Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS

Publicaţie anuală a Muzeului Judeţean Botoşani. Primul număr a apărut în anul 1978, sub denumirea de „Hierasus”, iar din anul 1999 şi-a schimbat titlul în „Acta Moldaviae Septentrionalis”, vechiul anuar dorindu-se a fi rezervat exclusiv arheologiei.

Nr.I, 1999 [descarcă numărul integral (24MB)]

CAPITOLUL I - ISTORIE
Dr. PRODAN Dan, Preocupări de orientalistică-turcologie în România în perioada c.1875-c.1950. Consideraţii introductive, (pag.7)
Dr. PRODAN Dan, Preocupări de orientalistică şi turcologie în România între Independenţă şi Marea Unire (1878-1918), (pag.83)
Muzeograf BEJENARU Ionel, Armenii botoşăneni şi rolul lor în dezvoltarea economică a Moldovei, (pag.179)
Muzeograf SETNIC Eduard, Inscripţii din Botoşani. Semnal, (pag.183)
Muzeograf BEJENARU Ionel, Botoşănenii în Revoluţia de la 1848, (pag.185)
Prof. HANDRABURA Loretta, Monografia oraşului Botoşani după un cronicar fălticenean, Artur Gorovei, (pag.191)

CAPITOLUL II - MEMORIALISTICĂ
Muzeograf BEJENARU Ionel, La Botoşani, cu Scipione Bădescu, (pag.197)
Prof. AMARANDEI Gheorghe, Ion Pillat şi Dorohoiul, (pag.201)
Muzeograf MEDIAN Gheorghe, Personalităţi botoşănene. Ioan P. Darie, (pag.207)
Muzeograf DAMASCHIN Violeta, Pe urmele strămoşilor lui Nicolae Iorga în Botoşanii de ieri şi de azi, (pag.212)
Prof. AMARANDEI Gheorghe, Ioan Cârdei - pictor, sculptor şi grafician dorohoian, (pag.217)
Pr. ŢUSCANU Florin, Mitropolitul Visarion Puiu (1879-1964) - nedreptăţit al istoriei, (pag.221)
ŞUSTER Elena Florica, Despre Profesor Doctor Petru Şuster, (pag.227)
CERNAT Ivona, Sculptorul Dimitrie Chipăruş (1886-1947). Studii în România 1904-1909 la „Şcoala Belle-Arte din Iaşi”, (pag.233)
Pr. ŢUSCANU Florin, Duca Sotiriovici - Un dascăl şi tipograf grec, în slujba culturii româneşti, sec.XVIII, (pag.235)
Col.r. FETCU Ion, Mareşalul Ion Antonescu şi Transilvania, (pag.240)

CAPITOLUL III - CIVILIZAŢIE. CULTURĂ
Prof.univ.dr. MACARIE Gheorghe, Interferenţe oriental-occidentale în arta epocii lui Vasile Lupu, (pag.245)
Muzeograf BĂLTUŢĂ Steliana, Momente ale ritualului tradiţional de nuntă din zona Botoşani, (pag.261)
DRĂGOESCU Ion. I., Activitatea etnologică a lui Marcel Olinescu, (pag.276)

CAPITOLUL IV - NOTE. COMENTARII. IDEI
Prof. DORCU Aurel, O carte utilă, interesantă şi valoroasă. „Dorohoiul istoric şi cultural", de Gh.Amarandei, (pag.285)
Prof. DORCU Aurel, Dialogul artelor în atmosfera culturală din Botoşani, (pag.287)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul resturilor animaliere, datate în sec. IX-X, descoperite în ruinele unui aşezământ monahal paleocreştin de la Dumbrăveni, jud.Constanţa, (pag.291)


Nr.II, 2002 [descarcă numărul integral (46MB)]

I. ISTORIE
PRODAN Dan, Mihai Eminescu şi istoria imperiului Otoman, (pag.6)
PRODAN Dan, Contribuţia lui Nicolae Iorga la dezvoltarea orientalisticii-turcologiei, (pag.72)
BEJENARU Ionel, Trei mătuşi Iuraşcu ale lui Mihai Eminescu în condica Mănăstirii Agafton din 1872, (pag.134)
GIOSAN Stela, O pagină din istoria Botoşanilor - incendiul din anul 1887, văzut de contemporani, (pag.137)
SETNIC Eduard, SETNIC Carolina, Contribuţii la istoria învăţământului rural din judeţele Botoşani şi Dorohoi.Câteva date privind şcoala comunei Târgu Bucecea (1865-1961), (pag.146)
CERVATIUC Ştefan, Un român decorat de împăratul Japoniei în anul 1890, (pag.156)
GIOSAN Stela, Agricultura sistematică şi intensivă în perioada interbelică în judeţele Botoşani şi Dorohoi. Fermele agricole particulare, (pag.161)
BALANOVICI Sergiu, Măsurile elaborate la sfârşitul anului 1943 – începutul anului 1944 referitoare la operaţia de evacuare a zonelor de est şi de nord-est ale ţării, (pag.170)
DURNEA C.I., Studiu pentru monografia satului Crasnaleuca, com.Crasnaleuca, jud.Dorohoi (din timpul lui Ştefan cel Mare şi până la 1 septemrie 1945), (pag.213)
FILIP Corneliu, Două momente importante în viaţa politică a României din a doua jumătate a secolului al XX-lea, (pag.242)

II. MEMORIALISTICĂ
MAGARIE Gheorghe, Antonio Maria Del Chiaro Fiorentino - secretarul de limbă italiană al domnitorului Constantin Brâncoveanu, (pag.246)
FETCU Ion, Nicolae Iorga şi contribuţia sa la făurirea istoriei militare româneşti, (pag.269)
CERVATIUC Ştefan, Importanţa colecţiei de stare civilă a Direcţiei Judeţene Botoşani a Arhivelor Naţionale în precizarea unor date biografice ale unor personalităţi botoşănene, (pag.276)
ŢUSCANU Florin, O scrisoare necunoscută a lui Mihail Kogălniceanu, (pag.287)
ŢUSCANU Florin, O frumoasă prietenie ... Din corespondenţa episcopului Melchisedec cu Vasile Alecsandri, (pag.291)
MARIN Dinuţa, O zi la Ierusalim, (pag.296)

