Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ACTA MVSEI TUTOVENSIS

Publicaţie a Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad.
Website:
1. http://www.muzeuparvan.ro/index.php/arheologie/publicatii-stiintifice
2. https://independent.academia.edu/MirceaOancăNr.I, 2006 [descarcă numărul integral (92MB)]

MAMALAUCĂ Mircea, Cuvânt înainte, (pag.3)

ANIVERSĂRI
MAMALAUCĂ Mircea, Muzeul bârlădean între trecut şi viitor, (pag.5)
ARNĂUTU Nicoleta, Secţia de artă la a 90-a aniversare a muzeului bârlădean, (pag.9)
MAMALAUCĂ Mircea, Alexandru Ioan Cuza şi epoca sa - subiect al unei expoziţii permanente, (pag.32)
ROTARU Alina, Gânduri la ceas aniversar, (pag.36)
URSACHI Laurenţiu, CARATA Cristina, Scurt istoric privind Secţia de ştiinţele naturii, din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan”, (pag.38)
URSACHI Laurenţiu, CARATA Cristina, Valorificarea patrimoniului Secţiei de ştiinţele naturii, „Flora şi fauna din judeţul Vaslui” - Expoziţie permanentă, (pag.42)

ARHEOLOGIE
BRUDIU M., Prelucrarea osului şi cornului în gravetianul oriental din spaţiul carpato-nistrean: resurse, repertoriu, ocupaţii, (pag.45)
BELDIMAN Corneliu, SZTANCS Diana-Maria, Obiecte de podoabă neolitice timpurii din materii dure animale descoperite pe teritoriul României: brăţări de os, (pag.48)
URSULESCU Nicolae, BEJENARU Luminiţa, COTIUGĂ Vasile, Prelucrarea caninilor de mistreţ în cultura Precucuteni, în lumina descoperirilor de la Târgu Frumos (jud.Iaşi), (pag.64)
BOLOMEY Alexandra, MARINESCU-BÎLCU Silvia, Industria cornului în aşezarea cucuteniană de la Drăguşeni-Ostrov, (pag.82)
ALAIBA Ruxandra, GRĂDINARU Iulian, Unelte din corn de cerb descoperite în aşezarea Cîrniceni-Holm II, (pag.106)
HALMOVICI Sergiu, Prezentarea materialului faunistic din punct de vedere arheozoologic, (pag.113)
PANDREA Stănică, STOIAN Viorel, CROITORU Costin, Un pandantiv din scoică şi o unealtă pentru prelucrat osul descoperite în aşezarea Gumelniţa A1 de la Însurăţei-„Popina II”, (pag.114)
SZTANCS Diana-Maria, BELDIMAN Corneliu, CIUTĂ Marius-Mihai, Podoabe din materii dure animale aparţinând culturii Coţofeni descoperite recent în Transilvania, (pag.117)
ROTARU Marin, GHEORGHE Gheorghe, Unelte din os din aşezările Noua situate în partea de sud-est a judeţului Vaslui, (pag.129)
ISTRATI Aurel, Satul tradiţional românesc, matrice a artei noastre naţionale, (pag.148)
ROTARU Doina, Colecţia „Dr.Constantin Teodorescu” - o pagină din istoria artei contemporane”, (pag.153)
COCOŞ Mariana, Spaţiul muzeal şi creaţia tinerilor plasticieni - câteva metode de abordare, (pag.157)
SICOIE Florin, Bienala Internaţională de Gravură Contemporană „Iosif Iser” - modalitate de cunoaştere a tendinţelor actuale în domeniul gravurii mondiale, (pag.161)
TARASI Mihai, Arta astăzi, (pag.163)
VOICU Mihail, Arta contemporană vs. Muzeul clasic, (pag.166)
GHEORGHE Cătălin, Reprezentarea tendinţelor artei contemporane naţionale şi internaţionale în muzeele româneşti - probleme de estetică şi expunere, (pag.170)
ACOSTIOAEI Dan, Asociaţie Culturală Vector, (pag.173)
CHIRIAC Laurenţiu, Activitatea lui Iacov Antonovici de cercetare şi protejare a monumentelor religioase din zona Bârladului, (pag.175)
RUSU Olga, Contribuţii bârlădene şi vasluiene la dezvoltarea patrimoniului Muzeului Literaturii Române din Iaşi, (pag.182)
ROTARU Alina, Manuscrise din colecţia scriitorului George Ivaşcu, (pag.185)
ILIE Elena, Personalităţi brăilene şi bârlădene pe axa timpului, (pag.186)
CEŞEREANU Ioana, Corespondenţă Perpessicius - George Tutoveanu, (pag.191)
VASILIU Lucian, Iubire, celestă şi terestră, (pag.194)
BOTOS Dana, Briofite din colecţia Muzeului de Ştiinţele Naturii din Târgu Mureş, (pag.195)
CURLIŞCA Angelica, Date comparative privind compoziţia calitativă a epibiozei substratului dur din zona Modern, în anii 1994 şi 2004, (pag.200)
ISTVÁN Dancs, FRANCISCA Dancs, SĂPLĂCAN Angela, Studiu privind evaluarea potenţialului turistic şi de agrement al zonei Târgu Lăpuş, (pag.204)


Nr.II, 2007 [descarcă numărul integral (62MB)]

ARHEOLOGIE
MITREA Ioan, Contribuţia cercetărilor arheologice de la Bârlad - Valea Seacă la cunoaşterea culturii Sântana de Mureş, (pag.7)
ROTARU Marin, Descoperiri arheologice din secolul IV în depresiunea colinară Horincea Elan - Prut, (pag.12)
ALAIBA Ruxandra, Atelierul de olărit descoperit în aşezarea Banca Gară – „Şapte Case”, (pag.18)
MIU Georgeta, LUPAŞCU Bogdan, Date antropologice preliminare cu privire la materialul osteologic deshumat din cimitirele de la Polocin – „Islaz” şi Pogoneşti – „La Movilă”, (pag.37)
ŞTIRBU Maria, Ofrande animale în mormintele de secol IV de la Polocin – „Islaz” şi de la Pogoneşti – „La Movilă” (jud.Vaslui), (pag.46)
MAMALUCĂ Mircea, Necropola de secol IV de la Pogoneşti. Campania din anul 1996, (pag.51)
CONSTANTINESCU Eugen-Marius, Amenajări funerare în necropolele Sântana de Mureş din NE Munteniei, (pag.57)
IONIŢĂ Ion, Necropola din secolul al IV-lea d.Hr. de la Rânzeşti (com.Fălciu, jud.Vaslui), (pag.63)

