Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

LAPIDARIUM - TRADUCERI

1. COLUMNA LUI TRAIAN (CIL 6, 960)

SENATUS POPULUSQUE ROMANUS IMPERATORI CAESARI DIVI NERVAE FILIO NERVAE TRAIANO AUGUSTO GERMANICO, DACICO, PONTIFICI MAXIMO, TRIBUNICIA POTESTATE XVII, IMPERATORI VI CONSULI VI, PATRI PATRIAE, AD DECLARANDUM QUANTAE ALTITUDINEIS MONS ET LOCUS TANTIS OPERIBUS SIT EGESTUS


"Senatul şi poporul roman, împăratul Cezar, fiul divinului Nerva, Traian Augustul Germanicul, Dacicul, mare preot, tribun de 17 ori, împărat de 6 ori, consul de 6 ori, tatăl patriei, pentru a însemna cât de înalt a fost muntele din acest loc."
2. ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

IMP(erator) CAESAR NERVAE F(ilius) NERVA TRAIANUS AUG(ustus) GERM(anicus) PONTIF(ex) MAXIMUS TRIB(unicia) POT(estates) IV PATER PATRIAE CO(n)S(ul) III MONT(ibus excisis) A(mni)BUS SUP(er) A(tis viam) (f)E(cit).

3. TROPAEUM TRAIANI

TRAIANENSES TROPAEENSES, MUNICIPIUM TROPAEUM, CIVITAS TROPAEENSIUM

4. INSCRIPŢIA LUI MAXIMUS CLAUDIUS

TI(BERIUS) CLAUDIUS /
MAXIMUS VET(ERANUS) /
[S(E)] V(IVO) F(ACIENDUM) C(URAVIT) MILITAVIT /
EQUE(S) IN LEG(IONE) VII C(LAUDIA) P(IA) F(IDELI) FAC/
TUS QU(A)ESTOR EQUIT(UM) /
SINGULARIS LEGATI LE/
GIONIS EIUSDEM VEXIL/
LARIUS EQUITUM ITEM /
BELLO DACICO OB VIRTU/
TE(M) DONIS DONATUS AB IM/
P(ERATORE) DOMITIANO FACTUS DUPLI(CARIUS) /
A DIVO TROIANO(!) IN ALA SECU(N)D(A) /
PANNONIORUM A QUO ET FA(C)/
TUS EXPLORATOR IN BELLO DA/
CICO ET OB VIRTUTE(M) BIS DONIS /
DONATUS BELLO DACICO ET /
PARTHICO ET AB EODE(M) FACTUS /
DECURIO IN ALA EADE(M) QUOD /
CEPISSET DECEBALU(M) ET CAPUT /
EIUS PERTULISSET EI RANISSTO/
RO MISSUS VOLUNTARIUS HO/
NESTA MISSIONE A TERENT[IO SCAU]/
RIANO CONSULARE [EXERCI]/
TUS PROVINCIAE NOV[AE MES]/
[OPOTAMIAE


"Tiberius Claudius Maximus, veteran, a avut grijă să aşeze aceasta în timpul vieţii sale. A servit ca soldat în Legiunea VII Claudia Pia Fidelis, a fost făcut questor equitum, apoi singularis al legatului aceleiaşi legiuni, apoi vexillarius al acestei unităţi, a primit recompense de la împăratul Domiţian pentru vitejii în războiul dacic, a fost făcut duplicarius în Ala II Pannoniorum de către împăratul Traian şi a fost făcut explorator în războiul dacic şi de două ori a primit recompense pentru vitejii în războaiele dacic şi partic şi a fost făcut decurion în acceaşi ala deoarece l-a capturat pe Decebal şi i-a dus capul la Ranisstorum. A primit eliberarea ca şi voluntar de la comandantul consular Terentius Scaurianus al armatei provinciei Mesopotamia Nova."


5. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

I O M
COH I
AEL DACOR
C C A IVL MARCELLINVS
>
LEG II AVG


"Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Cel Mai Mare, Cohorta I Aelia Dacorum, sub supravegherea lui Aulus Iulius Marcellinus, centurion al Legiunii II Augusta."
6. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 205-208 e.n.)

IMPP CAES L SEPT SEVERO PIO PERT ET M AVR ANTONINO AVG ET P SEPT GETAE NOB CAES HORREVM FECER COH I AEL DAC I TRACVM C R SVB ALFENO SENECIONE COS PER AVREL IVLIANVM TR


"Pentru împăraţii, Caesar Lucius Septimius Severus Pius Pertinax şi Marcus Aurelius Antoninus Augustus şi Publius Septimius Geta, nobilul Cezar. Acest grânar a fost construit de către Cohorta I Aelia Dacorum şi de către Cohorta I Tracum, cetăţeni ai Romei, sub Alfenus Senecio, consular prin tribunul Aurelius Iulianus."


7. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 219 e.n.)

SVB MODIO IV
LIO LEG[atus] AVG[usti] PR[o]
PR[aetore] COH[ors] I (primae) AEL[ia] D[a]C[orum]
CVI PRAE[fectu] EST M[arco]
CL[audio] MENANDER
TRIB[unus]


"Sub Modius Iulius, legat al împăratului cu puteri pro-pretoriene, Cohorta I Aelia Dacorum (au construit aceasta), sub comanda tribunului Marcus Claudius Menander."
8. INSCRIPTIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

DEO COCIDIO COH I AELIA DACORVM C P TERENTIVS VALERIANVS TRIB VSLM


"Pentru zeul Cocidius, Cohorta I Aelia Dacorum, comandaţi de către tribunul Terentius Valerianus, cu hotărâre şi asa cum se cuvine şi-au îndeplinit jurământul."


9. INSCRIPţIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

SIGNIS ET N AVG COH I AEL DACORVM


"Pentru Modelul şi Divinul Spirit al Împăratului, Cohorta I Aelia Dacorum."


10. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

I O M
CO[H] I AEL
DACORVM
QVB PREEST
AMMONIVS
VICTORINVS
TRIB


"Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I Aelia Dacorum, comandată de tribunul Ammonius Victorinus"
10. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

...TO... COH I DAC QVIB PRAEEST AMM VICTORIN TRIB


"[...] Cohorta I Aelia Dacorum, comandată de tribunul Ammonius Victorinus."


11. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

> DECI SAX COH I DAC


"Centuria lui Decius Sax[us], din Cohorta I Dacorum."


12. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

...SPA SEPTIMO VIXIT ANN XXXX MIL XVIII COH I AELIA DACORVM H F C


"[Umbrelor celui plecat Hos]pes Septimus, care a trăit 40 de ani şi a servit 18 în Cohorta I Aelia Dacorum. Aici se află."


13. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

DEO MART CHORTIS PRI AEL DAC V P V CVI TRIB


"Zeului Marte, Cohorta I Aelia Dacorum au pus această ofrandă votivă cu tribunul lor."


14. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 237 e.n.)

I O M COH I AEL DACORVM C P AVRELIVS FASTVS TRIB PERPETVO COS


"Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I Aelia Dacorum comandată de tribunul Aurelius Fastus, când Perpetuus era consul."


15. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 260-268 e.n.)

I O M COH I AEL DAC POSTVMIANAC P MARC GALLICVS TRIB


"Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I Aelia Dacorum, proprietatea lui Postumus, comandată de tribunul Marcus Gallicus."


16. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 271-274 e.n.)

DEO COCIDIO
I O M COH I AEL DAC TETRICIANORVM C P POMPONIVS DESIDERATVS ... TRIB


"Zeului Cocidius [si] lui Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I Aelia Dacorum, proprietatea lui Tetricius, comandată de tribunul Pomponius Desideratus [...]."


17. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 260-268 e.n.)

I O M COH I AEL DACORVM POSTVMIANA C P PROB AVGENDVS TRIB


"Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I Aelia Dacorum, proprietatea lui Postumus, comandată de tribunul Prob[us?] Augendus."


18. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 212-217 e.n. sau 218-222 e.n.)

I O M COH I AELIA DAC ANTO


"Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I Aelia Dacorum, proprietatea lui Antoninus."


19. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 238-244 e.n.)

I O M COH I AEL DAC GORDIANA C PEST ...


"Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I Aelia Dacorum, proprietatea lui Gordian, comandată de [...]."


20. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 235-238 e.n.)

I O M D COH I AEL DAC C P FLAVIVS MAXIMIA TRIB EX EVOC C I PR MAXIMIN


"Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare din Doliche, Cohorta I Aelia Dacorum, comandată de tribunul Flavius Maximianus, la retragerea din serviciu la cererea invincibilului Princeps Maximinus."


21. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 235-238 e.n.)

I O M D COH I AEL DAC C P FLAVIVS MAXIMIANVS TRIB EX EVOC C I PR MAXIMIN


"Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare din Doliche, Cohorta I Aelia Dacorum, comandată de tribunul Flavius Maximianus, la retragerea din serviciu la cererea invincibilului Princeps Maximinus."


22. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 276-282 e.n.)

