Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

BULETINUL MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN

Website: http://www.muzeulteleorman.ro/publicatii%20BMJTSA.html


Nr.1-2009

Cuvânt înainte, (pag.5)
THISSEN Laurens C., First ceramic assemblages in the Danube catchment, SE Europe – A synthesys of the radiocarbon evidence, (pag.9)
BELDIMAN Corneliu, SZTANCS Diana-Maria, Industria materiilor dure animale aparţinând culturii Starčevo-Criş descoperită în aşezarea de la Măgura „Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş”, jud.Teleorman. Consideraţii asupra repertoriului topologic, (pag.31)
MILLS Steve, High-resolution study and raster interpolation of early Neolithic pit features at Măgura ”Buduiasca”, Teleorman county, southern Romania, (pag.55)
PANNET Amelia, The lithic assemblage from Teleor 003: preliminary analysis and interpolations, (pag.67)
ANDREESCU Radian R., MIREA Pavel, MOLDOVEANU Katia, TORCICĂ Ion, Noi descoperiri în aşezarea gumelniţeană de la Vităneşti „Măgurice”, (pag.75)
FRÎNCULEASA Alin, Descoperiri arheobotanice în aşezarea eneolitică de la Mălăieştii de Jos (jud.Prahova), (pag.93)
MIREA Pavel, Un tezaur de epocă geto-dacică descoperit la Măgura, jud.Teleorman, (pag.99)
DONEVSKI Peti, Archaeological investigations in Silistra (Durostorum), (pag.105)
RADU Valentin, BĂLĂSESCU Adrian, MIREA Pavel, MILLS Steve, MOLDOVEANU Katia, ANDREESCU Radian R., BAILEY Douglass W., O depunere ritual de animale descoperită la Măgura „Buduiasca” (jud.Teleorman), (pag.131)
CIUPERCĂ Bogdan, MĂGUREANU Andrei, Unele observaţii asupra problemei tiparelor din secolele V-VII descoperite în spaţiul extra-carpatic, (pag.149)
ŢÂNŢĂREANU Ecaterina, Observaţii asupra ceramicii medieval de uz comun de la Zimnicea, jud.Teleorman, (pag.159)
BAILEY Douglas W., Archaeologies of the Teleorman valley: the contemporary past and fragmented records, (pag.175)
LAZĂR Cătălin, Consideraţii teoretico-metodologice privind studiul practicilor funerare (I): contribuţiile antropologiei cultural şi sociale, (pag.181)
CĂTĂNĂCIU Ioana Bogdan, Limes Daciae Inferioris. Cercetări şi ipoteze, (pag.195)
MĂNDESCU Dragoş, Descoperirea sitului arheologic de la Zimnicea şi prima etapă a cercetării sale: „Exploraţiunile” lui Cezar Bolliac (1845, 1858?, 1869, 1871-1873), (pag.205)
CÂNDEA Ionel, Vechi cercetări arehologice şi istorice în judeţul Teleorman (Măgurele), (pag.215)
Colaboratori, (pag.223)


