Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

BUCUREŞTI - MATERIALE DE ISTORIE ŞI MUZEOGRAFIE

Publicaţia Muzeul Municipiului Bucureşti înfiinţat la sfârşitul lunii iunie a anului 1921, printr-o Hotărâre a Consiliului Comunal Bucureşti, la propunerea primarului Gh. Gheorghian.
Website: https://www.muzeulbucurestiului.ro


Nr.I, 1964 [descarcă numărul integral (85MB)]

GEORGESCU Florian, Cuvînt introductiv, (pag.3)

I. STUDII ŞI MATERIALE DE ISTORIE
DEAC Augustin, Momente din începuturile mişcării muncitoreşti în oraşul Bucureşti, (pag.5)
GEORGESCU Titu, Influenţa luptelor muncitorimii din 1933 asupra dezvoltării presei revoluţionaire şi democratice îndrumate de P.C.R. din oraşul Bucureşti (1933-1944), (pag.23)
GEORGESCU Florian, Marele plan al oraşului Bucureşti, ridicat de maiorul Borroczyn între 1844-1846, (pag.39)
BERINDEI Dan, Frămîntări social-politice bucureştene în anii 1859-1862, (pag.81)
CEBUC Alexandru, Aspecte din viaţa unor mahalale bucureştene în perioada anilor 1900-1944, (pag.101)
DAICHE Petre, BENE Ana, Aspecte ale dezvoltării edilitar-urbanistice ale Capitalei între cele două războaie mondiale, (pag.119)
NĂSTUREL P. Ş., Cetatea Bucureşti în veacul al XV-lea, (pag.141)
CERNOVODEANU I. Paul, Consideraţii privitoare la organizarea administrativă a oraşului Bucureşti în sec. XVI-XVII, (pag.159)
COJOCARU V. Ioan, Materiale privind dezvoltarea industrială a oraşului Bucureşti în perioada Regulamentului Organic şi în anii premergători Unirii Principatelor (1821-1859), (pag.177)
VASILESCU Gh., Contribuţii la istoricul gărzii civice din Bucureşti, (pag.189)
TOŞA-TURDEANU Ana, Oraşul Bucureşti în cartografie pînă la sfîrşitul secolului al XIX-lea, (pag.203)
PANAIT I. P., Contribuţii arheologice la cunoaşterea satului în sec. XV pe teritoriul de azi al Bucureştilor, (pag.219)
VĂTĂMANU N., Asistenţa sanitară în oraşul Bucureşti în veacurile al XVI-lea şi al XVII-lea, (pag.229)

II. ARTICOLE DE MUZEOGRAFIE
IONESCU Matei, O nouă unitate a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti: Muzeul Pompierilor din Foişorul de Foc, (pag.241)
IACOBOVICI C., Jetoane şi fise din trecutul oraşului Bucureşti, (pag.249)
ASTANCĂI Gh., Obiecte de preţ din Colecţia „Maria şi Dr. George Severeanu” (statuete de lut ars Thanagra; Colierul de pietre gravate; Sabia lui Gabriel Bethlen, (pag.267)
PANTELIMON Georgeta, O metodă de restaurare a obiectelor antice din bronz, (pag.289)
CEBUC Al., PANAIT Ioana, Rolul cultural-educativ al expoziţiilor volante organizate de Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, (pag.299)
IONESCU Victoria, Albumul „Contimporani” de N. Petrescu-Găină, (pag.303)
ANGHELOVICI Elisabeta, Cărţi rare din biblioteca Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, (pag.311)
IONESCU Stefan, O scrisoare inedită a poetului Al. Macedonski, (pag.321)

III. NOTE ŞI COMUNICĂRI
CEBUC Alexandru, Aspecte din dezvoltarea transportului de călători în Bucureşti în anii puterii populare, (pag.327)
CINCEA P., Condiţiile de muncă în serviciile Primăriei oraşului Bucureşti (1880-1900), (pag.333)
STOICESCU N., Vechi monumente bucureştene (I. Casa Mavrocordaţilor de la Foişor; II. Hanul Constantin Vodă), (pag.341)
ALEXANDRESCU-DERSCA M. M., Contribuţii privind duma lui Caragea (1813-1814) în Bucureşti, (pag.355)
CRISTACHE-PANAIT Ioana, Consideraţii documentare asupra asistenţei bolilor nervoase în Bucureşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.367)
ZGIBEA-TURCU Mioara, Aspecte ale învăţămîntului bucureştean pînă la mijlocul secolului al XVIII-lea, (pag.375)
FLORESCU D. George, Vechile case Mihălescu din mahalaua Antimului, (pag.383)
VĂTĂMANU N. Dr., Un meşter sticlar din Boemia la Curtea domnească din Bucureşti (1698), (pag.391)
POTRA George, Ştiri despre „Hanul Galben” din mahalaua Filantropiei, (pag.395)

IV. RECENZII
GHINEA Nicolae, Documente privind istoria oraşului Bucureşti (apărut în cadrul Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, 1961), (pag.401)
PANAIT Cristache Ioana, CERNOVODEANU I. P., Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Buc., Ed. Acad. R.P.R., 1961, (pag.404)


Nr.II, 1965 [descarcă numărul integral (42MB)]

I. STUDII
LEAHU Valeriu, Consideraţii cu privire la faza a doua a culturii Tei, în lumina noilor săpături arheologice de la Băneasa, (pag.3)
OLTEANU Ştefan, Geneza oraşului Bucureşti în lumina cercetărilor recente, (pag.17)
ŞTEFĂNESCU Liviu, Aspecte ale vieţii sociale în oraşul Bucureşti în perioada de trecere spre capitalism, (pag.31)
GEORGESCU Florian, Dezvoltarea edilitar-urbanistică a oraşului Bucureşti în timpul revoluţiei din 1848, (pag.37)
NETEA Vasile, Studiul istoriei romînilor la Universitatea din Bucureşti (1864-1964), (pag.77)
CEBUC Alexandru, Contribuţii la istoricul iluminatului din Capitală pînă în anul 1900, (pag.91)
HUREZEANU D., FELEA I., Ideile Internaţionalei I în România, (pag.115)
PETRIC Aron, Insurecţia armată antifascistă din august 1944 organizată şi condusă de Partidul Comunist din Romînia, (pag.123)
DALCHE Petre, Noi construcţii în Capitala patriei, (pag.143)

II. ARTICOLE DE MUZEOGRAFIE
UNGUREANU Nicolae, Activitatea ştiinţifică şi cultural-educativă de masă a instituţiilor muzeale, în atenţia sporită a cercetătorilor specialişti, (pag.163)
IONESCU Ştefan, Fr. Mistral către V. Alecsandri. Scrisori inedite din colecţiile M.J.B., (pag.169)
BENE Ana, Expoziţia „Oraşul Bucureşti la a XX-a aniversare a eliberării patriei”, organizată de Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, (pag.177)
CÎRSTEA Dorina, Pe marginea unei expoziţii temporare, (pag.183)

III. COMUNICĂRI - NOTE - RECENZII
SIRUNI Dj. H., PANAIT I. P., Tezaurul de la Gîşteşti şi unele probleme privind circulaţia accelei pe teritoriul oraşului Bucureşti şi în împrejurimi, (pag.189)
CERNOVODEANU Paul I., O ştire nouă privitoare la epidemia de ciumă din Bucureşti la 1792, (pag.205)
CRISTACHE-PANAIT Ioana, Funcţionarea spitalului Pantelimon în prima jumătate a sec. XIX, (pag.209)
VĂTĂMANU Nicolae, Ştiri mărunte despre Bucureştii veacului al XIX-lea, (pag.215)
GEORGESCU Florin, Date noi privitoare la hiografia maiorului Borroczyn, (pag.223)
BERINDEI Dan, Bucureştii anului 1906 şi ai răscoalei din 1907, (pag.231)
MAKSUTOVICI Gelcu, Din activitatea pentru răspîndirea cunoştinţelor ştiinţifice şi culturale în rîndul populaţiei bucureştene între anii 1949-1964, (pag.247)
BOROŞ Floriana, LEAHU Valeriu, Revista Muzeelor, nr. I, 1964, (pag.267)


Nr.III, 1965 [descarcă numărul integral (40MB)]

I. STUDII
CONSTANTINIU Margareta, PANAIT I. Panait, Cercetarea feudalismului timpuriu pe teritoriul oraşului Bucureşti, (pag.3)
CERNOVODEANU Paul, VĂTĂMANU Nicolae, Consideraţii asupra „calicilor" bucureşteni în veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea. Cîteva identificări topografice legate de aşezările lor, (pag.25)
ŞERBAN Constantin, Manufactura de basmale (testemeluri) de la Mărcuţa (1800-1822), (pag.43)
GEORGESCU Florian, Aspecte privind împărţirea administrativă şi evoluţia demografică din Bucureştii anilor 1831-1848, (pag.53)
IONESCU Ştelan, Locuri şi oameni din Bucureşti reflectaţi în literatura de la mijlocul secolului al XIX-lea, (pag.89)
IONAŞCU Ion, Condiţiile edificării palatului „Academiei” (Universităţii) din Bucureşti în anii 1857-1864, (pag.105)
IACOŞ Ion, Mişcarea grevistă din Bucureşti în anii 1910-1914, (pag.119)
GEORGESCU Titu, Bucureşti în perioada luptei împotriva pericolului fascist şi a dictaturii militare fasciste (1933-1944), (pag.139)

lI. ARTICOLE DE MUZEOGRAFIE
DAICHE Petre, Lupta clasei muncitoare bucureştene oglindită în sălile Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, (pag.159)
CEBUC Florica, Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti – documentar preţios în sporirea eficienţei lecţiilor în şcoală, (pag.171)
SAVIN Margareta, Tipuri bucureştene în grafica lui Constantin Jiquidi, (pag.177)
BENE Ana, Şedinţa festivă de referate ştiinţifice organizată de Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti în cinstea celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist, (pag.183)
COJOCĂRESCU Maria, O preocupare permanentă a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti: sporirea patrimoniului muzeistic, (pag.189)

III. COMUNICĂRI - NOTE - RECENZII
ŞTEFĂNESCU Liviu, Sfărîmarea pietrelor de hotar, o formă a luptei antifeudale în oraşul Bucureşti, (pag.193)
CIACHIR Nicolae, Unele aspecte privind oraşul Bucureşti în timpul războiului Crimeii (1853-1856), (pag.195)
VELESCU Oliver, O veche medalie romînească: „Reedificarea Mitropoliei din Bucureşti, 1858”, (pag.205)
VASILESCU Gheorghe, Cura de ape minerale în Bucureştii veacului al XIX-lea, (pag.211)
SĂVESCU Getta, Henry Barbusse la Bucureşti, (pag.217)
CEBUC Alexandru, Aspecte ale dezvoltării industriei bucureştene în cei 20 de ani de la eliberarea patriei, (pag.223)
ŞTIRBU Constanta, Viaţa culturală a oraşului Bucureşti văzută de oaspeţi de peste hotare, (pag.249)
CONSTANTINESCU Ioana, CERNOVODEANU Paul, Dan Berindei: „Oraşul Bucureşti, reşedinţă şi capitală a Ţării Romîneşti”, (pag.267)


Nr.IV, 1966 [descarcă numărul integral (67MB)]

I. STUDII ŞI MATERIALE DE ISTORIE
CERNOVODEANU I. P., VĂTĂMANU N., Consideraţii privitoare la peceţile oraşului Bucureşti în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, (pag.3)
CRONŢ Gheorghe, Începuturile Academiei Domneşti din Bucureşti, (pag.15)
PALL Francisc, Date noi despre istoria Bucureştilor la mijlocul sec. al XVIII-lea, (pag.25)
GEORGESCU Florian, Probleme de urbanism şi sistematizare în Bucureşti în anii 1831-1848, (pag.35)
IONESCU Ştefan, Oraşul Bucureşti în timpul domniei lui N. Mavrogheni (1786-1789), (pag.69)
GEORGESCU Florian, Realizări edilitare în Bucureştii anilor 1831-1848, (pag.87)
VÎRTOSU Emil, Bucureştii şi sigilografia, (pag.123)
GHIŢĂ Florea, Radu Ionescu - pionier al literaturii noastre moderne din epoca unirii, (pag.131)
VASILESCU Gheorghe, Din istoricul cartierului Giuleşti, (pag.147)
IONESCU Matei, Episoade din epoca începuturilor industriei moderne bucureştene, (pag.167)
KANDEL Mauriciu, Reflecţii în legătură cu lucrarea lui Nicolae Iorga - Istoria Bucureştilor, (pag.177)
DALCHE Petre, Probleme ale administraţiei Bucureştilor între cele două războaie mondiale, (pag.189)
CEBUC Alexandru, Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie din Bucureşti - 11 iunie 1948, (pag.203)

II. ARTICOLE DE MUZEOGRAFIE
SACERDOŢEANU Aurelian, Un document cartografic bucureştean din 1803-1805, (pag.245)
DUMITRESCU Ion, Un exemplar de veche arhitectură din Bucureşti dispărut, (pag.257)
CĂZĂNIŞTEANU C., În legătură cu drapelele instituite în timpul revoluţiei muntene de la 1848, (pag.265)
TÎNCU Bucur, Primele expoziţii economice organizate în Bucureşti în anii 1864 şi 1865, (pag.273)
DUŢU Aurel, Documente privind bombardamentele aeriene şi începutul ocupaţiei germane în Bucureşti în primul război mondial, (pag.281)
LEAHU Valeriu, Fotografii de la Vasile Pârvan în colecţiile Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, (pag.301)
CEBUC Alexandru, Dimitrie Leonida, întemeietorul Muzeului Tehnic, (pag.309)
CONSTANTINIU Margareta, Noi forme de prezentare a materialului arheologic în expoziţia de bază a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, (pag.319)
TURCU Mioara, Expoziţiile intinerante, mijloc de popularizare a cercetărilor arheologice pe teritoriul oraşului Bucureşti, (pag.325)
GRIGORUŢĂ Maria, Cocarde emise între anii 1944-1947 din colecţiile Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, (pag.329)
PANTELIMON Georgeta, Metode de restaurare şi conservare a osului şi fildeşului, (pag.337)

III. COMUNICĂRI - NOTE - RECENZII
PANAIT I. Panait, Începuturile oraşului reflectate în primele lucrări de istoriografie bucureşteană, (pag.347)
ŞTEFĂNESCU Liviu, Legăturile economice ale oraşului Bucureşti cu sud-estul european în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, (pag.355)
ROMAN Victoria, Aspecte din dezvoltarea meşteşugului tăbăcăriei din Bucureşti pînă la jumătatea sec. al XIX-lea, (pag.359)
WEINBER I., Franz Liszt şi Johann Strauss· în Bucureştii anilor 1847-1848, (pag.469)
FLORESCU D. George, Aspecte privind începuturile învăţămîntului muzical superior în Bucureşti, (pag.379)
PAPACOSTEA-DANIELOPOLU Cornelia, Memorii bucureştene din anii premergători Unirii Principatelor, (pag.389)
IONESCU Ştefan, Stiluri arhitectonice în Bucureştii epocii moderne, (pag.397)
GEORGESCU-TISTU N., G. I. lonescu-Gion, (pag.407)
ANGHELOVICI Elisabeta, Tipografii şi tipografi în Bucureşti la sfîrşitul sec. al XIX-lea şi la începutul sec. al XX-lea, (pag.419)
DAICHE Petre, Aspecte ale dezvoltării urbanistice în Bucureşti (1918-1944), (pag.425)
IONIŢĂ Gheorghe, Liga contra brutalităţilor, organizaţie de masă, legală, condusă de P.C.R. (1935), (pag.441)
ŞTIRBU Constanţa, Date noi privind dezvoltarea învăţămîntului bucureştean în anii puterii populare, (pag.451)
CLEJA Claudia, Date privind dezvoltarea bazei tehnico-materiale a cinematografiei (1944-1965), (pag.365)
CÎRSTEA Dorina, Aspecte ale ocrotirii sănătăţii populaţiei în Bucureşti în anii puterii populare, (pag.373)
MOLDOVEANU Constantin, Baze sportive bucureştene după 23 August, (pag.481)
CERNOVODEANU Paul, Inscripţiile medievale ale României. Oraşul Bucureşti - vol. I, (pag.489)
CONSTANTINESCU Ioana, Presa muncitorească şi socialistă dir. România, vol. I, (pag.495)
BERINDEI Dan, Monumente din Bucureşti, (pag.409)


Nr.V, 1967 [descarcă numărul integral (45MB)]