III. MUZEOGRAFIE. ETNOGRAFIE. RESTAURARE-CORSERVARE
MEDIAN Gheorghe, Contribuţii la istoricul muzeografiei - înfiinţarea Secţiei de Artă a Muzeului Judeţean Botoşani, (pag.301)
VĂCULIŞTEANU Elena, Restaurarea unei scoarţe de la sfârşitul sec.XIX din depozitul Muzeului de Etnografie – Botoşani, (pag.311)
BĂLTUŢĂ Steliana, Cojocăritul - meşteşug şi artă, (pag.319)

IV. NOTE. COMENTARII. IDEI
SETNIC Eduard, Ştefan Iovanesian, Gheorghe Median , Armenii în istoria şi cultura oraşului Botoşani, Botoşani, 2001, 145 pagini, (pag.337)
SETNIC Eduard, Berdj Aşgian, Arhitectura bisericească armeană şi unele corelaţii cu cea românească, Bucureşti, Editura Ararat, 2000, 96 p. (text, ilustraţii, bibliografie), (pag.344)
BEJENARU Ionel, Istoricul Ioan Murariu, la a 65-a aniversare, (pag.347)


Nr.III, 2004 [descarcă numărul integral (17MB)]

I. ISTORIE
BODNARIUC Nicolai, Nordul Bucovinei în perioada lui Ştefan cel Mare, (pag.5)
ONILĂ Mihai, Lupta de la Lipnic, (pag.8)
MAGARIE Gheorghe, Şcoli greceşti în Moldova secolelor XVII-XIX, (pag.14)
ŢUSCANU Florin, Un episcop al Romanului în Sinaxarul Bisericii Ortodoxe Române. Teodosie al II-lea, (pag.44)
PRODAN Dan, Preocupări de orientalistică-turcologie în România de la Marea Unire până la instaurarea regimului comunist (1918-1948), (pag.51)
ŢUSCANU Florin, Aportul clerului romaşcan la Unirea Principatelor Române, (pag.211)
FETCU Ion, Bucovina (documentar), (pag.215)
FETCU Ion, Basarabia - străvechi pământ românesc - 85 de ani de la unirea Basarabiei cu România, (pag.236)

II. MEMORIALISTICĂ
BEJENARU Ionel, Din însemnările de război ale colonelului Dobjenschi Raul (1891-1938) - Amintiri despre poetul Alexe Mateevici, (pag.257)
MEDIAN Gheorghe, C-tin Gh. Cucu – „Glorioasa epopee română a marelui război de întregire 1916-1918”, (pag.263)

III. CIVILIZAŢIE - CULTURĂ
BĂLTUŢĂ Steliana, Crăiniceni, jud.Botoşani - un reper geografic şi de suflet în ortodoxia română, (pag.269)
PÂRVAN Lucica, Doi mari maeştri, (pag.274)
BĂLAN Angela, PÂRVAN Lucica, Ornamentica interioară şi legătura artistică la cartea veche românească (Evanghelii) din depozitul Mănăstirii Vorona (Botoşani), (pag.278)

IV. MUZEOGRAFIE. RESTAURARE-CONSERVARE. ETNOGRAFIE
BĂLTUŢĂ Steliana, Lada pentru zestre - piesă de mobilier în locuinţa arhaică, (pag.285)
VĂCULIŞTEANU Elena, Restaurarea unei scoarţe din jurul anului 1880, (pag.292)

IV. NOTE. COMENTARII. IDEI
NIŢU Anton, ŞADURSCHI Paul, Sondajul arheologic efectuat în aşezarea Cucuteni B2 Ştefaneşli – „La Stârcea” (1974-1975), (pag.296)
PRODAN Dan, O sinteză necesară şi mult aşteptată: tratatul de Istoria românilor, (pag.313)
PRODAN Dan, Franz Babinger în izvoarele epistolare (1920-1991), (pag.325)
ŞADURSCHI Paul, In memoriam Alexandru Păunescu. Oameni care au fost. Şi care vor ramâne în amintirea muzei Clio, (pag.342)
PĂUNESCU Alex., Istoricul cercetărilor paleolitice din Moldova, (pag.346)
DORCU Aurel, O admirabilă aniversare, (pag.353)
PAVEL Emilia, Recenzie, (pag.356)
PRODAN Dan, Franz Babinger în izvoarele epistolare (1920-1991), (pag.325)


Nr.IV, 2005 [descarcă numărul integral (20MB)]

PRODAN Dan, Cuvânt înainte, (pag.9)
• Abrevieri utilizate în „A.M.S.”, IV, 2005, (pag.11)

SECŢIUNEA I: ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT-500
REZACHIEVICI Constantin, Ştefan cel Mare (1457-1504), (pag.17)
ŞIMANSCHI Leon, 12 aprilie - o zi de două ori memorabilă din viaţa lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, (pag.32)
PAPACOSTEA Şerban, Stephen the Great - Domestic Policy, (pag.40)
MAXIM Mihai, Ştefan cel Mare şi înalta Poartă. Noi documente turceşti, (pag.46)
DENIZE Eugen, Moldova lui Ştefan cel Mare la intersecţia de interese a marilor puteri (1457-1474), (pag.58)
CRISTEA Ovidiu, Războiul şi pacea otomano-moldave (1484-1486) reflectate în rapoarte diplomatice veneţiene, (pag.77)
CIOBANU Veniamin, Consideraţii privind raporturile Moldovei cu Polonia în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, (pag.105)
NICOLAE Eugen, Invazia asprilor otomani şi riposta lui Ştefan cel Marc: emisiunile moldoveneşti de tip otoman, (pag.124)
MURGESCU Bogdan, Ştefan cel Mare - 2004. Câteva reflecţii la 500 de ani de la moartea domnitorului, (pag.132)
PRODAN Dan, Moldoveni şi otomani în timpul lui Ştefan cel Mare. O bibliografie, (pag.142)
SOREANU Mircea, Domnia lui Ştefan cel Mare în context internaţional, (pag.192)
MIHALACHE Andi, Ştefan cel Mare în cultura istorică a începutului de secol XX, (pag.199)
BOTEZATU Daniel, Repere ale întemeierii Botoşanilor: Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, (pag.239)
BATARIUC Paraschiva-Victoria, SETNIC Eduard, Cahle inedite de la Botoşani, (pag.256)
CHIRICHEŞ Coriolan, COMACI Mihai, Ştefan cel Marc şi Sfânt. Emisiuni numismatice din anul 2004, (pag.268)
BEJENARU Ionel, Statuia lui Ştefan cel Mare de la Chişinău, (pag.282)
HĂU Florin, Din nou despre biserica veche de la Volovăţ-jud.Suceava (unele consideraţii referitoare la planimetria monumentului), (pag.284)

