Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (1)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (33)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (8)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (7)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (9)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (33)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (414)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ARHIVĂ NOUTĂŢI

DATE


ARTICOLE ACTUALIZATE LA DATA SELECTATĂ
În izvoarele literare şi epigrafice, acest trib getic este menţionat fie succi, fie suci. După aceleaşi surse, membrii tribului respectiv sunt semnalaţi în trei locuri. În munţii Haemus se cunoaşte tr...
2910 vizualizări
Neamul traco-getic al terizilor este pomenit de istoricul Hellanicos din Lesbos şi apoi de lexicografii bizantini Photios şi Suidas. Istoriografia modernă îi consideră de asemenea geţi, din moment ce...
2080 vizualizări
Numele ca atare nu este atestat în izvoarele scrise ale antichităţii. Despre utii ca neam geto-dacic se vorbeşte însă prin deducţie. Ptolemeu, de pildă, citează, printre aşezările mai însemnate din Da...
2240 vizualizări
Trib tracic, de asemenea, prin apropierea munţilor Pangeu. A emis monede de argint cu o greutate de 9,16 g purtând pe avers imaginea unui centaur răpind o nimfă şi o legendă, cu caractere greceşti: ZE...
2192 vizualizări
Populaţie de origine getică, localizată de izvoarele antice pe cursul mijlociu şi inferior al Nistrului. În încercarea sa de dispunere geografică a diferitelor neamuri din Dacia, V.Pârvan (Getica) fac...
2610 vizualizări
Cu câţiva ani în urmă, între Iordania şi Siria, a fost descoperită, într-un important tezaur monetar, o octodrahmă de argint, în greutate de 29,83 g. cu legenda TYN. Moneda, emisă cam la hotarul veacu...
1996 vizualizări
Sursele literare nu concordă în ce priveşte apartenenţa etnică a tribalilor. După Aristofan (Păsările), a cărui informaţie este preluată de lexicograful bizantin Ştefan din Bizanţ, triballii ar fi de ...
2549 vizualizări
Trib tracic care locuia în zona munţilor Rodopi, trausii au intrat în atenţia izvoarelor istorice datorită obiceiului lor de a-şi plânge nou-născuţii pentru necazurile ce-i aşteaptă în viaţă şi de a s...
2100 vizualizări
conf.univ.dr. Ioan Andriţoiu Tracii reprezintă unul dintre cele mai importante popoare ale antichităţii europene de dincolo de graniţele lumii clasice, greco-romane. Interesul general de care se bucur...
5480 vizualizări
Trib tracic menţionat încă de Herodot printre neamurile din Asia Mică asupra cărora îşi întinsese stăpânirea Cresus (sec.VI î.e.n.), ultimul rege al Lidiei. Strabon îi aminteşte printre triburile trac...
1998 vizualizări
Populaţia antică, pomenită în "Geografia" lui Ptolomeu şi localizată de el, lângă Dacia, între bastarni şi tyrageţi. După părerea lui V.Pârvan (Getica) tagrii ar putea fi un trib getic mai mic, care ...
1928 vizualizări
Ramură a importantului trib tracic al edonilor. Strabon ne informează că locuiau în Sithonia, care se află în partea centrală a Peninsulei Calcidice. După o ediţie păstrată în "Istoria naturală" a lui...
2008 vizualizări
Alături de celelalte populaţii din Dacia, pe care Ptolemeu le înregistra pe la mijlocul sec.II e.n., sunt menţionaţi şi siensii. După calculele lui V.Pârvan, siensii ar fi locuit de-a lungul râurilor ...
2364 vizualizări
Trib tracic care a locuit în vestul actualei Bulgarii, mai exact în jurul actualei capitale Sofia. Din istoria serdilor ştim doar că au fost învinşi, în anul 29 î.e.n., de către M. Licinius Crassus. C...
