Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (7)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS

Anuarul Muzeului Judeţean Vaslui, Vaslui, 1979, însumând până în prezent 33 de volume (ultimele numere fiind apărute în 2012).
Website: http://www.muzeuvaslui.ro/publicatii/publicatii.htmNr.V-VI, 1983-1984 [descarcă numărul integral (66MB)]

IOSUB Petrea, Elogiu omului şi creaţiei sale, (pag.11)

ARHEOLOGIE
CHIRICA Vasile, ENACHE Gheorghe, Noi descoperiri paleolitice şi epipaleolitice în Podişul Moldovei, (pag.15)
NIŢU Anton, Consideraţii asupra stilurilor ceramicii pictate Cucuteni Tripolie. Categoriile dinamice ale decorului, (pag.27)
POPUŞOI Eugenia, Plastica cucuteniană de la Igeşii (jud.Vaslui), (pag.69)
NIŢU Anton, MANTU Cornelia-Magda, Teme plastice antropomorfe şi zoomorfe ale ceramicii cucuteniene de stil A de la Poieneşti (Vaslui), (pag.77)
DRAGOMIR Ion T., Un vas suport cucutenian – „Hora de la Bereşti”, (pag.85)
MAXIM-ALAIBA Ruxandra, Locuinţa nr.1 din faza Cucuteni A3 de la Dumeşti (Vaslui), (pag.99)
MITREA Bucur, BUZDUGAN Constantin, APOSTOL Vasile, Date noi referitoare la tezaurul de la Fedeşti (jud.Vaslui), (pag.149)
TEODOR Silvia, Cu privire la relaţiile dintre geţii est-carpatici şi lumea greco-macedoniană, (pag.155)
BAZARCIUC Violeta Veturia, O nouă descoperire geto-dacică în Podişul Central Moldovenesc, (pag.169)
PALADE Vasile, Cercetările arheologice în aşezarea autohtonă de la Bîrlad - Valea Seacă (Campania 1984), (pag.183)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul materialului paleofaunistic din aşezarea datînd din secolele X-XI î.e.n. de la Bîrlăleşti (jud.Vaslui), (pag.205)
ANDRONIC Alexandru, POPESCU Rica, Şantierul arheologic Vaslui. Principalele rezultate ale săpăturilor din anii 1980-1981 de la Curtea Domnească, (pag.213)

ISTORIE
TĂRNĂUCEANU Olga, Date de istoric locală mărturii ale continuităţii daca-romane, (pag.223)
ŞERBAN Constantin, Populaţia oraşului Vaslui pînă la mijlocul secolului al XIX-lea, (pag.233)
VITCU Dumitru, Falimentul casei Meitani, (pag.239)
SIMION Natalia, SAIZU Ion, Sensurile vieţii economice după cucerirea neatîrnării politice. Lupta pentru o „Plevnă internă”, (pag.251)
POPA Maria, Aspecte privind starea economică, socială şi culturală a ţăranilor din fostele judeţe Vaslui, Tutova şi Fălciu în preajma răscoalei din 1907, (pag.265)
BEJENARU Ionel, Lupta maselor populare din judeţul Botoşani pentru instaurarea şi consolidarea regimului democrat-popular. 1944-1947 (II), (pag.275)
ANDRIESCU Cornelia Elena, Industria oraşelor judeţului Vaslui în perioada 23 August 1944-11 iunie 1948, (pag.285)
AGRIGOROAIEI Ion, Istoriografia românească actuală despre personalitatea lui Nicolae Titulescu, (pag.293)
PLATON Alexandru Florin, Noi direcţii în istoriografia contemporană istoria mentalităţilor, (pag.313)

ETNOGRAFIE - FOLCLOR
CONSTANTINESCU Gheorghe, Unelte tradiţionale şi construcţii viticole din podgoriile vrîncene, (pag.321)
CANTEMIR Traian, Revoluţia de la 1848 în lirica populară, (pag.335)

CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE TEREN
CIUBOTARU Nicolae Gr., Cercetări arheologice de suprafaţă în comuna Vultureşti (jud.Vaslui), (pag.345)
MAXIM-ALAIBA Ruxandra, Obiecte ele bronz din patrimoniul Muzeului judeţean Vaslui, (pag.381)
EMANDI Emil Ioan, Un fragment de cahlă din secolul al XV-lea necunoscut în Moldova, (pag.387)

ISTORIA CULTURII
MANCAŞ Claudia, Alecu Russo în istoria limbii şi literaturii române, (pag.393)
NICULESCU Ştefan I., Contribuţie la biografia lui D.Bagdasar. Copilăria şi anii de formare (1893-1913), (pag.399)
CATARGIU Virgil, Vasile Pârvan despre rolul personalităţii şi al maselor în istorie, (pag.407)

MUZEOLOGIE
PÂNTEA Cristian, Noi date privind tehnica picturală în cultura Cucuteni, (pag.413)
ARNĂUTU Nicoleta, Identificarea unei tapiserii din colecţiile Muzeului „Vasile Pârvan”, (pag.429)
ARAMĂ Dalila-Lucia, Participarea Vasluiului la expoziţia universală de la Paris din 1867, (pag.445)
IONESCU Cleopatra, Participarea judeţelor Vaslui, Ţutova, Fălciu, Roman, Putna şi Tecuci la expoziţia universală de la Paris din anul 1900, (pag.451)
ANDRONIC Tasia, Mărturii ale trecutului istoric într-un muzeu sătesc pe meleagurile cantemireştilor, (pag.457)
ROTARU Elena, ROTARU Costel, Muzeul sătesc Tăcuta, judeţul Vaslui, (pag.461)

ARHIVISTICA
GANET Grigore, Epitropia casei obştei tîrgului Bîrlad

NOTE
MAZILU Radu-Doru Al., Descoperirile sarmatice din Moldova şi unele probleme ale relaţiilor sarmato-romane în secolele II-III e.n., (pag.475)
POPESCU Rica, Sobele ceteţii Făgăraşului după inventarele din secolul al XVII-lea, (pag.479)
ŞTEFĂNESCU Laurenţiu, Răscoala din 1907 în zona Huşilor, (pag.483)
URSU Fănică, Aspecte ale răscoalei ţăranilor din 1907 în fostul judeţ Tutova, (pag.487)

DOCUMENTE
ARAMĂ Dalila-Lucia, Documente inedite de la Academia Română, (pag.493)
COCUZ Ioan V., Documente inedite privind legăturile culturale, politice, dintre românii din Bucovina şi România, la sfîrşitul secolului al XIX-lea, (pag.501)
NĂSTASĂ Lucian, Unele date în legătură cu istoricul descoperirilor de la Cucuteni, (pag.513)

RECENZII
• NIŢU Anton, Formarea şi clasificarea grupelor de stil AB şi B ale ceramicii pictate Cucuteni-Tripolie (Ruxandra Maxim-Alaiba), (pag.523)
• Die Hallstattkultur. Bericht über das Symposium in Steyr 1980 aus Anlass der Internationalen Ausstelung des Landes Oberösterreich (Attila László), (pag.525)
• TEODOR Dan Gh., Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi, în secolele VI-XI e.n. (Alexandru Andronic), (pag.529)
• STOICESCU Nicolae, Unitatea românilor în evul mediu (Ştefan S. Gorovei), (pag.540)
• PANAIT Panait I., La cumpăna continentelor. Însemnări de călătorie în Republica Turcia (Mihail Guboglu), (pag.534)
• RĂDULESCU Mihai, Civilizaţia armenilor; SYLVIA AGEMIAN, Manuscrise miniate armene în colecţii din România (Ştefan S. Gorovei), (pag.540)
• DAVID Gheorghe, Petru Şchiopul (Lucian Nastasă), (pag.548)
• MIHAI ISPIR, Clasicismul în arta românească (Marius Alexianu), (pag.546)
• ZUB Al., Pe urmele lui Vasile Pârvan (Lucian Nastasă), (pag.548)
• IORDACHE Anastasie, Pe urmele lui Dumitru Brătianu (Nicolae Ionescu), (pag.550)
• RUSU Dorina N., „Cercetări istorice” 1925-1947. Bibliografie. (Lucian Nastasă), (pag.552)
• CEAUŞESCU Ilie, CONSTANTINIU Florin, IONESCU Mihail. 200 de zile mai devreme. Rolul României în scurtarea celui de-al doilea război mondial (Alexandru Andronic), (pag.555)

NOTE BIBLIOGRAFICE
• FAITER Ion, Trecător prin tîrguri şi iarmaroace (Dumitru Agache), (pag.557)
• BODUNESCU Ion, Diplomaţia românească în slujba independenţei (Cătălin O. Turliuc), (pag.558)
• BRĂIESCU Maria, Interferenţe româneşti în opera Marthei Bibescu (Ştefan S. Gorovei), (pag.558)
• SIRETEANU Ion-Popescu, Limbă şi cultură populară (Ştefan S. Gorovei), (pag.559)

REVISTA REVISTELOR
• Ialomiţa. Materiale de istorie agrară a României (Florin Curta), (pag.561)
• Anuarul institutului de istorie şi arheologie „A.D. Xenopol” (Lucian Năstase), (pag.564)

CRONICA
CHIRICA Vasile, Simpozionul internaţional „Cultura Cucuteni în context european”, Iaşi - Piatra Neamţ, 24-28 septembrie 1984, (pag.567)
TUDOSIE Avram D., Despre podgorii şi vinuri româneşti, (pag.571)

IN MEMORIAN
• ZAHARIA Neculai (Rodica Popovici), (pag.575)

• Abrevieri, (pag.579)


Nr.VII-VIII, 1985-1986 [descarcă numărul integral (42MB)]

IOSUB Petrea, Schiţă a construcţiei viitorului în noua viziune românească, (pag.9)

ARHEOLOGIE
POPUŞOI Eugenia, Plastica neolitică din colecţiile muzeului din Bîrlad, (pag.13)
CÂRCIUMARU Marin, MONAH Felicia, Determinări paleobotanice pentru neoliticul din Moldova, (pag.57)
MAZILU Radu A., Contribuţii la problema relaţiilor sarmato-dacice şi sarmato-romane în lumina descoperirilor arheologice din Moldova, (pag.65)
PALADE Vasile, Cercetări le arheologice din aşezarea autohtonă de la Bîrlad-Valea Seacă (Campania 1985), (pag.99)
TEODOR Dan Gh., Tradiţii geto-dacice în cultura materială şi viaţa spirituală din secolele V-X e.n. de pe teritoriul României, (pag.131)
MAXIM-ALAIBA Ruxandra, Cercetările arheologice de salvare de la Negreşti-jud.Vaslui, (pag.149)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul arheozoologic al resturilor provenind din aşezarea din secolele IX-X e.n. de la Gara Banca - judeţul Vaslui, (pag.171)

ISTORIE
ZUGRAVU Nelu, Despre Marte la geto-daci (pe marginea unor opinii), (pag.187)
PUŞCAŞU Voica Maria, Documentul fals, datat 1428, 11 iulie, (pag.195)
ANDRONIC Alexandru, POPESCU Rica, POPESCU Constantin, Vaslui - reşedinţă domnească şi capitală. 550 de ani de la atestarea documentară (1435-1985), (pag.205)
MURARIU Ioan, Organizarea administrativ-teritorială a ţinuturilor Vaslui, Tutova şi Fălciu în a doua jumătate a secolului XVIII şi la începutul secolului XIX, (pag.213)
DARIE Emanoil, Unele aspecte ale dezvoltării economiei fostului ţinut Tutova în prima jumătate a secolului XIX, (pag.213)
ŞERBAN Constantin, Modernizarea oraşului Vaslui în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, (pag.237)
NEGRE Felicia, NEGRE Valentin, Contribuţia materială a populaţiei din judeţul Tutova la purtarea războiului de independenţi, (pag.249)
CLAPA Gheorghe, Aspecte ale situaţiei revoluţionare din oraşul Bîrlad şi judeţul Tutova în perioada 1918-1920, (pag.261)
ŞANDRU Dumitru, Cooperaţia forestieră în România interbelică, (pag.285)
DOBRINESCU Valeriu Florin, Consideraţii privind evoluţia raporturilor economice româno-engleze din perioada interbelică, (pag.299)

ETNOGRAFIE-FOLCLOR
MAXIM Elena, Creşterea viermilor de mătase în judeţul Vaslui, (pag.315)
HOTARU Doina, AGHION Constantin, Contribuţii privind arhitectura populară în lemn din judeţul Vaslui, (pag.319)
SALOMEIA Paul, Consideraţii privind arhitectura populară din zona Huşilor, (pag.335)
DIMITRIU Eugen, Artur Gorovei în paginile revistei „Făt-Frumos”, (pag.345)

CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE TEREN
SANIE Silviu, MAXIM-ALAIBA Ruxandra, LUCA Gavril, Descoperirea unor capete de piatră în zona est-carpatică, (pag.361)

ISTORIA ARTELOR
IOSUB Petrea, Policromia interpretativă contemporană a experienţei estetice, (pag.369)

ISTORIA CULTURII
MEDIAN Gheorghe, Aspecte inedite ale activităţii societăţii muzicale botoşănene „Armonia”, (pag.383)
ANDRONIC Alexandru, OLARU Ioan, Odobescu şi unele probleme de istoria artei medievale româneşti, (pag.391)
IONESCU Mihail, Ioan Antonovici, culegător şi valorificator de documente din istoria Bîrladului, (pag.397)
CANTEMIR Traian, Temperament şi creaţie la Liviu Marian, (pag.405)

MUZEOLOGIE
BĂLAN Angela, Corelaţia între factorii microclimatici din sălile muzeului în acţiunea de conservare a exponatelor, (pag.413)
PANTEA Cristian, Restaurarea unui tip de centură cu aplice din secolul XV, (pag.419)