I O M COH I AEL DACORVM PROBIANA C P AVR VERINVS TRIB


"Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I Aelia Dacorum, proprietatea lui Probus, comandată de tribunul Aurelius Verinus."


23. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

D M DECIBAL ... VIX DIEBVS ... ET BLAES ...VIXSIT A X ET... VS FRATER...


"Spiritelor celui plecat Decibalus [...] care a trait [...] zile şi Blaesus [...] care a trăit 10 ani, şi [...] un frate [...]."


24. DIPLOMĂ MILITARĂ DIN BRONZ DE LA RAVENGLASS (CUMBRIA, ANGLIA, 27 Februarie 158 e.n.)

[IMPERATOR CAESAR DIVI HAD]RIANI F [DIVI TRAIANI PARTHICI NEPOS]
[DIVI N]ERVAE PRO[NEPOS T AELIVS HADRIANVS A]NTONINVS AVGVSTVS
PIVS PON[TIFEX MAXIMVS TRIBVNICIA POTESTATE X]XI
IMPERATOR II CONSVL IV PATER PATRIAE [EQVITIBVS ET]
[PEDITIBVS Q]V[I] MIL[I]TAVERVNT IN ALIS IV QVAE AP[PELLANTVR]
[AVGVSTA GALLORVM PRO]CVLEIANA ET I TVNGRORVM ET I HISPANORVM
A[STVRVM ET SEBOSIANA] GALLORVM ET COHORTIBVS XVII III
BRACARARORVM AVGVSTANORVM [ET V G]ALLORVM ET II LINGONVM ET
I AELIA [D]ACORVM ET I DELMATARVM ET I AELIA CLASSICA ET
I HAMIORVM ET II GALLORVM ET I CELTIBERORVM ET IV LINGONVM
ET I FR[IS]IAVONVM ET I AVGVSTA NERVIANA GERMANORVM MILLIARIA
ET [IV GA]LLORVM ET VII THRACVM ET I VANGIONVM ET
I VARDVL[LO]RVM MILLIARIA ET I THRACVM ET SVNT IN BRITANNIA SVB
IVLIO VERO LEGATO QVINIS ET VICENIS PLVRIBVSVE STIPENDIS
EMERITIS DIMISSIS HONESTA MISSIONE QVORVM NOMINA SVBSCRIPTA
SVNT CIVITATEM ROMANAM QVI EORVM NON HABERENT DEDIT ET
CONVBIVM [C]VM VXORIBVS QVAS TVNC HABVISSENT CVM E[S]T CIVITAS
IIS DATA AVT CV[M] QVAS POSTEA DVXISSENT DVMTAXAT SINGVLIS
ANTE DIEM III KALENDAS MARTIAS SEX SVLPICIO TERTVLLO Q TINEIO
SACERDOTE CONSVLIBVS [C]OHORTIS I AELIAE CLASSICAE CVI PRAEEST
[...] CAEDICIVS SEVERVS, EX EQVITE [...] CASSI F HELI[OPOLI]
[DESCRIPTVM ET] RECOGNITVM EX TABVLA [AEREA QVAE FIXA EST] ROMAE
IN MVRO POST TE[MPLVM DIVI A]VGVSTI AD MINERV[AM M SERVILI]
[GETAE L PVLLI] CH[RESIMI M SENTILI] I[ASI TI IVLI] FELIC[IS C BELLI]
VRBA[NI C POMPONI] STATI[ANI P OCILI PRISCI]


"Pentru împăratul Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius, fiul Divinului Hadrian, nepotul Divinului Traian Particus, strănepotul Divinului Nerva, Înalt Preot, deţinător al puterii de tribun de 22 de ori, aclamat Împărat de două ori, consul de patru ori, Părinte al Patriei sale. Cavalerilor şi infanteriştilor care au servit în patru aripi de cavalerie şi care se numesc:

Ala Augusta Gallorum Proculeiana
Ala Primae Tungrorum
Ala Primae Hispanorum Asturum
Ala Gallorum Sebosiana

şi 17 cohorte de infanterie:

