Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

EXPOZIŢIA „CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN CETATEA DACICĂ DE LA TILIŞCA”

PRECIZARE! Prezentul material NU este o producție ENDA, este o preluare de informație în baza legii 8/1996, Cap. III, Art. 9, Pct. e. Textul de mai jos nu este un material științific, ci un articol de presă, prezentarea lui nu are caracter de informare ci evenimențial și nu reflectă punctul de vedere al ENDA, ci al autorului materialului.


Locul de desfăşurare: Muzeul Naţional Brukenthal – curtea Muzeului de Istorie Casa Altemberger
Durata: 6 - 31 iulie 2022
Parteneri: Consiliul Judeţean Sibiu, Primăria oraşului Sălişte, Primăria comunei Tilişca
Curator: dr. Gheorghe Vasile Natea (Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu)
Colaboratori: Chris Baltes, Sergiu-Mihail Chideşa, Adrian Georgescu (Muzeul Naţional Brukenthal), Christian Kaiser (Asociaţia Cetatea Dacică Tilişca)
Text oferit de curatorul expoziţiei:
Expoziţia cu titlul Cercetări arheologice în cetatea dacică de la Tilişca - organizată în luna iulie (6-31) a anului curent, în curtea Muzeului de Istorie Casa Altemberger din cadrul Muzeului Naţional Brukenthal Sibiu - cuprinde imagini edite şi inedite din timpul campaniilor arheologice derulate în acest obiectiv de-a lungul timpului, constituindu-se drept principală activitate de popularizare a unui proiect cultural amplu, intitulat Educaţie pentru patrimoniu. Măsuri de revitalizare şi protejare a Cetăţii dacice de la Tilişca, proiect derulat în perioada 20 iunie – 30 septembrie 2022, la iniţiativa Asociaţiei Cetatea Dacică Tilişca, cu sprijinul logistic şi cofinanţarea Consiliului Judeţean Sibiu - prin agenda culturală 2022 - şi în parteneriat cu Muzeul Naţional Brukenthal, Primăria Comunei Tilişca şi Primăria Oraşului Sălişte.
Aflat sub coordonarea unui colectiv de specialişti (dr. Gheorghe Vasile Natea, Christian Kaiser, dr. Maria Raluca Teodorescu, Adrian Georgescu, dr. Vasile Palaghie, Sergiu - Mihail Chideşa, Florentin Perianu), respectivul demers cultural este astfel gândit încât, graţie prezentei expoziţii - dar şi unei serii de acţiuni specifice (organizarea unor tabere de arheologie, pictură şi desen, a unor ateliere de creaţie, tipărirea de cataloage şi pliante în limbile română/germană/engleză, realizarea unui film documentar etc.) - să se poată continua, pe de o parte, cercetarea arheologică a cetăţii dacice de la Tilişca - a cărei importanţă naţională este subliniată prin încadrarea, pe Lista Monumentelor Istorice din România, în categoria A - iar pe de altă parte, conservarea in situ, restaurarea şi valorificarea/punerea în valoare a elementelor cu valoare istorică.
Exhibition: Archaeological research in the Dacian fortress of Tilişca
Place: Brukenthal National Museum - courtyard of the Altemberger House History Museum
Duration: 6 - 31 July 2022.
Partners: Sibiu County Council, Sălişte City Hall, Tilişca Town Hall
Curator: Dr. Gheorghe Vasile Natea (Brukenthal National Museum Sibiu)
Contributors: Chris Baltes, Sergiu-Mihail Chideşa, Adrian Georgescu (Brukenthal National Museum), Christian Kaiser (Tilişca Dacian Fortress Association)
Text provided by the curator of the exhibition:
”Being the main activity to popularize a broad cultural project, entitled Heritage Education, the exhibition entitled Archaeological Research in the Dacian Fortress of Tilişca - organized in July (6-31) of this year, in the courtyard of the Altemberger House History Museum within the Brukenthal National Museum from Sibiu - includes published and unpublished images from the archaeological campaigns carried out throughout time at this place. Measures to Revitalize and Protect the Dacian Fortress from Tilişca, a project carried out between June 20 - September 30, 2022, at the initiative of the Dacian Fortress Association Tilişca, with logistical support and co-financing Sibiu County Council - through the Cultural Agenda 2022 - and in partnership with the National Museum Brukenthal Tilişca Town Hall and Sălişte City Hall.

Thanks to this exhibition, but also a series of specific actions (organization of archaeology, painting and drawing camps, creative workshops, printing of catalogs and leaflets in Romanian / German / English, making a documentary film etc.), under the coordination of a team of specialists (Dr. Gheorghe Vasile Natea, Christian Kaiser, Dr. Maria Raluca Teodorescu, Adrian Georgescu, Dr. Vasile Palaghie, Sergiu - Mihail Chideşa, Florentin Perianu), this cultural edeavour is designed to continue, on the one hand, the archaeological research of the Dacian fortress from Tilişca - whose national importance is underlined by classification, on the List of Historical Monuments in Romania, in category A - and on the other hand, in situ conservation, restoration and capitalization / putting in value of the elements with historical value.”BIBLIOGRAFIE:


Sursa: Brukenthal National Museum / Muzeul Naţional Brukenthal
Autor: Gligor Adrian Borza, colaborator ENDA
https://independent.academia.edu/GligorAdrianBorza
http://stiinta-pentru-toti.blogspot.ro/