Nr.2-2010

BORONEANŢ Adina, Ostrovul Corbului - O discuţie asupra mormintelor mezolitice şi neolitice timpurii, (pag.5)
VAN ABRAHAM As, ”How and why?” The neolithic pottery from Teleor 003, Teleor 008 and Măgura-Bran, Teleorman River Valley, southern Romania, (pag.29)
FRÎNCULEASA Alin, NEGREA Octav, Un sit din epoca neo-eneolitică în zona colinară a Munteniei - Seciu, jud.Prahova, (pag.45)
MIREA Pavel, TORCICĂ Ion, Locuirile neolitice şi eneolitice din zona Vistireasa, com.Nanov, jud.Teleorman. Note preliminare, (pag.69)
ILIE Ana, NEAGA Iulia, Câteva date despre o posibilă producţie metalurgică în tell-ul de la Geangoeşti, (pag.79)
TORCICĂ Ion, Observaţii asupra unor vase gumelniţene cu perforaţii din tell-ul de la Vităneşti „Măgurice”, jud.Teleorman, (pag.99)
MĂNDESCU Dragoş, Sur la chronologie des habitations du type Alexandria, (pag.107)
CIUPERCĂ Bogdan, MIREA Pavel, Sud-vestul Munteniei în secolele VIII-X, (pag.115)
ŢÂNŢĂREANU Ecaterina, Observaţii asupra ceramicii smălţuite-artistice de la Zimnicea, jud.Teleorman, (pag.163)
MILLS Steve, The contribution of sound to archaeology, (pag.179)
LAZĂR Cătălin, Consideraţii teoretico-metodologice privind studiul practicilor funerare (II): contribuţiile arheologiei, (pag.197)
JACOBSSON Piotr, Optically stimulated luminescence as a tool in environmental archaeology, (pag.227)
• Colaboratori, (pag.237)


Nr.3-2011

BORONEANŢ Adina, Arheologul Vasile Boroneanţ la 80 de ani, (pag.9)
CÂRCIUMARU Marin, Omul şi arheologul Vasile Boroneanţ, (pag.19)
BORONEANŢ Adina, A suggested chronology for the Iron Gates mesolithic, (pag.21)
MIREA Pavel, Between everyday and ritual use - ”small altars” os ”cult tables” from Măgura ”Buduiasca”, Teleorman county (I): the early neolithic finds, (pag.41)
NEAGOE Marin Iulian, Despre idolii vinčieni de tip „tesalic” descoperiţi în teritoriul comunei Hinova, judeţul Mehedinţi, (pag.59)
BUTCULESCU Dimitrie C., Măgura Calonfirescu (esploraţiune arheologică). (Editare, note, bibliografie la notele editorului şi transpunere ilustraţii de Dragoş Măndescu), (pag.81)
ANDREESCU Radian, MOLDOVEANU Katia, Consideraţii privind vetrele din aşezarea gumelniţeană de la Vităneşti „Măgurice”, jud.Teleorman, (pag.103)
ILIE Ana, Parure en terre cuite de la culture Gumelniţa de sites du départament de Dâmboviţa (Roumanie), (pag.119)
TORCICĂ Ion, Depozitul de lame de silex descoperit în localitatea Băbăiţa (jud.Teleorman), (pag.133)
PATROI Cătălin Nicolae, Caracterul gumelniţean al culturii eneolitice Sălcuţa, (pag.143)
ŞTEFAN Cristian Eduard, Aşezarea eneolitică de la Bărlăleşti - „Staţia”, jud.Vaslui. Unele consideraţii asupra ceramicii, (pag.155)
GĂRVAN Daniel, Reprezentări ornitomorfe eneolitice din zona subcarpatică a Moldovei, (pag.171)
PĂTRAŞCU Ion, Câteva materiale arheologice descoperite în cetatea getică de la Orbeasca de Sus, judeţul Teleorman, (pag.179)
FRÎNCULEASA, ŞERBAN Nicolae, NEGREA Octav, DUMITRAŞCU Valentin, Date preliminare privind aşezarea medievală timpurie de la Belciug, jud.Prahova, (pag.193)
CIUPERCĂ Bogdan, Câteva puncte de vedere privind activităţile meşteşugăreşti şi spaţiile de „producţie” între Carpaţi şi Dunăre în secolele VIII-X, (pag.223)
ŢÂNŢĂREANU Ecaterina, De la răspunsurile la Chestionarele lui Odobescu la Lista Monumentelor Istorice 2010 - Judeţul Teleorman, (pag.233)
LAZĂR Cătălin, MUJA Cristina, VASILE Gabriel, Consideraţii teoretico-metodologice privind studiul practicilor funerare (III): contribuţiile antropologiei fizice, (pag.249)

