Pagina principală
 

ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Echipa ENDA (3)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (2)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (7)
   Poveștile Legio Dacica (14)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (21)
   Economia (10)
   Arta (5)
SOCIAL
   Regii (14)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (75)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (6)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (23)
   Seniorii războiului (5)
   Arhitectura militară (5)
   Cetăţile (15)
   Războaiele dacilor (14)
   Civis Romanus (6)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (42)
   Recenzii (5)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (2)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (2)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Ziarul personal (5)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (11)
   Legende şi povestiri (3)
   English translations (49)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (28)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (361)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

SARGETIA

Publicaţia Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva
ISSN: 1013-4255
WEBSITE: anuarulsargetia.ro


SERIE VECHE


SARGETIA I, 1937

Oct. Floca, Prefaţă (pag.1)
C. Daicoviciu, Oct. Floca, Mausoleul Aureliilor de la Sarmizegetusa (Das Mausoleum der Aurelier von Sarmizegetusa), (pag.1 – 23)
Oct. Floca, O nouă Villa Suburbana în hotarul Sarmizegetusei (Eine neue Villa Suburbana am Sarmizegetusa gebiet), (pag.25 – 43)
I. Lepsi, Gheaţa, suspensiunile şi spuma Mureşului (Das Eis, die Suspensionen und der Schaum des Muresch – Flusses), (pag.45 – 56)
Oct. Floca, Descoperiri arheologice în ţinutul Hunedoarei (Archeologische Ausgrabungen in Huneader Comitat), (pag.57 – 91)
I. Lepsi, Despre temperatura Mureşului (Temperaturmessungen am Fluss Muresch), (pag.93 – 110)
Alex. Ferenczi, Relieful de la Grădiştea Muncelului păstrat în Muzeul din Deva (Ein Dakisches Relief aus der Dakenburg von Grădiştea – Muncelului), (pag.111 – 153)
Ion Nestor, Sabia de Bronz de la Boiu (Das Bronzeschwert aus Boiu), (pag.155 – 214)


SARGETIA XXX, 2001-2002

Marcel Morar, , Dr. Ioachim Lazăr la a 60-a aniversare, Dr. Ioachim Lazăr at the 60th Anniversary, (pag.11)
Ioachim Lazăr, , Dr. Volker Wollmann la a 60-a aniversare, Dr. Volker Wollmann zum 60 Geburtstag, (pag.23)

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Mircea Anghelinu, De ce nu există teorie în arheologia preistorică din România?, Pourquoi n’existe pas une theorie dans l’archeologie prehistorique de la Roumanie?, (pag.39)
Beatrice Daisa, Marius Mihai Ciută, , Contribuţii la reconstituirea paleomediului comunităţilor Vinča din bazinul mijlociu al Mureşului. Consideraţii asupra unor noi amprente vegetale descoperite în situl de la Limba–Vărăria, Contributions to the reconstruction of the paleoenvironment of the Vinča commnities in the middle Mureş Bassin. Some considerations concerning some vegetal imprints discovered at Limba-Vărădia, (pag.51)
Nicolae Ursulescu, Dumitru Boghian, Vasile Cotiugă, Vicu Merlan, Noi date privind complexele de cult din cultura Precucuteni, Nouvelles données les complexes de culte de la culture Précucuteni, (pag.61)
Cristian Ioan Popa, Materiale aparţinând bronzului timpuriu şi debutului bronzului mijlociu din colecţiile Muzeului “Ioan Raica” Sebeş, Materials Belonging to the Early Bronze Age and the Beginning of the Middle Bronze Age in the Collection of Sebeş Museum, (pag.79)
Nicolae Ursulescu, Ştefan Tofan, O posibilă atestare epigrafică a regelui Syrmos, Une possible attestation épigraphique du roi Syrmos, (pag.99)
Viorica Moga, Vasile Moga, Piese din fier de la Grădiştea Muncelului, Les pièces en fer á Grădiştea Muncelului, (pag.107)
Aurel Rustoiu, Valeriu Sîrbu, Iosif Vasile Ferencz, Mormântul tumular dacic de la Călan (jud. Hunedoara), La tombe tumulaire dace de Călan (département de Hunedoara), (pag.111)
Cristian-Aurel Roman, Opaiţele din Dacia lucrate la roată, Wheel made lamps form Dacia. Quantitative chart, (pag.129)
Dănuţ Munteanu, Lumea de dincolo în Funeraria din Dacia Romană (I), The Afterlife in the Funeraria of Roman Dacia (I), (pag.169)
Doina Benea, Mariana Crînguş, Evoluţia Vicus-ului de la Tibiscum în sec. II-III. Cu privire la principalele căi de acces în aşezare, L’ évolution du Vicus militaire de Tibiscum (IIème-IIIème siècle) Concernant la planimétrie de la cité, (pag.181)
Adriana Rusu-Pescaru, Constantin Pop, Monumente figurate descoperite la Micia, Monuments figurés découverts à Micia, (pag.195)
Sorin Pribac, Lares et Penates în Dacia Romană, Lares et Penates im römischen Dakien, (pag.201)
Olivian Dulea, Consideraţii privind locuirea în Banat şi Transilvania în secolele VII-VIII d. Hr. (II. Necropole şi morminte izolate), Consideration on the habitation from Banat and Transylvania County in the VIIth – VIIIth centuries A. D. (II. Necropolises and isolated tombs), (pag.209)
Gheorghe Petrov, Biserica Mănăstirii Sfânta Treime din Măgina, jud. Alba. Studiu preliminar de cercetarea arheologică, Die Kirche des Klosters “Die Heilige Dreifaltigeit” von Măgina, Kreis Alba. Vorläufige Studie einer Archäologischen Untersuchung, (pag.245)
Ioan Marian Ţiplic, Ipoteze cu privire la încălţămintea migratorilor medievali timpurii, din perspectiva evoluţiei scăriţelor de cavalerie, Hypothesen Bezüglich des schuhwerks der Frühmittellalterlichen Wandervölker aus der perspektive der Entwicklung der Reitsteigen, (pag.259)
Petre Beşliu–Munteanu, Olga Beşliu, Turnul Sfatului din Sibiu, The Town hall tower from Sibiu, (pag.269)

ISTORIE
Titus Dorin Tripa, Utilizarea stemei Corvineştilor pe unele piese numismatice, The use of the coat of Corvin on some coins, (pag.287)
Olimpia Palamariu, Tezaurul monetar din secolele XVI–XVII descoperit la Pui, judeţul Hunedoara şi unele consideraţii privind circulaţia monedei străine în Comitatul Hunedoara, The monetary hoard from the XVI-XVII centuries discovered in Pui (Hunedoara County), with some considerations regarding the circulation of foreign coins in the Hunedoara County, (pag.293)
Gabriela Mircea, Ioan Mircea, Atmosfera locală din timpul răscoalei lui Horea, reflectată de o scrisoare redactată la Alba Iulia în 15 februarie 1785, L’atmosphère locale pendant la Révolte de Horea, reflétée dans une lettre rédigé à Alba Iulia en 15 février 1785, (pag.311)
Titus Dorin Tripa, Câteva reprezentări inedite ale blazonului lui Iancu de Hunedoara, Some unprecedented representation of the arms of Iancu de Hunedoara, (pag.319)
Elena Muscă, Principiul confesional în modelul socio-economic medieval. Scurtă privire asupra situaţiei din Sălaj, The religios problem about the handicrafts and the romanian priest’rights, (pag.325)
Mircea Lazăr, Atestarea documentară a glăjăriilor din Transilvania, Die Dokumentarbescheinigung des Glasswerken von Siebenbürgen, (pag.331)
Ionela Mircea, Preoţia şi impactul preoţilor în lumea satelor (sec. al XVIII–lea şi al XIX–lea), The priesthood role and their families’ role in viliages’ life, (pag.351)
Gabriela Mircea, Ioan Mircea, Preliminarii ale răscoalei lui Horea, relevate de un raport, din 25 septembrie 1784, ale lui Tiron Dragoş, arhidiaconul greco–catolic al Alba Iulia, Préliminaires de la révolte de Horea, rélevées par un raport de 25 septembre 1784, rédigé par Tiron Dragoş, l’archiprêtre greco–catholoque roumain d’Alba Iulia, (pag.355)
Viorel Vânătoru, Elenuţa Marioara Vânătoru, Grind – un sat hunedorean. Schiţă monografică, Grind – un village du département Hunedoara. Esquisse monographique, (pag.361)
Anca Maria Zamfir, Societatea românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea văzută de călătorii străini, La société roumaine de la premiére moitié du XIX-ème siècle vue par voyageurs etrangers, (pag.399)
Marcel Ştirban, Episcopul Ioan Lemeni (1832-1850) şi problemele epocii sale, L’évêque Ioan Lemeni ( 1832-1850 ) et les problèmes de son époque, (pag.411)
Dan Demşea, Programul naţional al lui Ioan Tomici pentru eparhiile Arad, Timişoara şi Vârşeţ (martie 1848), Le Programme National de Ioan Tomici pour les Diocèse d’Arad, Timişoara et Vârşeţ (mars, 1848), (pag.433)
Ioana Burlacu, Emil Burlacu, Ziua de 3-15 mai 1848 în conştiinţa contem-poranilor şi a posterităţii, Der 3. mai 1848 in dem bewusstsein der zeitgenossen und der nachkommen, (pag.439)
Ioachim Lazăr, Învăţământul românesc din oraşul Haţeg în perioada 1848-1918, L’ enseignement roumain de la ville de Haţeg dans la période 1848-1918, (pag.451)
Ioana Botezan, Din corespondenţa lui George Bariţiu cu Timotei Cipariu şi Ioan Micu Moldovan, Dokumente aus George Bariţius Korrespondenz mit Timotei Cipariu und Ioan Micu Moldovan im 1861-1869, bzw. 1871-1891 Zeitabschnitt, (pag.479)
Camelia Elena Vulea, Reţeaua şcolară în vicariatul greco-catolic Haţeg între anii 1849-1867, The schools in the greek-catholic dean office of Haţeg between 1849-1867, (pag.501)
Liviu Mărghitan, Membrii ai Academiei Române originari din judeţul Hunedoara, Les membres de l’Academie Roumaine originairea de dėpartement de Hunedoara, (pag.531)
Valer Rus, Corespondenţa lui Francisc Hossu Longin păstrată în arhiva mureşenilor din Braşov (I), Francisc Hossu Longin’s correspondence keeped in Mureşenilor’s Archive from Braşov (I), (pag.537)
Marcel Morar, Procesul politic de presă intentat lui Francisc Hossu – Longin pentru publicarea articolului „Mea culpa”, The political trial against Francisc Hossu-Longin intented for publishing the article “Mea culpa”(December 1909), (pag.545)
Gelu Neamţu, Din corespondenţa lui Francisc Hossu–Longin cu George Bariţiu (1877-1892) – 12 scrisori, From the corespondence between Francisc Hossu-Longin with George Bariţiu (1877-1892) – 12 letters, (pag.551)
Ioachim Lazăr, Conferinţa privind rolul şcolii româneşti susţinută de Ioan Pop Reteganul la Ulpia Traiană (1880), La Conference concernant le role d’Ecole Roumaine donnee par Ioan Pop Reteganul a Ulpia Traiană (1880), (pag.563)
Angela Mureşan, Tezaurul monetar descoperit la Cunţa ( jud. Alba ) datând din sec. XIX–XX, Le tresor monetaire du XIX – e et XX- es decuvert a Cunţa, (pag.575)
Dorin Ovidiu Dan, Noi contribuţii la istoria breslelor din Sebeş, New contribution to guilds history from Sebeş, (pag.579)
Rodica Andruş, Sufletul românesc nu cunoaşte frontiere. Boierul Vasile Stroiescu, L’âme roumain ne connaît pas des frontières. Boïard Vasile Stroescu, (pag.587)
Traian Bosoancă, Aportul preoţilor şi protopopilor greco-catolici din judeţul Mureş la realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, La contribution des prêtres des archiprêtres catholiques grecques à l’accomplissement de la Grande Union du 1 er Décembre 1918, (pag.593)
Aurelia Cozma, Despărţământul Sălişte al Astrei între 1918-1949, La section de l’Astra es Sălişte – periode 1918-1949, (pag.599)
Nicolae Josan, Presa românească din judeţul în perioada interbelică şi poziţia sa, La presse Roumaine du departement d’Alba dans la periode comprise entre les deux guerres mondiales et sa contribution patriotique, (pag.603)
Adela Herban, Un istoric în slujba diplomaţiei confesionale: Zenovie Pâclişanu (1886-1957), Un historien au service de la diplomatie confessionnelle: Zenovie Pâclişanu (1886-1957), (pag.609)
Mihai David, Oraşul Brad în perioada interbelică, Die Stadt Brad zwischen die Weltkriegenzeitraum, (pag.613)
Carmen Albert, Comportament demografic şi calitatea vieţii în Valea Almăjului la 1938, Demographic behavior and life quality in Almăj Valley at 1938, (pag.621)
Adela Herban, Valenţe didactice în pubilcistica lui Gavril Todica (1877 – 1946), Disponibilités Didactiques Dans Les Périodiques De Gavril Todica (1877-1946), (pag.635)
Cristina Rişcuţa, Societatea “Mica”. Evoluţie şi activitate economică (1920-1930), La Société “Mica” – évolution et activité économique entre 1920 et 1924, (pag.639)
Dumitru Barna, Învăţământul secundar gimnazial şi liceal în judeţul Hunedoara între 1918–1940 (II), L’enseignement gymnasiale, de lyceé et professionnal dans ledépartement de hunedoara dans l’intevalle 1918-1940, (pag.651)

ISTORIA CULTURII ŞI ARTĂ
Doina Ionescu, Valoarea artistică a bisericii monument istoric „Sfântul Nicolae” din Căraci, judeţul Hunedoara, La valeur artistique de l’église monument historique „Le Saint Nicolas” de Căraci, le département de Hunedoara, (pag.673)
Iulia Mesea, Un atentat la integritatea colecţiei Brukenthal, An encroachment upon the integrity of integrity of the Brukenthal collection, (pag.683)
Alice Tamaş, Posibilităţi de cercetare a evoluţiei stilistice la producerea sticlei manufacturiere din Beliu (jud. Arad), Les posibilitées d’exploration de l’histoire de la verrerie á four de Beliu dans le district Bihor (aujourd’hui Arad), (pag.691)
Iulia Ramona Dan, Noi contribuţii la cunoaşterea vieţii şi activităţii pictorului Sava Henţia (1848-1904), New contribution to the knowledge of life and activites concerning painter Sava Henţia, (pag.699)
Dorin Ovidiu Dan, Iulia Ramona Dan, Contribuţii la cunoaşterea fotografului albaiulian Arthur Bach (1874-1979) şi a creaţiei sale, Contribution to the knowledge of Alba Iulia photographer Arthur Bach (1894-1979), (pag.705)
Carmina Maior, Icoane pictate pe tablă în Mărginimea Sibiului, Icons on metal in Mărginimea Sibiului, (pag.709)
Anca Fleşeru, Ebenişti sibieni în secolul al XVIII-lea, Ebenistes of Sibiu in the 18th Century, (pag.713)
Ioan Oros, Cărţi din Biblioteca iluministului Ioan Corneli în colecţii sălăjene, Livres de la Bibliotheque de Ioan Cornelii dans les collections de Sălaj, (pag.723)
Mihaela Coza, Matilda Takacs, Reprezentanţi ai culturii maghiare în colecţia medalistică aiudeană, Vertreter der ungarischen Kultur, in der Medaillions sammlung in Aiud, (pag.729)
Maria Basarab, La Transylvanie sous les auspices livresques Européwns. Vieux livres français (XVIIeme – XVIIIeme siécles conservés au musée de Déva, (pag.733)
Olga Şerbănescu, Tipografi din secolul al XVI-lea în Biblioteca Muzeului Brukenthal din Sibiu – Gaspar Heltai (? – 1574), Printers of the XVIth century in the The Brukenthal Museum’s library of Sibiu – Gaspar Heltai (? – 1574), (pag.739)
Natalia Deleanu, Accente ale spiritului enciclopedic francez în colecţia Brukenthal, L’accent de l’espirit français dans la collection Brukenthal, (pag.757)
Anca Maria Zamfir, Imaginea liderului în artele plastice, Leader’s image in art, (pag.767)
Anda–Lucia Spânu, Despre artiştii englezi şi francezi din secolul al XIX-lea, autori ai reprezentărilor grafice privind oraşele româneşti, About English and French artist from the 19th century authors of graphic representations of Romanian Cities, (pag.779)
Gudrun–Liane Ittu, Muzeul Brukenthal în prima jumătate a secolului XX, de la modelul central-european la “Muzeul Naţional Săsesc”, Das Museum Brukenthal in die erste hälfte des XXe Jahrhundert. Von den Mitteleuropäischenvorbild bis zum “Muzeul Naţional Săsesc”, (pag.789)
Ioan Mircea, Patrimoniul spiritual al parohiilor greco-catolice din Transilvania la sfârşitul păstoririi mitropolitului Alexandru Sterca Şuluţiu, The spiritual Patrimony of the Greek-Catholic parishes at the end of the Metropolitan Alexandru Sterca Şuluţiu’s pastorate, (pag.795)
Cristina Ploscă, Peisajul hunedorean în colecţia de grafică a muzeului devean, Landscapes of Hunedoara conty in the graphic art collection of the deva museum, (pag.849)

ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ POPULARĂ
Adriana Ţuţuianu, Mihai Căstăian, Teascuri, pive şi prese de ulei din Romoşel, jud. Hunedoara, Types of grapes (pives) and oil press from Romoşel, county Hunedoara, (pag.859)
Dominuţ I. Pădureanu, Consideraţii privind jocurile populare şi strigăturile prilejuite de târgul (nedeia) de pe Muntele Găina, Considerations regarding folk dances and the satirical extempore verses brought about by the fair (nedeia) on the Găina (Hen) Mountain, (pag.867)
Carmina Maior, Inventarul bisericii din sat, reflectarea ataşamentului ţăranului din Mărginimea Sibiului pentru religie şi cultură. Studiu monografic în satul Galeş, The church Inventory – a Reflection of the Attachment of the Peasant in Mărginimea Sibiului to Religion and Culture, (pag.891)
Minodora Ban, Medicamente de origine minerală în colecţia Muzeului de Istorie a Farmaciei din Sibiu, Drugs of mineral origin in the collection of the Pharmacy History Museum of Sibiu, (pag.899)
Silvia Burnaz, Marcela Balazs, Date privind flora, vegetaţia şi fauna de macrolepidoptere din pădurile de foioase (quercete) – rezervaţii naturale ale judeţului Hunedoara (România), Data concerning flora; vegetation and macrolepidoptera fauna from the oak forests-natural reserves of Hunedoara County (Romania), (pag.903)
Cornel Popescu, Un secol şi jumătate de preparare, conservare şi restaurare la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, A century and a half of preservation, conservation and restoration in the Natural History Museum from Sibiu, (pag.923)

CRONICA ACTIVITĂŢII MUZEALE, RECENZII
Ioachim Lazăr, Cronica activităţii ştiinţifice a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva pe anii 2001- 2002, (pag.933)
Vasile Bozga, Adela Herban, România – Vatican. Relaţii diplomatice (1920-1940), Editura “Călăuza”, Deva, 2002, 369 pagini (recenzie), (pag.947)


SARGETIA XXXI, 2003

STUDII ŞI ARTICOLE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Loredana Niţă, Aspecte metodologice privind analiza tehno-tipologică a ansamblurilor litice aparţinând paleoliticului superior, Methodological aspects concerning the techno – typological analysis on the lithic ensemble from Upper Paleolithic, (pag.9)
Marian Cosac, Loredana Niţă, Observaţii asupra concepţiilor privind prezenţa vârfurilor bifaciale şi foliacee în paleoliticul mijlociu şi paleoliticul superior din România, Observations on the conceptions concerning the presence of the leaf points from Middle and Upper Paleolithic in Romania, (pag.17)
Monica Mărgărit, O „istorie” a teoriilor privind semnificaţia artei paleolitice, Une „histoire” des théories concernant la signification de l’art paléolithique, (pag.25)
Ana Marian, Marius Ciută, Dan Anghel, Consideraţii istorice pe marginea unor analize fizico-chimice efectuate asupra ceramicii culturii Precriş, Historical considerations on the physical and chemical analysis took on the pottery belonging to the Precriş culture, (pag.37)
Mihai Gligor, O figurină antropomorfă aparţinând culturii Petreşti de la Alba Iulia – Lumea Nouă, An anthropomorphic figurine belonging to Petreşti Culture found in Alba Iulia – Lumea Nouă, (pag.51)
Nicolae Cătălin Rişcuţa, Daniel Costin Ţuţuianu, Câteva consideraţii privind habitatul, arhitectura şi designul interior la comunităţile Coţofeni, Few considerations concerning the inhabiting, arhitecture and interior design in the Coţofeni communities, (pag.61)
Roxana Stăncescu, Scurt istoric al cercetărilor privind prima epocă a fierului în sud-vestul Transilvaniei, A short history of research concerning the First Iron Age in south-western Transylvania, (pag.71)
Angelica Bălos, „Marcaje” pe mormintele getice, „Marks” on getik graves, (pag.85)
Ferencz Iosif Vasile, Două fibule deteriorate descoperite la Ardeu (com. Balşa, jud. Hunedoara), Deux fibules déteriorées découvertes à Ardeu (com. Balşa, dep. de Hunedoara), (pag.99)
Bodò Cristina, O piesă de import descoperită în zona capitalei Regatului Dac, An imported piece discovered in the area of the capital of the Dacian Kingdom, (pag.113)
Cristinel Plantos, Câteva importuri romane de perioadă republicană târzie din Dacia preromană, Des imports romaines republicans tardifs du Dacie preromaine, (pag.119)
Dragoş Măndescu, Importurile romane în aşezarea geto-dacă de la Cetăţeni şi implicaţiile lor asupra cronologiei finale a locuirii, Roman imports in the Geto-Dacian settlement at Cetăţeni and their implication for the final habitation chronology, (pag.129)
Dragoş Măndescu, Atelierul de producere a podoabelor de bronz din dava getică de la Cetăţeni, The bronze adornments workshop from the Getic settlement at Cetăţeni, (pag.139)
George Trohani, Un eventual „depozit de obiecte din fier” descoperit în zona Sarmizegetusa, Un eventuel „depot d’objets en fer” decouvert dans la zone de Sarmizegetusa, (pag.143)
Horea Pop, Vase romane din sticlă la Şimleu Silvaniei – Cetate, Roman glass vessels at Şimleu Silvaniei – Cetate, (pag.159)
Mariana Egri, Cnidian relief vessel from Micăsasa, (pag.167)
Ioan Andriţoiu, Istoricul cercetărilor privitoare la aşezarea şi fortificaţia romană de la Micia, The history of the investigations concerning the settlement and the roman camp from Micia, (pag.181)
Ioan Andriţoiu, Carierele de piatră ale Miciei, lapicizi, The quarries from Micia, lapicizi, (pag.203)
Cristian I. Popa, Radu V. Totoianu, Lei funerari romani păstraţi în muzeul din Sebeş, Lions funéraires romains gardés au musée de Sebeş, (pag.215)
Codruţa Jucan, Villa rustica din Dacia intracarpatică şi Banat. Aspecte economice, Villa rustica from Dacia. Economical aspects, (pag.231)
Matei Drîmbărean, Gabriel Tiberiu Rustoiu, O Villa Suburbana de la Apulum, An Villa Suburbana from Apulum, (pag.241)
Dorin Alicu, 80 de ani de cercetări arheologice la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, 80 years of archaelogical research at Ulpia Traiana Sarmisegetusa, (pag.253)
Claudiu Munteanu, Alexandru Gh. Sonoc, Un fragment de monument funerar roman descoperit la Valea Viilor (jud. Sibiu), A fragmentary roman funerar monument discovered at Valea Viilor (Sibiu county), (pag.259)
Claudiu Munteanu, Consideraţii referitoare la un tezaur monetar probabil descoperit în judeţul Mureş, Considerations concerning on a monetary tresure probable discovered in Mureş county, (pag.265)
Casian Popa, Presupuse basilici paleocreştine din Dacia romană, Proposed Paleo-Cristian basilics from Roman Dacia, (pag.269)
Anca Timofan, O paralelă între coloanele dedicate lui Iupiter în Dacia şi cele descoperite în provinciile vestice, A parallel between columns dedicated to Iupiter in Dacia and those discovered in the western provinces, (pag.289)
Cosmin Mateş, Creştinismul în Dacia în secolele IV–VI p.Chr, Das Christentum in Dakien im IV-VI Jh, (pag.303)
Alexandru Diaconescu, Gică Băeştean, Statui imperiale de marmură în forul traianic al Coloniei Dacica Sarmizegetusa, Marble Imperial statues in the Traianic forum of Colonia Dacica Sarmizegetusa, (pag.313)

ISTORIA ŞI ARHEOLOGIA EVULUI MEDIU
Ionuţ Codrea, Şantierul de construcţii medieval din Transilvania – secolele XIII-XVI, Medieval construction work in Transylvania – 13th–16thcentury , (pag.341)

MUZEOLOGIE, RESTAURARE – CONSERVARE
Ramona M. Toma, Biserica medievală din Streisângeorgiu. Cauze ale degradării picturilor murale, L’Eglisse médièvale de Streisângeorgiu. Les causes de dégradation de la peintures murales, (pag.371)
Ştefan Lipot, Dan Anghel, Restaurarea unui vas aparţinând culturii Glina, Restoration of a pot belonging to Glina culture, (pag.381)
Mihaela Beceanu, Restaurarea unei piese de car dacică, Restauration of a chariot’s piece, (pag.387)
Viorica Pîrv, Câteva probleme legate de conservarea pieselor muzeale. Măsuri luate pentru îmbunătăţirea microclimatului la Muzeul Unirii Alba Iulia, A few problems concerning the preservation of the museum pieces. measures taken in order to improve the microclimate in the Union Museum of Alba Iulia, (pag.393)
Beatrice Daisa Ciută, Condiţii de prezervare a macroresturilor vegetale în contextele arheologice, Essential environments for the preserve of macro remains in archaeological contexts, (pag.401)
Marius Breazu, Tudor Borşan, Ionuţ Maican, Noţiuni de bază geodezo-topografico-cartografice utilizate în topografia arheologică, Basic notions of geodesy, topography and cartography used in archaeological topography, (pag.407)
Paula Mazăre, Aspecte privind managementul informaţiei arheologice: organizarea arhivelor arheologice (i), Some aspects concerning archaeological data management: archaeological archives (i), (pag.423)

RECENZII, PREZENTĂRI DE CARTE
Vasile Moga, Adriana Pescaru, Iosif Vasile Ferencz (coordonatori), Daco-geţii. 80 de ani de cercetări arheologice sistematice la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, (pag.447)
Ferencz Iosif Vasile, Aurel Rustoiu, Războinici şi artizani de prestigiu în Dacia preromană, (pag.449)
Mariana Egri, Piotr Dyczek, Roman amphorae of the 1st – 3rd centuries ad found on the Lower Danube.Typology, (pag.453)

VARIA
Norme de publicare,(pag.457)
Abrevieri, (pag.461)


SARGETIA XXXII, 2004

Ioachim Lazăr, Dr. Mircea Dan Lazăr la a 60-a aniversare, Dr. Mircea Dan Lazăr at the 60 th Anniversary, (pag.11)

ISTORIE
Dorin Ioan Rus, Handwerkszeichen von Agnetheln (I), Însemne meşteşugăreşti din Agnita (I), (pag.19)
Mariana Daneş, Un cordovan în breasla pielarilor din Sibiu, A cordovan in the guild of the curriers from Sibiu, (pag.31)
Eugen Gluck, Evenimentele din 1821 văzute la Nürnberg şi Stockholm, The events from 1821 as seen from Nürnberg and Stocholm, (pag.39)
Ioachim Lazăr, Tragedia clerului şi distrugerile lăcaşurilor de cult românesc în timpul revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, The tragedy of the clergy and the destruction of the Romanian churches during the revolution of Transylvania from 1848-1849, (pag.43)
Constantin Nichitean, Coralia-Maria Jianu, Din istoria extragerii aurului aluvionar, A history of alluvial gold extraction, (pag.85)
Valer Rus, Imaginea preoţilor români în timpul revoluţiei de la 1848-1849 aşa cum se reflectă ea în unele scrieri maghiare din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Romanian priests image in 1848-1849 revolution as it is reflected in some Hungarian writings from second half of 19th century, (pag.121)
Anca Poenar, Aspecte privind relaţiile interconfesionale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea: greco-catolicii şi ortodocşii din Ţara Haţegului, Quelques documents inédits concernant les relations interconfessionneles de la deuxième moitié du XIX-ème siècle: des uniats et des orthodoxes dans Le Pays de Haţeg, (pag.129)
Liviu Botezan, Problema reanexării Zarandului la Ungaria reflectată în corespondenţa lui Spiridon Fetti şi Ioan Pipoş cu Dimitrie Moldovan din anii 1861-1862, Das Problem der Wiederaneignung des Komitatens Zarand zu Ungarn, (pag.143)
Beatrice Dobozi, Contribuţii la biografia protopopului de Reghin Galaction Şagău (1843-1914), Contributions to the biography of Galaction Şagău (1843-1918), archbishop of Reghin, (pag.167)
Ioachim Lazăr, Judeţul Hunedoara în descrierile de călătorie ale lui Aron Densuşianu (1864), Le département de Hunedoara dans les descriptions de voyage faites par Aron Densuşianu (1864), (pag.173)
Ciprian Drăgan, Mişcarea naţională a românilor din Hunedoara între anii 1849-1867, Le mouvement national des roumains de Hunedoara entre 1849 – 1867, (pag.217)
Marcel Morar, Despre Memorandul românilor de la 1871 – românii şi constituţiunile Transilvaniei, About the Memorandum of the Romanians from 1871 – Romanians and the Transilvanian constitutions, (pag.227)
Carmen-Maria Barna, Mărturii documentare privind învăţământul confesional ortodox românesc în Protopopiatul Ortodox Român Dobra în perioada 1850-1918, Témoignages documentaires concernant l’enseignement confessionel roumain dans l’archidiocése Dobra dans l’intervalle 1850/1918, (pag.235)
Camelia Elena Vulea, Coordonate ale politicii şcolare a Episcopiei Lugojului. Şcoala haţegană între 1850-1918, Coordinates of the school politics of the Lugoj bishopric. The Haţeg school between 1850-1918, (pag.245)
Marcel Morar, Problema modernizării în istoriografie, The problem of modernisation in historiography, (pag.257)
Dorin Ovidiu Dan, O contribuţie de arheologie industrială transilvană. Fabrica de hârtie Petreşti (Judeţul Alba), A contribution to the industrial archaeology of Transylvania. The paper mill from Petreşti (Alba County), (pag.279)
Dorin Petresc, Aspecte privind participarea românilor hunedoreni la războiul austro-prusac din 1866, Aspekte betreffs der Teilnahme der Einwohner aus dem Gebiet Hunedoara an dem österrechisch-preussischen Krieg im Jahr 1866, (pag.291)
Marcel Morar, Aspecte ale modernizării societăţii transilvănene la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, Aspects of the modernising of the Romanian society from Transylvania at the end of the 19th and beginning of the 20th century, (pag.325)
Valer Rus, Marcel Morar, Corespondenţa lui Francisc Hossu Longin păstrată în arhiva mureşenilor din Braşov (II), The correspondence of Francisc Hossu-Longin kept in the Mureşieni’s archive from Braşov (II), (pag.339)
Cristina Ploscă, Criza bosniacă reflectată în paginile ziarului „Drapelul”, La crise de Bosnie illustrée dans les pages du journal „Le Drapeau”, (pag.349)
Mihai Blăjan, Vizita “Corului Moţilor” în România (1906), descrisă de preotul Nicolae Cado din Pâclişa (Jud. Alba), La visite du „Choeur des Moţi” en Roumanie (1906) decrite par le prêtre Nicolae Cado de Pâclişa (dėpartament d’Alba), (pag.353)
Lucian Petraş, Alegerile parlamentare din anul 1910 în comitatul Arad între legalitate şi realitate, The parlamentary elections from 1910 in the county of Arad between legality and reality, (pag.357)
Iulia Ramona Dan, Dorin Ovidiu Dan, O însemnare despre “Peştera” Dealului din Răchita, Note sur la „Grotte” la Colline de Răchita, (pag.367)
Olimpia Palamariu, Deva în preajma Marii Uniri – pagini din consemnările unui contemporan: avocatul hunedorean Dr. Victor I. Şuiaga, Deva in the time of Great Union – notes from the memories of lawyer Dr. Victor I. Şuiaga, (pag.371)
Ioachim Lazăr, Ioan Octavian Rudeanu, Ultimele zile de neutralitate, primele săptămâni ale primului război mondial, descrise în memoriile sublocotenentului Ghinea din regimentul 24 artilerie al armatei de nord, The last days of neutrality, first weeks of the First World War as described in the memoirs of the junior lieutnant Ghinea from the 24 Artillery Regiment of the North Army, (pag.377)
Nicolae Josan, Un membru, mai puţin cunoscut, al Consiliului Naţional Român Central din Arad, originar din judeţul Hunedoara, Un membre moins connu de C.N.R. Arad, originaire de Département Hunedoara, (pag.399)
Ronald Hochhauser, Din istoria tractorului cu blazonul “Lanz Bulldog”, From the history of the tractor with the coat of arms „Lanz Bulldog”, (pag.403)
Constantin Stan, Trăsături ale dezvoltării societăţii româneşti în primul deceniu interbelic (1918-1928), Les traits du développement de la societé roumaine dans la première décennie de la période d’entre les deux guerres mondiales (1918-1928), (pag.413)
Lucian Giura, Radu Ardelean, Din corespondenţa lui Ioan Lupaş cu medieşeanul Carol Göllner, Aus dem briefwechsel zwischen Ioan Lupaş und dem Mediascher Carl Göllner, (pag.429)
Adela Herban, Biserica Ortodoxă şi Concordatul, L’Eglise Orthodoxe et le Concordat, (pag.447)
Nicolae Stoian, Silviu Dragomir – apărător al integrităţii teritoriale a României, Silviu Dragomir – a defender of the territorial integrity of Romania, (pag.469)
Mircea Păcurariu, Protosinghelul Irineu Ioan Felea, The “protosinghel” Irineu Ioan Felea, (pag.473)
Sorin Radu, Modificarea Legii electorale, din martie 1926, în dezbatearea Partidelor politice din România, The modification of the electoral law from March 1926 in the debate of the political parties in Romania, (pag.477)
Marius Bârlianu, Scurt istoric al relaţiilor României cu Vaticanul. Problema Concordatului, Brief summary of the relationships between Romania and Vatican. The problem of the Concordate, (pag.493)
Lucian Farcaşiu, Cultul divin, în general, reflectat în opera părintelui profesor Ilarion V. Felea, The divinity cult, generally reflected in the work of the professor priest Ilarion V. Felea, (pag.519)
Adela Herban, Dictatul de la Viena şi consecinţele lui prin prisma relaţiilor diplomatice România-Vatican, Le Dicktat de Viena et ses consequences en ce concerne des relations diplomatiques de la Roumanie et le Vatican, (pag.525)
Cristina Rişcuţa, Activitatea economică a societăţii “Mica” în perioada 1940 -1948, L’activite de la societé „Mica” dans la période 1940-1948, (pag.537)
Mircea Baron, Presa românească din Valea Jiului în perioada interbelică, La presse roumaine de la Vallée du Jiu dans la période d’entre les deux guerres mondiales, (pag.551)
Darius Miheţ, Mijloacele şi metodele utilizate în procesul colectivizării agriculturii în regiunea Hunedoara, Procédés et méthodes utilisées dans le procèssus de la collectivisation de l’agriculture dans la région de Hunedoara
Mircea Baron, Oana Dobre-Baron, Evoluţia preţului la cărbunele vândut Căilor Ferate Române în perioada interbelică, The evolution of the price, of the coal to the Romanian railway during the inter-wars, (pag.609)
Silviu Miloiu, Tovarăşi sau fraţi ai pădurii? Societatea estoniană în epoca stalinistă (1940-1953), Camarades ou frères de la forêt? La societé estonienne dans l’epoque staliniste (1940-1953), (pag.623)

