Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ACTA TERRAE SEPTEMCASTRENSIS

Revista Acta Terrae Septemcastrensis este o publicaţie de nişă, cu caracter ştiinţific, axată pe publicarea studiilor care au ca subiect principal patrimoniu arheologic şi istoric din Europa cu centrare pe Transilvania. Revista a trecut, recent, printr-un proces de îmbunătăţire a standardelor de publicare în acord cu cele ale ISI.
Revista apare anual.
Procesul de evaluare este coordonat de către membrii centrului de cercetare IPCTE din cadrul Catedrei de Istorie Antică şi Medievală care păstrează un contact strâns cu cei mai influenţi cercetători din domeniu. Publicăm studii şi recenzii referitoare la arheologie şi patrimoniu, care acoperă perioada de la neolitic la epoca medievală.
Revista a fost acreditată de CNCSIS la categoria B+ (2009-2010). categoria B în 2012.
Acta Terrae Septemcastrensis este inclusă în baza de date internaţională:
Index Copernicus- din 2009.
Începând cu 2011, revista Acta Terrae Septemcastrensis o să fie disponibilă şi pe Platforma editorială SCIPIO
Acta Terrae Septemcastrensis poate fi găsită în multe biblioteci academice din Europa şi SUA, în majoritatea bibliotecilor universitare şi muzeale din România cu care avem program permanent de schimb.
Din 2012 în EBSCO database.
Din 2014 inclusă în European Reference Index for the Humanities and Social Siencies ERIH PLUS
Website: http://arheologie.ulbsibiu.ro/studii.htmNr.I, 2002 [click pentru a descărca numărul integral]

Cuvânt înainte
Biografia profesorului Nicolae Lupu

STUDII ŞI ARTICOLE

Arheologie
LUCA Adrian Sabin, Date despre „Statueta de la Liubcova II”, Jud. Caraş-Severin
URSULESCU Nicolae, BOGHIAN Dumitru, HAIMOVICI Sergiu, COTIUGĂ Vasile, COROLIUC Anca, Cercetări interdisciplinare în aşezarea precucuteniană de la Tg.Frumos (jud.Iaşi). Aportul arheozoologiei
Cristian ROMAN, DIACONESCU Dragoş, Un complex aparţinând culturii Basarabi descoperit la Hunedoara – Grădina Castelului

Studii clasice. Arheologie greco–romană şi daco–romană
LUPU Nicolae, Staţiunea romană de la Boiţa (jud.Sibiu)
CROITORU Costin, Sudul Moldovei în cadrul sistemului defensiv roman. Contribuţii la cunoaşterea valurilor de pământ
SONOC Gh. Alexandru, Câteva interpretări prilejuite de studiul unei inscripţii funerare romane târzii de la Savaria (Szombathély, Ungaria)
POPA Dumitru, Consideraţii privind habitatul rural din spaţiul intracarpatic al Daciei romane

Medievistică. Arheologie medievală
ŢIPLIC Marian Ioan, Consideraţii cu privire la liniile întărite de tipul prisăcilor din Transilvania (sec.IX-XIII)
PURECE Istrate Silviu, ROMAN Cristian, DIACONESCU Dragoş, GONCIAR Andrei, Descoperiri monetare pe şantierul de la Hunedoara, punctele „Sacristia Capelei” şi „Grădina Castelului”. Campania 2001
ŢIPLIC Crîngaci Maria, Unele controverse privind datarea monumentelor romanice din regiunea Sibiului

Recenzii
Eugen Comşa, Viaţa oamenilor din spaţiul carpato–danubiano–pontic în mileniile 7–4 î. Hr., în seria Pagini de istorie, Editura Didactică şi pedagogică, R.A. – Bucureşti, 1996 (LUCA Adrian Sabin)
Eugen Comşa, Figurinele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României, seria Biblioteca de arheologie, LIII, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995 (LUCA Adrian Sabin)
Doina Ignat, Grupul cultural neolitic Suplacul de Barcău, seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, XVI, Editura Mirton, Timişoara, 1998 (LUCA Adrian Sabin)
Zoia Maxim, Neo–Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico–statistice, în seria Bibliotheca Musei Napocensis, XIX, din colecţia Istoria Transilvaniei, II, Cluj-Napoca, 1999 (LUCA Adrian Sabin)
Paul Gleirscher, Die Keltensiedlung auf der Gracarca. Eine archäologisch-historische Spurensuche um den Klopeiner See mit Ausblicken auf den Kärntner Raum und bis ins Mittelalter, Verlag Wissenschaftlicher Verein 5000 Jahre Gracarca (gegr. 1989), St. Kanzian, 1997 (SONOC Gh. Alexandru)
Alexandru Madgearu, Românii în opera Notarului Anonim, Cluj-Napoca, 2001, 259 p. + 5 h (ŢIPLIC Marian Ioan)
Lista abrevierilor bibliografice


