Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

STRĂMOŞII (DECEBAL ŞI TRAIAN)

Radu Theodoru, Sandu Florea
RADU THEODORU, SANDU FLOREA
STRĂMOŞII
DECEBAL ŞI TRAIAN
EDITURA SPORT-TURISM


PERSONAJELE

DECEBAL – regele dacilor
VEZINA – marele preot
DARDA – soţia lui Decebal
COSTAS, TZINTO – fiii lui Decebal
SARMIS – sora lui Decebal
DIEGIS – fratele lui Decebal
COMOZOI, BERZOPOR, RUBOBOSTES, TARSA, EPTALA, EFTEPIR, DIDA – tarabostes – comandanţi de oaste ai lui Decebal
GEBELEIZIS, ZAMOLXIS, BENDIS – zeităţi dacice
TRAIAN – împăratul romanilor
HADRIAN, LONGINUS, SIGILLATA, LABERIUS, QUIETUS, LIVIANUS, LICINIUS – comandanţi de oaste ai lui Traian
AQUILA – centurion în armata romană


STRĂMOŞII

scenariu
RADU THEODOR
desene
SANDU FLOREA

DECEBAL ŞI TRAIAN
2

EDITURA SPORT-TURISM


- V-AM CHEMAT LA SARMIZEGETUSA SĂ HOTĂRÎM TREBURILE CELE DE OBŞTE. TRAIAN, ÎMPĂRATUL ROMANILOR, SE AFLĂ ÎN DRUM SPRE MOESIA.
- OAMENII MEI DE DINCOLO DE MUNŢII DE APUS VESTESC CĂ LEGIUNILE DIN PANONIA SE MIŞCĂ SPRE DONARIS.


- ROMANII STAU ÎN PACE DE ZECE ANI, REGE! IATĂ-I PE FIII NOŞTRI, COSTAS ŞI TZINTO! REPEDE-I ÎN ZBOR PESTE DONARIS SĂ-L PRINDĂ PE ACEST TRAIAN CARE ATÎT VĂ NELINIŞTEŞTE, BĂRBAŢI DACI!
- SĂ JUDECĂM CU ÎNŢELEPCIUNE, REGE!
- STĂPÎNE! COMOZOI CERE SĂ INTRE…


- FII BINEVENIT, COMOZOI! CE VEŞTI ADUCI?
- TRAIAN COBOARĂ PE DONARIS SPRE VIMINACIUM CU CEI MAI DE SEAMĂ OŞTENI AI ROMEI. O COBZĂ VREAU ŞI ASCULTAŢI. ZAMOLXIS NE FACE ŞTIUT PRIN ALBELE DUHURI SOLARE… CĂ BĂTRÎNUL NERVA, NEIUBIT DE OŞTIRE, DE ZEI SFĂTUIT…


- PE TRAIAN CEL DIN ITALICA NĂSCUT, RĂZBOINIC ALES AL LUI MARTE, STRĂLUCIT ÎN VIRTUŢI, L-A ALES SĂ-I FIE URMAŞ… TRAIAN JURAT-A PE JUPITER, PE LARI ŞI PE MANI, SĂ RUPĂ TRATATUL DINTRE TINE, O, REGE, ŞI NEVOLNICUL DOMIŢIAN.
- CE OM ESTE TRAIAN?
- OŞTEAN MAI PRESUS DE TOATE, DREPT ŞI NEÎNFRICAT, ÎNCHEIND FIECARE CUVÎNTARE CU VORBELE: AŞA PRECUM VOI PREFACE EU DACIA ÎN PROVINCIE ROMANĂ!


- IATĂ SOSITĂ CLIPA ÎNFRUNTĂRII CUMPLITE CU ROMA. BERZOPOR, RUBOBOSTES ŞI DIDA: SĂ SE SUNE CHEMAREA LA OASTE!
- VEGHEAŢI SĂ SE FACĂ ARĂTURILE ŞI SEMĂNĂTURILE. LA TOAMNĂ UMPLEŢI HAMBARELE CETĂŢILOR ŞI COŞĂRILE CELE DE OBŞTE.