Cohors III Bracaraugustanorum
Cohors V Gallorum
Cohors II Lingonum
Cohors I Aelia Dacorum
Cohors I Delmatarum
Cohors I Aelia Classica
Cohors I Hamiorum
Cohors II Gallorum
Cohors I Celtiberorum
Cohors IV Lingonum
Cohors I Frisiavonum
Cohors I Augusta Nerviana germanorum milliaria
Cohors IV Gallorum
Cohors VII Thracum
Cohors I Vangionum
Cohors I Vardullorum milliaria
Cohors I Thracum

care sunt în Britania sub legatul Iulius Verus. Către acei veterani care au servit 25 de ani sau mai mult şi au primit o lăsare la vatră onorabilă şi acelor oameni scrişi mai jos. Cetăţenia romană este garantată acelor care nu sunt deja şi căsătoria legală cu femeile pe care le au în acest moment li se dă cetăţenia sau doar unei femei cu care se căsătoreşte după aceasta.
Datată trei zile după calendele lui Marte în consulatul lui Sextus Sulpicius Tertullus şi Quintus Tineius Sacerdotos.
De la Cohorta I Aelia Classicae aflată sub comanda lui [...]. Către [...] Caedicius Severus, fost cavaler [...] fiul lui Cassius din Heliopolis.
Copiat şi verificat pe o placă de bronz care a fost postată în Roma pe zidul Divinului Augustus şi în apropiere de cel al Minervei.
[Martori au fost:]
Marcus Servilius Geta
Lucius Pullius Chresimus
Marcus Sentilius Jasus
Tiberius Julius Felix
Gaius Bellius Urbanus
Gaius Pomponius Statianus
Publius Ocilius Priscus"


25. DIPLOMĂ MILITARĂ DIN BRONZ DE LA RAVENGLASS (CUMBRIA, ANGLIA, 20 August 126 e.n.)

E]T I HAMIORVM SAGITTARIA E[T I AQVITANORVM ET I --- ET I FRISIAVONVM ET I] TVNGRORVM MILLARIA ET I AELIA D[ACORVM MILLARIA ET II GALLORVM ET II PANNONIORVM] ET II ASTVRVM ET II DELMATARVM ET II NERVIORVM [ET II LINGONVM] ET III LINGONVM ET III BRACARAVGVSTANORVM ET IIII GALLORVM ET I[III LINGONVM ET I[III BREVCORVM ET V GALLORVM ET VI NERVIORVM ET VII THRACVM [ET SVNT I]N BRITTANIA SVB TREBIO GERMANO QVIN[IS ET VICENIS PL]VRI[BVSVE STIPENDIS] EMERITIS DIMISSIS HONESTA MISSIONE QVOR[VM NOMINA SVB]SCRIPTA SVNT IPSIS LIBERIS POSTERIS[QVE EORVM] CIVITATEM DEDIT ET CONVBIVM CVM VXORIBVS Q[VAS TVNC] HABVISSENT CVM EST CIVITAS IIS DATA AVT SI QVI CAELIBES [ES]SENT CVM IIS QVAS POSTEA DVXISSENT DVMTAXAT SINGVLI SINGVLAS. ANTE DIEM XIII KALENDAS SEPTEMBRES Q TINEIO RVFO M LICINIO CELERE NEPOTE CONSVLIBVS COHORTIS II LINGONVM CVI PRAEST C HEDIVS VERVS PITTINO MERGENTE EX PEDITE ITAXAE STAMILLAE F DACO. DESCRIPTVM ET RECOGNITVM EX TABVLA AENEA QVAE FIXA EST ROMAE IN MVRO POST TEMPLVM DIVI AVGVSTI AD MINERVAM


"[... lui ... cohortele de infanterie aici enumerate ...]

Cohors Primae Hamiorum Sagittariorum
Cohors Primae Aquitanorum
Cohors Primae [...]
Cohors Primae Frisiavonum
Cohors Primae Tungrorum milliaria
Cohors Primae Aelia Dacorum milliaria
Cohors Secundae Gallorum
Cohors Secundae Pannoniorum
Cohors Secundae Asturum
Cohors Secundae Dalmatarum
Cohors Secundae Neviorum
[Cohors Secundae Lingonum]
Cohors Tertiae Lingonum
Cohors Tertiae Bracaraugustanorum
Cohors Quartae Gallorum
Cohors Quartae Lingonum
Cohors Quartae Breucorum
Cohors Quintae Gallorum
Cohors Sextae Nerviorum
Cohors Septimae Thracum

care sunt în Britania sub Trebius Germanus. Soldaţii veterani care au servit 25 de ani sau mai mult, şi au primit lăsare la vatră onorabilă şi acelor nume scrise mai jos. Lor şi copiilor lor pentru posteritate li se garantează cetăţenia. De asemenea căsătoria legală cu soţiile lor pe care le au în acest moment sau dacă sunt necăsătoriti, acelor cu care se vor căsători mai târziu, se va acorda unei singure femei, fiecărui bărbat.
Datată 13 zile înainte de Calendele lui Septembrie în consulatul lui Quintus Tineius rufus şi Marcus Licinius Celeris Nepos.
De la Cohorta II Lingonum sub comanda lui Gaius Hedius Verus. Lui Pittinus Mergens, fost infanterist din Itaxae, fiul lui Stamilla Dacul.
Copiat şi verificat pe o tabletă de bronz care a fost aşezată pe zidul Romei în spatele templului Divinului Augustus şi lângă cel al Minervei.
[Martori au fost ...]"


