Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ACTA MVSEI NAPOCENSIS

Acta Musei Napocensis este revista ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, apărută pentru prima dată în anul 1964, la doi ani după înfiinţarea Muzeului de Istorie Cluj.
Fondatorul acesteia, precum şi primul director al colegiului de redacţie a fost academicianul prof. dr. Constantin Daicoviciu, cel care a fost şi directorul Muzeului de Istorie din Cluj, dar şi rector al Universităţii “Babeş-Bolyai”, susţinător al culturii clasice şi sufletul şcolii arheologice clujene. Printre membrii colegiului de redacţie al revistei s-au numărat de-a lungul anilor nume cunoscute ale intelectualităţii clujene, istorici renumiţi precum P. Bunta, H. Daicoviciu, Şt. Ferenczi, I. Kovács, M. Macrea, Şt. Pascu, G. A. Protopopescu, I. I. Russu, N. Vlassa, adăugându-se ulterior N. Cordoş, I. Glodariu, Gr. Marian, I. Mitrofan, Fr. Pap, C. Pop, E. Glodariu, I. V. Ciupea, D. Alicu, Gh. Lazarovici, Şt. Matei, V. Vesa, R. Ardevan, S. Cociş, E. Iaroslavschi sau N. Gudea.
Revista acoperă o arie tematică largă din domeniul istoriei, studiile, notele şi discuţiile publicate reflectând rezultate ale cercetărilor arheologice, istorice, privind istoria artelor, studiile clasice, muzeologia, dar şi conservarea şi restaurarea.
Al X-lea volum, editat în 1973, este dedicat memoriei lui Constantin Daicoviciu, stins din viaţă în acest an. În perioada 1976-1984 redactor responsabil al revistei a fost Hadrian Daicoviciu.
Începând cu numărul 26-30 (1989-1993) publicat în 1994 revista se reorganizează, de acum fiind editate două volume distincte, unul pentru secţiunea Preistorie – Istorie Veche – Arheologie (I), altul pentru secţiunea Istorie (II). În perioada 1998-2008 redactor responsabil al revistei este Ioan Piso, iar începând de la numărul 35 (1998) revista capătă un aspect nou, articolele fiind publicate în limbi de circulaţie internaţională, în cuprinsul următoarelor numere regăsindu-se şi numele unor renumiţi cercetători din străinătate.
Acta Musei Napocensis a ajuns la 53 de numere editate, în care se regăsesc unele dintre cele mai importante studii din domeniu.
Revista este difuzată în 47 de biblioteci din ţară şi 216 biblioteci din străinătate, ajungând în 26 de ţări cum sunt Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Franţa, Elveţia, Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii, Ungaria.

Website: https://amn.mnit.roNr.I, 1964 [descarcă numărul integral (50MB)]

Acad. DAICOVICIU C., Cuvînt înainte, (pag.V)

• Insurecţia armată din august 1944 — cotitură istorică în viaţa poporului român, (pag.1)

STUDII
FERENCZI G., FERENCZI Şt., Săpăturile de salvare de la Doboşeni, (pag.39)
FERENCZI Şt., Contribuţii la cunoaşterea aşezării întărite din epoca hallstattiană de la Someşul Rece, (pag.67)
CRIŞAN E., Un craniu trepanat din necropola scitică de la Cristeşti, (pag.79)
CRIŞAN H. I., Morminte inedite din sec.III î.e.n. în Transilvania, (pag.87)
DAICOVICIU H., Addenda la „Aşezările dacice din Munţii Orăştiei”, (pag.111)
CHIRILĂ E., Relaţiile dintre daci şi romani pînă la expediţia lui M.Vinicius, (pag.125)
BODOR A., Contribuţii la problema cuceririi Daciei, (pag.137)
Acad. DAICOVICIU C., PROTASE D., O diplomă militară din Dacia Porolissensis. Ştiri noi despre organizarea Daciei romane, (pag.163)
RUSSU I. I., Materiale epigrafice din estul Daciei, (pag.181)
MITROFAN I., Contribuţii la cunoaşterea oraşului Napoca, (pag.197)
WINKLER I., Despre circulaţia monetară la Porolissum, (pag.215)
BIELZ I., Castelul de la Buia, (pag.225)
BUNTA M., Contribuţii la istoria destrămării breslelor din Cluj, (pag.237)
TÓTH-GÁSPÁR M., Condiţiile de muncă şi de viaţă ale minerilor din Valea Jiului si luptele lor greviste pînă la sfîrşitul sec.XIX, (pag.255)
FODOR L., Acţiuni de luptă ale muncitorilor ceferişti din Cluj în ianuarie — februarie 1933, (pag.287)

REFERATE ŞI COMUNICĂRI
MACREA M., CRIŞAN H. I., Două decenii de cercetări arheologice şi studii de istorie veche la Cluj (1944-1964), (pag.307)
VLASSA N., Materiale neolitice de la Tikos (R.P.Ungaria) în Muzeul de Istorie din Cluj, (pag.367)
KOVACS I., Apariţia primelor maşini agricole perfecţionate în Transilvania, (pag.377)
PAP Fr., Regulamentul provizoriu din 1857 pentru servitorii agricoli, (pag.387)
VAJDA L., Începuturile dezvoltării mineritului de cărbuni în Transilvania, (pag.397)
BUNTA P., Revoluţia populară din ţara noastră — necesitate obiectivă, (pag.421)
HAGAN T., Contribuţia sindicatelor revoluţionare conduse de P.C.R. în sprijinirea frontului antihitlerist, (pag.441)

NOTE ŞI DISCUŢII
VLASSA N., În legătură cu neoliticul timpuriu de la Dîrţu-Ceahlău, (pag.463)
CHIRILĂ E., Un pasaj din Scholia Bernensia despre daci, (pag.465)
ŢINTEA H., KOVACS C., Compoziţia chimică a unor monede de argint din antichitate, (pag.469)
ŢEPOSU-DAVID L., Teracote reprezentînd pe Venus, (pag.473)
RUSSU I. I., Note epigrafice. Seria VII, (pag.477)
GLODARIU I., În legătură cu „torna, torna, fratre”, (pag.384)

• Lista prescurtărilor, (pag.489)


Nr.II, 1965 [descarcă numărul integral (88MB)]

PASCU Şt., Concepţia istorică a lui Nicolae Iorga, (pag.1)

STUDII ŞI MATERIALE
VLASSA N., Cercetări arheologice în regiunile Mureş - Autonomă Maghiară şi Cluj, (pag.19)
CRIŞAN H. I., Săpături şi sondaje în valea mijlocie a Mureşului, (pag.39)
FERENCZI Şt., Cimitirul scitic de la Ciumbrud (Partea I), (pag.77)
DAICOVICIU H., Coson sau Cotiso?, (pag.107)
CHIRILĂ E., CHIDIOŞAN N., Tezaurul de monede dace de la Almaş, (pag.111)
GLODARIU I., Sarmizegetusa dacică în timpul stăpînirii romane, (pag.119)
Acad. DAICOVICIU C., Diploma militară de la Tibiscum, (pag.135)
MACREA M., Cercetările privind epoca romană în Transilvania de la început pînă în zilele noastre, (pag.141)
FLOCA O., villa rustica şi necropola daco-romană de la Cinciş, (pag.163)
POP C., MILEA Z., Monumente sculpturale din Dacia romană în legătură cu cultul lui liber Pater, (pag.195)
PROTASE D., Castrul roman de la Călugăreni (r.Tg.Mureş), (pag.209)
WINKLER I., Circulaţia monetară la Apulum, (pag.215)
PROTASE D., ZRÍNYI A., Tezaurul de monede romane imperiale de la Cristeşti pe Mureş, (pag.257)
MOLNAR I., WINKLER I., Tezaurul de monede romane de la Sălaşuri, (pag.269)
RUSSU I. I., Obîrşia împăratului Constantinus I, (pag.295)
EDROIU N., GYULAI P., Evoluţia plugului în ţările române în epoca feudală, (pag.307)
DAN P. M., Din istoria iobăgimii române transilvănene. Iobagi români în Polonia în sec.XVI, (pag.345)
MARICA V., Cănile istoriate ale argintarului Sebastian Hann, (pag.365)
BUNTA M., Situaţia şi lupta calfelor din Cluj în a doua jumătate a sec.XVIII şi prima jumătate a sec.XIX, (pag.403)
BOTEZAN D., ROŞCA M., Contribuţii la problema premizelor sociale ale mişcărilor revoluţionare de la 1848 pe teritoriul ţării noastre, (pag.435)
KOVÁCS I., Despre activitatea aşa-numitelor „judecătorii urbariale”, (pag.465)
EGYED A., Marea industrie a morăritului în Transilvania în a doua jumătate a sec.XIX şi începutul sec.XX, (pag.479)
VAJDA L., Dezvoltarea extracţiei minereului de fier şi a siderurgiei din Transilvania (1848-1867), (pag.497)
GLODARIU E., Din lupta maselor muncitoare clujene în preajma primului război mondial, (pag.523)
JORDÁKY L., Documente privind greva generală din 1920 în oraşul şi regiunea Cluj, (pag.545)
BODEA G., Acţiunile revoluţionare ale minerilor de la Aghireş (Şorecani) din anii 1929-1932, (pag.565)
BUNTA P., Tactica PCR pentru închegarea unui larg front democratic în perioada 23 August 1944 - 6 Martie 1945, (pag.581)
HĂGAN T., Lupta sindicatelor sub conducerea PCR pentru îmbunătăţirea condiţiilor materiale ale oamenilor muncii (6 Martie 1945 - 30 Decembrie 1947), (pag.609)

NOTE ŞI DISCUŢII
I. ALEXA, FERENCZI Şt., ŞTEIU N., Sondaje arheologice la Huedin — „Bolic”, (pag.637)
CHIRILĂ E., Descoperiri monetare antice în Transilvania, (pag.645)
Acad. DAICOVICIU C., Coniuratus Dacus, (pag.649)
Acad. DAICOVICIU C., Tabula Imperii Romani. Drobeta-Romula-Sucidava, (pag.651)
Acad. DAICOVICIU C., E Malva la Cioroiul Nou?, (pag.654)
MITROFAN I., Descoperiri arheologice în Cluj şi împrejurimi, (pag.657)
GLODARIU I., Un altar votiv roman în Muzeul de Istorie Cluj, (pag.667)
VLASSA N., Sabia feudală timpurie de la Ernei, (pag.669)
GOLDENBERG S., Despre vama (vigesima) Sibiului în secolul al XVI-lea, (pag.673)
BUNTA M., Un tipar de sigiliu din sec.XVI, (pag.679)
GYULAI P., Un inventar iobăgesc din anul 1676, (pag.685)
SURDU B., Ştiri noi despre Visarion Sarai, (pag.695)
BODEA G., Date noi despre activitatea utecistului Filimon Sârbu, (pag.701)
BUNTA P., GLODARIU E., Din colecţia de manifeste şi afişe a Muzeului de Istorie Cluj, (pag.707)
PROTOPOPESCU A. G., Unele aspecte ale muncii ştiinţifice în muzeele de istorie, (pag.721)
PAP Fr., Din activitatea Muzeului de Istorie Cluj (1963-1965), (pag.727)

• Lista prescurtărilor, (pag.739)


Nr.III, 1966 [descarcă numărul integral (63MB)]

Acad. DAICOVICIU C., Partidul Comunist Român, conducătorul destinelor istorice ale poporului românI

STUDII ŞI MATERIALE
VLASSA N., Cultura Criş în Transilvania, (pag.9)
FERENCZI Şt., Cimitirul „scitic” de la Ciumbrud (partea a II-a), (pag.49)
WINKLER I., Drahma şi hemidrahma în sistemul monetar al daco-geţilor, (pag.75)
CRIŞAN H. I., Sanctuarul dacic de la Pecica, (pag.91)
JAKO S., Cercetări arheologice la cetatea Grădiştea Muncelului, în anii 1803-1804, (pag.103)
MACREA M., Organizarea provinciei Dacia, (pag.121)
Acad. DAICOVICIU C., Severus Alexander şi provincia Dacia, (pag.153)
DRAGOMIR S., BELU S., Voievozi, cnezi şi crainici la românii din Munţii Apuseni şi din regiunea Bihorului în evul mediu, (pag.173)
BITAY I., Contribuţii la studiul culturii antice în Transilvania în secolul al XVI-lea, (pag.183)
PAP Fr., WINKLER I., Monede poloneze din secolele XV-XVII în Transilvania, (pag.197)
BUNTA M., Sigilii de breaslă în colecţia Muzeului de Istorie Cluj, (pag.213)
ŞTIRBAN M., Aspecte din starea de spirit în comitatele Alba şi Sibiu în anii 1782-1784, (pag.229)
BOTEZAN L., ROŞCA-ROSEN M., Contribuţii la studiul organizării locurilor curiale pe moşiile nobiliare din comitatele transilvănene (1785-1820), (pag.239)
ARDOS A., LAKATOS Şt., Instrumentele muzicale ale Muzeului de Istorie Cluj, (pag.257)
VAJDA L., MIREL M., Date privind situaţia şi revendicările economice ale minerilor din salinele transilvănene (1848-1867), (pag.271)
CORDOŞ N., KOVACS I., Preocupări ale literaturii agrare româneşti din a doua jumătate a sec.XIX, (pag.291)
SURDU B., „Societatea de păstrare şi împrumut din Răşinari”, (pag.317)
BUNTA P., Acţiuni greviste ale muncitorilor metalurgişti de la fabrica „Phoebus”-Oradea, (pag.329)
BODEA G., Din acţiunile populaţiei regiunii Maramureş pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei şi zdrobirea fascismului, (pag.351)
SAVU Gh. Al., Participarea intelectualilor din România la lupta forţelor democrate în perioada 23 august 1944 - 6 martie 1945, (pag.367)
PROTOPOPESCU A. G., VASILOSCHI E., Aspecte ale luptei maselor populare conduse de P.C.R. pentru refacerea economică a regiunii Cluj (1944-1947), (pag.381)

NOTE ŞI DISCUŢII
VLASSA N., RUSU M., PROTASE D., HOREDT K., Săpăturile arheologice de la Iernut, (pag.399)
VASILIEV V., Un nou mormînt scitic descoperit la Batoş, (pag.411)
CHIRILĂ E., LUCĂCEL V., CHIFOR I., Descoperiri monetare antice în Transilvania (III), (pag.421)
GLODARIU I., Legio IV Flavia Felix în Dacia, (pag.429)
RUSSU I. I., Contribuţia lui Zamosius la epigrafia Daciei, (pag.437)
RUSSU I. I., Note epigrafice. Seria IX, (pag.451)
DAVID L., PINTEA V., Un monument funerar din Dacia Porolissensis, (pag.459)
POP C., Iuppiter de la Potaissa, (pag.465)
DAICOVICIU B., Despre eliberarea ilegală a liţilor şi a sclavilor la francii salieni, (pag.467)
ŢOCA M., Despre plastica faţadelor în arhitectura laică clujeană din perioada barocului tîrziu, (pag.471)
PINTEA V., O sabie atribuită lui Cloşca, (pag.483)
EDROIU N., Prima istorie universală care vorbeşte despre răscoala lui Horea, (pag.491)
GYULAI P., Un trior-ciur din 1798 construit la Cluj, (pag.497)
CRIŞAN E., Contribuţie la studiul vaselor farmaceutice confecţionate în manufactura de la Batiz, (pag.505)
TEODOR P., Din nou despre „Magazinul istoric pentru Dacia” în Transilvania, (pag.511)
URSUŢIU L., Cinci scrisori ale lui G.Bariţiu în legătură cu proiectul de lege şcolară din anul 1879, (pag.501)
CORDOŞ N., Problema industrializării în paginile revistei „Economul” din Blaj (1873-1880), (pag.531)
VESA V., Aspecte ale activităţii cultural-politice a burgheziei române din Transilvania la sfîrsitul sec.XIX şi începutul sec.XX, (pag.537)
BUNTA P., GLODARIU E., Aspecte din lupta forţelor în alegerile din 1946, în fostul judeţ Cluj, (pag.547)

• Lista prescurtărilor, (pag.563)


Nr.IV, 1967 [descarcă numărul integral (71MB)]

PROTOPOPESCU A. G., Republica noastră la 20 de ani, (pag.V)
DEAC A., VAJDA L., 1907 şi Transilvania, (pag.1)

STUDII ŞI MATERIALE
FERENCZI Şt., Cimitirul „scitic” de la Ciumbrud (partea a III-a), (pag.19)
PROTASE D., Legiunea IIII Flavia la nordul Dunării şi apartenenţa Banatului şi Olteniei de vest la Provincia Dacia, (pag.47)
Acad. DAICOVICIU C., DAICOVICIU H., Noi consideraţii asupra Daciei Malvensis, (pag.73)
RUSSU I. I., Tracii în Dacia romană, (pag.85)
DUMITRAŞCU S., BADER T., Aşezarea dacică de la Medieşul Aurit, (pag.107)
GOLDENBERG S., BELU S., Două registre privind postăvăritul şi comerţul cu postav la Braşov în sec.XVI, (pag.127)
IMREH Şt., PATAKI I., Contribuţii la studiul agriculturii transilvănene (1570-1610), (pag.153)
NÄGLER D., Tablele de breaslă ale Muzeului Brukenthal, (pag.187)
BUNTA M., IOSUB V., Tablele şi semnele de breaslă în colecţiile Muzeelor de Istorie Cluj şi Sighişoara, (pag.199)
MIREL M., ARDOS A., Date privind începuturile învăţămîntului profesional în Transilvania, (pag.215)
VAJDA L., Extracţia si prelucrarea metalelor neferoase în Transilvania (1848-1867), (pag.237)
CSETRI A., KOVÁCS I., Repartizarea maşinilor agricole în Transilvania la sfîrşitul secolului al XIX-lea, (pag.265)
PROTOPOPESCU A. G., Mărăşeşti, 1917, (pag.281)
UNC Gh., Solidaritatea maselor muncitoare din România cu Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie, (pag.307)
DUMITRAŞCU Gh., BOTORAN C., Greva muncitorilor metalurgişti de la Uzinele Ferdinand şi Nădrag (martie 1939), (pag.321)
BUNTA P., Structura socială şi situaţia materială a maselor în România (deceniile 4-5 ale sec.XX), (pag.335)
TOTH M., Aspecte ale controlului de stat şi activităţii sindicatelor în anii 1945-1947, (pag.367)
HAGAN T., Contribuţia minerilor din Valea Jiului la refacerea economiei naţionale (1945-1947), (pag.389)

NOTE ŞI DISCUŢII
VLASSA N., Unele probleme ale neoliticului Transilvaniei, (pag.403)
VASILIEV V., SERES A., Materiale arheologice de pe teritoriul comunei Crizbav, (pag.425)
MITROFAN I., Aşezarea hallstattiană de la Teleac, (pag.431)
CRIŞAN H. I., Despre agatirşi, (pag.439)
DAICOVICIU H., „Regatul” lui Rhemaxos, (pag.445)
STOICOVICI E., WINKLER I., Studiul constituţiei şi compoziţiei unor monede antice prin cercetări metalografice, (pag.449)
CHIRILĂ E., LUCĂCEL V., PEPELEA V., TOGAN G., Descoperiri monetare antice şi bizantine în Transilvania, (pag.457)
PROTASE D., ZRÍNYI A., O puşculiţă cu denari romani imperiali de la Cristeştii de Mureş, (pag.461)
Acad. DAICOVICIU C., Un nou Sacerdos Arae Augusti în Dacia, (pag.469)
GLODARIU I., Două fiare de plug de la Bicfalău, (pag.471)
GLODARIU I., Lei funerari romani la Valea Sîngeorgiului, (pag.473)
VASILIEV V., Un relief funerar roman în Muzeul de Istorie Cluj, (pag.477)
POP C., O amuletă romană (?), (pag.481)
POP C., Precizări în legătură cu cîteva piese sculpturale antice din Muzeul de Istorie Cluj, (pag.489)
RADU D., O monetă din sec. IV e.n. descoperită la Cluj, (pag.495)
NÉMETI I., Descoperiri funerare din sec. V e.n. lîngă Cărei, (pag.499)
HOREDT K., Cu privire la locul de descoperire a sabiei de la Moreşti, (pag.509)
VLASSA N., Tot despre locul de descoperire a sabiei „de la Moreşti”, (pag.511)
KORÓDI I., Restaurarea şi conservarea unui scut dacic, (pag.513)
PINTEA V., Cu privire la aşezarea feudală de la Sopor-Iacobeni, (pag.525)
GYULAI P., Trei călimări medievale în Muzeul de Istorie Cluj, (pag.543)
EDROIU N., Un izvor narativ transilvănean privind „răscoala holerei” din Slovacia de est (1831), (pag.549)
PASCU Şt., Secţia de istorie medievală a Muzeului de Istorie Cluj, (pag.553)
MAIOR L., Aspecte ale organizării administraţiei româneşti din anii 1848-1849 în Transilvania, (pag.563)
CORDOŞ N., TEODOR P., Activitatea economică a doctorului Pavel Vasici, (pag.571)
NEAMŢU G., Din corespondenţa lui T.Cipariu cu G.Bariţiu referitoare la editarea unui organ de presă al „Astrei”, (pag.581)
MIHAIL MACREA (1908-1967), (pag.589)

• Lista prescurtărilor, (pag.591)


Nr.V, 1968 [descarcă numărul integral (86MB)]

• Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia — 1 Decembrie 1918, (pag.1)

STUDII ŞI MATERIALE
CRIŞAN H. I., Contribuţii la problema unităţii culturii materiale daco-getice, (pag.21)
WINKLER I., Tipurile monetare ale daco-geţilor şi aria lor de răspîndire (partea I), (pag.33)
DAICOVICIU H., Dacii şi civilizaţia lor în secolele I î.e.n.-I e.n., (pag.51)
VÁCZY C., Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides şi Pseudo-Apuleius (partea I), (pag.59)
FERENCZI Şt., Observaţii cu privire la sistemul şi caracterul aşa-zisului „Limes Dacicus”, (pag.75)
MITROFAN I., MOLDOVAN Gh., Castrul roman de la Sighişoara, (pag.99)
FLOCA Oct., Monumente epigrafice şi sculpturale de la Micia, (pag.111)
DAVID L., MARGHITAN L., Monumente sculpturale de la Micia (partea I), (pag.125)
LASCU N., Ştiri din arhivele clujene referitoare la inscripţiile romane din Transilvania, (pag.137)
VĂTĂŞIANU V., Un relief medieval enigmatic, (pag.143)
PASCU Şt., RUSU M., IAMBOR P., EDROIU N., GYULAI P., WOLLMANN V., MATEI Şt., Cetatea Dăbîca, (pag.153)
DAICOVICIU B., Mărturii apusene despre latinitatea şi continuitatea românilor (sec.XV-XVIII), (pag.203)
IMREH Şt., MUREŞAN C., Un nou izvor pentru cunoaşterea vieţii satului din Transilvania la sfîrşitul sec.XVIII, (pag.215)
VAJDA L., Formarea muncitorimii salariate în industria minieră şi metalurgică din Transilvania între 1848-1867, (pag.227)
GLODARIU E., Din activitatea societăţii „Iulia” a studenţilor români la Cluj, (pag.239)
EGYED A., Unele caracteristici ale dezvoltării industriei în Transilvania la sfîrşitul secolului al XIX-lea, (pag.251)
ROŞCA M., Ecoul mişcării memorandiste în dezbaterile parlamentului maghiar, (pag.265)
ENEA C., Aspecte ale descompunerii armatei austro-ungare (dezertări şi răscoale ale soldaţilor din Transilvania 1914-1918), (pag.275)
GÁLL I., Lupta muncitorimii din Transilvania - factor de seamă în pregătirea înfăptuirii unirii de la 1 decembrie 1918, (pag.293)
DAN M., ŞCHIOPU V., Opinia publică din România faţă de acordul de la Munchen şi consecinţele lui, (pag.311)
BUNTA P., Formele şi caracterul luptei maselor pentru instaurarea regimului democrat-popular, (pag.329)
ŢUŢUI Gh., Congresul de unificare a Partidului Comunist Român cu Partidul Social-Democrat (februarie 1948), (pag.355)

NOTE ŞI DISCUŢII
VLASSA N., Sondajul de salvare de la „Gura Baciului” (. . . şi cîte ceva despre cultura vaselor caliciforme în România), (pag.371)
BADER T., Despre figurinele antropomorfe în cadrul culturii Criş, (pag.381)
DUMITRESCU Vl., Cu privire la platformele de lut ars ale locuinţelor unor culturi eneolitice, (pag.389)
ORDENTLICH I., Depozitul de bronzuri de la Otomani, (pag.397)
CRIŞAN E., Un biberon hallstattian, (pag.405)
GLODARIU I., Tezaurul dacic de la Şărmăşag, (pag.409)
HOREDT K., Interpretări arheologice, (pag.419)
CHIRILĂ E., ALDEA A. I., Tezaurul monetar de la Dobîrca, sec.II î.e.n. - I e.n., (pag.429)
JAKÓ S., Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiştea Muncelului în anul 1803 (I), (pag.433)
LUPU N., Aşezarea daco-romană de la Roşia (jud.Sibiu), (pag.445)
RUSSU I. I., Note epigrafice. Inscripţii din Dacia Porolissensis, (pag.451)
GOSTAR N., Unităţile militare din castrul roman de la Tibiscum, (pag.471)
POP C., Monumente sculpturale romane din Napoca, (pag.479)
DAVIDESCU M., FLORESCU R., Două plăci de la Drobeta reprezentînd cavalerii danubieni, (pag.491)
BODOR A., Note asupra artei romane provinciale. Pe marginea cărţii prof. J.M.C.Toynbee, (pag.495)
PROTASE D., Observaţii în legătură cu aşezările rurale din Dacia romană, (pag.505)
VASILIEV V., Vestigii daco-romane din secolul IV e.n. la Suatu, (pag.513)
CHIDIOŞAN N., NÁNÁSSY Z., Un mormînt din perioada pre-feudală descoperit la Săcuieni, (pag.517)
KORÓDI I., Aspecte ale colaborării dintre muzeografi şi restauratori, (pag.521)
BUNTA M., Tiparul sigiliului mare al domnului Ţării Româneşti Pătraşcu cel Bun, (pag.533)
PAP Fr., Psaltirea lui Dimitrie Pandovici. Contribuţie la Bibliografia românească veche, (pag.539)
ŢOCA M., Despre faţada bisericii ortodoxe de pe strada Dr. Petru Groza din Cluj, (pag.551)
PROTOPOPESCU A. G., Vestigii ale tradiţiilor militare româneşti în Muzeul de Istorie Cluj, (pag.559)
POP V., Din legăturile spirituale ale românilor în secolul XVIII, (pag.571)
TEODOR P., Contribuţia lui Aaron Florian la dezvoltarea istoriografiei naţionale, (pag.577)
KOVÁCS I., Problema desfiinţării raporturilor cu caracter feudal în satele de „horticultori” din Transilvania, (pag.587)
POLVEREJAN Ş., Din activitatea Secţiei din Anvers a Ligii culturale, (pag.593)
VESA V., Conferinţa extraordinară a Partidului Naţional Român din Transilvania (23-24 iulie 1893), (pag.601)
HĂGAN T., Contribuţia socialiştilor români la înfăptuirea unirii Transilvaniei cu România, (pag.609)
AVRAM V., Un act revoluţionar; naţionalizarea principalelor mijloace de producţie, (pag.619)

• Lista prescurtărilor, (pag.625)


Nr.VI, 1969 [descarcă numărul integral (88MB)]

• Un sfert de veac de la eliberarea patriei, (pag.V)

