Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ARHIVĂ NOUTĂŢI

DATE


ARTICOLE ACTUALIZATE LA DATA SELECTATĂ
Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Lucian Nastasă * Materialul NU se află pe serverul ENDA. BIBLIOGRAFIE: Sursa: http://www.history-cluj.ro, 2019...
6598 vizualizări
664-665. Ţinutul mai de la nord pînă la Istrul pontic este locuit de tracii care se întind de-a lungul [fluviului] 728-796. Urmează promontoriul Thynias cu un port prielnic, locul cel mai de la ma...
3475 vizualizări
IV,1,1. Cred că încercarea de a străbate o mare imensă pe o corabie rău echipată este o întreprindere grea şi plină de mari primejdii. Acelaşi lucru e şi încercarea de a enumera zidirile împăratului I...
3870 vizualizări
12. ... Nu-i lăudăm nici pe traci, care pînă astăzi îşi tatuează femeile ca să-l răzbune pe Orfeu... BIBLIOGRAFIE: Sursa: Izvoare privind istoria Romîniei, Editura Republicii Populare Romîne, Bucureş...
3118 vizualizări
Traducerea: Maria Crisan IATĂ STRĂLUCIREA DUMNEZEIASCĂ DIN CERURI: CAROLUS, CHIP ATOTPUTERNIC AL DUMNEZEIRII CA REGE PE PĂMÂNT Prea strălucitului bărbat, eruditului Domn CAROLUS LUNDIUS, profesor de s...
7234 vizualizări
II, 5. Egiptenii, arabii, inzii şi orice neam care locuieşte în regiuni uscate şi calde au un păr care creşte greu, negru, uscat, creţ şi fărîmicios. Spre deosebire de aceştia, cei ce locuiesc în ţinu...
3461 vizualizări
XXI,11. Tracii, care îl făcuseră prizonier pe fiul regelui, pe Agatocles, l-au trimis cu daruri înapoi la tatăl său, pregătindu-i astfel o scăpare împotriva întîmplărilor neprevăzute ale soartei. În a...
6637 vizualizări
LV,23,3. ... Legiunea a IV-a Scitică se găseşte în Siria; a V-a Macedonică în Dacia ... şi a VII-a în Moesia Superioară; aceasta e numită, în special, Claudia ... 4. Legiunea a X-a Gemina o parte în P...
3783 vizualizări
Dunăre bătrână, spune, ce ascunde Trupul tău în unde, De te zbaţi în maluri, urli de mânie Până ce Carpaţii piscurile-şi pleacă, Apa ta să treacă, Gâlgâind în mersul ei de vijelie? Din adânca umbră de...
3051 vizualizări
Nota [1] în I. E. Torouţiu, Studii şi documente literare. Vol. IV. Junimea. (Bucureşti: Inst. Arte grafice Bucovina, 1933), pp. 368-428 Note de Torouţiu I A RIRIA Comment veux tu que Je comprenne Qu...
7091 vizualizări
PE DUNĂRE PORŢILE DE FIER Soarele scapătă spre asfinţit. Crestele munţilor par aprinse. Încet, se desfac şi s-aştern pe văi perdele de umbră. Înaintea noastră, pe luciul plumburiu al apei, se iveşte-n...
10718 vizualizări
În zările trecutului "...dară ceilalţi lăcuitori, ce au fost mai înainte, unde sunt? Cari nici se mai ştiu, nici se mai pomenesc, nici măcar cevaşi dintr-aceia se mai numesc, sau ce limbă va fi avut c...
13182 vizualizări
Partea IV: Vara I Andrei Jnepeanu lui Mircea Trestianu 35 Rue Gay Lussac Paris Mai 1875 Scumpe Mircea, ştii că a trecut un an dela scurta dumitale şedere în Buşteni, de Paşti? Caşi în alţi ani ai vieţ...