- TOŢI OŞTENII DIN TABERE SĂ ÎNVEŢE LUPTA DUPĂ FELUL CUM LUPTĂ ROMANII. VREMEA BATE CU BUZDUGANUL ÎN PORŢILE SARMIZEGETUSEI. DIEGIS! DU-TE LA SUEBI ŞI LEAGĂ-I PRIN JURĂMÎNT: DACĂ LIBERTATEA NOASTRĂ SE PIERDE, A LOR NU MAI PREŢUIEŞTE NICI MĂCAR UN DINAR. SĂ-ŞI TRIMITĂ SOLII LA SARMIZEGETUSA. DUCEŢI-VĂ!


VIMINACIUM 99 e.n.

- IATĂ UN ÎMPĂRAT CARE, ODATĂ ALES, NU S-A DUS LA ROMA SĂ SE ÎNCORONEZE.
- PE ZEI! HADRIAN ARE DREPTATE! UMILINŢA ROMEI FAŢĂ DE DACI NU-L LASĂ SĂ DOARMĂ.
- ESTE TOT ATÎT DE ADEVĂRAT, LONGINUS, PRECUM VOI PREFACE EU DACIA ÎN PROVINCIE ROMANĂ! AM VENIT DIRECT DE PE RHIN CA SĂ PREGĂTIM RĂZBOIUL. PENTRU A SPĂLA ONOAREA ROMEI, DAR MAI ALES PENTRU A DOBÎNDI AVUŢIILE FĂRĂ SEAMĂN ALE DACIEI.


- NE VOM PREGĂTI CUM NICI O ARMATĂ ROMANĂ N-A FOST PREGĂTITĂ! VREAU SĂ ÎNCONJURĂM DACIA CU DRUMURI ŞI CASTRE MILITARE. ASTFEL ÎL VOM SUGRUMA PE DECEBAL ÎN BRAŢELE DE FIER ALE ROMEI.
- ŞI DUPĂ ACEEA?
- VOM ÎMBOGĂŢI IMPERIUL ŞI VOM ÎMPLINI VOCAŢIA ROMEI: ACEEA DE A CONSTRUI!


- CA SĂ POŢI TRECE PESTE DANUBIUS VA TREBUI SĂ RIDICI UN CASTRU LA DROBETA, ÎMPĂRATE!
- EŞTI INGINERUL MEU PENTRU MOESIA BALBUS. RIDICĂ UN CASTRU ÎN ŢARA LUI DECEBAL. LONGINUS! CINCISPREZECE LEGIUNI SĂ FIE PUSE ÎN MARŞ SPRE DACIA. SIGILLATA! ŢI-AM PORUNCIT SĂ CUMPERI CĂPETENII DACE PENTRU SPIONII DIN CENTURIA INFESTA ABDITA!
- CĂPETENIILE DACILOR NU SE VÎND, ÎMPĂRATE! ÎŞI TEM LIBERTATEA.


- CE VEŞTI DE LA DECEBAL? CÎTĂ OŞTIRE ARE?
- PESTE O SUTĂ DE MII.
- JUPITER ŢI-O JUR! NU VOI AVEA ODIHNĂ PÎNĂ NU VOI TRANSFORMA DACIA ÎN PROVINCIE ROMANĂ!


25 MARTIE 101 e.n.

- ROMA TE SĂRBĂTOREŞTE, ÎMPĂRATE! PLECAREA TA LA RĂZBOIUL CU DACII SEAMĂNĂ CU UN TRIUMF.
- HADRIAN, CÎND ESTE GATA PODUL?
- PESTE CÎTEVA CEASURI ÎMPĂRATE!


- PENTRU VITEJIA ŞI CURAJUL VOSTRU VĂ VOI RĂSPLĂTI REGEŞTE… SĂ PURTĂM VULTURII IMPERIULUI PE VÎRFURILE LOR. PESTE DANUBIU SE RIDICĂ MUNŢII CEI BOGAŢI ÎN AUR AI DACIEI! RĂZBOINICI AI ROMEI! RIDICAŢI CASTRE CA SĂ RĂMÎNEM!
- COLOANA LUI LABERIUS VA URCA LA TIBISCUM PE VĂILE APELOR. NOI VOM URMA DRUMUL LUI CORNELIUS FUSCUS! ÎNTĂRIŢI FIECARE LAGĂR!


