Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (83)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

LITUA

Revista cuprinde studii/articole de arheologie, istorie, etnografie, muzeologie, folclor, pedagogie muzeală, memorialistică, recenzii şi note de lectură. Din aprilie 1896 se editează buletinul „Publicaţiunile Muzeului Judeţean al Gorjului – Litua”, publicaţie ce valorifică studiile şi cercetările intelectualilor gorjeni, publicaţie care însă nu a apărut decât într-un singur număr.
După reamenajarea Muzeului Judeţean Gorj în sediul din str.Griviţei, nr.8 (actuală str.Geneva, nr.8) s-a reluat editarea revistei „Litua. Studii şi cercetări” în serie nouă, începând cu anul 1978. A apărut apoi periodic în funcţie de resursele financiare ale momentului şi de strategia ştiinţifică a managerilor, din anul 2009, devine anuar.
Website: http://www.muzeugorj.ro/publicatii


Nr.1 (nu există online)

II - 1982 [descarcă numărul integral (40MB)]

• Muzeul Gorjului - expoziţia permanentă a secţiei de istorie, de Elena Udrişte, Otilia Gherghe, Gheorghe Calotoiu, (pag.3)

I. ISTORIA VECHE ŞI MEDIE
COMŞA Eugen, Unele date cu privire la descoperirile din epoca neolitică de pe teritoriul judeţului Gorj, (pag.35)
CALOTOIU Gheorghe, Repertoriul arheologic roman al Gorjului, (pag.45)
PETOJESCU C. Constantin, Viaţa romană în judeţul Gorj, (pag.81)
DRĂGHICESCU Berciu Adrian, Aspecte ale exploatării sării şi comerţului cu sare în Ţara Românească în sec.XIV-XVI, (pag.87)
ISAC Eva, Cartea veche tipărită la Buda aflată în colecţiile judeţului Gorj, (pag.95)

II. A. ISTORIA MODERNĂ - 1821
ADĂNILOAIEI N., Activitatea lui Tudor Vladimirescu pînă la 1821, (pag.107)
CEACHIR Nicolae, Revoluţia română din 1821 de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu şi implicaţiile ei pe plan sud-est european. Materiale noi privind semnificaţia acestei revoluţii, (pag.113)
JOIŢA Virgil, Comerţului judeţului Gorj la începutul sec. al XIX-lea pînă la 1821, (pag.119)
IORDACHE Marin, Tricolorul românesc la steagul revoluţiei din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, (pag.127)
UDRIŞTE Elena, Însemnări cu privire la revoluţia din 1821, (pag.137)
SAFTA Constantin, Frămîntări ţărăneşti la Izlaz şi satele din jurul său în preajma revoluţiei de la 1821, (pag.143)
MISCHIE Al. Constantin, MISCHIE Al. Nicolae, Mărturii în unele scrieri şi documente despre Tudor Vladimirescu şi revoluţia din 1821, (pag.149)

B. ISTORIE MODERNA 1848
BARBU Paul, Participarea judeţului Gorj la revoluţia de la 1848, (pag.171)
DINA Ioana, GIURGIULESCU Constantin, Un document cartografic existent în colecţia de istorie a Muzeului judeţean Gorj, (pag.185)

III. ISTORIE CONTEMPORANĂ
MARINOIU Vasile, Aspecte ale ocupaţiei militare străine în Gorj în primul război mondial, (pag.191)
ANDRIŢOIU Vasile, Din activitatea tribunalului militar german din Tg.-Jiu în timpul primului război mondial, (pag.207)
PĂTRĂŞCOIU Nicolae, Bătălia de la Jiu, octombrie 1916, (pag.217)
SECELEANU Petre, Activitatea desfăşurată de Partidul Comunist Român şi Partidul Social-Democrat din Oltenia în cadrul unităţii de acţiune a clasei muncitoare, a Frontului Unic Muncitoresc - 1921-1944, (pag.229)
FIROIU Valeria, Înfăptuirea reformei agrare din 1921 în judeţul Gorj şi limitele ei, (pag.253)
AVRAM Cezar, Alegerile parlamentare din anul 1927, (pag.263)
VĂDUVA Filimon, Aspecte economice şi sociale reflectate în ziarul local „Gorjanul” în perioada 1924-1929, (pag.285)
TUDORAN Pompiliu, Gorju în contextul lectoral al Olteniei în cel de al IV-lea deceniu (unele consideraţii statistice), (pag.291)
ARDEIU Petre, AVRAM Cezar, Atitudini ostile războiului, revizionismului şi ascensiunii fascismului, oglindite în publicaţiile „Gorjanul” şi „Revista învăţătorimii gorjene”, (pag.297)
DIACONU Luchian, Din lupta maselor populare din Oltenia pentru proclamarea Republicii, (pag.309)

IV. ETNOGRAFIE
BAJMATĂRĂ Domnica, Interiorul ţărănesc din cadrul „Muzeului arhitecturii populare din Gorj" (II), (pag.317)
CĂMUI Iulian, Culele din Gorj, (pag.335)
IONESCU Dan, Trei case memoriale din Gorj, (pag.349)
POMPILIAN Bratiloveanu Marcela, Aspecte ale funcţionalităţii şi organizării gospodăriei săteşti de pe Valea Motrului, (pag.359)
RACOVEANU C. Ionel, Arme din muzeul Liceului Motru, (pag.367)

V. FIGURI GORJENE
MOCIOI Ion, Gheorghe Magheru (1808-1880), (pag.375)
GÎRDU Gheorghe, Alexandru Ştefulescu premiat de Academia Română, (pag.387)
NEGULEASA Dan, Alexandru Şteiulescu (II), (pag.393)
NOVAC Vasile, Goleştii şi Gorjul. Muzeul Goleşti Argeş, (pag.401)
LĂCEANU Ion, Ion Popescu Voiteşti, (pag.419)
VÎLCEANU Vasile, VELICAN Eugen, Un poet uitat: Sebastian Hortopan, (pag.425)
CÎRLUGEA Zenovia, Poezia lui Daniel Turcea, (pag.434)

VI. FOLCLOR
AMZULESCU Al., Eposul eroic - mărturie specifică a vechimii, permanenţei şi unităţii, oglindirea patriotismului şi vitejiei poporului român, (pag.417)
ALEXANDRU T. Ion, Ecouri ale eroicelor lupte pentru indenpendenţă şi unitate naţională în poezia populară din Oltenia şi Muntenia, (pag.453)
SANDA Ion, Tradiţie şi contemporaneitate în cîntecele populare din Gorj, (pag.463)
SEGA Vasile, Permanenţă şi continuitate, (pag.467)
POPESCU Adrian, Unitatea naţională reflectată în creaţia populară din Gorj, (pag.473)
POP Nicolae, Păstoritul transhumant şi implicaţiile lui la cîteva jocuri populare, (pag.477)
POPESCU Sabin, Sentimentele de dragoste şi iubire în strigătura pastorală de la poalele Parîngului, (pag.481)
CERCELARU Virgil, Haiducia reflectată în textele culese de pionieri în cadrul cercului de istorie şi folclor, (pag.501)
POENARU Liviu, O baladă necunoscută despre Baba Novac, (pag.511)
PUPĂZĂ Grigore, Consideraţii privind unele elemente nedeice din zona Jaleşului, (pag.515)

VII. DOCUMENTAR
CĂRĂBIŞ Vasile, Relaţiile comerciale ale Gorjului cu Transilvania, (pag.533)
NICOLESCU Grigore, Regimentul 18 Gorj în luptele de la Muncelu din (15-20) august 1917, (pag.543)
GOGONEA Vasile, Aspecte filozofice ale creaţiei brâncuşiene, (pag.555)
MISCHIE Nicolae, Istoria - disciplină cu un profund caracter formativ, (pag.559)


III - 1986 [descarcă numărul integral (49MB)]

I. ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
CÂRCIUMARU Marin, Contribuţii la agricultura preistorică a Olteniei, (pag.5)
CALOTOIU Gheorghe, Necropola geto-dacică de la Teleşti-Drăgoieşti, judeţul Gorj, (pag.11)
GHERGHE Petre, Repertorierea informaţiilor şi descoperirilor arheologice pentru epoca geto-dacică în Gorj, (pag.89)
THOHANI George, Contribuţii la studiul importului ceramicii romane în aşezările geto-dace din Cîmpia Română, (pag.117)
CALOTOIU Gheorghe, Obiecte de podoabă de la Teleşti, (pag.125)
VLĂDESCU M. Cristian, Complexul de fortificaţii de la Bumbeşti-Jiu şi rolul lor în răspîndirea romanităţii, (pag.132)
MARINOIU Vasile, CĂMUI Iulian, Castrul roman de la Bumbeşti-Jiu - probleme de conservare-restaurare, (pag.138)
PETOLESCU Constantin, Cercetări arheologice în castrul roman de la Cătunele-Gorj (1982, 1983, 1984), (pag.156)
IONESCU Dan, Cîteva consideraţii asupra materialului ceramic de pe teritoriul castrului roman de la Cătunele, (pag.164)
COMŞA Maria, Date privind pomicultura pe teritoriul României în mileniul I al e.n., (pag.181)

II. ISTORIE MEDIE, MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
GÎRDU Gheorghe, Sloboziile din Gorj, (pag.199)
JOIŢA Virgil, O proclamaţie mai puţin cunoscută a lui Tudor Vladimirescu, (pag.223)
MARINOIU Vasile, Mărturii referitoare la revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu, (pag.230)
RACOVEANU Ionel, Mişcarea revoluţionară a pandurilor de la 1826 condusă de Simion Mehedinţeanu şi Ghiţă Cuţui, (pag.243)
PELIGRAD Dumitru, GAGYI Tiberiu, Valea Jiului (1848-1914). Principalele probleme social-economice oglindite în revista „Montanistica şi Metalurgia”, (pag.262)
GHERGHE Otilia, Lupta pentru făurirea statului naţional unitar român oglindită în presa gorjeană (1890-1918), (pag.270)
NICHIFOR Gheorghe, Reforma agrară din 1945 în judeţul Gorj, (pag.281)
SECELEANU Petre, Activitatea desfăşurată de organizaţiile P.C.R. şi P.S.D. din Oltenia în vederea făuririi partidului unic muncitoresc, (pag.293)

III. GEOGRAFIE, GEOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE NATURII
MUTIHAC Vasile, Situaţii tectonice semnificative în Munţii Gorjului, (pag.315)
BADEA Lucian, Asupra suprafeţelor de nivelare din Munţii Parîngului şi Căpăţînii, (pag.326)
BOGDAN Octavia, MIHAI Elena, NEAMU Gheorghe, Harta topoclimatică a R.S.România, scara 1:200.000, foaia Tîrgu-Jiu. Topoclimatele complexe (particularităţi şi importaţa practică), (pag.331)
SUCIU Maria, SUCIU Petru, Cîteva consideraţii asupra argilelor din Glogova, judeţul Gorj, (pag.342)
HUICA V. Ilie, Geologia regiunii Schela-Viezuroi-Rafaila Jiu-Crasna (Carpaţii meridionali centrali), (pag.348)
LĂCEANU Ion, Contribuţii la cunoaşterea coleopterelor cavernicole din peşterile judeţului Gorj, (pag.357)
BECHERITU Ion, Specificitatea soiurilor de vin din judeţul Gorj determinată de influienţele pedoclimatice locale, (pag.361)

