Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ACTA CENTRI LUCUSIENSIS

Revista Centrului de studii dacoromanistice Lucus
WEBSITE: laurlucus.roACTA CENTRI LUCUSIENSIS


Nr.1A/2013 [click pentru a descărca numărul integral (2MB)]

SECOLUL PREBUREBISTAN
BORANGIC Cătălin, PALIGA Sorin, Note pe marginea originii şi a rolului armurilor geto-dacice în ritualurile funerare, (pag.5)
NISTORESCU Laurenţiu, Un precedent al arhe-ului burebistan: cooperarea daco-getică din epoca lui Rubobostes şi Oroles (II), (pag.24)
ELEN Constantin, Clarificări conceptuale în chestiunea ”pluralităţii de religii” la geto-daci, (pag.41)

DACIA RESTITUTA
• Invitatul ediţiei: Virgil Mihăilescu-Bîrliba, ”Interacţiunea dintre lumea dacilor liberi şi romanitatea antichităţii târzii a fost complexă, contradictorie şi cu consecinţe de durată”, (pag.46)
NEGRESCU Dan, Dionisie Exiguul, părinte al erei şi coordonator al ierarhilor, (pag.50)
POPESCU S. Claudia, Laurenţiu Nistorescu, Însemnarea despre armistiţiul de Paşti de la Tomis, (pag.57)

LECTURI CRITICE
CEIA Valy-Geta, Patristica perrenia aucta. Părinţi de limbă latină şi scrierile lor, (pag.66)
DAMIAN Daniela, Questiones Romanicae, (pag.67)
BASARAB Constantin, O sinteză necesară privitoare la tezaurele dacice, (pag.69)

CONVERGENŢE
BERZOVAN Alexandru, Un istoric al cercetării celei de-a doua epoci a fierului pe teritoriul arădean, (pag.73)
MILCA Octavian, Reflectarea mileniului post-aurelian (sec. III-XIII) în manualele de istorie, (pag.89)


Nr.1B/2013 [click pentru a descărca numărul integral (1MB)]

SECOLUL PREBUREBISTAN
NEGRESCU Dan, Însemnare despre magul Zalmoxis, (pag.5)
NISTORESCU Laurenţiu, Geţia în epoca lui Oroles, (pag.8)
BORANGIC Cătălin, BARBU Marius, Incursiune în fenomenul ecvestru geto-dacic. Studiu de caz: zăbala de tip tracic, (pag.22)

DACIA RESTITUTA
• Invitatul ediţiei: Adrian Bejan, ”Istoria românilor este, în primul mileniu creştin, o istorie a nuanţelor”, (pag.49)
TIMOC Călin, Sarmaţii şi armata romană din Banat în secolul IV d.Hr., (pag.53)
POPESCU S. Claudia, NISTORESCU Laurenţiu, Marginalii la problema limesului vest-dacic, (pag.58)

LECTURI CRITICE
TIMOC Călin, Barbari la Dunăre, (pag.69)
HAIDUC Daniel, Arheovest I. Interdisciplinaritate în arheologie şi istorie, (pag.71)

CONVERGENŢE
ENACHE Sergiu, Contribuţii la repertoriul arheologic al Banatului: Gătaia, (pag.76)


Nr.2A/2014 [click pentru a descărca numărul integral (4MB)]

EPOCA PREBUREBISTANĂ
Invitatul ediţiei: Zoe Petre, „Sunt greu de presupus interferenţe de cult şi tradiţie între spaţiul getic şi cel elen”, (pag.5)
NISTORESCU Laurenţiu, Cooperarea militară geto-dacică în epoca preburebistană. Dosarul Cloilios, (pag.12)
NISTORESCU Laurenţiu, Elemente de arhitectură organizaţională în societatea geto-dacică preburebistană, (pag.31)

ROMANITATE ŞI ROMANIZARE
VELCESCU Leonard, Arcul lui Traian de la Beneventum - 1900 de ani de la inaugurare (114-2014), (pag.45)
CEIA Valy, Ordo et rusticitas sau Despre romanitatea exemplară, (pag.67)
TIMOC Călin, Dacii în armata romană târzie, (pag.76)
DAMIAN Sorin, Repere evenimenţiale în evoluţiile de la Dunăre din secolul VII, (pag.79)