- COMOZOI! CARE ESTE TRAIAN?
- CEL ÎN ZALE STRĂLUCITOARE SARMIS.
- AM SĂ-L VESTESC CĂ AICI ESTE SACRUL PĂMÎNT DACIC. APRINDE FRUNZARELE.


- DACII! TOŢI MUNŢII NE PRIVESC, O, TRAIAN IMPERATOR!
- DECEBAL VA ŞTII ÎNCĂ ÎN SEARA ASTA CĂ AM TRECUT DANUBIUL!


TAPAE 101 e.n.

- DIN SUNETUL LUMINII TALE, BENDIS, ZEIŢĂ LUNĂ, TAINIC CĂZÎND PE A CERBILOR POTECĂ SE-NTRUPEAZĂ VECHEA CREDINŢĂ NE-NVINSĂ ÎN CRUDE RĂZBOAIE. SUNTEM AICI ÎNTRE SACRE IZVOARE DE APE, PUHOIUL ROMAN SĂ-L STĂVILIM CU VAJNICĂ LUPTĂ. ZAMOLXIS CU VOI, RĂZBOINICI AI DACIEI!


- ODIHNIŢI-VĂ RĂZBOINICI DACI! ŞI MÎINE FIŢI GATA DE LUPTĂ! SĂ NU TRĂDEZ LIBERTATEA! PE DACIA, PE TIMP, PE CREDINŢA ÎN ZEI JUR PE CAPUL CELOR DOI FII, BEŢI DIN APA SFÎNTĂ DONARIS, PÎNGĂRITĂ DE ROMANI!


- ROMANII S-AU AŞEZAT ÎN TABĂRĂ, VEZINA. OŞTIREA LUI LABERIUS MAXIMUS S-A UNIT CU CEA A LUI TRAIAN.
- ZEII TE-AU ALES PE TINE SĂ ÎNFRUNŢI URGIA. DE O SUTĂ DE ANI ROMA NE DOREŞTE PIEIREA. ÎŢI LEGI NUMELE DE SOARTA DACIEI, DECEBAL!


- GEBELEIZIS ESTE MÎNIAT, REGE. ZEIŢA LUNĂ SE ASCUNDE ÎN NORI. MÎINE VA FI FURTUNĂ!
- IMPLORĂ-L PE ZAMOLXIS CA VÎNTUL SĂ DUCĂ PLOAIA ÎN OCHII ROMANILOR. EU ÎL VOI RUGA SĂ OCROTEASCĂ PE CEI DOI FII AI MEI, COSTAS ŞI TZINTO, SPERANŢELE INIMII MELE!


- NU-I PUTEM ÎNVINGE PE DACI DECÎT DACĂ-I SCOATEM ÎN CÎMP DESCHIS CA TU QUIETUS, SĂ LE ZDROBEŞTI ARIPILE CU CAVALERIA MAURĂ.
- SE VEDE O SOLIE, ÎMPĂRATE!
- ÎNAINTEAZĂ LUPTELE. OARE DE CE SE TEM?


- NU PAR SĂ FIE DACI. MAI CURÎND MARCOMANI. TĂLMĂCEŞTE SOLIA, ROMANULE! PACEA ESTE SINGURUL LUCRU ÎNŢELEPT PENTRU NOI TOŢI…
- GREŞEŞTI MARCOMANULE! IATĂ RĂSPUNSUL NOSTRU: SĂ SE SUNE ATACUL!


- VICLENIE! ROMANII VOR SĂ COBORÎM ÎN VALE SĂ NE ZDROBEASCĂ PRIN MULŢIMEA LOR! EPTALA! IA-L PE COSTAS, FIUL MEU.