GENEALOGIE
GOROVEI Ştefan S., RĂDULESCU Mihai Sorin, Strămoşii cunoscuţi ai lui N. Iorga, (pag.427)
RĂDULESCU Mihai Sorin, Un revoluţionar vasluian din veacul trecut Theodor Râşcanu, (pag.445)

NOTE
TOMESCU Dorina, Categorii şi denumiri de drumuri medievale amintite în documentele interne ale Ţării Româneşti (sec.XIV-XVII), (pag.457)
IRIMIA Viorel, Contribuţii la politica domniei din Moldova faţă de negustorii autohtoni, (pag.461)
HOZOC Ionel, Aspecte privind dezvoltarea Vasluiului în secolul XIX, (pag.469)
APOSTOL Cornelia, Reflectări ale luptei românilor pentru înfăptuirea unirii principatelor în presa franceză, (pag.477)
ŞTEFĂNESCU Laurenţiu, Din istoricul liceului „Cuza Vodă” Huşi (1889-1925), (pag.483)
ANDRONIC Tasia, Un erou al Mărăşeştilor - sergentul Ignat Iliescu din regimentul 51/52 infanterie, (pag.489)
CRISTEA Viorica, Sublocotenentul Nicolae Condurache, participant la războiul antihitlerist în divizia „Tudor Vladimirescu”, (pag.497)

DOCUMENTE
NĂSTASĂ Lucian, Orest Tafrali. Mărturii epistolare, (pag.503)

RECENZII
• CORNEA Andrei, Mentalităţi culturale şi forme artistice în epoca romanobizantină (300-800) (Nelu Zugravu), (pag.511)
• SPINEI Victor, Realităţi etnice şi politice în Moldova Meridionali în secolele X-XIII. Români şi turanici (Nelu Zugravu), (pag.512)
• ANDRONC Alexandru, Iaşii pînă la mijlocul secolului al XVII-lea. Geneză şi evoluţie (Stela Cheptea), (pag.515)
• CEBOTARENKO Gheorghe, Sorokskaja krepost' - pamjatnik stariny (Alexandru Andronic), (pag.518)
• CIOBANU Radu-Ştefan, Neagoe Basarab (Nicolae Ionescu), (pag.519)
• ZUB Alexandru, De la istoria critică la criticism (Lucian Nastasă), (pag.521)
• ZUB Alexandru, Cunoaştere de sine şi integrare (Nelu Zugravu), (pag.522)
• BOGACI Gheorghe, Alte pagini de istoriografie literară (Alexandru Andronic), (pag.523)
• GOROVEI Artur, Literatură populară (Traian Cantemir), (pag.525)
• DATCU Iordan, Toma Alimoş (Traian Cantemir), (pag.525)

NOTE BIBLIOGRAFICE
• VLĂDESCU Cristian M., Fortificaţiile romane din Dacia Inferior (Nelu Zugravu), (pag.530)
• BRANGA Nicolae, Italicii şi veteranii din Dacia. Mărturii epigrafice şi arheologice (Nelu Zugravu), (pag.530)
• BĂRBULESCU Mihai, Interferenţe spirituale în Dacia romană (Nelu Zugravu), (pag.532)
• DAICOVICIU Hadrian, ALICU Dorin, Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, GUDEA Nicolae, Porolissum. Res Publica Municipii Septimii Porolissensium (Nelu Zugravu), (pag.532)
• TODOSIA M., SAIZU I., Cultură şi economie (Nicolae Ionescu), (pag.533)

REVISTA REVISTELOR
• MEMORIA ANTIQUITATIS, XII-XIV (1980-1982) (Izabela Gaspar), (pag.534)
• ARHEOLOGIA MOLDOVEI, X, 1985, (Gheorghe Gherghe), (pag.536)

CRONICA
• ANDRONIC Alexandru, Nicolae (Milescu) Spătarul - descoperitorul Siberiei. Cu prilejul aniversării a 350 de ani de la naştere (1636-1986), (pag.539)

IN MEMORIAM
• RICA POPESCU, (Ioan Mancas), (pag.541)

• ABREVIERI, (pag.545)


Nr.IX-X, 1987-1989 [descarcă numărul integral (48MB)]

ANDRONIC Alexandru, Nicolae Titulescu - Diplomatul model, (pag.9)

ARHEOLOGIE
POPUŞOI Eugenia, Mormintele cu ocru de la Fălciu, judeţul Vaslui, (pag.15)
MITREA Ioan, Sceptre din epoca bronzului descoperite la Voineşti, judeţul Vaslui, (pag.27)
MARIN Tamilia, Aşezarea geto-dacică din secolele VI-IV î.e.n. de la Cozmeşti, judeţul Vaslui, (pag.33)
PALADE Vasile, Să păturile arheologice de salvare din aşezarea getică de la Bursuci, comuna Epureni, judeţul Vaslui, din anul 1987, (pag.45)
PALADE Vasile, Sondajul: arheologic de .salvare din aşezarea datînd din secolul V e.n. de la Fîntînele, comuna Zorleni, judeţul Vaslui, (pag.53)
PALADE Vasile, Cercetările arheologice în aşezarea de la Bîrlad-Valea Seacă din anul 1986, (pag.65)
ANDRONIC Alexandru, MAXIM-ALAIBA Ruxandra, Şantierul arheologic Vaslui. Rezultatele săpăturilor de salvare de la „Curţile Domneşti” din anul 1987, (pag.75)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
HAIMOVICI Sergiu, Studiul materialului paleofaunistic găsit în groapa numărul 7 din aşezarea cucuteniană de la Dumeşti, judeţul Vaslui, (pag.83)
BOTEZATU Dan, MIU Georgeta, BĂLTEANU Cezarina, Cercetări paleoantropologice asupra osemintelor de la Bogdăneşti - Fălciu, judeţul Vaslui, datînd din secolele IV-V e. n., (pag.91)

ISTORIE
BOLDUR Alexandru V., Originea şi sensul cuvîntului „Traian” după surse străine şi româneşti, (pag.109)
ISTRATI Corneliu, Pagini din istoria unui sat de răzeşi, Vutcani, judeţul Vaslui, (pag.135)
JUMARĂ Dan, JUMARĂ Carmen, Dezvoltarea micii producţii de mărfuri în prima jumătate a secolului XIX în ţinutul Vaslui, (pag.153)
ANDRONIC Alexandru, Unele aspecte proprii privind geneza burgheziei române, (pag.163)

ETNOGRAFIE
CHELCEA Ion, Baia cu aburi obţinuţi cu ajutorul pietrelor întrebuinţate în Moldova şi Dobrogea (cu implicaţii explicative avînd caracter Etnologic), (pag.195)
SEMENDEAEV Victoria, Cu privire la colecţia de ceramică din patrimoniul Muzeului etnografic din Iaşi, (pag.213)

CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE TEREN
MAXIM-ALAIBA Ruxandra, MARIN Iulia, Cercetări arheologice de suprafaţă în comuna Bălteni, judeţul Vaslui, (pag.223)
MAXIM-ALAIBA Ruxandra, GHERGHE Gheorghe, Unele consideraţii privind habitatul din zona dealurilor Banca-Griviţa, (pag.241)
CIUBOTARU Nicolae, Cercetări arheologice de teren pe cursul mijlociu al rîului Bîrlad, (pag.269)

ISTORIA CULTURII
VĂCARU Silviu, Contribuţia lui Vasile Lupu la tipărirea primelor cărţi în Moldova, (pag.275)
CANTEMIR Traian, Ovid Densuşianu, istoric literar, (pag.381)

GENEALOGIE
TAŞCA George-Felix, Şerbea de la Vaslui şi descendenţa sa, (pag.287)
RĂDULESCU Mihai Sorin, Vladimir Ghidionescu - figură proeminentă a pedagogiei româneşti. Pe marginea unor documente inedite, (pag.295)

SIGILOGRAFIE
KARA I., Ştampile de bresle din Iaşi, (pag.311)

NOTE
ROTARU Marin, Un mormînt din secolul IV e.n. de la Giurcani, judeţul Vaslui, (pag.315)
DIACONU Ion, Un sat de lingurari: Tăetura, comuna Vutcani, judeţul Vaslui, (pag.317)

DOCUMENTE
ANDRONIC Tasia, Eroii din comuna Grumezoaia, (pag.321)

RECENZII
• ANDRONIC Alexandru, Iaşii pînă la mijlocul secolului al XVII-lea. Geneză şi evoluţie (Nicolae Ciudin), (pag.325)
• PREDA Constantin, Geto-dacii din bazinul Oltului inferior. Dava de la Sprîncenata (Tamilia Marin), (pag.329)
• CARAMAN Petre, Studii de folclor (Traian Cantemir), (pag.331)
• CONSTANTINESCU Pompiliu, O catedră Eminescu (Traian Cantemir), (pag.334)
• CARACOSTEA Dumitru, Creativitatea eminesciană (Traian Cantemir), (pag.336)
• POPESCU Silvia, Amintiri despre G.Topîrceanu (Traian Cantemir), (pag.333)

REVISTA REVISTELOR
• MEMORIA ANTIQUITATIS, XV-XVII (1983-1985) (Ruxandra Maxim-Alaiba), (pag.341)

CRONICA
CANTEMIR Traian, Centenar Leca Morariu, (pag.345)
ANDRONIC Alexandru, POPESCU Constantin, Profesorul Traian Cantemir la 80 de ani, (pag.347)
• ABREVIERI, (pag.355)


Nr.XV-XX, 1993-1998 (vol.1) [descarcă numărul integral (16MB)]

MITREA Ioan, De când începe istoria românilor, (pag.7)

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL „NEOLITICUL TIMPURIU LA EST DE CARPAŢI ŞI ÎN ZONELE LIMITROFE”. BÂRLAD, 1994.
POPUŞOI Eugenia, Argument, (pag.12)
MARINESCU-BÂLCU Silvia, Din nou despre începuturile vieţii neolitice la est de Carpaţii răsăriteni, (pag.16)
COMŞA Eugen, Ocupaţiile principale ale comunităţilor Starčevo-Criş din Moldova, (pag.21)
BRUKNER Bogdan, The neolithization of the southeast Panonia and the Boundary zone, (pag.29)
URSULESCU Nicolae, Variantes locales dans le cadre de la civilisation de Starčevo-Criş de l'espace Carpathes-Dniestre, (pag.30)
NICA Marin, Originea şi evoluţia ceramicii pictate în aşezările neoliticului timpuriu din Oltenia, (pag.32)
MAXIM Zoia, Essais de réconstitution graphiques des logements de Gura Baciului, (pag.60)
LAZAROVICI Gheorghe, La céramique peinte de Gura Baciului, (pag.61)
LUCA Sabin Adrian, Aşezarea Starčevo-Criş timpurie de la Iosaş Anele. Problematică şi terminologie, (pag.62)
IACOBESCU Silvia, Aşezarea Starčevo-Criş de la Leontineşti, comuna Ardeoani, judeţul Bacău, (pag.63)

STUDII ŞI MATERIALE
MERLAN Vicu, Noi descoperiri din paleoliticul superior în zona Huşilor, judeţul Vaslui, (pag.75)
POPUŞOI Eugenia, BELDIMAN Corneliu, Industria materiilor dure animale din aşezarea Starčevo-Criş de la Trestiana, judeţul Vaslui. Un exemplu de studiu: spatule, (pag.82)
MAMALAUCĂ Mircea, Unelte din os descoperite în aşezarea de epoca bronzului din satul Poşta Elan, (pag.116)
MARIN Tamilia, Sceptre de piatră din colecţia Muzeului judeţean Vaslui, (pag.122)
ROTARU Marin, Sceptrul din piatră descoperit la Giurcani, judeţul Vaslui, (pag.126)
TEODORU Violeta Veturia, Elemente ale civilizaţiei geto-dacice la est de Carpaţi, (pag.128)
BOROŞ Lăcrămioara, Menţiuni asupra a două obiecte inedite de argint: fibula de la Domneşti (jud.Vrancea) şi brăţara de la Năneşti (jud.Bacău), (pag.144)
ASĂVOAIE Costică, MAMALAUCA Mircea, Săpăturile arheologice din locul „La Beci”, comuna Iveşti, jud.Vaslui, (pag.147)

CERCETĂRI DE TEREN
ŞTEFĂNESCU Sergiu, Cercetări arheologice şi istorice în zona mediană a bazinului superior a râului Bârlad, (pag.155)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
GEORGESCU Laurenţia, GEROGESCU Emma Mădălina, De la nemurirea sufletului la cultul morţilor. Geto-dacii, (pag.249)
GEORGESCU Laurenţia, Necropolele medievale din Câmpia Română în secolele XVI-XVII. Analiza demografică, (pag.259)
GEORGESCU Laurenţia, GEORGESCU Emma Mădălina, Contribuţii paleodemografice la studiul populaţiei medievale din zona Negru Vodă, (pag.272)
GEORGESCU Laurenţia, Studiul antropologie al unei personalităţi istorice înhumate la Coşula, (pag.284)

RESTAURARE
CIACÂRU Mircea, Restaurarea unui altar de tip Cucuteni A, (pag.289)
• LISTA ABREVIERILOR, (pag.300)


Nr.XV-XX, 1993-1998 (vol.2) [descarcă numărul integral (31MB)]