LECTURI CRITICE
POPESCU S. Claudia, Un exerciţiu de ficţionalizare a istoriei: „Misteriile lui Zalmoxis”, (pag.84)
HAIDUC Daniel, Cronica cercetărilor arheologice din România - campania 2013, (pag.90)
CĂLĂRĂŞANU D. Valeriu, „Arheologia Moldovei”, numărul XXXVI, (pag.96)


Nr.2B/2014 [click pentru a descărca numărul integral (11MB)]

ARGUMENT
NISTORESCU Laurenţiu, Ficţiunea retragerii aureliene şi destructurarea sa conceptuală, (pag.6)

STUDII ŞI ÎNSEMNĂRI
CĂLĂRĂŞANU V.d., Însemnări privind relaţia regalităţii geto-dacice cu sacerdoţiul dionisiac, (pag.18)
MUSCALU Bogdan, Tradiţii romane în istoria serviciilor de intelligence, (pag.23)
ELEN Constantin, Din nou despre termenul limigantes, (pag.37)
NEGRESCU Dan, Despre o menţiune ieronimiană, (pag.39)
FERARU Mihai Remus, Relaţiile dintre Biserică şi stat în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, (pag.42)

CONVERGENŢE
ENACHE Sergiu, Două topoare de luptă din fier descoperite la Gătaia, (pag.57)
DAMIAN Sorin, Repere evenimenţiale în evoluţiile de la Dunăre din secolele VIII-IX, (pag.62)

LECTURI CRITICE
POPESCU S. Claudia, Chestiunea celţilor intracarpatici şi câteva prezumţii de relativizat, (pag.67)
DAMIAN Daniela, Semnal: Peuce XII/2014, (pag.71)
CONSTANTIN Basarab, Kallatida, prefigurarea unei monografii, (pag.73)

DOSAR DAKKHABBIT
HAIDUC Daniel, DakHabbit: Investigaţii cartodinamice ale habitatului Daciei preromane, (pag.76)
BORANGIC Cătălin, BERZOVAN Alexandru, Concepte despre cetatea dacică (I), (pag.82)


Nr.3A/2015 [click pentru a descărca numărul integral (8MB)]

ARGUMENT
NEGRESCU Dan, Însemnare subiectivă despre nomen Decibali, , (pag.6)
ELEN Constantin, Care erau, de fapt, graniţele nord-dunărene ale Imperiului Roman?, (pag.8)

STUDII ŞI ÎNSEMNĂRI
NISTORESCU Laurenţiu, Contribuţii la identificarea etno-politică a limiganţilor lui Ammianus, (pag.14)
TIMOC Călin, Quadriburgium-ul de la Mehadia şi problemele cercetării limesului roman târziu în regiunea Porţilor de Fier ale Dunării, (pag.32)
POPESCU S. Claudia, NISTORESCU Laurenţiu, Un Litovoi înainte de Litovoi?, (pag.37)

CONVERGENŢE
MUSCALU Bogdan, Un nou sit arheologic reperat pe raza localităţii Vălcani (judeţul Timiş), (pag.46)
MUSCALU Bogdan, Imaginile Barbaricum-ului: comunităţile neinteligibile, (pag.71)

LECTURI CRITICE
HAIDUC Daniel, Cronica Cercetărilor Arheologice 2014, (pag.77)
CEIA Valy-Geta, Hippika. Calul în istoria omenirii, (pag.83)
ENACHE Sergiu, Un aport necesar la cercetările de epocă sarmatică, (pag.85)
CĂLĂRĂŞANU D. Valeriu, Semnal: ”Angustia” nr. 17-18/2014, (pag.87)
DAMIAN Sorin, Semnal: ”Pontica” nr. 47/2014, (pag.88)


Nr.3B/2015 [click pentru a descărca numărul integral (4MB)]

ARGUMENT

NISTORESCU Laurenţiu, Identităţi etnice şi politice în Antichitatea geto-dacică, (pag.6)

