Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ARHEOLOGI ŞI ISTORICI VESTIŢI PARTICIPĂ LA "PONTICA 2012". IATĂ CARE ESTE PROGRAMUL!

PRECIZARE! Prezentul material NU este o producție ENDA, este o preluare de informație în baza legii 8/1996, Cap. III, Art. 9, Pct. e. Textul de mai jos nu este un material științific, ci un articol de presă, prezentarea lui nu are caracter de informare ci evenimențial și nu reflectă punctul de vedere al ENDA, ci al autorului materialului.


Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa organizează în aceste zile sesiunea internaţională „Pontica 2012”. Vor participa 120 de arheologi şi istorici din România, Republica Moldova, Franţa, Australia, Ucraina şi Bulgaria.


Iată care va fi programul:

- Alexandru Suceveanu - Histria: 1990 - 2010.
- Gocha R. Tsetskhladze (Australia) - Locals, Greeks and Achaemenids in the Pontic Space in the Archaic and Classical Periods.
- Alexandru Avram (Franţa) - Începuturile penetraţiei bastarnilor la Dunărea de Jos în lumina unui decret de la Histria (SEG 53, 724).
- Doina Benea - Noi aspecte privind relaţiile economice între Dacia şi Moesia Inferior.
- Şerban Papacostea - Subiect rezervat.


Miercuri, 10 octombrie 2012
Sala 1 - „Preistorie”
Orele: 16:00-19:30

SECŢIA PRE ŞI PROTOISTORIE

Moderatori: Silvia Marinescu-Bîlcu, Cristian Schuster
Secretar: Valentina Voinea

- Cătălin Lazăr, Theodor Ignat, Mihai Florea, Mădălina Voicu, Vasile Opriş - Necropola eneolitică de la Sultana-Malu Roşu, jud. Călăraşi. Campania 2012.
- Monica Mărgărit, Cătălin Lazăr, Mădălina Voicu - Podoaba funerară: indicator cultural şi socio-economic. Necropola eneolitică de la Sultana - Malu Roşu - studiu de caz.
- Dimitar Cherneakov (Bulgaria) - Tell-settlement at Bazovetz village. Archaeological investigation 2012.
- Alexandru Dragoman - O arheologie a unei arhive de săpătură. Tell-ul de la Atmageaua Tătărască.
- Silvia Marinescu-Bîlcu, Valentina Voinea - Ceramica din tell-ul de la Atmageaua Tătărască.
- Margarita Popova (Bulgaria) - Comparative analysis of the graphite decoration on ceramics from Late Chalcolithic settlements on the Lower Danube region (Results from a study on the finite ornamental compositions on ceramics from settlements in Northeast Bulgaria, Thrace and Romania).
- Roxana Bugoi, Dragomir Popovici, Philippe Sciau (Franţa), Anne Bouquillon (Franţa) - Investigaţii arheometrice asupra pigmenţilor folosiţi la decorarea unor fragmente ceramice aparţinând culturilor Cucuteni şi Gumelniţa.
- Theodor Ignat, Vasile Opriş, Florin Rădulescu, Cătălin Lazăr - Observaţii privind ceramica culturii Gumelniţa pe baza unui studiu de arheologie experimentală.
- Vladimir Slavchev (Bulgaria) - About the southwestern border of the Varna culture.


Joi, 11 octombrie 2012
Sala 1 - „Preistorie”
Orele: 09:00 - 13:30

SECŢIA PRE ŞI PROTOISTORIE

Moderatori: Valeriu Sârbu, Dragomir Popovici
Secretar: Cătălin Dobrinescu

- Petya Georgieva (Bulgaria) - Stages in the Development of the Late Chalcolithic in the Area of the West Black Sea Coast.
- Valentina Voinea, Caraivan Glicherie - Impactul transgresiunii neolitice asupra aşezărilor din zona litoralului vest-pontic. Studiu de caz - Insula „La Ostrov” (Năvodari).
- Nicolae Bolohan - Preliminary data regarding non-destructive research at Siliştea-Pe Cetăţuie, Neamţ County.
- Sorin-Cristian Ailincăi, Florian Mihail, Laurent Carozza, Mihai Constantinescu, Andrei Soficaru, Florin Topoleanu, Cristian Micu - Un mormânt tumular de la începutul epocii bronzului cercetat la Rahman, com. Casimcea, jud. Tulcea.
- Nicolae Constantin, Cătălin Dobrinescu, Vitalie Bodolică, Cătălin Nopcea - Gropi rituale din epoca Bronzului târziu descoperite la Cenavodă, jud. Constanta.
- Simina Stanc, Luminiţa Bejenaru - Importanţa mamiferelor domestice în economia alimentară a aşezărilor din perioada bronzului din România.
- Cristian Schuster - Aşezarea Basarabi fortificată de la Mironeşti, jud. Giurgiu.
- Daniela Cristea-Stan, Bogdan Constantinescu - Surse geologice de aur şi argint folosite pentru artefactele preistorice şi geto-dacice găsite pe teritoriul României.
- Valeriu Sîrbu, Sebastian Matei - Pietroasa Mică-Gruiu Dării: aşezare, cetate şi centru de cult geto-dacic.


