Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (83)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

BALCANIA

Anuarul Balcania, cu profil de arheologie, istorie antică, istorie medievală, istorie modernă, numismatică, artă, lingvistică, etnologie şi filologie, a fost un periodic ale cărui articole sunt redactate în limbile română, franceză şi germană. Apariţia anuarului Balcania a avut loc în anul 1938 şi a fost editat de nou înfiinţatul Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice, al cărui director a fost Victor Papacostea. Atât anuarul, cât şi institutul au o existenţă scurtă, de doar 7 ani, în cazul anuarului, respectiv 9 ani în cazul institutului. Ca urmare numărul de volume ale anuarului Balcania nu este numeros şi se limitează la 8, editate între 1938 şi 1945.
Balcania reuneşte în paginile sale studii de o înaltă calitate ştiinţifică aparţinând unor autori străini şi români de prestigiu, precum George Murnu, Sextil Puşcariu, Nicolae Drăganu, Theodor Capidan, Nicolae Bănescu, Alexe Procopovici, Sever Pop, Emil Petrovici, Nestor Camariano, Emil Condurachii, Hagop Djololian Siruni, Gheorghe Longinescu, Victor Papacostea, Dumitru Berciu, Andrei Oţetea, Ion-Radu Mircea, Constantin Moisil, Victor Tufescu, Ion Nestor, Alexandru Elian, P.P. Panaitescu, Radu Vulpe, M. Lascaris, N. Camariano, Cl. Tsurkas, Constantin Moisil, Grgore Florescu, Fr. Pall, V. Laurent, Ion Nestor, Gh. Ştefan, Téophile Sauciuc-Săveanu, Dumitru Tudor, Ion Barnea, Mircea Petrescu Dâmboviţa dar şi mulţi alţii.I, 1938 [descarcă numărul integral (13MB)]

• Avant-propos, (pag.III)
MURNU G., Les roumains de la Bulgarie médiévale, (pag.1)
PUŞCARIU Sextil, Ancienneté des établissements macédo-roumains, (pag.22)
DRĂGANU N., L`ancienneté et l`expansion du peuple roumain d`après la toponymie, l`nomastique et sa langue, (pag.25)
CAPIDAN Th., La romanité balkanique, (pag.47)
BĂNESCU N., Paradunavon-Paradunavis, (pag.55)
PROCOPOVICI Al., La romanité balkanique, (pag.59)
POP Sever, L`atlas linguistique de la Roumanie, (pag.70)
PETROVICI E., Les éléments slaves d`origine savante en roumain et les suffixes-annie,-enie, (pag.84)
dr. TZOVARU S., Une page macédo-roumaine concernant les débuts de la vaccination anti-variolique en Europe, (pag.88)
CHRISTU Vasile, Les bulgares oeuvre inédite de Zamfir Arbore, (pag.96)
JORDAN Al., Les relations culturelles entre les roumains et les slaves de Sud. Traces des voévodes roumains dans le folklore balkanique, (pag.148)
CAMARIANO Nestor, Contributions à la bibliographie des oeuvres de rigas velestinlis, (pag.211)
PAPACOSTA Victor, Esquisse sur les rapports entre la roumanie et l`Epire, (pag.230)
• Miscellanées, (pag.245)
• Comptes rendus, (pag.253)


II-III, 1939-1940 [descarcă numărul integral (23MB)]

CONDURACHI Em., Der umlauf der Österreichischen taler im Süden der Donau, (pag.1)
SIRUNI H.Dj., Monetele turceşti în ţările române, (pag.11)
SACERDOŢEANU A., Mouvements politiques et sociaux de la Péninsule Balkanique dans la seconde moitié du XI-e siècle, (pag.83)
SIRUNI H.Dj., Armenii în viaţa economică a ţărilor române, (pag.107)
LONGINESCU George D., „Feria”, (pag.199)
REGLEANU M., Zece documente turceşti din vremea lui Alexandru Ghica Vodă, (pag.319)
TRĂPCEA Teodor, Ţarul Ioan Nenada şi Gheorghe Crăciun, oameni negri, (pag.331)
CONSTANTIN G., Tagebuch des Schwedischen diplomatischen agenten Johann Mayer über seine reise durch die Moldau, (pag.343)
PAPACOSTEA Victor, Passioniştii în Bulgaria şi Muntenia, (pag.381)
VULCU Maria, Călători români la Muntele Athos în secolul al XIX-lea, (pag.403)
BERCIU D., Însemnări pentru preistoria Peninsulei Balcanice, (pag.435)


IV, 1941 [descarcă numărul integral (75MB)]