26. INSCRIPŢIE DE LA GHERLA (RMD-01, 00021 = IDR-01, 00007 = AE 1973, 00459 = AE 1977, 00703 = RHP 00018)

[Imp(erator) Caesa]r divi Traiani Parthici f(ilius) divi / [Nervae nep]os Traianus Hadrianus Aug(ustus) pon/[tif(ex) max(imus) t]ribunic(ia) potestat(e) VII co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) / [equit(ibus) et pe]d(itibus) qui mi(li)t(averunt) in al(is) duab(us) et coh(orte?) / [una? qua]e appell(antur) II Pannon(iorum) et I Brit/[ton(um?) c(ivium) R(omanorum) e]t I Britann(ica) quae sunt in / [Dacia Po]rolis(s)ensi sub Livio Grapo / [proc(uratore?) et ala] Britann(orum) c(ivium) R(omanorum) quae est / in Pannon(ia) inferiore quin(is) et vicen(is) / pluribusve stipend(iis) emerit(is) dimis/sis honesta missione per Marcium / Turbonem quor(um) nomina subscripta / sunt ipsis liberis posterisq(ue) eorum ci/vitatem dedit et conubium cum uxo/rib(us) quas tunc habuissent cum est / civit(as) iis data aut siqui caelibes essent / cum iis quas postea duxissent dumtaxat / singuli singulas a(nte) d(iem) IIII Id(us) Aug(ustas) T(ito) Salvio Ru/fino Minicio Opimiano Cn(aeo) Sentio Aburiano co(n)s(ulibus) / alae Brit(t)on(um) c(ivium) R(omanorum) cui praefuit / M(arcus) Minicius Marcellinus / ex gregale / Glavo Navati f(ilio) Sirm(io) / et Iubenae Bellagenti fil(iae) uxori eius Eravis(cae) / descriptum et recognitum ex tabula ae/nea quae fixa est Romae in muro post tem/plum divi Aug(usti) ad Minervam


"Împăratul cezar, fiu al răposatului Traianus Parthicus, al răposatului Nerva nepot, Traianus Hadrianus augustul, preot suprem, cu tribunicia potestas a 7-a oara, consul a 3-a oară, proconsul, călăreţilor şi pedestraşilor care au servit în două ale şi o cohortă care se numesc a II-a de Pannoni şi I de Britoni de cetăţeni romani şi cohorta I Britannica de 1000 ce sunt în Dacia Porolissensis sub comanda lui Livius Grapus procuratorul [?] şi ala I de Britani cetăţeni romani staţionată în Pannonia Inferior, după un serviciu de 25 sau mai mulţi de ani, eliberaţi din armată, cinstiţi şi răsplătiţi de către Marciu Turbo, ale căror nume se află scrise mai jos, lor copiilor şi urmaşilor le-a dat cetăţenia şi dreptul de legiuită căsătorie cu soţiile pe care le-a dat cetăţenia sau celor care erau celibi (neînsuraţi) cu acele femei pe care le vor lua după aceea, dar numai pentru câte una. A patra zi înaintea idelor lui august, Titus Salvius Rufinus Minicius Opimianus şi Cnaeius Sentius Aburianus fiind consuli. Pentru ala de Brittoni cetăţeni romani care a fost comandată de Marcus Minicius Marcellinus, fostul ostaş de rând Glavus fiul lui Navatus din Sirmium şi Iubenei fiica lui Bellagentus, soţia lui, evariscă. Acest text este copia controlată după tabla de bronz afişată la Roma pe zidul dinapoia templului fericitului Augustus lângă Minerva"


(Traducere după I.I.Russu, Inscripţiile Daciei Romane, vol.I, Bucureşti, 1975, p.88-89, Diploma Daciei VII)BIBLIOGRAFIE:


Surse:
1. Pippidi D.M., Contribuţii la istoria veche a României
2. Bucur Mitrea, Sabie dacică pe un monument din Britannia
3. http://www.roman-britain.org/places/camboglanna.htm
4. http://www.arbil.org/103daci.htm