Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

BHAUT - BIBLIOTHECA HISTORICA ET ARCHAEOLOGICA UNIVERSITATIS TIMISIENSIS

Revista ştiinţifică Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis (BHAUT) este o publicaţie anuală a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, care a apărut în anul 1997.
După înfiinţarea Centrului de Studii de Istorie şi Arheologie „Constantin Daicoviciu” al Universităţii de Vest din Timişoara, BHAUT a devenit publicaţia Centrului. De-a lungul anilor, activitatea ştiinţifică a Centrului s-a concretizat spre studierea unor domenii mai puţin cunoscute şi analizate până acum, cum ar fi: evenimente istorice marcante, istoria economică antică, relaţii interdisciplinare arheologie-informatică, istorie politico-militară etc.
Lucrările publicate în BHAUT reprezintă actele mai multor simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate anual la sediul nostru. Revista reuneşte în paginile sale specialişti din ţară şi din străinătate, fiind apreciată ca o revistă modernă prin structură şi informaţia documentară. Volumele sunt redactate în limbile română, germană, engleză şi franceză, în funcţie de opţiunea autorilor.

Website: https://csiatim.uvt.ro/NOU/BHAUT/ro/index.htmNr.I (1997)
Études sur la céramique romaine et daco-romaine de la Dacie et de la Mésie Inférieure

TEODOR Silvia, Römische Keramik aus der geto-dakischer Siedlung von Poiana (Kreis Galaţi), (pag.3)
POPILIAN G., Les centres de production céramique d`Olténie, (pag.7)
CĂTINAŞ Ana, La poterie estampillée de Potaissa, (pag.21)
BAUMANN H. V., La céramique utilitaire de IV-e siècle fabriquée par l`officina romana de Valea Morilor (Teliţa département de Tulcea), (pag.31)
BENEA Doina, Quelques observations sur la céramique de l`agglomération daco-romaine de Freidorf-Timişoara, (pag.55)
MICLE D., Un centre de poterie dans l`agglomération daco-romaine de Dragşina (département de Timiş), (pag.77)
Abbreviations and Images


Nr.II (2000)
Daci şi romani la începutul secolului al II-lea d.Hr. la Nordul Dunării

• Cuvânt înainte, (pag.5)
COSTEA Florea, Südostsiebenbürgen im vorßmischen Wehrsystem Dakiens, (pag.7)
SÎRBU Valeriu, BÎRCĂ Vitalie, Daci şi romani în sudul Buceagului (sec. I-III d.Chr.), (pag.29)
OPREANU Horaţiu Coriolan, The Roman Fort at Grădiştea Muncelului (Sarmizegetusa Regia). Its cronological and its Historical Meaning, (pag.79)
OPREANU Horaţiu Coriolan, The topography of the first dacian war of Trajan (a.d. 101-102) a new approach, (pag.97)
DAN Dana, Zalmoxis dans le papyrus de Toura (pap. Cair. 88747), (pag.107)
MOGA Vasile, Neue archaölogische Entdeckungen in der dakischen Festung von Craiva (Kreis Alba), (pag.113)
BENEA Doina, On the Praetorium toponyms in roman Dacia, (pag.117)
Abrevieri bibliografice, (pag.125)


Nr.III (2001)
Introducere în arheologia informatizată, Gheorghe Lazarovici, Dorel Micle

Table of contents
Abstract


Nr.IV (2001)
In memoriam Dumitru Tudor

• Cuvânt înainte, (pag.5)
BĂRBULESCU Mihai, Magiştri şi discipoli, (pag.7)
PETCULESCU Liviu, Dumitru Tudor-arheologul, (pag.9)
BENEA Doina, Dascălul şi mentorul, (pag.11)
GHERGHE Petre, Sucidava - un important sit arheologic cercetat de prof. Dumitru Tudor în Oltenia, (pag.13)
REGEP Simona, TIMOC Călin, Dumitru Tudor- Opera, (pag.21)