ISTORIA CULTURII
Maria Basarab, “Însemnele cărţii”, semne ale timpului şi spaţiului, Les signes du livres – les signes du temp et de l’espace culturel, (pag.637)
Anca Maria Zamfir, Imagini ale pioşeniei în portretul românesc din prima jumătate a secolului al XIX-lea, Images de la Piété dans le portrait Roumain de la premiére moitié du XIX-ème siècle, (pag.643)
Ana Mund, Repere ale relaţiilor dintre România şi Polonia oglindite în periodice de limba polonă din colecţia Muzeului din Deva, Some landmarks of the relations between Romania and Poland as mirrored in Polish periodicals from the collection of the Deva Museum library, (pag.651)

ISTORIA ARTEI
Oana Pădureţu, Două fresce de la Cinciş, Deux peintures de l’église de Cinciş, (pag.657)
Ramona M. Toma, Sfinţi întâlniţi pe frescele medievale. Ţara Haţegului – sec. XII-XVI, Les saintes représentés sur les peintures murales. Le Pays du Haţeg – XII-XVIéme siècles, (pag.661)
Doina Ionescu, Două portrete semnate Franz Anton Bergman existente în colecţia de artă a muzeului devean, Deux portraits d’après Franz Anton Bergman conservés dans la collection d’art du musée de Deva, (pag.671)
Ronald Hocchauser, În memoria Alfred Macalik (1888-1979), In memoriam Alfred Macalik (1888-1979), (pag.677)
Camelia Câzu, Aspecte legate de arhitectura unor biserici de lemn de pe Valea Mureşului (Dumbrăviţa, Târnava, Târnăviţa, Bărăştii Iliei, Şoimuş, Boz, Căbeşti şi Gialacuta), Some architectural aspects of wooden churches from the Mureş Valley, (pag.687)
Doina Ionescu, Portretul unui comite hunedorean atribuit pictorului boemian Venceslav Melka, Le portrait d’un „Comite” de Hunedoara d’après le peintre de Bohemia, Venceslav Melka, (pag.695)
Doina Ionescu, Valoarea artistică a bisericii monument istoric “Pogorârea Duhului Sfânt” din Furcşoara, judeţul Hunedoara, La valeur artistique de l’église monument historique “La Pentecote” de Furcşoara, le département de Hunedoara, (pag.699)
Ioana Rustoiu, Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” din Pianu de Sus (Jud. Alba), în câteva documente din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, The „Pious Paraschiva” wooden church from Pianu de Sus (Alba County), in some documents at the end of 19th century, (pag.707)

ETNOGRAFIE
Veronica Mardare, Comuna Vinderei (Jud. Vaslui) – date istorice şi etnografice, Vinderei – historische und etnographische angaben, (pag.717)
Mihai David, Mitologie istorică în Ţara Zarandului, Historical mythology in the Zarandului Country, (pag.727)

DEMOGRAFIE
Dominuţ Pădurean, Evoluţia demografică a Ţării Moţilor între secolele XVII-XIX, The demographic evolution of the Romanians from the Apuseni Mountains between the 18-20th centuries, (pag.741)

MUZEOLOGIE
Zevedei-Ioan Drăghiţă, Consideraţii asupra activităţii muzeistice a lui Ioan Micu Moldovan (1833-1915), Considérations sur l´activité Muséologique de Ioan Micu Moldovan (1833-1915), (pag.795)
Gherghina Boda-Ghena, Muzeul în secolul al XIX-lea, instituţie a memoriei colective şi fenomen de conştiinţă socială, Le musée dans le XIX-ème siècle, institution de la mèmoire collective et phenomène de conscience sociale, (pag.813)
Anca Maria Zamfir, Muzeografia braşoveană la începutul secolului XX, Museography in Braşov at the beginning of the 20th century, (pag.835)
Gherghina Boda-Ghena, Proiecte de înfiinţare a unui muzeu naţional românesc în periodicele din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Les projects de fondation d’un musée naţional roumain dans les périodiques de la deuxième moitié du XIX-ème siècle, (pag.845)

CRONICA ACTIVITĂŢII
Ioachim Lazăr, Cronica activităţii Secţiei de Istorie a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva pe anii 2003-2004, La chronique de l’activité de la Section d’Histoire du Musée de la Civilisation Dacique et Romaine dans les années 2003-2004, (pag.869)


SARGETIA XXXIII, 2005

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Dan Mărgărit, Loredana Niţă, Situl paleolitic de la Cremenea-Poieniţă, judeţul Covasna. O încercare de reinterpretare din perspectivă tehno-tipologică, The Paleolithic site from Cremenea-Poieniţă, Covasna County. A techno-typological analysis, (pag.9)
Marian Cosac, O reevaluare a contextului descoperirii osemintelor umane din galeria m a Peşterii Muierilor de la Baia de Fier, A new estimation for the human bones context of discovery in the M Galery of Muierilor Cave from Baia de Fier, (pag.19)
Romică Pavel, Afinităţile culturale ale paleoliticului din sud-vestul Transilvaniei cu regiunile învecinate, The cultural affinities of paleolithic from south-west Transylvania with the areas from neighbourhood, (pag.29)
Gruia Fazecaş, O tăbliţă de lut de la Suplacu de Barcău, A clay tablet from Suplacu de Barcău, (pag.41)
Ioan Bejinariu, Cercetările arheologice de la Giurtelecu Şimleului – „Coasta lui Damian” (iii). Descoperirile culturii Coţofeni, The archaeological researches from Giurtelecu Şimleului – „Coasta lui Damian” (iii). The Coţofeni`s culture discoveries, (pag.51)
Nicolae Cătălin Rişcuţa, Descoperiri arheologice din zona Roşia Montană (judeţul Alba), Découverte archéologiques dans la zone Roşia Montana (département Alba), (pag.95)
Berecki Sándor, Daróczi-Szabó László, Daróczi-Szabó Márta, Archaeozoological Finds from Ernei – “Quarry”, Descoperiri arheozoologice de la „Cariera” Ernei, (pag.121)
Gabriel Crăciunescu, Despre semnificaţia unor piese de lut, À propos de la signification de certaines pieces d’argile, (pag.131)
Otis Crandell, Macroscopic Analysis and Characterisation of Chert for Provenance Purposes, Analiză şi caracterizare macroscopică a silicolitelor cu scopul stabilirii originii, (pag.137)
Ferencz Iosif Vasile, Repere celtice în „Ţara Haţegului”, Celtic marks in “Ţara Haţegului”, (pag.165)
Cristian Dima, Pinteni dacici din epoca regatului, Spurs belonging to the dacian kingdom period, (pag.179)
Radu Ota, Date noi privind cultul lui Aesculapius la Apulum, New data on Aesculapius cult in Apulum, (pag.197)
Anca Timofan, Un fascinum descoperit în Colonia Aurelia Apulensis. Oculus malignusşi rolul apotropaic al amuletelor falice, A fascinum discovered in Colonia Aurelia Apulensis. Oculus malignus and the apothropaic role of phallic amulets, (pag.205)
Radu Ota, O statuetă a Venerei aflată la Apulum, A statue of Venus found at Apulum, (pag.217)
Gică Băeştean, Aprovizionarea cu apă a castrelor din Dacia, Water supply of military camps in roman Dacia, (pag.223)
Alexandru Gh. Sonoc, Morţi fără morminte, morminte fără morţi. Câteva consideraţii asupra problemei cenotafelor din necropolele romane provinciale din Dacia, Gräberlose Toten, totenlose Gräber. Einige Betrachtungen zur Frage der Kenotaphen aus den provinzialrömischen Gräberfelder aus Dakien, (pag.231)
Daniel-Costin Ţuţuianu, Necropola medieval-timpurie de la Deva – Micro 15. Date vechi – consideraţii noi, Early medieval necropolis from Deva – Micro 15. Old informations – New considerations, (pag.255)
Ionuţ Codrea, Pietrari şi zidari în arhitectura religioasă din Transilvania (surse privitoare la meşterii constructori, secolele XIII – XVI), Masons and brick masons in religious architecture in Transylvania (sources regarding master builders 13en – 16en centuries), (pag.271)
Ionuţ Codrea, Meşterii constructori din Transilvania – secolele XIII – XVI, Master builders in Transyvania (13en-16en centuries), (pag.281)

MISCELANEA
Mihai Chiriac, Câteva reprezentări ale echipamentului militar roman din Dacia pe monumente şi alte artefacte, Some representations of the roman military equipment from Dacia to the monuments and artefacts, (pag.301)

MUZEOLOGIE, RESTAURARE – CONSERVARE
Iolanda Turcu, Muzeografia – domeniu al ştiinţelor conexe, Museography – multidisciplinary sciences domain, (pag.311)
Silvia Galea, Reorganizarea depozitului de arheologie de la Muzeul de Istorie din Sibiu, Die reorganisierung des archäologische Depot des Historische Musseum von Hermanschtadt, (pag.335)
Ramona Staicu, Colecţia de grafică documentară a Muzeului de Istorie. Aspecte generale de conservare, The Documentary Graphics Collection of the History Museum General Conservatory Items, (pag.343)
Ştefan Viorel Papp, Consideraţii privind eficientizarea activităţii de evidenţă a patrimoniului, Considérations concernant l’efficientization de l’activité d’evidence du patrimoine, (pag.349)
Dorina Ţiplic, O lucrare de excepţie din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, expusă la Budapesta şi Luxemburg. Probleme de conservare, A special masterpiece from National Museum Brukenthal collection, exposed at Budapest and Luxemburg. Conservation issues, (pag.355)
Mihaela Beceanu, Ioana Popiţiu, Restaurarea unor piese dacice din fier, Restoration of a dacian iron objects, (pag.359)

RECENZII
Iosif Vasile Ferencz, Valeriu Sîrbu, Nicolae Cerişer, Vasile Romulus Ioan, Un depozit de piese dacice din fier de la Piatra Roşie (sat Luncani, judeţul Hunedoara), Bibliotheca Septemcastrensis XV, Sibiu 2005 – serie editată de Prof. univ dr. Sabin Adrian Luca, 105 p, (pag.367)
Gică Băeştean, Gh. Papuc, Tomis I. Aprovizionarea cu apă a cetăţii Tomis în epoca romană şi romană târzie, Constanţa, 2005, 145 p., 17 il, (pag.369)

VARIA
• Norme de publicare , (pag.375)
• Abrevieri , (pag.379)


SARGETIA XXXIV, 2006

Ioachim Lazăr, Dr. Vasile Ionaş la a 60-a aniversare, Dr. Vasile Ionaş at the 60 th anniversary, (pag.13)

ISTORIE
Vasile Mărculeţ, Basarab Ier a-t-il gouverné aux Bouches du Danube? Considérations concernant le début de la domination de la Valachie sur le sud-ouest de Boudgeak, A stăpânit Basarab I la nord de Gurile Dunării? Consideraţii privind începutul stăpânirii Ţării Româneşti asupra sud-vestului Bugeacului, (pag.19)
Vasile Mărculeţ, Interese, conflicte şi competitori în comerţul de la gurile Dunării şi limanul Nistrului la sfârşitul seco-lului al XIII-lea şi în secolul al XIV-lea, Interests, conflicts and competitors of the trade from the Danube’s mouths and Nister’s bank at the end of the 13th century and in the 14th one, (pag.31)
Octavian Tătar, Formule de protocol în tratatele habsburgo-transilvănene din anii 1540-1570 – între tradiţie şi modernitate, Protocol formulas in the habsburg-transylvanian treaties from 1540-1570 – between tradition and modernity, (pag.55)
Dan Ivănuş, Sigilii şi ştampile de vecinătăţi sibiene, Des sceaux et des estampilles qui ont appartenu aux voisinages de la zone de Sibiu, (pag.63)
Ileana Dârja, Tentaţia lui Homo Europaeus: Episcopul romano-catolic Batthyány ignác (1741-1798), Homo Europaeus’ temptation the catholic bishop Batthyany Ignac (1741-1798), (pag.69)
Petre Din, Violenţă şi răscoală în spaţiul transilvănean la 1784, Violence and revolt in Transylvania at 1784, (pag.101)
Liviu Botezan, Tabele statistice privind categoriile de ţărani aserviţi proprietarilor feudali din comitatele Hunedoara şi Zarand la 1820, Tableaux statistiques concernant les catégories des paysans subjugués aux nobles des comitats Hunedoara et Zarand en 1820, (pag.109)
Dorin-Ioan Rus, Distrugerea Reghinului în noiembrie 1848,