3407 vizualizări
Letopiseţul ţărâi Moldovei, de când s-au descălecat ţara şi de cursul anilor şi de viiaţa domnilor carea scrie de la Dragoş vodă până la Aron vodă de Grigore Ureche Mulţi scriitorii au nevoit de au sc...
4914 vizualizări
I Datinile, poveştile, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor. Cu ele se poate oricând reconstitui trecutul întunecat. Din studiul lor ne vom lămuri despre originea limbii noastre, de naşterea naţi...
13294 vizualizări
I Mulţi dintre compatrioţii noştri s-au dus, se duc şi se vor mai duce poate în străinătate. Călătoria e un lucru frumos şi bun, care ne dezvăluie, cu mult mai bine decât cărţile, viaţa intimă a civil...
6764 vizualizări
Iaşii a început de câtăva vreme să aţâţe curiozitatea publicului european, nu în chip excentric, prin el însuşi, ci ca scaun al principatului nostru şi deci ca un punct al marii chestiuni a Orientului...
4276 vizualizări
Strălucite şi mult măreţe figuri sunt ale acestor doi eroi în cadrul istoric al Daciei vechi şi al noii Dacii! Închipuirea se pierde în zbor, când cearcă a se urca până la înălţimea lor, şi însă numel...
4275 vizualizări
Fragment epic Cântul I Cânt armele române şi căpitanul mare Ce-mpinseră păgânii şi liberară ţara, Răzbunătoare spaimă luciră peste Istru, Peste Carpaţi trecură de glorie încinse Şi toţi românii-ntr-un...
3832 vizualizări
De la o zi la alta popoarele trăiesc prin munca, mereu aceeaşi, a celor mulţi. Singura oboseală ce şi-o dă sufletul omului simplu e de a păstra cât mai neschimbat meşteşugul din bătrâni, care îi dă - ...
6691 vizualizări
Capitolul 18 Iată, în detaliu, şi alaiurile domneşti de peste an, care erau în număr de patru; afară de acela al intrării lui vodă în Capitală, ca domn, erau două alaiuri mari, numite binişalai, şi do...
6126 vizualizări
Epistolă scrisă cu gând să fie precuvântare la cartea Manualul vânătorului DOMNULUI C. C. CORNESCU Amice, Când mi-ai dat mai întâi să citesc manuscriptul tău, intitulat Manualul vânătorului1, ai arăta...
7375 vizualizări
Poezia a fost pusă pe muzica compozitorului Ionel G. Brătianu. Eroi au fost,eroi sunt încă Şi-or fi în neamul românesc! Căci rupţi sunt ca din tare stâncă Românii orişiunde cresc. E viţa noastră făuri...
11687 vizualizări
La Sarmisegetusa stă mândru Decebal, Ce-a-nfrânt popoare multe, de jos şi de pe cal, Stă sângerat din luptă pe scaunu-i regesc Şi chin adânc zvâcneşte în ochiu-i vulturesc; Căci luptătorii harnici, ce...
6888 vizualizări
Eu sunt născut, ostaşe, în Dacia mănoasă. Unde odinioară moşii mei lăcuia, Ei nu mai sunt acuma! numai ale lor oasă. Şi naltele morminte să mai văd înc-în ea! Acolo eu lumina văzui întâia dată. Cum m-...
3278 vizualizări
Scrisori la un prieten Scrisoarea I (Primblare) Mai 1837 După ce trece Podul Iloaei - mişeniţă de judani stremţoşi şi puturoşi - călătorul respiră mai uşor mergând prin bogate fânaţe şi mănoase semănă...
5703 vizualizări
CUM AM ÎNVĂŢAT ROMÂNEŞTE Pe când uitasem că suntem români şi că avem şi noi o limbă, pe când ne lipsea şi cărţi şi tipografie; pe când toată lumea se aruncase în dasii şi perispomeni ca babele în căţe...
4074 vizualizări
Mudromu I plemenitomu I cistitomu I bogom darovannomu jupan Haniş Begner ot Braşov mnogo zdraviie ot Neacşul ot Dlăgopole. I pak dau ştire domniie tale za lucrul turcilor, cum am auzit eu că împăratul...
