Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (83)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

LAPIDARIUM MNAB (PARTEA 1)

Denumire:Altar votiv
Cod:IDR III/1,145
Dimensiuni:93 x 40 x 30 cm, h(litere) = 5 cm;
Inscripţie:S(oli) I(nvicto) N(umini) M(ithrae) / pro salute / P(ubli) Ael(ii) Mari / Hermadio / act(or) Turran(ii) / Dil(---) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Traducere:„Soarelui Nebiruit Zeul (sau Nabarzes) Mithras pentru sănătatea lui Publius Aelius Mar(i)us, Hermadio actor al lui Turranius /5/ Dil(---) juruinţa făcută a împlinit-o cu bucurie după merit”
Descoperire:în veacul al XIX-lea la Caransebeş în grădina unui negustor
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara


Denumire:Altar votiv
Cod:IDR III/1,139 = CIL III 7997
Dimensiuni:113 x 52 x 41 cm, h(litere) = 4,8 cm;
Inscripţie:I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) / Iulius / Valentin[us] / [f]lamen m(unicipii) T(ibisci) / pro salutem / suam suorum – / que omnium / contubern(al)ium / v(otum) l(ibens) m(erito) p(osuit)
Traducere:Lui Iuppiter cel prea bun şi mare (numit şi) Dolichenus, Iulius Valentinus, preot al municipiului Tibiscum pentru sănătatea sa şi alor săi, a tuturora şi a credincioşilor săi, juruinţa cu bucurie a împlinit-o după merit.
Descoperire:Monumentul voluminos a fost descoperit în poziţie secundară în Caransebeş, pe la mijlocul secolului al XIX-lea, dar după conţinutul textului sigur provine de la Tibiscum.
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara nr.inv: IV 6346;


Denumire:Altar votiv
Cod:IDR III/1,135
Dimensiuni:47 x 27 x 18 cm, h(litere) = 3 cm;
Inscripţie:Dis Patr(iis) / … Marcel(us sive -inus)… / …L Del…[n(umeri)]? / Palm(yrenorum) Ti[b(iscensium) / [?v(otum)] s(olvit) l(ibens) m(erito)
Traducere:Zeilor patriei, … Marcelus, militar din (unitatea) numerus de palmyreni din Tibiscum, juruinţa făcută a împlinit-o cu bucurie după merit.
Descoperire:în anul 1970 a fost găsită într-una din clădirile din aşezarea civilă din vecinătatea castrului mare de la Tibiscum (latura nordică);
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: IV 7490;


Denumire:Altar votiv
Cod:IDR III/1,134
Dimensiuni:80 x 28 x 31 cm, h(litere) = 3 – 3,5 cm;
Inscripţie:Bel[o] deo Palmyr(eno) / Ae[l(ius) Z]abdibol / ar[m]orum cus(tos) / e[x Nu]mero / Pal[myreno]rum / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Traducere:Lui Bel zeul Palmyrei, Aelius Zabdibol, armurier din (unitatea) numerus de palmyreni, juruinţa făcută a împlinit-o cu bucurie după merit.
Descoperire:găsită în poziţie secundară reutilizată în zidul castrului mare de la Tibiscum (latura estică, aproape de porta praetoria a castrului mare);
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: IV 7495;


Denumire:Altar votiv (fragmentar)
Cod:IDR III/1,138
Dimensiuni:60 x 41 x 31 cm, h(litere) = 5 – 6 cm;
Inscripţie:I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Laecanius / Paulinus / vet(eranus) v(otum) s(olvit)
Traducere:Lui Iuppiter cel prea bun şi mare, Laecanius Paulinus veteran, a împlinit juruinţa.
Descoperire:Monumentul a fost descoperit la săpăturile din castru tibiscens, în anul 1967, în faţa uneia dintre porţile castrului;
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara nr.inv: IV 7496;