STUDII ŞI ÎNSEMNĂRI

POPESCU S. Claudia, A existat o participare tracică la invazia Egiptului?, (pag.12)
NISTORESCU Laurenţiu, Un actor discret al războaielor mithridatice: sacerdoţiul dionysiaco-apollinic (I), (pag.17)
ELEN Constantin, Trei regi geţi în Scitia Minor?, (pag.29)
TIMOC Călin, Carmen Timoc, Un obiect roman din fildeş descoperit la Băile Herculane, (pag.34)
MUSCALU Bogdan, Formele de manifestare spirituală a sarmaţilor iazygi, (pag.37)

CONVERGENŢE

NEGRESCU Dan, O aventură a latinei clasice în cea medievală, (pag.62)
HAIDUC Daniel, Funcţionalul în arta romană, (pag.67)

LECTURI CRITICE

GENESCU Antuza, Terminologie latină. Ieri. Azi., (pag.79)
TIMOC Călin, Journal of Ancient History and Archaeology, (pag.81)
CĂLĂRĂŞANU V.d., Semnale, (pag.83)
CONSTANTIN Basarab, Falces Dacorum. Armele încovoiate ale dacilor, (pag.85)


Nr.4A/2016 [click pentru a descărca numărul integral (3MB)]

ARGUMENT

POPESCU S. Claudia, Tema limes-ului dacic în izvoare literare, (pag.7)

STUDII ŞI ÎNSEMNĂRI

NISTORESCU Laurenţiu, Pontul Stâng şi războaiele mithridatice, (pag.12)
NISTORESCU Laurenţiu, Lista regală a Daciei Magna: un model extins (I), (pag.19)
MUSCALU Bogdan, MUSCALU Mihaela, Câteva consideraţii privind aşezările sarmatice din Barbaricum-ul vest-dacic, (pag.34)
FERARU Mihai Remus, Politica religioasă a împăratului Heraclie (610-641): între reconciliere şi constrângere, (pag.43)

CONVERGENŢE

STRECHIE Mădălina, Latina militară şi impactul ei mentalitar (II), (pag.65)
ELEN Constantin, O atestare a Crăciunului la Vergilius?, (pag.74)

LECTURI CRITICE

TOMAS Agnieszka, Elaion. Despre producţia uleiului de măsline în Syro-Palestina romană şi timpuriu bizantină… dar nu numai, (pag.78)
CONSTANTIN Basarab, Cronica Cercetărilor Arheologice din România - 2016, (pag.81)
ELEN Constantin, Ephemeris Napocensis 26, (pag.83)
HAIDUC Daniel, Uitarea Romei, (pag.84)
TIMOC Călin, The Lower Danube Roman Limes, (pag.86)


Nr.4B/2016 [click pentru a descărca numărul integral (5MB)]

ARGUMENT

NISTORESCU Laurenţiu, Urbanismul preroman din Dacia – coordonate conceptuale (I), (pag.6)

STUDII ŞI ÎNSEMNĂRI

FERARU Mihai Remus, Festivaluri civice şi calendare în coloniile milesiene de la Pontul Euxin, (pag.15)
NISTORESCU Laurenţiu, Lista regală a Daciei Magna: un model extins (II), (pag.42)
MUSCALU Bogdan, MUSCALU Mihaela, Noi consideraţii cu privire la vasul rectangular descoperit în situl de la Timişoara - Cioreni, (pag.54)
TIMOC Călin, Sarmaţii din „punga iazygă” şi Tabula Peutingeriana, (pag.59)
TOMA Claudiu, Lapidarium: de la fotografie la modele 3D, (pag.64)

CONVERGENŢE

STRECHIE Mădălina, Hannibal - strateg model, (pag.72)
HAIDUC Daniel, Patriotismul cuceritorului. Consideraţii asupra retoricii patriotice la romani, (pag.79)
HAIDUC Daniel, Marginalii la raportul dintre imaginar şi realitate în opera lui Titus Livius, (pag.89)
NEGRESCU Dan, Un portret patristic în tradiţie andreiană, (pag.95)
NISTORESCU Laurenţiu, Cum i-a furat Napoleon ceasul lui Stalin, (pag.98)