SECŢIUNEA A II-A: GEORGE ENESCU-50
BEJENARU Ionel, Concerte ale lui George Enescu la Botoşani şi Dorohoi. Ecouri în presă. Evocări ale botoşenenilor. Cinstire peste timp, (pag.295)
PÂRVAN Lucia, Reorganizarea muzeelor Enescu din judeţul Botoşani, la 50 de ani de la moartea maestrului, (pag.302)

SECŢIUNEA A III-A: MUZEUL JUDEŢEAN BOTOŞANI-50
VILHELM Doru, Preocupări muzeistice ale şcolii şi corpului didactic botoşănean în primele decenii ale secolului al XX-lea, (pag.307)
MEDIAN Gheorghe, 50 de ani de la înfiinţarea Muzeului de Istorie Botoşani, (pag.313)
SETNIC Eduard, Colecţia de istorie - arheologie medievală a Muzeului judeţean Botoşani. Evoluţie şi perspective, (pag.317)
BĂLTUŢĂ Steliana, Secţia de etnografie la 50 de ani de viaţă muzeală la Botoşani, (pag.323)
THEODORESCU Răzvan, Pe marginea unei legi recente (iulie 2005), (pag.331)
FLORESCU Florentin, In memoriam Leon Şimanschi (1938-2005), (pag.333)


Nr.V-VI, 2007 [descarcă numărul integral (31MB)]

• Cuvânt înainte, (pag.9)
• Abrevieri utilizate în „A.M.S.”, V-VI, 2006-2007, (pag.12)

SECŢIUNEA I. EVUL MEDIU ROMÂNESC: PERSONALITĂŢI, AŞEZĂRI, SIMBOLURI
REZACHEVICI Constantin, A fost Ştefan cel Mare „ales” domn în aprilie 1457?, (pag.17)
HRIBAN Cătălin, Oraşul laşi în timpul lui Ştefan cel Mare. O schiţă de topografie istorică, (pag.31)
JOSANU Vitalie, Grigore Ureche despre cucerirea Cetăţii Albe în 1465. Ficţiune sau realitate istorică?, (pag.53)
PRODAN Dan, Moldoveni şi otomani în timpul lui Ştefan cel Mare. Completarea bibliografiei, (pag.59)
NIŢU Florentina, Ponderea podoabelor în cadrul acumulărilor de avere şi a zestrei jupaniţelor şi domniţelor din spaţiul românesc în secolele XVI-XVII, (pag.74)
BOTEZATU Daniel, Sigiliul Botoşanilor, (pag.93)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul unui material arheozoologic provenit din situl medieval (sec.XIV-XV) de la Radovanu, (pag.107)
PRODAN Dan, Sistemul monetar otoman (1326-1914) şi influenţa sa asupra Ţărilor Române. Consideraţii generale, (pag.115)

SECŢIUNEA a II-a. DIRECŢIILE MODERNIZĂRII: DEMOGRAFICĂ, ECONOMICĂ, POLITICĂ, SOCIALĂ, CULTURALĂ
ADĂSCĂLIŢEI Vasile, Dorohoiul şi locuitorii săi, (pag.127)
GIOSAN Stela, Scrisori autografe Mihail Kogălniceanu în fondul documentar botoşănean, (pag.156)
BĂLTUŢĂ Steliana, Ceramica tip „Kuty”. Arie de răspândire, (pag.164)
MEDIAN Gheorghe, CAZACU Maricica, DOHOTARIU Cristina, ENĂŞESCU Adriana, Un document inedit privind activitatea farmaceutică la Botoşani în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.173)
MEDIAN Gh., Personalităţi botoşănene uitate - Iosif Şmelţ (1834-1888), (pag.178)
CEOBANU Adrian-Bogdan, Problema Basarabiei în contextul Războiului de Independenţă, (pag.183)
BRĂTESCU Liviu, „Chestiunea” Dunării - o problemă pe agenda clasei politice româneşti (1878-1888), (pag.190)
CERVATIUC Ştefan, Al XI-lea Congres al studenţilor din România desfăşurat la Botoşani în anul 1890 şi semnificaţiile sale, (pag.211)
BEJENARU Ionel, Judeţul Botoşani la ora răscoalei. 100 de ani de la Marea Răscoală din 1907 (montaj de documente inedite), (pag.221)
CORNACI M., SIMINICEANU I., CHIRICHEŞ C., Memoria anului 1907 reflectată în filatelie şi numismatică, (pag.229)

SECŢIUNEA a III-a. RĂZBOAIELE MONDIALE ŞI ROMÂNIA: VICTORII, EROI, MEMORIALIŞTI, DIPLOMAŢI, ATITUDINI
FETCU Ioan, 90 de ani de la bătăliile purtate de armata română în vara anului 1917. Triunghiul de foc: Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, (pag.255)
BEJENARU Ionel, Grigore Ignat şi Botoşanii. Documente inedite, (pag.263)
BALANOVICI Sergiu, Eminent ca militar, comandant şi om: Generalul de corp de armată Nicolae Samsonovici, (pag.279)
BEJENARU Ionel, Fii ai oraşului Dorohoi, combatanţi în Primul Război Mondial, în spitalele de campanie conduse de Dr. Iacob Iacobovici, (pag.285)
MANOLE Gică, Memoriile sergentului Anichitei, (pag.288)
BUDĂI-DAMASCHIN Violeta, Momente premergătoare Marii Uniri de la 1918 - Reflectate în neamul românesc, cu trimeteri la colecţia documentară a Casei memoriale Nicolae Iorga Botoşani (col. cmni bt), (pag.307)
MIHALACHE Andi, Ars Moriendi. Cultul eroilor, (pag.330)
VIŢALARU Adrian, Nicolae Petrescu-Comnen - diplomat al României interbelice, (pag.346)
ŞOVAN O.L., PUŞCAŞU N., Un document inedit - Însemnările memorialistice ale lui Ion Mihalache, (pag.355)