Nr.II, 2003 [click pentru a descărca numărul integral]

Cuvânt înainte
Necrolog. Profesor universitar doctor Nicolae BRANGA

STUDII ŞI ARTICOLE

Arheologie preistorică
GEORGESCU Adrian, ROTAR Gabriel, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Sibiu (I)
LUCA Adrian Sabin, New discoveries of the Neolithic and Aeneolithic fine arts at Tărtăria and Lumea Nouă, Alba County, and matters concerning their typology and chronology
GOGÂLTAN Florin, Tell-urile epocii bronzului în Bazinul Carpatic. Probleme de terminologie
GONCIAR Andrei, BATIUK Stephen, Geomorfologie şi topografie digitală a sitului Gorgan – Apoldul de Jos

Studii clasice. Arheologie greco-romană şi daco-romană. Clasical Studies. Roman and Greek Archaeology
MUNTEANU Claudiu, Repertoriul descoperirilor monetare de tip PROVINCIA DACIA
PURECE Istrate Silviu, Date despre trei noi descoperiri monetare. Două tetradrahme de imitaţie din judeţul Olt şi un denar roman imperial din judeţul Sibiu
SONOC Alexandru Gh., Câteva consideraţii în legătură cu organizarea spectacolelor publice şi percepţia luptelor cu fiare şi de gladiatori în Moesia Inferior, Regatul bosporan şi în Dacia romană

Medievistică. Arheologie medievală
ŢIPLIC Marian Ioan, Hotar, graniţă şi / sau frontieră în evul mediu timpuriu
NÄGLER Thomas, Evoluţia demografică a Biertanului
NIŢOI Anca, Observaţii privind evoluţia armamentului şi echipamentului militar reflectat în pictura altarelor transilvănene (sec.XV-XVI)
HRIB Dana, Individualizarea Florenţei în contextul oraşelor Italiei secolului al XV-lea
TĂTAR Octavian, Consideraţii privind biserica medievală catolică de la Gârbova de Jos, judeţul Alba

Recenzii şi note de lectură
CÂRCIUMARU Marin, Replică la o „recenzie”
• Precurtări bibliografice


Nr.III, 2004 [click pentru a descărca numărul integral]

STUDII ŞI ARTICOLE

Arheologie preistorică
LAZAROVICI Cornelia-magda, Gheorghe-Corneliu LAZAROVICI, Noi săpături arheologice la Ruginoasa - Dealul Drăghici. Partea I: arhitectura.
GOGÂLTAN Florin, Tell-uri în Orientul Apropiat şi Bazinul Carpatic. O scurtă privire comparativă asupra habitatului preistoric (I)
PANKAU Claudia, Noi contribuţii privind locuirea hallstattiană timpurie de la Mediaş, Transilvania, România

Studii clasice
SONOC Gh. Alexandru, GRIŞCAN Alexandru, Noi consideraţii cronologice şi etnoculturale asupra unui mormânt de înhumaţie în sarcofag de formă trapezoidală din cărămizi de la Micăsasa (jud.Sibiu)
PURECE Istrate Silviu, Prezenţa imitaţiilor de tip Macedonia Prima pe teritoriul Daciei. Probleme metodologice
DRAGOTĂ Aurel, ORIAN Marcel Cosmin, BĂBUŢ Isabela, NICULESCU Sabina Anita, COSTEA Petronela Antonia, BREAZU Marius, Cercetări arheologice la Alba Iulia-Spitalul Veterinar şi Canton C.F.R. (1961-1962)
ŢIPLIC Marian Ioan, Caracteristici tipologice ale fortificaţiilor din pământ şi lemn din Transilvania sec.X-XIII
POPESCU Dan-Alexandru, Occidentul medieval între cele două mari „B”-uri: biblia şi bursa