LECTURI CRITICE

CĂLĂRĂŞANU D. Valeriu, Res Historica şi Romanitatea Orientală, (pag.103)
BEJAN Adrian, Gyula Kisléghi Nagy: Jurnal Arheologic, (pag.105)
CONSTANTIN Basarab, Analele Banatului, XXIV/2016, (pag.110)
CONSTANTIN Basarab, Studii de Istorie a Banatului, XXXV-XXXVI, (pag.111)
ELEN Constantin, Quaestiones Romanicae, IV/2016, (pag.113)
GENESCU Antuza, Héloïse şi Abélard dincolo de epistole, (pag.115)
CEIA Valy-Geta, Războiul, arta zeilor şi a eroilor, (pag.118)


Nr.5A/2017 [click pentru a descărca numărul integral (4MB)]

ARGUMENT
NISTORESCU Laurenţiu, Urbanismul preroman din Dacia - coordonate conceptuale (II), (pag.7)

STUDII ŞI ÎNSEMNĂRI
TIMOC Călin, Palmyrenii şi implicaţiile lor în comerţul provinciei Dacia, (pag.18)
MUSCALU Bogdan, MUSCALU Mihaela, Despre creşterea animalelor la sarmaţii iazygi din arealul Dunăre-Tisa-Mureş, (pag.23)
NISTORESCU Laurenţiu, Instituţii protostatale daco-române din epoca migraţiilor (III). Ducatul Gyla, (pag.33)

CONVERGENŢE
STRECHIE Madalina, Simbolul bovin în unele civilizaţii antice, (pag.44)
HAIDUC Daniel, Discurs şi umor la Petronius, (pag.51)
NEGRESCU Dan, Comentariu: Puterea şi cultura. O falsă dilemă, (pag.57)
CONSTANTIN Basarab, Comentariu: Anul patriarhal al traducătorilor, o oportunitate pentru proiectul corpusului literar străromân, (pag.60)

EVOCĂRI
HAIDUC Daniel, Ovidiu şi căderea în imaginar, (pag.64)
POPESCU S. Claudia, Caracalla şi Dacia, o relaţie incomplet elucidată, (pag.71)

LECTURI CRITICE
IONICĂ Lucian, Cetatea Eternă şi barbarii, (pag.80)
CONSTANTIN Basarab, Părinţii şi scriitori bisericeşti, volumul 16, (pag.82)
POPOVICI Romulus, Journal of Ancient History and Archaeology. Classica et Christiana, (pag.83)
ELEN Constantin, Quaestiones Romanicae V/2016, (pag.84)


Nr.5B/2017 [descarcă numărul integral (4MB)]

ARGUMENT
NISTORESCU Laurenţiu, POPOVICI Romulus, Ciuma lui Iustinian şi slavii, o corelaţie nefuncţională, (pag.6)

STUDII ŞI ÎNSEMNĂRI
NISTORESCU Laurenţiu, Regatul Geţiei sub Dromichetes I, o lectură în cheie instituţională, (pag.13)
BORANGIC Cătălin, Dacii după căderea regatului dac, (pag.22)
STRECHIE Mădălina, Cariere de subofiţeri în unele inscripţii romane din Dacia, (pag.41)
MUSCALU Bogdan, MUSCALU Mihaela, Vasele-butoi din mediul sarmatic iazyg, (pag.49)
TIMOC Călin, Octavian Răuţ şi cercetarea castrului roman de la Tibiscum, (pag.58)

CONVERGENŢE
NEGRESCU Dan, Comentariu: O clasică „tragedie culturală”, (pag.63)
CEIA Valy-Geta, Semantismul verbelor de percepţie în limba latină. Studiu de caz: sentio, -ire, sensi, sensum, (pag.66)
PETCU Elena Andreea, Consideraţii asupra relaţiei dintre împăratul Nero şi mama sa, Agrippina cea Tânără, (pag.74)
HAIDUC Daniel, Avatarurile antice ale unui concept: imaginaţia, (pag.83)

