Pagina principală
 

ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Echipa ENDA (3)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (2)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (7)
   Poveștile Legio Dacica (14)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (21)
   Economia (10)
   Arta (5)
SOCIAL
   Regii (14)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (75)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (6)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (23)
   Seniorii războiului (5)
   Arhitectura militară (5)
   Cetăţile (15)
   Războaiele dacilor (6)
   Civis Romanus (6)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (41)
   Recenzii (5)
   Repertorii arheologice (3)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (2)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Ziarul personal (5)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (11)
   Legende şi povestiri (3)
   English translations (49)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (28)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (360)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

SATU MARE - STUDII ŞI COMUNICĂRI

- Seria Arheologie -


Periodicul Satu Mare. Studii şi Comunicări. Seria Areologie este publicat de Muzeul Judeţean Satu Mare , ajungând în anul 2014 la numărul XXX. Studiile ce se regăsesc în cuprinsul publicaţiei acoperă cu precădere perioada preistorică, dacică şi romană dar nu lipsesc nici articolele dedicate cercetărilor întreprinse în siturile arheologice medievale.
O calitate remarcabilă a publicaţie constă în publicarea articolelor şi în alte limbii decât limba română, precum engleză, rusă, maghiară sau germană.
O parte din volumele editate sunt dedicate unor teme predilecte sau reprezintă actele unor simpozioane organizate de Muzeul Judeţean Satu Mare, iar altele omagiază personalităţi ale arheologiei sătmărene precum Nemeti Janos şi Tiberiu Bader.

Website: http://www.muzeusm.ro/studii-si-comunicariXVIII-XXI (2000-2004) [descarcă numărul integral (58MB)]

NECROLOG
• Gheorghe Lazin 1946–2004 (STANCIU Ioan), (pag.5)
• Neta Iercosan 1950–1999 (LUCA Sabin Adrian), (pag.9)

STUDII
VIRAG Cristian, Aşezările grupului neolitic Pişcolţ din nord-vestul României, (pag.13)
SĂLCEANU Ilie, Contribuţii la cunoaşterea cadrului ecologic din eneoliticul final în vestul României, (pag.27)
NÉMETI János, Mormântul de incineraţie în urna descoperit la Carei–Bobald din epoca bronzului timpuriu şi problematica acestei perioade din nord-vestul Transilvaniei, (pag.31)
MARTA Liviu, Un complex arheologic din epoca mijlocie a bronzului descoperit la Halmeu, (pag.39)
ASTALOS Ciprian, Repere privind funcţionarea „instituţiei darului” la societăţile barbare ale epocii fierului, (pag.47)
KOTIGOROSKO V., PROHNENKO I., CIUBOTĂ V., GINDELE R., MARTA L., Necropola aşezării fortificate de la Malaia Kopania, (pag.63)
ROBERT Gindele, Probleme privind ceramica dacică şi germanică din aşezările din nord-vestul României, (pag.71)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, Elemente de habitat medieval timpuriu în nord-vestul României. Locuinţe şi anexe din secolele VII–IX descoperite pe teritoriul judeţului Sălaj, (pag.89)
MARCU-ISTRATE Daniela, SZÖCS Péter Levente, Sondaje arheologice la biserica reformată din Hodod (jud. Satu Mare), (pag.113)
MARCU-ISTRATE Daniela, Cahle medievale din Transilvania. Colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, (pag.121)

RECENZII
Eugen Comşa, Gheorghe Cantacuzino, Necropola neolitica de la Cernica (VIRAG Cristian), (pag.187)
Németi János, Molnár Zsolt, A tell telepek elterjedése a Nagykárolyi-síkságon és az Ér völgyében (MARTA Liviu), (pag.192)
Alexandru V. Matei, Ioan Stanciu, Vestigii din epoca romana (sec. II–IV p.Chr.) în spaţiul nord-vestic al României. Funde der römischen Kaiserzeit (2.–4. Jh. n.Chr.) im Nordwestgebiet Rumäniens (GINDELE Robert), (pag.195)
• Abrevieri bibliografice utilizate, (pag.197)