ISTORIE
TAŞCĂ George-Felix, Stolnicul Radul Pisc (1410-1470). Înrudirile şi ocina, (pag.7)
LIGOR Alexandru, Documente domneşti, redactate la Vaslui, Huşi şi Bârlad în secolele XV-XVI. Statistică, semnificaţii, (pag.18)
ANTON-MANEA Cristina, Despre neamul doamnei Neaga, (pag.31)
DOBRINCU Dorin, Dările în Moldova epocii fanariote (I), (pag.37)
NEGUŞ Mariana, Aspecte ale crizei financiare din Ţara Românească (1834-1835) - Documente inedite, (pag.70)
DAMEAN Sorin Liviu, Regele Carol I al României – schiţă de portret, (pag.74)
CIUPALĂ Alin Daniel, Cinstirea memoriei domnitorului Alexandru Ioan Cuza de către regele Carol I, (pag.81)
ARTIMON Elena, Câteva aspecte privind contribuţia locuitorilor meleagurilor Văii Trotuşului la Războiul de Independenţă, (pag.85)
NOVAC Vasile, ROTARU Elena, Presa vremii, despre înmormântarea lui V.Alecsandri, (pag.90)
VITCU Dumitru, Incident diplomatic româno-american la început de secol, (pag.97)
IONIŢĂ Maria, Erojna de la Jiu pe pământul Moldovei, (pag.105)
ANDRONIC Alexandru, Rolul clerului autohton din Basarabia în păstrarea românismului până la Marea Unire din 1918, (pag.110)
CRISTEA Viorica, Constantin Prezan - mareşal al României, (pag.114)
COROAMĂ Radu, Piese din patrimoniul cultural-naţional referitoare la viaţa şi activitatea generalului vasluian Gheorghe Negrescu, (pag.121)
UNGUREANU Ion, Reflecţii la o statistică a Cominternului din anul 1923, (pag.126)
STANCU Emilia, Aspecte privind aşezămintele spitaliceşti în perioada interbelică, (pag.134)
CONSTANTINESCU Şerban, Bombardamentele anglo-americane efectuate asupra României în al doilea Război Mondial, (pag.140)
ANDRONIC Alexandru, După 50 de ani. Mărturii inedite privind situaţia de pe frontul din Moldova în august 1944, (pag.148)
APOSTOL Cornelia, Societatea civilă românească - un secol de istorie, (pag.161)

ETNOLOGIE
BURAGA Costache, Despre teatrul neolitic, (pag.170)
BURAGA Costache, BURĂGA Eugenia, Cucutene orânde şi după milenii mai flutură, (pag.173)
GEORGESCU Emma Mădălina, Cultul soarelui - cultul strămoşilor, (pag.185)
GEORGESCU Emma Mădălina, Simbolismul în terapeutica populară, (pag.195)

ETNOGRAFIE
PAVEL Emilia, Pieptănături şi podoabe de cap feminine, elemente de unitate şi continuitate în portul popular românesc, (pag.204)
ŢURCANU Georgeta, Etnomuzeologul Ion Chelcea - cercetător, publicist, fondator al Muzeului Etnografic al Moldovei, Iaşi, (pag.215)

ISTORIA CULTURII
ARAMĂ Dalila-Lucia, Atacul diligenţei, (pag.223)
HOZOC Ionel, Din vremi mai vechi spre praguri noi, (pag.229)
TAŞCĂ George-Felix, Un fiu uitat al Bârladului, prof.dr. G.G.Taşcă (1875-1915) - membru corespondent al Academiei Române, (pag.234)
ARNĂUTU Nicoleta, Muzeul „Vasile Pârvan” (istoric), (pag.245)
TOMESCU Dorina, JURCĂ Chira, Societatea Clotilda, mareşal Averescu pentru ocrotirea tinerelor fete, (pag.272)
ŢURCANU Georgeta, Artista Sorana Ţopa - documente inedite, (pag.279)
ŞTEFANESCU-NOUR Arcadiu, Chipul voievodului Ştefan în dramaturgia română, (pag.288)
PÂRVAN Katiuşa, Câteva date privind opera medalistică a sculptorului Constantin Kristescu, (pag.293)
CIUDIN Ştefan, Albina-emblemă a hărniciei şi abundenţei oglindită în numismatica, (pag.306)

ISTORIA ARTEI
ARNĂUTU Nicoleta, O piesă de mobilier din „Colecţia de artă orientală şi extrem orientală dr. Marcel Vainfeld”, (pag.322)
ROTARU Doina, Un pomelnic de la jumătatea veacului al XVIII-lea din judeţul Vaslui, (pag.348)

MUZEOLOGIE
COJOCARU Lucia, JUNCU Irina, O încercare de sistematizare a mijloacelor de măsurare aflate în patrimoniul Muzeului de istorie al Moldovei - Iaşi, (pag.361)
POPA Maria, Manifestări muzeale consacrate comemorării a 490 de ani de la moartea voievodului Ştefan cel Mare, (pag.373)
POPA Maria, Expoziţia „Monumente istorice din judeţul Vaslui”, (pag.379)
MARTINESCU Maria, Expoziţia „Dor de Eminescu”, (pag.389)

RECENZII
• ARTIMON Alexandru, MITREA Ioan, Bacău. Reşedinţă voievodală, Bacău, 1996, 100 pagini text+ 51 şi colab., Istoria Bârladului, Vaslui, vol. I-II, 1998, 896 pagini text + 25 ilustraţii, 4 hărţi (Nicoleta Arnăutu), (pag.396)

IN MEMORIAM
• ANDRONIC Alexandru (Dan Gh. Teodor), (pag.406)

• ABREVIERI, (pag.417)


Nr.XXI, 1999-2000 [descarcă numărul integral (42MB)]

STUDII ŞI CERCETĂRI ISTORICE
BRUDIU Mihalache, Evoluţia culturală şi mediul în Podişul Central Moldovenesc în perioada finală a paleoliticului superior, (pag.9)
ROTARU Marin, GHERGHE Gheorghe, Noi descoperiri din Paleoliticul Superior în judeţul Vaslui, (pag.14)
ROTARU Marin, Un nou tip de celt descoperit la Giurcani (Vaslui), (pag.24)
URSACHI Laurenţiu, Studiu petrografic al unor fragmente de artefacte din neoliticul de la Trestiana-Bârlad, (pag.28)
URSULESCU Nicolae, Vechimea reprezentărilor antropomorfe masculine în Neo-Eneoliticul României, (pag.30)
URSACHE Corina Nicoleta, Despre plastica zoomorfă de la începutul epocii fierului, (pag.40)
ASĂVOAIE Costică, CHIRIAC Laurenţiu, Noi date istorico-arheologice privind Mânăstirea Floreşti, judeţul Vaslui, (pag.63)
GHIMPU Vlad, Biserica Adormirea Maicii Domnului de la mânăstirea Câmpina şi moştenirea tradiţiei voievodale, (pag.79)
LUCA Cristian, Documente veneţiene despre Moldova şi Ţara Românească. Noi surse relative la veacul al XVI-lea, (pag.86)
HOZOC Ionel, Călători moldoveni şi informaţii atonite, (pag.92)
ŞTEFĂNESCU Sergiu, Precizări cu caracter istoric privind moşia Ţibănesti, (pag.100)
RĂILEANU Nicolae, Acte medievale româneşti din Arhiva de Război a Suediei, (pag.113)
ANDREESCU Mihail M., Aspecte ale gândirii politicii în Ţara Românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.118)
ŢIBULCĂ Adriana, Documente inedite din arhivele vasluiene privind organizarea funeraliilor Elenei Cuza, (pag.123)
UNGUREANU Ioan, Coloniştii din judeţul Bacău, în Dobrogea, în baza legilor din anii 1903 şi 1921, (pag.127)
GHIPER Constantin, Regimentul VII Racova nr.25 general „Constantin Prezan”, (pag.133)
NOVAC Vasile, Generalul vasluian Grigorovici Emil participant la războiul de întregire a neamului, (pag.138)
JURCĂ Chira, Colonelul Eugen Linde, (pag.148)
NOVAC Vasile, General de brigadă Satâr Nicolae, (pag.158)
AGRIGOROAIEI Ion, Unirea Basarabiei cu România reflectată în paginile ziarului „Mişcarea”, (pag.166)
JUMARĂ Dan, Studenţimea bucovineană şi Marea Unire, (pag.173)
CLAPA Gheorghe, Mişcarea socialistă din Bârlad şi judeţul Tutova între anii 1918-1921, (pag.182)
CRISTEA Viorica Zgutta, Palatul Mavrocordat şi Cercul militar „Mareşal Constantin Prezan” din Vaslui, (pag.206)
IONIŢĂ Mioara, O călătorie în Spania a lui Emil Racoviţă. Pagini inedite de jurnal, (pag.230)
NEGUŢU Mariana, G.I.Stratulat - membru al Societăţii astronomice franceze documente inedite, (pag.241)
IONESCU Nicolae, Aspecte demografice din judeţul Vaslui în perioada interbelică, (pag.245)
CRISTEA Viorica Zgutta, Un document inedit despre buzduganul lui Carol al II-lea, (pag.259)
MINUŢ Adolf, Întemeierea Partidului Naţional Agrar, (pag.267)
MIHĂILESCU Dan, General (r.) C.D.Durican, Cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul”, (pag.278)
CONSTANTINESCU Şerban, Aspecte privind tragedia armatei române în bătălia de la Stalingrad, (pag.283)
FOCŞA Constantin, România şi războiul de răsărit, (pag.289)
SPĂTAN Ioan, Despre un raport asupra francmasoneriei editat de poliţia română din anul 1941, (pag.294)
FOCŞA Constantin, Mareşalul Ion Antonescu – personalitate controversată în istoria românilor, (pag.301)
GEORGESCU Florin, Caracterul politic al legilor adoptate între 1 decembrie 1946 şi 24 februarie 1948 şi instaurarea regimului de „democraţie populară”, (pag.308)
ISTRĂTESCU Elena, In memorian Emil Racoviţă, (pag.325)

CERCETĂRI DE TEREN ŞI INTERDISCIPLINARE
ŞTEFĂNESCU Sergiu, Tumulii din zona mediană a bazinului superior al râu lui Bârlad, (pag.330)
ŞTEFĂNESCU Sergiu, Cercetări arheologice şi istorice în zona mediană a bazinului superior al râului Bârlad, partea a II-a, (pag.340)
GEORGESCU Laurenţia, GEORGESCU Emma Mădălina, Consideraţii antropologice şi demografice privind populaţia din necropolele A şi B de la Iclod, (pag.357)
GEORGESCU Laurenţia, Studiul antropologie comparativ al necropolelor medievale târzii de la Palatul Cnejilor şi Schitişor, (pag.364)

ETNOGRAFIE-ETNOLOGIE
PAVEL Emilia, Gospodăria tradiţională în zona Rădăuţi, (pag.372)
GEORGESCU Emma Mădălina, Unele credinţe şi datini despre cer, (pag.383)
DIACONU Ion, Câteva consideraţii privind injuriile la români, (pag.390)

ISTORIA ARTEI
CLIT Costin, Gheorghe M. Tătărăscu, pictor al Bisericii catedrale „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Huşi - Documente inedite, (pag.393)
COCOŞ Mariana, Peisajul danubian în pictura lui Nicolae Spirescu, (pag.408)
ARNĂUTU Nicoleta, Obiecte cu caracter utilitar şi decorativ din Colecţia de artă comparativă Ritta şi prof.dr.doc. Ion Chiricuţă, (pag.413)
ANTONESCU Eugenia, Mărturii despre prietenia pictorilor Dimitrie Berea şi George Zlotescu, (pag.453)
ZAHARIA Alina, Scrisorile din „Colecţia dr. Marcel Vainfeld”, (pag.459)

ISTORIA CULTURII ŞI MUZEOLOGIE
OPASCHI Cătălina, Un obiect insolit din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României - mumia preotului zeului Amon, Bes, „sculptor al sălii de aur”, (pag.465)
IONIUC Adriana, Personalităţi ale culturii care au susţinut dezvoltarea activităţii muzeale din România, (pag.472)
COCOŞ Mariana, Colecţia „Georgeta şi Constantin Arămescu” şi câteva probleme ale artei contemporane din perspectiva pedagogiei muzeale, (pag.481)
POPA Maria, Ioan Antonovici şi monumentele istorice din eparhia Huşilor, (pag.486)
CHIRIAC Laurenţiu, Imaginea şi personalitatea lui George Ivaşcu conturate de autografele cărţilor din colecţia sa muzeală, (pag.495)
COJOCARIU Elena, Documente de arhivă referitoare la vechiul spital din Piatra Neamţ, (pag.503)
CLAPA Gheorghe, Evoluţia şcolii bârlădene până la primul război mondial, (pag.510)
FLORESCU Gheorghe I., Întâi Mai şi literatura română, (pag.520)
ARNĂUTU Nicoleta, Expoziţie permanentă de artă contemporană românească, posibil de realizat în muzeul bârlădean, (pag.523)
MARTINESCU Maria, Expoziţia „Alexandru Ioan I, Elena Doamna şi Soleştii”, (pag.531)
ŞTEFĂNESCU Sergiu, Observaţii, precizări , corijări ce se referă la „Oraşul Vaslui în vremea lui Ştefan cel Mare”, de Alexandru Andronic şi Ioan Olaru, publicat în Acta Moldaviae Meridionalis XII-XIV, 1990-1992, (pag.538)


Nr.XXII, 2001-2003 (vol.1) [descarcă numărul integral (32MB)]

• ABREVIERI, (pag.3)