EVOCĂRI
CĂLĂRĂŞANU D. Valeriu, DAMIAN Sorin, Împăratul Gallienus, o reevaluare după 18 veacuri, (pag.87)
CĂLĂRĂŞANU D. Valeriu, 13 veacuri de la respingerea celui de-al doilea asediu al Constantinopolului, (pag.91)
ELEN Constantin, Bogdan Petriceicu Hasdeu, pionier al investigării substratului preroman, (pag.93)

LECTURI CRITICE
POPESCU S. Claudia, O necesară monografie bizantinologică, (pag.95)
Romulus Popovici, O antologie de referinţă în exegeza ovidiană, (pag.98)
DAMIAN Daniela, Studia Antiqua et Archaeologica, (pag.100)
Constantin Elen, Romanitatea Orientală, într-o nouă antologie de studii, (pag.101)

DOSAR DUNĂREA ROMANO-BIZANTINĂ
TOMAS Agnieszka, O perspectivă asupra Moesiei Inferior prin prisma fundamentelor sale militare, (pag.105)
POPESCU S. Claudia, Cu privire la durata de funcţionare a podului de la Sucidava, (pag.109)
CONSTANTIN Basarab, Dunărea romanică, în trei repere cronologice, (pag.114)
NISTORESCU Laurenţiu, Harta politică a secolului Zece în bazinul carpato-dunărean, (pag.120)


Nr.6A/2018 [descarcă numărul integral (4MB)]

ARGUMENT
NISTORESCU Laurenţiu, Însemnări complementare privind romanizarea: sinteze şi contrasinteze în context globalist, (pag.7)

STUDII ŞI ÎNSEMNĂRI
BORANGIC Cătălin, ANGHEL Dan, Un pumnal akinakes şi patru vârfuri de săgeţi descoperite accidental la marginea oraşului Alba Iulia, (pag.17)
NISTORESCU Laurenţiu, Raporturile geţilor cu „Imperiul Macedonean”, (pag.24)
CĂLĂRĂŞANU D. Valeriu, Geţii şi un război din Pont de acum 2200 de ani. O ipoteză de lucru, (pag.31)
MUSCALU Bogdan, MUSCALU Mihaela, Vasele rectangulare descoperite în mediul sarmatic iazyg, (pag.35)
PETCU Elena Andreea, Reflecţii asupra tratatului De Clementia, (pag.43)
NEGRESCU Dan, Cuvântul devenit aur. Petrus Chrysologus despre Psalmul I, (pag.51)
HAIDUC Daniel, Limitele spaţiale ale imaginarului roman. Lucretius şi Manilius, (pag.55)

EVOCĂRI
POPESCU S. Claudia, 18 secole de la urcarea pe tronul Romei a împăratului Elagabalus, (pag.66)

LECTURI CRITICE
POPOVICI Romulus, Complexitate tematică şi inovaţie metodologică în studierea romanităţii, (pag.72)
ELEN Constantin, Un salutar exerciţiu de arheosociologie, (pag.74)
HAIDUC Daniel, Epigrafia latină, o nouă abordare, (pag.76)

DOSAR ACL
FERARU Mihai Remus, Teme literare în inscripţiile greceşti versificate de la Pontul Stâng, (pag.78)


Nr.6B/2018 [descarcă numărul integral (4MB)]

ARGUMENT
NISTORESCU Laurenţiu, Reevaluându-l pe Iordanes: Cazul Sesostris, (pag.6)

STUDII ŞI ÎNSEMNĂRI
NISTORESCU Laurenţiu, Regatul getic în interregnul de dinaintea lui Dromichaites, (pag.17)
MUSCALU Bogdan, MUSCALU Mihaela, Două aşezări postromane şi o posibilă necropolă identificate pe raza localităţii Hodoni (com.Satchinez, jud.Timiş), (pag.24)

CONVERGENŢE
NEGRESCU Dan, Laus et ordinatio Romana, (pag.40)
CEIA Valy, Dintr-un epistolar antic: Cicero & Tiro, (pag.45)
HAIDUC Daniel, Imaginarul colectiv roman: cursus oriendi, (pag.52)
PETCU Elena Andreea, Lucius Annaeus Seneca faţă în faţă cu Aurelius Augustus – perspective asupra vieţii şi operelor autorilor, (pag.69)

