Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

PEUCE


Peuce este o publicaţie anuală, cu un ritm de apariţie constant. Primul număr al revistei a fost editat în anul 1971 de Muzeul Delta Dunării Tulcea, devenit ulterior (1993) Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. Începând din anul 2003 se editează seria noua, dedicată exclusiv studiilor de arheologie, istorie şi numismatică.
ICEM Tulcea doreşte să promoveze prin revista Peuce cercetările realizate în zona de nord a Dobrogei dar şi cele mai importante contribuţii în planul arheologiei româneşti şi europene. Autorii care au publicat în Peuce sunt experţi şi specialişti recunoscuţi atât în ţară, cât şi în străinătate prin contribuţiile majore în domeniile Arheologiei şi Istoriei. În paginile revistei se regăsesc studii ale unor membri marcanţi ai Academiei Române, ai institutelor de cercetare ori universităţilor din România şi străinătate.
Se poate spune că revista Peuce ocupă un prestigios loc în comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională, prin profesionalismul autorilor şi valoarea articolelor şi studiilor publicate, fiind un reper în cercetarea ştiinţifică a spaţiului sud-est european.

Website: revistapeuce.icemtl.roS.V., I, 1971

COTEŢ Petre V., Delta Dunării – geneză şi evoluţie, (pag.17-48)
AIRINEI Ştefan, PRICĂJAN Artemiu, Contribuţii geofizice la cunoaşterea evoluţiei geologice şi morfogeneza Deltei Dunării, (pag.49-62)
DUMITRESCU Elena, Particularităţi ale regimului precipitaţiilor atmosferice din Delta Dunării, (pag.63-72)
GÂŞTESCU Petre, Caracteristici morfogenetice şi hidrologice ale lacurilor din Delta Dunării, (pag.73-82)
POPOVICI Ioan, Potenţialul geografic al Deltei Dunării şi profilul ei demografic şi economic, (pag.83-92)
BĂLUŢĂ Stelian, Contribuţii la studiul populaţiei şi aşezărilor omeneşti din orizontul complexului Razelm, (pag.93-104)
BRĂTĂŞANU Elisabeta, GOHN E., ISVOREANU I., Măsuri de radioactivitate în prospectarea zăcămintelor de titan şi alte elemente rare din zona teritorială şi acvatorială a Deltei Dunării, (pag.105-112)
BACALU V., PREDICA L., MARTINOF Gh., Rezultatul cercetărilor geologice pentru substanţe minerale utile solide în Delta Dunării şi zonele înconjurătoare, (pag.113-122)
STOICA Alex., POPESCU D-tru, Neuniformităţi hidrologice în M.U.S. I Sontea, (pag.123-136)
GODEANU-NEAGU Mărioara, Posibilităţi de regenerare a stufului în condiţiile de amenajare a Deltei Dunării, (pag.137-150)
STOICA Alex., Transportul şi depunerea aluviunilor în unităţile stuficole-piscicole amenajate din Delta Dunării, (pag.151-162)
TUDOR G., ANTON Elena, DIACONESCU Gh., Observaţii asupra unui caz de intoxicaţie în masă cu Conium maculatum (cucută) la ovine, (pag.163-170)
TUDOR G., Observaţii asupra intoxicatei cu ghinda la ovine, (pag.171-174)
TUDOR G., ANTON Elena, LUPA M., Observaţii epizootologice şi de laborator asupra intoxicaţiei cu Xanthium italicum la animale şi păsări în Delta Dunării şi zonele limitrofe, (pag.175-184)
LEANDRU Vadim, Pădurile din Delta Dunării, (pag.185-202)
PÎSLĂRAŞU Ion, COSTA-FORU Gh., BĂBEANU Al., Aspecte privind alimentarea cu apă si canalizarea punctelor turistice din Delta Dunării, (pag.203-218)
LEONTE Vasile, Situaţia hidrobiologică a complexului Razelm-Sinoe în perioada 1964-1968, (pag.219-222)
GAVRILĂ Lucian, GAVRILĂ Cecilia, Studiul fitoplanctonului dunărean, (pag.223-236)
GAVRILĂ Lucian, Cercetări privind biologia algelor din complexul Crapina-Jijila, (pag.237-260)
IONESCU-TECULESCU Venera, NEAGU-GODEANU Mărioara, Influenţa chimismului apei şi solului asupra dezvoltării unor Characee din Delta Dunării, (pag.261-268)
OLTEAN Mircea, Observaţii asupra producţiei primare a perifitonului din ghiolurile Isacova şi Roşu (Delta Dunării), (pag.269-276)
STAMATE C., Date preliminare asupra productivităţii zoocenozetor de pe macrofitele submerse din Delta Dunării şi avandeltă, (pag.277-288)
ZINEVICI Victor, Variaţii calitative şi cantitative ale zooplanctonului în zone de stufărie din Delta Dunării, (pag.289-298)
TEODORESCU LEONTE Rodica, Modificarea biocenozelor acvatice ca urmare a populării cu peşti fitofagi în amenajările piscicole din Delta Dunării, (pag.299-304)
MUNTEANU Ion, ANGELESCU Nicolae, Primele rezultate obţinute în creşterea crapului de cultura în policultură, (pag.305-310)
CAZACU C., ANGELESCU N., Date morfometrice comparative privind dezvoltarea crapului de cultură de două veri din Delta Dunării, (pag.311-324)
MUNTEANU Ion, Valorificarea superioară a resurselor de hrană naturală prin dirijarea amestecului de specii de peşti. Rezultate obţinute în unitatea Rusca - Delta Dunării, (pag.325-330)
STOINA Tiberiu, Influenţa alimentării cu apă de Dunăre asupra unităţilor amenajate piscicol din Delta Dunării, (pag.331-354)
DIMITRIE Radu, Biotopii Deltei Dunării, (pag.355-364)
FUHN E., Aranee din Delta Dunării şi Razelm, (pag.365-368)
KIS Bela, Consideraţiuni ecologice şi zoogeografice asupra faunei de ortoptere din Delta Dunării, (pag.369-372)
FUHN E., Amfibii şi reptile din Delta Dunării, (pag.373-378)
POPESCU Maria, Animale rare din colecţia muzeului Deltei Dunării Tulcea, (pag.379-382)
POPESCU Maria, Cîteva date privind creşterea în captivitate a broaştelor Rana ridibunda Pall şi Rana esculenta L., (pag.383-388)
CĂTUNEANU I., TĂLPEANU M., THEISS Felicia, Evoluţia cercetărilor avifaunistice în Dobrogea, (pag.389-414)
PASCOVSCHI S., DRAGAMIR N., INAŞCU M., Semnalarea apariţiei unui hibrid de raţă mare şi raţă suliţar, (pag.415-418)
POPESCU Cornel, MANOLACHE Lucian, Contribuţii la cunoaşterea modificărilor structurii faunei (Aves-Mamalia) în zonele îndiguite (cu privire specială asupra Insulei Mari a Brăilei), (pag.419-428)
ALMĂŞAN N., SCARLATESCU C., MANOLACHE L., DRAGOMIR N., INAŞCU M., Contribuţii la cunoaşterea cuibăritului unor specii de păsări din Delta Dunării, (pag.429-442)
MANOLACHE Lucian, Contribuţii la cunoaşterea hranei gîştei de vară (Anser anser L.) în cartierele de iernare, (pag.443-446)
DRAGOMIR N. I., INAŞCU M., Aspecte privind frecvenţa unor specii de păsări acvatice de interes vînătoresc şi faunistic din Delta Dunării şi Balta Brăilei, (pag.447-454)
CIOCHIA Victor, Contribuţii la cunoaşterea efectelor poluării cu petrol a Mării Negre şi reflectarea acestora asupra pasărilor ce iernează pe litoralul romanesc, (pag.457-466)
BOTOND Kiss J., POPOV Constantin, Contribuţii la cunoaşterea hranei şi a dezvoltării postembrionare a pescăruşului verde (Alcedo atthis), (pag.467-474)
BOTOND Kiss J., Furtunarul – Puffinus puffinus yelkouan (Acerbi) pe teritoriul României, (pag.475-478)
BOTOND Kiss J., Date preliminare asupra ornitofaunei insulei Sahalin şi rolul ei în migraţie, (pag.479-494)
GEORGESCU Laurenţiu, TUDOR George, Hemosporidiile şi hemosporidiozele animalelor domestice din Delta Dunării, (pag.495-498)
GEORGESCU L., Capusele ixodide din Delta Dunării, (pag.499-502)
PUŞCARIU Val., Conservarea naturii în Delta Dunării şi Complexul Razelm, (pag.503-522)


S.V., II, 1971

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins
DUMITRESCU Vladimir, Cîteva observaţii în legătura cu vechimea culturii Hamangia, (pag.3-9)
COMŞA Eugen, Neoliticul judeţului Tulcea, (pag.11-18)
MORINTZ Sebastian, Probleme ale Hallstatt-ului timpuriu din zona istro-pontică în lumina cercetărilor de la Babadag, (pag.19-25)
ALEXANDRESCU Petre, Observaţii asupra organizării spaţiale în necropola Histriei, (pag.27-36)
DORUŢIU-BOILĂ Emilia, Observaţii aerofotografice în teritoriul rural al Histriei, (pag.37-46)
SIMION Gavrilă, Descoperiri arheologice pe grindurile din Delta Dunării, (pag.47-61)
SIMION Gavrilă, Cultura traco-getică în lumina izvoarelor arheologice descoperite în necropola de la Enisala, (pag.63-129)
BUJOR Exspectatus, Cu privire la începutul celei de a doua epoci a fierului în lumina cercetărilor de la Murighiol-Tulcea, (pag.131-134)
BICHIR Gheorghe, Sarmaţii şi pătrunderea lor la Dunărea de Jos, (pag.135-146)
ŞTEFAN Gheorghe, Daci şi romani la gurile Dunării, (pag.147-153)
SUCEVEANU Alexandru, Din nou despre C.I.L. III 14.447, (pag.155-166)
PREDA Constantin, SIMION Gavrilă, Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Isaccea (jud.Tulcea) şi atacul gotic din vremea lui Gallienus, (pag.167-178)
COJA Maria, Cercetări pe malul lacului Razelm, epoca romana şi romano-bizantină, (pag.179-190)
DIACONU Petre, Despre localizarea Onglos-ului, (pag.191-204)
BARNEA Ion, Dobrogea în secolele VIII-X, (pag.205-219)
SIMION Gavrilă, Necropola feudal-timpurie de la Nalbant, (pag.221-248)
CIOBANU Radu, Puncte de vedere asupra formaţiunilor politice din Dobrogea în sec.XI, (pag.249-255)
GIURESCU C.C., Localizarea Vicinei şi importanţa acestui oraş pentru spaţiul carpato-dunărean, (pag.257-260)
ILIESCU Octavian, Emisiuni monetare ale oraşelor medievale de la Dunărea de Jos, (pag.261-266)
ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU M.M., Pescuitul în Delta Dunării în vremea stăpânirii otomane (sfîrşitul sec.XV - începutul sec. al XVIII-lea), (pag.267-282)
ŞERBAN C., ŞERBAN Victoria, Rolul economic şi politico-militar al oraşelor din Dobrogea de nord în sec.XVI-XVIII, (pag.283-291)
GAVRILĂ Simion, Observaţii asupra unor probleme numismatice şi economice la Dunărea de Jos în lumina unor tezaure monetare de la sfîrşitul sec al XVIII-lea şi începutul sec.XIX (p.293-333)
BOTESCU Dan, Aspecte privind politica României la Dunărea maritimă, (pag.335-355)
ARDELEANU Ion, Din activitatea organizaţiei regionale P.C.R. Dobrogea (1934-1944), (pag.357-362)
IONID Gheorghe I., Acţiuni patriotice desfăşurate în Delta Dunării în anii 1941-1944, împotriva dictaturii militare fasciste şi a războiului hitlerist, (pag.363-368)
GHELASE Ion I., Vechimea autohtonilor şi a transhumanţei mocanilor bîrsani în Cîmpia Română şi Dobrogea, (pag.369-385)
RUSALI Nicolae, Preocupări de folclor în presa tulceana în perioada 1878-1940, (pag.387-397)
PROTOPOPESCU George, Unele tendinţe muzeistice în muzeele contemporane de istorie, (pag.399-403)
SIMION Gavrilă, Un nou punct de vedere în muzeologie, (pag.405-409)


S.V., IV, 1973-1975

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins
COMŞA Eugen, Silexul de tip balcanic, (pag.5-19)
OLTEANU T., Exploatări miniere în Dobrogea preromana în lumina cercetărilor recente, (pag.21-27)
BAUMANN V.H., Consideraţii asupra importului de amfore greceşti în rândul Dobrogei, (pag.29-59)
BAUMANN V.H., Consideraţii istorice în lumina săpăturilor arheologice de la Horia (judeţul Tulcea) 1971, (pag.61-88)
ŞTEFAN Alexandra, Inscripţie funerară descoperită la Nalbant (judeţul Tulcea), (pag.89-95)
CHIRIAC C., BOUNEGRU Octavian, Noi descoperiri arheologice şi numismatice la Troesmis, (pag.97-108)
BAUMANN V.H., Observaţii arheologice asupra poziţiei şi cronologiei aşezărilor romane din zona de nord a Niculiţelului, (pag.109-123)
OPAIŢ Andrei, Două reliefuri ale Cavalerului trac din nordul Dobrogei, (pag.125-131)
POENARU BORDEA Gh., BAUMANN V.H., Monede romane şi bizantine provenite din nordul Dobrogei, (pag.133-173)
POPEEA Alexandru, Monede bizantine din nordul Dobrogei, (pag.175-197)
DIACONU Petre, Date noi privind „Valul mare de pămînt” din Dobrogea, (pag.199-212)
BAUMANN V.H., Noi mărturii istorice dintr-un sondaj arheologic, (pag.213-231)
ALEXANDRESCU DERSCA BULGARU M.M., Formarea „Despotatului lui Dobrotici”, (pag.233-247)
MATEESCU Tudor, Ciflicurile din Dobrogea în sec. al XVIII-lea şi al XIX-lea, (pag.249-272)
DUMITRAŞCU Gh., Un document privitor la „Situaţiunea judeţului Tulcea” în anul 1879, (pag.273-288)
DUMITRAŞCU Gh., Opt scrisori către Panait Cerna, (pag.289-294)
STAN Gligor, Exploatarea pescuitului şi consecinţele acesteia asupra muncii şi vieţii pescarilor din judeţul Tulcea în perioada 1919-1944, (pag.295-303)
IONIŢĂ Gh.I., Retrospective revoluţionare tulcene (secvenţe din cronica unor memorabile lupte trecute), (pag.305-316)
BARNEA Alexandru, XIX CORSO di CULTURA sull`Arte Ravennate e Bizantino, Ravenna, 16-19 aprilie 1972, 366 pag. cu ilustraţii, (pag.317-319)
DIACONU Petre, Byzantina, (pag.321-324)