Miercuri, 10 octombrie 2012
Sala 2 - „Mircea cel Bătrân”
Orele: 16:00 - 19:30

SECŢIA GRECO - ROMANĂ

Moderator: Alexandru Avram, Mihail Zahariade
Secretar: Irina Nastasi

- N. Mateevici, (Rep. Moldova) E Redina (Ucraina) - Relaţiile economice ale cetăţii Koshary cu lumea greacă, sec. V- III a.Chr.
- Alexandru Avram (Franţa), N Badoud, Alexandru Morintz, Emilian Alexandrescu, A. Lukács, Vlad Nistor, G. Sintès - Campania româno-franceză de Sotiras (Thasos, Grecia) din anul 2012.
- Vasilica Lungu, Alexandre Baralis (Franţa), Pascal Lebouteiller (Franţa), Alexandra Dolea, Alina Muşat, Marius Streinu - Orgame, necropola şi teritoriu. Proiectul ANR Pont-Euxin 2012.
- Viorica Rusu-Bolindeţ, Alexandru Bădescu, Teodor Muntean, Ovidiu Botiş - Histria. Sectorul Basilica extra muros. Rezultatele cercetărilor arheologice din campania 2012.
- Mihai Ionescu, Sorin Marcel Colesniuc, Cristian Olariu - Cercetări arheologice în teritoriul callatian
- Cristina Georgeta Alexandrescu - Troesmis: de la castru de legiune la fortificaţie bizantină.
- Mihail Zahariade - Cercetări magnetometrice în 2012 la Halmyris.
- George Nuţu, Dorel Paraschiv, Lucian Munteanu - Noi cercetări arheologice de salvare la Niculitel.
- Constantin Chera, Virgil Lungu - Repartizarea obiectelor din materiale preţioase în necropolele Tomisului.
- Ionel A. Lupu, Virgil Mihăilescu-Bîrliba - Probe de cărbuni recoltate din unele cimitire din secolul IV.


Joi, 11 octombrie 2012
Sala 2 - „Mircea cel Bătrân”
Orele: 09:00 - 13:30

SECŢIA GRECO - ROMANĂ

Moderatori: Alexandru Suceveanu, Constantin Petolescu
Secretar: Tiberiu Potârniche

- Victor Cojocaru - Statui sau portrete ca măsură de cinstire în inscripţiile onorifice din arealul pontic.
- Constantin Petolescu - Ultimii legaţi ai provinciei Moesia Inferior.
- Alexandru Barnea, Maria Bărbulescu - O stelă inedită de la Sacidava.
- Maria Bărbulescu, Livia Buzoianu - Trei fragmente inedite din ISMII, 44.
- Dan Aparaschivei - Medici, pacienţi şi structuri medicale în societatea greco-romană. Studiu de caz: Moesia Inferior.
- Adriana Panaite - Zeităţi protectoare ale drumurilor romane în Moesia Inferior.
- Ioana Bogdan Cătăniciu - Frontierele romane în România.
- Liviu Petculescu, Cristina Mitar - Un lot de piese de echipament militar roman de provenienţă probabil dobrogeană.
- Bogdan Constantinescu - Utlizarea staniului ca înlocuitor al argintului (procedeu celtic preluat de romani - apud Plinius). Cazul scuturilor de fier de la Piatra Roşie.
- Ioan Iaţcu - Bazilica creştină de la (L)Ibida. Elemente de decoraţie interioară.
- Virgil Lungu - Doctrina şi ideologia creştină din Scythia Minor în lumina izvoarelor istoriografice şi arheologice.


Joi, 11 octombrie 2012
Sala 2 - „Mircea cel Bătrân”
Orele: 16:00 - 19:30

SECŢIA GRECO - ROMANĂ

Moderatori: Alexandru Barnea, Doina Benea
Secretar: Laurenţiu Cliante

- Costel Chiriac, Sever Botan - Despre sticlăria elenistică şi romană timpurie de la est de Carpaţi (sec. II a.Chr. - sec. II p.Chr.).
- Marian Mocanu, Dorel Paraschiv - Contribuţii privind ceramica romană-timpurie de la Ibida.
- Ştefan Honcu - Ceramica getică de perioadă romană de la Ibida.
- Dorel Paraschiv - Amfore romane descoperite la Niculiţel.
- Dan Elefterescu - Opaiţe plastice de la Durostorum-Ostrov.
- Irina Nastasi - Inventarul edificiului cu mozaic din Tomis: piesele din metal.
- Gabriel Talmaţchi, Emilian Gămureac - Cercetări arheologice la Ulmetum. Sectorul de sud-vest - campania 2012.
- Ioan Opriş, Alexandru Raţiu - Cercetări arheologice la Capidava.
- Simina Stanc - Date arheozoologice privind resursele animale utilizate în aşezări romane şi romano-bizantine din zona Dobrogei.


