Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (83)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

CUMIDAVA

Revista Cumidava, editată de Muzeul de Istorie Braşov a fost fondată în 1967, ajungând la numărul 31, publicat, din păcate, în anul 2011. Periodicul a găzduit între paginile sale cu precădere studii dedicate cercetărilor arheologice şi istorice, dar şi celor etnografice, de istoria artei sau metodelor de restaurare şi conservare a patrimoniului cultural. O atenţie specială este acordată în fiecare număr recenziilor şi prezentărilor de carte precum şi evenimentelor de tipul expoziţiilor, simpozioanelor, conferinţelor şi proiectelor de cercetare. Periodicul se remarcă si prin faptul că între autorii semnatari se regăsesc şi cercetători străini iar o parte din articole sunt redactate în alte limbi decât limba română.

Website: http://istoriebv.ro/?page_id=117Nr.I (1967) [descarcă numărul integral (34MB)]

GHIRAN Ioan, Cuvînt înainte, (pag.5)

ŞTIINŢELE NATURII
Botanică
MORARIU Iuliu, Vegetaţia acvatică şi palustră din depresiunea Bîrsei, (pag.9)
Zoologie
CONSTANTINEANU Mihai I., CIOCHIA Victor, Ichneumonide din depresiunea Ţara Bîrsei şi împrejurimi, (pag.33)
CIOCHIA Victor, Observaţii asupra biologiei Ichneumonidului Rhyssa persuasoria L., (pag.53)
CĂPUŞE Iosif, KOVÁCS Alexandru, Cymatophoridae, Drepanidae, Notodontidae şi cîteva Noctuidae din colecţia de lepidoptere L.Diószeghy de la Muzeul regional Sfîntu Gheorghe, (pag.61)

ISTORIE
SZÉKELY Zoltán, Contribuţie la studiul culturii Precucuteni în valea Oltului, (pag.75)
MARCU Mariana, Monede dacice aflate în colecţia Muzeului regional Braşov, (pag.85)
POP Ioan, Date arheologice privind continuitatea populaţiei daco-romane pe teritoriul regiunii Braşov în perioada anilor 271-600, (pag.93)
BAKÓ Géza, Invazia tătarilor din anul 1241 în sud-estul Transilvaniei, (pag.115)
BINDER Pavel, Contribuţii la localizarea Cruceburgului şi unele probleme legate de ea, (pag.121)
HAŞDEU Titus, Cetatea Bran sub stăpînirea oraşului Braşov (secolele XV-XVII), (pag.137)
NÄGLER Titus, Un depozit de plăci ornamentale descoperit la Roşia (r.Sibiu), (pag.145)
TEODORESCU Caius, Date privind instituţia plăieşiei în Transilvania în secolele XVII-XVIII, (pag.151)
CĂLIMAN Valeria, Căutarea urmei animalelor furate şi „colacul”, mărturii ale obiceiului pămîntului în Ţara Bîrsei, (pag.169)
POPESCU Constantin, POPESCU Rica, Contribuţii la cunoaşterea situaţiei social-economice a colibaşilor din zona Branului în secolele XVIII-XIX, (pag.175)
ANDRÉE Erhard, SAVU Cornel I., Date necunoscute privitoare la viaţa şi opera lui August Treboniu Laurian, (pag.183)
BĂLTESCU Mircea, Contribuţii la istoricul „Reuniunii Femeilor Române” din Braşov, (pag.191)

ARTĂ POPULARĂ ŞI ETNOGRAFIE
MORARU Olivia, Colecţia de port popular femeiesc a Muzeului regional Braşov, (pag.215)
DRĂGOESCU Ion I., VAINER Florica, Ornamentica obiectelor din corn pentru praf de puşcă, (pag.229)

ARTĂ PLASTICĂ
VASIU Dinu, Idealul de libertate şi unitate naţională manifestat în arta pictorilor braşoveni Constantin Lecca şi Mişu Popp, (pag.237)
NUSSBÄCHER Gernot, Contribuţii cu privire la tabloul judelui Braşovului Lucas Hirscher, (pag.247)

MUZEOLOGIE
NISTOR Minerva, Secţia „Cetatea Braşovului şi fortificaţiile din Ţara Bîrsei”, (pag.259)
MATTIS Ion, Secţia de artă a Muzeului regional Sf.Gheorghe, (pag.269)
SEIDEL Klaus P., Conservarea obiectelor din metal la Muzeul regional Braşov, (pag.273)
FÓRIS Pál, Fotografierea pieselor metalice mici, (pag.279)

RECENZII
M.Párducz, Die ethnischen Probleme der Hunnenzeit in Ungarn (SZÉKELY Zoltán), (pag.283)


Nr.II (1968) [descarcă numărul integral (60MB)]

ISTORIE VECHE
POP Ioan, Date arheologice privitoare la istoria Braşovului în secolele IX-XII, (pag.9)
BAKÓ Géza, Probleme privind unitatea economică şi organizatorică de bază precum şi formele de proprietate din ţara noastră în secolul IV e.n., (pag.7)
MARCU Mariana, Săpături arheologice la Cristian-Braşov, (pag.43)

ISTORIE MEDIE
DRAGOMIR Silviu, BELU Sabin, Contribuţii la istoria aşezărilor româneşti din Munţii Apuseni (secolele XIII-XVI), (pag.53)
COSTEA Florea, Obiecte metalice descoperite în cetatea de pe Măgura Codlei, (pag.79)
NUSSBÄCHER Gernot, Statutul breslei arcarilor din Braşov, (pag.91)
COSTEA Florea, Date despre strîngerea censului în satele domeniului Bran în anii 1556-1560, (pag.97)
HUTTMANN Arnold, Consideraţii privind venirea diaconului Coresi la Braşov, (pag.103)
JIGA Caius T., Braşovul şi lupta antiotomană a ţărilor române la începutul secolului al XVI-lea, (pag.111)
MICU Emil, Braşovul şi mişcarea revoluţionară condusă de Tudor Vladimirescu, (pag.119)
MIHĂILESCU Dan, Din activitatea editorială în epoca iluminismului în sudul Transilvaniei, (pag.147)

ISTORIE MODERNĂ
BĂRBUŢĂ Nicolae, Date noi referitoare la Conferinţa intimă a fruntaşilor Partidului Naţional Român, ţinută la Sibiu în 14 iunie 1899, (pag.155)
POLVEREJAN Şerban, Contribuţii statistice privind şcolile româneşti din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.161)

*** Semicentenarul Unirii Transilvaniei cu România (1918-1968)
NICOARĂ Ion, Glasul Ardealului – ziarul braşovean al unirii naţionale de la 1 decembrie 1918, (pag.211)
POENARU Emil, Unele principii ale Declaraţiei de la Alba Iulia, (pag.225)
BĂLTESCU Mircea, Contribuţii privind lupta naţional-politică a lui Pompiliu Dan, (pag.233)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
MUŞAT Mircea, Unele consideraţii privind activitatea, doctrina şi ideologia Partidului ţărănesc în perioada 1918-1921, (pag.285)
PETRIC Aron, Trăsăturile generale ale dezvoltării României în primul deceniu interbelic, (pag.311)

ARTĂ POPULARĂ ŞI ETNOGRAFIE
CATRINA Constantin, Borda, dărdaica şi mulţămita – trei obiceiuri agrare din Feldioara (Ţara Bîrsei), (pag.335)
MORARU Olivia, Contribuţii la studiul portului din Şcheii Braşovului, (pag.343)

ARTĂ PLASTICĂ
VASIU Dinu, Portretul în plastica braşoveană, (pag.359)

ŞTIINŢELE NATURII
MORARIU Iuliu, PANTELIMON Ularu, Vegetaţia halofilă de la Băile Perşani (Munţii Perşani), (pag.383)
THOMAS Friedrich, MUNTHIU Liviu, Avenele din Piatra Craiului, (pag.395)

MUZEOLOGIE
ARDELEANU Ion, Prezentarea istoriei moderne şi contemporane în muzee, (pag.417)
RABINOVICI Herbert, Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din România. Din fondurile documentare, (pag.425)


Nr.III (1969) [descarcă numărul integral (118MB)]

A XXV-a ANIVERSARE A ELIBERĂRII PATRIEI DE SUB JUGUL FASCIST
PETRIC Aron, Ziua de 23 August – glorioasa aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist (Cuvînt introductiv), (pag.11)
BÁNYAI Ladislau, PETRIC Aron, Contribuţia maselor populare din Transilvania la eliberarea ţării de sub jugul fascist, (pag.15)
BĂLTESCU Mircea, Lupta patriotică a oamenilor muncii braşoveni, sub conducerea P.C.R. între anii 1940-1944, (pag.23)
ALBU Cornelia, „Bateria albastră”. Contribuţii braşovene la lupta antifascistă, (pag.63)
ROMANCA Mihai, Luptele trupelor române împotriva forţelor germane fasciste din Braşov şi împrejurimi, (pag.67)

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
SZÉKELY Zoltán, Contribuţii la problema aşezărilor şi cetăţilor dacice din sud-estul Transilvaniei, (pag.99)

ISTORIE MEDIE
BINDER Pavel, Unele probleme referitoare la prima menţiune documentară a Braşovului, (pag.125)
POPESCU Rica, Aspecte ale dezvoltării tîrgului şi oraşului Făgăraş în epoca feudală, (pag.133)
COSTEA Florea, Date privind strîngerea censului pe domeniul Branului între anii 1561-1575, (pag.143)
CĂLIMAN Valeria, Sîndia în Ţara Bîrsei, (pag.151)
BLÜCHER Gebhard, Din istoria hîrtiei şi a tiparului chirilic din Braşov în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, (pag.159)
PHILIPPI Maja, Un nou document despre răscoala braşovenilor din 1688, (pag.179)
HAŞDEU Titus, Satele din preajma cetăţii Bran în secolele XVIII-XIX, (pag.191)
PINCZÉS Iuliu, Rolul comerţului braşovean în prima jumătate a secolului al XIX-lea şi reflectarea lui în gîndirea economică, (pag.201)

ISTORIE MODERNĂ
NETEA Vasile, Contribuţia lui A.T.Laurian la înfiinţarea şi editarea „Magazinului istoric pentru Dacia”, (pag.213)
PORŢEANU Alexandru, „Gazeta Transilvaniei” şi mişcarea socialistă a timpului, (pag.231)
BERINDEI Dan, Legături culturale dintre Transilvania şi Principate în perioada formării şi organizării statului naţional român, (pag.259)
MICU Emil, Activitatea revoluţionară a lui Alexandru Bujor desfăşurată în Italia pentru înfăptuirea statului naţional unitar român (1848-1873). Planul organizării unei legiuni româno-spaniole, (pag.271)
CORDOŞ Nicolae, Congresul studenţimii române din 1909, (pag.281)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
MUŞAT Mircea, Unele consideraţii privind activitatea Partidului Naţional Liberal între anii 1918 şi 1921, (pag.293)
PETRIC Aron, Trăsăturile generale ale dezvoltării României în primul deceniu interbelic (Partea a II-a), (pag.329)
BUCUR Dorica, Cîteva aspecte privind activitatea P.C.R. şi mişcarea muncitorească din judeţul Braşov între anii 1929-1933, (pag.347)
BĂLTESCU Mircea, Radu Olteanu publicist democrat şi antifascist, (pag.367)

DIN ISTORIA CULTURII
CĂLIMAN Valeria, Instituţii şi realităţi medievale româneşti atestate în lexicul Apostolului de la Braşov, (pag.399)
MORUŞ Ilie, File din mişcarea teatrală românească din sud-estul Transilvaniei între anii 1850 şi 1920, (pag.417)
MORUŞ Ilie, CATRINA Constantin, Contribuţii la cunoaşterea programului de activitate a societăţii „Progresul” din Făgăraş, (pag.439)
CRISTEA Marina, Din Biblioteca Brukenthal: Cartea veche românească, (pag.463)

ARTĂ POPULARĂ ŞI ETNOGRAFIE
DON Ioan, Construcţia morilor de apă în Ţara Românească în epoca medievală, (pag.485)
DUNĂREA Nicolae, Contribuţii la studiul ţărăneşti cu curte închisă şi întărită la români, (pag.497)
POPESCU Constantin, Meşteşugurile în zona Branului în secolele XIV-XVIII, (pag.523)
RĂDULESCU Lelia, Centre de olari în Ţara Făgăraşului, (pag.529)
ANDRÉE Erhard, Din istoricul olăritului în Valea Hîrtibaciului, (pag.535)
GRAUR Tiberiu, Consideraţii asupra vînătoarei de jderi în subzonele Bîrsa de Sus, Bran şi Buzaie, (pag.555)
CATRINA Constantin, Arta populară şi folclorul, (pag.563)
POENARU Emil, PUMNEA Ion, Semnificaţii posibile în dansul dăişorenilor, (pag.571)