5632 vizualizări
1868 Convorbirile literare au publicat un şir de cercetări critice asupra lucrărilor mai însemnate prin care s-a caracterizat cultura română în timpul din urmă, asupra poeziei de salon şi poeziei popu...
5923 vizualizări
Răspuns la discursul de recepţiune al d-lui Duiliu Zamfirescu rostit la Academia Română la 16 mai 1909 Domnule şi iubite coleg, Ne-ai arătat motivele cari te-au împiedecat să ne înfăţişezi figura lite...
3773 vizualizări
Introducere. Răsboiul cel mare, în care s'au prăpădit milioane de oameni din toate continentele pământului, rămânând zeci de milioane de orfani, prăpădindu-se şi averi de mii de miliarde, a produs o s...
4230 vizualizări
I - 25 februarie 1777 Und so kam doch wieder ein Fleck von Europa von einer willkührlichen und aussagenden Herrschaft unter eine ordentliche, beglückende, erhaltende schützende Regierung.. La 25 febru...
3360 vizualizări
Dacă vreodinioară studiul istoriei a fost trebuitor, aceasta este în epoca noastră, în acest timp de haos, când şi oameni publici şi oameni privaţi, bătrâni şi tineri, ne-am văzut individualităţile sf...
4058 vizualizări
La 10 aprilie, anul acesta, 1872, s-au împlinit douăzeci de ani de când am dat la lumină întâia ediţiune a Letopiseţelor Moldovei. Astăzi public, ca a doua ediţiune, Cronicile României. În acest inter...
3744 vizualizări
La anul 1817, dl Racocea, c. c. translator românesc în Lemberg, publică prospectul unei foi periodice ce era să iasă pentru întâiaşi dată în limba românească. Planul său nu se putu aduce în împlinire....
7977 vizualizări
Atât curţilor Turciei şi Rusiei, cât şi Europei întregi, sunt acum deplin cunoscute întâmplările din luna lui mart trecut. O petiţie în 35 puncturi întemeiate pe principiile Organicescului Reglement, ...
4563 vizualizări
Domnilor, După priveliştea lumii, după minunile naturii, nimică nu este mai interesant, mai măreţ, mai vrednic de luarea noastră aminte decât Istoria. Istoria, domnilor mei, după zicerea autorilor cel...
3564 vizualizări
Traducere-adaptare de Constantin Stamati Eroul Daciei, Decebal faimosul, avea o cetate, Scaunul crăiei, Ce umbrea subt dânsa râu limpede foarte. Împrejur, pe dâmburi, Codrii s-îndesa, Florile pe ţărmu...
4233 vizualizări
CE AU FOST BUCUREŞTII? Trăim într-un oraş pe care nu-l înţelegem şi de aceea nu-l ştim îngriji, şi-l îndreptăm adesea pe linii de dezvoltare care ar fi trebuit să rămînă totdeauna străine, stricîndu-i...
5703 vizualizări
Prefaţă De la 1812, data anexării silnice către Rusia, care a luat ceea ce a prefăcut în "Basarabie" - Basarabia fiind, de fapt, numai partea de jos a ţerii, către Dunăre, - pentru că n-a fost în star...
3471 vizualizări
1. Un prieten cu adevărat, dar cu adevărat bun e acela pe care îl cauţi în zadar. 2. Prietenia din tinereţe devine adesea cunoştinţă veche la bătrâneţe. În bătrâneţe ideile şi mai cu seamă sentimentel...
3227 vizualizări
Am spus altădată, ţinându-mă de clasificaţia curentă, că Alecsandri a fost un patruzecioptist rătăcit la "Junimea". Nu este tocmai aşa. Vom vedea în cursul acestui capitol că Alecsandri n-a avut o con...
4466 vizualizări
CURENTUL EMINESCIAN Acum (1901), când viaţa românească trece prin tot felul de crize, când curentele politice şi literare de ieri dispar sau iau o nouă direcţie, cred că nu e în afară de orice actuali...