I. STUDII
GEORGESCU Florian, Cuvînt înainte, (pag.5)
PANAIT I. Panait, Începuturile oraşului Bucureşti în lumina cercetărilor arheologice, (pag.7)
IONAŞCU Ion, Academia domnească de la Sf. Sava în perioada 1716-1775, (pag.25)
GEORGESCU Florian, Regimul construcţiilor în Bucureşti în deceniile IV-V din sec. al XIX-lea, (pag.38)
OPULSKI Albert, CERNOVODEANU I. Paul, Lev Tolstoi la Bucureşti (1854), (pag.69)
GHIŢĂ Florea, Precizări în legătură cu paternitatea romanului „Donjuanii din Bucureşti”, (pag.80)
IONESCU Ştefan, Consideraţii privind dezvoltarea industrială a oraşului Bucureşti în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, (pag.100)
DAICHE Petre, Producerea şi utilizarea energiei electrice în Bucureşti (1900-1944), (pag.110)
IONESCU Matei, Bucureştii în timpul răscoalelor ţărăneşti din 1907, (pag.133)
BENE Ana, Aspecte ale dezvoltării industriale bucureştene între cele două războaie mondiale, (pag.145)
CEBUC Alexandru, Aspecte ale creşterii demografice şi teritoriale a Bucureştilor în perioada anilor 1944-1966, (pag.154)

II. MATERIALE DE MUZEOGRAFIE
TURCU Mioara, Fibule Latène, (pag.167)
CRĂCIUNESCU Virgilia, Statuete de piatră din colecţia „Maria şi dr. George Severeanu”, (pag.177)
ROMAN Victoria, Cărţi tipărite în Bucureşti pînă la 1821 aflate în biblioteca muzeului, (pag.185)
GRIGORUŢĂ Maria, Edificii social culturale şi lucrări edilitare bucureştene din sec. al XIX-lea reflectate în medalistică, (pag.198)
ANGHELOVICI Elisabeta, Un catalog de librărie din Bucureşti din prima jumătate a sec. al XIX-lea, (pag.208)
CÎRSTEA Dorina, Proiecte de construire a unui local al primăriei oraşului Bucureşti, (pag.226)
LEAHU Valeriu, Obiecte aparţinînd lui George Georgescu, (pag.232)

III. COMUNICĂRI - NOTE
SACERDOŢEANU Aurelian, O schiţă topografică a curţii bisericii Măgureanu din Bucureşti la 1780, (pag.255)
STAN Maria, Contribuţii la istoricul morilor Vlădichii, (pag.262)
CIACHIR N., MAKSUTOVICI G., Oraşul Bucureşti, centrul de sprijin al mişcării de eliberare din Balcani (1848-1912), (pag.271)
COJOCĂRESCU Maria, Date referitoare la biografia lui Carol Valstein - primul muzeograf al Bucureştilor, (pag.284)
BERINDEI Dan, Oraşul Bucureşti şi viaţa academică în România, (pag.294)
SAVIN Margareta, Unele date privind învăţămîntul bucureştean în perioada 1848-1864, (pag.303)
DUŢU Aurel, Preocupări ale Consiliului Municipal din Bucureşti privind modernizarea industriei morăritului (1848-1900), (pag.308)
GÎRBEA Claudia Ceja, Aspecte ale învăţămîntului superior bucureştean între cele două războaie mondiale, (pag.318)
SĂVESCU Getta, Dezvoltarea editurilor bucureştene în anii puterii populare, (pag.330)
VASILESCU Gheorghe, Dezvoltarea cartierului Giuleşti după 1944, (pag.341)
ŞTIRBU Constanţa, Prezenţe economice bucureştene peste hotare, (pag.352)
• Cronica, (pag.362)


Nr.VI, 1968 [descarcă numărul integral (52MB)]

GEORGESCU Florian, Cuvînt înainte, (pag.5)

I. CERCETĂRI ARHEOLOGICE
CANTACUZINO Gheorghe, MORINTZ Sebastian, Cercetări arheologice la Cernica, (pag.7)
LEAHU Valeriu, Săpăturile arheologice de la Otopeni, (pag.27)
CONSTANTINIU Margareta, PANAIT I. Panait, Şantierul Băneasa - Străuleşti III Sectorul Măicăneşti, (pag.43)
PANAIT I. Panait, TURCU Mioara, Cercetările arheologice de la Tînganu 1965-1966, (pag.83)
ROSETTI V. Dinu, PANAIT I. Panait, Cercetările istorice şi arheologice privind ctitoria brîncovenească de la Sf. Gheorghe Nou, (pag.97)
TURCU Mioara, MARINESCU C., Foişorul Mavrocordaţilor, (pag.119)

II. STUDII DE ISTORIE
CORFUS Ilie, Însemnările. cronicarului Gr. Andronescu despre vechea gospodărire a Bucureştilor, (pag.127)
GEORGESCU Florian, Creierea Sfatului orăşenesc al Politiei Bucureşti, (pag.139)
DUŢU Aurel, Adiministraţia bucureşteană în timpul primariatului lui Barbu Delavrancea, (pag.149)
IONESCU Ştefan, Frămîntări politice în Bucureşti în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, (pag.163)
DAICHE Petrache, Activitatea Ligii culturale - secţia Bucureşti - între anii 1918-1944, (pag.181)
BENE Ana, Comerţul bucureştean între cele două războaie mondiale, (pag.195)
CEBUC Alexandru, Aspecte ale dezvoltării comerţului bucureştean în anii puterii populare, (pag.205)

III. MATERIALE DE MUZEOGRAFIE
CONSTANTINIU Margareta, O spadă celtică din Transilvania, (pag.219)
SAVIN Margareta, Ludwig Angerer unul dintre primii fotografi ai Bucureştilor, (pag.223)
CÂRSTEA Dorina, Steagul Societăţii „Gutenberg”, (pag.231)
BOROŞ Floriana, Arhitect G. Mandrea constructorului Foişorului de foc, (pag.237)
DAICHE Petre, Probleme ale şomajului din Bucureştii anilor 1929-1937 oglindită în unele documente aflate în colecţiile M.I.B., (pag.239)

IV. COMUNICĂRI - NOTE - RECENZII
CEBUC Alexandru, Aspecte ale dezvoltării instalaţiilor de morărit de pe Dîmboviţa în sec. XV-XIX, (pag.249)
STAN Maria, Contribuţii documentare privind evoluţia unei prăvălii bucureştene în sec. XVII-XVIII, (pag.261)
GRIGORUŢĂ Maria, Un tezaur de monede turceşti din prima jumătate a sec. XVIII descoperit la Gratia (Judeţul Ilfov), (pag.267)
VĂTĂMANU Nicolae, Două case vechi bucureştene, (pag.273)
VINTOIU Victoria, „Roata” de pompieri din Bucureşti, (pag.283)
ROMAN Victoria, Scriitorul Petre Ispirescu tipograf şi editor bucureştean, (pag.289)
POPESCU Elena, CĂZĂNIŞTEANU C., Publicaţii militare bucureştene în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, (pag.303)
CIACHIR Nicolae, Decorarea oraşului Bucureşti de către statul francez pentru eroismul de care a dat dovadă în timpul primului război mondial, (pag.313)
LEAHU Valeriu, Activitatea lui Vasile Pârvan la Bucureşti, (pag.315)
CLEJA-GÂRBEA Claudia, Rabindranath Tagore la Bucureşti, (pag.333)
SĂVESCU Getta, Tipuri bucureştene oglindite în literatura din deceniile 3 şi 4 ale veacului XX, (pag.339)
STIRBU Constanţa, Bucureştiul - principal centru ştiinţific al tării, (pag.353)
BOIA Magda, Cartiere noi pe harta oraşului, (pag.367)
CERNOVODEANU I. Paul, C. C. Giurescu, Istoria oraşului Bucureşti, (pag.377)


Nr.VII, 1969 [descarcă numărul integral (78MB)]

I. CERCETĂRI ARHEOLOGICE
LEAHU Valeriu, Săpăturile arheologice de la Otopeni (II), (pag.5)
CONSTANTINIU Margareta, Săpăturile arheologice de la Străuleşti - 1967. Aşezările prefeudale, (pag.13)
PANAIT I. Panait, Însemnări arheologice pe şantierele de construcţii din Bucureşti (II), (pag.29)

II. STUDII DE ISTORIE
PANAIT I. Panait, Rolul Bucureştilor în stimularea relaţiilor dintre ţările române în epoca feudală, (pag.41)
GEORGESCU Florian, „Focul cel mare” din martie 1847, (pag.55)
CEBUC Alexandru , C. A. Rosetti - tipograf, editor şi librar, (pag.67)
IONESCU Ştefan, Dezvoltarea edilitar-urbanistică a oraşului Bucureşti la sfîrşitul secolului al XIX-lea, (pag.81)
DUŢU Aurel, Realizări ale administraţiei bucureştene la începutul secolului al XX-lea, (pag.99)
CĂZĂNIŞTEANU Constantin, Mişcarea de rezistenţă a populaţiei din Bucureşti împotriva ocupaţiei străine (1916-1918), (pag.109)
DAICHE Petre, Ateneele populare din Bucureşti şi rolul lor în culturalizarea maselor (1918-1941), (pag.123)
BENE Ana, Aspecte demografice privind oraşul Bucureşti în perioada dintre cele două războaie mondiale, (pag.141)

III. MATERIALE DE MUZEOGRAFIE
CRĂCIUNESCU Virgilia, Cîteva observaţii în legătură cu podoabele antice din colecţia „Maria şi Dr. G. Severeanu”, (pag.153)
TURCU Mioara, Ceramica geto-dacă din colecţiile Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, (pag.163)
GRIGORUŢĂ Maria, Tezaure monetare din secolul al XVIII-lea descoperite la Bucureşti, (pag.179)
ROMAN Victoria, Cărţi tipărite la Bucureşti în perioada 1821-1848 aflate în biblioteca Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, (pag.185)
COJOCĂRESCU Maria, Expoziţii bucureştene reflectate în colecţia de medalii a Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti - (1864-1906), (pag.203)
CÂRSTEA Dorina, Documente din perioada primului război mondial intrate recent în colecţiile muzeului, (pag.215)
CEPREANU Eleonora, Obiecte personale aparţinînd lui Grigore Preoteasa în colecţiile Muzeului de istoric a municipiului Bucureşti, (pag.225)

IV. COMUNICĂRI ŞI NOTE
GHINEA Nicolae, Aşezări săteşti din sec. XV-XIX pe teritoriul oraşului Bucureşti, (pag.237)
STAN Maria, „Tîrgul de afară” de la capul Podului Mogoşoaiei, (pag.253)
ANDERCO Nicolae, Contribuţii la istoricul învăţămîntului sătesc din Ţara Românească în sec. XVIII-XIX. Şcoala de la Agieşti, (pag.261)
GEORGESCU Florian, Contribuţii privind comerţul bucureştean în preajma revoluţiei din 1848, (pag.267)
DUŢU Aurel, Consideraţii privind componenţa guvernului provizoriu de la Islaz, (pag.273)
CIACHIR Nicolae, Oraşul Bucureşti - locul tratativelor şi al păcii care a pus capăt conflictului balcanic din anii 1885-1886, (pag.279)
CEBUC Alexandru, Monumente bucureştene realizate de sculptorul Spiridon Georgescu, (pag.285)
ŞTIRBU Constanţa, Expoziţia „Arta medaliilor în Finlanda” la Bucureşti, (pag.295)
MACRI Rodica, Studia nad mlodocianym widzem muzealnym, (pag.299)
• Lista abrevierilor, (pag.301)


Nr.VIII, 1971 [descarcă numărul integral (91MB)]

I. CERCETĂRI ARHEOLOGICE
GEORGESCU Florian, DACHE Petre, Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti la a 50-a aniversare, (pag.21)
CANTACUZINO George, FEDOROVICI C., Morminte de femei decedate în timpul naşterii din necropola neolitică de la Cernica, (pag.37)
TURCU Mioara, Cercetări privind aşezările getică şi feudală de la Bragadiru (1968-1969), (pag.55)
ŞTEFĂNESCU Aristide, Cercetările arheologice din cartierul Vitan (1969), (pag.69)
PANAIT I. Panait, Evoluţia perimetrului Curţii Vechi în lumina descoperirilor arheologice (sec. XVI-XVIII), (pag.81)
• Note arheologice pe şantierele de construcţii din Bucureşti, (pag.89)

II. STUDII
ILIEŞU Octavian, A fost monetărie la Bucureşti în evul mediu?, (pag.103)
OLTEANU Ştefan, Locul şi rolul oraşului Bucureşti în contextul producţiei meşteşugăreşti din Ţara Românească în evul mediu, (pag.111)
CERNOVODEANU I. Paul, O vedere a oraşului Bucureşti din 1688, (pag.121)
IONAŞCU Ion, Învăţământul superior din Bucureşti şi ideologia iluministă înainte de 1821, (pag.129)
POTRA George, Casa Cleopatra Trubetzkoi, (pag.147)
CERNOVODEANU I. Dan, Contribuţiuni la studiul stemei municipiului Bucureşti în secolele XIX-XX, (pag.159)
PETRESCU Paul, Cartiere bucureştene cu locuinţe vechi, (pag.179)
CĂZĂNIŞTEANU Constantin, Cu privire la fortificarea Bucureştilor de la sfârşitul secolului al XIX-lea, (pag.185)
POPESCU Eufrosina, Bucureşti, centrul frămîntărilor politice pentru adoptarea constituţiei din martie 1923, (pag.193)
DACHE Petre, Dem. I. Dobrescu primar al Bucureştilor, (pag.201)
IONIŢĂ I. Gheorghe, Manifestaţia democratică antifascistă din Capitală de la 12 decembrie 1927, (pag.215)
CEBUC Alexandru, Aspecte ale luptei maselor din Bucureşti şi judeţul Ilfov pentru înfăptuirea reformei agrare din 1945, (pag.225)

III. COMUNICĂRI ŞI NOTE
GIURESCU C. Constantin, Problema nomenclaturii din Bucureşti, (pag.243)
GRIGORUŢĂ Maria, Monede de la Mircea cel Bătrîn descoperite la Bucureşti, (pag.247)
COJOCĂRESCU Maria, Contribuţii la studiul circulaţiei leului ca monedă de calcul în secolele XVIII-XIX, (pag.253)
VASILESCU Gheorghe, Începuturile industriei bucureştene în jurul barierei „Podului de pămînt”, (pag.261)
ŞTEFĂNESCU Liviu, Teritoriul oraşului Bucureşti în perioada precapitalistă, (pag.273)
CEACHIR Nicolae, MAKSUTOVICI Gelcu, Oraşul Bucureşti şi mişcarea de eliberare naţională albaneză, (pag.285)
VĂTĂMANU Nicolae, Mahalaua Vişichii, (pag.297)
STAN Maria, Morile cu cai din Bucureşti în secolul al XIX-lea, (pag.303)
IONESCU Ştefan, Cum a devenit oraşul Bucureşti Capitala României, (pag.309)
CONSTANTINESCU Paula, Aspecte din Bucureşti oglîndite în arta plastică a veacului al XIX-lea la Muzeul de artă a R.S.R., (pag.319)
TATOMIR Virgil, Acţiuni ale muncitorimii bucureştene sub conducerea P.C.R. împotriva dictaturii militaro-fasciste, (pag.327)
COFAS Eleonora, Oraşul Bucureşti în timpul alegerilor parlamentare din noiembrie 1946, (pag.335)

IV. ÎNSEMNĂRI MEMORIALISTICE
ROSETTI V. Dinu, Însemnări privind activitatea Muzeului Municipal (1931-1948), (pag.349)
FLORESCU D. George, Pe malul Dîmboviţei la obîrşia Podului Mogoşoaiei în anul 1804, (pag.357)
ASTANCĂI Gheorghe, Profesor agregat dr. George Severeanu, (pag.373)
MINOVICI Dumitru, Momente din istoria unei vechi artere bucureştene – şoseaua Kisselef, (pag.381)

V. MATERIALE DE MUZEOGRAFIE
TZONY Magda, Topoare de silex eneolitice aflate în colecţiile Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, (pag.391)
CRĂCIUNESCU Virgilia, Coroplastica sud-italică şi sciliotă din Colecţia Maria şi Dr. George Severeanu, (pag.401)
BENE Ana, Obiecte ce au aparţinut lui Armand Călinescu, aflate în posesia Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, (pag.407)
SAVIN Margareta, Expoziţii temporare deschise la sediul Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti în cursul anilor 1969-1970, (pag.411)
PANTELIMON Georgeta, Din activitatea laboratorului de restaurare a Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, (pag.417)
MACRII Rodica, Muzeul de istorie în concepţia unor înaintaşi ai istoriografiei noastre, (pag.425)
COSMA Viorel, Permanenţe ale relaţiilor de colaborare dintre Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti şi instituţiile de cultură ale judeţului Ilfov, (pag.437)
TATOMIR Virgil, Expoziţii organizate în Bucureşti în cinstea semicentrului Partidului Comunist Român, (pag.443)
• Cronică (CÂRSTEA Dorina), (pag.451)
• Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale cercetătorilor din Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti (PORUMBEANU Eugenia), (pag.455)
• Lista salariaţilor muzeului de istorie a municipiului Bucureşti (1971), (pag.465)


Nr.IX, 1972 [descarcă numărul integral (125MB)]

• Cuvînt înainte, (pag.25)