IV. ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR
BAJMATARĂ Domnica, Măiestria şi frumuseţea cusăturilor şi ţesăturilor ciobăneşti, (pag.377)
CĂRĂBIŞ Vasile, Unităţi agrimensurale din judeţul Gorj, (pag.384)
PUPĂZĂ Grigore, Ipostaze spirituale în folclorul de cătănie şi război din zona Jaleşului, (pag.391)
DRĂGOESCU Ion, Invenţii şi inovaţii în arta populară românească contemporană, (pag.403)
SANDA Ion, Reflexe ale industrializării şi urbanizării în folclorul contemporan, (pag.411)
BUGA Dragoş, OANCEA Dimitrie, Aşezările omeneşti şi tipurile de gospodării din Muntenia şi Oltenia la jumătatea sec. al XIX-lea, (pag.419)

V. DOCUMENTAR
NEGULEASA Dan, Gheorghe Magheru în arhivele gorjene, (pag.428)
UDRIŞTE Elena, O hotărnicie a Tîrgu Jiului din anul 1847, (pag.445)
GÎRDU Gheorghe, Hotărnicia moşiei Curtişoara, din judeţul Gorj la 1734, (pag.459)
EVA Isac, Evenimente istorice în însemnările de pe cărţile vechi româneşti din patrimoniul judeţului Gorj, (pag.468)
CARABIŞ Vasile, Cîteva date despre învăţămîntul din Tîrgu Jiu la jumătatea secolului al XIX-lea, (pag.476)
SMEU Vasile, Un erou gorjean - Victor Popescu, (pag.482)
ANDRJŢOIU Vasile, Candidaţii de învăţători şi întemeierea învătămîntului public rural gorjean în anii 1838-1839, (pag.489)
POPESCU Adrian, Un document inedit - Constantin Brăiloiu la Tismana, (pag.509)
MOCIOI Ion, Maria Lătăreţu, (pag.513)
BĂLAŞA Dumitru, Copie după ocolnica satului Scrada, (pag.526)
OANCEA Dimitrie, BUGA Dragoş, Autohtonia şi continuitatea daco-românilor reflectată în hidronime din Oltenia, (pag.528)
COLŢAN Marin, Peisaj de iarnă (portret sentimental al pictorului Iosif Keber), (pag.533)


IV - 1988 [descarcă numărul integral (29MB)]

I. ISTORIE
SMEU Vasile, Cadrul natural şi aşezarea neolitică de la Runcu - Valea Mare, (pag.5)
BĂLTĂŢEANU Adrian, Contribuţii privind începutul primei vîrste a fierului în judeţul Gorj, (pag.10)
CALOTOIU Gheorghe, Un atelier de făurar şi unelte geto-dacice descoperite în Gorj, (pag.23)
IONESCU Dan, Circulaţia monedei bizantine în Oltenia, Muntenia şi Dobrogea în secolele VI-VII, (pag.30)
MARINOIU Vasile, Cernea Brăiloiu şi alţi colaboratori gorjeni ai domnitorului Constantin Brîncoveanu, (pag.44)
NICHIFOR Gheorghe, Consideraţii cu privire la dezvoltarea economică şi socială a judeţului Gorj în secolele XVII-XVIII, (pag.56)
RĂDESCU Nicolina, 1907 în judeţul Gorj, (pag.67)
Dr. SECELEANU Petre, Congresele şi conferinţele naţionale ale Partidului Comunist Român - momente istorice în creşterea rolului partidului ca forţă politică, conducătoare a societăţii noastre, (pag.78)
NEGRULEASA Dan, Contribuţii la cunoaşterea mişcării muncitoreşti din judeţul Gorj, (pag.107)

II. ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR
BAJMATĂRĂ Domnica, Scoarţele şi covoarele din Gorj - tradiţie şi contemporaneiate, (pag.119)
Dr. BERINDAN Cornelia, Niveluri superioare de organizare a relaţiei interior-exterior, în locuinţa populară din Gorj, (pag.136)
BAJMATĂRĂ Domnica, MARINOIU Vasile, Pivniţe din Gorj, sec. XIV-XIX, (pag.143)
VASILESCU Virgil, Arhitectura populară a conacului de plai si construcţiile anexe din zona Olteniei de nord, (pag.156)
COSOROABĂ R., GIURGIULESCU C., TODEA P., Contribuţie la studiul sistemului agricol feudal din plaiul Novaci, judeţul Gorj, (pag.167)
POENARU Liviu, Atestări documentare privind ceremonialul nunţii în Gorj, (pag.184)
DRAGOESCU I. Ion, Manuscrise etnologice inedite, gorjene, în fondurile arhivistice din Bucureşti, (pag.186)
NICHIFOR Dorina, Din activitatea Ligii naţionale a femeilor române - Gorj, (pag.195)
POPESCU Adrian, Contribuţii la o încercare de istorie pentru începuturile „Tarafului Gorjului”, (pag.203)

III. ŞTIINŢELE NATURII ŞI GEOLOGIE
SIBINESCU Constantin, Modificări în peisajul geomorfic al Motrului mijlociu, (pag.209)
Dr. HUICĂ V. Ilie, Aspecte inedite din viaţa şi activitatea geologului Ion Popescu-Voiteşti, (pag.214)
Dr. doc. CORVIN-PAPIU Victor, dr. HUICĂ V. Ilie, Personalitatea profesorului Ion Popescu-Voiteşti văzută de urmaşii săi, (pag.220)
BĂNCILĂ Ion, L-am cunoscut pe Ion Popescu-Voiteşti, (pag.225)
PĂUCĂ Mircea, Profesorul Ion Popescu-Voiteşti, (pag.232)

IV. ÎNVĂŢĂMÎNT
SERAFIM Gheorghe, Istoricul învăţămîntului pedagogic în judeţul Gorj, (pag.237)
Dr. GÎRDU Gheorghe, Şcoala elinească şi românească de la Tîrgu-Jiu, (pag.245)
VĂDUVA Filimon, Profesori gorjeni în revoluţia de la 1848, (pag.249)
ANDRIŢOIU Vasile, Învăţămîmntul gorjean în timpul participării României la primul război mondial (1916-1918), (pag.255)
IROD Vasile, Consideraţii metodice privind utilizarea în cadrul lecţiilor de istorie a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, (pag.279)

V. ARTĂ
OMAGIU SCULPTORULUI ROMÂN CONSTANTIN BRANCUŞI
BREZIANU Barbu, 1. Brâncuşi, Thalia şi Terpsichora, (pag.306)
SEGĂRCEANU Ion, 2. Coloana infinită şi Pasărea măiastră, (pag.311)
Dr. MOCIOI Ion, 3. Un clasic al artei - Constantin Brâncuşi, (pag.316)
SANDA Ion, 4. Brâncuşi - omul, artistul, (pag.320)
ARTIŞTI STATORNICIŢI LA TÎRGU-JIU
Dr. MOCIOI Ion
1. Mişu Popp (1827-1892), (pag.325)
2. Iosif Schmidt-Faur (1883-1934), (pag.328)
3. Vitold Rola Piekarski, (pag.332)
4. Arhitectul Iulius Doppelreiter, (pag.337)
Dr. MOCIOI Ion, Pictorul Iosif Keber - Omagiu la 90 de ani, (pag.339)
VI. LITERATURA
Dr. MOCIOI I., Trei poeţi gorjeni
1. Emanuel Părăianu (1863-1916), (pag.358)
2. Pantelimon Nicolescu-Monu (1901-1980), (pag.368)
3. Ion Gheorghe Angliţoiu (1913-1942), (pag.374)
PLOSCARU Gheorghe, Tudor Vladimirescu - repere teatrale, (pag.386)
CÎRLUGEA Zenovie, Gabriel Georgescu (1914-1973), (pag.399)
Dr. MOCIOI I., Publicişti gorjeni
1. Ion Gherasm-Gorjan (1800-1857), (pag.414)
2. Grigore Pleşoianu (1803-1857), (pag.416)
3. Nicu D. Miloşescu (1856-1924), (pag.420)
4. Jean Bărbulescu (1890-1957), (pag.425)

VII. DOCUMENTAR
UDRIŞTE Elena, Începuturile iluminatului public în oraşul Tîrgu-Jiu, (pag.433)
Dr. GÎRDU Gh., Olteni în Banat, (pag.444)
CARĂBIŞ Vasile, Satele dispărute din judeţul Gorj, (pag.454)
BĂLAŞA D., COSOROABĂ R., Un pergament cu text slavon pentru satul Poinari, (pag.473)
ISAC Eva, „Îndreptarea legii”, Tîrgovişte 1652, în patrimoniul judeţului Gorj, (pag.477)
CĂRĂBIŞ Vasile, Conducerea judeţului Gorj în veacurile trecute, (pag.480)
PĂTRĂŞCOIU Mircea Nicolae, Din memoriile unui erou veteran al primului război mondial - general maior în retragere Nicolae Pătrăşcoiu, (pag.490)
ANDRIŢOIU Vasile, Veteranul Gheorghe Lărgeanu-Braia, erou al războiului pentru făurirea statului naţional unitar român, (pag.499)
Dr. GÎRDU Gh., Mărturii de la Brădiceni din 1916, (pag.503)
Dr. GÎRDU Gh., Testamentul unui erou din 1916 - Vasile Irodion-Duşe, (pag.508)
POPESCU Vasile, Eroi ai satelor din Cîlnic, participanţi la luptele pentru independenta şi unitatea patriei, (pag.514)


V - 1992 [descarcă numărul integral (19MB)]

SCHUSTER Cristian F., Cîteva precizări privind faza a III-a a Culturii Glina în lumina celor mai noi cercetări, (pag.7)
CALOTOIU Gheorghe, Cercetări arheologice privind Hallstattul tîrziu în norudl Olteniei, (pag.11)
MARINOIU Vasile, Cercetările arheologice de la Vîrtop-Bumbeşti-Jiu, (pag.24)
IONESCU Dan, MARINOIU Vasile, CALOTOIU Gheorghe, Cercetările arheologice de salvare de la Bumbeşti-Jiu – Campania 1991, (pag.35)
NICHIFOR Dorina, Un hrisov domnesc inedit de la începutul secolului al XVII-lea din Ştefăneşti-Gorj, (pag.45)
dr. BERCIU-DRĂGHICESCU Adina, Informaţii din presa italiană despre revoluţia lui Tudor Vadimirescu, (pag.53)
POPESCU Florina, Tudor Vladimirescu în documente gorjene, (pag.60)
IOBOTEA Dinică, MARINOIU Vasile, Statistica moşnenilor din Ţara Românească 1855, (pag.65)
SMEU Vasile, Sate vechi româneşti la poalele munţilor Vîlcan şi efecte ale legii rurale de la 1864, (pag.94)
NICHIFOR Gheorghe N., Contribuţii ale intelectualităţii gorjene la lupta pentru unitate naţională, (pag.102)
DINA Ioana, Istoricul Palatului comunal din Tîrgu-Jiu, (pag.111)

II. FOLCLOR
BUGĂ Dragoş, Reţeaua de aşezări şi tipurile de gospodării din judeţul Gorj, la jumătatea seclului al XIX-lea, (pag.121)
BAJMATĂRĂ Domnica, Mijloace de depozitare a cerealelor în judeţul Gorj, (pag.127)

III. ŞTIINŢELE NATURII
HUICĂ Ilie, Gorjul, ţinut al cercetărilor geologice de pionierat, (pag.135)
ANIŢEI Lidia, GHERGHE Petre, HUICĂ Ilie, LĂCEANU Ion, IONESCU Alex., SINCAN Mareş, Băile Săcelu, (pag.145)