STUDII ŞI MATERIALE
LAZAROVICI Gh., Cultura Starčevo-Criş în Banat, (pag.3)
VLASSA N., Aşezarea neolitică de la Dăbîca, (pag.27)
FERENCZI Şt., Cimitirul „scitic” de la Ciumbrud (partea IV), (pag.47)
WINKLER I., Tipurile monetare ale daco-geţilor şi aria lor de răspîndire (partea II), (pag.67)
CRIŞAN H. I., Contribuţii la problema lucrării podoabelor dacice, (pag.93)
VÁCZY C., Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides şi Pseudo-Apuleius (partea II), (pag.115)
VITTINGHOFF F., War die Kolonie Malva mit Romula (Reşca) identisch?, (pag.131)
MACREA M. şi colaboratorii, Castrul roman de la Buciumi (jud.Sălaj). Săpăturile din 1963-1968, (pag.149)
ŢEPOSU L., MĂRGHITAN L., Monumente funerare de la Micia (partea II), (pag.159)
RUSSU I. I., Elementele syriene în Dacia carpatică, (pag.167)
IMREH Şt., PATAKI I., Contribuţii la studiul agriculturii transilvănene (1570-1610) (partea II), (pag.187)
POPA At., Manuscrisul Miscelaneu nr. 257 din Biblioteca Academiei R.S. România Filiala Cluj, (pag.211)
SURDU B., Cronicarul Nicolae Stoica despre călătoriile lui Iosif II în Banat, (pag.231)
BOTEZAN I., Organizarea pămînturilor arătoare şi a fînaţurilor alodiale în Transilvania (1785-1820), (pag.243)
BUNTA M., GYULAI P., Atelierele de lucru şi materia primă folosită la manufactura de faianţă fină de la Batiz, (pag.253)
NEAMŢU Al., Exploatările de fier de la Hunedoara la mijlocul sec.XIX în lumina unui raport oficial, (pag.293)
VAJDA L., Formarea muncitorimii salariate în industria minieră şi metalurgică din Transilvania (1848-1867), (pag.307)
KOVÁCS I., Despre desfiinţarea relaţiilor feudale din Transilvania, (pag.325)
POLVEREJAN Ş., Din istoricul Memorandului. Şedinţa Comitetului Central al Partidului Naţional Român (25-26 martie 1892), (pag.335)
GLODARIU E., Biblioteci poporale ale „Astrei” (partea I), (pag.347)
MIREL M., ARDOS A., Preocupări ale românilor din Transilvania pentru organizarea învăţămîntului profesional după 1848, (pag.361)
CHIŞU I., Lupta P.C.R. împotriva pericolului fascist, pentru apărarea independenţei naţionale, oglindită în manifeste şi materiale (1934-1938), (pag.375)
BUNTA P., Lupta Partidului Comunist Român pentru înfăptuirea Frontului Popular Antifascist, (pag.389)
TRĂISTARU E., Lupta maselor din nordul Transilvaniei împotriva regimului fascist-horthyst, pentru eliberarea întregului teri-toriu al ţării şi instaurarea unui guvern democrat, (pag.421)

NOTE ŞI DISCUŢII
RADU D., MOIŞ N., Două topoare neolitice de pe teritoriul satului Călata, (pag.435)
HARŢUCHE N., Cercetări arheologice la Brad (jud.Hunedoara), (pag.439)
VASILIEV V., O piesă sculpturală de factură celtică, (pag.451)
DAICOVICIU C., Rubobostes- Burebistas?, (pag.459)
DAICOVICIU H., GLODARIU I., Consideraţii asupra cronologiei aşezării dacice de la Feţele Albe, (pag.465)
CHIRILĂ E., Descoperiri monetare antice în Transilvania (V), (pag.475)
BOGDAN-CĂTĂNICIU I., Despre sud-estul Transilvaniei în epoca romană, (pag.477)
DUMITRAŞCU S., Contribuţii la cunoaşterea graniţei de vest a Daciei romane, (pag.483)
GOSTAR N., Inscripţiile din castrul roman de la Orăştioara de Sus, (pag.493)
GUDEA N., Ceramica dacică din castrul roman de la Bologa (jud.Cluj), (pag.503)
PROTASE D., Tezaurul monetar roman de la Tibodu (Transilvania). Observaţii şi precizări, (pag.509)
RÖHLE R., CIL III p.948, n.10, (pag.515)
MITROFAN I., Descoperiri arheologice la Potaissa (Turda), (pag.517)
PROTASE D., MILEA Z., Un cimitir de incineraţie din epoca romană la Iacobeni (Transilvania), (pag.525)
POP C., Două fragmente sculpturale dionysiace din Dacia romană, (pag.531)
WOLLMANN V., Lei funerari romani din Bucerdea, (pag.533)
DAICOVICIU C., Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, (pag.537)
SOROCEANU T., Oltenia romană, (pag.545)
HOREDT K., Datarea tezaurului de la Pietroasa, (pag.549)
GYULAI P., Expresia „bani pagini” în documente din secolul al XVI-lea, (pag.553)
MATEI Şt., Biserica din Suatu, (pag.557)
GOLDENBERG S., BELU S., Registrul producţiei şi comerţului cu postav de la Braşov din 1576-1582, (pag.565)
CRIŞAN E., Standurile de Holič ale colecţiei de istorie a farmaciei din Cluj, (pag.577)
CORDOŞ N., Un plan de şcoală românească din anul 1828, (pag.585)
URSUŢIU E., Un document privind organizarea administrativă a românilor în revoluţia din 1848 în Transilvania, (pag.593)
DRAGNE F., Relaţiile româno-cehoslovace (1918-1921), (pag.613)
STĂNESCU C. M., TUŢU D., Evoluţia relaţiilor româno-sovietice în anii 1928-1929, (pag.625)
RABINOVICI H., Lupta pentru unitatea statală oglindită în documentele Muzeului de istorie a Partidului Comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din România, (pag.631)
KORÓDI I., Conservarea obiectelor de muzeu cu ajutorai tehnicii vidului, (pag.641)
PROTOPOPESCU A. G., Tendinţe noi în muzeele de istorie, (pag.647)
DAICOVICIU C., Prof. Rudolf Egger, (pag.657)

• Prescurtări bibliografice, (pag.659)


Nr.VII, 1970 [descarcă numărul integral (78MB)]

• Sub steagul leninismului, (pag.VII)

STUDII ŞI MATERIALE
VLASSA N., Kulturelle Beziehungen des Neolithikums Siebenbürgens zum Vorderen Orient, (pag.3)
VASILIEV V., Podoabe de metal preţios din morminte scitice în Transilvania, (pag.41)
CRIŞAN H. I., MILEA Z., Descoperiri celtice la Papiu-Ilarian (jud.Mureş), (pag.65)
LASCU N., Daos, Davos (Davus) — sclavi daci?, (pag.79)
WINKLER I., Perioada emiterii monedelor si dreptul monetar la geto-daci, (pag.93)
DAICOVICIU H., Notes sur la première guerre dacique de Trajan, (pag.109)
DAICOVICIU C., Pe marginea cărţilor, (pag.125)
MOGA M., Garnizoana romană de la Tibiscum, (pag.135)
POP C., Reprezentări bacchice romane în Transilvania, (pag.151)
WOLLMANN V., Materiale epigrafice şi sculpturale romane în Muzeul Sebeş, (pag.163)
HOREDT K., PROTASE D., Tezaurul de aur din epoca migraţiilor de la Cluj-Someşeni, (pag.185)
BUNTA M., Habanii în Transilvania, (pag.201)
NEAMŢU Al., Societăţile pe acţiuni şi provenienţa capitalului în industria extractivă din Transilvania în a doua jumătate a secolului XVIII, (pag.227)
ROŞCA M., Robota pe domeniul Bonţidei în perioada descompunerii feudalismului (1780-1820), (pag.249)
VAIDA L., MIREL M., Condiţiile de salarizare şi revendicările minerilor de pe domeniul minier Zlatna în perioada 1849-1867, (pag.116)
KOVÁCS I., ARDOS A., MIREL M., Din istoria învăţămîntului agricol în Transilvania (1849-1900), (pag.287)
GLODARIU E., Biblioteci poporale [ale „Astrei" (partea a II-a), (pag.309)
BUNEA A., Parlamentul României pentru o politică externă favorabilă unirii Transilvaniei cu România (1892-1899), (pag.329)
CIPĂIANU G., Idei progresiste în gîndirea lui Vincenţiu Babeş, (pag.355)
EGYED A., Problema emigrării ţărănimii din Transilvania la începutul secolului al XX-lea, (pag.365)
PROTOPOPESCU A. G., Mari comandanţi români în primul război mondial, (pag.403)
SIMION A., Opinia publică românească şi dictatul de la Viena, (pag.405)
BUNTA P., Întrunirile, mitingurile şi demonstraţiile - forme importante ale luptei maselor pentru instaurarea guvernului revoluţionar-democratic, (pag.425)
BODEA I. Gh., Din lupta comună a maselor populare române şi a naţionalităţilor conlocuitoare din nordul Transilvaniei pentru triumful democraţiei (23 August 1944 - 6 martie 1945), (pag.449)

NOTE ŞI DISCUŢII
LAZAROVICI Gh., Cultura Vinča A în Banat, (pag.473)
CRIŞAN E., Ex voto-uri anatomice de la Veii în Muzeul de Istorie Cluj, (pag.489)
GLODARIU I., Bemerkungen über einen Dakerkönig, (pag.501)
CHIRILĂ E. şi colab., Descoperiri monetare antice în Transilvania (VII), (pag.507)
SPEIDEL P. M., Ranisstorum, ultimul punct de sprijin al lui Decebal, (pag.511)
RUSSU I. I., Note epigrafice (XIII), (pag.517)
MITROFAN I., ŢEPOSU L., O aedicula funerară de la Potaissa, (pag.531)
CULCER Al., WINKLER I., Vestigii romane de la Porolissum, (pag.537)
ISAC D., Iuppiter Sarapis la Potaissa, (pag.549)
GUDEA N., O cărămidă cu stampilă din secolul al IV-lea la Şviniţa (jud.Mehedinţi), (pag.555)
SOROCEANU T., Tabula Imperii Romani, R34, R35, (pag.561)
PERENCZI Şt., O descoperire slavă timpurie în Transilvania, (pag.565)
PORUMB M., Icoane ale unui zugrav anonim din veacul al XVI-lea, (pag.575)
BITAY I., Antichitatea în istoriografia săsească din Transilvania în sec.XVII, (pag.585)
PAP Fr., Despre plata tricesimei la Cluj în sec.XVII, (pag.595)
TEODOR P., în legătură cu Răspuns la cîrtire de Petru Maior, (pag.599)
TANCO T., ILOVAN V., Tîrgurile de la Monor (Diploma din 1841), (pag.609)
SUCIU D., Ecouri ale situaţiei politice româneşti în publicistica franceză (1856-1859), (pag.621)
POP V., Un manuscris al lui Ioan Bianu despre Samuil Micu Clain, (pag.633)
DAN M., CORDOŞ N., O încercare de colaborare politică româno-sîrbă în 1891, (pag.637)
KORÓDI I., Materiale plastice în serviciul restaurării obiectelor de muzeu, (pag.651)

• Prescurtări bibliografice, (pag.665)


Nr.VIII, 1971 [descarcă numărul integral (96MB)]

• 50 de ani de lupte şi victorii sub steagul glorios al P.C.R., (pag.V)
• Omagiu profesorului Teodor A. Naum la 80 de ani, (pag.XVI)

STUDII ŞI MATERIALE
FERENCZI Şt., Cimitirul „scitic” de la Ciumbrud (V), (pag.11)
CRIŞAN H. I., Necropola celtică de la Apatrida, (pag.37)
GLODARIU I., Consideraţii asupra circulaţiei monedei străine în Dacia (sec. II î.e.n. — I e.n.), (pag.71)
BĂRBULESCU M., Despre cultul zeiţei Bendis la daco-geţi, (pag.91)
VÁCZY C., Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides si Pseudo-Apuleius (III), (pag.109)
PROTASE D., Aşezarea şi cimitirul daco-roman de la Obreja (Transilvania), (pag.135)
WINKLER I., BĂLOI C., Circulaţia monetară în aşezările antice de pe teritoriul comunei Orlea, (pag.161)
POP C., Reprezentări cu Lupa Capitolina pe monumente romane din România, (pag.173)
DAICOVICIU C., „Romanitatea scitică” de la Dunărea de Jos, (pag.187)
RUSU M., Castrum, urbs, civitas (Cetăţi si „oraşe” transilvănene din sec.IX-XIII), (pag.197)
DAN M., Negustori clujeni la Cracovia în ultimul deceniu al sec. al XVI-lea, (pag.205)
BUNTA M., Faianţa habană din Transilvania, (pag.219)
PAP Fr., Fluctuaţii de valoare vamală la oficiul tricesimal clujean în prima jumătate a sec.XVII, (pag.239)
NEAMŢU Al., Forţa de muncă salariată în industria extractivă din Transilvania în secolul XVIII, (pag.251)
BARTOŞ Gh., Horea, Cloşca şi Crişan în iconografia vremii, (pag.267)
RETEGAN S., Structura social-economică a burgheziei româneşti din Transilvania în anii regimului liberal, (pag.275)
VAJDA L., Prima cale ferată din Transilvania, (pag.287)
RUSU C., Idei filozofice şi social-politice înaintate în gîndirea lui Vasile Lucaciu, (pag.299)
GLODARIU E., Din activitatea editorială a Astrei: „Biblioteca Populară a Asociaţiunii”, (pag.311)
PROTOPOPESCU G., Tactica şi strategia M.C.G. român, în bătălia pentru apărarea Bucureştiului, (pag.321)
BOTEZAN L., ENEA C., Mişcări ţărăneşti din judeţul Cluj în anii primului război mondial, (pag.341)
JORDÁKY L., Figura lui Lenin în presa din Transilvania între 1917-1924, (pag.357)
CHIŞU I., Internaţionalismul proletar — o constantă a istoriei P.C.R. (1921-1944), (pag.371)
NEDELCU Fl., BODEA I. Gh., Din lupta antifascistă şi antirevizionistă dusă de forţele patriotice progresiste din România în anii 1936-1937, (pag.383)
BUNTA P., ŢUŢUI Gh., Întărirea organizatorică a Partidului Comunist Român şi creşterea influenţei sale politice (1944-1945), (pag.391)

NOTE ŞI DISCUŢII
LAZAROVICI Gh., Faza a IV-a a culturii Starčevo-Criş în Banat, (pag.409)
DUMITRAŞCU S., TOGAN G., Săpăturile arheologice de la Boarta-„Cetăţuie” (jud.Sibiu), (pag.423)
JAKÓ S., Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiştea Muncelului în anii 1803-1804 (II), (pag.439)
MAXIM Al. I., Un depozit de unelte dacice pentru exploatarea sării, (pag.457)
MEDELEŢ F., SOROCEANU T., GUDEA N., Descoperiri arheologice din epoca dacică la Pescari (jud.Caraş-Severin), (pag.465)
STOICOVICI E., WINKLER I., Über die Stanzen von Pecica und von Ludeşti, (pag.477)
MEDELEŢ F., Ceramica daco-getică. Cu specială privire la Transilvania, (pag.481)
RADU D., Descoperiri arheologice pe teritoriul satului Curciu (jud.Sibiu), (pag.483)
SOROCEANU T., Un mormînt de incineraţie de la Cristurul Secuiesc, (pag.499)
DÖRNER E., Urme ale legiunii a V-a Macedonica la Aradul Nou?, (pag.503)
GUDEA N., Limesul roman în zona castrului de la Bologa, (pag.507)
RUSSU I. I., Sextus Vibius Gallus, (pag.531)
WOLLMANN V., Inscripţii şi sculpturi romane din sud-estul Banatului, (pag.539)
CIULEI G., Locatio operarum în tripticele din Transilvania, (pag.555)
DAICOVICIU H., Descoperiri monetare romane în Banatul secolului al XIX-lea, (pag.561)
CHIRILĂ E., EMŐDI I., NÁNÁSI Z., Descoperiri monetare antice în Transilvania (VIII), (pag.567)
ISAC D., O reprezentare a lui Iuppiter Dolichenus de la Ilişua, (pag.571)
MILEA Z., Mars de la Potaissa, (pag.577)
VLASSA N., Sondajul arheologic de la Bistriţa, (pag.579)
HOREDT K., Zur Deutung des Grabfeldes von Soporul de Cîmpie, (pag.583)
MATEI Şt., EDROIU N., Un relief medieval la Dăbîca, (pag.589)
POPA At., Biserica de lemn din Păuşa-Sălaj (sec.XVII), (pag.593)
FENEŞAN C., Un manuscris ardelean din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, (pag.603)
PORUMB M., Contribuţii la cunoaşterea unor zugravi din veacul al XVIII-lea din Transilvania, (pag.607)
ŞTIRBAN M., SUCIU Şt., Ecoul răscoalei lui Horea în colecţia de documente Haller, (pag.621)
MARICA Em. G., Reflecţii pe marginea unei comemorări. ,,130 de ani de la apariţia Gazetei de Transilvania (1838-1968), (pag.629)
ARDOS A., Expoziţii industriale în Transilvania înainte de 1848, (pag.635)
KOVÁCS I., Despre politica agrară a Guberniului Transilvan în perioada 1849-1854, (pag.645)
ROŞCA M., MIREL M., „Romänische Revue” (1885-1894), revistă pentru apărarea intereselor naţionale, (pag.651)
CORDOŞ N., Protestul naţionalităţilor din ianuarie 1898, (pag.661)
BALLA E., MIHU I., Aspecte ale luptelor greviste din Turda şi Uioara în anii 1919-1920, (pag.675)
MUNTEAN P., Momente din lupta muncitorilor mineri din Valea Jiului în perioada dictaturii regale, (pag.687)

• Prescurtări bibliografice, (pag.693)


Nr.IX, 1972 [descarcă numărul integral (84MB)]

• Republica noastră la 25 ani, (pag.V)
PASCU Şt., Avram Iancu, (pag.1)

STUDII ŞI MATERIALE
VLASSA N., Cea mai veche fază a complexului cultural Starčevo-Criş în România (I), (pag.7)
RUSU M., Consideraţii asupra metalurgiei aurului din Transilvania în Bronz D şi Hallstatt A, (pag.29)
VASILIEV V., Das skythische Gräberfeld von Blaj, (pag.65)
VÁCZY C., Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides şi Pseudo-Apuleius (IV), (pag.107)
GLODARIU I., Aşezarea dacică şi daco-romană de la Slimnic, (pag.119)
MITROFAN I., Aşezări ale populaţiei autohtone în Dacia Superioară, (pag.141)
HOREDT K., PROTASE D., Al doilea mormînt princiar de la Apahida (D.Protase: partea I), (pag.163)
GYULAI P., Izvoarele şi istoriografia privind tehnica şi organizarea militară în Europa Centrală şi Transilvania (sec.XVI-XVII), (pag.179 )
URSUŢIU L., Foruri de judecată, judecăţi, gloabe, pe domeniul burghiu între anii 1652-1715, (pag.195)
BOTEZAN L., Dijmele iobăgeşti din comitatele Transilvaniei în perioada 1785-1820, (pag.205)
SUCIU D., Lupta parlamentară a lui Ilie Măcelariu în dieta de încoronare de la Pesta (iunie 1867 - decembrie 1868), (pag.215)
VAJDA L., Capitalul străin în industria minieră şi metalurgică a Transilvaniei (1867-1900), (pag.229)
CORDOŞ N., Memorandul naţionalităţilor (1892-1899), (pag.255)
GLODARIU E., Un moment din viaţa „Astrei”: modificarea statutelor (1897), (pag.277)
PROTOPOPESCU G., Planul de campanie al M.C.G. român pentru primul război mondial, (pag.289)
SIMION A., Mişcarea grevistă a muncitorilor din industria metalurgică în anii 1923-1928, (pag.315)
BODEA I. Gh., Acţiuni revoluţionare ale tineretului din Cluj în frunte cu uteciştii, în anii 1929-1933, (pag. 327)
BUNTA P., ŢUŢUI Gh., Partidul Comunist Român după Conferinţa Naţională. Victoria Blocului Partidelor Democrate în alegerile din 1946, (pag.341)
VLASSA N., Zona balcano-asiatică şi Transilvania. Răspuns unei note polemice, (pag.367)
STOICOVICI E., STOICOVICI Fl., Monedele de argint dacice şi specificul lor chimic şi metalografic, (pag.375)
WINKLER I., HOPÎRTEAN A., MILEA M., Monede antice descoperite în Transilvania şi Dobrogea, (pag.383)
STANCA S., Descoperiri arheologice şi numismatice la Petroşeni, (pag.385)
FERENCZI Şt., Contribuţii la problema limes ului de vest al Daciei (II), (pag.387)
GUDEA N., Inscripţii şi ştampile tegulare din castrul roman de la Bologa, (pag.413)
POPA R., Săpături într-o villa rustica de lîngă Haţeg, (pag.439)
PISO I., Publius Furius Saturninus, (pag.463)
PISO I., PEPELEA V., Două piese romane din Botorca (Tîrnăveni), (pag.473)
MILEA Z., BĂRBULESCU M., Capiteluri romane din Potaissa, (pag.477)
JUDE M. M., Monumente funerare de la Potaissa, (pag.497)
POP C., MOGA V., ALDEA I., Noi medalioane funerare lucrate aparte, din Dacia Superioară, (pag.503)
PROTASE D., Zur Chronologie und ethnisch-kulturellen Deutung des Friedhofes von Soporul de Cîmpie (Siebenbürgen), (pag.525)
GOLDENBERG S., BELU S., Registrul producţiei de postav de la Braşov (1576-1582), (pag.533)
PAP Fr., Comerţul Clujului cu Sălajul în sec.XVI-XVII, în documentele oficiului tricesimal clujean, (pag.547)
MATEI Şt., UZUM I., Date noi asupra bisericii şi fortificaţiei de la Ilidia, (pag.555)
POP V., Informaţii documentare despre unele frămîntări sociale în anul 1762, (pag.565)
PORUMB M., Zugravii icoanelor „Paraclisului Nou” din Şcheii Braşovului, (pag.571)
JAKO S., Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiştea Muncelului în anii 1803-1804 (III), (pag.587)
IZSÁK S., Antecedentele organizatorice ale înfiinţării Spitalului Public din Cluj (1818) şi dezvoltarea ulterioară a acestei instituţii, (pag.603)
PODVEREJAN S., TEODOR P., Disertaţia despre şcoli a lui George Bariţiu (1835), (pag.619)
NEAMŢU G., Tirajul, cititorii şi situaţia financiară a ziarului „Federaţiunea” (1868-1876), (pag.635)
NEAMŢU A., Preocupări de medicină veterinară în activitatea doctorului Vasile Popp, (pag.647)
KOVÁCS I., Monografiile săteşti din Transilvania la sfîrşitul sec.XIX şi începutul sec.XX, (pag.663)
KORÓDI I., Noi rezultate ale utilizării materialelor plastice în restaurarea unor piese metalice, (pag.669)

• Prescurtări bibliografice, (pag.685)


Nr.X, 1973 [descarcă numărul integral (81MB)]
(In memoriam Constantin Daicoviciu)

VLASSA N., Săpăturile arheologice de la Coldău (jud.Bistriţa-Năsăud), (pag.11)
CRIŞAN Horaţiu Ion, Descoperiri celtice de la Cluj, Peţelca şi Şerca Mică, (pag.39)
DAICOVICIU Hadrian, GLODARIU Ion, PISO Ion, Un complex de construcţii în terase din aşezarea dacică de la Feţele Albe, (pag.65)
LASCU Nicolae, Ovidiu despre agricultura Dobrogei antice, (pag.97)
ALICU Dorin, Turnuri de porţi la castrele romane din Dacia, (pag.107)
MITROFAN Ioan, Villae rusticae în Dacia Superioară (I), (pag.127)
SANIE Silviu, Onomastica orientală din Dacia romană (II), (pag.151)
BĂRBULESCU Mihai, MARCVS AVRELIVS APOLINARIS PROCVRATOR AVGVSTI DACIAE POROLISSENSIS, (pag.171)
WINKLER Iudita, BĂLOI Const., Circulaţia monetară în aşezările antice de pe teritoriul comunei Orlea, (pag.181)
PAP Francisc, POP Viorica, Mese sculptate în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei, (pag.213)
BUNTA Magdalena, „Comuna” anabaptistă de la Vinţul de Jos în sec.XVII. Structura ei internă. Ideologia ei, (pag.231)
CRIŞAN Eva, Prima „Taxa pharmaceutica” (listă de preturi farmaceutice) din Transilvania, (pag.255)
BOTEZAN Liviu, Slujba iobăgească din Transilvania în perioada 1785-1820, (pag.271)
NEAMŢU Al., Prima maşină cu aburi pe teritoriul patriei noastre (1838), (pag.287)
PROTOPOPESCU George, Unele consideraţii privind arta militară a lui Avram Iancu, (pag.305)
CIPĂIANU G., Ziarul „Albina” (1866-1876); apariţie, colaboratori, orientare generală, (pag.313)
VAJDA Ludovic, Mineritul carbonifer în Banat între anii 1867 şi 1900, (pag.331)
TUŢU D., Aspecte ale politicii externe a României în anii 1919-1933, (pag.351)
SUCIU Dumitru, Aspecte din activitatea şi gîndirea politică a lui Ioan Suciu, (pag.373)
GLODARIU Eugenia, CORDOŞ Nicolae, Reuniunea sodalilor români din Cluj, (pag.359)
BODEA I. Gheorghe, Lupta curentelor opoziţioniste în sînul Partidului Maghiar din România pentru întărirea unităţii frăţeşti a oamenilor muncii (1918-1928), (pag.409)
BUNTA Petru, Unele probleme privind muzeologia istorică, (pag.433)

NOTE, DISCUŢII, RECENZII
LAZAROVICI Gh., STRATAN Ion, Aşezarea neolitică de la Homojdia (jud.Timiş), (pag.455)
RADU D., MOIŞ N., Aşezarea neolitică de la Călata (jud.Cluj), (pag.465)
IGNAT D., Contribuţii la cunoaşterea neoliticului din Bihor, (pag.477)
SOROCEANU Tudor, Descoperirile din epoca bronzului de la Obreja (jud.Alba), (pag.493)
PEPELEA V., Depozitul de bronzuri de la Cetatea de Baltă, (pag.517)
VASILIEV Valentin, Despre cuţitaşele curbe din Hallstatt-ul tîrziu, (pag.523)
SCARLAT Constantin, Portul antic Callatis. Cercetări de arheologie submarină, (pag.529)
STOICOVICI Eugen, STOICOVICI Florica, Compoziţia argintului din obiectele de podoabă dacice, (pag.541)
FERENCZI Şt., Contribuţii la problema limesului de vest al Daciei (partea a II-a/2). Raport asupra unor cercetări pe teren efectuate între anii 1947-1957 şi în 1966, (pag.545)
GUDEA N., O locuinţă rustică din epoca romană la Gornea, (pag.569)
POP Constantin, Din nou despre reprezentările dionysiace în Dacia, (pag.595)
DĂNILĂ Şt., Un medalion funerar roman de la Ilişua (jud.Bistriţa-Năsăud), (pag.605)
DAICOVICIU C., Corrigenda, (pag.611)
JAKÓ S., Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiştea Muncelului în anii 1803-1804 (IV), (pag.615)
HICA Ioana, BLĂJAN Mihai, Un cimitir de incineraţie din sec.VIII la Turdaş (jud.Alba), (pag.641)
CIPĂIANU Maria Ana, Din istoricul orfevrăriei transilvănene. Acele de păr din tezaurul de la Huedin, (pag.653)
GYULAI Paul, Inventarul cetăţii Oradea la 1632, (pag.665)
PORUMB Marius, Zugravii iconostasului bisericii Sfîntul Nicolae din Hunedoara, (pag.677)
POPA At., Caracteristicile stilistice ale bisericilor de lemn din Transilvania, (pag.695)
ROŞCA-ROSEN M., Conscripţiile comunei Cupşeni din anii 1785-1786 şi 1820, (pag.715)
KOVÁCS I., Din problema relaţiilor revoluţionarilor maghiari cu Avram Iancu, (pag.727)
MIREL Maria, Obiecte legate de revoluţia din 1848 în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei, (pag.735)
BATHORY Ludovic, Luptele revendicative şi mişcarea sindicală a minerilor din Banat între anii 1918-1921, (pag.755)
ŞTIRBAN Marcel, Proiecte de organizare a învăţămîntului agricol elementar din Transilvania în anii 1919-1921, (pag.769)
POPESCU Şt., JOSAN N., Muzeul de istorie din Blaj, (pag.781)
SANIE Silviu, Robert du Mesnil du Buisson, Études sur les dieux phéniciens hérités par l'Empire romain, (pag.793)
FERENCZI Şt., Edit B.Thomas, Helme. Schilde. Dolche, (pag.795)
• * * *, Lászlo Ferenc (1873-1925). In memoriam, (pag.797)

• Prescurtări bibliografice, (pag.799)


Nr.XI, 1974 [descarcă numărul integral (36MB)]