STUDII ŞI CERCETĂRI ISTORICE
BAUMAN Ionel, IACOBEANU George, Un pumnal de tip „akinakes” descoperit la Braşov, (pag.19)
MĂNDESCU Dragoş, Consideraţii cu privire la fibulele de schemă tracică din tezaurele de la Buneşti-Avereşti şi Epureni-Huşi (jud.Vaslui), (pag.23)
MĂRGHITAN Liviu, Arta argintului la geto-dacii de la est de Carpaţi, (pag.27)
ONEL Cristian, Organizarea ecleziastică a Scythiei Minor în secolele IV-VI, (pag.47)
ROTARU Marin, GHERGHE Gheorghe, Descoperiri din evul mediu în partea de sud-est a judeţului Vaslui, (pag.54)
LANGU Sorin, Aspecte ale circulaţiei monedei maghiare în Ţara Românească (1300-1550), (pag.58)
BATARIUC Paraschiva Victoria, Elemente vestimentare figurate pe cahle din Moldova medievală, (pag.62)
MATEI Mircea D., ASĂVOAIE Costică, SION Gheorghe, CHIRIAC Laurenţiu, PREDOI Veronica, JOSANU Vitalie, Investigaţiile arheologice sistematice de la „Curţile Domneşti” - Vaslui din anii 1998-2002, (pag.83)
ŢIBULEAC Viorel, Prima parte a conflictului moldo-turc (1470-1475). Bătălia de la Podul Înalt din 1475, (pag.130)
ŞTEFĂNESCU Sergiu, O moşie „bătrână” - Delenii, (pag.155)
CLAPA Gheorghe, Notiţe istorice despre Mănăstirea Răchitoasa, (pag.172)
PÂRVAN Katiuşa, Un mic tezaur de secol XVII descoperit la Vaslui, (pag.185)
SADAGURSCHI Elisabeta, Începuturile penetraţiei greco-levantine în Moldova în epoca evului mediu, (pag.196)
CALESTRU Vasile, Dimitrie Cantemir şi campania de la Prut, (pag.205)
CALESTRU Vasile, Voltaire despre campania de la Prut (1711), (pag.212)
DOBRINCU Dorin, Dările în Moldova epocii fanariote (II-III), (pag.215)
CIUBOTARU Grigore Neculai, Documente privitoare la familia moldovenească Condrea, (pag.260)
CALESTRU Vasile, Mişcările sociale în preajma şi în timpul anului revoluţionar 1848 în Moldova, (pag.264)
PARTENE Constantin, Istoria târgului Drânceni (1853-1970), (pag.270)
NOVAC Vasile, 24 de scrisori şi telegrame trimise de Dumitru Brătianu lui Mihail Kogălniceanu între anii 1857 şi 1891, (pag.281)
CALESTRU Vasile, Unionismul huşean, (pag.287)
SAVU Ovidiu, Cărturarii braşoveni şi Unirea Principatelor de la 1859, (pag.298)
TOMESCU Alexandru Nicolae, TOMESCU Dorina, Principi şi monarhi străini în vizită la curtea regelui Carol I, (pag.302)
SADAGURSCHI Elisabeta, Premisele constituirii Statului Naţional Român Unitar, (pag.308)
COJOCARIU Elena, Permanenţe bucovinene ale luptei pentru unitate naţională, (pag.327)
TEODORESCU Virgiliu Z., Dr. Constantin I. Istrati - militant pentru unitatea tuturor românilor, (pag.333)
TOMESCU Alexandru Nicolae, TOMESCU Dorina, Cercetaşii din România în timpul primului război mondial, (pag.353)
ZGUTTA Viorica, Generalul Constantin Prezan şi bătălia de pe Argeş şi Neajlov sau bătălia Bucureştilor, (pag.357)
NEAGU Viorica, Incursiune în instituţia mareşalatului. Cartea de mareşal al lui Constantin Prezan, (pag.361)
IONIŢĂ Mioara, Publicaţia „România Mare” (1917) şi problema voluntarilor români din Austro-Ungaria, (pag.368)
RADU Gheorghe, Marea Unire şi judeţul Neamţ, (pag.373)
DONOVICI Alexandru, Mormântul soldatului necunoscut, (pag.376)
GEORGESCU Florin, Capitalul străin în industria românească interbelică, (pag.388)
ŢUSCANU Florin, Un nedreptăţit al istoriei – Mitropolitul Visarion Puiu, (pag.403)
CLIT Costin, Un document inedit privind activitatea din Eparhia Ruşilor (1925-1943), (pag.408)
MINUŢ Adolf, Activitatea Partidului Naţional Agrar (1932-1935), (pag.423)
FOCŞA Constantin, Mareşalul Antonescu şi problema Transilvaniei, (pag.433)
FOCŞA Constantin, Mareşalul Antonescu şi evreii, (pag.446)
DONOVICI Alexandru, Armata română între Est şi Vest, (pag.453)
IONESCU Nicolae, Administraţia din Nordul Moldovei în perioada martie-august 1944, (pag.457)
FOCŞA Constantin, Mareşalul Ion Antonescu conştiinţa întreagă a unui neam, (pag.472)
IONESCU Nicolae, Consecinţele aplicării Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, (pag.481)


Nr.XXII, 2001-2003 (vol.2) [descarcă numărul integral (33MB)]

• ABREVIERI, (pag.499)

STUDII ŞI CERCETĂRI ISTORICE
CONSTANTINESCU Şerban, Tragedia Diviziei 4 Infanterie române în operaţiunea „Debreţin” din octombrie 1944, (pag.517)
GEORGESCU Florin, Epurările din armata română din anii 1945-1948, (pag.522)

CERCETĂRI DE TEREN ŞI INTERDISCIPLINARE
ROTARU Marin, GHERGHE Gheorghe, Aşezarea paleolitică de la Dinga, comuna Costeşti, judeţul Vaslui, (pag.537)
ŞTEFĂNESCU Sergiu, Vestigii arheologice din Hallstatt-ul târziu de la Dumeşti-Vaslui, (pag.539)
ŞTEFĂNESCU Sergiu, Cercetări arheologice şi istorice în zona mediană a bazinului superior al râului Bârlad (III-IV), (pag.546)
CIUBOTARU Grigore Neculai, Movile fu nerare pe cale de dispariţie, (pag.552)
CLAPA Gheorghe, Contribuţii cu privire la bazinul inferior al râului Bârlad, (pag.555)

ETNOGRAFIE-ETNOLOGIE
GEORGESCU Emma Mădălina, Idelauri sacre. Legende sacre, (pag.565)
GEORGESCU Emma Mădălina, Biserica dintre brazi, (pag.571)
GEACU Sorin, Pajiştile judeţului Tutova în anul 1848, (pag.576)

ISTORIA ARTEI
MIHĂILESCU Dan, O ctitorie a domnitorului Vasile Lupu - Biserica „Sf.Gheorghe” din Şerbeşti (judeţul Neamţ), (pag.589)
ROTARU Doina, Mărturii de artă plastică din judeţul Vaslui: portretul votiv din secolele XVIII-XX, (pag.599)
ŢUSCANU Florin, Contribuţii la cunoaşterea bisericilor de lemn de pe Valea Stemnicului - Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din satul Băleşti, com.Deleşti, jud.Vaslui, (pag.715)
GEORGESCU Emma Mădălina, S-a prăbuşit biserica fără morminte Ad Memoria Mănăstirii Văcăreşti, (pag.722)
MOSCU Alexandru, Mihail Kogălniceanu, Dumitru Postelnicu şi Costache Zaharia - ctitori ai Bisericii „Sf.Spiridon” din Râpile-Arsura, (pag.725)
ROTARU Doina, POPA Maria, Biserica „Sf.Spiridon” din fostul sat Râpile, comuna Arsura, judeţul Vaslui ctitorie a familiei Kogălniceanu, (pag.727)
TEODORESCU Virgiliu Z., Contribuţii la istoria unor monumente dedicate cinstirii regelui Ferdinand I, (pag.747)
PEPENE Nicolae, Consideraţii privind istoricul monumentelor de artă religioasă ale reşedinţei regale şi arhiducale din Bran (1921-1947), (pag.765)

ISTORIA CULTURII ŞI MUZEOLOGIE
LEFTER Lucian Valeriu, Cum ştia o femeie carte pe la 1800, (pag.777)
IONIŢĂ Maria Magdalena, Mihail Kogălniceanu. Mărturii muzeistice, (pag.787)
LEFTER Lucian Valeriu, Cum se învăţa carte la Zăpodeni în vremea lui Mihai Eminescu. Aspecte „mărunte” din istoria şcolii româneşti în sec.XIX, (pag.791)
RADU Gheorghe, Caragiale - revizor şcolar de Neamţ, (pag.802)
ŢIBULCĂ Adriana, Mărturii medalistice ale Independenţei şi Marii Uniri din colecţia dr. Constantin Teodorescu, (pag.807)
BALAN Angela, Personalităţi din viaţa lui Emil Racoviţă cu rol în formarea sa profesională, (pag.812)
POLIHRONIADE Alexandru, Evocare - dr. Nicolae Lupu, (pag.819)
POLIHRONIADE Alexandru, In memoriam: dr.N.Lupu, (pag.823)
BUTNARU Alina, Câteva documente din secolele XIX-XX din colecţiile Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad, (pag.827)
GRAMATICU Oltea Răşcanu, Pagini din istoria presei bârlădene. Începuturile presei bârlădene, (pag.829)
CHIRIAC Laurenţiu, Inelul cu stemă a lui Paul Gore, (pag.841)
COLEA Maria, Un caz inedit - Stroe Belloescu, (pag.848)
DIACONU Ion, N.C.Bejenaru, (pag.861)
NEGUŢU Mariana, Mărturii muzeistice referitoare la generalul Henri Berthelot, (pag.872)
MEDIAN Gheorghe, Un scriitor botoşănean din primul război mondial - D.T.Reţeanu, (pag.880)
TEODORESCU Virgiliu Z., Simboluri de cinstire dedicate reginei Maria, (pag.884)
ŞELARU Cătălin, Învăţământul vasluian între anii 1918-1948, (pag.893)
SIMION Alecsandru, Creatorul Gheorghe Vrânceanu în contemporaneitate, (pag.908)
GEORGESCU Florin, Publicaţii ale exilului românesc postbelic aflate în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României, (pag.912)
CIUDIN Ştefan, Contribuţia lui Ioan C. Agharici la dezvoltarea învăţământului agricol în judeţul Vaslui, (pag.921)
MARTINESCU Maria, Imaginea şi personalitatea lui Valentin Silvestru, (pag.925)
OPRIŞ Ioan, Conflicte şi tendinţe în muzeografia contemporană, (pag.932)


Nr.XXV-XXVII, 2004-2006 (vol.1) [descarcă numărul integral (24MB)]