Denumire:Altar votiv (fragmentar)
Cod:IDR III/1,137
Dimensiuni:140 x 70 x 50 cm, h(litere) = 4,5 / 5,5 – 6 cm;
Inscripţie:Deo Soli / Ierhaboli / pro salutem / D[[D(ominorum)]] N[[N(ostrorum)]] Aug[[g(ustorum)]] / Aurel(ius) Laecanius / Paulinus vet(eranus) / ex c(ustode) a(rmorum) coh(ortis) I Vind(elicorum) / et dec(urio) col(oniae) Sarmiz(egetusae) / v(otum) l(ibens) s(olvit)
Traducere:Zeului Soare, Ierharbol, pentru sănătatea stăpânilor noştri (doi) augusti, Aurelius Laecanius Paulinus veteran, fost armurier în cohorta I de vindelici şi decurion al coloniei Sarmizegetusa a împlinit cu bucurie juruinţa.
Descoperire:Monumentul a fost descoperit la săpăturile din castru tibiscens, în anul 1967.
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara nr.inv: IV 7500;


Denumire:Altar votiv (fragmentar)
Cod:IDR III/1,109
Dimensiuni:
Inscripţie:
Traducere:
Descoperire:
Păstrare:


Denumire:Altar votiv (parţial păstrat)
Cod:IDR III/1,11
Dimensiuni:50 x 46 x 35 cm, h(litere) = 5 cm;
Inscripţie:I(ovi) [Opt(imo) M(aximo) / Doli[cheno] / Q(uintus) Petro[nius] / Novatus [Praef(ectus) / coh(ortis) V Gal[l(orum) v(oto) p(osuit)
Traducere:Lui Iuppiter cel bun şi mare, (numit şi) Dolichenus îi pune această ofrandă Quintus Petronius Novatus, prefectul cohortei a V-a de gali.
Descoperire:Pojejena sârbească. Piesa a fost salvată de căpitanul portului Moldova Veche M. Georgescu, văduva acestuia va dona în anul 1950, colecţia de antichităţi Muzeului Banatului Timişoara;
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara (colecţia Georgescu), nr.inv: IV 6344;


Denumire:Bază de statuie imperială
Cod:IDR III/1,75
Dimensiuni:80 x 57 x 25 cm, h(litere) = 5,5 – 6 cm;
Inscripţie: Imp(eratori) caes(ari) div[i] / Hadr(iani) fil(io) div(i) [Tra -] / ia(ni) nep(oti) divi Ner[vae] / pronep(oti) T(ito) Aelio / Hadr(iano) Antonin(o) / aug(usto) pio pont(ifici) / max(imo) trib(uniciae) pot(estatis) / XX[III co(n)s(uli) IIII ….] / …
Traducere:Împăratului cezar fiu al divinului Hadrianus, nepot al divinului Traianus, strănepot al divinului Nerva, Titus Aelius Hadrianus Antoninus augustul, Pius, mare pontif, aclamat de armată pe câmpul de luptă ca învingător de două ori, cu puterea tribuniciană a douăzecişitreia oară, consul a patra oară, ….
Descoperire:scoasă la lumină în anul 1857, în ruinele castrului de la Mehadia (fără context clar);
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: IV 6347;


Denumire:Bază de statuie funerară
Cod:IDR III/1,84
Dimensiuni:150 x 62 x 42 cm, h(litere) = 7 cm;
Inscripţie:D(is) M(anibus) / Ael(ius) Corneli – / us vet(eranus) vix(it) / an(nis) LXXX / Ael(ia) Primiti – / va coniugi / b(ene) m(erenti) p(osuit)
Traducere:Zeilor Mani, Aelius Cornelius veteran a trait ani 80 Aelia Primitiva soţului (său) vrednic a pus (monumentul).
Descoperire:castrul roman de la Mehadia (în săpăturile arheologice din anul 1942), refolosită pentru plombarea zidului de incintă în epoca romană târzie;
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: IV 6345;