IV. ÎNVĂŢĂMÎNT
CĂRĂBIŞ Vasile, Învăţămîntul din judeţul Gorj (1850-1900), (pag.188)
GIRDU Gh., Gimnaziul real de la Tîrgu-Jiu, (pag.191)
TOMA Iancu Şt., Alexandru N. Popescu-Craiovescu, profesor la şcoala naţională din Tîrgu-Jiu, (pag.221)

V. DOCUMENTAR
ISAC Eva, Cărţi vechi româneşti din epoca brîncovenească în patrimoniul judeţului Gorj, (pag.235)
MOCIOI Ion, Eminescu în Gorj, (pag.241)
UNGUREANU Octavian, O făclie de altădată Zoe Bălcescu-Mandrea, (pag.251)
CERCELARU Virgiliu, O jumătate de secol de la existenţa editurii „RAM” din Aninoasa-Gorj, (pag.57)
ARCUŞ Marin, Toponimie rădineşteană, (pag.260)
POPESCU Adrian, Din Monografia toponimică a localităţii Cloşani-Gorj, (pag.268)


VI - 1994 [descarcă numărul integral (20MB)]

I. ARHEOLOGIE-ISTORIE
CALOTOIU Gheorghe, Contribuţii la cunoaşterea culturii Verbicioara din judeţul Gorj, (pag.7)
dr. TANŢĂU Rodica, Agricultura traco-daco-geţilor în antichitate, (pag.43)
IONESCU Dan, MARINOIU Vasile, Cercetările arheologice de la Vârtop, Bumbeşti-Jiu din anul 193, (pag.52)
dr. COMŞA Maria, Consideraţii privind păstoritul pe teritoriul României de la sfârşitul secolului al III-lea până către sfârşitul secolului al XIII-lea, (pag.57)
CĂRĂBIŞ Vasile, Ţara Litua, (pag.71)
EVA Isac, Un Tetraevangheliar slavon, Braşov 1565, în patrimoniul Muzeului judeţean Gorj, (pag.77)
CĂRĂBIŞ Vasile, Judeţul Jalşului, (pag.84)
MARINOIU Vasile, Colaboratori gorjeni ai lui Mihai Viteazul, (pag.92)
dr. GÂRDU Gheorghe, Şcoala reală de la Târgu-Jiu, (pag.100)
dr. GÂRDU Gheorghe, Spiţeria de la Târgu-Jiu, (pag.110)
NICHIFOR Gheorghe, Din activitatea societăţii „Mormintele Eroilor” - Gorj, (pag.140)
STELEA Felicia, Viaţa şi activitatea lui Dumitru Berzulescu, (pag.149)
STELEA Felicia, Banca populară „Gilortul” din Novaci, (pag.153)
NICHIFOR Gheorghe, NICHIFOR Daniela, Atitudini antirevizioniste în Gorjul perioadei interbelice, (pag.157)
EVA Isac, Cărţi româneşti vechi, tipărite la Iaşi, aflate în colecţia judeţului Gorj, (pag.164)

II. ETNOGRAFIE
PUPĂZĂ Grigore, Consideraţii privind unele elemente nedeice din zona Jaleşului, (pag.171)
MIHĂILESCU Vintilă, Cultura populară tradiţională în zona Novaci, (pag.188)
POPESCU Sabin, Strigături la hora din Novaci, (pag.193)

III. DOCUMENTAR
UNGUREANU Octavian, Un brav ostaş al lupei pentru dreptate – Ion D. Isac, (pag.205)
dr. MOCIOI Ion, Vasile Lascăr, primar la Târgu-Jiu (1852-907), (pag.207)
dr. MOCIOI Ion, Grigore Iunian (1882-1940), (pag.209)
dr. MOCIOI Ion, Coşbuc la Tismana, (pag.212)
TARBAC Ion, ANDRIŢOIU Victor, Publicaţii apărute în Gorj după decembrie 1989, (pag.221)

IV. ŞTIINŢELE NATURII
POPESCU Felicia, Colecţia Paleontologică „Ion Popescu-Volteşti”, comuna Bălăneşti, judeţul Gorj, (pag.229)
LĂCEANU Ion, Pajiştile mezofile din subcarpaţii Gorjului, (pag.244)
LĂCEANU Ion, Aspecte din vegetaţia Văii Sohodolului, judeţul Gorj, (pag.248)
POPESCU Vasile, Resursele de ape minerale şi valorificarea lor în zona Săcelu, (pag.252)


VII - 1997 [descarcă numărul integral (20MB)]

ARHEOLOGIE-ISTORIE
Prof. MARINOIU Vasile, Muzeul Gorjului - o instituţie centenară, (pag.10)
Dr. CÂRCIUMARU Marin, DOBRESCU Roxana, ANGHELINU Mircea, OLTEANU Gheorghe, CÂRSTINA Ovidiu, ROMICĂ Pavel, CÂRCIUMARU Radu, DINCĂ Rodica, COSAC Marian, MĂRGĂRIT Dan, Mărturii de artă paleolitică în Peştera Cioarei de la Boroşteni, comuna Peştişani, judeţul Gorj, (pag.19)
Dr. CALOTOIU Gheorghe, Prima epocă a fierului în nordul Olteniei. Rezumatul tezei de doctorat, (pag.29)
Prof. MARINOIU Vasile, dr. CALOTOIU Gheorghe, Cercetările arheologice din judeţul Gorj- campaniile 1991-1996, (pag.44)
Prof. MARINOIU Vasile, dr. CALOTOIU Gheorghe, BRATU Olimpia, O spadă de bronz de la Grui, judeţul Gorj, (pag.50)
PETAC Emanuel, dr. PANOIU Andrei, Un fragment dintr-un tezaur de monede romane imperiale descoperit la Preajba Mare, Tărgu-Jiu, judeţul Gorj, (pag.55)
Dr. CARĂBIŞ Vasile, Relaţiile comerciale ale Olteniei cu Transilvania din secolul al XIII-lea până la începutul secolului al XIX-lea, (pag.67)
Prof. MARINOIU Vasile, prof. HORTOPAN Dumitru, Biserica din Stăneşti-Gorj; evoluţie şi descoperiri arheologice recente, (pag.90)
Prof. ISAC Eva, Cărţi vechi româneşti tipărite la Sibiu aflate în colecţii gorjene, (pag.103)
Dr. GÎRDU Gheorghe, Câlnic - judeţul Gorj (I), (pag.114)
Prof. PEPTAN Daniel, Contribuţii privind activitatea revoluţionară a generalului Gheorghe Magheru în perioada 1848-1854, (pag.128)
Prof. CIOBOTEA Dinică, Întinderea proprietăţii moşneneşti la 1864 în judeţul Gorj conform statisticii din 1899 (I), (pag.141)
Prof. ANCU Damian, Gorj 1893 - sănătatea publică, (pag.159)
Dr. DEACONU Luchian, Aspecte ale luptei populaţiei din Gorj împotriva ocupanţilor în anii 1916-1918, (pag.166)
Prof. UNGUREANU Octavian, Soldaţi fără uniformă, în bătălia de la Jiu, (pag.174)
Prof. BĂLAN Ion, Contribuţii privind evoluţia vieţii politice gorjene în perioada interbelică, (pag.181)
Dr. DEACONU Luchian, prof. GHEORGHE Otilia, Un program politic liberal inedit elaborat de Gheorghe Tătărescu, (pag.191)
Prof. MISCHIE Nicolae, Grigore Iunian, apărător al regimului democrat, (pag.199)
Prof. CEZAR Avram, Colectivizarea în faţa istoriei, (pag.223)

DOCUMENTAR
Dr. MOCIOI Ion, Alexandru Ştefulescu (1856-1910), (pag.244)
Dr. STĂNOIU Ion, Ion Popescu-Voiteşti - unul dintre cei mai mari geologi români, (pag.260)
Dr. HUICĂ Ilie, In Memoriam Ion Popescu-Voiteşti (1876-1996), (pag.264)
Prof. MISCHIE Nicolae, Grigore Iunian - ministru, (pag.273)
PLEŞ Gheorghe, Interferenţe transcarpatice Năsăud-Gorj (academician Iuliu Moisil), (pag.286)
Prof. NEGULEASA Dan, Teatrul Milescu - contribuţii documentare la o istorie a sa, (pag.292)
Prof. BÂRSAN Niculina, Contribuţii la stadiul cercetărilor privind istoria Târgu-Jiului, (pag.301)
Prof. MARINOIU Vasile, Generalul Grigore Nicolescu (1890-1992), (pag.310)
Dr. NOVAC Vasile, Activitatea generalului de divizie Dimitru Sava Mircea în cele trei războaie, din prima jumătate a secolului al XX-lea, văzută de comandanţii săi, (pag.318)
Dr. GÎRDU Gheorghe, Vechi unităţi spitaliceşti în judeţul Gorj, (pag.332)
CHIRIŢĂ Mihai, „Ungurenii” în Ţara Românească, (pag.350)
Prof. POPESCU Florina, Vasile Alecsandri şi războiul de independenţă, (pag.367)
VASILESCU Virgil, Conţinutul ideatic al civilizaţiei lemnului, (pag.373)
Dr. DRONDOE Grigore, Tradiţie. Inovaţie. Valoare, (pag.378)
Prof. SMEU Vasile, Consideraţii privind păstoritul în munţii Gorjului, (pag.388)
DRĂGOESCU I. Ion, Noi manuscrise gorjene în fondurile arhivistice din Bucureşti, (pag.394)
TARBAC Ion, Publicaţii periodice apărute în Gorj după 22 decembrie 1989 (II), (pag.396)
ŞTEFĂNESCU Necula Viorica, Începuturi ale muzeografiei româneşti în secolul al XIX-lea
Prof. ARCUŞ Marin, Muzeul satului Rădineşti, (pag.415)
Prof. PĂUNESCU Emil, ANCU Damian, Cooperarea între instituţiile specializate în tezaurizarea patrimoniului cultural şi specificul local, (pag.420)

ETNOGRAFIE - ŞTIINŢE NATURALE
JUAN Constantin, Contribuţii la arhitectura populară din Mehedinţi. Pivniţele etajate, (pag.426)
Prof. LĂCEANU Ion, Aspecte ale florei şi vegetaţiei zonei alpine a Munţilor Parâng, (pag.435)


VIII - 2000 [descarcă numărul integral (15MB)]