PREZENTĂRI DE CARTE
Dragoş Diaconescu, Cultura Tiszapolgár în România, Bibliotheca Brukental, XLI, Editura Altip, Sibiu, 2009, 433 pagini. ISBN 978-973-117-244-6 902(498.4) (GOLEA Mihaela, FULGA Luisa), (pag.269)
• Victor Henrich Baumann, Noviodunum, şantier arheologic 1995-2009, Editura Granada, Tulcea, 2010, 243 pagini, ISBN 978-973-8905-90-9 (ENE Silviu)
, (pag.271)

Colaboratori, (pag.273)


Nr.4-2012

THISSEN Laurens, Starčevo-Criş pottery from Teleor 003, S Romania, (pag.5)
ANDREESCU Radian, Reprezentări ornitomorfe descoperite în aşezarea de la Vităneşti „Măgurice”, jud.Teleorman, (pag.47)
MOLDOVEANU Katia, Un capac cu mâner antropo-zoomorf descoperit la Vităneşti „Măgurice”, jud.Teleorman, (pag.53)
TORCICĂ Ion, Piese de tipul „coarne de consecraţie” descoperite în aşezările Vităneşti „Măgurice” (jud.Teleorman) şi Surduleşti (jud.Argeş), (pag.59)
ŞTEFAN Eduard Cristian, DUMITRAŞCU Valentin, MĂRGĂRIT Monica, Restitutiones Archaeologicae: aşezarea de tip tell de la Coşereni „Măgura de la Comana”, jud.Ialomiţa, (pag.71)
IGNAT Theodor, OPRIŞ Vasile, VOICU Mădălina, ANDREESCU Radian, LAZĂR Cătălina, Ceramica din locuinţa nr.5 de la Sultana „Malu Roşu”. Analiză preliminară (I), (pag.101)
FRÎNCULEASA Alin, Tradiţii şi contacte culturale în nordul Munteniei în epoca eneolitică: despre siturile de la Mălăieştii de Jos (jud.Prahova), Seciu (jud.Prahova) şi Coţacu (jud.Buzău), (pag.133)
GĂRVAN Daniel, MUNTEANU Roxana, Un sceptru cruciform descoperit la Traian „Dealul Fântânilor” (jud.Neamţ), (pag.167)
PĂTRAŞCU Ion, Restituiri: Emil Moscalu, Raport asupra săpăturilor arheologice de la Orbeasca de Sus, com.Orbeasca, jud.Teleorman, (pag.175)
VINTILĂ Camelia-Mirela, MĂGUREANU Despina, Notă asupra descoperirilor de sec. II-I a.Chr. din situl arheologic „Băneasa - La Stejar”, (pag.183)
CIUPERCĂ Bogdan, Locuinţele aşezărilor din Muntenia în secolele VIII-X, (pag.197)
ŢÂNŢĂREANU Ecaterina, Tezaurul de la Brăceni, jud.Teleorman, un tezaur medieval cu monede şi podoabe, (pag.227)
GHENGHEA Alexandra, Was there a death gesture during early Iron Age? A new meaning for the ”Warrior from Capestrano”, (pag.239)

PREZENTĂRI DE CARTE
• Ecaterina Ţânţăreanu, Habitat medieval în sud-vestul Munteniei în sec.XIV-XVII. Temeiuri istorice şi arheologice. Publicaţiile Muzeului Judeţean Teleorman I, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010, 259 pagini, 60 planşe, abrevieri, bibliografie, sursele ilustraţiilor, indice general, rezumat în limba franceză. ISBN 978-973-8922-80-8 (NEDELCUŢĂ-APOPE Ştefan), (pag.251)
• Joanna R. Sofaer, The body as material culture: a theoretical osteoarchaeology, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, 188 pagini, 11 ilustraţii, 3 tabele. ISBN 978-0-521-81822-3 (VOICU Mădălina)
, (pag.253)

OBITUARIA
LAZĂR Cătălin, Amintiri despre un prieten, (pag.255)