2047 vizualizări
Tribul sacilor este menţionat de istoricul Aurelius Victor. Despre localizarea lor s-a pronunţat Vasile Pârvan, care, în monumentala sa lucrare Getica, propune ca origine a acestora, zona din jurul or...
2162 vizualizări
Sunt pomeniţi, de Ptolemeu, în grupa neamurilor din părţile centrale ale Daciei. Au fost consideraţi fără rezerve de origine dacică şi plasaţi în platoul transilvănean dintre Târnave şi Someş (V.Pârva...
2320 vizualizări
Vorbind despre neamurile din centrul şi vestul Daciei, autorul Geografiei, Ptolemeu, pomeneste şi pe predavensi, de asemenea de origine dacică. Ei pot fi localizaţi la nord de Mureşul inferior, până a...
2315 vizualizări
Neam dacic, pomenit de asemnea de Ptolomeu prin cele care locuiau în Dacia. După opinia lui V.Pârvan, acest neam ar fi populat părţile de nord ale Olteniei şi zona deluroasă din vestul Munteniei. În p...
2408 vizualizări
Trib tracic, alungat prin luptă din Pieria de către regele Alexandru al Macedoniei, tatăl lui Perdiccas. Ulterior pierii s-au stabilit în zona de la poalele muntelui Pangeu, dincolo de Strymon unde ex...
1981 vizualizări
Aceste triburi traco-getice, au fost situate de Ptolemeu tot în Europa în provincia Moesia Inferioară (N-E Bulgariei). Presupunând că geograful antic ar fi transmis greşit numele piarensilor, învăţaţi...
2004 vizualizări
Printre neamurile din Dacia, menţionate de Ptolemeu în Geografia sa se întâlneşte şi numele piefigilor. Toţi istoricii sunt de acord în a le atribui o origine certă geto-dacică. V.Pârvan (Getica) i-a ...
2340 vizualizări
Trib de etnie încă nesigură, poate tracic. Mai mulţi autori antici (Polybiu, Titus Livius, Strabon, Pliniu cel Bătrân), îl amintesc sub numele de oresti şi-l situează la sud de triburile ilirice din E...
2159 vizualizări
Populaţie getică de pe valea râului Ordessos (Argeş) menţionată de Herodot (IV, 48). Numele ca atare nu este cunoscut şi din alte izvoare....
2148 vizualizări
Tot în partea de răsărit a provinciei romane Moesia Inferior, a locuit şi tribul traco-getic al oinensilor. Dacă localizarea lor este corectă, este posibil ca ei să fi ocupat partea de vest a Dobrogei...
1918 vizualizări
Unul din cele mai importante triburi tracice, locuind pe ambele maluri ale râului Tonzos (azi Tunja) până în apropierea Apoloniei, ocupând astfel centrul Traciei. Încă din sec.V Herodot şi Tucidide m...
3338 vizualizări
Neam trac numeros, pomenit des în izvoarele antice: Herodot, Aristofan, Tucidide, Strabon, Pliniu cel Bătrân şi Stephanos din Bizanţ menţionează teritoriul locuit de odomanţi ca fiind cuprins între fl...
2026 vizualizări
Trib traco-getic menţionat de Ptolemeu ca locuind în partea de răsărit a provinciei romane Moesia Inferior, adică în actuala Dobroge. Acelaşi geograf antic precizează că ţinutul obulensilor se afla l...
1939 vizualizări
Potrivit mărturiilor lui Strabon, Pliniu cel Bătrân şi Ptolemeu, zona ocupată de moesi - unul din cele mai importante triburi tracice - se întindea la est de actualul Tibrita (în antichitate Ciabrus),...
2846 vizualizări
Până în momentul de faţă avem foarte puţine cunoştinţe despre acest neam. Medobitinii sunt amintiţi de Strabon - în lucrarea lui foarte des citată, Geographica, scrisă în limba elenă - ca făcând part...