STUDII ŞI NOTE
BĂLĂNESCU Dana, Descoperiri monetare din cetatea dacică de la Divici (jud.Caraş-Severin), (pag.37)
SOMMER Sebastian C., Kastellvicus und Kastell- Modell für die Canabae legionis?, (pag.47)
PROTASE Dumitru, Geneza oraşelor în Dacia romană, (pag.71)
REGEP Simona, Noi descoperiri de opaiţe de tip Firmalampen la Tibiscum, (pag.81)
CRÎNGUŞ Mariana, Noi monumente sculpturale din zona Caransebeş, (pag.91)
TIMOC Călin, Despre dirijarea navigaţiei fluviale în zona Porţilor de Fier ale Dunării în epoca romană, (pag.97)
HURDUZEU Nicu, Educaţia în sud-vestul Daciei în timpul stăpânirii romane reflectată în descoperirile arheologice, (pag.117)
MICLE Dorel, Câteva observaţii privind descoperirile de „terra sigillata” în aşezările rurale din Dacia de sud-vest, (pag.129)
BENEA Doina, Dacia pe Tabula Peutingeriana, (pag.135)
Abrevieri bibliografice, (pag.149)


Nr.V (2002)
Vilaietul Timişoarei (450 de ani de întemeiere a paşalâcului) 1552-2002

• Cuvânt înainte, (pag.5)
IAMBOR Petru, Cucerirea Banatului de către turci şi transformarea lui în paşalâc (1552), (pag.7)
POP Aurel Ion, Judecăţi după „dreptul Ţării Româneşti” în Banat în jurul anului 1500, (pag.27)
ŢEICU Dumitru, Monastères orthodoxes médièvaux de Banat, (pag.35)
HAŢEGAN Ioan, Beilerbei de Timişoara. Contribuţii la cronologia beilerbeilor timişoreni, (pag.45)
RĂDULESCU Alexandru, Istorie şi demografie în Banatul otoman (1552-1716) - realităţi şi ipoteze, (pag.53)
SĂCARĂ Nicolae, BAN Florin, Consideraţii administrativ-fiscale cu privire la perioada ocupaţiei otomane în Banat, (pag.93)
CIOBANU Tiberiu, Lupta bănăţenilor împotriva dominaţiei otomane în vremea lui Mihai Viteazul, (pag.117)
TOMONI Dumitru, Cetatea Făgetului în timpul stăpânirii otomane, (pag.129)
HAŢEGAN Ioan, NEGRESCU Marlen, Timişoara în anul 1663, după descrierea lui Henrik Ottendorf, (pag.141)
TĂNASE Daniela, Cronica expediţiei „Banatul otoman (1552-1716). Pagini de istorie”, (pag.155)
HAŢEGAN Ioan, Glosar de termeni, (pag.163)


Nr.VI (2004)
Studia Historica et Arhaeologica in Honorem Magistrae Doina Benea

In Honorem, (pag.I)
Tabula Glaturatoria, (pag.VII)
Curriculum Vitae Professoris Doinae Beneae, (pag.XI)
Lista lucrărilor ştiinţifice, (pag.XV)