IN MEMORIAM!
BEJENARU Ionel, In Memoriam-vieţi trecute la muzeu sau „opt Doamne şi toţi opt!”, (pag.379)


Nr.VII-VIII, 2008-2009 [descarcă numărul integral (28MB)]

CUPRINS
PRODAN Dan, Cuvânt înainte, (pag.9)
• Lista colaboratorilor la AMS, VII-VIII, 2008-2009, (pag.10)
• Abrevieri utilizate în AMS, VII-VIII, 2008-2009, (pag.11)

SECŢIUNEA I. 570 de ani de la atestarea oraşului Botoşani
PRĂJINARU Ioan V., Noi contribuţii la cunoaşterea oiconimului Botoşani, (pag.15)
BOTEZATU Daniel, Ocolul Domnesc al Botoşanilor, (pag.26)
PÂNZAR Alexandru, Două hotarnice urbane din târgul Botoşanilor. O încercare de reconstituire a topografiei unei zone din „târgul vechi” Botoşani de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, (pag.46)
VIERU Nicoleta Delia, VIERU Paul Narcis, Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani (I), (pag.58)

SECŢIUNEA a II-a. De la antichitate la modernitate
MELNICIUC Aurel, Un fragment de vas cu motive antropomorfe din aşezarea de fază Cucuteni A-B de la Ripiceni-Holm (judeţul Botoşani), (pag.76)
CIUCĂLĂU Daniel, Aşezările umane în Câmpia Jijiei Superioare în secolele II-IV d.Hr., (pag.79)
FETCU Ion, Transilvania - străvechi pământ românesc, (pag.84)
CIUCĂLĂU Daniel, Hoarda de Aur şi spaţiul nord-dunărean la începutul statalităţii româneşti, (pag.88)
MANOLE Gică, Posteritatea lui Io Ştefan Voevod, (pag.93)
MAXIM Mihai, Trei noi documente turceşti despre relaţiile româna-otomane la sfârşitul secolului al XVI-lea, (pag.99)
CERVATTUC Ştefan, Lupta de la Verbia dintre Mihai Viteazul şi Ieremia Movilă din luna mai 1600. Localizare în actualul judeţ Botoşani, (pag.117)
FĂRTĂIŞ Dan Vladimir, Stoparea atacului biologic asupra elementelor din piatră la turla bisericii Mănăstirii Dragomirna şi la cimitirul acesteia, (pag.123)
SIDORIUC Eugenia, Corsajul de rochie descoperit la Mănăstirea Probota - un reper în istoria costumului medieval românesc, (pag.126)

SECŢIUNEA a III-a. NUMISMATICA (I)
BUTNARIU Viorel M., SETNIC Eduard, Note numismatice (VII), (pag.133)
DERGACIOVA Lilia, Monede medievale moldoveneşti din colecţii particulare din Republica Moldova (II), (pag.144)

SECŢIUNEA a IV-a. SECOLUL AL XIX-LEA - CĂILE MODERNIZĂRII
NEAGOE Claudiu, Sfârşitul domniilor fanariote şi restaurarea domniilor pământene în Ţara Românească şi Moldova (1822), (pag.153)
PRODAN Dan, Etapele bibliografiei binomiale Al.I.Cuza - Unirea din 1859 (I), (pag.157)
ONOFREI Ioan, NISTORICĂ Sorin, MIHAI Ioan, Liceul Laurian din Botoşani în perioada 1859-1989, (pag.168)
CORNACI Mihai, Pagini cultural - identitare din istoria zonei Botoşani (a doua jumătate a secolului al XIX-lea), (pag.191)
ADĂSCĂLIŢEI Vasile, Evoluţia demografică a oraşului Dorohoi (1864-1916)-(I), (pag.202)
BEJENARU Ionel, Mari personalităţi ale Botoşanilor în Europa, (pag.227)

SECŢIUNEA a V-a. SECOLUL AL XX-LEA - PACE, RĂZBOI, CULTURĂ
MEDIAN Gheorghe, Un document inedit referitor la căpitanul Grigore Ignat, (pag.230)
BALANOVICI Sergiu, Personalităţi botoşănene în războiul de întregire a României (1916-1919), (pag.232)
FILIPESCU Radu, Percepţia frontierei româno-sovietice în Parlamentul României (1919-1934), (pag.239)
MANOLE Gică, Societatea Naţiunilor în viziunea revistei Viaţa Românească. Anii 1929-1933, (pag.253)
BAROI Lidia, Unele aspecte privind acţiunile organizaţiilor evreieşti internaţionale împotriva guvernului Goga-Cuza(I), (pag.260)
COAJĂ Costel, Politica Bisericii Ortodoxe Române faţă de evrei (1938-1948), (pag.268)
MIHALACHE Ion, Însemnări memorialistice (II), (pag.277)
MEDIAN Gheorghe, Octav Onicescu - file de corespondenţă, (pag.286)
BEJENARU Ionel, Interviu luat botoşăneanului de origine Eugen G. Neculau, (pag.288)
BEJENARU Ionel, Scrisoarea unui vechi şi distins botoşănean - Eugen G. Neculau către subsemnatul, (pag.294)
BĂLTUŢĂ Steliana, Colecţii muzeale săteşti din zona Botoşani, (pag.296)
BUDĂI-DAMASCHIN Violeta, Valorificări patrimoniale la Casa Memorială Nicolae Iorga – Botoşani, (pag.301)
PÂRVAN Lucica, Expoziţie permanentă de artă plastică redeschisă la Botoşani după 12 ani, (pag.306)

SECŢIUNEA a VI-a. IN MEMORIAM!
• Aurel Dorcu (1928-2009) sau chipul frumos al modelului (BEJENARU Ionel), (pag.309)
• Doru Vilhem (1950-2009) sau Omul, Profesorul, Mentorul, Inspectorul (PRODAN Dan), (pag.311)
• Doru Vilhem (15.09.1950-22.10.2009) (VÂNTU Virgil), (pag.313)


Nr.IX, 2010 [descarcă numărul integral (28MB)]

PRODAN Dan, Cuvânt înainte, (pag.9)
• Lista colaboratorilor la AMS, IX, 2010, (pag.11)
• Abrevieri utilizate în AMS, IX, 2010, (pag.12)