Die zerstörung sächsisch-reens im november 1848, (pag.123)
Dorel Marc, Implicarea studenţilor topliţeni în sprijinul Mişcării Memorandiste din timpul dualismului austro-ungar. Atitudinea lui Elie (Miron) Cristea faţă de mişcarea memorandistă, Die verwicklung der studenten von Toplicza in der unterstützung von memorandistischen bewegung in dem jahre 1893. die haltung von Elie (Miron) Cristea der memorandistische bewegung gegenüber, (pag.137)
Camelia Elena Vulea, Modalităţi de instituire a preoţilor în vicariatul greco-catolic al Haţegului (1850-1918), Ways of instituting the priests in the greek-catholic diocese of Hateg [1850-1918], (pag.143)
Maria Basarab, Vicariatul greco-catolic Haţeg. File de cronică, Le vicariat greco-catholique Hateg. Les reperes historiques, (pag.161)
Lucian Petru Lăcătuş, Rolul ortodoxiei în dezvoltarea sentimentului naţional în Transilvania, The role orthodoxies in the development national feelings in Transilvania, (pag.165)
Petre Din, Intrarea împăratului Francisc Iosif I în 1852 în Transilvania. Discurs şi reprezentare, The entering of king Francisc Joseph the 1st in Transylvania in 1852. Discourse and representation, (pag.173)
Viorica Suciu, Zevedei-Ioan Drăghiţă, Din corespondenţa lui Ioan Pop Reţeganul cu Ioan Micu Moldovan, La correspondance de Ioan Pop Reteganul avec Ioan Micu Moldovan, (pag.179)
Rozália Poráczky, Evenimente cultural-ştiinţifice pe paginile periodi-celor maghiare din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Des événements culturelles scientifiques dans les pages des publications périodiques hongroises de Transylvanie dans la deuxième moitié du XIXème siècle, (pag.189)
Lavinia-Dacia Gheorghe, Învăţători şi preoţi transilvaneni în Dobrogea secolului XIX, până la revenirea Dobrogei la ţară, Transylvanian teachers and priests in Dubrodjea of the XIX century Dobrudjea’s return to the country, (pag.197)
Marius Bârlianu, Organizarea administrativă a Scaunului Orăştiei între 1867-1914, The administrative organisation of the district ofOrastie between 1867-1914, (pag.209)
Petru Magdău, Aspecte privind activitatea tipografică a lui Ioan Micu Moldovan (1877-1879), Qualche aspetti riguardanti l’attività tipografica di Ioan Micu Moldovan (1877-1879), (pag.223)
Voichiţa Biţu, Memoria colecţiilor bibliotecii Astra: Ioan Pop Reteganul, The memory of Astra library collections: Ioan Pop Reteganul, (pag.249)
Gherghina Boda, Hunedorenii şi Anul Milenar Maghiar (1896). Relatări în Gazeta Transilvaniei, Les habitants du département de Hunedoara et l’Année Millénaire Hongrois (1896). Des récits dans le journal Gazeta Transilvaniei, (pag.259)
Gherghina Boda, Anul Milenar şi „Afacerea Pulszky” reflectate în paginile Gazetei Transilvaniei, L’Année Millenaire de l’„Affaire Pulszky” reflété dans les pages du journal Gazeta Transilvaniei, (pag.263)
Daniela Stancu, Ion Pop Reţeganul – redactor şi editor, Ion Pop Reteganul – editor and publisher, (pag.269)
Valeriu Giuran, Aspecte privind activităţile Diviziei 1 Infanterie Română în perioada 1883-1900, Aspects sur activités de la première division d’infanterie roumaine pendant la période 1883-1900, (pag.277)
Ana Maria Vele, Aspecte referitoare la revizuirea articolului vii al Constituţiei din 1866 consemnate în rapoartele diplomatice franceze, Aspects related to revise of the VIIth article of the Constitution from 1866 consignment in French diplomatic rapports, (pag.285)
Carmen-Maria Barna, Consideraţii privind învăţământul primar confesional greco-catolic din Valea Jiului în perioada 1867-1918 (i), Considération concernant l’enseignement élémentaire confessionnel gréco-catholique dans la Vallée du Jiu dans l’intervalle 1867-1918 ( I ), (pag.295)
Ioachim Lazăr, Contribuţia locuitorilor Ţării Haţegului la realizarea Marii Uniri din 1918, La contribution des habitants du pays de Haţeg à la réalisation de la grande union de 1918, (pag.307)
Dan Ivănuş, Drapelul uniunii foştilor legionari români Sibiu 1918-1919, Le drapeau de l’union des anciens légionnaires roumains Sibiu 1918-1919, (pag.369)
Ionela Simona Mircea, Catedrala Încoronării, 15 octombrie 1922. Încoronarea suveranilor României Mari. Regele Ferdinand i şi Regina Maria (din colecţiile muzeului din Alba Iulia), The Coronation Cathedral, 15 October 1922. The Coronation of Great Romania sovereigns king Ferdinand i and Queen Mary (from the collections of the Museum from Alba Iulia), (pag.373)
Maria-Cristina Ploscă, Repere din activitatea asociaţiei generale a românilor uniţi din Vicariatul Haţeg, Marks from the Action of the United Romanians General Association in Haţeg Vicarage, (pag.383)
Cristina Mandae, Contribuţii bănăţene la istoriografia interbelică, Les contributions de la région de Banat a l’historio-graphie d’entre les guerres, (pag.387)
Dan Demşea, Reactivarea fiefului electoral al lui Vasile Goldiş în Protopopiatul Ortodox Român al Radnei (1930-1932), La récupération de fief électoral du Vasile Goldiş Dans le Protoprêtre (Protoprêsbyterat) Orthodoxe roumain de Radna (1930-1932), (pag.395)
Maria-Cristina Ploscă, Cultură şi viaţă socială interbelică în paginile revistei „Cele trei Crişuri”, Culture and social life, between wars in journals’ pages „Cele trei Crişuri”, (pag.403)
Marin Pop, Alegerile parlamentare parţiale din februarie 1936 în judeţul Hunedoara, Partial parliamentary elections from February 1936 in Hunedoara County, (pag.409)
Adela Herban, Prizonierii de pe teritoriul României – o permanenţă în relaţiile diplomatice România – Vatican (1939- 1944), Les prisonniers sur le territoire de la Roumanie – une permanence dans les relations diplomatiques la Roumanie – Vatican (1939-1944), (pag.425)
Adela Herban, Relaţiile diplomatice România – Vatican (1940 – 1944). Problema evreiască, Les relations diplomatiques Roumanie – Vatican (1940-1944). Le problème hébraïque, (pag.439)
Darius Miheţ, Construcţii ecleziastice devene, Ecclesiastic buildings in Deva, (pag.469)
Ana Mund, Minorităţile naţionale ale judeţului Hunedoara în prima jumătate a sec. XX, National minorities of Hunedoara County during the first half of XX century, (pag.473)
Mircea Baron, Consideraţii privind activitatea casei de pensiuni a funcţionarilor societăţii „Mica” din complexul minier de la Brad, On the operation of the pensions house for the managing personnel in „Mica” company belonging to the Brad mining complex, (pag.481)
Darius Miheţ, Întovărăşirile agricole din judeţul Hunedoara, Les associations agricoles de la région Hunedoara, (pag.499)
Denisa Florentina Bodeanu, Diplomaţi americani sub lupa securităţii – Cazul delegaţiei Mark Siljander, usa diplomats closely watched by the state security – the case of Mark Siljander’s delegation, (pag.521)
Cornel Crăciun, Ipostaze ale adolescenţei în filmul românesc, Hypostases de l’adolescence dans la cinématographie roumaine, (pag.541)

ISTORIA CULTURII
Doina Dreghiciu, Gabriela Mircea, Efemeride tipografice din deceniul al treilea al secolului al xix-lea, păstrate în Biblioteca veche a muzeului din Alba Iulia, Des “éphémérides”typographiques de la troisième décennie du xixème siècle gardées dans la “Biblio-thèque ancienne” du muse d’Alba Iulia, (pag.561)
Maria Basarab, Un colligat post-incunabul pentru uz didactic, Un colligat post-incunable pour l’emploie didactique, (pag.577)
Ioan Oros, Ipostaze ale insecurităţii cărţii după însemnările de pe cartea românească veche din Ţara Silvaniei (sec. XVII-XIX), Ipostases de l’insécurité du livre d’après les notices à la main sur l’ancien livre roumain de „Ţara Silvaniei” (Pay de Sylvanie), XVIIe-XIXe siècles, (pag.583)
Dana Doltu, De la clasicism spre iluminism sau cartea franceză de secol XVIII în colecţia Brukenthal, Le livre français du xviiie siècle dans la collection Brukenthal, (pag.591)
Teodora Camelia Ancateu, Atitudini succesionare în însemnări de carte de pe teritoriul comitatului Alba de Jos din perioada secolului al XVIII-lea (preliminarii), Attitudes succésionnaires sur les notes marginales des livres dans le comitat alba de jos, à l’époque du XVIII-ème siècle (estimations préliminaires), (pag.603)
Gabriela Mircea, Ioan Mircea, Restituiri istorice legate de o scrisoare a protopopului Veneţiei de Jos, Ioan Clain, adresată vlădicii Ioan Bobb, în 30 mai 1788, Récupérations et interprétations historiques concernant une lettre du pope de Venetia de Jos, Ioan Clain, adressée à Ioan Bobb, le 30 mai 1788, (pag.609)
Maria Basarab, Georgeta Deju, Însemne mănăstireşti aflate pe cărţi vechi din Biblioteca muzeului devean, Notes sur les vieils livres en provenant des couvents, (pag.623)
Georgeta Deju, Cristina Bodó, Bibliotecarii „Societăţii de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara”(„Hunyadvármegyei történelmi és régészeti társulat”), Les bibliothèquaires de la Societé d’Histoire et d’Archéologie du Comitat de Hunedoara, (pag.633)
Elena Muscă, Ioan Pop Reteganul – redactor şi colaborator activ al Gazetei de duminică, Ioan Pop Reteganul – editor and active contributor of Sunday Journal, (pag.645)
Maria Basarab, Un catalog al cărţilor Reuniunii învăţătorilor greco-catolici din ţinutul Haţegului, Un catalogue des livres de la Réunion des instituteurs greco-catholiques de la zone de Haţeg, (pag.651)
Ciprian Drăgan, Regulamente şi statute ale bibliotecilor din comitatul Hunedoara la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, Les règlements et les statuts des bibliothèques du département de Hunedoara à la fin du XIX-éme siècle et le début du XX-ème siècle, (pag.655)
Ioan Oros, Istoriografia asupra cărţii româneşti din Transilvania, în perioada interbelică, L’historiographie de l’ancien livre roumain de Transylvanie, pendant l’entre deux-guerres, (pag.661)
Corina Bejinariu, Muzeul în contextul preocupărilor legate de prezervarea patrimoniului cultural imaterial, The museum in the framework of concerns related to the preservation of the immaterial cultural heritage, (pag.673)
Olga Beşliu, Petre Beşliu Munteanu, Catalogul pieselor provenite de la biserica azilului din Sibiu, The historical and archaeological objects from the hospital church in Sibiu, (pag.681)

ISTORIA ARTEI
Aurelia Cozma, Din istoria teatrului sibian, Sibiu theater historical notes, (pag.695)
Vasile Marinoiu, Meşteri iconari din Gorj, în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, Painter of icons from Gorj County in XVIII and XIX centuries, (pag.703)
Oana Slăvuică, Epitafe din secolele XVIII-XIX aparţinând colecţiei Muzeului Naţional de Artă al României, Eighteenth and nineteenth century epitaphioi from the collection of the national museum of art of Romania, (pag.707)
Elena Popescu, Pictura religioasă a pictorului Mişu Popp, Das religiöse schaffen des malers Mişu Popp, (pag.719)
Alice Tamaş, Ferestre spre cer. Consideraţii privind prelucrarea sticlei pentru iluminat în secolul XIX şi XX, Windows on the sky. The history of glassory workshop on 19th and 20th century, (pag.765)
Elena Popescu, Scena alegorică, mitologică şi istorică în creaţia lui Mişu Popp, The allegorical and mythological scene, (pag.779)
Doina Ionescu, Alois Riegl şi contribuţia sa la consacrarea metodei de cercetare în istoria artei, Alois Riegl et sa contribution a la confirmation de la méthode de recherche dans le domaine d’histoire d’art, (pag.793)

DEMOGRAFIE
Dominuţ Pădureanu, Consideraţii privind toponimul „plai” (cu referiri speciale la arealul Ţării Moţilor), Considerations concernant le toponyme „plai“, (pag.801)
Camelia Stanciu, Epidemia de holeră din 1873 pe teritoriul Transilvaniei. Cauze şi efecte, The cholera pest hole from 1873 on Transylvania’s demesne. Causes and effects, (pag.807)
Vasile Marius Bârlianu, Evoluţia demografică a scaunului Orăştie între 1867 –1914, The demographic evolution of the district of Orastie between 1867 – 1914, (pag.813)
Ioan Mărculeţ, Populaţia ortodoxă în cadrul structurii confesionale a Transilvaniei între anii 1930 şi 2002, La population orthodoxe dans le cadre de la structure confessionnelle de la Transylvanie entre 1930 et 2002, (pag.821)

ETNOGRAFIE
Ionela Simona Mircea, Teorii asupra originii, caracterului şi fundamentului proprietăţii, Theories about the origin, characteristic and basis of property, (pag.827)
Alina Ioana Şuta, Problematica alimentaţiei populaţiei rurale româneşti transilvănene reflectată în presa vremii la mijlocul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, Alimentation problems of the Romanian village people from Transylvania as it’been reflected by the middle XIXth and beginning of the XXth century press (newspapers), (pag.837)
Daniela Sorea, O abordare din perspectivă individuatoare a ceremoniei agrare a cununii în Ţara Oltului, Une approche d’une perspective individuante sur la cérémonie agraire de couronne au Pays de l’Olt, (pag.843)
Carmina Maior, Valerie Deleanu, Troiţele – necesitatea repertorizării; propuneri de tipologie, Roadside crosses-the necessity of cataloguing; typo-logical suggestions, (pag.851)
Maria Jeanina Şerdan, Investigarea cimitirelor creştine urbane din România modernă şi contemporană (1880-1950), L’investigation des cimetières urbains de Roumanie moderne et contemporaine, (pag.859)

MUZEOLOGIE
Gherghina Boda, Conjunctura culturală a apariţiei muzeelor în Transilvania, La conjoncture culturelle de l’apparition des musées en Transylvanie, (pag.875)
Dan Demşea, Iniţiative muzeale arădene până la 1881. Colectii, colecţionari, donatori, cercetători, expoziţii, Initiatives aradoises de créer des musées (jusqu’a 1881). Collectionneurs, collections, donateurs, chercheurs, expositions, (pag.903)
Elena Muscă, Tehnologii moderne pentru realizări expoziţionale şi practici financiare adecvate, Modern technologies for proper exhibitions and financial practices, (pag.909)
Vasile Sarca, Din istoricul secţiei de artă a muzeului Ţării Crişurilor din Oradea din perioada funcţionării sale în palatul baroc (1971-2005), Recording proposal regarding the former exhibition places through putting in equation, as complementary method to visual and descriptive fixing, (pag.915)

RECENZII
Ronald Hochhauser, Liviu Borcea, Mihai Apan, Istoria tramvaiului din Oradea, municipiul Oradea, regia autonomă Oradea transport local, Oradea, 1996, 160 pagini, (pag.923)
Gabriela Mircea, Anca Elisabeta Tatai, Xilogravura de la Sibiu (sfârşitul secolului al xviii-lea – începutul secolului al xix-lea), Alba Iulia, editura Altip,2007, 132 pagini, (pag.927)