ARTICOLE ŞI STUDII
Lista abrevierilor, (pag.7)
ALICU Dorin, Monumente de piatră de la Micia în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, (pag.9)
ARDEVAN Radu, Nochmals über Interfecti a Latronibus in Dakien, (pag.21)
BĂRBULESCU Cornelia, BĂRBULESCU Mihai, Poarta principală a basilicii castrului de la Potaissa, (pag.27)
BÂRCĂ Vitalie, Câteva observaţii cu privire la tezaurele şi depozitele sarmatice timpurii (sec. II-I a.Chr.) din spaţiul dintre Don şi Prut, (pag.35)
BUORA Maurizio, Aquileia e la Dacia al tempo di Traiano, (pag.65)
CATINAS Ana, Las importations céramiques de l'Ouest de l'empire romain à Potaissa et leur influence sur les ateliers locaux, (pag.83)
COCIŞ Sorin, MARINOIU Vasile, Dragonesque Brooches, (pag.99)
CRÂNGUŞ Mariana, Considerations regarding the two register inscriptions from Tibiscum, (pag.103)
DIACONESCU Alexandru, Romanizarea Daciei; un capitol de istorie a mentalităţilor abordat dintr-o perspectivă arheologică, (pag.111)
DYCZEK Piotr, Pottery from the valetudinarium at Novae, (pag.147)
FERARU Remus, Calendare în cetăţile greceşti milesiene din Pontul Stâng, (pag.157)
ALFÖLDY-GĂZDAC Àgnes, GĂZDAC Cristian, Consideraţii asupra emisiunilor „Provincia Dacia” şi rolul lor în aprovizionarea cu monedă la Dunărea de Jos (246-257 d.Chr.), (pag.167)
GLODARIU Ioan, Amplasarea fortificaţiilor în sud-vestul regatului dac, (pag.183)
GUDEA Nicolae, Despre fibule romane cu corpul în formă de svastică şi capetele braţelor în formă de cap de cal, (pag.189)
HICA Ioana, Aspecte ale dezvoltării meşteşugurilor în secolele III-VI d.Chr.: reutilizări, transformări, reparaţii, (pag.195)
HURDUZEU Nicolae, Consideraţii privind viaţa morală a geto-dacilor reflectată în mărturiile literare din Dacia preromană, (pag.211)
IONIŢĂ Ion, Masivul Carpatic - un reper geografic de rezonanţă în istoria Europei (mileniul I d. Hr.), (pag.217)
MARE Mircea, Cercetări arheologice în aşezări rurale din mileniul I d.Hr. efectuate în perimetrul municipiului Timişoara, (pag.231)
ŢEPOSU-MARINESCU Lucia, Sull'iconografia di Traiano, (pag.237)
MATEI Alexandru, Elemente de fortificaţie romane - val şi şanţ de apărare - descoperite în barbaricum la Supurul de Sus (jud. Satu Mare). O posibilă frontieră a provinciei Dacia în timpul împăratului Traian?, (pag.253)
MILOŠEVIĆ Gordana, Structure with crypt and masonry tomb at Karataś near Kladovo, (pag.261)
MOGA Vasile, Les antéfixes découvertes dans le camp d'Apulum, (pag.275)
NEGRU Mircea, Some considerations about a Roman mirror from the collection of the Bucharest City Museum, (pag.279)
OPREANU Coriolan, Contribuţie la cronologia epocii imperiale romane târzii în România, (pag.283)
PISO Ioan, Le dieu Yarhibol a Sarmizegetusa, (pag.299)
PRIBAC Sorin, PRIBAC Marinela, Collegia din Dacia şi semnificaţia lor ca elemente ale coeziunii sociale, (pag.305)
PROTASE Dumitru, Romanizarea şi creştinismul - componente de bază ale continuităţii etno-culturale în spaţiul daco-roman, (pag.313)
RUSU-BOLINDEŢ Viorica, Câteva aspecte legate de activitatea atelierelor ceramice de la Napoca, (pag.321)
SOMMER Sebastian, Kastellvicus Ruffenhofen - Aufbau und Struktur einer Marketendersiedlung am raetischen Limes, (pag.345)
SUCEVEANU Alexandru, A doua fondare a Histriei, (pag.361)
ŞTEFĂNESCU Atalia, Deus Commagenus, a new deity in the pantheon of Roman Dacia?, (pag.373)
TIMOC Călin, Primele locuinţe civile de la Tibiscum, (pag.379)
VLASCICI Regep Simona, Consideraţii asupra importului de opaiţe cu ştampilă din Pannonia, (pag.385)


Nr.VII (2006)
Simpozionul internaţional daci şi romani. 1900 de ani de la integrarea Daciei în Imperiul Roman (Timişoara 24-26 martie 2006)

Cuvânt înainte, (pag.5)
Abrevieri, (pag.7)

ALOCUŢIUNI
VULPE Alexandru, Migraţii. Modelul est-vest, (pag.11)
BĂRBULESCU Mihai, Noi şi antichitatea clasică, (pag.20)
Simpozionul Internaţional Daci şi Romani. 1900 de ani de la integrarea Daciei în Imperiul Roman, (pag.32)