STUDII ŞI CERCETĂRI ISTORICE
ROTARU Marin, Plastica antropomorfă specifică aspectului cultural Stoicani-Aldeni din aşezări situate in partea de sud-est a judeţului Vaslui, (pag.1)
ROTARU Marin, CHIRIAC Laurenţiu, VARVARA Florin, ONEL Cristian, Punctul arheologic „Movila Pescarului II” din satul Pogăneşti, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, (pag.8)
LAZANU Ciprian-Cătălin, Consideraţii asupra condiţiilor istorice referitoare la ridicarea fortificaţiilor în Hallstattul timpuriu între Carpaţii Orientali şi Prut, (pag.18)
AILINCĂI Sorin Cristian, LAZANU Ciprian-Cătălin, O seceră de bronz descoperită pe teritoriul localităţii Dăneşti, jud.Vaslui, (pag.28)
ROTARU Marin, CHIRIAC Laurenţiu, Mormântul sarmatic de la Gura Bustei-Vaslui, (pag.38)
ROTARU Marin, O importantă descoperire arheologică pentru începuturile creştinismului în Moldova, (pag.43)
ROTARU Marin, Ceramică slavă din aşezările feudalismului timpuriu situate în partea de sud-est a judeţului Vaslui, (pag.46)
LAZĂR Ginel, Cumanii - aliaţi obedienţi ai Ţaratului Asăneştilor (1187-1207), (pag.53)
OLARIU Cristina, IACOVACHE Daniela, Importanţa descălecatului de Argeş în concepţia lui Gheorghe Brătianu, (pag.64)
ŞTEFĂNESCU Sergiu, Cercetări arheologice şi istorice in zona mediană a bazinului superior al râului Bârlad, (pag.69)
GRAMATICU Oltea Răşcanu, File din istoria Bârladului. Evenimente politice privind Bârladul medieval, (pag.83)
CLAPA Gheorghe, Hotarnica Bârladului, (pag.90)
MĂRCULEŢ Vasile, Asediul Chiliei (iunie 1462). Momentul culminant al conflictului dintre Ştefan cel Mare şi Vlad Ţepeş, (pag.98)
LUCA Violeta, VERMAN Cristina, Ştefan cel Mare - lumina vie a Vasluiului, (pag.107)
CLAPA Gheorghe, Aspecte ale vieţii medievale vasluiene între veacurile al XV-lea şi al XVII-lea, (pag.113)
BACIU Gheorghe, Localizarea luptei din 10 ianuarie 1475 în istoriografia românească, (pag.121)
TĂNASE Mircea, Elemente de artă militară în campaniile lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, (pag.134)
ŢUSCANU Florin, Ştefan cel Mare şi episcopii Romanului, (pag.142)
STÂNGĂ Galaction, Aspecte ale politicii spiritual-religioase ale dreptcredinciosului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, (pag.149)
CALESTRU Vasile, 500 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. Contribuţii la studierea Curţii Domneşti de la Huşi, (pag.153)
RĂDULESCU Maria Venera, Memoria istoriei ca permanenţă a domniei lui Ştefan cel Mare, (pag.157)
CLAPA Gheorghe, Câteva consideraţii privind unităţile şi instrumentele de măsurat folosite de vasluieni în evul mediu, (pag.170)
CALESTRU Vasile, Oraşul Huşi în secolul al XVII-lea, (pag.178)
MIHĂILESCU Dan, O ctitorie a domnitorului moldovean Gheorghe Ştefan în judeţul Neamţ, (pag.185)
CLAPA Gheorghe, Un tipograf moldovean în slujba Cantacuzinilor şi a lui Brâncoveanu, (pag.192)
OŢETEA Răzvan Alexandru, Consideraţii generale privind începuturile învăţământului băcăuan în evul mediu dezvoltat, (pag.200)
ŞTEFĂNESCU Sergiu, Precizări, observaţii şi corijări referitoare la conţinutul unor documente sau articole, publicate în diverse colecţii şi anuare, (pag.205)
IFTIMI Sorin, Un platou cu stema diplomatului Teodor Callimachi (după 1965), (pag.225)
CLIT Costin, Documente inedite despre familia slugerului Neculai Cuza din satul Şofroneşti, (pag.232)
CLIT Costin, Documente inedite privind începuturile spitalului din Huşi, (pag.242)
RUS Valer, Descrierea Moldovei în viziunea lui Oroszhegyi Josa, medic în România între 1860-1862, (pag.259)
GRAMATICU Oltea Răşcanu, Congresul de la Berlin şi recunoaşterea Independenţei României, (pag.266)
SAVU Ovidiu, Cărturarii braşoveni si Unirea Principatelor de la 1859, (pag.276)
BRĂTESCU Liviu, Guvernarea liberală (1867-1868). O guvernare sub asediu, (pag.281)
IONESCU Adrian-Silvan, Serbările încoronării 1881 şi resuscitarea tematicii istorice în plastica naţională, (pag.296)
TEODORESCU Virgiliu Z., Simboluri ale cinstirii dedicate regelui Carol I, (pag.304)
FUDULU Cătălin, Podul „Regele Carol I”, (pag.326)
FUDULU Cătălin, Şarjele de la Robăneşti şi Prunaru, (pag.347)
RĂDULESCU Dan Constantin, Aspect privind combaterea sărăciei în Moldova, (pag.357)
AVRAM Valeriu, Un cavaler bârlădean al aeronauticii române: general aviator inginer Gheorghe Negrescu, (pag.360)
FUDULU Cătălin, Eroi români în Bulgaria, (pag.372)
SPÂNU Alexandru-Alin, Spionaj sovietic şi contraspionaj românesc (1920), (pag.381)
ŞELARU Mihai-Cristian, Înfăptuirea reformelor în timpul regelui Ferdinand I, (pag.385)
RUSU Oana, Guvernul G.G.Mironescu şi aducerea lui Carol al II-lea la putere, (pag.404)
GRAMATICU Oltea Răşcanu, Contribuţia bârlădenilor în cel de-al doilea război mondial, (pag.409)
LUCACI Andrei, Grigore Gafencu şi formula de securitate intitulată „Blocul neutrilor”, (pag.419)
RADU Gheorghe, Generalul Nicolae Dăscălescu în documente de arhivă, (pag.430)
VASILE Valentin, Căminele culturale din judeţul Vaslui la sfârşitul anilor '40, (pag.437)
SPÂNU Alexandru-Alin, Paraşutişti sovietici în Moldova la începutul celui de al doilea război mondial, (pag.447)
TĂNASE Mircea, Paraşutiştii sovietici în atenţia Legiunii de jandarmi Buzău la începutul celui de al II-lea război mondial, (pag.452)
NOVAC Vasile, Constatări şi ordine inspirate de Ioan Antonescu în primele luni de război ale anului 1941, (pag.457)
NOVAC Vasile, Generalul Ioan Antonescu - comandant de căpetenie al frontului român, (pag.473)
FOCŞA Constantin, Mareşalul Antonescu şi tezaurul nostru, (pag.516)
SPÂNU Alexandru-Alin, Activitatea informativă şi represivă a Jandarmeriei împotriva elementelor subversive sovietice (1943-1944), (pag.529)
SPÂNU Alexandru-Alin, Activitatea subversivă a paraşutiştilor sovietici în România. Cazul Cucerina Victorovici Mitrofan (iulie 1944), (pag.535)
GEORGESCU Florin, Legislaţia cu caracter industrial adoptată între 1944-1948, pas important spre naţionalizarea industriei româneşti, (pag.545)
IONESCU Nicolae, IONESCU Melania, Foametea din Moldova în anii 1945-1946, (pag.559)
GEORGESCU Florin, Aspecte privind epurările politice desfăşurate în administraţia publică locală a judeţului Vaslui între 1945-1947, (pag.568)
BANU Florian, Practici totalitare - dislocarea copiilor din Moldova în timpul foametei din 1946-1947, (pag.575)
KONING Nicoleta, Despre aniversări în dezbaterile Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român - 1949, (pag.585)
ŢĂRANU Liviu, Dezbateri academice post-decembriste privind unele aspecte ale economiei din perioada regimului comunist, (pag.591)
ALAIBA Ruxandra, VACARIU Silviu, Staţiunea cucuteniană de la Plugari-„Nucuşor”, judeţul Iaşi, (pag.600)
ALAIBA Ruxandra, Banca Gară – „Şapte case” Descoperiri din perioada de tranziţie de la eneolitic la bronz şi din bronzul timpuriu, (pag.608)


Nr.XXV-XXVII, 2004-2006 (vol.2) [descarcă numărul integral (19MB)]

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ŞI ISTORIE CULTURII
SURU Claudia, Monumentul eroilor din primul război mondial din comuna Cetate (judeţul Dolj), (pag.1)
IONESCU Nicolae, Aspecte din activitatea Liceului „Mihail Kogălniceanu” - oglindite în presa locală, (pag.4)
CHIRILĂ Gianina Cristina, Evoluţia muzeelor şi preocupărilor muzeistice până la primul război mondial, (pag.11)
GEACU Sorin, Aspecte biogeografice semnificative pentru judeţele Vaslui şi Galaţi, (pag.54)
PUIŞOR Adrian, Consolidare, restaurare şi amenajare la turnul de sud-est al Palatului Culturii Iaşi, (pag.67)
PUIŞOR Adrian, Consolidare şi amenajare la Casa Memorială „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, (pag.74)
GHEORGHE Lavinia-Dacia, DUMITRAŞCU Gheorghe, Moldova - locul în care s-a întâmplat ceva - organizaţiile judeţene ale Partidului Ţărănist Radical (1932-1940), (pag.79)
SÎLEA Marin, Consideraţii privind învăţământul militar muzical, (pag.94)
GEORGESCU Emma Mădălina, Strămoşii şi moşii, (pag.117)
GEORGESCU Laurenţia, GEORGESCU Emma Mădălina, Structura antropologică şi demografică a populaţiei româneşti oglindită în cercetările lui Eugene Pittard. I, (pag.130)
PAVEL Emilia, Scoarţe şi ţesături populare din judeţul Vaslui, zona Iaşi, (pag.142)
LAZA Miron, Istoricul ideii de „cult al eroilor” la români, (pag.151)
LEFTER Susana Daniela, Monumentul „Turtucaia”, (pag.155)
POPA Liliana, Inaugurarea monumentului naţional „Eftimie Murgu” de la Bozovici, judeţul Caraş (28 aprilie 1929), (pag.158)
JUMARĂ Dan, Apariţia şi activitatea societăţilor culturale româneşti în Bucovina habsburgică, (pag.161)
TAŞCĂ George Felix, Note istorice şi tradiţionale privind bisericile din ţinutul Tutovei, (pag.180)
TĂNASE Mircea, Biserica din Chiţorani, Prahova - între legendă şi adevăruri încă nedesluşite, (pag.182)
PEPENE Nicolae, Consideraţii privind istoricul monumentelor de artă religioasă ale reşedinţei regale şi arhiducale de la Bran (1921-1947), (pag.191)
POPA Maria, ROTARU Doina, Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din satul Simila, comuna Zorleni, judeţul Vaslui, (pag.199)
COLEA Maria, ZGUTTA Viorica, Documente inedite referitoare la Mausoleul „Peneş Curcanul” Vaslui, (pag.218)
RUSU Oana, Paşii de aderare a României la Uniunea Europeană, (pag.223)
GEORGESCU Laurenţia, GEORGESCU Emma Mădălina, Structura antropologică şi demografică a populaţiei româneşti oglindită în cercetările lui Eugene Pittard. II, (pag.237)
COROAMĂ Radu, CONSTANTINESCU Şerban, Aviatoarea Nadia Russo-Bossie (1901-1988), nume de referinţă în istoria feminină a zborului cu motor din România, (pag.252)
DONOVICI Alexandru, Onor la marşal!, (pag.259)
ŢIBULCĂ Adriana, Un cercetaş vasluian-Marin Benghiuş, (pag.262)
ŞTIRBAŢ Gheorghe A., Nicolae Iorga şi Marea Unire (I), (pag.272)
ALAIBA Ruxandra, MANCAŞ Ioan, Nicolae Gr.Ciubotaru, (pag.286)
BELDIMAN Ruxandra, Episcopul Filaret Apamias Beldiman, ierarh moldovean şi ctitor mai puţin cunoscut, (pag.294)
COJOCARIU Elena, Un dascăl de valoare, institutor Zulina Isăcescu, (pag.306)
MUSCĂ Elena, Personaje sălăjene în Moldova: Ion Popescu de Căuaş - ctitor de şcoală în Bârlad, (pag.311)
NEGREA Ştefan, Restituiri. Conferinţa „Drumul meu în biologie” ţinută de prof acad. Constantin Motaş la 18 octombrie 1973, în Amfiteatrul Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, (pag.318)
TĂNASE Mircea, Mareşalul Constantin Prezan - un nume de glorie al Corpului 4 Armată teritorial de la Cluj, (pag.334)
MITREA Ioan, Ion Nestor (1905-1974) - creator de şcoală în arheologia românească, (pag.344)
CIUDIN Ştefan, Adrian Constantin Brudariu, (pag.354)
MARTINESCU Maria, Valentin Silvestru şi „Piţigoiul”, săptămânal de satiră şi umor, (pag.358)
ISTRĂŢESCU Elena, Din Garnizoana militară Bârlad, la porţile Sevastopolului, (pag.369)
PAVEL-IAŞI Emilia, Ion Ionescu de la Brad-etnograf, (pag.383)
SÎLEA Marin, Maior Iosif Ivanovici (1844-1902), (pag.388)
SPĂTAN Ioan, Octavian Goga, „Mihail Kogălniceanu precursor al unirii neamului”. Conferinţă la Radio, 1935, (pag.394)
IONIUC Adriana, Personalităţi ale culturii care au susţinut dezvoltarea activităţii muzeistice din România, (pag.399)
LAVROV Ştefan, Academician Dumitru Bagdasar – personalitate proeminentă vasluiană, (pag.408)
MUNTEANU Gheorghe, Poetul şi jocul de şah, (pag.418)
GRAMATICU Oltea Răşcanu, Un luptător pentru apărarea idealurilor democratice dr. Nicolae Lupu, (pag.421)
POPA Maria, CHIRIAC Laurenţiu, Doina Rotaru (1952-2005), (pag.432)
RAVARU Dan, Doina Rotaru - amintiri plăcute, (pag.437)


Nr.XXVIII-XXIX, 2007-2008 (vol.1) [descarcă numărul integral (31MB)]

STUDII ŞI CERCETĂRI ISTORICE
MERLAN Vicu, Evoluţia habitatului uman din depresiunea Huşilor. De la paleolitic până la sfârşitul eneoliticului, (pag.1)
ROTARU Marin, CHIRIAC Laurenţiu, ONEL Cristian, VARVARA Florin, URSACHI Laurenţiu, Săpăturile arheologice de la Igeşti-„Scândureni”, comuna Blăgeşti, judeţul Vaslui (campania 2007), (pag.12)
HAIMOVICI Sergiu, VORNICU Diana Măriuca, Studiu arheozoologic referitor la resturile de faună găsite în aşezarea precucuteniană de la Isaiia – „Balta Popii” ( campania 2008), (pag.24)
HAIMOVICI Sergiu, VORNICU Diana Măriuca, Caracterizarea unor resturi paleofaunistice provenite din aşezarea de la Creţeşti, punctul „La intersecţie” (judeţul Vaslui) aparţinând Cucutenianului AB, (pag.31)
ROTARU Marin, Gropile pentru provizii - depozite sigure de hrană, (pag.40)
ENEA Sergiu Constantin, Simboluri eneolitice ale puterii şi statutului social. Despre sceptrele de piatră, (pag.44)
POPESCU Anca-Diana, BĂJENARU Radu, Mormântul colectiv din perioada timpurie a Epocii Bronzului de la Costişa (jud.Neamţ), (pag.63)
ALAIBA Ruxandra Maxim, MIU Georgeta, STANC Simina, Şantierul arheologic Gara Banca – „Şapte Case”. Morminte, (pag.81)
ROTARU Marin, CHIRIAC Laurenţiu, ONEL Cristian, VARVARA Florin, Punctul arheologic „Movila Pescarului II” din satul Pogăneşti, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui (II), (pag.95)
CIUBOTARU Paul, Consideraţii privind „căţeii de vatră” descoperiţi la Poiana-Piroboridava, (pag.120)
MERLAN Vicu, Noi descoperiri arheologice în zona Huşilor (2007), (pag.124)
MARIN Valentin, Scurte consideraţii privind arta funerară din Dobrogea romană (secolele I- III d.Hr.), (pag.140)
MARINOIU Vasile, Complexul de fortificaţii romane de la Bumbeşti-Jiu, (pag.170)
ROTARU Marin, ONEL Cristian, Cercetările arheologice în aşezări din secolele V-XV din partea de sud-est a judeţului Vaslui, (pag.184)
GLODARENCO Olimpiu Manuel, Studiu privind relaţiile dintre statul româna-bulgar şi arealul dobrogean, (pag.202)
CROITORU Andreea Atanasiu, Domnitorii moldoveni şi politica pontică, (pag.212)
SAVA Igor, Domeniul mănăstiresc în Ţara Moldovei în anii 1398-1457, (pag.220)
CLAPA Gheorghe, Despre cel mai important centru apicol din Moldova medievală, (pag.234)
CLAPA Gheorghe, Ţara de Jos în epoca lui Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457-1504), (pag.242)
RADU Gheorghe, Ştefan cel Mare şi Sfânt în documente nemţene. 550 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei, (pag.252)
CLAPA Gheorghe, Cultura vasluiană în timpul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, (pag.255)
ŢIBULEAC Viorel, CHIRIAC Laurenţiu, Noi date despre ocolul domnesc al târgului Vaslui (1491). Localizarea toponimicului „Fântâna Stanciului”, (pag.264)
BACIU Gheorghe, O dispută istoriografică: mănăstirea Corbu şi/sau mănăstirea Lipovăţ?, (pag.269)
CHIRIAC Laurenţiu, Noi date privind schitul Strâmba (Cetăţuia), judeţul Vaslui, (pag.283)
CLIT Costin, Contribuţii la istoricul schitului Ghireasca, (pag.290)
CLIT Costin, Schitul Avereşti, (pag.351)
CLAPA Gheorghe, Răscoala lui Mihalcea Hâncul (1671-1672) - cea mai însemnată mişcare de acest fel din istoria medievală a Moldovei, (pag.379)
CERU Marian, Clerul din fostul ţinut Tutova în secolele XVII-XVIII. Între credinţa populară şi disciplina ecleziastică, (pag.387)
BACIU Petronel, Dimitrie Cantemir - Princeps Valachorum, (pag.394)
COZMA Vasile, Aspecte privind evoluţia populaţiei şi a habitatului în bazinul hidrografic Racul în perioada Catagrafiilor (1772-1859), (pag.400)
BACIU Gheorghe, Şcoala spătarului Ştefan Angheluţă de la Chiţoc (1857-1874), (pag.408)