Recenzii şi note de lectură
CÂRCIUMARU Marin, Replică la o penibilă „recenzie”
CRÎNGACI-ŢIPLIC Emilia Maria, Sabin Adrian Luca, Zeno-Karl Pinter, Der Böhmerberg bei Broos / Orăştie: eine archeologische Monographie, (Bibliotheca Musei Apulensis XVI), Editura Universităţii „Lucian Blaga“, Sibiu, 2001
Lista abrevierilor bibliografice


Nr.IV, 2005 [click pentru a descărca numărul integral]

STUDII ŞI ARTICOLE

Arheologie preistorică
BIAGI Paolo, Updating Old Concepts on the Relationships between the Balkans and Northern Italy during the Neolithic
LAZAROVICI Gheorghe, Culturile Precriş I, Precriş II şi Postcriş I, Postcriş II
GOGÂLTAN Florin, Tell-uri în Orientul Apropiat şi Bazinul Carpatic. O scurtă privire comparativă asupra habitatului preistoric (II)

Studii clasice. arheologie greco-romană
SONOC Gh. Alexandru, PAŞCANU Remus, O statuetă de pisică dintr-o colecţie particulară din Miercurea Ciuc (jud. Harghita)

Arheologie medievală. Medievistică
PROTASE Dumitru, Cimitirul slav de la Ocna Sibiului (secolele VIII-IX)

Note bibliografice. Recenzii
Tudor Sălăgean, Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Afirmarea regimului congregaţional, Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca, 2003 (ŢIPLIC Marian Ioan)
In memoriam Radu Popa: temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context european, coord. Daniela Marcu Istrate, Angel Istrate, Corneliu Gaiu, Cluj-Napoca, 2003 (ŢIPLIC Crîngaci Emilia Maria)
Coriolan Horaţiu Opreanu, Transilvania la sfârşitul antichităţii şi în perioada migraţiilor. Schiţă de istorie culturală, Editura Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2003 (ŢIPLIC Marian Ioan)


Nr.V, 2006 [click pentru a descărca numărul integral]

SUCIU Cosmin, WHITE Martin, LAZAROVICI Gheorghe, LUCA Adrian Sabin, Progress Report – Reconstruction and study of the Vinča architecture and artifacts using virtual reality technology. Case study at Parţa and Miercurea Sibiului sites
MERLINI Marco, The Gradešnica script revisited
URSULESCU Nicolae, Donées récentes concernant l’histoire des communautés énéolithique de la civilisation Cucuteni
BĂČVAROV Krum, Felines and bulls: Plastic representations from the late Neolithic site at Harmanli in the Maritsa valley
BUZEA Dan, Models of Altars and Miniature Tables belonging to the Cucuteni – Ariuşd Culture, discovered at Păuleni Ciuc-Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County
SONOC Gh. Alexandru, Einige Bemerkungen bezüglich der Grabstele eines Augustals aus Ulpia Traiana Sarmizegetusa
PURECE Istrate Silviu, A roman group of coins from Vâlcea county museum
DIACONESCU Dragos, ROMAN C. Cristian, A stone oven from the early Middle Ages discovered at Hunedoara-Grădina Castelului


Nr.V.1, 2006 [click pentru a descărca numărul integral]