Denumire:Bază de statuie imperială
Cod:IDR III/1,77 = CIL III 1577
Dimensiuni:135 x 59 x 22 cm, h(litere) = 5 cm;
Inscripţie:Imp(eratori) Caes(ari) P(ublio) Lici(nio) / Gal(l)ieno P(io) F(elici) Aug(usto) / pont(ifici) max(imo) tr(ibuniciae) po[t(estatis)] / cons(uli) III procons(uli) / coh(ors) III Delmatarum / Valerian(a) Gal(l)ie / nae (miliaria) eqq(uitata) c(ivium) R(omanorum) p(ia) f(idelis) / devota numini / maiestatique eius
Traducere:Împăratului Caesar Publius Licinius Gallienus piosul fericitulnorocos August, preot suprem, cu puterea tribuniciană, consul a treia oară, proconsul, cohorta a III-a de dalmatini, cu epitetele Valeriana Galliena, alcătuită din 1000 de soldaţi, având şi efective de cavalerie, din cetăţeni romani, cea pioasă şi credincioasă, devotată puterii divine şi a maiestaţilor lor (a ridicat monumentul).
Descoperire:în ruinele castrul roman de la Mehadia;
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: IV 6355;


Denumire:Bază de statuie
Cod:IDR III/1,131 = CIL III 1551
Dimensiuni:102 x 100 x 20 cm, h(litere) = 5 – 5,5 cm;
Inscripţie:Q(uinto) Marcio Turb[oni] / Frontoni Publicio / Severo praef(ecto) praet(orio) / Imp(eratoris) caes(aris) Aelii Traiani / Hadriani aug(usti) p(ater) p(atriae) / colon(ia) Ulp(ia) Traian(a) Aug(usta) / Dacica Sarmizegetus(a)
Traducere:Lui Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus prefect al pretoriului (commandant al gărzii de corp) al împăratului cezar Aelius Traianus Hadrianus augustul, părintele patriei Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa (îi pune acest monument).
Descoperire:cu siguranţă provine din Colonia Sarmizegetusa şi nu de la Tibiscum cum sugerau autorii IDR-ului;
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: IV 6341;


Denumire:Bază de statuie
Cod:IDR III/2,89 = CIL III 1456
Dimensiuni:112 x 70 x 22 cm, h(litere) = 2,5 – 4 cm;
Inscripţie:Q(uinto) Axio Q(uinti) F(ilio) Pal(atina tribu) A[elian(o)] / eq(uiti) r(omano) Laurenti Lavin[ati] / curatori ad popul(um) [vi(arum)] / Traianae et Aureliae [et] / Aeclanensis proc(uratori) ad alim(enta) / per Apuliam Calabriam Lu – / caniam et Bruttios proc(uratori) / rat(ionis) priv(atae) prov(inciae) Maur(etaniae) Caes(ariensis) / item per Belgicam et duas / Germanias proc(uratori) prov(inciae) / Dac(iae) Apul(ensis) bis vice praesidis / ordo col(oniae) Sarmiz(egetusae) / metropol(is) patrono
Traducere:Lui Quintus Axius Aelianus, fiul lui Quintus, din tribul Palatina, cavaler roman, Laurens Lavinas, comisar pentru popor al drumurilor imperiale Traiana şi Aurelia şi Aeclanensis, procurator pentru alimente în Apulia, Calabria, Lucania şi Brutium, procurator al averii private în provincia Mauretania Caesarensis, asemenea în Belgica şi în cele două Germanii procurator al provinciei Dacia Apulensis, locţiitor al guvernatorului pentru a doua oară, consiliul decurionilor al Coloniei Sarmizegetusa Metropolis patronului său (a pus acest monument).
Descoperire:foarte probabil forul Coloniei Sarmizegetusa;
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: IV 6340;