MUZEOLOGIE
ARDELEANU Ion, MUŞAT Mircea, Muzeul de istorie din Braşov, (pag.583)
ARDELEANU Ion, Raportul dintre istoria naţională şi istoria locală, (pag.589)

COLECŢII
OANCEA Alexandru, Colecţia de lucerne greco-romane din Muzeul judeţean Braşov, (pag.597)
HELTMANN Heinz, Un vechi herbar braşovean, (pag.611)

CRONICĂ, RECENZII, ÎNSEMNĂRI
• Sesiunea ştiinţifică a Muzeelor din judeţul Braşov, 6-7 dec. 1969, (pag.621)
• Săpături arheologice în castrul de la Rîşnov (POP Ioan), (pag.627)
• Sondajul arheologic de la Cristian (MARCU Mariana), (pag.629)
• Cetatea ţărănească a Rîşnovului (FLOREŞ E.), (pag.631)
• Este Vasile Popp primul bibliograf român? (MIHĂILESCU Dan), (pag.633)


Nr.IV (1970) [descarcă numărul integral (121MB)]

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
COMŞA Eugen, Unele date referitoare la cultura Coţofeni în sud-estul Transilvaniei, (pag.3)
COSTEA Florea, Aşezarea dacică de la Rîşnov, (pag.17)
SZÉKELY Zoltán, Date referitoare la cucerirea sud-estului Transilvaniei de către romani şi persistenţa elementului dacic, (pag.49)

ISTORIE MEDIE
BINDER Pavel, Unde a încheiat Mircea cel Bătrîn tratatul braşovean din 1935? Consideraţii privind localizarea curţii feudale din Braşov, (pag.59)
HAŞDEU Titus N., NOAGHIA Jenica, Cu privire la problema patriciatului în oraşele Ţării Româneşti şi Moldovei (secolul al XV-lea – prima jumătate a secolului al XVI-lea), (pag.91)
NISTOR Minerva, Lăzile de breaslă din colecţia Muzeului judeţean Braşov, (pag.103)

ISTORIE MODERNĂ
SUCIU Alexandru, F.Engels şi geneza marxismului, (pag.167)
LUPU Ion, Consideraţii privind contribuţia lui Friedrich Engels la crearea economiei politice marxiste, (pag.173)
MADAR Nicolae, Friedrich Engels – omul şi opera, (pag.181)
RABINOVICI Herbert, Opera lui Engels în documente, (pag.191)
PRIGOREANU Costache, Ecoul operei lui Friedrich Engels în mişcarea muncitorească şi socialistă din România, (pag.219)
BĂLTESCU Mircea, Contribuţia lui George Moroianu la făurirea statului naţional român unitar, (pag.217)
JINGA Victor, Din publicistica economică şi literară a lui George Moroianu, (pag.249)
MORARU Olivia, Din preocupările etnografice ale lui George Moroianu, (pag.269)
JURCA Nicolae, Ecoul Comunei din Paris în presa braşoveană, (pag.281)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
MUŞAT Mircea, Studiu privind dispariţia Partidului Conservator din România (1918-1921)
ARDELEANU Ion, MUŞAT Mircea, Partidul Socialist din România în viaţa politică din anii 1918-1921, (pag.317)
DON Ioan, Greva generală din 1920 la Braşov, (pag.333)
MÎNDREA Ioan, Activitatea revoluţionară desfăşurată de organizaţia Blocul muncitoresc-ţărănesc din judeţul Braşov sub conducerea P.C.R. între anii 1926-1932, (pag.351)
CUTIŞTEANU Simion, Lupta maselor muncitoare din România în primii ani ai crizei economice mondiale a capitalismului (1929-1933), (pag.361)
BUCUR Dorica, Contribuţii la cunoaşterea mişcării muncitoreşti în perioada 1929-1933. Greva tipografilor din iulie 1930, (pag.387)
SUCIU Ştefan, Revista „Spre stînga”, (pag.395)
BUCUR Dorica, Ecoul eroicelor lupte ale muncitorilor ceferişti şi petrolişti din ianuarie-februarie 1933 în rîndul oamenilor muncii din judeţul Braşov, (pag.403)
MÎNDREA Ioan, Acţiuni ale ţărănimi din judeţul Braşov împotriva dictaturii militaro-fasciste (1940-1944), (pag.413)
BĂLTESCU Mircea, Braşovul în anii luptei pentru cucerirea puterii (august 1944 – februarie 1945), (pag.421)

ARTĂ POPULARĂ ŞI ETNOGRAFIE
MORARU Olivia, Consideraţii asupra portului din subzona Săcele, (pag.441)

ARTĂ PLASTICĂ
VASIU Dinu, Tematica socialistă în arta plastică braşoveană în ultimii 25 de ani, (pag.453)

ISTORIA CULTURII
MICU Emil, Tiparniţa lui Petcu (Petru) Şoanul din Şcheii Braşovului şi primele calendare în limba română, (pag.465)
MIHĂILESCU Dan, Rolul ASTREI în editarea unor colecţii şi publicaţii, (pag.477)
CATRINA Constantin, Contribuţii la cunoaşterea bibliotecii muzicale a Reuniunii de Gimnastică şi Cîntări din Braşov, (pag.483)
BOLOGA Emil I., SUCIU Ştefan, Primii medici şi introducerea învăţămîntului igienei la „Şcoalele naţionale centrale române” din Braşov, (pag.503)

NOTE ŞI RECENZII
ISTRATE Petre, Despre obiceiurile junilor braşoveni, (pag.529)
ISTRATE Petre, Mărturii literare şi istorice despre junii Braşovului, (pag.539)
COLIBAN Tiberiu, Colecţiile de documente întocmite în trecut în arhivele braşovene, (pag.545)
NUSSBÄCHER Gernot, Contribuţii la istoria arhivei Braşovului în secolele XV-XVIII, (pag.559)
BOLOGA Emil I., „Ex-libris”-ul lui Ioan Petric pe o carte a lui Nicolae Brătescu apărută în anul 1857 (Încercare de interpretare bibliologică şi istorică), (pag.581)
• 130 de ani de la apariţia Gazetei de Transilvania 1838-1963 (MARICA George Em.), (pag.581)
• O valoroasă lucrare de istorie (PETRIC Aron), (pag.587)

MUZEOLOGIE
• Prezentarea Muzeului de artă din Braşov (VASIU Dinu, BUTA Sandală Maria), (pag.595)
• Deschiderea Muzeului de etnografie din Rupea (POPESCU Constantin), (pag.609)
• Deschiderea Muzeului sătesc din Rotbav (MARCU Mariana), (pag.611)
• Muzeul etnografic din Săcele (GHIRAN Ioan), (pag.615)
• Repertoriu al expoziţiilor organizate la sala „Arta” în anii 1969-1970 (VASIU Dinu), (pag.619)

CRONICĂ
• Comunicări ştiinţifice la Muzeul judeţean Braşov (ŞELARU Gheorghe), (pag.629)
• Sesiune de comunicări ştiinţifice (MARCU Mariana, BUCUR Dorica), (pag.631)
• Săpături arheologice efectuate de Muzeul judeţean Braşov în anul 1970 (COSTEA Florea), (pag.635)
• Acţiunea de ocrotire a naturii în judeţul Braşov la anul 1970 (ANDREI Constantin, CONSTANTINESCU Neculai, PAVEL Nicolae), (pag.643)


Nr.V (1971) [descarcă numărul integral (154MB)]

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
ALEXANDRESCU Alexandrina D., Ceramica liniară de la Hărman, (pag.11)
COSTEA Florea, Sondajul arheologic de la Feldioara-Braşov (1970), (pag.25)
MARCU Mariana, Noi cercetări privind secolul al IV-lea e.n. la Hărman, (pag.45)

ISTORIE MEDIE
NISTOR Minerva, Noi identificări de lucrări ale argintarului braşovean Georg May II, (pag.55)
SÂRBU Vasile, Contribuţii privind modul de organizare a breslei rotarilor şi a breslei strungarilor în lemn din Rîşnov (jud.Braşov), (pag.71)

ISTORIE MODERNĂ
ŞERBAN Constantin, Tudor Vladimirescu în viziunea contemporanilor, (pag.99)
KRONER Michael, Activitatea socială şi naţională a lui George Bariţiu pînă la 1848, (pag.113)
MÎNDREA Ioan, MIKLÓS Ştefan, Contribuţii privind crearea organizaţiei din Braşov a Partidului social-democrat, (pag.137)
CĂLIMAN Valeria, Scrisori braşovene inedite, mărturii ale colaborării româno-slave în monarhia austro-ungară, (pag.151)
CIUREA Ioan, Virgil Oniţiu, director al şcolilor româneşti din Braşov, (pag.165)
BĂLTESCU Mircea, CHARTA ROTUNDA (1893), o tribună de luptă a tinerimii universitare pentru unitatea naţională, (pag.189)

100 DE ANI DE LA COMUNA DIN PARIS
PORŢEANU Alexandru, Comuna din Paris şi mişcarea revoluţionară, democratică din România, (pag.223)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
ARDELEANU Ion, MUŞAT Mircea, Avîntul revoluţionar din România în primii ani postbelici (1918-1921), (pag.255)
SCURTU Ioan, Fuziunea Partidului Naţional cu Partidul Ţărănesc. Crearea Partidului Naţional Ţărănesc, (pag.269)
ŞELARU Gheorghe, Conflictul colectiv de muncă de la fabrica de sticlărie „Honterus”-Braşov (1925), (pag.285)
PETRIC Aron, România în primul deceniu interbelic (Partea a III-a. Prima guvernare naţional-ţărănistă), (pag.295)
JURCA Nicolae, Momente din lupta tineretului revoluţionar braşovean condus de partidul comunist, în anii crizei economice (1929-1933), (pag.327)
BUCUR Dorica, Locuri istorice legate de lupta muncitorească, democratică şi comunistă din judeţul Braşov (1921-1944), (pag.347)
ZAHARIA Gheorghe, Partidul Comunist Român, stegar al luptei pentru independenţa ţării, împotriva fascismului, (pag.383)
PETRARU Ştefan, Unele aspecte privind dezvoltarea industriei socialiste în judeţul Braşov. Un uriaş izvor de putere, (pag.389)
SORCOIU Andrei, Industrializarea şi unele mutaţii în mediul rural (Analiza fenomenelor pe exemplul judeţului Braşov), (pag.421)
HAŞDEU Titus N., Condiţiile care au făcut necesară şi posibilă încheierea colaborării în guvern a partidelor şi organizaţiilor muncitoreşti-ţărăneşti cu gruparea burgheză condusă de Gheorghe Tătărăscu (1947), (pag.461)
GHIRAN Ioan, Tematica şi orientarea ideologică a publicaţiei socialiste braşovene „Dreptatea” (1921), (pag.483)

50 DE ANI DE LA PRIMUL CONGRES GENERAL AL SINDICATELOR DIN ROMÂNIA (Braşov, octombrie 1921)
PETRIŞOR Vasile, Tradiţiile mişcării sindicale din România pînă la primul război mondial, (pag.501)
MUNTEANU N.G., Mişcarea sindicală în anii avîntului revoluţionar 1918-1921. Însemnătatea istorică a creării P.C.R., (pag.511)
DRAGNE Florea, Congresul General al Sindicatelor din România din octombrie 1921 şi însemnătatea sa, (pag.517)
PETRESCU Gheorghe, 50 de ani de la Congresul Sindicatelor de la Braşov (octombrie 1921), (pag.527)
STĂNESCU M.C., Sindicatele din România între congresele de la Braşov şi cel de la Cluj (1921-1923), (pag.541)
RABINOVICI Herbert, DON Ioan, Evoluţia mişcării sindicale între anii 1923-1933, (pag.549)
IONIŢĂ Gh.I., Sindicatele din România în anii 1933-1940, (pag.559)

ARTĂ POPULARĂ
MARCU Liviu, Vechi obiceiuri juridice în subzona Săcele (a doua jumătate a secolului XIX – prima jumătate a secolului XX), (pag.569)
CATRINA Constantin, Arta cojocăritului în Ţara Oltului, (pag.607)

ARTĂ PLASTICĂ
VASIU Dinu, Acuarela lui Valeriu Maximilian, (pag.627)
POPP-SĂNDULESCU Anca, Reflectarea ideilor socialiste în opera pictorului braşovean Mattis-Teutsch, (pag.641)

ISTORIA CULTURII
NETEA Vasile, Din activitatea lui Andrei Mureşianu la Braşov. Relaţiile sale cu George Bariţiu şi colaborarea la „Foaia pentru minte, inimă şi literatură” şi la „Gazeta Transilvania”, (pag.653)
MIRCEA Ion-Radu, Contribuţii la istoria culturii Şcheilor din Braşov, (pag.689)
POPA Silvia, Institutul de fete Henriette Vautier. Contribuţii la istoria învăţământului braşovean, (pag.703)
MIHĂILESCU Dan, Pătrunderea publicaţiilor progresiste şi marxist-leniniste în bibliotecile publice şi particulare din Braşov şi Sibiu, (pag.723)