• 1974 – sub stindardul celor trei mari evenimente istorice, (pag.III)
KACSÓ C., BURA N., Piese inedite din depozitul de bronzuri de la Sarasău (jud.Maramureş), (pag.1)
DAICOVICIU H., VLASSA N., Consideraţii privind unele descoperiri arheologice din zona Cluj-Napoca, (pag.5)
STOICOVICI Eugen, STOICOVICI Florica, Aurul din argintul dacic, (pag.19)
FERENCZI Şt., Contribuţii la problema limes-ului de vest al Daciei (Partea a II-a/3), (pag.23)
MITROFAN Ioan, Villae rusticae în Dacia Superioară (II), (pag.41)
ISAC Dan, Contribuţii la iconografia religioasă a Daciei romane. Iuppiter „Verospi”, (pag.61)
MOGA Vasile, Un nou monument de la Apulum reprezentînd pe Iuppiter tronans, (pag.81)
POP Constantin, NEMEŞ Emil, Diana de la Ostrov, (pag.85)
ALICU Dorin, RUSU Adriana, Cîteva reprezentări ale Gorgonei Meduza în Dacia intracarpatică, (pag.93)
RUSSU I. I., Epitaful călăraşului Ulpius Eptatralis, (pag.103)
SANIE Silviu, Dea Placida, (pag.111)
BENEA Doina, ŞCHIOPU Ana, Un mormînt gnostic de la Dierna, (pag.115)
VLASSA N., Interpretarea plăcuţei de aur de la Dierna, (pag.125)
LASCU Nicolae, Dimitrie Cantemir şi Ovidiu, (pag.143)
DAN Mihail, Schimbul de mărfuri între Cluj şi Cracovia în ultimul deceniu al sec.XVI (I), (pag.151)
PAP Francisc, Comerţul transilvănean al Clujului din prima jumătate a sec.SVII în registrele vamale (I), (pag.169)
BUNTA Magdalena, Clujul medieval în gravuri, (pag.185)
POP Ioan, MOLDOVAN Liviu, Răscoala ţăranilor din Saschiz (1673-1678), (pag.199)
POP Viorica, O masă pictată din secolul al XVII-lea în Muzeul de istorie al Transilvaniei, (pag.215)
CRIŞAN E., Prima „Taxa pharmaceutica” (listă de preţuri farmaceutice) din Transilvania (II), (pag.219)
BOTEZAN Liviu, Ideea eliberării iobagilor din Transilvania de dependenţa feudală, reflectată în actele conscripţiei czirákyene, (pag.243)
MIREL Maria, Mişcarea ţăranilor români de la Sînmihai (Mihai Viteazul, jud.Cluj) în anul 1850, (pag.253)
CIPĂIANU George, CIPĂIANU Maria Ana, Ziare maghiare din Transilvania şi Ungaria despre iniţiative şi acţiuni culturale ale românilor din monarhia habsburgică (1860-1863), (pag.263)
FIORU V. Dumitru, Locul Dietei de la Sibiu (1863-1864) în istoria politică a Transilvaniei, (pag.271)
GLODARIU E., Societăţi culturale româneşti din monarhia austro-ungară şi Academia Română, (pag.283)
BUNTA Petru, Primul statut cunoscut al Asociaţiei Generale a Muncitorilor din Timişoara, (pag.295)
JUDE Magdalena Maria, „Amicul poporului” şi problemele agriculturii raţionale, (pag.311)
ARDOS Maria Ana, Date privind participarea Transilvaniei la expoziţia mondială de la Viena (1873), (pag.323)
CORDOŞ Nicolae, Un profesor clujean – pionier al aeronauticii, (pag.335)
PISO Ioan, László Barkóczi, András Mócsy, Die römischen Inschriften Ungarns, (pag.353)

• Prescurtări bibliografice, (pag.355)


Nr.XII, 1975 [descarcă numărul integral (57MB)]

PROTOPOPESCU A. G., Unitatea şi independenţa naţională, imperative istorice ale poporului român, (pag.III)
VLASSA N., Noi contribuţii la problema influenţelor orientale în neoliticul Transilvaniei, (pag.1)
LAZAROVICI Gh., Tipologia şi cronologia materialului vinčian de la Balta Sărată - Caransebeş (Campania din 1963), (pag.13)
BLĂJAN Mihai, Aşezarea de tip Petreşti de la Turdaş (jud.Alba), (pag.35)
FERENCZI G., FERENCZI I., Săpături arheologice la Mugeni. Studiu preliminar (I), (pag.45)
LAZĂR Valeriu, Mormîntul celtic de la Delureni (jud. Bistriţa-Năsăud), (pag.69)
BÁDER Tiberiu, Tezaurul monetar cu imitaţii de tip Filip II descoperit la Turulung (jud. Satu Mare), (pag.75)
STOICOVICI Eugen, Monede dacice de argint cu miez şi înveliş, (pag.93)
WINKLER Iudita, Observaţii şi rectificări la „Monedele geto-dacilor”, (pag.95)
GLODARIU I., Un atelier de făurărie la Sarmizegetusa dacică, (pag.107)
DUDAŞ Florian, Descoperiri monetare antice în Ţara Zărandului, (pag.135)
WOLFF H., Miscellanea Dacica, (pag.139)
DAICOVICIU H., PISO I., Sarmizegetusa şi războaiele marcomanice, (pag.159)
PISO Ioan, Epigraphica (III), (pag.165)
POP Constantin, NEMEŞ Emil, Ornament de la un car roman descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.179)
GUDEA N., Tezaurul monetar de la Răcăşdia, (pag.183)
RUSSU I. I., Precursorii muzeografiei ştiinţifice: colecţionarii de materiale arheologice, (pag.191)
SERES Andrei, Materiale feudale timpurii din hotarul comunei Feldioara (jud.Braşov), (pag.199)
DAN Mihail, Schimbul de mărfuri între Cluj şi Cracovia în ultimul deceniu al sec.XVI (II), (pag.203)
BUNTA Magdalena, Tezaurul de la Cetatea de Baltă (sec.XVI), (pag.219)
PAP Francisc, Comerţul transilvănean al Clujului din prima jumătate a sec.XVII în registrele vamale (II), (pag.237)
POPA At., Monumente istorice dispărute. Bisericile de lemn din Nicula şi Libotin, (pag.251)
EDROIU N., Note de epigrafie româno-chirilică, (pag.259)
CRIŞAN Eva, Prima „Taxa pharmaceutica” (listă de preţuri farmaceutice) din Transilvania (III), (pag.265)
POP Viorica, Mobilier „empire” în Muzeul de istorie al Transilvaniei, (pag.283)
PETRIC Gabriel, Dieta de la Cluj (1842) şi lupta românilor din Transilvania, (pag.291)
MIREL Maria, Contribuţii privind dezvoltarea urbanistică a oraşului Cluj în prima jumătate a sec.XIX, (pag.301)
VAJDA L., Date privind mişcările muncitorilor de la exploatările de minereu de fier şi de cărbune şi ale siderurgiştilor din Transilvania între anii 1848-1867, (pag.319)
RETEGAN S., Frămîntări ţărăneşti din Munţii Apuseni în anii guvernării liberale, (pag.331)
POPESCU Stelian, Relaţii economice între România şi S.U.A. pînă la 1900, (pag.347)
CORDOŞ Nicolae, Plecarea lui Gustav Augustini de la „Tribuna”, (pag.361)
GLODARIU E., Despărţămîntul Cluj al „Astrei” (1870-1914), (pag.373)
JUDE Magdaeena Maria, „Solia satelor” - ziar destinat publicului sătesc, (pag.387)
BUNTA Petru, Situaţia organizatorică a clasei muncitoare şi lupta ei pentru revendicări economice şi politice în anii 1921-1928, (pag.393)
ARDOS Maria Ana, Aspecte de psiho-pedagogie şcolară ale ghidajului la muzeul de istorie, (pag.413)
RUSSU I. I., Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem provinciavum pertinentes (recenzie), (pag.419)
POP Constantin, Ákos Kiss, Roman Mosaics in Hungary (recenzie), (pag.427)

• Prescurtări bibliografice, (pag.429)


Nr.XIII, 1976 [descarcă numărul integral (226MB)]

PROTOPOPESCU George, Formarea omului nou - factorul fundamental al întregii activităţi ideologice şi politice din România socialistă, (pag.III)
GROZA Liviu, Două interesante descoperiri arheologice din judeţul Caraş-Severin, (pag.1)
LAZAROVICI Gh., MILEA Z., Săpături arheologice la Bădeni. Campania din 1968, (pag.7)
FERENCZI István, Contribuţii la topografia arheologică a văii Someşului (în sectorul Vad-Surduc), (pag.37)
GEOROCEANU P., GEOROCEANU M., LISOVSCHI-CHELEŞANU C., Observaţiuni faunistice asupra mormintelor scitice din necropola de la Ozd, (pag.51)
SCARLAT Constantin, Apeductul antic de la Callatis, (pag.55)
STOICOVICI Eugen, Efecte structural-texturale la monedele antice obţinute prin batere, (pag.65)
DAICOVICIU Hadrian, GLODARIU Ioan, Puncte de reper pentru cronologia cetăţilor şi aşezărilor dacice din Munţii Orăştiei, (pag.71)
TRYNKOWSKI Jan, Urmările demografice ale cuceririi Daciei de către romani, (pag.81)
DAICOVICIU Hadrian, PISO Ioan, Inscripţii din Sarmizegetusa, (pag.89)
WOLFF H., Miscellanea Dacica (II), (pag.99)
ALICU Dorin, POP Constantin, CĂŢĂNAŞ Victor, Ateliere de pietrărie la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.125)
ALICU Dorin, Integrarea monumentelor de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa în circuitul turistic şi muzeistic, (pag.141)
GROZA Liviu, WOLLMANN Volker, Două inscripţii romane din zona Caransebeş, (pag.163)
ISAC Dan, Helenius şi Saciro de la Westerndorf. Consideraţii asupra unui vas terra sigillata de la Orşova, (pag.169)
ISAC Dan, BĂRBULESCU Mihai, Atestări ale parcelor pe teritoriul Daciei romane, (pag.177)
MOGA Vasile, Contribuţii în legătură cu officina şi produsele tegulare ale Legiunii XIII Gemina la Apulum, (pag.191)
MITROFAN Ioan, Vestigii din Napoca romană, (pag.197)
BENEA Doina, Officina militară de la Dierna (sec.III-IV e.n.), (pag.205)
VLASSA N., Două noi piese paleocreştine din Transilvania, (pag.215)
IAROSLAVSCHI Eugen, Cuptoarele pentru redus minereul de fier de la Şoşdea, jud.Caraş-Severin, (pag.231)
FERENCZI G., FERENCZI I., Săpături arheologice la Mugeni. Studiu preliminar (II), (pag.239)
BEJAN Adrian, Un atelier metalurgic din sec. VI e.n. de la Drobeta Turnu-Severin, (pag.257)
DAICOVICIU Beatrice, Aspecte demografice în Cronica lui Grigore din Tours, (pag.279)
PORUMB Marius, O veche ctitorie românească — biserica din Cicău (jud.Alba), (pag.285)
MARICA Guy Viorica, Originea decorului cu putti în arta transilvăneană, (pag.291)
BUNTA Magdalena, Aurari clujeni şi operele lor (sec.XVI-XVII) (I), (pag.329)
PAP Francisc, Comerţul Clujului cu Cracovia în registrele vamale din prima jumătate a sec.XVII, (pag.351)
MAXA Adriana, Ornamentul în piatră la Palatul Mogoşoaia - Stilul brîncovenesc, (pag.373)
SABĂU Nicolae, Originea iconografică a unui relief clujean din veacul al XVIII-lea, (pag.385)
EDROIU Nicolae, Note de epigrafie româno-chirilică (II), (pag.393)
BOTEZAN Liviu, Accentuarea procesului de deposedare a iobagilor din Transilvania de posesiunile lor obşteşti în perioada 1785-1820, (pag.399)
ALICU Graţiana, Un manuscris inedit de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, (pag.409)
POPA At., Bisericile vechi din Lupşa, (pag.427)
POP Viorica, Mobilier în stil clasicist în muzeele clujene (a doua jumătate a sec.XVIII - începutul sec.XIX), (pag.433)
SOFRONI Rodica, Aspecte privind situaţia financiară a Transilvaniei în perioada 1849-1867, (pag.443)
ROŞCA-ROSEN Maria, Din activitatea Camerei de Comerţ si Industrie din Cluj (1851-1868), (pag.463)
FIROIU V. Dumitru, Despre contribuţia lui Alexandru Ioan Cuza la crearea dreptului României moderne, (pag.469)
VAJDA L., Întreprinderea de fier Vlăhiţa (1878-1924), (pag.481)
GLODARIU E., Înfiinţarea, organizarea şi activitatea culturală desfăşurată de societatea „Petru Maior”, a studenţilor români din Budapesta, (pag.505)
JUDE Magdalena Maria, CORDOŞ Nicolae, Prima Reuniune de agricultură la românii transilvăneni, (pag.523)
PROTOPOPESCU George, Tratativele dintre guvernul român şi grupările beligerante în perioada 1914-1916, (pag.537)
CHIŞU Ioan, Politica P.C.R. de atragere a armatei la lupta revoluţionară, antifascistă si antihitleristă a poporului, (pag.557)
MUNTEANU P., Aspecte ale luptei muncitorilor mineri din Valea Jiului pentru instaurarea şi consolidarea regimului democrat-popular, (pag.571)
BUNTA Petru, Marginalii la ultima şedinţă a Consiliului de miniştri prezidată de generalul Nicolae Rădescu, (pag.579)
OPRIŞ J., Relaţia dintre monumente şi muzee în Italia, (pag.597)
CIPĂIANU Maria Ana, Obiecte medievale de artă decorativă în muzeele de istorie. Valenţe muzeografice, metode de prezentare, (pag.603)
ARDOS Maria Ana, Rolul muzeului de istorie în procesul instructiv-educativ şcolar, (pag.621)
SOROCEANU Tudor, Ottó Trogmayer, Bas bronzezeitliche Gräberfeld bei Tápé (recenzie), (pag.631)
SOROCEANU Tudor, János Banner / István Bóna, Mittelbronzezeitliche Tell-Siedlung bei Békés (recenzie), (pag.635)
POP Constantin, Paul MacKendrick, The Dacian Stones Speak (recenzie), (pag.639)
RUSSU I. I., Pólay Elemér, A dáciai viaszostáblák szerződései (recenzie), (pag.643)
DAICOVICIU Hadrian, Inscripţiile Daciei romane (recenzie), (pag.651)
ISAC Dan, Géza Alföldy, Noricum (recenzie), (pag.657)
HICA-CÎMPEANU Ioana, É. Garam, I. Kovrig, J. Gy. Szabó, Gy. Török, Avar Finds in the Hungarian National Museum. Cemeteries of the Avar Period (567-829) in Hungary (recenzie), (pag.663)
DAICOVICIU Hadrian, Publicaţiile Muzeului Naţional (recenzie), (pag.665)
PAP Francisc, Mihail P. Dan, (pag.669)

• Prescurtări bibliografice, (pag.671)


Nr.XIV, 1977 [descarcă numărul integral (80MB)]

PROTOPOPESCU George, Sub steagul independenţei, spre noi victorii, (pag.III)
JUNGBERT Béla, Cîteva consideraţii privind unele forme de unelte bifaciale paleolitice, (pag.1)
SAVA Ignat Doina, Probleme ale neoliticului din nord-vestul României, (pag.13)
LAZAROVICI Gh., Inventarul a două morminte neolitice de la Cluj-Napoca, (pag.23)
RADU Dionisie, FEURDEAN Nicolae, Aşezarea neolitică de la Gîrbău (judeţul Cluj), (pag.29)
CIUGUDEANU Horia, Noi contribuţii la cercetarea necropolelor tumulare din Munţii Trascăului şi ai Bedeleului, (pag.43)
KACSÓ Carol, Toporul de bronz de la Oarţa de Sus, (pag.57)
MATEI V. Alexandru, Akinakes-ul de bronz de la Firminiş, (pag.63)
FERENCZI István, Problema aşezărilor civile dacice din Munţii Orăştiei din punct de vedere geografic, (pag.73)
IAROSLAVSCHI Eugen, ROŞU Petru, Cîteva noi aşezări dacice pe Valea Cucuişului, (pag.81)
GLODARIU Ion, Aspecte ale politicii demografice romane în zona de sud a Transilvaniei, (pag.95)
POP Constantin, Signa militaria de bronz în Dacia romană, (pag.111)
BENEA Doina, Cîteva consideraţii cu privire la topografia Drobetei în secolele II-III, (pag.133)
MOGA Vasile, Quattuorvirii municipiilor apulense, (pag.147)
ALICU Dorin, Corrigenda la Roman Lamps from Sarmizegetusa, (pag.153)
PISO Ioan, RUSU Adriana, Un relief din Sarmizegetusa cu reprezentarea lui Silvanus şi a nouă Silvane, (pag.155)
POP Constantin, NEMEŞ Emil, Teracote cu Venere la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.159)
ISAC Dan, Venus de la Gilău. Aspecte de iconografie romană provincială, (pag.163)
FERENCZI I. Istvan, în legătură cu restaurarea statuetei „Venus de la Gilău” (addenda), (pag.171)
BĂRBULESCU Mihai, Cultul lui Hercules în Dacia romană (I), (pag.173)
BLĂJAN Mihai, MOGA Vasile, Un bronz roman în Muzeul de istorie din Mediaş (jud.Sibiu), (pag.195)
DAICOVICIU Hadrian, Un fragment ceramic cu inscripţie de la Porolissum, (pag.201)
VLASSA N., O nouă plăcuţă de aur gnostică de la Dierna, (pag.205)
HICA-CÎMPEANU Ioana, Cu privire la unele morminte romane tîrzii de la Napoca, (pag.221)
OPAIŢ Andrei, BARNEA Alexandru, O lucernă de bronz unicat în România, (pag.239)
BAUMANN H. V., Cîteva precizări rezultate din cercetarea monumentului paleocreştin din comuna Niculiţel (jud.Tulcea), (pag.245)
WINKLER Iudita, TAKÁCS Matilda, PĂIUŞ Gheorghe, Necropola avară de la Cicău, (pag.269)
GEOROCEANU P., LISOVSCHI-CHELEŞANU C., GEOROCEANU M., Studiul osteologic al unui schelet de cal dintr-un mormînt avar din Transilvania, (pag.285)
FERENCZI Géza, FERENCZI István, Săpături arheologice la Mugeni. Studiu preliminar (III), (pag.295)
DAICOVICIU Beatrice, Dispariţia termenului „nobiles” în izvoarele merovingiene, (pag.305)
IAMBOR P., În legătură cu localizarea cetăţii Sînmiclăuş (Turda), (pag.309)
NIEDERMAIER Paul, Turda. Dezvoltarea urbanistică a unui centru minier pînă în sec.XVII, (pag.315)
GÜNDISCH G. Konrad, Cel mai vechi registru de socoteli al oraşului Bistriţa (1461, 1462), (pag.337)
BUNTA Magdalena, Aurari clujeni şi operele lor (sec XVI-XVII) (II), (pag.349)
PAP Francisc, Schimbul de mărfuri între Cluj şi Polonia în registrele vamale clujene (1599-1637), (pag.371)
PORUMB Marius, Ştefan Zugravul de la Ocnele Mari, (pag.401)
POPA At., Biserica de lemn din Reghin, (pag.405)
RĂDUŢIU Aurel, Conscripţia lui Petru Pavel Aron din anul 1759, (pag.411)
SABĂU Nicolae, Două portrete de Johann Martin Stock (1742-1800), (pag.419)
WOLF Iosif, Imaginea antichităţii în „Siebenbürgische Quartalschrift” (1790-1801) şi „Siebenbürgische Provinzialblätter” (1805-1824), (pag.425)
MAXA Adriana, Apariţia peisajului autonom în arta plastică românească (I), (pag.433)
FIROIU V. Dumitru, Drepturile şi libertăţile cetăţeneşti în proclamaţiile adoptate în timpul revoluţiei burghezo-democratice de la 1848 din cele trei ţări române, (pag.445)
BOTEZAN Liviu, Încercări de colaborare politică româno-maghiară în primii ani ai dualismului, (pag.459)
GROZA Liviu, Un bănăţean participant la războiul de independenţă: căpitanul Moise Groza, (pag.459)
POPESCU Stelian, Presa vremii despre eroismul ostaşilor români în războiul din 1877-1878, (pag.483)
ROSEN Roşca Maria, Contribuţii la problema relaţiilor economice dintre Transilvania şi România în perioada războiului de independenţă, (pag.497)
POP Traian, Cîteva ştiri documentare din secolul al XIX-lea privind colaborarea internaţională a poliţiei din Transilvania, (pag.501)
GLODARIU Eugenia, Contribuţia societăţii „Petru Maior” la mişcarea cultural-naţională şi politică a românilor din Austro-Ungaria, (pag.505)
BRĂTESCU Constantin, Un luptător pentru unirea Banatului cu România: învăţătorul Damaschin Daicoviciu, (pag.523)
PROTOPOPESCU George, Tratativele dintre guvernul român şi puterile Antantei în perioada 1914-1916 (II), (pag.527)
OPRIŞ Ioan, Unele probleme privind începuturile activităţii Cormisiunii monumentelor istorice - Secţia pentru Transilvania, (pag.547)
LASCU Nicolae, Vasile Bogrea - apologet al clasicismului antic, (pag.563)
ARDOS Alexandru, Consideraţii privind modernizarea bazei tehnice a întreprinderii „Metalul Roşu” din Cluj-Napoca, (pag.569)
VAJDA L., Uzinele de fier Vlăhiţa (1925-1948), (pag.577)
FODOR Ladislau, Unele aspecte ale luptei muncitorimii pentru apărarea caracterului de clasă al sindicatelor în timpul ocupaţiei horthyste în partea de nord a Transilvaniei, (pag.593)
HĂGAN Trofin, Minerii din Maramureş în procesul de reorganizare politico-profesională şi sprijinire a frontului antihitlerist, (pag.613)
BUNTA Petru, În frunte cu Partidul Comunist Român, pentru Republica Populară, pentru trecerea la etapa socialistă a revoluţiei populare, (pag.621)
CRIŞAN Eva, Probleme specifice ale organizării expoziţiei într-un muzeu de istorie a farmaciei, (pag.645)
JUNGBERT Béla, Miklós Gábori, Les civilisations du Paléolithique moyen entre les Alpes et l'Oural (recenzie), (pag.659)
SOROCEANU Tudor, Petre I. Roman, Cultura Coţofeni (recenzie), (pag.665)
SOROCEANU Tudor, Marek Gedl, Kultura przedìužycka (recenzie), (pag.672)
WINKLER Iudita, Răspuns la întîmpinarea lui C.Preda ,,Pe marginea unor observaţii şi rectificări la »Monedele geto- dacilor«, (pag.677)
PAP Francisc, A debreceni Déri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri nominati (recenzie), (pag.681)
WOLF Iosif, Gheorghe Bartoş, Răscoala lui Horea. Bibliografie, Bucureşti, 1976; Nicolae Edroiu, Răsunetul european al răscoalei lui Horea, Cluj-Napoca, 1976 (recenzie), (pag.683)

• Prescurtări bibliografice, (pag.685)


Nr.XV, 1978 [descarcă numărul integral (100MB)]

PROTOPOPESCU George, Momente epocale ale luptei poporului român pentru libertate, dreptate socială şi independenţă naţională, (pag.III)
JUNGBERT Béla, Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (I), (pag.1)
VLASSA N., Problema existenţei ecvidelor domestice în cadrul culturii Vinča-Turdaş, (pag.19)
CIUGUDEANU Horia, Săpăturile de salvare de la Aiud-„Cetăţuie”, (pag.49)
ANDRIŢOIU Ioan, Contribuţii la cunoaşterea culturii Otomani din sud-vestul Transilvaniei, (pag.63)
FERENCZI Géza, FERENCZI Istvan, Cercetări de topografie arheologică în bazinul superior al Tîrnavei Mari între anii 1957-1970 (Raport preliminar). Partea a II-a, (pag.85)
VASILIEV Valentin, Despre interpretării pumnalelor akinakes descoperite pe teritoriul României, (pag.101)
SUCEVEANU Alex., Unele reflecţii în legătură cu regatul lui Burebista, (pag.107)
DAICOVICIU Hadrian, Miscellanea epigraphica, (pag.115)
KOLENDO Jerzy, Un Romain d'Afrique éléve dans le pays des Costoboces. À propos de CIL VIII 14667, (pag.125)
PETCULESCU Liviu, Un fragment de diplomă militară de la Micia, (pag.131)
POP Constantin, Statui imperiale de bronz în Dacia romană, (pag.135)
ARDEVAN Radu, Le collège des fabres à Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.167 )
ALICU Dorin, Templul zeiţei Nemesis de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.173)
PISO Ioan, Epigraphica (X), (pag.179)
LUCA Claudia, MILEA Zaharie, Onomastica inscripţiilor de la Potaissa, (pag.189)
CĂTINAŞ Ana, Noi descoperiri romane pe Dealul Zînelor - Turda, (pag.195)
MILEA Z., HOPÂRTEAN A., LUCA C., Noi contribuţii privind necropola romană de la Potaissa, (pag.201)
CĂTINAŞ Ana, HOPÂRTEAN Ana, Două monumente funerare fragmentare descoperite la Potaissa, (pag.207)
MOGA Vasile, POP Roman, Descoperiri arheologice la Ampelum, (pag.213)
BĂRBULESCU Mihai, Cultul lui Hercules în Dacia romană (II), (pag.219)
BENEA Doina, Die V. Makedonische Legion auf den nördlichen Donaulimes im 3.-4. Jahrhundert, (pag.235)
STOICOVICI Eugen, Atelier de sticlă rubin la Dierna (Orşova), (pag.245)
ISAC Dan, Monede postaureliene de la Gilău, (pag.251)
IAROSLAVSCHI Eugen, LAZAROVICI Gh., Aşezări de secol IV în sudul Banatului, (pag.255)
WINKLER Iudita, TAKÁCS Matilda, PĂIUŞ Gheorghe, Aşezarea prefeudală de la Cicău, jud.Alba, (pag.263)
GEOROCEANU P., LISOVSCHI-CHEDEŞANU C., GEOROCEANU M., Cercetări asupra faunei din aşezarea Cicău-„Sălişte”, (pag.273)
HICA-CÎMPEANU Ioana, Un grup ele morminte din secolul al VII-lea e.n. la Iclod (jud.Cluj), (pag.287)
UZUM Ilie, ŢEICU Dumitru, Cuptorul de ars ceramică descoperit în aşezarea feudală timpurie de la Gornea-„Ţărmuri”, (pag.295)
PORUMB Marius, Biserica ortodoxă din Gîrbova de Sus (jud.Alba), un vechi monument de arhitectură medievală românească, (pag.307)
EDROIU Nicolae, Un sigil inelar cu inscripţie slavonă în colecţiile Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca, (pag.311)
BUNTA Magdalena, IMRE Katona, Cronica habană de la Cluj, (pag.315)
IAMBOR P., PAP F., Tezaurul monetar din sec.XVI-XVII de la Cluj-Napoca (Conservator), (pag.331)
PAP Francisc, Rute comerciale şi localităţi transilvane în comerţul Clujului cu produse agricole şi vite (prima jumătate a sec.XVII), (pag.349)
HALASU Adriana, O siglă de meşter - doi argintari transilvăneni din secolul al XVII-lea, (pag.359)
CIPĂIANU Maria Ana, On a medieval embroidery belonging to the History Museum of Transylvania, (pag.367)
POP Viorica, Lăzi de zestre din secolele XVII-XVIII în Muzeul de istorie al Transilvaniei, (pag.381)
BELU Sabin, Noi contribuţii la istoria satelor din Munţii Apuseni, (pag.387)
ARDOS Al., O vioară de meşter, (pag.397)
ALICU Graţiana, Circulaţia cărţii vechi româneşti în judeţul Cluj (I), (pag.401)
GYÉMÁNT Ladislau, O tipăritură românească necunoscută din vremea războiului ruso-austro-turc din anii 1787-1792, (pag.411)
NEAMŢU Al., Un proiect din anul 1789 privind construirea unei „fabrici de sodă” în Transilvania, (pag.415)
WOLF I., Începuturile presei cultural-stiintifice din Transilvania: ,,Siebenbürgische Quartalschrift” (1790-1801), (pag.431)
GROZA Liviu, Unele aspecte privind organizarea regimentului grăniceresc din Caransebeş, (pag.447)
CRIŞAN Eva, Aspecte din asistenţa medicală a muncitorilor feroviari în sec.XIX, (pag.461)
JUDE Magdalena Maria, CORDOŞ Nicolae, Sigilii săteşti transilvănene din secolul al XIX-lea, (pag.467)
DRĂGOI Livia, Miklos Siko, portretist din Transilvania (sec.XIX), (pag.481)
BOTEZAN Ioana, Un document din anul 1861 privind strădaniile românilor din Transilvania de a cuceri drepturi politice, (pag.489)
BONA Petru, Traian Doda - luptător pentru drepturile naţionale ale românilor bănăţeni, (pag.495)
GLODARIU Eugenia, Aportul femeilor din Transilvania la mişcarea memorandistă, (pag.501)
PROTOPOPESCU George, Conceptul de artă militară în principalele bătălii date de români pentru apărarea independenţei şi suveranităţii naţionale, (pag.511)
BORUGĂ Elena, Contribuţia lui Traian Vuia la lupta pentru unitatea naţională, oglindită în articolele publicate în revista „La Transylvanie” (1918-1919), (pag.531)
IANCU Gheorghe, Activitatea Consiliului Dirigent privind reglementarea comerţului si aprovizionarea populaţiei (1918-1920), (pag.545)
NISTOR Ioan, Proiectul unui volum omagial închinat aniversării a 175 de ani de la înfiinţarea şcolilor din Blaj, (pag.561)
BRATU Ion, HERCHI Iosif, Aspecte ale climatului revoluţionar din judeţul Bihor în perioada 1928-1933. Conflictele de muncă, (pag.567)
BUNTA Petru, Procesele intentate de către autorităţile horthyste comuniştilor din partea de nord a Transilvaniei (1941-1944), (pag.583)
TUŢU Dumitru, Tratative şi contacte ale guvernului şi burgheziei române pentru ieşirea din războiul dus alături de Germania hitleristă, (pag.603)
VAJDA Ludovic, Oamenii muncii din Cluj în luptă, sub conducerea P.C.R., pentru instaurarea puterii democrat- populare (11 octombrie 1944 - 6 martie 1945), (pag.617)
HĂGAN Trofin, Minerii din Maramureş în procesul refacerii economiei naţionale (1945-1947), (pag.633)
ARDOS Mária Anna, „Prietenii muzeului” - un experiment reuşit al Muzeului de istorie al Transilvaniei, (pag.647)
IGNA Aurelia, Restaurarea şi conservarea unui fragment de leasă dacică de la Şercaia, judeţul Braşov, (pag.653)
IGNA Aurelia, KISS Ştefan, RĂDULESCU Daniela, DRĂGAN-BULARDA Mihai, Evidenţierea biodeteriorării unor monumente de piatră din incinta Muzeului de istorie al Transilvaniei, prin activităţi enzimatice, (pag.659)
LUKÁCS Elisabeta Maria, Recuperarea prin restaurare a unui pahar de sticlă din epoca romană, (pag.665)
LAZAROVICI Gh., Nicolae Vlassa, Neoliticul Transilvaniei — studii, articole, note (Recenzie), (pag.669)
LAZAROVICI Gh., Aloiz Benac, Obre II - A neolithic settlement of the Butmir group at Gornje Polje şi Obre I - A neolithic settlement of the Starčevo-Impresso and Kakanj cultures at Raskršce (Recenzie), (pag.671)
SOROCEANU Tudor, Petre I. Roman/Ioan Nemeti, Cultura Baden în România (Recenzie), (pag.675)
SOROCEANU Tudor, Margarita Primas, Untersuchungen zu den Bestattungssitten der ausgehenden Kupfer- und der frühen Bronzezeit (Recenzie), (pag.677)
SOROCEANU Tudor, Wanda Sarnowska, Kultura unietycka w Polsce (Recenzie), (pag.680)
SOROCEANU Tudor, V.A.Dergacev, Pamiatniki epohi bronzi (Recenzie), (pag.685)
SOROCEANU Tudor, V.A.Dergacev, Bronzovîie predmetî XIII-VIII vv. do n. e. iz dnestrovo-prutskovo mejdurecia (Recenzie), (pag.685)
SOROCEANU Tudor, Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România (Recenzie), (pag.686)
SOROCEANU Tudor, Symposium on the Dark Ages in Greece (Recenzie), (pag.689)
SOROCEANU Tudor, Bernhard Hänsel, Beiträge zur regionalen und chronologischen Gliederung der älteren Hallstattzeit an der unteren Donau (Recenzie), (pag.691)
WINKLER Iudita, F. Fejér Mária - Huszár Rajos, Bibliographia Numismaticae Hungaricae (Recenzie), (pag.693)
BUNTA Magdalena, La formation et le développement des métiers au moyen âge (Ve-XIVe siècles) (Recenzie), (pag.695)
WOLF I., Ion Lungu, Şcoala ardeleană — mişcare ideologică naţională iluministă (Recenzie), (pag.697)
WOLF I., George Em. Marica, Studii de istoria şi sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea (Recenzie), (pag.699)
WOLF I., Alexandru Duţu, Cultura română în civilizaţia europeană modernă (Recenzie), (pag.702)
LAZAROVICI Gh., Profesorul Vladimir Milojčić (Necrolog), (pag.704)
• ***, Nicolae Gostar (Necrolog), (pag.707)