Denumire:Bază de statuie
Cod:IDR III/2,90 = CIL III 1457
Dimensiuni:50 x 46 x 35 cm, h(litere) = 5 cm;
Inscripţie:M(arco) Cl(audio) Ti(beri) Filio Quirin(a tribu) / Frontoni Co(n)s(uli) leg(ato) aug(usti) / pr(o)pr(aetore) trium Dac(iarum) et Moes(iae) Sup(erioris) / comoti divi Veri aug(usti) donat(o) / d(onis) milit(aribus) bello Armen(iaco) et Parth(ico) ab / imp(eratore) Antonin(o) aug(usto) et a divo Vero augus(to) / coron(a) mural(i) item vallar(i) item classic(a) / item aurea item hast(is) puris IIII item vexill(o) / curator(i) oper(um) locorumq(ue) public(orum) leg(ato) leg(ionis) I Min(erviae) / leg(ato) leg(ionis) XI Cl(audiae) praetori aedili curuli abactis / senatus quaestori urbano decemviro stlitibus iudicandis / col(onia) Ulp(ia) Traian(a) Aug(usta) Dac(ica) / Sarmiz(egetusa) patrono / fortissim(o) duci amplissim(o) / praesidi
Traducere:Lui Marcus Claudius fiul lui Tiberius, din tribul Quirina, Fronto, consul, legat imperial al celor trei Dacii şi al Moesiei Superior, comes al fericitului împărat Verus, trecut în rândul divilor, răsplătit cu dona militaria în râzboiul cu armenii şi în războiul cu parţii de către împăratul Antoninus (Marcus Aurelius) augustul şi de divinul Verus augustul cu corona muralis şi vallaris şi classica şi aurea şi cu hastae purae IIII şi cu vexillum, curator al lucrărilor publice, comandant al legiunii I Minervia, commandant al legiunii XI Claudia, pretor, edil senatorial, cvestor urban, decemvir care analizează cererile de cetăţenie, Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa patronului său, puternicului comandant de oştiri, marelui guvernator (al provinciei – îi pune acest monument).
Descoperire:forul Coloniei Sarmizegetusa;
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: (fni)


Denumire:Bază de statuie funerară
Cod:IDR III/1,171
Dimensiuni:122 x 56 x 46 cm, h(litere) = 4 – 5,5 cm;
Inscripţie:D(is) M(anibus) / Valeriae Cres – / centilae vix(it) / ann(is) XXXV / C(aius) Caecil(ius) Felix / aug(ustalis) col(oniae) / coniugi b(ene) m(erenti) / posuit
Traducere:Zeilor Mani, Valeriei Crescentila a trait ani 35 Caius Caecilius Felix augustal al coloniei (Sarmizegetusa) soţiei sale vrednice a pus (monumentul).
Descoperire:castrul mare de la Jupa – Tibiscum (în săpăturile arheologice din anul 1967), refolosită pentru plombarea zidului de incintă în epoca romană târzie (poziţie secundară);
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: IV 7515;


Denumire:Bază de statuie imperială
Cod:IDR III/1,130
Dimensiuni:55 x 55 x 5 cm, h(litere) = 4 cm;
Inscripţie:Imp(eratori) caes(ari) divi Anto – / nini fil(io) divi Hadr(iani) / nep(oti) divi Traiani Part(hici) pronepoti divi Ner – / vae abnep(oti) M(arco) Aurel(io) Antonino aug(usto) Ar – / menico pont(ifici) max(imo) imperatori II trib(uniciae) / potes(tatis) XVIIII, co(n)s(uli) III, coh(ors) I Sag(ittariorum)
Traducere:Împăratului cezar fiu al divinului Antoninus, nepot al divinului Hadrianus, strănepot al divinului Traianus Parthicus, străstrănepot al divinului Nerva, Marcus Aurelius Antoninus augustul, învingător al armenilor, mare pontif, aclamat de armată pe câmpul de luptă ca învingător de două ori, cu puterea tribuniciană a nouăsprezecea oară, consul a treia oară, cohorta I de arcaşi (i-a ridicat monumentul).
Descoperire:(în poziţie secundară) zidită în peretele clădirii comandamentului (principia) castrului mare de la Tibiscum;
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: IV 7516;


Denumire:Baza de statuie funerară
Cod:IDR III/1,153
Dimensiuni:77 x 45 x 25 cm, h(litere) = 4 – 4,5 cm;
Inscripţie:D(is) M(anibus) / P(ublius) Ael(ius) Claudia – / nus mil(es) n(umeri) P(almyrenorum) T(ibiscensium) / …. vix(it) an(nos) / …. S C … / …. A …. / … MP …… / ….. M …..
Traducere:Zeilor Mani, Publius Aelius Claudianus, soldat în (unitatea) numerus Palmyrenorum Tibiscensium … a trăit ani…
Descoperire:găsită în poziţie secundară căzută la exterior de zidul estic al castrului mare de la Tibiscum;
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: IV 7487;