S.V., V, 1978

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins
ARINEI Ştefan, Măsurători micromagnetice pe teritoriul Deltei Dunării, (pag.7-22)
prof.dr. STIOPOL Victoria, lector dr. JUDE Lidia, lector DRĂGHICI Iosif, Magmatitele acide din Dobrogea de Nord şi relaţiile acestora cu mineralizaţiile, (pag.23-32)
geolog MARTINOF Gh., Evoluţia cunoştinţelor asupra geologiei depozitelor triasice din Dobrogea de Nord, (pag.33-44)
ARINEI Ştefan, L`appartenance de quatre dislocations crustales dobrogéennes à un probable systéme de failles de transformation d`age prejurassique, (pag.45-47)
dr.doc. ILIE Mircea, Silurianul fosilifer din Dobrogea, (pag.49-57)
prof.dr.doc. COTEŢ P., Depozitele cuaternare din Dobrogea (cu privire specială asupra argilelor roşii), (pag.59-67)
geolog BACALU V., Bogăţiile minerale ale Dobrogei de Nord descoperite în 30 de ani de la eliberarea patriei (1944-1974), (pag.69-97)
geolog VLADIMIROV Olimpiu, Valorificarea economică a zăcămintelor de cuarţite din regiunea Cerna, Judeţul Tulcea, (pag.99-110)
geolog BACALU V., Zăcămîntul de fier de la Iulia - Dobrogea de Nord. Consideraţiuni privind importanţa sa economică, (pag.111-126)
geolog BACALU V., Mineralizaţiile de PB-ZN-CU din dealul Cortelu-Somova. Importanţa şi poziţia acestora în cadrul geologic al regiunii, (pag.127-136)
dr. LEHRER Andy Z., Contribuţii la biogeografia Dobrogei, codificarea biogeografică a localităţilor din Judeţele Tulcea şi Constanţa, în tetradele reţelei universal transverse Mercator., (pag.137-151)
GĂŞTESCU P., BREIER Ariadna, Complexul Lacustru Gorgova - Delta Dunării. Probleme de morfogeneză, evoluţie şi regim hidric, (pag.153-174)
NEAMU Gh., MIHAI El., TEODOREANU El., Topoclimatul principalelor biotopuri din Delta Dunării, (pag.175-187)
prof.univ.dr. POPOVICI Ioan, Geografia populaţiei şi aşezărilor din zona Deltei Dunării, (pag.189-206)
dr. IONESCU Al., Membru al academiei de ştiinţe din Illinois, USA, Populaţia şi Mediul, (pag.207-214)
CIOCAN Nicolae, CIOCAN Virginia, Aspecte ale poluării Dunării în zona deltei, (pag.215-222)
dr.ing. DRAGOMIR N.I., chimist CIOCAN N., ing. DODON E., Efectele poluării asupra ecosistemului deltaic în contextul industrializării şi valorificării resurselor naturale. Interacţiunea cu problemele populaţiei şi alte echilibrului ecologic. Masurile ce se impun, (pag.223-244)
dr.ing. DRAGOMIR N.I., ing. INAŞCU M., Penuria de celuloză şi rezultatele obţinute prin cercetările ştiinţifice efectuate în condiţiile deltei pentru găsirea de noi resurse pentru industria papetară, (pag.245-254)


S.V., VI - ISTORIE, 1977

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins
COMŞA Eugen, Consideraţii cu privire la uneltele de piatră şlefuită din aria de răspîndire a culturii Hamangia, (pag.5-12)
MARINESCU-BÎLCU Silvia, Cîteva observaţii asupra sculpturii în lut a culturii Hamangia şi influenţa ei asupra plasticii culturii Precucuteni, (pag.13-17)
LĂZURCĂ Elena, Un vas zoomorf gumelniţean descoperit la Luncaviţa, (pag.19-22)
MORINTZ Sebastian, Cîteva consideraţii cu privire la complexul cultural Sabatinovka-Coslogeni-Noua, (pag.23-29)
SIMION Gavrilă, Cetatea geto-dacă de la Beştepe (com.Mahmudia, jud.Tulcea) (p.31-47)
SIMION Gavrilă, Necropolele getice de la Enisala şi Teliţa, (pag.49-72)
IRIMIA Mihai, Un tip de brăţări din a doua epocă a fierului la Dunărea de Jos, (pag.73-77)
BABEŞ Mircea, Peuce-Peucini, (pag.79-85)
BULGARU V., Începuturile navigaţiei comerciale antice la gurile Dunării, (pag.87-101)
BARNEA Ion, Noi descoperiri la Noviodunum, (pag.103-121)
SIMION Gavrilă, Descoperiri noi pe teritoriul Noviodunensis, (pag.123-148)
SUCEVEANU Alexandru, Evoluţia raporturilor dintre aşezările militare şi civile la Dunărea de Jos, (pag.149-154)
BAUMANN V.H., Proprietari funciari în Dobrogea romană, (pag.155-161)
COJA Maria, Cuptoare antice descoperite în raza cetăţii de pe Capul Dolojman, (pag.163-179)
OPAIŢ Andrei, O nouă inscripţie de la Troesmis, (pag.181-185)
OPAIŢ Andrei, O plăcuţă votivă a Cavalerului Trac de la Casimcea, (pag.187-190)
COVACEF Zizi, Thanatos – simbol al nemuririi, în arta funerară din Scythia Minor, (pag.191-197)
PROTOPOPESCU Vlad, Călugări sciţi sau călugări bessi?, (pag.199-202)
ZAHARIA Eugenia, Rolul Dobrogei în istoria poporului român şi a statului medieval românesc, (pag.203-205)
POPEEA Al., BAUMANN V.H., Monede bizantine anonime şi skifate în colecţia muzeului din Tulcea, (pag.207-226)
NICOLESCU Corina, Dobrogea – punte de legătură între Bizanţ, Orientul Apropiat şi cultura veche românească, (pag.227-231)
CIOBANU Radu Ştefan, Evoluţia, rolul şi însemnătatea mitropoliei din Vicina, (pag.233-242)
ILIESCU Octavian, Chilia în veacul al XIV-lea, (pag.243-246)
ALEXANDRESCU DERSCA-BULGARU M.M., Date asupra cetăţii şi oraşului Chilia sub stăpânirea otomană (sec.XV-XVII), (pag.247-257)
ALEXANDRESCU DERSCA-BULGARU M.M., Aspecte ale vieţii economice din porturile şi schelele Dobrogei în sec.XV-XVII, (pag.259-269)
ŞERBAN Constantin, ŞERBAN Victoria, Tipologia oraşelor din Dobrogea în timpul stăpânirii otomane (sec.XV-XIX), (pag.271-277)
GRIGORUŢĂ Maria, Contribuţii cartografice şi iconografice privind Dunărea de Jos, (pag.279-285)
MATEESCU T., Creşterea cailor în Dobrogea în timpul stăpânirii otomane, (pag.287-297)
CĂZĂNIŞTEANU Constantin, Organizarea militară a Dobrogei la sfîrşitul veacului al XIX-lea, (pag.299-302)
STAN Gligor, Particularităţi ale aplicării reformei agrare din anul 1921 în judeţul Tulcea, (pag.303-306)
BOTESCU Dan, Problema Dunării în cadrul relaţiilor romano-germane în anii celui de al doilea război mondial, (pag.307-313)
NICOLAE Constantin, Acţiunile insurecţionale din regiunea dobrogeană a ţării, (pag.315-319)
VLADIMIROV Olimpiu, Ecoul istoricului act al naţionalizării în presa tulceană, (pag.321-323)


S.V., VI - ETNOGRAFIE, 1977

STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOGRAFIE ŞI MUZEOLOGIE SUSŢINUTE LA CEL DE-AL IL-LEA COLOCVIU, TULCEA, 2-5 IUNIE 1974
PANAIT Panait I., Consideraţii privind evoluţia conceptului de muzeu în România, (pag.327-331)
PARADAIS Claudiu, Funcţia cercetării în raport cu celelalte funcţii de bază ale muzeelor de artă în general, (pag.333-338)
SOCOL Maria, Probleme ale organizării expoziţiilor temporare şi rolul lor, (pag.339-346)
PÂRÂU Steluţa, TOPOLEANU Vasilica, Puncte de vedere privind conservarea „in situ”, (pag.347-354)
REZEANU Paul, Istoricul a două monumente din Tulcea: al Independenţei şi al primului monument al lui Mircea cel Bătrân, (pag.355-358)
ŞTEFĂNESCU Aristide, Dimitrie C. Butculescu — un precursor al arheologiei dobrogene, (pag.359-368)

ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR
AMBRUS MOCANU Gabriela, Arhitectura locuinţei dobrogene în colecţia Muzeului Satului, (pag.369-372)
DRĂGOESCU I.I., Decorativismul arhitectural în judeţul Tulcea, (pag.373-380)
COPESIUS Roswith, Ţărănesc şi orăşenesc în interiorul locuinţei rurale din Dobrogea, (pag.381-384)
LAZĂR Gheorghe, MARCU Natalia, Agricultura şi viticultura oglindite în unităţile dobrogene, (pag.385)
ŞOFRONIE Mihai, Bacul cu zbat de la Capidava, jud.Constanţa, în Muzeul Tehnicii populare din Dumbrava Sibiului, (pag.397-400)
RUŞDEA Redwiga, Morile de vînt din Dobrogea, (pag.401-432)
DRĂGOESCU I.I., Pleontologia fîntînii cu burduf, (pag.433-436)
CONSTANTIN Maria, Repere în cercetarea costumului popular românesc în Dobrogea, (pag.437-442)
ARMĂŞESCU Ioana, NEGOIŢĂ Ana, Rolul decorativ al ţesăturilor din interiorul Dobrogei, (pag.443-446)
TOPOLEANU Vasilica, PÂRĂU Steluţa, Elemente decorative ale textilelor pentru ornamentarea interiorului din zona Agighiol-Enisala-Zebil, (pag.447-454)
PÂRĂU Steluţa, Ornamentica şi cromatica scoarţelor din zona Agighiol. Consideraţii privind structura ornamenticii şi semantica motivelor, (pag.455-465)
RĂDULESCU Titina, Cromatica dobrogeana în colecţia Muzeului Satului, (pag.467-472)
MIHALCEA Gh.C., Tipuri de structuri compoziţionale în colindele nord-dobrogene, (pag.473-484)
SULIŢEANU Ghizela, Metodologia culegerii folclorului muzical. Aspecte metodologice privind folclorul muzical din judeţul Tulcea, (pag.485-491)
PÂRĂU Steluţa, Observaţii cu privire la trei basme aromâne, (pag.493-496)
BAUBEC A., Preocupările de turcologie ale lui Teodor T. Burada, (pag.497-500)
MAMUT Enver, Alexandru P. Arbore, cercetător al istoriei şi etnografiei diferitelor grupuri etnice din Dobrogea, (pag.501-504)
RUSALI Nicolae, Două contribuţii la viaţa şi opera lui Iuliu Cezar Săvescu, (pag.505-508)