EVOCĂRI
ELEN Constantin, 1500 de ani de la sosirea la Roma a călugărilor microsciţi, (pag.77)

LECTURI CRITICE
TOMAS Agnieszka, Noi radiografii arheologice asupra spaţiului nord pontic, (pag.82)


Nr.7A/2019 [descarcă numărul integral (4MB)]

ARGUMENT
NISTORESCU Laurenţiu, POPOVICI Romulus, Identitatea ulichilor şi câteva marginalii metodologice (I), (pag.7)

STUDII ŞI ÎNSEMNĂRI
MUSCALU Bogdan, MUSCALU Mihaela, Pandantive – Cypraea din mediul sarmatic vest-dacic, (pag.14)
POPESCU S. Claudia, O consecinţă juridică a retragerii aureliene: statutul limiganţilor, (pag.27)
TIMOC Carmen, De la zeii păgâni la creştinism. Interferenţe spirituale, (pag.30)

CONVERGENŢE
NEGRESCU Dan, Similitudini vaticinare, (pag.33)
HAIDUC Daniel, Pompeius Magnus, o excepţie de la damnatio memoriae?, (pag.38)
FERARU Mihai Remus, Sărbători consacrate lui Poseidon în coloniile milesiene de la Pontul Euxin, (pag.43)

EVOCĂRI
ELEN Constantin, O rocadă balcanică de acum 1400 de ani, (pag.55)

LECTURI CRITICE
CĂLĂRĂŞANU V. D., Quaestonies Romanicae VII/1-2/2019, (pag.61)
DAMIAN Sorin, Tyragetia XII (XVII)/2018, Arheologie-Istorie antică, (pag.62)
ELEN Constantin, Tradiţia discursivă greco-latină, (pag.64)
PETCU Andreea, Traduceri studenţeşti, începuturile salutare ale unei colecţii, (pag.66)
DAMIAN Sorin, Sub semnul Caesarului/Caesarilor, (pag.68)

DOSAR ACL – Demografie istorică
NISTORESCU Laurenţiu, Populaţia Daciei în momentul cuceririi romane. Consideraţii derivate din „recensământul Lydus”, (pag.70)
CĂLĂRĂŞANU V. D., Consideraţii cu privire la amplitudinea locuirii în municipiul daco-roman Tibiscum şi în territorium-ul acestuia, (pag.82)


BIBLIOTECA LUCUS


RECONSTRUCTE ISTORICE

Dacia Magna (până în sec. I d.Hr.)
NISTORESCU Laurenţiu, Regalitatea arhaică. Momentul Zalmoxis
NISTORESCU Laurenţiu, Un precedent al arhe-ului burebistan: cooperarea militară daco-getică din epoca lui Rubobostes şi Oroles (I)
FERARU Mihai Remus, Sărbători dionysiace în cetăţile greceşti din Pontul Stâng
NISTORESCU Laurenţiu, Problema celui de-al doilea Dromichiaetes
NISTORESCU Laurenţiu, Sistemele de fortificaţii din spaţiul geto-dacic (secolul II î.Hr.) - funcţii şi corelaţii
NISTORESCU Laurenţiu, Contribuţii la problematica listei regale a daciei. Cotiso
NISTORESCU Laurenţiu, Instituţia regală în epoca getocratică
NISTORESCU Laurenţiu, Mutaţii sociale şi instituţionale în epoca lui Burebista
NISTORESCU Laurenţiu, Regalitatea arhaică. Momentul Zalmoxis
NISTORESCU Laurenţiu, Regalitatea getică arhaică şi condominium-ul trac
NISTORESCU Laurenţiu, O propunere de identificare a lui Rex Histrianorum

Dacia Augusti (sec. II-IV d.Hr.)
TIMOC Călin, Noi fortificaţii romane pe drumul imperial Lederata - Berzobis
FERARU Mihai Remus, Statutul familiei în legislaţia împăratului Constantin cel Mare
NISTORESCU Laurenţiu, Raporturile dintre populaţiile de frontieră şi instituţiile Imperiului Roman. Cazul limiganţilor
TIMOC Călin, Despre castrul şi vicus-ul militar de la Sânpaul (jud.Harghita)
BUNOIU Victor, Consideraţii privind vânătoarea în lumea romană. Cu privire specială la provincia Dacia
BĂEŞTEAN Gica, Colonia Dacica Sarmizegetusa – schiţă monografică

TardenoDacica (sec. V-IX d.Hr.)