CRONICA ACTIVITĂŢII MUZEALE
Ioachim Lazăr, Cronica activităţii cultural – ştiinţifice a Secţiilor de Istorie şi Artă şi Relaţii cu Publicul a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva pe anii 2005-2007, La chronique de l’activité de la Section d’Histoire et d’Art et de la Section des Relations Publiques du Musée de la Civilisation Dacique et Romaine Deva dans les années 2005-2007, (pag.931)
• Abrevieri, (pag.943)


SARGETIA XXXV-XXXVI, 2007-2008

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Marian Cosac, Tiberiu Musca, George Murătoreanu, Loredana Niţă, Florin Dumitru, Ionuţ Iurea, O nouă aşezare preistorică în Subcarpaţii de Curbură (sat Adânca – comuna Gura Ocniţei, jud. Dâmboviţa), Un nouveau habitat prehistorique dans le village Adânca, Département de Dâmboviţa, (pag.11)
Iohana Nichita, Cronologia relativă a culturilor neolitice din zona Olteniei, The evolution and succesion of Neo-Eneolithic cultures, (pag.25)
Marius Barbu, Arheologie experimentală. Confecţionarea uneltelor preistorice din piatră cioplită, Arhéologie éxperimentale. L’éxecution des outils préhistoriques de la pièrre cassée, (pag.47)
Constantin Nichitean, Coralia Maria Jianu, Minerit aurifer pe Crişul Alb, în zona Baia de Criş – Căraci – Ţebea, Gold mining on the Criş Alb River (Baia de Criş, Căraci, Ţebea), (pag.98)
Mircea Gligor, Premisele geografice privind dezvoltarea comunităţilor dacice timpurii pe Mureşul mijlociu şi în sud-estul Munţilor Apuseni, The geographical premises concerning the development of early dacian communities in the middle part of Mureş River and in the south-eastern part of the Apuseni Mountains, (pag.115)
Gică Băeştean, Despre apeductele de la Porolissum, About the aqueducts of Porolissum, (pag.138)
Mihai Chiriac, Scurte consideraţii asupra monumentelor funerare din Bazinul Târnavelor în Epoca Romană, Short considerations about the funerary monuments from the Târnava basin in the Roman Age, (pag.151)
Daniela Muntean, Consideraţii asupra elementului autohton în limba română, Considérations sur l’élément autochtone dans la langue roumaine, (pag.169)

ISTORIE MEDIEVALĂ
Vasile Mărculeţ, Un posibil guvernator al Themei Paristrion – Paraduna von din deceniul 4 al secolului al xi-lea: Leon Chalkotoubes, strateg istrian, Un probable gouverneur du Thème Paristrion-Paradounavon de la 4e décennie du xie siècle: Léon Chalkotoubès, stratège histrien, (pag.187)
Vasile Mărculeţ, Consideraţii cu privire la limbile utilizate în realizarea tranzacţiilor comerciale din cadrul coloniilor genoveze de la gurile Dunării la mijlocul secolului al XIV-lea, Considerations concerant les langues utilisées dans la réalisation des transactions commerciales dans les colonies génoises des bouches du Danube au milieu du XIVe siècle, (pag.194)
W. Kovács András, Administraţia Comitatului Hunedoara în Evul Mediu, The county authorities of Hunedoara County in the Middle Ages, (pag.203)
Vasile Ionaş, Urbariul Băii de Criş din anul 1754 (I), The inventory of Baia de Criş in 1754 (I), (pag.241)
Mariana Borcoman, Meşteşugari şi comercianţi din Plasa Rupea, Artisans and merchants of Rupea placement, (pag.253)
Octavian Tătar, Transilvania identitară a secolelor XV-XVI, The question of identity of Transylvania in the fifteenth-sixteenth centuries, (pag.260)
Ioan Ovidiu Muntean Delaroşcani, Nicolae Sindea alias Ciocăneşti de Roşcani, Nicolae Sindea alias Ciocăneşti of Roşcani, (pag.282)
Aurelia Cozma, Sibiu, oraş european, Sibiu, la ville européenne, (pag.294)
Constantin Nichitean, Coralia Maria Jianu, Minele de aur Băiţa – Crăciuneşti. Repere de istorie, The Băiţa – Crăciuneşti gold mines – historical guidelines, (pag.310)
Nicoleta David, Funcţiile strategică şi culturală ale Ţării Zarandului, Les fonctions stratégiques et culturelles du Pays de Zarand, (pag.326)
Dan Ivănuş, Câteva consideraţii asupra colecţiei de sigilii a Muzeului Brukenthal – Muzeul de Istorie din Sibiu, Quelques considerations sur la collection de sceaux du Musée Brukenthal – Le Musée d’Histoire de Sibiu, (pag.336)
Din Petre, Călătoriile împăratului Iosif al II-lea în Transilvania. Discurs şi reprezentare, Les voyages de l’empreur Joseph IIème en Transylvanie. Discours et repréntation, (pag.350)
Gheorghe Anghel, Asediul fortificaţiei din Alba Iulia în timpul Revoluţiei de la 1848-1849, Le siège de la forteresse d’Alba Iuliapendant la Révolution de 1848-1849, (pag.357)
Viorel Vânătoru, Starea de spirit a populaţiei din Câmpeni oglindită într-un document din 1854, L’état d’esprit des habitants de Câmpeni illustré dans un document de 1854, (pag.397)
Dan Demşea, Avocatul Lazăr Petco în mişcarea naţională românească din părţile Băii de Criş, ale Devei şi ale Aradului (1835-1895) – contribuţii, Lazar Petco dans le Mouvement National (1835-1895), (pag.400)
Camelia Stanciu, Adrian Stroia, Evoluţia demografică a comunităţii româneşti în localitatea Romos (1850-1920), Demografische Entwicklung der Rumänischen Gesellschaft aus Romos (1850-1920), (pag.422)
Roxana Gabriela Nicola, Consideraţii privind implicarea unor personalităţi şi societăţi culturale hunedorene pentru menţinerea limbii române în administraţie şi şcoli 1860-1918, Considerations on the involvement of personalities and cultural societies of Hunedoara County to maintain the Romanian language in administration and schools in 1860-1918, (pag.433)
Elenuţa Mărioara Vânătoru, Corporaţiunea foştilor grăniceri nobili din Dobra (1860-1950), La corporation des anciens garde-frontières mobiles de Dobra (1860-1950), (pag.440)
Marius Bârlianu, Biserica greco-catolică din Scaunul Orăştiei între 1867-1914, the Greek-Catholic Church in the District of Orăştie between 1867-1914, (pag.451)
Marius Bârlianu, Evoluţia şcolii româneşti din Scaunul Orăştiei între 1867-1914, The evolution of the romanian schoolin the District of Orăştie between 1867-1914, (pag.475)
Camelia Stanciu, Adrian Stroia, Din activitatea parohiei greco-catolice Romos (1879-1900), Aus der Taetigkeit der Griechisch-katolischen Pfarrgemeinde Romos (1879-1900), (pag.492)
Camelia Stanciu, Scurt istoric al corpului pompierilor voluntari din Orăştie, Kurze hystorische hinsicht der freiwilligen Feuerwehr aus Bross, (pag.501)
Camelia Elena Vulea, Învăţământul elementar confesional greco-catolic. Fonduri şcolare haţegane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului XX, Elementary confesional greco-catholic education. School funds in Haţeg in the second half of the 19th century – the beginning of the 20th century, (pag.509)
Carmen Barna, Consideraţii privind învăţământul primar confesional greco-catolic din Valea Jiului în perioada 1867-1918 (II), Considerations on primary religious Greek-Catholic education in Jiu Valley during 1867-1918 (II), (pag.516)
Ioan Bejinariu, János Ferencz Fetzer colecţionar şi arheolog amator din Sălajul sfârşitului sec. XIX – începutul sec. XX, János Ferencz Fetzer – antiquities collector and amateur and archaeologist from Sălaj county to the end of the XIX -th beginning of the XX-th century, (pag.534)
Olimpiu Manuel Glodarenco, Aspecte navale ale ieşirii Turciei din Primul Război Mondial, Naval aspects of Turkey out of world war, (pag.540)
Ioan Alexandru Bărbat, Un jeton inedit descoperit la Orăştie, Endeckt einen Neuen token zu Orăştie, (pag.546)
Ioachim Lazăr, Contribuţia românilor din Zarand la înfăptuirea Marii Uniri din 1918, The contribution of the romanian people of Zarand to the achievement of the Great Union of 1918, (pag.552)
Ioachim Lazăr, Participarea românilor din ţinutul Orăştiei la realizarea Marii Uniri din 1918, The participation of the romanians from Orăştie Country side to the accomplishment of the Great Union of 1918, (pag.567)
Maria Basarab, Însemnări ale protopopului greco-catolic Ioan Ienea despre cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, Les notes de l’archiprêtre uniate Ioan Ienea sur les cités des daces de Monts d’Orăştie, (pag.586)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
Adela Herban, Gavril Todica (1877-1946) – un astronom cu veleităţi europene, Gavril Todica (1877-1946) – un astronomer with european ambitions, (pag.591)
Viorel Vânătoru, Unificarea legislativă şi administraţia locală în judeţul Hunedoara după Marea Unire, Unification of legislative and local administration in Hunedoara county after the Great Union, (pag.607)
Gherghina Boda, Încoronarea de la Alba Iulia din 15 octombrie 1922 oglindită în documente hunedorene, The coronation of Alba Iulia since 15 october 1922 reflected by the Hunedoara documents, (pag.614)
Ronald Hochhauser, Două „bătrâne doamne ale căilor ferate”, adevărate comori, aflate în custodia depoului c.f.r. Oradea, Deux locomotives à vapeur trouvées dans la garde du dépôt des Chemins de Fer Roumains Oradea, (pag.621)
Lavinia Gheorghe, „Astra dobrogeană” punte de legătură între români, „Astra dobrogeană” („Astra of the Dobrudja”), a link between the romanians, (pag.626)
Ioachim Lazăr, Din corespondenţa lui Victor Ioan Oprişiu cu Ion Muşlea (1935-1966), From Victor Ioan Oprişiu’s correspondence with Ion Muşlea (1935-1966), (pag.645)
Maria Cristina Ploscă, Activitatea agru în protopopiatul greco-catolic al Jiului, The General Society of Uniate Romanians, (pag.659)
Elenuţa Mărioara Vânătoru, Aspecte privind dictatura regală din România (1938-1940) manifestate în judeţul Hunedoara, Aspekte betreffend die königliche Diktatu in Rumänien (1938-1940) bekundet im kreis Hunedoara, (pag.663)
Valeriu Giuran, Consideraţii privind acţiunile militare ale armatei iii române în cel de-al doilea război mondial, campania din est, în perioada 17 septembrie – 18 noiembrie 1942, premergătoare, Consideration sur les actions militaires de l’arme iii roumaine pendant la deuxième guerre mondiale, campagne de l’est, de periode 17 Septembre – 18 Novembre 1942, avant de la bataille de la boucle de Don, (pag.668)
Valeriu Giuran, Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de Al Doilea Război Mondial, în perioada 21- 30 septembrie 1944, Documents sur la paticipation de l’armeė roumaine dans le sud-ouest de la Transilvanie pendant la deuxième guerre mondiale, du 21 au 30 Septembrie 1944, (pag.678)
Florin Stan, Consideraţii privind activitatea organizaţiilor sioniste din România în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Considérations concernant l’activité des organi-sations sionistes de Roumanie pendant la deuxième guerre mondiale, (pag.715)
Gherghina Boda, Aspecte politice din Ţinutul Pădurenilor în perioada anilor 1944-1945 reflectate de ziarul „Zori Noi”, Political frames of „Ţinutul Pădurenilor” between 1944-1945 reflected by the journal „Zori Noi”, (pag.724)
Din Petre, Patriarhul Justinian Marina între „salvator”şi „conformist” în Biserica Ortodoxă Română, The Patriarch Justinian Marina between „saviour” and „conformist” in Romanian Orthodox Church, (pag.731)
Costin Scurtu, NATO şi armata română, NATO and the Romanian army, (pag.740)

CULTURĂ, ARTĂ, ETNOGRAFIE, MUZEOLOGIE
Ileana Dârja, Tipărituri aldine inedite în colecţia Bibliotecii Naţionale a României – filiala Batthyaneum din Alba Iulia, Editions aldines inédites dans la collection de la filiale Batthyaneum Alba Iulia de la Bibliothèque Nationale de Roumanie, (pag.751)
Ioan Oros, Cărţi şi proprietari – un binom simbolic sau despre statutul donatorului, Books and owners, a simbolic binome or about the status of the donator, (pag.761)
Georgeta Deju, Cărţi didactice în spaţiul hunedorean: două manuale de învăţare a limbii maghiare din perioada dualismului austro-ungar, Les livres didactiques dans l’espace du département de Hunedoara: deux manuels scolaires pour apprendre la langue hongroise pendant la période de dualisme de l’Autriche-hongrie, (pag.787)
Ştefan Viorel Papp, Situaţia învăţământului din Ţara Zarandului în perioada 1918-1923. Activitatea Consiliului Dirigent al Transilvaniei, La situation de l’enseignement du Pays de Zarand dans la période 1918-1923. L’activité du Conseil Dirigent de la Transsylvanie, (pag.802)
Ionela Simona Mircea, Despre bibliotecile săteşti în lumina unui document din perioada interbelică, About the libraries of the villages in light of a document from the interwar period, (pag.825)
Cornel Crăciun, Consideraţii privind realizatorii seriei cinema-tografice „Liceenii”, Considérations au sujet des réalisateurs de la série cinématographique „Les lycéens”, (pag.838)
Dan Ivănuş, Matriţe pentru medalii din colecţia Muzeului de Istorie Sibiu – Casa Altemberger, La collection des sceaux et estampilles du Musée Brukenthal Sibiu – la Maison Altemberger, (pag.853)
Doina Ionescu, Valori artistice păstrate la biserica „Sf. Nicolae” din satul Peştera (jud. Hunedoara), Artistic values stored in the church of Saint Nicholasin Peştera village, (pag.858)
Camelia Gabor, Redescoperirea unei personalităţi – Marcel Olinescu, Re-discover of Marcel Olinescu, (pag.867)
Daniel I. Iancu, Măgureni – un sat părăsit. Prezentare generală şi consideraţii demografice, Măgureni – an abandoned village. Introduction and demographic considerations, (pag.873)
Lucian Petru Lăcătuş, Ortodoxie şi mentalităţi rurale, Ortodoxism and rural attitudes, (pag.881)
Daniel I. Iancu, Anul expoziţional 2008 la Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Orăştie, Exhibition 2008 year on Etnography and Popular Art Museum of Orăştie, (pag.900)
Corina Bejinariu, Muzeul în contextul preocupărilor legate de prezervarea patrimoniului cultural imaterial, The museum in the context of preservation activities of the intangible heritage, (pag.905)

RECENZII
Vasile Bozga, Adela Herban, România – Vatican. 1939-1950. Relaţii diplomatice, Deva, Tipografia „Astra”, 2008, 646 pagini, (pag.913)
Oana Cornelia Tutilă, Doina Benea, Edificiul de cult roman de la Praetorium (Mehadia), Editura Excelsior Art, Timişoara, 2008, 207 p. (inclusiv 1 hartă, 54 fig. şi 12 planşe), (pag.918)
Daniel I. Iancu, Gudor Kund Botond, Istoricul Bod Péter (1712-1769), cu o prefaţă de Iacob Mârza, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2008, 584 p., (pag.921)


SERIE NOUĂSARGETIA I SN (XXXVII), 2010

De ce o serie nouă?, (pag.9)

