Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (7)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

HIERASUS

Apărută în anul 1978, sub denumirea de „Hierasus”, publicaţia anuală a Muzeului Judeţean Botoşani şi-a schimbat din anul 1999 titlul în "Acta Moldaviae Septentrionalis", vechiul anuar dorindu-se a fi rezervat exclusiv arheologiei.

Nr.I, 1978 [descarcă numărul integral (44MB)]

• Cuvînt de deschidere, (pag.3)
• 2050 DE ANI DE LA CREAREA PRIMULUI STAT DAC CENTRALIZAT ŞI INDEPENDENT, (pag.3)
GOSTAR Nicolae, Grecii şi romanii despre "STATUL DACIC" sub regii Burebista şi Decebal, (pag.7)
ARIMIA Maria, Marea Unire din 1918 şi rolul activ al botoşănenilor, (pag.21)

ARHEOLOGIE
BITIRI Maria, CÎRCIUMARU Marin, VASILESCU Pompiliu, Paleoliticul de la Mitoc-Valea Izvorului, specificul culturii şi mediul natural, (pag.33)
CHIRICA Vasile, Tehnica şi tipologia uneltelor din Paleoliticul superior în regiunea Prutului mijlociu, (pag.43)
CHIRICA Vasile, ŞADURSCHI Pavel, Descoperiri paleolitice şi postpaleolitice la Mitoc-Pîrîul lui Istrate (jud.Botoşani), (pag.63)
BRUDIU M., Date noi privind cultura Gravetianului oriental din Moldova, rezultate din cercetările de la Crasnaleuca, jud.Botoşani, (pag.75)
ISTRATE Cornelia-Magda, Locuirile paleolitice şi epipaleolitice de la Mitoc-Valea lui Stan, (pag.83)
NECRASOV Olga, CRISTESCU Maria (Iaşi), Cercetările antropologice şi unele probleme ale arheologiei, (pag.97)
HAIMOVICI S., POPESCU C., Studiul resturilor faunistice descoperite în aşezarea de la Horodiştea, aparţinînd perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului, (pag.113)
TEODOR Silvia, ŞADURSCHI Pavel, Descoperirile arheologice de la Lozna, com.Dersca, jud.Botoşani, (pag.121)
IONIŢĂ Ion, Civilizaţia dacică în sec. II-III e.n., (pag.141)
URSACHI V., Elemente şi influenţe romane la est de Carpaţi, sec. II-III e.n., (pag.147)
SANIE Şeiva, ŞADURSCHI Pavel, Circulaţia monetară în sec. II î.e.n. - IV e.n., în judeţul Botoşani, (pag.187)
TEODOR Dan Gh., Aşezări întărite din regiunile est-carpatice ale României în sec. VIII-XI, (pag.197)
SPINEI Victor, Aspecte economice şi sociale ale evoluţiei comunităţilor locale din spaţiul est-carpatic în sec.X-XIII, (pag.217)
URSULESCU Nicolae, Materiale arheologice din jud.Botoşani în colecţia cabinetului de istorie veche al Institutului de învăţămînt superior din Suceava, (pag.243)
ANDRONIC Al., ANTONESCU Silvia, În legătură cu unele descoperiri de obiecte medievale din judeţul Botoşani, (pag.237)
EMANDI Emil Ioan, Consideraţii geografice privind dinamica aşezărilor dispărute din nordul Moldovei în evul mediu (sec.XIV-XVIII), (pag.265)

ISTORIE
DORCU Aurel, Problema originii poporului român, a unităţii şi a continuităţii sale în spaţiul carpato-danubiano-pontic, în opera lui Miron Costin, stolnicul Constantin Cantacuzino şi Dimitrie Cantemir, (pag.293)
TUDOSE D., Asupra urbanismului Botoşani, (pag.311)
PRĂJINARU Ioan, Rolul factorului geografic în apariţia şi dezvoltarea oraşului Botoşani, (pag.317)
FASSEL Horst, CHIŢANU Sorin, Botoşanii în jurnalele de călătorie germane, (pag.335)
CRÎŞMARU Valerian, Reşedinţe şi curţi domneşti pînă la jumătatea sec. al XVII-lea. Curtea domnească de la Botoşani, (pag.347)
COROLIUC Gabriela, Tezaurul feudal descoperit la Zlătunoaia-Lunca, judeţul Botoşani (sec.XV-XVI), (pag.353)
LAZĂR Mihai, Călători străini despre creşterea animalelor în Moldova în sec.XVI-XVIII, (pag.361)
JIANU Magda, Un valoros document de istoriografie românească veche, (pag.373)
ENGEL Angela, Mărturii ale vieţii economice din perioada feudală în Muzeul de istorie a Moldovei, (pag.381)
VOICU Maria, Înnoiri culturale în epoca Unirii Principatelor 1839-1866, (pag.391)
ŞOVAN Octavian Liviu, Eroi botoşăneni ai Războiului pentru independenţă, (pag.397)
DOBRINESCU Valeriu Florin, Poziţia studenţimii din Iaşi faţă de unele probleme fundamentale ale României moderne, (pag.403)
AMARANDEI Gh., Vechi instituţii culturale dorohoiene, (pag.413)
CROITORU Mihai, „1907” reflectat în documente ale Muzeului de istorie al Moldovei, (pag.423)
BEJENARU Ionel, Începuturi ale mişcării socialiste şi muncitoreşti botoşănene, (pag.433)
PRICOP Adrian, Lupta pentru unitate reflectată în documentele existente în patrimoniul Arhivelor statului din Iaşi, (pag.441)
GIOSAN Stela, Contribuţia judeţului Botoşani la primul război mondial, (pag.443)
FLORESCU Gh.I., Aspecte ale vieţii politice româneşti. Declinul partidului poporului (iunie 1927 - martie 1932), (pag.451)
MEDIAN Gheorghe, Aspecte ale luptei antifasciste oglindite în presa botoşăneană (1933-1937), (pag.463)
CERVATIUC Ştefan, Aspecte ale rezistenţei maselor populare din judeţul Botoşani, sub conducerea P.C.R. împotriva dictaturii militaro-fasciste, oglindite în documentele aflate în filiala Arhivelor statului Botoşani, (pag.473)

MEMORIALISTICĂ
FASSEL Horst, Mihai Eminescu şi profesorul de istorie Ernst Rudolf Neubauer, (pag.487)
COROLIUC Gabriela, Două documente semnate de Ion Creangă, în colecţia Muzeului de istorie Botoşani, (pag.497)
CERVATlUC Ştefan, Nicolae Iorga şi începuturile Universităţii populare Botoşani, (pag.503)
NAGHIU Iosif E., George Enescu, profesor onorar şi rector onorar la Iaşi, (pag.513)