ARTĂ
MUNTEANU Cotinel, MIHALACHE Adrian, Artişti plastici români în a doua jumătate a secolului XX, (pag.70)
VOICU Mihail, Gravura românească în colecţia Muzeului de Artă din Iaşi, (pag.73)
ARNĂUTU Nicoleta, Expoziţia de artă contemporană românească cu caracter permanent pe simezele muzeale naţionale, (pag.79)
ISTRATI Aurel, Arta interbelică românească în colecţiile Muzeului de Artă Românească din Iaşi, (pag.86)

MEMORIALISTICĂ
HOBANA Ion, „Timpul nu e decât un fel de spaţiu” Herbert George Wells, (pag.90)
ZELETIN C.D., Percepţia spaţială în poezia lui Şt.O.Iosif, (pag.94)
ILIE Elena, Timpul şi spaţiul – dimensiuni ale existenţei perpessiciene, (pag.96)
COLOŞENCO Mircea, Timp şi spaţiu în poezia lui George Bacovia, (pag.101)

ŞTIINŢELE NATURII
ONEA Nicolae, Avifauna acvatică din zona Dunării de Jos între Călăraşi şi Galaţi, (pag.105)
CIOBANU Rodica, Revista „Transilvania” – factor de răspândire a cunoştinţelor geografice, (pag.121)
GEACU Sorin, Pătrunderea şi situaţia actuală a bizamului (• ondatra zibethicus) în judeţele Galaţi şi Vaslui, (pag.128)
COSTEA Mărioara, Riscul geografic în aria depresiunilor circumcarpatice interne. Studiu de caz – Depresiunea Sibiului, (pag.135)
CURLIŞCĂ Angelica, URSU Nicoleta, Câteva observaţii privind biometria şi patologia a două exemplare de Delphinus Delphis Pontius eşuate în zona litorală Constanţa-Mangalia, (pag.148)
CARATA Cristina, Câteva observaţii privind răspândirea speciei Fritillaria Meleagris în judeţul Vaslui, (pag.149)
GEŢEU Diana, Date privind trichopterele (Insecta, Trichoptera) din bazinul Bistriţei, (pag.152)

CONSERVARE
DUMITRAŞC Gabriela, Studiu privind conservarea bunurilor de patrimoniu aflate în depozitele Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad, (pag.163)
OGREZEANU Rodica, MIHAI Corina, Măsuri pentru prevenirea deteriorării colecţiilor de moluşte, corali şi echinoderme în depozitele Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, (pag.167)
AMALANCI Mihaela (Băbuşanu), Depozitul de ceramică al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău. Câteva elemente privind expunerea, (pag.176)
BRĂILEAN Mirela, DEDIU Ecaterina, Mecanismul de inactivare prin iradiere gamma a dăunătorilor biologici ce afectează bunurile culturale, cu păstrarea exigenţelor clasice ale conservării, (pag.182)
GÂŢĂ Liliana, Consideraţii privind organizarea unui deposit, (pag.186)
MACARIE Diana, Sănătatea imobilului şi conservarea bunurilor culturale, (pag.189)

• Abrevieri, (pag.193)
• Publicaţii ale Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad, (pag.194)


Nr.III, 2008 [descarcă numărul integral (25MB)]

ARHEOLOGIE
LAZAROVICI Gheorghe, LAZAROVICI Cornelia Magda, Fragmentarea rituală a idolilor şi obiectelor de cult în Neolitic şi Epoca cuprului, (pag.7)
POPUSOI Eugenia, Elemente plastice Starčevo-Criş regăsite în culturile eneolitice Precucuteni şi Cucuteni, (pag.16)
BOGHIAN Dumitru D., Gestică şi semantică în plastica antropomorfă a culturii Precucuteni. Între tradiţie şi inovare, (pag.25)
URSULESCU Nicolae, Observaţii privind condiţiile de descoperire a plasticii antropomorfe precucuteniene în aşezarea de la Isaiia (jud.Iaşi), (pag.44)
DIACONESCU Maria, Elemente noi în plastica antropomorfă de la Vorniceni, Pod Ibăneasa, jud.Botoşani, (pag.68)
ISTINA Lăcrămioara Elena, Un topor-târnăcop din cupru descoperit în situl cucutenian de la Fulgeriş, jud.Bacău, (pag.75)
ANDREESCU Radian-Romus, Consideraţii asupra plasticii antropomorfe gumelniţene, (pag.90)
FRÂNCULEASA Alin, NIŢĂ Loredana, DUMITRAŞCU Valentin, Asupra descoperirilor aparţinând culturii gumelniţene de la Urlaţi (jud.Prahova), (pag.94)
DIACONU Vasile, Despre plastica antropomorfă a culturii Noua, (pag.112)
MAREŞ Ion, LÁSZLÓ Attila, NICULICI Bogdan, IGNAT Mircea, Plastica zoomorfă şi antropomorfă din aşezarea fortificată din prima epocă a fierului, Cultura-Gava-Holihrady, Grupul Grăniceşti, de la Siret-Dealul Ruina, judeţul Suceava, (pag.120)

MEMORIALISTICĂ
ZELETIN C.D., Poetul G.Tutoveanu (1872-1957), figură tutelară a culturii bârlădene, (pag.141)
ILIE Elena, Ana Aslan. Celebritate şi memorie locală, (pag.144)
BANDAC Mihai, Nichita Stănescu – idolul şi simbolul unei generaţii, (pag.153)
URSĂCESCU George A., Preotul Vasile C. Ursăcescu (1884-1949), întemeietorul primului muzeu sătesc de antichităţi din România. Succintă expunere biografică, (pag.157)
JOSANU Rocsana, Ion Creangă, între mercantilism şi valorificare culturală, (pag.163)
RASCANU-GRAMATICU Oltea, Corneliu Moldovanu şi boema bârlădeană, (pag.166)
BUTNARU Alina, Vasile Pârvan-un adolescent la Bârlad, (pag.172)

ŞTIINŢELE NATURII
CODREA Vlad A., URSACHI Laurenţiu, Date asupra descoperirii de Mammuthus trogontherii (Pohlig, 1885) (Proboscidea, Mammalia) de la Roşieşti, jud.Vaslui, (pag.180)
GEACU Sorin, Cerbul lopătar în judeţul Olt. Zoogeografie şi dinamică populaţională, (pag.188)
PLAVAN Gabriel, SILMALSICK Francisc, The priority of biomonitoring in natural aquatic resources quality management, (pag.199)
GHEŢEU Diana, α (alpha) Diversity for trichoptera species from the superior catchment area of Bistriţa river, (pag.204)
CURLIŞCĂ Angelica, Date preliminare privind endoparaziţii din fam Nematoda întâlniţi la exemplarele de Trachurus Mediterraneus Ponticus colectate pentru acvariul Constanţa în anul 2005, (pag.209)
AONCIOAIE Carmen, Taxa with special status from the Zăiceşti village area (Botoşani county), (pag.213)
PĂSTOREL Grigore Tiberius, AONCIOAIE Carmen, PLAVAN Gabriel, Aquatic and marshy macrophytes in the ecosystem of lake Chirita (Iaşi), (pag.217)