XXII (2005) [descarcă numărul integral (22MB)]

KACSÓ Carol, János Németi la 65 de ani, (pag.5)
VIRAG Cristian, Problematici ale neoliticului din nord-vestul României si zonele învecinate, (pag.13)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Sanda, Stadiul cercetărilor privind perioada neo-eneolitică pe teritoriul judeţului Sălaj. Bazinul Barcăului şi Crasnei, (pag.27)
MOLNÁR Zsolt, Habitatul culturii Otomani din Câmpia Careiului şi valea Eriului, (pag.33)
POP Dan, Câteva consideraţii privind stadiul cercetării culturii Suciu de Sus şi a grupului Lăpuş, (pag.61)
BEJINARIU Ioan, Stadiul cercetării epocii bronzului şi primei epoci a fierului pe teritoriul Sălajului, (pag.93)
KATALIN Almássy, Szabolcs–Szatmár–Bereg megye szkíta és kelta korának kutatástörténete, (pag.99)
POP Horea, Stadiul cercetării epocii dacice în vestul şi nord-vestul României, cu specială privire la judeţul Sălaj, (pag.107)
GINDELE Robert, Stadiul cercetărilor din epoca romană şi prima epocă a migraţiilor din Bazinul Tisei Superioare, (pag.117)
ISTVÁNOVITS Eszter, A császárkori kutatás története Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében, (pag.149)
BĂCUEŢ–CRIŞAN Dan, Scurt istoric al cercetărilor arheologice privind secolele VII–XI pe teritoriul judeţului Sălaj, (pag.159)


XXV (2008) [descarcă numărul integral (82MB)]

HÁGÓ Attila Nándor, Descoperiri aparţinând culturii Criş din zona Careiului, (pag.5)
VIRAG Cristian, Materiale ceramice neolitice de la Călineşti - Dâmbul Sfintei Marii, (pag.35)
NÉMETI János, Descoperiri arheologice din epoca bronzului târziu şi epoca fierului mijlociu din hotarele localităţilor Foieni-Berea-Ciumeşti (judeţul Satu Mare), (pag.71)
MARTA Liviu, KÁDAS Zoltán, Materiale preistorice descoperite la Sărăuad, (pag.113)
GINDELE Robert, Descoperiri arheologice din epoca romană şi prima epocă a migraţiilor din zona Sanislău-Ciumeşti-Berea, (pag.125)
SZÖCS Péter Levente, Satu Mare – Piaţa de vechituri. Raport de supraveghere arheologică, (pag.145)
PATAKI Bernadeth, GINDELE Robert, IONESCU Corina, DĂRĂBAN Liviu, VERESS Elisabeta, Studiu arheometric realizat pe probe de ceramică arheologică, (pag.167)


XXVI (2010) [descarcă numărul integral (109MB)]