NOTE
COSTEA Florea, O nouă descoperire arheologică la Rîşnov, (pag.737)
PROX Alfred, Ein zentralasiatischer Sattelbeschlag von Gesprengberg bei Kronstadt (O aplică de şa central-asiatică de pe Dealul Şprenghi-Braşov), (pag.744)
NASTASI Constantin, GHERMAN Mircea, Un mare filoromân, savantul ceh I.L.PIČ, (pag.753)
ILIE Nicolae, Gnomonicele lui Clavius, (pag.769)
IACOŞ Ion, 125 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei de ajutor reciproc a tipografilor din Braşov, (pag.779)

MUZEOLOGIE
• Tematica expoziţiei de bază a secţiei de istorie contemporană a Muzeului de istorie din Braşov, (pag.785)
• Tematică expoziţiei „50 de ani de la primul congres general al sindicatelor din România, octombrie 1921”, (pag.815)
• Muzeul – sprijin permanent al şcolii (MÎNDREA Ioan), (pag.825)

CRONICĂ
• Acţiuni organizate de Muzeul judeţean Braşov în întîmpinarea Semicentenarului Partidului Comunist Român (MUNTEANU Liviu, MÎNDREA Ioan), (pag.837)
• 50 de ani de la Congresul general al sindicatelor din România. Sesiunea ştiinţifică şi adunarea festivă de la Braşov, (pag.849)
• Sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Braşov, 26 iunie 1971 (MARCU Mariana), (pag.851)
• A doua sesiune ştiinţifică arheologică a Muzeului judeţean Braşov, 12 decembrie 1971 (MARCU Mariana), (pag.853)
• Însemnări pe marginea expoziţiei documentare de ocrotirea naturii din Braşov (ANDREI Constantin Gh.), (pag.855)
• Săpături arheologice efectuate de Muzeul judeţean Braşov în anul 1971 (POP Ioan I.), (pag.859)Nr.VI (1973) [descarcă numărul integral (36MB)]

STUDII ŞI MATERIALE
dr. COMŞA Eugen, Unele probleme ale neoliticului din sud-estul Transilvaniei, (pag.9)
COSTEA Florea, O nouă descoperire arheologică în Ţara Bîrsei: aşezarea daco-romană de la Rîşnov „Blocuri”, (pag.19)
GUDEA Nicolae, Ceramica dacică din castrul roman de la Rîşnov (Cumidava), (judeţul Braşov), (pag.25)
MARCU Mariana, O nouă aşezare prefeudală la Hărman, (pag.39)
POPA Valentina, Ţara Făgăraşului în stăpînirea domnilor munteni, (pag.45)
IONESCU Elena, Din corespondenţa inedită a lui David Corbea ceauşul, (pag.63)
NICOARĂ Ion, Aspecte ale revoluţiei din anii 1848-1849 în Braşov şi Ţara Bîrsei, (pag.85)
SPOREA Corina, Documente inedite care reflectă activitatea lui George Bariţiu pusă în slujba ţărănimii din Ţara Bîrsei şi împrejurimi, între anii 1850-1855 precum şi lupta antifeudală a acesteia, (pag.97)
ŞOFRONIE Rodica, Aspecte din publicistica lui George Bariţiu în perioada 1860-1863, (pag.121)
GLODARIU Eugenia, Despărţămîntul Braşov – iniţiatorul bibliotecilor populare ambulante ale „Astrei”, (pag.133)
KRONER Michael, Învăţarea limbii române în şcolile germane din Transilvania pînă în anul 1900, (pag.143)
MÎNDREA Ion, MIKLOŞ Ştefan, Aspecte ale mişcării muncitoreşti din Braşov între anii 1903-1907, (pag.151)
CSIKI Gheorghe, Momente din luptele minerilor de la Căpeni între anii 1924-1931, (pag.171)
BUCUR Dorica, Conflictul de muncă de la fabrica „Julius Teutsch” din Braşov (1934), (pag.181)
RĂDULESCU Lelia, Ceata de feciori în Ţara Făgăraşului, (pag.197)
POPESCU Constantin, Păstoritul în Ţara Făgăraşului între secolele XIV-XVIII, (pag.207)
MORARU Olivia, Date etnografice puţin cunoscute privind satele brănene într-o publicaţie din anul 1908, (pag.217)
NISTOR Minerva, Podoabe medievale, opere ale argintarilor braşoveni, (pag.227)
BĂRBUŢĂ Nicolae, Instituţii muzeale belgiene: Institutul Regal al Patrimoniului Artistic - Bruxelles, (pag.261)
OPRIŞ Ioan, Puncte de vedere despre relaţia muzeu, mijloace de comunicare în masă, (pag.269)


Nr.VII (1973) [descarcă numărul integral (50MB)]

SZÉKELY Zoltan, Problema ceramicii dacice ştampilate în sud-estul Transilvaniei, (pag.7)
GUDEA Nicolae, POP Ioan I., Castrul roman de la Râşnov. Săpăturile din anul 1971, (pag.13)
dr. ALEXANDRESCU Alexandrina D., Contribuţii la cunoaşterea populaţiei autohtone din Ţara Bîrsei în feudalismul timpuriu, (pag.47)
COMĂNESCU Sylviu, MATEESCU Corneliu N., Determinarea şi reprezentarea spaţială a „monumentelor” arheologice cu volum utilitar, săpat în pămînt (principii şi dispozitiv de lucru), (pag.57)
POPESCU Rica, Cetatea Făgăraşului în lumina inventarelor sale din secolul al XVII-lea, (pag.67)
NISTOR Minerva, Contribuţii la cercetarea hanurilor din Ţara Bîrsei, (pag.85)
DRĂGOESCU Ion I., Andrei Bîrseanu. Corespondenţă inedită, (pag.127)
CHIRILĂ Ioan, Contribuţii la istoricul Reuniunii române de gimnastică şi cîntări din Braşov, (pag.141)
ŞELARU Gheorghe, Consecinţele războiului vamal asupra economiei braşovene, (pag.159)
PORŢEANU Alexandru, Contribuţii bibliografice la istoricul mişcării muncitoreşti şi socialiste din Braşov (partea I, de la începuturi pînă în anul 1900), (pag.193)
MÎNDREA Ioan, MIKLOS Ştefan, Contribuţii privind participarea maselor populare din Ţara Făgăraşului la revoluţia burghezo-democratică de la 1848 în ţările române, (pag.215)
BUCUR Dorica, Aspecte din lupta oamenilor muncii din Braşov sub conducerea P.C.R. în anii 1929-1933, (pag.225)
GHIRAN Ioan, Începutul activităţii social-politice a lui Ilie Cristea la Braşov, (pag.241)
LUPU Ion, Idei economice în scrierile lui Ilie Cristea, (pag.251)
SUCIU Ştefan, Documente inedite referitoare la poziţia faţă de fascism a lui Ilie Cristea, (pag.267)

NOTE ŞI DISCUŢII
• ***, Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul Judeţean Braşov în anii 1972-1973, (pag.279)
NUSSBÄCHER Genrot, Date noi privind viaţa şi activitatea umanistului Johannes Honterus, (pag.287)
PENELERA Georgeta, HAŞDEU Titus N., Lista refugiaţilor din Ţara Românească în districtul Braşov, în timpul revoluţiei din anul 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, (pag.293)
GHERMAN Mircea, Portretul lui Avram Iancu, (pag.337)
POPA Luana, Colecţia de medalii româneşti a Muzeului Judeţean Braşov, (pag.341)
POPP-SĂNDULESCU Anca, Un veteran al graficii militante româneşti: Valeriu Maximilian, (pag.353)
dr. TALOŞ Ioan, Wolfgang Putscke, Sachtypologie der Landfahrzeuge Ein Beitrag zi ihrer Entstehung, Entwicklung und Verbreitung. (Tipologia vehiculelor ţărăneşti. O contribuţie la apariţia, evoluţia şi răspândirea lor), ed. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1971, 163 p. + 25 pl., (pag.365)


Nr.VIII (1974-1975) [descarcă numărul integral (60MB)]

I. ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
1. ALEXANDRESCU A.D., Aşezarea dacică de la Hărman, (pag.9)
2. GLODARIU I., Fortificaţia aşezării dacice de la Arpaşu de Sus, (pag.23)
3. SZÉKELY Zoltán, Ceramica dacică de la Filiaş, (pag.29)
4. BAKÓ Géza, Date privind campania romană din anul 105 în sud-estul Transilvaniei, (pag.33)
5. POP Ioan I., GUDEA Nicolae, Castrul roman de la Feldioara (Făgăraş), (pag.55)
6. GUDEA Nicolae, POP Ioan I., Castrul roman de la Rîşnov. Săpăturile arheologice din anii 1973-1974 (Raport preliminar), (pag.55)
7. COSTEA Florea, Săpăturile arheologice de la Rîşnov-„Blocuri” (1973-1974), (pag.65)

II. ISTORIE MEDIE
8. POPA Valentina, Rezistenţa opusă de populaţia autohtonă din Ţara Făgăraşului faţă de ofensiva regalităţii maghiare în secolele XIII-XIV, (pag.87)
9. PRAHOVEANU Ioan, Aspecte privind funcţiile castelanilor de la cetatea Bran, (pag.97)
10. NUSSBÄCHER Gernot, Unele aspecte privind relaţiile lui Mihai Viteazul cu saşii din Transilvania de sud, (pag.113)
11. REZACHEVICI Constantin, Neobişnuitul drum peste Carpaţi al oştii lui Radu Şerban, înaintea bătăliei de lîngă Braşov cu Gabriel Bathory (Iulie 1611), (pag.119)

III. ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
12. DINU Elisabeta, Contribuţii privind rolul negustorilor români din Braşov la menţinerea şi dezvoltarea legăturilor comerciale ale Transilvaniei cu Ţara Românească şi Moldova în anii 1830-1848, (pag.135)
13. HAŞDEU Titus N., Avram Iancu şi faptele sale oglindite în „Gazeta Transilvaniei” din anii 1848-1849, (pag.135)
14. MATEESCU Tudor, Săceleanu Nicolae Ţircă şi Dobrogea, (pag.145)
15. OLTEANU Vasile, Comitetele Filantropice – expresie a participării braşovenilor la războiul de independenţă, (pag.153)
16. DRECIN Mihai, Valeriu Bologa – director al filialei din Braşov a băncii „Albina” (1887-1899), (pag.157)
17. NICOARĂ Ion, Braşoveni în fruntea luptei românilor din S.U.A. pentru desăvîrşirea statului naţional român, (pag.169)
18. HĂŞFĂLEANU Ioan, Relaţii agrare în Ţara Făgăraşului în prima jumătate a secolului al XX-lea, (pag.181)
19. BUCUR Dorica, Conflictul de muncă de la Fabrica de celuloză din Zărneşti (iunie-octombrie 1935), (pag.191)
20. DRAGOMIRESCU Jean, Trei decenii de la înfăptuirea actului istoric de la 6 Martie 1945, (pag.199)

IV. ISTORIA CULTURII
21. CĂLIMAN Valeria, Coperta de carte şi legătorii braşoveni, (pag.205)
22. RÎPĂ-BUICLIU Dan, Date noi privind activitatea cărturarului braşovean Radu Tempea II, (pag.225)
23. SIEGMUND Marianne, Contribuţii la istoricul Bibliotecii Gimnaziului „Honterus” din Braşov, (pag.235)
24. ŢOPAN Grigore, Cu privire la evoluţia iniţiativelor de constituire a societăţilor culturale (1790-1830), (pag.213)
25. CATRINA Constantin, Trepte ale teatrului liric românesc în Transilvania, (pag.249)
26. PETRARU Ştefan, Începuturile presei umoristice româneşti din Transilvania, (pag.261)
27. SPÎNU Margareta-Susana, Revistele literare româneşti braşovene dintre cele două războaie mondiale (scurt istoric), (pag.275)

V. ARTA
28. POPP-SĂNDULESCU Anca, Grafica veche şi modernă din patrimoniul Muzeului de artă Braşov, (pag.297)
29. VASIU Dinu, Arta plastică braşoveană în socialism, (pag.315)

VI. ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ POPULARĂ
30. FULGA Ligia, Aspecte documentare privind piuăritul şi dîrstăritul din Ţara Bîrsei (secolul al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea), (pag.323)
31. dr. STOICA Georgeta, MORARU Olivia, Semne de recunoaştere în costumul din Scheii Braşovului şi Săcele, (pag.337)
32. GICU Stanca, Obiceiuri pastorale de pe Tîrnave, (pag.349)
33. RĂDULESCU Lelia, Vînătoarea în Ţara Făgăraşului în secolele XV-XX, (pag.353)

VII. MUZEOLOGIE
34. MORARU Olivia, Structura tematică a Muzeului etnografic al Ţării Bîrsei, (pag.369)
35. RABINOVICI Herbert, Despre proporţii în muzeele de istorie din ţară, (pag.403)