Nr.IV, 2009 [descarcă numărul integral (10MB)]

ARHELOGIE
DIACONU Vasile, Descoperiri arheologice din secolul IV e.n. în depresiunea Neamţ, (pag.7)
GROSU Vasile, VORNIC Vlad, Necropola de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Brăviceni (raionul Orhei, Republica Moldova). Date preliminare, (pag.20)
CROITORU Costin, Amfore cu „corpul în formă de burduf” descoperite în mediul Sântana dintre Carpaţi şi Prut, (pag.29)
MAMALAUCĂ Mircea, Structuri sociale reflectate în practicile funerare întâlnite în unele necropole apaţinând Culturii Sântana de Mureş, (pag.44)

MEMORIALISTICĂ
PURICE Bianca, BARNA Marinela, Pelaghia Roşia sau femeile din 1848 (nuvelă istorică) în manuscrisul lui Aurel Mureşianu, (pag.52)
HOBANA Ion, Comment Victor Anestin a „tuée” la guerre européenne, (pag.56)
ILIE Elena, ILIE Ana Valeria, D.P.Perpessicius – a destiny marked by war, (pag.62)
ZELETIN C.D., Evenimentele istorice naţionale şi poezia lui George Tutoveanu, (pag.67)
CREŢU Nicolae, Istoria „în mers” în imaginea ei ficţională, (pag.73)

ŞTIINŢELE NATURII
ŞERBAN Cecilia, Heteroptere Pentatomoidee şi Coreoidee în zona rezervaţiei de dune fluviatile de la Hanu Conachi (judeţul Galaţi), (pag.77)
TOGĂNEL Florentina, Ichneumonid waps from Târgu Mureş Museum of Natural Sciences Entomological Collection, (pag.83)
ERHAN Mihai-Georgel, The density variation of plancktonic crustacean population (Copepoda şi Cladocera) from the Izvoru Muntelui-Bicaz resevoir, (pag.96)
CURLIŞCA Angelica, New data regarding captivity feeding of Pinnipeds-Otaria byronica (Shaw, 1800) (Otariidae/Pinnipedia/Carnivora), (pag.104)
GEACU Sorin, Populări cu căprior efectuate pe teritoriul României în perioada 1943-1973, (pag.109)
BOTOŞ Daniela, Macromycetes of the Collection from „Gh. Sălăgeanu” (Ord. Polyporales), (pag.116)
CARATA Cristina, Spontaneous decorative plants from the Dealu Mare area, Vaslui district, (pag.124)
AONCIOAIE Carmen, Aquatic associations from the Bistriţa inferior river basin, (pag.127)
BRAŞOVAN Andreea, CODREA Vlad, Managementul haldelor de steril şi regenerarea vegetaţiei - spontanee şi în culturi experimentale în Bazinul Petroşani, (pag.133)

MISCELANEU
LANGU Sorin, ONEL Cristian, Aspecte ale circulaţiei monetare în zona Bârladului în secolele VIII-XVI, (pag.138)
LANGU Sorin, Circulaţia monedei mărunte în teritoriile extracarpatice între 1092 şi sfârşitul secolului al XVI-lea, (pag.142)
RĂŞCANU GRAMATICU Oltea, Doamna Elena Cuza, (pag.151)
BUTNARU Alina, Periodice bârlădene din secolele XIX-XX în colecţiile Muzeului „Vasile Pârvan”, (pag.162)


Nr.V, 2010 [descarcă numărul integral (19MB)]

ARHELOGIE
URSACHI Vasile, Necropola din sec. II-III d. Chr. de la Izvoare-Bahna, jud.Neamţ, (pag.7)
HÂNCEANU George Dan, Decorurile ceramicii la roată din aşezarea dacică de la Roşiori-Dulceşti, jud.Neamţ, (pag.76)
VORNIC Vlad, Morminte răvăşite din necropola de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Brădiceni, (r-nul Orhei, Republica Moldova), (pag.88)
ŢAU Stela, NICU Mircea, Accesorii vestimentare, fibule din necropola de la Barcea cultura Sântana de Mureş-Černjachov, secolul al IV-lea d.Chr., (pag.99)
MAMALAUCĂ Mircea, O analiză a structurilor sociale, din perspectiva riturilor şi ritualurilor de înmormântare în necropolele de sec.IV d.Chr. din punctele „La Movilă” şi „Islaz”, com.Pogoneşti, jud.Vaslui, (pag.116)
LICHIARDOPOL Dan, CIUPERCĂ Bogdan, Un mormânt cu arme de la cumpăna secolelor IV-V p.Chr. descoperit la Târgşoru Vechi, (pag.154)
CROITORU Costin, Cercetările arheologice de suprafaţă de la Şuţeşti, judeţul Brăila. Punctul TERASA I, (pag.166)
CIOBOTARU Paul, Situl arheologic Negrileşti, judeţul Galaţi, (pag.182)
IONIŢĂ Ion, Un cuptor de olărie din secolul al IV-lea d. Hr. descoperit la Siliştea (com.Iana, jud.Vaslui), (pag.191)
OPAIŢ Andrei, Imitaţie heracleenă după un cunoscut tip de amfora sinopeană. Amfora de tip “carrot”, (pag.207)

MEMORIALISTICĂ
HOBANA Ion, Ion Barbu în căutarea timpului pierdut, (pag.212)
CREŢU Nicolae, «Recursul» ficţiunii narative la «scrisori», (pag.216)
MOAŞA NAZARE Ruxandra, Corespondenţa lui George Moroianu – între personalitate şi societate, (pag.221)
CHIRIAC Laurenţiu, Corespondenţa lui Ştefan cel Mare cu Statul Papal, (pag.225)
COŞEREANU Ioana, Nicolae Iorga, corespondenţă, (pag.231)
MOLNAR Laura, Corespondenţa lui Ştefan Baciu – mărturie a unui scriitor din exil, (pag.234)
NĂNESCU Monica, Din corespondenţa profesorilor chimişti Constantin V. Gheorghiu şi Ilie Matei, (pag.243)
FLORESCU Oana, Pagini din corespondenţa profesorului Petru Poni, (pag.24)
BUTNARU Alina, Trei enigme din corespondenţa scriitorului George Ivaşcu, (pag.253)
NOVAC Gruia, Reflecţiile unui ciob din oglindă, (pag.258)
ZELETIN C.D., Un sonet inedit al lui George Tutoveanu şi o scrisoare inedită a lui Perpessicius, (pag.262)