PRZYBYŁA Marcin S., An der Grenze der zwei „Welten“– das Kulturbild der polnischen Karpatenzone an der Wende des 2. und 1. Jahrtausends vor Chr., (pag.7)
POLGÁR Péter, Neue Angaben zur spätbronzezeitlichen Besiedlung in Südtransdanubien, (pag.29)
JANKOVITS Katalin, Die reichen Gehänge in Ungarn, (pag.49)
SZILVIA Guba, Mehrfache Urnenbestattungen im Gräberfeld von Zagyvapálfalva (Vorläufige Ergebnisse aus der Grabungskampagne 2007), (pag.63)
KÖHLER Kitti, Anthropologische Untersuchung der Knochenreste dreier Grabgruppen aus Zagyvapálfalva, (pag.77)
POPA Cristian Ioan, TOTOIANU Radu, The Late Bronze Age settlement at Sebeş - Podul Pripocului (County of Alba), (pag.85)
LÁSZLÓ Attila, Zur Chronologie der späten Bronzezeit und der älteren Hallstattperiode im nordöstlichen Karpatenraum. Die Radiokarbon-Datierung der Gáva-Holihrady Siedlung von Siret (Bukowina), (pag.121)
JÓZSEF-GÁBOR Nagy, ZSOLT Körösföi, Early Iron Age Storage Pit at Porumbenii Mari - Várfele (Harghita County), (pag.133)
KELEMEN Imola, Animal Bones from the Early Iron Age Pit at Porumbenii Mari - Várfele (Harghita County), (pag.153)
CIUGUDEAN Horia, The Late Bronze Age in Transylvania (With primary focus on the central and Southern areas), (pag.157)
TERŽAN Biba, Observations on graves in Lapuş, (pag.203)
METZNER-NEBELSICK Carola, KACSÓ Carol, NEBELSICK Louis D., A Bronze Age ritual structure on the edge of the Carpathian Basin, (pag.219)
IOAN Bejinariu, Aspects of the Late Bronze Age Cultural Evolution in Northwestern Romania (the Upper Barcău and Crasna Rivers), (pag.235)
NÉMETI János, Acâs - Râtul lui Veres (Veres-rét). The Late Bronze Age settlement, (pag.265)
MARTA Liviu, Lapuş II – Gáva I Discoveries in the Plain of Satu Mare, (pag.319)


XXVII (2011) [descarcă numărul integral (38MB)]

HÁGÓ Attila Nándor, Aşezarea neolitică târzie de la Carei-Kozárd (jud. Satu Mare), (pag.5)
VIRAG Cristian, Aşezarea neolitică de la Nyíregyháza-Oros, 24. Lh., (pag.23)
NÉMETI János, Descoperiri eneolitice de la Carei - Staţia de epurare, (pag.61)
KACSÓ Carol, Aşezări din epoca bronzului în Depresiunea Maramureşului, (pag.71)
MARTA Liviu, NÉMETI János, Descoperiri de bronzuri din Satmar, (pag.89)
NÉMETI János, Contribuţii la necropola celtică de la Curtuişeni (Érkörtvélyes) - Égetöhegy, jud.Bihor, (pag.103)
КОТИГОРОШКО В.Г., Исследование Малокопаныкого комплекса в 2008 г, (pag.129)
KOTYGOROSHKO Vyacheslav, Cercetarea complexă de la Mala Kopania din anul 2008 (Rezumat), (pag.138)
LAZIN Gheorghe, Grupul de cuptoare pentru ceramică aparţinând dacilor liberi descoperit în localitatea Lazuri (jud. Satu Mare), (pag.177)
DUMITRAŞCU Sever, Medieşul Aurit şi Biharea - centre de olărie în Crişana, (pag.181)
BULZAN Sorin, Cuie de cort romane descoperite în vestul României, (pag.183)
ПРОХНЕНКО И.А., ГОМОЛЯК Е.М., МОЙЖЕС В.В., Результаты исследования замков Закарпатья, (pag.187)
PROKHNENKO Igor, HOMELIAK Omelian, MOZHES V.M., Rezultatele cercetărilor privind cetăţile din Transcarpatia (Rezumat), (pag.199)
SZÖCS Levente Péter, Cercetări arheologice preventive la Satu Mare „Teatrul de Vară”, (pag.235)


XXVIII (2012) [descarcă numărul integral (86MB)]