Colaboratori, (pag.261)
Prezentare publicaţii, (pag.263)


Nr.5-2013

BORONEANŢ Adina, New data on the prehistoric human habitations from Climente I and Climente II caves in the Iron Gates of the Danube, (pag.5)
THISSEN Laurens, Middle neolithic ceramics from Teleor 003, southern Romania, (pag.25)
CRANDELL Otis, The provenance of neolithic and chalcolithic stone tools from sites in Teleorman county, Romania, (pag.125)
ANDREESCU Radian-Romus, MOLDOVEANU Katia, Note asupra unui complex descoperit în aşezarea eneolitică de la Vităneşti, jud.Teleorman, (pag.143)
IGNAT Theodor, OPRIŞ Vasile, LAZĂR Cătălin, Ceramica din locuinţa nr.5 de la Sultana ‘Malu Roşu’. Analiză primară (II), (pag.155)
FRÎNCULEASA Alin, Note despre un tip de vas descoperit în aşezarea eneolitică de la Mălăieştii de Jos (jud.Prahova), (pag.173)
VINTILĂ Camelia Mirela, Aşezările neo-eneolitice din Câmpia Bucureştiului (cu un repertoriu al descoperirilor), (pag.189)
GARVĂN Daniel, Date preliminare privind plastica antropomorfă precucuteniană de la Costişa ‘Cetăţuia’ (jud.Neamţ). Campaniile 1959, 1960, 1962, (pag.213)
CIUPERCĂ Bogdan, Cercetări arheologice privind secolele VIII-X la Târgşoru Vechi, jud.Prahova, (pag.223)
ŢÂNŢĂREANU Ecaterina, Câteva observaţii asupra tezaurului medieval de argint de la Mavrodin, judeţul Teleorman, (pag.257)
NICOLAESCU Monica, Arheologia românească şi studiile de ‘landscape’. Câteva exemple, (pag.263)
Prezentare publicaţii, (pag.263)


Nr.6-2014 [descarcă numărul integral (1MB)]

MĂRGĂRIT Monica, BĂLĂŞESCU Adrian, MIREA Pavel, Prelucrarea oaselor de ovi-caprine în nivelul Starčevo-Criş I din aşezarea de la Măgura ‘Buduiasca’ (‘Boldul lui Moş Ivănuş’), (pag.7)
BĂLĂŞESCU Adrian, Fauna de la Măgura ‘Buduiasca’ (cultura Vădastra), (pag.19)
ILIE Ana, DUMITRU Florin, Reprezentări zoomorfe eneolitice din colecţiile Complexului Naţional Muzeal ‘Curtea Domnească’ Târgovişte, (pag.31)
VINTILĂ Camelia-Mirela, Tipuri de locuinţe, materiale şi tehnici de construcţie neo-eneolitice în câmpia Bucureştiului, (pag.51)
SCHUSTER Cristian, ŞTEFAN Cristian Eduard, MIREA Pavel, Zur Endbrozezeit im Vedea-Tal, (pag.71)
MIREA Pavel, Cetatea de la Cervenia. O fortificaţie la confluenţa râurilor Vedea şi Teleorman, (pag.95)
VINTILĂ Camelia-Mirela, GAVRILĂ Elena-Florentina, IGNAT Theodor-Aurelian, Două locuinţe din sec.VI-VII descoperite în situl Bucureşti ‘Dămăroaia‛, (pag.105)
FRÎNCULEASA Alin, DUMITRAŞCU Valentin, Studiu arheozoologic al faunei din aşezarea din mileniul I p.Chr. de la Belciug (jud.Prahova), (pag.127)
CIUPERCĂ Bogdan, Observaţii asupra unor topoare de luptă din colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, (pag.143)
DĂNILĂ Cătălina, Pictura cu grafit - o abordare experimentală, (pag.151)


Nr.7-2015 [click aici pentru numărul integral]