Nr.XXVIII-XXIX, 2007-2008 (vol.2) [descarcă numărul integral (36MB)]

STAN Florin, Aspecte privind imaginea evreilor din Moldova în documente ale autorităţilor române în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, (pag.185)
FOCŞA Constantin, FOCŞA Elena, Raporturile româno-germane în anii 1940-1944, (pag.195)
SPÂNU Alin, Activitatea Consiliului de colaborare Vaslui (ianuarie-iunie 1941), (pag.204)
FOCŞA Constantin, Ion Antonescu şi obiectivul refacerii unităţii naţionale: 1940-1944 (I), (pag.214)
SPÂNU Alin, Paraşutiştii sovietici în România. Grupa lansată în judeţul Iaşi la 24 iulie 1941, (pag.222)
SPÂNU Alin, Paraşutiştii sovietici în studiul Serviciului Special de Informaţii (1942), (pag.228)
IONESCU Nicolae, IONESCU Melania, Evacuările din Moldova în anul 1944, (pag.236)
ANTONESCU Eugenia, Abuzuri ale ostaşilor sovietici pe teritoriul judeţului Vaslui - august 1944 - martie 1945 (partea I-a), (pag.246)
ZAHARIUC Paul, Repatrierea în URSS a cetăţenilor originari din Basarabia şi Bucovina de Nord refugiaţi pe teritoriul judeţului Vaslui (1944-1945), (pag.252)
SPIRIDON Lucian, ŞELARU Mihai Cristian, Petrolul românesc între interesele anglo-americane şi cele sovietice (1944-1947), (pag.262)
BOLUM Marian, Activitatea politică în Bârlad şi judeţul Tutova în primii ani de după cel de-al Doilea Război Mondial (1944-1947), (pag.270)
RUSU Oana, Globalizarea - fenomen al modernizării europene, (pag.286)

ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI ŞI CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
CÂMPEANU Marius, Despre descălecarea cărturarilor moldoveni în Maramureş, (pag.291)
COJOCARU Elena, Contribuţia lui V.A.Urechia la construirea monumentelor de eroi din judeţul Neamţ, (pag.301)
SÎLEA Marin, Muzicile militare româneşti în perioada 1830-1918, (pag.307)
CHIABURU Elena, Circulaţia cărţii vechi în judeţul Vaslui până la 1859, (pag.324)
RÎŞNOVEANU Ion, Contraamiralul Emanoil A. Koslinki (1853-1909), (pag.336)
MĂRGHITAN Liviu, Zboruri demonstrative ale lui Aurel Vlaicu în Moldova şi Bucovina (laşi şi Cernăuţi), (pag.343)
MUNTEANU Iulian Ghercă, Un studiu de istorie locală – comuna Răchiteni în prima jumătate a secolului al XX-lea, (pag.349)
CHIRILĂ Gianina Cristina, Activitatea muzeistică din Moldova în anii Primului Război Mondial (1914-1918), (pag.357)
RÎŞNOVEANU Ion, Aspecte igienico-sanitare în Dobrogea interbelică, (pag.369)
CHIRILĂ Gianina Cristina, Eroii din comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui, (pag.378)
VOCHIŢU Andrei, Tunul sovietic B-13 130 mm/50m 1936, (pag.382)
RUSU Oana, Dumitru Bagdasar - personalitate de marcă a judeţului Vaslui, (pag.385)
MIHĂILESCU Dan, Constantin Mătasă, fondatorul colecţiei numismatice a Muzeului de Istorie şi Arheologie din Piatra Neamţ, (pag.389)
IONESCU Nicolae, Starea de spirit din Liceul „Mihail Kogălniceanu” în anii celui de-al Doilea Război Mondial, (pag.393)
MARTINESCU Maria, Valentin Silvestru - epigramist, (pag.402)
PUIŞORU Adrian, Consolidare, restaurare şi amenajare la Muzeul Viei şi Vinului Hârlău, (pag.409)
PUIŞORU Adrian - Consolidare şi restaurare la turnul de sud-vest al Palatului Culturii Iaşi, (pag.413)
VOICU Mihai, DOMINTE Merişor, ONICA Stelian, COJOCEA Bogdan, Secvenţe din arta iconografică a reprezentării Sf.Ioan Gură de aur, (pag.417)
BRĂILEAN Mirela, Probleme de conservare la obiectele de cult, (pag.447)
CROITORU Mihai, Probleme deosebite ale restaurării monumentelor expuse în aer liber, (pag.450)
NENCESCU Marian, Vlahii sau românii uitaţi, (pag.454)
ICHIM Florica, ICHIM Dorinel, Bisericile de lemn ale Bârladului, (pag.459)
CAŞCAVAL Ana-Maria, Rolul nodurilor în riturile de trecere, (pag.464)
DIACONU Ion, Prin Ţara Bârgaelor (note de călătorie), (pag.468)
CHIRILĂ Gianina Cristina, Muzeul Şcolar de Etnografie şi Istorie din Muntenii de Sus, (pag.486)
ADAM Daniela, Muzeul sătesc în arealul vasluian, (pag.490)
CRISTEA Ion, Consideraţii asupra principiului de funcţionare a marilor plutitoare ca ambarcaţiuni, (pag.493)
RAVARU Dan, Monumente religioase radiografiate de Laurenţiu Chiriac, (pag.498)
CROITORU Mihai, Restaurarea unui ceas „F.Barbedienne”, (pag.514)
MANCAŞ Ioan, CHIRIAC Laurenţiu, Constantin Popescu – In Memoriam, (pag.517)


Nr.XXX, 2009 (vol.1) [descarcă numărul integral (14MB)]

STUDII ŞI CERCETĂRI ISTORICE
ŞTEFĂNESCU Sergiu, Vestigii arheologice deosebite existente în partea de sus a bazinului superior al pârâului Stemnic, (pag.1)
ROTARU Marin, Un ciocan dublu descoperit la Bârlăleşti, comuna Epureni, judeţul Vaslui, (pag.7)
ALAIBA Ruxandra, ALAIBA Vasile, Banca Gară - Şapte Case. Ceramica - forme, funcţii, proporţii, (pag.9)
LAZAROVICI Cornelia-Magda, LAZAROVICI Gheorghe, Despre unele reprezentări antropomorfe masculine din cultura Cucuteni, (pag.37)
ŞTEFĂNESCU Sergiu, Date privind „moşiile bătrâne” din Podişul Central Moldovenesc. Observaţii şi contribuţii la studiul lor, (pag.48)
HÂNCEANU George Dan, Tipuri de zăbale din secolele X-XI descoperite în Bazinul Bârladului, (pag.90)
GRECU Albert Gabriel, Despre regimul vamal al Moldovei în secolele XIV-XVI, (pag.102)
GRECU Albert Gabriel, Negustori şi comerţ în târgul Vasluiului în secolele XIV-XV, (pag.108)
GHERGHE Gheorghe, O monedă de la Alexandru cel Bun pe Lahova, comuna Banca (judeţul Vaslui), (pag.118)
CLAPA Gheorghe, Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă vasluiene din timpul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457-1504), (pag.125)
ŢIBULEAC Viorel, Moşiile care după 15 octombrie 1491 au constituit noul ocol al Târgului Vaslui, (pag.165)
CLAPA Gheorghe, Liturghierul Ieromonahului Macarie - primul liturghier ortodox tipărit în lume (10 noiembrie 1508), (pag.177)
TODERAŞCU Ciprian Gică, Câteva date despre satul Pogoceni. Ion Facea Uricar şi descenţii săi, (pag.222)
MARIN Nataşa, Permanenţă, dialog unitate. Brâncoveanu şi Braşovul, (pag.230)
CHIRAC Laurenţiu, Dimitrie Cantemir „Rege între filosofi şi filosof între regi”, (pag.234)
CERU Marian, Organizarea bisericească în fostul ţinut al Tutovei şi atribuţiile juridice ale clerului, (pag.241)
CERU Marian, Starea materială şi culturală a clerului din fostul ţinut al Tutovei în secolele XVII-XVIII, (pag.250)
CLIT Costin, Schitul Lipova din judeţul Bacău, (pag.265)
ŞTEFĂNESCU Sergiu, Se poate vorbi de obiectivitate privind „Recensămintele populaţiei Moldovei din anii 1772-1774?, (pag.349)
ŞTEFĂNESCU Sergiu, Contribuţie (modestă) la istoricul Mânăstirii Mălineşti, (pag.355)
CLIT Costin, Contribuţii la istoricul schitului dispărut de la Şişcani, ţinutul istoric al Fălciului, (pag.365)
CLIT Costin, Schitul Mera din judeţul Vaslui, (pag.373)
GHERGHE Gheorghe, BARAN Marinel, Vânzarea moşiei Lăţeşti, (pag.392)


Nr.XXX, 2009 (vol.2) [descarcă numărul integral (18MB)]

ISTORIE MODERĂ ŞI CONTEMPORANĂ
IONESCU Nicolae, IONESCU Melania, Şcoala şi viaţa spirituală din oraşul Vaslui în secolul XIX, (pag.1)
ANECULI Victoriţa, Ocupaţia engleză în India (a doua jumătate a secolului al XIX-lea), (pag.13)
MĂNESCU Constantin, Prevederi de ordin canonic în Sobornicescul Hrisov al Moldovei, (pag.19)
PALADE Dragoş, Declaraţia lui Alexandru Ipsilanti din 23 februarie 1821. Premeditare sau eroare politică?, (pag.28)
SÎLEA Marin, Locul aeronauticii militare române în istoria celui de-al Doilea Război Balcanic şi al Primului Război Mondial, (pag.40)
SCURTU Costin, Înzestrarea Armatei Române în primele trei decenii ale secolului XX, (pag.49)
IRICIUC Ana Ioana, Primele iniţiative de unificare europeană. De la Coudenhove-Kalergi la Aristide Briand, (pag.61)
RĂDULESCU Marius, Aspecte privind dotarea armatei române la intrarea în al Doilea Război Mondial, (pag.70)
GRAMATICU Oltea Răşcanu, De la Trianon la Viena. Relaţii româno-ungare (1918-1940), (pag.89)
BOLUM Marian, Viaţa politică în Bârlad şi judeţul Tutova în perioada interbelică, (pag.109)
GRAMATICU Oltea Răşcanu, Relaţii româno-sovietice (1918-1940), (pag.127)
TĂNASE Mircea, „Europa de astăzi” în 1932, (pag.155)
FOCŞA Constantin, FOCŞA Elena, România şi Marile Puteri (1940-1944), (pag.167)
SPÂNU Alin, Activitatea Consiliului de Colaborare Vaslui (iulie 1941 – ianuarie 1942), (pag.177)
IONESCU Nicolae, IONESCU Melania, Organizaţia legionară F.D.C. din Vaslui în anii postbelici. Studiu de caz C.Iulian, (pag.180)
ISTRĂŢESCU Elena, Uitarea - a doua condamnare la moarte a martirilor neamului, (pag.191)

ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI ŞI CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
CHIRIAC Laurenţiu, ŞELARU Mihai-Cristian, Manolache Costache Epureanu - Omul epocii sale, (pag.208)
GRAMATICU Oltea Răşcanu, Doamna Elena Cuza, (pag.244)
NENCESCU Marian, Calea Victoriei, între Oriental şi Occidental. Studiu de animaţie culturală, (pag.259)
SAVU Elisabeta, RISTEA Tatiana, Medalii referitoare la Unirea Principatelor din colecţia Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, (pag.271)
MARTINESCU Maria, Mihai Eminescu - Revizor şcolar în judeţele Vaslui şi Iaşi (partea a II-a), (pag.289)
ŞERBAN Nicoleta, Familii boiereşti din oraşul Focşani în Epoca Modernă. Familia Apostoleanu, (pag.305)
CHIRILĂ Gianina-Cristina, VICOL Ecaterina, Monumentele eroilor din comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui, (pag.318)
HOGAŞ Vlad, De la necesitate la faptă: Studiile inginerului W.Lindley de alimentare a oraşului Iaşi cu apă de la Timişeşti (1897-1907), (pag.324)
VAN DEN NIEUWENHOF Patrick, RUSU Oana, Noua Belgica. Emil Racoviţă - De Gerlache: Conexiunea Româna-Belgiană, (pag.333)
RUSU Oana, Despre Florica Bagdasar, (pag.341)
MUNTEANU Iulian Ghercă, Incursiuni în presa catolică bucureşteană, (pag.351)
PUIŞORU Adrian, Consolidare, restaurare şi amenajare la Muzeul Unirii Iaşi, (pag.355)
FOCŞA Constantin, Mareşalul Ion Antonescu, ctitor al Bisericii „Cuvioasa Parascheva” din Vaslui, (pag.361)
CIUBOTARU Ştefania, Pasiuni şi hobby-uri ale Regelui Carol al II-lea, (pag.365)
ŞALGĂU Georgeta, Din viaţa satului. Descântecele, (pag.379)
BUZDUGAN Constantin, În amintirea lui Iulian Antonescu, (pag.382)
MĂRGHITAN Liviu, Monumentele Religioase medievale din zona Bârladului, Editura Kolos, Iaşi, 2007, 362 p., 49 planşe (22 planşe color), (pag.384)
ADAM Costel, Soleştii Elenei Cuza, (pag.386)
ONEL Cristian, OLTEANU Ştefan, GRIGORE Nina, NICOLAE Victor, Comunitatea sătească de la Şirna, judeţul Prahova (secolele II-X d.Hr.), în lumina izvoarelor arheologice, Bucureşti, 2007, 295 p., (pag.387)


Nr.XXXII, 2011 (vol.1) [descarcă numărul integral (31MB)]

STUDII ŞI CERCETĂRI ISTORICE
VIERU Elena, Câteva consideraţii asupra siturilor comunităţilor Noua din bazinul hidrografic al râului Bârlad, (pag.1)
ROTARU Marin, ONEL Cristian, URSACHI Laurenţiu, Capete mobile de statuete descoperite pe Valea Elanului, din judeţul Vaslui, (pag.15)
NIŢĂ Cosmin, Unele aspecte privind politica internă a Ţării Moldovei în perioada 1517-1523, (pag.18)
NIŢĂ Cosmin, Două cazuri de hiclenie din prima jumătate a secolului al XVI-lea, (pag.34)
CHIRIAC Laurenţiu, Imagologia - o altfel de abordare a percepţiei „străinului” din Moldova Medievală, (pag.37)
EŞANU Diana-Maria, Prezenţe princiare feminine în ceremoniile de călătorie din Moldova. Note preliminare, (pag.41)
EŞANU Diana-Maria, Din universul spiritual al doamnelor Moldovei. Întâmpinarea şi cinstirea moaştelor, (pag.48)
CLAPA Gheorghe, Zapis de învoială cu privire la partajul moşiilor rămase după moartea lui Mirea Jora Pârcălabul (2 februarie 1646), (pag.56)
CLIT Costin, Documente inedite privind istoria schitului Hârsova şi a moşiilor din jur, (pag.62)
GHERGHE Gheorghe, DIACONU Sidonia-Elena, Neamul Gherghe din Zăicoi, (pag.175)
BACIU Gheorghe, Trecerea moşiei Chiţcani în stăpânirea Mănăstirii „Sfântul Spiridon” din Iaşi, (pag.181)
BACIU Gheorghe, „Ospiţul” de la Orgoieşti-Căpuşneni, (pag.189)
CHIPER Constantin, Prima răpire a Basarabiei, (pag.199)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe-Florin, Grupările conservatoare în viaţa politică a României în vremea Războiului de Independenţă, (pag.206)
BUTNARU Adrian, Theodor Emandi, diplomat şi om politic (1868-1942), (pag.240)
BOLUM Marian, Sistemului monetar naţional. Monedele regelui Carol I, (pag.250)
CRĂCIUN Viorica Angela, Un reprezentant al bucovinenilor în Camera Imperială de la Viena: contele Bellegarde (1906-1910), (pag.279)
TĂNASE Mircea, Bătălia de la Râmnicu Sărat (Bătălia de Crăciun - 22-27 decembrie 1916) - preludiul marii epopei a Armatei Române din vara anului 1917, (pag.287)
SCURTU Costin, Reorganizarea diviziilor dobrogene (ianuarie – iulie 1917), (pag.299)
CREŢU Andrei, Construirea de biserici şi condicile de milostenii în Episcopia Huşilor în primul deceniu al secolului XX, (pag.309)
CUŢUI Alexandrina, Cadrul juridic al Bisericii Ortodoxe Române la începutul secolului XX, (pag.317)
GHEORGHIU Mihaela, Societăţi şi organizaţii studenţeşti la Universitatea din Iaşi, 1919-1922, (pag.327)
GHERGHE Gheorghe, GHEŢĂU Mihaela, Islazul comunei Schineni în prima jumătate a secolului al XX-lea, (pag.336)
IRICIUC Ana, Expoziţiile şi târgurile - elemente ale propagandei economice româneşti, (pag.344)
TURLIUC Cătălin, BĂLAN Marius, Minorităţile României interbelice. Cadrul legislativ şi juridic, (pag.349)
PLUGARU Ştefan, TUTUNARU Natalia, Cămine culturale din Basarabia interbelică. Căminul Cultural „Dimitrie Cantemir” Criuleni, judeţul Orhei - date şi documente inedite (1936-1939), (pag.369)
RĂDULESCU Marius, Efortul de echipare a armatei române în perioada 1940-1941, (pag.375)
SPÂNU Alin, Paraşutişti sovietici în România. Grupa lansată în comuna Popeşti, judeţul Iaşi (24/25 iulie 1941), (pag.388)
SPIRIDON Lucian, Acţiuni subversive sovietice în România (1941), (pag.393)
TĂNASE Mircea, România în perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial - dificultăţi politice şi opţiuni militare, (pag.407)
HARIUC Marian-Ionuţ, Reacţii anticomuniste ale studenţilor ieşeni reflectate în documentele P.C.R. din Iaşi (1945-1946), (pag.413)
CIOBOTARU Diego, Sportul vasluian în contextul transformărilor politice şi instituţionale ale anilor 1948-1950, (pag.423)
CLIT Costin, Documente inedite privind istoria evreilor din judeţul Vaslui (1950-1963), (pag.444)
GRAMATICU Oltea Răşcanu, Relaţii româno-americane, (pag.475)
CIDRILĂ Gianina-Cristina, Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană, (pag.526)
IONESCU Nicolae, IONESCU Melania, 75 de ani de la punerea temeliei bisericilor „Sf.Paraschiva” şi „Sf.Nicolae” din Vaslui, (pag.539)


Nr.XXXII, 2011 (vol.2) [descarcă numărul integral (38MB)]

ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI ŞI CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
ISTRĂŢESCU Elena, Metafore ale timpului în creaţia poetică a lui Eugeniu Speranţia, (pag.1)
CÂMPEANU Marius, Manuscrise slavone aflate în patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, (pag.10)
CIUDIN Nicolae, Ţuţora - o veche aşezare românească până la începutul secolului al XVI-lea, (pag.24)
MĂNESCU Constantin, Legendă şi adevăr la Bodeştii Vâlcii. Biserica de la Schit, (pag.36)
PUIŞORU Adrian, Reabilitare şi dezvoltare teoretică a Ansamblului Monumental Istoric Mănăstirea Golia (etapa a I-a), (pag.46)
TEODORESCU Virgiliu Z., Întru cinstirea lui Dimitrie Cantemir, (pag.52)
CLIT Lucian, Activitatea Căminelor Culturale din România în documente inedite, (pag.147)
ANICOLĂESEI Radu, Moment din viaţa socială, economică şi politică a judeţului Tulcea, reflectat în documente de arhivă (1940-1941), (pag.162)
MARTINESCU Maria, Festivalul Umorului „Constantin Tănase” în donaţia Valentin Silvestru (I), (pag.171)
CLAPA Gheorghe, Constantin Manea - un redutabil epigramist, (pag.189)
MARINESCU Theodor, Dostoievski şi Nietzsche, (pag.193)
FOCŞA Constantin, Imaginea celuilalt - Evreii din Vasluiul interbelic, (pag.200)
PREUTU-GRIGORE Liviu, Arhivarea digitală şi post-procesarea imaginii. Colecţia imagistică „Emil Racoviţă”, (pag.217)
CRĂCIUN Iulian Silviu, Icoana pe sticlă în România, (pag.224)
AXINIA Ioana Cristina, Obiceiuri şi artă tradiţională locală la Ruginoasa (Iaşi), (pag.255)
CHIRILĂ Gianina-Cristina, Muzee şi colecţii muzeale din judeţul Vaslui, Editura Mediasind, Vaslui, 2011, (pag.263)
CIUDIN Nicolae - Liviu Mărghitan, Ioan Mancaş - Academicieni ai judeţului Vaslui, Editura Ramira, Arad, 2010 (recenzie), (pag.266)
CHIRIAC Laurenţiu, Viorel Ţibuleac - in memoriam, (pag.270)


Nr.XXXIII, 2012 [descarcă numărul integral (26MB)]

CIOBOTARU-COGUT Cristina, Danii şi ctitorii închinate Fecioarei Maria în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, (pag.1)
BACIU Gheorghe, Înţelegerea „vicleană” de la Lipovăţ, (pag.14)
EŞANU Diana-Maria, Primirea solilor de către doamnele Moldovei în secolul al XVII-lea, (pag.21)
MĂNESCU Constantin, Biserica „Toţi Sfinţii” din Bălăneşti, fost schit al Mănăstirii Hurezi, judeţul Vâlcea, (pag.25)
CLIT Costin, Documente inedite privind istoria Schitului Gologofta şi a moşiilor din jur, (pag.40)
CÂMPEANU Marius, Iconografia Bisericii monument UNESCO „Naşterea Maicii Domnului" din Ieud-Deal (judeţul Maramureş), (pag.100)
CÂMPEANU Marius, Iconografia Bisericilor de lemn - Monumente UNESCO din Ţara Chioarului, (pag.116)
BACIU Gheorghe, Schitul Orgoeştii Noi, (pag.133)
POPA Maria, ROTARU Doina, Monumente istorice din judeţul Vaslui. Ctitorii de breaslă: Bisericile „Sfântul Ilie” şi „Sfântul Gheorghe” din Bârlad, (pag.146)
BOLUM Marian, Bancnotele Băncii Naţionale a României emise în timpul domniei regelui Carol I, (pag.206)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe A., Din activitatea politică a lui Nicolae Iorga. Începuturile (I), (pag.224)
CHIPER Constantin, VICOL Nicolae, Perspective istorice şi sociologice ale unei Cronici Militare a Judeţului Vaslui, (pag.241)
GRĂMĂTICU Oltea Răşcanu, Bârladul şi gloria militară, (pag.272)
ANECULII Victoriţa, Petrolul şi derivatele sale sub ocupaţia germană (1916-1918), (pag.325)
RISTEA Tatiana, Trei ceasuri, trei personalităţi şi un singur eveniment - Unirea de la 1918, (pag.337)
LUPU Valeriu, Nicolae C. Paulescu şi Grigore T. Popa, de la ştiinţa medicală la gândirea filosofică, (pag.344)
FOCŞA Constantin, Costache Buraga, fiu al satului Dăneşti şi identitatea românească, (pag.351)
IRICIUC Ana, Camera de Comerţ Belgo-Română şi Asociaţia „Amiciţiile Belgo-Române”. Organizarea şi rolul lor în desfăşurarea relaţiilor dintre România şi Belgia în perioada interbelică, (pag.361)
CREŢU Andrei, Parohia Sauca - 80 de ani de la înfiinţare (1933-2013), (pag.367)
SPIRIDON Lucian, ŞELARU Mihai-Cristian, Acţiuni de spionaj sovietic în România (1941), (pag.379)
SPÂNU Alin, Paraşutişti sovietici în România. Echipa lansată în comuna I.C.Brătianu, judeţul Tulcea (25/26 septembrie 1941), (pag.395)
RĂDULESCU Marius, 70 de ani de la luptele armatei române la Cotul Donului şi în stepa Kalmucă, (pag.404)
TĂNASE Mircea, Guvernul Naţional Român de la Viena - un guvern fără ţară, (pag.416)
HARIUC Marian, Oraşul Iaşi în primele luni de ocupaţie sovietică. Instalarea forţelor comuniste (1944), (pag.424)
CRĂCANĂ Iuliu, Naţionalizarea mijloacelor de producţie şi regimul proprietăţii în România democrat-populară (1948-1955), (pag.442)
ŢĂRANU Liviu, Evoluţia Direcţiei de Informaţii externe şi defectorii din spionajul românesc (1958-1978), (pag.461)
CHIRILĂ Gianina-Cristina, Veneţia - Muzeul Correr, (pag.489)
ADAM Daniela, Dansul popular „Rândurile” şi tradiţiile din Muntenii de Sus, (pag.492)
PUIŞORU Adrian, Amenajare şi remodelare funcţională la Muzeul Memorial Petru Poni - Radu Cernătescu, (pag.496)
CRISTEA Ion, Dispozitive mecanice deosebite utilizate în secolele trecute la ceasurile de turn, (pag.504)
HOBINCU Corneliu, Restaurarea şi conservarea materialului arheologic provenit din săpătura de la Dumeşti, (pag.511)
PREUTU-GRIGORE Liviu, Imaginea tridimensională în Colecţia „Emil Racoviţă”, (pag.526)


Nr.XXXIV, 2013 [descarcă numărul integral (135MB)]