OŢETEA A., Tudor Vladimirescu, (pag.3)
BERZA M., La Mer Noire à la fin du Moyen Âge, (pag.409)
SACERDOŢEANU A., Arhivele de Stat din Balcani, (pag.437)
MIRCEA Ion-Radu, Ţara Românească şi închinarea raielii Brăila, (pag.451)
MOISIL Const., Michel C. Soutzo, (pag.479)
TUFESCU Victor, O măruntă populaţie balcanică în Banat: Craşovenii, (pag.503)
NESTOR Ion, Câteva rectificări, (pag.531)
PAPACOSTEA Victor, Amintirile unui contemporan despre personagiile din „Tragedia Moldovei”, (pag.543)


V, 1942 [descarcă numărul integral (79MB)]

ROMANESCU M., Contribuţii la cunoaşterea lui Tudor Vladimirescu, (pag.3)
ELIAN Al., Die byzantinischen Studien in Rumünien, (pag.33)
ELIAN Al., Contribuţia grecească la „Mărturisirea ortodoxă”, (pag.79)
PANAITESCU P.P., Învăţăturile lui Neagoe Basarab. Problema autenticităţii, (pag.137)
TRÂPCEA Th.N., Contribuţii la istoria Românilor din Peninsula Balcanică, (pag.207)
MIHORDEA V., Charles de Peyssonnel, (pag.365)
BELDICEANU N., Problema tratatelor Moldovei cu Poarta în lumina cronicei lui Pečevi, (pag.393)
TUFESCU V., Însemnări despre Dobrogea într`o corespondenţă de la 1850, (pag.499)
ROSENBAUM L., Evreii în scrierile lui Constantin Daponte, (pag.421)
SUCIU I.D., O lucrare asupra minelor bănăţene scrisă de un Macedo-Român, (pag.429)
TRÂPCEA Th.N., Din cronica rimată a lui Suzi Celebi, (pag.433)


VI, 1943 [descarcă numărul integral (29MB)]

AVANT-PROPOS
PAPACOSTEA Victor, La Peninsule Balkanique et le problème des études comparées, (pag.III)

GÉOGRAPHIE
MIHĂILESCU V., La „Balcania” centrale, (pag.1)

HISTOIRE
VULPE R., Gerania, Cranea, Ecrenè, (pag.14)
CONDURACHI Em., Les monnaies attiques dans les Balkans, (pag.30)
LAURENT V., Le thème byzantin de Serbie, (pag.35)
BĂNESCU N., Ethnographie et rôle militaire du thème de Bulgarie, (pag.48)
SIRUNI N.Dj., Batrakdar Moustafa Pacha et Manouk-Bey, „Prinde de Moldavie”, (pag.53)
DERSCA ALEXANDRESCU Maria Matilda, N.Iorga, historien de l`Emire Ottoman, (pag.101)
MOGA I., Les antécédents du traité de commerce de Passarowitz, (pag.123)
MIHORDEA V., Les frères Cantacuzène et le projet de rèvolte des chrétiens des Balkans, (pag.129)
LASCARIS M., La révolution grecque vue de Salonique, (pag.145)
BODIN D., Mouvelles informations sur les mouvements révolutionnaires roumains et „sclavons” de Craiova, Galatz et Braila de 1840-1843, (pag.169)
CAMARINO N., L`organisation et l`activité culturelle de la Compagnie des marchards grecs de Sibiu, (pag.201)
DRAGOMIR S., André Şaguna et Joseph Rajačić, (pag.242)

ART ET CULTURE
BERCIU D., Ein Problem aus der Frühgeschichte Südosteuropas, (pag.283)
IONESCU Gr., Byzance et l`architecture religieuse en Roumanie, (pag.307)
TSURKAS Cl., Les premières influences occidentales dans l`Orient orthodoxe, (pag.333)
SIMONESCU D., Le monastère de Cetătzuia (Iassy), foyer de culture de l`Orient orthodoxe, (pag.357)
ECONOMIDIS D.V., Die Frage der griechischen Linguistik in den rumänischen Fürstentümern, (pag.366)
CAMARIANO A., Le théâtre grec à Bucarest au début du XIX-e siècle, (pag.381)
REGLEANU M., Les premiers boursiers roumains à Athènes, (pag.417)

PHILOLOGIE ET FOLKLORE
DRĂGANU N., Anciennetè et expansion des Roumains d`après la toponymie, l`onomastique et la langue, (pag.423)
CARAMAN P., Les bases mystiques de l`anthroponymie, (pag.464)
PETROVICI E., Vestiges des parlers slaves remplacés par le roumain, (pag.498)

MISCELLANÉES
SACERDOŢEANU A., Encore un nom de lieu latin en Chalcidique, (pag.516)
GOLIMAS A., Les caimacams inconnus du prince Jean Mavrocordat et la date de son arivée a Jassy, (pag.518)
PAPACOSTEA Victor, Deux documents autographes de Moschopolis, (pag.520)