RĂZBOAIELE DACO-ROMANE
DUŠANIĆ Slobodan, The Arval Vows of AD 101 and 105 and Trajan’s Dacian Wars, (pag.36)
BONDOC Dorel, Northern Danubian Bridge-Heads from Oltenia, from the first War of the Emperor Traian against the Dacians (101-102 A.D.), (pag.43)
MUSCALU Bogdan, Dacia şi Pannonia Inferior în cadrul evenimentelor din anii 107/108, (pag.50)
MATEI-POPESCU Florian, ŢENTEA Ovidiu, Trupele auxiliare din Germania Inferior şi războaiele dacice ale împăratului Traian, (pag.56)
TIMOC Călin, Die Friedensbotschaften der Daker an Kaiser Trajan zur Zeit der dako-römischen Kriege, (pag.66)
BENEA Doina, Direcţii romane de atac dinspre vest asupra regatului Dacic, (pag.75)
MATEI V. Alexandru, Biharea a fost iniţial un castru roman?, (pag.90)

DACIA ÎN TIMPUL LUI TRAIAN
ARDEVAN Radu, Pier Giuseppe Michelotto despre Traian la 1994, (pag.113)
BĂRBULESCU Mihai, Un „semicentenar al Daciei” în anii 157-158?, (pag.126)
PROTASE Dumitru, Împăratul Traian în viziunea lui Plinius cel Tânăr şi Cassius Dio, (pag.136)
STÂNGĂ Ion, Din nou despre podul lui Traian şi relaţia lui cu castrul Drobeta, (pag.141)
BALACI Cătălin, BALACI Crânguş Mariana, Cu privire la începutul urbanizării în Dacia romană, (pag.147)
ŞTEFĂNESCU Atalia, The Dinasty of the Antonins and the Religion of the Soldiers in Roman Dacia, (pag.154)
HADIJI Maria, Aspecte ale vieţii religioase din Dacia în epoca lui Traian, (pag.159)
TRĂILĂ Marinela, La céramique de type terra sigillata de Tibiscum durant le règne de Trajan, (pag.170)
REGEP-VLASCICI Simona, Opaiţe cu cioc triunghiular şi volute în Dacia romană, (pag.176)
RUSU-BOLINDEŢ Viorica, Reprezentări ale triumfului lui Traian asupra dacilor pe ceramica terra sigillata, (pag.184)
ZAHARIADE Mihail, NEGRU Mircea, BĂDESCU Alexandru, AVRAM Romeo, Ceramica romană descoperită în castrul de la Drajna de Sus (campania arheologică din anul 1992), (pag.207)
PĂDUREAN D. Eugen, Depozitul de unelte şi arme de la Neudorf - Pârâul Roşia, judeţul Arad, (pag.219)
PETKOVIĆ Žarko, The Municipium D(robeta?) and an Inscription found at Aquae (Prahovo), (pag.234)

VARIA
PRIBAC Sorin, Socio-antropologia în analiza fenomenului religios antic. Delimitări conceptuale şi de metodă, (pag.237)


Nr.VIII (2007)
Meşteşuguri şi artizani în Dacia Romană

Cuvânt înainte, (pag.3)
Abrevieri, (pag.7)
Programul simpozionului, (pag.9)
PROTASE Dumitru, The Autochthonous Dislocations and their Effects upon the Romanization Process in Dacia, (pag.13)

STUDII ŞI NOTE
ŞTEFĂNESCU Atalia, Habitatul în provincia Dacia (oraşe, pagi, sate, vici militares), (pag.23)
BENEA Doina, Consideraţii privind cercetările arheologice referitoare la meşteşugurile din provincia Dacia, (pag.35)

EXPLOATAREA RESURSELOR SUBSOLULUI
CRÂNGUŞ-BALACI Mariana, Despre prezenţa caietelor de modele în Dacia romană, (pag.69)
FERARU Mihai Remus, Noi contribuţii la studiul cadranelor solare descoperite în cetăţile greceşti din Dobrogea, (pag.77)
BENEA Doina, Cu privire la organizarea exploatării sării în Dacia Romană, (pag.91)