MUZEOGRAFIE - ETNOGRAFIE
PAVEL Emilia, Educaţia patriotică a maselor prin expoziţiile de artă populară şi filmele etnografice, (pag.521)
NAGHIU Iosif E., Contribuţii la biografia lui Ludovic Dauş (1873-1954), (pag.527)
PAVEL Anghel, DUMITRESCU Emil, Textul şi utilizarea lui în muzeele de istorie, (pag.531)
ALDEA I., Costache Negri şi Minjina, (pag.539)
OLARIU Angela, Arhitectura laică din zona Botoşanilor, (pag.547)
• GOSTAR Nicolae, (pag.573)
• DIACONESCU Emil, (pag.581)
• PROGRAMUL SESIUNII DE COMUNICĂRI, (pag.587)
• SUMAR, (pag.599)


Nr.II, 1979 [descarcă numărul integral (26MB)]

GRAUR Elena, Secretar al Comitetului judeţean Botoşani al P.C.R. - Cuvînt de salut, (pag.11)
DOBRINESCU Valeriu Florin, Consideraţii privind politica externă a României (1918-1940), (pag.13)
POPUŞOI Eugenia, O unealtă pentru cultivarea plantelor în aşezarea neolitică de tip Starcevo-Criş, de la Trestiana, jud.Vaslui, (pag.27)
BAZARCIUC Violeta Veturia, Date noi privind cultura Geto-Dacică în lumina recentelor cercetări arheologice în zona Huşilor, (pag.33)
PALADE Vasile, Problema originii şi formării culturii Sîntana de Mureş în lumina cercetărilor de la Bîrlad-Valea Seacă, (pag.37)
EMANDI Emil Ioan, Cultura plantelor în nordul Moldovei, secolele IX-XV, în lumina cercetărilor paleo-botanice, (pag.51)
BRUDIU M., Cercetări arheologice de teren la Crasnaleuca şi Cotu Miculinţi, (pag.85)
CRÎŞMARU Aristotel, Noi descoperiri arheologice pe valea Podrigei (jud.Botoşani), (pag.97)
APROTOSOAIE Filaret, Cîteva noi puncte arheologice descoperite în zona Săvenilor şi în împrejurimi, (pag.121)
LAZĂR Mihai, Date şi sublinieri noi cu privire la sulgiu şi ialoviţă în Moldova în secolele XVI-XVIII, (pag.131)
CERVATIUC Ştefan, Începuturile organizării pazei împotriva incendiilor în oraşul Botoşani, (pag.141)
MURARIU Ion, Rezerva feudală şi mărimea reală a clăcii pe moşia Cristineşti (ţinutul Dorohoi) în anul 1833, (pag.147)
URSU Fanică, Aspecte privind rolul maselor populare botoşănene în timpul pregătirii şi alegerilor de deputaţi pentru Adunările Ad-hoc, (pag.159)
ABRUDAN Petru, Alexandru Ioan Cuza, făuritorul armatei române moderne, (pag.167)
CRÎŞMARU Valerian, Unele date privitoare la evoluţia tîrgului Mihăileni la începutul secolului al XIX-lea, (pag.145)
BEJENARU Ionel, Problema agrară în viziunea socialistului dorohoian Elefterescu Spiridon-Urzică, (pag.179)
ŞOVAN Octavian-Liviu, Aspecte privind solidarizarea muncitorimii botoşănene cu răscoala din 1907, (pag.185)
MEDIAN Gheorghe, Aspecte ale mişcării muncitoreşti din judeţul Botoşani în perioada avîntului revoluţionar din anii 1918-1921, (pag.191)
GIOSAN Stela, Aspecte privind lupta maselor populare pentru instaurarea organelor democratice ale administraţiei de stat în fostul judeţ Dorohoi 23 August 1944 - martie 1945, (pag.199)
ARNAUTU Nicoleta, Aspecte legate de viaţa spirituală la Bîrlad în primele decenii ale secolului 20, (pag.209)
NAGHIU Iosif E., Muzeul de arheologie din Săveni (jud.Botoşani) (1965-1974), (pag.215)
NAGHIU Iosif E., Documente şcolare din Săveni, (pag.225)
CRÎŞMARU Aristotel, Drăguşenii în documente istorice. Fragmente de monografie, (pag.235)
CRÎŞMARU Ortansa, Locul folclorului în monografii, (pag.247)
CLAPA Gh., Interferenţe culturale botoşănene-bîrlădene, (pag.257)
COROLIUC Gabriela, Tezaurul feudal de la Stăuceni-Botoşani (secolele XV-XVI), (pag.267)
VALEA Lucian, De la Getica lui Vasile Pârvan la „Getica” lui Lucian Blaga, (pag.272)
VOICU Maria, Aspecte ale activităţii de consemnare şi valorificare a documentelor desfăşurată de Muzeul municipal din Iaşi în perioada 1920-1935, (pag.292)
MEDIAN Gheorghe, Preocupări pentru organizarea unui muzeu „Nicolae Iorga” la Botoşani în perioada interbelică, (pag.298)
FILIP Corneliu, Centrul vechi comercial din Botoşani: istorie, valoare arhitectonică, valorificare, (pag.302)
BUNEA Maria, Aspecte etnografice privind agricultura judeţului Botoşani prezente în lucrarea „Agricultura română din judeţul Dorohoiu” de Ion Ionescu de la Brad, (pag.308)
OLARU Angela, Interiorul ţărănesc, (pag.314)
LAVRIC Dumitru, Datini şi obiceiuri de iarnă din jud.Botoşani. Semnificaţii ale jocurilor dramatice cu măşti. Căiuţii, (pag.330)
AMURĂRIŢEI Ecaterina, Circulaţia cărţii vechi româneşti din secolul al XVIII-lea pe teritoriul jud.Botoşani, (pag.336)
HUMINIC-TECLEAN Maria, Un important izvor istoric: memoriile personale, (pag.342)
BUCATARU Maria, Petru Remus Troteanu - pictor botoşănean, (pag.350)
BEJENARU Ionel, Anii de tinereţe ai unor militanţi socialişti botoşăneni, (pag.356)
GANCEVICI Maria, Contribuţii la viaţa şi opera lui Ludovic Dauş, (pag.364)
ANDRONIC Alexandru, Nicolae Iorga - Cursurile de vară de la Vălenii de Munte, (pag.370)
NAGHIU Iosif E., Contribuţii la biografia lui George Enescu, (pag.374)
NAGHIU Iosif E., Din scrierile lui Matei Eminescu despre Mihai Eminescu şi contemporanii săi, (pag.380)
CATARGIU Virgil, Vasile Pârvan despre revoluţia socială, (pag.392)
• NECROLOG - ECATERINA AMURARIŢEI, (pag.398)


Nr.III, 1980 [descarcă numărul integral (12MB)]