THISSEN Laurens, Ceramics from an Early (Criş I) site in S Romania ”Budureasca – Boldul lui Ivănuş”, (pag.5)
MIREA Pavel, Between everyday and ritual use – ”small altars” of ”cult tables” from ”Măgura Buduiasca”, Teleorman County (II): the developed Neolithic finds, (pag.45)
VINTILĂ Camelia-Mirela, Bordeie Bolintineanu descoperite în aşezarea de la Cernica „Mănăstirea Iezerul”, (pag.59)
OPRIŞ Vasile, LAZĂR Cătălin, Suporturile paralelipipedice din eneoliticul timpuriu de la Dunărea de Jos, (pag.67)
DARIE Adelina, Consideraţii generale privind podoabele de metal din perioada neo-eneolitică din spaţiul de sud-est al României: piesele de cupru, (pag.85)
NIŢĂ Loredana, ŞTEFAN Cristian Eduard, DIMACHE Mădălina, HILĂ Tudor, PETCU Radu, Consideraţii privind industria litică de la Şoimuş „La Avicola (Ferma 2)”, jud.Hunedoara, (pag.97)
MUNTEANU Roxana, GARVĂN Roxana, Câteva date despre o structură neincendiată Cucuteni A-B descoperită la Bodeştii de Jos „Cetăţuia Frumuşica”, (pag.117)
FRÎNCULEASA Alin, SOFICARU Andrei, MĂGUREANU Andrei, PREDA Bianca, CIUPERCĂ Bogdan, GARVĂN Daniel, ANTON Alin, CONSTANTIN Cătălin, Un complex funerar preistoric descoperit la Târgşoru Vechi (jud.Prahova), (pag.133)
PĂTRAŞCU Ion, Ceramica elenistică din aşezarea getică de la Zimnicea, (pag.157)
CIUPERCĂ Bogdan, MIREA Pavel, Topoare de luptă din a doua jumătate a mileniului I din colecţiile Muzeului Judeţean Teleorman, (pag.167)
MIREA Pavel, Arheologie experimentală la Muzeul Judeţean Teleorman - evaluare, (pag.179)
LAZĂR Cătălin, Proiectul Arhaedrom în contextual arheologiei experimentale din România, (pag.193)
VORNICU Diana-Măriuca, Arheologia experimentală ca bază a metodei traseologice. Studiu de caz: utilizarea străpungătoarelor în preistorie, (pag.201)
TORCICĂ Ion, Prelucrarea fibrelor vegetale în cadrul reconstituirilor arheologice, (pag.219)
ILIE Ana, MĂRGĂRIT Monica, Valorificarea experimentului ştiinţific din punct de vedere muzeologic. Studiu de caz: atelierul educaţional „Podoabele preistorice în lumea modernă”, (pag.231)

PREZENTĂRI DE CARTE

MIREA Pavel, Adrian Bălăşescu, Arheozoologia neo-eneoliticului de pe Valea Teleormanului, Muzeul Naţional de Istorie a României, Biblioteca Muzeului Naţional, Seria Cercetări Pluridisciplinare XIV, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, 214 pagini, 111 figuri, Anexă foto (49 fotografii), prefaţă de Dragomir Nicolae Popovici, rezumat în limba engleză (Francisc Baja), ISBN 978-606-543-505-6, (pag.241)
ZIRRA Vlad V., Daniel Spânu, Contribuţii arheologice şi iconografice la cercetarea sitului „Cetate” de la Zimnicea, Editura Ordessos, Piteşti, 2014, 157 pagini, 28 planşe, anexe, prefaţă de Dragoş Măndescu, rezumat în limba engleză (Ioana Zirra), ISBN 978-606-8604-04-6, (pag.243)
MĂGUREANU Andrei, Eugen S. Teodor, Uriaşul invizibil: Limes Transalutanus. O reevaluare la sud de râul Argeş, Editura Cetatea de Scaun. Târgovişte, 2013, 263 pagini, 69 figuri, 7 tabele, anexe, ISBN 978-606-537-181-1, (pag.245)