I. ŞEDINŢA FESTIVĂ CONSACRATĂ SEMICENTENARULUI MUZEULUI DE ISTORIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
SĂCEANU Amza, Cuvînt de deschidere, (pag.29)
BORCA Ion, Cuvînt de salut, (pag.31)
ŞTEFĂNESCU Ştefan, (pag.32)
ANTONESCU Iulian, (pag.33)
GEORGESCU Florian, (pag.34)
DAICOVICIU Constantin, (pag.36)
DACHE Petre, (pag.39)

II. SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE SECŢIA I. Istoria veche şi feudală
ROSETTI V. Dinu, Importanţa cercetărilor arheologice bucureştene din perioada 1923-1948, (pag.51)
COMŞA Eugen, Figurinele antropomorfe descoperite la Dudeşti, (pag.57)
TURCU Mioara, Vestigii getice cercetate în Bucureşti, (pag.65)
TEODORESCU Victor, Centre meşteşugăreşti din sec.V/VI-VII e.n. în Bucureşti, (pag.73)
PANAIT I. Panait, Dezvoltarea cercetărilor arheologice medievale la Bucureşti în anii 1953-1971, (pag.101)
OLTEANU Ştefan, Vechi preocupări de reducere a minereului de fier pe teritoriul oraşului Bucureşti, (pag.109)
ŞERBAN Constantin, Rolul Bucureştilor în formarea culturii orăşeneşti în Evul Mediu, (pag.115)
DEMÉNY Ludovic, Bucureşti – centrul de tiparniţă în sec. al xvi-lea, (pag.123)
CIOBANU Radu Ştefan, Oraşul Bucureşti în politica balcanică a lui Şerban Cantacuzino, (pag.129)
VĂTĂMANU Nicolae, Studiul medicinei la Academia Domnească de la Sfîntul Sava, (pag.137)
SACERDOŢEANU Aurelian, Etnografia bucureşteană în sec. al XVIII-lea, (pag.143)
PANAIT Ioana Cristache, Tipăritura bucureşteană din al XVIII-lea veac în satele transilvănene, (pag.157)
ŞTEFĂNESCU Aristide, Locul mănăstirii Chiajna în arhitectura celei de a doua jumătăţi a sec. al XVIII-lea din Cîmpia Română, (pag.163)
STAN Maria, Tineri bucureşteni plecaţi la studii în străinătate în sec. al XIX-lea, (pag.173)
BERINDEI Dan, Mişcarea revoluţionară din 1821 la Bucureşti, (pag.181)
IONAŞCU Ion, Bucureştii şi studenţii transilvăneni în străinătate, (pag.187)
ŞTEFĂNESCU Liviu, Oraşul Bucureşti în perioada de trecere de la feudalism la capitalism, (pag.199)
SAVIN Margareta, DINU Cristina, Xavier Villacrosse arhitect al Bucureştilor (1837-1855), (pag.205)
NOVAC Vasile, Goleştii în istoria Bucureştilor, (pag.213)

SECŢIA II. Istoria modernă şi contemporană
TECLEAN Maria Huminic, Bucureştii şi Iaşii în lupta pentru Unire, (pag.225)
MOTOMANCEA Aurelian, BUGA Dragoş, Evoluţia demografică a oraşului Bucureşti de la Unirea Principatelor Române pînă în zilele noastre, (pag.233)
IONESCU Ştefan, Structura socială a populaţiei oraşului Bucureşti în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, (pag.239)
BUNEA Aurelia, Rolul politic al Bucureştilor în lupta pentru desăvîrşirea statului unitar român (1891-1895), (pag.247)
CIACHIR Nicolae, Bucureşti – important centru de sprijin al luptei popoarelor din Balcani (1875-1877), (pag.259)
PETRESCU D. Aurel, Semnificaţia recensămîntului din 1878 la Bucureşti, (pag.267)
ROMAN Victoria, Tipografii folosite de mişcarea socialistă din Bucureşti în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, (pag.275)
COPOIU Nicolae, Tradiţiile Comunei din Paris în organizaţiile muncitoreşti bucureşti pînă la crearea P.C.R., (pag.285)
IACOŞ Ion, Contribuţia Clubului muncitorilor din Bucureşti la afirmarea principiilor de organizare şi de luptă a proletariatului din România în anii 1899-1901, (pag.293)
KANDEL Mauriciu, Şcoli şi dascăli la Bucureşti în primele două decenii ale sec. XX, (pag.299)
COMLOŞAN Gheorghe, Socialiştii bucureşteni în fruntea luptei pentru făurirea partidului consecvent revoluţionar în România (iulie 1919 – ianuarie 1920), (pag.309)
UNC Gheorghe, Bucureştiul important centru al luptei pentru crearea Partidului Comunist Român (1918-1921), (pag.317)
STĂNESCU C. Marin, Opinia publică bucureşteană faţă de procesul din Dealul Spirii, (pag.325)
MUNŢEANU G. Nicolae, Bucureşti – Capitala revoluţionară a organizaţiilor şi luptelor muncitoreşti (1918-1933), (pag.331)
IONIŢĂ Elisabeta, Activitatea Organizaţiei P.C.R. Bucureşti oglindită în Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din România, (pag.339)
MIHĂILEANU Alexandru, Urbanistica în concepţia P.C.R. (1921-1944), (pag.347)
IONIŢĂ I. Gheorghe, Oraşul Bucureşti, centrul pivot al mişcării antifasciste din România, (pag.353)
BABICI Ion, Bucureşti – centru al mişcării de solidaritate internaţională a proletariatului român (1921-1939), (pag.361)
BENE Ana, Locul Bucureştilor în cadrul frămîntărilor politice din România în ajunul celui de-al doilea război mondial, (pag.369)
UDREA Traian, Bucureştii – centrul pregătirii şi înfăptuirii insurecţiei antifasciste din august 1944, (pag.375)
TUŢU Dumitru, Momente ale insurecţiei naţionale antifasciste oglindite în documentele germane ale vremii, (pag.383)
BUNTA Petru, PROTOPOPESCU George, Aspecte din lupta maselor bucureştene pentru instaurarea guvernului revoluţionar-democratic (mitinguri şi demonstraţii), (pag.391)
MAKSUTOVICI Gelcu, Rolul intelectualităţii bucureştene în propagarea ştiinţei şi culturii în anii socialismului, (pag.399)
ŢUŢUI Gheorghe, Dezvoltarea organizaţiei P.C.R. – Bucureşti în anii revoluţiei democrat-populare, (pag.405)
NICOLAE Ionel, Clasa muncitoare bucureşteană şi evoluţia ei în anii construcţiei socialiste, (pag.413)
STĂNESCU Traian, Dezvoltarea oraşului Bucureşti în anii socialismului, (pag.421)

III. RECENZII - NOTE
• Bucureşti – Materiale de Istorie şi muzeografie VIII, (1971) 466 p., + 80 ilustraţii (ŞERBAN Constantin), (pag.433)
GEORGESCU Florian, PANAIT I. Panait, DACHE Petre, Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti, 1921-1971, (1971) 166 pag., + 91 ilustraţii (COFAS Eleonora), (pag.437)
COJOCĂRESCU Maria, Medalia şi insigna bătute cu prilejul semicentenarului Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, (pag.445)
• Cronică (MACRII Rodica), (pag.449)
• Manifestări prilejuite de semicentenarul Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, (pag.453)


Nr.X, 1981 [descarcă numărul integral (57MB)]

I. STUDII ŞI ARTICOLE
BORONEANŢ Vasile, Descoperirile arheologice de la Ciuperceni, (pag.23)
PANAIT I. Panait, Problema reşedinţei Ţării Româneşti în perioada 1459-1659, (pag.35)
ŞTEFĂNESCU Liviu, Comerţul bucureştean, facotr important în determinarea prevederilor cu caracter economic ale tratatului de la Cuciuc Cainargi - 1774, (pag.43)
RĂDULESCU-ZONER Şerban, Aspecte din lupta populaţiei bucureştene pentru desăvîrşirea statului naţional român (1900-1910), (pag.53)
MORARU Ioan, Victor Babeş (1854-1926) (Scurtă prezentare biografică şi a operei sale), (pag.59)
GRIGORIU Paul, Gheorghe Popa-Lisseanu şi educarea conştiinţei naţionale, (pag.69)
IACOŞ Ion, O acţiune muncitorească antifascistă victorioasă – apărarea Casei Poporului din Bucureşti (iunie 1936), (pag.79)
DACHE Petre, Aspecte privind structura clasei muncitoare din Bucureşti în anii 1934-1938, (pag.87)
ROMAN Victoria, Tudor Arghezi - tipograf, (pag.95)
MATICHESCU Olimpiu, Semnificaţia politică a manifestărilor antifasciste de masă din Bucureşti de la 1 mai 1939, (pag.103)
MUŞAT Mircea, Politica de alianţe a P.C.R. chezăşia victoriei de la 23 august 1944, (pag.111)
BENE Ana, COFAS Eleonora, Contribuţia maselor populare bucureştene, conduse de P.C.R., la sprijinirea politicii guvernului revoluţionar-democratic în perioada august 1945 – ianuarie 1946, (pag.121)
IONIŢĂ Gh. I., De la revoluţia populară spre culmile însorite ale societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintării spre comunism, (pag.130)

II, NOTE ŞI CONTRIBUŢII DOCUMENTARE
ŞTEFĂNESCU Aristide, Consideraţii arheologice privind necropola satului Măneşti-Buftea (secolele XIV-XV), (pag.130)
MARCU Elena, Fals artistic monetar în secolul al XVI-lea, (pag.151)
PLEŞIA D. Ştefan, Doi mari diplomaţi: Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu, (pag.155)
MATEESCU Tudor, Din legăturile comerciale ale Dobrogei cu oraşul Bucureşti înainte de 1877, (pag.165)
VELESCU Oliver, O tranzacţie comercială cu medalii comemorative în 1858, (pag.171)
BRĂCĂCESCU Cristian, Case de tip popular în Bucureşti, (pag.179)
TATOMIR Virgil, Noi mărturii documentare privind trecerea principalelor mijloace de producţie în proprietatea poporului, (pag.191)

III. DIN PATRIMONIUL CULTURAL BUCUREŞTEAN
ARICESCU Andrei, Sculpturi monetare medievale pe şantierele arheologice bucureştene, (pag.209)
BOVO Elisabeta, Piese de mobilier francez în colecţii particulare bucureştene. O garnitură de salon Ludovic XV, (pag.215)
IONESCU Adrian-Silvan, Cornuri de praf de puşcă în colecţiile bucureştene, (pag.221)
DIACONESCU Teodora Speranţa, Un sigiliu inelar de la Gaspar Graţiani, (pag.235)
JEBELEANU Florica, Contribuţii la cunoaşterea iconografiei trecătorilor carpatine, (pag.241)
COJOCĂRESCU Maria, O medalie inedită datată 1851, din colecţia Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, (pag.247)

IV. PROBLEME DE MUZEOGRAFIE
BENE Ana, COFAS Eleonora, ANDERCO Nicolae, Transformările edilitar urbanistice contemporane reflectate în activitatea Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, (pag.253)
DAVIDESCU Angelina, Creşterea patrimoniului Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti în perioada 1975-1978, (pag.261)
GAVRIL Victoria, Expoziţia „Constribuţia savantului Victor Babaeş, la dezvoltarea ştiinţei medicale româneşti şi universale”, (pag.267)
GRAUR Viorica Dan, Obiecte ale actorului Eduard de Max existente în colecţia Muzeului C.I. şi C.C.Nottara, (pag.271)
ENACHE Emilia, Aspecte ale valorificării patrimoniului cultural artistic prin intermediul cinematografului, (pag.275)
SAVIN Margareta, Cîteva expoziţii temporare deschise la sediul Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti (1974-1978), (pag.281)

V. RECENZII
MUŞEŢEANU Crişan, Mioara Turcu, Geto-dacii din Cîmpia Munteniei, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, (pag.289)
PĂUNESCU Cristian, Beatrice Marinescu, Aurel Duţu, Şerban Rădulescu-Zoner, Bucureştiul şi epopeea independenţei 1877-1878, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1978, 197 p. + 15 foto-planşe, (pag.291)
ŞTEFĂNESCU Liviu, Arnold Toynbee, Oraşele în mişcare, Ed.Politică, Bucureşti, 1979, 348 pagini, (pag.293)
PORUMBEANU Eugenia, Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie vol.I-IX. 1964-1972. Index alfabetic, (pag.299)


Nr.XI, 1992 [descarcă numărul integral (52MB)]

I. STUDII ŞI ARTICOLE
BORONEANŢ Vasile, Consideraţii preliminare privind cercetările arheologice de la Chitila-Fermă, (pag.11)
TOMESCU Alexandru-nicolae, Un domnitor bucureştean, Mihnea-Mihail Voievod, în lupta pentru independenta poporului român, (pag.17)
CERNOVODEANU I. Paul, VATAMANU Nicolae, Tabacii din Bucureştii de sus în veacul al XVII-lea, (pag.26)
PANAIT I. Panait, Oraşul Bucureşti în timpul domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu, (pag.46)
VELESCU Oliver, Luminile Brâncoveanului - Rolul gîndirii novatoare în epoca brâncovenească, (pag.68)
GHINEA Nicolae, Sate din secolele XV-XIX pe teritoriul oraşului Bucureşti. Clanţa. Cînstieneşti, Herăstrău şi Băneasa, (pag.78)
ISCRU D. G., 1821. Intrarea lui Tudor Vladimirescu în Bucureşti – „Scaunul Obăduirii Norodului”, (pag.93)
HARASIM Adriana, Din Istoria Cotrocenilor. Serbarea lui Tudor Vladimirescu, (pag.104)
DIACONESCU Speranta Teodora, STROE Aurelian, Ansambluri funerare bucureştene de secol XIX, (pag.106)

II. ARHITECTURA ŞI URBANISTICĂ
MUCENIC Cezara, Aportul arhitecţilor români la definirea stilistică a arhitecturii bucureştene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.113)
CANTEMIR Carmen, Din activitatea arhitectului I. N. Socolescu (1859-1924), (pag.123)
CAZAN Ileana, Preocupări de modernizare a oraşului Bucureşti (1774-1929), (pag.127)
POTRA George, Pavajul vechilor uliţe bucureştene, (pag.139)
LEONĂCHESCU Nicolae, Tipizarea cărămizilor în Ţara Românească, (pag.148)
BADEA Alexandru, D-ale Dîmboviţei de altădată, (pag.154)
DRĂGAN Elisabeta, Istoricul unul monument şi al unei instituţii - Biblioteca Centrală Universitară, (pag.158)
HARASIM Adriana, Dealul Cotrocenilor- Azilul Elena Doamna, (pag.165)
CONSTANTINESCU Doina, Mereu în actualitate: Arcul de Triumf, (pag.179)

III. RESTITUTIO
FLORESCU D. George, O evocare a genialităţii lui George Enescu, (pag.189)
GRIGORIU Paul, Gheorghe Ionescu-Gion în contemporaneitate. Corespondenţă şi manuscrise inedite, (pag.192)
HORIA VLADIMIR ŞERBĂNESCU, Dorobanţii de poliţie - primele formaţiuni de pază şi ordine ale oraşului Bucureşti, (pag.202)
IONESCU Adrian-Silvan, Uniformele cetăţenilor-ostaşi din Garda Naţională, (pag.217)
IONESCU Adrian-Silvan, Balurile costumate din secolul al XIX-lea şi sursele lor de inspiraţie istorică, (pag.227)
BUHOCI-CIUCEANU Puica, Scrisori din războiul de întregire a neamului, (pag.237)

IV. PATRIMONIUL CULTURAL BUCUREŞTEAN
CĂTĂLINA MACOVEI, Exemplare bibliofile din colecţia Alexandru Enescu. Auguste Lèpere - ilustraţie la Huysmans K. J., La Bièvre, Les Gobelins et Saint Sévèrin, (pag.243)
DREPTU Maria-Domniţa-Ruxandra, Afişe Art Nouveau în colecţia Stroe Slătineanu, (pag.249)
DREPTU Maria-Domniţa-Ruxandra, Gravuri de Daubigny în colecţia particulară Sandra Slătineanu Sturdza, (pag.254)
MOCANU Aurelia, Paul Miracovici, (pag.261)
MOCANU Aurelia, Elena Popea, (pag.266)
ANDREESCU Ana, Trei ipostaze ale bibliofiliei, (pag.271)
ANDREESCU Ana, Cărţi din secolul al XVII-lea în unele colecţii din Bucureşti, (pag.276)
BELDESCU Alexandra, Arta persană în colecţii bucureştene, (pag.280)
IONESCU Adrian-Silvan, Piese de artă africană în colecţii din Bucureşti, (pag.283)

V. RESTAURARE
ANTONESCU Rodica, Lucrări de grafică recent restaurate în laboratorul de restaurare al Muzeului municipal Bucureşti, (pag.295)
ERHAN Paula, Probleme în restaurarea tempera pe lemn, (pag.300)
CHICU Horiana, Restaurarea unei sculpturi din ipsos, (pag.300)
ILIESCU Dan, Tehnica reproducerii obiectelor de muzeu, (pag.312)