HARALAMBIE Alexa, Cuvînt de deschidere, (pag.5)
GAL Ionel, Istoria şi baza documentară în opera lui Nicolae Iorga, (pag.7)
BUZATU Gh., Nicolae Iorga şi America, (pag.13)
ZUB Al., Nicolae Iorga în evoluţia spiritului critic, (pag.19)
GRECEANU Eugenia, Nicolae Iorga şi patrimoniul urbanistic-arhitectural al Botoşanilor, (pag.31)
PALEOLOG Andrei, Nicolae Iorga – în apărarea monumentelor istorice, (pag.41)
FLORESCU Gh.I., CABALORTĂ Venera, N.Iorga – preşedinte al Adunării Deputaţilor, (pag.47)
MATEI Mihai, Nicolae Iorga în parlamentul României din anii 1913-1914, (pag.71)
UDREA Traian, Nicolae Iorga în conştiinţa neamului românesc (decembrie 1940 – vara anului 1944), (pag.77)
DOBRINESCU Valeriu-Florin, Probleme ale politicii externe a României oglindite în „Memoriile” lui Nicolae Iorga, (pag.83)
IACOBESCU Mihai, Nicolae Iorga despre caracterul primului război mondial, (pag.91)
IONIŢĂ Gh.I., Moartea unui titan, (pag.103)
MARIN I.D., Nicolae Iorga şi Botoşanii, (pag.111)
ALDEA Ion, Nicolae Iorga şi Galaţii, (pag.121)
MUNTEANU-RÎMNIC Frasin, Itinerarii istorice din Botoşani, pe întreg globul, (pag.133)
NAGHIU Iosif E., Poeziile lui Nicolae Iorga, (pag.135)
APOSTU Ioan D. -Feredeni-, Amintiri, amintiri…, (pag.141)
URSULESCU Nicolae, Unele aspecte privind formarea poporului român în opera lui Nicolae Iorga, (pag.145)
MEDIAN Gheorghe, Nicolae Iorga şi Botoşanii, (pag.151)
BEJENARU Ionel, Nicolae Iorga: chipuri botoşănene, (pag.159)
DIMA El., Permanenţa lui Nicolae Iorga în bibliotecile arhivelor statului, (pag.163)
AGRIGOROAIEI Ion, N.Iorga şi elaborarea reformei agrare din 1921, (pag.171)


Nr.IV, 1981 [descarcă numărul integral (49MB)]

ARHEOLOGIE
ŞADURSCHI Paul, Toporul cu gaură transversală descoperit la Oroftiana de Sus, pe Prut, (pag.7)
TEODOR Silvia, ŞADUR5CHI Paul, Descoperirile din prima epocă a fierului de la Lozna-Dealul Morii, (pag.13)
IONIŢĂ Ion, ŞOVAN Octavian Liviu, Săpăturile arheologice de la Ipoteşti (judeţul Botoşani), (pag.45)
DRĂGUŞ Dan, Probleme privind originea aurului la geto-daci în lumina cercetărilor interdisciplinare: elaborarea metodei de cercetare, (pag.63)
PALADE Vasile, Noi descoperiri sarmatice în zona Bîrladului, (pag.69)
CRÎŞMARU Aristotel, Descoperiri sarmatice pe Valea Podrigei - judeţul Botoşani, (pag.83)
HAIMOVICI S., ŞADURSCHI E., Studiul materialelor paleofaunistice de epocă dacică, descoperite în turbăria de la Lozna, (pag.91)

ISTORIE
COROLIUC Gabriela, Podoabe medievale din secolele XVII-XVIII în colecţia Muzeului judeţean Botoşani, (pag.99)
MARIN I.D., Botoşanii de la începuturile sale pînă la jumătatea secolului al XVIII-lea, (pag.105)
CIUTA Ioan, Obligaţia Moldovei în produse apicole faţă de Poartă în secolele XVI-XVIII, (pag.131)
MURARIU Ioan, Iarmaroace şi tîrguri săptămînale în Moldova (1774-1832), (pag.137)
BEJENARU Ionel, Din istoricul presei botoşănene – „Steluţa” lui I.V.Adrian, (pag.147)
MAXIMIUC Ioan, Din istoricul presei botoşănene - Care este totuşi cel mai vechi ziar din Botoşani?, (pag.151)
GUZIEC M., Afirmarea principiilor de independenţă în dezvoltarea urbanistică a oraşului Galaţi în secolul al XIX-lea, (pag.153)
MEDIAN Gh., Ateneul Român din Botoşani, (pag.157)
IONESCU Cleopatra, Participarea judeţelor Botoşani, Dorohoi, Suceava, Neamţ şi Iaşi la Expoziţia universală de la Paris din anul 1900, (pag.167)
AMARANDEI Gheorghe, Mărturii privind ridicarea la luptă în 1907 a ţăranilor din fostul judeţ Dorohoi, (pag.175)
BEJENARU Ionel, Patniotism şi umanism - coordonate ale şcolii botoşănene în anii participării României la primul război mondial (1916-1918), (pag.181)
AGRIGOROAIEI Ion, În lupta pentru realizarea marelui ideal naţional, (pag.185)
DORCU Aurel, Contribuţia lui Nicolae Iorga la desăvîrşirea unităţii naţionale a României, (pag.197)
AGRIGOROAIEI Ion, N.Iorga şi elaborarea reformei agrare din 1921, (pag.201)
ALDEA Ion, Acţiuni ale forţelor democratice din sudul Moldovei – parte a procesului de democratizare după 23 August 1944, (pag.213)

