frazei, (pag.7)
MĂRII I., Note lexicografice, (pag.35)
ŞTEFĂNESCU Maria, Câteva remarci privind unităţile frazeologice în dicţionarul tezaur al limbii române, (pag.48)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Gabriela Violeta Adam, Predicativul suplimentar - funcţie sintactică eterogenă, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2014, 293 p. (BERINDEI Cosmina), (pag.61)
Rodica Zafiu, 101 cuvinte argotice. Bucureşti, Editura Humanitas, 2010, 379 p. (ANGHEL Ioana), (pag.63)
Elena Dragoş, Morfosintaxa metaforei (secolul al XlX-lea). Consideraţii etimologice şi pragmatice, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016. 199 p. (COLCIAR Rozalia), (pag.67)
Elena Dragoş, Elemente de sintaxă istorică românească, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995, 176 p. (SECRIERU Mihaela), (pag.69)
Mihaela Munteanu Siserman, Nume şi simţuri: corespondente semantice în configuraţii denominative, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut, 2015. 255 p. + Index auctorum et siglorum + Index nominum et rerum (VLAD Carmen), (pag.71)
Teodor Oancă, Microsisteme antroponimice româneşti. Editura Grafix, Craiova. 2016, 172 p. (ADAM Violeta Gabriela), (pag.75)
Daiana Felecan, Oliviu Felecan (ed.), Magistri et alumni. amore scriebendi. Studia. In Honorvm Professoris Nicolae Felecan, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut, 2016, 842 p. (MIHALI Emilia Adelina), (pag.77)
Vasile Aaron, Reporta din vis. Istorie, studiu introductiv, note, text, indice şi glosar de Liana Maria Popa şi Ioan-Nicolae Popa, Cluj Napoca, Editura Curs, 2016, 294 p. (URS Otilia), (pag.79)
Igor Cereteu, Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova. Catalog, Chişinău, Tipografia Centrală, 2016, 472 p. (URS Otilia), (pag.81)
Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identităţi culturale, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, 1012 p. (POP Crina), (pag.83)
D'a. M. Badia I Mărgărit (†) i Joan Veny (ed.), Estudis Romànics, volum XXXVII, Barcelona, 2015, Institut D'Estudis Catalans, 767 p. (POP Andreea-Nora), (pag.84)


XXII, 2017, nr.2

CHIVU Gh., Însuşire ('propriété') «proprietate, alsăuire, alsău». Quelques considérations étymologiques, (pag.97)
PAVEL Eugen, Textual criticism and the editing of Romanian writings in the 19th century, (pag.106)
MINICĂ Mircea, Despre funcţia relaţională a flectivului de genitiv, (pag.121)
TOMOIAGĂ Maria-Alexandrina, Desemnarea metaforică a sentimentelor între teoria blendingului şi semantica integrală, (pag.137)
PROKOPIEVA Mitrofanovna Svetlana, EFREMOV Nikolaevich Nikolay, Comparative constructions in Yakut and Altai (comparative-contrastive and component analvsis), (pag.154)
PROKOPIEVA Mitrofanovna Svetlana, MONASTYREV Dmitrijevič Vladimir, Typology of polysemy in verbs of motion (Yakut and German languages), (pag.167)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Vasile Frăţilă, Studii istroromâne. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Ioan-Mircea Farcaş, [Bucureşti,] Editura Universităţii din Bucureşti, 2016, 586 p. (COLCIAR Rozalia), (pag.185)
Coralia Ditvall, Lärobok i Rumänska för nybörjare (Manual de limba română pentru începători), Cluj-Napoca, Editura Scriptor, 2016, 324 p. (ANGHEL Ioana), (pag.187)

Indice de autori, (pag.189)
Indice de cuvinte, (pag.196)