ŞTIINŢELE NATURII
BACAL Svetlana, BUŞMACHIU Galina, CALESTRU Livia, Taxonomic composition of insects (Collembola, Coleoptera: Carabidae, Silphidae, Staphylinidae and Chrysomelidae) from the forest ecosystem of the Republic Moldova, (pag.267)
GÎRNEŢ Mariana, Scelionidele (Hymenoptera, Scelionidae) din Rezervaţia Ştiinţifică “Prutul de Jos”, Republica Moldova Scelionids (Hymenoptera, Scelionidae) from „Prutul de Jos” Scientific Reserve, Republic of Moldova, (pag.276)
PAPADOPOL N.C., CURLIŞCĂ Angelica, CRISTEA V., Observaţii asupra structurii şi dinamicii sezoniere ale avifaunei ihtiofage din apele Namibiei/Atlanticul de sud-est, (pag.283)
ARCAN Viorica, Contribuţii la studiul avifaunei clocitoare din perimetrul ariei protejate ”Balta Tălăbasca” (judeţul Galaţi), (pag.291)
GEACU Sorin, Populări cu Cervus elaphus în sudul României – studio de caz judeţul Olt, (pag.294)
BOTOŞ Dana, Macromycetes in the „Gheorghe Sălăgeanu” (Order Russulales), (pag.299)
CARATA Cristina, The wather shortage in the soil and its influence upon the cultivated plants, (pag.307)


Nr.VI, 2011 [descarcă numărul integral (15MB)]

ARHELOGIE
VORNICU Diana-Măriuca, Relaţii între cultura Precucuteni şi aspectul cultural Stoicani–Aldeni reflectate în utilajul litic din aşezarea de la Târgu Frumos, (pag.7)
HÂNCEANU Dan, Rolul unei instalaţii de foc pentru membrii comunităţii dacice de la Roşiori-Neamţ, (pag.16)
IONIŢĂ Ion, Necropola dacilor liberi de la Siliştea (com.Iana, jud.Vaslui), (pag.35)
CROITORU Costin, Necropola Sântana de Mureş de la Deduleşti, judeţul Brăila (consideraţii privind istoricul cercetărilor), (pag.48)
ŞOVAN Octavian Liviu, Necropola din secolele IV-V de la Nichiteni (com.Coţuşca, jud.Botoşani), (pag.67)
MAMALAUCĂ Mircea, Săpăturile arheologice din punctul “Islaz”, sat Polocin, comuna Pogoneşti, campania 2009, (pag.77)
VORNIC Vlad, CIOBANU Larisa, KURCEATOV Serghei, Ceramica de producţie locală din necropola de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Brăviceni, (pag.95)
TEODOR Dan Gh., Unele consideraţii privind fibulele digitate din spaţiul Carpato-Dunăreano-Pontic, (pag.120)
MITREA Ioan, Observaţii privind începutul, sfârşitul şi etapele de evoluţie ale Culturii Costişa-Botoşana-Hansca (sec.V-VII), (pag.130)
LANGU Sorin, ONEL Cristian, Câteva monede din două colecţii bârlădene, (pag.136)

MEMORIALISTICĂ
CREŢU Nicolae, Râsul „subversiv” al copilăriei, (pag.140)
RADU Liviu, Basm şi literatură fantasy, (pag.148)
ILIE Elena, Ana and Alexandra ILIE, A different way of reading school memories (Considerations on the volume 7th Grade A Easy sketches, author Marta D. Radulescu), (pag.151)
JOSANU Rocsana, Creangă şi pseudo-Creangă în ciclul primar, (pag.157)

ŞTIINŢELE NATURII
URSACHI Laurenţiu, BEJAN Daniel, Vlad Codrea, Prezenţa elanului (Alces alces Linnaeus) la Movileni, judeţul Vaslui, (pag.160)
CHIRIAC Laurenţiu, Biodiversitatea în judeţul Vaslui, (pag.165)
GHEORGHE Valeriu, Un acvariu pentru fiecare laborator de biologie al şcolii (Proiect educaţional), (pag.177)
ŞERBAN Cecilia, Contribuţii la cunoaşterea faunei nevertebratelor epigee din Grădina botanică Galaţi, (pag.183)
BOTOŞ Dana Ramona, Macromycetes in the “Gheorghe Salageanu” collection (order Boletales), (pag.188)
CRISTESCU Mihaela, Dinamica populaţiilor la unele specii de lepidoptere geometride colectate în Grădina botanică Galaţi, (pag.195)
BACAL Svetlana, Contribuţii la cunoaşterea coleopterelor din lemnul descompus al pădurilor din Republica Moldova, (pag.200)
BUŞMACHIU Galina, Diversitatea specifică a colembolelor din biotopii saprolignicoli şi saproxilicoli din Republica Moldova, (pag.205)
GEACU Sorin, Introducerea, evoluţia efectivelor şi extincţia cerbilor lopătari pe teritoriul judeţului Mehedinţi, (pag.210)

MISCELANEU
RĂŞCANU GRAMATICU Oltea, Alexandru Ioan Cuza – un simbol al demnităţii naţionale, (pag.216)
BUTNARU Alina, Corespondenţa dintre Romulus Boteanu şi Vasile Palade - istoricul tipăririi Miscelaneului „Bârladul, odinioară şi astăzi”, (pag.220)


Nr.VII, 2012 [descarcă numărul integral (22MB)]

ARHELOGIE
DIACONESCU Maria, Unele aspecte cu privire construcţiile din aşezarea cucuteniană de la Vorniceni, Pod Ibăneasa, (pag.7)
MIHAILESCU-BÎRLIBA Virgil, VASILACHE Viorica, SANDU Ion, Analiza unor obiecte metalice din situl arheologic de la Branişte-Nemţişor, (pag.14)
HÂNCEANU George Dan, Cercetarea sitului arheologic de la Roşiori-Neamţ (2006-2007). Contribuţii la cultura dacilor liberi de pe malul Moldovei, (pag.24)
ŢAU Stela, NICU Mircea, Accesorii vestimentare catarame din necropola de tip Sântana de Mureş-Černeahov de la Barcea secolul al IV-lea d.Chr., (pag.117)
MOŢEI Florin, Piese de port şi podoabă din secolul al IV-lea p.Chr., din colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, (pag.126)
IONIŢĂ Ion, Staţiunea arheologică de la Lunca–Cieri (com.Ghergheşti, jud.Vaslui), (pag.137)
CROITORU Costin, Despre relaţiile comerciale dintre romani şi „barbari”, cu privire specială la spaţiul dintre Carpaţi şi Prut, (pag.147)
LANGU Sorin, ONEL Cristian, Două noi monede din colecţia Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, (pag.158)