MEMORIALISTICA
BĂLAŞA D., Cel vestit între dascăli, Theodorit de la Botoşani (1810). Un manuscris botoşănean la Craiova, (pag.219)
FLORESCU Gh.I., Nicolae Titulescu (1882-1941), (pag.223)
DOBRINESCU Valeriu Florin, Date noi privind începuturile activităţii diplomatice a lui N.Titulescu, (pag.235)
STIHI-BOOS Constantin, PANCIOGLU Vasilisa-Verona Mangu, Pagini de istorie: opere cu tematică patriotică ale lui Eduard Caudella, (pag.243)
ŢURCANU Georgeta, O pagină de istoria muzicii româneşti – Jubileul de 50 de ani al compozitorului George Enescu, (pag.247)
NAGHIU Iosif E., George Enescu şi revista „Muzica” (1916-1925), (pag.255)
MEDAN Virgil, Referitor la tema iniţială din Rapsodia I-a de George Enescu, (pag.259)
STIHI-BOOS Constantin, Un moment universal şi unul naţional din viaţa şi activitatea lui George Enescu, (pag.269)
SBÂRCEA George, Umanismul lui George Enescu, (pag.275)
VARGA Ovidiu, Etnofonia enesciană sau de la Poema română către eternitate, (pag.281)
RĂDULESCU Speranţa, „Caracterul popular românesc” al operei enesciene, (pag.289)
BĂLAN I., Arta muzicianului Enescu - mijloc de educare a maselor, (pag.293)
ROŞCA Silvia-Mihaela, Aspecte ale genului rapsodic la George Enescu, (pag.299)
FRUCHTER Eugen, MIHĂESCU Gabriel, Eminescu, Iorga, Enescu, Onicescu şi Tîrgoviştea, (pag.303)
MARINESCU Mihaela, Cîteva reflexii asupra părţii de cvartet de coarde în do major compusă de George Enescu în 1906, (pag.311)
CIUBOTARU Ştefan, Cîteva aspecte inedite privind familiile lui Mihail Kogălniceanu şi Ionică Tăutul legate de comuna Suliţa, judeţul Botoşani, (pag.317)
FASSEL Horst, Eminescu lexicograf şi istoriograf literar, (pag.321)
CHIŢANU Sorin, N.Iorga şi literatura germană, (pag.335)
STĂNCIULESOU-BÎRDA Alexandru, Mesajul operei istorice în contextul politico-social după concepţia lui Nicolae Iorga, (pag.345)
IONCU Dora, RÂPĂ-BUICLIU Dan, Nicolae Iorga - restituiri epistolare, (pag.371)
BUDAI Violeta, Nicolae Iorga şi Vasile Bogrea, (pag.375)
VALEA Lucian, Semnificaţia apei în poezia lui Bacovia, (pag.381)
GRECEANU Eugenia, Arhitectul George Matei Cantacuzino şi oraşul Iaşi, (pag.385)
CIUBOTARU Ştefan, Tiberiu Crudu - O personalitate a învăţămîntului şi culturii botoşănene (1882-1952), (pag.399)
LEHRER Andy Z., Marea întîlnire, (pag.415)
DIMITRIU Eugen, Aurel George Stino - Un harnic cercetător al culturii universale, (pag.423)

ETNOGRAFIE, CONSERVARE, RESTAURARE
PAVEL Emilia, Ţesături moldoveneşti - tradiţie şi inovaţie, (pag.431)
CONSTANTINESCU Gh., Arhitectura populară tradiţională în regiunea de sud-vest a Moldovei, (pag.455)
BUNEA Maria, Expoziţia permanentă de etnografie şi artă populară a Muzeului judeţean Botoşani - proiect tematic, (pag.475)
PAVEL Jean, Tradiţie şi actualitate în arta populară vrînceană, (pag.479)
ARBORE Virginia, Creatori populari contemporani vrînceni, prezenţi în Festivalul Naţional „Cîntarea României”, (pag.487)
LĂCEANU Ion, MARINOlU Vasile, Conservarea tîmplelor din secolul XVI-XVIII de la mănăstirile Tismana, Polovraci şi Crasna - judeţul Gorj, (pag.501)
BĂLAN Angela, Probleme de microclimat. Aspecte ale muncii de conservare - combaterea dăunătorilor biologici la bunurile patrimoniale, (pag.509)
ALEXIU Valeriu, Prevenirea deteriorărilor microbiologice la obiectele din patrimoniul muzeal, (pag.523)
BUINOSCHI Vasile, Restaurarea şi conservarea unui vas de cupru din secolul al XIV-lea, (pag.529)

ŞTIINŢELE NATURII
LEHRER Andy Z., VARVARA Mircea D., Contribuţii biologice şi arheologice privind dipterele entomofoge din R.S.România, (pag.533)
LEHRER Andy Z., KIS Bela, Cartografierea orthopterelor ENSIFERA din nordul Dobrogei, (pag.553)
LEHRER Andy Z., FROMUNDA Vadim, Contribuţii tabanidologice din nordul Moldovei (Diptera: Tabanidae), (pag.589)


Nr.V, 1983 [descarcă numărul integral (35MB)]

• CUVÎNT DE DESCHIDERE, (pag.3)

ARHEOLOGIE
CHIRICA Vasile, Unele probleme privind paleoliticul superior la est de Carpaţi, (pag.7)
URSULESCU Nicolae, Unele date privind posibilitatea practicării agriculturii de tip ciclic în cadrul primelor culturi neolitice pe teritoriul Moldovei, (pag.37)
POPUŞOI Eugenia, Unele probleme ale culturii Starcevo-Criş la est de Carpaţi, (pag.45)
COMŞA Eugen, Creşterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Moldovei, (pag.51)
CHIRICA Vasile, Un vas antropomorf descoperit la Scînteia-Iaşi, (pag.71)
ŞOVAN Octavian Liviu, CHIRICA Vasile, Noi descoperiri sarmatice în Cîmpia Moldovei, (pag.79)
IONIŢĂ Ion, ŞOVAN Octavian Liviu, Necropola dacică de la Stînca (comuna Ştefăneşti, judeţul Botoşani), (pag.89)
ŞOVAN Octavian Liviu, Noi descoperiri de amfore romane în nordul Moldovei, (pag.123)
PALADE Vasile, Metalurgia bronzului şi a fierului în aşezarea Sîntana de Mureş de la Bîrlad-Valea Seacă, (pag.127)
COMŞA Maria, Cu privire la originea tipului de bordei cu cuptor scobit din epoca feudală timpurie în zona extracarpatică a României, (pag.147)
PANAITESCU A., Un monument de epocă prefeudală de la Adamclisi, (pag.157)
CÎRCIUMARU Marin, Consideraţii paleobotanice asupra seminţelor carbonizate din aşezarea din secolele IX-X de la Fundu-Herţii, (pag.161)
EMANDI Emil, ŞERBAN Constantin, Date noi şi sublinieri privind habitatul din nord-vestul Moldovei la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, (pag.163)
HAIMOVICI S., BELENIUC G., Un exemplar de BOS TAURUS acornut, găsit în turbăria de la Lozna, în stratul de epocă dacică, (pag.205)
HAIMOVICI S., Studiul materialului paleofaunistic din aşezarea romană de la Barboşi din secolele II-III e.n., (pag.211)
PĂUNESCU Alexandru, ŞADURSCHI Paul, Repertoriul arheologic al României. Judeţul Botoşani. I. Comuna Albeşti, (pag.221)