- ŞI CU CĂLĂRIMILE COSTOBOCILOR CĂDEŢI DIN CODRI ASUPRA ROMANILOR. TZINTO!
- PORUNCĂ, REGE!
- DU-TE, FIULE, ŞI CU ARCAŞII APULLI AJUTĂ-L PE EFTEPIR! VEZINA! LUPTĂTORII DACI S-AU ÎMPUŢINAT. SĂ NE VADĂ ÎN PRIMELE RÎNDURI!
- DECEBAL! GEBELEIZIS ADUCE FURTUNA.


- SĂ SUNE BUCIUMELE! AQUILA! TIMPUL NU TE-A ÎNVĂŢAT NIMIC! NICI PE TINE, DECEBAL!


- AR TREBUI SĂ FIE ULTIMUL SFAT!
- PENTRU SARMIS


- LONGINUS, DECEBAL A INTRAT ÎN LUPTĂ! ÎNSEAMNĂ CĂ NU MAI ARE OSTAŞI! ZEII DACILOR ADUC FURTUNA, ÎMPĂRATE!
- GEBELEIZIS!
- NU ROMANII NE ÎNFRÎNG!


- ZEII NE ÎNFRÎNG!
- GEBELEIZIS S-A MÎNIAT PE DACI, O, REGE!
- TACI!


- COSTAS, FIU DE REGE! ALEARGĂ ŞI SPUNE-I LUI DECEBAL SĂ NE TRIMITĂ AJUTOR!
- NU PLEC DIN LUPTĂ, EPTALA! ZAMOLXIS CU NOI!
- LA LUPTĂ!


- GEBELEIZIS NE SPULEBRĂ! ZEII SUNT ÎMPOTRIVA NOASTRĂ! O, REGE, ZAMOLXIS L-A CHEMAT LA SINE PE COSTAS! PE EPTALA GEBELEIZIS L-A TRĂZNIT!
- VEZINA! SUNAŢI RETRAGEREA, NE AŞTEAPTĂ MUNŢII, CETĂŢILE ŞI DACIA!


- IATĂ-NE ÎNFRÎNŢI ŞI TALPĂ STRĂINĂ CALCĂ PĂMÎNTUL SACRU AL DACIEI…
- MĂ DUC SOLIE LA TRAIAN! POATE-L OPRIM MAI CURÎND CU FĂGĂDUIALA DECÎT CU ARMELE.
- DACIA NU ESTE ÎNCĂ ÎNFRÎNTĂ, SARMIS.
- AM SĂ-L ATAC PE TRAIAN ÎN MOESIA SPRE A-L SILI SĂ SE RETRAGĂ DIN DACIA.


- CINSTIŢI RĂZBOINICI ŞI SOLI SARMAŢI ŞI ROXOLANI! ŞI TU, VITEAZULE SUSAGUS, CĂPETENIE ROXOLANĂ. A SOSIT VREMEA SĂ-I LOVIM PE ROMANI ÎN MOESIA. ACUM, CÎND APELE LUI DONARIS AU ÎNGHEŢAT ŞI TRAIAN NU-ŞI POATE FOLOSI CORĂBIILE!
- VOM FI ALĂTURI DE TINE, REGE!


- REGE, MI-AI LUAT LUMINA OCHILOR, PE IUBITUL MEU FIU TZINTO, DUPĂ CE MI L-AI TRIMIS LA ZAMOLXIS PE COSTAS.
- INIMA TA TREBUIE SĂ FIE TARE, DARDA, URGIA DE-ABIA ÎNCEPE. AU MAI RĂMAS TOT MAI PUŢINI RĂZBOINICI DACI DE CREDINŢĂ, VEZINA.

IARNA ANULUI 102

- REGELE DACILOR VREA SĂ-L ATRAGEM PE TRAIAN DINCOLO DE DONARIS.


- PE ZEI! MĂ TEM! RĂZBOINICII DACI AU PIERIT.
- N-AM MAI RĂMAS DECÎT CU TĂRIA CUGETELOR ŞI SETEA DE LIBERTATE DARDA, SOŢIA MEA CREDINCIOASĂ.
- SĂ-I PUSTIIM CASTRELE! SĂ-I SPULBERĂM OŞTILE AFLATE LA IERNATEC. GHEAŢA NU ŢINE DECÎT CETE MICI, SUSAGUS.