SÎRBU Valeriu, Le VIIe Colloque International d`Archéologie Funéraire
LUCA Adrian Sabin, Einleitung
LUCA Adrian Sabin, La nécropole appartenant à la culture Turdaş trouvée à Orăştie - Dealul Pemilor, le lieu dit X 2
PANDREA Stănică, Découvertes d’ossements humains dans des établissements Gumelnitsa situées au nord-est de la Plaine Roumaine
SCHUSTER Cristian, MORINTZ Alexandru, Zu den frühbronzezeitlichen Siedlungen und Bestattungen in Südrumänien
GERGOVA Diana, The eternity of the Burial Rite. The throne and the sitting Deceased
FIALKO Elena, Scythian material culture
BOLTRYK Yuryi, FIALKO Elena, Barrows of the Scythian Tsars in the Second Half of the 4 th cent. B.C. (a Search for Historical Facts)
BOUZEK Jan, DOMARADZKA Lidia, Social structure in central Thrace, 6th – 3rd century B.C
KONOVA Lyubava, Goddesses or Mortals. Some Remarks on the Iconography and Symbolism of the Female Heads on Red Figure Vases from the Necropolis of Apollonia Pontica
MARTIŞ Tina, ZOITOPOULOS Michalis, TSARAVOPOULOS Aris, Antikytera: the Early Hellenistic cemetery of a Pirate’s Town
VAIDA Lucian Dan, Habitats et nécropoles celtiques au Nord-Est de la Transylvanie (IV e-II e siècles av. J.-C.). Etablissements et nécropoles
VASILE Iosif Ferencz, Few considerations on the archaeological discoveries on the Middle Course of Mureş River belonging to La Tène B2-C1
BOCHNAK Tomasz, Panoplie de guerrier et tombe de guerrier. Problème de la pertinence des trouvailles sépulcrales (d'après des exemples de culture de Przeworsk à la période préromaine précoce)
SÎRBU Valeriu, ARSENESCU Margareta, Dacian settlements and necropolises in Southwestern Romania (2nd c. B.C.-1st c. A.D.)
SÎRBU Valeriu, LUCA Adrian Sabin, ROMAN Cristian, PURECE Silviu, DIACONESCU Dragoş, Dacian settlement and children necropolis of Hunedoara. An unique discovery in the Dacian world. Archaeological approach
SONOC Gh. Alexandru, Erz und Schlacke in provinzialrömischen Gräber aus Dakien
PYRROU Nikoleta, TSARAVOPOULOS Aris, BOJICA Ovidiu Catalin, The Byzantine Settlement of Antikythira (Greece) in the 5 th – 7 th centuries
OŢA Silviu, The relations between the settlements and the necropolises of the Banat territory in the 11 th - 13 th centuries


Nr.VI, 2007 [click pentru a descărca numărul integral]

LUCA Adrian Sabin, DIACONESCU Dragoş, GEORGESCU Adrian, SUCIU Cosmin, Archaeological researches at Miercurea Sibiului-Petriş (Sibiu County, Romania) The campaigns from 1997 to 2005
EL SUSI Georgeta, Archaeozoological records about domestic species farmed by Early Neolithical Communities from Banat and Transilvania
PETROVA Viktoria, Ceramic assemblage of the late Chalcolithic Karanovo VI Culture in Thrace: phases I and II
MERLINI Marco, A semiotic matrix to distinguish between decorations and signs of writing employed by the Danube Civilization
SONOC Gh. Alexandru, Einige Bemerkungen Bezuglich der Metallsarkophage (mit besonderer rucksicht auf denjenigen aus Romerzeitlichen Dakien
ŢIPLIC Maria-Emilia, WHITE Martin, A Virtual Reconstruction of the Two Romanic Churches from South of Transylvania Case studies at Cisnădioara and Şura Mică Churches
LUCA Adrian Sabin, DEAR COLLEAGUE