• Comptes rendus, (pag.525)
• Annexe, (pag.581)


VII, 1944 [descarcă numărul integral (49MB)]

1

HISTOIRE
MOISIL Constantin, Les tetradrachmes de Thasos et de la Macedoine I-ere et leur circulation en Dacie, (pag.3)
CONDURACHI Emil, Les tresors monetaires de la region carpatho-danubienne et leur importance pour l`histoire des roumains, (pag.23)
FLORESCO Gr., Le probleme de la premiere division de la Dacie, (pag.45)
CONDURACHI Em., Quelques aspects premedievaux de la circulation monetaire dans la region danubienne, (pag.56)
DRAGOMIR Silviu, La patrie primitive des roumains et ses frontierres historique, (pag.63)
FALL Fr., Un moment decisif de l`histoire de sud-est europeen: la croisade de Varna (1444), (pag.102)
CIOBANU Etienne, Informations sus l`histoire de la Valachie au XVI-e siecle dans une oeuvre hagiographique bulgare, (pag.121)
DRAGOMIR Silviu, La politique religieuse des habsbourg et les interventions russes au XVIII-e siecle, (pag.152)
• Comptes rendus, (pag.173)
• Notes bibliographiques, (pag.249)

2

HISTOIRE
LAURENT V., L`archevèque de Peć et le titre de patriarche après l`union de 1375, (pag.305)
PAPACOSTEA Victor, Date nouă despre viaţa şi opera lui Dionisie Fotino, (pag.311)
NESTOR Ion, Assises prèhistoriques de l`unité carpatho-balkanique, (pag.333)
ŞTEFAN Gh., Scytica. A prpopos d`un passage de l`Itinerarium Antonini 225,3, (pag.344)
CAMARIANO Nestor, La Chronique de la Morée sur les combats de Jean Assen avec les latins, (pag.349)
ALEXANDRESCU-DERSCA M.M., A propos d`un firman du sultan Mustafa III, (pag.363)

ART ET CULTURE
SAUCIUC-SĂVEANU Téophile, Une découverte d`orfèvrerie ancienne dans l`antique Callatis, (pag.392)
TUDOR D., Lampe chrétienne de Constantinople, (pag.399)
BARNEA I., Chapiteaux à promotes de béliers de la Scythie Mineure, (pag.408)
CIORĂNESCU Al., La tragédie «La Soltane» de Gabriel Bounin (1561) et ses sources, (pag.417)
CIOCAN R., La genèse du Psautier de Dosithée, (pag.428)
SIMONESCU Dan, Le livre grec en Roumanie, (pag.447)

PHILOLOGIE ET FOLKLORE
PETROVICI Emile, Les slaves en Grèce et en Dacie, (pag.465)
PETROVICI Emile, Vestiges des parlers slaves remplacés par le roumain, (pag.474)
MARINESCU C., Nicolae Iorga în lumina străinătăţii, (pag.488)
• Index, (pag.503)


VIII, 1945 [descarcă numărul integral (15MB)]

HISTOIRE
LAURENT V., Le patriarche d`Ochrida Athanase II et l`Eglise Romaine, (pag.3)
PALL Fr., Les relations de Basile Lupu avec l`Orient orthodoxe et particulièrement avec le Patriarcat de Constantinople, (pag.66)
GOSTYNSKI T., CIOCAN R., La famille de Dragosh en Pologne, (pag.141)
BELDICEANU Nădejde Nicoară, Les Roumains ont-ils partinpé à la bataille d`Ankara?, (pag.145)
CIOCAN R., Etienne Báthory et l`idée de croisade, (pag.154)
NĂSTUREL P., Scarlat Callimachi et le monastère de Saint Pantéléimon, (pag.179)
PAPACOSTEA Victor, La participation de l`écrivain albanais Vechilhardji à la révolution de 1827, (pag.187)

ART ET CULTURE
PETRESCU-DÂMBOVIŢA M., Nouvelles données concernant le néolithique carpatho-balkanique, (pag.192)
CONDURACHI Em., Une copie monétaire d'une sculpture attribuée à Lysippe, (pag.216)
CAMARIANO N., Le premier journal grec de Bucarest, (pag.221)

PHILOLOGIE
PETROVICI E., Vestiges des parlers slaves remplacés par le roumain, III, (pag.228)

• Comptes rendus, (pag.236)
• Notes bibliographiques, (pag.264-334)
• Chronique, (pag.335-336)
• Index, (pag.337)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://cimec.ro/Biblioteca-Digitala/Biblioteca.html, 2018