• Prescurtări bibliografice, (pag.709 )


Nr.XVI, 1979 [descarcă numărul integral (100MB)]

STUDII
VASILIEV Valentin, Pumnalele akinakes din Transilvania, (pag.11)
ISAC Dan, Ala Siliana C.R. torquata et armillata în Dacia, (pag.39)
PISO Ioan, Carrières sénatoriales (II), (pag.69)
ARDEVAN Radu, Les lecticaires à Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.87)
ALICU Dorin, POP Constantin, Hermes-Mercurius la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.93)
CĂTINAŞ Ana, BĂRBULESCU Mihai, Cella vinaria de la Potaissa, (pag.101)
SANIE Silviu, Diadema de aur de la Tyras, (pag.127)
BODOR Andrei, WINKLER Iudita, Un atelier de artizanat la Dierna (Orşova), (pag.141)
HICA-CÎMPEANU Ioana, Riturile funerare în Transilvania, de la sfîrşitul secolului al III-lea e.n. pînă în secolul al V-lea e.n., (pag.157)
VLASSA N., Piese paleocreştine inedite clin Dacia intracarpatică, (pag.171)
RUSU Mircea, Aspecte ale relaţiilor dintre romanitatea orientală şi slavi, (pag.189)
NIEDERMAIER Paul, Geneza centrului istoric clujean în lumina planimetriei sale, (pag.201)
IAMBOR P., Nobilii de Dăbîca şi relaţiile cu Ţara Românească în veacul al XIV-lea, (pag.215)
MÂNDRESCU Gheorghe, Activitatea lui Petrus Italus de Lugano, (pag.225)
PAP Francisc, Comerţul Clujului cu oraşele Slovaciei de astăzi (1599-1637), (pag.235)
BUNTA Magdalena, Meşteşugarii habani în Transilvania. Activitatea, rolul şi importanţa lor în economia Transilvaniei secolului al XVII-lea, (pag.251)
HALASU Adriana, Contribuţii la problema morfologiei unor piese de argintărie feudală, (pag.271)
MARICA Guy Viorica, TATAI-BALTĂ Cornel, Sursele iconografice şi stilistice ale unor teme figurative din xilogravura românească (secolele XVI-XIX), (pag.295)
WOLF Iosif, Problematica românească în istoriografia săsească (1790-1848), (pag.325)
BOTEZAN Liviu, Aspecte ale vînzării forţei de muncă de către iobagii transilvăneni la începutul veacului al XIX-lea oglindite de conscripţia czirákyană, (pag.337)
PANTEA Aurel, Contribuţii la problema formării conştiinţei naţionale în mişcarea muncitorească din Transilvania, (pag.357)
BUNTA Petru, PROTOPOPESCU George, Aspecte ale insurecţiei naţionale armate, antifasciste şi antiimperialiste din august 1944, (pag.371)

NOTE ŞI DISCUŢII
JUNGBERT Béla, Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (II), (pag.389)
FERENCZI Géza, FERENCZI Istvan, Observaţii de topografie arheologică în partea superioară a Depresiunii Homoroadelor (jud.Harghita) între anii 1957-1978, (pag.411)
LAZAROVICI Gh., CRISTEA N., Contribuţii arheologice la istoria străveche a comunei Uioara de Jos - Ciunga (jud.Alba), (pag.431)
IAROSLAVSCHI E., LAZAROVICI Gh., Vestigii arheologice din bazinul Caraşului, (pag.447)
WINKLER Iudita, TAKÁCS Matilda, PĂIUŞ Gheorghe, Săpăturile arheologice de la Cicău, (pag.465)
GUMĂ Marian, O nouă descoperire hallstattiană timpurie la Moldova Nouă, (pag.481)
DAICOVICIU Hadrian, Între originalitate şi adevăr, (pag.495)
TRYNKOWSKI Jan, Încă odată despre „Decebalus per Scorilo”, (pag.507)
MOGA Vasile, Piese de argint din cetatea dacică de la Piatra Craivii, (pag.513)
DĂRĂBANŢ Maria, Ceramica dacică pictată cu motive vegetale, geometrice şi zoomorfe, (pag.519)
DIACONESCU Alexandru, Un fragment de stelă din Dacia Porolissensis cu reprezentarea banchetului funebru, (pag.545)
SOROCEANU Alina, Tipologia ceramicii romane din templul lui liber Pater de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.551)
PETRE-GOVORA I. Gh., Aşezările rurale din secolele II-IX descoperite în jud.Vîlcea, (pag.577)
DAICOVICIU B., Accepţiunile termenului villa în izvoarele merovingiene, (pag.593)
IAMBOR P., MATEI Şt., Incinta fortificată de la Cluj-Mănăştur (sec.IX-XIV), (pag.599)
PORUMB Marius, Două ctitorii româneşti din secolul al XV-lea: biserica Sfîntul Gheorghe şi mănăstirea Lupşa, (pag.621)
POP Viorica, Dulapuri baroce în colecţia de istorie a farmaciei din Cluj-Napoca, (pag.633)
NEAMŢU Al., Mari incendii în districtul Bistriţei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, (pag.639)
SABĂU Nicolae, Mathias Veress restaurator?, (pag.659)
BOTEZAN Ioana, Activitatea tipografică a lui Timotei Cipariu între anii 1835-1865, (pag.669)
JUDE M. M., HOPÂRTEAN A., Sigilii săteşti transilvănene în Muzeul de istorie din Turda, (pag.691)
GLODARIU E., Activitatea secţiei române a Federaţiunii internaţionale a studenţilor „Corda fratres”, (pag.699)
BRAICA Dragoş Gheorghe, Contribuţia localităţii Mărgău (jud.Cluj) la lupta pentru eliberare naţională, (pag.709)
BUNTA Petru, Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii), (pag.717)

MUZEOLOGIE. RESTAURARE-CONSERVARE. OCROTIREA PATRIMONIULUI MUZEAL
VASILIEV E., Despre lecţia de istorie la muzeu, (pag.741)
CIPĂIANU Maria Ana, Ancheta „S.P.V. 1977” la Muzeul de istorie al Transilvaniei. Rezultate şi concluzii, (pag.747)
IGNA Aurelia, Conservarea unor resturi lemnoase şi textile, carbonizate, descoperite într-o locuinţă dacică, (pag.765)
IGNA Aurelia, PETRESCU Justinian, Analiza resturilor lemnoase provenind din cella vinaria de la Potaissa, (pag.773)
LUKÁCS Elisabeta Maria, Probleme de restaurare ridicate de un vas de ceramică roman, (pag.779)
URSUŢ Dorin, PETRICĂ Paul, Pentru o mai mare precizie a ridicărilor expeditive de topografie arheologică, (pag.785)
ALICU Graţiana, Circulaţia cărţii vechi româneşti în judeţul Cluj (II), (pag.791)
MIREL Maria, ARDOS Mária Anna, Date privitoare la organizarea bibliotecii de specialitate a colecţiei de numismatică şi antichităţi a „Muzeului ardelean”, (pag.809)
ARDOS Alexandru, Colecţia didactică Brassai Sámuel din Cluj-Napoca, (pag.827)

• Recenzii, (pag.841)
• Prescurtări bibliografice, (pag.923)


Nr.XVII, 1980 [descarcă numărul integral (93MB)]

STUDII
LAZAROVICI Gh., Cîteva probleme privind sfîrşitul neoliticului timpuriu din nord-vestul României, (pag.13)
VASILIEV Valentin, GAIU C., Aşezarea fortificată din prima vîrstă a fierului de la Ciceu-Corabia, jud.Bistriţa-Năsăud, (pag.31)
DAICOVICIU Hadrian, Le sanctuaire A de Sarmizegetusa Regia, (pag.65)
PISO Ioan, Epigraphica (XII), (pag.81)
MITROFAN Ioan, Un altar dedicat Nemeselor, (pag.91)
POP Constantin, Statuete romane de bronz din Transilvania, (pag.99)
ISAC Dan, DIACONESCU Alexandru, Aspecte ale artei provinciale romane la Gilău, (pag.115)
RUSU Mircea, Bodenständige und Wandervölker im Gebiet Rumäniens (3.-9. Jahrhundert), (pag.139)
IAMBOR P., Contribuţii documentare privind unele aşezări româneşti din vestul ţării la începutul feudalismului, (pag.159)
RUSU Andrei Adrian, Donjoane din Transilvania, (pag.177)
GOLDENBERG S., Aprovizionarea şi politica de preţuri a unor oraşe din Transilvania în secolele XVI-XVII, (pag.199)
PAP Francisc, Orientarea central-europeană a comerţului clujean în prima jumătate a sec.XVII, (pag.209)
BUNTA Magdalena, Contribuţii la studiul produselor artistice ale glăjeriei de la Porumbacu de Sus (sec.XVII-XVIII), (pag.219)
BOTEZAN Liviu, Aspecte ale vînzării forţei de muncă de către iobagii transilvăneni la începutul veacului al XIX-lea oglindite de conscripţia czirákyană (II), (pag.241)
FIROIU V. Dumitru, Dreptul la organizare în Transilvania (1849-1918), (pag.259)
VAJDA L., Industria minieră şi metalurgică din Transilvania în perioada de avînt capitalist 1867-1873, (pag.277)
LEICU Ioan, Aspecte ale democratismului burghez şi ale atitudinii proletariatului faţă de el reflectate în opera lui C.Dobrogeanu-Gherea, (pag.299)
GLODARIU Eugenia, Participarea tineretului universitar român din Austro-Ungaria la mişcarea memorandistă, (pag.313)
ILOVAN Vasile, TANCO Teodor, Atitudinea social-democraţiei şi a populaţiei săseşti din judeţul Bistriţa-Năsăud faţă de actul unirii Transilvaniei cu România, (pag.323)
CIUBĂNCAN T. Vasile, Contribuţii transilvănene la dezideratul naţional de apărare a graniţei de vest a ţării în perioada interbelică, (pag.339)
TUŢU Dumitru, Politica militară externă a României în perioada septembrie 1939 – iunie 1941 (I), (pag.359)
CHIŞU Ioan, Falimentul programelor politice liberale după 23 August 1944, (pag.379)

NOTE ŞI DISCUŢII
KALMAR Zoia, Descoperiri eneolitice la Gilău, (pag.393)
KACSÓ Carol, Depozitul de bronzuri de la Băbeni, (pag.417)
CIUGUDEAN Horia, Mormîntul dacic de la Blandiana (jud.Alba), (pag.425)
GLODARIU I., Consideraţii privind organizarea statului dac, (pag.433)
URŞUŢ Dorin, PETRICĂ Paul, WINKLER I., Cîteva consideraţii geo-topografice privind traseul drumului roman Potaissa-Napoca, în sectorul Cluj-Napoca - Aiton, (pag.441)
ALICU Dorin, Tehnici de construcţie la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.447)
PETOLESCU C. Constantin, Un basorelief al zeiţei Diana, (pag.463)
ISAC Dan, Importuri de terra sigillata la Napoca, (pag.467)
VLASSA N., Interpretarea unei geme magice greco-egiptene, (pag.483)
STOICOVICI Eugen, Cercetarea unor brăţări de sticlă, (pag.495)
DAICOVICIU Beatrice, Caracterul proprietăţii în epoca merovingiană, (pag.501)
MATEI Şt., IAMBOR P., Observaţii privind aşezările fortificate din Transilvania în perioada feudalismului timpuriu, (pag.507)
PORUMB Marius, Vechea biserică din Galda de Jos (jud.Alba), un monument al arhitecturii medievale româneşti din Transilvania, (pag.517)
HAŢEGAN Ioan, O controversă istorică legată de incursiunea otomană din Banat în anul 1415, (pag.531)
RÎPĂ-BUICLIU Dan, Gramatica latină a lui Gregorius Molnar. Contribuţie la bibliografia românească veche, (pag.537)
POP Viorica, Influenţe stilistice în mobilierul transilvănean din secolul al XVI-lea, (pag.545)
PAP Francisc, MATEI Ştefan, Un tezaur monetar din sec.XVIII-XIX, găsit la Cluj-Napoca, (pag.553)
DORDEA Ion, Un manuscris din veacul al XVIII-lea despre producţia şi comercializarea sării din Transilvania şi Maramureş, (pag.567)
GROZA Liviu, Participarea grănicerilor bănăţeni la războaiele împotriva lui Napoleon, (pag.577)
PĂLTĂNEA Paul, „Hora Ardealului” şi „Hora Unirii” în Banat şi Transilvania, (pag.589)
PROTOPOPESCU George, Aspecte majore ale artei militare româneşti în timpul războiului de independenţă (1877-1878), (pag.597)
BORUGĂ Elena, Activitatea despărţămîntului Bocşa al Astrei (1898-1918), (pag.607)
BUNTA Petru, Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj. (Aspecte din presa vremii.) (II), (pag.615)
CIUPEA Ioan, Manifeste comuniste adresate tineretului, editate la Cluj în anii 1931-1933, (pag.639)

MUZEOLOGIE. RESTAURARE-CONSERVARE. OCROTIREA PATRIMONIULUI MUZEAL
JANITSEK Andrei, Restaurarea unui castron şi a unei falere de argint, (pag.649)
HICA-CÎMPEANU Ioana, Din colecţiile Muzeului de istorie al Transilvaniei. Donaţia Torma Károly, (pag.653)
ARDEVAN Radu, SOMEŞFĂLEAN Livia, Asupra unui mozaic din Apulum, (pag.667)
CĂTĂNICIU Bogdan Ioana, Metodica cercetării ceramicii romane, (pag.679)
WINKLER Iudita, Aplicarea matricei de incidenţă în studii de arheologie şi numismatică, (pag.687)
SOROCEANU Tudor, SOROCEANU Alina, Cîteva observaţii prilejuite de alcătuirea „Repertoriului de periodice conţinînd articole de istorie veche, arheologie şi muzeologie”, (pag.693)
BRAICA Dragoş Ghoerghe, Călata – pagini de istorie, (pag.697)
MÂNDRESCU Gheorghe, Elemente de Renaştere în arhitectura moldovenească din secolul XVI, (pag.709)
CIPĂIANU Maria Ana, Broderii de tip oriental în colecţia de textile a Muzeului de istorie al Transilvaniei, (pag.735)
IGNA Aurelia, IONIŢĂ Ion, Cercetări privind utilizarea unor fungicide pentru tratarea obiectelor de muzeu realizate din piele şi blană, (pag.753)
MÂRZA Iacob, IONIŢĂ Ion, Cercetări privind utilizarea unor fungicide pentru tratarea obiectelor de muzeu realizate din piele şi blană, (pag.753)
MÂRZA Iacob, BALTĂ Tatai Cornel, Răspândirea tipăriturilor româneşti vechi în Transilvania (mijl. sec. al XVII-lea – primele decenii ale sec. al XIX-lea) în lumina unui material arhivistic, (pag.759)
ALICU Graţiana, Circulaţia cărţii vechi româneşti în judeţul Cluj (III), (pag.769)
JUDE Magdalena Maria, Sigilii poştale în Muzeul de istorie al Transilvaniei, (pag.785)
ARDOS Alexandru, Cîteva piese inedite din colecţia didactică Brassai Sámuel, (pag.787)
STRÎMBU Mihaela, Arhitectură civilă secesionistă în Cluj-Napoca, (pag.791)
CORDOŞ Nicolae, MÎNDRUŢ Stelian, Bibliographische Beiträge zum thema Geschichte der rumänisch-serbisch-slowakischen Beziehungen von 1821 bis 1918 im Spiegel der rumänischen Geschichtsschreibung nach 1918, (pag.811)
MAXA Adriana, Colecţia de artă plastică românească de la muzeul „Octavian Goga” din Ciucea, (pag.829)

• Recenzii, (pag.849)
• Prescurtări bibliografice, (pag.921)


Nr.XVIII, 1981 [descarcă numărul integral (83MB)]

STUDII
LAZAROVICI Gh., LAKÓ Éva, Săpăturile de la Zăuan - campania din 1980 şi importanţa acestor descoperiri pentru neoliticul din nord-vestul României, (pag.13)
GUMĂ Marian, O nouă contribuţie arheologică la studiul manifestărilor religioase ale geto-dacilor, (pag.45)
DAICOVICIU Hadrian, ALICU Dorin, Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I), (pag.59)
ISAC Dan, DIACONESCU Alexandru, OPREANU Coriolan, Porta principalis dextra a castrului de la Gilău, (pag.85)
MITROFAN Ioan, Inscripţiile de la „Pîrîul Hotarului” (Sighişoara), (pag.99)
VLASSA N., O categorie nesemnalată de pietre gravate magice, (pag.111)
IAMBOR P., MATEI Şt., HALASU A., Consideraţii privind raportul cronologic dintre aşezarea şi cimitirul de la Cluj- Mănăştur, (pag.129)
POP Aurel Ioan, Realităţi feudale în Transilvania în veacul XIV, (pag.151)
HAŢEGAN Ioan, Filippo Scolari şi Iancu de Hunedoara, promotori ai latinităţii românilor în conştiinţa europeană a secolului al XV-lea, (pag.163)
PAP Francisc, Comerţul Clujului cu Viena între 1599-1637 (pe baza registrelor tricesimale), (pag.171)
CIUPEA Ioan, Ajutoarele primite din România de şcoala capitală „Radu Negru” din Făgăraş (1869-1873), (pag.191)
VAJDA Ludovic, Manifestările crizei economice din 1873 în industria minieră şi siderurgică din Transilvania, (pag.201)
MILIN Miodrag, Mişcarea naţională română din Banat în contextul luptei naţionale române antidualiste (1880-1894) (I), (pag.215)
GLODARIU Eugenia, Opoziţia faţă de proiectul legii votului plural - aspect al luptei pentru vot universal în anul 1908, (pag.227)
BÁTHORY Ludovic, Lupta muncitorilor de la Uzinele de fier ale statului din Hunedoara pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de trai (1919-1940) (I), (pag.237)
COMŞA Daniela, Reforma agrară din 1921 în viziunea lui Lucreţiu Pătrăşcanu, (pag.255)
TUŢU Dumitru, Politica militară externă a României în perioada septembrie 1939 - iunie 1941 (II), (pag.265)
UCRAIN Constantin, Contribuţia batalioanelor fixe regionale „Cluj” şi „Someş” la luptele duse pentru eliberarea părţii de nord-vest a Transilvaniei (23 august - octombrie 1944), (pag.283)
PROTOPOPESCU George, O pagină de eroism românesc - Oarba de Mureş, 1944, (pag.291)

NOTE ŞI DISCUŢII
KALMAR Zoia, Descoperiri eneolitice la Gilău (II), (pag.305)
WINKLER Iudita, TAKÁCS Matilda, Săpăturile arheologice de la Cicău - Aşezarea Coţofeni, (pag.321)
RADU Dionisie, MOLDOVAN Victor, Aşezarea eneolitică de la Aruncuta, (pag.341)
SOROCEANU Tudor, Materialien zur Bronze- und Hallstattzeit Siebenbürgens (I), (pag.357)
VASILIEV Valentin, Despre: «Pumnale hallstattiene tîrzii sau „pumnale akinakes”», (pag.367)
STRÎMBU Mihaela, GLODARIU Ioan, O nouă propunere de reconstituire a sanctuarului A de la Sarmizegetusa, (pag.377)
FERENCZI Géza, FERENCZI Istvan, Săpături noi în cetatea dacică de pămînt de la Porumbenii Mari (judeţul Harghita), (pag.387)
IAROSLAVSCHI Eugen, Studiu comparativ asupra compoziţiei fierului antic (rezultate preliminarii), (pag.405)
FERENCZI István, Consideraţii în legătură cu castrele de marş romane din partea centrală a Munţilor Şurianului, (pag.409)
ILIEŞ Constantin, Arme romane descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.413)
ALICU Dorin, Instalaţii de hypocaustum la Sarmizegetusa, (pag.425)
ARDEVAN Radu, Praefectus quinquennalis pro imperatore, (pag.437)
PISO Ioan, Epigraphica (XIII). Inscriptions de Apulum, (pag.443)
STOICOVICI Eugen, Metalografia unor diplome romane, (pag.451)
BĂRBULESCU Mihai, Relieful „narativ” în Dacia, (pag.455)
POP Constantin, BENEA Doina, Un bronz roman de la Tibiscum, (pag.461)
POP Constantin, BOZU Ovidiu, O interesantă piesă romană descoperită la Pojejena, (pag.465)
PETOLESCU C. Constantin, Un tipar pentru vase cu figuri în relief de la Romula, (pag.469)
STOICOVICI Eugen, WINKLER Iudita, Studiul metalografic al unor monede, (pag.475)
GUDEA Nicolae, Tezaurul monetar de la Răcăşdia (II) din secolul IV e.n., (pag.483)
ŢEICU Dumitru, Cîteva consideraţii pe marginea unor podoabe medievale, (pag.491)
BUNTA Magdalena, Obiecte de podoabă din inventarul unui mormînt descoperit la Cluj, (pag.501)
BRATU I., Urbariul satului Dicăneşti (possessio Decanyest) la 1772, (pag.505)
JUDE Magdalena Maria, Sigilii săteşti bănăţene pe un document din 1826, (pag.509)
BOTEZAN Ioana, CUIBUS Ileana, Şase documente referitoare la activitatea lui Timotei Cipariu din anii 1849-1852, (pag.515)
ARDOS Mária Anna, MIREL Maria, Consideraţii privind înfiinţarea societăţilor culturale transilvănene Astra şi Asociaţia Muzeului Ardelean, (pag.531)
CORDOŞ Nicolae, JUDE Magdalena Maria, Petiţia juriştilor români transilvăneni din 1880, (pag.537)
FAUR Rafila, FAUR Viorel, Demersurile pentru constituirea Reuniunii învăţătorilor români din Bihor (1888-1891), (pag.545)
ŞORA Gheorghe, Pagini inedite din jurnalul de tinereţe al lui Vasile Goldiş, (pag.555)
GROZA Liviu, Testamentul generalului Ion Drăgălina, (pag.575)
LASCU N., Români transilvăneni în lagărul de prizonieri de la Sulmona (Italia), în primul război mondial, (pag.581)
BUNTA Petru, Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj. (Aspecte din presa vremii) (III), (pag.585)

MUZEOLOGIE. RESTAURARE-CONSERVARE. OCROTIREA PATRIMONIULUI MUZEAL
POP Viorica, Piese de interior orăşenesc transilvănean din secolele XVI-XVIII (mobilier, covoare), (pag.609)
CIPĂIANU Maria Ana, Piese de interior orăşenesc transilvănean din secolele XVI-XVIII (ceramică, metale, broderii), (pag.626)
BUZILĂ Adriana, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lugoj - ctitorie a cnezilor români din Banatul secolului al XVIII-lea, (pag.641)
STRÎMBU Mihaela, Arhitectura civilă secesionistă în Cluj-Napoca (II), (pag.651)
SABĂU Nicolae, Cîteva proiecte pentru statuia ecvestră a lui Avram Iancu din Cluj (1924-1926), (pag.661)
ALICU Graţiana, Circulaţia cărţii vechi româneşti în judeţul Cluj (IV), (pag.681)
FURDUI Titus, O tipăritură românească veche, în care se află un autograf atribuit lui Popa Şapcă, (pag.695)

• Recenzii, (pag.707)
• Prescurtări bibliografice, (pag.741)


Nr.XIX, 1982 [descarcă numărul integral (74MB)]

STUDII
MEDELEŢ Florin, În legătură cu expediţia întreprinsă de Alexandru Macedon la Dunăre în 335 î.e.n., (pag.13)
GLODARIU I., Sistemul defensiv al statului dac şi întinderea provinciei Dacia, (pag.23)
PISO Ioan, Carrières sénatoriales (III), (pag.39)
DAICOVICIU Hadrian, ALICU Dorin, Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (II), (pag.59)
IAMBOR P., Drumuri şi vămi ale sării din Transilvania în perioada feudalismului timpuriu, (pag.75)
POP Aurel Ioan, Realităţi medievale româneşti în Ţara Haţegului reliefate prin analiza diplomatică a unor documente din secolele XIV-XV, (pag.87)
PAP Francisc, Orientarea balcano-otomană şi mediteraniană în comerţul clujean (prima jumătate a sec.XVII), (pag.93)
PĂIUŞAN Radu, Ioan Bălaş - viceprefectul prefecturii „Auraria Gemina” în timpul revoluţiei românilor transilvăneni din 1848-1849, (pag.105)
MILIN Miodrag, Mişcarea naţională română din Banat în contextul luptei naţionale române antidualiste (1880-1894) (II), (pag.121)
MÎNDRUŢ Stelian, Aspecte ale luptei pentru emancipare naţională şi socială a popoarelor din Ungaria dualistă la graniţa sec.XIX-XX, (pag.135)
BODEA I. Gheorghe, Date noi despre Uniunea Tineretului Muncitor din Ardeal şi Banat – 1921-1923 (I), (pag.155)
ŞTIRBAN Marcel, Omagiu marelui om politic şi diplomat român Nicolae Titulescu, (pag.175)
BÁTHORY Ludovic, Lupta muncitorilor de la Uzinele de fier ale statului din Hunedoara pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de trai (1919-1940) (II), (pag.187)
CIUBĂNCAN T. Vasile, Apărarea frontierei de vest a României, deziderat naţional. Adeziuni clujene interbelice (II), (pag.205)