Nr.VI.1, 2007

Introduction (SÎRBU Valeriu, LUCA Adrian Sabin)
ALFÖLDY-GĂZDA Ágnes, PÁNCZÉL Szilamér, VASS Lóránt, GĂZDAC Cristian, BAJUSZ István, GUDEA Nicolae, Project “Necropolis Porolissensis”. Methods and perspectives
ATANASOV Georgi, Anneau d’or avec camée provenant de la tombe des martyrs de Durostorum du début du IV siècle
BOCHNAK Tomasz, Les enclos quadrangulaires en Pologne. IVe siècle avant. J.-C. – IIe siècle après J.-C.
BOUZEK Jan, DOMARADZKA Lidia, Tradition of Ethnic Identity in the Funeral Rites during the History of the Roman Empire: the Case of Thrace
FERENCZ Vasile Iosif, La Tène C1 Funerary Discoveries on the Middle Mureş Course
MINCHEV Alexander, Funerary Practices and Grave Types of 2nd- 3rd C. AD in the Roman Cemeteries of Marcianopolis (Devnya, Bulgaria)
NICULIŢĂ Ion, Contributions made to the Study of the Burial rite performed by the Communities inhabiting East of the Carpathians in 3rd c. B.C. - 3rd c. A.D.
OŢA Liana, Busta in Moesia Inferior
RAPTOPOULOS Y. Sotiris, TSARAVOPOULOS Aris, FRAGOU Gely, Three Monumental Tombs from Western Locris and Aitolia (Central Greece) (Late Classical / Early Hellenistic – Roman Imperial periods)
SANKOT Pavel, Le rite funéraire de nécropoles laténiennes en Bohême
SEKULOV P. Vane, JOVANOV Marjan, Graves with Round Stone Wreaths from the Roman Imperial Period in Eastern Macedonia
SIMION Mihaela, DAMIAN Paul, Funerary Practices in the Necropolises belonging to the Ancient Communities of Roman Period at Alburnus Maior
SÎRBU Valeriu, LUCA Adrian Sabin, ROMAN Cristian, Tombs of Dacian Warriors (2nd - 1st c. BC) found in Hunedoara - Grădina Castelului (Hunedoara county)
SONOC Gh. Alexandru, Gräberlose toten, totenlose Gräber. Einige Betrachtungen zur Frage der Kenotaphen aus den Provinzkialrömischen Gräberfelder aus Dakien
ZOTOVIĆ Radmila, Social and Cultural Aspects of the Burial "Krajčinovići-Slana voda" (south-west of Serbia, middle of II c. B.C.)


Nr.VII, 2008 [click pentru a descărca numărul integral]

LUCA Adrian Sabin, Foreword, (pag.7)
KACZANOWSKA Małgorzata, KOZŁOWSKI K. Janusz, The Körös and the early Eastern Linear Culture in the northern part of the Carpathian basin: a view from the perspective of lithic industries, (pag.9)
LUCA Adrian Sabin, COSMIN Ioan Suciu, Migrations and local evolution in the Early Neolithic of Transylvania. The typological-stylistic analysis and the radiocarbon data, (pag.39)
ANDREESCU Radian-Romus, MIREA Pavel, Teleorman Valley. The beginning of the Neolithic in Southern Romania, (pag.57)
BELDIMAN Corneliu, SZTANCS Diana-Maria, Paléotechnologie et néolithisation dans la partie sud de la Transylvanie, Roumanie: l’industrie des matières dures animales de la culture Starčevo-Criş dans le site Miercurea Sibiului-Petriş, Dép. de Sibiu, Roumanie, (pag.77)
EL SUSI Georgeta, The comparative analyze of faunal samples from Sites dated in Starčevo-Körös-Criş Culture – phases IB-IIA from Transylvania and Banat, (pag.91)
URSULESCU Nicolae, Le „Modèle Enkidu” et le concept de „Révolution” Néolithique, (pag.107)
MERLINI Marco, LAZAROVICI Gheorghe, Settling discovery circumstances, dating and utilization of the Tărtăria tablets, (pag.111)
MARTON Tibor, Development of pottery style on the LBK settlement of Balatonszárszó–Kis-Erdei-Dűlő in Hungary, (pag.197)
BUZEA Dan, COTRUŢĂ Mirela, BRIEWIG Björn, Experimental Archaeology. The construction of a fire installation (hearth) on the model of those discovered at Păuleni Ciuc – Ciomortan “Dâmbul Cetăţii", Harghita County


Nr.VIII, 2009 [click pentru a descărca numărul integral]

NIKOLOVA Lolita, Art and Prehistory (Visiting the Gaydarska and Chapman’s Answers to Why were Prehistoric Persons Interested in Rocks, Minerals, Clays and Pigments?)
LUCA Adrian Sabin, DIACONESCU Dragos, EL SUSI Georgeta, DUMITRESCU-CHIOAR Florian, Feature G26/2005 from Miercurea Sibiului - Petriş and new questions about the life “beyond” objects of an Early Neolithic community
MERLINI Marco, Some key featurea of the Danube Homo scribens besed on the Databank DATDAS
CIUTĂ Marius, Considerations on the topography, toponimi and sectors of the complex of prehistoric settlements from Limba-Oarda de Jos (Alba county)
MERLINI Marco, A inquiry into clues of literacy in Neolithic and Copper Age Southeastern Europe
CIUTĂ Elena-Beatrice, Cultivators or Shepherds? New archaeobotanical data regarding plants cultivation within Aeneolithic-Bronze Age communities, located in the Romanian Intracarpathian area
DARÓCZI Tibor-Tamás, DOBOS Zenobia, Bronze Age Bixad-“Vàpavàra” a functional typology of the pottery and a study of the archaeological Landscape of South-East Transylvania
EL SUSI Georgeta,Data about animal exploitation at Racoş - Piatra Detunată / Durduia (county Braşov, Romania) in the Bronze age and Hallstattian habitations
LUKA Krassimira, Ceramics from Middle Age Settlements in Bresta Locality near the Village of Altimir (Byala Slatina municipality, North-West Bulgaria)