MARIN Valentin, Un aspect mai puţin cunoscut al domniei lui Ladislau Kan. Tratatul de la Szegedin, (pag.1)
CHIRIAC Laurenţiu, Imagologia – o altfel de abordare a percepţiei „Strainului” din perioada medievală, (pag.7)
LEFTER Lucian-Valeriu, Precizări asupra târgului Vaslui, (pag.12)
RAVARUI Dan, Primele relatări ale călătorilor străini despre arealul actualului judeţ Vaslui, (pag.24)
POPA Maria, ROTARU Doina, Biserica Domnească „Adormirea Maicii Domnului” din Municipiul Bârlad, judeţul Vaslui, (pag.35)
CLIT Costin, Documente inedite privind istoria Schitului Ştioborăni şi a moşiilor din jur, (pag.69)
GHERGHE Gheorghe, Neamul preotului Dumitrache din Zăicoiu, comuna Dănciuleşti, judeţul Gorj, (pag.131)
PLUGARU Ştefan, Istoria satului Rusca (comuna Pădureni, jud. Vaslui). Între legendă, ipoteze şi adevărul istoric, (pag.137)
BOLUM Marian, Monedele uzuale emise în timpul domniei Regelui Ferdinand, (pag.150)
GHEŢEU Gabriel-Constantin, Observaţii cu privire la legislaţia actuală a bunurilor de patrimoniu naţional cultural mobil, (pag.156)
CREŢU Andrei, Documente inedite privind viaţa şi activitatea preotului Ioan Burcă, (pag.162)
CHIPER Constantin, General de brigadă Gheorghe Carp, (pag.170)
CONDURAT Cristina-Maria, ŞELARU Mihai-Cristian, Şcoala Primară Nr.1 Băieţi de la înfiinţare şi până la Primul Război Mondial, (pag.177)
RĂŞCANU-GRĂMĂTICU Oltea, Regimente de cavalerie în garnizoana Bârlad, (pag.194)
RĂDULESCU Marius, Artileria uşoară de însoţire a infanteriei române în Primul şi în cel de-al Doilea Război Mondial, (pag.205)
IONESCU Nicolae, IONESCU Melania, Biserica din judeţul Vaslui şi securitatea în primii ani postbelici, (pag.215)
TĂNASE Mircea, Paraşutismul românesc în perioada interbelică preocupări, dificultăţi, realizări şi performanţe în construcţia şi saltul cu paraşuta, (pag.224)
SPÂNU Alin, Activitatea Frontului Renaşterii Naţionale Vaslui (ianuarie - februarie 1940), (pag.235)
AXINIA Dragoş, Muzeul paraşutiştilor militari implicat activ în cinstirea eroului anonim – luptătorul paraşutist, (pag.242)
BABAN Vladimir, Academicianul Viorel Barbu eminent reprezentant şi continuator al şcolii matematice româneşti, (pag.247)
BĂLTUŢĂ Steliana, O clădire de secol XIX restaurată „Casa Ventura” adăposteşte muzeul etnografic reorganizat la Botoşani - istoric şi patrimoniu, (pag.255)
FOCŞA Ovidiu, Centre de ceramică dispărute. Zgura-Vaslui, (pag.272)
RAŢĂ Ana-Maria, Vasile I. Catelea, ultimul olar din judeţul Vaslui, (pag.277)
CHIRILĂ Gianina Cristina, Despre necesitatea înfiinţării unui muzeu sătesc, (pag.286)
CERNOSCHI Adina-Gabriela, Eminescu şi Arghezi, întâlnire în planul sacru al cuvântului, (pag.291)
PUIŞORU Adrian, Amenajare şi remodelare funcţională la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, (pag.295)
BĂITANU Ioana-Maria, Ozonul troposferic şi acţiunea lui distrugătoare asupra muzeelor. Măsuri de conservare preventivă, (pag.301)
CRISTEA Ion, Sistem automatic pentru ceasurile de turn. Modernizarea ceasului de turn de la Sfântul Spiridon, (pag.307)
ZÂRNOVAN Felicia, Conservarea preventivă a bunurilor culturale arheologice în depozitul Muzeului de Istorie Braşov, (pag.311)
GUŢU Loredana, Conservare preventiva a colecţiei Constantin Buraga, (pag.323)
TURCU Mioara, Modalităţi de pregătire a materialului arheologic de săpătură în vederea restaurării, (pag.326)
AGHION Constantin, Restaurarea icoanei „Iisus Mare Arhiereu”, (pag.332)
HOBINCU Corneliu, Restaurarea şi conservarea unui vas din sticlă, (pag.336)
PREUTU-GRIGORE Liviu, Arhiva de film documentar a Muzeului Judeţean „Ştefan Cel Mare” Vaslui, (pag.340)


Nr.XXXV, 2014 [descarcă numărul integral (40MB)]

MATEI Dan, Despre castrele din Dacia şi analogizările în care sunt implicate, (pag.1)
LANGU Sorin, Cercetări românesti de numismatică tătară, (pag.14)
CHIRIAC Laurenţiu, Timpul creştin în Occidentul Medieval – o “îndumnezeire” a duratei, (pag.18)
POPA Maria, ROTARU Doina, Ctitoria spătarului Ştefan Angheluţă: Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Chiţoc (com.Lipovăţ, jud.Vaslui), (pag.29)
LANGU Sorin, Politic şi economic în Moldova începutului de secol XVII: Nicoară Baltag, (pag.58)
CLIT Costin, Documente inedite privind istoria satului Cordeni şi a moşiilor din jur (1648-1845), (pag.63)
CLIT Costin, Însemnări de pe carte veche (1691-1900), (pag.86)
LUPU Valeriu, Relaţia spiritualitate-cultură în Evul Mediu românesc, (pag.157)
CREŢU Andrei, Pomelnicul slujitorilor Bisericii "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din Laza, (pag.167)
BUTNARU Adrian, Neamul Iamandieştilor de la Prut, (pag.182)
BOLUM Marian, Bancnote emise de Banca Naţională a României şi de Ministerul Finanţelor în timpul domniei regelui Ferdinand, (pag.195)
TĂNASE Mircea, Manevrele militare regale din toamna anului 1894 în judeţul Vaslui, (pag.217)
CHIPER Constantin, 100 de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial, (pag.222)
RĂDULESCU Marius, ŞELARU Mihai-Cristian, Principalele arme din dotarea trupelor române în Primul Război Mondial, (pag.228)
SPÂNU Alin, Starea de spirit în Moldova de est la începutul Primului Război Mondial (august 1914), (pag.260)
ANECULI Victoriţa: Instituţiile germane de ocupaţie (1916-1918), (pag.267)
CHIRILĂ Cristina Gianina, Şcoala primară mixtă din Muntenii de Sus în anii Primului Război Mondial, (pag.284)
FOCŞA Constantin, Ion Antonescu şi Războiul de Întregire a României (1916-1919), (pag.290)
IONESCU Melania, IONESCU Nicolae, Aspecte din învăţământul vasluian în anii 1944-1947, (pag.300)
RĂSCANU GRAMATICU Oltea, Artileria bârlădeană în acţiune, (pag.321)
PUIŞORU Adrian, Consolidare, restaurare şi amenajare la Palatul Alexandru Ioan Cuza – Ruginoasa, (pag.336)
BAITANU Maria Ioana, Obiecte de patrimoniu de natură anorganică. Metode noi de conservare, (pag.342)
ILIE Aurora-Florentina, Minima intervenţie asupra drapelelor în procesul de restaurare, (pag.348)
CUŢUI Alexandrina, Metodologia restaurării şi conservării lemnului policrom afectat de atac biologic, (pag.359)
CRISTEA Ion, Restaurare unei piese de harnaşament, (pag.367)
HOBINCU Corneliu, Restaurarea şi conservarea unui bust de bronz, (pag.373)
CRISTEA Ion, Ceasul cu carillon din turnul Palatului Culturii din Iaşi. Sonorizarea şi amplificarea sunetului în oraşul Iaşi efectuată în 1970 de la ceasul din turnul Palatului, (pag.376)
PREUTU-GRIGORE Liviu, Prezervarea imaginii cinematografice, (pag.380)


Nr.XXXVI, 2015 [descarcă numărul integral (24MB)]

URSULESCU Nicolae, Contribuţia arheologului Ghenuţă Coman la cunoaşterea neoliticului şi eneoliticului din podişul Bârladului, (pag.1)
TEODOR Gh. Dan, Consideraţii asupra unor aspecte culturale medievale timpurii de la est de Carpaţi, (pag.9)
MĂNESCU Constantin, Timpul şi valenţele lui în Imperiul Bizantin, (pag.29)
ILIE Eliza, Elemente de ideologie politică la cronicarii moldoveni (secolele XVI-XVII), (pag.35)
CHIRIAC Laurenţiu, Nicolae Milescu Spătarul - marele cărturar umanist şi „Marco Polo de România”, (pag.49)
POPA Maria, ROTARU Doina, Biserica de piatră „Sf. Nicolae” din satul Protopopeşti, com.Tăcuta, jud.Vaslui, (pag.55)
CLIT Costin, Însemnări de pe carte veche (1800-1961), (pag.69)
CREŢU Andrei, Documente inedite privind înfiinţarea parohiei „Sfânta Treime” din oraşul Vaslui, (pag.122)
CLIT Costin, Biserica catedrală din oraşul Huşi şi cutremurul din 9/10 noiembrie 1940, (pag.145)
BOŢOGHINĂ Stelian Iulian, Sumare note despre activitatea Misiunii militare române pentru repatrierea prizonierilor din Germania de la sfârşitul anului 1918 până în primăvara anului 1919, (pag.212)
SPRÎNCENATU Ene-Vasile, Neutralitatea şi disputele interne privind intrarea României în Marele Război, (pag.225)
IONESCU Melania, IONESCU Nicolae, Activitatea extraşcolară din învăţământul vasluian în anii interbelici, (pag.230)
CHIRILĂ Gianina-Cristina, Şcoala primară mixtă din comuna Muntenii de Sus în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, (pag.249)
RĂDULESCU Marius, Din parcursul unei companii de infanterie române pe frontul de Vest, (pag.265)
SPÂNU Alin, Sabotaje comuniste şi măsuri de combatere în spaţiul românesc (iulie-august 1944), (pag.274)
CHIPER Constantin, General de divizie Ioan Iucăl, (pag.281)
MUŞTIUC Neculai–Silviu, Lagărele de prizonieri sovietici din Vaslui (1941–1944), (pag.284)
RĂŞCANU GRAMATICU Oltea, Viaţa politică interbelic în judeţul Tutova, (pag.292)
RĂŞCANU GRAMATICU Oltea, Procesul şi execuţia mareşalului 70 de ani, (pag.311)
SCURTU Costin, Divizia 9 Infanterie din Dobrogea în cel de-al Doilea Război Mondial (1944-1945), (pag.321)
TĂNASE Mircea, Trupele aeropurtate din România la începutul războiului rece - 65 de ani de la reînfiinţarea Batalionului de Paraşutişti, (pag.328)
MUŞEI Ioan, Reflectarea medalistică a domnitorilor moldoveni şi legătura lor cu Hârlăul şi Curtea Domnească de aici, (pag.337)
LANGU Sorin, Campanii împotriva lui Ştefan cel Mare repere numismatice, (pag.344)
TABĂRĂ Radu, Insignele de Academie Militară româneşti folosite în perioada comunistă, (pag.351)
VASILIU Gheorghe, Naşterea unei medalii în concepţia specialiştilor de la Monetăria Statului, (pag.358)
MINEA Raluca, Pigmentul roşu în reprezentările suveranilor din Ţara Românească şi Moldova – semnificaţii simbolice, (pag.360)
MĂNESCU Constantin, Motivele creaţiei lui Brâncuşi, (pag.368)
BUTNARU Alina, George Enescu, o reprezentare sculpturală aparţinând lui Ion Vlad, (pag.374)
SANDU Liviu-Adrian, Surghiunul frumuseţii şi adevărului, (pag.378)
VOICU Mihail, Personaje, (pag.387)
AFTENE Felix, Elemente de scenografie în creaţia artistului plastic post-modern, (pag.393)
BILAŞEVSCHI Maria, Multiplele faţete ale artei conceptuale româneşti, (pag.399)
MOCANU Carmen, Rolul emoţiilor şi al trăirilor personale în arta abstractă, (pag.405)
SANDU Ion, SANDU Irina Crina Anca, Aspecte moderne privind ştiinţa conservării ca domeniu interdisciplinar, (pag.413)
COLBU Dumitru-Eugen, SANDU Ion, Procedee de curăţare şi prezervare a picturilor vechi, (pag.437)
PUIŞORU Adrian, Consolidare, restaurare şi amenajare Palatul Culturii Iaşi (etapa I-a), (pag.448)
BĂITANU Maria Ioana, Mucegaiurile. Atacul biologic şi combaterea sa, (pag.454)
FĂRTĂIŞ Dan, Restaurarea bustului şi soclului statuii lui Mihai Eminescu de la Mănăstirea Putna, (pag.459)
CUŢUI Alexandrina, Starea de conservare a iconostasului bisericii ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Moara, judeţul Suceava, (pag.464)
ILIE Aurora–Florentina, Fragmente textile arheologice găsite pe două paftale din secolul al XVIII-lea, (pag.468)
TUAS Gabriela, Conservarea obiectelor din colecţiile de picturi, drapele şi obiecte probatorii ale Muzeului Militar Naţional, (pag.478)
BURNETE Daniela, Starea de conservare şi tipuri de degradare ale icoanei pe lemn Deisis, (pag.488)
ZÂRNOVAN Felicia, Conservarea preventivă a materialului litic din aşezările paleolitice ale judeţului Braşov, (pag.492)
CHEBAC Irina, Restaurarea icoanei “Maica Domnului cu Pruncul”, (pag.500)
HOBINCU Corneliu, Restaurarea basoreliefurilor din bronz de la Mausoleul Peneş Curcanul din Vaslui, (pag.506)
PREUTU-GRIGORE Liviu, Metode practice în digitizarea peliculei cinematografice, (pag.511)
• In memoriam Aurel Moldoveanu, (pag.516)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.cimec.ro , 2014