Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (83)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ACTA MVSEI POROLISSENSIS

Revista Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Acta Mvsei Porolissensis a fost editată începând cu anul 1977, odată cu împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea muzeului, având ca scop principal valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural al judeţului Sălaj, în particular, şi al Transilvaniei în general. În acord cu profilul multidisciplinar al instituţiei muzeale, revista a fost structurată pe câteva domenii ale cercetării ştiinţifice: arheologie, conservare-restaurare, istorie, etnografie şi artă. În decursul apariţiei sale au existat volume tematice care au reunit lucrări prezentate la manifestări cu caracter naţional sau internaţional, organizate de instituţia noastră. În paginile revistei se regăsesc studii semnate de personalităţi marcante ale cercetării româneşti: Eugen Chirilă, Nicolae Chidioşan, Gheorghe Lazarovici, Nicolae Gudea, Al.V.Matei, Istvan Ferenczi, Nicolae Edroiu, Ioan Bolovan, Cornel Grad, Constanţa Cristescu, Paul Petrescu, Marius Porumb. În noul context creat de imperativele cercetării ştiinţifice, revista îşi propune să extindă sfera colaborărilor pentru a da un plus de valoare acestui demers editorial.

ISSN: 1016-2801

Website: http://muzeuzalau.ro/index.php/acta-mvsei-porolissensis
Nr.I, 1977 [descarcă numărul integral (68MB)]

• Sumar, (pag.3)
• Abrevieri bibliografice, (pag.9)
• Cuvînt înainte, (pag.13)
• Telegrama adresată Comitetului Central al P.C.R. tovarăşului Nicolae Ceauşescu secretar general al P.C.R. preşedinte al R.S. România de către participanţii la adunarea jubiliară a Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău, (pag.15)
CHIOREANU Ioan, Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău - expresie a politicii culturale a P.C.R., (pag.17)
LUCĂCEL Vasile, Douăzecişicinci de ani de activitate a Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău, (pag.23)

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
LAZAROVICI Gheorghe, Cercetări arheologice de suprafaţă la hotarele judeţelor Cluj şi Sălaj, (pag.35)
LAKÓ Eva, Piese de cult din aşezarea neolitică de la Zăuan (jud.Sălaj), (pag.41)
NÉMETI Ioan, Contribuţii la problema epocii fierului în NV României, (pag.47)
NÉMETI Ioan, Descoperiri hallstattiene tîrzii în NV României. Aspecte cronologice, (pag.57)
LUCĂCEL Chirilă-Vasile Eugen, Tezaurul de monete thasiene de la Petrindu (jud.Sălaj), (pag.63)
CHIDIOŞAN Nicolae, Arta argintarilor daci din NV României în epoca lui Burebista, (pag.67)
MĂRGHITAN Liviu, Tezaure de argint dacice de pe cuprinsul judeţului Sălaj, (pag.73)
LUCĂCEL Pop-Vasile Constantin, Un signum roman descoperit la Zalău-Ortelec, (pag.79)
IVĂNESCU Winkler-Ioan Iudita, Imitaţiile de denari descoperiţi la Porolissum, (pag.83)
GUDEA Nicolae, Limesul Daciei romane de la Traianus la Aurelianus, (pag.97)
GUDEA Nicolae, Cîteva observaţii în legătură cu trupele din Dacia de Nord şi cu armata Daciei Porolissensis, (pag.115)
POP Constantin, Porolissum important centru artistic al Daciei, (pag.123)
MARINESCU Lucia, Consideraţii privind arta funerară din Dacia Porolissensis, (pag.129)
ARDEVAN Radu, Vestigii arheologice sălăjene semnalate la 1859, (pag.135)
POPA Alexandru, Iconografia mithraică la Apulum, (pag.139)
MATEI V. Alexandru, O statuetă reprezentînd pe Apis la Porolissum, (pag.147)
PETROVSZKY Bozu-Richard Ovidiu, O mansio-statio la Lăpuşnicel (jud.Caraş-Severin), (pag.151)
ISAC Dan, Terra sigillata din castrul de la Buciumi (jud.Sălaj), (pag.155)
BENEA Doina, Vexilaţii ale legiunii a V-a Macedonica la Drobeta în secolele III-IV e.n., (pag.173)
CHIFOR Chirila-Ioan Eugen, Un mormînt din secolul al V-lea e.n. la Ţaga (jud.Cluj), (pag.181)

ISTORIE MEDIE
CRIŞAN Ursu-Ieronim Viorica, Tabăra lui Mihai Viteazul de la Moftin moment important în pregătirea bătăliei de la Guruslău, (pag.185)
MĂRCUŞ C. Graţian, Încă un toponimic privind bătălia de la Guruslău, (pag.191)
MĂRCUŞ C. Graţian, Şase scrisori din Sălaj ale lui Mihai Vodă Viteazul, (pag.197)
MATEI Alexandru, Mihai Viteazul la Guruslău, (pag.201)
LUCĂCEL Chirila-Vasile Eugen, Tezaurul de la Rus (jud.Sălaj) sec.XVII, (pag.213)
LUCĂCEL Chirila-Vasile Eugen, Aspecte ale circulaţiei monetare în Transilvania în prima jumătate a secolului al XVII-lea, (pag.219)
FĂRCAŞ Ghergariu-Ananie Leontin, Ţara Silvaniei, (pag.223)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
ŞERBAN Josan-Ioan Nicolae, Documente privind adeziunea maselor româneşti din Sălaj la cauza memorandistă în arhiva Muzeului Unirii din Alba Iulia, (pag.229)
CIOCEAN Valeria, Legendă şi adevăr privind moartea lui Gheorghe Şincai la Bobota (jud.Sălaj), (pag.237)
MIHOC Blaga, Din corespondenţa inedită a lui George Pop de Băseşti, (pag.245)
TOMOLE Ioan, Poziţia populaţiei sălăjene faţă de războiul pentru independenţa României din anii 1877-1878, (pag.257)
BORUGĂ Elena, Adunarea Generală a Astrei de la Şimleul Silvaniei din 6-9 august 1908, (pag.263)
RUJA Gheorghe, Lupta comuniştilor din Banat pentru victoria blocului partidelor democrate în alegerile parlamentare din 1946, (pag.267)
PROTOPOPESCU Bunta-George Petre, Victoria forţelor democrate în alegerile parlamentare din noiembrie 1946 moment important în lupta poporului român pentru independenţă naţională, (pag.273)
CIUBĂNCAN Vasile, Evoluţii demografice sălăjene contemporane, (pag.281)

ISTORIA CULTURII ŞI MUZEOGRAFIE
POPA Mircea, Cele mai vechi reviste şcolare româneşti, (pag.289)
DĂRĂBAN Valentin, Unele aspecte ale raportului dintre limbă, cultură şi libertate naţională în gîndirea lui S.Bărnuţiu, (pag.305)
GHERGARIU Leontin, Victor Russu şi arheologia Sălajului, (pag.311)
VETIŞANU Vasile, Semnificaţiile istorice şi naţionale ale culturii tradiţionale în opera lui Victor Russu, (pag.317)
IVĂNESCU Ion, Un poet şi publicist sălăjan Ioniţă Scipione Bădescu, (pag.323)
POP Vasile, Şcoala românească din tractul Băseştilor între anii 1867-1918, (pag.327)
ARDELEANU Ioan, Centenarul despărţămîntului ASTREI sălăjene, (pag.337)
CIUBĂNCAN Vasile, Contribuţii sălăjene la continuitatea vieţii spirituale româneşti pe teritoriul părţii de nord a Transilvaniei vremelnic ocupate de fasciştii-hortişti, (pag.347)
ENACHE Mariana, Criterii de analiză a procesului de aculturaţie, (pag.357)
VETIŞANU Vasile, Muzeul şi creaţia nescrisă în formarea conştiinţei naţionale, (pag.363)
POP Viorica, Cataloagele de colecţii - necesitate a activităţii muzeale, (pag.369)

ETNOGRAFIE
NEGOIŢĂ Jana, Broderia pe creţuri: geneză şi semnificaţie, (pag.373)
GAIŢĂ Ileana, Geometrismul - determinantă a artei populare româneşti, (pag.385)
DUNĂRE Nicolae, Elemente de unitate şi varietate culturală românească în portul popular din Sălaj, (pag.389)
RĂDULESCU Titina, Ritmicitatea compoziţională şi limbajul cromatic în arta populară din Sălaj, (pag.393)
GODEA Ioan, Elemente decorative la monumentele de arhitectură populară din valea Crasnei, (pag.403)
TOŞA Ioan, Aşezările şi arhitectura locuitorilor din sudul judeţului Sălaj, (pag.411)
GOIA Augustin, Centrul de lădari Sîngeorgiu de Meseş (jud.Sălaj), (pag.423)
GRAD Cornel, Cele mai vechi icoane pe sticlă din Sălaj, (pag.423)

ISTORIA ARTELOR
RUS Alexandra, Contribuţii la cunoaşterea artei meşterului transilvan Andrei (secolul XV), (pag.441)
DRĂGOI Livia, Mihail Şerban, pictor transilvan din secolul al XIX-lea, (pag.445)
CHIRIAC Aurel, Peisajul în creaţia lui Ioan Sima, (pag.451)
CHIRA Maria, Pictura de inspiraţie sălăjană a artistului Ioan Sima, (pag.453)
LĂPTOIU Negoiţă, Inspiraţia istorică în pictura lui Petre Abrudan, (pag.457)
UNGUREANU Laura, Peisajul transilvan în pictura lui Petre Abrudan, (pag.463)
LĂPTOIU Negoiţă, Simion Bărnuţiu în viziunea lui Romul Ladea, (pag.467)


Nr.II, 1978 [descarcă numărul integral (63MB)]

• Cuvînt înainte, (pag.7)