NOTE ŞI DISCUŢII
LAZAROVICI Gh., KALMAR Zoia, Discuţii pe marginea legăturilor cronologice şi culturale între grupul Iclod şi cultura Tisa, (pag.221)
KALMAR Zoia, Descoperiri eneolitice la Gilău (III), (pag.247)
CUCOŞ Ştefan, Începuturile perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în zona subcarpatică a Moldovei, (pag.253)
VASILIEV Valentin, În legătură cu unele opinii referitoare la Hallstattul D în Transilvania, (pag.261)
IAROSLAVSCHI Eugen, Despre cîteva podoabe dacice dintr-un muzeu britanic, (pag.271)
MOGA Vasile, În legătură cu o descoperire arheologică recentă din cetatea dacică de la Căpîlna (jud.Alba), (pag.275)
FERENCZI Geza, FERENCZI Istvan, Săpături arheologice în burgul roman de la Ocland (jud.Harghita), (pag.279)
ARDEVAN Radu, Nocturni Napocenses, (pag.287)
PETCULESCU Liviu, Obrăzare de coifuri romane din Dacia, (pag.291)
VLĂDESCU M. Cristian, POP Constantin, Piese sculpturale romane în Muzeul militar central, (pag.301)
POP Constantin, BONA Petru, PETROV-SZKY Richard, Bronzuri figurate în Dacia romană: un tip iconografic inedit, (pag.307)
BONA Petru, PETROVSZKY Richard, PETROVSZKY Maria, Tibiscum - cercetări arheologice (I) (1976-1979), (pag.311)
RUPRECHTSBERGER M. Erwin, Eine Bemerkung zur Terra sigillata aus Apulum, (pag.331)
BENEA Doina, Capsule romane pentru protejarea sigiliilor, descoperite la Tibiscum, (pag.337)
ALICU Dorin, NEMEŞ Emil, Obiecte de os descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.345)
VLASSA N., O gemă magică din Transilvania cu o temă iconografică rară, (pag.367)
BĂLĂNESCU Dana, Un nou tezaur cu monede romane imperiale din secolul IV descoperit la Moldova Veche (jud. Caraş-Severin), (pag.375)
MATEI Şt., Al treilea mormînt princiar de la Apahida, (pag.387)
ŢEICU Dumitru, BOZU Ovidiu, Crucea-engolpion descoperită la Moldova Veche, (pag.393)
BUNTA Magdalena, Călătoriile calfelor de aurari, mijloc de difuziune a formelor şi tehnicilor de ornamentare, (pag.397)
POP Viorica, Bresla tîmplarilor din Cluj în secolul al XVII-lea (partea I), (pag.405)
PRODAN D., CERNEA Elena, O primă formă a lui Supplex libellus, (pag.411)
GROZA Liviu, Participarea generalului Mihai Trapşa la lupta de la Custozza (1866), (pag.429)
CIPĂIANU G., Contribuţii documentare la istoria presei româneşti din Austro-Ungaria (1867-1874), (pag.441)
BUNTA Petru, PROTOPOPESCU George, Primele statute ale mişcării muncitoreşti din Transilvania, (pag.455)
IZSÁK Samuel, Farmacişti români din Transilvania şi Banat (studiu preliminar), (pag.463)
GIURA Lucian, STOIA Mircea, Aspecte privind viaţa şi activitatea lui Cornel Diaconovich (1856-1923), (pag.475)
GLODARIU Eugenia, Elena Pop Hossu-Longin şi mişcarea feministă din Transilvania, (pag.487)
JUDE Magdalena Maria, Preocupări economice ale „Astrei” în despărţământul Diciosînmărtin, (pag.497)
COMŞA Daniela, Consiliul Naţional Român din comuna Gheja, judeţul Mureş, (pag.501)
PĂUN Nicolae, Aspecte socio-economice ale oraşului Cluj, în contextul dezvoltării României în perioada 1922-1928, (pag.509)
BUNTA P., ARDOS M. A., Procesele antifasciste din 1935 şi 1937 de la Cluj şi opinia publică. (Aspecte din presa vremii) (I), (pag.521)

MUZEOLOGIE. RESTAURARE-CONSERVARE. OCROTIREA PATRIMONIULUI MUZEAL
JUNGBERT Béla, Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (III), (pag.543)
FERENCZI Istvan, PETICĂ Mihai, Cercetări de topografie arheologică în judeţul Mureş (partea I-a), (pag.557)
STOICOVICI Eugen, Analiza microscopică a unor probe de pămînt ars, (pag.585 )
WINKLER Iudita, Drumul roman Napoca-Potaissa (II), (pag.587)
URSUŢ Dorin, PETRICĂ Paul, Scurtă analiză topometrică a sectorului de drum roman cuprins între km 8+750 şi intrarea în municipiul Turda, (pag.591)
HICA-CÎMPEANU Ioana, Din colecţiile Muzeului de istorie al Transilvaniei - Donaţia Torma Karoly -. Unelte şi arme romane din zona Ilişua - Cristeştii Ciceului, (pag.593)
OPRIŞ Ioan, Comisiunea Monumentelor Istorice - Secţia pentru Transilvania şi promovarea cercetării epocii dacice, (pag.607)
PETRESCU Iustinian, IGNA Aurelia, Investigări biologice în serviciul cercetării istorice (III). Analiza părţilor lemnoase provenind dintr-un butoi dacic (sec. I e.n.) de la Grădiştea Muncelului, (pag.617)
MÂNDRESCU Gheorghe, Frontonul Renaştere al bisericii evanghelice din Bistriţa, (pag.621)
CIPĂIANU Maria Ana, O piesă vestimentară brodată din secolul al XVIII-lea, (pag.627)
ARDOS Alexandru, Un ceas muzical din sec.XVII-XVIII în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei, (pag.643)
STRÎMBU Mihaela, NEAMŢU Undina, Monumente uitate ale arhitecturii de azi, (pag.653)
CIUPEA Ioan, Bonuri şi bilete de casă aflate în colecţiile Muzeului de istorie al Transilvaniei, (pag.661)
MIREL Maria, ARDOS Maria Ana, Documente privitoare la situaţia materială a Muzeului ardelean la începutul sec. XX, (pag.667)
ALICU Graţiana, Circulaţia cărţii vechi româneşti în judeţul Cluj (V), (pag.673)
IOAN Mircea, Tipărituri apărute la Blaj în primii 25 de ani de activitate a tipografiei (1747-1771), relevate de un document de epocă, (pag.687)
ANDEA Avram, ANDEA Susana, Date despre cartea românească veche din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud, (pag.695)
IGNA Aurelia, ATUDOREI Vania, Consideraţii asupra aero-microflorei expoziţiei de bază şi a depozitelor Muzeului de istorie al Transilvaniei, (pag.709)

• Recenzii, (pag.719)
• Prescurtări bibliografice, (pag.795)


Nr.XX, 1983 [nu există online]

PROTOPOPESCU G., Împlinirea marelui ideal: Alba Iulia, 1 Decembrie 1918, (pag.XI)

STUDII
LAZAROVICI Gheorghe, Principalele probleme ale culturii Tisza polgár în România, (pag.3)
VASILIEV Valentin, Probleme ale cronologiei Hallstattului în Transilvania, (pag.33)
GLODARIU I., Cetatea de la Căpîlna în sistemul defensiv al statului dac, (pag.59)
CĂTĂNICIU Bogdan Ioana, Die Klientel-Bevölkerung in Muntenien, (pag.67)
ISAC Dan, DIACONESCU Alexandru, OPREANU Coriolan, Principia castrului de la Gilău, (pag.85)
PISO Ioan, Epigraphica (XIV), (pag.103)
FERENCZI Istvan, PETICĂ Mihai, Cercetări de topografie arheologică în judeţul Mureş (II), (pag.113)
IAMBOR Petre, MATEI Ştefan, Noi cercetări arheologice la complexul medieval timpuriu de la Cluj-Mănăştur, (pag.131)
POP Aurel Ioan, Despre existenţa voievozilor şi a instituţiei voievodale în Ţara Haţegului pînă în veacul al XV-lea, (pag.147)
RUSU Andrei Adrian, Un formular al cancelariei regale, din epoca lui Iancu de Hunedoara, pentru nobilii români din Transilvania, (pag.155)
VAJDA Ludovic, Din istoricul minei Bălan, (pag.173)
CORDOŞ Nicolae, Din istoricul elaborării şi tipăririi „Replicii”, (pag.187)
KAKUCS Lajos, Învăţământul agricol din Banat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.213)
GLODARIU Eugenia, Unele consideraţii privind mişcarea feministă din Transilvania (a doua jumătate a sec. al XIX-lea - începutul sec. al XX-lea), (pag.231)
LEICU Ioan, C. Dobrogeanu-Gherea - teoretician şi strateg marxist al social-democraţiei române, (pag.241)
STAN I. Constantin, Participarea studenţilor bucureşteni la mişcarea memorandistă, (pag.257)
BOTEZAN Liviu, Contribuţii la problema recrutării de voluntari dintre românii transilvăneni ajunşi prizonieri în Rusia în primul război mondial, (pag.273)
BÁTHORY Ludovic, Muncitorii din întreprinderile Societăţii „Titan-Nădrag-Călan” în luptă pentru drepturi politice, pentru ameliorarea situaţiei lor social-economice (1919-1940) (I), (pag.293)
BODEA I. Gheorghe, Date noi despre Uniunea Tineretului Muncitor din Ardeal şi Banat. 1921-1923 (II), (pag.313)
CIUBĂNCAN T. Vasile, Apărarea învăţămîntului în limba română, obiectiv al rezistenţei antihorthyste în nord-vestul Transilvaniei, (pag.335)

NOTE ŞI DISCUŢII
KALMAR Zoia, Descoperiri neolitice la Ţaga, (pag.359)
IAROSLAVSCHI Eugen, Inventarul sanctuarului A de la Sarmizegetusa Regia, (pag.371)
MOGA Vasile, Sur la religion gréco-romaine, telle qu'elle se reflète dans la sculpture d'Apulum, (pag.383)
ALICU Dorin, Elemente de echipament militar descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I), (pag.391)
ARDEVAN Radu, Mercurius de la Gherla, (pag.397)
BONA Petru, PETROVSZKY Richard, PETROVSZKY Maria, Tibiscum - cercetări arheologice (II) (1976-1979), (pag.405)
COCIŞ Sorin, NEMEŞ Emil, Fibule romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.433)
PETCULESCU Liviu, Prinzătoare de teacă romane din Dacia, (pag.451)
POP Constantin, Bronzuri figurate romane în Muzeul de istorie al Transilvaniei, (pag.457)
BĂLĂNESCU Dana, GUDEA Nicolae, Tezaurul monetar de la Răcăşdia (III), (pag.485)
BEJAN Adrian, Necropola de inhumaţie de sec.VIII-IX e.n. de la Timişoara - Podul Modoş, (pag.489)
IAMBOR Petre, Cîteva observaţii privind cercetarea arheologică a aşezărilor rurale din Transilvania din perioada feudalismului timpuriu, (pag.499)
UZUM Ilie, Un tezaur de podoabe medievale descoperit la Macovişte (comuna Ciuchici, judeţul Caraş-Severin), (pag.509)
GYULAI Paul, PAP Francisc, PABKÓ Attila, Atelier de falsuri monetare în cetatea Lita, (pag.521)
MÂNDRESCU Gheorghe, Grigorie Roşca. Contribuţii privind participarea sa la realizarea programului de construcţii din epoca domniilor lui Petru Rareş şi Alexandru Lăpuşneanu, (pag.527)
PAP Francisc, Obiecte de uz casnic şi personal în importul clujean (prima jumătate a sec.XVII), (pag.531)
POP Viorica, Breasla tîmplarilor din Cluj în secolul al XVII-lea (II), (pag.537)
DÖRNER E. Anton, Epidemia de ciumă în scaunul Orăştiei în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, (pag.541)
ACHIM Valeriu, Reflectarea conştiinţei naţionale a românilor în presa din nord-vestul ţării (1848-1918), (pag.551)
BOTEZAN Ioana, DANI Ioan, Documente privind întărirea legăturilor culturale dintre românii transilvăneni şi bucovineni în anii absolutismului restaurat, (pag.561)
BORUGĂ Elena, Legăturile asociaţiei „Astra” cu Banatul în perioada 1861-1895 , (pag.575)
POPA I., ZABERCA V., Despre începuturile fanfarei muncitoreşti din Anina, (pag.585)
GROZA Liviu, Mărturii documentare privind colaborarea dintre Gheorghe Bariţiu şi generalul Mihail Trapşa, (pag.593)
PROTOPOPESCU George, Importanţa istorică a creării Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România, acum 90 de ani, (pag.599)
FAUR Viorel, Manifestările românilor bihoreni din anul 1905 - expresie a revirimentului luptei lor pentru drepturi şi libertate naţională, (pag.607)
CIUPEA Ioan, Ţara Făgăraşului în timpul campaniei armatei române în Transilvania, august - septembrie 1916, (pag.615)
IANCU Gheorghe, Contribuţii la istoricul asigurărilor muncitoreşti din România (1918-1920), (pag.639)
COMŞA Daniela, ARDEVAN Radu, Senatul Naţional Român din Ardeal (I), (pag.647)
ŞTEIU Nicolae, Frământări ţărăneşti oglindite în publicaţiile „Huedinul” şi „Revista Glasul Moţilor” (1925-1927), (pag.663)
BUNTA P., ARDOS A. M., Procesele antifasciste din 1935 şi 1937 de la Cluj şi opinia publică (Aspecte din presa vremii) (II), (pag.669)
IONIŢĂ Elisabeta, Din activitatea progresistă, democrată, antifascistă a femeilor universitare în perioada interbelică. Prezenţa activă a universitarelor clujene, (pag.695)
MÎNDRUŢ Stelian, C.Daicoviciu, bursier la Roma, (pag.701)
DAICOVICIU Hadrian, Un manuscris inedit al lui Constantin Daicoviciu, (pag.705)

MUZEOLOGIE. RESTAURARE-CONSERVARE. OCROTIREA PATRIMONIULUI MUZEAL
FERENCZI Géza, Încercări de înfiinţare a unui muzeu local la Odorheiu Secuiesc, (pag.711)
ARDOS Mária Anna, MIREL Maria, Preocupări ale Muzeului ardelean pentru conservarea şi restaurarea bunurilor muzeale, (pag.725)
OPRIŞ Ioan, Dezbateri pe marginea unei legi a muzeelor (1931-1943), (pag.735)
FLORESCU Radu, Cercetarea ştiinţifică în muzeu, (pag.743)
SEBESTYÉN Gh., Aspecte ale eficienţei turismului axat pe valorificarea monumentelor istorice, (pag.751)
HICA-CÎMPEANU Ioana, Din colecţiile Muzeului de istorie al Transilvaniei - Donaţia Torma Károly -. O mască de lut din zona Ilişua - Cristeştii Ciceului, (pag.755)
PORUMB Marius, Vechi inscripţii româneşti din Transilvania, (pag.763)
ALICU Graţiana, Circulaţia cărţii vechi româneşti în judeţul Cluj (VI), (pag.771)
ANDEA Avram, ANDEA Susana, Date despre cartea românească veche din Maramureş, (pag.783)
RÂPĂ-BUICLIU Dan, Tipărituri timişorene. I. (1762-1830). Contribuţii la Bibliografia naţională veche, (pag.803)
FURDUI Titus, Două tipărituri în limba germană despre evenimentele din 1784-1785 din Transilvania, (pag.815)
TATAI-BALTĂ Cornel, Xilogravurile lui Vlaicu de la Blaj (1751-1752), (pag.823)
JUDE M. M., Sigilii săteşti din comitatul Cluj (sec.XIX), (pag.843)
ARDOS Alexandru, Un vechi instrument de calcul, (pag.849)
IGNA Aurelia, Investigaţiile biologice în serviciul cercetării arheologice (IV), (pag.853)
TRÎNCĂ Georgeta, Analiza faunistică a materialului din aşezarea Coţofeni de la Bocşa - „Colţan" (judeţul Caraş- Severin), (pag.859)
PETRUŞAN Augustin, Restaurarea şi conservarea unei teci de sabie celtică de la Apahida (judeţul Cluj), (pag.867)
CĂDARIU Ştefan, CĂDARIU Florica, Curăţirea podoabelor de argint din tezaurul de la Macovişte (judeţul Caraş-Severin), (pag.873)
IGNA Aurelia, TĂMAŞ Roland, STĂNESCU Elena, Influenţa unor produse chimice asupra insectelor implicate în deteriorarea textilelor de muzeu, (pag.881)

• Recenzii, (pag.891)
• Prescurtări bibliografice, (pag.945)
BERCEA Elena, CORDOŞ Eva, MÎNDRUŢ Stelian, Acta Musei Napocensis. Bibliografie 1/1964 - XX/1983 – Anexă


Nr.XXI, 1984 [nu există online]

BUNTA Petru, PROTOPOPESCU George, Actul de la 23 August 1944 - piatră de hotar în istoria modernă şi contemporană a României, (pag.XI)

STUDII
DUMITRESCU Hortensia, Cercetările arheologice de la Tăualaş-Deva (partea I), (pag.3)
BULAI-ŞTIRBU Maria, Studiul resturilor de faună neolitică din staţiunea Tăualaş, (pag.45)
VASILIEV Valentin, ALDEA Al. Ioan, Note despre aşezarea fortificată din prima epocă a fierului de la Teleac (jud.Alba), (pag.49)
GLODARIU I., „Brăţările” cu nodozităţi Latene tîrzii în Dacia, (pag.63)
DAICOVICIU Hadrian, La romanisation de la province de Dacie, (pag.81)
ARDEVAN Radu, Duumvirat et quattuorvirat dans la Dacie romaine, (pag.95)
PISO Ioan, BENEA Doina, Diploma militară de la Drobeta, (pag.111)
CĂTĂNICIU Bogdan Ioana, Cu privire la Muntenia în sistemul defensiv al imperiului roman, (pag.125)
DIACONESCU Alexandru, Propuneri pentru reconstituirea unor elemente de fortificaţie ale castrului de la Gilău, (pag.145)
MARINESCU-NICOLAJSEN Liliana, À propos d’une statue d'Hercule découverte à Sarmizegetusa, (pag.169)
DAICOVICIU B., Persistenţa elementului păgîn la franci între secolele VI-VIII, (pag.175)
RUSU Mircea, Consideraţii cu privire la situaţia social-economică şi politică a primelor formaţiuni statale româneşti, (pag.181)
IAMBOR Petre, Donjonul cetăţii Dăbîca, (pag.197)
RUSU Andrei Adrian, POP Aurel Ioan, Familia nobiliară românească Arca din Ţara Haţegului (sfârşitul sec.XV - începutul sec.XVI), (pag.211)
GARDA Dezideriu, Plutăritul în bazinul Giurgeului (sec. XVII - 1848), (pag.227)
LUMPERDEAN Ioan, POP Aurel Ioan, Consideraţii istorice asupra „Supplex”-ului de la 1798, (pag.239)
DOMUŢA Emil, Înfiinţarea „Asociaţiunii pentru cultura poporului român din Maramureş” şi activitatea sa în perioada 1860-1869, (pag.251)
VAJDA Ludovic, Mina Bălan la sfîrşitul sec.XIX şi începutul sec.XX, (pag.263)
TUŢU Dumitru, România şi războaiele balcanice, (pag.277)
STAN I. Constantin, Activitatea lui Vasile Stoica în S.U.A. în sprijinul Unirii (1917-1918), (pag.293)
BODEA I. Gheorghe, Date noi despre Uniunea Tineretului Muncitor din Ardeal şi Banat, 1921-1923 (III), (pag.307)
PĂUN Nicolae, Şcolile de ucenici industriali din Cluj în deceniul al III-lea al secolului XX, (pag.325)
ŞTIRBAN Marcel, IANCU Gheorghe, Aspecte din activitatea revoluţionară a metalurgiştilor din Braşov, Sibiu, Tîrgu-Mureş şi împrejurimi între anii 1929-1933, (pag.333)
BÁTHORY Ludovic, Muncitorii din întreprinderile Societăţii „Titan-Nădrag-Călan” în luptă pentru drepturi politice, pentru ameliorarea situaţiei lor social-economice (1919-1940) (II), (pag.353)
CIUBĂNCAN T. Vasile, Rezistenţa antihorthystă în nord-vestul României. Contribuţia asociaţiei „Astra” şi a Universităţii clujene (II), (pag.369)

NOTE ŞI DISCUŢII
KALMAR Zoia, Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei (I), (pag.391)
EMÖDI Ioan, Descoperiri ale culturilor Coţofeni si Baden în peşterile Igriţa şi Izbîndiş, (pag.405)
SOROCEANU Tudor, Materialien zur Bronze- und Hallstattzeit Siebenbürgens (II), (pag.433)
BOLOMEY Alexandra, Expertiza oaselor de animale din aşezarea de tip Wietenberg de la Noşlac (jud.Alba), (pag.440)
LIPOVAN T. Ion, Descoperiri arheologice la Şibot (jud.Alba), (pag.459)
ALICU Dorin, Două cuptoare de ars ţigle şi cărămizi de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.467)
PAKI Adela, Două fragmente ceramice stampilate de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.477)
CĂTINAŞ Ana, Ceramica stampilată de la Potaissa (II), (pag.481)
COCIŞ Sorin, Un olan de ventilaţie de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.505)
OPREANU Coriolan, Desenul unui gladiator pe o cărămidă de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.517)
GUDEA Nicolae, Despre un vas de sticlă din castrul roman de la Bologa, (pag.531)
POP Constantin, Precizări privind unele reprezentări cu acrobaţi în toreutica romană, (pag.537)
PAP Francisc, Tezaurul monetar de la Ghirişu Român (jud.Cluj). Observaţii despre circulaţia monetară în Transilvania, (pag.541)
MÂNDRESCU Gheorghe, Consideraţii privind evoluţia planului casei la Bistriţa în secolele XV-XVI, (pag.551)
SEBESTYÉN Gheorghe, Despre biserica de lemn de la Oradea, (pag.555)
PORUMB Marius, Un valoros ansamblu de pictură şi sculptură din secolul al XVIII-lea la Vadu Crişului, (pag.561)
POP Viorica, Informaţii documentare despre unele frămîntări sociale în anul 1761, (pag.565)
BRATU Ion, Domeniul Velenţa la 1776, (pag.575)
EDROIU Nicolae, Centenarul răscoalei lui Horea şi publicistica românească din Transilvania. Locul „Tribunei”, (pag.581)
JUDE M. M., O nouă menţiune documentară despre medaliile privitoare la Horea, (pag.589)
MEDAN Virgil, Marşul regimentului românesc de grăniceri din Năsăud, (pag.595)
BOTEZAN Oana, BOTEZAN Liviu, O dispută istorică între Cipariu si bucovinenii pumnişti, (pag.603)
GROZA Liviu, Adeziunea unor cetăţeni din România la lupta generalului Traian Doda pentru emanciparea naţională a românilor din Transilvania şi Banat (1890, (pag.629)
COMŞA Daniela, ARDEVAN Radu, Senatul Naţional Român din Ardeal (II), (pag.637)
BUNTA P., ARDOS M. A., Procesele antifasciste din 1935 şi 1937 de la Cluj şi publică (Aspecte din presa vremii) (III), (pag.641)
POPA Mircea, Dr. Petru Groza în corespondenţă cu Octavian Goga, (pag.659 )

MUZEOLOGIE. RESTAURARE-CONSERVARE. OCROTIREA PATRIMONIULUI MUZEAL
ARDOS M. A., MIREL M., GLODARIU E., Muzeul judeţean de istorie din Cluj-Napoca la a 125-a aniversare, (pag.673)
STOICOVICI Eugen, Studiul mineralogico-petrografic al materialului neolitic de la Iclod (jud.Cluj), (pag.691)
BOROŞ Doina, BODEA Mihaela, Materiale, intervenţii şi conservarea în situri arheologice, (pag.703)
MAC Ion, URSUŢ Dorin, Indicele de accesibilitate şi penetrabilitate în cazul unor castre romane din Valea Someşului şi Valea Arieşului, (pag.707)
IDICEANU Dorina, Cercetarea şi tratamentul unei lucrări de pictură în tempera din sec.XVI, (pag.717)
CIPĂIANU Maria Ana, Materiale şi tehnici utilizate la broderiile transilvănene din secolele XVII-XVIII, (pag.735)
OPRIŞ Ioan, Efectul cutremurelor asupra monumentelor istorice din România, (pag.759)
FURDUI Titus, Cîteva aspecte istoriografice privitoare la Cronica turcească a studentului anonim de la Sebeş-Alba (Preliminarii la primul incunabul românesc), (pag.771)
ALICU Graţiana, Circulaţia cărţii vechi româneşti în judeţul Cluj (VII), (pag.779)
ANDEA Susana, ANDEA Avram, Date privind cartea româneasca veche dm nord-vestul Transilvaniei, (pag.795)

• Recenzii, (pag.803)
• Prescurtări bibliografice, (pag.853)


Nr.XXII-XXIII, 1985-1986 [nu există online]

• Editorial, (pag.IX)

STUDII
LAZAROVICI Gheorghe, DUMITRESCU Hortensia, Cercetările arheologice de la Tăulaş-Deva (partea a II-a), (pag.3)
EL SUSI Georgeta Trîncă, Analiza materialelor faunistice provenite din aşezările Starčevo-Crisş de la Gornea – Locurile lungi şi Moldova Veche – Rît (judeţul Caraş-Severin), (pag.41)
STOICOVICI Eugen, Calcedoniile de la Gornea-Sicheviţa, jud.Caraş-Severin, (pag.51)
VLASSA N., TAKÁCS M., LAZAROVICI Gh., Mormintele tumulare din Banat şi Transilvania din perioada eneolitică tîrzie, (pag.59)
VASILIEV Valentin, Descoperiri arheologice cu semnificaţie cultică în aşezarea din prima epocă a fierului de la Teleac (jud.Alba), (pag.79)
GLODARIU I., Cariere şi exploatarea pietrei în Dacia preromană, (pag.91)
STĂNESCU C. Florin, Consideraţii privitoare la posibile semnificaţii astronomice ale altarului de la Sarmizegetusa Regia, (pag.105)
OPREANU Coriolan, Despre structurile subterane ale arenei amfiteatrului de la Sarmizegetusa, (pag.147)
PISO Ioan, DIACONESCU Alexandru, Forurile din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.161)
BODOR A., Contribuţii la istoria oraşului Napoca şi a monumentelor sale sculpturale în piatră (I), (pag.185)
CĂTĂNICIU Bogdan Ioana, Ceramica dacică din castellum de la Rucăr, (pag.201)
FERENCZI István, URSUŢ Dorin, Cercetări de topografie arheologică privind drumul roman imperial Napoca-Porolissum (tronsonul Baciu-Şardu, jud.Cluj), (pag.213)
BEJAN Adrian, Contribuţii arheologice la cunoaşterea aşezărilor rurale româneşti, databile în secolele VIII-IX, din sud-vestul României, (pag.223)
POP Ioan-aurel, Un cnezat maramureşean în veacurile XIV şi XV: cîteva observaţii privind caracterul şi specificul stăpînirii cneziale, (pag.239)
RUSU Andrei Adrian, Impactul personalităţii în societatea românească a Haţegului din secolul al XV-lea: Iancu de Hunedoara, (pag.251)
DRĂGAN Ioan, Un căpitan român pe frontul antiotoman: Ladislau Ficior de Ciula (?-1492), (pag.261)
SEBESTYÉN Gheorghe, Castelele şi curiile Renaşterii în Transilvania, (pag.267)
GARDA Dezideriu, Aspecte ale structurii sociale a unor localităţi de pe valea superioară a Mureşului în secolul al XVIII-lea, (pag.279)
GLODARIU Eugenia, Consideraţii privind implicarea „Astrei” în mişcarea naţional-politică a românilor din Transilvania, (pag.287)
VAJDA L., Industria minieră şi metalurgică din Transilvania în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea (I), (pag.295)
COMŞA Daniela, ARDEVAN Radu, Senatul Naţional Român din Ardeal (III), (pag.313)
NISTOR Silviu Ioan, Acţiunile elevilor şi profesorilor Şcolii de conductori tehnici din Cluj pentur îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi includerea absolvenţilor în Corpul tehnic (1920-1939), (pag.321)
CIUBĂNCAN T. Vasile, Contribuţii, adeziuni clujene interbelice la dezideratul naţional al apărării frontierei de vest a României (III), (pag.331)
BODEA I. Gheorghe, Aspecte ale teroarei horthysto-hitleriste în nord-vestul Transilvaniei. Holocaustul evreiesc din anul 1944, (pag.341)
LEICU Ioan, Aspecte privitoare la continuitatea procesului revoluţionar românesc, (pag.369)