5123 vizualizări
Voim să vorbim despre influenţele străine exercitate asupra literaturii române. Acest capitol este unul din cele mai importante din istoria literaturii noastre, căci această istorie, de la 1800 până l...
3715 vizualizări
Într-un articol din năurmăî-rul trecut, am încercat să arăt dependenţa strânsă a literaturii române de realităţile naţionale. Această dependenţă am ilustrat-o prin diferite consideraţii asupra naturii...
3499 vizualizări
Volumul I. "Drumuri de munte" HĂLĂUCA În zori, a doua zi, eram gata de drum. Aşadar, aproape din picioare, făcurăm cinste unui borş no. 2, dres cu lapte acru şi însoţit de obişnuita şi zdravăna mămăli...
14027 vizualizări
Aventurile, domnia, războaiele, moartea lui; rolul său în istoria universală şi în viaţa poporului român. (1572-1574) Ainsi d'un peuple entier je feuilletais l'istoire! Livre fatal de deuil, de grande...
6642 vizualizări
din Analele Academiei Române Seria II - Tom. XXIII, pag 103-113, 1901 Sunt dzece anĭ de când eŭ începusem a studià şi nu încetez de a tot urmări marea problemă a genealogiei pop&oacut...
3333 vizualizări
Tunsu şi Jianu Iubite amice, Uitatu-te-ai vrodată printr-un ochean de inginer? Să vezi cum într-însul toate se arată întoarse cu susul în jos. Odată îmi aduc aminte că ridicam planul unui petic de moş...
4569 vizualizări
Mijeşte orizonul cu raze depărtate, Iar marea-n mii de valuri a ei singurătate Spre zarea-i luminoasă porneşte să-şi unească Eterna-i neodihnă cu liniştea cerească. Natura doarme dusă, tăriile în pace...
4433 vizualizări
Pe când nu era moarte, nimic nemuritor, Nici sâmburul luminii de viaţă dătător, Nu era azi, nici mâne, nici ieri, nici totdeuna, Căci unul erau toate şi totul era una; Pe când pământul, cerul, văzduhu...
4129 vizualizări
Creşte iarba, mări, iară, Bătută de vânt de vară Unde mi-i pădurea rară. Dar în iarba cea frumoasă N-a intrat vrodată coasă Unde mi-i pădurea deasă. De desişul din pădure Nu s-atinse vro secure. Cât d...
5304 vizualizări
Ei cer să cânt... durerea mea adâncă S-o lustruiesc în rime şi cadenţe Dulci ca lumina lunei primăvara Într-o grădină din Italia. Să fac cu poezia mea cea dulce Damele să suspine, ce frumoase Pot fi p...
5085 vizualizări
Saracă Ţară-de-Sus, Toată faima ţi s-a dus! Acu cinci sute de ai Numai codru îmi erai... Împrejur năşteau pustii, Se surpau împărăţii, Neamurile-mbătrâneau, Crăiile se treceau Şi cetăţi se risipeau Nu...
4371 vizualizări
(Panorama deşertăciunilor) Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur, Când a nopţii întunerec - înstelatul rege maur - Lasă norii lui molateci înfoiaţi în pat ceresc, Iară luna argintie, ca un pali...
6127 vizualizări
I O candelă subţire sub bolta cea înaltă Lumină peste regii cei dacici laolaltă, Cari tăiaţi în marmur cu steme şi hlamide Se înşirau în sală sub negrele firide, Iar colo-n fruntea salei e-un tron aco...
4372 vizualizări
LETOPISEŢULÚ ŢĂRÎI MOLDOVEI DE LA AARON-VODĂ ÎNCOACE, DE UNDE ESTE PĂRĂSITÚ DE URÉCHE VORNICUL DE ŢARA DE GIOSÚ, SCOSÚ DE MIRON COSTINÚ VORNICUL DE ŢARA DE GIOSÚ ÎN ORAŞÚ ÎN IAŞI, ÎN ANUL DE LA ZIDIRE...