ISTORIE
ANDRONIC Alexandru, Tipologia feudalismului european şi rolul obştilor agrare în procesul de feudalizare, (pag.271)
ŞTEFĂNESCU Liviu, Modul de producţie feudal pe pămîntul românesc. Esenţă şi aparenţe, (pag.279)
STĂNCIULESCU-BÎRDA Alexandru, Fond şi formă în studiul istoric după concepţia lui Nicolae Bălcescu, (pag.297)
IONIŢĂ Ion, Idei despre romanizarea lumii dace în opera lui Pârvan, (pag.329)
CIUTĂ Jean, Concepţia istorică a lui Vasile Pârvan reflectată în monumentala sa lucrare Getica, (pag.335)
MURARIU Ioan, Obligaţiile şi privilegiile negustorilor din Moldova între anii 1774 şi 1832, (pag.341)
BEJENARU Ionel, Revoluţionarul şi umanistul Dimitrie Scarlat Miclescu (1820-1896) - Un document inedit, (pag.347)
BOTEZ C., SAIZU I., Problemele agrosilvice în dezbaterea congreselor economice din România (Iaşi, 1882 şi 1884), (pag.353)
URSU Fănică, Congresul studenţilor societăţii de la Bîrlad din anul 1886, (pag.363)
CRÎŞMARU Aristotel, Regimul învoielilor agricole pe moşia Drăgăşani şi Săveni la începutul secolului al XX-lea, (pag.369)
GIOSAN Stela, Mişcări ţărăneşti din judeţul Botoşani premergătoare răscoalei din 1907, (pag.379)
CRÎŞMARU Valerian, Memoria unei străzi - Calea Naţională din Botoşani, (pag.185)
CLAPA Gheorghe, Mişcarea socialistă din oraşul Bîrlad şi judeţul Tutova din anul 1918, (pag.393)
IONESCU Vasile G., Contribuţii la studiul procesului de făurire a partidului revoluţionar al clasei muncitoare din România (1918-1921), (pag.403)
MAXIMIUC Ion, Publicaţii şi publicişti din nordul Moldovei (I), (pag.409)
BEJENARU Ionel, Din istoria presei botoşănene: „Vîltoarea” (1919), (pag.443)
AGRIGOROAIEI Ion, România în relaţiile internaţionale din perioada 1918-1928, (pag.447)
DOBRINESCU Valeriu Florin, PÂRVU Sorin, Neutralitatea României în 1914-1916 şi 1939-1940: Un studiu comparativ, (pag.153)
MEDIAN Gheorghe, Aspecte ale luptei împotriva exploatării capitaliste şi a pericolului fascist duse de forţele democratice din judeţul Botoşani sub conducerea Partidului Comunist Român în perioada interbelică, (pag.461)

MEMORIALISTICA
CIUBOTARU Ştefan, Ion Veniamin Adrian (1835-1875) - un pionier al învăţămîntului şi culturii botoşănene, (pag.473)
POPA Gheorghe, Unul din primele monumente ridicate lui Cuza Vodă la Mărăşeşti, (pag.479)
NAGHIU Iosif E., Nicolae Iorga - sprijinitorul revistei „Bizantion” (1924-1940), (pag.487)
NAGHIU Iosif E., N.Iorga - profesor la Universitatea din Bucureşti, (pag.480)
STIHI-BOOS Constantin, Unele probleme de situare în contextul istoric-artistic just ridicate de creaţia enesciană: Raporturile ei cu Impresionismul, (pag.493)
BALAN Ion, George Enescu - muzician - pedagog, (pag.503)
APROTOSOAIE Filaret, Academicianul Mihai Ciucă savant de renume mondial, (pag.511)
HALLER Iacob, Folcloristul Dumitru Furtună (1890-1965), (pag.517)
COMANICI Maria, Un devotat slujitor al medicinii româneşti - doctor Cornelia Gancevici, (pag.521)
MAXIMIUC Ion, Personalităţi de înaltă marcă în ziarul „Clopotul”, (pag.531)
FRUCHTER Eugen, MIHĂESCU Gabriel, Alte personalităţi ale culturii botoşănene la Tîrgovişte, (pag.537)

ETNOGRAFIE, ARTĂ, MONUMENTE, MUZEOLOGIE
ŞTEFĂNESCU Liviu, Nicolae Iorga ca autentic precursor al muzeografiei contemporane, (pag.541)
ALDEA Ion, Constantin Graur şi Galaţii (1904-1908), (pag.555)
PAVEL Emilia, Ornamentica scoarţelor moldoveneşti, (pag.563)
ARNĂUTU Nicoleta, Pictura ţărănească pe sticlă în „Colecţia de artă comparată Rita şi prof.dr.doc. Ion Chiricuţă” din Bîrlad, (pag.571)
HARŢUCHE-VICOL A.M., Particularităţi ale valorii documentare a cărţii poştale ilustrate, (pag.581)
PRICOP G., Cartea poştală ilustrată - element de reconstituire a atmosferei Brăilei de odinioară, (pag.585)
FILIP Cornelia, Din arhitectura lemnului în judeţul Botoşani, (pag.601)
APOSTU Ion D., O ctitorie lăpuşneană necunoscută: Schitul Unsa, (pag.605)
IONESCU Cleopatra, Tipărituri moldoveneşti aflate pe teritoriul judeţului Dîmboviţa, (pag.619)
BUCĂTARU Maria, Un reprezentant de seamă al culturii botoşănene pictorul Andronic Ţăranu, (pag.623)
DOROFTEI Constantin, Eugen Ispir în căutarea specificului artei, (pag.627)
GHENCIULESCU Ileana, Explozia demografică a oraşelor dîmboviţene în anii socialismului - expresie a ridicării nivelului de trai, (pag.635)

ŞTIINŢELE NATURII: ECOLOGIE
SLAVIC Gheorghe, Contribuţii la cunoaşterea regimului vînturilor în Podişul Sucevei, (pag.639)
HAIMOVICI S., BOIŞTEANU T., COMĂNESCU G., Cu privire la caracteristicile unor parametri biometrici, sanguini şi biochimici, evidenţiaţi în perioada de dinaintea realizării maturităţii sexuale la păstrăvul de lac, (pag.645)
AIOANEI Varvara, Surse documentare referitoare la pădurile sucevene, (pag.653)
LEHRER Andy, KIS Bela, LEHRER Maria M., Cartografierea arthopterelor Ensifera în zonele reţelei Universal Transverse Mercator din norcl-estul României, (pag.657)
LEHRER Andy, LEHRER Maria, Repere pe harta biogeografică U.T.M. a României, IV. Staţiunile balneare, termale şi climaterice, (pag.665)


Nr.VI, 1986 [descarcă numărul integral (15MB)]

ARHEOLOGIE
BRUDIU M., O străveche inovaţie tehnică - foalele - descoperită la Crasnaleuca, comuna Coţuşca, judeţul Botoşani, (pag.7)
URSULESCU Nicolae, ŞADURSCHI Paul, Săpăturile din 1985 din necropola tumulară Prăjeni (judeţul Botoşani), (pag.15)
ŞADURSCHI Paul, CERNELEARU Ilie, RUSU C-tin, Celturi de bronz de factură răsăriteană descoperite pe teritoriul judeţului Botoşani, (pag.25)
ŞADURSCHI Paul, ŞOVAN Octavian-Liviu, Cetatea getică de la Cotu-Copălău, (pag.33)
ŞADURSCHI Paul, Două noi aşezări geto-dacice de la Cotu-Miculinţi şi Strahotin, judeţul Botoşani, (pag.41)
ŞOVAN Octavian-Liviu, Necropola din sec. IV e.n. de la Mihălăşeni - judeţul Botoşani, (pag.51)
ŞOVAN Octavian-Liviu, IGNAT M., UNGUREANU N., Sondajul arheologic de la Cîmpeni, com.Prăjeni, jud.Botoşani, (pag.61)
HAIMOVICI S., RUSU C., Cu privire la un nou craniu de taurin (Bos Taurus) acornut, provenind din turbăria de la Lozna (judeţul Botoşani), (pag.73)
HAIMOVICI S., Studiul preliminar al materialului faunistic din aşezarea cucuteniană de la Mitoc-Valea lui Stan (judeţul Botoşani), (pag.77)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul resturilor paleofaunistice din aşezarea de la Lozna-Străteni, datînd din sec. VII-VIII e.n., (pag.83)