VI. RECENZII
George Potra, Din Bucureştiul de ieri, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti 1990. Vol.I,II (PANAIT I. Panait), (pag.327)
Arian-Silvan Ionescu, Artă şi document. Aria documentaristă în România secolului al XIX-lea. Ed.Meridiane. Bucureşti, 1990 (IONESCU Radu), (pag.330)


Nr.XII, 1997 [descarcă numărul integral (43MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
NEGRU Mircea, SCHUSTER Cristian, O locuinţă din epoca bronzului descoperită la Bucureşti-Ciurel (1994), (pag.11)
TURCU Mioara, Dovezi arheologice şi narative ale practicării agriculturii la geto-daci din Câmpia bucureşteană, (pag.18)
POLL Ingrid, ADAMEŞTEANU Gheorghe Mănucu, Brăţări de sticlă descoperite pe raza oraşului Bucureşti, (pag.23)
SANDU Vasilica, Descoperiri arheologice pe şantierele de translare. Partea I. Bisericile Schitul Maicilor, Olari şi Mihai Vodă, (pag.31)
JITĂREANU Benonia, Cancelaria domnească în vremea lui Şerban Cantacuzino voievod, (pag.52)
CRUCEANU Mariana, Actul de cancelarie - mărturie a istoriei şi artei româneşti, (pag.57)
LASCU Nicolae, Bucarest au XIXème siecle et l'urbanisme moderne, (pag.62)
ZĂNESCU Ionel, Meşteri şi arhitecţi constructori în Bucureştii primei jumătăţi a veacului al XIX-lea, (pag.74)
CEMOVODEANU Paul, VĂTĂMANU Nicolae, „Focul cel Mare” din 1847 oglindit în arhiva Califarov, (pag.87)
TÂRNĂ Mirela, Alimentarea cu apă potabilă şi amenajarea sistemului de canalizare în Bucureşti (1870-1900), (pag.112)
IONIŢĂ C. Ionel, Contribuţii privind evoluţia cartierului Cotroceni, (pag.123)
OPREA Petre, Aspecte privind comportarea unor artişti la expoziţiile personale, (pag.134)
ZAMANI Lelioara, Furnizori ai Curţii Regale din Bucureşti, (pag.139)
SILVESTRU Octavian, Începuturile tramvaiului electric în Bucureşti, (pag.144)
VELESCU Oliver, Bucureştii anilor '20. Contribuţii la istoria structurilor citadine, (pag.156)
BURLACU Petruţa, Un aşezământ regal: Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol al II-lea”, (pag.168)
COFAS Eleonora, Destinul dramatic al unei străzi - Calea Dudeşti, (pag.173)
GAGEA Adriana, „Bibliografia oraşului Bucureşti” trecut-prezent-viitor, (pag.187)

PATRIMONIU BUCURESTEAN
ŞTEFĂNESCU Aristide, Palatul Bibescu de la Băneasa. Raport arheologic, (pag.193)
ROŞU Lavinia, Cişmigiu în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.200)
ANDREESCU Ana, O ediţie de lux franceză din anul 1931 din colecţia bibliotecii Alexandra Sturza: „Macbeth” în viziunea lui Albert Decaris, (pag.209)
CONSTANTINESCU Carmen, OLTEANU D. Simona, Palatul „ Creditul Funciar Rural", (pag.213)
DUŢU Aurel, Manufactura de tutun „Belvedere". Date pentru o monografie, (pag.216)
DRĂGAN Elisabeta, Arta decorativă şi aplicată „1900” în Bucureşti, (pag.220)
JAKLOVSZKY Mariana, Doar un meniu? (glume gastronomice), (pag.228)
STOENESCU Anca Maria, Mormântul eroului necunoscut, (pag.239)
TEODORESCU Z. Virgiliu, Monumentul Infanteriei. Istoria unei statui nerealizate, (pag.244)
DIACONESCU Speranţa, Unitatea naţională oglindită în plăci memoriale din Bucureşti, (pag.250)
CIOCULESCU Simona, Şerban Cioculescu. Printre cărţi şi manuscrise, (pag.256)

MUZEOGRAFIE, NUMISMATICĂ, MEDALISTICĂ-HERALDICĂ
OFRIM Alexandru, Consideraţii asupra viitoarei expoziţii permanente de istorie bucureşteană, (pag.263)
ILIESCU Octavian, O medalie inedită a principelui Moldovei Mihail Sturdza (1839), (pag.266)
HANGANU Liliana Nicoleta, Steme ale Principatelor Unite, (pag.273)
ŞTIRBU Constanţa, MARCU Elena, Medalii şi distincţii acordate lui Frederic Storck, (pag.287)
DACHE Petre, Pinacoteca Municipiului Bucureşti la început de drum (1933-1940), (pag.302)
DUŢU Maria, CHIRIAC Mihai, Muzeul Băncii Naţionale a României, (pag.308)

RESTAURARE CARTE, GRAFICĂ, SCULPTURĂ, CERAMICĂ, TEXTILE
CIUREA Roxana, Intervenţia de urgenţă pentru salvarea cărţilor din biblioteca M.J.A.M.B. afectate de inundaţie, (pag.313)
ANTONESCU Rodica, Pictura pe hârtie, (pag.316)
CHICU Horiana, Restaurarea Lucrării „Amor şi Psyche”, (pag.320)
GĂCESCU Simona, Utilizarea răşinilor sintetice ca material de completare la obiectele cu distrucţie mare (ceramică, sticlă), (pag.323)
VECHIU Angela, NICOLAESCU Daniela, Metode de consolidare prin Lipire a textilelor din mătase naturală cu grad mare de fragilizare, (pag.329)

CRONICA
VELESCU Oliver, Manifestări muzeale organizate de M.l.A.M.B. între anii 1994-1996, (pag.335)
MIU Fănică, Cronica cercetărilor arheologice Bucureşti (1990-1996), (pag.349)
• Biblioteca muzeului - inepuizabil tezaur de carte. Cărţi intrate între anii 1995-1997. Listă selectivă, (pag.357)
• Bucureştiul din punct de vedere istoric, Literar şi turistic. Bibliografie selectivă alcătuită de Biblioteca Municipală „Mihai Sadoveanu” 1960-1966, (pag.360)


Nr.XIII, 1999 [descarcă numărul integral (49MB)]

STUDII ŞI ARTICOLE
COMŞA Eugen, Figurine reprezentând păsări din epoca neolitică descoperite în Muntenia, (pag.13)
SCHUSTER Eugen, NEGRU Mircea, Descoperiri arheologice din epoca bronzului la Bucureşti - Militari „Câmpul Boja” (campania 1997), (pag.19)
NEGRU Mircea, Descoperiri arheologice din secolul al III-lea d.Chr. la Bucureşti - Militari „Câmpul Boja”, (pag.26)
ZĂNESCU Ionel, Raporturile administraţiei oraşului Bucureşti cu puterea centrală a Ţării Româneşti în secolul al XVI-lea, (pag.34)
IVAN-GHILIA Liana, Pisanii bucureştene din epoca lui Matei Basarab. Relaţia imagine-text, (pag.41)
ŞTEFĂNESCU Aristide, Cercetări arheologice la biserica Sfinţii Împăraţi - Buciumeni-Buftea, (pag.45)
SANDU-CUCULEA Vasilica, Descoperiri arheologice pe şantierele de translare. Partea a II-a. Bisericile Sf. Ilie Rahova şi Sf. Ion-Nou, (pag.57)
BORDEIANU-MITRACHE Gabriela, Religiozitatea populară bucureşteană, (pag.73)
DRĂGAN Valeriu Eugen, Planul Ernst (1791). Analiza reţelei stradale din centrul oraşului Bucureşti, (pag.77)
VELESCU Oliver, O pagină din istoria burgheziei bucureştene (1807-1812), (pag.91)
HANGANU Liliana-Nicoleta, Din istoria unui vechi aşezământ medical. Spitalul Filantropia, (pag.98)
MAJURU Adrian, Barabas Miklos - un cetăţean al Mitteleuropei în Bucureştii începutului de veac XIX, (pag.110)
CERNOVODEANU Paul, VĂTĂMANU Nicolae, Contribuţii la situaţia medico-sanitară a oraşului Bucureşti în primele decenii ale secolului al XIX-lea, (pag.117)
PIPPIDI Andrei, Bucureştii în preajma Unirii Principatelor, după un plan inedit, (pag.127)
RĂDULESCU Mihai Sorin, Loji masonice bucureştene din perioada domniei lui Carol I. Documente pariziene inedite, (pag.132)
ZAMANI Lelioara, Cafenelele boemei literare şi artistice în Bucureştiul sfârşitului de secol XIX, (pag.138)
BURLACU Petruţa, Petrecerea timpului liber în Bucureştiul interbelic, (pag.146)
DIMITRIU Victoria, „Strolls in old corners of Buckarest”. O lectură târzie a unei cărţi despre Bucureşti. apărută la „Cultura Naţională”, în anul 1926, (pag.154)
IONESCU-GURĂ Nicoleta, Bombardamentele anglo-americane şi germane asupra Bucureştiului, din anul 1944, (pag.162)

PATRIMONIU BUCUREŞTEAN
IONIŢĂ C. Ionel, Bucureştii şi statuile sale. Ion I.C. Brătianu de Ivan Mestrovici, (pag.171)
IONIŢĂ C. Ionel, ENE Camelia, Monumentele de la Kilometrul Zero, (pag.176)
IOSIP Corina, Casa Melic, cea mai veche locuinţă din Bucureşti, (pag.183)
ŞTEFĂNESCU Aristide, Pisania bisericii Răzvan din Bucureşti, (pag.187)
IPATE Mihai, Cotrocenii în timpul lui Barbu Dimitrie Ştirbei, (pag.193)
CONSTANTINESCU Carmen, Un sit de istorie şi artă bucureşteană – strada Ştefan Luchian, (pag.208)
GAVRIL Victoria, PETRESCU Ioana-Maria, Pasajul comercial Lipscani-Gabroveni, (pag.219)
MUCENIC Cezara, Ion N. Socolescu - activitatea sa de arhitect în Bucureştiul sfârşitului de veac (1884-1900), (pag.226)
TEODORESCU Virgiliu, Popina de la Mihai Vodă. Vatră de istorie milenară, (pag.245)

MUZEOGRAFIE, NUMISMATICĂ, MEDALISTICĂ, HERALDICĂ
BORONEANŢ Vasile, Al IV-lea colocviu al Asociaţiei Internaţionale a Muzeelor de Istorie. 18-24 octombrie 1998, Quebec, Canada, (pag.263)
ARPIN Roland, Le Musée entre la fonction politique el l'action politique, (pag.265)
HĂRDĂU Corina, Scenografia - arta ambientală în slujba expunerii muzeale, (pag.284)
FALCAN Dan, 1848 în Bucureşti. Schiţă pentru o nouă abordare, (pag.285)
COLEA Constanţa, Familia regală. Suverani şi cetăţeni (ceremonial şi cotidian). Tematică de expoziţie, (pag.289)
ADAMEŞTEANU Mănucu Gheorghe, Monede bizantine din colecţia M.I.A.M.B., (pag.291)
POPESCU Adrian, Contribuţii numismatice la istoria Bucureştiului, (pag.296)
GRIGORUŢĂ Maria, Două tezaure monetare bucureştene: Colţea şi Cărămidarii de Jos, (pag.298)
MARCU Elena, DIACONESCU Speranţa, Însemne de asociaţii profesionale orăşeneşti (1882-1897) din colecţii particulare bucureştene, (pag.300)
RĂDULESCU Sorin Mihai, Stema de pe poarta Palatului Suţu. O precizare heraldică, (pag.305)

RESTAURARE CARTE, GRAFICĂ., CERAMICĂ., TEXTILE
ANTONESCU Rodica, Definiţia profesiunilor de restaurator şi conservator a Consiliului Internaţional al Muzeelor - I.C.O.M., (pag.309)
GĂGESCU Simona, Armătura interioară în restaurarea unor piese de sticlă din secolul al XIX-lea, (pag.315)
DIACONESCU Virginia, VECHIU Filofteia, PONTA C.C., Folosirea radiaţiilor Gama în dezinfecţia obiectului de muzeu. Mantie de catifea din sec. al XIX-lea din patrimoniul M.I.A.M.B., (pag.323)

IN MEMORIAM
• Petre Dache (1930-1997), (pag.329)
• Radu Viorel Ocheşanu (1943--1998), (pag.330)

RECENZII
GHEORGHIU Octavian Tudor, Elemente de istorie a oraşului Bucureşti într-o publicaţie apărută în Grecia. Alexandra Yerolimpos, „Urban transformation in the Balkans 1820-1920”, University Studio Press Thessaloniki, 1996, (pag.337)
VELESCU Oliver, Istoria repusă în fireasca continuitate. Aristide Ştefănescu, „Biserica Sfântul Spiridon-Vechi din Bucureşti", Revista Muzeelor XXXIII, nr. 4, 1996, (pag.341)
ENE Cristina-Loredana, Însemnări privind evoluţia spaţiilor funerare „Necropola Capitalei”, editura Museion, Chişinău, 1997, (pag.343)
IVAN-GHILIA Liana, Secolul XX (nr. 6-7- 8 1997). Număr dedicat oraşului Bucureşti, (pag.348)
IOSIP Corina, Perspective teoretice privitoare la viitoarea structură urbană a Capitalei şi la Concursul „Bucureşti 2000”. Dana Harhoiu, „Bucarest une ville entre Orient et Occident”, Simetria, Bucureşti, 1997, (pag.353)
HANGANU Liliana-Nicoleta, Cezara Mucenic, Bucureşti. Un veac de arhitectură civilă. Secolul al XIX-lea. Silex, Bucureşti, 1997, (pag.360)
MAJURO Adrian, Ionel C. Ioniţă - „O Jună din istoria Bucureştilor”, editată de Centrul de Proiecte Culturale (ARCUB), Bucureşti, 1998, (pag.363)
MAJURO Adrian, Paul Filip - „Bellu Panteon Naţional”, editura Carter, Bucureşti, 1998, (pag.365)

CRONICA
OLTEANU Denisa-Simona, Manifestări muzeale organizate la Muzeul de Istorie şi Artă a Municipiului Bucureşti (1997-1998), (pag.369)
SANDU-CUCULEA Vasilica, Cronica cercetărilor arheologice, (pag.379)


Nr.XIV, 2000 [descarcă numărul integral (54MB)]

PATRIMONIU BUCUREŞTEAN
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, MĂRGINEANU-CÂRSTOIU Monica, POLL Ingrid, CONSTANTINESCU Bogdan, Hanul Stavropoleos. Săpăturile arheologice din anul 1998-1999, (pag.5)
BORONEANŢ Vasile, Chitila Fermă. Istoricul cercetărilor, (pag.49)
NEGRU Mircea, Descoperiri arheologice din sec. al III-lea p.Chr.
POLL Ingrid, NEGRU Mircea, Studiu de compoziţie asupra unui lot de ceramică descoperită în aşezarea de sec. III d.Chr., de la Militari - Câmpul Boja, (pag.66)
MUCENIC Cezara, Istoria arhitectural-urbanistică a unei străzi: Strada Doamnei, (pag.73)
FALCAN Dan, O amintire dintr-un Bucureşti dispărut - pavajul din strada Coloniei, (pag.89)
MAJURU Adrian, Mahalaua Colţei, (pag.92)
ZAMANI Lelioara, Grădina Icoanei, (pag.117)
GAVRIL Victoria, CONSTANTINESCU Carmen, Strada Paleologu: fragment de istorie bucureşteană, (pag.121)
STĂNCULESCU Irina, Apariţia şi evoluţia denumirilor de străzi din Bucureşti, (pag.137)
ENE Camelia, ZĂNESCU Ionel, Ansamblul Ghica-Tei, (pag.186)
ENE Camelia, Document istoric şi edilitar-urbanistic privind zona Şelari - Pasajul Marchitanilor, (pag.195)
IONESCU-GURA Nicoleta, Palatul Cotroceni, de la reşedinţă regală la Palat al Pionierilor, (pag.205)
DUŢU Aurel, Casa Nicolae Filipescu din Bucureşti, str.Baştei nr.13, (pag.219)
ZĂNESCU Ionel, Teatrul Naţional din Bucureşti, (pag.224)

PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE
PANAIT I. Panait, Preocupări ale istoricului Petre S. Năsturel, privind istoria Bucureştilor, (pag.243)
STOENESCU Anca Maria, Din activitatea întâiului primariat al generalului Victor Dombrovski, (pag.251)