S.V., VII - ETNOGRAFIE, 1979

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins
Introducere
Cuvînt de deschidere: GHEORGHE Ion, Secretar al Comitetului judeţean Tulcea al P.C.R., (pag.13)
Cuvînt introductiv: CÂNDEA Virgil, Preşedinte al Asociaţiei „România”, membru al Comisiei centrale a patrimoniului cultural naţional, (pag.17)
Cuvînt de salut: SIMION Gavrilă, Directorul muzeului Deltei Dunării Tulcea, (pag.19)
OPRIŞ Ioan, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste: Unele constatări şi propuneri cu referire la evidenţa centralizată a patrimoniului cultural naţional, (pag.20-26)
PALEOLOG Andrei, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste: Etape în realizarea evidenţei centralizate a patrimoniului cultural naţional, (pag.27-34)
FLORESCU Radu, Consiliul culturii şi educaţiei socialiste (C.S.P.C.): Analiza de sistem şi evidenţa patrimoniului cultural, (pag.35-39)
BADEA Nicolae, Institutul Central pentru Conducere şi Informatică: Elemente pentru proiectarea unui sistem informatic al patrimoniului cultural naţional, (pag.40-44)
BAGDASAR Radu, Muzeul Literaturii Române: Holograma – o soluţie pentru înmagazinarea informaţiilor vizuale privind bunurile din patrimoniul cultural naţional, (pag.45-50)
PÎRVULESCU Maria, Direcţia generală a Arhivelor statului: Prelucrarea automată a informaţiilor din documentele de arhivă şi regăsirea lor tematică, (pag.51-54)
KLAUS Maria, Direcţia generală a Arhivelor statului: Prelucrarea automată a evidenţei fondurilor şi colecţiilor arhivistice, (pag.55-59)
MUCENIC Cezara, Institutul de Arte Plastice „N.Grigorescu”: Metoda indexării coordonate în legătura cu relaţiile ce se pot stabili între o biblioteca de artă şi evidenţa centralizată a patrimoniului cultural naţional, (pag.60-64)
ENACHE Emilia, Oficiul pentru patrimoniul Cultural naţional al mun.Bucureşti: Cîteva probleme în legătură cu evidenţa şi organizarea patrimoniului producţiei cinematografice naţionale, (pag.65-68)
MĂRŞANU Liliana, Institutul de Arte Plastice „N.Grigorescu”: Model de organizare a unui fond de imagini privind patrimoniul cultural naţional, (pag.69-76)
REDLOV Theodor, Radioteleviziunea Română: Discurs şi figură. Semiotica mesajului figural, (pag.77-80)
BUTA Ioana, ENE Laurenţiu, Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional Vîlcea; Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional Argeş: Argumente privind realizarea unui tezaur de termeni iconografici, (pag.82-84)
PAUL Iuliu, Muzeul Brukethal Sibiu: Propuneri privind optimizarea unei evidenţe arheologic-topografice la muzeul Brukenthal Sibiu, (pag.85-92)
OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU Irina, Muzeul Deltei Dunării Tulcea: Utilizarea indexării coordonate în evidenţa bunurilor arheologice, (pag.93-101)
MAXIM Ruxandra, Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional Vaslui: Unele probleme referitoare la întocmirea şi prelucrarea fişei analitice de evidenţă a cahlelor medievale, (pag.102-104)
FILIPESCU Bogdan, Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional Ilfov: Evidenţa şi ocrotirea staţiunilor arheologice, (pag.105-107)
EMANDI Emil, Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional Suceava: Elemente de metodologie topografico-arheologică, documentară şi tehnică pentru întocmirea fişei de topografie arheologică, (pag.108-114)
CUCU Ştefan, Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional Constanţa: Principii şi coordonate în elaborarea unui vocabular controlat de epigrafie greacă şi latină, (pag.115-121)
GODEA I., CHIRIAC Al., GRIGORESCU E., TOTH S., MUREŞAN I., Muzeul Ţării Crişurilor Oradea: Catalogul ştiinţific al unui muzeu de etnografie, (pag.122-133)
PÂRÂU Steluţa, PETRU Zaharia, Muzeul Deltei Dunării Tulcea: Codificarea fişelor de teren în cercetarea etnografică, (pag.134-136)
DINUŢĂ Gheorghe, Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional Ilfov: Cîteva consideraţii privind întocmirea unui vocabular controlat al instrumentarului tradiţional privind ocupaţiile meşteşugurile populare, (pag.137-142)
ARBORE Virginia, PAVEL Jean, Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional Vrancea: Pentru elaborarea vocabularului controlat în domeniul etnografiei vrîncene, (pag.143-155)
NEGOIŢĂ Jana, Muzeul Satului şi de artă populară: Modalităţi de clasificare şi codificare a ceramicii populare româneşti, (pag.156-159)
BÎRCĂ Ana, Muzeul Satului şi de artă populară: Sistematizare şi terminologie în evidenţa ştiinţifică a stării de conservare a obiectelor textile, (pag.160-168)
IUGA Georgeta Maria, Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional Maramureş: Premize pentru elaborarea unui vocabular controlat privind uneltele manuale miniere, (pag.169-182)
LEHRER Andy Z., Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi: Mijloace moderne de înregistrare şi cartografiere ale patrimoniului natural, (pag.183-199)
ARTIN Luciana, Institutul de geologie şi geofizică: Sistemul de organizare informaţională a colecţiilor paleontologice, (pag.200-109)
MIHALCIUC Mihai, Muzeul de Ştiinţele Naturii Focşani: Evidenta ştiinţifică bazată pe fişe cu perforaţii marginale în muzeele de ştiinţele naturii, (pag.210-213)
Masa rotundă cu privire la realizările obţinute şi perspectivele sistemului de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
• Din cuvîntul participanţilor, (pag.217)
• Tamara DOBRIN, Vicepreşedinte al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, (pag.223)
• Gheorghe ANGHEL, Directorul Institutului naţional pentru informare şi documentare, (pag.227)
• Ştefan GAVENEA, Muzeul Deltei Dunării Tulcea, (pag.228)
• Nicolae MIHĂILĂ, IPROMET Bucureşti, (pag.229)
• Constantin COMOROVSCHI, Institutul de cercetări pedagogice şi psihologice Bucureşti, (pag.230)
• Andrei PALEOLOG, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, (pag.231)
• Ion ARHIP, Director al Complexului muzeistic Iaşi, (pag.233)
• Irina OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU, Muzeul Deltei Dunării Tulcea, (pag.234)
• Cezara MUCENIC, Institutul de Arte Plastice „N.Grigorescu”, (pag.235)
• Radu BAGDASAR, Muzeul Literaturii Române Bucureşti, (pag.236)
• Gheorghe DINUŢĂ, Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional Ilfov, (pag.237)
• Radu FLORESCU, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, (pag.239)
• Bogdan FILIPESCU, Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional Ilfov, (pag.240)
• Mihai BRUDIU, Muzeul judeţean de istorie Galaţi, (pag.241)
• Victor BAUMANN, Muzeul Deltei Dunării Tulcea, (pag.242)
• Cristian MOISESCU, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, (pag.243)
• Dalila ARAMA, Biblioteca Academiei R.S.R, (pag.244)
• Andy Z. LEHRER, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, (pag.245)
• Gavrilă SIMION, Directorul Muzeului Deltei Dunării Tulcea, (pag.246)
• Ioan OPRIŞ, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, (pag.248)


S.V., VIII, 1980

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins
LĂZURCĂ Elena, Raport asupra noilor cercetări arheologice de la Baia (Hamangia), jud.Tulcea, (pag.7-36)
SIMION Gavrilă, LĂZURCĂ Elena, Aşezarea hallstattiană de la Beidaud–Tulcea, (pag.37-54)
OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU Irina, Staţiuni antice pe raza comunei Mahmudia (jud.Tulcea), (pag.55-76)
OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU Irina, OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU Ernest, Aspecte ale civilizaţiei geto-dacice din Dobrogea în lumina cercetărilor din aşezarea de la Sarichioi (sec. IV-II i.e.n.), (pag.77-142)
OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU Ernest, Emisiuni monetare ale geţilor nord-dobrogeni. Monede tip Măcin (143-151)
SIMION Gavrilă şi colab., Şantierul arheologic Troesmis, (pag.152-288)
SIMION Gavrilă, Săpăturile de salvare de la Troesmis 1977 — Raport preliminar, (pag.153-158)
BAUMANN V.H., Observaţii topo-stratigrafice asupra locuirii de la Troesmis (casetele 1-40), (pag.159-196)
OPAIŢ Andrei, Troemis. Aşezarea romana timpurie de pe platou, (pag.197-229)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gh., Urme de locuire din perioada feudal-timpurie la Troesmis, (pag.230-247)
OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU Ernest, Monede antice şi bizantine descoperite la Troesmis, (pag.248-288)
BAUMANN V.H., Deae Minervae, matri musarum, (pag.289-290)
OPAIŢ Andrei, Consideraţii preliminare asupra amforelor romane şi romano-bizantine din Dobrogea, (pag.291-327)
OPAIŢ Andrei, Consideraţii preliminare asupra ceramicii timpurii de la Troesmis, (pag.328-366)
BAUMANN V.H., Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în „Villa Rustica” din marginea nordică a comunei Niculiţel (jud.Tulcea), (pag.367-414)
OPAIŢ Andrei, O nouă fortificaţie romano-bizantină în nordul Dobrogei, (pag.437-449)
VASILIU Ion, Două locuinţe feudal-timpurii la Aegyssus, (pag.437-449)
OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU Ernest, Pentru o nouă datare a bisericuţei cu plan treflat de la Niculiţel (jud.Tulcea), (pag.451-436)
BARASCHI Silvia, CANTACUZINO Gh.I., Cercetările arheologice din cetatea de la Enisala (1976), (pag.459-471)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gh., Necropola medievală de la Enisala (Raport preliminar de săpătura), (pag.473-496)
CUSTUREA Gabriel, Monede feudale romaneşti descoperite în Dobrogea, (pag.497-498)
OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU Ernest, Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei, (pag.499-513)
ZAHARIA Petru, Sulina. Porto-franc, (pag.515-529)
PÂRÂU Steluţa, ZAHARIA Petru, Viată ţărănimii din judeţul Tulcea la începutul secolului al XX-lea, sub aspect istorico-etnografic, (pag.531-545)
PÂRÂU Steluţa, ZAHARIA Petru, Viată ţărănimii din judeţul Tulcea în perioada interbelică, sub aspect istorico-etnografic, (pag.546-559)


S.V., IX, 1984

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins
LAZURCĂ Elena, Cercetări arheologice în staţiunea neolitică de la Carcaliu (jud.Tulcea), (pag.23-30; 425-434)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Mihaela, Necropola daco-romană de la Enisala, com.Sarichioi, jud.TuIcea, (pag.31-39; 435-444)
BAUMANN V.H., Raport cu privire la rezultatele cercetărilor arheologice de la Teliţa – „Izvorul Maicilor” (jud.Tulcea), 1979, (pag.41-50; 445-455)
BAUMANN V.H., Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în ferma romană de la Teliţa, punctul „La Pod” (jud.Tulcea), în anul 1980, (pag.51-66; 457-472)
SIMION Gavrilă, Un cuptor roman de ars bombarde descoperite la Teliţa, (pag.67-73; 473-479)
SIMION Gavrilă, Descoperiri noi în necropola de la Noviodunum, (pag.75-96; 481-502)
BARNEA Ion, BARNEA Alex, Săpăturile de salvare de la Noviodunum, (pag.97-105; 503-518)
VASILIU Ioan, Cimitirul feudal-timpuriu de la Isaccea, (pag.107- 141; 519-540)
VASILIU Ioan, MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, Consideraţii finale asupra locuirii feudal-timpurie (sec.X-XI) de la Aegyssus–Tulcea (Campaniile 1959-1980), (pag.143-155; 541-563)

CATALOAGE
DRAGOMIR Ion T., Vestigii milenare inedite în patrimoniul Muzeului judeţean de istorie Galaţi - Colecţia Dr. Alexandru Nestor Măcelariu, (pag.157-185; 565-584)
TOPOLEANU Florin, Noi descoperiri arheologice la Isaccea, (pag.187-205; 585-596)
BAUMANN V.H., Piese sculpturale şi epigrafice în colecţia Muzeului de Istorie şi arheologie din Tulcea, (pag.201-233; 597-630)
MUŞETEANU Crişan, Fragmente sculpturale de la Troesmis, (pag.235-236; 631-632)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gh., Descoperiri mărunte de la Isaccea, (pag.237-255; 633-639)
OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU Ernest, MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gh., Monede din secolele XII-XIV descoperite la Nufăru (jud.Tulcea), (pag.257-266; 641-646)
OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU Ernest, OPAIŢ Cristina, Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei (II), (pag.267-279; 647-648)
LAZURCĂ Elena, Noi date obţinute în urma analizelor de laborator asupra uneltelor şi armelor litice din colecţia Muzeului din Tulcea, (pag.281-291; 649-658)
PETRESCU Iustinian, Cercetări paleobotanice asupra unor resturi vegetale din săpăturile arheologice de la Isaccea, (pag.293-296; 659-661)
ŞTEFAN Al.S., Cetatea romană tîrzie de la Murighiol. Studiu aerofotografic, (pag.297-310; 663-674)
OPAIŢ Andrei, Beobachtungen zur Entwicklung der zwei Amphoratypen, (pag.311-327; 675-690)
BAUMANN V.H., La Venus de Iazurile, (pag.329-331; 691-692)
SIMION Gavrilă, Un Eros trouvé a Valea Teiler, département de Tulcea, (pag.333-336; 693-694)
OPAIŢ Cristina, Două amulete de sticlă din nordul Dobrogei, (pag.337-338; 695-696)
BARNEA Alexandru, Dinogetia III. Precizări cronologice, (pag.339-346; 697-700)
COMŞA Eugen, Cîteva secvenţe dendrocronologice din perioada feudal timpurie din aşezarea de la Garvăn, (pag.347-348; (701-704)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gh., OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU Ernest, Noi dovezi de locuire pe teritoriul actual al satului Enisala în mileniul I e.n, (pag.349-354; (705-709)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gh., Aspecte ale ritului şi ritualului în lumina descoperirilor din necropola medievală de la Enisala, (pag.355-362; 711-714)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gh, Din nou despre vasele sferoconice în lumina descoperirilor din nordul Dobrogei, (pag.363-374; 715-723)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gh., Elemente de cultură bizantină la Gurile Dunării, (pag.375-388; 725-732)
DIACONU Petre, Kili şi expediţia lui Umur-beg, (pag.389-394)
MATEESCU Tudor, Construcţii navale la Tulcea înainte de 1877, (pag.395-400)
ZAHARIA Petre, GHERASIM Lenuţa, Situaţia economică a judeţului Tulcea în anii 1878-1916, (pag.401-410)
LASCU Stoica, Din istoria modernă a României: Lărgirea exercitării de către locuitorii judeţelor Constanţa şi Tulcea a drepturilor politice constituţionale, (pag.411-422)


S.V., X, 1991

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins, (pag.4-6)
COMŞA Eugen, Despre figurinele antropomorfe plate de os, de la sfârşitul culturii Gumelniţa, de pe teritoriul României, (pag.9-12)
LĂZURCĂ Elena, Ceramica cucuteniană în contextul aşezării gumelniţene de la Carcaliu (jud.Tulcea), (pag.13-19)
COMŞA Eugen, Unele date despre tipurile de locuinţe din epoca bronzului de pe teritoriul României., (pag.21-31)
SIMION Gavrilă, O nouă cultură de la începutul epocii bronzului pe teritoriul istro-pontic, (pag.33-39)
BRUDIU Mihalache, Complexe funerare tumulare din sud-estul Moldovei (I), (pag.41-56)
SÎRBU Valeriu, Semnificaţia unor gropi de cult descoperite în dava geto-dacică de la Grădiştea (jud.Brăila), (pag.57-61)
LUNGU Vasilica, Săpăturile arheologice de salvare de la Ghiolul Pietrei com.Independenţa (jud.Tulcea), (pag.63-68)
FLORESCU Radu, Momentul triumfal de la Adamclisi în documente de arhivă şi în publicaţii vechi, (pag.69-80)
BARNEA Alexandru, Municipium Noviodunum, (pag.81-84)
MATEI Cristian, Flota romană în războaiele dacice, (pag.85-96)
TOPOLEANU Florin, O nouă atestare epigrafică a prezenţei flotei romane în nordul Dobrogei, (pag.97-100)
TOPOLEANU Florin, Două reprezentări ale zeiţei Venus descoperite recent în nordul Dobrogei, (pag.101-104)
BAUMANN Victor Heinrich, Un nou cuptor de ars material tegular, descoperit în ferma romană tîrzie de la Teliţa, punctul „La Pod” (jud.Tulcea), (pag.105-108)
BAUMANN Victor Heinrich, Cercetări arheologice pe valea Teliţei (jud.Tulcea). Sondajul de la Frecăţei, (pag.109-116)
BAUMANN Victor Heinrich, Cultul lui Hercules în aşezările romane din zona Poşta-Teliţa. Sondajul de la Frecăţei, (pag.117-120)
BAUMANN Victor Heinrich, Cercetări recente la bazilica paleocreştină din com.Niculiţel (jud.Tulcea), (pag.121-125)
OPAIŢ Andrei, Elemente etnice nord-dunărene în Scythia Minor (secolele IV-V e.n.), (pag.127-131)
OPAIŢ Andrei, Ceramica din aşezarea şi cetatea de la Independenţa (Murighiol) sec.V î.e.n - VII e.n), (pag.133-182)
OPAIŢ Andrei, ZAHARIADE Mihai, POENARU-BORDEA Gheorghe, OPAIŢ Cristina, Fortificaţia şi aşezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi, (pag.183-310)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul arheozoologic al resturilor de la Dinogetia (Gărvan), aparţinând epocii romane târzii, (pag.355-360)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, Un mormânt din secolul X descoperit la Niculiţel, (pag.361-364)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, Săpăturile de salvare din aşezarea feudal-timpurie de la Ghiolul Pietrei - Independenţa, jud.Tulcea, (pag.365-370)
VASILIU Ioan, Săpăturile de la Dinogetia ( 1982-1985), (pag.371-391)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, Ceramica din sec.XIV descoperită în aşezarea medievală de la Enisala (jud.Tulcea), (pag.392-398)
BARASCHI Silvia, Unele probleme despre Proslavita, (pag.399-409)

