Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (7)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (429)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

EUTROPIUS - SCURTĂ ISTORIE DE LA ÎNTEMEIEREA ROMEI

IV,6,1-3. După moartea lui Filip, regele Macedoniei, care dusese război împotriva romanilor, iar apoi dăduse şi ajutor romanilor în contra lui Antiochus, s-a răsculat în Macedonia fiul său Perseus, având numeroase trupe pregătite pentru război. Într-adevăr, el avea ca aliaţi pe Cotys, regele Traciei, şi pe cel al Illyriei, numit Gentius. Drept comandant al romanilor a fost trimis în contra sa consulul P.Licinius şi într-o luptă grea a fost învins de către rege.

VII,9. Şi pe daci i-a învins [Augustus] în mai multe lupte...

VII,23,4. El a întreprins patru expediţii: una împotriva sarmaţilor, cealaltă împotriva catiilor, iar două contra dacilor. Asupra dacilor şi catiilor a serbat un dublu triumf; împotriva sarmaţilor a obţinut doar cununa de lauri. Totuşi a suferit multe înfrângeri în aceste războaie; căci în Sarmaţia o legiune de a sa a fost nimicită împreună cu comandantul ei, iar consularul Appius Sabinius şi prefectul pretoriului Cornelius Fuscus au fost ucişi de daci împreună cu marile lor armate.

VIII,2,1. I-a urmat la tron Ulpius Traianus, ... învingând pe Decebal el a supus Dacia şi a transformat în provincie romană ţinuturile de dincolo de Dunăre, pe care le stăpânesc acum taifalii, victofalii şi tervingii. Această provincie are o circumferinţă de un milion de paşi.

VIII,6,1. După moartea lui Traian a fost făcut împărat Aelius Hadrianus. ... el a rechemat armatele din Asiria... A încercat să facă acelaşi lucru şi în Dacia, dar l-au oprit de la aceasta prietenii săi, ca nu cumva să fie daţi pe mâna barbarilor o mulţime de cetăţeni romani; deoarece Traian, după cucerirea Daciei, adusese o mulţime foarte mare de oameni din toate colţurile lumii romane pentru popularea oraşelor şi cultivarea ogoarelor: căci Dacia fusese secătuită de bărbaţi în urma lungului război al lui Decebal.

IX,8,2. Dacia, pe care Traian o alipise imperiului dincolo de Dunăre, a fost pierdută. Grecia, Macedonia, Pontul, Asia au fost devastate de goţi. Pannonia a fost pustiită de către sarmaţi şi cvazi.

IX,13,1. După acesta a luat puterea imperială Aurelian, de loc din Dacia Ripensis; ...acesta a învins cu multă vitejie pe goţi. Datorită diferitelor sale războaie norocoase, el a restabilit puterea romană în vechile ei hotare.

IX,15,1. Deoarece toată Illyria şi Moesia erau devastate, şi nu mai spera să o mai poată păstra, el a golit provincia Dacia, pe care o crease Traian dincolo de Dunăre. Romanii pe care i-a scos de pe ogoarele şi din oraşele Daciei i-a aşezat în partea de mijloc a Moesiei. Şi astfel provincia Dacia este acum în dreapta Dunării, pe când înainte fusese în stânga ei.

IX,25,1. Strângând pe dată trupe în Illyria şi Moesia, el [Galerius] s-a luptat din nou ... cu Narses în Armenia Maior... Apoi ei au purtat diferite războaie, atât împreună cât şi fiecare în parte, supunându-i pe carpi şi bastarni şi învingându-i pe sarmaţi. Din rândul acestor neamuri au aşezat o mulţime foarte mare de prizonieri la graniţele imperiului.

X,7,1. Căci şi pe goţi i-a bătut în diferite ocazii, după războiul civil, şi acordându-le în cele din urmă pacea, el şi-a asigurat în rândul neamurilor barbare o recunoştinţă nemăsurată pentru binefacerile sale.


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: Izvoare privind istoria Romîniei, Editura Republicii Populare Romîne, Bucureşti, 1964