I. ARHEOLOGIE-ISTORIE
dr. CALOTOIU Gheorghe, Metalurgia şi circulaţia obiectelor de metal din nordul Olteniei în Hallstatt, (pag.5)
dr. CALOTOIU Gheorghe, Consideraţii asupra primei epoci a fierului în nordul Olteniei, (pag.17)
MARINOIU Vasile, BRATU Olimpia, Cercetările arheologice de la Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, campaniile 1997-1999, (pag.25)
MARINOIU Vasile, Monumente sculpturale romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa la Poiana-Rovinari, judeţul Gorj, (pag.35)
dr. GHERGHE Petre, O mărturie a practicării agriculturii în epoca romană la Săcelu, judeţul Gorj, (pag.45)
MARINOIU Vasile, HORTOPAN Dumitru, O fibulă „digitală” descoperită la Socu, comuna Bărbăteşti, judeţul Gorj, (pag.51)
BASA Beniamin, Voievodatul lui Litovoi şi Ţara Haţegului, (pag.55)
BÎRSAN Niculina, Oraşele Ţării Româneşti în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, (pag.59)
dr. GÂRDU Gheorghe, Isprăvnicatele străinilor din Valahia, (pag.73)
ISAC Eva, Cărţi vechi româneşti tipărite la Neamţ în patrimoniul judeţului Gorj, (pag.91)
MARINOIU Vasile, O tâmplă pictată de Nicolae Polcovnicul Zugravul, în judeţul Gorj, (pag.115)
dr. CIOBOTEA Dinică, Întinderea proprietăţii moşneneşti la 1864 în judeţul Gorj, conform statisticii din 1899 (II), (pag.123)
NEGULEASA Dan, Gorjul la începutul secolului XX, (pag.139)
NICHIFOR Dorina, Mărturii gorjene inedite despre cohorta „Domnul Tudor”, (pag.151)
ing. PĂTRĂŞCOIU Mircea Nicolae, Incursiunea de la Arsuri, judeţul Gorj a grupului „Jiu”, în primul război mondial, (pag.157)
dr. NOVAC Vasile, Câteva reacţii la dispariţia lui Ion I.C. Brătianu, (pag.167)
dr. MISCHIE Nicolae, Grigore Iunian - ministru, (pag.175)
dr. NOVAC Vasile, Cavaleri gorjeni ai ordinului militar „Mihai Viteazul”, (pag.197)
NICHIFOR Gheorghe, Gheorghe Tătărescu şi idealul naţional, (pag.217)
dr. AVRAM Cezar, Colectivizarea în faţa istoriei (II), (pag.223)

II. GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE
dr. BUGĂ Dragoş, Gorjul în lucrările geografice ale profesorului Ion Conea, (pag.245)
dr. HUICĂ Ilie, Depozitele carstice mezozoice din versantul sudic al munţilor Vulcan şi Parîng, (pag.257)
dr. HUICĂ Ilie, ing. CIOBOTEA Nicolae, Marmura de Gorj de pe Valea Porcului, judeţul Gorj, (pag.257)
ing. POPESCU Felicia, Ion Popescu-Voineşti, corespondenţă inedită, (pag.279)
LĂCEANU Ion, Consideraţii privind ocrotirea unor rezervaţii naturale din judeţul Gorj, (pag.285)

III. DOCUMENTAR
dr. MOCIOI Ion, Alexandru Ştefănescu (1856-1910) – (II), (pag.295)
NEGULEASA Dan, Dr. Nicolae Hasnaş (1875-1966), (pag.309)
SMEU Vasile, Gheorghe Dumitrescu-Bumbeşti, (pag.315)
NICHIFOR Gheorghe, Mărturii gorjene inedite despre Gheorghe Tătărescu, (pag.321)
CĂRĂBIŞ Vasile, Scrisori inedite comunicate de Vasile Cărăbiş, (pag.335)
BRĂNEANU Dan Corneliu, Contribuţia mănăstirea Tismana la evoluţia mişcării literare din ţara noastră în sec. XIX şi XX, (pag.341)IX - 2003 [descarcă numărul integral (18MB)]

I. ARHEOLOGIE
dr. CALOTOIU Gheorghe, Cercetări arheologice din Bronzul Timpuriu în necropola tumulară de la Vârtoapele-Vârtopu-Ciuperceni, judeţul Gorj, (pag.5)
dr. CALOTOIU Gheorghe, Consideraţii asupra ritului şi ritualului funerar în necropola tumulară de la Teleşti-Drăgoieşti, judeţul Gorj, (pag.27)
MARINOIU Vasile, HORTOPAN Dumitru, Cercetările arheologice efectuate la Bumbeşti-Jiu – „Vârtop” şi Ciocadia-„Codrişoare”, judeţul Gorj (campaniile 2000-2001), (pag.35)
MARINOIU Vasile, Unităţile militare care au staţionat în castrele romane de la Bumbeşti-Jiu, (pag.57)

II. ISTORIE
BASA Beniamin, Accepţiunea de „ţară” în Evul Mediu românesc, (pag.69)
conf. univ. dr. MISCHIE Nicolae, Buzeştii, familie boierească reprezentativă pentru Gorj, Oltenia şi Ţara Românească, (pag.79)
prof. ISAC Eva, O reeditare a cazaniei lui Varlaam, Iaşi 1643, (pag.123)
dr. CALOTOIU Gheorghe, Documente inedite din arhive spaniole referitoare la principatele române în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în contextul politic sud-est european, (pag. 127)
CHIRIŢĂ Mihai, Sârbii în Ţara Românească, (pag.143)
dr. GÎRDU Gheorghe, Familiile străinilor aşezaţi în sloboziile din Gorj (I), (pag.161)
dr. NOVAC Vasile, 50 de documente inedite mehedinţene şi gorjene referitoare la împrumuturi, amanetări sau zălogiri, dobândă sau „osteneala banilor” din perioada 1768-1899, (pag.181)
prof. VĂDUVA Filimon, Momentul 1821 văzut de contemporani, (pag.199)
ing. PĂTRĂSCOIU Mircea-Nicolae, Bătălia de la „Jiu” din memoriile generalului de divizie N.Pătrăşcoiu, (pag.207)

III. GEOGRAFIE-GEOLOGIE-ETNOGRAFIE
dr. BUGĂ Dragoş, Mutaţii în evoluţia şi repartiţia în teritoriu a populaţiei României în ultimele două decenii – cauze şi consecinţe, (pag.277)
dr. geolog HUICĂ Ilie V., Seismicitatea judeţului Gorj şi posibilitatea predicţiei cutremurelor, (pag.241)
ing. POPESCU Felicia, Trei documente ce au aparţinut savantului Ion Popescu-Voiteşti, (pag.251)
acad. BĂNCILĂ Ion, Evocări, (pag.257)
ŞERBAN Alexandru Doru, Obiceiuri şi credinţe legate de naştere la gorjeni (I), (pag.265)

IV. DOCUMENTAR-MEMORIALISTICĂ
prof. univ. dr. DRONDOE Grigore, Tradiţie, inovaţie, valoare, (pag.285)
prof. BÎRSAN Niculina, O personalitate a Gorjului – Constantin Neamţu (1867-1953), (pag.295)
POPICA Lavinia, Familia Săvoiu, (pag.299)
prof. NICHIFOR Gheorghe, Alexandrescu Ştefulescu şi medievistica românească, (pag.309)
prof. POPESCU Adrian, Ion Pillat şi cloşanii Gorjului, (pag.315)
TĂTĂRESCU-NEGROPONTES Maria Sanda, Triptic brâncuşian: Coloana-Portal-Masa Tăcerii, (pag.319)
prof. SANDA Ion, Brâncuşi şi sensul ascensiunii cosmice, (pag.327)
dr. BULIGA Sorin Lory, Simbolistică sacră indiană în sculptura lui Brâncuşi „Regele regilor” („Spiritul lui Buddha”), (pag.333)
lt. col. ENĂŞEL Constantin, Din amintirile unui Partici-Pant (sublocotenentul Constantin Enăşel) la războiul de întregire naţională (1916-1918), (pag.365)
MISSIRLIU Alexandru, Din amintirile descendenţilor familiei Neamţu, (pag.369)
dr. LUPESCU Constantin, Doctorul Constantin Lupescu: note autobiografic, (pag.391)
ŞOCU Carmen Silvia, Rodica Popescu – Mister, miracol sau împlinire, (pag.399)


X - 2004 [descarcă numărul integral (18MB)]

I. ARHEOLOGIE
dr. CALOTOIU Gheorghe, Cercetările arheologice din epoca bronzului timpuriu în necropola tumulară de la Vârtoapele-Vârtopu-Ciuperceni, judeţul Gorj (II), (pag.5)
dr. CALOTOIU Gheorghe, MĂRGINEANU Mădălina, Cercetările arheologice din aşezarea de epoca bronzului târziu de la Ceplea-„Valea Satului”, judeţul Gorj, (pag.19)
dr. MARINOIU Vasile, HORTOPAN Dumitru, MĂRGINEANU Mădălina, Cercetările arheologice de epocă romană în judeţul Gorj (campania 2002), (pag.29)
dr. MARINOIU Vasile, Un nou tezaur monetar roman imperial descoperit la Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj, (pag.53)
dr. SCURTU Florin, GEI-PROSECO Bucureşti – Cercetările geofizice de la Bumbeşti Jiu – „Gară” şi Ciocadia „Codrişoare”, (pag.63)

II. ISTORIE
CHIRIŢĂ Mihai, Noţiuni referitoare la starea socială şi fiscalitate în Ţara Românească folosite în documentele din secolele XV-XIX, (pag.73)
VILĂU Cosmin, Lexiconul slavo-român al lui Mardarie Cozianul - operă a unui gorjean, (pag.93)
BÎRSAN Niculina, CATANĂ Ion, Ţinuturi istorice româneşti administrate de Poarta otomană, (pag.99)
dr. GÂRDU Gheorghe, Sistemul finanţelor publice în Ţara Românească, (pag.113)

III. DOCUMENTAR ŞI MEMORIALISTICĂ
NICHIFOR Gheorghe, Alexandru Ştefulescu – istoricul (I), (pag.133)
prof. univ. dr. MISCHIE Nicolae, Asociaţii şi societăţi economice ale sătenilor din judeţul Gorj, la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, (pag.153)
NEGULEASA Dan, Punţi spirituale româneşti, (pag.195)
dr. BUGĂ Dragoş, dr. TĂLÂNGĂ Cristian, Satul în lucrările profesorului Ion Gonea - Origine şi repartiţie în teritoriu, (pag.201)
ZAMFIROIU Titus, Activitatea parlamentară şi guvernamentală a lui Gheorghe Tătărescu între anii 1919-1934, (pag.211)
POPESCU Adrian, Hari Brauner în Gorj, (pag.219)
prof. univ. dr. DRONDOE Grigore, Antinomiile sensului vieţii, (pag.227)
dr. ing. BULIGA Lory Sorin, Simbolistica sacră a „Templului eliberării” din Indore, (pag.239)XI - 2006 [descarcă numărul integral (17MB)]

I. ISTORIE VECHE
CALOTOIU Gheorghe, Cercetările arheologice din necropola de la Vârtopu Ciuperceni din perioada bronzului timpuriu (III), (pag.7)
CALOTOIU Gheorghe, MĂRGINEANU Mădălina, Cercetările arheologice de epoca bronzului de la Ceplea-Plopşoru, (pag.15)
CALOTOIU Gheorghe, Inventarul funerar şi cronologia necropolei de la Teleşti-Drăgoieşti, Gorj, (pag.25)
MARINOIU Vasile, HORTOPAN Dumitru, Cercetările arheologice de epocă romană din judeţul Gorj (campaniile 2003-2005), (pag.47)
HORTOPAN Dumitru, Consideraţii privind reţeaua rutieră romană din Dacia meridională în secolele II-III p.Chr., (pag.81)
II. ISTORIE
HORTOPAN Dumitru, MARINOIU Vasile, Spada medievală de la Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, (pag.99)
GÎRDU Gheorghe, Familiile străinilor aşezaţi în sloboziile din Gorj (II), (pag.103)
GÂRDU Gheorghe, Posluşnicii şi scutelnicii din Gorj (oameni de scuteală), (pag.133)
NEGULEASA Dan, Gheorghe Magheru - mărturii documentare, (pag.145)
POPESCU Gabriela, Carte veche românească din depozitul Muzeului Judeţean Gorj, (pag.153)
FIRESCU Victor Albinei, Situaţia social-economică şi politică a judeţului Gorj între 1916-1926, oglindită în presa vremii, (pag.197)
ZAMFIROIU Titus, Lagărul de la Tg-Jiu - propagandă comunistă şi istorie, (pag.207)
ŞERBAN Doru Al., Dezvoltarea meşteşugurilor în Târgu-Jiu, în context judeţean şi naţional, (pag.215)