DIN COLECŢIILE MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ZECK Adriana, Muzeul în forma sa specifică de expresie: Expoziţia – discurs teoretic, (pag.261)
BORONEANT Vasile, COLEA Constanţa, Le nécessité d’integrer les collections du Musée du Municipe de Bucarest dans le circuit mondial des valeurs, (pag.264)
IONIŢĂ Ionel, Un document inedit aflat în colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti - scrisoarea Principelui Carol către Ministerul de Război, din 1.08.1919, (pag.270)
BORONEANŢ Vasile, O monedă romană din secolul al III-lea d.Chr., descoperită la Chitila-ferma, Bucureşti, (pag.273)
HANGANU Nicoleta Liliana, Insigna primei emisiuni de televiziune din România - „Luna Bucureştilor”, iunie 1938, (pag.276)
HANGANU Nicolae Liliana, „Domnul Eminescu e mult mai bine ...”, (pag.280)
ENE Loredana Cristina, Sala de lectură a Bibliotecii Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.283)
DRĂGAN Elisabeta, Porţelan vienez în colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.290)
VELESCU Oliver, „Stofa şi costumul” - o tabletă de Tudor Arghezi; însemnări pe marginea unei vechi tipărituri, (pag.295)

DIN ISTORIA VIEŢII ŞI MENTALITĂŢILOR BUCUREŞTENE
NICOLAE Alexandra, Viaţa cotidiană în Bucureştiul primului deceniu interbelic, (pag.303)
LIMBAN Florentina, Activitatea farmaceutică din Bucureşti între secolele XVII-XVIII, (pag.333)
MAJURU Adrian, Scurt excurs asupra sinuciderii în Bucureştii anilor 1900, (pag.339)

RESTAURARE, CONSERVARE
ANTONESCU Rodica, Cerneala ferogalică: modalităţi de expresie grafică şi probleme specifice de restaurare, (pag.349)
DUPONT Liana, Restaurarea formelor deschise, închise şi ermetice, (pag.357)
GAGESCU Simona, Urări de bine din Orient. Relief şi profunzime in glazura ceramicii de Isnik, (pag.362)

RECENZII, EVENIMENTE CULTURALE
IONIŢĂ Ionel, Dr. Wilhelm Filderman. Un avocat al etniei sale. Un avocat al acuzei neaţionale a României, (pag.369)
ENE Loredana Cristina, MAJURU Adrian, Revista „Magazin istoric” 1999 Ulysse de Marcillac, „Bucureştiul în veacul al XIX-lea”, ed. Meridiane, Bucureşti, 1999. Radiografia unei modernizări, (pag.373)
HANGANU Liliana Nicoleta, Emanoil Hagi-Mosco, Bucureşti. Amintirile unui oraş. Ziduri vechi. Fiinţe dispărute. Ediţie Îngrijită de Ştefan Plesia, Dan Plesia şi Mihai Sorin Rădulescu. Cuvânt înainte de Paul Cernovodeanu. Bucureşti, ed. Fundaţiei Culturale Române, 1995, (pag.376)
MAJURU Adrian, Pluri-confesionalitate vs. multiculturalitate în Bucureştii epocii moderne: Lucia Stoica, Neculai lonescu-Ghinea, Dan P. Ionescu, Cecilia Lumina, Petre Iliescu, Minerva Georgescu, Atlasghid. Istoria şi arhitectura lăcaşurilor de cult din Bucureşti. vol. II, ed. Ergonom '79, 1999, (pag.379)
MAJURU Adrian, Oraşul pierdut. Rodica Ianasi: Povestea caselor Editor: Uniunea Arhitecţilor din România, Ed. Simetria, Bucureşti, 1999, (pag.381)
MAJURU Adrian, Un scurt excurs asupra spaţiului public bucureştean. Paul Filip. Bătrânul Cişmigiu. – Primăria Municipiului Bucureşti, ARCUB, Centrul de Proiecte Culturale Bucureşti 1999, (pag.384)
HANGANU Nicoleta Liliana, „Monumente şi edificii în medalistică” august-septembrie 1999. Cronica unei expoziţii. Vedere din interior, (pag.387)
BORONEANŢ Vasile, Expoziţia „Civilizaţia Boian pe teritoriul României”; descoperiri neolitice de la Chitila - Fermă şi din alte zone bucureştene, aflate în colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.389)
MAJURU Adrian, Al VIII-lea Congres de Studii Sud-Est Europene sub semnul dialogului intercultural, (pag.391)


Nr.XV, 2001 [descarcă numărul integral (52MB)]

I. CERCETĂRI ARHEOLOGICE
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, NEGRU Mircea, TĂNĂSESCU Bogdan, Raport preliminar privind cercetările arheologice de salvare la Dragomireşti-Deal, (pag.5)
BORONEANŢ Vasile, Cercetări arheologice de salvare de la Cotroceni, (pag.12)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, CĂPĂŢÂNĂ Dan, POLL Ingrid, CONSTANTINESCU B., Săpături arheologice de salvare pe strada Colţei, (pag.19)
BORONEANŢ Vasile, Tell, zigurat, piramidă, (pag.56)

II. STUDII ŞI ARTICOLE
IONIŢĂ Ionel, Palatul Casei de Economii şi Consemnaţiuni, (pag.79)
FALCAN Dan, BOZGAN Ovidiu, O bijuterie a arhitecturii Bucureştilor: Biserica Rusă, (pag.93)
BOZGAN Ovidiu, Viaţa religioasă a Bucureştilor în anii 1980, (pag.98)
LAZĂR Mariana, Dania - componentă principală a proprietăţii mănăstireşti Cotroceni, (pag.111)
LIMBAN Florentina, Activitatea farmaceutică din Bucureşti în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, (pag.125)
NICOLAE Alexandrina, Bucureştenii şi activitatea edilitară în primul deceniu interbelic, (pag.128)
PANAIT I. Panait, Începuturi monahale în centrul Câmpiei Române, (pag.140)
ŞTEFĂNESCU Aristide, Repere arheologice privitoare la Academia Domnească de la Sfântul Sava - sfârşitul sec. al XVII-lea, (pag.147)
ŢICU Gabriela, GORUN Edith, Monumente funerare de rit mozaic din Bucureşti, (pag.153)
VLĂDOIU-STANCU Laura, Domeniul lui Mihai Viteazul din centrul Câmpiei Române, (pag.159)

III. MENTALITĂŢI BUCUREŞTENE
BARNEA Alexandru, Nume de străzi şi pieţe din Bucureştii de până azi, (pag.163)
MAJURU Adrian, Moda tatuajului în Bucureştii anului 1900, (pag.168)
NIŢELEA Mădălina, Receptarea valorilor franceze în viaţa cotidiană a elitei bucureştene (1866-1914), (pag.182)
ZECK Ariadna, Imposibilitatea întoarcerii şi traseul laicizării - Discurs teoretic despre o temă impusă bucureştenilor: Catedrala Neamului, (pag.197)

IV. PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE
TEODORESCU Z. Virgiliu, TEODORESCU Elisabeta, ZĂNESCU Ionel, ENE Camelia, Referinţe documentare la sculptorul Constantin Bălăcescu, (pag.201)
ZĂNESCU Ionel, ENE Camelia, Goleştii în documente bucureştene (1700-1831), (pag.220)
OLION Duduţa, Amintiri despre sculptorul Dimitrie Anghel, (pag.226)

V. ARHITECTURA BUCUREŞTEANĂ
CONSTANTINESCU Carmen, GAVRIL Victoria, Bucureştiul de altădată - strada Culmea Veche, (pag.229)
DUŢU Aurel, Casa Cesianu din strada Clemenţei, (pag.238)
ENE Camelia, ZĂNESCU Ionel, Documentar istoric şi edilitar-urbanistic privind zona Băcani-Lipscani, (pag.245)
MUCENIC Cezara, Arhitecţi şi case în Bucureştii secolului al XIX-lea – Alexandru Orăscu şi Anton Onderka, (pag.251)
ZAMANI Lelia, O veche stradă din Bucureşti intrată în legendă: strada Bazaca, (pag.267)

VI. DIN PATRIMONIUL MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
CRĂCIUN Elena Lucreţia, Icoane şi obiecte de cult din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.275)
DRĂGAN-BOVO Elisabeta, Porţelan vienez în colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.284)
LALĂ Daniela, Biblioteca documentară a M.M.B. - istoricul bibliotecii, (pag.290)

VII. NUMISMATICA
HANGANU Nicoleta Liliana, Consideraţii asupra a două portrete ale lui Mihai Eminescu în numismatică, (pag.295)
DIACONESCU Speranţa, MARCU Elena, Războiul austro-turc din a doua jumătate a sec. al XVII-lea oglindit într-o medalie de la Leopold I, (pag.299)
GRĂMĂTICU Steluţa, MARCU Elena, O monedă de aur de la Justin I, (pag.309)
OPASCHI Catalina, Un sigiliu şi un pahar de botez cu stema familiei Hâjdeu, (pag.310)
PÂRVAN Katiuşa, Medalii şi decoraţii ce au aparţinut lui Ionel Brătianu, (pag.320)

VIII. RESTAURARE, CONSERVARE
ANTONESCU Rodica, Transformarea obiectului în exponat, (pag.331)
DUPONT Liana, Utilizarea balsamului în tehnica vernisării de ceramică decorativă, (pag.333)
GĂGESCU Simona, Spaţii şi imaginaţie, (pag.344)

IX. IN MEMORIAM
MUCENIC Cezara, Necrolog Aurel Duţu, (pag.351)
HANGANU Nicoleta Liliana, In memoriam, Nicolae Curdov, (pag.353)

X. SUMARUL SUMARELOR
Angelo-Barbu Popescu, (pag.357)


Nr.XVI, 2002 [descarcă numărul integral (48MB)]

I. ARHEOLOGIE
BORONEANŢ Vasile, Cercetări arheologice de la Chitila Fermă, din 2001. Date preliminarii şi stratigrafia, (pag.3)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorhe, MERCAN Neculai, Aspecte ale culturii materiale româneşti, în lumina descoperirilor de pe teritoriul oraşului Buftea (secolele X-XI), (pag.50)
NEGRU Mircea, Descoperirii arheologice din secolele III şi V, la Bucureşti Militari „Câmpul Boja”, (pag. 58)
ŞTEFĂNESCU Aristide, Reşedinţa Cantacuzină de la Afumaţi-Ilfov, (pag.73)

II. STUDII ŞI ARTICOLE
BOZGAN Ovidiu, Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti, (pag.79)
CHIRIŢĂ Rodica, Repere privind problema minorităţilor În România după Conferinţa de Pace de la Paris, 1919, (pag.94)
CIUBOTARU Ştefania, Furnizorii Palatului Regal Cotroceni (1895-1930), (pag.100)
ENE Camelia, Comercianţi, comerţ şi preţuri în Bucureşti (Sfârşitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea), (pag.106)
HANGANU Liliana-Nicoleta, Din nou despre medalia „Construirea fântânilor din Bucureşti", 1846, (pag.113)
IONIŢĂ Ionel, Câţiva colecţionari bucureşteni din veacul al XIX-lea, (pag.115)
IPATE Mihai, Catastrofa de la Cotroceni, din 8 iulie 1936, (pag.124)
LIMBAN Florentina, Activitatea farmaceutică din Bucureşti În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.127)
NICOLAE Alexandrina, Mijloace de comunicaţie în slujba bucureştenilor din primul deceniu interbelic, (pag.133)
PANAIT I. Panait, Naţional şi european în spiritualitatea Curţii Domneşti a lui Constantin Brâncoveanu, (pag.138)
SILVAN-IONESCU Adrian, Uniforme civile în România epocii modeme, (pag.145)
SĂLCEANU Simona, Învăţământul În Bucureştii secolului al XVII-lea, (pag.166)
SFICACHIS Costache, BORTEŞ D. Ion, Piaţa „ Bibescu Vodă”, (pag.173)
VÂRBAN Liliana, Casa Storck de la Balcic, (pag.182)
ZAMANI Lelia, Încăperi de ceremonie în marile case bucureştene, (pag.190)
ZĂNESCU Ionel, POPESCU Angelo Barbu, Cursele poştale înainte de introducerea căilor ferate în România, (pag.196)

III. CASE ŞI STRĂZI ALE CAPITALEI
BURLACU Petruţa, ŞTEFĂNIŢĂ Catalina, Scurt istoric al Căii Dorobanţilor, (pag.209)
CONSTANTINESCU Carmen, GAVRIL Victoria, O stradă pe harta Bucureştiului: strada Teodor Ştefănescu, (pag.220)
MĂRCULEŢ G.H., Casa Gavril Cosma, Str. Domniţa Anastasia, nr. 9, sector 5, Bucureşti. Studiu istoric., (pag.227)
POPA Raluca Maria, O casă a arhitectului Marcel Iancu pe strada Fetiţelor din Bucureşti, (pag.248)
VELESCU Oliver, Strada Lânăriei şi vecinătăţile ei, (pag.252)

IV. MENTALITĂŢI BUCUREŞTENE
MAJURU Adrian, Bucureştiul patologic şi derivatele nebuniei, (pag.261)
ZECK Ariadna, „... Văz monstruoz”, (pag.296)

V. PERSONALITĂŢILE ŞI BUCUREŞTII
BUZILĂ Ciprian, Punct de vedere: Muzeul de sculptură „Cornel Medrea”, (pag.303)
DIACONESCU Speranţa, GRIGORUŢĂ Maria, Documente din colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti, privind personalitatea lui Manuc Bey, (pag.308)
FALCAN Dan, Ctitori de Bucureşti - Familia Bazilescu, (pag.316)
GRIGORIU Paul, În memoriam: Constantin C. Giurescu. Repere biografice, domenii de manifestare, (pag.323)
OLIAN Duduţa, Alexandru Olian, (pag.337)
TÂRNĂ Daniela Mirela, Activităţile filantropice ale reginei Elisabeta a României - „Mamă a Patriei”, (pag.341)
ZĂNESCU Ionel, ENE Camelia, Goleştii în documente, (pag.346)

VI. MUZEOGRAFIE, PATRIMONIU, RESTAURARE
ANTONESCU Rodica, Lucrările de grafică din Muzeul Municipiului Bucureşti, privite din perspectiva conservării şi restaurării, (pag.355)
BURLACU Petruţa, Din trecutul Buenos Aires-ului, în muzeele de istorie ale oraşului, (pag.359)
DRĂGAN-BOVO Elisabeta, Mobilier pentru salon Napoleon III, în colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.364)
HANGANU Liliana-Nicoleta, Eminescu şi epoca sa, (pag.371)
HANGANU Liliana-Nicoleta, Bucureşti de colecţie 374
LALĂ Daniela, Cărţi tipărite de Antim Ivireanul, existente în biblioteca Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.375)


Nr.XVII, 2003 [descarcă numărul integral (66MB)]

I. ARHEOLOGIE
BĂLĂŞESCU Adrian, RADU Valentin, NICOLAE Cătălin , Fauna de la Chitila - Fermă. Studiu arheolozoologic preliminar, (pag.3)
BORONEANŢ Vasile, Oseminte de cal gravate descoperite la Chitila - Fermă, (pag.11)
MĂNUNCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, DRĂGAN-BOVO Elisabeta, POLL Ingrid, ZAMFIRESCU Irina, O farmacie bucureşteană de la sfârşitul secolului al XIX-lea, (pag.26)
NEGRU Mircea, Cercetări arheologice de la Militari - Câmpul-Boja, (pag.64)
NICOLAE Calin, NICOLAE Irina, BORONEANŢ Adina, Săpăturile arheologice din situl neolitic de la Chitila-Fermă. Campania 2002, (pag.72)
SANDU-CUCULEA Vasilica, Sondajul arheologic În situl de la Tâncăbeşti-Benzinărie, comuna Snagov, judeţul Ilfov, (pag.82)
SOFICARU D. Andrei, SULTANA M. Nicuşor, MIRIŢOIU Nicolae , Expertiza antropologică a osemintelor umane descoperite la Chitila-Fermă în anul 2002, (pag.113)
ŞTEFĂNESCU Aristide, Cercetări privind biserica Cuvioasa Paraschiva, Domneşti-Ilfov, (pag.123)

II. STUDII ŞI ARTICOLE
DUŢU Maria, Un proiect inedit pentru constructorii de şosele din Ţara Românească, În prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.137)
FELIX Cerbu-Dragoş, Modificarea discursului teologic în perioada fanariotă, (pag.143)
IONIŢĂ Ionel, POPESCU Angelo-Barbu, O scrisoare ... banală (?!?), (pag.147)
LIMBAN Florentina, Ceasul de buzunar, obiect de măsurare a timpului şi de podoabă, (pag.149)
MAJURU Adrian, O paradigmă istorică moldo-valahă: majoritarul-minoritar, (pag.155)
MAJURU Adrian, Ardeleanul în imaginarul bucureştean modem, (pag.160)
MĂRĂCINEANU Walter, Aspecte ale picturii bisericeşti în secolul al XIX-lea, (pag.165)
NIŢELEA Mădălina, O imagine a reşedinţelor lui Carol I de Hohenzollern în istoriografia franceză, (pag.172)
VLĂDESCU Maria, VULPE Corneliu, Unitate şi diversitate bioantropologică (urban/rural), (pag.183)
ZĂNESCU Ionel, Alaiuri domneşti, (pag.198)

