Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (7)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

PLINIUS CEL TÂNĂR - SCRISORI

VI,31,8. ... Pe cînd împăratul se afla în Dacia, moştenitorii îi scriseseră împreună şi îi ceruseră să judece procesul. El aprobase aceasta. După întoarcerea sa fixase un termen de judecată...

VIII,4,1. Foarte bine faci că te pregăteşti să scrii despre războiul dacic. Căci ce subiect poate fi mai actual, mai bogat, mai vast, în sfîrşit, mai plin de poezie şi mai de domeniul legendelor, deşi este vorba de lucruri foarte adevărate? 2. Vei cînta rîuri noi, fluvii conduse peste cîmpii, noi poduri aruncate peste fluvii, tabere aşezate pe coastele abrupte ale munţilor, un rege alungat din reşedinţa sa, izgonit chiar din viaţă, fără ca să fi pierdut niciodată nădejdea; pe lîngă acestea, două triumfuri, din care unul a fost cel dintîi împotriva unui neam neînvins, iar celălalt cel din urmă. 3. O singură greutate, însă foarte însemnată, anume că în poezie este nespus de anevoios să te ridici la înălţimea acestor întîmplări, neînchipuit de greu chiar pentru talentul tău, care totuşi se înalţă pînă la sublim şi se întrece pe sine în lucrările cele mai măreţe. Oarecare greutăţi provin şi din faptul că numele barbare şi sălbatice, în primul rînd cel al regelui însuşi, refuză să intre în versurile greceşti. 4. Dar nu există greutăţi pe care priceperea şi stăruinţa să nu le poată învinge sau măcar atenua. Afară de aceasta, dacă i se îngăduie lui Homer, ca în raport cu nevoile versului, să scurteze, să lungească şi să schimbe cuvinte uşoare şi pe deasupra şi greceşti, de ce ţi s-ar refuza şi ţie o asemenea libertate, mai ales că nu-i căutată, ci necesară? 5. Aşadar, după obiceiul poeţilor, cheamă în ajutor zeii, iar dintre zei, pe acela pe care vrei să-l slăveşti pentru lucrurile, faptele şi planurile sale, dezleagă odgoanele corăbiei, întinde pînzele şi, dacă ai mai încercat cîndva, porneşte în larg cu tot avîntul talentului tău. Căci de ce n-aş folosi şi eu un stil poetic, cînd stau de vorbă cu un poet?

SCRISORI CĂTRE TRAIAN

74,1. Stăpîne, ostaşul Appuleius din garnizoana de la Nicomedia mi-a scris că un anume Callidromus, fiind reţinut cu forţa de brutarii Maximus şi Dionysius, cărora le închiriase munca sa, s-a refugiat la statuia ta şi, după ce a fost dus în faţa autorităţilor, a arătat că a fost cîndva sclavul lui Laberius Maximus, că a fost luat prizonier în Moesia de către Susagus şi că a fost trimis în dar de către Decebal lui Pacorus, regele părţilor, că a fost mai mulţi ani în slujba acestuia, de unde mai tîrziu a fugit şi că astfel a ajuns în Nicomedia. 2. El a fost adus în faţa mea şi după ce mi-a istorisit acelaşi lucru, am socotit că trebuie să-l trimit la tine. Am făcut aceasta cu oarecare întîrziere, deoarece am căutat o gemă (avînd pe ea chipul lui Pacorus cu semnele puterii regale), despre care pretindea că i-ar fi fost sustrasă. 3. Aş fi vrut să ţi-o trimit şi pe aceasta, dacă s-ar fi putut găsi, precum ţi-am trimis şi bulgăraşul despre care spunea că l-a adus dintr-o mină din ţara parţilor. Acesta a fost sigilat cu inelul meu, care are ca pecete o cvadrigă.


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: Izvoare privind istoria Romîniei, Editura Republicii Populare Romîne, Bucureşti, 1964