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
LAKÖ Éva, Raport preliminar de cercetare arheologică efectuată la aşezarea neolitică de la Zăuan (jud.Sălaj) în anul 1977, (pag.11)
KOVACS Miklös, Contribuţii noi la cercetarea arheologică a satului Zăuan (jud.Sălaj), (pag.17)
MATEI V. Alexandru, Trei morminte din secolul III î.e.n. descoperite la Zăuan (jud.Sălaj), (pag.29)
BLĂJAN Mihai, TOGAN George, Descoperiri celtice şi dacice la Mediaş şi în împrejurimi, (pag.39)
dr. GEOROCEANU Paul, Observaţii faunistice asupra descoperirilor dacice de la Mediaş, (pag.52)
CHIRILÄ Eugen, CHIFOR Ioan, Descoperiri monetare antice în Transilvania (XII), (pag.53)
CHIRILÄ Eugen, HOPÎRTEAN Ana, MILEA Zaharia, Descoperiri monetare antice în Transilvania (XIII), (pag.59)
GUDEA Nicolae, CHIFOR Ioan, Descoperiri arheologice la Gherla, (pag.63)
GUDEA Nicolae, Descoperiri arheologice mai vechi sau mai noi la Porolissum, (pag.65)
POP Constantin, MATEI V. Alexandru, Bronzuri romane figurate în Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău, (pag.77)
dr. STOICOVICI Eugen, Cercetări metalografice privind cîteva monete descoperite la Porolissum (Moigrad) şi Voivodeni (jud.Sălaj), (pag.85)

ISTORIE MEDIE
RUSU Adrian Andrei, Cetăţi medievale timpurii din judeţul Sălaj, (pag.89)
MOLNAR Ştefan, ZRINYI Andrei, TARISZNYÁS Martin, KERESZTES Iuliu, KOVÁCS Dionisie, Însemnări pe marginea cercetărilor de la castelul feudal de la Lăzarea (jud.Harghita), (pag.105)
KRISTÓ Andrei, Observaţii geologice asupra castelului Lázár din Lazărea, (pag.115)
CHIRILĂ Eugen, LUCĂCEL Vasile, Piese noi din tezaurul de la Mineu, (pag.117)
CHIRILĂ Eugen, LAKÓ Éva, Al doilea tezaur monetar de la Vîrşolţ sec.XVII, (pag.121)
CHIRILĂ EUGEN, LUCĂCEL Vasile, Tezaurul monetar de la Petrindu sec. XVII, (pag.129)
CHIRILĂ Eugen, LAKÓ Éva, Descoperirea monetară de la Cehul-Silvaniei sec.XVIII, (pag.135)
HOSSU Valer, Directoratul Fiscal din Transilvania contra familiei Dolha din Răstoci (jud.Sălaj), (pag.137)
RĂDUŢIU Aurel, Decretele lui Iosif al II-lea de reglementare a dijmei din 1786-1787 tipărite în limba română, (pag.145)

ISTORIE MODERNĂ
ABRUDAN Paul, Participarea românilor din comitatele Solnocul de mijloc şi Crasna la revoluţia de la 1848, (pag.151)
HOSSU Valer, Anii revoluţionari 1848-1849 în valea Someşului sălăjean, (pag.165)
PUŞCAŞ Vasile, Revoluţia de la 1848 în publicistica sălăjeană interbelică, (pag.177)
ABRUDAN Paul, Documente sălăjene inedite în colecţii particulare, (pag.193)
BATHORI Ludovic, Dezvoltarea comunei Gîrbou (jud.Sălaj) între anii 1848-1875. Desfiinţarea iobăgiei şi urmările ei, (pag.199)
FĂRCAŞ Ananie, Sălăjenii şi războiul de independenţă al României, (pag.213)
TOMOLE Ioan, Campaniile electorale din anii 1910-1911 din cercul (electoral) Şimleul Silvaniei, (pag.219)
GORON E. Doru, Victor Deleu la Iaşi: 8 iunie 1917, (pag.235)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
PENEA Ionel, Ecouri ale actului unirii în presa vieneză, (pag.241)
TOMOLK Ioan, Atitudinea populaţiei sălăjene faţă de actul unirii Transilvaniei cu România, (pag.249)
PUŞCAŞ Vasile, Înfăptuirea unităţii depline a statului naţional român reflectată în presa românească interbelică din Sălaj, (pag.257)
WAGNER Ernest, Aspecte ale naţionalizării mijloacelor de producţie în Sălaj oglindite în documente, (pag.271)
MAC Ion, Condiţia fizico-geografică în remodelarea teritorială şi socio-economică a comunei Gîrbou (jud.Sălaj), (pag.277)
CORDOŞ Gheorghe, IANCU Crăciun, Aspecte cu privire la fenomenul migratoriu din Gîrbou (jud.Sălaj), (pag.289)
dr. MARICA Em. George, Mişcarea cadrelor la Gîrbou (jud.Sălaj), (pag.305)

ISTORIA CULTURII ŞI MUZEOGRAFIE
dr. POPA Mircea, Un iluminist transilvănean de pe meleaguri sălăjene: Iosif Paşca, (pag.325)
DĂRĂBAN Valentin, Libertate naţională - libertate eclesiastică în gîndirea lui Simion Bărnuţiu, (pag.339)
MÎNDRUŢ Stelian, Contribuţii privind evoluţia învăţămîntului românesc din Sălaj la începutul secolului XX, (pag.351)
CÎNDA Ana, Carte românească veche în judeţul Sălaj, (pag.365)
GHERGARIU Leontin, Preocupări muzeale în Sălaj, (pag.389)
GHERGARIU Leontin, Folclorişti din Sălaj, (pag.393)
ŞTBIU Nicolae, Probleme social-politice ale populaţiei din Munţii Apuseni oglindite în opera lui M.Eminescu, (pag.413)

ETNOGRAFIE
NEGOIŢĂ Jana, ARMĂŞESCU Ioana, Sensuri şi semnificaţii în recuzita tradiţională de nuntă din Transilvania, (pag.419)
GRAD Cornel, Date noi privind răspîndirea icoanelor pe sticlă în Sălaj, (pag.427)

ISTORIA ARTELOR
UNGUREANU Laura, Un tablou de II Padovanese în Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, (pag.431)
CHIRA Maria, Pictura lui Henrik Trenk în muzeele din Transilvania, (pag.435)
DRĂGOI Livia, O lucrare de Philipp Sauerland în Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, (pag.443)
LĂPTOIU Negoiţă, Guruslău - două ipostaze statuare, (pag.447)
LUCĂCEL Vasile, Raport despre activitatea Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău pe anul 1977, (pag.455)
• Abrevieri, (pag.459)


Nr.III, 1979 [descarcă numărul integral (60MB)]

• 2050 de ani de la făurirea primului stat unitar şi independent din istoria românilor: statul dac condus de regele Burebista, (pag.7)

EPOCA DACICĂ
MATEI V. Alexandru, Repertoriul de aşezări şi descoperiri dacice pe teritoriul judeţului Sălaj, (pag.11)
LAKÓ Éva, Repertoriul topoarelor de aramă din judeţul Sălaj, (pag.41)
MARINESCU George, Depozitul de bronzuri de la Ciceu-Corabia, (pag.51)
CHIRILĂ Eugen, CHIFOR Ioan, Tezaurul de monete dace de la Vişea. Contribuţii la studiul emisiunilor monetare ale dacilor napocenses, (pag.59)
CHIRILĂ Eugen, BARBU Mircea, Monete divizionare dace din Dacia intracarpatică, (pag.81)
CHIRILĂ Eugen, MATEI V. Alexandru, O monetă dacică inedită din judeţul Sălaj, (pag.87)
CHIRILĂ Eugen, LUCĂCEL Vasile, Tezaurul de la Petrindu. Contribuţii la cronologia tetradrachmelor thasiene de tip Dionysos-Herakles, (pag.89)
CRIŞAN Horaţiu Ion, Statul dac centralizat şi independent condus de Burebista, (pag.103)

EPOCA ROMANĂ
MATEI V. Alexandru, LAKÓ Éva, Repertoriul descoperirilor şi aşezărilor de epocă romană pe teritoriul judeţului Sălaj, (pag.121)
CHIRILĂ Eugen, LUCĂCEL Vasile, Descoperiri monetare antice în Transilvania (XIV), (pag.137)
CHIRILĂ Eugen, GUDEA Nicolae, Descoperiri monetare antice la Porolissum, (pag.139)
CHIRILĂ Eugen, CHIFOR Ioan, Descoperiri monetare antice şi bizantine la Gherla, (pag.141)
CHIRILĂ Eugen, CHIFOR Ioan, Două monete romane inedite din Dacia, (pag.145)
GUDEA Nicolae, Castrul roman de la Inlăceni. Încercare de monografie, (pag.149)
CRIŞAN Horaţiu Ion, Fibule romane în colecţiile Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca
GUDEA Nicolae, LUCĂCEL Vasile, Fibule romane în Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău (I), (pag.321)
POP Constantin, Cîteva consideraţii privind monumentele figurate de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.379)
ARDEVAN Radu, RUSU Andrei Adrian, Botár Imre şi colecţia sa de antichităţi, (pag.387)
LANDES Amalia, Propuneri pentru o reconstituire a castrului roman de la Buciumi (I), (pag.411)
GEOROCEANU Paul, GEOROCEANU Marin, LISOVSCHI Claudiu, Fauna din castrele şi aşezările romane din Transilvania. I. Fauna din castrul roman de la Bologa (jud.Cluj), (pag.427)
LAKÓ Éva, GUDEA Nicolae, Despre o gemă gnostică cu inscripţie din Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău, (pag.449)
WINKLER Iudita, BLĂJAN Mihai, Aşezarea dacică, daco-romană şi prefeudală de la Copşa Mică (jud.Sibiu), (pag.451)