BADER Tiberius, Bemerkungen über die Gáva Kultur. Geschichte und Stand der Forschung. Ein Überblick, (pag.7)
BÓKA Gergely, Changes in the Settlement History of the Late Bronze and Iron Age Körös Region Hydrology, Reliefs and Settlements, (pag.23)
NAGY József Gábor, GOGÂLTAN Florin, Die früheisenzeitliche Siedlung aus Vlaha–Pad, Kreis Cluj. I. Das Siedlungwesen, (pag.35)
METZNER-NEBELSICK Carola, Channelled pottery in Transylvania and beyond – ritual and chronological aspects, (pag.65)
KIENLIN Tobias L., MARTA Liviu, SCHRAMM Patric, RUNG Eugen, Results of the geophysical survey in the swamp fortification of the Gáva culture at Căuaş-Sighetiu in the Ier Valley, North-Western Romania, (pag.83)
DIETRICH Laura, Die Gáva-Siedlung von Rotbav, Südostsiebenbürgen. Ein kurzer Vorbericht, (pag.101)
KIRÁLY Ágnes, A biritual cemetery of the Gáva culture in the Middle Tisza Region and some further notes on the burial customs of the LBA-EIA in Eastern Hungary, (pag.109)
ZOFFMANN Zsuzsanna K., Anthropological material dated to the Gáva culture from the archaeological site Tiszabura-Nagy-ganajos-hát, (pag.133)
LASCU Ilie, A pit with depositions of cups from the first period of the Iron Age from Alba Iulia, (pag.135)
PAVELKOVÁ Jaroslava, FURMÁNEK Václav, Demographic Analysis of the South-Eastern Urnfields Cultural Complex, (pag.149)
KACSÓ Carol, Contributions to knowledge of the Late Bronze Age in north-western Transylvania. Researches from Culciu Mare, (pag.159)
ILON Gábor, Das Rad, die Sonne, das Wasservogel und der Vogelbarken auf spätbronzezeitlichen Schwertern ... mögliche Ausdrucksformen des Handels oder anderer Beziehungen?, (pag.169)
DIETRICH Oliver, Travelling or not? Tracing Individual Mobility Patterns of Late Bronze Age Metalworkers in the Carpathian Basin, (pag.211)
SANA Vasile Daniel, BEJINARIU Ioan, A double loop fibula with twisted-bow and triangular foot from Şimleu Silvaniei Observator, (pag.231)
NICULICĂ Bogdan Petru, The bronze sword of Costâna (Todireşti commune, Suceava county), (pag.237)
NAGY Márta L., Neue Beiträge zu spätbronzezeitlichen Gefäßdeponierungssitten im Oberen Theißgebiet, (pag.255)
• Bibliography, (pag.281)
• Abbreviations, (pag.316)


XXIX (2013) [descarcă numărul integral (60MB)]

SOROCEANU Tudor, Un sătmărean de talie internaţională: Tiberiu Bader la împlinirea vârstei de 75 de ani, (pag.11)
LUCA Sabin Adrian, SUCIU Cosmin Ioan, TUDORIE Anamaria Şeulean, O schemă evolutivă a celui mai vechi val de neolitizare din sud-vestul Transilvaniei. Studiu de caz, (pag.25)
ZSUZSANNA K. Zoffmann, A Starčevo–Criş kultúra embertani leletei Tasnad [Tasnád]–Sere lelohelyrol, (pag.45)
LAZAROVICI Gheorghe, Despre sistemele de fortificaţii neolitice din Transilvania şi Banat (Partea I-a. Fortificaţiile neolitice), (pag.55)
VIRAG Cristian, Materiale ceramice eneolitice din Colecţia Kovács, (pag.111)
SĂLCEANU Ilie, Tehnici şi motive ornamentale în orizontul cultural Sălcuţa IV, (pag.129)
KACSÓ Carol, Descoperiri de metale din Bronzul timpuriu şi mijlociu în Maramureş, (pag.145)
DIETRICH Oliver, A small bronze hoard from “Kronstadt-Galgenberg“. A contribution to the understanding of cultural landscapes in Middle Bronze Age southeastern Transylvania, (pag.167)
DIETRICH Laura, Projectile weapons of the Late Bronze Age in the Eastern Europe. The case of the Noua-Sabatinovka-Coslogeni cultural complex, (pag.181)
MARTA Liviu, The deposition of cups from Medieşu Aurit. Expressions of identity in the Carpathian area in the Late Bronze Age / Depunerea de cupe de la Medieşu Aurit. Exprimări identitare în bronzul târziu carpatic, (pag.199)
BOGHIAN Dumitru, NICULICĂ Bogdan Petru, OPREA-GANCEVICI Dinu, BUDUI Vasile, Habitatul uman şi impactul antropic asupra mediului natural în protoistoria microzonei municipiului Suceava şi proximităţi, (pag.221)
LÁSZLÓ Attila, LEBEN MIT DEN TOTEN? Über die kulturelle und chronologische Lage der früheisenzeitlichen Siedlung und Körperbestattung von Vlaha, (pag.255)
BÓKA Gergely, Településtörténeti változások a Körös vidéken a késo bronzkorban és a vaskorban II. Paleoökológiai elemzés. Talajtípusok és településrendszer, (pag.269)
BERECKI Sándor, An Early Iron Age Anthropomorphic Clay Figurine from Târgu Mureş, (pag.313)
KOBAL Josyp, A gállis–lovácskai (Kárpátalja,Ukrajna) kelta központ orlokoveirol, (pag.321)
NÉMETI János, Cuptoarele de ars ceramica de tip La Tène de la Carei (Spitz)-Ferma avicola, (pag.329)
GINDELE Robert, Probleme legate de evoluţia culturii materiale din sec.II-V în spaţiul nord-vestic al României, (pag.343)
HÁGÓ Attila Nándor, O imitaţie de solidus placată cu aur de la Iustinianus II (687-692) de la Andrid, (pag.379)