6996 vizualizări
Predoslovie, adecă cuvântare dintăi de descălecatul ţărâi cel dintăi şi a neamului moldovenesc? Către cititoriu Începutul ţărâlor acestora şi neamului moldovenesc? şi muntenesc? şi câţi sunt şi în Ţăr...
6215 vizualizări
Voi laşi dătători de porunci, Mai râdeţi! Nevolnică turmă, Mai râdeţi, că-i râsul din urmă! S-apropie ziua! Şi-atunci Vedea-veţi, sălbateci barbari, Câmpiile voastre-necate De vuietul multor armate, C...
3667 vizualizări
Colo surele ruine Către Dunăre privesc Cum tot vine apa, vine Martori vremilor trecute, Cât sunt astăzi de tăcute, Numai inimii-i vorbesc. Eu mă uit pe apa sură Încreţit-abia de vânt; Apa lângă mal mu...
3384 vizualizări
Prea se-ntinde veselia Tot cu praznic şi desfrâu! Veţi tăia cu toţii viia, Şi veţi duce toţi la râu Vinu-n sticle ori în vase Să-l vărsaţi pe apă tot: Cel ascuns de voi prin case Cu putere am să-l sco...
3335 vizualizări
Viaţa asta-i bun pierdut Când n-o trăieşti cum ai fi vrut! Şi-acum ar vrea un neam călău S-arunce jug în gâtul tău: E rău destul că ne-am născut, Mai vrem şi-al doilea rău? Din zei de-am fi scoborâtor...
3744 vizualizări
În Constituţionalul din 20 iunie 1889, ca editorial, semnat C. În Note şi schiţe, 1892, p. 7. Reprodus în Momente, schiţe, amintiri, 1908. Sînt peste douăzeci de ani de-atunci. Locuiam într-o casă und...
5762 vizualizări
Istoria Ţării Rumâneşti întru care să cuprinde numele ei cel dintâi şi cine au fost lăcuitorii ei atunci şi apoi cine o au mai descălecat şi o au stăpânit până şi în vremile de acum s-au tras şi stă. ...
4795 vizualizări
Şi iacă-mă pe vârfuri ararea străbătute, Şi unde achilonii locaşul lor îşi pun. Dar nici o vegetare! A iernelor trecute Ninsorile, prin râpe, grămezi, grămezi s-adun. Nici muşchiul nu se ţine pe creme...
3271 vizualizări
Vedeţi acele măgure Înalte, furtunoase? Acolo cugetările Sunt libere, frumoase. De-acolo căutările Cuprind vechea Dacie, Colonia romanilor Ce piere sub robie. Acolo-n vârful stâncilor O cugetare dulce...
3206 vizualizări
În cetatea Clujul, într-un vechi palat, Stă Mihai Viteazul rege coronat. Ungurii, românii, saşii i se-nchină Dacia revarsă vechea sa lumină, Dar atunci s-aduce capul lui Andrei[1] Ce fugind din luptă ...
3462 vizualizări
I Plângeţi crinul tânăr ce, mutăt de vânt, Naşte lângă piatra tristului mormânt! II Abia se formă foile, A morţii mână rece Pe fruntea sa cea tânără Cu răsfăţare trece. Îşi pierde frăgezimile Şi splen...
3221 vizualizări
Lisimac închină toată-oştirea sa Ce-n tărâmul dacic soarta delăsa. Şi, bând apă, zice-necat de suspine - "Zei prea buni! Ce rele revărsaţi pe mine! Dintr-un mare rege pe pământul meu, În străine locur...
3884 vizualizări
I La mulţimea durerilor împreunate cu marele act al regenerării naţionale a poporului român, au trebuit să mai vină şi neînţelegeri micşorătoare de puteri şi amărîtoare de suflete, din două direcţii. ...