EPOCA POSTAURELIANĂ
MATEI V. Alexandru, Repertoriul de aşezări şi descoperiri aparţinînd secolelor IV-IX e.n. pe teritoriul judeţului Sălaj, (pag.475)
GUDEA Nicolae, Vasul cu inscripţie şi simboluri creştine de la Moigrad. Contribuţii la istoria creştinismului daco-roman, (pag.515)
CHIRILĂ Eugen, GUDEA Nicolae, CHIFOR Ioan, Tezaurul monetar de la Gherla secolul IV e.n., (pag.525)
GAIU Corneliu, Descoperiri din epoca migraţiilor în nord-estul Transilvaniei, (pag.535)
BELDEANU Grigore, Sălajul pe treptele istoriei poporului român, (pag.545)
MUŞAT Mircea, Poporul român - istorie multimilenară, (pag.561)
LUCĂCEL Vasile, Raport despre activitatea Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău, (pag.595)
• Lista abrevierilor bibliografice, (pag.598)


Nr.IV, 1980 [descarcă numărul integral (100MB)]

• Cuvînt înainte, (pag.11-13)

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
BITIRI Maria, CÂRCIUMARU Marin, Primele dovezi de cultură materială şi artă paleolitică în judeţul Sălaj, (pag.17-23)
LAKÓ Eva, Raport preliminar privind săpăturile de salvare executate în anii 1978-1979, (pag.31-34)
KACSÓ Carol, Descoperiri din epoca bronzului în depresiunea Sălajului, (pag.37-44)
DUMITRAŞCU Sever, EMÖDI Ioan, Materiale arheologice de la sfîrşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului descoperite la Biharea, (pag.47-55)
CHIRILĂ Eugen, RUSU Adriana, Tezaurul monetar de la Deva, secolele II-I î.e.n., (pag.69-76)
GHERGARIU Leontin, Raport despre săpăturile arheologice efectuate la Moigrad în anii 1939-1940, (pag.77-79)
CHIRILĂ Eugen, GUDEA Nicolae, MATEI V. Alexandru, LUCĂCEL Vasile, Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Moigrad (Porolissum) din anii 1977-1979, (pag.81-100)
GUDEA Nicolae, Vasele ceramice stampilate de la Porolissum, (pag.105-144)
ISAC Dan, GUDEA Nicolae, Terra sigillata de la Porolissum (I), (pag.191-201)
LANDES Amalia, GUDEA Nicolae, Propuneri pentru o reconstituire grafică a castrului roman de la Buciumi. II. Clădirea comandamentului, (pag.211-219)
MATEI V. Alexandru, Repertoriul aşezărilor aparţinînd dacilor liberi (sec. II-IV e.n.) descoperite pe teritoriul judeţului Sălaj, (pag.229-243)
CHIRILĂ Eugen, CHIFOR Ioan, Descoperiri monetare antice şi bizantine la Gherla (II), (pag.245-246)
PETICĂ Mihai, Descoperiri romane inedite în judeţul Mureş, (pag.247-248)
POP Constantin, Cultul lui Aesculap şi al Hygiei la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.251-253)
GUDEA Nicolae, Castrul roman de la Breţcu. Încercare de monografie, (pag.255-332)
BAJUSZ István, Colecţia de antichităţi a lui Teglás István din Turda, (pag.367-393)

ISTORIE MEDIE
BLĂJAN Mihai, STOICOVICI Eugen, Atelierul de unelte agricole din secolul XII, descoperit la Hopîrta (jud.Alba), (pag.397-400)
RUSU A. Adrian, Începuturile cetăţii feudale de la Bologa, (pag.403-417)
HOSSU Valer, Începuturile satului Răstoci, (pag.421-429)
MĂRCUŞ Graţian, GORON E. Doru, Despre sfîrşitul lui Mihai Viteazul în cronicile lui Gh.Şincai şi Pethö Gergely, (pag.431-434)
CHIRILĂ Eugen, TOGAN George, Tezaurul monetar de la Cenade, secolul XVII, (pag.435-437)
ABRUDAN Paul, Documente inedite privind obligaţiile feudale ale locuitorilor din comitatul Crasna, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, (pag.439-474)
TOMOLE Ioan, Atestări documentare ale manifestării conştiinţei naţionale româneşti în Sălaj în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, (pag.475-478)
PENEA Ionel, Aspecte social economice ale judeţului Sălaj din prima jumătate a secolului al XIX-lea, oglindite în tabela contribuabililor, (pag.479-484)

ISTORIE MODERNĂ
ANDEA Avram, Concepţia juridică a lui Simion Bărnuţiu în lumina dreptului natural privat predat la Blaj, (pag.489-498)
MIHOC Blaga, Aspecte ale revoluţiei din 1848-1849 în însemnările unui intelectual român din Ţara Lăpuşului (jud.Maramureş), (pag.501-512)
LAZĂR Eugen, Cîteva consideraţii asupra fenomenului emigraţiei şi a orientării românilor din Transilvania spre America de Nord în perioada 1848-1918, (pag.513-522)
POPA Mircea, Ultimii ani ai lui Simion Bărnuţiu la Iaşi, (pag.525-530)
ABRUDAN Paul, Documente inedite privitoare la solidaritatea românilor sălăjeni cu Romania în războiul pentru independenţă din 1877-1878, (pag.533-543)
GRAD Cornel, Memorandumul şi Sălajul. Scrisori şi telegrame de adeziune în Tribuna (1892-1894), (pag.545-565)
POPA Mircea, Documente politice, culturale şi literare privitoare la lupta Românilor pentru independenţă naţională. Cronică epistolară transilvăneană, (pag.567-579)
TOMOLE Ioan, Aniversarea împlinirii vîrstei de 70 ani de ani ai lui Pop Gheorghe de Băseşti, moment semnificativ al manifestării voinţei de libertate şi unitate a poporului român, (pag.581-588)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
ROBESCU C. Gheorghe, Aspecte privind dezvoltarea mineritului şi a metalurgiei metalelor neferoase în nordul Transilvaniei între 1919-1940. Activitatea capitalului particular, (pag.593-603)
CIUBĂNCAN Vasile, Date noi demografice, socio-economice despre populaţia Sălajului pe anii 1910-1941. Poziţia şi contribuţia ei în problemele apărării graniţei de Vest a ţării în perioada interbelică, (pag.605-629)
PROTOPOPESCU George, 1 Mai 1939 - strălucit moment al luptei poporului român împotriva fascismului, pentru independenţă şi suveranitate naţională, (pag.631-640)
TOMOLE Ioan, Mişcarea muncitorească în Sălaj între anii 1918-1940, (pag.641-643)
GRAD Cornel, Aspecte ale ocupaţiei fascisto-hortiste în nord-vestul Transilvaniei (1940-1941), (pag.645-650)
CORDOŞ Gheorghe, O anchetă de opinie asupra unor probleme legate de familie în rîndul locuitorilor din Gîrbău, (pag.653-661)

ISTORIA CULTURII ŞI MUZEOGRAFIE
WAGNER Ernest, Preocupări de arheologie în judeţul Sălaj oglindite în documente din anii 1870-1950, (pag.665-703)
DĂRĂBAN Valentin, GORUN E. Doru, Deleu. O familie de luptători naţionali din Sălaj (I), (pag.705-725)
FAUR Viorel, Din corespondenţa inedită a cărturarului bihorean Iustin Popfiu, (pag.727-734)
ARDELEAN Radu, Din activitatea Uniunii foştilor voluntari din războiul pentru întregirea neamului (UFVR), (pag.734-745)
URECHE Lazăr, Bibliotecile populare din despărţămîntul Năsăud al Astrei pînă în anul 1914, (pag.747-756)
MÎNDRUŢ Stelian, Contribuţii privind începuturile ziaristicii româneşti sălăjene, (pag.759-767)
FURDUI Titus, Tipărituri româneşti vechi din zona băimăreană aflate în fondurile Bibliotecii Academiei R.S.R. Filiala Cluj-Napoca, (pag.769-784)
FURDUI Titus, Tipărituri româneşti vechi din Biblioteca Academiei R.S.R. Filiala Cluj-Napoca provenite din biblioteca personală a lui Timotei Cipariu, (pag.787-806)
OLARU Crăciun, Aspecte floristice din cursul superior al văii Arieşului, (pag.807-810)

ETNOGRAFIE
GHERGARIU Leontin, Karoly Zilahi - un cercetător al vieţii poporului român din Transilvania, (pag.815-821)
VARGA Mihaela, FULGA Ligia, Despre monumente de arhitectură populară din sud-estul Transilvaniei - porţile mocăneşti din Săcele (Jud. Braşov), (pag.823-828)
ITTU Constantin, Problema ornamentelor lobate la români, (pag.829-833)

ISTORIA ARTELOR
MÂNDRESCU Gheorghe, Uşile împărăteşti de la Chechiş, (pag.837-839)
LĂPTOIU Negoiţă, Pictorul transilvănean Alexandru Popp. 1868-1949, (pag.841-854)
BADIU Pia Maria, Picturile lui Ioan Mitrea în colecţia de artă a Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău, (pag.857-859)
LUCĂCEL Vasile, Raport despre activitatea Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău pe anul 1979, (pag.865-870)


Nr.V, 1981 [descarcă numărul integral (88MB)]

• Cuvînt înainte, (pag.9-10)
IONIŢĂ I. Gheorghe, 60 de ani de la crearea P.C.R. Un eveniment remarcabil în viaţa României. Marele congres comunist din Mai 1921, (pag.11-32)
TIŞA Josif, Dezvoltarea economico-socială a judeţului Sălaj în cincinalul 1976-1980, (pag.33-36)