NOTE ŞI DISCUŢII
JUNGBERT B., Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (IV), (pag.385)
KALMAR Zoia, Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei (II), (pag.401)
BULBUC Aurel, Noi descoperiri şi cercetări arheologice de suprafaţă în hotarul comunei Iclod (II), (pag.411)
MORARU V. Vasile, JALOBEANU Mihai, Prospectarea magnetică a tumulilor, (pag.431)
BONA Petru, ROGOZEA Petru, Necropola dacică de la Iaz, (pag.439)
IAROSLAVSCHI Eugen, Inventarul sanctuarului mic rotund de la Sarmizegetusa Regia, (pag.453)
DIACONESCU Al., Notă asupra terminologie latine privind părţile componente ale clădirii comandamentului castrelor auxiliare, (pag.459)
ALICU Dorin, PAKI Adela, O inscripţie „inedită” din amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.469)
BĂDĂU-WITTENBERGER Mihai, Consideraţii privind unele materiale tegulare de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.481)
PISO Ioan, Epigraphica (XV). Inscripţii din Apulum, (pag.487)
LIPOVAN T. Ion, Un mormînt de incineraţie la Ampelum, (pag.503)
PETRESCU Marius-Sorin, Piese de armament descoperite în castrul de la Tibiscum (I), (pag.521)
COCIŞ Sorin, Fibule romane din Muzeul de istorie al Transilvaniei (I), (pag.527)
BONA Petru, ROGOZEA Petru, POP Constantin, Noi piese figurate descoperite la Tibiscum, (pag.537)
ARDEVAN Radu, HICA-CÎMPEANU Ioana, Inscriptions romaines réutilisées de Napoca, (pag.541)
STANCIU Ioan, Ceramică din secolele III-IV descoperită la Ciumeşti, jud. Satu Mare, (pag.553)
COCIŞ Sorin, PAKI Adela, Bibliografia Daciei romane (1949-1965), (pag.569)
IAMBOR P., Vase cu gît canelat descoperite în aşezări feudale timpurii din Transilvania, (pag.589)
NUSSBÄCHER Gernot, Contribuţii noi cu privire la biografia primului tipograf român, (pag.599)
PAP Francisc, Preţuri oficiale şi reale în Transilvania (prima jumătate a sec.XVII), (pag.603)
PORUMB Marius, Breasla pictorilor români fondată la Gherla în anul 1777, (pag.611)
BOTEZAN Liviu, Concepţia lui Timotei Cipariu despre formarea limbii şi poporului român, (pag.621)
BOLOVAN Ioan, Consideraţii privind geneza şi înfiinţarea Asociaţiunii naţionale arădane pentru cultura poporului român, (pag.631)
JUDE Magdalena Maria, CIUPEA Ioan, Contribuţii documentare privind ajutoarele din România pentru înfiinţarea unei şcoli româneşti la Turda, (pag.641)
NEAMŢU Gelu, Sărbătorirea „Centenarului Horea” (1784-1884), simbol al luptei pentru unitatea românilor, (pag.657)
POPA Luana, SPÎNU Margareta, „Revoluţiunea lui Horea” în paginile „Gazetei Transilvaniei” din Braşov, (pag.665)
CIURTIN Costică, Acţiuni ale moţilor din judeţul Cluj pentru înfăptuirea reformei agrare din 1921, (pag.671)
ŞTEIU Nicolae, Contribuţia populaţiei din zona Măguri – Călata – Lunca Vişagului la înfrîngerea fascismului (luptele din august-octombrie 1944), (pag.679)
CIUPEA Ioan, Valeriu Literat (1885-1972) – un nume prea puţin cunoscut, (pag.685)
PINTEA Silvia, DUMITRESCU C., I.P.C. „Farmec” Cluj-Napoca. Fişier documentar al evoluţiei formelor organizatorice, (pag.689)

MUZEOGRAFIE. RESTAURARE-CONSERVARE. OCROTIREA PATRIMONIULUI MUZEAL
CIPĂIANU Maria Ana, Tipurile compoziţionale ale broderiilor din colecţia Muzeului judeţean de istorie Cluj, (pag.697)
TOPÂRCEANU Adriana, Costin Petrescu – Trei panouri de frescă la Cluj-Napoca, (pag.707)
ALICU Graţiana, Circulaţia cărţii vechi româneşti în judeţul Cluj (VIII), (pag.713)

SĂPĂTURI DE SALVARE ÎN JUDEŢUL CLUJ
LAZAROVICI Gheorghe, KALMAR Zoia, Prospecţiuni şi cercetări arheologice de salvare pe teritoriul municipiului şi judeţului Cluj, (pag.723)

MISCELLANEA
CONTRIBUŢII STUDENŢEŞTI
FLOREA Gelu, Descoperirile de epocă dacică din judeţul Cluj, (pag.755)
RUSTOIU Aurel, Zidurile de piatră nefasonată la daco-geţi (sec.II î.e.n. – I e.n.), (pag.767)

• Recenzii, (pag.777)
• Cronica, (pag.806)
• Prescurtări bibliografice, (pag.819)


Nr.XXIV-XXV, 1987-1988 [descarcă numărul integral (136MB)]

STUDII
LAZAROVICI Gheorghe, Sincronismele Vinča A - Starčevo-Criş, (pag.17)
DUMITRESCU Vladimir, Plastica neolitică din aşezarea de la Rast (jud.Dolj), (pag.29)
CHIRILĂ Eugen, IAROSLAVSCHI Eugen, Tezaurul monetar de la Bobaia, sec.II-I î.e.n., (pag.69)
COSTEA Florea, Aşezarea dacică de la Copăcel (com.Hîrseni, jud.Braşov), (pag.97)
STĂNESCU Florin, Absida centrală a marelui sanctuar rotund de la Sarmizegetusa Regia: consideraţii astronomico- matematice, (pag.119)
CĂTĂNICIU Bogdan Ioana, Ptolemeu şi provincia Dacia, (pag.145)
PISO Ioan, Prosopographia coloniae Dacicae Sarmizegetusae (I), (pag.163)
FERENCZI Istvan, Contribuţii la problema cunoaşterii sistemului de apărare roman de pe cursul Someşului, (pag.171)
BODOR Andrei, Contribuţii la istoria oraşului Napoca pe baza monumentelor sale sculpturale în piatră (II), (pag.193)
OPREANU Coriolan, Semnificaţia socio-demografică şi politică a amfiteatrului de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.223)
BENEA Doina, BEJAN Adrian, Viaţa rurală în sud-vestul Daciei în secolele II-IV (I), (pag.247)
RUSU Andrei Adrian, Miscellanea Hatzegiana (Informaţii şi reinterpretări privitoare la istoria Ţării Haţegului în evul mediu) (II), (pag.261)
CIUPEA Ioan, Observaţii asupra toponimiei şi antroponimici Ţării Făgăraşului (I), (pag.277)
NICOARĂ Toader, Cutremure de pămînt şi mentalităţi colective în zorii epocii moderne din România (1680-1830), (pag.301)
TEODOR Maria, Un istoric al Reformei: Andrei Şaguna, (pag.315)
BOTEZAN Liviu, Activitatea politică a lui Timotei Cipariu între 1861-1865, (pag.325)
MUNTEANU Ioan, Mişcarea naţională din Banat în anul 1869 şi semnificaţia sa politică, (pag.339)
IONESCU Toader, Probleme ale dezvoltării economiei Transilvaniei în viziunea unor intelectuali români (1850-1900), (pag.353)
TUDORAN Georgeta, Naţional şi internaţional în mişcarea muncitorească din România la începutul secolului al XX-lea, (pag.367)
ŢURLEA Petre, Cu privire la rolul lui Nicolae Iorga în întemeierea Universităţii româneşti din Cluj. Pagini de corespondenţă, (pag.383)
NISTOR Silviu Ioan, Întemeierea Şcolii de conductori tehnici electromecanici din Cluj şi organizarea procesului instructiv-educativ (1919-1929), (pag.403)
BODEA I. Gheorghe, Date noi despre Uniunea Tineretului Muncitor clin Ardeal şi Banat. 1921-1923 (IV), (pag.417)
ŢUŢUI Gheorghe, Confruntări politico-diplomatice la Conferinţa de pace de la Paris din 1946, (pag.437)

NOTE ŞI DISCUŢII
CIHO Miron, Figurine funerare egiptene antice din muzeele transilvănene, (pag.459)
KALMAR-MAXIM Zoia, Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei (III), (pag.465)
EMÖDI Ioan, Ceramica ornamentată cu şnur din peşterile Igriţa şi Izbîndiş (jud.Bihor), (pag.485)
PĂDUREANU D. Eugen, Noi aşezări din epoca bronzului în judeţul Arad, (pag.507)
BULBUC Aurel, Noi descoperiri arheologice de suprafaţă în hotarul comunei Iclod (III), (pag.529)
GLODARIU I., Opinii privitoare la stratificarea societăţii dacice (sec. I î.e.n. - I e.n.), (pag.537)
GUDEA Nicolae, Despre ceramica glazurată pannonică (sec. IV e.n.), (pag.545)
POP Constantin, Cîteva piese sculpturale şi arhitectonice descoperite la Ulpia Traiana, (pag.563)
COCIŞ Sorin, PAKI Adela, Bibliografia Daciei romane (II), (pag.567)
ALICU Dorin, COCIŞ Sorin, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Bibliografie selectivă, (pag.589)
BĂDĂU-WITTENBERGER Mihai, Consideraţii privind ştampilele Legiunii XIII Gemina de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.615)
BALTAG Gheorghe, O fibulă de formă necunoscută descoperită la Sighişoara - Dealul Viilor (şec. IV-V e.n.), (pag.619)
PAP Francisc, Circulaţia monetară în Transilvania în perioada 1526-1571, (pag.623)
POPA Luana, Ornamentul în arta monetară a Principatului Transilvaniei (sec.XVI-XVII), (pag.630)
SEBESTYÉN Gheorghe, Originea unui plan tronat al cetăţii Lipova, (pag.609)
DÖRNER E. Anton, Statutul de breaslă al căruţarilor şi fierarilor din Orăştie, (pag.643)
GARDA Dezideriu, Evoluţia relaţiilor agrare în valea superioară a Mureşului, (pag.657)
PĂLTĂNEA Paul, Contribuţii la Bibliografia românească veche. Două tipărituri sibiene, (pag.669)
FURDUI Titus, Contribuţii la circulaţia Cazaniei lui Varlaam în ţinuturile maramureşene, (pag.677)
BOTEZAN Ioana, Patru scrisori adresate de Partenie Cosma lui George Bariţiu în vara anului 1861, (pag.687)
GLODARIU Eugenia, Mărturii privind poziţia tinerimii române universitare din Austro-Ungaria faţă de dualism, (pag.695)
BOLOVAN Ioan, Asociaţia naţională arădană pentru cultura poporului român, factor de solidarizare şi unitate naţională (1863-1918), (pag.701)
NEAMŢU Gelu, Procesul politic de presă din 3 septembrie 1879 intentat, lui George Bariţiu pentru publicarea unui document istoric în revista „Transilvania”, (pag.711)
GROZA Liviu, Scrisori de adeziune adresate generalului Traian Doda din cîteva comune transilvănene (1887-1890), (pag.727)
ŞORA Gheorghe, Concepţia lui Vasile Goldiş referitoare la programul naţional şi la tactica activistă (I), (pag.731)
MÂNDRUŢ Stelian, Polemica dintre Iosif Sterca Şuluţiu şi Ioan Lupaş în legătură cu monografia despre mitropolitul Andrei Şaguna (1908-1911), (pag.739)
OPRIŞ Ioan, Legăturile dintre doi istorici transilvăneni: Constantin Moisil şi Iulian Marţian, (pag.749)
STAN I. Constantin, Contribuţii privind activitatea lui Onisifor Ghibu pentru realizarea desăvîrsirii unităţii naţionale (1916-1918), (pag.755)
TOŞA Viorel, Alexandru Lupeanu-Melin (1887-1937). Încercare de schiţă monografică, (pag.767)
MÂRZA Dan, Din viaţa şi activitatea lui Victor Motogua, (pag.789)
MĂLUŢAN Cornelia, Unele aspecte privind începuturile mişcării muncitoreşti la Dej, (pag.795)
PINTEA Silvia, Ecoul primei stagiuni a Teatrului Naţional din Cluj (1919-1920) în presa locală, (pag.807)
ŞTEIU Nicolae, Preocuparea Despărţământului Astrei pentru ridicarea unei statui a lui Avram Iancu la Huedin, (pag.817)
CIUBĂNCAN T. Vasile, Date noi privind sistemul cooperaţiei din România („Federala” din Aiud) după Dictatul de la Viena, (pag.821)

MUZEOLOGIE. RESTAURARE-CONSERVARE. OCROTIREA PATRIMONIULUI MUZEAL
MÂNDRESCU Gheorghe, Muzeul „viu”, (pag.837)
LAZĂR Emil, Bobîlna - reflectare în conştiinţă şi în manifestări comemorative, (pag.845)
IANCU Gheorghe, SABĂU Nicolae, Arta bizantină în corespondenţa lui Octavian Smigelschi cu Valeriu Branişte, (pag.855)
MAC Ion, Geografie şi arheologie. Analogii şi convergenţă, (pag.867)
BOROŞ Ileana Doina, Investigaţia chimică în conservarea monumentelor din piatră, (pag.873)

ARHEOMETRIE
FRENŢIU Militon, LAZAROVICI Gheorghe, Metode de clasificare automată în arheologie, (pag.909)
DRAGOMIR Nicolae, LAZAROVICI Gheorghe, TÎRNOVAN Ion, Măsurarea rezistivităţii în tumulul de la Turcirii, (pag.919)
LAZAROVICI Gheorghe, PICIU Tiberiu, Analize pedologice preliminare în aşezări neolitice din Transilvania şi Banat, (pag.925)
KALMAR-MAXIM Zoia, STOICOVICI Eugen, Trăsăturile „industriei” litice de la Iclod, (pag.937)

MISCELLANEA
SĂPĂTURI DE SALVARE ÎN JUDEŢUL CLUJ
LAZAROVICI Gheorghe, KALMAR-MAXIM Zoia, Săpături arheologice de salvare şi cercetări etnoarheologice în Munţii Petrindului în anul 1986, (pag.949)
LAZAROVICI Gheorghe, KALMAR-MAXIM Zoia, Necropolele tumulare din Munţii Petrindului şi Dealul Feleacului, (pag.997)
LAZAROVICI Gheorghe, Săpăturile arheologice de salvare de la Cluj - Piaţa Baba Novac (1986), (pag.1011)
KALMAR-MAXIM Zoia, Săpăturile arheologice de salvare de la Cluj-Stăvilar, (pag.1019)
KALMAR-MAXIM Zoia, Cercetări de suprafaţă şi săpături arheologice de salvare în Valea Caldă, municipiul Cluj-Napoca (1985-1986), (pag.1039)
KALMAR-MAXIM Zoia, Săpăturile arheologice de salvare de la Plăieşti şi Stejeriş, (pag.1047)
MATEI Ştefan, ARDEVAN Radu, Sondajul de salvare de la Cluj - „Piaţa Muzeului”, (pag.1065)

CONTRIBUŢII STUDENŢEŞTI
RUSTOIU Aurel, Colanele de argint daco-getice, (pag.1079)
FLOREA Gelu, Ceramica dacică pictată cu motive vegetale şi zoomorfe din Muzeul de istorie al Transilvaniei, (pag.1095)
BOLDEA Ligia, Cîteva opinii privitoare la originea şi evoluţia nobilimii române din Banat (sec.XIV-XV), (pag.1119)
MITU Sorin, Italia la 1850, în conştiinţa publică a societăţii româneşti din Transilvania, (pag.1127)
STIGER Simona, Ideologia mişcării feministe româneşti din Transilvania între educaţie şi emancipare, (pag.1141)

IN MEMORIAM STEPHANI BEZDECIHI (1888-1988)
ARDEVAN Radu, Viaţa şi activitatea lui Ştefan Bezdechi, (pag.1155)
NEAMŢU Alexandru, Contribuţia profesorului Ştefan Bezdechi la publicarea colecţiei „Documente privind istoria României”, (pag.1165)

• Recenzii, (pag.1173)
• Cronică, (pag.1216)
• Prescurtări bibliografice, (pag.1219)


Nr.XXVI-XXX, 1989-1993

I/1 [descarcă numărul integral (34MB)]

COLOCVIUL NAŢIONAL „DACIA ÎN TIMPUL LUI TRAIAN”
SANIE Silviu, Certains aspects de la situation politique et démographique de la Dacie d'est dans la période Domitien-Trajan, (pag.11)
GLODARIU Ioan, Sarmizegetusa Regia durant le règne de Trajan, (pag.19)
IAROSLAVSCHI Eugen, Vestiges romains dans la zone de la Sarmizegetusa Dace, (pag.27)
FLOREA Gelu, Archaeological observations concerning the Roman conquest of the area of the Dacian Kingdom's capital, (pag.33)
MIHĂILESCU-BÂRLIBA Virgil, Războaiele daco-romane şi descoperirile monetare, (pag.39)
PETOLESCU C. Constantin, Les légats de la Dacie sous Trajan, (pag.45)
BOGDAN-CĂTĂNICIU Ioana, Fortifications de terre trajanes en Dacie et dans le nord de la Mésie Inferieure, (pag.49)
CIZEK Eugen, Le Saeculum Traiani, apogée de la culture et de la civilisation romaines, (pag.67)

STUDII
CRIŞAN Viorica, Despre situaţia demografică în estul Transilvaniei în secolele II î.e.n. - I e.n., (pag.79)
FERENCZI Geza, FERENCZI István, Se poate identifica hidronimul antic Sargetías cu rîul Vîrghiş din estul Transilvaniei?, (pag.91)
BOULEY Elisabeth, Le culte de Némésis et les jeux de l'amphithéâtre dans les provinces balkaniques et danubiennes, (pag.105)
BENEA Doinea, BEJAN Adrian, Viaţa rurală în sud-vestul Daciei în secolele II-IV (II), (pag.127)
RUSU Mircea, Tezaurul de la Vrap a aparţinut principelui slav Acamir al Belziţiei?, (pag.149)
FERENCZI Geza, Contribuţii la problema descifrării unor cuvinte scrise cu caractere runice maghiare şi consideraţii asupra originii scrisului runic maghiar, (pag.161)

NOTE ŞI DISCUŢII
LAZAROVICI Gheorghe, MAXIM Zoia, GYULAI Paul, Descoperiri arheologice în comuna Săvădisla (jud.Cluj) şi cîteva probleme privind epoca neolitică şi a bronzului, (pag.171)
EL SUSI Georgeta, Studiul faunei din aşezarea neolitică de la Iclod (jud.Cluj), (pag.187)
KESSLER Eugen, Prezenţa galinaceelor (ord.Galliformes, cl.Aves) printre resturile scheletice colectate din situri arheologice de pe teritoriul României, (pag.205)
LAZAROVICI Gheorghe, MAXIM Zoia, CRIŞAN Viorica, PÁL János, Ceramica pictată de la Ciucsîngiorzu (jud.Harghita), (pag.221)
RUS Diana, TARCEA Lucian, MAXIM Zoia, Gropi rituale din epoca bronzului la Tureni-Poderei. Date osteologice, (pag.229)
CRIŞAN Viorica, Obiecte din cupru şi bronz aflate în colecţiile muzeelor din judeţul Harghita, (pag.239)
RUSTOIU Aurel, O verigă cu capete petrecute şi înfăşurate din cetatea dacică de la Costeşti (jud.Hunedoara), (pag.251)
MORARU Viorel, TATU Hristache, Posibile fortificaţii dacice din val de piatră şi pămînt la Pui şi Federi (jud.Hunedoara), (pag.263)
COCIŞ Sorin, Fibule romane din Muzeul de Istorie a Transilvaniei (II), (pag.269)
PAKI Adela, Epigraphica minora (I), (pag.291)
POP Constantin, GĂZDAC Cristian, Piese sculpturale inedite în Muzeul de Istorie a Transilvaniei, (pag.301)
GUDEA Nicolae, Despre un opaiţ de lut bizantin creştin din Muzeul de Istorie din Cluj-Napoca, (pag.311)

I/2 [nu există online]

RAPOARTE DE SĂPĂTURI
LAZAROVICI Gheorghe, MAXIM Zoia, PINTEA Rodica, Cercetări arheologice la Livada, (pag.317)
EL SUSI Georgeta, Resturile de faună din aşezarea neolitică de la Livada (jud.Cluj), (pag.333)
LAZAROVICI Gheorghe, MAXIM Zoia, Şantierul arheologic Iclod (campania 1989), (pag.337)
GOGÂLTAN Florin, Săpături de salvare la Tureni-Carieră, judeţul Cluj (1985-1986), (pag.365)
COCIŞ Sorin, Sondajul arheologic de la Huedin-„Bolic”, (pag.389)
ALLEN Timothy, Interim report on two seasons of excavations of a burial enclosure in the east cemetery of Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Romania, 1982-1984, (pag.397)
DAWSON Michael, Ulpia Traiana Sarmizegetusa: Extra Muros 23 excavations 1982-1984. An interim opinion, (pag.401)
DAICOVICIU Hadrian, ALICU Dorin, COCIŞ Sorin, DIACONESCU Alexandru, POP Constantin, OPREANU Coriolan, PAKI Adela, Săpăturile arheologice din 1984 de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.409)
ALICU Dorin, POP Constantin, COCIŞ Sorin, Săpături arheologice la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (1985-1989), (pag.435)
WINKLER Iudita, BLĂJAN Mihai, Aşezările rurale romane de la Mediaş (jud.Sibiu), (pag.459)
COCIŞ Sorin, PAKI Adela, Cercetările arheologice de la Suceag (jud.Cluj). Campania din 1989. Cuptoarele de ars ceramică (sec.III-IV), (pag.477)
ALICU Dorin, COCIŞ Sorin, PAKI Adela, Raport privind cercetările arheologice efectuate în satul Miceşti, judeţul Cluj, (pag.495)

MUZEOLOGIE. RESTAURARE-CONSERVARE. OCROTIREA PATRIMONIULUI MUZEAL
IGNA Aurelia, Probleme ale conservării şi restaurării faunei mumificate, (pag.515)
MARIAN Cornel, ROTARIU Aurora, FIAT Trandafir, DĂRĂBAN Liviu, ZNAMIROVSCHI Vladimir, COCIŞ Sorin, Analiza prin activare ai neutroni a unor monede de argint romane din tezaurul de la Cluj-Napoca, str.V.Deleu, (pag.525)

MISCELLANEA
TRAORE Facko, Cercetări etnoarheologice asupra ceramicii şi olăritului tradiţional din satul Mante (Republica Mali), (pag.535)
LAZAROVICI Gheorghe, TRAORE Facko, Un procedeu tehnologic de arderea ceramicii întâlnit din preistorie pînă în zilele noastre - un studiu etnoarheologic, (pag.553)
COCIŞ Sorin, PAKI Adela, Bibliografia Daciei romane (III). 1972-1976, (pag.557)

• Recenzii, (pag.579)
• Prescurtări bibliografice, (pag.597)


Nr.XXXI, 1994 [nu există online]

STUDII
LAZAROVICI Gheorghe, MAXIM Zoia, Despre necropolele tumulare din Transilvania şi Banat, (pag.11)
VASILIEV Valentin, Despre câteva opinii referitoare la cronologia primei epoci a fierului în Transilvania, (pag.37)
IAROSLAVSCHI Eugen, Opinii privind „Soarele de andezit” de la Sarmizegetusa Regia, (pag.49)
BÂRCĂ Vitalie, Consideraţii privind armamentul, tipul de trupe şi tactica militară la sarmaţi, (pag.55)
OPREANU Coriolan, Misiunile beneficiarilor consulari pe limes-ul de nord al Daciei în secolul al XIX-lea d.Ch., (pag.69)

NOTE ŞI DISCUŢII
MONAH Felicia, Determinări arhebotanice pentru staţiunea neolitică de la Parţa (comuna Şag, jud.Timiş), (pag.81)
MANTU Cornelia-Magda, BOTEZATU Dan, KROMER Bernd, Un mormânt dublu de înhumaţie din aşezarea cueuteniană de la Scânteia (jud.Iaşi), (pag.87)
MAXIM Zoia, BULBUC Aurel, CRIŞAN Viorica, Noi descoperiri arheologice de suprafaţă în hotarul comunei Iclod (IV), (pag.105)
MANTU Cornelia-Magda, BOTEZATU Dan, ENACHE M., Un mormânt de înhumaţie din perioada de tranziţie la epoca bronzului de la Grumezoaia (jud.Vaslui), (pag.123)
ROTEA Mihai, Contribuţia cercetărilor de la Suatu - „Fâneaţa de Jos” (1991-1993) la cunoaşterea etapelor timpurii ale evoluţiei culturii Wietenberg, (pag.131)
BĂDĂU-WITTENBERGER Mihai, Consideraţii despre cultura Nouă în Transilvania, (pag.151)
SZEKELY Zsolt, Le début de l'âge du fer dans le Sud-Est de la Transylvanie, (pag.173)
ISAC Adriana, Un akinakes de la Cineşor (jud.Braşov), (pag.179)
COSTEA Florea, Construcţii civile din aşezarea dacică fortificată de la Râşnov-„Cetate” (judeţul Braşov), (pag.185)
TATU Hristache, Descoperiri dacice şi romane în Ţara Haţegului, (pag.199)
LIPOVAN T. Ion, Două arme antice descoperite în zona arheologică Ampelum, (pag.203)
URSUŢ Dorin, PAUL Petrica, Drumul roman imperial din sectorul Aiton-Tureni. Caracteristici geografice şi topometrice, (pag.209)
CRIŞAN Viorica, LAZAROVICI Gheorghe, MAXIM Zoia, Prospecţiuni arheologice de-a lungul drumului roman din zona oraşului Gherla, (pag.215)
GHIURCA Virgil, Încercare de identificare topografică a unor geme romane din Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, (pag.223)
CIUGUDEAN Daniela, O descoperire ilustrând fabricarea oglinzilor din plumb la Apulum, (pag.231)
DANCU Lidia, SIMION Simina, Aprecieri privind arta Daciei romane, (pag.235)
IONESCU Ion, Simboluri paleocreştine din secolele II-III pe unele monumente funerare din Dacia romană, (pag.241)
ANDRÁS Bodor, Contribuţii la istoria oraşului Napoca pe baza monumentelor sale sculpturale în piatră (III), (pag.253)
POP Constantin, GĂZDAC Cristian, BUD Aurel, Piese pompeiene în Muzeul Memorial „Octavian Goga” (Ciucea), (pag.261)
ARDEVAN Radu, CIL, III, 1570 - o revizuire, (pag.269)
COCIŞ Sorin, PAKI Adela, Bibliografia Daciei romane (IV), (pag.273)
ZOLTÁN Szekely, Vestigiile unui cuptor de topit minereu de fier din secolul al IV-lea d.Ch. de la Sfântu Gheorghe - Chilieni, (pag.299)
FERENCZI Iulia, FERENCZI Istvan jr., FERENCZI István sen., Aşezarea întărită feudal-timpurie de la Lăpuşteşti (com.Râşca, jud.Cluj) (Primele vestigii arheologice din interiorul Munţilor Gilăului), (pag.305)

RAPOARTE DE SĂPĂTURI
LAZAROVICI Gheorghe, MAXIM Zoia, PINTEA Rodica, MEŞTER Mihai, Şantierul arheologic Iclod (jud.Cluj). Campania din 1993, (pag.325)
COCIŞ Sorin, OPREANU Coriolan, Cercetările arheologice de la Suceagu (jud.Cluj). Săpăturile din 1991, (pag.341)
MAXIM Zoia, Săpături arheologice la Tureni (jud.Cluj). Campania din 1993, (pag.347)
ROTEA Mihai, FENEŞAN Octavian, Sondaj arheologic la Pălatca-„Poderei”, (pag.351)
CRIŞAN Viorica, Săpăturile arheologice de salvare de la Viştea-„Păluta”, (pag.357)
BĂDĂU-WITTENBERGER Mihai, Şantierul arheologic Buza (jud.Cluj), (pag.367)
CRIŞAN Viorica, FERENCZI Ştefan, Aşezarea dacică de la Mereşti (judeţul Harghita). Cercetările arheologice din anii 1986-1993, (pag.377)
DAICOVICIU Hadrian, ALICU Dorin, COCIŞ Sorin, ILIEŞ Constantin, MEYLAN Christine, PAKI Adela, PISO Ioan, Săpăturile arheologice din 1983 la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.433)
ALICU Dorin, POPA Victor, POP Constantin, BOTA Emilian, VOMIR Marinela, Cercetări arheologice la Sarmizegetusa. Campania 1992-1993: clădirile EM30-EM31, (pag.461)
ALICU Dorin, POPA Victor, BOTA Emilian, Cercetări arheologice la Sarmizegetusa. Campania 1993: amfiteatrul, (pag.487)
MITROFAN Ioan, Cercetări arheologice în aşezarea romană de la Micăsasa (campania 1991), (pag.523)
MITROFAN Ioan, Cercetări arheologice în aşezarea romană de la Micăsasa (campania 1992), (pag.529)
MITROFAN Ioan, Cercetări arheologice în aşezarea romană de la Micăsasa (campania 1993), (pag.533)
ALICU Dorin, Cercetări arheologice, la Cluj-Napoca: villa rustica din Valea Chintăului. Campaniile 1990-1992, (pag.539)