1983 vizualizări
Trib trac de pe cursul mijlociu al fluviului Strymon (Struma). În ajunul războiului cu Perseus au trimis împreună cu alţi traci o solie la Roma cu cererea de a fi primiţi ca aliaţi şi prieteni, cee...
1998 vizualizări
Vechi trib tracic menţionat încă de Tucidide (II, 96). Informaţia este preluată mai târziu de compilatorul Stefanos din Bizanţ - sec VI e.n - cu explicaţia că laii sunt de neam peonic. Monedele propri...
2195 vizualizări
Trib carpic (sau înrudit cu carpii) de origine traco-getică, care în secolele II-III e.n. A locuit la nord de gurile Dunării, în zona dintre Prut şi Nistru. Ptolemeu vorbeşte în Geografia sa de un «or...
2332 vizualizări
Important trib tracic, alcătuit din trei ramuri: edonii, sithonii şi mygdonii. Aşa cum informează Strabon , au locuit iniţial ţinutul de pe lângă fluviul Axios (Vardar), ce cobora până la Pella, capi...
2291 vizualizări
Unul dintre importantele neamuri din Munţii Rodopi, aşezaţi în număr mare, pe cursul superior al râului Nestos (Mesta), aşa cum precizează în sec.V î.e.n. Tucidide. Li se mai spunea şi machairophorii,...
2115 vizualizări
Trib trac ce se pare că au avut drept centru, localitatea Dimum (azi Belene), de la care li se trage numele. BIBLIOGRAFIE: Sursa: Al.Suceveanu, Piarensii şi Dimensii, în Magazin Istoric, anul XI, nr....
2022 vizualizări
Trib tracic nemenţionat de izvoarele literare antice şi identificat de savanţi cu ajutorul monedelor de argint pe care le-a emis între anii 520-500 î.e.n. Sunt cunoscute 2 tipuri principale de monede,...
2079 vizualizări
Despre darsi nu se cunosc decât unele menţiuni succinte şi nu suficient de clare. Istoricul antic Apian îi menţionează alături de unele seminţii din Illyria, fiind consideraţi a avea o descendenţă com...
2065 vizualizări
Herodot îi situează pe dantheleţi la izvoarele Strymonului (Struma), dar Strabon îi localizează, împreună cu corallii şi bessii, între Muntii Haemus şi Pont. De la istoricul grec Polibiu (203-120 î.e....
2116 vizualizări
Judecând după mărturiile lui Herodot, Pseudo-Skymnos, Hecateu, Ptolomeu, Athenaios şi ale autorului, rămas necunoscut, al Periplului Pontului Euxin, crobizii sunt un neam tracic care locuia la sud de ...
2333 vizualizări
Potrivit informaţiilor transmise de Herodot, crestonii fac parte din marele neam al tracilor, obiceiurile lor deosebindu-se de cele ale vecinilor dinspre nord. După cercetările lui Hr.Danov, crestonii...
2109 vizualizări
Trib menţionat de Ptolomeu în rândul principalelor neamuri geto-dacice. Geograful grec îl dispune, ca şi pe cel al buridavensilor, la sud de ratacensi, caucoensi şi biefi. Dealtfel, V.Pârvan îi şi num...
2357 vizualizări
gr. Κοιστοβωκοι, Coistobocoi; lat. Costoboci Uniune de triburi dacice libere, care au locuit în nordul şi nord-estul Daciei, menţionată de Ptolemeu (III, 8, 3). Apartenenţa lor etnică la neamul trac ...
3878 vizualizări
Populaţie locuind la est de Munţii Rodopi şi pe cursul Inferior al râului Hebrus (Mariţa de azi), menţionaţi de numeroase izvoare antice (Strabon, Appianus, Herodianus, Solnius etc.). V. Pârvan era d...
2058 vizualizări
Tot după geograful antic Strabon, coralii sunt de origine tracă şi locuiau, alături de bessi, maidi şi dantheleti, în regiunea ce se întinde de la poalele Munţilor Haemus până la Pont. În "Scrisori di...