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
LAKÓ Eva, Repertoriul topografic al epocii pietrei şi a perioadei de tranziţie spre epoca bronzului în judeţul Sălaj, (pag.37-82)
IGNAT Doina, Aşezarea aparţinînd culturii Baden de la Fegernic (jud.Bihor), (pag.121-123)
PETICĂ Mihai, Descoperiri Wietenberg la Voivodeni (jud.Mureş), (pag.131-135)
SOROCEANU Tudor, LAKÓ Eva, Depozitul de bronzuri de la Sîg (jud.Sălaj), (pag.145-156)
COSTEA Florea, Aşezarea dacică de la Copăcel (jud.Braşov), (pag.169-173)
PETROVSZKY Maria, PETROVSZKY Righard, Tezaurul de manete republicane romane de la Tincova (jud.Caraş-Severin), (pag.175-187)
CHIRILĂ Eugen, Descoperiri monetare antice la Porolissum (II), (pag.189-190)
GUDEA Nicolae, MATEI V. Alexandru, Chei romane în Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău, (pag.191-223)
GUDEA Nicolae, LANDES Amalia, Propuneri pentru o reconstituire grafică a castrului roman de la Buciumi. III. Barăcile, (pag.247-257)
CHIRILĂ Eugen, MARINESCU Gheorghe, Monete romane inedite din Dacia Porolissensis, (pag.273-274)
CHIRILĂ Eugen, GRIGORESCU M. Flora, Tezaurul de monete romane imperiale de la Bereni sec. I-II e.n. Contribuţii la problema apartenenţei sociale a proprietarilor de tezaure din Dacia romană, (pag.277-285)
PETOLESCU C. Constantin, Reprezentări ale anotimpurilor în Dacia romană, (pag.287-290)
MOŢU Iancu, Descoperiri arheologice la Aiton (jud.Cluj), (pag.293-298)

ISTORIE MEDIE
RUSU A. Adrian, Arhiva medievală a familiei Wesselényi (I), (pag.311-346)
CHIRILĂ Eugen, Circulaţie monetară urbană şi circulaţie monetară rurală în Transilvania în a doua jumătate a secolului XVI, (pag.347 -350)
HOSSU Valer, Istoricul localităţii Răstoci (II), (pag.351-392)
WOLF Rudolf, Cetatea Şimleului. Schiţă monografică, (pag.395-408)
ABRUDAN Paul, Documente sălăjene referitoare la răscoala lui Horea şi la revoluţia de la 1848-1849 din Sălaj, (pag.411-429)
KOVÁCH Geza, Situaţia iobăgimii din Sălaj la începutul secolului al XIX-lea, (pag.431-450)
BAJUSZ István, Consideraţii cu privire la argintăria de cult din Sălaj, (pag.451-458)

ISTORIE MODERNĂ
BÁTHORI Ludovic, Comuna Gîrbou (jud.Sălaj) între anii 1876-1900, (pag.461-471)
ABRUDAN Paul, Documente inedite privind participarea sălăjenilor la revoluţia din 1918 şi unirea Transilvaniei cu România, (pag.473-505)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
GRAD Cornel, Rapoarte şi memorii privind activitatea consiliilor şi gărzilor naţionale române din comitatele Sătmar, Sălaj, Bihor şi Arad (decembrie 1918 - martie 1919), (pag.507 -554)
ŞCHIOPU Vasile, Situaţia muncitorilor din Transilvania în anii 1919-1921, (pag.557-585)
ROBESCU Gheorghe, Aspecte privind dezvoltarea industriei miniere carbonifere din Sălaj între cele două războaie mondiale, (pag.587-593)
IVĂNESCU Ioan, Cîteva aspecte din lupta antirevizionistă din Sălaj în perioada 1933-1940, (pag.595-598)
CIUBĂNCAN T. Vasile, Date noi privind contribuţia populaţiei sălăjene la apărarea frontierei de Vest a României în perioada interbelică (II), (pag.601-612)
WAGNER Ernest, Aspecte ale reorganizării şi democratizării aparatului de stat şi ale refacerii economice în judeţul Sălaj în perioada noiembrie 1944 - martie 1945, (pag.615-618)
POPA Vasile, Aspecte ale desfăşurării revoluţiei de eliberare socială şi naţională antifascistă şi antiimperialistă în judeţul Sălaj, (pag.620-622)

MUZEOGRAFIE, CARTE VECHE ROMANEASCĂ,PERSONALITĂŢI SĂLĂJENE ŞI ISTORIA CULTURII
STOICOVICI Eugen, Aportul analizelor mineralogice în interpretarea descoperirilor arheologice, (pag.629-633)
NICORICI F. Ioan, Unele aspecte demografice referitoare la Zălau între 1553-1980, (pag.635-646)
MÎNDRUŢ Stelian, MĂRCUŞ Graţian, Gazeta de Duminecă. Şimleu. 1904-1911 (apariţie, program, ziarişti şi tipografi), (pag.651-672)
FURDUI Titus, Un document istoric iosefin: Forma jurămîntului. Contribuţii la bibliografia românească veche, (pag.673-676)
FURDUI Titus, Un exemplar preţios din ediţia princeps „Istoria pentru începuturile românilor în Dachia” a lui Petru Maior, (pag.679-682)
FAUR Viorel, Istoricul bibliotecii casinei române din Beiuş, (pag.685-691)
MÎRZA Iacob, Simion Bărnuţiu - profesor de filosofie la liceul din Blaj. Trei documente inedite, (pag.693-706)
DĂRĂBAN Valentin, GORON E. Doru, Deleu. O familie de luptători naţionali din Sălaj. II. Victor Deleu, (pag.707-735)
GORON E. Doru, Figuri de intelectuali sălăjeni: Leontin Ghergariu (1897-1980), (pag.737-742)
CERCHEZ Claudia, Adunarea Generală a „Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român”. ASTRA, ţinută la Zălau în anul 1926, (pag.745-749)

ETNOGRAFIE
GOIA Augustin Ioan, Evoluţia portului popular în subzona Meseş, (pag.751-772)
CSISZÁR Maria, Sistemele de exploatare a pămîntului în zona centrală a vechiului Sălaj, (pag.781-784)
ŞIŞEŞTEANU Gheorghe, Măsurişul oilor în satul Dragu, (pag.785-788)
NEGOIŢĂ Jana, Probleme ale specificului zonal în portul popular românesc, (pag.791-795)

ISTORIA ARTELOR
BADIU Maria Pia, Repertoriul lucrărilor de artă plastică în instituţiile publice din municipiul Zalău, (pag.799-809)
LĂPTOIU Negoiţă, Pictorul Pericle Capidan integrat realităţii plastice transilvane, (pag.811-821)
LUCĂCEL Vasile, Raport despre activitatea Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău pe anul 1980, (pag.823-827)
• Lista abrevierilor bibliografice, (pag.828-833)


Nr.VI, 1982 [descarcă numărul integral (51MB)]

• Cuvînt înainte, (pag.9-12)

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
CHIRILĂ Eugen, GRIGORESCU Fl. Maria, Tezaurul monetar de la Iclănzel, (pag.15-16)
MATEI Alexandru, Vasul decorat cu şerpi descoperit la Porolissum (Terasa sanctuarelor), (pag.17-22)
GUDEA Nicolae, BAJUSZ István, Mărgele romane de la Porolissum (I), (pag.23-38)
STOICOVIOI Eugen, Compoziţia mărgelelor de la Porolissum, (pag.41-49)
GUDEA Nicolae, Cîteva donaria şi aplici-disc cu inscripţie din Dacia, (pag.51-56)
GUDEA Nicolae, Despre cîteva fragmente de diplome militare redescoperite sau mai nou descoperite, (pag.59-62)
GUDEA Nicolae, Restituiri arheologice (II), (pag.69-71)
MATEI Alexandru, Piese figurate descoperite pe terasa sanctuarelor de la Porolissum, (pag.75-79)
GUDEA Nicolae, În legătură cu o carte despre Porolissum. Note critice la lucrarea lui E.Tóth „Porolissum. Das Castellum in Moigrad. Ausgrabungen von A. Radnóti. 1943”, (pag.81-90)
WINKLER Iudita, BLĂJAN Mihai, Atelierul de fierărie de la Mediaş, (pag.92-100)
STOICOVICI Eugen, Studiul microscopic al obiectelor datînd din epoca romană de la „Gura Cîmpului” Mediaş, (pag.109-110)
STOICOVICI Eugen, Activităţi metalurgice la Porolissum, (pag.113-119)
CHIRILĂ Eugen, GUDEA Nicolae, Economie, populaţie şi societate în Dacia postaureliană (275-380 e.n.), (pag.123-140)
GUDEA Nicolae, O nouă descoperire cu caracter creştin la Porolissum, (pag.155-157)

ISTORIE MEDIE
CHIRILĂ Eugen, LAKÓ Eva, Descoperirea monetară de la Zalău, sec.XII-XIII, (pag.161-162)
BAJUSZ István, Tezaurul monetar de la Romita, sec.XVII, (pag.169-173)
CHIRILĂ Eugen, LAKÓ Eva, WAGNER Ernest, Populaţia Sălajului la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, (pag.175-199)
HOSSU Valer, Istoricul localităţii Răstoci (III), (pag.201-203)