III. DOCUMENTAR
NICHIFOR Gheorghe, Alexandru Ştefulescu - istoricul (II), (pag.227)
VILĂU Cosmin, B.P. Haşdeu şi legăturile sale cu slaviştii din Oltenia, (pag.251)
NEGULEASA Dan, Instituţiile publice gorjene la începutul epocii modeme - mărturii documentare, (pag.269)
PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin - Generalul Ion Dragalina - o scurtă biografie, (pag.275)
CATANĂ Ion, Organizarea depozitului colecţiei de pictură de la muzeul de artă din Târgu-Jiu, (pag.281)
SUGĂ Dragoş, Simion Mehedinţi - Vechimea poporului român şi legătura cu elementele alogene, (pag.321)
POPESCU Adrian, În Gorj, o nouă premieră Muzeul de etnografie în aer liber de la Curtişoara, (pag.329)
POPESCU Felicia, Participarea savantului Ion Popescu Voiteşti la Congresul de Geografie de la Cairo, 1925, (pag.333)
GÂRBACIU Mariana, Icoana de vatră, (pag.339)


XII - 2009 [descarcă numărul integral (40MB)]

I. ARHEOLOGIE . 5
CLAUDIU Tulugea, Câteva contribuţii la istoriografia preistoriei nordului Olteniei, (pag.7)
RĂDOESCU Livian, Istoricul cercetărilor privind plastica antropomorfă neoeneolitică de pe teritoriul Munteniei şi Olteniei, (pag.35)
PĂTROI Nicolae Cătălin, Analogii şi interpretări - Trei vase Sălcuţa cu semne pe fund, (pag.53)
SCHUSTER Cristian, Carpaţii meridionali, Dunărea şi Oltul, „obstacole” sau „lianţi” culturali în epoca bronzului din Oltenia?, (pag.59)
CALOTOIU Gheorghe, Descoperiri arheologice din epoca bronzului în Gorj, (pag.69)
TUŢULESCU Ion, Aşezarea fortificată hallstattiană. O încercare de reconstituire a unui habitat din prima vârstă a fierului. Strictă observaţie asupra spaţiului intracarpatic şi Banat, (pag.91)
COMŞA Alexandra, Cranial trauma from the neolithic times up to the bronze age of Romania, (pag.103)
HORTOPAN Dumitru, Exploatarea şi prelucrarea pietrei în Dacia meridională în sec.II-III p.Chr., (pag.111)
CRĂCIUNESCU Gabriel, Dunărea mehedinţeană în secolele X-XIII, (pag.115)

II. ISTORIE
POPESCU Neta Gabriela, Carte veche românească din depozitul Muzeului Judeţean Gorj, (pag.123)
POPESCU Adrian, Momente din istoricul învăţământului gorjean - de la începuturi până în prima jumătate a sec. al XIX-lea, (pag.157)
GÂRDU Gh., Familiile străinilor aşezaţi în sloboziile din Gorj, (pag.171)
NICHIFOR Dorina, NICHIFOR Gheorghe, Contribuţii la cunoaşterea legăturilor lui Gheorghe Chiţu (1828-1897) cu judeţul Gorj, (pag.183)
GORUN G. Hadrian, Câteva consideraţii cu privire la relansarea relaţiilor României cu Franţa înaintea primei conflagraţii mondiale, (pag.197)
FIRESCU Victor Albinei, Partidul Naţional Liberal în Oltenia interbelică, (pag.203)
BĂLTĂŢEANU Adrian, Preoţi refugiaţi, primiţi în eparhia Olteniei (judeţul Gorj - 1940, (pag.211)

III. ETNOGRAFIE
BRATU Olimpia, Bisericile de lemn, embleme ale arhitecturii tradiţionale din Gorj, (pag.223)
DUMITRESCU Ionuţ, Aşezările vâlcene: satul, gospodăria, locuinţa, (pag.241)
PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, Rădineşti - 520 de ani de atestare documentară, (pag.249)

IV. MEMORIALISTICĂ
ZAMFIROIU Titus, Memorii din exil - Pamfil Şeicaru despre Gheorghe Tătărescu, (pag.259)
BUGĂ Dragoş, S-a terminat războiul, a început chinul şi teroarea, (pag.289)

V. CONSERVARE
NICA-BADEA Delia, Degrading action of environmental factors on materials incorporation of works of arts, (pag.297)
CATANĂ Ion, Consideraţii asupra conservării Bisericii „Sfântul Gheorghe” din cadrul complexului „Gheorghe Tătărescu” Curtişoara, (pag.305)

VI. GEOLOGIE
STĂNOIU Ion, Aspecte ale geologiei şi geomorfologiei cuaternarului din Muntenia şi din Oltenia, (pag.319)

VII. RECENZII
CALOTOIU Gheorghe, Gabriel Crăciunescu, Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei, Bibliotheca thracologica, XLI editura. Mjm, Craiova, 2004, 237 pagini text, 25 pagini bibliografie şi 114 planşe, (pag.345)
CALOTOIU Gheorghe, Simona Lazăr, Cultura Vârtop în Oltenia, editura Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 2005, 134 p. Text, 45 planşe, (pag.349)


XIII - 2011 [descarcă numărul integral (10MB)]

I. ARHEOLOGIE
PĂTROI Nicolae Cătălin, Puncte de vedere privind elemente de tip Vinča din cultura eneolitică Sălcuţa, (pag.7)
CHIŢONU Mădălin, HORTOPAN Dumitru, CALOTOIU Gheorghe, Unelte de piatră şlefuită din colecţiile Muzeului „Alexandru Ştefulescu” Târgu Jiu judeţul Gorj, (pag.19)
CALOTOIU Gheorghe, COTOROGEA Gabriela Adina, Cercetări arheologice în aşezarea din perioada bronzului târziu de la Pârâul Boia, comuna Jupâneşti, jud.Gorj, (pag.33)
CALOTOIU Gheorghe, Consideraţii asupra spiritualităţii geto-dacilor reflectate în descoperirile arheologice de pe teritoriul actual al Gorjului, (pag.45)
HORTOPAN Dumitru, Recipiente de tip mortaria descoperite în Dacia meridională în secolele II-III p.Chr., (pag.63)
TERTECI Carol, TUŢULESCU Ion, Un fragment ceramic antropomorf descoperit la Stolniceni-Buridava romană, jud.Vâlcea, (pag.69)
MATEI Dan, Die römischen Kastelle aus Dakien nach dem aurelianischen Rückzug und der Fall Răcari, (pag.77)

II. ISTORIE
RĂDOESCU Livian, Presa românească şi modelarea opiniei publice în
prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.95)
PĂTRAŞCU Valentin Dumitru, Regulamentul privind organizarea administrativă a Dobrogei, (pag.101)
ŞOMÎCU Cornel, Activitatea băncilor şi cooperativelor populare la nivelul comunei Băleşti, (pag.115)
POPESCU Neta Gabriela, Ansamblul arhitectural „Gheorghe Tătărescu”, (pag.117)
NOVAC Vasile, Ofiţeri activi gorjeni, (pag.133)
ARSENII Sofia, GUŢU Eugenia, Anul 1944 în viziunea unor martori oculari din Basarabia, (pag.145)
DUDOI Marian-Alin, Atitudinea britanică referitoare la problema abdicării regelui Mihai, (pag.157)
GORUN Hadrian, GORUN Gheorghe, Semantica gesticii şi a scenariului festiv legate de 23 august, (pag.167)
TRANDAFIR Mădălina Miruna, Continuitate şi Discontinuitate în relaţiile dintre România şi Federaţia Rusă după ’90, (pag.173)
PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, COTOROGEA Gabriela Adina, Muntenegru – istorie şi geopolitică, (pag.183)

III. ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR
ŞERBAN Doru Al., Superstiţii din monografii gorjene, (pag.211)
DUMITRESCU Ionuţ, Materiale şi tehnici de acoperire a construcţiilor populare din Vâlcea (sec. XIX-XX), (pag.221)
FIRESCU Albinel, O privire generală asupra aspectului şi semnificaţiilor împrejmuirilor din zona Gorjului, (pag.229)
BĂLOSU Cornel, Cetatea Bulzeşti. Geografie şi câteva elemente simbolice în „la lilieci”, (pag.237)
BROZBĂ Dorin, Filofteia Lăcătuşu, un cântec stins la 30 de ani, (pag.243)
POPESCU-BRĂDICENI Ion, Pictura murală de la mănăstirea Tismana, (pag.253)

IV. CONSERVARE
CATANĂ Ion, Colecţia de clişee pe sticlă Ion Popescu Voiteşti, (pag.263)

V. GEOLOGIE
BANTEA Felicia, Vila „Elena Luna” – Ion Popescu Voiteşti Comuna Bălăneşti, judeţul Gorj, (pag.275)
BANTEA Felicia, Gazella de 3 milioane de ani, (pag.279)

VI. RECENZII
ROGOJANU Dumitru-Cătălin, Recenzie, (pag.285)
MOCIOI Ion, Rădăcinile artei lui Brâncuşi, (pag.291)
NICHIFOR Gheorghe, NICHIFOR Dorina, Un medic gorjean, susţinător al idealului naţional: dr. Nicolae Hasnaş (1875-1966), (pag.295)


XIV - 2012 [descarcă numărul integral (10MB)]

I. ARHEOLOGIE
PĂTROI Nicolae Cătălin, Trei altare de cult din cultura Sălcuţa, (pag.7)
CALOTOIU Gheorghe, Cercetări arheologice recente specifice culturii Glina în bazinul mijlociu al Jiului, (pag.17)
IOSIFARU Mariana, STAN Nicolae, Despre două ciocane – topor din piatră, cu şanţ, descoperite întâmplător, în jud.Vâlcea şi jud.Hunedoara, (pag.47)
COTOROGEA Adina-Gabriela, Viaţa spirituală a comunităţilor în Bronzul Timpuriu. O privire generală asupra Olteniei, (pag.55)
TUŢULESCU Ion, TULUGEA Claudiu, Câteva descoperiri arheologice din judeţul Vâlcea, (pag.71)
CRĂCIUNESCU Gabriel, Cercetările de salvare de la Drobeta Turnu Severin. Campania 2011, (pag.85)
CALOTOIU Gheorghe, HORTOPAN Dumitru, Cercetări arheologice la monumentele istorice ecleziastice: Strâmba - Jiu, Brăneşti şi Urdari, judeţul Gorj, (pag.101)