Nr.IX/1 (1976) [descarcă numărul integral (31MB)]

HAŞDEU Titus N., COLIBAN Tiberiu, Independenţa de stat a României, rezultat al voinţei ferme de libertate şi neatîrnare a poporului român, (pag.IV)
CHIŢESCU Maria, Tezaurul monetar roman republican de la Prejmer, jud.Braşov, (pag.1)
COSTEA Florea, Persistenţa elementului autohton în sud-estul Transilvaniei în timpul stăpînirii romane în Dacia, (pag.15)
NUSSBÄCHER Gernot, Contribuţii la istoricul cetăţii Bran şi a domeniului ei în secolele XIV-XV, (pag.25)
NISTOR Minerva, Braşovul în izvoare cartografice şi iconografice, (pag.35)
VĂTĂMANU Adrian, Vasile Alecsandri la Braşov, (pag.71)
MUŞAT Mircea, Spre actul energic al întregii naţiuni române, (pag.81)
OLTEANU Vasile, Adevăratul Maiorescu – în acţiunea de susţinere a primului liceu românesc braşovean, (pag.103)
SPÎNU Margareta Susana, Poziţia „Gazetei Transilvaniei” faţă de problema ţărănească şi răscoala din 1907, (pag.124)
BUCUR Dorica, Tradiţii de luptă şi legături internaţionaliste ale tineretului Braşovean (1921-1947), (pag.125)
ROMANCA Mihai, Din tradiţiile unei şcoli militare braşovene, (pag.141)
MIKLÓS Ştefan, „Totul pentru front, totul pentru victorie”! Contribuţia oamenilor muncii din oraşul Braşov, (pag.154)
GHERMAN Mircea, Istoricul conservatorului „Astra” Braşov, (pag.160)
BUTA Sanda Maria, Vechi colecţii care stau la bazele muzeului din Braşov, (pag.179)
SĂNDULESCU POP Anca, Un sfert de veac de artă plastică braşoveană, (pag.189)


Nr.IX/2 (1976) [descarcă numărul integral (19MB)]

BOTNARIUC Nicolae, membru corespondent al Academiei R.S.România şi preşedinte al Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii. Cuvînt de deschidere, (pag.5)
• Desfăşurarea lucrărilor cele de a 3-a consfătuiri itinerante de ocrotirea naturii pe baze ecologice, Braşov, 11-17 octombrie 1975. Recomandări şi propuneri, (pag.7)

ANDREI Constantin, Relaţia om-natură. Mijloc cultural-educativ pentru formarea concepţiei despre conservarea mediului înconjurător, (pag.15)
BELDIE Alexandru, Vegetaţia de tundră alpină din Bucegi, (pag.23)
BOŞCAIU Emilia, BOŞCAIU Nicolae, Polivalenţa funcţională a peisajului natural, (pag.29)
COLDEA Gheorghe, PLĂMADĂ Emanoil, Aspecte de floră şi vegetaţia din mlaştina de la Stupini (jud.Braşov), (pag.37)
FILIP Florin, Condiţiile ecologice şi productivitatea ecosistemelor din zona montană superioară a României, (pag.43)
FILIPAŞCU Alexandru, Vechimea prezenţei umane şi ecosistemele subalpin-alpine ale Carpaţilor şi consecinţele sale ecologice, (pag.53)
MANU Pavel, Şirnea sat turistic cu specific etnografic brănean, (pag.67)
MORARIU Iuliu, Importanţa ştiinţifică a florei Carpatice, (pag.83)
NEGRUŢIU Aurel, Activitatea Asociaţiei pentru protecţia naturii şi turism, Braşov, (pag.91)
OARCEA Zeno, Proiectul de constituire a Parcului Naţional Bucegi, (pag.95)
PARASCAN Darie, DANCIU Marius, Rezervaţii şi monumente ale naturii în judeţul Braşov, (pag.103)
PUŞCARIU Valeriu, Parc naţional sau parc natural în Bucegi, (pag.111)
STANCU Paul, Consideraţii silviculturale asupra rezervaţiei Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului, jud.Braşov, (pag.123)
STĂNESCU Victor, PARASCAN Darie, Pădurea şi poluarea, (pag.127)
ŞONERIU Victor, ULARU Pantelimon, Rezervaţia naturală Pădurea Bogăţii, (pag.133)
ŞTEFUREAC Traian I., Un relict terţiar în Bucegi: BUCEGIA ROMANICA Radian, (pag.141)
ŞONERIU Ioan, Aspecte geologice, fizico-geografice şi economico-geografice în partea nordică a judeţului Braşov, (pag.151)
ULARU Pantelimon, Cercetări asupra vegetaţiei ierboase din lunca Oltului, (pag.167)Nr.X (1977) [descarcă numărul integral (57MB)]

prof.dr.doc. GEORGESCU Titu, Independenţa României, (pag.11)
GHERMAN Mircea, Conflictul oriental şi contribuţia Gazetei Transilvaniei la desbaterile privind independenţa României, (pag.33)
POPA Luana, Gazeta Transilvaniei, oglindă a războiului pentru cucerirea independenţei de stat a României, (pag.53)
SUCIU Ştefan, Contribuţia Braşovului la sprijinirea războiului pentru independenţa de stat a României, (pag.73)
KRONER Michael, Poziţia saşilor braşoveni faţă de războiul pentru cucerirea independenţei de stat a României, (pag.89)
GHERMAN Mircea, Consecinţe politice ale războiului de independenţă asupra luptei de eliberare naţională a românilor transilvăneni, (pag.97)

ANEXE
I. Documente, (pag.123)
II. Selecţiuni din presa vremii, (pag.315)
• Indice, (pag.389)


Nr.XI (1978) [descarcă numărul integral (70MB)]

• Prefaţă: dr. Constantin Preda, (pag.7)
• Din istoricul colecţiei numismatice a Muzeului Judeţean Braşov şi al descoperirilor monetare din sud-estul Transilvaniei, (pag.9)
• Quelques données sur l’historique de la collection numismatique du Musée départemental de Braşov et des découvertes monetaires du sud-est de la Transylvanie, (pag.23)
• Note, (pag.38)
• Lista prescurtărilor, (pag.41)
Catalogul monedelor
I. Monede greceşti, (pag.43)
A. Italia, (pag.43)
B. Moesia – Coasta de vest a Pontului Euxin, (pag.43)
C. Tracia – Insulele Traciei, (pag.44)
D. Macedonia - Regi, (pag.46)
E. Macedonia sub romani, (pag.47)
F. Illyria, (pag.48)
G. Eubeea, (pag.52)
H. Sicyonia, (pag.52)
I. Achaia, (pag.53)
J. Asia, (pag.53)
K. Africa - Egipt, (pag.53)
II. Monede dacice şi est celtice, (pag.53)
III. Monede romane republicane, (pag.55)
IV. Monede romane imperiale, (pag.109)
• Lista ilustraţiilor, (pag.161)
• Ilustraţia, (pag.165)Nr.XII-1 (1979-1980) [descarcă numărul integral (84MB)]

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
MUSCA Tiberiu, Repertoriul descoperirilor comunei primitive în estul Transilvaniei, (pag.7)
COSTEA Florea, CIUPEA Ioan, Noi descoperiri arheologice în Ţara Făgăraşului, (pag.17)
SZÉKÉLY Zoltán, Cetatea dacică din valea Caşinului (judeţul Covasna), (pag.23)

ISTORIE MEDIE
PRAHOVEANU Ioan, Relaţiile politice ale Braşovului cu Moldova în secolele XV-XVI, (pag.35)
CIUPEA Ioan, COMARDICEA Raluca, Făgăraşul în politica lui Mihai Viteazul de unire a celor trei ţări române, (pag.43)
NUSSBÄCHER Gernot, Moara de hîrtie din Braşov din secolul al XVI-lea, (pag.53)
MITRAN Gheorghe, Braşovul, centru de producţie şi comercializare a articolelor de cositor, (pag.71)
REZACHEVICI Constantin, Radu Şerban şi Branul, (pag.85)
NISTOR Minerva, Brîncoveanu şi Braşovul, (pag.95)
GYÉMÁNT Ladislau, O ordonanţă gubernială tipărită în limba română, privind haiducia în sud-estul Transilvaniei, (pag.173)
MARIN Elisabeta, Colecţia „Acte ale Magistratului privind breslele”, (pag.177)

SPÂNU Margareta Susana, Legăturile lui Mihail şi Vasile Kogălniceanu cu Braşovul, (pag.185)
POPA Luana, Documente referitoare la legăturile familiei Mureşenilor cu familia Brătianu, (pag.205)
FAUR Viorel, Aspecte ale luptei românilor din Crişana pentru drepturi naţionale (1849-1914), (pag.215)
RADU Măriuca, Asociaţiunea pentru sprijinirea învăţăceilor şi sodaţilor români meseriaşi din Braşov – susţinătoare a învăţământului profesional braşovean românesc, (pag.229)
IONAŞCU Aurelian, Viaţa şi opera profesorului Romulus Ionaşcu (1868-1917), (pag.259)
IONESCU-TOMŞANI L., Trecerea Oltului la 1-2 septembrie 1916 cu Maria Manciulea, (pag.271)
MÂNDREA Ioan, 1918 în Ţara Făgăraşului, (pag.281)
UNGUREANU Arnold, Atitudinea presei săseşti faţă de unirea Transilvaniei cu România, (pag.305)
BĂLTESCU Mircea, POENARU Emil, Un document al luptei pentru democraţie şi progres a universitarilor braşoveni, (pag.319)
SUCIU Alexandru, POPA Gheorghe, Din lupta organelor şi organizaţiilor locale de partid pentru pregătirea şi înfăptuirea actului naţionalizării în municipiul şi judeţul Braşov, (pag.335)
OLTEAN Vasile, Controverse Coresiene, (pag.351)
NEGULICI Dorina, Familia Radu Tempea în cultura naţională, (pag.363)
ŢOPAN Grigore, Academia Română şi premisele ei în conştiinţa profesorilor de la Braşov (1821-1918)
COSTEA Florea, ŞTEFĂNESCU Radu, Cercetări perieghetice în judeţul Braşov (1978), (pag.383)
LAMBUCĂ Maria, MICU Emil, Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi şi alţi cărturari români, colaboratori ai „Foii pentru minte, inimă şi literatură”, (pag.395)
CATRINA Constantin, Cîntecele independenţei în Transilvania, (pag.409)
POPA Silvia, Din activitatea societăţilor şcolare de lectură româneşti braşovene în sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea, (pag.435)
RABINOVICI Herbert, Un moment istoric: primirea armatei române la Braşov în august 1916, (pag.451)
ŞTEFĂNESCU Radu, Sigilii din colecţia Muzeului Judeţean Braşov, (pag.457)
MARCU Mariana, Tezaurul de monede feudale de la Paloş – judeţul Braşov*, (pag.481)
NICULESCU Alexandru, Sextil Puşcariu, romanist, (pag.485)
VULPE Magdalena, Sextil Puşcariu despre Bran şi Brăneni, (pag.497)
• Cronica activităţii de cercetare şi valorificare a patrimoniului cultural muzeal al Secţiei de Istorie pe anul 1978, (pag.505)Nr.XII-2 (1979-1980) [descarcă numărul integral (34MB)]

ETNOGRAFIE
STOICA Georgeta, Integrarea artei populare în modul de viaţă contemporan, (pag.5)
MORARU Olivia, Ţesăturile şi portul popular din colecţiile Muzeului Judeţean Braşov, (pag.13)
BUCUR Corneliu, Steaza şi piua hidraulică în istoria civilizaţiei tehnice a poporului român, (pag.51)
MORĂRESCU Lucia, Consideraţii istorico-etnografice asupra zestrei şi moştenirii în zona Bran, (pag.65)
DIMA Mihaela, Contribuţii privind iconografia bizantină a Mariei cu pruncul în pictura pe sticlă, (pag.71)
RĂDULESCU Leila, Arta încondeierii ouălor în Ţara Oltului, (pag.83)
FULGA Ligia, Structură şi semnificaţii în ceremonialul de nuntă din zona Bran la mijlocul sec. al XIX-lea, (pag.99)
MORARU Olivia, Motive de inspiraţie agrară în ornamentica populară românească din Ţara Bîrsei, (pag.111)
PUMNEA Ion, Un joc popular transilvănean de veche tradiţie - Căluşarul, (pag.131)

ARTA
Dr. MIHĂILESCU Dan, Limbajul artistic – formă de comunicare interumană, (pag.139)
BUTA Sanda-Maria, Evoluţia naturii statice – gen de sine stătător, (pag.147)
POPP Anca, Precizări cu privire la arhitectura şi colecţiile Muzeului Bran, (pag.153)
KERTESZ-BARDUS Andrei, Monument de artă medievală la Cincu (judeţul Braşov), (pag.171)