ISTORIE MODERNĂ
BÁTHORI Ludovic, Situaţia economică şi evoluţia satului Gîrbou şi satelor învecinate la începutul secolului al XX-lea (1901-1918), (pag.233-243)
TOMOLE Ioan, Aspecte ale mişcării muncitoreşti din Sălaj la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, (pag.245-247)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
GRAD Cornel, Aspecte ale procesului istoric de integrare organică a judeţului Sălaj în structurile politico-administrative ale statului naţional unitar român. Linia demarcaţională provizorie (ianuarie-aprilie 1919), (pag.251-269)
MĂLUŢAN Cornelia, Frămîntări ţărăneşti în vestul judeţului Sălaj între 1918-1921, (pag.263-265)
GRAD Cornel, GORON E. Doru, O semnificativă iniţiativă patriotică: proclamarea lui Nicolae Titulescu ca cetăţean de onoare al localităţii Crasna-Sălaj (13 VI 1935), (pag.267-269)
CIUBĂNCAN T. Vasile, Sistemul de apărare la frontiera de Vest a ţării (1937-1940), (pag.275-286)
CIUBĂNCAN T. Vasile, Unele date şi consideraţii despre pierderile de ordin teritorial şi economic suferite de România prin dictatul de la Viena, (pag.286-299)
NICOLESCU Gheorghe, TUCA Cornel, Contribuţia batalionului 7 Vînători de Munte din Zalău la luptele purtate de armata română pentru eliberarea Ardealului de Nord, (pag.301-306)
GORON E. Doru, Aspecte din mişcarea revoluţionară şi democratică a tineretului din Sălaj în perioada 1890-1949, (pag.307-319)
BUNTA Petru, Realizarea unităţii depline a clasei muncitoare din ţara noastră (1945-1948), (pag.321-337)

MUZEOGRAFIE, CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ, PERSONALITĂŢI SĂLĂJENE ŞI ISTORIA CULTURII
ANDEA Avram, ANDEA Suzana, Date despre cartea veche din Sălaj, (pag.341-352)
CÎNDA Ana, Cartea românească veche în judeţul Sălaj (II), (pag.353-416)
NICORICI Ioan, Date privind evoluţia învăţămîntului şi ştiinţei de carte în comuna Meseşenii de Jos în secolele XVII-XX, (pag.419-424)
ANDEA Avram, Concepţia pedagogică a lui Simion Bărnuţiu în perioada activităţii de la Blaj, (pag.425-433)
MÎNDRUŢ Stelian, Petre Dulfu. Corespondenţă literară inedită, (pag.435-442)
ACHIM Valeriu, Gavril Trif. Personalitate marcantă a învăţămîntului românesc din Sălaj, (pag.443-448)
ABRUDAN Paul, Documente inedite privind unele acţiuni culturale ale sălăjenilor în primul deceniu după unirea Transilvaniei cu România, (pag.451-472)
DĂRĂBAN Valentin, GORON E. Doru, Contribuţii la istoria presei româneşti în Sălaj, (pag.473-494)

ETNOGRAFIE
ŞIŞEŞTEANU Gheorghe, Cetele de flăcăi în unele localităţi ale judeţului Sălaj, (pag.505-511)
LUCĂCEL Vasile, Raport despre activitatea Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău pe anul 1981, (pag.513-517)
• Lista abrevierilor bibliografice, (pag.518-524)


Nr.VII, 1983 [nu există online]


Nr.VIII, 1984 [descarcă numărul integral (75MB)]

• Cuvînt înainte, (pag.11-13)
• ***, Sălajul la a XL-a aniversare a revoluţiei de eliberare socială şi naţională antifascistă şi antiimperialistă din august 1944. 1 Mai 1939 - o pagină glorioasă din istoria mişcării noastre revoluţionare, comuniste, din istoria poporului român, (pag.I-IV)
IONIŢĂ Gheorghe, 1 Mai 1939 - o pagină glorioasă din istoria mişcării noastre revoluţionare, comuniste, din istoria poporului român, (pag.15-24)
MUŞAT Mircea, Rădăcinile istorice ale revoluţiei de eliberare naţională şi socială din august 1944, (pag.15-24)

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
LAZAROVICI Gheorghe, Neoliticul timpuriu în România, (pag.25-45)
KALMAR Zoia, O aşezare Tiszapolgar la Dragu. Contribuţii la geneza culturii Tiszapolgar în judeţul Sălaj, (pag.48-104)
JURCSÁK Tiberiu, Obiecte de podoabă de origine sudică în aşezarea de epoca bronzului de la Derşida (jud.Sălaj), (pag.105-109)
IERCOŞAN Nicolae, Spada de bronz de la Ghenei (jud. Satu Mare), (pag.121-123)
SOROCEANU Tudor, LAKÓ Eva, Al doilea depozit de bronzuri de la Dragu (jud.Sălaj), (pag.125-127)
NÉMETI Ioan, Contribuţii la istoricul Hallstattului tîrziu din nord-vestul României în lumina noilor descoperiri arheologice, (pag.129-146)
CHIRILĂ Eugen, MATEI V. Alexandru, Piese noi din tezaurul de la Cuceu, (pag.147-148)
COCIŞ Sorin, Fibule romane în Dacia preromană, (pag.149-157)
RUSSU I. Ioan, Un cetăţean roman din Africa de Nord-Vest onorat în Dacia, (pag.159- 163)
GYEMANT Amalia, GUDEA Nicolae, Castrul roman de la Buciumi. Propuneri pentru o reconstituire grafică (I-IV), (pag.165-209)
GUDEA Nicolae, Din nou despre cîteva fragmente de diplome militare şi plăcuţe de bronz cu inscripţie din Dacia Porolissensis, (pag.211-218)
GUDEA Nicolae, Contribuţii la istoria militară a Daciei romane. IV. Cohors VI Thracum, (pag.219-226)
GUDEA Nicolae, Legio VII Gemina Felix la Porolissum. O rectificare cu caracter cronologic, (pag.227-229)
GUDEA Nicolae, Cîteva note în legătură cu limesul Daciei romane. Observaţii cu privire la articolul „Limes”, fascicolele privind Dacia, (pag.231-235)
MATEI V. Alexandru, Un cuptor de ars ceramică descoperit în aşezarea dacilor liberi de la Zalău – Valea Miţei, (pag.237-246)

ISTORIE MEDIE
MĂLUŢAN Cornelia, Drumurile sării din nord-vestul Transilvaniei medievale, (pag.249-255)
HOSSU Valer, Voivozii din Chioar în secolele XIV-XV, (pag.257-264)
MUSCA Elena, Repertoriul localităţilor din Sălaj în secolul al XV-lea, (pag.265-289)
HOSSU Valer, Mihai Viteazul, generalul Basta şi cetatea Chioar, (pag.291-294)
CHIRILĂ Eugen, BAJUSZ István, RUS Nicolae, Al patrulea tezaur monetar de la Zălau, sec.XVII, (pag.295-299)
CHIRILĂ Eugen, LAZIN Gheorghe, Tezaurul monetar de la Tăşnad, sec.XV-XVII, (pag.301-308)
WAGNER Ernest, Aspecte din istoria cetăţii şi a domeniului Cehu-Silvaniei. Urbariul cetăţii Cehului din anul 1693, (pag.309-343)
EDROIU Nicolae, GYEMANT Ladislau, Comitatul Solnocul Mijlociu unit cu Crasna şi Chioar în vremea răscoalei lui Horea (1784), (pag.345-432)

ISTORIE MODERNĂ
ALBU Corneliu, Universitatea românească a Transilvaniei în concepţia lui Simion Bărnuţiu, (pag.435-441)
TOMOLE Ioan, Aspecte ale revoluţiei populare din toamna anului 1918 în Sălaj, (pag.445-446)
PENEA Ionel, Activitatea Legiunii Române din Praga, (pag.449-454)
IVĂNESCU Ioan, Sălăjenii în Marele Sfat al Ţării şi în Consiliul Dirigent, (pag.455-457)
FIROIU V. Dumitru, Natura politico-juridică a Adunării Naţionale de la Alba Iulia şi a rezoluţiei adoptate, (pag.459-465)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
VIRGIL Mihalca, GORON E. Doru, Aspecte ale integrării organice a judeţului Sălaj în cadrul statului naţional unitar român (1919-1920), (pag.469-489)
BÁTHORI Ludovic, Aspecte economice din viaţa comunei Gîrbou (jud.Sălaj) între anii 1919-1939, (pag.491-501)
CIUBĂNCAN T. Vasile, Lupta pentru continuitatea activităţii cooperativelor populaţiei româneşti din Nord-Vestul ţării, componentă a rezistenţei antihorthyste. 1. IX. 1940-25. X. 1944. Cooperaţia sălăjană (II), (pag.503-526)
ABRUDAN Paul, Căpitan Dumitru Cristorian: participarea grupului 18 Cercetare la luptele pentru eliberarea Sălajului de sub ocupaţia fascistă în octombrie 1944, (pag.529-534)
DUŢU Alexandru, Consideraţii privind participarea armatei române la luptele duse. pentru eliberarea părţii din Nord-Vest a României şi în continuare pînă la victoria finală împotriva fascismului, (pag.535-539)

MUZEOGRAFIE, CONSERVARE ŞI RESTAURARE, CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ, ISTORIA CULTURII ŞI PERSONALITĂŢII SĂLĂJENE
OPRIŞ Ioan, Noi date despre ocrotirea patrimoniului cultural în judeţul Sălaj (1918-1948), (pag.543-551)
POP Ana, Tezaurul de bronzuri de la Sîg. Restaurare-conservare, (pag.553-555)
MUREŞAN Olimpia, Restaurarea unei săbii şi a unui pumnal de tip Apa, (pag.557-559)
CĂDARIU Ştefan, Executarea copiilor ceramice în laboratorul de restaurare, (pag.561-564)
COLDEA Gheorghe, Vegetaţia lemnoasă de luncă din zona Munţilor Plopiş, (pag.565-570)
MUNTEANU Dan, RAUS Monica Doina, Documentaţii pentru crearea unor rezervaţii naturale de interes naţional în judeţul Sălaj, (pag.571-583)
RAUS Monica Doina, Studii floristice asupra mlaştinei de la Băile Iaz, (pag.585-590)
CÎNDA Ana, Colecţiile de carte veche românească din depozitele eparhiale de la Şimleul Silvaniei şi Zalău, (pag.591-612)
MÎNDRUŢ Stelian, Paul Augustin (1866-1920). Încercare de schiţă monografică, (pag.615-650)
TOŞA Viorel, Un patriot sălăjan: Emil Bran (1864-1941), (pag.643-650)
DOMUŢA Emil, Contribuţii documentare privind activitatea societăţii de lectură „Dragoşiana”, (pag.653-661)
GRAD Cornel, GORON E. Doru, Din istoricul instituţiilor cultural-naţionale sălăjene. Reuniunea Femeilor Române Sălăjene, (pag.
ŞTEIU Nicolae, Sfătuitorul - publicaţie a despărţămîntului Hida-Huedin al Astrei, (pag.675-679)
RUSU Traian, Uniunea Luptătorilor Memorandişti, (pag.681-686)
DĂRĂBAN Valentin, Contribuţii la istoricul societăţii culturale „Sălăgeana” a studenţilor sălăjeni din centrul universitar Cluj, (pag.687-690)
OROS Ioan, Ecouri ale revistei „Şcoala noastră” în S.U.A., (pag.693-695)