Nr.IX, 2010

LUCA Adrian Sabin, Introduction
MERLINI Marco, Building archaeological museums as protagonists of Virtual reality
SUCIU Ioan Cosmin, DUMITRESCU-CHIOAR Florian, PĂRĂU Adrian Beniamin, The experience of Lucian Blaga University from Sibiu to deliver e-courses as a tool to build virtual museums
LUCA Adrian, DigiBruk. Digitization project of the Brukenthal National Museum journals
HRIB Roxana Dana, Museum pedagogy – a successful programme

Section II
NIKOLOVA Lolita, Towards the Accumulation of Wealth and Social Complexity in Prehistory
HAGHIGHAT Ali, SA’DODDIN Adel, Toteganism: towards the definition of a missing phase in Ancient Metaphisics
CIUTĂ Marius-Mihai, FLORESCU Titus Cristian, Preliminary considerations regarding Vinča anthropomorphic figurines discovered in archaeological site Limba- Oarda de Jos, Sectors: Bordane, Sesu` Orzii and Vărăria (Alba County)
COLTOFEAN Laura, Neolithic and Cooper age Signs – methodology of translations
SZTANCS Diana-Maria, BELDIMAN Corneliu, BUZEA Lucian Dan, Fiches typologiques de l’industrie osseuse de Roumanie. I. Préhistoire. 1. Idole / Pendeloque / Amulette anthropomorphe énéolithique en bois de cerf de Păuleni-Ciuc, dép. de Harghita
EL SUSI Georgeta, Unpublished data on the management of mammals in the settlement Petreşti culture from Moşna (Sibiu district)
FERENCZ Vasile Iosif, ROMAN Constantin Cristian, The Dacian fortress from Ardeu - research directions -
CIUTĂ Beatrice, Vitis vinifera specie used in libations and in daily life Apulum-Liber Pater Sanctuary (In Vino Veritas…)


Nr.X, 2011 [click pentru a descărca numărul integral]

TUDORIE Anamaria, Typologic catalogues and dictionaries for Starčevo-Criş pottery, (pag.7)
EL SUSI Georgeta, Analysis of faunal from Sublevel IIa (Vinča A2-3) at Miercurea Sibiului - Petriş (Sibiu county), (pag.17)
MERLINI Marco, Tărtăria: A ritual-grave to consecrate a novel ancestor in a Neolithic medium-scale community, (pag.47)
DARÓCZI Tibor-Tamás, Associations of archaeological finds in Middle Bronze Age centres of the Eastern Carpathian Basin - Aspects of power, (pag.113)
SAVA Victor, Archeologische befunde in dem Sighiştel Tal (Kreis Bihor), (pag.141)
SZTANCS Diana-Maria, BELDIMAN Corneliu, RUSU- BOLINDEŢ Viorica, BĂDESCU Alexandru, , Contribuţii la cunoaşterea industriei antice a materiilor dure animale din Dobrogea. Ace de os descoperite la Histria - Sectorul Basilica Extra Muros, (pag.157)
NIŢU Elena-Cristina, Review – The Prehistory of Banat (Editors-in-chief Nikola Tasić and Florin Draşovean), I. The Palaeolithic and Mesolithic (Edited by Florin Draşovean and Borislav Jovanović), EA The Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, 2011, (pag.185)
KACSO Carol, Horia Ciugudean, Sabin Adrian Luca, Adrian Georgescu, Review – Depozitul de bronzuri de la Dipşa, Bibliotheca Brukenthal V, Sibiu, 2006, (pag.197)


Nr.XI, 2012 [click pentru a descărca numărul integral]