Denumire:Bază de statuetă dolicheniană
Cod:CIL III 14502
Dimensiuni:
Inscripţie:
Traducere:
Descoperire:
Păstrare:


Denumire:Stelă funerară
Cod:IDR III/1,118
Dimensiuni:190 x 70 x 15 cm, h(litere) = 4,5 cm;
Inscripţie:D(is) M(anibus) / P(ublio) Aelio / Ariorto / IIIIviro an(nuali) m(unicipi) / D(robetae?) interfect(o) / a latronibus / vix(it) an(nis) L. Ulp(ia) / Digna con(iugi) / pientissimo / et (P(ublius) Ael(ius) fil(ius) et P(ubli) / Ael(ii) Val(ens) et Au- / darus n(epotes) b(ene) [m(erenti)] p(osuerunt)
Traducere:„Zeilor Mani, lui Publius Aelius Ariortus quattuorvir annualis (?) al municipiului D(robeta?, -ierna?) ucis de latroni (briganzi), a trăit ani 50, Ulpia Digna soţul său foarte pios şi Publius Aelius fiul, ca şi Publius Aelius Valens şi Publius Aelius Audarus nepoţii, celui care a binemeritat au pus (acest monument funerar)”
Descoperire:la Slatina, unde era clădită în zidul unei case vechi de pe malul stâng al rîului Sadova
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara


Denumire:Stelă funerară
Cod:IDR III/1,19
Dimensiuni:215 x 60 x 20 cm
Inscripţie:-
Traducere:-
Descoperire:la a. 1860 în cimitirul localităţii Pojejena, d eunde a fost dusă la casa nr.70 (P.Stojković); achiziţionată de G.Georgescu (Moldova Nouă) şi donată în 1930 Muzeului Timişoara
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara


Denumire:Stelă funerară
Cod:IDR III/1,172
Dimensiuni:107 x 80 x 17 cm, h(litere) 6,7-6,5 cm;
Inscripţie:D(is) M(anibus) / Terra te- / net corpus no- / men lapis atque / animam aer qu- / am melius fuer- / ------ / ------
Traducere:„Zeilor Mani, pământul ţine (cuprins) trupul, numele (este pe) piatră, iar sufletul (se află în) aer; cu cât mai bine ar fi fost ------”
Descoperire:la mijl. sec. al XIX-lea în Caransebeş zidită într-o clădire a comandamentului militar local, provenind deci foarte probabil din ruinele castrului Tibiscum, pe la a. 1880 a fost transportată la Muz. Timişoara
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara


Denumire:Stelă funerară
Cod:IDR III/1,92
Dimensiuni:145 x 72 x 20 cm, h(litere) = 4,8 – 5 cm;
Inscripţie:D(is) M(anibus) / Ulp(ius) Vitalio / vix(it) an(nis) XVI[I ?] / Fab(ius) Hatius / an(norum) L … X / Valentina / tit(u)l(um) ? Fecet
Traducere:Zeilor Mani, Ulpius Vitalio a trăit ani 16, Fabius Hatius ani 50 (şi ceva ?), Valentina a făcut inscripţia (monumentul)
Descoperire:castrul roman de la Mehadia, refolosită pentru blocarea porţii nordice;
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: IV 6364


Denumire:Stelă funerară
Cod:IDR III/1,160
Dimensiuni:138 x 43 x 30 cm, h(litere) = 5 cm (primul rând 7 cm);
Inscripţie:D(is) M(anibus) / Antonio / Marco / et Val(erio) Iulian – / o mil(itibus) ex Pa – / lmyra vix(erunt) a – / n(nis) XXX po(suit) Ae – / l(ius) Priscus / b(ene)merentibus
Traducere:Zeilor Mani, lui Antonius Marcus şi Valerius Iulianus, ostaşi din Palmyra au trăit ani 30, a pus Aelius Priscus celor care au binemeritat.
Descoperire:găsită în poziţie secundară reutilizată în zidul castrului mare de la Tibiscum;
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: IV 6362;