MEŞTEŞUGURI ŞI ARTIZANI
BENEA Doina, Die Bleiverarbeitung in der Römischen Provinz Dakien, (pag.115)
CĂTINAŞ Ana, Olarii de la Potaissa şi produsele lor ceramice, (pag.123)
PÂSLARU Mariana, Tipare din atelierele ceramice de la Potaissa, (pag.151)
REGEP-VLASCICI Simona, MUSCALU Bogdan, Opaiţe dreptunghiulare cu ansa în formă de vultur descoperite la Tibiscum, (pag.159)
TIMOC Călin, Prelucrarea osului şi cornului în provincia Dacia, (pag.171)
ALEXANDRESCU Cristina-Georgeta, Aspecte ale vieţii cotidiene în epoca romană la nordul Dunării cu specială privire asupra pielăriei şi textilelor: o potenţială direcţie de cercetare, (pag.189)
VASINCA Hadiji Maria, Prelucrarea pietrelor semipreţioase în Dacia romană, (pag.201)

IMPORT-EXPORT-NEGUSTORI
ŢENTEA Ovidiu, Depozite de amfore sau instalaţii militare?, (pag.207)
ŢUNDREA Trăilă Marinela, Importuri de terra sigillata de la Westerndorf la Tibiscum/Jupa. Clădirea I (atelierul de sticlă), (pag.219)
BALACI Cătălin, BALACI Crânguş Mariana, Relaţii comerciale ale anticului Tibiscum cu provinciile Imperiului roman (I). Opaiţele, (pag.225)
DINULESCU Paul, Piese de echipament militar descoperite în villa rustică de la Gârla Mare, (pag.231)
POPESCU Matei Florian, Despre originea negustorilor din provincia Dacia pe baza analizei surselor epigrafice. Stadiul problemei, (pag.235)

VARIA
învăţământul arheologic la Timişoara, (pag.249)

RECENZII
TIMOC Călin, Ángel Morillo & Joaquin Aurrecoechea (edit.), The Roman Army in Hispania, (pag.269)


Nr.IX (2008)
Dacia în sistemul socio-economic roman. Cu privire la atelierele meşteşugăreşti locale

Cuvânt înainte, (pag.5)
Abrevieri, (pag.7)

CAPITOLUL I. MINERITUL, METALURGIA ŞI PRELUCRAREA METALELOR
BENEA Doina, Metalurgia şi prelucrarea fierului în Dacia, (pag.11)
TIMOC Călin, Mineritul aurifer în Dacia Romană, (pag.96)
BENEA Doina, Ateliere de prelucrare a bronzului, argintului şi aurului în Dacia Romană, (pag.107)
ŞTEFĂNESCU-ONIŢIU Atalia, Statuetele de bronz. Ateliere şi producţie locală, (pag.180)
ŞTEFĂNESCU-ONIŢIU Atalia, Vasele de bronz din Dacia Romană. Între import şi producţie locală, (pag.214)
BENEA Doina, Officinae plumbariae în provincia Dacia, (pag.229)

CAPITOLUL II. PRELUCRAREA OSULUI ŞI CORNULUI
TIMOC Călin, Producţia de obiecte din os şi corn din Dacia Romană, (pag.256)

CAPITOLUL III. PRELUCRAREA PIETREI
BALACI Crânguş Mariana, Atelierul de pietrărie de la Porolissum, (pag.285)

CAPITOLUL IV. PRODUCŢIA DE OPAIŢE DIN PROVINCIA DACIA
BENEA Doina, Ateliere locale de opaiţe în provincia Dacia, (pag.301)
REGEP-VLASCICI Simona, Opaiţele de seu din Dacia Romană. Producţie locală, (pag.341)
REGEP-VLASCICI Simona, Producţia locală de opaiţe de fier din Dacia Romană, (pag.353)