MUZEOLOGIE
MODÂLCĂ Eftimie, Metode de conservare şi restaurare privind suportul de lemn în pictură, (pag.177)
PASCU Georgeta, Observaţii privind conservarea şi securitatea la Muzeul de Artă Braşov, (pag.233)

• Cronica, (pag.244)


Nr.XII-3 (1979-1980) [descarcă numărul integral (56MB)]

• Prefaţă, (pag.5)

I. GEOGRAFIE – AMENAJAREA TERITORIULUI – PROTECŢIA MEDIULUI
ŞONERIU Ion, Evoluţia densităţii populaţiei din judeţul Braşov în perioada dintre recensămintele din 1930 şi 1977, (pag.9)
PAŞCOVICI Vasile D., Contribuţii la problema geocodurilor pentru cartografieri tematice în judeţul Braşov, (pag.35)
ŞONERIU Ion, Zonarea mediului înconjurător din judeţul Braşov, premisă necesară a eficienţei măsurilor pentru protecţia lui, (pag.58)
POPESCU Mihaela, Evoluţia organizării spaţiilor verzi brăilene şi ocrotirea lor, (pag.65)
CIOCHIA Victor, BARBU Alexandru, Propunere pentru amenajarea rezervaţiei naturale „Poienile cu narcise” de la Vad-Şercaia (judeţul Braşov), (pag.67)
NEGRUŢIU Filofteia, NEGRUŢIU Aurel, Evoluţia pădurilor în regiunea Braşovului. Aspecte sociologice şi istorice, (pag.95)
DUMA Doina, TUŢĂ Alexandru, Efectele citogenetice induse în mitoză şi meioză de pesticide la rozătoare, (pag.103)

BIOLOGIE VEGETALĂ
MORARIU Iuliu, ULARU Pantelimon, Contribuţii la cunoaşterea As. geranio-trifolietum alpestris de pe Tîmpa şi din împrejurimile Braşovului, (pag.109)
ŞTEFUREAC Traian I., Observaţii briologice şi unele consideraţii generale asupra mlaştinilor din depresiunea Bîrsei, (pag.117)
LUNGESCU Traian I., Cercetări privind micromicetele din unele rezervaţii naturale ale Ţării Bîrsei, (pag.127)
ULARU Pantelimon, Erioforetele din Munţii Perşani, (pag.133)
PARASCAN Darie, DANCIU Marius, Date noi asupra florei Stejărişului Mare şi Stejărişului Mic (Braşov), (pag.141)
ULARU Pantelimon, CARDAŞOL Petre, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei din zonele umede ale Ţării Bîrsei, (pag.149)
DANCIU Marius, Noi contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei Stejărişului Mare şi a Stejărişului Mic (Braşov), (pag.163)

BIOLOGIE ANIMALĂ
CIOCHIA Victor, BRĂTĂŞAN Mircea, Contribuţii la studiul lepidoptero-faunei (Rhopalocera) din rezervaţia naturală „Dealul Cetăţii” (Braşov), (pag.175)
SUCIU Ioan-Hugo, Contribuţii la cunoaşterea familiei Eulophidae (Chalcidoidea), (pag.187)
PANU Mihaela, Cercetări sistematice şi ecologice la larvele de coleoptere acvatice în mlaştinile eutrofe din Ţara Bîrsei, (pag.199)
CIOCHIA Victor, ANDRIESCU Ionel, CIOCHIA Doina, Tehnologia de creştere industrială în România a entomofagilor Prospaltella perniciosi şi Aphtys sp. (Hym.) în vederea utilizării acestora pentru limitarea populaţiilor păduchelui din San Josè (Quadraspidiotus perniciosus), (pag.229)
CIOCHIA Victor, Contribuţii la studiul Trachysphyroidelor (Hym. Ichn.) din România, (pag.231)
MOTAŞ Constantin (necrolog), (pag.445)
• Note, (pag.461)
• Recenzii, (pag.469)


Nr.XII-4 (1980) [descarcă numărul integral (13MB)]

CATALOGUL COLECŢIEI DE LEPIDOPTERE „N.DELVIG” A MUZEULUI JUDEŢEAN BRAŞOV

CUPRINS
• Prefaţă, (pag.7)
• Introducere, (pag.11)
• Bibliografie selectivă, (pag.19)
• Îndreptar geografic asupra locurilor de colectare a materialului lepidoterologic, (pag.21)
• Abrevieri, (pag.26)
• Prezentarea în ordine sistematică a lepidopterelor colectate din ţară, (pag.27)
• Lepidoptere colectate sau obţinute prin schimb din străinătate, (pag.95)
• Actualizarea clasificării şi nomenclaturii speciilor de Macrolepidoptere din România, (pag.100)
• Index alfabetic al taxonilor, (pag.133)
• Ilustraţia, (pag.153)Nr.XIII-2 (1983) [descarcă numărul integral (37MB)]

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
GLODARIU Ion, COSTEA Florea, Aşezarea dacică de la Şercaia (jud.Braşov), (pag.9)
POP Ioan I., Atestări recente ale cohortei II Flavia Bessorum la Cincşor, (pag.43)

ISTORIE MEDIE
HAŞDEU Titus N., Consideraţii privind evoluţia tipului de castel în Transilvania pînă în secolul al XV-lea, (pag.51)
NUSSBÄCHER Gernot, Date din trecutul localităţilor Zărneşti şi Tohan (secolele XIII-XVI), (pag.57)
NISTOR Minerva, Producţia şi negoţul cu feronerie, arme de foc, clopote şi mojare ale Braşovului în secolele XV-XVIII, (pag.65)
NISTOR Minerva, Argintarii May, reprezentanţi ai artei brînconveneşti şi post-brîncoveneşti (identificări de lucrări), (pag.105)
MITRAN Gheorghe, Cositorul transilvănean sub semnul Renaşterii, (pag.121)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
TEODORESCU Caius, Apariţia gospodăriei individuale de tip „fermă” pe teritoriul oraşului Braşov (1780-1848), (pag.147)
GHERMAN Mircea, Din corespondenţa lui Ludovic Mocsáry, militant pentru drepturile naţionalităţilor (în sec. al XIX-lea) cu Dr. Aurel Mureşianu, (pag.157)
VOICU Mioara, Cîteva date referitoare la înfiinţarea Reuniunii Femeilor Române din Bran, (pag.167)
POPA Luana, Precizări privind înfiinţarea „Tribunei” din Sibiu şi poziţia „Gazetei Transilvaniei” (1884), (pag.171)
RADU Măriuca, Date privind activitatea „Asociaţiunii pentru sprijinirea învăţăceilor şi soldaţilor meseriaşi români din Braşov”, 1869-1918, (pag.191)
ŞTEFĂNESCU Radu, Din corespondenţa Grigore Antipa – Julius Teutsch, păstrată în Arhiva Muzeului Judeţean Braşov, (pag.203)
SPÂNU Margareta, Reorganizarea Despărţământului ASTRA Braşov, 1926, (pag.209)
RABINOVICI Herbert, Caracteristici ale politicii de alianţă înfăptuite de P.C.R. în perioada anilor 1940-1944, (pag.219)
ZAHARIA Gheorghe, Aprecieri internaţionale privind însemnătatea insurecţiei din august 1944 şi contribuţia României la războiul împotriva Germaniei naziste, (pag.231)

ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ POPULARĂ
MORARU Olivia, Elemente de autohtonie, unitate şi continuitate în portul popular românesc din zonele judeţului Braşov, (pag.243)
FULGA Ligia, Mărturii documentare privind cultivarea plantelor tehnice în Ţara Bîrsei (secolul al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea), (pag.251)
PRAHOVEANU Ion, Păstoritul la brăneni. Consideraţii istorico-etnografice, (pag.263)

CONSERVARE
SIEGMUND Marianne, Aprecieri asupra tipurilor de deteriorări constatate pe documentele originale din Arhiva Mureşenilor Braşov, (pag.281)

MUZEOLOGIE
POPA Luana, Cronica activităţii de valorificare a patrimoniului cultural naţional desfăşurată de către specialiştii Muzeului Judeţean Braşov, în anii 1979-1983, (pag.303)


Nr.XIV (1989) [descarcă numărul integral (87MB)]

ARHEOLOGIE, ISTORIE
dr. COSTEA Florea, COŞULEŢ Stelian, Un topor de aramă cu braţele „în cruce” descoperit la Drumul Carului (com.Moeciu, Braşov), (pag.5)
dr. ALEXANDRESCU Alexandrina, POP Ion I., Cetăţuia dacică de la Teliu (jud.Braşov), (pag.10)
dr. COSTEA Florea, Cercetările arheologice de la Rîşnov-„Cetate”, (pag.41)
dr. SALVAN Florin, Aservirea obştilor săteşti autohtone din Ţara Bîrsei, (pag.67)
HĂSFĂLEAN Ion, De la Negru-Vodă la Mircea Basarab, (pag.83)
GHERMAN Mircea, ŞTEFĂNESCU Radu, Consideraţii asupra localizării Posadei, (pag.95)
NUSSBÄCHER Gernot, Date din trecutul comunei Dumbrăviţa (satele Ţînţari şi Vlădeni în secolele XV-XVIII), (pag.105)
OLTEAN Vasile, Mărturii de limbă şi cultură neolatină în Şcheii Braşovului (sec.XVII-XVIII), (pag.113)
GHERMAN Mircea, Pictorul C.D.Rosenthal – emisar la Paris al revoluţionarilor români, (pag.127)
NEGULICI Dorina, Cîteva documente privind relaţiile Goleştilor cu Braşovul, (pag.145)
BUZAŞI Ion, Andrei Mureşianu – contribuţii bibliografice, (pag.151)
RADU Măriuca, Contribuţia Braşovului la întemeierea şi dezvoltarea „Asociaţiunii Transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român”. Activitatea Despărţămîntului Braşov al „Astrei” (1870-1918), (pag.161)
TĂTARU Augustin, GHERMAN Mircea, Profesorul Aurel Ciortea (1872-1929), (pag.183)
dr. SPÎNU Margareta Susana, Intelectuali transilvăneni în lupta pentru realizarea statului naţional unitar român (din corespondenţa lui Onisifor Ghibu cu dr. Pompiliu Nistor şi a lui Vasile Stoica cu Victor Brănişte), (pag.197)
POPA Luana, Constituirea şi activitatea Consiliilor (Sfaturilor) şi a Gărzilor naţionale române din actualul judeţ Braşov (1918-1919), (pag.213)
COLIBAN Tiberiu, JURCA Nicolae, Actul de la 23 August 1944 în documente din arhivele vest-germane, (pag.259)

ETNOGRAFIE
MORARU Olivia, FULGA Ligia, Elemente de evoluţie în portul popular bărbătesc în Valea Dîmboviţei Superioare şi legătura lui cu zona Bran, (pag.295)

MUZEOLOGIE
NEGULICI Dorina, Meşteşuguri în Braşovul medieval. Catalog de colecţii, (pag.311)
RADU Măriuca, Catalogul hărţilor vechi (secolele XVI-XVIII) aflate în colecţia Muzeului judeţean Braşov, (pag.351)
dr. COSTEA Florea, Cetatea Rîşnovului. Die Rosenaues Burg. La citadelle de Rîşnov, (pag.465)

NOTE, DISCUŢII
MITRAN Gheorghe, Semnificaţiile motivului decorativ fitomorf al viţei de vie reprezentat în orfevrăria transilvăneană, (pag.435)
dr. COSTEA Florea, Săpăturile arheologice de salvare de la Cincşor şi Voila, jud.Braşov (campaniile 1987-1988), (pag.491)


Nr.XV-XIX (1990-1994) [descarcă numărul integral (42MB)]

ARHEOLOGIE, ISTORIE
LAZAROVICI Gh., SZÉKELY Zoltán, Sfârşitul neoliticului timpuriu în sud-estul Transilvaniei, (pag.5)
SZÉKELY Zoltán, Noi descoperiri dacice la Turia, jud.Covasna, (pag.13)
SZÉKELY Zoltán K., Ceramica dacică din castrul roman de la Olteni, (pag.18)
BELDIMAN C., Noi piese ceramice de plastică din Dacia preromană, (pag.22)
COSTEA Fl., Sud-estul Transilvaniei în timpul stăpânirii romane, (pag.36)
SALVAN Fl., Consideraţii cu privire la voievodatul din Ţara Bârsei, (pag.56)
PRAHOVEANU I., Reglementarea relaţiilor comerciale prin Pasul Bran în secolele XIV-XVII, (pag.66)
OLTEAN V., Circulaţia Cazaniei lui Varlaam în Ţara Bârsei şi în Ţara Făgăraşului, (pag.73)
TAFLAN E., Un exemplar din Antologhionul de Râmnic, (pag.81)
POPA L., DIACONU A., Un tezaur monetar din secolul al XVII-lea din colecţia Muzeului Judeţean Braşov, (pag.86)
MITRAN Gh., Parohia reformată Odorheiu Secuiesc. Colecţia de orfevrărie medievală transilvăneană, (pag.101)
BAUMAN A.M., Transportul vinului prin Pasul Bran la sfârşitul secolului al XVIII-lea, (pag.106)
COSTEA Fl., Felix Leseur – un apărător al luptei românilor din Transilvania pentru libertate şi unitate naţională, (pag.113)
BOTEZAN L., BOTEZAN I., Corespondenţa lui Iacob Mureşianu cu Timotei Cipariu, (pag.125)
SUCIU St., Contribuţii documentare privind crearea primelor asociaţii muncitoreşti de întrajutorare Braşov, (pag.155)
RADU M., File din activitatea Reuniunii femeilor române din Braşov (1850-1918), (pag.161)
SPÂNU Margareta Susana, Din istoricul bibliotecilor despărţmântului „Astra” Braşov, (pag.177)
VLAD I., Luptele armatei române din Ţara Bârsei pentru apărarea Braşovului împotriva trupelor germane şi austro-ungare în toamna anului 1916, (pag.187)
GHIBU O., Corespondenţa dintre Tiberiu Brediceanu – Veturia şi Onisifor Ghibu, (pag.199)
BUTA S., Iacob Mureşianu şi conştiinţa datoriei faţă de neam, (pag.234)