Nr.8-2016

MĂRGĂRIT Monica, BĂLĂŞESCU Adrian, MIREA Pavel, Exploatarea tehnologică a materiilor osoase în nivelul Dudeşti de la Măgura `Buduiască` (`Boldul lui Ivănuş`), jud. Teleorman, (pag.5)
OPRIŞ Vasile, EDUARD Cristian Ştefan, Ceramica Boian-Spanţov provenită din două gropi cercetate la Nanov-`Vistireasa 3` (judeţul Teleorman, România), (pag.33)
FRÎNCULEASA Alin, Nordul Munteniei şi cronologia aspectului cultural Stoicani-Aldeni – stratigrafie. Elemente de reper şi date radiocarbon din situl de la Mălăieştii de Jos (jud.Prahova), (pag.59)
TORCICĂ Ion, Unelte din piatră şlefuită descoperite în aşezarea eneolitică de tip tell de la Ciolăneştii din Deal (jud. Teleorman), (pag.109)
CIUPERCĂ Bogdan, COJOCARU Veronica, Două topoare de luptă din a doua jumătate a mileniului I p.Chr. aflate în colecţia Muzeului din Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman, (pag.129)
DIACONU Vasile, DIACONU Roxana, Etnografia în sprijinul arheologiei. Noi precizări în legătură cu o descoperire mai veche din judeţul Vaslui, (pag.137)


Nr.9-2017

VASILE Ştefan, TORCĂRESCU Bogdan Alexandru, Resturile de Mammuthus Meridionalis de la Peretu (judeţul Teleorman, sudul României) – o nouă localitate cu vertebrate fosile de pe Valea Vedei, (pag.5)
LAZĂR Cătălin, MIREA Pavel, SOFICARU Andrei, CULEA Mihaela, Date despre un mormânt eneolitic descoperit la Orbeasca de Sus (com.Orbeasca, jud.Teleorman), (pag.15)
ANDREESCU Radian-Romus, MOLDOVEANU Katia, Pandantive din lut descoperite în aşezarea eneolitică de la Vităneşti, jud.Teleorman, (pag.29)
TORCICĂ Ion, Un tip aparte de vase descoperite în structurile de locuire Gumelniţa B1 din tell-ul vităneşti „Măgurice”, jud.Teleorman, (pag.41)
BÎRZU Andreea, Notă asupra a două piese descoperite în aşezarea gumelniţeană Alexandria „Gorgan”, jud.Teleorman, (pag.57)
IGNAT Theodor, CONSTANTIN Florin, BUGOI Roxana, PARNIC Valentin, LAZĂR Cătălin, Investigaţii imagistice asupra unor piese de lut eneolitice, (pag.65)
FRÎNCULEASA Alin, MIREA Pavel, TROHANI George, Cadre culturale locale şi fenomene transregionale: despre impactul unui ritual funerar la Dunărea Inferioară în mileniul IV î.Hr., (pag.75)
BĂJENARU Radu, Toporul de metal din zona Roşiorii de Vede şi câteva precizări cu privire la tipul Pădureni, (pag.117)
ŞTEFAN Cristian Eduard, Cercetările arheologice preventive de la Alexandria „Pădurea Verde”, judeţul Teleorman. Materialele La Tène şi post-romane, (pag.129)
GARVĂN Daniel, STĂICUŢ Gabriel, FRÎNCULEASA Alin, Cercetările arheologice de la Sudiţi (jud.Buzău) – complexe din mileniul I d.Hr., (pag.159)
MICU Mihai, Descoperirea cetăţii „Yeni-Kale” lângă Turnu Măgurele, (pag.179)
MUNTEANU Simona, O aşezare medievală urbană la vărsarea Ialomiţei în Dunăre – Oraşul de Floci, (pag.195)