CAPITOLUL V. PRODUCŢIA DE TERACOTE
ŞTEFĂNESCU-ONIŢIU Atalia, Producţia locală de statuete de teracotă în Dacia Romană, (pag.362)

CAPITOLUL VI. OFICINE MILITARE
BENEA Doina, Ateliere militare în Dacia Romană (106-271), (pag.376)

CAPITOLUL VII. CONSIDERAŢII SOCIO-ANTROPOLOGICE PRIVIND VIAŢA ECONOMICĂ
ŞTEFĂNESCU-ONIŢIU Atalia, Populaţia implicată în producţia meşteşugărească, (pag.389)
BENEA Doina, Dacia în sistemul economic roman, (pag.410)
Anexe, (pag.459)


Nr.X (2008)
Studii de istorie economică a Daciei romane

Argument, (pag.5)
PROTASE Dumitru, In memoriam Constantin Daicoviciu, (pag.7)
BĂRBULESCU Mihai, In memoriam Mihail Macrea, (pag.11)
POP Constantin, In memoriam Nicolae Lascu, (pag.14)
BENEA Doina, TIMOC Călin, In memoriam Dumitru Tudor, (pag.18)
Programul simpozionului, (pag.21)

I. VIAŢA ECONOMICĂ ÎN DACIA
STÂNGĂ Ion, Consideraţii privind locuirea rurală în Oltenia romană (secolele II-III p.Ch), (pag.27)
CRÂNGUŞ Balaci Mariana, Producţia civilă de materiale tegulare din Dacia, (pag.39)
ŞTEFĂNESCU-ONIŢIU Atalia, Câteva consideraţii privind producţia locală a paterelor de ceramică, (pag.73)
REGEP-VLASCICI Simona, Sigillia pentru decorarea ceramicii din provincia Dacia, (pag.88)
BUNOIU Victor, Atelierul ceramic din vicus-ul militar de la Acidava-Enoşeşti. Producţia locală de terra sigillata, (pag.105)
LALESCU Iulian, Un cuptor de reducere a minereului de fier de la Mehadia, (pag.117)
FLUTUR Alexandru, Legio IIII Flavia Felix la Berzobis. Aspecte economice, (pag.120)
TIMOC Călin, Consideraţii arheologice asupra unor activităţi meşteşugăreşti în castrele auxiliare ale Daciei romane, (pag.125)
BENEA Doina, Accesorii vestimentare. Mărgelele (I). Între import şi producţie internă, (pag.134)
BĂEŞTEAN Gică, Tehnici de aprovizionare/distribuţie cu apă în Dacia romană, (pag.167)

II. IMPORT, EXPORT, CIRCULAŢIE MONETARĂ
TRĂILĂ Marinela, Terra sigillata de la Tibiscum - importuri de la Ianvarivs I şi Reginvs I de la Rheinzabern, (pag.197)
BALACI Cătălin, Relaţiile comerciale ale anticului Tibiscum cu provinciile Imperiului Roman (II). Amforele, (pag.213)
DINULESCU Paul, Piese de echipament militar descoperite în castrul de la Mehadia, (pag.233)
ARDEVAN Radu, PĂDUREANU Eugen, Noi descoperiri de monede romane târzii în bazinul Mureşului, (pag.238)

III. REUTILIZAREA DE MONUMENTE ÎN ARHITECTURA DACIEI ROMANE
PROTASE Dumitru, Comentarii privind refolosirea monumentelor funerare romane în zidurile castrelor auxiliare din Dacia, (pag.249)
HICA Ioana, Tipuri de construcţie ale mormintelor în necropola de sud-est a municipiului Napoca, (pag.255)

IV. RECENZII
BENEA Doina, R.Ardevan, L.Zerbini, La Dacia Romana, Rubbertino, 2007, 270 p., (pag.275)

Abrevieri, (pag.281)


Nr.XI (2009) [nu există articole online]
Studii privind istoria economică a Daciei Romane (II)

• Cuvânt înainte, (pag.3)
• Programul simpozionului, (pag.5)