NUMISMATICA
POENARU-BORDEA Gheorghe, LUNGU Vasilica, Cîteva monede romane descoperite la Mahmudia şi Independenţa, (pag.411-415)
OCHEŞEANU Radu, Tezaurul de nummii constantinieni de la Arrubium (1908). Contribuţii la cunoaşterea circulaţiei monetare în Scythia Minor între anii 318-324, (pag.417-455)
OPAIŢ Cristina, Descoperiri monetare în fortificaţia de la Independanţa, jud.Tulcea., (pag.457-483)
POENARU-BORDEA Gheorghe, OCHEŞEANU Radu, Monede de aur romane şi bizantine din colecţia Maria şi dr. George Severeanu, (pag.485-495)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, Circulaţia monetara la Nufăru în sec.X-XIV, (pag.495-554)
CUSTUREA Gabriel, Un tezaur monetar descoperit la Hîrşova (sec.XV-XVI), (pag.555-558)
MAXIM Mihai, NICOLAE Eugen, Monedele otomane descoperite în necropola medievală de la Enisala., (pag.559-573)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei (III), (pag.575-587)
acad. Emil Condurachi (1912 – 1987) de prof.dr.doc. PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, (pag.589-592)


S.V., XI, 1995

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins, (pag.5-6)
LĂZURCĂ Elena, Trestenic – o nouă aşezare neolitică pe teritoriul judeţului Tulcea, (pag.7-48)
VASILIU Ioan, Cercetări arheologice în Delta Dunării. Mormintele cu ocru de la Chilia Veche, (pag.49-87)
VASILIU Ioan, Mormintele cu ocru de la Luncaviţa, Movila Mocuţa, (pag.89-115)
VASILIU Ioan, Noi informaţii privind epoca bronzului în nordul Dobrogei. Movilele funerare de la Luncaviţa, punctul „Drumul Vacilor”, (pag.117-140)
VASILIU Ioan, Date noi privind înmormântările cu ocru din Dobrogea. Movilele funerare de la Mihai Bravu, (pag.141-175)
MORINTZ Sebastian, JUGĂNARU Gabriel, Raport privind săpăturile arheologice efectuate în sectorul V al aşezării hallstattiene de la Babadag (1991-1992), (pag.117-201)
TOPOLEANU Florin, JUGĂNARU Gabriel, Aşezarea de tip Babadag de la Niculiţel-„Cornet” (judeţul Tulcea). Săpăturile de salvare efectuate în 1988, (pag.203-229)
LUNGU Vasilica, Une tombe du IVe siècle av.J.-C. dans la nécropole tumulaire de la cité d`Orgamé-Argamum, (pag.231-263)
SIMION Gavrilă, O nouă necropolă getică la Murighiol, judeţul Tulcea, (pag.265-301)
BAUMANN Victor Henrich, Cercetări arheologice în zona ansamblului paleocreştin din comuna Niculiţel, judeţul Tulcea, (pag.303-228)
LUNGU Vasilica, MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, Săpături arheologice de salvare pe teritoriul comunei Sarichioi (judeţul Tulcea), (pag.339-262)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, Raport final asupra locuirii medievale timpurii de la Aegyssus-Tulcea (secolele X-XV), (pag.363-371)
VASILIU Ioan, Cimitirul medieval de la Isaccea. Biserica Sf.Gheorghe, (pag.373-410)
Abrevieri, (pag.411- 413)


S.V., XII, 1996

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins
Abrevieri
VASILIU Ioan, Topoare de piatră din epoca bronzului aflate în colecţiile Muzeului de Arheologie din Tulcea, (pag.9-26)
VASILIU Ioan, Un nou topor de bronz cu tub de înmănuşare transversal din nordul Dobrogei, (pag.27-30)
JUGĂNARU Gabriel, Câteva date referitoare la relaţia Babadag III - Basarabi, (pag.31-38)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Mihaela, Câteva piese corinthiene din colecţia Muzeului de Arheologie al ICEM-Tulcea, (pag.39-46)
LUNGU Vasilica, Aegyssus – documentare arheologică preromană, (pag.47-101)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Mihaela, MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gh., Contribuţii la topografia antică a Dobrogei, (pag.103-112)
SIMION Gavrilă, Vase romane de bronz descoperite la Noviodunum, (pag.113-132)
MADGEARU Alexandru, O revoltă împotriva lui Constantin cel Mare în provincia Scythia, (pag.137-142)
TOPOLEANU Florin, Ceramica romană târzie cu decor stampilat descoperită la Halmyris, (pag.143-168)
VASILIU Ioan, Consideraţii finale asupra locuirii feudale timpurii de la Babadag, (pag.169-224)
DAMIAN Oana, Consideraţii asupra ceramicii smăltuite cu decor zoomorf de la Dunărea de Jos, (pag.225-243)
VASILIU Ioan, Obiecte de podoabă şi accesorii vestimentare medievale din colecţiile Muzeului de Arheologie din Tulcea, (pag.225-242)
BAUMANN V.H., Aspecte ale circulaţiei monetare de la Gurile Dunării în secolul al IV-lea p.Chr., (pag.243-284)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gh., GEORGESCU Dan, Monede bizantine din colecţia Georgescu (secolele X-XIII), (pag.285-294)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gh., Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei (VI), (pag.295-319)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gh., Din nou despre monedele bizantine tumate, din secolul al XI-lea, descoperite în Dobrogea, (pag.321-376)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul arheozoologic al materialului provenit din staţiunea gumelniţeana de la Carcaliu, (pag.377-392)
HAIMOVICI Sergiu, Studiu arheozoologic al materialului din două Villae romane din nordul Dobrogei prin comparaţie cu siturile autohtone contemporane lor, (pag.393-407)


S.V., XIII, 2000

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
• Cuprins

LUCRĂRILE SESIUNII ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE DE CONSERVARE-RESTAURARE

INVESTIGAŢII, CONSERVARE
ŞECLĂMAN Doina, Analiza cristalografică în sprijinul arheologiei, (pag.29-32)
OMENIUC Mariana, PETRIMAN Ion, Studiu asupra ceramicii de construcţie provenită din Complexul Arheologic de la Teliţa (Valea Morilor, judeţul Tulcea), (pag.33-42)
ILIŞIU Minodora, Laborator modern de investigaţii fizico-chimice, (pag.43-46)
LUNGU Maria, Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a pavimentului roman cu mozaic de la Constantă, (pag.47-52)
DIACONESCU Virginia, BREZOIANU Cristina, Consideraţii privind starea de conservare şi condiţiile de păstrare a pietrelor preţioase, semipreţioase şi decorative, (pag.53-56)
PASCU Paula-Dora, Problematica biodeteriorării obiectivelor în aer liber. Parcul Etnografic National „Romulus Vuia”, (pag.57-66)
BĂLAN Angela, MANOLIU Alexandru, ANTOHE Lăcrămioara, Contribuţii la studiul biologiei unor fungi care provoacă biodegradarea hârtiei din CVR (cu referire la cărţile din depozitul de la Vorona), (pag.67-72)
DARVAŞ Doina-Elena, Probleme legate de folosirea pesticidelor în conservarea muzeală, (pag.73-76)
GHILLIS Alexandru, ILIE Roxana, Xyloprotect A – insectofungicidul ideal al conservatorilor şi restauratorilor, (pag.77-80)
PONTA Corneliu C., PETRUC Camelia E., MOISE Ioan V., Dezinfectarea cu radiaţii gamma, (pag.81-86)
DAIA Adriana, Tezaurul de manuscrise al Mânăstirii Suceviţa. Strategii de conservare, (pag.87-90)
ICHIM Aurica, Fişierul depozitului - sursă şi metodă eficientă pentru cunoaşterea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului muzeal, (pag.91-96)
COJOCARU Lucia, Un studiu al microclimatului depozitului de arheologie al Muzeului de Istorie al Moldovei, (pag.97-100)
CHIVU Camelia, Organizarea depozitului de ceramică, (pag.101-104)
TONE Marcela, Problematica conservării colecţiei botanice a Muzeului „Delta Dunării” - ICEM Tulcea, (pag.105-108)
GHILIC Stănuţa, Restaurarea - compartiment ştiinţific unitar fată de obiectul de patrimoniu, (pag.109-112)
SANDU Ion, MELNICIUC-PUICA Nicoleta, VORNICU Nicoleta, SANDU Irina Crina Anca, Strategii utilizate în conservarea bunurilor culturale din Biserica Ortodoxă Română, (pag.113-116)
PRODAN Elena, Formarea specialiştilor în profesii specifice ocrotirii patrimoniului cultural naţional, (pag.117-120)

CONSERVARE - RESTAURARE CERAMICĂ, STICLĂ, PORŢELAN
PRIPON Emanoil, Restaurarea unui vas bitronconic aparţinând Culturii Gáva, (pag.123-125)
GHEORGHE Simona Violeta, Restaurarea şi conservarea unui vas de ceramică – Dăneasa, judeţul Olt, (pag.127-128)
CONSTANTIN Doina, Restaurarea unei statuete tip „Tanagra”, (pag.129-131)
OMENIUC Mariana, PETRIMAN Ion, Restaurarea (reconstituirea) unui cuptor roman de ars material de construcţii, (pag.133-139)
FĂRTĂIŞ Dan, Restaurarea a două castroane smălţuite provenind dintr-o locuinţă de secol XV din municipiul Suceava, (pag.139-140)
DUPONT Liana, Posibile rezolvări în cazul degradării glazurii, (pag.141-142)
DUPONT Liana, Restaurarea formelor deschise, închise şi ermetice, (pag.143-147)
FOGARASCHER Sorin, Restaurarea unui castron (blid), (pag.149-152)
LEMNARU Mădălina, Studiu asupra stării de conservare a unor vase de sticlă restaurate a Constantă, (pag.154)
ANDREI Ligia, GRECU Gheorghe, Restaurarea unei căniţe de sticle cu tortiţă din secolul XVII, (pag.155-157)
GRECU Victor, Restaurarea şi conservarea unui pahar de sticlă din secolul XVII, (pag.159-160)
CIURILĂ Simona, Integrarea cromatică a obiectelor de faianţă cu două feţe, (pag.161-164)
ZAHARIADE Ileana Ildiko, Observaţii privind comportamentul ipsosului de tip New Fujirok, în procesul alcătuirii mulajelor, (pag.165-166)
MATHE Kiss Lorand, Limitele completării operelor de artă muzeală din colecţiile piatră–marmoră, (pag.167-170)

CONSERVARE - RESTAURARE METAL
TOMOZEI Mihaela, LUPU Mihai I.A., Studiu electroliţilor utilizaţi în restaurarea obiectelor de artă decorativă din cupru şi argint, (pag.173-177)
CIORTEANU Geta, Tehnica de restaurare-conservare a obiectelor din fier cu decoraţii incizate cu fir de argint - coif tătărăsc, secolul XVI, (pag.179-181)
VOINIC Ana, URUCU Virginia, Obiecte de cult religios - secolele XVIII-XIX. Repunerea în valoare a elementelor artistice şi religioase prin restaurare şi conservare, (pag.183-187)
DAN Octavian Paul, BOBIC Călin, BARBU Dorin, Probleme de completări la argintăria uzuală de secol XVIII–XIX, (pag.189-191)
BARBU Dorin, Sabia japoneză, (pag.193-196)
BUNILĂ Gabriel, Problematica restaurării unui radio-receptor, (pag.197-198)

CONSERVARE - RESTAURARE PICTURĂ
SFRIJAN Ion, „Coş cu flori” - probleme de restaurare – conservare, (pag.201-202)
POPA Ioan D., „Transport de provizii” - probleme de restaurare – conservare, (pag.203-204)
CHIOŞCAN Octavian, NISTOR Mihai, RIZEANU Dardu, Restaurarea lucrării „Portretul Aristiei Aman”, (pag.205-206)

CONSERVARE - RESTAURARE PERGAMENT, HÂRTIE, CARTE
SPINEI Radu, Surprize în coperţi, (pag.209-2011)
ŞTIRBAN Sofia, Un aspect inedit al restaurării unui exemplar din „Aprobatae Constitutiones”, (pag.2013-216)
DRĂGHICI Ligia, Mărturii de cultură şi civilizaţie descoperite în Biserica românească din Râşnov, judeţul Braşov, (pag.217-220)
ŞTIRBAN Alexandru, Problematica restaurării legăturii unui manuscris de secol XVIII, (pag.221-223)
POP Călin, Principiul intervenţiei minime în restaurarea legăturii de carte veche, (pag.225-229)
PÎRÂU PANAIT Elena, Restaurarea unei tipărituri prin tehnica manuală de turnare de pastă (refibrilare), (pag.231-235)
TARBĂ Cristian, Tehnica de multiplicare prin transfer cu solvent, (pag.237-238)
ZISU Mărioara, ILIESCU Cornelia, Problematica conservării şi restaurării a două exemplare „Evanghelie” 1697 – Snagov, (pag239-240.)
POP Călin, Restaurarea protocolului de la 1771 din Parohia Daneş, (pag.241-242)
ILIESCU Cornelia, BĂCILĂ Marilena, Restaurarea legăturii folosind metoda intarsiei, cu completarea pierderilor de material ale învelitorii, (pag.243-244)
DRĂNICEANU Andreia Maria, Tehnici şi materiale tradiţionale ale stampei japoneze, studiu în vederea restaurării, (pag.245-247)

