Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

CV CĂTĂLIN BORANGIC

Preşedinte al Asociaţiei Culturale Enciclopedia Dacica

STUDII UNIVERSITARE

1. Studii doctorale (2013–2017): Academia Română, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti. Titlul tezei: Elite militare în spaţiul nord-dunărean în secolele II a.Chr. – I. p.Chr., sub îndrumarea dr. Valeriu Sîrbu. Diplomă de doctor seria J, nr.0024437 (03.09.2018).
2. Studii universitare de masterat (2009–2011): Specializarea Preistorie, Facultatea de Istorie şi Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, şef promoţie. Diplomă de Master seria A, nr.0113832. Titlul tezei de disertaţie: Războinici nord-dunăreni în armuri de zale (sec. II a.Chr. – sec. I p.Chr.), nota 10.
3. Studii universitare de licenţă (2006–2009): Specializarea Arheologie, Facultatea de Istorie şi Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, şef promoţie. Diploma de Licenţă seria B, nr.0072187 (08.06.2010). Titlul tezei de licenţă: Armele curbe în lumea tracilor, nota 10.


ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

Lucrări ştiintifice:

A. LISTA DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE REPREZENTATIVE (cărţi şi articole în reviste sau volume)

Anul 2018

1. Tracii. Oameni, zei, războaie, Editura MeteorPress, Bucureşti, 2018, p. 224. ISBN: 978-973-728-703-8 (coautor).
2. Wagon-Models from the Second Iron Age. Journey to the Outer World or Gifts fot the Gods, în Archaeologica Bulgarica, XXII, 2, 2018, p. 15-32 (coautor).
3. Cu privire la două piese de echipament militar din Epoca Fierului, aflate în colecţiile Muzeului Şcolar din Târgu Frumos, în ArheoVest, IV, In Honorem Marian Gumă, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 24 noiembrie 2018, Vol. 1, Universitatea de Vest din Timişoara, 2018, p. 313-322 (coautor).
4. Un nou lot de artefacte recuperat pe cale judiciară, în ArheoVest, IV, In Honorem Marian Gumă, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 24 noiembrie 2018, Vol. 1, Universitatea de Vest din Timişoara, 2018, p. 341-352 (coautor).
5. Detecţia noilor paradigme ale civilizaţiei dacice, în ArheoVest, IV, In Honorem Marian Gumă, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 24 noiembrie 2018, Vol. 1, Universitatea de Vest din Timişoara, 2018, p. 373-386.
6. A recently recovered lot of iron tools and weapons originating in the area of Orăştiei Mountains, în Bruckenthal. Acta Musei, XIII, 1, 2018, p. 31-46 (coautor).
7. Un pumnal akinakes şi patru vârfuri de sageată descoperite accidental la marginea oraşului Alba Iulia, în Acta Centri Lucusiensis, nr. 6A, 2018, Timişoara, p. 17-23 (coautor).

Anul 2017

1. Seniorii războiului în lumea dacică. Elite militare din secolele II a.Chr.-II p.Chr. în spaţiul carpato-dunărean, Editura Istros, Brăila, 2017, p. 610. ISBN: 978 606 654 254-8.
2. Civilizaţia geto-dacică (II). Unelte şi ustensile din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României, Editura MNIR, Bucureşti, 2017, p. 157. ISBN: 978-973-0-25848-6 (coautor).
3. Adaptations to the Dacian Defensive System in the Danube Valley, 1st c. BC - 1st c. AD, în E. C. De Sena and C. Timoc (eds.), Romans in the Middle and Lower Danube Valley, 1st century BC – 5th century AD: Case Studies in Archaeology, Epigraphy, and History, BAR-IS (in press), 2017, p. 3-12 (coautor).
4. Arheologie experimentală. Propuneri de reconstituire a unor teci de pumnale curbe, în ArheoVest, Nr. V: [Simpozion ArheoVest, Ediţia a V-a:] In Honorem Doina Benea, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 28 noiembrie 2015, Vol. 1: Arheologie, Asociaţia "ArheoVest" Timişoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2017, p. 827-849 (coautor).
5. Dacii după căderea regatului dac, în Acta Centri Lucusiensis, 5B, Timişoara, 2017, p. 22-40.
6. Self-image of the Dacian military elites. Weapons’ decoration, în Acta Musei Tiberiopolitani, II, Strumica (Macedonia), 2017, p. 71-76.
7. Un mormânt de războinic din prima epocă a fierului descoperit la Băcăinţi-Obreje (Com. Şibot, jud. Alba), în Terra Sebus. Acta museis Sabesiensis, 9, 2017, p. 67-89, (coautor).