III. BUCUREŞTII DE ALTĂDATĂ
BOPP Valeska, Consideraţii asupra burgheziei bucureştene în perioada interbelică, (pag.209)
BORTEŞ D. Ion, Bucureşti 1935-1940, (pag.221)
BURLACU Petruţa, Negustori ambulanţi şi mărfurile lor, (pag.225)
NICOLAE Alexandrina, Incursiune în viaţa Bucureştiului. Călătorind prin Micul Paris, (pag.238)
SILVAN-IONESCU Adrian, Barabas Miklos, martor al modernizării înaltei societăţi româneşti la începutul secolului al XX-lea, (pag.245)
TEODORESCU Z. Virgiliu, Comerţ ambulant şi meserii pe străzile bucureştene de odinioară, (pag.270)
ZĂNESCU Ionel, ENE Camelia, Bărbieri şi spiţeri în Bucureştii de odinioară, (pag.282)

IV. PATRIMONIU BUCUREŞTEAN
DIACONESCU Speranţa, DRĂGAN-BOVO Elisabeta, Ateneul român, (pag.291)
FALCAN Dan, O ctitorie de suflet - biserica Sf.Sofia din Floreasca, (pag.299)
GAVRIL Victoria, CONSTANTINESCU Carmen, Un monument istoric - biserica Negustori, (pag.305)
IONIŢĂ Ionel, Muzee bucureştene după al doilea război mondial, (pag.310)
LALĂ Daniela, Biblia de la Bucureşti - exemplar existent în Biblioteca Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.325)
MUCENIC Cezara, Casa Slătineanu, din Calea Dorobanţilor, (pag.331)
OLIAN Duduţa, Strada Icoanei, (pag.346)
PANAIT I. Panait, Biserica Fundenii Doamnei - un strălucit monument al epocii brâncoveneşti, (pag.353)
POPESCU Angelo-Barbu, Palatul Poştelor, (pag.365)
SCRIPCARIU Adriana, Mahalaua Mântuleasa, (pag.377)
ZECK Ariadna, „Tezaurul român de Ia Moscova ... ”, (pag.401)

V. PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE
CIUBOTARU Ştefania, Vestimentaţia reginei Maria - stil şi eleganţă, (pag.429)
ENE Camelia, C. A. Rosetti - o viaţă pusă în slujba idealurilor democratice ale poporului român, (pag.436)
IVAN-GHILIA Liana, Un bucureştean şi teoriile sale - Oscar Han, (pag.445)
MĂRCULEŢ H. G., O carieră de excepţie, (pag.450)
RĂDULESCU Sorin Mihai, Între Elveţia, Franţa şi România: arhitectul Louis Blanc, (pag.461)
VÂRBAN Liliana, Casa şi artiştii Storck - repere în arta monumentală românească, timp de un secol, (pag.473)
VELESCU Oliver, Mihai Băbeanu, logofăt de taină, (pag.485)

VI. MUZEOLOGIE, RESTAURARE
ANTONESCU Rodica, Montarea operelor de artă grafică, (pag.507)
CIURILĂ Simona, Bijuterii din stilă de Murano, în colecţii bucureştene, (pag.516)
ERIKA Kovacs, MUCENIC Cezara, Anchetă sociologică despre expoziţia „Străzi, pieţe, case din vechiul Bucureşti – urbanism şi arhitectură, sec.XV-XX”, (pag.520)
MANGALEA Dana, Muzeul mileniului trei, între deschiderea spre lume şi salvarea identităţii, (pag.527)


Nr.XVIII, 2004 [descarcă numărul integral (41MB)]

I. ARHEOLOGIE
BORONEANŢ Vasile, Câteva oseminte de cal ornamentate descoperite la Chitila-Fermă, (pag.4)
ADAMEŞTEANU Gheorghe Mănucu, POLL Ingrid, NICOLAE Eugen, Cercetări arheologice de salvare pe teritoriul satului Căciulaţi, comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov (1991-1993), (pag.20)
NEGRU Mircea, Protejarea patrimoniului arheologic imobil de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. Situl arheologic Militari-Câmpul Boja, (pag.41)
SANDU-CUCULEA Vasilica, Noi descoperiri arheologice de suprafaţă pe teritoriul oraşului Buftea, jud.Ilfov, (pag.52)

II. STUDII ŞI ARTICOLE
CIOTORAN Gabriel, Istoricul Spitalului de copii din Bucureşti, (pag.62)
GAVRIL Victoria, CONSTANTINESCU Carmen, Strada Mântuleasa, de la 2 la 42, (pag.71)
GRIGORUŢĂ Maria, DUŢU Maria, Cântare de zarafi în secolele XVIII-XIX, folosite în Bucureşti, (pag.83)
IONIŢĂ Ionel, Asociaţia „Aşezământul cultural Ionel I.C. Brătianu”, (pag.88)
MAJURU Adrian, Bucureşti - proiecte urbanistice (1930-1990), (pag.95)
MARCULEŢ H. George, Fabrica „Stella”, (pag.103)
MUCENIC Cezara, Tăierea bulevardului „Regina Elisabeta”, (pag.110)
NICOLAE Alexandrina, „Universul” - un cotidian bucureştean de succes, (pag.130)
NITULESCU Ştefan Virgil, Punerea în valoare a patrimoniului cultural urban. Tendinţe muzeografice europene, (pag.140)
OLIAN Duduţa, Gradina Botanică din Bucureşti, (pag.147)
POPESCU Angelo-Barbu, „Vandalisme oficiale: Primăria Capitalei taie cei patru plopi de la statuia lui Mihai Viteazul”, (pag.152)
RAFAILA Mihaela Grina, Biserica cu Sfinţi din Bucureşti, (pag.159)
SCRIPCARIU Adriana, Despre relaţia mahala-parohie, în cateva documente bucureştene de la mijlocul secolului al XIX-lea, (pag.167)
SILVAN-IONESCU Adrian, Societatea urbană românească, sporturile şi modele lor în secolul al XIX-lea, (pag.171)
VELESCU Oliver, Mahalaua Cărămidarii de Jos, (pag.203)
VESTEMEAN Nicolae, Scurta relatare cu privire la momente trecute din istoria Palatului Suţu, (pag.213)
ZANESCU Ionel, ENE Camelia, Aportul medicilor bucureşteni în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.216)
ZECK Ariadna, Concursul de urbanism şi arhitectură „Catedrala Mântuirii Neamului” - exerciţiu de interpretare -, (pag.222)

III. PATRIMONIU MUZEAL
CRÂNGANU Monica, Muzeul „Comei Medrea”, (pag.230)
DRAGAN-BOVO Elisabeta, Colecţia de sticlă Art Nouveau – secţia Istorie a Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.235)
VÂRBAN Liliana, Patrimoniul Muzeului Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu Storck, (pag.240)
ZĂNESCU Ionel, Colecţia de arme a Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.255)

IV. PESONALITĂŢI BUCUREŞTENE
ENE Camelia, Arhitecţi ai stilului Neo-românesc bucureştean, (pag.266)
HANGANU Liliana-Nicoleta, IACOB Mihaela, Onoare şi caracter - dr. Gheorghe Poenaru Bordea (1937-2004), (pag.288)
RĂDULESCU Sorin Mihai, FALCAN Dan, Convorbiri cu un destin: Pompiliu Macovei, (pag.290)
GRIGORIU Paul, Din istoricul învăţământului românesc - profesorul Petre Gârboviceanu, în contextul culturii naţionale, (pag.299)
IVAN-GHILIA Liana, Un bucureştean „pas comme les autres”: sculptorul Ştefan Ionescu-Valbudea, (pag.318)
PANAIT I. Panait, Ştefan cel Mare şi Bucureştii, (pag.326)
RĂDULESCU Sorin Mihai, Familia Hepites, între Brăila şi Bucureşti - reconstituire genealogică, (pag.336)
TEODORESCU Z. Virgiliu, Mircea Voievod - „cel Bătrân” sau „cel Mare”? Pledoarie pentru a-i acorda domnitorului Mircea Voievod epitetul „cel Mare”, (pag.344)
TODIREANU Beatrice Anca, Un ivirean la Bucureşti – Mitropolitul Antim, (pag.351)
VIGNES-DUMAS Claire, Cecilia Cutescu-Storck ( 1879-1969). Note biographique, (pag.361)

V. CONSERVARE, RESTAURARE, EVENIMENTE MUZEALE
ANTONESCU Rodica, Prezervarea patrimoniului cultural, între empirism şi scientism, în contextul european postbelic, (pag.370)
CIOBANU Dana, De la Oxford la Bucureşti. Universul familiei regale române. Portrete din arhivele britanice - expoziţie organizată la Muzeul Municipiului Bucureşti, (pag.391)


Nr.XIX, 2005 [descarcă numărul integral (49MB)]

I. ARHEOLOGIE
BORONEANŢ Vasile, Tăbliţele de lut scrise, de la Vidra, (pag.5)
BORONEANŢ Vasile, Scrierea pe oase - O scriere necunoscută identificată în săpăturile arheologice de la Chitila), (pag.12)
SANDU-CUCULEA Vasilica, Descoperiri arheologice în comuna Hrăneşti, judeţul Ilfov, (pag.36)
STOICIU Florentin, Analiza chimică şi analiza de fază a ceramicii gumelniţene din punctul „Ostrov”-Brăneşti, jud.Ilfov, (pag.61)

II. STUDII ŞI ARTICOLE
CONSTANTIN Cristina, Aspecte ale raportului centru-periferie în Bucureşti, la final de secol XIX, (pag.69)
ENE Camelia, Stilul nearomânesc în artele aplicate - perioada până la anul 1900, (pag.74)
HENCZ Hilda, Presa maghiară bucureşteană (1860-1941), (pag.92)
MAJURU Adrian, Strada Şepcari - Scurtă monografie, (pag.112)
MAJURU Adrian, Balcanii sub stăpânirea negustorilor, (pag.115)
PANAIT I. Panait, Buftea. Lunga devenire a unei aşezări ilfovene, (pag.131)
POPESCU Angelo-Barbu, O carte poştală a lui Petre Pandrea, din 1965, (pag.144)
POPESCU Angelo-Barbu, Morminte ale unor români celebri, (pag.147)
SCRIPCARIU Adriana, Comunitate şi sfinţi în Bucureştii evului mediu, (pag.153)
SILVAN-IONESCU Adrian, Prima expoziţie de anvergură a artiştilor din Bucureşti (1864), (pag.177)
ZĂNESCU Ionel, Justiţia în Bucureştii de odinioară, (pag.187)
TODIREANU Beatrice Anca, Tabloul votiv din Paradisul Patriarhal, (pag.196)
VLĂDOIU-STANCU Laura, Informaţii privind organizarea judecătorească în vremea lui Alexandru Ipsilanti (1774-1778), în cronica lui Atanasie Comnen Ipsilanti, (pag.201)

III. PATRIMONIU BUCUREŞTEAN
CIOTORAN Gabriel, Aspecte ale oraşului Bucureşti din anul 1948 până la naţionalizare, (pag.211)
DRĂGAN-BOVO Elisabeta, Porţelanuri vieneze în colecţiile M.M.B., (pag.217)
DRĂGAN-BOVO Elisabeta, Un portret al lui Carol I de C.P. de Szathmary, (pag.223)
GAVRIL Victoria, CONSTANTINESCU Carmen, Strada Mântuleasa - de al 1 la 37, (pag.226)
IONIŢĂ Ionel, Donaţii şi clauze (aspecte juridice) privind muzeele memoriale aflate în coordonarea Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.236)
LIMBAN Florentina, Biblioteca Pompiliu Macovei, (pag.245)
MUCENIC Cezara, Târgul de Afară Târgul Moşilor – Târgul Obor, (pag.249)
OLIAN Duduţa, Grădina lui George Călinescu, (pag.268)
POPA Raluca Maria, Un episod din construcţia noului «Centru civic» din Bucureşti, reflectat într-un interviu de istorie orală, (pag.273)
TODIREANU Cristian, Sf. Dimitrie cel Nou - ocrotitorul Bucureştilor, (pag.284)
ZĂNESCU Ionel, ENE Camelia, Asistenţa medicală bucureşteană în prima jumătate a veacului al XIX-lea, (pag.289)
VELESCU Oliver, Mahalaua Scorţarilor din Bucureşti, (pag.298)

IV. PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE
CIOBANU Dana, Regina Maria a României - de la Bran la Balcic, (pag.313)
CIUBOTARU Ştefania, Schiţă de portret al reginei Maria, (pag.317)
NICOLAE Alexandrina, Juristul, omul politic şi ziaristul Stelian Popescu, (pag.325)
RĂDULESCU Sorin Mihai, FALCAN Dan, Interviu cu dl.Pompiliu Macovei, (pag.333)
RĂDULESCU Mihai-Sorin, Un European: Anastase Simu, la un secol şi jumătate de la naştere, (pag.339)
VERGATTI Ştefan Radu, Un om de cultură şi rege al culturii: Carol al II-lea, (pag.348)

V. MUZEOGRAFIE
IVAN-GHILIA Liana, Expunerea muzeală - între valorizare estetică şi reconstituire ştiinţifică, (pag.357)
TÂRNĂ Mirela, Conceptul de muzeu naţional. Studiu de caz: Muzeul de Antichităţi din Bucureşti, (pag.360)
TEODORESCU Z. Virgiliu, Contribuţii la un portret de muzeograf: George Olszewski, (pag.372)

VI. SEMNAL
POPESCU Angelo-Barbu, Casa nouă din incinta Palatului Regal, (pag.385)
• Publicaţii la standul M.M.B., (pag.388)

VII. IN MEMORIAM
• Maria Duţu, (pag.395)
• Dr. Harald Alexandrescu, (pag.399)


Nr.XX, 2006 [nu există online]


Nr.XXI, 2007 [descarcă numărul integral (61MB)]

I. STUDII ŞI ARTICOLE
SWIFT Jeff, BORONEANŢ Vasile, Bolovan de râu din descoperire întâmplătoare, (pag.7)
BORONEANŢ Vasile, Târnovo, capitala imperiului asăneştilor, (pag.11)
BUIU Vasile Ioan, 1874: Balonul „Mihai-Bravul” şi ascensiunile sale, (pag.19)
CIOTORAN Gabriel, Impactul declanşării celui de-Al Doilea Război Mondial asupra Bucureştiului, (pag.33)
ENE Camelia, Starea artelor în Europa în ultimele decenii ale sec. al XIX-lea, (pag.39)
MAJURU Adrian, Bucureştii secolului al XIX-lea între Orient şi tentaţia modernităţii, (pag.49)
POPESCU Barbu Angelo, O lucrare enciclopedică despre România, apărută în primii ani de domnie ai lui Carol I, (pag.59)
RĂDULESCU Sorin Mihai, Corespondenţa unei prietenii: George O. Florescu - Dinu Tărtăşescu, (pag.65)
IONESCU Adrian-Silvan, Introducere în tehnica şi arta fotografiei din secolul al XIX-lea. Inventatori şi maeştrii, (pag.107)
STOICA Horia, Schimbarea numelor de străzi în Bucureşti, (pag.173)
VELESCU Oliver, Cotrocenii în secolul al XVII-lea, (pag.179)
VESCAN T. Ioan, Hodopani leat 7128 Otopeni anul 1620, (pag.193)
ZĂNESCU Ionel, România în anii Războiului de Independenţă (1877-1878), (pag.197)
ZĂNESCU Ionel, Straja ţării, (pag.207)

II. PATRIMONIU BUCUREŞTEAN
ANTONESCU Rodica, Challenges of the photography conservation at the Municipal Museum of Bucharest, (pag.215)
BADEA Anca, Hanuri bucureştene, (pag.219)
CIUBOTARU Ştefania, Palatul regal din Calea Victoriei, (pag.231)
CONSTANTIN Gabriel, Catedrala Patriarhiei Române - important monument de istorie bucureşteană, (pag.241)
DOROJAN Magdalena, Azi - Parcul Carol I, Bucureşti, (pag.245)
GAVRIL Victoria, CONSTANTINESCU Carmen, Calea Moşilor (I), (pag.255)
GEORGESCU Petru Mihai, Bucarest en 1906 (Repere iconografice 1907-2007), (pag.267)
MUCENIC Cezara, Fabrica de bere Luther I Griviţa Roşie, (pag.275)
OLIAN Duduţa, Ansamblul istoric „Ghika Tei” şi mănăstirea „Plumbuita”, (pag.307)
CRISTACHE-PANAIT Ioana, Casa Văcăreştilor din mahalaua bisericii dintr-o zi din Bucureşti, (pag.313)
STOENES Anca Maria, „Casa Soare” o clădire emblematică a stilului neoromânesc, (pag.317)