CONSERVARE - RESTAURARE TEXTILE
MARIAN Carmen, Posibilităţi de degradare şi de conservare ale textilelor arheologice provenite din medii diferite de înhumare, (pag.251-258)
LAVRIC Viorica, Investigarea unor probe de materiale textile provenite din săpătură arheologică - Probota, 1995, (pag.259-260)
MACRI Spiridonia, Metode noi de conservare a pieselor textile cu grad avansat de deteriorare, cu ajutorul unor adezivi sintetici, (pag.261-266)
GIUŞCĂ Irina, ILIŞIU Minodora, Identificarea unor coloranţi vegetali din textile din colecţia Muzeului Satului, (pag.267-271)
GHERGHINESCU Luiza, Studiu teoretic privind pregătirea documentaţiei la un covor cu noduri înaintea reconstituirii, (pag.273-277)
TOPOLEANU Vasilica, Reconstituirea tehnologiei realizării găitanelor, (pag.279-283)
AGHIŢOAIE Viorica, Problematica restaurării unui veşmânt religios din secolul XVIII, (pag.285-290)
VAJDA Cătălina, Restaurarea unui obiect de cult textil, (pag.291-298)
ROŞU Eleonora, Soluţii de conservare-restaurare la textile arheologice, (pag.299-301)
PRIGOREANU Aurora, Restaurarea unei scoarţe româneşti, (pag.303-306)
VĂTUIU Anişoara, Conservarea şi restaurarea unui tetrapod din secolul XIX, provenind de la Biserica Drujeşti - Curtea de Argeş, (pag.307-309)
MĂRIOARA Eugenia, Conservarea şi restaurarea unui obiect de cult, epitrahil, de secol XIX, găsit în zidul Bisericii Drujeşti - Curtea de Argeş, (pag.311-312)
PARTENIE Ileana, DAN Anghel, Restaurarea unei cingători săseşti de secol XIX, (pag.313-315)
SLĂDESCU Viorica, Hăinuţă de botez, (pag.317-320)
GÂNGIOVEANU Sorela, Conservarea şi restaurarea unui paravan aparţinând pictorului Hanri Catargi, (pag.321-322)
TOPOLEANU Vasilica, Problematica restaurării - conservării şalurilor de Kashmir, (pag.323-326)

CONSERVARE - RESTAURARE LEMN
ENĂCHESCU Doru, Conservarea unei monoxile din secolul al XIII-lea, (pag.330-332)
KERECSONY Ferenc, ORZA Alexandru, Descrierea fluxului tehnologic al restaurării ramelor de epocă, (pag.329-331)
TUNARU Radu, Restaurarea unei casete de bijuterii cu două nivele, (pag.335-336)
PUCHIANU Aurel, Problematica şi principiile restaurării în cazul a două obiecte de mobilier din lemn pictat, din colecţia Muzeului de Etnografie Braşov, (pag.337-338)

II. SALONUL NATIONAL DE CONSERVARE-RESTAURARE, EDIŢIA A IV-A
Catalogul lucrărilor
Planşe de la I la LXXVI
Lista participanţilor la Salonul National de Conservare - Restaurare


S.N., I, 2003

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins
Pagini de început
LUNGU Vasilica, MICU Cristian, Cercetările arheologice de salvare de la Panduru jud.Tulcea
AILINCĂI Sorin, TOPOLEANU Florin, Noi complexe cu oseminte umane în aşezarea de tip Babadag de la Niculiţel-Cornet
JUGĂNARU Gabriel, AILINCĂI Sorin, Noi date referitoare la sistemul de fortificare al aşezării hallstattiene de la Babadag (jud.Tulcea)
JUGĂNARU Gabriel, Pixidele - o formă ceramică mai puţin cunoscută în aria culturii Babadag
JUGĂNARU Gabriel, Coroplastica în cultura Babadag
JUGĂNARU Gabriel, Inventarul arheologic al aşezării de tip Babadag de la Teliţa-Amza, jud.Tulcea
SIMION Gavrila, O necropolă din sec.VI-V a.Chr. la Isaccea
GRUAT Philippe, Approche de la metallurgie dans le département de l’Aveyron (France) au cours des Ages du Fer (VIIIe-Ier s.av.J.-C.)
BAUMANN Victor H., Noi săpături de salvare în aşezarea rurală antică de la Teliţa-Amza, jud.Tulcea
PARASCHIV Dorel, BĂJENARU Constantin, Două amfore italice romano-bizantine descoperite în Dobrogea
DAMIAN Oana, ANDONIE Corneliu, VASILE Mihai, Cetatea bizantină de la Nufăru. Despre problemele unui sit suprapus de o aşezare contemporană
TALMAŢCHI Gabriel, Descoperiri monetare autohtone la Histria
IACOB Mihaela, Noi descoperiri de monede tomitane în Dobrogea. Atelierul monetar tomitan în epoca romană
OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU Ernest, La monnaie dans l’espace rural byzantin des Balkans orientaux - un essai de synthese au commencement du XXIe siecle
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gh., PETAC Viorel, Monede bizantine din secolul XI descoperite la Isaccea
CUSTUREA Gabriel, Monede bizantine descoperite la Nufăru
PÂRVAN Katiusa, Încă un lot de monede moldoveneşti din tezaurul Rachelu (com.Luncaviţa, jud.Tulcea)
HAITĂ Constantin, Studiu sedimentologic preliminar pe situl neolitic Isaccea-Suhat. Campania 1998
BĂLĂŞESCU Adrian, L’étude de la faune des mammiferes découverts a Luncaviţa
RADU Valentin, L’étude préliminaire du matériel archéoichthyologique provenant des niveaux Gumelniţa A2 de l’établissement Luncaviţa-Cetăţuie (dép.Tulcea)
HAIMOVICI Sergiu, BODI George, Studiul paleofaunei descoperită în trei situri hallstattiene din Nordul Dobrogei
HAIMOVICI Sergiu, Studiul arheozoologic al resturilor din două nivele aparţinând sec.II-III şi IV p.Chr., găsite în situl autohton de la Teliţa-Amza (nordul Dobrogei)
MIRIŢOIU Nicolae, SOFICARU Andrei D., Studiul antropologic al osemintelor din cavoul romano-bizantin „Tudorca” de la Slava Rusă (antica Ibida)
MIRIŢOIU Nicolae, SOFICARU Andrei, Studiu antropologic al osemintelor descoperite în cripta basilicii de la Murighiol (anticul Halmyris)
BEJENARU Luminiţa, Resurse animale utilizate în economia aşezării medievale de la Isaccea: date arheozoologice
Abrevieri


S.N., II, 2004

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins
VASILIU Ioan, Cercetările arheologice de salvare de la Frecăţei, jud.Tulcea, (pag.9-32)
AILINCĂI Sorin, MICU Cristian, MAILLE Michel, Nouveaux établissements du premier Age du Fer découverts au nord-ouest de la Dobroudja, (pag.33-40)
MĂNDESCU Dragoş, Câteva particularităţi regionale ale fibulei de schemă tracică, (pag.41-48)
LUNGU Vasilica, Iconographie et société antique; a propos d’une stele funéraire d’Orgamé, (pag.49-60)
BOUNEGRU Octavian, Notes sur la koiné commerciale du Pont Gauche a l’époque romaine, (pag.73-96)
TOMA Natalia, Capiteluri corintice romane de la Tomis. Grupul de capiteluri „serviliene”, (pag.73-94)
MUŞEŢEANU Crişan, ELEFTERESCU Dan, Contribuţii privind ceramica romană de la Durostorum (IV), (pag.95-142)
PARASCHIV Dorel, Noi descoperiri arheologice de epocă romană la Macin, (pag.143-152)
PARASCHIV Dorel, Cercetările arheologice de la Baia (jud.Tulcea), punctul „Staţia de epurare”, (pag.153-159)
IACOB Mihaela, Piese romane de bronz descoperite la Argamum, (pag.161-168)
MADGEARU Alexandru, A buckle of Pápa type found in the early Byzantine fortress Halmyris (Murighiol, Tulcea County), (pag.170-176)
CORBU Emilia, Podoabe din aşezări şi necropole medievale timpurii de la Dunărea de Jos (a doua jumătate a secolului VIII - secolul XI), (pag.177-190)
STĂNICĂ Aurel, Ceramica maiolică descoperită la Aegyssus-Tulcea, (pag.191-198)
STĂNICĂ Aurel, Tulcea. Un centru economic la Dunărea de Jos în secolul al XVI-lea Tulcea, (pag.199-206)
STĂNICĂ Aurel, Negustori braşoveni la Tulcea, (pag.207-212)
IACOB Mihaela, Aspecte privind activitatea atelierului monetar callatian în epoca romană, (pag.213-283)
OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU Ernest, The coinage of the Genoese settlements of the western Black Sea shore and on the Danube, (pag.285-296)
BARNEA Alexandru, TOPOLEANU Florin, Petrvs, exconsul şi logothet, (pag.297-301)
HAIMOVICI Sergiu, CHIRILĂ Letiţia, Studiul unor resturi faunistice descoperite în cetatea datată în Hallstattul târziu de la Beidaud (jud.Tulcea), (pag.303-310)
STANC Simina, Studiul arheozoologic al materialului prelevat de la Slava Rusă, (pag.311-328)
SOFICARU Andrei D., MIRITOIU Nicolae, SULTANA Nicuşor M., GĂTEJ Mihaela M., CONSTANTINESCU Mihai D., Analiza antropologică a osemintelor descoperite în campania din 2002, în necropola romano-bizantină de la Slava Rusă (jud.Tulcea), (pag.329-386)
Recenzii, (pag.387-406)
Florentin Burtănescu, Epoca timpurie a bronzului între Carpaţi şi Prut cu unele contribuţii la problemele perioadei premergătoare epocii bronzului în Moldova, Bucureşti, 2002 (MIHAIL Florian)
Rosa Ma Puig Moragón, Enrique Díes Cusí, Carlos Gómez Bellard, Can Corda, Un asentamiento rural púnico-romano en el suroeste de Ibiza, Eivissa, 2004 (NUŢU George)
Mihai Bărbulescu (coordonator), Silvius Chiş, Adrian Husar, Eduard Nemeth, Irina Nemeti, Sorin Nemeti, Mariana Pâslaru, Ana-Maria Samarghitan, Alexandru Stănescu, Ilie Şandru, Catherine Wolf, Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane, Cluj-Napoca, 2003 (NUŢU George)
Piotr Dyczek, Roman amphorae of the 1st-3rd centuries A.D. found on the Lower Danube. Typology, Varşovia, 2001 (PARASCHIV Dorel)
Crişan Muşeţeanu în colaborare cu Dan Elefterescu, Ateliere ceramice romane de la Durostorum, Bucureşti, 2003 (PARASCHIV Dorel)
Alexandru Suceveanu, Mihail Zahariade, Florin Topoleanu, Gheorghe Poenaru Bordea, Halmyris I. Monografie arheologică, Cluj-Napoca, 2003 (PARASCHIV Dorel)
Ioan C. Opriş, Ceramica romană târzie şi paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV-VI p.Chr.), Bucureşti, 2003 (PARASCHIV Dorel)
Victor Henrich Baumann, Sângele martirilor, Constanţa, 2004 (TEODOR Dan G.)


S.N., III-IV, 2005-2006

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins
MICU Cristian, HAITA Constantin, MIHAIL Florian, Quelques observations sur les pieces en pierre polie découvertes dans l’établissement Énéolitique de Carcaliu (dép. de Tulcea), (pag.9-48)
VASILIU Ioan, Săpăturile de salvare de la Luncaviţa-Mocuţa, jud.Tulcea, (pag.41-70)
ŞTEFAN Cristian, Several points of view regarding the interpretation of anthropomorphic figurines, (pag.71-76)
AILINCĂI Sorin-Cristian, JUGĂNARU Gabriel, ŢÂRLEA Alexandra-Clara, VERNESCU Mirela, Early Iron Age Complexes with Human Remains from the Babadag Settlement, (pag.77-108)
COJOCARU Victor, Despre aşa-numitul „Protectorat” scitic asupra oraşelor-greceşti nord-vest pontice, (pag.109-120)
LOCKYEAR Kris, SLY Timothy, POPESCU Adrian with contributions from CIAUŞESCU Mihaela, ORTON Clive, SIDELL Jane and SYMONDS Robin, The Noviodunum Archaeological Project 2000-2004: Results and Conclusions from the Pilot Seasons, (pag.121-158)
COVACEF Zaharia, Templele Tomisului, (pag.159-172)
SIMION Gavrilă, Gemele din colectia I.C.E.M. Tulcea, (pag.173-182)
ARDEVAN Radu, Despre o gemă romană de la Gherla, (pag.183-187)
APARASCHIVEI Dan, Municipiul Troesmis. Instituţii şi elite, (pag.189-208)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Lucreţiu, PIFTOR Valentin, Les vétérans membres de l’élite civile en Dobroudja Romaine, (pag.209-216)
NUŢU George, CHIRIAC Costel, A Bronze Herm of Priapus in a Private Collection, (pag.217-230)
BENEA Doina, Despre o capelă creştină la Porolissum, (pag.231-240)
TEODOR Dan Gh., CHIRIAC Costel, Noi fibule digitate din Dobrogea, (pag.241-250)
IRIMIA Mihai, Fibula cu inscripţie din zona Izvoarele (com.Lipniţa, jud.Constanta), (pag.251-258)
BOUNEGRU Octavian, ADUMITROAIEI Marius, „Life (after Town) in Town” în Scythia Minor. Interpretări stratigrafice, (pag.259-282)
PARASCHIV-TALMATCHI Cristina, STĂNICĂ Aurel, Mărci de olar descoperite la Isaccea (Noviodunum) - jud.Tulcea, (pag.283-304)
MĂRCULEŢ Vasile, Din nou despre organizarea teritoriilor bizantine de la Dunărea de Jos: Strategatul de Dristra-Dorostolon, (pag.305-316)
STĂNICĂ Aurel, AILINCĂI Sorin Cristian, IGNAT Adina, ZVÎNCĂ Iuliana, Noi descoperiri funerare de pe teritoriul localităţii Enisala (com.Sarichioi, jud.Tulcea), (pag.317-330)
TALMAŢCHI Gabriel, Date noi privind descoperiri monetare romane imperiale din Dobrogea, (pag.331-374)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, DAMIAN Oana, MOISIL Delia, IACOB Mihaela, PETAC Emanuel, Descoperiri romane şi romano-bizantine de la Nufăru, (pag.375-398)
BEJENARU Luminiţa, Date arheozoologice privind cetatea medievală şi aşezarea extramuros de la Isaccea-Noviodunum (campaniile 2001, 2003-2004), (pag.399-410)
OPRIŞ Ioan, Semicentenarul Dobrogei - o aniversare bine pregătită, (pag.411-416)
Recenzii şi note bibliografice, (pag.424-428)
Attila László, Introducere în arheologie, Iaşi, 2006 (MIHAIL Florian)
Simona Lazăr, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, 2005 (AILINCĂI Sorin Cristian)
Mihai Ionescu, Gheorghe Papuc, Sistemul de apărare a litoralului Dobrogei romane (sec. I-VII p.Chr.), Constanţa, 2005 (MOCANU Marian)