3326 vizualizări
Fragment Cea măiastră şi cu părul de aur, adecă O închipuire supt carea să înţelege luarea Ţării Ardealului prin Traian, Chesarul Rîmului (Fragment din partea a II-a) Tînărul dacă porneaşte Departe că...
3881 vizualizări
Introducere I Sunt 18 secoli şi jumătate de când Hristos întreprinse a răsturna lumea veche, civilizaţia păgână, ce reprezenta principiul din afară, obiectiv, al naturei şi al silei, substituind în lo...
20498 vizualizări
Taurida sau Crimeea Cetatea Chilia Valea Albă Credinţa şi fanatismul Panahida eroilor moldoveni Moldova, deşi este despărţită prin deşerturi ţărmurale şi prin Marea Neagră de Crimeea, totuşi în vechim...
5397 vizualizări
Pe muntele Pion - Imitaţie Între toată românime, Mai frumos şi milian, Mai puternic n-a fost nime Decât Butul moldovan, Că, oştean şi vânător, Fericit fu şi-n amor. Iacă buciumul d-aramă, Ce-n Suceav-...
3866 vizualizări
Imitaţie Tinerel şi verde dafin împlântat-am dinioare Şi-nălţat-am cătră ceriuri cu rugi pofte umelite, Ca să vadă şi românii cele ramuri înflorite, Ce urzesc cununi de laudă şi dau numelui lucoare. A...
3296 vizualizări
Urzitoriule a lumei, tu, ce-Imperului Roman Ai dat glorie, virtute şi putere, decât care Soarele în a lui cale, de când născu din noian, N-au văzut nimic mai mare, Tu, ce-a sale legioane pănă-n Dacia ...
3653 vizualizări
Lângă Cetatea-Albă, pe Nistru Pe stâncos plai, lângă ţărmuri, în a Pontului pământ, Care peste luciul mărei şi câmpii întins domnează, Călătoriul de departe vede un albit mormânt Ce în toată dimineaţa...
3317 vizualizări
Un viu dor mă-naripează şi mă-ndeamnă din giunie Ca să cerc pe alăută românească armonie. Acest vers, ce sun-aice, lui Apolo nu-i strein, Fiind gemine cu rostul ce-i urzit din cel latin. Armoni-a strâ...
7747 vizualizări
Vă urez, frumoase ţărmuri ale-Ausoniei antice, Cungiurate de mări gemeni, împărţite de-Apenin, Unde lângă laurul verde creşte-olivul cel ferice, Unde floarea nu se trece sub un ceri ce-i tot senin, Un...
8745 vizualizări
în Moldavia, la 1828 Cele neguri ce-s în râpa Aheronului născute, A lor aripi întinsăse prest-a Daciei câmpie, Iar fantomi a nopţei oarbe, prin un somn de trândăvie, Ţineau mult timp îngânată a români...
3381 vizualizări
Sub muntele Pion, în Moldova Între Piatra Detunată Ş-al Sahastrului Picior, Vezi o stâncă ce-au fost fată De un mare domnitor. Acolo de rea furtună E lacaşul cel cumplit, Unde vulturul răsună Al său c...
9804 vizualizări
Preste toată faţa pământului, atât de variată prin clime şi producte, locuiesc oameni fericiţi. Arşiţele cocitoare a ecvatorului, gheţurile amorţitoare a polurilor nu-i îndeamnă a se strămuta aiure, d...
3681 vizualizări
O, tu, râule măreţe, ce întinzi a tale unde Între şepte colnici, faima al Ausoniei vechite, De la tine rechem astăzi, în durerile profunde, Adăpost şi lin repaos lângă râpele-nverzite. Mai plăcut şi s...
3686 vizualizări
(cu Ştefan Octavian Iosif) la "Sonete rusticane" Mi-a dat gânsacul cea mai fină pană Şi-un strugure de boz mi-a dat cerneală Zicându-mi: "Scrie cea mai colosală Poemă scrisă-n Dacia Traiană. Să pui în...