SECŢIUNEA I. ARHEOLOGIE-ANTICHITATE-EPOCA MEDIE
DIACONESCU Maria, Piese din vechea colecţie a Muzeului Judeţean Botoşani, de la Corlăteni, judeţul Botoşani, (pag.17)
MELNICIUC Aurel, Ceramica de tip Cucuteni C din aşezările de fază A-B a culturii Cucuteni din judeţul Botoşani, (pag.25)
CIUCĂLĂU Daniel, Cine au fost „barbarii„ din Câmpia Jijiei Superioare? (secolele III-IV d.Hr.), (pag.43)
MAXIM Mihai, Dimitrie Cantemir şi epoca sa. Documente noi din arhivele turceşti, (pag.52)

SECŢIUNEA A II-A. ISTORIA ORAŞULUI: BOTOŞANI DOROHOI, SUCEAVA
HRIBAN Cătălin, Topografia oraşului medieval moldovenesc: probleme teoretice şi metodologice, (pag.61)
PÎNZAR Alexandru, Modernizarea administraţiei urbane a Sucevei la începutul perioadei imperiale, (pag.79)
BOTEZATU Daniel, Hotarul târgului Botoşani, (pag.84)
ADĂSCĂLIŢEI Vasile, Evoluţia demografică a oraşului Dorohoi (1864-1916) (II), (pag.94)
MEDIAN Gheorghe, Edificii reprezentative ale Botoşanilor: Palatul Administrativ, (pag.104)
VIERU Paul, VIERU Nicoleta Delia, Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani (II), (pag.112)

SECŢIUNEA A III-A. EPOCA MODERNĂ
CARANFILOV Bogdan, Geneza identităţii naţionale în Moldova (prima jumătate a secolului al XIX-lea), (pag.127)
DOLOGA Dorin, Societatea de lectură a elevilor „Virtus Romana Rediviva” în perioada dualismului austro-ungar, (pag.138)
PRODAN Dan, Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1859 (II), (pag.146)
CORNACI Mihai, O dedicaţie a lui Giacomo Puccini (Luca 1858 - Bruxelles 1924), (pag.188)
CERVATIUC Ştefan, Reviste bucovinene şi sucevene din biblioteca documentară a Serviciului Judeţean Botoşani al Arhivelor Naţionale din România, (pag.192)
PATRAŞ Cristinel, Un episod controversat din istoria transportului public din România: „Afacerea Tramvaiul” (1909-1912), (pag.196)
BALANOVICI Sergiu, Decembrie 1917: trupe ruse bolşevizate ameninţă Botoşanii, (pag.202)

SECŢIUNEA A IV-A. EPOCA CONTEMPORANĂ
MIHAI Ioan, Fragmente din activitatea instituţiilor de îndrumare şi control ale învăţământului botoşănean în anii 1918-1948, (pag.213)
MANOLE Gică, Nazismul reflectat în paginile revistei Viaţa Românească. Anii 1929-1933, (pag.218)
BAROI Lidia, Unele aspecte privind acţiunile organizaţiilor evreieşti internaţionale împotriva guvernului Goga-Cuza (II), (pag.228)
MIHALACHE Ion, Însemnări memorialistice (III), (pag.235)
NECHIFOR Iulian-Cătălin, Agricultura României (1958-1968), (pag.244)

SECŢIUNEA A V-A. ETNOGRAFIE, MUZEOLOGIE, MUZEOGRAFIE
PAVEL Emilia, Muzeul Etnografic al Moldovei. Scurt istoric perioada 1943-1951-1958, (pag.259)
DIACONESCU Maria, Muzeul Judeţean Botoşani în expoziţiile internaţionale de la New York, Oxford şi Atena, (pag.272)
BĂLTUŢĂ Steliana, Botoşani: invitaţie la Festivalul Tamisei (Londra), (pag.276)
APARASCHIVEI Constantin, Consideraţii cu privire la restaurarea unei amfore aparţinând culturii Cucuteni, faza A-B1 de la Vorniceni, jud.Botoşani. Punct: Pod Ibăneasa, (pag.290)

SECŢIUNEA A VI-A. NOTE BIBLIOGRAFICE
PRODAN Dan, Trecutul zonei Botoşani în recente apariţii editoriale: istorie, numismatică, corespondenţă, (pag.303)

SECŢIUNEA A VII-A. IN MEMORIAM!
• Paul Şadurschi (1933-2010). DIRECTORUL sau OMUL de lângă noi gândurile unui fost subaltern (BEJENARU Ionel), (pag.311)
• Colonel (r) Ion Fetcu (1929-2010)-(ANVR BT - Dan Prodan), (pag.313)


Nr.X, 2011 [descarcă numărul integral (36MB)]

PRODAN Dan, Cuvânt înainte, (pag.9)
• Lista colaboratorilor la AMS, X, 2011, (pag.11)
• Abrevieri utilizate în AMS, X, 2011, (pag.12)

SECŢIUNEA I. EPOCA VECHE-ARHEOLOGIE
DIACONESCU Maria, Locuirea eneolitică de la Vorniceni, Pod Ibăneasa, jud.Botoşani, (pag.15)
MELNICIUC Aurel, Unele consideraţii privind tipologia şi distribuţia aşezărilor Cucuteni (faza A-B) în câmpia Jijiei Superioare şi a Başeului, (pag.20)
CORNACI Mihai, Din emisiunile monetare ale Împăratului Traian, (pag.30)

SECŢIUNEA a II-a. EPOCA MEDIE
PÂNZAR Alexandru, Originea lui Stanislav de Ielova-Rotompan. O ipoteză, (pag.34)
MAXIM Mihai, Brăila otomană (1538-1711). Consideraţii generale, (pag.44)
CHOUZA-CALO Maria Del Pilar, Mary Magdalene: iconographic image and literary subject in Counter-Reformation Spain, (pag.49)
BOTEZATU Daniel, Sate din ocolul Botoşanilor aflate în stăpânire particulară, (pag.54)
PRODAN Andrei-Liviu, Sighişoara, oraşul-muzeu. Trecut istoric şi oportunităţi turistice (I), (pag.82)