ISTORIE
MARINI I.D., O ctitorie a Ţării Româneşti, în Moldova, din sec. al XIV-lea: Mănăstirea Doamnei de lîngă Botoşani, (pag.97)
MURARIU Ioan, Ţinuturile Botoşani şi Dorohoi între anii 1774 şi 1835, (pag.119)
ANDRONIC Alexandru, Unele probleme privind istoria comerţului românesc în concepţia lui N.Iorga, (pag.131)
BĂLAŞA D., Asistenţa farmaceutică la Botoşani, (pag.141)
GIOSAN Stela, Documente privind începutul sistematizării oraşului Botoşani, (pag.145)
BEJENARU Ionel, „Ardealul ne cheamă, cu inima plină de dor ...” Botoşanii şi Marea Unire, (pag.151)
MEDIAN Gheorghe, Manifestări expoziţionale la Botoşani în primele decenii ale sec.XX, (pag.157)
AMARANDEI Gheorghe, Aspecte ale contribuţiei fostului judeţ Dorohoi la înfăptuirea Marii Uniri din 1918, (pag.163)
MAXIMIUC Ion, Publicaţii şi publicişti din Nordul Moldovei (II). Încercare de sinteză asupra istoriei presei din judeţul Botoşani, (pag.167)
MAXIMIUC Ion, File din istoria presei locale - Publicişti de vază în ziarul „Clopotul” din Botoşani, (pag.185)
MAFTEI Victor, „Clopotul” 1933-1934. Articolul de fond - semnal de alarmă împotriva fascizării ţării, puternică chemare la lupta împotriva nedreptăţilor politice şi sociale ale orînduirii burghezo-moşiereşti, (pag.199)
CLOŞCĂ Constantin, Contribuţia populaţiei din judeţul Botoşani la războiul antihitlerist din vara anului 1944, (pag.205)

MEMORIALISTICA
MURARIU Ioan, Documente inedite privind activitatea comercială a comisului botoşănean Ionică Tăutul, (pag.215)
BEJENARU Ionel, Doi revoluţionari paşoptişti botoşăneni în Bucovina: Nicolae Pisoski şi Dimitrie Rallet, (pag.223)
HALLER Iacob, Contributia savantului Ion Simionescu la dezvoltarea ştiinţei şi culturii româneşti, (pag.227)
MACARIE Gheorghe, Tiberiu Crudu, (pag.233)
FROICU Petru, Savantul Petru Şuster şi satul natal, (pag.245)
ŞUSTER Elena Florica, Profesor dr. Petru Şuster în amintiri, (pag.249)
BOOS Constantin-Stihi, Revelaţiile manuscriselor enesciene mărturiile ineditelor, (pag.251)

RESTAURARE. CONSERVARE
FĂRTĂIŞ Dan, Ceramica - factori de degradare, (pag.259)
PÎRÎU Corneliu, Încercări de adaptare a unor materiale şi tehnologii noi în restaurarea lemnului, (pag.263)

ŞTIINŢELE NATURII. GEOGRAFIE
SLAVIC Gheorghe, Regionarea climatologică şi potenţialul ei economic în judeţul Botoşani, (pag.267)
DĂNILĂ Ioan, Contribuţii la cunoaşterea caracteristicilor bioecologice şi răspîndrii popîndăului (Citellus citellus L. 176, Rodentia) în România, (pag.273)
AUR Nicu I., Contribuţii la studiul geografic al aşezărilor rurale de pe Valea Siretului, (pag.283)
MOSCALU Emil, Recenzie, (pag.293)


Nr.VII-VIII, 1989 [descarcă numărul integral (23MB)]

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
URSULESCU Nicolae, Unele observaţii privind locuinţele culturii Starcevo-Criş din Moldova, (pag.7)
NIŢU Anton, CHIRICA Vasile, Două vase cucuteniene cu caractere antropomorfe recent descoperite, (pag.17)
COMŞA Eugen, Unele date despre îmbrăcămintea din epoca neolitică pe teritoriul Moldovei, (pag.39)
CRÎŞMARU Aristotel, Încă o aşezare cucuteniană din faza A-B descoperită pe teritoriul comunei Drăguşeni-Botoşani, (pag.57)
MOSCALU Emil, Topoare de piatră şi de silex şlefuit de la Mateieni şi Corlăţeni (comuna Corlăţeni, judeţul Botoşani), (pag.67)
COMŞA Eugen, Creşterea animalelor domestice în cursul perioadei de tranziţie de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României, (pag.81)
COMŞA Eugen, Movila II - 1949 de la Glăvăneştii Vechi, (pag.91)
BUZDUGAN Costică, ALEXOAIE Ion, Săpături arheologice într-un tumul din comuna Roma (judeţul Botoşani), (pag.105)
MOSCALU Emil, Săpăturile de salvare de la Cotîrgaci (comuna Roma, judeţul Botoşani), (pag.117)
PERIANU Mihaela, Privire antropologică asupra unor tumuli din epoca bronzului de la Cotîrgaci (comuna Roma, judeţul Botoşani), (pag.147)
ŞADURSCHI Paul, Piese metalice din epoca bronzului descoperite pe teritoriul judeţului Botoşani, (pag.157)
ŞADURSCHI Paul, MOSCALU Emil, O nouă cetate getică aparţinînd aspectului cultural Canlia la Ibăneşti (judeţul Botoşani), (pag.183)
MOSCALU Emil, Vechimea tezaurului geto-dacilor luat de romani la 106 e.n. în timpul regelui Decebal, (pag.201)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, ŞOVAN Octavian-Liviu, Noi descoperiri monetare în judeţul Botoşani, (pag.217)
MARCU Mariana, UNGUREANU Napoleon, Cercetările arheologice de la Huţani (judeţul Botoşani), (pag.223)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul materialului paleofaunistic depus ca ofrande în mormintele din necropola birituală de la Mihălăşeni (judeţul Botoşani) aparţinînd culturii Sîntana de Mureş (sec. IV e.n.), (pag.235)
COMŞA Maria, Holul mediului natural (munţi, păduri, bălţi) în menţinerea elementului autohton la nord de Dunăre în secolele III-VII, (pag.259)
BUZDUGAN Costică, POPOVICI Dragomir, ALEXOAIE Ion, Cercetările arheologice din aşezarea de pe dealul Botoşanca (comuna Roma, judeţul Botoşani), (pag.269)
ŞADURSCHI Paul, URSULESCU Nicolae, Date istorico-arheologice privind dinamica locuirii în bazinul Miletinului (zona comunei Prăjeni, jud.Botoşani), (pag.281)
PĂUNESCU Alexandru, ŞADURSCHI Paul, Repertoriul arheologic al României. Judeţul Botoşani. II. Comuna Avrămeni, (pag.299)
PĂUNESCU Alexandru, ŞADURSCHI Paul, Repertoriul arheologic al României. Botoşani. III. Comuna Băluşeni, (pag.337)