- ROMANII SUNT MEŞTERI AŞEZAŢI, NEPOATE TZINTO.
- CLĂDESC TEMEINIC ÎN PIATRĂ, DIN CAUZA ASTA SUNT DE TEMUT, UNCHIULE.
- DIEGIS, IARNA ESTE BLÎNDĂ, APELE SFINTE TREC PESTE PODUL DE GHEAŢĂ. ÎN ZECE ZILE TRAIAN POATE COBORÎ PE FLUVIU PÎNĂ LA DUROSTORUM.


- CU LEGIUNILE XI CLAUDIA, XIII GEMINA ŞI XV GEMINA MARIA VICTRIX. TRAIAN, LUPTÎND CU NOI, AICI, DECEBAL VA RECUCERI CE AM PIERDUT ÎN VARĂ. CUM TE ÎNTORCI, DIEGIS, DACĂ SE DEZGHEAŢĂ DONARIS? ÎNTÎI SĂ NE BATEM CU TRAIAN, ŞI APOI VOM VEDEA, COMOZOI!
- BUCATELE LUI CALLIDROMUS RIVALIZEAZĂ CU BUCATELE ZEILOR! ZEII MĂ PROTEJEAZĂ, LONGINUS! BARBARII NU VOR PUTEA TRECE DANUBIUL ŞI-I VOI ZDROBI PENTRU TOTDEAUNA!


ADAMCLISI 102 e.n.

- FRAŢI ŞI PRIETENI SARMAŢI ŞI ROXOLANI! LĂSAŢI-I PE ROMANI SĂ SE ÎNCLEŞTEZE CU NOI. LOVIŢI-LE ARIPILE, DACĂ NE VOR BIRUI.
- AŞA VA FI!
- MOARTE ROMANILOR!


- AŞTEAPTĂ! ESTE O VICLENIE! UNDE SUNT SARMAŢII ŞI ROXOLANII?
- SĂ INTRU ÎN LUPTĂ ÎMPĂRATE?
- STRATEGIA LUI MERITĂ TOATĂ CINSTEA. DACĂ NU L-AŞ DUŞMĂNI DE MOARTE, L-AŞ VREA DE ALIAT PE DECEBAL: LEGIUNILE SUNT ÎN PRIMEJDIE! DACII SUNT MAI ÎNVERŞUNAŢI CA ORICÎND!


- PE ZAMOLXIS! PRIETENII NOŞTRI SUNT PREA GRĂBIŢI SĂ PRADE TABĂRA ROMANILOR ÎNAINTE DE A-I ÎNVINGE!
- QUIETUS! ATACĂ-I! LONGINUS! INTRĂ ŞI TU ÎN LUPTĂ!


- VICTORIA ESTE ÎN SĂBIILE NOASTRE!
- SĂ INTRE ÎN LUPTĂ REZERVELE! SĂ INTRE ÎN LUPTĂ RĂNIŢII UŞOR! DACĂ VOM ÎNVINGE, VOI RIDICA AICI UN MONUMENT CARE SE VA NUMI TROPAEUM TRAIANI.


- CUMPĂNA SE APLEACĂ SPRE TRAIAN, DIEGIS!
- SĂ-I SMULGEM BIRUINŢA, COMOZOI!
- NU MAI AVEM OŞTENI, O, ZEI! MAURII ÎI ÎNVING PE ROXOLANI! SARMAŢII DAU ÎNAPOI!
- SUNĂ RETRAGEREA, DIEGIS!


- REGELE ARE NEVOIE DE RĂZBOINICI LA SARMIZEGETUSA!
- ÎN ZORI TREC ISTRUL! AŞTEAPTĂ SĂ ADUNĂM LEMN PENTRU PLUTE. SĂ FACEM, LUNTRI ŞI BURDUFE! GHEAŢA ESTE SUBŢIRE RIPAS!
- O SĂ TRECEM ÎN GOANĂ, DIEGIS!
- SÎNTEŢI PREA GREI, RIPAS!


- ÎNAINTEEE!
- ROXOLANII AU ÎNCEPUT TRAVERSAREA. POATE VOR REUŞI! SĂ TE AUDĂ ZEII!