2220 vizualizări
Sunt pomeniţi de Pliniu cel Bătrân în "Istoria naturală" printre populaţiile care locuiau în Moesia, alături de dardani, tribali, timahi, moesi şi traci. Istoricul W.Tomaschek consideră că numele lor ...
2093 vizualizări
Printre ultimele nume de triburi dace întâlnite în Geografia lui Ptolemeu se află şi neamul ceiagisilor. Ei sunt amintiţi alături de piefigi şi se apreciază, după cercetările lui V.Pârvan (Getica), că...
2307 vizualizări
Autorul antic care a menţionat existenţa tribului dacic al caucoensilor a fost geograful grec Ptolemeu. Localizaţi de Vasile Pârvan în "regiunea de munte din Neamţ şi Bacău şi ţinutul spre apus din ţa...
2406 vizualizări
Neam menţionat în lucrarea istoricului grec Zosimos (sec.V e.n.). Istoria nouă, în lucrarea în care ni se relatează că "Teodosius a respins pe sciri şi pe carpodaci şi învingându-i în luptă, i-a silit...
2598 vizualizări
Populaţie de origine dacică. În secolele II-III e.n. au locuit teritoriul de la est de Carpaţi până la Nistru. După unii cercetători, denumirea de carpi vine de la Carpates (munte), nume ce derivă fie...
7177 vizualizări
Sunt cunoscuţi ca populaţie din Asia Mică de origine tracică; ulterior plecării lor din Europa, au primit numele de frigieni. Brigii sunt de neam tracic, o spune Strabon, ca şi migdonii, bebricii, med...
2393 vizualizări
Populaţie tracică menţionată de Herodot (VII, 108) ca locuind pe coasta tracică a mării Egee, în faţa insulei Samotrace. Tot aici mai locuiau şi ciconii, o altă populaţie tracică. Brianţii continuă s...
2276 vizualizări
Ovidiu în Scrisori din Pont foloseşte cuvintele "biston", "bistonian", poetul având în vedere neamurile getice. Bistonii au fost cunoscuţi ca o populaţie tracică de la marea Egee, din zona oraşului an...
2326 vizualizări
Neam care a dat numele ţinutului Bisaltia (după Herodot), aflat pe ambele maluri ale fluviului Strymon (azi Struma, în Bulgaria şi Grecia). Bine plasaţi în apropierea celebrelor mine din Pangeu, bisal...
2717 vizualizări
Trib dacic menţionat de Ptolemeu în vestul Daciei (Geografia, III, 8, 3). Numele este probabil corupt din biesi. Vasile Pârvan situa acest trib în afara Transilvaniei şi Olteniei, situarea lui în nord...
2840 vizualizări
gr. bessoi; lat. Bessi Neam tracic care ocupa cea mai mare parte a regiunii Munţilor Haemus (Balcani) şi a zonei de la Sud de aceştia, pînă la Munţii Rhodopi. Se învecinau cu coralii, maedii, brenii ş...
4402 vizualizări
Populaţie de origine tracă. A locuit în Bitinia şi în Mysia, într-o regiune de pe ţărmul Hellespontului şi din preajma cetăţii Lampsakos, regiune cunoscută în antichitate sub denumirea de Bebrycia. Er...
2480 vizualizări
Ptolomeu menţionează pe albocensi (Geografia;III;8,3) printre geţii care locuiau în părţile de sud-est ale Daciei. Originea lor dacică nu este pusă la îndoială. Se crede că numele lor provine de la lo...
3083 vizualizări
Populaţia tracică a agrianilor a locuit în regiunile muntoase ale Bulgariei de astăzi, cuprinse între munţii Rodopi şi Fluviul Struma, numit în antichitate Strymon. Acest trib este amintit încă în sec...
2921 vizualizări