XXX (2014) [descarcă numărul integral (140MB)]

KATALIN Almássy, Mesaj aniversar, (pag.11)
HÁGÓ Attila Nándor, Descoperiri funerare din culturile Pişcolt şi Szatmár, (pag.19)
DANI János, TÓTH Katalin, Reflections on the Early Bronze Age contact systems on the Great Hungarian Plain in connection with the Panyola burial, (pag.39)
ANITTA-KINGA Mizsur, A középső bronzkori kerámiaanyag vizsgálata és vizsgálati lehetőségei, (pag.67)
REZI Botond, A Lost Dagger from Ernei, Mureş County, (pag.85)
MARTA Liviu, Depuneri de amfore singulare în aşezări de epocă târzie a bronzului din Câmpia Someşană, (pag.91)
KACSÓ Carol, Date noi cu privire la tezaurul de aur din epoca bronzului de la Căuaş, (pag.105)
BERECKI Sándor, NÉMETH Rita E., The Bronze Age Settlement from Ernei, Mureş County, (pag.125)
RUSTOIU Aurel, Celţi şi autohtoni în aria răsăriteană a bazinului carpatic. Repere arheologice, (pag.147)
KATALIN Almássy, A Felső-Tisza-vidék (a piskolti temető) LTC1-horizontja, (pag.165)
FERENCZ Iosif Vasile, În legătură cu un obiect din fier descoperit la Ardeu, (pag.181)
BADER Tiberius, GINDELE Robert, Aşezarea din epoca romană (barbară) de la Culciu Mic – Völgyhát / La siloz, (pag.189)
ISVÁNOVITS Eszter, KULCSÁR Valéria, Sarmaţii şi organizarea provinciei Dacia (în oglinda descoperirilor arheologice), (pag.217)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, BEJINARIU Ioan, Vestigii arheologice din epoca migraţiilor descoperite la Bocşa „Dealul bancului” (jud.Sălaj), (pag.227)
SÁNDOR Romát, ATTILA Lakatos, Késő avar településnyom Nagykároly Szennyvíztisztító-telepen, (pag.245)
ІГОР Прохненко, ВОЛОДИМИР Мойжес, МАРІЯ Жиленко, ЗОБРАЖЕННЯ ГЕРБА МАТЯША КОРВІНА НА КАХЛЯХ КОРОЛІВСЬКОГО ЗАМКУ, (pag.259)
• Abrevieri, (pag.273)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.cimec.ro/biblioteca-digitala , 2016