ETNOGRAFIE
CIOVÎRNACHE Horia, Asupra unei culegeri de folclor din Sălaj, (pag.699-707)
GOIA A. Ioan, Cîteva repere privind procesul de marcare socială a spaţiului locuinţei ţărăneşti tradiţionale, (pag.709-714)
MUSCA Ioan, Procedee şi unelte tradiţionale de pescuit pe cursul sălăjan al Someşului. II., (pag.717-730)
ŞIŞEŞTEANU Gheorghe, POP Maria, Dinamica timpului şi spaţiului social în comunităţile rurale din Sălaj, (pag.731-752)

ISTORIA ARTELOR
BAJUSZ Istvan, Obiecte de cositor din Sălaj, (pag.765-773)
ZEBACINSCHI Corneliu, CIOCIAN Ion, Altare semicirculare la biserici de lemn sălăjene, (pag.775-792)
PORUMB Marius, Pictori sălăjeni din secolul al XVIII-lea, (pag.793-800)
BADIU Maria Pia, Colecţia de artă plastică contemporană a Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău. I. Pictura, (pag.801-845)
MATEI V. Alexandru, Raport despre activitatea Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău pe anul 1983, (pag.847-852)
• Lista abrevierilor bibliografice, (pag.853-860)


Nr.IX, 1985 [descarcă numărul integral (51MB)]

• Cuvînt înainte, (pag.9-11)
ARDELEANU Ioan, Contribuţia României la victoria asupra fascismului, (pag.13-19)
MUŞAT Mircea, Partidul Comunist - organizatorul şi conducătorul luptei antifasciste a poporului român (1933-1944), (pag.21-51)
FIROIU V. Dumitru, Consecinţele actului revoluţionar de la 23 August 1944 pentru dreptul României (23 August 1944 - 6 Martie 1945), (pag.53-64)

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
LAZAROVICI Gheorghe, Sincronisme etno-culturale în neoliticul timpuriu din Sălaj şi din vestul României, (pag.69-92)
KALMAR Zoia, Despre uneltele de piatră descoperite în judeţul Sălaj şi zonele învecinate, (pag.93-103)
STOICOVICI Eugen, Despre natura unor piese litice din aşezări sălăjene şi din alte părţi ale României, (pag.105-109)
CHIRILĂ Eugen, GUDEA Nicolae, MARINESCU George, Tezaurul monetar de la Visuia sec. I - III e.n. Contribuţii la studiul circulaţiei monetare în Dacia Porolissensis, (pag.111-135)
RUSSU I. Ioan, Ala miliaria in armata Daciei Porolissensis, (pag.137-140)
GUDEA Nicolae, Contribuţii la istoria militară a Daciei Porolissensis. I. Linia înaintată de turnuri şi fortificaţii mici de pe sectorul de NV al limesului provinciei între castrele de la Bologa şi Tihău, (pag.143-218)
STANCIU Ioan, Consideraţii asupra clădirii comandamentului (principia) castrelor auxiliare din Dacia, (pag.219-246)
MATEI V. Alexandru, Cuptorul pentru ars ceramică cenuşie stampilată descoperit în aşezarea dacilor liberi de la Panic (jud.Sălaj), (pag.247-258)

ISTORIE MEDIE
MUSCA Elena, Repertoriul localităţilor din Sălaj în secolul al XIV-lea, (pag.261-276)
HOSSU Valer, Începuturile „Cetăţii de piatră” (Chioar) din „pădurea” Sălajului, (pag.279-283)
HOSSU Valer, Constituirea domeniului „Cetăţii de piatră” "(Chioar) şi raporturile sale cu „pădurile” Sălaj, Finteuş, Chechiş şi Ardud, (pag.285-292)
POP Aurel Ioan, Realităţi medievale româneşti sălăjene din secolele XIII-XVI, (pag.293-298)
CHIRILĂ Eugen, ARDEVAN Radu, Două tezaure monetare din judeţul Sălaj, (pag.301-303)
CHIRILĂ Eugen, LUCĂCEL Vasile, LAKÓ Eva, Al treilea tezaur monetar de la Zalău, sec.XVI-XVII, (pag.305-324)
WOLF Rudolf, Sistemul fiscal al comitatului Crasna în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, (pag.327-340)
KOVÁCH Geza, Conscripţia satelor din comitatul Crasna din 1720-1722, (pag.343-357)
WAGNER Ernest, Obligaţiile iobăgeşti din fostul domeniu al cetăţii Cehu Silvaniei în timpul răscoalei lui Horea, (pag.359-394)
LAKÓ Eva, WAGNER Ernest, Asociaţiile de stradă (kalandos) din oraşul Zalău sec.XVII-XIX, (pag.395-399)

ISTORIA MODERNĂ
ACHIM Valeriu, Institute, societăţi şi asociaţii economice cu scopuri politice şi naţional culturale în nord-vestul României (1849-1918), (pag.403-412)
MILIN Miograd, Raporturile lui George Pop de Băseşti cu Vincenţiu Babeş şi cauza memorandistă 1891-1892, (pag.415-418)
MÎNDRUŢ Stelian, Mişcarea naţională a românilor din Sălaj între anii 1895-1905 (I), (pag.419-437)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
ABRUDAN Paul, Documente inedite privind desfăşurarea evenimentelor politico-militare din Transilvania după Adunarea Naţională de la Alba Iulia, (pag.441-488)
CIUBĂNCAN T. Vasile, Rezistenţa antihortistă în nord-vestul României în domeniul economic-social. Contribuţii sălăjene (IV), (pag.491-530)
GRAD Cornel, Consecinţele şi învăţămintele dictatului de la Viena în lumina unor documente inedite. 1. Reclamaţiile româneşti adresate comisiei de ofiţeri din Cluj, (pag.533-573)
TUCA Cornel, NICOLESCU Gheorghe, Contribuţia Batalionului 7 Vînători de Munte - Zălau în războiul antihitlerist, (pag.575-582)
BOG Mircea, Reforma agrară din anul 1945 în judeţul Sălaj, (pag.583-586)

CARTE VECHE, MUZEOGRAFIE, ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI SĂLĂJENE
CÎNDA Ana, Cartea veche românească în judeţul Sălaj (IV), (pag.591-622)
STAN Vergilia, Tipărituri elseviriene existente în fondul bibliotecii documentare a Casei Personalului Didactic - Zalău, (pag.625-633)
OROS Ioan, Reprezentarea lui Homer în biblioteca documentară a Casei Personalului Didactic - Zalău, (pag.635-637)
MEDVE Aurel, Contribuţii la studiul reliefului carstic din zona Cozla-Vălişoara, (pag.639-645)
MUNTEANU Dan, Direcţiile migraţiei păsărilor în nordul Transilvaniei, (pag.647-654)
TOŞA Viorel, Date privind învăţămîntul elementar sălăjan la începutul secolului al XIX-lea. Conscripţia şcolară din anul 1811, (pag.655-665)
OROS Ioan, Un document şcolar de la 1874: „Protocolul de visitatiune al Şcolii Confesionale greco-catolice din Şeredeiu”, (pag.607-671)
TRIF Emil, Tradiţii în activitatea de îndrumare şi control a revizoratului şi inspectoratului şcolar al judeţului Sălaj în perioada 1935-1945, (pag.673-682)
MAROTI Elisabeta, Situaţia învăţămîntului din Sălaj în perioada 1944-1947, (pag.685-691)
NEAMŢU Gheorghe, FARCAŞ Ananie, Dascăli sălăjeni în războiul antifascist, (pag.693-699)
GROSS Lidia, Grigore Maior şi mişcarea naţională de emancipare a Românilor din Transilvania, (pag.701-720)
DĂRĂBAN Valentin, Miklós Wesselényi - între democraţie şi naţionalism, (pag.723-729)

ETNOGRAFIE, ONOMASTICA, DEMOGRAFIE ISTORICĂ
CIOCIAN Ioan, Meşteşugul împletitului funiilor în satele din Culmea Sălajului, (pag.733-743)
VASILIU Gabriel, Din toponimia satelor Merşid, Firminiş, Popeni, (pag.745-750)
CRISTUREANU Alexandru, Istoria reflectată în antroponimia şi toponimia judeţului Sălaj, (pag.751-770)
GORON E. Doru, VLAD Valer, Evoluţia demografică a satului Ciocmani, (pag.771-782)

ISTORIA ARTELOR
BAJUSZ István, Obiecte de cositor din Sălaj (II), (pag.785-793)
ZEBACINSCHI Corneliu, CIOCIAN Ioan, Aspecte privind tradiţia construcţiilor de lemn din satul Chieşd (jud.Sălaj), (pag.795-812)
BADIU Pia Maria, Colecţia „Ioan Sima” contribuţie majoră la îmbogăţirea patrimoniului artistic sălăjan, (pag.813-818)
MATEI V. Alexandru, Raport de activitate al Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău pe anul 1984, (pag.819-823)
• Prescurtări bibliografice, (pag.824-830)