ARTĂ, ETNOGRAFIE
MITRAUN Gh., Memoria aurului şi a argintului în Transilvania, (pag.246)
BUTA S., Nicolae Tonitza în colecţia Muzeului de Artă din Braşov, (pag.260)
FULGA L., Preliminarii la studierea găitănăritului în Scheii Braşovului, pag.263)
CHIRU G., Evoluţia costumului popular din Ţara Oltului (localităţile Viştea de Jos şi Viştea de SUS), (pag.270)
KRONBERGER R., Cercetări recente asupra portului tradiţional femeiesc din satul Rucăr (Făgăraş), (pag.278)
RĂDULESCU L., Recuzita ceremonială a obiceiului funerar în subzona centrală a Ţării Oltului, (pag.283)
STOIAN Emil, Opincile în zona Bran, (pag.292)

NOTE, RAPOARTE de SĂPĂTURI ARHEOLOGICE
RADU M., Catalogul hărţilor vechi (secolele XVII-XVIII) aflate în colecţia Muzeului de Istorie din Braşov, (pag.297)
COSTEA FL., Sondaje arheologice de salvare în Felmer, com.Şoarş, jud.Braşov, (pag.316)


Nr.XX (1996) [descarcă numărul integral (34MB)]

• Precuvântare, (pag.5)
GHERMAN Mircea, Geneza „Gazetei de Transilvania”, (pag.7)
BUZAŞI Ion, Publicistica lui Andrei Mureşanu la „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, (pag.15)
NISTOR Ioan Silviu, Gazetele de la Braşov - şcoală de educaţie naţională pentru toţi românii (1838-1848), (pag.21)
NEAMŢU Gelu, „Gazeta de Transilvania” şi revoluţia de la 1848-1849, (pag.41)
GHERMAN Mircea, Renaşterea „Gazetei”; perioada absolutistă; Unirea Principatelor, (pag.57)
COSTEA Florea, „Foaie pentru minte, inimă şi literatură” sub redacţia lui Iacob Mureşianu, (pag.73)
BORCEA Licinia, Poeziile lui Iacob Mureşianu publicate în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, (pag.95)
MAXIMESCU Mariana, „Gazeta Transilvaniei” şi lupta românilor transilvăneni între Dieta de la Sibiu şi instaurarea dualismului austro-ungar, (pag.103)
GHERMAN Mircea, „Gazeta Transilvaniei” sub redacţia lui Aurel Mureşianu, (pag.121)
NEAMŢU Gelu, Două răsunătoare procese de presă intentate „Gazetei Transilvaniei” pentru atitudinea ei antidualistă (1888-1890), (pag.131)
SPÂNU Margareta Susana, „Gazeta de Duminică” (1889-1911), (pag.159)
RADU Măriuca, Contribuţii privind legăturile Braşovului cu „Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor”, (pag.163)
BUTA Sanda Maria, „Gazeta Transilvaniei” - oficios al Partidului Naţional Român - oglindind evenimentul Înaintării Memorandului, (pag.177)
BUTA Sanda Maria, O ciudată campanie ziaristică, (pag.181)
GHERMAN Mircea, „Gazeta Transilvaniei” în anii primului război mondial, (pag.185)
COPILU-CHEATRĂ Vasile, Colaboratori externi ai „Gazetei”, (pag.191)
CĂLIMAN VALERIA, Viaţa şi atitudinea „Gazetei Transilvaniei” în anii de luptă împotriva Diktatului de la Viena, (pag.197)
• Postfaţă, (pag.213)


Nr.XXI (1997) [descarcă numărul integral (30MB)]

COSTEA Florea, DRAGOTĂ Gheorghe, FRĂTEAN Ioan, Sondajul de salvare la Beclean, jud.Braşov (1987), (pag.5)
SZÉKELY Zoltán, Aşezarea din epoca bronzului târziu de la Lemnia, jud.Covasna, (pag.17)
COSTEA Florea, BĂLOS Angelica, Săpăturile arheologice de la Racoş - Piatra Detunată (1995), (pag.27)
SZÉKELY Zoltán, O descoperire dacică în Pasul Oituz, (pag.65)
COSTEA Florea, Fortificaţia dacică de la Braşov - Pietrele lui Solomon (Între Chietri), (pag.71)
MITRAN Gheorghe, LAMBESCU Gabriel, Un valoros monument de arhitectură şi de artă - „Prima farmacie din Braşov, (pag.87)
NEGULICI Dorina, Ştiri documentare privind păstoritul transhumant la sud şi est de Carpaţi, (pag.133)
SALVAN Florin, Numărul şi componenţa naţională a populaţiei din Ţara Bârsei în secolul al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.141)
NEGULICI Dorina, COŢA Antoaneta, O diplomă de înnobilare în colecţia Muzeului judeţean de Istorie Braşov, (pag.169)
RADU Măriuca, Contribuţia lui Gheorghe Bariţ la întemeierea şi dezvoltarea „Aşezământului transilvan pentru literatura română şi cultura poporului român” - reflectată în paginile presei braşovene, (pag.193)
BUTA Sanda Maria, Un document inedit din arhiva Mureşenilor, (pag.201)
SPÂNU Margareta Susana, Iosif Comănescu: Mărturisire, (pag.221)
VLAD Ioan, Intelectualii braşoveni şi Marea Unire: Aurel Ciortea (1872-1929), (pag.239)
COŢA Antoaneta, Scurt istoric al bibliotecii documentare a Muzeului judeţean de Istorie Braşov, (pag.249)
DRĂGHICI Ligia, Evanghelia cu învăţătură. Probleme de restaurare, (pag.261)
DRĂGHICI Ligia, Diploma de înnobilare - 1626 - Alba Iulia, (pag.277)
CERNEA Elena, Lucrări de eradicare a atacului de ciuperci xilofage la Biserica Evanghelică C.A. din satul Dacia, comuna Jibert, judeţul Braşov, (pag.283)
BUNACIU Lucia, „Lăsământul” spiritual şi material al Mureşenilor, (pag.321)
DRAGOTĂ Gheorghe, Negru Vodă - Întemeietor de ţară, (pag.329)
RADU Măriuca, Julius Teutsch - Colecţionar de hartă veche, (pag.333)
DRAGOTĂ Gheorghe, Marele centru ceramic roman de la Micăsasa (îndeletniciri, artă, credinţe), (pag.337)
• Recenzii, (pag.339)


Nr.XXII-XXIV (1998-2000) [descarcă numărul integral (67MB)]

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
COSTEA Florea, Ein vor kurzem in Racoşul de Jos, Kreis Braşov (Kronstadt) gefundener keltischer Gewandnagel, (pag.3)
COSTEA Florea, Aşezarea dacică de la Şinca Veche, judeţul Braşov, (pag.7)
SZÉKELY Zoltán, Goţii şi gepizii în Valea Oltului, (pag.23)
DANA Dan, Informaţii despre spaţiul getic în „BIBLIOTHECA” Patriarhului Photius, (pag.29)
NEGULICI Dorina, Catalogul monedelor antice de argint intrate în colecţia Muzeului Judeţean de Istorie Braşov în anul 1986, (pag.43)

SYMPOSIONUL „80 DE ANI DE LA MAREA UNIRE”
RADU Măriuca, Destinul unei familii româneşti din Braşov Eremias-Savu, (pag.129)
BUTA Sanda-Maria, Mureşenii, precursori ai Marii Uniri, (pag.141)
BUCUR Dorica, Legături culturale între Braşov şi Bucovina contribuţia lor la realizarea idealului naţional, (pag.147)
SALVAN Florin, Din activitatea lui Ioan Ursu în cadrul emigraţiei române din Paris pentru întregirea naţională a României, (pag.157)
SALVAN Florin, Dr. Alexandru Vaida Voevod în câmpul Conferinţei de Pace de la Paris (1919-1920), (pag.167)
VLAD Ioan, Biserica Sfântul Nicolae din Braşov în etapa finală a luptei pentru Marea Unire (1914-1918), (pag.179)
SPÂNU Margareta Susana, Virgilia Branişte - „Simbol de bine al neamului nostru”, (pag.185)
MARIN Elisabeta, 1918 în câteva documente braşovene, (pag.203)
CIOCOI Mihail, Presa maghiară şi germană din Braşov despre Marea Unire, (pag.205)
SALCĂ Horia, Legătura lui Alexandru Vaida Voevod cu Loja „Ernest Renan” din Paris şi rolul jucat de francmasonerie în consacrarea Marii Uniri, (pag.213)

SYMPOSIONUL INTERNAŢIONAL DE CARTOGRAFIE, BRAŞOV, NOIEMBRIE 1997
HÜHNEL Helga, Situaţia căilor rutiere din Braşov şi împrejurimile acestuia (secolele XVII-XIX) ilustrată în documente cartografice aflate în patrimoniul Bibliotecii Naţionale a Austriei, (pag.217)
NUSSBÄCHER Gernot, Hărţi şi planuri preluate de la Biserica Neagră Braşov, (pag.237)
RADU Măriuca, ŞTEFĂNESCU Radu, O hartă necunoscută a Ţării Bârsei şi a regiunilor înconjurătoare aflată în patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, (pag.253)
DEÁK Antal András, O hartă manuscris necunoscută privind Transilvania, întocmită de J.C.Müler şi predecesorii săi, (pag.261)
RADU Măriuca, LAZĂR Ioachim, Ţara Haţegului în izvoare cartografice secolele XIV-XVIII, (pag.267)
COŞULEŢ Stelian O., Date de geografie istorică oferite de „Harta Moldovei şi a Ţării Româneşti” tipărită la Nürnberg în anul 1785, (pag.287)
HOLLÓ Szilvia Andreea, Budapesta în hărţi vechi 1686-1896, (pag.305)
HOLLÓ Szilvia Andreea, Hărţi vechi - în colecţii din Ungaria, (pag.311)

VALORI ALE PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL DIN JUDEŢUL BRAŞOV
MITRAN George, Biserica Ortodoxă şi Biserica Evanghelică din Cristian, (pag.315)
ZAMFIR Anca Maria, Un posibil model vienez pentru Braşovul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, (pag.321)
HAŞDEU Titus N., O piesă unică în România, Epitaful de la Bran, (pag.361)
TĂTULEA Veronica Bodea, Pictori braşoveni din perioada interbelică, (pag.365)
FILIPESCU Ileana, CRĂCIUN Anca, Fişa localităţii Codlea, (pag.371)

ETNOLOGIE - ETNOGRAFIE
FULGA Ligia, Tendinţe metodologice actuale în cercetarea culturii tradiţionale: studiu de caz, (pag.387)
CHIRU Gabriela, Evidenţa patrimoniului industrial din Codlea, (pag.399)

RESTAURARE - CONSERVARE
RADU Măriuca, SÂRGHIE Valerica, O nouă perspectivă privind cercetarea şi restaurarea unor bunuri culturale cu valoare deosebită, (pag.405)
CERNEA Elena, Cetatea Râşnov. Probleme de biodeteriorare, (pag.415)
IACOBEANU George, Restaurarea unui vas de ceramică smălţuită aflat în colecţia Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, (pag.435)
LUPAŞCU Maricica, Conservarea pieselor de artă decorativă expuse în galeriile Muzeului de Artă din Braşov, (pag.439)
STAICU Mary-Claudia, Restaurarea unei armuri din sec. XVI-XVII, aflată în colecţia Muzeului de Istorie a Moldovei din Iaşi, (pag.449)
SZÁSZ Lucica, Propunere de reorganizare a depozitului de arheologie de la Muzeul judeţean de Istorie din Braşov, (pag.453)