LUCA Adrian Sabin, TUDORIE Anamaria, CIUTĂ Mihai Marius, Data concerning C164 feature from Turdaş-Luncă (Hunedoara county)
LUCA Adrian Sabin, TUDORIE Anamaria, Another early neolithicsite discovered in Alba county. the Starčevo-Criş settlement from Săliştea (Cioara, Romania)
EL SUSI Georgeta, New data on livestock and hunting in the settlement Vinča A3-B1(level IIb) at Miercurea Sibiului - Petriş, Sibiu county
NIŢU Maria Florina, Turdaş culture pottery from Turdaş-Luncă site. typological and morphological analysis. A case-study
EL SUSI Georgeta, Animal remains from the levels II/ III (Lumea Nouă) and III (Petreşti) from Miercurea Sibiului - Petriş (Sibiu county)
TEODORESCU Raluca-Maria, The archaeological complexes from Turdaş-Luncă (Hunedoara county) belonging to Coţofeni Culture, discovered during the rescue excavation in 2011
SZTANCS Diana-Maria, BELDIMAN Corneliu, Bronze Age shell beads discovered in Hunedoara county, Romania
NATEA Vasile Gheorghe, PALAGHIE Vasile, LUCA Adrian Sabin, La Tène discoveries in the settlement of Turdaş-Lună (Hunedoara County, Romania)
URDUZIA Claudia, Medieval pottery discovered at Turdaş-Luncă during the research of 2011


Nr.XII, 2013 [click pentru a descărca numărul integral]

LUCA Adrian Sabin, MARŢIŞ Florentina, TUDORIE Anamaria, LUCA Adrian, “The ritual consecration” of the first neolithic colonisation from Romania the pit holes sanctuary from Cristian I, Sibiu County Part III. The abandonment
HÁGÓ Attila Nándor, NÉMETI János, Archaeological researches at Pişcolt-Lutărie (the Satu-Mare County) 1986-1989
WHITLOW Raymond, KAVRUK Valerii, BUZEA Dan-Lucian, BRIEWIG Björn, Radiocarbon data from the Cucuteni-Ariuşd levels at Păuleni-Ciuc (Ciomortan) “Dâmbul Cetăţii”, Harghita County
CIUTĂ Marius-Mihai, Recovering the past. The case of Hercules Apulensis
CIUTĂ Beatrice, Archaeobotanical determination of several charred seeds and fruits recovered from a late medieval site (XVII-XVIII century)
LUCA Adrian Sabin: Sanda BĂCUEŢ CRIŞAN, Cultura Starčevo-Criş în Depresiunea Şimleului [The Starčevo-Criş culture in the Şimleului Basin], Editura Mega, Cluj-Napoca, 2008, 183 pages
LUCA Adrian Sabin: Sanda BĂCUEŢ CRIŞAN, Neoliticul şi eneoliticul timpuriu în depresiunea Şimleului [The Neolithic and Early Neolithic of the Şimleului Basin], in Bibliotheca Brukenthal, 23, 2008, Editura Altip, Sibiu, 340 pages
GUDEA Nicolae: Archaeological (9) and Methodological Corrections to dr. I. Bejinariu from Zalău County Museum


Nr.XIII, 2014 [click pentru a descărca numărul integral]

TUDORIE Anamaria, Some considerations regarding the ornamentation of Starčevo-Criş pottery from Cristian I (Sibiu County)
EL SUSI Georgeta, A survey on faunal remains from Cristian I (Sibiu County)
LAZAROVICI Gheorghe, LUCA Sabin Adrian, NATEA Gheorghe, SUCIU Cosmin, CĂSTĂIAN Mihai, Turdaş, C Sector, reconstruction of feature or ST 29 based on ethno-archeological studies
SAVA Victor, Early copper artifacts in the area of the Lower Mureş and Crişul Alb valleys
WHITLOW Raymond, KAVRUK Valerii, BUZEA Dan-Lucian, BRIEWIG Björn, Geographic Information Systems (GIS) methods for landscape research at Păuleni-Ciuc “Dâmbul Cetăţii” (jud. Harghita)
SICOE Gabriel, Einige Mithras-reliefs aus dem Nationalen Brukenthal Museum im lichte neuer ikonographischen erkenntnisse