II. ISTORIE
MANEA Liliana Daniela, Situaţia Ţărilor Române şi Bulgariei în faţa expansiunii otomane, (pag.119)
CAUC Dumitru, Formarea şi dezvoltarea domeniului mănăstirii Tismana, (pag.131)
MOCIOI Ion, Agricultori şi păstori imigranţi în Oltenia subcarpatică, (pag.141)
PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, Atitudinea României faţă de războiul sârbo-bulgar din 1885 şi eforturile privind integrarea administrativă a Dobrogei, (pag.147)
DRĂGHICI Cătălin Dumitru, Iluminatul cu gaz lampant în oraşul Târgu Jiu în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.155)
NICULESCU-IONIŢĂ Mihaela, Consideraţii privind evoluţia natalităţii în judeţul Gorj în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, (pag.177)
FIRESCU Victor-Albinel, Anul 1940 din perspectiva rapoartelor Camerei de Muncă a Ţinutului Olt. Aspecte sociale şi economice, (pag.199)
FIRESCU Eugenia, FIRESCU Victor-Albinel, Paradigme ale celui de-al doilea război mondial. Lagărul de la Târgu-Jiu, (pag.209)
DUDOI Marian-Alin, Problema Frontierei Româno-Ungare din perspectivă britanică la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, (pag.217)
DUDOI Marian-Alin, PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, Iuliu Maniu’s two letters addressed to Cornel Bianu (1945), (pag.231)
CATANĂ Ion, Aparatele de fotografi at şi evoluţia lor, (pag.245)

III. ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR
DUMITRESCU Ionuţ, Consideraţii privind tipologia monumentelor istorice de lemn din Vâlcea, (pag.259)
DIACONESCU Mirela, DIACONESCU Vasile, Lirica populară din arealul comunei Stejari (jud.Gorj), (pag.265)
BĂLOSU Cornel, Colindatul ca liturghie populară, (pag.283)
BROZBĂ Dorin, Domnica Trop, Mama Cântecului Mehedinţean, (pag.305)

IV. GEOLOGIE
BANTEA Felicia, Zona carstică a sitului „Nordul Gorjului de Est”, (pag.311)

V. MEMORIALISTICĂ
NICHIFOR Gheorghe, Istoricul C.S.Nicolăescu-Plopşor, urmaş al Schilerilor gorjeni, (pag.321)
NICOLESCU Vasile, Ultimul macedonean în Gorj, (pag.331)
PEPTAN Simona Adriana, Personalităţi gorjene în arena vieţii politice în perioada interbelică - Gheorghe Tătărescu, (pag.337)
POPESCU Neta Gabriela, Sanda Maria Tătărescu-Negropontes – Un destin peste care a trecut tăvălugul istoriei, (pag.341)
POPESCU-BRĂDICENI Ion, Titu Rădoi – Istoricul, (pag.349)
VÂNĂTORU Romeo, Nicu Vânătoru in memoriam, (pag.353)

VI. RECENZII
ŞTEFAN Ioana, Dacia. Un mileniu de istorie, (pag.357)
ZAMFIROIU Titus, O istorie a Regimentului 18 Gorj, (pag.357)
POPESCU-BRĂDICENI Ion, Istorie şi ficţiune în Oltenia văzută de Alex Mihai Stoenescu, (pag.367)


XV - 2013 [descarcă numărul integral (22MB)]

I. ARHEOLOGIE
LUCA Adrian Sabin, TUDORIE Anamaria, Date cu privire la complexul C164 de la Turdaş-Luncă (Judeţul Hunedoara), (pag.7)
PĂTROI Nicolae Cătălin, Decorul şi modalităţi de dispunere a sa pe figurinele antropomorfe de lut atribuite culturii eneolitice Sălcuţa, (pag.19)
TUŢULESCU Ion, Forme de habitat aparţinând culturii Coţofeni în zona deluroasă şi montană a Olteniei, (pag.49)
COTOROGEA Adina-Gabriela, Consideraţii asupra înmormântărilor tumulare din depresiunea subcarpatică a Polovragilor - necropola de la Milostea, (pag.67)
CHIŢONU Mădălin, Descoperiri arheologice întâmplătoare în judeţul Mehedinţi, (pag.87)
TERTECI Carol, TULUGEA Claudiu, Materiale ceramice Verbicioara din colecţiile Muzeului Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea, (pag.109)
SCHUSTER Cristian, POPA Traian, Despre câteva piese din lut ars din aşezarea basarabi de la Mironeşti-malul roşu (jud.Giurgiu), (pag.117)
CALOTOIU Gheorghe, Artefacte geto-dacice descoperite în judeţul Gorj, (pag.127)
ROMAN Cristian, LUCA Adrian Sabin, Cavaleri incineraţi la Hunedoara - grădina castelului (platou) (jud.Hunedoara) (campaniile anilor 2008-2009), (pag.143)
MOCIOI Ion, Nume dacice de plante medicinale atestate, (pag.163)
EL SUSI Georgeta, Date asupra speciilor de animale exploatate în locuirile din secolele II-IV şi VI-VII d.Chr. de la Militari - Câmpul Boja (Bucureşti). Campaniile arheologice din 2003, 2005, (pag.173)
CRĂCIUNESCU Gabriel, Zona de la est de Porţile de Fier în evul mediu, (pag.187)
CALOTOIU Gheorghe, HORTOPAN Dumitru, COTOROGEA Adina-Gabriela, Cercetările arheologice preventive de la biserica „Sfinţii Voievozi” din satul Ţânţăreni, comuna Ţânţăreni, judeţul Gorj, (pag.215)

II. ISTORIE
POPESCU Neta Gabriela, Însemnări de pe cartea veche românească din colecţia muzeului judeţean Gorj, (pag.229)
IONIŢĂ-NICULESCU Mihaela, Derapaje ale vieţii matrimoniale. Divorţul în Nordul Olteniei la cumpăna secolelor XIX-XX, (pag.233)
PĂTRAŞCU Daniela-Liliana, Tripla Alianţă în context european, (pag.243)
FIRESCU Albinel, Evoluţia economică a Craiovei în perioada interbelică, (pag.251)
DUDOI Marian-Alin, PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, Political involution in Romania during the first half of 1948 depicted in a Review of the United States Minister, (pag.255)
BRATU Alexandru, Legislaţie românească privind arhivele în perioada 1872-1951, (pag.285)
DUDOI Marian-Alin, Politică şi propagandă: vizita delegaţiei municipale britanice în România (1956), (pag.325)
NICHIFOR Gheorghe, NICHIFOR Dorina, Liberalul gorjean Nicolae Hasnaş, susţinător al învăţământului public românesc, (pag.333)
PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, Studiu de caz. Viaţa unui muncitor în perioada regimului comunist din România, (pag.365)

III. ETNOGRAFIE
IŞFANONI Rusalin, NANU Cristian, Valorificarea turistică a relicvelor de arhitectură tradiţională din satele judeţului Gorj, (pag.387)
DUCAN Bălosu Cornel, De la Crăciun la Bobotează sau despre timpul plenar al sărbătorii tradiţionale în Oltenia, (pag.399)
PLENICEANU Florentina, FLORINA Diaconu, Necesitatea cercetării vărăritului în geoparcul platoul Mehedinţi, (pag.403)
DUMITRESCU Ionuţ, Arhitectura tradiţională din microzona Bujoreni-Muereasca, jud.Vâlcea, (pag.411)
BOSOANCĂ Ecaterina, Albumul de eşantioane textile decorative aparţinând lui Ion Dumitraşcu din Ponoarele-Mehedinţi, (pag.419)
CĂNURECI Irinel, Locuinţele din câmpia Băileştilor la sfârşitul secolului al-XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, (pag.439)
MĂNEANU Magdalena Varvara, Ciupagul de Balta în colecţiile Muzeului Regiunii Porţilor de Fier Catalog. Subzona Satul de sub munte, (pag.459)
DECA Roxana, Ipostaze ale femininului în forme de reflectare artistică, (pag.469)

IV. ANTROPOLOGIE
PANEA Nicolae, O antropologie într-o oră. Antropologie şi călătorie, (pag.477)

V. SIGILOGRAFIE
SZEMKOVICS Laurenţiu-Ştefan, Matrice sigilare aparţinând Poliţiei Oraşului Târgu Jiu (1867-1872), (pag.489)

VI. CONSERVARE
CATANĂ Ion, Consideraţii asupra conservării lemnului la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara, (pag.497)

VII. MEMORIALISTICĂ
PUPĂZĂ Grigore, Badea Cârţan la Târgu-Jiu, (pag.507)
POPESCU-BRĂDICENI Ion, Biografii contemporane, (pag.519)
UNGUREANU-ŢICLENI M. Ion, Casa Negreanu de la Muzeul Curtişoara, (pag.523)

VIII. RECENZII
HORTOPAN Dumitru, Gheorghe Calotoiu, Civilizaţii milenare în judeţul Gorj. Epocile bronzului şi fierului. Editura Măiastra, Tg.Jiu, 2012, 339 p. text, 40 planşe şi 141 figuri, (pag.529)
CALOTOIU Gheorghe, Drobeta XXII. Seria arheologie şi istorie. Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 2012, (pag.531)


XVI - 2014 [descarcă numărul integral (11MB)]

I. ARHEOLOGIE
TUŢULESCU Ion, Catalogul descoperirilor aparţinând orizontului toartelor pastilate din zona deluroasă şi montană a Olteniei în stadiul actual al cercetărilor, (pag.7)
CRĂCIUNESCU Gabriel, Câteva observaţii referitoare la necropola de la Ostrovul Mare, judeţul Mehedinţi, (pag.27)
CALOTOIU Gheorghe, COTOROGEA Adina-Gabriela, Cercetările arheologice preventive în situl din perioada bronzului târziu de la Curtişoara – Bumbeşti-Jiu, km 85 pe DN 66 (E79), judeţul Gorj, (pag.33)
SCHUSTER Cristian, Cu privire la uneltele din lut ars folosite la decorarea ceramicii complexului Basarabi, (pag.47)
NEAGOE Iulian Marin, Necropola medievală de la Crivina, km. Fluvial 894, judeţul Mehedinţi, (pag.59)

II. ISTORIE
MOTORGA Emanoil, MOTORGA Emanuela, Evoluţia istorică a unor sate din comuna Stejari, jud.Gorj, (pag.75)
MOTORGA Emanuela, Satele din vechia comuna Piscoiu, (pag.105)
CĂLESCU Gheorghe, Începutul şi evoluţia învăţământului în Pocruia, judeţul Gorj, (pag.119)
HOBEANU Ion, Pe urmele arhivei fostului isprăvnicat Gorj. Documente păstrate la Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, (pag.129)
IONIŢĂ-NICULESCU Mihaela, Consideraţii privind evoluţia căsătoriei în comuna Novaci la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, (pag.145)
PĂTRAŞCU Daniela-Liliana, 90 de ani de la moartea tipografului Nicolae D. Miloşescu, (pag.153)
PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, PĂTRAŞCU Daniela-Liliana, Scarlat Curuţu (1876-1962), (pag.165)
GRECOIU Cristian, Banca Populară „Gilortul” - activitatea şi rolul ei în dezvoltarea Novaciului, (pag.173)
GHERHEŞ Ilie, Debutul primului război mondial în Maramureşul din dreapta Tisei (azi Ucraina); Ruşii în Slatina-Marmaţiei (3-6 octombrie 1914), (pag.179)
PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, 100 de ani de cercetăşie în România – Participarea cercetaşilor la bătălia de la Amzacea, (pag.189)
FIRESCU Albinel, Tăbăcari şi cojocari în Gorjul de altădată, (pag.219)
DUDOI Marian-Alin, Restabilirea relaţiilor diplomatice româno-sovietice (august 1945), (pag.235)
DUDOI Marian-Alin, PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, Documents from the beginning of 1945 regarding the prominent romanian émigrés in the Great Britain, (pag.243)

III. ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR
CĂLESCU Gheorghe, Portul, cântecul şi jocul în satul Pocruia, judeţul Gorj, (pag.259)
IŞFĂNONI Rusalin, De la creaţia ţărănească la sculptura modernă a lui Brâncuşi, (pag.269)
BALOSU Cornel, Iconografie şi folclor, (pag.281)
CIOCAN Janeta, Căucul, obiect de artă populară, (pag.291)
BĂLAN Anişoara, Secvenţe şi exprimări actanţiale, poetice şi plastice în ritualul caloianului, (pag.301)
MUREŞAN Mihaela, Tipologia şi simbolismul ornamenticii porţilor monumentale, (pag.309)
MUNTEANU Simona, CIOCAN Janeta, Frica de natură şi colaborarea cu natura, (pag.323)
MĂNEANU Varvara, Despre graiul local de la Smadoviţa-Bâcleş (Mehedinţi)-Minciunica, (pag.331)
DECA Roxana, Influenţa comunismului asupra structurilor familiale tradiţionale româneşti, (pag.335)
BROZBĂ Dorin, Mama Domnica Trop, „Tezaurul Uman Viu” al neamului românesc, (pag.339)

IV. SIGILOGRAFIE
SZEMKOVICS Laurenţiu-Ştefan, Şase matrice sigilare aparţinând prefecturii judeţului Gorj (1862-1926), (pag.345)

V. CONSERVARE
CATANĂ Ion, Efectuarea tipodimensionării depozitului de pictură de la Muzeul de Artă din Târgu-Jiu, (pag.363)

VI. MEMORIALISTICĂ
ŞOMÎCU Cornel, Profesorul Ion Maghieru între cariera ştiinţifică şi destinul familiei sale, (pag.379)
POPESCU Adrian, Maria Tănase (25 septembrie 1913 – 22 iunie 1963) – Amintiri despre pasărea măiastră a cântecului popular românesc, (pag.395)
PUPĂZĂ Dumitru, O mândrie a neamului: sculptorul Brâncuşi, (pag.401)
POPESCU-BRĂDICENI Ion, Contribuţii la istoria învăţământului gorjean, (pag.405)

VII. PEDAGOGIE MUZEALĂ
PLENICEANU Florentina, Educaţia propatrimoniu în relaţia muzeu - şcoală, (pag.429)

VIII. RECENZII
CALOTOIU Gheorghe, Petre Gherghe, Lucian Amon, Istoria Craiovei – mărturii arheologice şi numismatice, Editura Universitaria, Craiova, 2010, 112 pagini text şi 48 planşe şi fotografii, ISBN 978-606-510-969-8, (pag.433)
PĂTROI Nicolae Catalin, Noi apariţii editoriale cu privire la fenomene culturale şi evenimente istorice petrecute în Preistoria şi Antichitatea Olteniei, (pag.439)


XVII - 2015 [descarcă numărul integral (17MB)]

HORTOPAN Dumitru, Gheorghe Calotoiu – La a 65-a aniversare, (pag.5)

I. ARHEOLOGIE
PĂTROI Nicolae Cătălin, Studiu comparativ privind variante de decor surprinse pe figurinele antropomorfe de os din cultura eneolitică Sălcuţa în raport cu mediul cultural Gumelniţa–faza evolutivă b1 din Muntenia, (pag.15)
EL SUSI Georgeta, Date arheozoologice preliminare asupra exploatării animalelor în aşezarea neolitică de la radovanu – „La Muscalu”, Judeţul Călăraşi, (pag.39)
COSMIN Andrei, IRIMIŢĂ Mocanu, SCHUSTER Cristian, Zu den anthropomorphen darstellungen Der glina-kultur, (pag.57)
GHERGHE Petre, Descoperiri arheologice întâmplătoare în perimetrul comunei Ioneşti, judeţul Gorj, (pag.67)
MARINOIU Vasile, SANA Daniel, PETCU Radu, COLŢEANU Petre, Cercetările pentru diagnostic arheologic, desfăşurate în lunile noiembrie-decembrie 2014, în perimetrul de construcţie a variantelor de ocolire a municipiului Târgu Jiu, (pag.75)
CRĂCIUNESCU Gabriel, Un nou mormânt de incineraţie din necropola de epoca bronzului de la Crivina, judeţul Mehedinţi, (pag.135)
CALOTOIU Gheorghe, HORTOPAN Dumitru, MARINOIU Vasile, COTOROGEA Adina-Gabriela, Cercetările arheologice preventive în siturile de epocă romană de la Bumbeşti Jiu, Judeţul Gorj din anii 2013 şi 2014, în vederea reabilitării DN66 (E79), (pag.151)
TUŢULESCU Ion, TERTECI Carol, TULUGEA Aurel Claudiu, Notă asupra cercetărilor arheologice de la Proieni, (pag.175)

II. ISTORIE
CIOAREC Ileana, Domeniul Mănăstirii Polovragi, (pag.189)
MARINOIU Vasile, Constantin Brâncoveanu în câteva portrete votive în biserici din nordul Olteniei, (pag.195)
STANCU Claudiu, Biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena din satul Păişani, comuna Stoina- valoros monument de artă bisericească de secol XIX, (pag.209)
HOBEANU Ion, Rămasurile de pe urma slugerului Tudor Vladimirescu. Documente păstrate la Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, (pag.219)
DAMEAN Liviu Sorin, Rusia şi alegerea Principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca Domnitor al României, (pag.235)
GHERGHE Otilia, Problema agrară reflectată în publicaţii gorjene editate la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, (pag.243)
IONIŢĂ-NICULESCU Mihaela, Repere demografi ce şi economice în evoluţia aşezărilor din Nordul Olteniei până la primul război mondial, (pag.253)
ZAMFIROIU Titus, Politica „naţionalismului constructiv” a lui Gheorghe Tătărescu, (pag.267)
GRECOIU Cristian, Distrugeri de arhive ale instituţiilor gorjene, (pag.275)
DUDOI Marian-Alin, PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, The protection of Romanian national interest against soviet arbitrary demands. A case document: a note of the Romanian government, led by general Sănătescu, (pag.285)
CAUC Dumitru, Aspecte ale dezvoltării economice a comunei Negomir (1832-1948), (pag.293)
DUDOI Marian-Alin, Discuţii între membrii corpului diplomatic prilejuite de recepţia organizată de legaţia Marii Britanii în onoarea încoronării reginei Elisabeta (Bucureşti, 2 iunie 1953), (pag.309)

III. ETNOGRAFIE
MATEI Florin Marius, Emigrări şi imigrări – Oltenii în Banat, (pag.319)
MUNTEANU Simona, Etnologul Tiberiu Graur - In Memoriam -, (pag.325)
ROBU Lucian, Cornel Irimie în contextul dezvoltării învăţământului etnologic sibian în a doua jumătate a secolului al XX-lea, (pag.329)
PUPĂZĂ Grigore, Particularităţi zonale în folclorul copiilor din Gorj – Valea Jaleşului, (pag.343)
CĂNURECI Irinel, Pe urmele transhumanţei-Pădurenii din Oltenia, (pag.359)
DECA Roxana, Cămăşi de patrimoniu din colecţiile Casei Băniei, (pag.365)
MĂNEANU Magdalena Varvara, Costumul popular femeiesc din arealul aşezării Bala-Mehedinţi, (pag.373)
CIOCAN Janeta, Textilele de interior în Ţara Chioarului pe parcursul secolului al XX-lea, (pag.383)
MUREŞAN Mihaela, Harta cerului în mentalitatea ţărănească, (pag.401)
VELŢAN Liviu, Uleiniţa hidraulică din Ohaba-Sibişel. Consideraţii ale influenţei industriale asupra unei instalaţii şi a percepţiei profesionale a unei comunităţi din Ţara Haţegului, (pag.435)
MUNTEANU Simona, Cimitirul – loc de plecare, loc de odihnă, loc de întâlnire între generaţii şi epoci, (pag.451)
PANEA Nicolae - Mitologia românească a sfârşitului lumii, (pag.459)
BĂLOSU Cornel, Căluşul de la Giurgiţa, (pag.467)

IV. GEOLOGIE
DIACONU Florina, Siturile paleontolgice din Valea Motrului (Mehedinţi), (pag.477)
COCHINĂ Adela, Lista lucrărilor ştiinţifice ale marelui savant geolog, Ion Popescu Voiteşti, (pag.483)
BANTEA Felicia, Un hobby pentru un savant - Ion Popescu Voiteşti, creator de rime, (pag.497)

V. PERSONALITĂŢI
CISMAŞU Daniel, Ştefan Dobruneanu – O personalitate ce nu trebuie uitată, (pag.503)
UNGUREANU Adelin, Întâiul general al Novaciului. Părintele Aviaţiei sanitare române, (pag.513)
PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, Marin Gh. Cârlugea din Cordeşti – participant la campania din Ungaria din vara anului 1919, (pag.523)
PĂTRAŞCU Liliana Daniela, PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, Gheorghe Negreanu (1912-2011), (pag.535)
POPESCU-BRĂDICENI Ion, Viaţa şi Opera domnului Grigore Gr. Lupescu, eroul, bancherul, industriaşul şi martirul, (pag.545)

VI. MEMORIALISTICĂ
PĂTRAŞCU Daniela-Liliana, Casa memorială Iosif Keber din Târgu-Jiu, (pag.557)
POPESCU Adrian, Rememorări. O premieră absolută în Gorj – un cercetător american preocupat de muzica lăutărească, (pag.563)

VII. PEDAGOGIE MUZEALĂ
CATANĂ Ion, Cartea, Păpuşa, Povestea. Expoziţie de scenografi e a Teatrului Colibri din Craiova la Muzeul Gorjului, (pag.567)
TRĂISTARU Magdalena, Strategii de marketing şi promovare a patrimoniului Muzeului Regiunii Porţilor de Fier în perioada de reabilitare 2010-2014, (pag.573)

VIII. RECENZII
ALBU Mihaela, Carmina Balcanica şi dialogul intercultural, (pag.581)
ALBINEL Victor Firescu, Păstoritul în Valea-Jiului ieri şi azi - (Recenzie), (pag.587)
TIŢA Alina Eugenia, „Note Comune”, o prietenie dincolo de cuvinte, (pag.591)
COTOROGEA Gabriela-Adina, Scurtă prezentare a celor mai importante evenimente desfăşurate pe parcursul anului 2014 la Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, (pag.595)


XVIII - 2016 [descarcă numărul integral (37MB)]

I. ARHEOLOGIE
TUŢULESCU Ion, Câteva contribuţii la istoricul cercetărilor orizontului toartelor pastilate din zona deluroasă şi montană a Olteniei, (pag.7)
PĂTROI Nicolae Cătălin, Repertoriul aşezărilor şi descoperirilor Culturii Coţofeni în Oltenia, (pag.17)
SCHUSTER Cristian, Some considerations regarding the bone, antler and dentalbone objects of the Bronze Age from Central and Western Muntenia, (pag.94)
MOCANU-IRIMIŢĂ Andrei-Cosmin, Notă cu privire la plastica zoomorfă a culturii Glina, (pag.104)
CRĂCIUNESCU Gabriel, Cercetări arheologice la Tismana, judeţul Mehedinţi, (pag.110)
TERTECI Carol, Din nou despre cultura Verbicioara pe teritoriul oraşului Râmnicu Vâlcea şi un nou sit de Epoca Bronzului, (pag.126)
MARINOIU Vasile, SANA Daniel, COLŢEANU Petre, GEORGESCU Ştefan, Cercetările de diagnostic arheologic desfăşurate în 2015 în gropile de împrumut din zonele Romaneşti şi Curtişoara, pentru proiectul „Varianta de ocolire a municipiului Târgu Jiu”, (pag.139)
SANA Daniel Vasile, MARINOIU Vasile, GEORGESCU Ştefan Viorel, COLŢEANU Petre, Date preliminare privind cercetările arheologice preventive din anul 2015 în siturile de pe „Varianta de ocolire a municipiului Târgu Jiu” judeţul Gorj, (pag.157)
MARINOIU Vasile, SANA Daniel, GEORGESCU Ştefan, Cercetările de diagnostic arheologic şi evaluare de teren de la Bălăneşti, judeţul Gorj din anul 2015, (pag.211)
EL SUSI Georgeta, Date arheozoologice asupra resturilor de animale dintr-un bordei hallstattian (Complex Basarabi) de la Putineiu, Judeţul Giurgiu, (pag.226)