I. PRODUCŢIA LOCALĂ ÎN PROVINCIA DACIA
BENEA Doina, Emailul în Dacia romană. Între import şi producţie locală, (pag.9)
BĂEŞTEAN Gica, Ateliere de sticlărie în Colonia Dacica Sarmizegetusa, (pag.29)
HAMAT Ana, Podoabe din sticlă în Dacia romană. Cu privire specială asupra pietrelor de inel din sticlă, (pag.47)
OTA Radu, BOUNEGRU George, Opaiţele din lut descoperite în aşezarea de tip canabae de la Apulum, (pag.65)
CRÂNGUŞ Balaci Mariana, REGEP Simona, Un fragment de tipar de medalion descoperit la Tibiscum- Jupa (jud.Caraş-Severin), (pag.109)
BUNOIU Victor, Atelierele de olărie din vicus-ul militar de la Bumbeşti-Jiu, (pag.117)

II. RELAŢIILE COMERCIALE INTERPROVINCIALE ŞI CU BARBARICUM
ARDEVAN Radu, Monedele greceşti de la Costeşti - O reconsiderare, (pag.125)
CRÂNGUŞ Balaci Mariana, BALACI Cătălin, Negustorii din provinciile romane de la Dunărea de Jos, (pag.133)
ONIŢIU Ştefănescu Atalia, Armata romană şi comerţul cu amfore în provincia Dacia, (pag.143)
ŢUNDREA Trăilă Marinela, Importuri de terra sigillata în sud-vestul Daciei de la meşterii Cerialis şi Comitialis de la Rheinzabern, (pag.159)
GINDELE Robert, Probleme legate de producţia ceramicii stampilate în bazinul Tisei Superioare, (pag.169)
VASINCA Hadiji Maria, Legăturile economice dintre provinciile Moesia Inferior şi Dacia reflectate în plan religios, (pag.183)

III. VARIA
MUSCALU Bogdan, Arme descoperite în mediul sarmatic dintre Tisa şi Dunăre, (pag.191)
DINULESCU Paul, Piese de echipament militar descoperite în villa rustica de la Gârla Mare (II), (pag.209)
• Abrevieri, (pag.215)


Nr.XII (2010)

Prima pagină
Cuvânt înainte, (pag.3)
In memoriam Alexandru V. Matei, (pag.5)
Programul simpozionului, (pag.7)
CEIA Valy, Vita rustica romana. Retorică şi realitate, (pag.9)
CRÂNGUŞ Balaci Mariana, Reprezentări de activităţi specifice mediului rural din Dacia şi provinciile dunărene şi balcanice, (pag.15)
REGEP Simona, TUTILĂ Oana, Aspecte ale cultivării viţei de vie în Dacia romană, (pag.27)
BENEA Doina, Organizarea păşunilor în Dacia romană şi importanţa lor pentru economia provinciei, (pag.45)
HADIJI Vasinca Maria, Creşterea animalelor în provincia Dacia reflectată de o serie de reprezentări şi descoperiri arheologice cu caracter cultic, (pag.75)
GOLBAN Florin, Sărbătoarea Parilia în izvoarele literare antice, (pag.83)
MUSCALU Bogdan, Creşterea animalelor la sarmaţii iazygi din arealul Dunăre-Tisa-Mureş, (pag.89)
BUNOIU Victor, Consideraţii privind vânătoarea în lumea romană. Cu privire specială la provincia Dacia, (pag.99)
BĂEŞTEAN Gica, BARBU Marius, Un atelier în care se prelucrau oase şi coarne descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.117)
OTA Radu, BOUNEGRU George, Dovezi ale practicării agriculturii şi a unor meşteşuguri conexe la Apulum, (pag.135)
DINULESCU Paul, Piese de armament militar roman din os, corn şi fildeş, (pag.145)
ŢUNDREA Marinela, Forme lise de vase de tip terra sigillata descoperite la Tibiscum, (pag.157)
ŞTEFĂNESCU-ONIŢIU Atalia, Câteva consideraţii privind prefectura colegiilor din Dacia romană, (pag.165)