Denumire:Stelă funerară? (fragment)
Cod:IDR III/1,274
Dimensiuni:90 x 77 x 20 cm, h(litere) = 6 – 7 cm;
Inscripţie:D(is) M(anibus) / [M(arco)]? Aure(lio) Timo – / ni vet(erano)? Leg(ionis) / XIII [G(eminae)?] Var(ius)? / Firminus / tub(icen) h(eres) p(osuit)
Traducere:Zeilor Mani, lui Marcus Aurelius Timonus veteran al legiunii a XIII-a Gemina, Varius Firminus, gornist, moştenitor a pus.
Descoperire:găsită în anul 1900, în poziţie secundară reutilizată în zidul unei clădiri vechi din Sânnicolau Mare, foarte probabil adusă pe râul Mureş de la Apulum (Alba Iulia);
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: IV 6360;


Denumire:Stelă funerară (fragment)
Cod:IDR III/1,173 = CIL III 3247 (CIL III 8003)
Dimensiuni:107 x 80 x 17 cm, h(litere) = 6,5 – 7 cm;
Inscripţie:D(is) M(anibus) / Terra te – / net corpus no – / men lapis atque / animam aer qu – / am melius fuer – / …..
Traducere:Zeilor Mani, Pământul ţine (cuprinde) trupul, numele este pe piatră, iar sufletul se află în aer, cu cât mai bine ar fi fost …
Descoperire:găsită în poziţie secundară reutilizată în zidul unei construcţii militare de secol al XVIII-lea din Caransebeş, adusă foarte probabil de la Tibiscum;
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: IV 7497;


Denumire:Stelă funerară (fragment)
Cod:IDR III/1,163
Dimensiuni:49 x 75 x 26 cm, h(litere) = 5,5 – 6 cm;
Inscripţie:D(is) M(anibus) / Brisanus Au – / lusani miles co – / [h(ortis) I Vind(elicorum) ….
Traducere:Zeilor Mani, Brisanus Aulusani, soldat în cohorta I de vindilici(?) …
Descoperire:găsită în poziţie secundară reutilizată în zidul castrului mare de la Tibiscum;
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: IV 7507;


Denumire:Stelă funerară? (mic fragment)
Cod:IDR III/1,170
Dimensiuni:30 x 40 x 9 cm, h(litere) = 3,5 cm;
Inscripţie:………. / ……… / [ex n(umero) Palmyren]orum vi[xit ann(is) ….] / […….?] e x eis mili(tavit) anni[s] …. / […… T]hemhes fratr[i be -] / [nemeren]ti pos(uit) Textul palmyrean (de la stânga la dreapta)> BR TYB ….
Traducere:… din unitatea numerus de palmyreni a trăit ani…, Themhes fratelui vrednic i-a pus epitaful. Textul scris în aramaică mai pomeneşte şi un alt nume … fiul lui Taibol = Tyb(wl).
Descoperire:găsită în poziţie secundară reutilizată în zidul castrului mare de la Tibiscum;
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: (fni);


Denumire:Stelă funerară? (mic fragment)
Cod:IDR III/1,168
Dimensiuni:20 x 21 x 4 cm, h(litere) = 3,5 cm;
Inscripţie:D(is) M(anibus) / Procu[la] / Batava [vix(it)] / [a]n(nis) XXVI A ?……
Traducere:Zeilor Mani, Procula Batava a trăit ani 26,…
Descoperire:găsită în poziţie secundară reutilizată în zidul castrului mare de la Tibiscum;
Păstrare:Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, nr.inv: (fni);


» Partea 2 «

BIBLIOGRAFIE:


Sursa:
1. TOMA Claudiu, Lapidarium: de la fotografie la modele 3D. Digitizarea monumentelor epigrafice romane din cadrul Muzeului Naţional al Banatului folosind tehnica fotogrammetriei digitale, Acta Centri Lucusiensis, Centrul de studii DacoRomanistice LUCUS Timişoara, Nr.4B 2016, p.64
2. http://www.mnab.ro/lapidarium_3d
3. Inscriptiones Daciae Romanae, 1977