S.N., V, 2007

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins
FRÎNCULEASA Alin, Aspectul cultural Stoicani-Aldeni, repere de cronologie relativă, (pag.7-32)
ŢERNA Stanislav, Consideraţii preliminare privind evoluţia decorului antropomorf pictat de pe ceramica culturii Cucuteni-Tripolie, (pag.33-72)
CAROZZA Laurent, CAROZZA Jean-Michel, BURENS-CAROZZA Albane, MICU Cristian, FLOREA Mihai, Territoires néolithiques au moment ou apparait la premiere métallurgie: le rôle des fortifications et des enceintes dans le Chalcolithique du midi de la France, (pag.73-76)
LIUŞNEA Mihaela-Denisia, Observaţii privind perioada bronzului timpuriu în sud-estul Europei, (pag.77-106)
AGULNICOV Serghei, POPOVICI Serghei, Stela antropomorfă din s. Lueinskoe pe râul Cuciurgan (Ucraina, reg. Odesa, raionul Razdel’nenski’), (pag.107-112)
VASILIU Ioan, Noi informaţii privind epoca bronzului în nordul Dobrogei, (pag.113-138)
NICIC Andrei, Probleme de periodizare şi cronologie a descoperirilor „cu ceramica incizată” de tip Babadag I-Tamaoani-Holercani-Balta în cadrul genezei primei epoci a fierului, (pag.139-160)
TALMAŢCHI Gabriel, Câteva consideraţii privind activitatea monetăriei de la Histria în epoca autonomă prin prisma tipului „Apollo”, (pag.161-182)
SIMION Gavrilă, O aplică cu chipul Medusei descoperită la Celic-Dere, (pag.183-186)
BAUMANN Victor H., Edificiile publice din aşezarea rurală romană de la Teliţa-Amza, jud.Tulcea, (pag.187-204)
MOGA Iulian, Mithra în Asia Mică şi regiunile limitrofe. Mirajul Originilor, (pag.205-240)
CONSTANTIN Robert, RADU Laurenţiu, IONESCU Mihai, ALEXANDRU Nicolae, Mangalia. Cercetări arheologice de salvare, (pag.241-296)
SOFICARU Andrei Dorian, Propunere pentru o tipologie uniformă a mormintelor romano-bizantine din Dobrogea, (pag.297-312)
PARASCHIV-TALMAŢCHI Cristina, STĂNICĂ Aurel, Evul mediu timpuriu în Dobrogea. Date privind stadiul cercetărilor de la Ostrov-Piatra Frecăţei (jud.Tulcea), (pag.313-334)
COSTEA Iuliana, STĂNICĂ Aurel, IGNAT Adina, Pipe de lut descoperite la Babadag, (pag.335-362)
Recenzii şi note bibliografice, (pag.363-369)
Simion Gavrilă, Despre muzee-muzeologie-muzeografie, Chişinău, 2006 (IGNAT Adina)
Mircea Bălan, Istoria beţiei la români, Timişoara, 2006 (SENCIUC Olivia)
Alexandru Suceveanu avec la collaboration de l’architecte Gordana Milooevie, Octavian Bounegru, Crisan Museteanu et Gheorghe Poenaru-Bordea et la participation de Adela Baltac, Mihai Dima et Ioan Iatcu, Histria. Les résultates des fouilles XIII. La basilique épiscopale, Bucarest, 2007 (PARASCHIV Dorel)
Abrevieri, (pag.370-374)
Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea / Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE, (pag.375-379)


S.N., VI, 2008

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins
VOINEA Valentina, About Figurines en violon within the Civilisation Gumelniţa-Karanovo VI, (pag.7-24)
DIACONU Vasile, Two stone objects discovered in North of Dobrudja, (pag.25-28)
AGULNIKOV Serghei, PAŞA Valeriu, Morminte eneolitice târzii din regiunea Prutului Inferior, (pag.29-40)
VASILIU Ioan, Cercetările arheologice de salvare de la Nalbant, jud.Tulcea, (pag.41-62)
ŢÂRLEA Alexandra, The Concept of ‘Selective Deposition’, (pag.63-132)
AILINCĂI Sorin Cristian, Noi descoperiri din prima epocă a fierului pe teritoriul localităţii Luncaviţa (jud.Tulcea), (pag.133-148)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul materialului arheozoologic din aşezarea hallstattiană de la Babadag, (pag.149-164)
DAN Anca, Du Pont a la Mer Majeure: notes de philologie et d’histoire, (pag.165-188)
BAUMANN Victor H., Despre începuturile vieţii romane la Noviodunum, (pag.189-206)
BAUMANN Victor H., Ceramica terra sigillata de la Noviodunum, (pag.207-250)
SIMION Gavrilă, Sarcofagele romane din muzeul de la Tulcea, (pag.251-276)
BOUNEGRU Octavian, ’Naves actuariae‘ - Seeschiffe für den Amphorentransport in römischer Zeit?, (pag.277-282)
MIRON Costin, Noi consideraţii despre mormântul pictat de la Tomis, (pag.283-296)
COSTEA Georgica, COSTEA Iuliana, A tomb from the 4th Century A.D. Discovered in Tulcea (Aegyssus), (pag.297-304)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, STĂNICĂ Aurel, POLL Ingrid, Cruci relicvar descoperite la Ostrov-Beroe, judeţul Tulcea, (pag.305-323)
ROZMUS Dariusz, SZMONIEWSKI Bartłomiej Sz., Early medieval lead processing in the Slavic territories and the possible mention of trade in lead by Ibrahim Ibn Ya‘Qub, (pag.323-330)
MICU Cristian, STĂNICĂ Aurel, MIHAIL Florian, MAILLE Michel, Observaţii asupra unor complexe funerare descoperite la Luncaviţa, punctul Cetăţuia, (pag.331-338)
VASILE Gabriel, Analiza antropologică a trei schelete umane descoperite la Luncaviţa-Cetăţuia (judeţul Tulcea), (pag.339-360)
BICA Ion, TACHE Antonio, POPESCU Oana, TOPOLEANU Florin, JUGĂNARU Gabriel, TOCANIE Paul, MANOLE Sorin Daniel, Sistem integrat de tip geospaţial pentru localizarea şi protecţia siturilor arheologice. Dezvoltare zona pilot: judeţul Tulcea (Patrimon), (pag.361-366)
Recenzii şi note bibliografice, (pag.367-374)
Felicia Monah, Dan Monah, Cercetări arheobotanice în tell-ul calcolitic Poduri-Dealul Ghindaru, Piatra-Neamţ, 2008 (MIHAIL Florian)
Cristian Schuster, Alexandru S. Morintz, Ambarcaţiuni şi navigaţie în preistorie. Cu specială privire la Dunărea de Jos şi Marea Neagră, Târgovişte, 2006 (STAN Florin)
Gabriel Custurea, Mihai Dima, Gabriel Talmaţchi, Ana-Maria Velter with the contribution of Gheorghe Papuc and Ionel Matei, Coin hoards of Dobrudja I, Constanţa, 2007 (PARASCHIV Dorel)
Luminiţa Bejenaru, Arheozoologia Moldovei medievale, Iaşi, 2006 (STĂNICĂ Aurel)
Cronica, (pag.375-386)
Aurel STĂNICĂ, George COSTEA, Iuliana COSTEA, Cronica cercetărilor arheologice din judeţul Tulcea (2005-2007)
Abrevieri, (pag.387-390)
Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea / Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE, (pag.391-395)


S.N., VII, 2009

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins
MICU Cristian, MIHAIL Florian, CAROZZA Laurent, FLOREA Mihai, Câteva observaţii asupra unor situri eneolitice din zona de nord a Dobrogei, (pag.9-48)
AILINCĂI Sorin Cristian, A new Bronze Age axe discovered in Northern Dobrudja, (pag.49-56)
RENŢA Elena, Un mormânt de inhumaţie descoperit la Platoneşti-Valea Babii, jud.Ialomiţa (sec. V-IV a.Chr.), (pag.57-62)
NEDU Decebal, Rome and Tarentum in Apulia, 326-320 B.C., (pag.63-72)
BOUNEGRU Octavian, Die keramischen werkstätte von Pergamon. Die planimetrie, (pag.73-96)
LIUŞNEA Mihaela Denisia, Aspecte juridice privind navigaţia în perioada Principatului, (pag.97-110)
SIMION Gavrilă, O nouă necropolă tumulară romană pe Valea Celicului, (pag.111-122)
NUŢU George, Cercetări arheologice la limita de sud-vest a oraşului Babadag (vicus Novus?), (pag.123-144)
NUŢU George, BOŢAN Sever Petru, Roman Board Game Pieces in Northern Dobrudja, (pag.145-156)
NICOLAE Maria Corina, TEODOR Eugen S., New considerations regarding the Polovragi tablet, (pag.157-170)
ELEFTERESCU Dan, ŞERBĂNESCU Done, Piese de epoca romană aflate în colecţiile Muzeului Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa, (pag.171-192)
BAUMANN Victor H., Producerea ceramicii locale la Gurile Dunării în secolele I-IV p.Chr., (pag.193-216)
BAUMANN Victor H., Lucernele de la Noviodunum, (pag.217-310)
ČERNAČ-RATKOVIĆ Snežana, Roman pottery kilns in modern Serbia, (pag.311-322)
PARASCHIV-TALMAŢCHI Cristina, Câteva date privind doua fibule zoomorfe descoperite în Dobrogea, (pag.323-336)
CHARLIER Philippe, COSTEA Georgica, BARALIS Alexandre, Étude anthropologique et paléopathologique d’un sujet d’Aegyssus (IIIeme-IVeme s.ap.J.-C., Roumanie), (pag.337-346)
TOPOLEANU Florin, TEODOR Eugen S., Hand-made pottery from Halmyris and its cultural context, (pag.347-360)
VÎLCU Aurel, Monede bizantine de aur descoperite în Dobrogea, (pag.361-378)
ANDREICA Luminiţa Maria, Analiza antropologică a şase morminte medievale, descoperite la Taut, punctul „La Cetate”, campania 2006 (jud.Arad), (pag.379-392)
MĂRCULEŢ Vasile, Consideraţii asupra implicării Dobrogei şi Ţării Romaneşti în relaţiile internaţionale din spaţiul mediteraneano-pontic din deceniul opt al secolului al XIV-lea, (pag.393-410)
STĂNICĂ Aurel, Golden Horde pottery discovered at Isaccea, Tulcea county, (pag.411-420)
BATARIUC Paraschiva Victoria, DINU Niculina, Islamic water filter jug found in the Romstorfer collection in Suceava, (pag.421-424)
MIDVICHI Natalia, A few considerations on the Jews in Dobrudja province during the Ottoman rule, (pag.425-432)
MANEA Lăcrămioara, Contribuţii la bibliografia românească veche. O tipăritura a lui Evghenie Vulgaris, (pag.433-444)
Recenzii şi note bibliografice, (pag.445-457)
Paul Freedman (coord.), Istoria gustului, Bucureşti, 2008 (SENCIUC Olivia)
Elena Renta, Prima epocă a fierului pe cursul râului Ialomiţa, Târgovişte, 2008 (SIMION Gavrilă)
Tudor Soroceanu, Die vorskythenzeitlichen Metallgefäße im Gebeit des heutgen Rumänien, Cluj-Napoca, 2008 (AILINCĂI Sorin Cristian)
Costin Miron, Noi consideraţii despre mormântul pictat de la Tomis, Peuce, S.N. 6, 2008, 283-296 (ZUGRAVU Nelu)


S.N., VIII, 2010

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins

MUZEUL TULCEAN LA A 60-A ANIVERSARE

CAROZZA Laurent, MICU Cristian, BURENS Albane, MIHAIL Florian, CAROZZA Jean-Michel, MIHAI Florea, AILINCĂI Sorin, FURESTIER Robin, HAITĂ Constantin, BĂLĂŞESCU, RADU Valentin, Le projet Delta du Danube: société et environnement durant le Néolithique et les Ages des métaux dans le Delta du Danube, (pag.9-26)
ION Alexandra, Analiza antropologică a scheletelor a patru copii descoperiţi în situl neolitic de la Căscioarele-Ostrovel, (pag.27-36)
AILINCĂI Sorin Cristian, Noi consideraţii referitoare la cercetările arheologice efectuate în aşezarea culturii Babadag de la Revărsarea - Dealul Tichileşti, jud.Tulcea, (pag.37-78)
VASILIU Ioan, Un semn premonetar în forma de vârf de săgeata de la Căbeşti (jud.Bacău), (pag.79-86)
NEDU Decebal, Grupuri politice şi influenţa lor asupra expansiunii romane în a doua jumătate a secolului IV a.Chr. şi primele decenii ale secolului III a.Chr., (pag.87-108)
BAUMANN Victor H., Introducere în studiul ceramicii fine de la Noviodunum, (pag.109-146)
NUŢU George, COSTEA Georgică, Ceramica fină descoperită la Aegyssus, (pag.147-162)
ELEFTERESCU Dan, Un tipar pentru turnarea bronzului descoperit la Durostorum, (pag.163-166)
TOPOLEANU Florin, A.Filvminvs, un producător de opaiţe mai puţin cunoscut din Moesia Inferior (Dobrogea), (pag.167-172)
MADGEARU Alexandru, Barbarian invasions in the Northern Scythia Minor during the 4th-5th centuries, (pag.173-184)
BOURA Maurizio, La ricerca sui Goti nell’ Italia nordorientale e nelle regioni contermini, (pag.185-202)
STĂNICĂ Aurel, RADU Laurenţiu, DINU Niculina, Cercetările arheologice de la Isaccea-Noviodunum, punctul Cariera de lut. Campaniile 2002, 2004 şi 2005, (pag.203-222)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, Contribuţii la cunoaşterea locuirii medio-bizantine de la Mahmudia - cetatea Salsovia (secolele X-XI), (pag.223-236)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, Contribuţii la cunoaşterea locuirii medio-bizantine de la Macin - cetatea Arrubium (secolele X-XII), (pag.237-250)
MANEA Lăcrămioara, Ex-librisul familiei Brâncoveanu în colecţiile tulcene, (pag.251-258)
In memoriam, (pag.259-261)
Gavrilă Simion (BAUMANN Victor H.)
Abrevieri, (pag.262-263)