Nr.XIV, 2015 [click pentru a descărca numărul integral]

NIŢU Elena-Cristina, MARCUŢI Florentina, LUCA Adrian Sabin, Techno-typolpgical and Functional Considerations Concernig the Chipped Stones Materials from Cristian I Settlement (Early Neolithic – Starčevo-Criş I)
LAZAROVICI Gheorghe, About the Symbolism of Fire in Neolithic
CIUTĂ Marius-Mihai, CIUTĂ Elena-beatrice, New Considerations about Neolithic Development Habitation in the Archeologocal Site Limba-Oarda de Jos (Alba Country)
HÁGÓ Nándor Attila, MOLNÁR Zsolt, A Late Neolithic Pit from Carei-Bobald-Tumul (Bobald VII), Satu-Mare County, Romania
LUCA Adrian Sabin, LUCA Adrian, Prehistoric Signs and Symbols in Transylvania (3). "Prometheus" Before Prometheus. The Neoltithic and Aeneolithic Settlement from Tărtăria-Gura Luncii (Alba County)
BUZEA Dan-Lucian, KOVÁCS Adela, Large-size Antrophorphic Statuettes Discovered at Păuleni-Ciuc "Dâmbul Cetăţii" (Harghita County), Cucuteni-Ariuşd Culture
BELDIMAN Corneliu, BUZEA Dan-Lucian, SZTANCS Diana-Maria, BRIEWIG Björn, Aeneolithic Beads Made of Fish Vertebra Discovered at Păuleni-Ciuc - "Dâmbul Cetăţii", Harghita County, Romania
SZTANCS Diana-Maria, BELDIMAN Corneliu, ILIE Costel, Symbolic Behavior and Artefacts in the Aeneolithc, Red Deer Antler Sceptre Discovered in South Moldova, Romania
SAVA Victor, The Coţofeni Settlement from Săvârşin "Cetăţuia", Arad County
MARŢIŞ Florentina, CÂMPEAN Simion, POPESCU Octavian, The Occurrence of the Raw Materials in the Transylvanian Prheistoic Lithic Industry
PLANTOS Cristinel, CIUTĂ Marius-Mihai, New Discovered Archeological Artifacts from Craiva "Piatra Craivii" Dacian Fortress (Cricău Commune, Alba County) I
• ROMAN Cristian-Constantin, Observations Concerning a Roman Bronze Import Discovered in the Dacian Fortress from Piatra Neamţ-"Bâtca Doamnei"


Nr.XV, 2016 [click pentru a descărca numărul integral]

LUCA Adrian Sabin, To Professor Nicolae Gudea at his 75th aniversary
LUCA Adrian Sabin, TUDORIE Anamaria, GEORGESCU Adrian, MARŢIŞ Florentina, LUCA Adrian, New Details about the Sanctuary belonging to the Third Phase of Starčevo-Criş Culture from Cristian III Site (Sibiu County)
LUCA Adrian Sabin, MARŢIŞ Florentina, Polished Stone Artefacts from Early Neolithic Settlement of Starčevo-Criş and Vinča Cultures
DARÓCZI Tibor-Tamás, MIERTOIU Marcel, Middle and Late Neolithic finds from Deva-Tăualaş)
PURECE I. Silviu, MUNTEANU Claudiu, The Ancient Coin Hoard from Tălmăcel, Sibiu County
OPRIŞ Ioan, Michael Csaki and the Commision of Historical Monuments
NANDRIŞ John, Recollections of Brâncuşi; Om Mare – A Great Man


Nr.XVI, 2017 [click pentru a descărca numărul integral]

TUDORIE Anamaria, New decorative motifs indentified on the Starčevo-Criş pottery from Cristian III (Sibiu County), (pag.7)
LUCA Adrian Sabin, PERIANU Florentin, CHIDEŞA Sergiu, Details regarding the archeological feature C23 from Turdaş-Luncă Site, Hunedoara County (II). The preventive excavations from 2011, (pag.21)
DOBRE Marin Laurenţiu, Underwater archaeology military shipwreck discovered in the Black Sea - Romania, (pag.61)
CÂRCIUMARU Minodora, CÂRCIUMARU Radu, An issue of the Middle Ages: the Moat and the Bulwark of the City of Târgovişte between history and patrimony, (pag.81)