MUZEOLOGIE. RESTAURARE-CONSERVARE. OCROTIREA PATRIMONIULUI MUZEAL
MARIAN Cornel, ALICU Adrian, Rezultatul prospectărilor arheologice în Piaţa Unirii, Cluj-Napoca, (pag.571)
MARIAN Cornel, ALICU Adrian, POPA Victor, Studiul radiografie al unei piese metalice de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.577)
BOROŞ Doina, Pigmenţi şi tencuieli folosite in pictura murală a unor biserici medievale din Ţara Zarandului şi a Haţegului, (pag.579)
IGNA Aurelia, ATUDOREI Vania, Aeromicroflora bacteriană a muzeelor şi implicaţiile ei în biodeteriorare, (pag.583)
IGNA Aurelia, TOMESCU Nicolae, Aspecte privind biologia şi comportamentul hrănirii la specia Anthrenus Scrophulariae L. (Coleoptera, Dermestidae), (pag.593)

• Recenzii, (pag.603)
• Prescurtări bibliografice, (pag.619)
• Planşe 1-56


Nr.XXXII, 1995 [nu există online]

SIMPOZIOANE INTERNAŢIONALE
„Neolithic painted ceramic from the south-east Europe aud its links with Anatolia”

In memoriam Nicolae Vlassa
NICA Marin, Le groupe culturel Cârcea-Grădinile dans le contexte du néolithique balcanique et anatolien, (pag.11)
BAKAMSKA Aneta, PAVUK Juraj, Die rotbemalte Keramik und der Anfang der Starčevo-Kultur, (pag.29)
COMŞA Eugen, Une agglomération de type Starčevo dans l'Ouest de la Muntenie, (pag.47)
NIKOLOV Vassil, Bemerkungen zur gemalten Ornamentierung auf den Tongefässen aus Čavdar (Gruppe Kremikovici), (pag.53)
MAXIM Zoia, LAZAROVICI Gheorghe, Base de données internationale pour la culture Starčevo-Criş, (pag.67)

In memoriam Hadriano Daicoviciu
„Civilisation européens dans l’antiquité classique”
HUSAR Adrian, The celtic gods in Roman Dacia, (pag.85)
MEDELEŢ Florin, Une enclume d'orfévrerie de l'époque de Latène trouvée aux Portes de Fer du Danube, (pag.95)
POP Horea, Civil arhitecture and habitat during Latène D in the depression of Şimleu, (pag.103)
GLODARIU Ioan, Addenda aux „Points de repère pour la chronologie des citadelles et des établissements daciques des Monts d'Orăştie, (pag.119)
IAROSLAVSCHI Eugen, Conduits et citernes d'eau chez les daces des Monts d'Orăştie, (pag.135)
MOGA Vasile, Remarques sur le mur de la citadelle dace de Piatra Craivii, (pag.145)
GUDEA Nicolae, Über cine Tonform von Bărboşi mit der Darstellung einer eselköpfigen menschlichen Gestalt. Beiträge zur Kenntnis des frühen Christentums in der Provinz Moesia Inferior, (pag.149)

Colocviul VII naţional de arheometrie
MÂRZA Ioan, MAXIM Zoia, Date petroarheologice din staţiunea Starčevo-Criş de la Gura Baciului, (pag.165)
EL SUSI Georgeta, RUSU Diana, Raport preliminar asupra materialului faunistic din aşezarea neolitică timpurie de la Gura Baciului (jud.Cluj), (pag.181)
RUSU Diana, Câteva observaţii asupra materialului faunistic din Cluj-Napoca — Statuia „Memorandiştilor”, (pag.119)
MÂRZA Ioan, Des calcaires utilisés à la construction des citadelles daciques des Monts d'Orăştie et les carieres antiques, (pag.199)
LAZAROVICI Gheorghe, POP Dana, BEŞLIU Călin, OLARIU Agatha, Conclusions to the geochemical analyses of some cooper sources and objects, (pag.209)
BOROŞ Doina, DĂRĂBAN Liviu, FIAT Trandafir, Analiza unor monede de argint din tezaurul de la Bărăbanţ, jud.Alba (sec.XI-XII), prin metoda analizei prin activare cu neutroni, (pag.231)
BOROŞ Doina, Tezaurul de la Bărăbanţ, jud.Alba (sec.XI--XII). Investigaţii de laborator, (pag.237)

Al IV-lea seminar naţional de etnoarheologie „Rit şi ritual funerar - ofranda funerară din morminte”
COMŞA Eugen, Morminte ale purtătorilor culturii Starčevo-Criş descoperite în Moldova, (pag.245)
COMŞA Eugen, Ritul şi ritualul funerar al purtătorilor culturii Boian şi Gumelniţa din Muntenia, (pag.257)
IGNAT Doina, Despre mormintele şi ofranda funerară din preistoria Bihorului, (pag.269)
BERDAN Lucian, Masca-simbol în riturile funerare, (pag.272)
COMŞA Alexandra, SCHUSTER Christian, Unele aspecte ale practicării sacrificiului uman în prima perioadă a epocii metalelor pe teritoriul României, (pag.279)
MEDELEŢ Florin, Câmpurile de urne funerare din Banat. Unele probleme ale ritului şi ritualului funerar la tracii nordici timpurii de la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului, (pag.289)
STOJIĆ Milorad, Les tombes des Triballes dans le bassin de la Morava et la partie serbe du bassin du Dauube au cours du dernier quart du VI-ème de la première moitié du V-ème siècle avant J.C., (pag.303)
SÂRBU Valeriu, Un nouveau type de monument sacré chez les gèto-daces, (pag.313)

STUDII
MEŞTER Mihai, Fortificaţii cu şanţ, val şi palisadă din principalele aşezări neolitice din România, (pag.333)
RESCH Friedriech, GERMANN Karol, Schmuck aus Spondylus—Muscheln von Parţa, (pag.351)
CRIŞAN Viorica, Aşezările dacice din estul Transilvaniei în contextul schimburilor comerciale şi a circulaţiei monetare (secolele III a.Ch. - I. p.Ch.), (pag.359)
COCIŞ Sorin, Ateliere de bronzieri din Dacia romană, (pag.383)
DÉNES István, FERENCZI István, Investigarea unei porţiuni de limes din estul Daciei intracarpatice (între valea Homorodului Mic şi defileul Oltului de la Tuşnad), (pag.393)
GĂZDAC Cristian, Bronzuri romane de la Gherla, (pag.401)
MITROFAN Ioan, COCIŞ Sorin, Fibulele romane de la Micăsasa, (pag.431)
TAKÁCS Mathilda, COCIŞ Sorin, RUSTOIU Aurel, Fibule clin colecţiile Muzeului Orăşenesc din Aiud, (pag.451)
CĂTINAŞ Ana, Céramique romaine dans les collections de Turda, (pag.463)
SIMINA Nicolae-Marcel, Contribuţii la cunoaşterea feudalismului timpuriu pe teritoriul comunei Vinţu de Jos (jud.Alba), (pag.473)
PAP Francisc, BLĂJAN Mihai, Tezaurul monetar de la Bărăbanţ, jud.Alba (sec.XI-XII), (pag.489)

RAPOARTE DE SĂPĂTURI
RUSU Diana, Analiza materialului faunistic provenit din aşezările Starčevo-Criş de la Gura Baciului. Campania 1994, (pag.499)
LAZAROVICI Gheorghe, MAXIM Zoia, LAZO Crina, MEŞTER Mihai, Şantierul arheologic Iclod. Campania 1994, (pag.507)
LAZAROVICI Gheorghe, MEŞTER Mihai, DASCĂLU Lidia, Cheile Turzii 1994. Raport de cercetare arheologică şi etnoarheologică, (pag.537)
VLASSA Nicolae, MAXIM Zoia, LAZAROVICI Gheorghe, Descoperiri arheologice la Bernadea (partea I-a), (pag.575)
PETRESCU M. Sorin, Aşezarea din epoca bronzului de la Ciuta (com.Obreja, jud.Caraş-Severin), (pag.589)
DORIN ALICu, COCIŞ Sorin, FERENCZI István, PAKI Adela, ILIEŞ Constantin, Cercetări arheologice la Cluj-Napoca. Villa rustica din Valea Chintăului. Campania 1988, (pag.619)
COCIŞ Sorin, VOIŞIAN Valentin, PAKI Adela, ROTEA Mihai, Raport preliminar privind cercetările arheologice din strada Victor Deleu în Cluj-Napoca. I. Campaniile 1992-1994, (pag.635)
MITROFAN Ioan, Cercetări arheologice în aşezarea romană de la Micăsasa Campania 1994, (pag.653)
ALICU Dorin, POPA Victor, BOTA Emilian, Cercetări arheologice la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Campania 1994, (pag.665)

NOTE ŞI DISCUŢII
MAXIM Zoia, Aşezarea neolitică de la Viişoara (jud.Cluj), (pag.723)
FERENCZI Geza, FERENCZI István, Aşezarea întărită din epoca bronzului de la Dealu (jud.Harghita), (pag.729)
MEŞTER Mihai, Tumuli şi necropola tumulare de pe cursul inferior al Someşului Mic, (pag.741)
MAXIM Zoia, CRIŞAN Viorica, Materiale arheologice din judeţul Harghita în Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (I), (pag.751)
OPREANU Coriolan, Aplica ornamentală a unei căşti de gladiator de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.761)
PROTASE Dumitru, Une pièce paléochrétienne daco-romaine découverte à Pălatca et le problème du christianisme chez les gots de Transylvanie, (pag.767)
BEJAN Adrian, Dovezi privind prelucrarea metalelor la Remetea Mare (jud.Timiş) în secolele VIII-X, (pag.775)
COCIŞ Sorin, VOIŞIAN Valentin, Notiţe arheologice clujene (I), (pag.785)

MUZEOGRAFIE
CĂTINAŞ Ana, Activitatea arheologică a lui Ioan Ţigăra, (pag.791)
POP Constantin, Muzee şi monumente britanice. Impresii de călătorie, (pag.797)

BIBLIOGRAFII
COCIŞ Sorin, PAKI Adela, Bibliografia Daciei romane (V)* 1981-1989, (pag.827)

• Recenzii, (pag.861)
• Cronică, (pag.879)
• Prescurtări bibliografice, (pag.911)


Nr.XXXIII, 1996 [nu există online]

STUDII
RESCH E. Friederich, Typologische Studie kultischer Gesichtsdeckel aus der jungsteinzeitlichen Siedlung von Parţa I, (pag.11)
MUNTEANU Octavian, Cercetări cu privire la epoca bronzului târziu în spaţiul pruto-nistrian, (pag.19)
GUDEA Nicolae, Die Nordgrenze der Provinz Moesia Superior in der Zeit des Bestehens Dakiens (106-275 n.Chr.), (pag.49)
BĂLUŢĂ E. Cloşca, Lămpile romane din Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, (pag.89)
GUDEA Nicolae, Câteva observaţii în legătură cu procesul de romanizare. III. Romanizarea numelor de plante în provinciile dacice (în legătură cu cartea Tereziei B. Tătaru), (pag.115)

NOTE ŞI DISCUŢII
MÂRZA Ioan, Prima semnalare a unor urme rupestre, preistorice, în Masivul Preluca (Maramureş), (pag.139)
MEŞTER Mihai, Cercetări arheologice de suprafaţă în hotarul satul Ceaba, (pag.141)
BLĂJAN Mihai, Aşezări din cultura Schneckenberg descoperite la Copşa Mică (jud.Sibiu), (pag.145)
CRĂCIUN Florina, Aspecte privind forma şi tehnologia de prelucrare a topoarelor din cupru, (pag.155)
HANGA Vladimir, Valoarea prezentă a eposului homeric, (pag.163)
POP Constantin, Mitul broaştei ţestoase în reprezentări figurate din Dacia romană, (pag.167)
GUDEA Nicolae, Note de lectură. III. Despre armata romană din provinciile dacice, (pag.169)
GUDEA Nicolae, Note epigrafice. IV. Inscripţii gnostice, (pag.179)

AL V-LEA SIMPOSION NAŢIONAL DE ETNOARHEOLOGIE
COMŞA Eugen, Gesturi redate de figurinele neolitice din sudul României, (pag.191)
GHEORGHIU Dragoş?, „Vasele-binoclu” - o interpretare etnoarheologică, (pag.209)
SZÉKELY Zsolt, Locuinţe şi cuptoare de olar eneolitice la Ariuşd, (pag.217)
ROTEA Mihai, FIZEŞAN Titus, Groapa rituală de la Fântânele - „Dâmbul Popii”, (pag.223)
COMŞA Maria, Câteva date referitoare la folosirea lutului ars si nears în ritualul funerar al unor morminte de incineraţie din secolele VI-X de pe teritoriul României, (pag.225)
GAGA Maria Lidia, Caracteristici ale gospodăriei tradiţionale din sud-vestul României. Prelucrări la un studiu interdisciplinar, (pag.239)

RAPOARTE DE SĂPĂTURI
RESCH E. Friederich, Untersuchungen am linken Temeschufer in der jungsteinzeitlichen Siedlung von Parţa I, (pag.249)
LAZAROVICI Gheorghe, MAXIM Zoia, MEŞTER Mihai, BULBUC Aurel, RADU Sorin, Şantierul arheologic Iclod. Campania din 1995, (pag.267)
LAZAROVICI Gheorghe, MAXIM Zoia, MEŞTER Mihai, BULBUC Aurel, RADU Sorin, CRIŞAN Viorica, Şantierul arheologic Fundătura - „Poderei” (com.Iclod), (pag.301)
LAZAROVICI Gheorghe, WITTEMBERGER Mihai, MEŞTER Mihai, RADU Sorin, ILIEŞ Ioan, BODEA Monica, Şantierul arheologic Ţaga. Campania din 1995, (pag.323)
MEŞTER Mihai, Săpături arheologice în Munţii Petrindului, (pag.353)
CRIŞAN Viorica, Aşezarea dacică de la Sântimbru – „Pomii verzi” (jud.Harghita), (pag.360)
GHEORGHIU Gabriela, Cisterna dacică de la Grădiştea de Munte, (pag.375)
CRIŞAN Viorica, Săpăturile arheologice de salvare din Cluj-Napoca, str.Prahovei nr.12, (pag.385)
PETROV Gheorghe, Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice din Complexul medieval de la Geoagiu de Jos, jud.Hunedoara (Campaniile din 1993, 1994, 1995), (pag.403)
ARDEŢ Adrian, Cercetările arheologice la biserica medievală de la Cărbunari-Ţigăneşti (sec.XIII-XIV), (pag.415)
PETROV Gheorghe, Câteva date privind cercetările arheologice de la biserica românească din Cicău jud.Alba, (pag.425)

RESTAURARE-CONSERVARE
POP Vasilica-Daniela, Restaurarea unui pandantiv de argint, (pag.435)
PLEŞA Teodora Dana, Conservarea unei Biblii tipărită la Viena în 1815, (pag.439)
IAROSLAVSCHI Eugen, Tratamente anticorosive asupra fierului dacic, (pag.441)

ARHEOMETRIE
STĂNESCU C. Florin, Un posibil cadran solar de tip discus in planitia la Sarmizegetusa-Regia, România, (pag.449)
STĂNESCU C. Florin, Orientări astronomice în sanctuarele dacilor. Partea I. Sanctuarele dacilor de la Costeşti, România, (pag.468)
BINDEA Diana, SÂNGEREAN Cristina, Câteva observaţii asupra materialului faunistic de la Cheile Turzii – „Peştera Ungurească”, (pag.477)
EL SUSI Georgeta, Fauna din aşezarea dacică de la Sighişoara „Wietenberg” (jud.Mureş), (pag.511)
MORARIU Vasile, Analiza proporţiilor sanctuarului şi locuinţelor neolitice de la Parţa (jud.Timiş), (pag.525)
MORARIU Vasile, Proporţiile corpului uman în unele reprezentări neolitice, (pag.531)
MORARIU Vasile, CHIŞ Dorin, MORARIU Silvan, Prospectări magnetice în aşezarea neolitică de la Parţa (jud.Timiş), (pag.549)
PICIU Traian, SÂNMIHĂIAN Marinela, LAZAROVICI Gheorghe, Relaţia fosfor-potasiu în straturile neolitice din „Peştera Ungurească” din Cheile Turzii, (pag.565)
ALICU Adrian, ALICU Doina, MARIAN Cornel, Prelucrarea datelor obţinute în urma efectuării unor prospecţiuni arheologice prin măsurarea rezistivităţii solului, (pag.569)
MÂRZA Ioan, La géologie empirique et la géoarchéologie, (pag.593)
BENEA Marcel, Metode de studiu utilizate în stabilirea provenienţei pieselor arheologice de marmură, (pag.597)
TOPAN Gheorghe, LAZAROVICI Gheorghe, BALINT Adrian, Despre analizele metalografice ale unor topoare de aramă şi cupru arsenic, (pag.635)
CIORTEA Mihai, LAZAROVICI Gheorghe, Corelaţii între metalurgia din Transilvania şi Anatolia. Prelucrări din baze de date cantitative, (pag.647)
TARCEA Crina, TARCEA Lucian, Bază de date relaţională pentru studiul materialului litic. Determinări mineralogice şi petrografice asupra uneltelor cioplite din judeţul Sălaj, (pag.665)
TARCEA Lucian, LAZAROVICI Gheorghe, SÂNGEREAN Cristina, Zeus: sistem pentru gestiunea şi prelucrarea datelor arheologice, (pag.683)

MUZEOGRAFIE
POP Constantin, Expoziţia naţională „Capodopere de artă romană în Dacia”, (pag.693)

BIBLIOGRAFII
COCIŞ Sorin, PAKI Adela, Bibliografia Daciei romane (VI) 1990-1994, (pag.699)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
POP Constantin, Al III-lea colocviu româno-elveţian „La politique édilitaire dans les provinces de l'Empire Romain, (pag.719)

• Recenzii şi prezentări de cărţi, (pag.725)
• Cronică, (pag.735)
• Prescurtări bibliografice, (pag.766)


Nr.XXXIV, 1997 [nu există online]

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA ARMATEI ROMANE DIN PROVINCIILE DACICE
DIACONESCU Alexandru, Dacia under Trajan. Some observations on Roman tactics and strategy, (pag.13)
BENEA Doina, Cohors I Brittonum ∞ Ulpia torquata Pia Fidelis civium Romanorum, (pag.53)
GUDEA Nicolae, Beiträge zur Militärgeschichte von Dacia Porolissensis. 5. Die Cohors I Hispanorum quitigenaria equitata, (pag.61)
PETOLESCU C. Constantin, Die Auxiliareinheiten im romischen Dakien, (pag.75)
GĂZDAC Cristian, Fighting style of the Roman cavalry in Dacia, (pag.151)
ZAHARIADE Mihai, The Late Roman Drobeta. I. The cruciform building and the fort garrison in the 4th century A.D., (pag.167)
POP Constantin, Bronzes figurés de Dacie romaine: représentations des militaires, (pag.183)
BÂRCĂ Vitalie, Die defensive Ausrüstung und Bewaffnung der Geto-Daker um die dako-romischen Kriege, (pag.189)
VOIŞIAN Valentin, In Ulpia Traiana Sarmizegetusa entdeckte Bestandteile militärischer Ausrüstung, (pag.201)
GUDEA Nicolae, Limes or strategy ? Critical notes on E.N.Luttwak's work ”The grand strategy of the Roman Empire from the first century A.D. to the third”, (pag.213)

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA VIEŢII MATERIALE A SOLDATULUI ROMAN IN PROVINCIILE DACICE
GUDEA Nicolae, Römischie Drehmühlen von Porolissum und aus den Römerkastellen des westlichen Limes der Provinz Dacia Porolissensis, (pag.229)
RUSU Viorica, Griffe keramischer Paterae aus dem römischen Dakien, (pag.325)
ISAC Dan, Gestempelte Keramik aus den römischen Kastellen von Gilău und Căşeiu, (pag.389)

STUDII
KACSÓ Carol, Contribuţii la cunoaşterea bronzului timpuriu din nord-vestul Transilvaniei. Descoperirile Makó de la Ciumeşti, Berea şi Foeni, (pag.425)
ROMAN Aurel Cristian, Reprezentări ale măştilor de sclavi din noua comedie în decoraţia lucernelor „Firmalampen” la Sarmizegetusa, (pag.435)
BUSETO Ricardo, La difesa strategica tardo romana in Africa e nel Vicino Oriente. Aspetti di due diferenti realità confinarie, (pag.453)

NOTE ŞI DISCUŢII
HANGA Vladimir, Paşi spre cunoaştere a omului. De la sofişti la Socrates , (pag.469)
AGOTHA Andrei, RESCH Friederich, Ceramica Petreşti, grup Foeni de la Parţa-Tell 2, (pag.473)
ROTEA Mihai, GHEORGHIU Gabriela, ROTAR Mihai, Cercetări de suprafaţă la Nicula (jud.Cluj), (pag.481)
EMÖDI Ioan, Descoperiri de la sfârşitul epocii bronzului din Peştera Ungurului (jud.Bihor), (pag.485)
LAZĂR Valeriu, Descoperiri arheologice din Câmpia Transilvaniei, (pag.505)
IAROSLAVSCHI Eugen, Vases daciques en fer aux anses en forme d'oiseaux, (pag.511)
BAJUSZ István, COCIŞ Sorin, Fibule romane de la Porolissum, (pag.521)
MOGA Vasile, CIUGUDEANU Horia, COCIŞ Sorin, RODEANU Nicolae, Fibule romane de la Apulum, (pag.535)
BĂLUŢĂ L. Cloşca, Tipar trivalv pentru oglinzi cu ramă de plumb descoperit la Apulum, (pag.559)
DRÎMBĂREAN Matei, Numere incizate pe materiale ceramice de la Apulum, (pag.571)
DRAGOTĂ Gheorghe, POP Constantin, Cupa romană de la Dumbrăviţa, (pag.575)
HÜGEL Peter, POP Constantin, Despre două piese figurate din Muzeul judeţean Arad, (pag.579)
POP Constantin, Din nou despre pantheonul porolissens, (pag.585)
POP Constantin, Existau serii toreutice în antichitatea romană?, (pag.591)
URSUŢ Dorin, Drumul imperial roman în vatra municipiului Cluj-Napoca, (pag.597)
URSUŢ Dorin, The Imperial Roman road between Potaissa and the fortress of Războieni, (pag.605)
URSUŢ Dorin, STANCIU Ioan, Un fragment din drumul roman Cluj-Napoca Gilău, (pag.609)
MITROFAN Ioan, Concernant la structure des voies romaines eu Dacie, (pag.613)
STÂNGĂ Ion, Un centru ceramic în teritoriul rural al Drobetei: Gârla Mare, (pag.621)

RAPOARTE DE SĂPĂTURI ARHEOLOGICE
LAZAROVICI Gheorghe, MAXIM Zoia, MEŞTER Mihai, BINDEA Diana, PICIU Tiberiu, RADU Sorin, BODEA Monica, Şantierul arheologic Iclod. Campania din anul 1996, (pag.637)
LAZAROVICI Gheorghe, MAXIM Zoia, MEŞTER Mihai, RADU Sorin, Şantierul arheologic Olteni, (pag.669)
LAZAROVICI Gheorghe, MEŞTER Mihai, SORIN Radu, MAXIM Zoia, Şantierul arheologic de la Ţaga. Campania din 1996, (pag.691)
WITTENBERGER Mihai, The Bronze Age pit from Buza, (pag.703)
MITROFAN Ioan, Cercetări arheologice în aşezarea romană de la Micăsasa (jud.Sibiu). Campania 1995, (pag.717)

ETNOARHEOLOGIE
GHERASIM Dragoş, Semnele strămoşilor: rituri funerare şi transmiterea lor în societatea cucuteniană, (pag.727)
MONICA Bodea, Actul de a înmormânta copii în vatra şi lângă vatra locuinţei, (pag.735)
TÂMPEANU Elena, An attempt to social explanation of the Late Bronze age and Early Iron age in the Carpatho-Danubian region, (pag.743)

RESTAURARE-CONSERVARE
BOROŞ Doina, Etica restaurării unui piaptăn de os din secolul IV p.Ch., (pag.803)

ARHEOMETRIE
STĂNESCU C. Florin, Posibile orientări astronomice în marile sanctuare dreptunghiulare de la Sarmizegetusa Regia, România. Rezultate preliminare, (pag.807)
MÂRZA Ioan, Andezitul utilizat de Daci în construcţiile sacre de la Sarmizegetusa Regia. Petrografia şi provenienţa, (pag.819)
MÂRZA Ioan, TĂMAŞ Călin, The celestine from Copăceni (Turda). Geological remarks, (pag.825)
GHIURCA Virgil, Gemologia arheologică şi resursele gemologice actuale din partea de nord a Munţilor Trascău, (pag.829)
BENEA Marcel, MÜLLER W. Harald, SCHWAIGHOFER Bernd, Die Gesteine des Forums von Sarmizegetusa, (pag.837)
TARCEA Crina, Petrografia rocilor folosite ca râşniţe la Porolissum şi în castre de pe limesul de nord-vest al provinciei Dacia Porolissensis şi provenienţa acestora, (pag.849)

MUZEOGRAFIE
MITROFAN Ioan, POP Constantin, Expoziţia naţională „Marele centru ceramic roman de la Micăsasa: îndeletniciri - artă – credinţe”, (pag.879)

• Prezentări de cărţi - Recenzii, (pag.885)
• Cronică, (pag.911)
• Prescurtări bibliografice, (pag.922)


Nr.XXXV, 1998 [nu există online]

LAZAROVICI Gheorghe, Monumentale plastik in Parţa, (pag.9)
ROTEA Mihai, WITTENBERGER Mihai, The ritual complex of inhumation belonging to the Early Bronze Age from Copăceni - La Moara (Cluj county), (pag.17)
SCHUSTER Christian, Die Frühbronzezeit in der Walachei und in Sudost-Siebenburgen - kulturelle verbindungen, beziehungen und einflusse und ethnische bewegungen, (pag.25)
IAROSLAVSCHI Eugen, Crepis Dacique, (pag.37)
BÂRCĂ Vitalie, Die schwere reiterei bei den Bosporanen, (pag.43)
SCHÄFER Alfred, Ein grotesker tänzer im historischen Museum von Sibiu, (pag.61)
BULZAN Sorin, Alexander as Hercules on a small bronze from Sarmizegetusa, (pag.69)
DIACONESCU Alexandru, A bronze maenad from Sarmizegetusa, (pag.77)
CIONGRADI Carmen, Die von den fabri gewidmeten stelen aus Sarmizegetusa, (pag.87)
PETCULESCU Liviu, The owner of the greave ag 711 from the Axel Guttman collection, (pag.95)
PISO Ioan, Die Legio XV Apollinaris in den markomannischen kriegen, (pag.97)
PISO Ioan, MOGA Vasile, Un bureau du publicum portorium illyrici a Apulum, (pag.105)
MOGA Vasile, PISO Ioan, DRÎMBĂREAN Matei, Quatre monuments epigraphiques d'Apulum decouverts dans le lit de Mureş, (pag.109)
PAKI Adela, Onomasticon Daciae (I). Die patronymika der Provinz Dacia Porolissensis, (pag.119)
RUSCU Ligia, Die griechischen namen in der Provinz Dakien, (pag.147)
OPREANU Coriolan, Die folgen des ersten dakerkrieges Trajans fur die politische lage der gebiete nordlich der Donau, (pag.187)
COCIŞ Sorin, OPREANU Coriolan, Barbarische fibeln aus dem Romischen Dakien: ihre historische bedeutung, (pag.195)
GĂZDAC Cristian, The monetary circulation and the abandonment of Dacia - a comparative study, (pag.229)
RUSCU Dan, L'abandon de la Dacie Romaine dans les sources litteraires, (pag.235)
POP Ioan, Einige armringe mit schlangenenden aus der späten dako-romischen zeit aus Siebenburgen (die sammlungen der Museen aus Cluj und Alba-Iulia), (pag.255)

• Recenzii, (pag.267)
• Abrevieri, (pag.269)


Nr.XXXVI, 1999 [nu există online]