Nr.X, 1986 [descarcă numărul integral (69MB)]

• Sumar, (pag.3-9)
• Cuvînt înainte, (pag.11-12)
MUŞAT Mircea, Unitatea şi continuitatea - caracteristici fundamentale ale istoriei poporului român, (pag.I-XXVI)

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
LAZAROVICI Gheorghe, Neoliticul tîrziu în nord-vestul României (Sălajul, Clujul, Bihorul, Sătmarul), (pag.15-46)
LAKO Eva, Date noi pentru completarea celor trei repertorii privind epoca comunei primitive din Sălaj, (pag.47-59)
KALMAR Zoia, Elemente ale culturii Lengyel în nord-vestul României, (pag.61-70)
NÉMETI Ioan, Unele aspecte ale cronologiei Latène-ului în nord-vestul României, (pag.71-82)
FERENCZI Istvan, Cercetări arheologice în aşezarea dacică întărită de la Aghireşu-Ruginoasa (1983-1984), (pag.83-94)
CHIRILĂ Eugen, MATEI V. Alexandru, Tezaurul dacic de la Cehei (jud.Sălaj), (pag.95-117)
GUDEA Nicolae, CHIRILĂ Eugen, MATEI V. Alexandru, BAJUSZ István, TAMBA Dan, Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1983-1985, (pag.118-156)
GUDEA Nicolae, SALANŢIU Virgil, MATEI V. Alexandru, Statua equestră a împăratului Marcus Aurelius Antoninus (Caracalla) de la Porolissum. Propuneri pentru o reconstituire grafică, (pag.157-181)
GUDEA Nicolae, Sistemul defensiv al provinciilor dacice între realitate şi ficţiune, (pag.183-203)
STOICOVICI Eugen, Pietre preţioase şi semipreţioase ele la Porolissum, (pag.205-207)
GUDEA Nicolae, GHIURCO Ioan, Un opaiţ de bronz bizantin de la Porolissum, (pag.209-214)

ISTORIE MEDIE
HOSSU Valer, Penetraţia feudală maghiară în regiunea dintre rîul Someş şi Munţii Gutîi, (pag.217-222)
VARLAN Elena, ŢICLE Eva, Viaţa economică şi socială pe domeniul Zalău la mijlocul secolului al XVI-lea, (pag.223-228)
CHIRILĂ Eugen, MUSCĂ Elena, Două tezaure monetare din Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău, (pag.229-234)
WOLF Rudolf, Populaţia comitatului Crasna în lumina unor conscripţii din 1720, (pag.235-254)
WAGNER Ernest, Obligaţiile iobăgeşti din fostul domeniu al cetăţii Cehu Silvaniei în timpul răscoalei lui Horea (1780-1785). II. Dijmele iobăgeşti, (pag.255-265)
MĂLUŢAN Cornelia, Ecouri ale răscoalei lui Horea pe Someşul Mare, între Dej şi Jibou, (pag.267-275)
ANDREI Pal Alexandru, SZABO Nicolae, Răscoala ţărănească din districtul Chioarului din anul 1809, (pag.277-300)

ISTORIE MODERNĂ
KOVACH Geza, Despre răspîndirea meşteşugurilor la sate în Sălaj în secolul al XIX-lea, (pag.305-313)
STOICA Lascu, Acţiunea Ligii Culturale din Bruxelles în 1897, (pag.315-322)
URSU Traian, Atitudinea lui George Pop de Băseşti faţă de răscoala din 1907, (pag.323-329)
CHIRILĂ Eugen, MUSCA Elena, Un tezaur monetar de la Zalău, sec.XIXXX, (pag.331-334)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
MIHALCA Virgil, GORON E. Doru, Aspecte ale integrării organice a judeţului Sălaj în cadrul statului naţional unitar român. II. , (pag.337-361)
CIUBĂNCAN T. Vasile, PROTOPOPESCU G., Sistemele de apărare de la frontiera de vest a României între 1937-1940, (pag.363-387)
GRAD Cornel, Starea de spirit a armatei române în timpul evacuării teritoriului vremelnic cedat prin Dictatul de la Viena, (pag.389-405)
RĂDULESCU Dan, Contribuţia diviziei 18 Infanterie române la eliberarea pămînturilor sălăjene – octombrie 1944, (pag.407-412)
GIURGIU Marius, Operaţiile desfăşurate de Divizia 8 Cavalerie în vederea eliberării judeţului Sălaj – octombrie 1944, (pag.413-418)
GIURGIU Luminita, Starea de spirit a populaţiei transilvănene la începutul deceniului al 4-lea reflectată în documentele de Arhivă ale corpului 6 Armată, (pag.419-421)
FĂRCAŞ Ananie, NEAMŢU Gheorghe, Dascăli sălăjeni în războiul antihitlerist, (pag.423-431)
ABRUDAN Paul, Fii ai Sălajului în războiul antihitlerist. Mărturii memorialistice, (pag.493-477)
ROBESCU Gheorghe, Masacrul de la Corneşti, septembrie 1944, (pag.479-487)

CONSERVARE-RESTAURARE, CARTE VECHE, ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI SĂLĂJENE
CĂDARIU Stefan, Galvanotehnica în restaurarea şi conservarea pieselor metalice, (pag.491-498)
RUSU Andrei Adrian, Două cărţi sălăjene în anul 1470, (pag.499-503)
STAN Vergilia, Carte străină tipărită în secolul al XVI-lea în fondul Bibliotecii Documentare a CPD Zalău. Catalog, (pag.505-535)
MÎRZA Dan, Despărţămîntul Dej al Astrei, (pag.537-543)
ŞTEIU Nicolae, Activitatea culturală a Astrei în satele de pe valea Almaşului, (pag.545-549)
MUSCA Ioan, Activitatea Reuniunii Femeilor Române Sălăjene între anii 1881-1918, (pag.551-570)
ABRUDAN Paul, Activitatea cărturarilor sălăjeni pentru sprijinirea şcolii româneşti în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, (pag.571-577)
VLAD Valer, Aspecte ale dezvoltării îuvăţămîntului în satul Ciocmani pînă în 1918, (pag.579-584)
IVĂNESCU Ion, Aspecte ale dezvoltării învăţămîntului agricol din Sălaj în perioada interbelică, (pag.585-589)
TRIF Emil, Aspecte ale dezvoltării învăţămîntului în judeţul Sălaj în anii 1947-1949, (pag.591-613)
OROS Ioan, Din istoricul bibliotecilor pentru cadre didactice (1870-1970) în Sălaj, (pag.615-620)
SUCIU Liviu, Însemnări privitoare la viaţa şi cariera lui Blasie Munteanu, (pag.621-624)
TANCO Teodor, Veronica din Sălaj, (pag.625-627)
MÎNDRUŢ Stelian, Augustin Paul (1866-1921). Întregiri biografice, (pag.629-641)
ŞORA Gheorghe, Idei bărnuţiene în opera lui Vasile Goldiş, (pag.642-649)

ETNOGRAFIE, FOLCLOR, TOPONIMIE, POPULAŢIE
CIOCIAN Ioan, Consideraţii asupra implicaţiilor etico-sociale ale horei (danţului) în satele din zona Dealurilor Sălajului în primele şapte decenii ale secolului XX, (pag.653-671)
CUCUIET Lucian, Vechi obiceiuri juridice din Ţara Oaşului, (pag.673-680)
GOIA A. Ioan, Modalităţi de evaluare a creativităţii individuale în domeniul artei textilelor populare, (pag.681-686)
GOŢIA Anca, Folclor din zona Sălajului în paginile revistei Transilvania, (pag.689-693)
MUSTE Silvia, NEGOESCU Bebe, COMĂNESCU Fl., Repere ecogeografice în procesul de populare din ţinutul Sălajului, (pag.695-700)
ŞIŞEŞTEANU Gheorghe, ŞIŞTEŞTEANU Solica, Descîntece din Sălaj, (pag.701-720)
VASILIU Gabriel, Din toponimia satului Bocşa, (pag.721-724)

ISTORIA ARTELOR
BAJUSZ Istvan, Obiecte de cositor din Sălaj. III, (pag.727-743)
ALEXA Tiberiu, Contribuţii la reconstituirea primei faze a mişcării artistice de la Baia Mare. 1896-1901, (pag.745-772)
COTOI Maria, Cărţi străine de specialitate intrate în biblioteca Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău în anii 1984-1985, (pag.773-775)
LAZAROVICI Gheorghe, O carte despre neoliticul balcanic: Vl.Milojčič, Otzaki Magula, III, Bonn, 1983, (pag.775-776)
MÎNDRUŢ Stelian, Indicele bibliografic al revistei Acta Musei Porolissensis, I-X, (pag.777-799)
MATEI V. Alexandru, Raport de activitate al Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău pe anul 1985, (pag.801-807)
• * * *, Lista abrevierilor bibliografice şi tehnice, (pag.808-815)


Nr.XI, 1987 [descarcă numărul integral (54MB)]

• Cuvînt înainte, (pag.11-12)
BUDUŞAN Augustin, Semnificaţia politică a actului de la 30 Decembrie 1947, (pag.13-17)
BUNTA Petre, PROTOPOPESCU George, Epoca Nicolae Ceauşescu - ani de strălucite împliniri ai istoriei P.C.R. şi României socialiste, (pag.19-28)