ISTORIE, MEMORIALISTICĂ
LAZĂR Mihai, Două obligaţii fiscale din Moldova medievală, (pag.371)
BÎNZAR Vasile, Unele precizări referitoare la ctitoria Voronei, (pag.381)
BÎNZAR Vasile, Unde a fost satul Popăuţi? Note de istoric botoşăneană, (pag.387)
MURARIU Ioan, Organizarea administrativ-teritorială a ţinuturilor Dorohoi, Hîrlău, Botoşani şi Herţa în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea, (pag.393)
DOGARU Maria, Din galeria participanţilor la lupta pentru Unire. Nicolae Pisoschi, (pag.405)
BEJENARU Ionel, Influenţe ale mişcării socialiste şi muncitoreşti în răscoala ţăranilor din 1907 în judeţul Botoşani, (pag.415)
RUSU Constantin, Cercetări de toponimie în raza comunei Vorona, (pag.421)
RUSU Viorica, Albinăritul - ocupaţie străveche a locuitorilor din nordul Moldovei, (pag.425)
RUSU Constantin, Evoluţia pescuitului şi pisciculturii în judeţul Botoşani, (pag.435)
POPESCU Cristian, Prezenţa antitezelor istorice la Eminescu, (pag.437)
CIUBOTARU Ştefan, „Pe lîngă plopii fără soţ” şi alte vechi romanţe botoşănene, (pag.469)
BÎNZAR Vasile, Un protagonist al medicinei ştiinţifice româneşti: Dr.C.Vîrnav, (pag.473)
HALLER Iacob, Savantul Andrei Popovici-Bâznoşanu, (pag.479)


Nr.IX, 1994 [descarcă numărul integral (28MB)]

ARHEOLOGIE
PĂUNESCU Alexandru, ŞADURSCHI Paul, Repertoriul arheologic al României (Judeţul Botoşani), (pag.11)
ŞADURSCHI Paul, MOSCALU Emil, Topoarele de piatră descoperite accidental, în zona comunei Suharău, judeţul Botoşani, (pag.49)
COMŞA Eugen, Mormintele cu ocru din Movila IV - 1994 de la Glăvăneştii Vechi, (pag.57)
COMŞA Eugen, Aşezarea culturii cu ceramică liniară de la Glăvăneştii vechi, (pag.65)
DIACONESCU Maria, Aşezarea cucuteniană de la Răzima-Copălău, din judeţul Botoşani, (pag.125)
DASCĂLU Lidia, Probleme ale bronzului târziu din nord-estul României. Rit şi ritual funerar în Cultura Nouă, (pag.135)
ŞADURSCHI Paul, Rezultatele sondajului arheologic de la Ghilăneşti-Botoşani (1989), (pag.167)
NIŢU Anton, ŞADURSCHI Paul, Săpăturile de salvare de la „Stânca Doamnei” (sat Stânca-Ştefăneşti, judeţul Botoşani), (pag.181)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul materialului paleofaunistic depus ca ofrandă în mormintele din necropola birituală de la Mihălăşeni (Judeţul Botoşani) aparţinând culturii Sântana de Mureş (sec. IV e.n.), (pag.195)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul materialului paleofaunistic medieval (secolul XIV) descoperit în cătunul Hudum, judeţul Botoşani, (pag.229)
EMANDI Emil Ioan, Civilizaţia medieval-urbană. Un depozit de marfă din vremea lui Ştefan cel Mare, descoperit la Suceava, (pag.235)

ISTORIE
COMŞA Eugen, Contactele dintre comunităţile Precucuteni-Cucuteni-Tripolie cu acelea vecine din ţinuturile de la nord şi nord-vest de Marea Neagră, (pag.295)
COMŞA Maria, Raportul dintre agricultură şi mediul natural (pădure, stepă, luncă) în mileniul I şi în primele secole ale mileniului al II-lea e.n. pe teritoriul României, (pag.303)
EMANDI Emil Ioan, Urbanism şi demografie istorică (Suceava în secolele XV-XIX), (pag.313)
SPINEI Victor, SPINEI Michaela, Însemnările cu caracter istorico-etnografic asupra principatelor române ale Contelui de Langeron, (pag.363)
EMANDI Emil Ioan, ROMAN Louis, Bucovina şi spaţiul demografic românesc. Studiu demopolitic şi statistic (1775-1940), (pag.397)
BEJENARU Ionel, Din istoria presei botoşănene: „Săptămâna” (1932-1937), (pag.457)
SAIZU Ioan, TACU Al., Context geopolitic european la finele primei conflagraţii mondiale (1), (pag.463)
CONSTANTIN Ion, Geopolitică şi ideologie. Problema Basarabiei în contextul raporturilor româno-sovietice în epoca postbelică, (pag.473)
CUCU Vasile S., România - consideraţii geopolitice, (pag.493)

ISTORIE MEMORIALISTICĂ
CIUBOTARU Ştefan, Războiul de independenţă şi Botoşanii, (pag.505)
BEJENARU Ionel, Botoşani - Monumentul unui erou: căpitanul Grigore Ignat, (pag.513)
MIHĂILESCU Maria, George Enescu şi Ţinutul Vrancei, (pag.517)
FURTUNĂ Filaret Gh., Centenar Dumitru Furtună, (pag.523)
DORCU Aurel, Un gând despre George Enescu la aniversarea sa, (pag.533)
BEJENARU Ionel, Iulian Antonescu - un părinte al muzeelor, (pag.537)
MEDIAN Gheorghe, CRUDU Tiberiu, Nicolae Iorga - corespondenţă, (pag.539)
BEJENARU Ionel, Documente cu privire la Samson Bodnărescu (activitatea de la Pomârla) în colecţiile Muzeului Judeţean Botoşani, (pag.549)
BEJENARU Ionel, ŞADURSCHI Paul, Muzeul şi satul. Marginalii la o manifestare cultural-sătească - Vorona, 29 mai 1993, (pag.553)
DAMASCHIN Violeta, Memoria străzilor - strada Marchidan din oraşul Botoşani, (pag.555)