SECŢIUNEA a III-a. EPOCA MODERNĂ
VIERU Nicoleta Delia, VIERU Paul-Narcis, Componentele cadrului natural şi rolul lor în procesul de umanizare a teritoriului municipiului Botoşani, (pag.94)
ADĂSCĂLIŢEI Vasile, Viaţa culturală a Dorohoiului. Învăţământul de la Grigore Alexandru Ghica la Cuza Vodă, (pag.104)
PRODAN Dan, Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza – Unirea din 1859 (III), (pag.112)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe-Florin, Din viaţa politică a României În vremea Războiului de Independenţă. Gruparea „Centru”, (pag.143)
CARANFILOF Bogdan, Conservatorismul românesc (1862-1922). Origini. Doctrină. Partid. Guvernare. Personalităţi, (pag.156)
MANOLE Gică, Vocaţia de lider a lui Maiorescu. De la amiciţie la rivalitate cu P.P.Carp, (pag.166)
GOROVEI Ştefan S., Trei scrisori ale Ecaterinei N. Iorga, (pag.191)
POPA Bogdan, Nicolae Iorga şi „Cercetaşii României”. De la entuziasmul începuturilor la mizeria refugiului (1914-1918), (pag.196)
CERVATIUC Ştefan, Documente inedite sau mai puţin cunoscute privind viaţa şi activitatea profesoarei Ortansa Buzoianu, (pag.204)
BALANOVICI Sergiu, Divizia 8 infanterie în perioada neutralităţii şi în campania din anul 1916, (pag.207)

SECŢIUNEA a IV-a. EPOCA CONTEMPORANĂ
FILIPESCU Radu, Românii transnistreni în dezbaterile Parlamentului României (1919-1937), (pag.217)
GOROVEI Ştefan S., Dialog epistolar Artur Gorovei - Constantin Gane, (pag.225)
FLORESCU Gheorghe I., Memoriile lui N.Iorga, între aidé-memoire şi document (I), (pag.237)
NECHIFOR Iulian-Cătălin, Economia României după al doilea război mondial, (pag.263)
ARHIP George-Lucian, Câteva fotografii referitoare la preotul Victor Mironescu (1883-1929), din satul Miorcani, judeţul Botoşani, (pag.272)
MEDIAN Gheorghe, Victime ale terorii comuniste - dr. Nicolae Merişor (1922-1984), (pag.276)
FLORESCU Ana, Maeştri ai artei româneşti - Rudolf Schweitzer - Cumpăna sau memoria unei expoziţii retrospective, (pag.282)
GOMBOŞ Gabi, Misteriosul deces al scriitorului mason Mihail Sadoveanu, un subiect „interzis” de 50 de ani, (pag.289)
MATEI Mihai, I.D.Marin şi Pedagogia lui Creangă, (pag.293)
SETNIC Eduard, Muzeul Raional Botoşani. Impresii de călătorie (1960), (pag.297)
BUDĂI-DAMASCHIN Violeta, Propuneri de reorganizare tematică a expoziţiei permanente din Casa Memorială „Nicolae Iorga” Botoşani, (pag.307)
BEJENARU Ionel, Medievistul Leon Şimanschi (1938-2005) - îndrumător la Muzeul Raional Botoşani, (pag.315)

SECŢIUNEA a V-a. NOTE BIBLIOGRAFICE
ARHIP George-Lucian, Sumarul anuarelor Muzeului Judeţean Botoşani 1978-2011, (pag.317)
PRODAN Dan, Recenzii şi note bibliografice, (pag.339)
BĂLTUŢĂ Steliana, Masca - univers antropologie (Emilia Pavel), (pag.355)

SECŢIUNEA a VI-a. IN MEMORIAM!
• Gabriela Zizi Coroliuc (BEJENARU Ionel), (pag.360)


Nr.XI, 2012 [descarcă numărul integral (135MB)]

CUPRINS
• Cuprins, (pag.5)
• Contents, (pag.7)
SETNIC Eduard, Cuvânt înainte, (pag.9)
• Lista colabora tarilor Ia AMS, XI, 2 O 12, (pag.11)
• Abrevieri utilizate în AMS, XI, 2 0 1 2, (pag.12)

SECŢIUNEA I: ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
DIACONESCU Maria, Aspecte ale unor practici magico-religioase în aşezarea cucuteniană de la Vorniceni, Pod Ibăneasa, jud. Botoşani, (pag.14)
CORNACI Mihai C. V., CHIRICHEŞ Coriolan, Un denar emis pentru Julia Titi, (pag.26)
CIUCĂLĂU Daniel, Ofrande de carne din necropolele Sântana de Mureş-Cernjachov şi miturile germanice, (pag.29)

SECŢIUNEA a II-a: ISTORIE MEDIE
MAXIM Mihai, Trei documente otomane inedite din 1594-1595, din timpul lui Mihai Viteazul, (pag.33)
PRODAN Andrei-Liviu, Sighişoara medievală şi modernă - muzeu în aer liber (II), (pag.40)
NECHIFOR Iulian-Cătălin, Bucecea. Începuturi (secolele XVI-XVIII), (pag.65)

SECŢIUNEA a III-a: ISTORIE MODERNĂ
PÎNZAR Alexandru, Catastihul de spovedanii al enoriaşilor bisericii unui sat din Ţara Loviştei, la începutul secolului al XIX-lea, (pag.84)
MANOLE Gică, Titu Maiorescu - omul politic, (pag.104)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe-Florin, Marea formaţiune liberală în anii 1876-1878, (pag.121)
BALANOVICI Sergiu, Un document privind eroii Războiului pentru Independenţa României, (pag.144)
MEDIAN Gheorghe, Monumentele Botoşanilor - Palatul de Justiţie, (pag.152)
PRODAN Dan, Bibliografia selectivă a orientalisticii-turcologiei româneşti în perioada 1850-1950, (pag.162)