DacoRomania (sec. VII-XIII d.Hr.)
TIMOC Călin, Contextul istoric al epocii Sfântului Gerard şi luptele pentru putere în cadrul Regatului medieval maghiar
FERARU Mihai Remus, Vlahii din Peninsula Balcanică în lumina izvoarelor literare bizantine

Istorie civilizaţională

ŞTIINŢE AUXILIARE

Arheologie
BORANGIC Cătălin, Tarabostele de la Cetăţeni
TIMOC Călin, PINCA Răzvan, Fragmente de bronz dintr-un umbo de la Tibiscum
BORANGIC Cătălin, Războinici nord-dunăreni în armuri de zale (sec. II î.Hr. - sec. II d.Hr.) (I)
BORANGIC Cătălin, Falx Dacica. II. Tentativă de reconstituire
BORANGIC Cătălin, Falx Dacica. I. Propunere pentru o tipologie a armelor curbe dacice

Antropologie şi sociodemografie
NISTORESCU Laurenţiu, Calul, vector de structurare instituţională în antichitatea getică
NISTORESCU Laurenţiu, Clanuri şi familii în lumea geto-dacică

Lingvistică, religie şi cultură
NISTORESCU Laurenţiu, Contribuţii la reevaluarea etimologiei toponimului Caracal
NEGRESCU Dan, Pius Translator et Optimus
VELCESCU Leonard, Reprezentări statuare ale regelui Decebal
TIMOC Călin, Existau bariere cultural lingvistice sau graniţe religioase în Dacia Romană?
DĂNILĂ Simion, Stână: un cuvânt născut pe teritoriul Dacoromâniei
NISTORESCU Laurenţiu, Originea cuvântului românesc oraş. Radicalul χώρα/chora (II)
NISTORESCU Laurenţiu, Originea cuvântului românesc oraş. Critica unei ipoteze (I)
NISTORESCU Laurenţiu, Criterii extrafilologice în analiza etimologică. Cazul Dierna
NEGRESCU Dan, Părinţii noştri. Breviarium
NEGRESCU Dan, De consolatione translationis

Filosofia istoriei, concepte şi metodologie
CEIA Valy-Geta, Existenţă şi reprezentare la Tacit. Configurări
NISTORESCU Laurenţiu, Starea a treia în societatea geto-dacică
NISTORESCU Laurenţiu, Istoriografia Dacie preromane. Etape şi orientări
NISTORESCU Laurenţiu, Statul în istorie. Un concept juridic universal şi aplicabilitatea sa pentru Dacia preburebistană

Istorie civilizaţională

Cartografie istorică

LECTOGRAF

Cronici şi recenzii
BERZOVAN Alexandru, Gelu Florea – Dava et Opiddum. Débuts de la genèse urbaine en Europe au deuxième âge du Fer
BORANGIC Cătălin, Florin Curta – Apariţia Slavilor
BORANGIC Cătălin, Radu Ardevan, Livio Zerbini – La Dacia romana
NISTORESCU Laurenţiu, Aurel Rustoiu, - Războinici şi societate în aria celtică transilvăneană – Studii pe marginea mormântului cu coif de la Ciumeşti
NISTORESCU Laurenţiu, Silviu Sanie – Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec. II î.e.n. - III e.n.)
NISTORESCU Laurenţiu, O istorie civilizaţională a Romanităţii Orientale

Interviuri
Misterele în jurul daco-geţilor sunt departe de a înceta să ne uimească
„Fără imaginaţie şi creativitate, istoriografia moare”

Opinii
MARCU Marius, Fenomenul dacoman v. 2.0 - unele cauze şi posibile soluţii

Fototeca Lucus

Vitrina editorială Lucus
Questiones Romanicae
Dacii în sculptura romană