S.N., IX, 2011

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins
MĂRGĂRIT Monica, CONSTANTINESCU Mihai, DUMITRAŞCU Valentin, BĂLĂŞESCU Adrian, Obiecte din materii dure. Animale din aşezarea din epoca bronzului de la Năeni - Zănoaga Cetatea 2 (Buzău), (pag.15-54)
AILINCĂI Sorin Cristian, Ceramica din siturile culturii Babadag. Cu privire specială asupra descoperirilor din Dobrogea, (pag.55-178)
NEDU Decebal, Roman military expeditions in the Sallenteine area (307 and 302 B.C.), (pag.183-202)
BAUMANN Victor H., Prezenţe din mediul italic la gurile Dunării în sec.II a.Chr.-p.Chr, (pag.203-216)
CHRZANOVSKI Laurent, Les lampes romaines rectangulaires a plusieurs becs, entre egypte et dacie. quelques elements de discussion issus de l’etude d’une collection alexandrine inedite, (pag.217-224)
MOCANU Marian, Consideraţii privind ceramica de masă de la (L)Ibida. Studiu de caz. Sectorul extramuros vest III, (pag.225-252)
COCIŞ Sorin, Fibule romane din Dobrogea, (pag.253-260)
MOGA Iulian, Consacrări de sclavi şi funcţionari sacri către Helios Apollo Lairbenos în Asia mică (sec.I-III), (pag.261-282)
ZUGRAVU Nelu, La diarchia dei fratelli nella tarda Antichita: modelli mitici e storici. Diocleziano e Massimiano, (pag.283-290)
NICOLAE Maria-Corina, The Capitoline Triad in Roman Dacia, (pag.291-304)
NUŢU George, Accesorii vestimentare rare în nordul Dobrogei, (pag.305-312)
PARASCHIV-TALMAŢCHI Cristina, Hypotheses regarding the pottery production and circulation (the 8th-12th century), (pag.313-326)
JERVIS Ben, LOCKYEAR Kris, POPESCU Adrian, SLY Timothy, The medieval ceramic sequence from Noviodunum, (pag.327-340)
STĂNICĂ Aurel, Amfore romboidale descoperite la Isaccea-Noviodunum, (pag.341-346)
ŞTEFAN Cristian Eduard, O locuinţa sălcuţeană de la Verbicioara, (pag.347-358)
ŢERNA Stanislav, Aspecte ale cronologiei relative a siturilor tripoliene târzii din spaţiul pruto-nistrean în lumina unor noi descoperiri funerare din republica Moldova, (pag.359-376)
ADAMESCU Adrian, Descoperiri din prima epocă a fierului în aşezarea de la Suceveni-Stoborani, jud.Galaţi, (pag.377-436)
SÎRBU Valeriu, PENEŞ Marinela, Situl dacic de la Băneşti - Dealul Domnii, judeţul Prahova - Observaţii preliminare, (pag.437-457)
BUZOIANU Livia, BĂRBULESCU Maria, Materiale arheologice elenistice recent descoperite în teritoriul callatian, (pag.459-468)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Lucreţiu, Note épigraphique sur les Caii Iulii de la Ve Légion Macedonica, (pag.473-477)
DUMITRACHE Iulia, Produits a base de poisson dans l’Egypte romain. Sources papyrologiques, (pag.475-482)
TALMAŢCHI Gabriel Mircea, Despre magistraţii monetari şi cronologia monetăriilor greceşti dobrogene în perioada preromană, (pag.483-500)
VÎLCU Aurel, PEŢAC Emanuel, CONSTANTINESCU Bogdan, CHIOJDEANU Cătălina, STAN Daniela, NICULESCU Gheorghe, Considerations regarding the Greek gold coins struck during the 4 to the 1 centuries BC in the light of the XRF analysis, (pag.501-512)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, Cronica descoperirilor monetare din judeţul Tulcea (sec.IX-XIII), (pag.513-522)
BALTRES Albert, STANCIU Lucian, Cercetări privind rocile utilizate la construirea cetăţii medievale de la Enisala, (pag.523-538)
MIRIŢOIU Nicolae, Cranii deformate din necropola de la Piatra Frecăţei, (pag.539-574)
BĂLĂŞESCU Adrian, VIZAUER Iulian, ZAZZO Antoine, MICU Cristian, Notă asupra descoperirii unor resturi de cămilă în Dobrogea (Agighiol, judeţul Tulcea), (pag.575-584)
MANEA Lăcrămioara, Colecţia de carte româneasca veche a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. Catalog (I), (pag.585-622)
Recenzii şi note bibliografice, (pag.623-632)
Abrevieri, (pag.634-639)


S.N., X, 2012

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Cuprins
Pagini de început
DIETRICH Oliver, AILINCĂI Sorin-Cristian, A group of Bronze Age Socketed hammers / beating fists from the Lower Danube and Northern Black Sea Area, (pag.9-20)
DIACONU Vasile, Discuţii privitoare la unele pandantive specifice bronzului târziu din nord-vestul şi nordul Mării Negre, (pag.21-38)
ZAHARIADE Mihail, Managing environmental archaeology: some fresh thoughts on old subjects - the Halmyris fort, (pag.39-52)
STĂNICĂ Aurel, Tipologia amforelor bizantine descoperite în nordul Dobrogei, (pag.53-80)

CERCETĂRI ARHEOLOGICE
MIHAIL Florian, AILINCĂI Sorin-Cristian, MICU Cristian, CAROZZA Laurent, AILINCĂI Adina, Despre locuirea eneolitică de la Enisala-Palanca. Cercetările arheologice din anul 2010, (pag.81-100)
TOPOLEANU Florin, BOGDAN Doru, HAYNES Ian, Salsovia: chronological landmarks, (pag.101-144)
PARASCHIV-TALMAŢCHI Cristina, TALMAŢCHI Gabriel, ŞOVA Constantin, BARDAC Anghel, Date noi privind evul mediu timpuriu în zona centrală a Dobrogei, (pag.145-164)

EPIGRAFIE
ACRUDOAE Ionuţ, Militari din Pannonia în garda pretoriană (sec. II-III p.Chr.): consideraţii prosopografice, (pag.165-192)

NUMISMATICA
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, Cronica descoperirilor monetare din judeţul Tulcea (sec.IX-XIII), (pag.193-208)

ANTROPOLOGIE
COMŞA Alexandra, Date antropologice rezultate din studiul necropolei hallstattiene de la Celic Dere (jud.Tulcea), (pag.209-234)

BIBLIOLOGIE
MANEA Lăcrămioara, Colecţia de carte românească veche a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. Catalog (II), (pag.235-308)
Recenzii şi note bibliografice
Ion Motzoi-Chicideanu, Obiceiurile funerare în epoca bronzului la Dunărea Mijlocie şi Inferioară, Editura Academiei Romane, Bucureşti, 2011, vol.I (900 pag.), vol.II (472 planşe). (AILINCĂI Sorin-Cristian), (pag.309)
Cristian Schuster, Alexandru Morintz, Raluca Kogălniceanu, Cristian Ştefan, Alexandra Comşa, Georgeta El-Susi, Monica Constantin, Cătălin Constantin, Georgiana Mureşan, Cercetările arheologice de pe tronsonul Cernavodă-Medgidia al autostrăzii A2. Tumulul nr.3, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011, 109 pag., 65 fig. (MIHAIL Florian), (pag.311)
Florin Topoleanu, Lămpile antice din colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova-Ploieşti, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2012, 264 p., 22 pl. (CHRZANOVSKI Laurent), (pag.313)
Zaharia Covacef, Sculptura antică din expoziţia de bază a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, (Bibliotheca Tomitana VIII; Imagines 2), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, 276 p. (TOPOLEANU Florin), (pag.317)
Virgil Lungu, Zaharia Covacef, Constantin Chera, Bijuterii antice din aur din colecţiile Muzeului de Istorie Naţionala şi Arheologie Constanţa, Bibliotheca Tomitana VI, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2012, 147 p., 66 pl. (TOPOLEANU Florin), (pag.319)
In memoriam, Sebastian Morintz: un arheolog printre oameni, un om printre arheolog (SCHUSTER Christian), (pag.321)
Abrevieri, (pag.329-333)
Publicaţii şi condiţii, (pag.334-338)


S.N., XI, 2013

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
Pagini de început
BOTIĆ Katarina, A note on a stone find from Novi Perkovci near Đakovo (Northern Croatia), (pag.9-29)
ŞTEFAN Cristian Eduard, Un pandantiv din nefrit de la Sălcuţa, jud.Dolj, (pag.31-42)
TOPOLEANU Florin, Consideraţii preliminare privind lămpile greceşti şi elenistice de la Orgame/Argamum (com.Jurilovca, jud.Tulcea), (pag.43-65)
BAUMANN Victor H., Aspecte din viaţa spirituală a populaţiei rurale din zona gurilor Dunării în pragul noului ev creştin, (pag.67-100)
CURTA Florin, GÂNDILĂ Andrei, Sixth-century fibulae with bent stem, (pag.101-176)
CHRZANOVSKI Laurent, La transition lychnologique byzantino-arabe en Egypte et au Proche-Orient: lampes coptes et musulmanes de la collection Bouvier, (pag.177-228)
RADU Laurenţiu, Toponimie dobrogeană: Callatis-Pangalla-Mangalia, (pag.229-238)
RADU-IORGUŞ Corina, RADU Laurenţiu, IONESCU Mihai, Pipe ceramice descoperite la Mangalia, (pag.239-254)
COSTEA Iuliana, Pipe de lut cu inscripţii şi mărci din colecţia I.C.E.M. Tulcea, (pag.255-290)

PROSOPOGRAFIE
ZUGRAVU Nelu, Pour une prosopographie chrétienne du Bas-Danube (IIIe-VIIe siècles), (pag.291-306)

NUMISMATICĂ
TALMAŢCHI Gabriel Mircea, New possible approach on the significance of “arrowhead”-shaped monetary signs especially cast for trade purposes, (pag.307-326)

ANTROPOLOGIE
COMŞA Alexandra, Analiză antropologică privind osemintele umane hallstattiene (cultura Babadag) descoperite la Garvăn–Mlăjitul Florilor (jud.Tulcea), (pag.327-3420

CARTOGRAFIE
VALETTE Philippe, CAROZZA Laurent, MICU Cristian, CAROZZA Jean-Michel, STĂNICA Aurel, BURENS Albane, Approche geohistorique de la liaison du lac de Babadag avec le lac de Razim a travers l’analyse des cartes anciennes, (pag.343-356)
Recenzii şi note bibliografice, (pag.357-364)
Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs, Costel Ilie, Artefacte din materii dure animale în colecţia Muzeului de Istorie Galaţi. Eneolitic. Catalog, Editura Mega, 2012, 237 p. (STĂNICĂ Aurel Daniel)
Alin Frânculeasa (contribuţii A. Bălăşescu, M. Frânculeasa, M. Mărgărit, O. Negrea, E. Popa, V. Radu, A.D. Soficaru), Seciu–Judeţul Prahova. Un sit din epoca neo-eneolitică în nordul Munteniei, Editura „Oscar Print”, Bucureşti, 2011, 192 p., 79 pl. (MIHAIL Florian)
Abrevieri, (pag.365-368)
• Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
• Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE
• Submission of manuscripts for PEUCE journal


S.N., XII, 2014

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
• Pagini de început
TOPAL Denis, ŢERNA Stanislav, POPOVICI Sergiu, Akinakai de tip Soloha în contextul unei noi descoperiri de la Nistrul de Jos, (pag.9-67)
SPÂNU Daniel, O periegeză prin istoricul cercetării protoistorice dobrogene: necropolele „de tip Murighiol”, (pag.69-97)
RADU Laurenţiu, Turibula descoperite la Noviodunum–Isaccea, (pag.99-114)
TOPOLEANU Florin, GĂMUREAC Emilian, STĂNICĂ Aurel, Preliminary considerations on Roman pottery from a rescue excavation at Noviodunum, (pag.115-146)
MOCANU Marian, Consideraţii privind ceramica de masă de la (L)Ibida (II). Sectorul extra muros nord I, (pag.147-168)
BAUMANN Victor Henrich, Prelucrarea fierului în officina romană târzie de pe Valea Morilor, Teliţa, punct Hogea, (pag.169-232)
BELDIMAN Corneliu, STĂNICĂ Aurel-Daniel, SZTANCS Diana-Maria, Isaccea–Noviodunum. Artefacte din materii dure animale descoperite în 2012 şi 2013, (pag.233-268)

CERCETĂRI ARHEOLOGICE
AILINCĂI Sorin-Cristian, CONSTANTINESCU Mihai, ADAMESCU Adrian, Observaţii privind înmormântările hallstattiene timpurii din aşezarea de la Suceveni–Stoborăni, jud.Galaţi, (pag.269-288)
ALEXANDRESCU Cristina, GUGL Christian, Troesmis şi romanii la Dunărea de Jos. Proiectul Troesmis 2010-2013, (pag.289-306)

ANTROPOLOGIE
SOFICARU Andrei D., Anthropological data about the Funeral Discoveries from Slava Rusă, Tulcea County, Romania, (pag.307-340)