XXIII, 2018, nr.1

ADAM Violeta Gabriela, Auxiliare relaţionale: adverbele calitative ca, de, drept, (pag.7)
BĂILĂ Patricia Adelina, Funcţii sintactice vs funcţii semantice în Gramatica limbii române, (pag.17)
BOCOŞ Cristina, Sistematizarea substantivelor masculine neologice compuse tematic cu Man/Men în DOOM1 şi în DOOM2. Dificultăţi ortografice, ortoepice şi morfologice, (pag.27)
DĂLĂLĂU-NASTA Lavinia, Observaţii privind funcţiile sintactice din grupul nominal, (pag.38)
DRĂGUŢOIU Adela, Problematica principiului unicităţii funcţiilor sintactice în gramatica românească, (pag.47)
POMIAN Ionuţ, Sintagme pronominale cuantificaţionale complexe. Cu referire specială la „unul”, (pag.64)
INDOLEAN Tertea Andreea-Teodora, De la substantivizarea în limbajul primar la substantivizarea în metalimbaj, (pag.79)
TONŢ Teuşdea Bianca Anamaria, Adjective pronominale interogative şi relative ca proadjective - o certitudine?, (pag.90)


XXIII, 2018, nr.2

PAVEL Eugen, The Transylvanian School Premises undelving the critical Editions of Text, (pag.109)
MĂRII I., Note lexicografice, (pag.134)
GHERMAN Alin-Mihai, Trei note etimologice, (pag.152)
BANEU Alexandra, Observaţii privind ediţiile Rosarium-ului lui Pelbartus de Temeswar din colecţiile BCU, Cluj-Napoca, (pag.156)
SURDU Alexandru, În amintirea toponimistului Adrian Rezeanu, (pag.165)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
Adina Chirilă (ed.), Omul de cuvânt. In honorem Gheorghe Chivu, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2017, 583 p. (DAVID Ioana), (pag.169)
Alexandru Niculescu, Creştinismul românesc. Studii istorico-filologice, Bucureşti. Editura Spandugino, 2017, 506 p. (BANCU Alexandra), (pag.171)
Ioan Piuariu-Molnar, Deutsch-Walachische Sprachlehre. Gramatica germano-română, Viena, 1788. Ediţie critică, introducere, traducere şi note de Ana-Maria Minuţ şi Ion Lihaciu, vol.I-II, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2018, 605 + 559 p. (FELECAN Nicolae)173
Dana-Mihaela Zamfir, Morfologia verbului în dacoromâna veche (secolele al XVI-lea şi al XVII-lea), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, 495 p.; Dana-Mihaela Zamfir, Morfologia verbului în dacoromâna veche (secolele al XVI-lea şi al XVII-lea). Partea a II-a. Timpurile din sfera trecutului. Viitorul. Condiţionalul, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, 379 p. (CIORTEA Marcela), (pag.176)
Diana-Maria Roman, Categoriile grupului nominal: între deiclic şi anaforic, aflectiwl şi f1ectival% Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2017, 205 p. (BOCOŞ Cristina), (pag.178)
„România Orientale”, XXIX, La lingua rumena. Prospettive e punti di vista. A cura di Nicoleta Neşu, Roma, Bagato Libri, 2016, 310 p. (BOCOŞ Cristina), (pag.181)
Adrian Muraru, Wilhelm Tauwinki (eds.), Biblia Sacra Vulgata VII. Evangelia et Actus Apostolorum / Evangheliile şi Faptele Apostolilor, Bucureşti-Iaşi, Editura Humanitas Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, 668 p. (ŞUTEU Fanel), (pag.183)
Pompiliu Crăciunescu, Teze & cărţi, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017, 300 p. (MINICĂ Mircea), (pag.186)
Ondřej Pešek, La «Rectorique de Cyceron» traduite par Jean d'Antioche: organisation du texte et son marquage. Études de linguistique textuelle diachronique, Ceské Budějovice, Episteme edice Juhoceské univerzity, 2017, 243 p. (FLOREA Ligia-Stela), (pag.187)

Indice de autori, (pag.273)
Indice de termeni, (pag.280)