III. MUZEE, COLECŢII
DIACONU Roxana, O scurtă prezentare a hărţilor din colecţia Muzeul Municipiului Bucureşti din perspectiva conservării, (pag.323)
DRĂGAN-BOVO Elisabeta, Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.331)
IVAN-GHILIA Liana, Măşti funerare din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.337)
MIHUŢ Elisabeta, Tacâmuri, (pag.343)
RAFAILĂ Grina-Mihaela, Actele domniei lui Constantin Brâncoveanu aflate în colecţia de „documente” a Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.351)
ZAMANI Lelia, Bucureşti, 1856. O fotografie inedită a lui Ludwig Angerer, (pag.357)

IV. PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE
RĂDULESCU Mihai Sorin, FALCAN Dan, Un trunchi de neam din vechiul Bucureşti – de vorbă cu scriitorul Andrei Brezianu, (pag.367)
SOTROPA Adriana, L’influence d’Arnold Böcklinet de Franz von Stuck dans la peinture roumaine: la cas de Kimon Loghi (1871-1952), (pag.393)
PANAIT I. Panait, Dr. Aristide Ştefănescu arheolog şi istoric al Bucureştilor, (pag.401)
TEODORESCU Z. Virgiliu, Contribuţii la cunoaşterea activităţii creatoare a sculptorului George Dimitriu, (pag.411)
TODIREANU Anca Beatrice, Întru fericita adormire a patriarhului Teoctist, (pag.431)
RĂDULESCU Mihai Sorin, Din Bucureştii de altădată: colecţionarul de artă dr. Iosif N. Dona şi familia sa, (pag.435)
• Cuprins, (pag.473)


Nr.XXII, 2008 [descarcă numărul integral (38MB)]

I. STUDII ŞI ARTICOLE
ANTONESCU Rodica, Photoconservation – Bratislava 2008, (pag.4)
BUIU Vasile, Ascensiuni aerostatice la Bucureşti, 1905-1907: locotenentul Eugen Assaky – primul aeronaut român brevetat, prinţul George Valentin Bibescu şi balonul „România”, (pag.9)
EFTENE Cătălin, Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Dealul Spirii” al municipiului Bucureşti – Preocupări edilitare, lupta contra incendiilor şi legislaţie specifică în Roma antică (sec.I-III d.Chr.), (pag.22)
RAFAILĂ Grina-Mihaela, Actele domniei lui Şerban Cantacuzino aflate în Colecţia „Documente” a Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.30)
CRISTACHE-PANAIT Ioana, Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” din Buciumeni – consideraţii istorice şi artistice, (pag.40)
POPESCU Angelo-Barbu, O altfel de descriere a oraşului Bucureşti, (pag.49)
SCAFEŞ I. Cornel, SCAFEŞ I. Ioan, Cetatea Bucureşti – scurt istoric. 1866-1916, (pag.56)
ZĂNESCU Ioan, Judecata domnească şi boierii, (pag.83)

II. PATRIMONIU BUCUREŞTEAN
CONSTANTIN Gabriel, Bucureştii de odinioară – Şoseaua şi Grădina Kiselev, (pag.100)
DOROJAN Mihaela, Biserica Cuţitul de Argint, (pag.119)
IONIŢĂ Ionel, Bucureşti, oraş al viilor, (pag.125)
MUCENIC Cezara, Gara de nord şi Şcoala de poduri şi urbanism şi arhitectură, (pag.128)
RAFAILĂ Grina-Mihaela, Catalogul documentelor lui Constantin Şerban aflat în colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.158)
ZAMANI Lelia, Carol Davila, (pag.177)
ZĂNESCU Ionel, Expoziţii la Muzeul Municipiului Bucureşti: 1) Revoluţia română din 1848 2) Cultura şi civilizaţia românească în peninsula balcanică, (pag.183)

III. PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE
CIOBANU Ştefan Silviu, Reflecţii asupra vieţii lui Nicolae Filipescu – Nicolae Filipescu şi idealul naţional, (pag.196)
CIOTORAN Gabriel, Discursul de primire în Academie al lui Gheorghe I. Brătianu, (pag.212)
TEODORESCU Z. Virgiliu, Alexandru Lahovari, (pag.215)
TEODORESCU Z. Virgiliu, Contribuţii la cunoaşterea activităţii sculptorului Theodor Burcă, (pag.219)
DUMITRESCU Daniela, Teatrul românesc la sfârşitul sec.XIX şi începutul sec.XX. C.I.Nottara şi „generaţia de aur” – reconstituire muzeografică în incinta Căminului Nottara., (pag.255)


Nr.XXIII, 2009 [descarcă numărul integral (36MB)]

I. STUDII ŞI ARTICOLE
IONIŢĂ Ionel, Ziua Bucureştilor - 20 septembrie 1959, (pag.7)
CARCIGA Dragoş, Bucureştii în alegeri - Momentul aprilie 1875, (pag.14)
CIOTORAN Gabriel, Bucureşti în timpul evenimentelor din 1940, (pag.22)
CIOTORAN Gabriel, Aspecte ale începutului activităţii Radio Bucureşti, (pag.37)
EFTENE Cătălin, Organizarea vigiliilor Romei Imperiale şi cazărmile acestora, (pag.41)
LUPU Daniela, Barbu Bucureşteanul, un tipograf din epoca domniilor fanariote, (pag.46)
PELIGRAD Nazen Ştefania, Reprezentarea Fecioarei Maria cu Pruncul pe sigiliile oraşului Bucureşti – conturarea arhetipului, (pag.55)
TEODORESCU Z. Virgiliu, Mitropolia Ungrovlahiei la Curtea-de-Argeş: 1359-2009 = 650 de ani, (pag.69)
VELESCU Oliver, Comerţul bucureştean în anii 1985-1986, (pag.82)
VELESCU Oliver, O contribuţie la istoria construcţiilor din Capitală, (pag.109)
ZAMANI Lelia, RAFAILĂ Grina-Mihaela, Strada Francmasonă, (pag.127)
ZĂNESCU Ionel, Bucureşti la a 550-a aniversare documentară, (pag.138)

II. PERSONALITĂŢI
GEORGESCU Petru Mihai, Lucrări inedite ale sculptorului Gheorghe Stănescu, (pag.147)
GEORGESCU Petru Mihai, Câteva observaţii pe marginea unor lucrări de Corneliu Medrea, Gheorghe Leonida şi Frederic Storck, (pag.153)
RAFAILĂ Grina-Mihaela, Actele domniei lui Gheorghe Ghica aflate în colecţia de „documente” a Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.161)
RĂDULESCU Sorin Mihai, Din corespondenţa arhitectului Nicolae Ghika-Budeşti, (pag.169)
TEODORESCU Z. Virgiliu, Contribuţii la evocarea activităţii sculptorului Wladimir C. Hegel, (pag.203)
ZĂNESCU Ionel, Ultimul drum al lui Tudor Vladimirescu, (pag.234)

III. PATRIMONIU
ANTONESCU Rodica, Tehnica fotografică folosită de Ludwig Angerer în Bucureşti, (pag.249)
CARCIGA Dragoş, Biserica lui Bucur, (pag.263)
CONSTANTIN Gabriel, Catedrala Mântuirii Neamului, un proiect amânat pentru eternitate?, (pag.286)
DOROJAN Magdalena, Fântâna G. Em. Lahovary, (pag.294)
ENE Camelia, Pictura românească - întoarcerea la tradiţie, (pag.307)
IVAN-GHILIA Liana, O tehnică artistică de succes: non-finito şi o sculptură din patrimoniul M.M.B. - Eric de Nussy, „Extraz”, (pag.319)
PELIGRAD Nazen Ştefania, Artă şi Istorie în opera lui Gheorghe Tattarescu, (pag.325)
POPESCU Barbu Angelo, Statuile lui Ivan Meštrović din Bucureşti, (pag.337)


Nr.XXIV, 2010 [descarcă numărul integral (41MB)]

I. „BUCUREŞTI LA 550 DE ANI DE LA PRIMA ATESTARE SCRISĂ CUNOSCUTĂ”
THEODORESCU Răzvan, O jumătate de mileniu şi o jumătate de veac, (pag.7)
BERINDEI Dan , Modernizarea Bucureştilor în secolul al XIX-lea, (pag.9)
ŞTEFĂNESCU Ştefan, Bucureşti - reşedinţă de scaun domnesc - 550 de ani de atestare documentară, (pag.14)
PANAIT I. Panait, RAFAILĂ Grina-Mihaela, Două inscripţii privitoare la spitalul brâncovenesc din Bucureşti, (pag.18)
BULEI Ion, Influenţa franceză în România şi reacţia contra ei (1870-1900), (pag.33)
OPRIŞ Ioan, Contributori la tezaurul cultural-artistic bucureştean, (pag.42)
CONSTANTIN Gheorghe, Ministerul de interne - imaginea din presă, (pag.59)
ŞERBU Miliana, Plimbare prin Bucureşti recurs la memorie, (pag.67)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, PANAIT I. Panait, POPESCU Raluca, GAVRILĂ Elena, IGNAT Theodor, MĂGUREANU Andrei, BORONEANŢ Adina, TODERAŞ Meda, Centrul istoric al Bucureştilor. Cercetări arheologice de salvare din perioada 2007-2010, (pag.74)
TEODORESCU Z. Virgiliu, O moştenire pentru viitorime: monumentul de for public, (pag.117)

II. STUDII ŞI ARTICOLE
IONIŢĂ Ionel, Triada nemuritoare: Nenea Iancu, Jupîn Dumitrache şi Grădina Iunion, (pag.151)
ANTONESCU Rodica, Scurtă prezentare a unor norme de conservare a documentelor fotografice, (pag.159)
BUZILĂ Ciprian, Un oraş simpatic: Bucureştiul veacului al xix-lea, (pag.173)
CIOBANU Silviu Ştefan, Nicolae Filipescu primarul Bucureştilor (1893-1895), (pag.181)
CIOTORAN Gabriel, Ocupaţia rusească asupra Bucureştiului de acum două sute de ani (1810-1812), (pag.195)
CIOTORAN Gabriel, Oraşul Bucureşti în anul 1938, (pag.198)
JAN Doro Magdalena, Ion Câmpineanu şi un nume de stradă în Bucureşti, (pag.210)
DRĂGAN Elisabeta, Principii ale expertizei mobilierului de artă, (pag.234)
GEORGESCU Petru Mihai, Sculptorul Emil Wilhelm Becker aspecte inedite, (pag.244)
PELIGRAD Ştefania Nazen, Imagine (iconografie) şi istorie, (pag.253)
VELESCU Oliver, O bibliografie a comerţului bucureştean 1947-1985, (pag.264)
ZAMANI Lelia, Odinioară, de 1 mai în Bucureşti, (pag.280)
ZĂNESCU Ionel, Cruci, hotare şi bariere în vechiul Bucureşti, (pag.289)

III. PATRIMONIU
CONSTANTIN Gabriel, Curtea domnească din Bucureşti în vremea lui Constantin Brâncoveanu, (pag.301)
DRĂGAN Elisabeta, Colecţia de artă decorativă a muzeului municipiului Bucureşti (îmbogăţirea patrimoniului muzeal şi valorificare), (pag.305)
FOTEA Petronela, Necesitatea unei fişe de restaurare online, (pag.311)
IVAN-GHILIA Liana, O bacchantă la Bucureşti, (pag.324)
PANAIT I. Panait, Societatea istorico-arheologică „Bucureştii Vechi”, (pag.329)
PELIGRAD Ştefania Nazen, Icoana naşterii lui Iisus Hristos, (pag.340)
SANDU Ana, PESANTEZ Carmen, Din arhiva Muzeului Pedagogic, (pag.344)
RAFAILĂ Grina-Mihaela, Actele domniei lui Ştefan Cantacuzino aflate în colecţia de documente a Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.348)
ZĂNESCU Ionel, ENE Camelia, Interior bucureştean de pe Calea Victoriei, (pag.365)


Nr.XXV, 2011 [descarcă numărul integral (96MB)]

I. STUDII ŞI ARTICOLE
BUIU Vasile Ioan, O sută de ani de la prima lansare cu paraşuta în România, (pag.7)
CIOTORAN Gabriel, Bucureştiul în timpul epidemiei de ciumă din anul 1812, (pag.21)
CONSTANTIN Gabriel, Bucureştii în vremea lui Vlad Ţepeş, (pag.28)
CONSTANTIN Marian, Un document: „Palatul Suţu” de Radu D.Rosetti, (pag.33)
DOROJAN Magdalena, A mai existat o strada cu numele «Victoriei», (pag.39)
ENE Camelia Maria, Costumul în peisajul cultural românesc la cumpăna veacurilor XIX-XX, (pag.52)
GEORGESCU Petru Mihai, André Lavrillier - aportul la medalistica românească, (pag.61)
TODIREANU Beatrice Anca, Clopotul şi semnificaţia lui, (pag.69)
VELESCU Oliver, O contribuţie la istoria formării „limbajului de lemn” (1948-1949), (pag.79)
VELESCU Oliver, Vornicia oraşului Bucureşti, (pag.89)

II. PATRIMONIU
ANTONESCU Rodica, Manifest pentru cunoaşterea patrimoniului, (pag.101)
GEORGESCU Petru Mihai, In memoriam Irina Gr. C. Suţu, (pag.105)
IONIŢĂ Ionel, Colecţionari, colecţii, muzee, (pag.122)
IVAN-GHILIA Liana, Pentru cauza Adevărului - Consideraţii privitoare la un portret al lui Nicolae Titulescu semnat de Ion Jalea (din patrimoniul M.M.B.), (pag.136)
PELIGRAD Ştefania Nazen, Axis Mundi, (pag.142)
RAFAILĂ Mihaela Grina, Catalogul documentelor lui Gheorghe Duca aflate în colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.163)
TODIREANU Beatrice Anca, Biserica Târcă-Vitan din Bucureşti, (pag.178)
VERGATTI Ştefan Radu, Opinii personale asupra monumentului brâncovenesc Mănăstirea Hurezi, (pag.187)
ZAMANI Lelia, Din istoria spitalului Iubirei de oameni – Filantropia (de la înfiinţare până în anul 1940), (pag.194)
ZĂNESCU Ionel, CONSTANTIN Gabriel, Tragedia Teatrului Naţional din Bucureşti, (pag.205)

III. PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE
CIOBANU Silviu Ştefan, Contribuţii asupra biografiei lui Alexandru N. Lahovari, (pag.211)
CIOTORAN Gabriel, Cauzele demisiei lui Emilian „Pake” Protopopescu (1845-1893), (pag.237)
LUPU Daniela, Tipografi bucureşteni: popa Stoica Iacovici (1715-1749) şi familia sa, (pag.240)
TEODORESCU Z. Virgiliu, Simboluri ale cinstirii dedicate lui I.L.Caragiale, (pag.259)
ZĂNESCU Ionel, Ştefan cel Mare şi demersurile sale în Ţara Românească, (pag.293)

IV. IN MEMORIAM
ENE Camelia Maria, Un ultim gând, (pag.306)


Nr.XXVI, 2012 [descarcă numărul integral (46MB)]

I. PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE
THEODORESCU Răzvan, Un precursor ilustru: Gheorghe Grigore Cantacuzino, (pag.7)
TZIPOIA George, Artişti marginalizaţi de regimul comunist. Artă, valoare şi destin, manipulate în societatea totalitară. Istoria unei expoziţii retrospective nedorite: Alexandru Ţipoia 1914-1993, (pag.11)
TEODORESCU Z. Virgiliu, Ctitorul Matei Basarab realizator al unor reevaluări întru apărarea teritoriului Ţării Româneşti prin adaptarea vechilor aşezăminte monahale cărora le-a alăturat propriile sale realizări, (pag.26)
GRIGORIU Paul, Orizonturi culturale româneşti. Istoria naţională în preocupările academicianului Nicolae Densuşianu (1846-1911), (pag.59)
VERGATTI Ştefan Radu, VERGATTI Cristina, Comemorarea a 200 de ani de la ruperea Basarabiei din trupul Moldovei. Basarabia în inima şi în mintea lui Apostol D. Culea, (pag.66)

II. STUDII ŞI ARTICOLE
PELIGRAD Ştefania Nazen, Ceremonialul Proskynesis. Origine şi evoluţie din arta Sumero-Akkadiană până la mozaicurile de la Ravenna, (pag.83)
CONSTANTIN Gabriel, Cedare sau război. Cum au fost percepute la Bucureşti ultimatumurile sovietice din iunie 1940, (pag.89)
ŞELARU Gheorghe, Gâlceavă pe mormântul lui Constantin Brâncoveanu, (pag.103)