STUDII, ARTICOLE, COMUNICĂRI, NOTE
Mihaela-Maria Ion, Marius Barbu, Un nou punct cu dovezi arheologice paleolitice în judeţul Hunedoara, Un nouveau point avec des preuves archéologique paléolithiques dans departement de Hunedoara, (pag.13)
Victor Sava, Descoperiri arheologice pe Valea Sighiştelului (judeţul Bihor), Archaeological discoveries from Sighiştel Valley (Bihor county), (pag.23)
Antoniu Tudor Marc, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara. Descoperiri recente pe raza comunei Turdaş, Contributions to the archaeological repertoire of Hunedoara county. Recent discoveries on Turdaş communal territory, (pag.39)
Dorel Bondoc, Două seceri de epocă La Tène descoperite la Radovan, judeţul Dolj, Two sickles from the La Tène period discovered at Radovan commune, Dolj county, (pag.65)
Florea Costea, Din nou despre centrul de putere al dacilor din Defileul Oltului din Munţii Perşani, judeţul Braşov, Again on the power center of the Dacians in Olt Defile Perşani Mountains, (pag.71)
Eugenia Beu-Dachin, Paul Pupeză, Cercetări în zona sud-estică a incintei oraşului roman Napoca, Archaeological Research in the South-Eastern Area of Roman Napoca, (pag.87)
Adriana Antal, O nouă statuetă de teracotă de tipul Venerei Capitolina descoperită la Napoca, A new terracotta statuette type Venus Capitolina discovered at Napoca, (pag.111)
Rebeca Bogdan, Călin Timoc, Un relief votiv dedicat Eponei de pe teritoriul Daciei Romane, A marbleplate with Epona from Roman Dacia, (pag.121)
Carmen Ciongradi, Über einen Votivaltar für Bonus Puer aus Napoca, Despre un altar votiv dedicat lui Bonus Puer la Napoca, (pag.125)
Alexandru Diaconescu, Urme ale Centuriaţiei la Sarmizegetusa şi în teritoriul său (I), Traces of roman centuriation at Sarmizegetusa and in its territory, (pag.133)
Gică Băeştean, Marius Barbu, O nouă reprezentare a lui Mercurius la Sarmizegetusa, A new representation of Mercurius at Sarmizegetusa, (pag.163)
Gică Băeştean, Oana Tutilă, Construcţia de tip villa de la Ostrovu Mic, Bauwerk Typ Villa in Ostrovu Mic, (pag.173)
Laurent Chrzanovski, Pour une ethnoarcheologie du luminaire: réalités lychnolo-giques de l’Inde d’aujourd’hui et de la Rome d’hier, Pentru o etnoarheologie a iluminatului: realităţile Indiei de azi şi ale Romei de ieri, (pag.185)
Corina Toma, Un tezaur monetar din secolele XV-XVI descoperit la Oradea (cartierul Ioşia), A 15th and 16th Century Coin Hoard from Oradea – Iosia (Bihor County), (pag.207)
Constantin Ittu, Cedrul în scrierile biblice şi pe tăbliţele cuneiforme, The Cedar in the biblical scripts and in the cuneiform tablets, (pag.243)
Raluca Diana Jula, A existat un neobizantinism european?, Was there an European neobyzantinism?, (pag.251)
Vasile Mărculeţ, Consideraţii privind jurisdicţia Mitropoliţilor Ungrovlahiei până la începutul secolului al XV-lea, Considération concernant la jurisdiction du Métropolite de la Ungrovalachie jusqu`au début du XV-e siècle, (pag.257)
Anca-Daniela Huţ, Marriage among 17th century boyar families of Wallachia and Moldova: between customary constraints and interest, Căsătoria în familiile boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVII-lea. Între constrângeri cutumiare şi interes, (pag.267)
Ioan Maria Oros, Prelucrarea informatizată a însemnărilor – un mijloc de cercetare modernă în istoria cărţii. Cazul Ţării Silvaniei (1624-1876), Computerized process of the annotations – a modern procedure in researching the history of books. Study case Silvania county (1624-1876), (pag.277)
Valentin Mureşan, Copii după Dürer în colecţia pinacotecii Brukenthal, Copies after Dürer in the Brukenthal art collections, (pag.287)
Dan Ivănuş, Matrice sigilare militare din colecţia Muzeului Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu, Des matrices sigillaires militaires qui se trouve dans la collection de sceaux du Musée Brukenthal – le Musée d´Histoire ,,La Maison Altemberger” de Sibiu, (pag.297)
Ronald Hocchauser, Poduri orădene de odinioară, Former bridges of Oradea, (pag.303)
Ioachim Lazăr, Învăţământ şi şcoală în comuna Blăjeni (1848-1918), Education and school in Blăjeni village (1848-1918), (pag.313)
Marius Bârlianu, Evoluţia culturală a scaunului Orăştie între 1867-1914: societăţi, reuniuni, asociaţii, presă, The cultural evolution of the District of Orăştie between 1867-1914: societies, reunions, associations, press, (pag.329)
Carmen Barna, Mărturii documentare privind reţeaua şcolară confesională din zona Orăştiei în perioada 1868-1918, Documents on religious school system in the Orăştie area during 1868-1918, (pag.335)
Tavita Boldor, Despărţământul Haţeg al Astrei (1869-1919), Haţeg department within Astra (1869-1919), (pag.351)
Ciprian Drăgan, Consemnări documentare cu referire la învăţământul transilvănean: a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea, Enregistrements documentaires sur l’enseignement en Transylvanie pendant la seconde moitié du XIX-ème siècle et la première moitié du XX-ème siècle, (pag.367)
Ramona Orban, Colecţia de artă românească modernă din patrimoniul Muzeului de Artă Timişoara, The Romanian modern art collection from the Art Museum in Timişoara, (pag.383)
Valeriu Giuran, Aspecte din activităţile Diviziei 2 Infanterie Română în perioada 1883-1938, Moments sur les activitée de la 2-ème Division d’InfanterieRoumaine entre 1883-1938, (pag.393)
Cristina Bodó, Ionuţ Codrea, O descoperire inedită. Placa comemorativă a lui Salamon Ferencz, Original discovery. The plaque of Salamon Ferencz, (pag.401)
Gherghina Boda, Şcoala românească hunedoreană oglindită în paginile ziarului ,,Libertatea” (Orăştie, 1909), The Romanian school from Hunedoara county reflected in the pages of Libertatea newspaper, (pag.409)
Marius Bârlianu, Biserica Greco-Catolică din scaunul Orăştiei în timpul Primului Război Mondial, The Greek-Catholic Church in the Orăştie county during the First World War, (pag.417)
Marius Bârlianu, Biserica Ortodoxă din scaunul Orăştiei în timpul Primului Război Mondial, The Orthodox Church in the Orăştie county during the First World War, (pag.427)
Carmina Maior, 1 Decembrie 1918 într-un sat din Mărginimea Sibiului, The First of December 1918 in a Romanian village in Mărginimea Sibiului, (pag.439)
Marin Pop, Partidul Naţional-Ţărănesc şi problema moţilor din Munţii Apuseni în timpul marii crize economice, The National Peasants Party and the issue of the Romanians in the Apuseni Mountains during the great economic recession, (pag.449)
Maria Basarab, Pagini manuscrise despre vechi mănăstiri hunedorene, Un vieil manuscrit sur les monastèresde la zone Hunedoara, (pag.461)
Maria Cristina Ploscă, Femeia satelor – o publicaţie apărută la Deva între 1935-1939, Femeia satelor – a magazine appeared in Deva between 1935-1939, (pag.471)
Camelia Stanciu, Aspecte ale activităţii Sectorului Jandarmi Orăştie în perioada alegerilor electorale din 1946, Aspects of the Activity of the Orăştie Gendarmery Department during the Elections from 1946, (pag.475)
Daniel I. Iancu, Catalogul Depozitului de concentrare a bunurilor patrimoniale de la Protopopiatul Ortodox Român Orăştie. Cercetări preliminarii, The Catalogue of the Patrimonial Property Concentration Storehouse of the Romanian Orthodox Rank of Orăştie. Preliminary Research, (pag.485)
Anca Maria Zamfir, Expoziţia „Braşovul în imagini – artă şi document”, Exhibition “Braşov pictures – art and document”, (pag.497)
Carmina Maior, Sate şi obiceiuri în Mărginime (partea I), Villages and traditions in Mărginime (1st part), (pag.519)
Iustina Bogdan, Aspecte privind obiceiurile de iarnă din comuna Ceru-Băcăinţi, judeţul Alba. Colindatul, Des points de vue sur les mœurs spécifiques aux fêtes d`hiver dans la commune Ceru – Băcăinţi, le département Alba. Le noël, (pag.531)
Daniela Şendroiu, Ţesături de interior din colecţia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară Orăştie, Fabrics for the house interior from the collection of the Etnography and Popular Art Museum in Orăştie, (pag.539)
Beceanu Mihaela, O sabie de paradă din secolul XX. Restaurare şi conservare, A parade sword of XXth century. Restoration and conservation, (pag.549)
Adriana Gheară, Daniela Gheară, Vase inedite aparţinând epocii bronzului târziu. Consideraţii tehnice privind restaurarea şi conservarea, Pots unpublished belong late Bronze Age. Technical consideration on the restoration and conservation, (pag.557)
Emanoil Pripon, Cópii ştiinţifice. Modalităţi de realizare, tehnici şi materiale utilizate (Studiu de caz I), Scientific copies. Crafting methods, techniques and used materials (Case study I), (pag.565)
Silvia Galea, Probleme de conservare în lapidariul de la Muzeul de Istorie Casa Altemberger, Preservation problems in the Lapidarium from the History Museum Casa Altemberger, (pag.577)

NOTE DE LECTURĂ
Ioan Alexandru Bărbat, Marius-Mihai Ciută, Cercetări arheologice la Şeuşa-La Cărarea Morii, I, Locuirile preistorice, Bibliotheca Brukenthal, XLIII, Editura Altip, Alba Iulia, 2009, 209 p. (din care 4 hărţi, 24 figuri, 54 planşe), (pag.589)
Ana-Maria Stan, Ionuţ-Cristian Gheorghe, Ioan I. Scafeş, Arme de foc din Colecţia Muzeului Judeţean Teohari AntonescuGiurgiu, Editura Pelican, Giurgiu, 2010, 82 p., (pag.593)
Ana-Maria Stan, România la Conferinţa de Pace de la Paris 1919-1920, Documente diplomatice, vol. 1, ediţie de Dumitru Preda, Ioan Chiper şi Alexandru Ghişa, Editura Semne, Bucureşti, 2010, 623 p., (pag.595)
Anca-Daniela Huţ, Mircea Popa, Cărţi, Manuscrise, Biblioteci, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2010, 329 p., (pag.597)
• Norme pentru publicare, (pag.601)


SARGETIA II SN (XXXVIII), 2011

STUDII, ARTICOLE, COMUNICARI
Gabriel Craciunescu, Gavril Eugen Vacuta, O locuinţă Coţofeni de la Gârla Mare, jud. Mehedinti, A Cotofeni dweling from Gârla Mare, Mehedinti County, (pag.9)
Victor Sava, Topoare de cupru din colecţia Complexului Muzeal Arad, Copper axes from Complexul Muzeal Arad collection, (pag.17)
Nicolae Cătălin Riscuta, Antoniu Tudor Marc, Ioana Lucia Barbu, Ioan Alexandru Bărbat, Cercetări arheologice în judeţul Hunedoara pe traseul autostrăzii (tronsoanele Lugoj – Deva şi Orăştie – Sibiu), Archaeological researches on the highway route in Hunedoara county (sections Lugoj – Deva and Orastie – Sibiu), (pag.53)
Dorel Bondoc, Mirela Cojoc, Some Roman figurines of Bronze from Sucidava-Celei, Câteva bronzuri figurate romane de la Sucidava-Celei, (pag.135)
Constanze Höpken, Manuel Fiedler, Ein sog. Lichthäuschen aus dem Liber Pater-Heiligtum in Sarmizegetusa, O aşa-numită căsuţă–felinar din sanctuarul lui Liber Pater de la Sarmizegetusa, (pag.143)
Mihaela Beceanu, Tratamente de stabilizare a obiectelor arheologice din bronz. Studiu de caz, Stabilization treatments for archaeological objects made of bronze. Case study, (pag.155)
Vasile Mărculeţ, Aspecte ale organizarii bisericesti în thema Paristrion-Paradunavon în secolele XI-XII, Aspects de l’organisation écclesiastique dans le thème Paristrion-Paradounavon pendant les XIe-XIIe siècles, (pag.159)
Daniela Iamandi, Restaurarea unui bol smaltuit din secolul al XIV-lea, La restauration d’un récipient provenant du XIV-e siècle, (pag.169)
Constantin Ittu, O „catedrala de buzunar”: Cartea Orelor Caterinei de Cleves, manuscris miniat din secolul al XV-lea, A „Pocket Cathedral”: Book of Hours of Catherine de Cleves, manuscript, (pag.175)
Sime Pirotici, De la Sotii Arnolfini la sotii Van Rijn – cuplul legitim în drum spre modernitate, From Arnolfini’s to Van Rijns – the legitimate couple in the road to modernity, (pag.183)
Olga Şerbănescu, Editii de Boethius (sec.XV-XVI) în biblioteca Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu, Editions by Boethius (15th-16th century) in the Library of the Brukenthal National Museum in Sibiu, (pag.195)
Sanda Marta, Et in Italia ego: peisagisti flamanzi si olandezi din colectia Muzeului National Brukenthal – secolele XVI-XVIII, Et in Italia ego: Dutch and Flemish Landscape Painters from the Brukenthal National Museum, (pag.207)
Rodica Sinca, Interesele pentru lectura ale baronului Samuel von Brukenthal si cartile interzise: Index Librorum Prohibitorum, Interest for reading of the Samuel von Brukenthal and prohibited books: Index Librorum Prohibitorum, (pag.221)
Agata Chifor, Alegorii sacre în arta barocă oradeană, Allegories sacres dans l art baroque d’Oradea au XVIII-ème siècle, (pag.231)
Gabriela Mircea, Doina Dreghiciu, Două Psaltiri vechi, din colecţia de la Mănăstirea Râmeţ, Two old Psalters from the collection of Râmeţ Monastery, (pag.247)
Maria Basarab, De Imitatio Christi – o carte, reper al bibliofiliei, De Imitatio Christi - un livre, repére de bibliophilie, (pag.275)
Ciprian Drăgan, Dascali hunedoreni – autori de manuale scolare, Des enseignants de la région de Hunedoara – auteurs des manuels scolaires, (pag.287)
Nicolae Tescula, Siebenbügisch-Deutches Wochenblatt (1868-1874), saptamânal politic al saşilor ardeleni în primii ani ai dualismului, Siebenbürgisch – Deutsches Wochenblatt (1868-1874), politisches Wochenblatt der siebenbürger Sachsen in den ersten Jahren des Dualismus, (pag.293)
Nicolae Tescula, De la naţiune la minoritate. Saşii ardeleni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Von Nation zur Minderheit. Die Siebenbürger Sachsen in der zweiten Hälfte des XIX-ten Jahrhunderts, (pag.303)
Delia Voina, Fotografia – o istorie interculturala, Photography – An Intercultural History, (pag.313)
Ioachim Lazăr, Un document inedit: Cronica bisericii greco–catholice a Săcărâmbului, Original document: the Cronicle of the Greek-Catholic church from Săcărâmb, (pag.319)
Petre Din, Gândirea social-politica în publicistica lui Mihai Eminescu, The sociopolitical thinking in Eminescu’s publishing, (pag.333)
Gudrun-Liane Ittu, Femeia la cumpana veacurilor al XIX-lea si al XX-lea în cotidianul Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, Women and women related issues in the daily newspaper Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt from the end of the 19th and the beginning of the 20th century, (pag.341)
Maria-Cristina Plosca, Prezenţe culturale româneşti în revista Familia (1880-1900), Cultural links in „Familia” magazine (1880-1900), (pag.351)
Daniel I. Iancu, Colaborarea lui Nicolae Densuşianu la Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, Revista Societăţii Istoricilor din Berlin, Nicolae Densuşianu’s Contribution to Jahresberichte in der Geschichtswissenschaft, the Magazine of the Historians’ Society in Berlin, (pag.355)
Ionela Simona Mircea, Cartea poştală ilustrată – un promotor al culturii şi istoriei, Picture postcards – a promoter of culture and history, (pag.367)
Monica Stoica, Felix Ostrovschi, Revista „Răvaşul” susţinătoarea culturii româneşti din Transilvania, Review „Răvaşul” the supporters oh the Romanian culture in Transylvania, (pag.379)
Gabriela Mircea, Smaranda Cutean, Momente din biografia şi activitatea artistică a pictorului Silviu Traian Costin (1904-1986), Moments from the biography and artisticactivity of the painter Silviu Traian Costin (1904-1986), (pag.389)
Ovidiu-Valentin Boc, Elemente ale discursului istoric la Ştefan Meteş. Consideraţii preliminare, Elements of the historical discourse of Ştefan Meteş (1887-1977). Preliminaries, (pag.423)
Simion Molnar, Personalităţi ale istoriei şi culturii naţionale evocate în lucrările profesorului Ştefan Manciulea, Personalities of the national culture and history portrayed in Ştefan Manciulea’s works, (pag.437)
Dorin Giurgiu, Şcoala româneasca din Transilvania în anii 1917-1918. „Zona culturală”, Romanian School from Transylvania in 1917-1918. „The Cultural Area”, (pag.451)
Gherghina Boda, Informaţii de arhivă despre câteva localităţi pădureneşti (sec. XX), Archival informations about several localities of Land of Woodsmen, (pag.459)
Marin Pop, Activitatea organizaţiei Partidului Naţional Român din judeţul Hunedoara în perioada 1919-1922, Romanian National Party organization activity in the period 1919-1922. Hunedoara County, (pag.469)
Adriana Man Szekely, Instituţiile lecturii în perioada interbelică, During the interwar period reading institutions, (pag.487)
Oana Ometa, Andra Motreanu, Mistificarea academică în comunism: cazul „Ştefan Gheorghiu”. Formarea intelectuală a jurnaliştilor, The academic mystification in the communist epoch: the „Ştefan Gheorghiu” case. Intellectual education of the journalists, (pag.501)
Viorel-Gheorghe Codrea, Cartea Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea Isus din Nazaret, privită din perspectiva cercetării istorice cu privire la Isus Cristos, Das Buch des Heiligen Vater Papst Benedikt der XVI Jesus von Nazareth, betrachtet aus der Perspektive der historischen Forschung über Jesus Christus, (pag.515)
Daniela Şendroiu, Obiceiuri legate de naştere în zona Orăştiei, Bräuche bei der Geburt in der Umgebung von Orăştie, (pag.525)
Carmina Maior, Universul spiritual din Mărginimea Sibiului, The spiritual Universe of Mărginimea Sibiului, (pag.531)
Cristina Cristea, Interpretare sociologică a chestionarului de expoziţie: „De la primele scrieri la multimedia. O scurtă istorie a comunicării şi mai mult …”, Interpretation sociological a survey exhibition: “Theearly writings on multimedia. A short history of communication and more … “, (pag.543)