Joi, 11 octombrie 2012
Sala 3 - „Colecţia de pipe”
Orele: 16:00 - 19:30

ATELIER „ARTA ROMANĂ PROVINCIALĂ DIN DACIA ŞI MOESIA INFERIOR”

- Cristina Georgeta Alexandrescu - Studiile de artă romană provincială în Dacia şi Moesia Inferior. Stadiul cercetării. Prezentarea proiectelor ArheoMedia şi Corpus Signorum Imperii Romani Romania.
- Zaharia Covacef - Corpus Signorum Imperii Romani Romania. Tomis.
- Csaba Szabo - New perspectives of Mithraic Studies in Romania.
- Mihaela Salasan - Atelierele de sculptură în piatră de la Potaissa - influenţe artistice.
- Sorin Nemeti - Portrete romane din Dacia. I. Copilul cu coafură isiacă de la Drobeta.
- Oana Tutilă Bărbat - Plastica votivă de piatră din Oltenia romană: scriptic versus faptic.
- Irina Nemeti - Heros equitans în iconografia funerară din Dacia. Modele şi ateliere.
- Iulian Bîrzescu - Problematica monumentelor cu urme de policromie: investigare, expunere, conservare.
- Cristina Georgescu - Probleme de conservare a patrimoniului arheologic mobil: calcare.
- Florina Panait Bîrzescu - Iconografia monetară şi modul de abordare al chestiunii statuilor de cult.


Miercuri, 10 octombrie 2012
Sala 4 - „Colecţia de numismatică”
Orele: 16:00 - 19:30

SECŢIA NUMISMATICĂ

Moderator: Emanuel Petac
Secretar: Gabriel Talmaţchi

- Mihai Dima - Tezaurul de la Todorovo (Razgrad, Bulgaria).
- Gabriel Talmaţchi - Despre un tezaur elenistic descoperit în sud-vestul Dobrogei şi alte câteva descoperiri monetare din acelaşi areal geografic.
- Aurel Vîlcu - Observaţii privind cronologia imitaţiilor după tetradrahmele de tip Filip II în secolul III a.Chr.
- Emanuel Petac, Aurel Vîlcu - Consideraţii asupra emisiunilor de stateri de tip Alexandru cel Mare de la Odessos.
- Steluţa Gramaticu - Două ponduri din Pont.
- Silviu Purece - Tezaurul dacic de la Bondoci, jud. Vâlcea.
- Th. Isvoranu, M. Dabâca - Descoperiri monetare recente la Histria, sectorul Sud.
- Gheorghe Mănucu-Adameşteanu - Monede din secolul XIII descoperite la Isaccea-Noviodunum-Vicina.
- Dan Pîrvulescu - Contribuţii la studiul monedelor Ţării Româneşti pe baza tezaurului descoperit în localitatea Vlad Ţepeş, jud. Călăraşi.
- Claudiu Munteanu - Tezaurul monetar contemporan descoperit la Sibiu-Turnişor.


Joi, 11 octombrie 2012
Sala 4 - „Colecţia de numismatică”
Orele: 9.00 - 13.30

SECŢIA MEDIEVALĂ

Moderatori: Sergiu Iosipescu, Radu Ştefan Vergatti
Secretar: Cristina Talmaţchi

- Zeno Karl Pinter, Claudia Urduzia - Cercetări arheologice în aşezarea medievală de la Capidava din anul 2012.
- Stela Doncheva (Bulgaria) - Silver adornments from Bulgarian centers of art metal in X century.
- Gabriel Custurea, Cristina Paraschiv-Talmaţchi, Constantin Şova - Cercetările arheologice din sectorul B de la Oltina „Capul Dealului” din anul 2012.
- Aurel Stănică - Rezultatele cercetărilor arheologice preventive din oraşul Isaccea.
- Radu Ştefan Vergatti - Vicina şi Mitropolia Ţării Româneşti.
- Raluca Iosipescu - Un port la Răsărit - note despre Cetatea Albă în secolele XIII-XV.
- Eugen Nicolae - Decorul pseudo-cufic în spaţiul românesc.
- Anca Popescu - Sate „derbend” la Dunărea maritimă (sec. XVI).
- Sergiu Iosipescu - Guillaume Le Vasseur senior de Beauplan şi hidrografia nord-vestului Mării Negre în secolul al XVII-lea.
- Paraschiva-Victoria Batariuc, Niculina Dinu - Prezenţa ceramicii de Kutahya la Suceava.
- Florentina Nicolae - Orientalismul cantemirian în analiză contrastive.