MEMORIALISTICĂ
CREŢU Nicolae, Lucian Blaga: mitul liric al “marii treceri”, (pag.160)
BOGDĂNESCU Simion, Semnificaţii mitice în nuvela „Mistreţii erau blânzi” de Ştefan Bănulescu, (pag.167)
POTOROACĂ Elena Ramona, OCINIC Mirela, Caracteristici ale cântecelor bătrâneşti din zona Timocului. Consideraţii asupra colecţiei lăutarului Sima G. Prunarević. Cântece bătrâneşti din Timoc, (pag.170)
RUS Valer, Andrei Mureşanu. Mit şi realitate în cultura română, (pag.185)
LUPEŞ Corneliu, Fabulos în operă, dar şi în viaţă: Olga Greceanu, (pag.191)

ŞTIINŢELE NATURII
RĂŢOI Bogdan Gabriel, Sedimentologia plajelor ruditice fosile şi actuale: Studiu de caz al plajelor de la Corni (Bessarabian, Platforma Moldovească), (pag.191)
BEJAN Daniel, BRÂNZILĂ Mihai, URSACHI Laurenţiu, Studiul preliminar asupra faunei de moluşte sarmaţiene de la Simila şi Sălcioara (Vaslui), (pag.202)
FLOREA Luiza, Desemnarea siturilor Ramsar în România, (pag.210)
ŞERBAN Cecilia, Colecţia de fasmide aflată în patrimoniul ştiinţific al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii, Galaţi, (pag.220)
CUZIC Viorel, Date privind impactul calitativ al cormoranului mare asupra ihtiofaunei din Delta Dunării, (pag.226)
CUZIC Viorel, CUZIC Mariana, Contribuţii la studiul faunei rezervaţiei naturale Lacul Traian (Cerna, judeţul Tulcea), (pag.235)
MACOVEI Elvira, Poziţia taxonomică a cantaridelor (insecta, Coleoptera) în fauna Europei, (pag.243)
MACOVEI Elvira, Lista speciilor de Cantharidae (Ord. Coleoptera) din România, (pag.246)

RECENZII
CROITORU Costin, Despre descoperirile arheologice de la Negrileşti, judeţul Galaţi. Note de lectură (VI), (pag.249)

EDUCAŢIE MUZEALĂ
CUZIC Mariana, CUZIC Viorel, Proiect de educaţie muzeală: “Natura prietena mea”. Studiu de caz – Ateliere: Melci şi scoici din Marea Neagră şi păsările din grădină, (pag.255)


Nr.VIII, 2013 [descarcă numărul integral (53MB)]

ARHELOGIE
ROTARU Marin, ONEL Cristian, URSACHI Laurenţiu, Plastica neolitică Stoicani-Aldeni descoperită pe teritoriul judeţului Vaslui, (pag.7)
HÂNCEANU George Dan, Un nou exemplar din tipul vaselor cu torţi zoomorfe descoperit în Bazinul Bârladului (secolele II-III d.Hr.), (pag.16)
CIOBOTARU Paul, ILIE Costel, Aşezarea Sântana de Mureş-Cerneachov de la Negrileşti (jud.Galaţi) (I), (pag.30)
IONIŢĂ Ion, ŞOVAN Octavian Liviu, O necropolă a dacilor liberi la Ştefăneşti (jud.Botoşani), (pag.47)
DIACONU Vasile, Câteva piese de inventar funerar specifice secolului IV p.Chr., provenite de la Ingăreşti (com.Urecheni, jud.Neamţ), (pag.53)
ŢAU Stela, NICU Mircea, Recipiente de sticlă. Necropola birituală de la Barcea (secolul IV d.Hr.) (jud.Galaţi), (pag.62)
MAMALAUCĂ Mircea, Studiu asupra fibulelor descoperite în necropola de secol IV p.Chr., din punctul „Islaz”, sat Polocin, comuna Pogoneşti (jud.Vaslui), (pag.73)
LUNG Ecaterina, Neamurile germanice în operele narative de la începutul Evului Mediu, (pag.88)
CROITORU Costin, Descoperiri arheologice de pe teritoriul judeţului Galaţi, atribuite populaţiilor turanice, (pag.97)
TEODOR Dan Gh., Necropola medievală timpurie de la Arsura-Vaslui, (pag.107)
LANGU Sorin, Aspecte ale preţurilor la animale, la începutul secolului al XVII-lea, în Moldova, (pag.114)

MEMORIALISTICĂ
CREŢU Nicolae, „Desincronizare” şi cutezanţă radicală, (pag.119)
ILIE Elena, Edmond Nicolau - a Renaissance man of the 20th century, (pag.126)
LUPEŞ Corneliu, Maria Pillat Brateş, o acuarelistă interzisă - fals tratat de ghidaj, (pag.135)
COŞEREANU Ioana, G.T.Kirileanu în documente inedite, (pag.139)
CLOŞCĂ Gabriela, Pictorul Sorin Manolescu - fotografii inedite din colecţia familiei, (pag.142)
NĂNESCU Monica, Reprezentanţi de seamă ai învăţământului universitar de profil chimic ieşean - o continuitate a elitelor academice, (pag.148)
SALCĂ Simon Jr., Nicolae Stoica - un “zugrav” uitat, (pag.153)
DIACONU Roxana, Surse documentare privitoare la celebrarea centenarului naşterii lui Ion Creangă (Humuleşti, 1937), (pag.162)

ŞTIINŢELE NATURII
DUMITRIU Tony-Cristian, HUŢU Ana-Maria, Conglomerate cretacice pe Pârâul Oii, (pag.174)
ŞERBAN Cecilia, CRISTESCU Mihaela, Aspecte privind influenţa factorilor antropici asupra faunei de insecte din ecosistemele terestre limitrofe Municipiului Galaţi (România), (pag.186)
BĂLĂNICI Adrian, STOLERU Toma, ZAMFIRACHE Maria Magdalena, Aspecte privind creşterea hidroponică a plantelor, (pag.194)
FLOREA Luiza, Trecut şi prezent în conservarea biodiversităţii în România, (pag.205)
CUZIC Mariana, GERU Maria, POŞTARU Nicolae, Catalogul sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”, (pag.211)
CUZIC Viorel, CUZIC Mariana, Observaţii privind păsările şi mamiferele din zona Lacului Furtuna-Delta Dunării, (pag.224)
GRIGORAŞ Gabriela, Studii comparative preliminare privind reacţiile leucocitare ale puietului unor specii ciprinide de cultură, în condiţii de iernat, (pag.230)
MACOVEI Elvira, Aspecte de răspândire faunistică şi de ecologie a speciei Cantharis Rustica Fall. (Coleoptera) în România, (pag.242)