II. ISTORIE
CĂLESCU Gheorghe, Istoricul bisericilor din Parohia Pocruia, oraşul Tismana, judeţul Gorj, (pag.241)
GRECOIU Cristian, Comuna Pociovaliştea (1864-1948), (pag.264)
CISMAŞU Daniel, Locuitorii Satului Hobiţa de sus în perioada 1833-1865, (pag.280)
SARCINĂ Gabriel, Aspecte referitoare la oraşul Târgu Jiu în timpul ocupaţiei germane din primul război mondial (1916-1918). Secvenţe de viaţă cotidiană surprinse prin cercetări din arhivele gorjene, (pag.288)
GHERHEŞ Ilie, Maramureşul din dreapta Tisei, azi Ucraina (1 Decembrie 1918 - 26 iulie 1921). Miracolul primelor alegeri parlamentare (noiembrie 1919), (pag.298)
SZEMKOVICS Laurenţiu-Ştefan, Documente de la Legiunea Jandarmi Gorj despre comunele Vâlceaua, Ciuperceni şi Peşteana-Vulcan <1939-1943>, (pag.306)
DUDOI Marian-Alin, British-Romanian Trade and Financial Talks: The British Outlook (1955), (pag.317)
PUPĂZĂ Gr. Dan, POPESCU-BRĂDICENI Ion, Căpitanul Grigore Brâncuşi, R.U.I.C. şi extraordinara rescriere a istoriei românilor, (pag.325)

III. ETNOGRAFIE
FILARY Magdalena, Muzee în aer liber din Polonia, (pag.335)
ALBU Mihaela, Exilul şi nostalgia satului românesc, (pag.341)
CIOCAN Janeta, FIRESCU Albinel, Fenomenul împrejmuirilor. Hotarul de la ancestral la actual. Studiu comparativ: Gorj-Maramureş, (pag.349)
STANCU Claudiu, Crucea de piatră de la Ulmet-Stoina, arc peste timp, (pag.367)
EMANUELA Sarcina, Valea Artanului matcă originară a unor sate de pe văile Amaradiei şi Amărăzuiei, (pag.370)
CĂNURECI Irinel, Colectivizarea şi viitorul gospodăriei ţărăneşti tradiţionale din Câmpia Băileştilor, (pag.383)
DUCAN Bălosu Cornel, Simboluri ale confirmării în repertoriul de colinde din Ţara Loviştei: paharul de aur, corabia şi biserica, (pag.392)
BOTEANU Cornel, Cântecul zorilor din comuna Ponoarele între ieri şi azi, (pag.398)
BOANGIU Gabriela, Valenţe apotropaice ale ornamenticii costumului popular din zona etnografică Oltenia, (pag.413)
DECA Roxana, Câteva caracteristici ale portului popular femeiesc din Dolj, (pag.419)
DUICU Gabriela Ioana, Podoabe în tablouri votive din Oltenia, (pag.423)
PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, PĂTRAŞCU Daniela-Liliana, Maşina de treierat (batoza) ungurească din satul Piscoiu, comuna Stejari, judeţul Gorj, (pag.437)
JIEŢ Gălăţan Dumitru, Mesteca (Guma de mestecat a ciobanilor Jieni), (pag.443)
ROBU Lucian, BOROŞ Teodor, Istoricul cercetărilor etnologice derulate de Muzeul Tehnicii Populare din Sibiu în Oltenia Subcarpatică şi în judeţul Gorj. Cercetarea şi dezvoltarea expoziţională a grupelor tematice viticultură şi pomicultură, (pag.446)

IV. GEOLOGIE
COCHINĂ Adela, Aportul geologului Ion Popescu Voiteşti adus asupra palontologiei, (pag.473)

V. PERSONALITĂŢI
CATANĂ Ion, Arethia Tătărescu – un dar cultural nepreţuit pentru Târgu Jiu, (pag.477)
CÂRLUGEA Zenovie, Iosif Keber, (pag.486)
Adelin Ungureanu, Centenar Brezulescu, (pag.493)
PĂTRAŞCU Daniela-Liliana, 100 de ani de la trecerea în nefiinţă a poetului Emanoil Părăianu (1860-1916), (pag.501)
PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, Generalul de Divizie Gheorghe Anghelescu (1839-1915) Comandantul Diviziei Active, (pag.515)
POPESCU-BRĂDICENI Ion, „Poeţi după gratii”, (pag.520)

VI. PEDAGOGIE MUZEALĂ
PLENICEANU Florentina, Contribuţii etnografice la procesul de învăţare în programul Şcolii de vară – 2015, (pag.529)


XIX - 2017 [descarcă numărul integral (34MB)]

I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar, (pag.9)

II. ARHEOLOGIE
LAZĂR Simona, Consideraţii cu privire la viziunea asupra spaţiului de locuit în societăţile arhaice şi preistorice, (pag.123)
TUŢULESCU Ion, Rit şi ritual funerar în perioada eneoliticului final în zona de nord-vest a Olteniei. Studiu de caz: Ostrovul Corbului, (pag.129)
PĂTROI Cătălin Nicolae, Noi informaţii despre aşezările şi descoperirile culturii Coţofeni din Oltenia, (pag.140)
SCHUSTER Cristian, TUŢULESCU Ion, Einiges zu den Gruben der frühbronzezeitlichen Glina-Kultur, (pag.152)
CRĂCIUNESCU Gabriel, Aşezările culturii Žuto Brdo – Gârla Mare, (pag.161)
GHERGHE Petre, CIOANĂ Vasile, Mărturii arheologice din prima vârstă a fierului recuperate din arealul geografic al localităţii Maglavit, jud.Dolj, (pag.171)
TERTECI Carol, Notă cu privire la vasele ceramice ale fenomenului Basarabi din Oltenia, (pag.184)
MARINOIU Vasile, Un tezaur de denari romani, republicani şi imperiali descoperit la Teleşti, Judeţul Gorj, (pag.197)
RĂDULESCU Toma, Monede romane de bronz din Imperiul Roman Târziu din colecţia Alexandru şi Aristia Aman descoperite la Sucidava-Celei (jud. Olt) şi împrejurimi, (pag.289)

III. ISTORIE
CIOBOTEA Dinică, Dinamică socială în satele moşneneşti ale comunei Peştişani-Gorj, (pag.327)
CIOAREC Ileana, Implicarea boierilor Pârşcoveni în viaţa politică a Ţării Româneşti (secolele XVII-XVIII), (pag.331)
STANCU Claudiu, Bisericile de lemn din comuna Stoina, (pag.338)
Adelin Ungureanu, Referinţe generice asupra Bisericilor de la Cernădia, Novaci şi Pociovaliştea, (pag.346)
GRECOIU Cristian, Banca Populară „Românul”, (pag.355)
PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, PĂTRAŞCU Daniela-Liliana, Evoluţia demografică a satelor actualei comune Dănciuleşti (1912-2011), (pag.364)
SARCINĂ Gabriel, Contribuţii la istoria judeţului Gorj. Statistici referitoare la mobilizaţii şi lumea IOVR din primul război mondial (1916-1918) (I), (pag.367)
PUPĂZĂ Dan, POPESCU-BRĂDICENI Ion, BOLOCAN Nicolae, PUPĂZĂ Grigore, Cei zece martiri de la Drobeta-Turnu Severin, (pag.396)
GHERGHE Otilia, SLABU Camelia, Consemnări despre acţiunile Armatei Române în Basarabia în jurnalul inedit al căpitanului Constantin Sănătescu (1918), (pag.407)
RAŢ Jana Daniela, Mărturii ale trecutului: două scrisori de pe frontul din Caucaz din cel de-al doilea război mondial, (pag.423)
POPESCU-BRĂDICENI Ion, PUPĂZĂ Dan, Un dialog epistolar incendiar între Grigore Brâncuşi şi Grigore Pupăză, (pag.428)

IV. ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR
ALBU Mihaela, Homo viator. Din itinerariile exilului românesc, (pag.437)
CĂLIN Camelia, Aspecte privind schimbarea socială în satul românesc, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, reflectate în documente de arhivă, (pag.444)
BOŢOGHINĂ Cristina, Petrecerea timpului liber la conacul de la Goleşti, (pag.452)
CĂLIN Gerard Florin, Arhitectură populară păstrată in situ, pe Văile Argeşelului, Vâlsanului şi Doamnei, specifică secolului al XIX-lea, (pag.467)
BĂLAN Anişoara, Ţesăturile olteneşti de interior, (pag.480)
ZAMFIR Alexandru, Mijloace de transport tradiţionale din colecţia Muzeului Satului Vâlcean, (pag.485)
CEAUŞESCU Anca, Obiceiuri şi tradiţii legate de Sărbătoarea Bobotezei în sudul Olteniei, (pag.492)
DUICU Gabriela Ioana, Podoabele în tablouri votive din Bucureşti, (pag.497)
CIOCAN Janeta, De la Ignat la Ziua de Crăciun în satul tradiţional din nordul Transilvaniei, (pag.510)
GĂLAŢAN Jieţ Dumitru, Contribuţii la elucidarea termenului de barabă şi momârlan, (pag.516)
BOTEANU Cornel, Vintilani, cătunul cu un singur locuitor, din comuna Isverna, judeţul Mehedinţi, (pag.523)

V. GEOLOGIE
CÂRLUGEA Zenovie, „Marea Oltenie” în viziunea savantului gorjean Ion Popescu-Voiteşti, (pag.539)

VI. PERSONALITĂŢI
PĂTRAŞCU Daniela-Liliana, PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, Charles Laugier (1875-1930) Medic primar al judeţului Gorj, (pag.545)
CÂRLUGEA Zenovie, Un maestru al picturii neobizantine: Iosif Keber, (pag.555)
CÂRLUGEA Zenovie, Liviu Rebreanu şi Tudor Arghezi despre Jean Bărbulescu şi Târgu-Jiul de altădată, (pag.562)

VII. ARTĂ
BULIGA Lory Sorin, Colecţia de trovanţi, masa-rebut şi mesele din pietre de moară brâncuşiene din Târgu-Jiu, (pag.575)

VIII. PEDAGOGIE MUZEALĂ
CĂNURECI Irinel, „Câteva consideraţii asupra relaţiei muzeu etnografic public”, (pag.611)
PĂTRAŞCU Daniela-Liliana, PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, Comemorarea a 100 de ani de la sacrificiul suprem al generalului Ioan Dragalina, (pag.614)

IX. RECENZII
CALOTOIU Gheorghe, Recenzie, (pag.635)


BIBLIOGRAFIE:


Surse:
1. http://www.muzeugorj.ro/publicatii, 2017
2. http://cimec.ro/Biblioteca-Digitala/Biblioteca.html, 2017