PRIMĂVARA ANULUI 102

- ZAMOLXIS NE FACE ŞTIUT PRIN ALBELE DUHURI SOLARE CĂ POPORUL DAC ŞI SARMIZEGETUSA-MPREUNĂ CU FALNICII MUNŢI, CU CODRII DE NEGRU MOLID,


- URGIE!
- RIPAS A PLĂTIT CU VIAŢA UŞURINŢA LUI. GHEAŢA A CEDAT. BENDIS, LUNĂ ZEIŢĂ, A NOPŢII CRĂIASĂ, ŞI TU, DONARIS, AL DACILOR TATĂ ŞI MUMĂ, PLECAŢI-VĂ LA TRISTA RUGARE, ÎNGĂDUIND OŞTIRII ÎNVINSE SPRE CUIB, DE VULTURI SĂ ZBOARE!
- PURCED LA RĂZBOIUL CU COTROPITORUL. SINGURI RĂMAS-AM NOI ÎN CETATEA MUNŢILOR. VREŢI SĂ NE ÎNCHINĂM ROMEI, ORI, VREŢI SĂ LUPTAŢI PÎNĂ LA CAPĂT?
- DECÎT SĂ ÎMPODOBIM CARUL DE TRIUMF AL LUI TRAIAN, MAI BINE MOARTEA ÎN LUPTĂ!
- MAI SÎNTEM ÎN STARE SĂ PURTĂM ARMELE!
- DU-NE LA LUPTĂ, REGE!


- SÎNT CÎTĂ FRUNZĂ ŞI IARBĂ, SARMIS…
- ESTE OASTEA LUI LABERIUS MAXIMUS, FRATE DIEGIS!
- ISCOADELE MELE SPUN CĂ MAURII VIN PE VALEA LUI MARIS.
- DECEBAL AR TREBUI SĂ-ŢI RETRAGĂ OŞTILE LA SARMIZEGETUSA…


- REGELE VA LUPTA PENTRU FIECARE CETATE. PENTRU FIECARE MUNTE. CE PUŢINI AM RĂMAS, STRĂLUCIŢILOR!
- REFACEŢI RÎNDURILE! PENTRU GLORIA ROMEI, ÎNAINTEEE!


- DU-TE DECEBAL! LUPTĂ ÎN MUNŢI, LIBER CA VULTURUL. CETATEA MEA O APĂR EU ÎNSĂMI.
- AI DREPTATE SARMIS. DIEGIS! TARSA! VENIŢI CU MINE!


- AQUILA! AI SĂ-ŢI LAŞI OASELE AICI!
- DĂ-TE PRINSĂ, SARMIS!
- VINO SĂ MĂ ROBEŞTI, AQUILA!
- CE MAI PUTEM FACE, DECEBAL?
- SĂ-I MĂCINĂM DIN MUNTE ÎN MUNTE… DIN CETATE ÎN CETATE ÎNCÎT NICI TRAIAN SĂ FIE BUCUROS CÎND TE VEI DUCE LA EL CA SOL DE PACE, FRATE DIEGIS!


- IATĂ-MĂ SARMIS!
- APĂRĂ-TE, AQUILA!
- DACĂ MĂ ÎNVINGI, EŞTI LIBERĂ, SARMIS!
- DACĂ TE ÎNVING, EŞTI PIERDUT, AQUILA!
- DĂ-TE PRINSĂ, SARMIS!


- AVEM VIAŢA ÎN FAŢA NOASTRĂ, DRAGOSTEA MEA.
- AQUILA, TEME-TE DE MINE PÎNĂ LA MOARTE!
- CENTURIOANE! AM GĂSIT STINDARDUL LEGIUNII A V-A ALAUDE! ARME! TROFEELE LUATE DE DACI!


- ÎMPĂRATE! ÎŢI CER PROTECŢIA PENTRU SARMIS, SORA LUI DECEBAL!
- TE NUMESC TRIBUN MILITAR, RĂSPLĂTINDU-ŢI VITEJIA, AQUILA! TRAIAN NU LUPTĂ ÎMPOTRIVA FEMEILOR DACE… ŢI-O DĂRUIESC PE SARMIS!
- FEMEILE DACE SUNT MAI CRUDE DECÎT AMAZOANELE.