NOTE, DISCUŢII, RECENZII
POPOVICI Bogdan Florin, Consideraţii privind graniţa şi rolul acesteia în dezvoltarea Branului de Sus (sec.XIV-XIX), (pag.467)
• „Cartographica Hungarica” (ARNÓCZ Hajnalka), (pag.474)
• „Lexicon zur Geschichte der Kartographie von Anfängen bis zum ersten Weltkrieg” (ARNÓCZ Hajnalka), (pag.474)
• Szàntai Lajos, „Atlas Hungaricus - Magyarorszàg nyomtatott térképei 1582-1850” Budapest, 1996 (Ungarn in gedruckte Karten) (ARNÓCZ Hajnalka), (pag.474)
• Tibor Szathmáry, Térképkincsek Kalócsón (Kartenkatalog der Klosterbibliotheksammlung aus Kalócsa) (ARNÓCZ Hajnalka), (pag.475)
• Aurel Rostoiu, Fibulele din Dacia preromană (sec.II î.e.n. - I e.n.) (Mit 82 Abb. Ohnre Text) (FLOREA Costea), (pag.475)
BAUMAN Ionel, Bibliografia anuarului Muzeului judeţean de Istorie din Braşov, CVMIDAVA pe anii 1967-2000, (pag.481)


Nr.XXV (2002) [descarcă numărul integral (56MB)]

SZÉKELY Zoltán, Contribuţii la dezvoltarea culturii Boian în sud-estul Transilvaniei în lumina noilor cercetări arheologice efectuate la Turia şi Brăduţ (jud.Covasna), (pag.3)
IRIMIA Mihai, BELC Marius, O seceră de bronz de la Medgidia şi rezultatul analizelor spectrale efectuate asupra ei, (pag.15)
URSACHI V., O nouă descoperire legată de gropile de cult geto-dacice, (pag.21)
COSTEA Florea, Construcţiile sacre de la Augustin: Tipia Ormenişului şi câteva din posibilele lor interpretări, (pag.26)
SÎRBU Valeriu, RUSTOIU Aurel, Practici funerare la geto-dacii din sec. II a.Chr - I d.Chr., (pag.42)
ARDEU Adriana, BĂLOS Angelica, Cercetări arheologice la Măgura Uroiului (jud.Hunedoara), (pag.67)
PETICĂ Mihai, Habitatul roman pe limesul de nord-est al Daciei, sectorul Gurghiu-Călugăreni, (pag.82)
MOTEI Florin, Necropole ale culturii Poieneşti - Vârteşcoiu. Analiză statistică., (pag.87)
BEŞLIU Petre Munteanu, Spitalul din Sibiu în secolul al XIII-lea, (pag.97)
COŞULEŢ Stelian D., Săpături arheologice de salvare în Braşov: strada Mihail Sadoveanu nr.4, (pag.104)
BAUMAN Ionel, Săpăturile arheologice de la Bran - Vamă şi valorificarea lor din punct de vedere muzeistic, (pag.114)
ITTU Gudrun Liane, Fonduri epistolare în colecţia de manuscrise a Bibliotecii Brukenthal, (pag.129)
JOHANNA Bonis, Din istoria primelor colecţii şi începuturile instituţiei muzeale la Târgu Mureş, (pag.135)
RUS Valer, Români şi maghiari în Braşovul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea. Aspecte sociale, (pag.141)
POPOVICI Bogdan-Florin, Evaluarea evoluţiei etnice în satele săcelene (Baciu, Turcheş, Cernatu şi Satulung) 1, (pag.145)
SAVU Ovidiu, Fragmente inedite din corespondenţa lui Iacob Mureşianu Jr. (1857-1917), (pag.159)
DANEŞ Mariana, Consideraţiuni cu privire la activitatea femeilor române din Sibiu, (pag.164)
LAZĂR Ioachim, O tânără braşoveancă în concert pe scenele Europei: Elisa Circa, (pag.176)
RADU Măriuca, CONŢU Gheorghe, „Sionul românesc” - într-o colecţie particulară din Braşov, (pag.182)
ZSIGMOND Gabriela, Ediţia „Bell” în 109 volume a poeţilor Marii Britanii de la Chaucer la Churchill, (pag.193)
GEANTĂ Aurelia, Consilii de Coroană în perioada domniei regelui Carol I, (pag.198)
CIUPALĂ Alin, Francisc Ferdinand la Peleş în 1909, (pag.203)
ŞERBAN Alexandru, Două sincope în planificarea Reich-ului milenar, (pag.211)
BAUMAN Ana-Maria, Castelul Bran şi Dracula adevăr şi ficţiune, (pag.217)
MITRAN George, Colecţia de Artă Decorativă şi Artă Plastică Alfred Rösner, (pag.225)
MITRAN George, Colecţia Alfred Rösner, (pag.228)
MITRAN George, Trei căni de cositor descoperite recent în cetatea feudală Râşnov, (pag.266)
NEGULICI Dorina, Date noi privind organizarea meşteşugărească în Ţara Bârsei şi la Rupea, (pag.273)
RUS Dorin-Ioan, Steme şi însemne de breaslă aflate în biserica evanghelică Sf.Margaretha din Mediaş, (pag.312)
MESEA Iulia, Etape ale formării colecţiei de pictură transilvăneană a Muzeului Brukenthal, (pag.321)
BEŞLIU Olga, „Piaţa Mare în 1703”, repere arhitectonice şi sociale, (pag.338)
MUREŞAN Valentin, Samuel Von Brukenthal, câteva ipostaze portretistice, (pag.343)
HAŞDEU Titus N., De la anonimii transilvăneni la Hans Mattis-Teutsch. Secolele XVII-XX, (pag.355)
ZAMFIR Anca Maria, Hotel „Krone”. Reflexe Jugendstil la Braşov, (pag.370)
ANDRON Ioan-George, Caracteristici ale arhitecturii de pe Strada Lungă din Braşov, (pag.446)
POPA Constantin, Instrumentar agrar din colecţiile Muzeului de Istorie. Evoluţie şi tipologie, (pag.468)
CHIRU Gabriela, Complexul de industrie casnică textilă, (pag.473)
CERNEA Elena, Probleme de biodeteriorarea monumentelor din judeţul Braşov - cauze şi efecte - , (pag.478)
STAICU Mary-Claudia, Salvarea unei piese ceramice din patrimoniul Muzeului judeţean de Istorie Braşov: urnă funerară (sec.V-IV î.Hr.), (pag.498)
NEGULICI Dorina, BAUMAN Ionel, Din activitatea Muzeului judeţean de Istorie Braşov (1990-2002), (pag.505)


Nr.XXVI (2003) [descarcă numărul integral (27MB)]

COSTEA Florea, SCURTU Lucica, BĂLOS Angelica, „O marcă de olar” (?) descoperită în fortificaţia dacică de la Racoş - Piatra Detunată, Jud.Braşov, (pag.11)
COSTEA Florea, BĂLOS Angelica, Corrigenda, (pag.23)
STĂNESCU Alexandru, Determinarea condiţiei legale a copiilor din inscripţiile din Dacia Romană, (pag.32)
OLTEAN Vasile, Actualitatea Diaconului Coresi, (pag.63)
ISTRATE Voica, Diplomă de înnobilare cu blazon din 1576 păstrată sub forma unei copii, (pag.69)
POPOVICI Bogdan Florin, Conscripţia de la 1713 - Satele brănene (1), (pag.79)
OLTEAN Vasile, Izvodul primului calendar-almanah descoperit în Scheii Braşovului, (pag.84)
ZAINEA Ion, Şcoala Comercială Română din Braşov - pepinieră de comercianţi şi funcţionari de bancă pentru întreg spaţiul geografic naţional, (pag.87)
DRONCA Lucian, Filiale, reuniuni de credit şi asociaţii ale băncilor româneşti din Transilvania în epoca modernă (1877-1918), (pag.106)
RUS Valer, Tradiţionalism şi modernitate în societatea românească reflectate într-o descriere de călătorie maghiară din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, „Imagini din Ţara Românească” descrise de Sami Lajos la 1870, (pag.119)
DRECIN Mihai D., 120 de ani de la înfiinţarea Filialei Braşov a băncii „Albina” din Sibiu (1882-1948). Etape de dezvoltare, personalităţi conducătoare, rolul teritorial-economic naţional, (pag.132)
RADU Măriuca, Mărturii istorica-documentare privind mişcarea naţională a românilor braşoveni
reflectate în expoziţia permanentă a Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, (pag.141)
STOIAN Emil, Participarea brănenilor la Marea Unire, (pag.160)
BODEA Valentin, Dreptul la autodeterminare şi Consiliul Naţional Mixt al Comitatului Braşov, octombrie-noiembrie 1918, (pag.174)
BAUMAN Ana-Maria, Documente despre castelul Bran din timpul reginei Maria (1920-1938), (pag.216)
ARMĂŞELU Aurelian, Mărci de fabrică transilvane: 1934-1935, (pag.231)
BACIU Liviu, Modalităţi de fraudare a sistemului de distribuire raţionalizată a bunurilor de consum într-o fabrică braşoveană (1945-1948), (pag.238)
MARIN Elisabeta, ARMĂŞELU Aurelian, Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Braşov. Istorie şi cultură, (pag.247)
ZAMFIR Anca Maria, Mihai Viteazul în pictura românească. De la model la clişeu, (pag.254)
MANOLIU Liliana, Patul cu baldachin Giovanni Andreea Doria - simboluri decorative, (pag.303)
ANDRON Ioan George, Tehnici de construcţie tradiţionale în satul Lisa din Ţara Făgăraşului - construcţii din lemn, (pag.307)
ANDRON Ioan George, Metode şi tehnici de cultivare a plantelor la Săcele, în prima jumătate a secolului XX, (pag.320)
CERNEA Elena, Problematica organizării şi funcţionării secţiei de conservare-restaurare a Muzeului Judeţean de Istorie Braşov în raport cu starea de conservare a colecţiilor, (pag.349)
STAICU Mary Claudia, Restaurarea a trei vase Schneckenberg din colecţia Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, (pag.356)
IACOBEANU George, Probleme apărute la restaurarea unui vas de provizii dacic, (pag.362)
DRĂGHICI Ligia, Din nou la lumină - 36 de documente manuscris descoperite la Braşov, (pag.369)
SÂRGHIE Valerica, Cazania lui Varlaam - scurt istoric şi sugestii de restaurare, (pag.384)


Nr.XXVII (2004) [descarcă numărul integral (37MB)]

BAUMAN Ionel, MOŢEI Florin, Sondajul arheologic de la Cristian-Măgurice (jud.Braşov), (pag.15)
FRÂNCULEASA Alin, Plastica antropomorfă şi zoomorfă din epoca neo-eneolitică din patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, (pag.26)
STĂNESCU Alexandru, Căsătoria militarilor în Dacia romană. A testări epigrafice (I), (pag.47)
CARMEN-AVRAM Lavinia, Statutul social-juridic al nobilimii din Banat (secolele XIV-XVII), (pag.57)
FRÂNCU Raluca Maria, Colecţia de documente şi registre de breaslă de la Muzeul de Istorie Sibiu, (pag.74)
TEŞCULĂ Nicolae, Breslele sighişorene reflectate în expoziţiile Muzeului de Istorie Sighişoara. Studiu preliminar, (pag.85)
MÂRZA Iacob, DRĂGHIŢĂ Zevedei-Ioan, Italieni la Alba Iulia în epoca Principatului, (pag.99)
BEŞLIU Olga, Reprezentări grafice ale monumentelor medievale sibiene dispărute în secolul al XIX-lea, (pag.109)
ANTIHI Adriana, Mărturii ale meşteşugului orologiei, aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie Sighişoara, (pag.126)
BĂJENARU Constantin, „Sbornicul” lui Matei Pisariul din Mândra, (pag.137)
ŞCHIOPU Iulian Marius, Biserica „Sfântul Nicolae” din Făgăraş, (pag.143)
COZMA Aurelia, Samuel von Brukental - Homo Europaeus (1721-1803). Proiecte în domeniul agriculturii, (pag.153)
DANEŞ Mariana, O piesă textilă de secol XVIII în colecţia Muzeului de Istorie, (pag.157)
GHEORGHIEVICI Andrei, Mănăstirea Ghigiu, vatră de sihăstrie pe teritoriul judeţului Prahova, (pag.161)
MIHAI Adonis, Consideraţii privind începuturile învăţământului românesc la Sighişoara (sfârşitul secolului al XVIII-lea şi secolul al XIX-lea), (pag.169)
RUS Valer, Români văzuţi de maghiari. Imagini plastice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.182)
RADU Măriuca, Meseriaşul român (1886-1889) - prima revistă cu caracter economic din Transilvania, (pag.193)
STOIAN Emil, Ioan Cavaler de Puşcariu, fiu al Branului, (pag.198)
NEGULICI Dorina, Serbările de la Putna din 1904 în documente maghiare, (pag.208)
COZMA Aurelia, DANEŞ Mariana, Medalionul unui colecţionar sibian - Cart Engber, (pag.232)
MARIN Elisabeta, Arhiva braşoveană: 1916; 1936, (pag.235)
HAŞDEU Titus N., Inima Reginei Maria, (pag.273)
TĂNASE Cristina, TĂNASE Ionuţ, Comunitatea evreilor din Braşov. Scurt istoric, (pag.277)
MUNTEANU Claudiu, Monede antice, medievale şi moderne intrate în colecţia numismatică a Muzeului Brukenthal, (pag.282)
IVĂNUŞ Dan, Bancnote româneşti din colecţia Muzeului de Istorie, (pag.288)
DELEANU Natalia, Tablouri pandante în colecţia de artă franceză a pinacotecii Brukenthal - compoziţie, structură, semnificaţie, (pag.292)
ANDRON Ioan George, Despre „ţehiul” croitorilor români din Şchei, (pag.301)
BODA Gherghina, Albume de cusături şi broderii la expoziţia Astrei, (pag.311)
ANDRON Ioan-George, Aspecte ale economiei agrare tradiţionale în comuna Crizbav, (pag.318)
BĂJENARU Elena, Arta picturii pe sticlă la familia Tămaş, (pag.326)
ISTRATE Voica, Activitatea secţiei Marketing Cultural - Relaţii publice (2002-2004), (pag.334)
VOINEA Mihaela, Parteneriatul Muzeu - Şcoală. Rolul complementar al instituţiilor muzeale în domeniul educaţiei non-formale, (pag.340)
MINCĂ Adriana Elisabeta, Organizarea fondului de carte veche, hărţi şi stampe, (pag.348)
CIOTLOŞ Niculina, Depozitarea bunurilor muzeale din Muzeul de Istorie Sighişoara, (pag.355)
ROSSI Nicoleta, Proiect de consolidare profilactică a colecţiei de picturi în tempera pe suport lemnos aparţinând Muzeului de Artă Braşov, (pag.365)