SECŢIUNEA a IV-a: ISTORIE CONTEMPORANĂ
BĂLTUŢĂ Steliana, Destinul unei case de secol XVIII, de patrimoniu din Botoşani: casa „Manolachi Iorga”: cumpărată de familia Saint-Georges şi devenită muzeu etnografic între anii 1989-2007, (pag.220)
CARANFILOF Bogdan, Feţele lui Ianus - Germania şi cele două războaie mondiale, (pag.232)
GOROVEI Ştefan S., Mărturii Dorohoiene. Corespondenţă Artur Gorovei-Dumitru Furtună (1926-1950), (pag.272)
FLORESCU Gheorghe I., Memoriile lui N.Iorga, între aide-memoire şi document, (pag.301)
MIREA Loredana, Oraşele Brăila şi Galaţi în relatările lui Nicolae Iorga, (pag.325)
VIERU Paul-Narcis, Istoricul cercetărilor asupra utilizării apelor din Moldova, (pag.333)
FLORESCU Ana, Mit Eminescu şi peisaj ipoteştean în patrimoniul artistic al Muzeului judeţean Botoşani, (pag.342)

SECŢIUNEA a V-a: NOTE BIBLIOGRAFICE
FLORESCU Gheorghe I., Istoria unei comune botoşănene (Viişoara), (pag.348)
PRODAN Dan, Recenzii şi note bibliografice (II), (pag.352)

SECŢIUNEA a VI-a: EVOCĂRI
BEJENARU Ionel, Din preliminariile organizării primei retrospective a pictorului Petru Troteanu (1885-1957), la Botoşani - septembrie-octombrie 1965, (pag.378)
BEJENARU Ionel, DIACONESCU Maria, Filaret Aprotosoaie (1920-2012) „Nea Filucă”, (pag.383)


Nr.XII, 2013 [descarcă numărul integral (9MB)]

CUPRINS
• Cuprins, (pag.5)
• Contents, (pag.7)
• Lista colaboratorilor la AMS, XII, 2013, (pag.9)
• Abrevieri utilizate în AMS, XII, 2013, (pag.10)

SECŢIUNEA I: ARHEOLOGIE
DIACONESCU Maria, Piese de cupru descoperirte la Vorniceni şi Corlăteni (culturile Cucuteni şi Noua), (pag.14)
OLENIUC Florentina, Raport de cercetare arheozoologică întreprinsă în situl arheologic Vorniceni – Pod Ibăneasa din judeţul Botoşani, aparţinând culturii Cucuteni (faza AB), (pag.22)
CIUCĂLĂU Daniel, Despre un fragment de castron cu trei torţi având reprezentări dendrologice, (pag.32)

SECŢIUNEA a II-a: ŢĂRI, LOCALITĂŢI ŞI EVOLUŢII DIVERSE
MAXIM Mihai, „Capitulaţiile” (’ahdnāme - le) Ţării Româneşti au existat! Un arz al voievodului muntean Ştefan Cantacuzino din mai 1715 către sultanul Ahmed III, (pag.41)
BOTEZATU Daniel, „Politica” Doamnei faţă de satele din ocolul Botoşanilor, (pag.48)
ZEMKOVICS Laurenţiu-Ştefan, Matrice sigilare aparţinând poliţiei târgului Botoşani (1859), (pag.55)
NECHIFOR Iulian-Cătălin, Aspecte ale proprietăţii în anii modernităţii la Bucecea (judeţul Botoşani), (pag.58)
PRODAN Dan, Izvoare istorice referitoare la trecutul localităţii Vorniceni, jud. Botoşani (I), (pag.82)
PRODAN Andrei-Liviu, Sighişoara medievală şi modernă – muzeu în aer liber (III), (pag.132)
VIERU Narcis Paul, Dinamica industriei în oraşul Botoşani (a II-a jumătate a secolului XIX – sfârşitul secolului XX), (pag.147)
• Botoşanii şi Marea Unire (1918), (pag.161)
PRODAN Dan, Sărbătorirea unui deceniu de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 în România. Studiu de caz: oraşul Dorohoi, (pag.164)
MEDIAN Gheorghe, Monumentele Botoşanilor. „Compania de mitraliere Maior Ignat în atac”, (pag.168)
VIERU Nicoleta Delia, Cercetări şi observaţii meteorologice în oraşul Botoşani, (pag.174)

SECŢIUNEA a III-a: POLITICĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
AIOANEI Maria Oana, Argintărie şi biserică în Moldova lui Ştefan cel Mare. Biserica Sfântul Nicolae de la Popăuţi–Botoşani, (pag.178)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe-Florin, Aspecte ale vieţii politice în primii ani ai guvernării liberale (1876-1878) (I), (pag.190)
CARANFILOF Bogdan, Prevestind Apocalipsa. Despre originile comunismului şi nazismului, (pag.207)
ADĂSCĂLIŢEI Vasile, Presa dorohoiană la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX - lea. Consideraţii generale, (pag.226)
BALANOVICI Sergiu, Prezenţe botoşănene în cel de-al Doilea război balcanic, (pag.247)
MATEI Mihai, Liceul „Carmen Sylva” din Botoşani în timpul celui de-al Doilea război mondial şi a urmărilor sale dramatice (1940-1948), (pag.260)

SECŢIUNEA a IV-a: NICOLAE IORGA – TITANUL OMNIVALENT
FLORESCU I. Gheorghe, Memoriile lui N. Iorga între aide-mémoire şi document (III), (pag.273)
RÂPEANU Valeriu, Nicolae Iorga: o monumentală operă de moralist şi de artist, (pag.295)
LUCA Catalin, N. Iorga şi curentele cultural-sociale ale Iaşului, (pag.306)
PRODAN Dan, Iorga după Iorga. Noutăţi editoriale despre viaţa şi opera Titanului român, (pag.314)

SECŢIUNEA a V-a: MEMORIALISTICĂ ŞI OMAGIERE
ALEXEI Lidia, Izvoare de inspiraţie în muzica lui George Enescu, (pag.327)
ATUDOREI Vania, Soţia lui George Enescu a fost o scorpie – mărturie dureroasă, (pag.331)
CARANICA Emil, Enrico Tamberlick, un mare tenor din secolul XIX născut la Botoşani, (pag.335)
NECHIFOR Florica, Academician dr. Mihai Ciucă. 130 de ani de la naştere, (pag.350)
PRODAN Dan, Turcologul MIHAI MAXIM – septuagenar, (pag.352)

SECŢIUNEA a VI-a: NOTE BIBLIOGRAFICE
PRODAN Dan, Recenzii şi note bibliografice (III), (pag.359)
CORNACI C.V. Mihai, CHIRICHEŞ Coriolan, Monetăriile oraşelor vest-pontice Histria, Callatis şi Tomis în epoca autonomă, (pag.390)
CORNACI C.V. Mihai, CHIRICHEŞ Coriolan, Provincia Dacia. I Conî, (pag.393)