- CUCERIŢI-LE INIMILE DUPĂ CE LE VEŢI UCIDE BĂRBAŢII! SĂ VINĂ FABRII ŞI SĂ DĂRÎME ACEST CUIB DE ŞERPI! DUPĂ CE VOM DĂRÎMA CETĂŢILE DACILOR, VOM CLĂDI ORAŞELE CIVILIZAŢIEI ROMANE… PENTRU DACIA, ISTORIA S-A OPRIT AICI.
- A RĂMAS DECEBAL CU SARMIZEGETUSA, ÎMPĂRATE!
- SOLIE DE LA DECEBAL, REGELE DACILOR!
- VICLEANUL!
- POATE ŢI-O CERE PE SARMIS, AQUILA!


- MUNCA DE VEACURI, VIAŢA, AVUŢIA ŞI SUDOAREA DACILOR – PULBERE SUB TALPA COTROPITORULUI…
- REGELE DACILOR DECEBAL PRIN MINE, DIEGIS, FRATELE SĂU, GLĂSUIEŞTE AŞA: TRAIAN, ÎMPĂRAT AL ROMANILOR, PRIMEŞTE PE DECEBAL AICI…


- ORI, DE VREI, TRIMITE SOLI LA SARMIZEGETUSA SĂ FIE PACE!
- LA SARMIZEGETUSA ÎNSĂMI CU OASTEA MEA POT INTRA! CA SĂ NU MAI CURGĂ SÎNGE, VOI TRIMITE SOLI. DUCEŢI-VĂ! NU ÎNAINTE DE A VEDEA CE VOI FACE DIN DACIA. PUNEŢI FOC!


SARMIZEGETUSA

- LIVIANUS, TOATĂ DACIA S-A RIDICAT ÎN ARME!
- MEMOREAZĂ TOTUL, LICINIUS SURA! TRAIAN VREA SĂ ŞTIE CUM ESTE APĂRATĂ SARMIZEGETUSA.
- NUMAI INTRAREA ASTA NE VA COSTA SUTE DE MORŢI.
- IMPERIUL ESTE NESFÎRŞIT, SURA.


- PE ZEI! ACEASTĂ SARMIZEGETUSA NU MI SE PARE DELOC „BARBARĂ” LICINIUS.
- TOCMAI DE ACEEA TREBUIE SĂ PIARĂ, SPRE A SUPRAVIEŢUI ROMA, PRIETENE.
- SALVE, DECEBAL, REGE AL DACILOR!
- VEZINA, DIEGIS, ZAMOLXIS! IATĂ ROMANI ÎNARMAŢI INTRÎND ÎN SARMIZEGETUSA. NU ŞTIU CE MĂ ÎMPIEDICĂ SĂ-I DAU MORŢII!
- ÎNŢELEPCIUNEA ŞI DACIA, DECEBAL!


- SÎNT CLAUDIUS LIVIANUS, PREFECTUL PRAETORIULUI! DIN PORUNCA ÎMPĂRATULUI ROMEI ŞI STĂPÎN AL LUMILOR, NERVA TRAIAN, TE ASCULT!
- ZAMOLXIS FACE ŞTIUT PRIN ALBELE DUHURI SOLARE CĂ DECEBAL ŞI SARMIZEGETUSA ÎMPREUNĂ, PLECÎNDU-SE SUB AL SORŢII CRUG NEPRIELNIC, PRIMESC SOLIA ROMEI.
- LIVIANUS ŞI SURA ÎŢI CINSTESC VITEJIA ŞI ÎNŢELEPCIUNEA. ÎMPĂRATUL ROMEI ŞI AL LUMILOR TE AŞTEAPTĂ MÎINE LA AMIAZĂ.


- ÎN TABĂRĂ, PENTRU ÎNCHINARE!
- VOI FI!


- O FACI PENTRU DACIA. CALCĂ-ŢI MÎNDRIA PENTRU BINELE OBŞTEI.
- MAI BINE MORT DECÎT SĂ CAD ÎN GENUNCHI ÎN FAŢA LUI TRAIAN!