Nr.X, 1996 [descarcă numărul integral (16MB)]

I.ARHEOLOGIE
ŞADURSCHI Paul, DIACONESCU Maria, TIMOFTE C., Figurina antropomorfă de os descoperită la Ştefăneşti-Botoşani, (pag.7)
ŞADURSCHI Paul, UNGUREANU Napoleon, MIHĂILESCU Mihai, Cercetările arheologice de la Botoşani-„Groapa lui Ichim” (Campaniile 1991-1992), (pag.21)
ŞADURSCHI Paul, UNGUREANU Napoleon, Aşezarea dacilor liberi de la Botoşani „Groapa lui Ichim” (Sfârşitul secolului II d.Chr.). Raport de săpătură pe anul 1993, (pag.37)
ŞADURSCHI Paul, UNGUREANU Napoleon, Aşezarea dacilor liberi de la Botoşani „Groapa lui Ichim” (sec. II d.Hr.). Raport de săpătură pe anul 1994, (pag.49)
ŞADURSCHI Paul, Botoşanii, între legendă şi dovezi arheologica-istorice, (pag.57)
ŞADURSCHI Paul, Dovezi arheologice de autohtone, continuitate şi romanizare la Botoşani, (pag.63)
PĂUNESCU Alexandru, ŞADURSCHI Paul, Repertoriul arheologic al României. Jud.Botoşani. VI Comuna Broscăuţi, (pag.67)
PĂUNESCU Alexandru, ŞADURSCHI Paul, Repertoriul arheologic al României. Judeţul Braşov. VII Comuna Bucecea, (pag.81)
TEODOR Dan Gh., Descoperiri slave din secolele VI-VIII în spaţiul carpato·dunărean, (pag.98)

II.ISTORIE
PRODAN Dan, Studiile lui Franz Babinger referitoare la istoria Românilor şi a relaţiilor româno·otomane în Evul Mediu (sec.XIV-XVII), (pag.119)
GUŢIC Octav, Evoluţia teritorială şi fizionomia oraşului Dorohoi, (pag.171)
BOTEZATU Daniel, Mănăstirea Doamnei - un aşezământ monahal de demult, (pag.176)
CERVATIUC Ştefan, Contribuţii privind sigiliul oraşului Botoşani până în anul1862, (pag.185)
FETCU Ion, Contribuţia armatei la Unirea Bucovinei cu România, (pag.212)
GIOSAN Stela, Documente botoşănene privind refugiaţii din teritoriile româneşti aflate sub ocupaţie străină (1940-1944), (pag.217)
MAXIMIUC Ioan, Posibile şi necesare colective şi completări la o posibilă istorie a presei locale, (pag.223)
PRĂJINARU Ioan, Zona de aprovizionare cu unele produse rurale a pieţilor din Botoşani, (pag.234)
RUSU Constantin, Aspecte din istoria culturală a comunei Vorona-Botoşani, (pag.247)

III.MEMORALISTICĂ
BEJENARU Ionel, N.Iorga - Universul copilăriei, (pag.257)
PRODAN Dan, Nicolae Iorga în conştiinţa profesorilor universitari de la Iaşi şi Bucureşti (decembrie 1940 - mai 1941), (pag.260)
CLOŞCĂ Constantin, Concepţie şi faptă culturală la N.Iorga, (pag.280)
MEDIAN Gheorghe, Nicolae Iorga şi scriitorii botoşăneni, (pag.295)
CRISTOFOR Camelia, Suflet de botoşănean - Profesor Rodica Procopiu, (pag.301)
ŞUSTER Elena-Florica, Centenar Petru Şuster. Profesor Dr. Petru Şuster în amintiri, (pag.308)
ONEA Octavian, B.P.Haşdeu şi Octav Băncilă, (pag.313)
MAXIMIUC Ioan, Ion Popescu-Greaca, un strălucit agronom şi publicist botoşănean, (pag.323)
AMARANDEI Gheorghe, Geofizicianul Ştefan Airinei, (pag.345)
BEJENARU Ionel, Un militant pentru Marea Unire: poetul botoşănean Artur Enăşescu (1889-1942), (pag.349)
GIOSAN Stela, Informaţii despre Constantin Hurmuzache în fondul documentar botoşănean, (pag.351)
BĂLAN Angela, Mari personalităţi botoşănene. Contribuţii la dezvoltarea ştiinţei româneşti, (pag.356)
HALLER Iacob, Marele savant - patriot Victor Babeş, (pag.362)

IV.MUZEOLOGIE, RESTAURARE, CONSERVARE
OPRIŞ Ioan, Lucrările de reparaţii, conservare şi restaurare la monumentele din Moldova (sec.XIX-XX), (pag.369)
ONEA Octavian, Propuneri pentru reconstituirea temei Creatorului din Turnul Central al Castelului Iulia Haşdeu din Câmpina, (pag.393)

IN MEMORIAM. PROFESORUL IACOB HALLER


Nr.XI, 2001 [descarcă numărul integral (28MB)]

STUDII ŞI MATERIALE
DIACONESCU Maria, Plastica antropomorfă cucuteniană din colecţiile muzeelor din judeţul Botoşani, (pag.7)
ICONOMU Constantin, ŞOVAN Octavian Liviu, New archeological discoveries of the Corlăteni-Chişinău culture in Mihălăşeni-Botoşani, (pag.37)
MIHĂILESCU-BÂRLIBA Virgil, ŞADURSCHI Paul, Câteva monede inedite din colecţia muzeului de istorie din Botoşani, (pag.55)
VLASENCO Ion, POPA Alexandru (Chişinău), Noi aşezări de tip Sântana de Mureş-Černjachov pe teritoriul Republicii Moldova, (pag.81)
TEODOR Dan Gh., Aşezarea întărită medievală timpurie de la Dersca-Botoşani, (pag.107)
BOTEZATU Dan, Studiul antropologic, paleodemografic şi paleopatologic al scheletelor din necropola de la Mihălăşeni (jud.Botoşani) datând din secolele IV-V d.Chr.
HAIMOVICI Sergiu, UNGURIANU Aurelia, Studiul materialului arheozoologic provenit din aşezarea datată în sec.III d.Chr. de la Suharău, judeţul Botoşani, (pag.485)

Recenzii
• Aleksander BURSCHE, Later Roman barbarian contacts in central Europe: numismatic evidence. Studien zu Fundmünzen der Antike, Bd.11, Berlin: Gebr. Mann, 1996 (POPA Alexandru), (pag.495)
• Uta von FREEDEN, Alfred WICZOREK (Hrsg.), Perlen: Archäologie, Techniken, Analysen. Akten des Internationalen Perlensymposiums in Mannheim vom 11. bis 14. November 1994, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, Bd.1, Bonn 1997 (POPA Alexandru), (pag.498)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.cimec.ro , 2014