Anul 2016

1. Dacorum Falces. Armele încovoiate ale dacilor. Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Altip, Alba Iulia, p.292. ISBN: 978-973-117-599-7.
2. Pumnalul sica în nordul Dunării (~200 a.Chr. - 106 p.Chr.). Semiotica marţială a puterii. Editura Istros, Brăila, 2016, p.247. ISBN: 978-606-654-188-6 (coautor).
3. Repertoriul imagistic român, Ediţia Online, 2016. ISBN: 978-973-0-23249-3 (coautor).
4. Echere de metal utilizate în Munţii Orăştiei în epoca dacică, în ArheoVest, IV, In Honorem Adrian Bejan, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 26 noiembrie 2016, Vol.1, Universitatea de Vest din Timişoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2016, p.247-258 (coautor).
5. The borders of Ancient Dacia. The Danubian sector, în Studia Antiqua et Archaeologica, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2016, p.19-28 (coautor).

Anul 2015

1. Dacorum Falces. Armele încovoiate ale dacilor, Editura Academiei Române, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, ISBN 978-606-8694-31-3.
2. Concepte despre cetatea dacică, în Acta Centri Lucusiensis, nr.2B, 2014, Timişoara, p.82-143 (coautor).
3. Cu pletele în vânt pe vreme de ploaie. Aveau sau nu coifuri războinicii lui Decebal? (With the hair in the wind during the rain. Did Decebal's warriors wear helmets?), în In honorem Valeriu Sîrbu, Istros, Brăila, 2015, p.417-463.
4. Curved Dagger of the Sica Type from the North-Danubian Dacian Graves (2nd c. BC - 2nd c. AD), în Acta 14th International Colloquium of Funerary Archaeology „Funerary Practices during the Bronze and the Iron Ages in the Central and Southeast Europe”, Čačak, Serbia, 24-27 sept. 2015 (2016), p.333-357 (coautor).
5. Reconstrucţia unui scut din epoca dacică. Consideraţii de ordin istoric, tactic şi structural, în Acta Musei Porolissensis, XXXVII, 2015 (coautor).
6. Paznicii trecătorii. Mormintele dacice de pe valea Oltului, în ArheoVest, Nr. III: [Simpozion ArheoVest, Ediţia a III-a:] In Memoriam Florin Medeleţ, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 28 noiembrie 2015, Vol.1: Arheologie, Asociaţia "ArheoVest" Timişoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2015, p.369-390 (coautor).
7. Artefacte pierdute, artefacte recuperate. Consideraţii privind câteva piese de echipament militar şi civil din perioada dacică, în ArheoVest, Nr.III: [Simpozion ArheoVest, Ediţia a III-a:] In Memoriam Florin Medeleţ, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 28 noiembrie 2015, Vol.1: Arheologie, Asociaţia "ArheoVest" Timişoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2015, p.423-430 (coautor).

Anul 2014

1. Civilizaţia geto-dacică (I). Arme şi echipamente din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2014, Ed.MNIR, seria Patrimoniu. ISBN: 978-973-0-18180-7 (coautor).
2. Arme şi piese de harnaşament din epoca Regatului dac, descoperite la Bulbuc, com.Ceru-Băcăinţi, jud.Alba. Consideraţii preliminare (Weapons and Harness Items from the time of the Dacian Kingdom), în Istros, XX, 2014, p.259-310.
3. Valoarea ipotetică a echipamentului unui senior al războiului din lumea dacică, în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, 20, 2014, p.39-70.
4. Contribuţia colecţiilor particulare la îmbogăţirea patrimoniului arheologic. Un nou pumnal sica, În: ArheoVest, Nr.II: [Simpozion ArheoVest, Ediţia a II-a:] In Honorem Gheorghe Lazarovici, Interdisciplinaritate în Arheologie, Timişoara, 6 decembrie 2014, Vol.1: Arheologie, Vol.2: Metode Interdisciplinare, Asociaţia „ArheoVest” Timişoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2014, p.409-414 (coautor).
5. Tarabostele Mucapor de la Singidava, în Războaiele daco-romane ilustrate în machete, Catalog de expoziţie, partea II, 2014, p.5-10.