NOTE DE LECTURĂ
Gabriela Mircea, Adela Herban, Maria Basarab, Gavril Todică între ştiintă, istorie şi cultură, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, 240 pagini + 6 foi ilustraţii, (pag.551)
Daniel I. Iancu, Cosmin Budeanca, Represiunea politica în România comunistă. „Garda Alba” – organizaţie subversivă inventată de securitatea hunedoreană, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010, 388 p., (pag.555)
• Norme pentru publicare, (pag.559)


SARGETIA III SN (XXXIX), 2012

STUDII, ARTICOLE, COMUNICĂRI
Cristian Ioan Popa, Gruia Traian Fazecaş, Contribuţii la cunoaşterea plasticii antropomorfe din aşezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor), Contributions to the knowledge of Anthropomorphic Plastics of the Neolithic Settlement from Suplacu de Barcău (Bihor County), (pag.7)
Marius Barbu, Mihaela-Maria Barbu, Un sit arheologic complex pe Valea Mureşului – Luncă – În Vie (Veţel, Hunedoara), Un site archéologique compléxe sur la Vallée de Mureş – Luncă – În Vie (Veţel, Hunedoara), (pag.27)
Nicolae Cătălin Rişcuţa, Marian Cosac, Romică Pavel, Cercetările arheologice din Peştera Prihodişte (com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara) şi câteva consideraţii privind etapa finală a culturii Coţofeni, Archaeological Researches in Prihodişte Cave (com. Vaţa de Jos, Hunedoara County) and some considerations on the final stage of Coţofeni Culture, (pag.59)
Antoniu Marc, Consideraţii cu privire la „capetele de băţ” din cultura Wietenberg, Considerations regarding the ”stick-heads” from the Wietenberg culture, (pag.91)
Cătălin Cristescu, Premise teoretice pentru o nouă clasificare a ceramicii dacice, Theoretical Premises for a New Classification of Dacian Pottery, (pag.101)
Iosif Vasile Ferencz, Ardeu – Cetăţuie. Ten years after, Ardeu – Cetăţuie. După zece ani, (pag.119)
Gică Băeştean, Castrul de la Sarmizegetusa, Military camp from Sarmizegetusa, (pag.131)
Florin Ciulavu, Monede romane imperiale descoperite în necropola de la Alba Iulia – „Dealul Furcilor”, Roman Imperial Coins discovered in the Alba Iulia – „Dealul Furcilor” Necropolis, (pag.151)
Dan Augustin Deac, Romanized Egyptian Gods in Porolissum, Divinităţi egiptene romanizate la Porolissum, (pag.159)
Daniel Ţuţuianu, Ioana Barbu, Ionuţ Codrea, Cuptoare medieval timpurii descoperite la Rapoltu Mare – punct „Pescărie”, Early Medieval Kilns Discovered at Rapoltu Mare – “Pescărie”, (pag.175)
Vasile Mărculeţ, Revenirea bizantină la Dunărea de Jos, 1000-1018/1020, Le retour byzantin au Bas-Danube 1000-1018/1020, (pag.183)
Răzvan Mihai Neagu, Consideraţii privind relaţiile papilor de la Avignon cu românii din Transilvania, Considérations sur les rapports entre les papes d’Avignon et les Roumains de Transylvanie, (pag.191)
Silviu Oţa, Cercei decoraţi cu sfere simple, descoperiţi pe teritoriul României, Earrings decorated with simple spherical pendants found on the present-day territory of Romania, (pag.215)
Cristian C. Roman, Sorin Tincu, Observations regarding the Ecclesiastic Complex from Hunedoara – the Corvins’ Castle, Observaţii privind complexul de cult din Castelul Corvinilor de la Hunedoara, (pag.243)
Constantin Ittu, Din limba Canaanului pre limbă românească: Palia de la Orăştie (1582– 2012), From the Language of Canaan in Romanian Language: Palia from Orăştie (1582– 2012), (pag.259)
Nicuşor Dănuţ Ivănuş, Bani de hârtie din Franţa (sec. XVIII şi XX) în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu, Papier monnaie de France (XVIIIe et XXe siècle) dans la collection du Musée National Brukenthal – Le Musée d’Histoire La Maison Altemberger de Sibiu, (pag.269)
Mihaela Beceanu, Restaurarea unui iatagan de secol XIX, Restoration of a scimitar of XIXth century, (pag.283)
Ileana Vlassa, Condiţia intelectuală a femeii oglindită în discursul pedagogic românesc al secolului al XIX-lea, Woman’s intellectual state reflected in the 19 th century Romanian pedagogical speech, (pag.287)
Mihaela-Maria Comşa, Implicarea satului Mihalţ în Revoluţia din 1848, Involvement of Mihalţ village in the Revolution from 1848, (pag.297)
Nicolae Teşculă, Asociaţionismul săsesc în perioada neoabsolutistă, Die sächsische Vereinswesen unter dem Absolutismus (1850-1860), (pag.305)
Marcela Balazs, Ioachim Lazăr, Rolul pădurii în istoria Ţării Zarandului. Un regulament de lemnărit din anul 1863, Role of forests in the history of Zarand Land. Timbering regulation dating back to the year 1863, (pag.315)
Ioan Chindriş, Anca Elisabeta Tatay, Un om de cultură şi artist armean din Transilvania, Zacharias Gábrus (Zacharija Gabrušjan) şi manuscrisul său heraldic, Un homme de culture et artiste arménien de Transylvanie, Zacharias Gábrus (Zacharija Gabrušjan) et son album héraldique manuscrit, (pag.329)
Alexandru Bucur, Contribuţii la istoria învăţământului hunedorean. Şcolile grănicereşti (1871-1921), Contributions à l’histoire de l’enseignement de Hunedoara. Les écoles de frontièrres (1871-1921), (pag.337)
Maria Cristina Ploscă, Transilvănencele şi Războiul de Independenţă, Transylvanian women and the Independence war, (pag.359)
Cristina Bodó, Începuturile Societăţii de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara, The Beginnings of the Historical and Archaeological Society of Hunedoara County, (pag.371)
Maria Basarab, Răspunsurile preoţilor greco-catolici Petru Ciachi şi Ioan Dreghiciu (1885), la chestionarul Academiei Române, Les Réponses donnés par les curés uniates P. Ciachi et I. Dreghiciu, au questionnaire de l’Académie Roumaine, (pag.387)
Gabriela Mircea, Alexandru Ştirban, Smaranda Cutean, Despre activitatea artistică a lui Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) şi colecţia dr. Gustav Müller de la Alba Iulia, Considerations on the activity of Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) and dr. Gustav Müller collection from Alba Iulia, (pag.395)
Ionela Simona Mircea, La Belle Époque – ostentaţie, splendoare, opulenţă în vestimentaţia feminină (1890-1914), La Belle Époque – Glamour, splendour, opulence in women’s fashion (1890-1914), (pag.413)
Ciprian Drăgan, Un catalog al cărţilor din cadrul Institutului teologico-pedagogic „Andreian” din Sibiu, Un catalogue des documents détenus par la Bibliothèque du séminaire de l’Institut théologique-pédagogique „Andreian” de Sibiu, (pag.437)
Gudrun-Liane Ittu, Incursiune în publicitatea începutului de secol XX: cotidianul Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, Incursion in the publicity at the beginning of the XX-th century: the Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt daily newspaper, (pag.441)
Cornel Tatai-Baltă, Caracterul militant al artei plastice blăjene, The Militant Character of the Fine Arts of Blaj, (pag.451)
Camelia Maria Stanciu, Papp Ştefan Viorel, Mica publicitate din paginile ziarului Libertatea (1909-1920), Classifieds from Libertatea newspaper, (pag.461)
Valentin Gheorghe, Alegerile parlamentare din anul 1919 în judeţul Ialomiţa, Parliamentary elections of 1919 in Ialomiţa, (pag.469)
Florin Dobrei, File de istorie: „Chronica parochială din parochia greco-ortodoxă Gurasada”, History file: “The Greek-Orthodox parish chronic of Gurasada”, (pag.483)
Petre Din, Reprezentări ale românilor în opera lui Emil Cioran, Les représentations des roumains dans l’oeuvre d’Emil Cioran, (pag.495)
Costin Scurtu, NATO şi România, drumul de la inamici la aliaţi. 1949-2004, NATO and Romania go from enemies to allies, 1949-2004, (pag.505)
Camelia Gabor, Colaj portretistic în colecţia de sculptură a muzeului din Deva, Collage portrait sculptures in the Museum’s collection of Deva, (pag.515)
Silvia Galea, Condiţionarea pasivă a microclimatului în depozit, Passive Klimatisierung in lagerhallen, (pag.521)
Alexandrina Cuţui, Metodologia restaurării icoanei ,,Sf. Haralambie şi Sf. Nicolae”, The metodology of icon St. Haralambie and St. Nicolas restoration, (pag.527)
Daniela Şendroiu, Câteva piese reprezentative ale portului popular românesc din zona Orăştiei, de la Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Orăştie, Manche charakteristische Stücke der rumänischer Volkstracht aus der Umgebung von Orăştie die sich im Museum für Etnografie und Volkskunst in Orăştie befinden, (pag.533)
Iustina Bogdan, Credinţe şi obiceiuri din ciclul anului calendaristic practicate în satele comunei Ceru Băcăinţi, judeţul Alba, Glauben und Bräuche im Laufe des kalendaristischen Jahres in den Dörfern der Gemeinde Ceru Bacainti, Kreis Alba, (pag.543)
Mihai David, Cauzalitate şi determinism. Rostirea în filosofia populară, Kausalität und determinismus. Sprache in folk philosophie, (pag.553)

NOTE DE LECTURĂ
Gudrun-Liane Ittu, Gabriela Mircea, Alexandru Ştirban, Smaranda Cutean, Lucrări de Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) în colecţia de artă a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia (Consiliul Judeţean Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Arhiepiscopia romano-catolică de Alba Iulia), editura Altip, Alba Iulia, 2012 (catalog de expoziţie, Alba Iulia mai-iunie 2012), 175 pagini, 57 de reproduceri, (pag.561)
Adela Herban, Documenta masonica transylvanica et balcanica. Loja ,,Lichtund Wahrheit” din Reşiţa, seria I, vol. I, Varga Attila (coord.), Rudolf Cristian, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, 350 pagini, (pag.563)
Valentin Trifescu, Ionuţ Codrea, Vechea biserică parohială a Devei, cuvânt înainte de Ioachim Lazăr, Editura Cetatea Devei, Deva, 2010, 66 p. + 33 il, (pag.565)
Norme pentru publicare, (pag.569)


SARGETIA IV SN (XL), 2013

Ioachim Lazăr, Aurel Vlaicu – 100 de ani de la trecerea sa în eternitate, (pag.9)

ARHEOLOGIE. STUDII ŞI ARTICOLE
Ioan Alexandru Bărbat, Observaţii macroscopice şi microscopice asupra unui mojar descoperit în situl arheologic Şoimuş –Teleghi (judeţul Hunedoara), (pag.17)
Mihaela Maria Barbu, Antoniu Tudor Marc, Consideraţii asupra locuirii Coţofeni de la Şoimuş – Lângă sat cu privire specială la industria litică cioplită, (pag.41)
Nicolae Cătălin Rişcuţa, Manifestări ale bronzului timpuriu în Depresiunea Bradului, (pag.57)
Dinu Ioan Bereteu, Aşezarea din a doua epocă a fierului de la Cluj-Napoca – Sinitău, (pag.73)
Cătălin Cristescu, Contribuţii la cronologia davae-lor dacice de pe Valea Siretului (II), (pag.101)
Corina Toma, Observaţii asupra tehnicii de producere a brăţărilor dacice din bară torsionată din tezaurele de la Oradea – Sere şi Drăgeşti (judeţul Bihor), (pag.155)
Iosif Vasile Ferencz, The Dacian Painted Pottery Discovered at Ardeu, Hunedoara County, Romania, (pag.165)
Ana Cristina Hamat, Acele de păr cu capul în formă de mână descoperite în Dacia romană, (pag.177)
Doina Benea, Depuneri de lămpi romane ca ofrande votive în Dacia. Cu privire specială la Tibiscum, (pag.195)
Alexandru Dudău, Cultul geniilor la Micia: o privire asupra inscripţiilor, (pag.211)
Marius Gheorghe Barbu, Radu Zăgreanu, Piese sculpturale romane recuperate din albia râului Mureş, (pag.231)

RAPOARTE ŞI NOTE ARHEOLOGICE
Gică Băeştean, Aşezări umane pe lunca Mureşului. Punctul Uroi – Pod Mureş. Raport preliminar, (pag.241)
Petre Beşliu Munteanu, Ceramică nesmălţuită descoperită în Sibiu, strada Nicolae Bălcescu (săpătură arheologică de salvare), (pag.259)

ISTORIE. STUDII ŞI ARTICOLE
Vasile Mărculeţ, O campanie militară arabă la Dunăre în toamna anului 718. Noi consideraţii pe marginea unui pasaj din Paulus Diaconus, Historia Langobardorum,VI, XLII, (pag.273)
Cristian Ioan Popa, Câmpul Pâinii şi monumentele sale. Naşterea şi apusul unui simbol, (pag.281)
Ionela Simona Mircea, Moda vestimentară feminină victoriană în imagini de epocă (1840-1890), (pag.303)
Alexandru Bucur, Deva la revoluţia din 1848-1849, oglindită în opera lui Sava Popovici Săvoiu, (pag.323)
Constantin Mănescu, Memoria revoluţionarului Nicolae Bălcescu pe meleaguri vâlcene, (pag.333)
Maria-Cristina Ploscă, Apariţia mişcării de emancipare a femeii în Vechiul Regat, (pag.339)
Ioachim Lazăr, Statutele Societăţii române de lectură din Deva. Din primii ani de activitate, (pag.345)
Cristina Bodó, Aspecte din activitatea Societăţii de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara (1883-1887), (pag.357)
Imola Boda, Téglás Gábor (1848-1916) şi cercetarea arheologică în Dacia, (pag.377)
Ciprian Drăgan, Biblioteca Nouă – un periodic orăştian de la sfârşitul secolului al XIX-lea, (pag.393)
Gudrun-Liane Ittu, Aspecte ale profesionalizării femeilor la început de secol XX: Cererile şi ofertele de serviciu din cotidianul Siebenbürgisch Deutsches Tageblatt (1905 şi 1910), (pag.397)
Camelia Gabor, Camelia Maria Stanciu, Flori de-o zi în revista Cosînzeana (1911), (pag.407)
Nicuşor Dănuţ Ivănuş, Bancnote germane interbelice din colecţia Muzeului Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu, (pag.413)
Marin Pop, Activitatea organizaţiei Partidului Naţional şi Naţional-Ţărănesc din judeţul Hunedoara în perioada 1922-1928, (pag.433)
Cornel Tatai-Baltă, Din viaţa şi opera pictorului Aurel Nedel, (pag.451)
Maria Basarab, Preotul greco-catolic şi profesorul Victor Ioan Oprişiu – cinstitor de carte veche, (pag.459)
Florin Dobrei, Un jurnal meteorologic de altădată, (pag.467)
Gabriela Mircea, Smaranda Cutean, Din biografia pictorului Sava Albescu (1885-1957), cu specială referire la două documente din 1949, (pag.495)