ROTEA Mihai, WITTENBERGER Mihai, The ritual complex of the Wietenberg Culture, Cluj-Napoca (Transylvania), (pag.7)
RUSCU Ligia, Die beziehungen der Griechenstädte an der Rumänischen schwarzmeerkuste mit städten ausserhalb des Schwarzen Meeres, (pag.29)
DEMBSKI Gunther, Keltische münzen in Ostösterreich - Boier und Burebista, (pag.51)
RUSCU Dan, Dakien in Hadrianischer zeit und die tradition der Historia Augusta, (pag.59)
PISO Ioan, L'ala Flavia en Dacie, (pag.81)
PISO Ioan, BENEA Doina, Epigraphica Tibiscensia, (pag.91)
PISO Ioan, DRÎMBĂREAN Matei, Fulgur Conditum, (pag.109)
GYÖRGY Enikő, Die namengebung der sklaven und freigelassenen im Romischen Dakien, (pag.111)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Lucreţu, L'esclave imperial Achilleus et sa „famille”, (pag.129)
NEMETI Irina, Collective feminine goddesses in Roman Dacia, (pag.135)
CIONGRADI Carmen, Anikonische stelen aus Sarmizegetusa, (pag.155)
BOTA Emilian, Palmkapitelle aus Dakien, (pag.163)
POP Horea, GĂZDAC Cristian, The Roman hoard from Şimleul-Silvaniei, (pag.169)
PETCULESCU Liviu, Fragments of helmets from the Roman Fort at Jidava, (pag.189)
NEMETI Sorin, Les pieces cigaliformes en bronze de Transylvanie, (pag.197)
DIACONESCU Alexandru, Ornamenta Dignitatis. Gradabzeichen und symbole des sozialen status bei den lokalen eliten von Dakien nach dem Aurelianischen rückzug, (pag.203)
STANCIU Ioan, Uber die Slawischen Brandhugelgräber vom typ Nuşfalău-Someşeni (Nordwesten Rumäniens), (pag.245)
GUDEA Nicolae, Joelle Napoli, recherches sur les fortifications lineaires romaines, (pag.265)

• Abrevieri, (pag.275)


Nr.XXXVII, 2000 [nu există online]

LAZAROVICI Gheorghe, Vinča-Lengyel and Transylvania, (pag.7)
ROTEA Mihai, Beiträge zur kenntnis der Phase I der kultur Wietenberg. Die bewohnung von Păuleni (Ciomortan), kreis Harghita, (pag.21)
HANSON S. W., OLTEAN A. I., A multi-period site on Uroi Hill, Hunedoara: an aerial perspective, (pag.43)
IAROSLAVSCHI Eugen, Keltisch-Dakische beziehungen im bereich der eisenmetallurgie, (pag.51)
RUSCU Ligia, Zur datierung des foedus zwischen Rom und Kallatis, (pag.57)
BÂRCA Vitalie, SÎRBU Valeriu, Daces et Romains au Nord de l'embouchure du Danube (Ier - IIIe siècles apres J-C). Nouvelles donnees archeologiques, (pag.69)
ROMAN A. Cristian, Wheelmade lamps of Roman Dacia, (pag.99)
RUSU-BOLINDEŢ Viorica, VOIŞIAN Valentin, COCIŞ Sorin, The pottery in late La Tène tradition of Napoca, (pag.141)
ISAC Dan, Das gefäss mit agonistischen darstellungen von Gilău, (pag.201)
PISO Ioan, BĂEŞTEAN Gică, Des fistulae plumbeae a Sarmizegetusa, (pag.223)
PISO Ioan, Ti. Claudius Constans, procurateur de Dacie Inferieure et de Mauretanie Cesarienne, (pag.231)
ARDEVAN Radu, HICA Ioana, Inscriptions de Napoca, (pag.243)
ŢENTEA Ovidiu, LUDUŞAN Valeriu, About the spearheads of triangular cross-section from Dacia, (pag.253)
RUSCU Dan, L'abandon de la Dacie Romaine dans les sources litteraires (II), (pag.265)

• Recenzii, (pag.277)
• Abrevieri, (pag.285)


Nr.XXXVIII, 2001 [nu există online]

BRORSSON Torbjörn, GRÖNBERG Emma, The pottery from the ritual complex of the Wietenberg Culture in Cluj-Napoca, Romania, (pag.7)
IAROSLAVSCHI Eugen, Die münzstanze von Ocniţa und einige bemerkungen zu den Dakischen stanzen, (pag.17)
ECK Werner, MACDONALD David, PANGERL Andreas, Neue diplome fur auxiliartruppen in den Dakischen provinzen, (pag.27)
ISAC Dan, Das militärdiplom aus dem jahr 151 n.Chr. von Samum (Căşeiu) und die datierung der prokuratur des Macrinius Vindex in Dacia Porolissensis, (pag.49)
PAKI Adela, The prosopographical repertoire of Roman Dacia (I), (pag.61)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Lucreţiu, Altersangaben der sklaven, freigelassenen, ihrer herren und patronen in Illyricum, (pag.87)
WILMOTT Tony, Cohors I Aelia Dacorum: a Dacian unit on Hadrian's wall, (pag.103)
OLTEAN A. I., HANSON S. W., Military vici in Roman Dacia: an aerial perspective, (pag.123)
PÎSLARU Mariana, Ein aureus aus dem Legionslager von Potaissa, (pag.135)
GĂZDAC Cristian, ALFÖLDY-GĂZDAC Ágnes, The Roman law against counterfeiting between theory and practice: the case of Roman Dacia, (pag.137)
ALICU Dorin, Die tempel aus Micia (I), (pag.155)
DIACONESCU Alexandru, A statue of Liber Pater from Apulum (Alba Iulia), (pag.161)
BOROŞ Doina, Note on the restoring of the Liber Pater statue from Apulum, (pag.177)
RĂDEAN Virginia, Modern counterfeit of a bronze statuette in the Museum of Deva, (pag.181)
ISAC Adriana, Verlobungsringe aus den sammlungen des National Museums fur die Geschichte Siebenburgens, (pag.187)
DANA Dan, Articles de Dacie a Tebtynis, Egypte, IIe siecle apr. J.-Chr. (P. TEBT. II 686), (pag.191)
ROMAN Cristian-Aurel, Antefixa from Sarmizegetusa, (pag.195)
FODOREAN Florin, URSUŢ Dorin, The Via Silica strata Geoagiu-Băi - Cigmău. An archaeological, geo-topographical and technical study, (pag.203)
PISO Ioan, Studia Porolissensia (I). Le temple dolichenien, (pag.221)
DANA Dan, NEMETI Sorin, La Dacie dans les Res Gestae Divi Saporis, (pag.239)

• Recenzii, (pag.259)
• Abrevieri, (pag.271)


Nr.XXXIX-XL, 2002-2003 [nu există online]

ROTEA Mihai, Non-ferrous metallurgy in Transylvania of Bronze Age, (pag.7)
ZABEHLICKY Heinrich, ZABEHLICKY Susanne, Cocceii Principes Prope Ripam Danuvii, (pag.19)
ECK Werner, MACDONALD David, PANGERL Andreas, Neue diplome für die auxiliartruppen von Unterpannonien und die Dakischen Provinzen aus Hadrianischer zeit, (pag.25)
FODOREAN Florin, Tabula Peutingeriana and the Province of Dacia, (pag.51)
ETIENNE Robert, PISO Ioan, DIACONESCU Alexandru, Les fouilles du Forum Vetus de Sarmizegetusa. Rapport general, (pag.59)
DIACONESCU Alexandru, BOTA Emilian, La decoration architectonique et sculpturale du Forum Vetus de Sarmizegetusa: origine, evolution et chronologie, (pag.155)
PISO Ioan, PESCARU Adriana, PESCARU Eugen, Der tribun C. Valerius Valerianus in Germisara, (pag.197)
PISO Ioan, Epigraphica (XVII), (pag.201)
MARCU Felix, Comments on the identity and deployment of Cohortesi Brittonum, (pag.219)
COCIŞ Sorin, BEU-DACHIN Eugenia, VOIŞIAN Valentin, Un altare votivo a Silvano, scoperto a Napoca, (pag.235)
NEMETI Irina, NEMETI Sorin, Iupiter Depulsor in Dacia, (pag.241)
ALFOLDY-GĂZDAC Ágnes, GĂZDAC Cristian, The coinage ”Provincia Dacia” - A coinage for one province only? (AD 246-257), (pag.247)
ŢENTEA Ovidiu, MATEI-POPESCU Florian, Alae et Cohortes Daciae et Moesiae, (pag.259)

• Recenzii, (pag.297)
• Abrevieri, (pag.303)


Nr.XLI-XLII, 2004-2005 [nu există online]

GÂŢĂ Gheorghe, DRAGOMAN Alexandru, The Neolithic pottery from Vădastra: a tehnological study, (pag.5)
BÂRCĂ Vitalie, Observations on the situation in the North-Pontic region in the IIIrd century B.C., (pag.33)
FLOREA A. Gelu, FERENCZ V. Iosif, Un nouveau «bouclier» de la fin du deuxieme Âge Du Fer, decouvert a Piatra Roşie, (pag.47)
MATEI-POPESCU Florian, On the presence of the Cohort IX Batavorum Milliaria Equitata in Moesia Inferior, (pag.55)
ECK Werner, PANGERL Andreas, Ein diplom für die truppen von Dacia Superior unter dem kommando des Marcius Turbo im jahr 119 n.Chr., (pag.61)
DANA Dan, Traditions onomastiques, brassages et mobilité de populations d'apres un diplome militaire pour la Dacie Superieure de 123 (RGZM 22), (pag.69)
MARCU Felix, Places of worship in forts, (pag.75)
NEMETI Irina, NEMETI Sorin, Planets, grades and soteriology in Dacian mithraism, (pag.107)
PETIŞ Ioniţă-Augustin, The centurions' promotion system. The example of Dacia, (pag.125)
ŢENTEA Ovidiu, Auxilia Commagenorum in Dacia, (pag.141)
FRANZEN Paul, MATEI V. Alexandru, MARCU Felix, The Roman fort at Romita (Dacia). Results of the geophysical survey, (pag.161)
PISO Ioan, Un nouveau conductor salinarum en Dacie, (pag.179)
PISO Ioan, Studia Porolissensia (II), (pag.183)
ARDEVAN Radu, Encore une inscription réutilisée de Napoca, (pag.189)
RUSU-BOLINDEŢ Viorica, New data on the imported terra sigillata from Napoca, (pag.195)
MĂRCUŞ Cornel, ZĂGREANU Radu, New monuments displaying funeral banquet scenes discovered at Gherla, (pag.251)
HUMER Franz, GĂZDAC Cristian, The hoard from Haus I in the civilian town of Carnuntum. A daily life disaster, (pag.261)
MĂGUREANU Andrei, CIUPERCĂ Bogdan, The 6th - 8th centuries metallurgical activity from Budureasca Valley. The moulds, (pag.291)

• Abrevieri, (pag.319)


Nr.XLIII-XLIV, 2006-2007 [nu există online]

WITTENBERGER Mihai, Economical life in Noua Culture in the Transylvanian Late Bronze Age, (pag.5)
ROTEA Mihai, TECAR Monica, NAGY Szabolcs, PUPEZĂ Paul, TECAR Tiberiu, SĂSĂRAN Luminiţa, Floreşti-Polus Center. Preliminary observations, (pag.47)
POPESCU Mariana-Cristina, Pre-Roman Dacia within the trade with the Hellenistic and Roman world. Eastern sigillata B, (pag.89)
BOTTEZ Valentin, Emperor worship in Latin settlements of Lower Moesia (1st-3rd c. A.D.), (pag.111)
PISO Ioan, L'inscription monumentale de l'entrce dans le Forum Vetus de Sarmizegetusa, (pag.151)
PISO Ioan, Note sur le territorium Arcobadarense, (pag.163)
PISO Ioan, MARCU Felix, La cohors I Augusta Ituraeorum en Dacie, (pag.167)
MOGA Vasile, PISO Ioan, DRÎMBĂREANU Matei, L'aigle de la legio XIII Gemina, (pag.177)
ECK Werner, PANGERL Andreas, Neue Diplome für die dakischen Provinzen, (pag.185)
ISAC Dan, BĂRBULESCU Mihai, Neue Paraderüstungen aus Dakien, (pag.211 )
VARGA Rada, The peregrine names from Dacia, (pag.233)
URECHE Petru, About the tactics and fighting particularity of the auxiliary infantry in Roman Dacia, (pag.247)
CUPCEA George, Speculatores in Dacia. Missions and careers, (pag.263)
ARDEVAN Radu, In memoriam Adela Paki, (pag.281)

• Abrevieri, (pag.287)


Nr.XLV-XLVI, 2008-2009 (2011) [nu există online]

ROTEA Mihai, WITTENBERGER Mihai, TECAR Monica, TECAR Tiberiu, Bronze Age metallurgy in Transylvania: craft, art and ritual/magic, (pag.7)
GIUMLIA-MAIR Alessandra, The analyses of the copper-based fmds from the LBA metallurgical site at Palatca, (pag.39)
BINDEA Diana, KELEMEN Imola, Archaeozoological aspects concerning the economic life during Late Bronze Age in Palatca, (pag.53)
BENEA Marcel, SĂSĂRAN Luminiţa, ROTEA Mihai, Palatca-Togul lui Mândruşcă. Analysis of a part of the lithic material from the bronze workshop, (pag.75)
BOTEVA Dilyana, The greaves(?) from Agighiol (Romania) and Vratsa (Bulgaria) reconsidered, (pag.81)
IAROSLAVSCHI Eugen, MATEESCU Răzvan, Dacian iron blooms discovered in the area of Sarmizegetusa Regia, (pag.99)
DIACONESCU Alexandru, Temples of ethnic communities (assembly halls) in Roman Dacia. An architectural prospective, (pag.135)
EGK Werner, PANGERL Andreas, Ein Diplom für die ravennatische Flotte unter dem Präfekten Aurelius Elpidephorus aus dem Jahr 221 n.Chr., (pag.193)
CUMURCIUC Andrea, The importance of water in the sanctuaries of Aesculapius. A study regarding the northern provinces of the Roman Empire, (pag.207)
PUPEZĂ Luca-Paul, Urban archaeology in Cluj-Napoca. The findings from the Art Museum's courtyard, (pag.223)
KOVÁCS Péter, The battle of Margum or where Emperor Carinus died?, (pag.241)
BLASEN Henri Philippe, De sanda Agnete Romana efontibus Latinis antiquissimis... Sainte Agnes de Rome dans Ies sources latines Ies plus anciennes jusqu'à Augustin d'Hippone, (pag.253)

• Abrevieri, (pag.285)


Nr.XLVII-XLVIII, 2010-2011 (2012) [nu există online]

MISCHKA Carsten, MAXIM Zoia, LAZAROVICI Magda, Geophysical prospecting vs. excavation at the Neolithic sites Ţaga and Iclod, (pag.9)
†GÂŢĂ Gheorghe, DRAGOMAN Radu-Alexandru, A comparative technological study of the Neolithic burnished pottery from Vădastra and Cruşovu (Romania), (pag.27)
DARÓCZI Tibor-Tamás, From ”diachronic judgement” to the Theory of Possible Types of Symmetry: an investigation into Cycladic and Transylvanian Bronze Age relations, (pag.47)
BERETEU Ioan Dinu, The Dacian fortification from Someşu Rece – ”Dealul Custurii” (Gilău, Cluj County), (pag.63)
PEŢAN Aurora, Coin finds at Grădiştea Muncelului during the excavation campaigns of 1803-1804, (pag.81)
ANTAL Adriana, The cult of Venus within the forts from Dacia, (pag.91)
CUMURCIUC Andrea, Neptune and the significance of its cult in the Northern limes area, (pag.115)
DIACONESCU Alexandru, Male and female funerary statues from Roman Dacia, (pag.125)
BENEA Doina, In regard to a possible abandonment of the province of Dacia under Gallienus, (pag.205)
MUSCALU Bogdan, Views concerning barrel-shaped vessels in the Sarmatian Iazyges environment, (pag.219)
RUSCU Dan, Bishop Theophilus and the Church of Gothia, (pag.229)
BLASEN Henri Philippe, Images de l'Empereur en France au XIXe siècle, (pag.241)

• Recenzii, (pag.267)
• Abrevieri, (pag.283)


Nr.XLIX, 2012 [nu există online]

CIONGRADI Carmen, Foreword, (pag.7)

ARCHAEOLOGICAL REPORTS
BOTA Emilian, VOIŞIAN Valentin, TECAR Monica, TECAR Tiberiu, A new fortified Hallstatt settlement discovered at Cluj-Napoca (Preliminary report on the archaeological excavations performed on 9-19 Câmpului street), (pag.15)
BEU-DACHIN Eugenia, PUPEZĂ Luca-Paul, BINDEA Diana, Roman remains in the south-eastern area of Napoca., (pag.59)
ANTAL Adriana, PUPEZĂ Luca-Paul, Roman finds in the Art Museum Courtyard from Cluj-Napoca, (pag.83)
CIONGRADI Carmen, VOIŞIAN Valentin, BOTA Emilian, Archaeological research on 21 Decembrie 1989 Boulevard no. 5 from Cluj-Napoca, (pag.109)
DIACONESCU Alexandru (with the contributions of BOGDAN Doru, GĂZDAC Cristian, RUSU-BOLINDEŢ Viorica, VASS Lóránt, ARDELEANU Sorana, ARDELEANU Marius, Excavations at „Central Store”, Cluj-Napoca, (pag.125)
GUDEA Ion Alexandru, Fauna identified subsequent to rescue excavations performed at ”Central” shopping center-developmentl, (pag.177)
RUSU-BOLINDEŢ Viorica, POPESCU Mariana-Cristina, Roman remains discovered in the north-eastern area of Napoca - the rescue excavations at 29 Regele Ferdinand St., (pag.229)
ISAC Adriana, ROMAN Cristian-Aurel, A new monument from Napoca dedicated to Mercurius, (pag.285)

• Abrevieri, (pag.299)


Nr.L, 2013 [descarcă numărul integral (17MB)]

ARTICOLE ŞI STUDII
GÂŢĂ Gheorghe, DRAGOMAN Radu-Alexandru, A Bolintineanu pot fragment discovered in the Neolithic settlement at Vădastra (Romania), (pag.9)
BINDEA Diana, POP Xenia, The archaeozoological research of the Coţofeni settlement at Cheile Turului (Cluj county){
DARÓCZI Tibor-Tamás, A Middle Bronze Age special gateway community in Eastern Transylvania, (pag.35)
TOMA Corina, Half-finished knobbed brooches within one of the hoards at Sacalasău Nou (Bihor county), (pag.95)
PEŢAN Aurora, A silver Dacian bracelet in the Kemeny Collection, (pag.115)
CIONGRADI Carmen, Goldene und silberne Votivbleche aus dem römischen Dakien, (pag.125)
TEODOR Eugen, NICOLAE Maria, Civilians in the fort. Răcari case, (pag.157)
ELEFTERESCU Dan, Evidence of bronze working at Durostorum, (pag.181)
BELDIMAN Corneliu, RUSU-BOLINDEŢ Viorica, SZTANCS Diana-Maria, BĂDESCU Alexandru, Recent discoveries of bone artefacts at Histria, „Basilica extra muros” Sector, (pag.223)
TALMAŢCHI Gabriel, ŞOVA Constantin, Enamelled bronzes discovered in the Roman-Byzantine quarter (south sector) of Tropaeum Traiani, (pag.273)

• In memoriam, (pag.289)
• Abrevieri, (pag.299)


Nr.LI, 2014 [descarcă numărul integral (18MB)]

ARTICOLE ŞI STUDII
BINDEA Diana, POP Xenia, The archaeozoological material in the Noua settlement at Bolduţ (Cluj county), (pag.9)
ROTEA Mihai, NETEA G. Mihai, DE-LA-RUA Concepcion, TECAR Tiberiu, HERVELLA Montserrat, ALONSO Santos, MAXIM Zoia, RĂCHITĂ Mircea, The archaeological contexts of DNA samples collected from prehistoric sites in Transylvania21
PUPEZĂ Luca-Paul, The immortal Thracians. Graves disappearance at the end of the Iron Age in the Carpatho-Danubian area, (pag.61)
MARCU Felix, CUPCEA George, The archaeological cadaster of Apahida (Cluj county), (pag.75)
PÎSLARU Mariana, The Roman kilns group from Potaissa and its dating, (pag.95)
NEMETI Sorin, PÎSLARU Mariana, The „Danubian riders” on a relief from Potaissa, (pag.107)
VARGA Rada, MARCU Felix, A bronze fascinum discovered at Polus Center (Floresti, Cluj county), (pag.113)
WIEGELS Rainer, Zwei bemerkenswerte Bronzestatuetten des Sol mit Inschrift, (pag.121)
ZĂGREANU Iustinian Radu, PETRUT Dávid, The funerary aediculae of Porolissum, (pag.133)
CIONGRADI Carmen, Monumente von Prokuratoren der Provinz Dacia Porolissensis, (pag.161)
FENECHIU Carmen, LALU Ştefania, The vocabulary of metals in Latin inscriptions from Dacia, (pag.187)
ANTAL Adriana, A god of convalescence. Telesphorus/Genius cucullatus in Roman Dacia, (pag.195)
SCHÄFER Alfred, HERRMANN Daniel Claus, A Roman harbour gate in Cologne, (pag.207)

• Recenzii, (pag.225)
• Abrevieri, (pag.233)


Nr.LII, 2015 [descarcă numărul integral (58MB)]

ARTICOLE ŞI STUDII
DARÓCZI Tibor-Tamás, Anamorphosis in archaeology. Aspects of phenomenology and perception in cultural change and cultural transfer. A case study of the Late Copper Age and Early Bronze Age burial mound bearers of the Eastern Carpathian Basin, (pag.9)
BINDEA Diana, Faunal determinations from the Dacian fortress in Jigodin, (pag.31)
PISO Ioan, Ein Gebet fur die Nymphen aus Germisara, (pag.47)
ECK Werner, PANGERL Andreas, Fragment eines Militardiploms aus der Zeit Neros vielleicht aus dem Jahr 59 (?), (pag.69)
ECK Werner, PANGERL Andreas, Neue Diplomata Militaria aus der Zeit von Hadrian und Antoninus Pius, (pag.73)
HAINZMANN Manfred, (Dii) Maiores in Teurnia? Anmerkungen zu Lupa-8483, (pag.85)
DANA Dan, Relecture d'une inscription grecque cursive sur un vase trouvé a Berzovia (SEG LVIII 736), (pag.93)
PETCULESCU Liviu, Clasp-buckle belts in Roman Dacia, (pag.99)
ŢENTEA Ovidiu, MATEI-POPESCU Florian, Why there? The preliminaries of constructing the Roman Frontier in South-East Dacia, (pag.109)
NEMETI Irina, Esercito e societa nella Dacia romana. Gli illiri in ambiente militare, (pag.131)
BEU-DACHIN Eugenia, About the Greeks and the Greek language in the written sources from Alburnus Maior, (pag.143)
SANZI Ennio, Ivppiter Optimvs Maximvs Dolichenvs e il suo culto. Riflessioni storico-religiose relative ai documenti epigrafici e iconografici rinvenuti in Dacia (con una divagatio in Moesia Inferior), (pag.157)
VARGA Timea, Medical instruments in Roman Dacia: a survey beyond typology and functionality, (pag.183)

• Recenzii, (pag.205)
• Abrevieri, (pag.215)


Nr.LIII, 2016 [descarcă numărul integral (22MB)]

ARTICOLE ŞI STUDII
DARÓCZI Tibor-Tamás, Early Minoan settlement landscapes. A preliminary study of Cretan Early Bronze Age settlements and their relative spatial distribution, (pag.9)
ROTEA Mihai, The hoard from the „Cioclovina cu Apă” Cave: content, dating, and significations, (pag.41)
MITTHOF Fritz, Vexatissimi nummi: 500 Jahre numismatische Forschung zu den Koson-Munzen, (pag.105)
KOVÁCS Péter, PÁNYA István, An early Roman tombstone from Dunaszekcso (TRHR 201), (pag.169)
FEHÉR Bence, Cohort dislocations in Pannonia in the 130s - Consequences of the Bar Kokhba revolt?, (pag.177)
ECK Werner, Die Dedikation einer Statue Plinius D. J. durch die Vercellenses: zu CIL V 5667, (pag.189)
DANA Dan, TUŢULESCU Ion, Trois graffites sur céramique du site romain d'Ocniţa (Dacie Inférieure), (pag.197)
NEMETI Sorin, DANA Dan, Malva, la colonie perdue de la Dacie Inférieure, (pag.207)
VARGA Timea, The pantheon of Marcus Herennius Faustus, legatus Legionis XIII Geminae, (pag.231)

• Recenzii, (pag.243)
• Abrevieri, (pag.259)


Nr.LIV, 2017 [descarcă numărul integral (9MB)]

ARTICOLE ŞI STUDII
DARÓCZI Tibor-Tamás, Early Minoan Domestic Architecture. A preliminary study of Cretan Early Bronze Age domestic architecture, building materials and techniques, (pag.9)
ROTEA Mihai, HAR Nicolae, SĂSĂRAN Luminiţa, BODEA Monica, Stone artifacts from the Coţofeni settlement in Bretea Mureşană. Geo-archaeological analyses, (pag.61)
CRIŞAN Viorica, PUPEZĂ Paul, Dacian fortresses (almost) without weapons. Covasna - Fairies Fortress, (pag.73)
HENŢ Alin, Implements in ”military context” from Orăstie Mountains, (pag.85)
KOVÁCS Péter, Kaiser Constans und Pannonien, (pag.93)
SZABÓ Ádám, The seat of the Provincial Assembly and the Forum Provinciae of Pannonia Inferior during Trajan's Age, (pag.107)
GARCÍA Carbó Ramón Juan, STVDIA DACICA ET PARTHICA (III): Las campañas párticas de Trajano a Galieno y la difusión de cultos de origen oriental en la Dacia romana, (pag.121)
NEMETI Sorin, The Reliefs on Trajan's Column and Dio's text. The First Dacian War and Imperial Propaganda, (pag.137)
CUPCEA George, On Police and Administrative Duties of the Roman Military: regionarii, (pag.151)
PETCULESCU Liviu, BARBU Marius, Roman swords from Micia, (pag.177)
NEDELEA Luciana, Pontic sigillata at Potaissa. New data regarding the import of fine ware in Roman Dacia at castra legionis V Macedonicae, (pag.185)
ZĂGREANU Iustinian Radu, Votive statue bases and votive altars from Porolissum, (pag.203)

• Recenzii, (pag.249)
• Abrevieri, (pag.287)


Nr.LV, 2018 [descarcă numărul integral (3MB)]

ARTICLES AND STUDIES
POPESCU Cristina Mariana, Oinophora reflected in the production of Geto-Dacian pottery workshops during the 1st century AD, (pag.9)
vECK Werner, PANGERL Andreas, Neue Diplomzeugnisse für die Truppen in den Donauprovinzen aus dem 2. Jh., (pag.25)
VARGA Rada, Observations on the prosopography of the urban centers of Dacia Porolissensis, (pag.43)
VARGA Timea, Medicine, religion and society in Dacia Porolissensis, (pag.63)
BEU-DACHIN Eugenia, BINDEA Diana, SĂSĂRAN Luminiţa, A Roman cenotaph from Napoca, (pag.95)
NEDELEA Luciana, Foculi (fire pots) discovered at the legionary fortress of Potaissa. Case study: centuriae from praetentura sinistra, (pag.117)
CUPCEA George, ZĂGREANU Radu, Guarding the Eagle. Soldier membership in the First Cohort of the legion in a revisited inscription from Potaissa, (pag.141)
GUI Monica, Some notes on the military equipment illustrated by two 3rd century rider monuments from Dacia Superior, (pag.151)
OTA Radu, MATEI-POPESCU Florian, FLORESCU Titus Cristian, A new inscription discovered in the Apulum legionary fortress, (pag.167)
ÁDÁM Szabó, Forum provinciae in Sarmizegetusa, (pag.175)
NEMETI Irina, Small finds from Colonia Dacica Sarmizegetusa, (pag.189)
MARCU Felix, The Fort at Râşnov (Cumidava) and the Cohors Vindelicorum, (pag.205)
ŢENTEA Ovidiu, POPA Alexandru, CÎMPEANU Andrei, Mălăieşti. A trajanic fort in Muntenia – the results of recent magnetometric surveys, (pag.227)
WIEGELS Rainer, Addenda: Einige Bemerkungen zu spätantiken Silber- und Goldbarren, (pag.241)

RIGHT TO REPLY
NEMETI Sorin, Dacia in ancient geography. Modern humors and perplexities, (pag.275)

• Recenzii, (pag.265)
• Abreviaţii, (pag.279)


BIBLIOGRAFIE:


Surse:
1. https://amn.mnit.ro, 2020
2. https://biblioteca-digitala.ro, 2020