Nr.XXVIII (2005) [descarcă numărul integral (20MB)]

STĂNESCU Alexandru, Drepturile femeilor în domeniul succesiunii mortis causa. Atestări epigrafice în Dacia romană, (pag.11)
BATARIUC Paraschiva-Victoria, Locuinţe medievale la Suceava, (pag.23)
DRAGNE Aurel, Vestigii ale trecutului mănăstiresc în Ţara Făgăraşului, (pag.35)
COSTEA Florea, Bisericile rupestre din complexul monahal de la Şinca Veche (jud.Braşov), (pag.47)
IVĂNUŞ Dan, Sigiliul Bisericii Sf.Nicolae din Braşov, (pag.92)
MITRAN Gheorghe, Eleusa - Icoana Maicii Domnului cu Pruncul, din patrimoniul Bisericii Sf.Nicolae din Şchei-Braşov, (pag.94)
COZMA Aurelia, Viaţa cotidiană a Sibiului în timpul baronului Samuel van Brukenthal (1721-1803), (pag.102)
FLEŞERU Anca, Mobilierul saloanelor de vizită ale baronului Samuel van Brukenthal, (pag.107)
FRÂNCU Raluca, Scurtă incursiune în gastronomia fanariotă, (pag.116)
CIOBANU Doina, Sarea în viaţa cotidiană, (pag.122)
PORŢEANU Alexandru, Comemorarea din 1904 a lui Ştefan cel Mare în Transilvania, (pag.130)
ŞTIRBĂŢ Gh.A., Charta Atlanticului şi implicaţiile ei politice, (pag.150)
VLAD Ioan, Ioan Hăşfălean, muzeograf şi istoric şi contribuţia sa la istoriografia Ioan Şenchea, (pag.162)
NEGULICI Dorina, Câteva consideraţii privind activitatea monetăriei de la Făgăraş (sec.XVII-XVIII), (pag.168)
ISTRATE Voica, Medalii papale în colecţia Muzeului judeţean de Istorie Braşov, (pag.180)
ANDRON Ioan-George, Industria casnică textilă în Şcheii Braşovului, (pag.183)
POPICA Radu, Artă şi status, portretele patriciatului săsesc din colecţia Muzeului de Artă Braşov, (pag.200)
CERNEA Elena, Bastionul Ţesătorilor - probleme de biodegradare, (pag.212)
BĂRBULESCU Ţuţu, Imitaţii geto-dacice după vase antice greceşti - restaurare, conservare, (pag.221)
DRĂGHICI Ligia, Evenimente ale vieţii cotidiene în secolul al XVIII-lea ilustrate în stampe fotografii şi foi volante. Tehnici de restaurare, (pag.224)
GHEORGHE Simona Violeta, Restaurarea unei mese decorative, (pag.230)
IACOBEANU George, Vasul borcan, emblemă a vieţii cotidiene în lumea geto-dacică (integrarea formei: studiu asupra registrului cromatic), (pag.234)
MOŢEI Mary Claudia, Obiecte de uz casnic din colecţia Muzeului Judeţean de Istorie Braşov - restaurare şi conservare, (pag.239)
BAUMAN Ionel, Bibliografia Revistei CVMIDAVA, vol.XXV-XXVIII (2001-2005), (pag.247)
COŞULEŢ Stelian, NEGULICI Dorina, CERNEA Elena, Activitatea Muzeului Judeţean de Istorie Braşov în perioada 2003-2005, (pag.255)


Nr.XXIX (2007) [descarcă numărul integral (21MB)]

FRÂNCULEASA Alin, Descoperiri arheologice din epoca neo-eneolitică la Târgşoru Vechi (Jud.Prahova), (pag.11)
COSTEA Florea, RUSU Adrian Andrei, Un topor Schneckenberg descoperit la Râşnov-Cetate, (pag.28)
DIETRICH Oliver, DIETRICH Laura, Observaţii privind descoperirile cu caracter funerar din epoca bronzului de la Rotbav, Jud.Braşov, (pag.34)
FĂRTĂIŞ Dan, NICULICĂ Bogdan, Date inedite referitoare la ceramica din necropola tumulară de tip Costişa-Komarov, secolele XVIII-XV a.Chr., de la Adâncata, jud.Suceava, (pag.46)
COSTEA Florea, CRIŞAN Viorica, Daci şi celţi în S.E. Transilvaniei, (pag.51)
COSTEA Florea, Un „motiv decorativ” neîntâlnit până în prezent pe ceramica dacică, (pag.76)
SAVU Lucica, BĂLOS Angelica, Două unelte agricole din fier, de epocă dacică, descoperite în sud estul Transilvaniei, (pag.82)
STĂNESCU Alexandru, Despre caracterul exclusivist şi atestările posibile ale dextrarum iunctio în Dacia, (pag.88)
MOŢEI Florin, Depozitul de arme medievale de la Codlea (jud.Braşov), (pag.95)
GĂVAN Andrea Atanasiu, Confruntări navale ale domnitorilor români în secolul al XV-lea, (pag.102)
CÎRSTINA Irina F., Cercuri ale puterii în Ţara Românească în secolul al XVI-lea: domni şi boieri, (pag.110)
POPOVICI Bogdan Florin, Conscripţia de la 1713 - satele brănene (II), (pag.134)
ŞCHIOPU Iulian Marius, Relaţiile Ţării Făgăraşului cu domnii munteni (1369-1601), (pag.155)
ANDRON Ioan-George, Frământări şi controverse în sânul bisericii şi comunităţii româneşti din Braşov în secolul al XVIII-lea, (pag.166)
RUS Valer, Transilvania secolului al XIX-lea şi mitul înţelegerii, (pag.198)
VLAD Ioan, Asasinatul politic - formă de represiune extremă a statului austro-ungar împotriva românilor, (pag.202)
BĂJENARU Constantin, Reacţii făgărăşene faţă de politica cultural-şcolară maghiară de la începutul secolului al XX-lea, (pag.214)
POPOVICI Bogdan Florin, BODEA Valentin, O reconstituire istorică, (pag.222)
STAN Florin, Evreii din Constanţa, (pag.229)
ISTRATE Voica, Medaliile englezeşti din colecţia Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, (pag.242)
CIUCĂ Răzvan, STRÂMBEANU Aurel, LALU Nicolae, Pluguri din Ţara Bârsei în patrimoniul Muzeului Naţional al Agriculturii, (pag.251)
BĂJENARU Elena, Consideraţii asupra picturii pe sticlă la fraţii Grecu, (pag.269)
DRĂGHICI Ligia, Ceaslov 1777 - Notele manuscris, tezaur de informaţii, (pag.277)
SÂRGHIE Valerica, Observaţii privind întregirea şi restaurarea unui volum de carte veche românească, (pag.285)
IACOBEANU George, Restaurarea unui pahar din argint aurit aflat în colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, (pag.294)
CRĂCIUN Dinu, Turnul Negru în circuitul muzeal al Braşovului, (pag.299)
COSTEA Fierea, Liviu Pandele, Transilvania - Terra Dacica, Braşov, 2005, Editura Romprint (327 p. + 44 planşe), (pag.307)
COSTEA Fierea, Angustia, (pag.315)
• Curt Liviu Munthiu, (pag.317)


Nr.XXX (2007) [descarcă numărul integral (8MB)]

COSTEA Florea, Aşezarea Petreşti de la Hălmeag, comuna Şercaia, jud.Braşov, (pag.11)
STĂNESCU Alexandru, Despre formula H.M.H.N.S. şi atestarea fundaţiilor funerare în inscripţiile latine din Dacia romană, (pag.20)
SZÉKELY Zoltán, Aşezarea culturii Sântana de Mureş-Cerneahov de la Albiş (com.Cernat, jud.Covasna), (pag.34)
COSTEA Florea, O brăţară din perioada migraţiilor, descoperită în cetatea feudală de pe Măgura Codlei, jud.Braşov, (pag.41)
ISTRATE Voica, Reprezentări de cuţite de masă în frescele medievale de pe teritoriul României (secolele XIV-XVI), (pag.46)
ŢOPAN Grigore, Boierul Gheorghe Cantacuzino din Braşov versus Episcopul Ioan Giurgiu Pataki de la Făgăraş (1713-1727), (pag.57)
OLTEAN Vasile, Bicentenar Ioan Popazu - protopop al Braşovului şi primul episcop al Caransebeşului (1808-1889), (pag.68)
NUSSBÄCHER Gernot, Contribuţii privind clădirea Muzeului memorial „Casa Mureşenilor”, (pag.82)
ŞTIRBĂŢ Gh.A., Nicolae Iorga şi Marea Unire, I (1914-1918), (pag.90)
ZAINEA Ion, Comisariatul munţilor Apuseni şi programul său de redresare economică a regiunii (1934-1936), (pag.104)
OPRIŞ Ioan, Despre unele reacţii ale clerului ortodox român la presiunile revizioniste, (pag.116)
ŠUSTEK ZBYŠEK, Reforma monetară din 15 august 1947 în raportul Ambasadei Cehoslovaciei la Bucureşti, (pag.121)
SÎRGHIE Valerica, „Dumnezeeştile şi Sfintele liturgii”. Probleme de restaurare, (pag.124)
DRĂGHICI Ligia, Restituiri - 15 ani de la înfiinţarea laboratorului de restaurare carte veche - document al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, (pag.131)
MARIN Elisabeta, Schimb de experienţă Norvegia-România prin programul Leonardo da Vinci „Migrare, Emulare şi Codificare durabilă - formarea de experţi în managementul documentelor şi soft, în salvarea şi restaurarea documentelor şi soft, în salvarea şi restaurarea documentelor, în tehnici de emulare şi codare XML a textelor, cu aplicaţie în cărţile vechi şi rare”, (pag.136)


Nr.XXXI-XXXIV (2011) [descarcă numărul integral (16MB)]

BADER Tiberiu, ALFRED PROX und sein WERK (1906-2006). Fünf Jahre nach dem Tod des Forschers des Burzenlandes, (pag.5)
drd. BUZEA Dan, DEÁK Andrea (CHIRICESCU), The catalogue of the brine wells and archaeological discoveries found on the Homoroade Valley, (pag.49)
COSTEA Florea, Vier urnenfelderzeitliche Fibeln aus Siebenbürgen, (pag.81)
COSTEA Florea, SAVU Lucica, BĂLOS Angelica, Decorative Motives or Religious Symbols? Attempts to Interpret the Decorations on Dacian Pottery (Part 2), (pag.94)
dr. ZANOCI Aurel, BĂŢ Mihai, The fortification Saharna – La Şanţ, (pag.116)
NICULIŢĂ Ion, ARNĂUT Tudor, Le système défensif du site archéologique du Saharna Mică, (pag.131)
LAZAROV Luchezar, A marble weight from the vicinity of the village of Manastir, Provadia region North-East Bulgaria, (pag.153)
CRANDELL Otis, BĂLOS Angelica, Paleotopography. The Use of GIS Software with Data Derived from Resistivity Surveys and Stratigraphic Profiles to Reconstruct Sites and Past Terrains, (pag.157)
WESTER Hellmar Christian, KURIOSE Aktiengesellschaften – ungewöhnliche Firmengeschichten, (pag.166)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.cimec.ro , 2015