VARIA
NISTORESCU Laurenţiu, O propunere de identificare a lui Rex Histrianorum, (pag.173)
ARDEVAN Radu, VARGA Rada, Descoperiri monetare antice la Războieni (jud.Alba), (pag.183)
BENEA Doina, Consideraţii privind organizarea cărămidăriei Legiunii a XIII-a Gemina de la Apulum, (pag.201)
BALACI Cătălin, Vicus-ul militar de la Drobeta. Propunere de dispunere în teren a aşezării civile, (pag.215)
HAMAT Ana, Gemele din Dacia romană între modă, economie şi religie, (pag.223)
TIMOC Călin, Mola manuaria de la Tibiscum, (pag.251)

RECENZII
TIMOC Călin, Nicolae Gudea, Aşezări rurale în Dacia romană (106-275 p.Chr.). Schiţă pentru o istorie a agriculturii şi satului daco-roman, (pag.263)
TIMOC Călin, Robert Gindele, Eszter Istvánovits, Die Römerzeitliche Siedlung von Csergersima-Petea, (pag.265)
Cronica activităţii ştiinţifice a Centrului de Studii de Istorie şi Arheologie „Constantin Daicoviciu” Timişoara, (pag.267)

Abrevieri, (pag.277)
Cuprins, (pag.281)


Nr.XIII (2011)

Prima pagină

I. RELAŢIILE INTERPROVINCIALE ROMANE LA DUNĂREA DE JOS
BENEA Doina, Cu privire la relaţiile militare interprovinciale dintre Dacia şi Moesia Superior în secolele II-III p.Chr., (pag.7)
ŞTEFĂNESCU-ONIŢIU Atalia, Aspecte privind relaţiile dintre provinciile Dacia şi Moesia Superior prin prisma evidenţelor epigrafice, (pag.27)
CRÂNGUŞ Balaci Mariana, Despre o posibilă cale de import de marmură în provincia Dacia, (pag.35)
ZUGRAVU Nelu, Comerţ, negustori şi misionari: câteva exemple, (pag.43)
HAMAT Ana, Influenţe elenistice în arta podoabelor din Dacia romană. Motivul „Nodul lui Hercule”, (pag.57)
DINULESCU Paul, Piese de echipament militar roman descoperite pe limesul danubian. Cu privire specială asupra provinciei Dacia şi a celor două Moesii, (pag.77)

II. ISTORIE ŞI ANTROPOLOGIE
ZAHARIADE Mihail, Castrul roman de la Berzovia, 1977. Cercetări arheologice în canabae şi în castrul roman, (pag.101)
BĂEŞTEAN Gica, Viaţa economică în Colonia Dacica Sarmizegetusa, (pag.125)
BOUNEGRU George, BOLOG Cosmin Adrian, Despre pandantivele de tip bulla descoperite la Apulum, (pag.135)
BĂRBAT Tutilă Oana, Venus Pudica de la Bumbeşti-Jiu, (pag.147)
BOLOG Cosmin Adrian, Two Funerary medallions discovered at the Roman necropolis at Apulum-Dealul Furcilor „Podei”, (pag.153)
REGEP Simona, MATEI Cosmin, Mic depozit monetar de argint descoperit în clădirea XI de la Tibiscum, (pag.163)
GOLBAN Florin, Un obicei uitat - Butucul de Crăciun, (pag.171)
ARDEVAN Radu, Colecţia arheologică a lui Michael Luister şi vestigiile de la Caşolţ, (pag.183)

RECENZII
TIMOC Călin, Alexandru I. Gudea, Soldatul roman în Dacia (106-275 p.Chr.). Studiu de arheozoologie privind creşterea animalelor şi regimul alimentar în armata romană, (pag.193)
BENEA Doina, Classica et Christiana, 5/1-2, 2010, (pag.197)
HAMAT Ana, George Bounegru, Radu Ciobanu, Radu Ota, Dan Anghel, Lux, util şi estetic la Apulum. Podoabe şi accesorii vestimentare. Catalog de expoziţie, (pag.203)

Abrevieri, (pag.207)
Cuprins