RECENZII
TEODOR Dan Gh., STANCIU Ioan, Locuirea teritoriului nord-vestic al României între antichitatea târzie şi perioada de început a epocii medievale timpurii (mijlocul sec.V-sec.VII timpuriu), (pag.246)
MAMALAUCĂ Mircea, SION Ion T., Umbrăreşti. Vatră milenară de istorie, (pag.249)


Nr.IX-X, 2014 [descarcă numărul integral (83MB)]

I. GÂNDURI LA CEAS ANIVERSAR
MAMALAUCĂ Mircea, (pag.9)
BUZATU Dumitru, (pag.17)
CONSTANTINESCU Constantin, (pag.17)
OPRIŢĂ Ioan, (pag.18)
VASILESCU Corneliu, (pag.22)
CÂNDEA Ionel, (pag.24)
TEODOR Dan Gh., (pag.25)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, (pag.26)
SAVA Eugen, (pag.28)
URSULESCU Nicolae, (pag.29)
CIUCĂ Valentin, (pag.30)
ANGHEL Marcel, (pag.31)
CONSTANTINESCU Eugen-Marius, (pag.31)
CIOBANU Larisa, VORNIC Vlad, BUBULICI Valeriu, (pag.32)
BOB Ioan, (pag.34)
CROITORU Costin, (pag.34)
HÂNCEANU George Dan, (pag.35)
DIAMANDI Constanţa, (pag.36)
CODREA Vlad A., (pag.37)
ULMU Bogdan, (pag.39)
LUPEŞ Corneliu, (pag.39)
ARNĂUTU Nicoleta, (pag.40)
CREŢU Nicolae, (pag.44)
ZELETIN C.D., (pag.45)
COLOŞENCO Mircea, (pag.46)
ZGUTTA Viorica, (pag.48)
CHIRIAC Laurenţiu, (pag.48)
COLOŞENCO Serghei, (pag.49)
HORGAN Dan, (pag.50)
COŞEREANU Ioana, (pag.51)
NĂNESCU Monica, (pag.52)
RĂŞCANU GRAMATICU Oltea, (pag.53)
BRANDEA Sergiu, (pag.55)
ŞERBAN Cecilia, (pag.56)
SOLOMON Adrian, (pag.57)

II. ARHEOLOGIE
URSULESCU Nicolae, Despre problema figurinelor de piatră ale culturii Cucuteni-Tripolye, (pag.58)
CROITORU Costin, PANDREA Stanica, Un punct arheologic mai puţin cunoscut pe harta judeţului Galaţi. Aşezarea eneolitică din cartierul Dunărea, (pag.68)
GARVĂN Danielă, HÂNCEANU George Dan, ROMAN Cristian-Constantin, CEAUŞU Silviu, Date generale privind aşezarea carpică de la Piatra Neamţ-Dărmăneşti, (pag.79)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Tezaure descoperite, tezaure pierdute, tezaure regăsite, (pag.87)
POPA Alexandru, Despre vasele de argint din hinterlandul provinciilor romane Dacia şi Moesia Inferior, (pag.92)
VORNIC Vlad, CIOBANU Larisa, TABUNCIC Sergiu, Descoperiri din aşezarea de tip Sântana de Mureş-Černjachovde la Zamciogi-Valea Tişovei (com.Rădeni, R.Străşeni, Republica Moldova), (pag.108)
URSACHI Laurenţiu, ROTARU Marin, ONEL Cristian, OANCĂ Mircea, Noi situri aparţinând culturii Sântana de Mureş-Cerneahov descoperite pe teritoriul judeţului Vaslui, (pag.131)
IONIŢĂ Ion, ŞOVAN Octavian Liviu, Jetoane de sticlă romane descoperite în aşezări ale dacilor liberi din Moldova, (pag.145)
MAMALAUCĂ Mircea, Sondajul arheologic din punctul ,,Călălboia” com.Pogoneşti (jud.Vaslui), (pag.151)
CONSTANTINESCU Eugen-Marius, Despre datarea ansamblului arheologic de la Pietroasa/Pietroasele, judeţul Buzău. Studiu preliminar, (pag.165)
TEODOR Dan Gh., Ornamentica ceramicii lucrate cu mâna din secolele VI-IX d.Hr. de la est de Carpaţi, (pag.184)
LANGU Sorin, Aspecte ale circulaţiei monedelor bizantine în sec.IX şi problema unei formaţiuni prestatale în zona Vaslui-Iaşi, (pag.202)

MEMORIALISTICĂ
CREŢU Nicolae, Dăruiţii dăruitori, (pag.205)
BULEI Dumitra, George Enescu şi concertele sale la Târgovişte, (pag.210)
ILIE Elena, Vasile Bancila – a teacher’s calling (1st of January 1897, Braila-10th of June 1979, Bucharest), (pag.214)
LUPEŞ Corneliu, Ceasul cel rău al romanului românesc, (pag.224)
NĂNESCU Monica, Alianţe familiale reprezentative la nivelul elitelor: Matilda Cugler şi Petru Poni, (pag.230)
CHIRIAC Laurenţiu, Elitele Occidentului medieval, (pag.237)
JOSANU Rocsana, Ion Creangă – precursorul didacticii româneşti moderne, (pag.243)
DIACONU Roxana, Rarităţi documentare despre Ion Creangă şi familia sa, (pag.249)
ŞELARU Mihai-Cristian, Gheorghe G. Mironescu şi Actul Unirii de la 1918, (pag.260)
RĂŞCANU-GRAMATICU Oltea, Bârlădeni în Războiul de Reîntregire a Neamului (1916-1918), (pag.271)

ŞTIINŢELE NATURII
MOGORICI Cristina, NICOARĂ Igor, Rezervaţii (monumente) şi paleontologice din Nord-Estul Republicii Moldova, (pag.280)
MOGORICI Cristina, RĂŢOI Bogdan Gabriel, Fauna de moluşte miocene de la Draxeni: date preliminare, (pag.289)
LAPOSI Alexandru, CUZIC Mariana, LAZĂR Anamaria, CUZIC Viorel, LAZĂR Cătălin Nicolae, Valenţele educative ale conceptului de Junior Ranger şi ale activităţilor desfăşurate în cadrul taberei naţionale S. O. R., 2013, (pag.297)


Nr.XI, 2014 [descarcă numărul integral (51MB)]

EDITORIAL
MAMALAUCĂ Mircea, La zece ani de la apariţie, (pag.7)