3339 vizualizări
Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate: Către ţărmul dimpotrivă se întind, se prelungesc, Ş-ale valurilor mîndre generaţii spumegate Zidul vechi al mănăstirei în cadenţă îl izbesc. Dintr-o peşte...
5344 vizualizări
(Dedicată oştirii române) 22 aprilie 1846 Puţini erau la număr ostaşii României, Dar când ale lor cete pe luciul câmpiei Semeţ înaintară cu pas răsunător, Din suliţe, din coifuri, din armele albite, C...
3466 vizualizări
Pe câmpia dunăreană, care fuge-n depărtare, Unde ochii se afundă dintr-o zare-n altă zare. Ca pe sânul fără margini şi pustiu de ocean. Unind două orizonuri, iată valul lui Traian! El se-ntinde ca o b...
4406 vizualizări
Poem istoric Românul nu piere. I Din vârful Carpaţilor, Din desimea brazilor, Repezit-am ochii mei Ca doi vulturi sprintenei Pe cea vale adâncită Şi cu flori acoperită, Ce se-ntinde ca o ceaţă Pân în ...
3678 vizualizări
Articol publicat pentru prima oară în anul 1850, în revista Bucovina. Dlui A. Hurmuzachi, redactorul foaiei Bucovina I În trecerea mea prin Bucovina, am petrecut cu tine câteva zile, de a căror plăcer...
8459 vizualizări
Plecat-au în zori Trei surori la flori. Sora cea mai mare S-a dus înspre mare, Sora cea mezină Pe mal, în grădină, Sora cea mai mică Şi mai sălbăţică S-a dus, mări, dus Pe Cerna în sus [2] Iar în urma...
4355 vizualizări
Privilegio Yo, el Rey Por quanto por parte de vos, fray don Antonio de Guevara, Obispo de Mondoñedo, nuestro Chronista, me ha sido fecha relación que vos traduxistes y copilastes las Vid...
4135 vizualizări
Valladolid 1529 Por quanto por parte de vos, fray Antonio de Guevara, nuestro predicador y coronista, me fue hecha relación que vos traduxistes en romance castellano un libro llamado Marco Aure...
3693 vizualizări
Comiença el tercero Libro del Relox de príncipes, en el qual se tracta de las particulares virtudes que los príncipes han de tener, es a saber: de la justicia, de la paz, de la ma...
4467 vizualizări
Comiença el segundo libro llamado Relox de príncipes, en el qual va encorporado otro muy famoso libro llamado Marco Aurelio. Es auctor del un libro y del otro el Reverendo Padre fray Ant...
3771 vizualizări
Comiença el primero libro del Relox de Príncipes, compuesto por el Muy Reverendo y Magnífico Señor don Antonio de Guevara, Obispo de Guadix, Predicador y Coronista del Empe...
4281 vizualizări
Sevilla 1528 EL PRIMER LIBRO Prólogo Comiença el Prólogo dirigido a la Sacra, Cessárea, Cathólica Magestad del invictíssimo semper Augusto, el Emperador Nuest...
4364 vizualizări
[.....] ex Caesarianis autem et Getae militibus ad XX millia occidit: Roma multis viris fortibus spoliata, ensem quo frater occisus est, consecravit. a caedibus ad ludos descendit, ac ne eos quidem in...
3880 vizualizări
I. 1. UT fructuosa magis fiat historiarum lectio, et largum sui operis pretium secum ferat, tria imprimis studioso cuique necessaria ducuntur: 1.) Certus ordo, ne confuse, vage, aut desultorie legat; ...
3458 vizualizări
LIBER I Primus liber electionem edocet iuniorum, ex quibus locis uel quales milites probandi sint aut quibus armorum exercitiis imbuendi. Secundus liber ueteris militiae continet morem, ad quem pedest...
3727 vizualizări
LIBER PRIMVS I Divitias alius fulvo sibi congerat auro Et teneat culti iugera multa soli, Quem labor adsiduus vicino terreat hoste, Martia cui somnos classica pulsa fugent: Me mea paupertas vita tra...