Miercuri, 10 octombrie 2012
Sala 5 - Independenţei
Orele: 16:00- 19:30

SECŢIA MODERNĂ - CONTEMPORANĂ

Moderatori: Daniela Buşă, Virgil Coman
Secretar: Delia Cornea

- Radu Cornescu - Vestigii din Imperiul Otoman la Constanţa.
- Doina Banciu - Dobrogea secolului XIX în operele unor scriitori străini.
- Daniela Buşă - Un proiect de organizare militară şi politică a Dobrogei la mijlocul secolului al XIX-lea.
- Cecilia Paşca - Câteva consideraţii privind viaţa culturală în Dobrogea, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
- Constantin Cheramidoglu - 150 de ani de la ridicarea primei biserici ortodoxe din Constanţa modernă.
- Corina Apostoleanu - Imagini ale Constanţei la început de secol XX, în ziarul „Istrul” (1898-1901).
- Angela-Anca Dobre - Un ziar, document al Dobrogei: „Dobrogea Jună”.
- Andreea Croitoru - Un italian comandant al flotilei române- colonelul Anton Barbieri.
- Ion Rîşnoveanu - Situaţia portului Constanţa în anii '20 ai secolului trecut, prezentată într-un memoriu al comandorului Pavel Popovăţ.
- Carmen-Iréne Atanasiu - Din istoricul pilotajului portuar în România. Evoluţie şi importanţă.
- Virgil Coman - N. Iorga - fondator al Muzeului de Antichităţi din Mangalia.
- Petre Covacef - Un moment de reculegere la mormântul lui Vasile Canarache.


Joi, 11 octombrie 2012
Sala 5 - Independenţei
Orele: 09:00 - 12:30

SECŢIA MODERNĂ - CONTEMPORANĂ

Moderatori: Gheorghe Dumitraşcu, Valer Rus
Secretar: Lavinia-Dacia Gheorghe

- Mioara Ioniţă - „Album de la Dobrougea”. Imagini ale Constanţei de acum o sută de ani.
- Lavinia Gheorghe - „Răspuns la «Chestionar» Mârleanu - Dunăreni, judeţul Constanţa”, un fel de monografie realizată de Costache Marin Adam Dumitru.
- Ligia Dima - Un document inedit: Haralambie Marin, Gricore Cuculis, Aurel Munteanu, „Raionul Tulcea. Ghid turistic monografic”.
- Adrian Ilie - Anumite aspecte privind comunităţile străine din Medgidia, în perioada 1878-1930.
- Claudia Ilie - Consideraţii privind populaţia din arealul Văii Carasu în timpul lucrărilor la Canalul Dunăre-Marea Neagră (1949 - 1953).
- Nicoleta Grigore - Aspecte privind ţiganii din Dobrogea în timpul guvernului Ion Antonescu.
- Liviu Brătescu - Problema evreiască 1866-1888. Un test al modernizării societatii româneşti?
- Florin C. Stan - Aspecte privind situaţia evreilor din Constanţa în perioada septembrie 1940 - ianuarie 1941.
- Geta Deleanu - Contribuţia pictorilor evrei din Muzeul de Artă Constanţala istoria culturală a Dobrogei.
- Gheorghe Dumitraşcu - Până unde mergem şi cât e de utilă istoria minorităţilor etnice din România (cu specială privire la Dobrogea) - eseu.


Joi, 11 octombrie 2012
Sala 5 - Independenţei
Orele: 16:00 - 19:30

SECŢIA MODERNĂ - CONTEMPORANĂ

Moderatori: Alexandru Porţeanu, Laura Stancu
Secretar: Doina Banciu

- Gheorghe Stănculescu - „The Economist” scrie, în 1873, despre rolul atribuit de Bismarck lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen în România.
- Valer Rus - Multiculturalismul transilvanean şi duelul imaginilor reciproce, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
- Alexandru Porţeanu - Ce a fost în realitate Regiunea Autonomă Maghiară (1952 -1968)?
- Delia Cornea - Activitatea exilaţilor români în cadrul Adunării Naţiunilor Europene Captive (1954-1962).
- Laura Stancu - Rolul „Serviciului D” în activitatea serviciilor secrete române.

citeşte mai departe...


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.ziuaconstanta.ro , 2012