SECŢIUNEA a VII-a: IN MEMORIAM!
• IONEL BEJENARU (1948-2013) – (MEDIAN Gheorghe), (pag.397)


Nr.XIII, 2014 [descarcă numărul integral (15MB)]

CUPRINS
• Cuprins, (pag.5)
• Contents, (pag.7)
• Lista colaboratorilor la AMS, XIII, 2014, (pag.9)
• Abrevieri utilizate în AMS, XIII, 2014, (pag.10)

SECŢIUNEA I: ARHEOLOGIE: STUDIU DE CAZ: VORNICENI-BOTOŞANI
DIACONESCU Maria, Cu privire la vasele suport tip „horă” de la Vorniceni, (pag.16)
OLENIUC Florentina, DIACONESCU Maria, Date arheozoologice privind resturile osteologice patologice, recuperate din nivelul Cucuteni A-B al sitului arheologic Vorniceni – „Pod Ibăneasa” din judeţul Botoşani, (pag.23)

SECŢIUNEA a II-a: MEDIEVISTICĂ: OAMENI, LOCALITĂŢI, OBICEIURI, IZVOARE ISTORICE
CORNACI C.V. Mihai, Un dublu gros de la Alexandru cel Bun, (pag.34)
BOTEZATU Daniel, Când au devenit Botoşanii târg al Doamnei?, (pag.39)
PÎNZAR Alexandru, Ascendenţi prin femei ai lui Bogdan Vodă Petriceico, (pag.48)
AIOANEI Maria Oana, Trilogia vieţii. Câteva aspecte privind naşterea, nunta şi moartea în familiile suveranilor români, (pag.52)
MAXIM Mihai, Trei documente otomane inedite despre Constantin Brâncoveanu (1703-1704, 1706, 1714), (pag.58)

SECŢIUNEA a III-a: SECOLELE XIX – XX: POLITICĂ, EDUCAŢIE, IDEOLOGIE, PROMOVARE
GAVRIŞ Simion-Alexandru, Ein Bildungsroman: educaţia lui Grigore Mihail Sturdza, (pag.70)
ŞTIRBĂŢ Gheorghe-Florin, Aspecte ale vieţii politice în primii ani ai guvernării liberale (1876-1878) (II), (pag.79)
MANOLE Gica, Titu Maiorescu, premier – apoteoza învinsului, (pag.93)
CARANFILOF Bogdan, „Iuda” sub vremuri. O contribuţie la istoria antisemitismului românesc, (pag.124)
ŞEVCIUC Alexei, Dezvoltarea etno-demografică a Sudului Basarabiei în perioada interbelică, (pag.160)
PRODAN Dan, Personalitatea României Mari în tratatele de pace din 1919–1923, (pag.179)
HARIUC Marian, Spaţiul istoriografiei româneşti şi ambivalenţa discursului ideologic. Cazul istoricului Andrei Oţetea (1956-1965), (pag.183)
PRODAN Andrei-Liviu, Evoluţia mijloacelor şi tehnicilor de promovare a turismului pe WEB, (pag.203)

SECŢIUNEA a IV-a: UN SECOL DE LA DECLANŞAREA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL (1914-2014) ŞI ROMÂNIA
FLORESCU I. Gheorghe, Intrarea României în Primul Război Mondial şi The New York Times, (pag.216)
LUCA Catalin, Neutralitatea României în comentariile şi discursurile lui Nicolae Iorga, (pag.267)
PRODAN Dan, O istorie militară românească din 1930 a Primului Război Mondial, (pag.276)

SECŢIUNEA a V-a: ZONA BOTOŞANI – FILE DE ISTORIE ŞI ETNOGRAFIE
ADĂSCĂLIŢEI Vasile, Şcoala dorohoiană în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea. Cadrul legislativ, (pag.284)
NECHIFOR Iulian-Cătălin, Începuturile învăţământului comercial şi economic la Botoşani, (pag.297)
NECHIFOR Iulian-Cătălin, Aspecte ale proprietăţii în secolul XX la Bucecea, (pag.306)
MIHALACHE Margareta, Valoarea piselor fundamentale de port popular din zona etnografică Botoşani, (pag.329)
VIERU Narcis Paul, Etapele urbanizării în teritoriul reşedinţelor de judeţ din Moldova, (pag.337)
PAVEL Emilia, Satul românesc în viziunea Poetului Naţional Mihai Eminescu, (pag.371)
BĂLTUŢĂ Steliana, Expoziţia permanentă a Secţiei de Etnografie a Muzeului Judeţean Botoşani în „Casa Ventura”, (pag.376)

SECŢIUNEA a VI-a: OMAGIERE ŞI MEMORIALISTICĂ
PRODAN Dan, Nicolae Iorga – iniţiatorul comemorării lui Constantin Brâncoveanu în 1914, (pag.385)
MATEI Mihai, Omagiu octogenarilor Şcolii Normale de la Şendriceni, judeţul Botoşani, (pag.388)
PRODAN Dan, Academicianul Alexandru Zub - octogenar. Cetăţeanul şi istoricul – instituţie, (pag.396)
ALEXIE Lidia, Corespondenţă inedită între Costache Enescu şi George Enescu aflată în patrimoniul Muzeului Memorial „George Enescu” – Dorohoi, (pag.404)
PÂRVAN Lucica, Rudolf Schweitzer – Cumpăna. 40 de ani de la moartea artistului, (pag.407)
CARANICA Emil, Tenorul Giovanni Dimitrescu, figură emblematică a teatrului liric românesc şi universal, (pag.416)
RÂPEANU Valeriu, Un loc de onoare în istoria presei româneşti: Valentin Păunescu (1933 – 2004). La un deceniu de nefiinţă şi de permanentă aducere aminte, (pag.426)
CORNACI C.V. Mihai, O medalie dedicată Patriarhului Teoctist, (pag.431)

SECŢIUNEA a VII-a: NOTE BIBLIOGRAFICE
PRODAN Dan, Iorga după Iorga. Noutăţi editoriale despre viaţa şi opera Titanului român (II), (pag.434)
PRODAN Dan, Recenzii şi note bibliografice (IV), (pag.442)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.cimec.ro, 2017