3970 vizualizări
ANDRIA DIDASCALIA INCIPIT ANDRIA TERENTI ACTA LVDIS MEGALENSIBVS M. FVLVIO M'. GLABRIONE AEDILIB. CVRVLIB. EGERE L. AMBIVIVS TVRPIO L. HATILIVS PRAENESTINVS MODOS FECIT FLACCVS CLAVDI TIBIS PARIBVS TO...
6344 vizualizări
I Magnanimum Aeaciden formidatamque Tonanti progeniem et patrio vetitam succedere caelo, diva, refer. quamquam acta viri multum inclita cantu Maeonio (sed plura vacant), nos ire per omnem-- sic am...
3755 vizualizări
I Sidonius Constantio suo salutem Diu praecipis, domine maior, summa suadendi auctoritate, sicuti es in his quae deliberabuntur consiliosissimus, ut, si quae mihi1 litterae paulo politiores varia occa...
4432 vizualizări
Praefatio panegyrici dicti Anthemio Augusto bis consuli Cum iuvenem super astra Iovem natura locaret susciperetque novus regna vetusta deus, certavere suum venerari numina numen disparibusque modis pa...
3904 vizualizări
CLARISSIMO ALBINO SERVIVS GRAMMATICVS. Tibi hunc libellum, praetextatorum decus Albine, devovi. Nam licet patris avique, quibus maximam reverentiam litterae debent, cottidie urgearis exemplo ibique pu...
3350 vizualizări
PERSONAE Tantali Vmbra Furia Atreus, rex Mycenarum Satelles Thyestes, frater Atrei Tantalus, filius Thyestis Nuntius Chorus TANTALI VMBRA: Quis inferorum sede ab infausta extrahit auido fugaces ore ca...
3570 vizualizări
Liber Primus Velocem potius reditum mirabere, lector, tam cito Romuleis posse carere bonis. Quid longum toto Romam venerantibus aevo! Nil umquam longum est, quod sine fine placet. O quantum et q...
3503 vizualizări
1 Quae quondam sueras pulchro decorata libello carmen in Augusti ferre Thalia manus, ostro tota nitens, argento auroque coruscis scripta notis, picto limite dicta notans, scriptoris bene compta m...
4100 vizualizări
LIBER PRIMUS VENETI, post Gotthicum, atque Hunnicum tumul-tum, sub ipsum Longobardorum in Italiam adventum, ut primum in Insulas se collegerunt et classem aliquam, ut tum eius saeculi opes erant, comp...
4761 vizualizări
1 - Dum adhuc degeret in seculo Paulinus, Gestidio volucres mittit PAULINUS domino merito suspiciendo GESTIDIO. Injuria quidem est patrifamilias maritimis deliciis abundanti terrenum aliquid et agrest...
4444 vizualizări
LIBER PRIMUS 1. Septemtrionalis plaga quanto magis ab aestu solis remota est et nivali frigore gelida, tanto salubrior corporibus hominum et propagandis est gentibus coaptata; sicut econtra omnis meri...
4532 vizualizări
LIBER PRIMVS DOMINAE ADELPERGAE EXIMIAE SVMMAEQVE DVCTRICI PAVLVS EXIGVVS ET SVPPLEX Cum ad imitationem excellentissimi comparis, qui nostra aetate solus paene principum sapientiae palmam tenet, ipsa ...
5602 vizualizări
Praefatio 1 Non dubito fore plerosque, Attice, qui hoc genus scripturae leve et non satis dignum summorum virorum personis iudicent, cum relatum legent, quis musicam docuerit Epaminondam, aut in eius ...
5357 vizualizări
Versus Beati Martini Dumiensis episcopi In basilica Post evangelicum bisseni dogma senatus, Quod regnum Christi toto iam personat orbe, Postque sacrum Pauli stilum, quo curia mundi Victa suos tandem s...
3581 vizualizări