- VOM CĂDEA NOI!
- CÎŞTIGĂ TIMP, IARNA ESTE APROAPE.
- ROMANII OSTENIŢI DE RĂZBOI AU AJUNS LA PORŢILE SARMIZEGETUSEI. CUGETĂ DECEBAL! ZAMOLXIS SĂ-ŢI FIE ÎN SPIRIT. SARMIZEGETUSA ŞI FAPTELE TALE SÎNT TEMEINICITE ÎN PIATRĂ ŞI SÎNGE… CUGETĂ REGE ŞI TRECI ÎN LEGENDĂ!


- FIE! VOI MERGE LA TRAIAN SĂ-I CER PACEA PENTRU DACIA! NU NE-AU ÎNFRÎNT NICI CU VITEJIA, NICI CU ÎNŢELEPCIUNEA ŞI ŞTIINŢA RĂZBOIULUI… NE-AU ÎNFRÎNT PRIN MULŢIME, STRĂŞNICIE OSTĂŞEASCĂ ŞI POATE PRIN NEVOILE TIMPULUI. SĂ NU UIŢI NICIODATĂ, TZINTO!
- JUR PE ZAMOLXIS SĂ NU UIT, TATĂ ŞI REGE!


- SALVE, DECEBAL!
- SALVE, AQUILA!
- AM JURAT PE JUPITER ŞI PE MARTE SĂ NU ÎNCHID OCHII PÎNĂ CÎND STINDARDUL LEGIUNII MELE NU VA FI SMULS DIN MÎNA TA ŞI OFENSA ROMEI NU VA FI SPĂLATĂ ÎN SÎNGE!
- ŢI-AI ŢINUT JURĂMÎNTUL! CINSTE ŢIE, AQUILA!
- MI-AI DĂRUIT VIAŢA DE TREI ORI. SARMIS ESTE ÎN CORTUL MEU… ÎI REDAU LIBERTATEA!
- TREBUIA SINGURĂ SĂ-ŞI IA VIAŢA! SORA REGELUI NU CADE VIE ÎN MÎINILE DUŞMANULUI!
- DAR ÎN MÎINILE CELUI CARE O CERE ÎN CĂSĂTORIE FRATELUI ŞI REGELUI?


- ESTE VREMEA CA DOMITIAN ŞI ROMA SĂ ÎNŢELEAGĂ… MI-AI SPUS ODINIOARĂ. ESTE VREMEA CA DECEBAL ŞI DACIA SĂ ÎNŢELEAGĂ, ÎŢI SPUN!
- CE VOR VREA ZEII, AQUILA! SPUNEI LUI SARMIS CĂ DECEBAL AŞTEAPTĂ. PE ZEI! DECEBAL ÎNCĂ AŞTEAPTĂ!


ACEASTĂ CARTE A FOST TIPĂRITĂ LA COMBINATUL POLIGRAFIC „CASA SCÎNTEII” BUCUREŞTI 1981

Redactor: ARETY ANASTASESCU
Tehnoredactor: MIHAIL CÂRCIOG
Bun de tipar: 21.IV.1981
Coli de tipar: 8
Comanda nr.: 10073


EDITURA SPORT-TURISM

„Acest volum – al doilea dintr-o serie care îşi propune să ilustreze Istoria poporului român – este istorie vie, în mişcare, profundă, cuceritoare şi spectaculoasă. Autorii au reuşit, unul cu puterea magică a cuvîntului, celălalt prin forţa sugestivă a imaginii, să readucă ochilor, din adîncul trecutului, figuri legendare, nepieritoare secvenţe desprinse din Coloana infinită a acestui neam.
Modalitatea de abordare, fascinantă şi cuprinzătoare, presupune gust estetic, dragoste faţă de istorie, dorinţa de-a cuceri cititorii. Aceste trei deziderate sînt respectate şi realizate din plin.”
Mircea Micu

2

Lei 18,50BIBLIOGRAFIE:


Sursa: DiscoverHistory.ro, prin programul „Voluntariat ENDA