BIBLIOLOGIE
MANEA Lăcrămioara, Cărţi din biblioteca familiei Cantacuzino în fondurile muzeului tulcean, (pag.341-352)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
Recenzii, (pag.353-406)
Radu Băjenaru, Identităţi culturale, structuri de putere şi conflict militar în nordul Peninsulei Balcanice în mileniile IV–III a.Chr., Ed. Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013, 295 p., inclusiv 4 hărţi, ISBN 978-973-167-118-5 (MOTZOI-CHICIDEANU Ion)
Nils Müller-Scheeßel (Hrsg.), „Irreguläre” Bestattungen in der Urgeschichte: Norm, Ritual, Strafe…?, Akten der Internationalen Tagung in Frankfurt a. M. vom 3. bis 5. Februar 2012, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 2013, 518 pagini, 239 figuri şi 34 tabele în text. ISBN 978-3-7749-3862-2 (MOTZOI-CHICIDEANU Ion)
Priscilla Keswani, Mortuary ritual and society in Bronze Age Cyprus, Seria Monographs in Mediterranean Archaeology, Ed. Equinox, London 2004, 257 pag., 18 fig., 38 tabele, toate în text. ISBN 1-904-768 03-2 (MOTZOI-CHICIDEANU Ion)
Sorin-Cristian Ailincăi, Începuturile epocii fierului în Dobrogea. Cercetările arheologice de la Revărsarea, Isaccea, judeţul Tulcea, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2013. 164 p., 41 figuri incluse în text + 74 planşe (STAN Diana Andreea)
Daniel Spânu, Tezaurele dacice. Creaţia în metale preţioase din Dacia preromană, Ed. Simetria, Bucureşti, 2012, 278 p. + 195 Pl. (AILINCĂI Sorin-Cristian)
Octavian Liviu Şovan, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, Pim Publishing House, Botoşani, 2013, 500 p. + electronic version on the attached CD-ROM (NICULICĂ Bogdan-Petru)
Adela Bâltâc, Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior şi Thracia (secolele I-III p.Chr.), Editura Renaissance, 2011, 526 p. + XIV planşe + 4 hârţi (Muzeul National de Istorie a României. Monografii IV) (ZUGRAVU Nelu)
Livia Buzoianu, Maria Bărbulescu, Tomis. Comentariu istoric şi arheologic. Historical and archaeological commentary, Editura Ex Ponto, Constantă, 2012, 276 p. (Bibliotheca Tomitana IX) (ZUGRAVU Nelu)
Lăcrămioara Manea, Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean. Prefaţă de prof.univ.dr. Mihai Mitu, Editura Istros, Brăila, 2013, 473 p., 27 pl. (LUPU Daniela)
Abrevieri, (pag.407-409)


S.N., XIII, 2015

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
NICULICĂ Bogdan Petru, Primele descoperiri de vestigii cucuteniene din Bucovina, (pag.7-44)
ŢÂRLEA Alexandra, TĂTARU Cristiana, GEORGESCU Migdonia, FLOREA Mihai, BALTĂ Zizi, The Early Iron Age Treasure from Braşov, (pag.45-90)
BAUMANN Victor Henrich, Despre un relief dionisiac descoperit la Tulcea, (pag.91-106)
BELDIMAN Corneliu, STĂNICĂ Aurel-Daniel, SZTANCS Diana-Maria, Isaccea–Noviodunum. Artefacte din materii dure animale descoperite în 2014, (pag.107-136)

CERCETĂRI ARHEOLOGICE
TALMAŢCHI Gabriel, ŞOVA Constantin, Observaţii privind casa urbană romană târzie (domus) din provincia Scythia Minor şi alte descoperiri arheologice din sectorul SUD-CI de la Tropaeum Traiani, (pag.137-192)

NUMISMATICĂ
VÎLCU Aurel, La diffusion de l’or monnayé au nord du Danube à la fin du IVe siècle av. J.-C. et les guerres des diadoques, (pag.193-208)

ANTROPOLOGIE
CONSTANTINESCU Mihai, Despre osemintele umane descoperite la Cheile Dobrogei – Peştera Craniilor, (jud.Constanţa), (pag.209-222)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
Recenzii, (pag.223-236)
George Bodi, Radu Pîrnău, Mihaela Danu, Romeo Cavaleriu, Cercetări interdisciplinare în neo-eneoliticul din nord-estul României, Editura Universităţii „Alexandrul Ioan Cuza“, Iaşi, 2013, 181 p., 51 fig. (MIHAIL Florian)
Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Sorin Ignătescu, Luminiţa Bejenaru, Simina Margareta Stanc, Comunităţile cucuteniene din zona Târgului Frumos. Cercetări interdisciplinare în siturile de la Costeşti şi Giurgeşti, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, Iaşi, 2014, 321 p., 123 pl. (MIHAIL Florian)
Radu Băjenaru, Sfârşitul bronzului timpuriu în regiune a dintre Carpaţi şi Dunăre, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, 340 p., 86 fig., 68 pl., 11 hârţi (ISBN 978-973-109-492-2) (AILINCĂI Sorin-Cristian)
Alin Frînculeasa, Cimitirul din epoca bronzului de la Câmpina (jud.Prahova), Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014, 535 p. (ISBN 978-606-537-241-2) (AILINCĂI Sorin-Cristian)
Ion Niculiţă, Andrei Nicic, Aşezarea şi necropola din prima epocă a fierului Saharna–Ţiglău, Biblioteca „Tyragetia”, XXV, Chişinău 2014, 190 p., 25 tabele şi 209 figuri (STAN Diana)S.N., XIV, 2016

OPRIŞ Ioan, Victor H. Baumann la 75 de ani, (pag.9)

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
MIHAIL Florian, MICU Cristian, Polished Stone Objects at Trestenic Tell Settlement (Nalbant, Tulcea County), (pag.17)
LUNGU Vasilica, Timbres amphoriques de l’habitat d’Orgame–Argamum (I), (pag.43)
SPÂNU Daniel, Cavalerul cu pasăre de pradă de la Surcea: avatarul unui mit celtic în Dacia epocii târzii la Tène, (pag.79)
STREINU C. Marius, Language of the Arena in the Pontic Area, (pag.107)
MOCANU Marian, Importuri de terra sigillata italică în spaţiul vest-pontic, (pag.119)
RADU Laurentiu, Un opaiţ cu marca Hermes Cyzicianul descoperit la Callatis. Note despre legăturile dintre spaţiul dobrogean şi oraşul Cyzicus, (pag.129)
TOPOLEANU Florin, CHRZANOVSKI Laurent, O descoperire arheologică unică la Noviodunum: arhetipuri, tipare şi producerea opaiţelor, (pag.145)
ELEFTERESCU Dan, Tipologia ştampilelor de lămpi (Firmalampen) descoperite laDurostorum–Ostrov (Ferma 4), (pag.159)
STĂNICĂ Aurel, Cartografierea cetăţilor medievale dispărute din Dobrogea. Studiu de caz: fortificaţiile turceşti, (pag.187)

CERCETĂRI ARHEOLOGICE
MIHAIL Florian, Urme de locuire gumelniţeană în aria localităţii Mahmudia, jud. Tulcea, (pag.225)
AILINCĂI Sorin-Cristian, TOPOLEANU Florin, MIHAIL Florian, Aşezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Niculiţel–Cornet, jud. Tulcea. Cercetările arheologice din anul 1988, (pag.225)

NUMISMATICĂ
TALMAŢCHI Mircea Gabriel, CLIANTE Laurenţiu, New Archaeological and Monetary Finds on the Rural Territorry of Tomis, (pag.293)
MĂNUCU-ADAMEŞEANU Gheorghe, Cronica descoperirilor monetare din judeţul Tulcea (XII). Secolele IX–XIII, (pag.343)

BIBLIOLOGIE
MANEA Lăcrămioara, Valori patrimoniale elsevieriene în fondurile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, (pag.357)

ANTROPOLOGIE
ANDREICA Luminiţa, CONSTANTINESCU Mihai, CULEA Mihaela, RADU Claudia, SOFICARU Andrei, Urme de violenţă în perioada medievală. Cimitirul Mânăstirii Sf. Sava din Bucureşti, (pag.371)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici (colaboratori Corina Ionescu, Volker Hoeck, Senica Ţurcanu, Luminiţa Bejenaru, Maria Ştirbu şi Ionela Ionescu), Ruginoasa – Dealul Drăghici. Monografie Arheologică, Muzeul Bucovinei. Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2012, 431 p. (MIHAIL Florian)
Valeriu Sârbu, Cătălin Borangic, Pumnalul sica în nordul Dunării: (~200 a. Chr. – 106 p. Chr.) – semiotica marţială a puterii = Le poignard sica au nord Danube: (~200 av. J.-C. – 106 ap. J.-C.) – sémiotique martiale du pouvoir, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2016, 247 p., 37 fig. (ISBN: 978-606-654-188-6) (STAN Andreea Diana), (pag.405)


Abrevieri, (pag.411)
Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, (pag.417)
Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE, (pag.421)


S.N., XV, 2017

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
MĂNDESCU Dragoş, MIHALACHE Maria, STĂNCULESCU Ioana, CONSTANTINESCU Mihai, Contribuţii la studiul pieselor de port şi podoabă din mediul cultural Ferigile. Mărgelele de caolin descoperite în necropola hallstattiană de la Valea Stânii (judeţul Argeş), (pag.7)
OŢA Liana, Câteva observaţii despre necropola romană timpurie de la Noviodunum, (pag.49)
ELEFTERESCU Dan, Opaiţe plastice descoperite la Durostorum–Ostrov (Ferma 4), (pag.79)
ALEXANDRESCU Cristina-Georgeta, OLARIU Bogdan, Analysis of Landscape Transformation in the Area of Ancient Troesmis During the 19th and 20th Century, (pag.117)
BAUMANN Victor-Henrich, Cuptoare romane cu destinaţie specială în teritoriul Noviodunens, (pag.149)

CERCETĂRI ARHEOLOGICE
AILINCĂI Sorin-Cristian, TOPOLEANU Florin, MIHAIL Florian, CONSTANTINESCU Mihai, RAFAILĂ-STANC Simina, Aşezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Niculiţel–Cornet, jud.Tulcea. Cercetările arheologice din anul 2000, (pag.175)
MUŞAT-STREINU Alina, Early Roman Finds from Acic Suat (Caraburun, Baia, Tulcea County), (pag.279)

ARHEOZOOLOGIE
STANC Simina, BEJENARU Luminiţa, POPOVICI Mariana, Biometric Separation of Domestic Pig (sus domesticus) and Wild Boar (sus scrofa) Remains Identified in Sites of the 9th-13th Centuries AD from South-Eastern, (pag.295)

ANTROPOLOGIE
ANDREICA-SZILAGYI Luminiţa, SOFICARU Andrei, Incidenţa şi modelul fracturilor în cimitirul Bisericii Sfântul Sava din Bucureşti, (pag.305)

NECROLOG
Ioan Vasiliu (1951-2016), (pag.327)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
Victor Sava, Neolithic and Eneolithic in the Lower Mureş Basin, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2015, 305 p., 160 fig., 246 pl. (MIHAIL Florian), (pag.329)
Bogdan Petru Niculică, Epoca Bronzului în Podişul Sucevei, Ed. Karl A. Romstorfer, Suceava, 2015, 622 p. (AILINCĂI Sorin-Cristian), (pag.332)
Neculai Bolohan, Bronzul târziu la Dunărea de Jos, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2016, 362 p. (AILINCĂI Sorin-Cristian), (pag.334)
Aurel-Daniel Stănică, Gabriel Custurea, Daniela Stănică, Emanuel Plopeanu (eds.), Dobrogea coordonate istorice şi arheologice, Ed. Studis, Iaşi, 2016, 398 p. (ROŞCA Mihaela Adriana), (pag.337)


Abrevieri
• Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, (pag.345)
• Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE, (pag.349)S.N., XVI, 2018

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
MIHAIL Florian, MICU Cristian, Materialul litic atribuit culturii Gumelniţa descoperit în aşezarea-tell de la Luncaviţa, punctul Cetăţuia, în anul 1959, (pag.7)
RADU Laurenţiu, RADU-IORGUŞ Corina, O statuetă ceramică a Afroditei descoperită la Callatis–Mangalia, (pag.23)
LIŢU Alexandra, ŢÂRLEA Alexandra, ILIESCU Iulia, BOTTEZ Valentin, Timbres amphoriques inédits du Secteur Acropole Centre-Sud (ACS) d’Histria (2013-2018), (pag.31)
LIŢU Alexandra, ANGELESCU Mircea, Histria. Timbres amphoriques inédits du secteur Basilica Pârvan (I), (pag.41)
CHRZANOVSKI Laurent, DJAOUI David, A (partial) Iconographical Dictionary of Early Roman Imperial lamps (70-130 AD). A Short Study of 290 Discus-motifs Adorning the Lamps Discovered within the Harbour Garbage Covering the “Arles-Rhône 3” Shipwreck and of their Geographic, (pag.55)
TOPALILOV Ivo, A Note on the Names of the Thracian Sailors, (pag.199)
STĂNESCU Radu-Octavian, Amphorae ex Aegysso. Fragments from Older Excavations, (pag.205)
MOCANU Marian, Ceramica de masă romană târzie descoperită la Halmyris, (pag.227)
STĂNICĂ Aurel, The „Golden Hoard” Ceramics in Dobruja (13th-14th centuries), (pag.251)

CERCETĂRI ARHEOLOGICE
BOTTEZ Valentin, ŢÂRLEA Alexandra, LIŢU Alexandra, ILIESCU Iulia, Preliminary Report of the Excavations at Histria, the Acropolis Centre-South Sector (2015-2016), (pag.281)

NUMISMATICĂ
TALMAŢCHI M. Gabriel, Noi descoperiri monetare elenistice în spaţiul istro-pontic, (pag.325)

ANTROPOLOGIE
SIENA Serena, MAIRO Marta, CONSTANTINESCU Mihai, SOFICARU Andrei, Necropola medievală de la Enisala–Palanca. Raport antropologic, (pag.335)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
James C. Scott, Against the Grain. A Deep History of the Earliest States, New Haven and London, Yale University Press, 2017, 312 pagini (DORONDEL Ştefan), (pag.371)
Philip Bes, Once upon a Time in the East. The Chronological and Geographical Distribution of Terra Sigillata and Red Slip Ware in the Roman East, Archaeopress Publishing, Oxford, 2015, 196 p., 109 figuri (incluse în text), două hărţi şi patru tabele (MOCANU Marian), (pag.377)


Abrevieri, (pag.381)BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://revistapeuce.icemtl.ro, 2018