Anul 2013

1. Războaiele daco-romane ilustrate în machete, Catalog de expoziţie, partea I, 2013 (colaborator).
2. A fort at the edge of the Empire. Observations enabled by the discovery of two curved weapons at the Dacian fortress of Divici, în Annales d’Université „Valahia” Târgovişte Section d’Archéologie et d’Histoire, XV, 2013, p.55-75 (coautor).
3. Incursiune în fenomenul ecvestru geto-dacic. Studiu de caz „zăbala de tip tracic”, în Acta Centri Lucusiensis, nr.I-B, 2013, ed. Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus, Timişoara, p.22-47 (coautor).
4. Note pe marginea originii şi a rolului armurilor geto-dacilor în ritualurile funerare, în Acta Centri Lucusiensis, nr.I-A, 2013, ed. Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus, Timişoara, p.5-22 (coautor).
5. Femeile dacilor, în De Antiqvitate, 6, 2013, p.15-31.
6. Făuritori de arme. Metalurgia nord-dunăreană între necesitate şi specializare, în De Antiqvitate, 7, 2013, p.14-56.
7. Indispensabila Getica, în De Antiqvitate, 7, 2013, p.119-130 (recenzie).
8. Arheologie experimentală. Pumnalul de tip Sica, în ArheoVest, I, (ed. A.Stăvilă, D.Micle, A.Cîntar, C.Floca, S.Forţiu), In Memoriam Liviu Măruia, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 7 decembrie 2013, JATEPress Kiadó, Szeged, 2013, p.821-836.
9. Observaţii asupra unei variante de falx dacica, în Acta Musei Porolissensis, XXXV, 2013, p.123-135.
10. Tarabostele de la Cetăţeni, în Argesis. Studii şi Comunicări, tom XXII, 2013, p.17-26.

Anul 2012

1. Războinici nord-dunăreni în armuri de zale (partea a II-a). Reprezentările Antichităţii, în Terra Sebus, 4, 2012, p.179-209.

Anul 2011

1. Războinici nord-dunăreni în armuri de zale (sec. II a.Chr. - sec. II p.Chr.) – partea I, în Terra Sebus, 3, 2011, p.171-227.
2. Armuri de zale, meşteri şi ateliere în Dacia preromană, în Acta Musei Porolisensis, XXXIII, 2011, p.127-150.
3. Incursiune în arsenalul armelor curbe tracice. Rhomphaea, lancea-seceră sau coasa de luptă, în Bibliotheca Musei Porolissensis, XIII, vol. colectiv Identităţi culturale locale şi regionale în context european – Studii de arheologie şi antropologie istorică, In memoriam Alexandri V.Matei, Editura Mega, Editura Porolissum, 2011, Cluj-Napoca, p.215-225.

Anul 2010

1. Posibile semnificaţii magico-religioase ale utilizării armelor curbe în lumea dacică, în Terra Sebus, II, 2010, p.93-104.
2. Câteva observaţii privind cosoarele în lumea dacică, în NEMVS, 9-10, 2010, p.10-21.

Anul 2009

1. Incursiune în arsenalul armelor curbe tracice. Falx dacica, în Terra Sebus, I, 2009, p.43-61.
2. Incursiune în arsenalul armelor curbe tracice. Mahaira, în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, 15, 2009, p.47-67.
3. Sica. Tipologie şi funcţionalitate, în NEMVS, IV, 7-8, 2009, p.22-74.
4. Cuţite de luptă dacice descoperite în nord-vestul României, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, 54, 2009, p.35-42 (coautor).

Anul 2008

1. Falx dacica. Suggestion for Dacian curved typess of weapons, în Studii Dacice, Editura Mega, 2008, p.141-160.
2. Fenomenul dacoman, promotori şi aderenţi, în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, 14, 2008, p.119-137.
3. Radu Ardevan, Livio Zerbini, La Dacia Romana, Editura Rubbetino, Roma, 2007, în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, 14, 2008, p.163-165 (recenzie).
4. Falx dacica. II. Tentativă de reconstituire, în NEMVS, II-III, 3-6, 2007-2008, p.44-62.

Anul 2007

1. Festivalul Cetăţilor dacice, Cricău, 2007, în Dacoromania, 31, p.82.
2. Florin Curta, Apariţia slavilor, Editura Cetatea de Scaun, 2006, în Apulum, XLIV, 2007, p.709-711 (recenzie).

Anul 2006

1. Asociaţia Culturală Sarmizegetusa. Proiectele anului 2006, în NEMVS, I, 1-2, 2006, p.119-128 (coautor).
2. Falx dacica. I. Propunere pentru o tipologie a armelor curbe dacice, în NEMVS, I, 1-2, 2006, p.47-84.