STUDII ŞI MATERIALE
BELDIMAN Corneliu, ILIE Costel, SZTANCS Diana-Maria, Artefacte din materii dure animale aparţinând culturii Starčevo-Criş descoperite în situl de la Negrileşti-„Curtea Şcolii”, jud.Galaţi., (pag.9)
KOVÁCS Adela, Monumental: Elemente arhitectonice şi inventar din cadrul sanctuarelor neolitice şi eneolitice din Europa, (pag.31)
RUSU Adrian, BUZEA Dan Lucian, KOVACS Adela, Evidenţierea urmelor papilare pe obiecte Cucuteni-Ariuşd descoperite la Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii” (jud.Harghita), (pag.73)
DIACONU Vasile, OANCĂ Mircea, A stone axe from Muntenia (Romania). An imitation of a bronze age metal axe?, (pag.82)
IAŢCU Ioan, O ceaşcă dacică timpurie descoperită la Ciurea (judeţul Iaşi), (pag.88)
HÂNCEANU George, Artefactele geto-dacice şi de import, cu semne şi inscripţii, din cele două dave din judeţul Bacău, (pag.93)
MAMALAUCĂ Mircea, Practici funerare la sarmaţii de la est de Carpaţi, rituri şi ritualuri funerare (sec. I–III d.Chr.), (pag.113)
MIRIŢOIU Nicolae, POPA Alexandru, Particularităţi ale ritului funerar din necropola de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Poieneşti-Dealul Teilor, (pag.121)
CULEA Mihaela, MIRIŢOIU Nicolae, Analiza antropologică a mormintelor de la Poieneşti B, jud.Vaslui, (pag.147)
IONIŢĂ Ion, ŞOVAN Octavian Liviu, O necropolă de tip Sântana de Mureş descoperită la Cucorăni (Com. Mihai Eminescu, Jud.Botoşani), (pag.161)
CIUBOTARU Paul, Descoperiri întâmplătoare specifice culturii Sântana de Mureş-Černeachov în nord-vestul judeţului Galaţi (I), (pag.167)
SIMALCSIK Angela, Analiza antropologică a unor schelete descoperite în necropola birituală de la Polocin–Islaz, secolul IV d.Hr. (judeţul Vaslui, România), (pag.182)
TEODOR Dan Gh., Vestigii germanice din secolele V-VII d.Hr. în regiunile est-carpatice, (pag.216)
CROITORU Costin, DOCA Virgil, Un capăt de buzdugan descoperit la Valea Mărului, judeţul Galaţi, (pag.230)

NUMISMATICĂ
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Cercetări privind monetăria celtică în România, Rep.Moldova şi nordul Bulgariei (2008-2014), (pag.240)
MUNTEANU Lucian, POPUŞOI Eugenia, Date noi despre tezaurul de monede romane republicane de la Puieşti (jud.Vaslui), (pag.244)
LANGU Sorin, Circulaţia monedelor cufice în Moldova (sec.VIII-X), (pag.252)
OANCĂ Mircea, Două monede chinezeşti din colecţiile Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad, (pag.259)

OBITUARIA
• Academicianul Mircea Petrescu-Dîmboviţa - Un secol de la naştere (TEODOR Dan Gh.), (pag.266)
• Stela Ţau (21 noiembrie 1941 – 26 februarie 2015) (IONIŢĂ Ion), (pag.269)


Nr.XII-1, 2016 [descarcă numărul integral (34MB)]

MAMALAUCĂ Mircea, Eugenia Popuşoi - Un exemplu de om dedicat muzeului bârlădean, (pag.7)
ARNĂUTU Nicoleta, Eugenia Popuşoi, o bună colegă şi prietenă, (pag.9)

STUDII ŞI MATERIALE
URSULESCU Nicolae, Gaston Bachelard şi analiza focului – sursă de sugestii pentru înţelegerea comportamentului omului preistoric, (pag.21)
LAZAROVICI Gheorghe, LAZAROVICI Cornelia-Magda, Începuturile procesului de neolitizare din sudul Europei centrale şi Balcani, (pag.27)
KOVÁCS Adela, Semn, simbol, decor – perspective asupra băncilor de cult din neoliticul şi epoca cuprului din sud-estul Europei, (pag.73)
OANCĂ Mircea, O figurină zoomorfă descoperită în situl eneolitic de la Codreni-„Loturi”, comuna Roşieşti, judeţul Vaslui, (pag.109)
DIACONESCU Maria, Plastica antropomorfă de la Vorniceni, (pag.118)
ŢURCANU Senica, GEBA Maria, VORNICU Nicoleta, Inserţii metalice în arta plastică Cucuteni-Tripolie: studiu de caz: statueta antropomorfă de la Cucuteni-Cetăţuie, (pag.150)
ISTINA Lăcrămioara-Elena, Plastica antropomorfa masculină descoperită în situl cucutenian de la Fulgeriş, com.Pânceşti, jud.Bacău, (pag.160)
BELDIMAN Corneliu, ILIE Costel, SZTANCS Diana-Maria, Cercetări arheologice şi artefacte din materii dure animale în aşezarea de la Negrilesti, jud.Galaţi (2015), (pag.176)
DIACONU Vasile, ALEXA Daniela, Obiecte legate de activitatea metalurgică din aşezarea specifică bronzului târziu de la Gârbovăţ (jud.Galaţi), (pag.198)


Nr.XII-2, 2016 [descarcă numărul integral (31MB)]

TABULA GRATULATORIA
MAMALAUCĂ Mircea, Ion Ioniţă - profilul unui distins cercetător, (pag.11)
VORNIC Vlad, O viaţă dedicată arheologiei. Profesorul Ion Ioniţă la 80 de ani, (pag.13)

• Lista lucrărilor publicate (1961-2015), (pag.17)
MUNTEANU Lucian, The coins of the western pontic greek cities and the ,,barbarian " populations in the hellenistic period, (pag.27)
HÂNCEANU George-Dan, Vestigii dacice şi bastarne dintr-o locuinţă a sitului de la Roşiori-Neamţ, (pag.40)
BUBULICI Valeriu, TENTIUC Ion, SIMALCSIK Angela, Un mormânt de incineraţie al unui călăreţ războinic (sec. II-I a.Chr.) descoperit lângă satul Mana (Orhei), (pag.72)
CROITORU Costin, Monede descoperite, monede pierdute: despre piesele numismatice de la Smulţi, jud.Galaţi, (pag.111)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Tezaurul de denari romani găsit la Ciolpani (oraşul Buhuşi, judeţul Bacău), (pag.120)
POPA Alexandru, Despre culturi arheologice şi identităţi etnice de la graniţele provinciei romane Dacia. Studiu de caz: cultura Lipiţa versus Costobocii, (pag.133)
OŢA Liana, SÎRBU Valeriu, Prima etapă de pătrundere a sarmaţilor în Muntenia, (pag.147)
MUSTEAŢĂ Sergiu, Producerea pieptenilor din corn de cerb în arealul culturii Sântana de Mureş -Cernjachov, (pag.168)
VORNIC Vlad, Cronologia necropolei de tip Sântana de Mureş Cernjachov de la Brăviceni, r. Orhei, (pag.183)
MAMALAUCĂ Mircea, Practici funerare întâlnite în unele necropole din secolul IV d. Chr. de la est de Carpaţi. Rituri şi ritualuri funerare, (pag.201)
CIOBOTARU Paul, Descoperiri întâmplătoare specifice culturii Sântana de Mureş - Cerneachov în nord-vestul judeţului Galaţi (II), (pag.217)
TEODOR Dan Gh., Obiecte vestimentare medievale timpurii la est de Carpaţi, (pag.237)
LANGU Sorin, Realităţi politice şi conexiuni numismatice în sudul Moldovei în secolele VIII-X, (pag.250)