III. PATRIMONIU
IONIŢĂ Ionel, Fişe dintr-un ghid istoric al străzilor. Bulevardele Aviatorilor şi Mareşal Prezan, (pag.111)
ENE Camelia, Imobile de pe strada George Georgescu / Calea Rahovei, (pag.124)
DOROJAN Magdalena, Durabila biserică a Colţei, (pag.162)
MUCENIC Cezara, Strada Mântuleasa, (pag.178)
ZAMANI Lelia, Calea Rahovei 3 şi 5. De la Hanul Golescu la Pasajul Comercial Nirescher, (pag.202)
RAFAILĂ Mihaela Grina, Documentele Domniei lui Ioan Mavrocordat aflate în colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.210)
TODIREANU Beatrice Anca, Lansarea Volumului „O jumătate de veac în slujba istoriei Bucureştilor”. Omagiu Profesorului Panait I. Panait la 80 de ani, (pag.234)
TZIPOIA George, Alexandru Ţipoia (1914-1993) la 15 ani de eternitate. O operă de constructor, (pag.241)
PELIGRAD Ştefania Nazen, O filă de istorie a Palatului Suţu, (pag.246)
SPIRESCU Irina, Reşedinţa boierului Dinicu Golescu de pe Podul Mogoşoaiei, (pag.248)
GEORGESCU Petru Mihai, Avântul Ţării: Constanţa şi Bucureşti. Monumente ale Campaniei din 1913, (pag.263)
CIOTORAN Gabriel, Studiu istoric, (pag.270)
IVAN-GHILIA Liana, Marginalia pe o statuetă de Carl Milles (Consideraţii despre Artă şi Timp), (pag.278)


Nr.XXVII, 2013 [descarcă numărul integral (37MB)]

I. STUDII ŞI ARTICOLE
BADEA Anca, Cifra şi componenţa etnică, culte şi lăcaşuri de cult ale comunităţilor bucureştene în secolul al XVII-lea, (pag.7)
CONSTANTIN Gabriel, Asigurarea ordinii publice în Bucureşti la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.17)
ENE Camelia Maria, Doamnele şi portul ţărăncuţelor române, (pag.23)
PELIGRAD Ştefania Nazen, Sfânta Parascheva de la laşi în pictura părintelui Arsenie Boca, (pag.39)
SCAFEŞ I. Cornel, Efortul depus în vederea asigurării necesarului de armament, tehnică de luptă şi muniţii al armatei române în anii neutralităţii (1914-1916), (pag.47)
VINTILĂ Camelia-Mirela, Practici funerare în neo-eneoliticul din câmpia Bucureştilor. Asemănări şi deosebiri cu alte situri, (pag.92)
ZAMANI Lelia, În Bucureşti, de Sfântul Gheorghe şi Sfântul Dumitru, (pag.138)

II. PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE
CIOTORAN Gabriel, Jurnalul lui Gheorghe Grigore Cantacuzino, (pag.149)
GRIGORIU Paul, Spiru Haret de la tradiţie la inovaţie (1851-1912), (pag.182)
MOCANU Constantin, Gheorghe Ionescu-Siseşti, în jurnalul său, despre bombardarea Bucureştilor în timpul participării României la cel de-al doilea război mondial (1941-1945), (pag.189)
RĂDULESCU Sorin Mihai, Goleştii din Belgia. Contribuţii epistolare, (pag.205)
TODIREANU Beatrice Anca, Nicolae Mavrocordat- ctitor al mănăstirii Văcăreşti, (pag.221)

III. PATRIMONIU
CHITILĂ Magdalena, Monumentul Lascăr Catargiu, (pag.235)
GEORGESCU Petru Mihai, Fântâna de la Filaret de Carol Popp de Szathmari, (pag.245)
GEORGESCU Petru Mihai, Repertoriul graficii româneşti din secolul al XX-lea - posibile identificări iconografice, (pag.249)
IVAN-GHILIA Liana, O efemeridă arhitecturală - Circul Sidoli din Bucureşti, (pag.262)
RAFAILĂ Grina-mihaela, Documentele domniei lui Mavrogheni aflate în colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.281)
TEODORESCU Z. Virgiliu, Monumente înlăturate, simboluri astăzi necesare a fi o prezenţă la ceasul centenarului Marii Uniri, (pag.299)
FALCAN Dan, O întâlnire de suflet, (pag.333)


Nr.XXVIII, 2014 [descarcă numărul integral (24MB)]

• Editorial, (pag.5)

I. ARHEOLOGIE
SANDU Vasilica, Descoperiri arheologice pe şantierul de amenajare a Lacului Dâmboviţa din Municipiul Bucureşti, (pag.9)

II. PATRIMONIU ŞI MUZEOGRAFIE
ENE Camelia Maria, Costumul tradiţional românesc de patrimoniu din colecţia de costum şi accesorii a Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.39)
RAFAILĂ Grina-Mihaela, Documentele domniei lui Mavrogheni aflate în colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.77)
VELESCU Oliver, Casa Eraclie Duro-Calea Griviţei nr.91 (fost 63), (pag.110)
IVAN-GHILIA Liana, Temele luptei, autorităţii, puterii, în sculpturi din patrimoniul MMB, (pag.123)
BADEA Anca, Palatul de la Mogoşoaia, (pag.131)
CONSTANTIN Marian, Contractul de construcţie al Casei Aman, (pag.143)
BUIUMACI Petre Cezar, Naşterea unui monument - Ion I. C. Brătianu, (pag.146)
RĂDULESCU Sorin Mihai, Scrisori de la Paul Cernovodeanu, (pag.161)

III. ISTORIE
CHITITĂ Magdalena, Biserica lui Bucur între adevăr şi legendă, (pag.187)
CONSTANTIN Gabriel, Oraşul Bucureşti în vremea lui Şerban Cantacuzino, (pag.206)
DUMITRESCU Daniela, , Teatrul românesc la sfârşitul sec.XIX şi începutul sec.XX. C. I. Nottara şi „generaţia de aur”, (pag.216)
VELESCU Oliver, Popa Ivaşcu numele a două mahalale bucureştene o confuzie ce trebuie lămurită, (pag.221)

IV. PERSONALITĂŢI
CIOTORAN Gabriel, Oraşul Bucureşti în ultimele luni de domnie Regelui Carol I, (pag.229)
ILIESCU Corina, 155 de ani de la naşterea Maestrului maeştrilor Teatrului Naţional - C.I. Nottara, (pag.239)
ZAMANI Lelia, Eminescu şi Caragiale la Bucureşti, (pag.244)


Nr.XXIX, 2015 [descarcă numărul integral (30MB)]

• Editorial, (pag.5)

I. DOSAR TEMATIC: Antropologie şi Istorie
BULEU Alexandra, Gara feroviară: expresie a coliziunii culturale dintre oraş şi teritoriu. Gara de Nord din Bucureşti, (pag.9)
COSTACHE Diana, Periferiile urbane din perspectivă antropologică, (pag.22)
DUMITRESCU Daniela, Alimentaţia naturală în context istoric, (pag.38)
ONCESCU Cătălin, Agricultura urbană, (pag.48)
PAPA Cătălin, Gentrificarea în Londra: schimbări şi efecte în rândul oamenilor, (pag.55)
STOICA Elena Mihaela, Antropologia pieţelor publice centrale - canale de evacuare ritualică a violenţei domestice, (pag.62)

II. ISTORIE
VELESCU Oliver, Mănăstirea Radu Vodă. Semnificaţii cultural-istorice la început de secol XVII, (pag.77)
MAJURO Adrian, Mahalaua şi strada Sfinţilor, (pag.95)
ZAMANI Lelia, Fotografii şi fotografi de odinioară, (pag.112)
CONSTANTIN Gabriel, Amprenta cantacuzină la Curtea Domnească, (pag.116)
CIOTORAN Gabriel, „...Au fost tăind un brad bătrân...”, (pag.129)

III. PATRIMONIU, RESTAURARE
ABĂLARU Anca Oana, Valenţe contemporane ale patrimoniului arheologic, (pag.145)
ENE Camelia, Transpunerea stilului Neoromânesc în arta funerară – Arhitectul Ion Mincu, (pag.156)
ILIESCU Corina, Muzicianul C.C.Nottara, (pag.178)
MARINACHE Oana, GACHE Cristian, ZAHARIA Raluca, VÂLCORANU Anamaria, Istorie şi reconstrucţie: casele arhitecţilor Dobre Nicolau şi Thoma Dobrescu, (pag.181)
PREDESCU Simona, Secretele lui Aman, (pag.193)
RĂDULESCU Sorin Mihai, Scrisori de la Petre S. Năsturel, (pag.198)
RĂFĂILĂ Mihaela Grina, , Actele domniei lui Matei Ghica aflate în colecţia de documente a MMB, (pag.251)
IVAN-GHILIA Liana, Himerele în Cetate, (pag.266)

IV. MARKETING MUZEAL
OPREA Iuliana, Analiza comportamentului consumatorilor culturali la M.M.B. (Studiu de caz, mai 2015), (pag.285)


Nr.XXX, 2016 [descarcă numărul integral (13MB)]

• Editorial dr. Adrian Majuru, (pag.5)

I. DOSAR TEMATIC: ISTORIE ŞI PATRIMONIU CULTURAL
LUPU Daniela, Manuscrisul lui Manuil Serghiadi (1828-1844) din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.9)
DĂESCU Ioniţă, Fraţii Konteschweller, pionieri ai radiofoniei mondiale, (pag.29)
ZANEA Roxana, Venise à travers les yeux de Jean Giono – Voyage en Italie, (pag.49)
TUDORACHE Aurel, Maşini cu abur la Muzeul Tehnic, (pag.62)
DONICI Popovici Corneliu Mihai, Construcţii de pământ din Banatul românesc de câmpie, (pag.76)
ION Rodica-Mariana, Aplicaţii ale Ştiinţei Materialelor în evaluarea artefactelor din Patrimoniul Cultural, (pag.80)
DRAGOMIR Mihai, ALEXANDRU Amalia, Promovarea Cetăţii Râşnov prin conceptul de living history, (pag.99)
ŢICLEANU Mircea, NICOLESCU Radu, ŢICLEANU Alexandru, Lacul panonic cuaternar: Marea Albă a mitologiei româneşti, (pag.106)

II. ISTORIE
ENE Maria-Camelia, Paftaua, tipuri de decoraţii şi simboluri. Accesorii din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.123)
RAFAILĂ Grina-Mihaela, Catalogul documentelor lui Grigore I Ghica aflate în colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.160)
CIOTORAN Gabriel, Documente inedite din colecţia de documente a Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.169)
NICULA Roxana Dana, Simboluri heraldice pe obiecte de artă decorativă din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.195)
ZAMANI Lelioara, Ceremonii şi loisir la Bucureşti în timpul domniilor fanariote, (pag.211)
IACOB Ana, Alimentarea cu energie electrică şi gaze naturale a oraşului Bucureşti, (pag.222)
CONSTANTIN Gabriel, Istoria familiei Ghica, (pag.235)
DUMITRESCU Daniela, Aspecte ale evoluţiei teatrului românesc, (pag.247)
BADEA Anca, Mănăstirea Plumbuita, (pag.256)
DOBRESCU Mazăre Carmen, Aspecte privind dezvoltarea comunităţii bulgare catolice din Dudeşti Cioplea, (pag.266)
BĂLAN Andreea-Ioana, Elemente distincte ale Bulevardului Lascăr Catargiu, (pag.275)
SIMION Andreea, Tramvaiul, între periferie şi centru – instrument valoros în sprijinul mobilităţii durabile, (pag.283)
LEPĂR Ana-Maria, Incendii, epidemii şi calamităţi naturale în Bucureşti (1774-1834), (pag.292)
VELESCU Oliver, 1919. Prolegomene la o istorie a comportamentului urban în Bucureşti, (pag.306)
GEORGESCU Petru Mihai, Domnului Costică Gh. Vasiliu, nou-născut la 1900. Din corespondenţa primită, (pag.317)

III. PATRIMONIU-RESTAURARE
IVAN-GHILIA Liana, „Mareyeuse” şi „Pêcheur” de Émile Louis Picault, în colecţia de sculpturi a Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.331)
MUCENIC Cezara, Cavoul Mauriciu Blank, (pag.339)
POP Andreea, Morminte ale arhitecţilor în Cimitirul Bellu, (pag.364)
POPESCU-COLIBAN Oana-Diana-Eliana, Bucureştii dincolo de timp, (pag.395)
ILIESCU Corina, Muzeul C. I. şi C. C. Nottara la 60 de ani de la deschidere – O poveste inedită, (pag.416)
BUIUMACI Petre Cezar, Proiectul unei statui – Nicolae Filipescu, (pag.424)
PELIGRAD Nazen-Ştefania, Creaţia lui Tattarescu în pictura unor biserici bucureştene, (pag.436)
GRIGORE Simona Aida, Succesiunea etapelor metodologice în cazul intervenţiei de conservare restaurare a unor elemente litice, decorative, parte a colecţiei Mănăstirii Stavropoleos, (pag.463)

IV. MARKETING CULTURAL
BĂRDULETE Miruna, Cum convingi tinerii să vină la muzeu. Studiu de caz: Cum a crescut participarea tinerilor din categoria de vârstă 18-25 de ani la evenimentele de la Palatul Suţu, (pag.471)
• Index bibliografic al Anuarului Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, vol. I-XXIX (1964-2015) (redactat de AGIU Ioana, Biblioteca Muzeului Municipiului Bucureşti), (pag.487)


Nr.XXXI, 2017 [descarcă numărul integral (49MB)]

I. DOSAR TEMATIC: DIAGNOSTIC ŞI SOCIETATE ÎN ROMÂNIA MODERNĂ
dr. BUDA Octavian, dr. BELIŞ Vladimir, Medicina legală şi începuturile modernităţii în România, (pag.9)
dr. BĂRBULESCU Constantin, BĂLĂNESCU Stoica, Odiseea unui empiric în vremea lui Carol Davila / Stoica Bălănescu, (pag.21)
dr. TRĂUŞAN-MATU Lidia, De veghe în sistemul sanitar al României moderne: doctorul Ştefan Capşa (1822-1885), (pag.27)
arh. CRAIOVAN Virginia Ioana, Mediul construit şi tuberculoza prin ochii medicilor din România modernă, (pag.47)
dr. BUDA Octavian, VASILE Sorina, dr. HOSTIUC Sorin, Petre Tomescu (1890-1977) şi psihiatria bucureşteană până în 1945, (pag.54)
dr. LIVADĂ-CADESCHI Ligia, Însemnările de război ale medicilor români – Dr. Vasile Bianu (1858-1927), (pag.68)
FALCAN Dan, Germanofilia: păcatul de moarte al primului război mondial – cazul Victor Babeş, (pag.77)
dr. DOBRESCU M. Emilian, dr. KOZMA Andrei, Necesitatea diagnosticului societal acum şi în anii ce vin – 10 tendinţe, (pag.81)

II. ISTORIE
dr. ZAMANI Lelia, Apariţia şi numele Bucureştiului – între adevăr şi legendă, (pag.93)
CONSTANTIN Gabriel, Curtea Domnească din Bucureşti: întemeiere, evoluţie şi decădere, (pag.102)
dr. CRISTEA Letiţia-Mirela, Ridicarea mănăstirii Mihai Vodă: între legendă şi realitate, (pag.112)
dr. LEPĂR Ana-Maria, Bucureştii de la Nicolae Mavrogheni la Pavel Kiseleff în literatura epocii, (pag.125)
GEORGESCU Petru Mihai, Un monument bucureştean mai puţin cunoscut – Alexandru C. Constantinescu, (pag.156)
drd. BUIUMACI Petre Cezar, Din culisele concursului pentru monumentul George Enescu, (pag.162)
IACOB Ana, Bucureşti – locuri şi oameni – după cutremurătoarea noapte din 4 martie 1977, (pag.176)

III. ARTĂ
CODĂU Loredana, Cronici ilustrate ale secolului al XIX-lea – pedepsele pictorului Gheorghe Ioachim Pompilian, (pag.187)

IV. PATRIMONIU
dr. RAFAILĂ Grina-Mihaela, Actele domniei lui Alexandru Scarlat Ghica aflate în Colecţia de „Documente” a Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.209)
dr. IVAN-GHILIA Liana, Călătoria perpetuă – cufere, lăzi, bahuturi în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.230)
dr. ENE Maria-Camelia, Incursiune în Moda 1900. Piese excepţionale din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.243)
dr. NICULA Roxana Dana, Simboluri heraldice pe obiecte de artă decorativă din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, (pag.265)
ILIESCU Corina, „Portretul artistului la senectute” – ultimele documente din viaţa privată a lui Constantin I. Nottara, (pag.281)
dr. CIOBANU Bianca-Liliana, Portul tradiţional românesc – componentă reprezentativă a patrimoniului material şi imaterial, (pag.289)

V. RESTAURARE
DIACONU Roxana, Degradări şi modalităţi de curăţare a pergamentelor, (pag.299)
MOŢ Eugen Ovidiu, Restaurarea a două volume din colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti: Apostol, Bucureşti, 1683 şi Evanghelie, Râmnic, 1746, (pag.312)

VI. MARKETING CULTURAL
dr. COMAN Roxana, Un Proiect de Artă Bizantină: Chipul lui Hristos – o experienţă interculturală, aprilie-iunie 2017, (pag.323)


BIBLIOGRAFIE:


https://www.muzeulbucurestiului.ro/materiale-de-istorie-si-muzeografie.html, 2017