CONSERVARE ŞI RESTAURARE. STUDII ŞI ARTICOLE
Silvia Galea, Restaurarea unor vase care aparţin Culturii Starčevo-Criş, descoperite la Cristian, judeţul Sibiu, (pag.527)
Daniela Iamandi, Andrei Scărlatescu, Restaurarea unor vase ceramice orientale din secolul XV, (pag.533)
Polixenia Georgeta Popescu, Detecţia şi caracterizarea uleiului de in sicativat din lucrări vechi de pictură de şevalet, (pag.543)
Luminiţa Bogdan, Velinca Petcu, Restaurarea unui Molitvenic tipărit la Blaj, în anul 1784, (pag.555)
Luminiţa Veronica Bujancă, Restaurarea tipăriturii Ceasoslov din 1811, (pag.563)
Mircea Alexandru Gligor, Veşmântul lui San Bernardino di Siena. De la miracolul divin la tehnologia restaurării, (pag.571)
Ioana Popiţiu, Lidia Lefter, Conservarea şi restaurarea patrimoniului imobil. Gospodăria de la Jupâneşti – Muzeul Satului Bănăţean. Studiu de caz, (pag.579)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Nicolae Cătălin Rişcuţa, Cristian Ioan Popa, Contribuţii la preistoria Văii Sebeşului (I). Locuirile Coţofeni din zona deluroasă [Contributions for a prehistory of Sebeş Valley (I). Coţofeni habitations in the hill area], BMS, III, Alba Iulia, Ed. Mega-Ed. Altip, 2012, 472 p. (ISBN 978-606-543-305-2), (pag.591)
Iosif Vasile Ferencz, Radu Oltean, Dacia.Războaiele cu Romanii, vol. I Sarmizegetusa [Dacia. The Roman Wars, vol I Sarmizegetusa], Bucureşti, Ed. Art Historia, 2013, 151 p. (ISBN 978-973-0-14786-5), (pag.595)
Maria Basarab, Anca Elisabeta Tatay, Din istoria şi arta cărţii româneşti vechi: Gravura de la Buda (1780-1830) [On the History and Art of the Old Romanian Books: The Engravings of Buda (1780 – 1830)], Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2011, 500 p. (ISBN 978-606-543-188-1), (pag.599)

IN MEMORIAM
Gică Băeştean, Dr. Dorin Alicu (1948-2013), (pag.603)
Lista abrevierilor, (pag.609)
Norme pentru publicare, (pag.615)


SARGETIA V SN, 2014

Coperta
Pagina de titlu

SUMAR
Profesorul Ioan Piso la 70 de ani, (pag.9)

ARHEOLOGIE. STUDII ŞI ARTICOLE
FERENCZ Vasile Iosif, HEGYI Alexandru, A Few Aspects of the Ancient Habitat at Ardeu from the Perspective of Modern Research Methods, (pag.13)
BERETEU Dinu Ioan, Un tip de habitat dacic inedit din nordul Transilvaniei., (pag.27)
BODA Imola, Divinităţile din spatele numelor. Epitete şi competenţe., (pag.43)
HAMAT Cristina Ana, Despre Dextrarum Iunctio şi inelele asociate cu logodna descoperite pe teritoriul Daciei romane, (pag.61)
BARBU Gheorghe Marius, Cariera romană de exploatare a calcarului de la Rapoltu Mare, jud.Hunedoara, (pag.77)

RAPOARTE ŞI NOTE ARHEOLOGICE
BERETEU Ioan Dinu, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Cluj., (pag.89)
ROMAN Cristian-Constantin, TINCU Sorin, Contribuţii la repertoriul arheologic al comunei Ghelari (jud.Hunedoara) (I), (pag.97)
HENŢ Alin, Istoria unei arme. Falx Dacica păstrată în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, (pag.109)

ISTORIE. STUDII ŞI ARTICOLE
ITTU Constantin, Heraldry and Art in the World of the Crusades States, (pag.125)
MĂRCULEŢ Vasile, Organizare ecleziastică şi implicaţii bizantine în Transilvania în secolul al XIV-lea şi la începutul secolului al XV-lea, (pag.135)
MĂNESCU Constantin, Istoria localităţii Stoeneşti din judeţul Vâlcea reflectată în toponime, (pag.143)
ŞTEFAN Florin, Jean Bodin şi conceptul de suveranitate statală, (pag.153)
BASARAB Maria, „Liste de cărţi” din biblioteca Vicariatului greco-catolic al Haţegului, (pag.165)
LAZĂR Ioachim, Un document inedit despre revoluţia din 1848-1849 din Zarand, (pag.175)
BUCUR Alexandru, MĂRCULEŢ Vasile, Ofiţerii români din Regimentul nr.46 la Deva (1851-1853), (pag.195)
CÂMPEANU Marius, Structura Vicariatului greco-catolic al Maramureşului între anii 1856 şi 1930, (pag.207)
BĂJENARU Constantin, Legislaţie şcolară în perioada dualismului austro-ungar (1867-1918), (pag.239)
TEŞCULĂ Nicolae, Asociaţionismul săsesc şi sistemul de educaţie tehnic din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.247)
CEREAN Angela, Societatea română de lectură din Deva şi Casina Naţională Deva. Repere istorice, (pag.257)
GIURA Lucian, GIURA Geraldina Maura, Adunările generale ale Astrei de la Deva (1874, 1899 şi 1932), (pag.265)
TEŞCULĂ Dan T. Dan, The Armored Trains. General Study, (pag.277)
DOBREI Florin, Parohia ortodoxă română Crişcior – file de cronică bisericească, (pag.289)
ITTU Gudrun-liane, „Diskretion ist ehrensache“. Heiratsanzeigen in der tageszeitung Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt (1907-1927), (pag.297)
LAZĂR Ioachim, Câteva date privind înfiinţarea primului ziar românesc din oraşul Hunedoara după Marea Unire din 1918, (pag.311)
PANĂ Virgil, Câteva consideraţii privind activitatea României la Societatea Naţiunilor în problema protecţiei minorităţilor etnice, (pag.319)
IVĂNUŞ Danut Nicusor , Bani de necesitate din Germania anului 1921 din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altenberger din Sibiu, (pag.341)
MIRCEA Gabriela, RUSTOIU Ioana, Umor sau ultraj la adresa regelui Carol al II-lea? Comentarii pe marginea acuzaţiei de lèse-majesté adusă comerciantului Carol Breitenstein (Sibiu, 1937)., (pag.355)
LAZĂR Liviu, Transporturile din judeţul Hunedoara în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, (pag.389)
PANĂ Doina, Din trecutul învăţământului teatral din România. Institutul de teatru „Szentgyörgyi István” din Târgu-Mureş, (pag.407)
MIHAIU Diana Mihaela, Aspecte ale vieţii studenţeşti din Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca în perioada 1959-1972 – Asociaţiile studenţeşti, (pag.421)

CONSERVARE ŞI RESTAURARE. STUDII ŞI ARTICOLE
POPESCU Georgeta Polixenia, Aplicaţii ale metodelor spectrale de analiză în caracterizarea ceramicii arheologice pictate cu negr., (pag.433)
HUŞLEAG Arina, Restaurarea ceramicii – ştiinţă, artă, perseverenţă şi un dram de noroc, (pag.447)
IAMANDI Daniela, PETRICĂ Gabriel Florin, Ceramică şi metal în context arheologic. Etapele de restaurare aplicate unor piese medievale, (pag.455)
TEODOR Otilia Ligia, Metodologia de re-restaurare a unei piese arheologice din sticlă, (pag.467)
IAMANDI Daniela, Restaurarea unui vârf din fildeş descoperit în anul 2004 la Piatra Neamţ – Poiana Cireşului, judeţul Neamţ, (pag.475)
PETCU Velinca, Restaurarea legăturii tipăriturii de secol XVII, a Sf. Ioan Gură de Aur (Zlatoust), Mărgăritare, (pag.481)
BUJANCĂ Veronica Luminiţa, Restaurarea tipăriturii de secol XIX, Octoih cu Catavasieru , (pag.493)
POPIŢIU Ioana, Conservarea şi restaurarea patrimoniului mobil pe suport anorganic expus în aer liber. Metode şi tehnici moderne aplicate, (pag.507)
PAPP Viorel Ştefan, Supravegherea spaţiilor expoziţionale, (pag.511)

VARIA
OROS Maria Ioan, „Traduttore, traditore”– Editore-traditore sau despre destinul primei traduceri integrale în româneşte a celor O mie şi una de nopţi, (pag.521)
BODA Gherghina, Focul în mitologia popoarelor, (pag.537)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
BĂRBAT Alexandru Ioan, Anamaria Tudorie, Aspecte tehnologice ale ceramicii Starčevo-Criş din Transilvania [Technological Aspects Concerning Starčevo-Criş Pottery from Transylvania], Bibliotheca Brukenthal, LXVI, Sibiu, Ed. Altip, 2013, 310 p. (ISBN 978-606-93508-0-5), (pag.545)
SOCOL Mihai Dealmar Ionuţ, Mircea Mare, Daniela Tănase, Florin Draşovean, Georgeta El Susi, Szilárd Sándor Gál, Timişoara-Freidorf, Cercetările arheologice preventive din anul 2006 [Timişoara-Freidorf, The preventive archaeological researches from 2006], Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, LII, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2011, 197 p. (ISBN 978-606-543-214-7), (pag.549)

IN MEMORIAM
LAZĂR Ioachim, In memoriam dr. Vasile Ionaş, (pag.553)
Lista abrevierilor, (pag.557)


SARGETIA VI SN, 2015

Coperta
Pagina de titlu

ARHEOLOGIE. STUDII ŞI ARTICOLE
BĂRBAT Alexandru Ioan, Interacţiunea comunităţilor neoliticului timpuriu cu mediul înconjurător. Aşezările Starčevo-Criş de la Şoimuş (jud. Hunedoara) (I), (pag.9)
RIŞCUŢA Cătălin Nicolae, MARC Tudor Antoniu, Descoperiri cu caracter cultic aparţinând bronzului târziu din aşezarea de la Şoimuş–Teleghi (jud. Hunedoara), (pag.41)
BĂEŞTEAN Gică, O reconsiderare a planului Coloniei Dacica Sarmizegetusa, (pag.81)
HAMAT Cristina Ana, Brăţările de sticlă descoperite în cadrul cercetării arheologice din centrul oraşului Timişoara, Str. Lucian Blaga, (pag.101)

RAPOARTE ŞI NOTE ARHEOLOGICE
ROGOZEA Octavian-Cristian, Noi aşezări neolitice şi eneolitice descoperite în judeţul Timiş, (pag.123)
CIUTĂ Marius-Mihai, Noi precizări cultural-cronologice privind locuirea Decea Mureşului de la Şeuşa – Gorgan (com. Ciugud, jud. Alba), (pag.145)
FERENCZ Vasile Iosif, ROMAN Constantin Cristian, Un complex La Tène descoperit la Tărtăria., (pag.155)
BERETEU Ioan Dinu, Aşezarea dacică de la Dumbrava (com. Căpuşu Mare, jud. Cluj), (pag.169)
BĂEŞTEAN Gică, BARBU Marius, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. About the Wooden Phase Structures on the Insula 3, (pag.181)
BĂEŞTEAN Gică, Începuturile provinciei Dacia şi prima diplomă militară de la Porolissum, (pag.193)
CRISTEA Ştefana, BERETEU Ioan Dinu, Aşezarea din epoca romană de la Borzeşti–Cârligate (com. Iara, jud. Cluj), (pag.199)
BULZAN Sorin, MARTA Doru, O marcă de olar inedită descoperită la Oradea – Sere, (pag.207)
CODREA Cosmin Ionuţ, IZDRĂILĂ Gabriel, Cercetări arheologice în Cetatea Deva. Descoperiri inedite de pe latura de nord a incintei II – Clădirea cuptoarelor, (pag.213)

ISTORIE. STUDII ŞI ARTICOLE
ITTU Constantin, Text şi mesaj vizual într-un manuscris miniat din secolul al XVI-lea: Breviarul Brukenthal, (pag.229)
PANŢURU Cosmin, Icoanele patrimoniului mobil din Parohia Ortodoxă Română Mintia, (pag.241)
DOBREI Florin, Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Bobâlna (jud. Hunedoara), (pag.249)
TATAI-BALTĂ Cornel, TATAY Elisabeta Anca, Xilogravuri semnate de Ghervasie Monah în cărţi tipărite la Bucureşti (1819-1830), (pag.263)
CEREAN Angela, Scurt istoric al instituţiei pompierilor hunedoreni, (pag.273)
IVĂNUŞ Dănuţ Nicuşor, Bani de necesitate din lagărele de prizonieri din Imperiul Austro-Ungar (1915-1916) – Colecţia de bancnote a Muzeului Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altemberger Sibiu, (pag.283)
PLOSCĂ Maria-Cristina, O cană de propagandă din Primul Război Mondial aflată în Colecţia de Istorie Modernă a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, (pag.301)
LAZĂR Ioachim, Date inedite despre începuturile presei româneşti din judeţul Hunedoara (1919-1921), (pag.307)
POP Marin, Activitatea organizaţiei Partidului Naţional Ţărănesc din judeţul Hunedoara în perioada 1928-1938, (pag.319)

CONSERVARE ŞI RESTAURARE. STUDII ŞI ARTICOLE
IAMANDI Daniela, Vase ceramice care atestă locuiri medievale timpurii. Salvarea şi valorificarea lor expoziţională, (pag.337)
PETCU Velinca, Restaurarea legăturii şi coperţii la Psaltirea Sf. Proroc şi Ţar David, (pag.347)
BUJANCĂ Veronica Luminiţa, Procesul de restaurare a tipăriturii Molitveanic, carte religioasă de secol XVIII, (pag.357)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
HOCHHAUSER Ronald, Helmuth Kulhanek, Construcţii hidrotehnice de avangardă în Banatul Montan – Baraje, canale, tuneluri, apeducte şi centrale electrice, capodopere tehnice în sud-estul Europei la începutul secolului al XX-lea [Das Wasserkraftwerke im Banater Bergland. Talsperren, Kanale, Tunnels, Aquädukte und Kraftwerke, eine technische Meisterleistung in Südosteuropa am Anfang des 20. Jahrhunderts], Timişoara, Ed. Cosmopolitan Art, 2011, 128 p. (ISBN 978-973-8903-92-0), (pag.371)
BASARAB Maria, Cornel Tatai-Baltă, Caleidoscop artistic [Artistic Kaleidoscope], Alba Iulia, Ed. Altip, 2013, 199 p. (ISBN 978-973-117-422-8), (pag.373)
CODREA Ionuţ-Cosmin, Vasile Faur, Ţara Zărandului. Conscripţii. Cronică. Documente. Imagini [Zărand Land. Census. Chronic. Documents. Images], Arad, Ed. Concordia, 2014, 604 p., (ISBN 978-606-627-044-1), (pag.375)

IN MEMORIAM
IANCU I. Daniel, DEJU Georgeta, In memoriam prof. univ. dr. Iacob Mârza (1946-2015), (pag.381)

Lista abrevierilor


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.anuarulsargetia.ro, 2017