RECENZII
• I. Mitrea, Aşezarea medievală timpurie de la Ştefan cel Mare - Gutinaş, judeţul Bacău, Editura Magic Print, Oneşti, 2015, 172p. (TEODOR Dan Gh.), (pag.258)


Nr.XIII, 2017 [descarcă numărul integral (31MB)]

STUDII ŞI MATERIALE

ILIE Costel, ALECSA Daniela, Consideraţii asupra ceramicii Starčevo-Criş descoperită la Negrileşti, Judeţul Galaţi, (pag.7)
URSULESCU Nicolae, TENCARIU Adrian Felix, În legătură cu unele opinii recente despre ansamblurile de piese de cult de la Poduri şi Isaiia (Cultura Precucuteni), (pag.26)
DIACONESCU Maria, Ceramica tip Cucuteni C de la Vorniceni, Pod Ibăneasa, (pag.36)
KOVACS Adela, Coloana în spaţiile de cult. Element arhitectonic, funcţionalitate şi simbol, (pag.55)
BELDIMAN Corneliu, ILIE Costel, BELDIMAN Diana-Maria, Artefacte din materii dure animale aparţinând Culturii Noua descoperite în aşezarea de la Negrileşti, Jud. Galaţi (2016), (pag.99)
TENTIUC Ion, BUBULICI Valeriu, SIMALCSIK Angela, Gheare de urs şi reprezentări de urside în contexte arheologice din prima şi a doua epocă a fierului la est de Carpaţi122
HÂNCEANU Dan George, Campania arheologică din 2015 de la Roşiori–Neamţ (punctul Ţarina Veche), (pag.144)
IONIŢĂ Ion, Un mormânt cu inventar bogat din necropola de la Miorcani (sec. IV d.Hr), (pag.173)
IAŢCU Ioan, Grave ascribed to the Sântana de Mureş-Cerneahov culture, discovered in Mitoc – Botoşani country, (pag.185)
MAMALAUCĂ Mircea, OANCĂ Mircea, Un vas de excepţie descoperit recent în satul Iezer, com. Puieşti, jud. Vaslui, (pag.190)
MATVEEV Sergiu, VORNIC Vlad, Instalaţii de foc din situl cu mai multe nivele de locuire Lipoveni II (Raionul Cimişlia, Republica Moldova), (pag.202)
CIOBOTARU Paul, Aşezarea Sântana de Mureş-Cerneachov de la Tecuci, punctul „La plopi”, (pag.221)
CROITORU Costin, Despre descoperirile arheologice de la Şendreni, jud. Galaţi. Note de lectură (IX), (pag.240)
TEODOR Gh. Dan, Armament din secolele V-XI la est de Carpaţi, (pag.260)
LANGU Sorin, ONEL Cristian, Scurtă notă despre câteva monede otomane, (pag.273)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Epistole istorice (VII), (pag.275)
TEODOR Gh. Dan, M. Andronic, Istoria Bucovinei în epoca marilor migraţii şi până la încheierea formării Moldovei medievale, Suceava, 2014, 473 p., (pag.287)


Nr.XIV , 2018 [descarcă numărul integral (20MB)]

STUDII ŞI MATERIALE
DIACONESCU Maria, Despre alte vase prismatice din judeţul Botoşani, (pag.7)
KOVÁCS Adela, Vasele antropomorfe din Muzeul Judeţean Botoşani şi metafora corpului feminin, (pag.17)
BERZOVAN Alexandru, O comoară scitică în ţinuturile geţilor. Consideraţii privind tezaurul de la Stânceşti, (pag.39)
IONIŢĂ Ion, Descoperiri sarmatice la Dancu (com.Holboca, jud.Iaşi), (pag.57)
TENTIUC Ion, BUBULICI Valeriu, Un mormânt de incineraţie în recipient de metal descoperit în regiunea Nistrului de Mijloc (sec. II-III p.Chr.), (pag.65)
HÂNCEANU Dan George, Un cuptor dezafectat din aşezarea dacilor liberi de la Roşiori (jud.Neamţ), (pag.76)
SIMALCSIK Angela, Deformaţia craniană intenţionată în comunităţile sarmatice, (pag.91)
MIHĂILESCU–BÎRLIBA Virgil, Două pandantive de aur din secolul al IV-lea, (pag.107)
CROITORU Costin, Fibule din bronz descoperite la Barboşi, provenite din colecţia „Al. Nestor Măcellariu”, (pag.118)
MATVEEV Sergiu, VORNIC Vlad, Aşezarea de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Călmăţui-Râpa Dobrei (raionul Hânceşti, Rep.Moldova), (pag.125)
MAMALAUCĂ Mircea, Aşezarea din sec.IV d.Chr. de la Polocin (com.Pogoneşti, jud.Vaslui – campania 2013), (pag.137)
PORUCIUC Adrian, Termenul gotic hlaiw (‚mormȃnt, movilă funerară, casă mortuară’) preluat în slavă şi romȃnă, (pag.165)
ILIE Costel, CIOBOTARU Paul, Cuptoare pentru ars ceramica, descoperite la Negrileşti, judeţul Galaţi, (pag.176)
TEODOR Gh. Dan, Structura şi evoluţia satelor medievale timpurii la est de Carpaţi, (pag.194)

NUMISMATICĂ
LANGU Sorin, Descoperiri de monede suedeze între Siret şi Prut, (pag.199)
TALMAŢCHI Gabriel, MUNTEANU Lucian, Noi informaţii despre tezaurul de la Fedeşti (com.Şuletea, jud.Vaslui), (pag.209)
MIHĂILESCU–BÎRLIBA Virgil, Epistole istorice (VIII), (pag.221)

OBITUARIA
TEODOR Gh. Dan, Prof. dr. Ioan Mitrea (04.04.1937-21.07.2017), (pag.229)
ANDRONIC Mugur, RĂSPUNS RECENZIEI M. Andronic, Istoria Bucovinei în epoca marilor migraţii şi până la încheierea formării Moldovei medievale, Suceava, 2014, 473 p. (Dan Gh. Teodor, în „Acta Musei Tutovensis”, nr.XIII, 2017, p.287-290), (pag.231)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.academia.edu , 2014