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
LAZAROVICI Gheorghe, „Şocul” Vinča C în Transilvania. Contribuţii la geneza eneoliticului timpuriu, (pag.33-56)
KALMAR Zoia, Neoliticul timpuriu din bazinul someşan şi legăturile sale, (pag.57-72)
IERCOŞAN Neta, Un cuptor de ars ceramică din epoca neolitică descoperit la Căpleni (jud. Satu Mare), (pag.73-76)
LAKÓ Eva, Piese de bronz din aşezarea de cultură Otomani de la Crasna (jud.Sălaj), (pag.77-81)
VULPE Alexandru, Despre cele mai vechi akinakai pe teritoriul României, (pag.83-89)
GUDEA Nicolae, Contribuţii la paleografia latină romană din Dacia. I. Inscripţii pe cărămizi şi ţigle, (pag.91-158)
COCIŞ Sorin, Fibulele cu inscripţie din Dacia, (pag.159-162)
TAMBA Dan, Un fragment de monument funerar de la Porolissum, (pag.163-168)
BAJUSZ Ştefan, Despre o statuetă romană din Dacia Porolissensis, (pag.169-174)
ISAC Dan, Date noi cu privire la cobors II Britannica miliaria, (pag.175-180)
CĂTĂNICIU Ioana Bogdan, Cîteva consideraţii asupra limesului Daciei, (pag.181-190)
MATEI V. Alexandru, TAMBA Dan, O nouă descoperire paleocreştină la Porolissum, (pag.191-196)

ISTORIE MEDIE
MUSCA Elena, Repertoriul localităţilor din Sălaj în secolul al XIII-lea, (pag.199-205)
BOSSU Valer, Libertăţi şi servituţi în viaţa obştilor săteşti de pe domeniul Cetăţii de piatră (Chioar) în secolele XIII-XV, (pag.207-211)
CHIRILĂ Eugen, STAN Vergilia, O însemnare contemporană despre Mihai Viteazul, (pag.213-217)
CHIRILĂ Eugen, BAJUSZ Ştefan, Tezaurul monetar de la Verveghiu, sec.XVI-XVII, (pag.219-227)
ŞTEIU Nicolae, Domeniul cetăţii Almaşu Mare şi obligaţiile supuşilor în secolul al XVII-lea, (pag.229-233)
WOLF Rudolf, Obligaţiile fiscale ale ţărănimii din comitatul Crasna în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, (pag.235-249)
ABRUDAN Paul, Documente inedite privind unele aspecte ale răscoalei din 1784 condusă de Horea, Cloşca şi Crişan în nord-vestul Transilvaniei, (pag.251-261)
WAGNER Ernest, Obligaţiile iobăgeşti din fostul domeniu al cetăţii Cehul Silvaniei în timpul răscoalei lui Horea III. Daturile iobăgeşti, (pag.263-277)
KOVÁCH Geza, Conscripţia urbarială a satului Ortelec din 1785, (pag.279-292)

JSTORIA MODERNĂ
BOLOVAN Ioan, Mişcări sociale în Sălaj în primăvara anului 1848, (pag.295-299)
NEAMŢU Gelu, Transilvania şi cucerirea independenţei României (1877-1878), (pag.301-308)
ABRUDAN Paul, Solidaritatea Sălajului cu România în războiul pentru independenţă din 1877-1987. Profiluri, (pag.309-324)
SABĂU Ioan, Date privind industria minieră carboniferă sălăjeană între anii 1910-1922, (pag.325-330)
STAN Constantin, GORON E. Doru, Contribuţii aduse de voluntarii români transilvăneni şi bucovineni la realizarea unităţii naţionale româneşti (1916-1918), (pag.331-345)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
TOŞA Viorel, Aspecte privind aplicarea reformei agrare din 1921 în judeţul Sălaj, (pag.349-362)
GRAD Cornel, DĂRĂBAN Valentin, Propaganda românească prin radio în frontul luptei anti-dictat. 1941-1944, (pag.365-420)
FIROIU V. Dumitru, Constituirea primului parlament autentic democratic - un moment important în lupta poporului român pentru instaurarea Republicii în România, (pag.423-430)
MUREŞAN Ioan, Evoluţia demografică a municipiului Zalău în condiţiile dezvoltării economico-sociale în perioada 1968-1985, (pag.431-435)
ŢÎRLEA Crăciun, Dezvoltarea industriei judeţului Sălaj în perioada 1965-1986, (pag.437-452)

ŞTIINŢE NATURALE. CARTE VECHE, ISTORIA CULTURII. PERSONALITĂŢI SĂLĂJENE
TAKÁCS Adalbert, Carabus hampei küster. Var. zilahiensis csiki, endemism în judeţul Sălaj, (pag.455-457)
VICOL Vasile, Carabus auronitens escheri paliardi 1825. Studiu sistematic şi biogeografic, (pag.459-461)
KÖNIG Frederic, Consideraţii biogeografice şi ecologice asupra faunei de lepidoptere din nord-vestul Transilvaniei, (pag.463-470)
MEDVE Aurel, Consideraţii istorico-geografice asupra părţii estice a depresiunii Guruslăului, (pag.471-477)
COLDEA Gheorghe, TAUBER Franz, PLĂMADĂ Eugen, Cercetări biocenologice în ecosistemele forestiere din dealurile Sălajului, (pag.479-491)
POP Adriana, BARTOK Katalin, MUNTEANU Dan, Carte străină editată în secolul al XVII-lea la Amsterdam, existentă în fondul Bibliotecii Documentare - Zalău. Catalog
STAN Vergilia, Dedicaţii (autografe) şi (în)semne de proprietate pe cărţi din colecţiile Bibliotecii Documentare Zalău, (pag.493-528)
CHINDRIŞ Ioan, PENEA Ionel, Ordonanţele şcolare ale lui Moise Fulca în Sălaj, (pag.529-536)
MOROTI Elisabeta, Din activitatea Asociaţiei Învăţătorilor Sălăjeni 1918-1940, (pag.537-581)
OROS Ioan, Cultură şi culturalizare pedagogică în Sălaj reflectate în revista „Şcoala noastră” (1924-1931), (pag.583-598)
NĂPRĂDEAN Traian, Aspecte din activitatea lui George Pop de Băseşti în slujba culturii naţionale, (pag.529-536)
OSIANU Ioan, Andrei Cosma (1843-1918). Schiţă monografică, (pag.615-663)

ETNOGRAPIE, FOLCLOR, TOPONIMIE POPULAŢIE
CRISTESCU Constanta, Unele particularităţi zonale ale utilizării toacei, (pag.667-671)
DRĂGOESCU I. Ioan, Arta populară din judeţul Sălaj în festivalul naţional „Cîntarea României” ediţiile I-V, (pag.673-677)
PETRESCU Paul, GOIA A. Ioan, Un monument de arhitectură populară românească semnificativ pe plan european: şura pe tălpi din satul Dragu, (pag.679-688)
GAVRIL Neaga, Două obiceiuri arhaice în satele Halmăşd şi Drighiu: vergelul şi ţuraleisa, (pag.689-692)
ŞIŞEŞTEANU Gheorghe, ŞIŞEŞTEANU Solica, Motive culturale arhaice în colinzile din nord-vestul Transilvaniei, (pag.693-717)
ŞIŞEŞTEANU Solica, ŞIŞEŞTEANU Gheorghe, Variante sălăjene ale Mioriţei, (pag.719-728)
SAVU Alexandru, Un topic interesant din judeţul Sălaj: Ciumărna, (pag.729-734)
VASILIU Gabriel, Din toponimia satelor: Cuceu, Husia, Rona şi Var, (pag.735-741)
ROŞIANU Ion, Din toponomia judeţului Sălaj (I), (pag.743-753)
CIOCIAN Ioan, Aspecte ale toponimiei satului Domnin, jud.Sălaj, (pag.755-764)

ISTORIA ARTELOR
BAJUSZ Tefan, Documente inedite despre un monument dedicat lui Mihai Viteazul pe cîmpia Turzii, (pag.701-712)
IVĂNESCU Ion, Lupta pentru unitatea naţională şi apărarea integrităţii teritoriale – oglindite în monumentele Astrei ridicate în Ţara Silvaniei, (pag.773-782)
MATEI V. Alexandru, Raport de activitate al Muzeului judeţean de Istorie şi Artă din Zalău pe anul 1986, (pag.783-786)
• Prescurtări bibliografice, (pag.787-794)


Nr.XII, 1988 [descarcă numărul integral (95MB)]

• Cuvînt înainte
BUNTA Petru, PROTOPOPESCU George, Revoluţia agrară - necesitate istorică în agricultura României contemporane, (pag.11-20)

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
LAZAROVICI Gheorghe, Venus din Zăuan. Despre credinţele şi practicile religioase. Partea I-a, (pag.23-70)
KALMAR Zoia, POP Pamfil, Descoperiri arheologice în comuna Agrij, (pag.71-83)
LAKÓ Éva, RAD Vasile, Raport preliminar de cercetare arheologică la Cehei-Misig (jud.Sălaj), (pag.85-89)
BAJUSZ Istvan, TAMBA Dan, Contribuţii la topografia arheologică a văii Someşului. Sectorul Căpîlna-Jibou, (pag.91-120)
NÉMETI Ioan, Noi descoperiri arheologice din eneoliticul tîrziu din nord-vestul României, (pag.121-145)
GUDEA Nicolae, CHIRILĂ Eugen, MATEI V. Alexandru, BAJUSZ Istvan, TAMBA Dan, MOŢU Iancu, STOICA Cornelia, Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice şi lucrările de conservare şi restaurare executate în complexul daco-roman Porolissum în anii 1986-1987, (pag.147-174)
GUDEA Nicolae, Contribuţii epigrafice la cunoaşterea sistemului vamal din provinciile dacice. Vama de la Porolissum, (pag.175-189)
CHIRILĂ Eugen, BLĂJAN Mihai, Descoperiri monetare antice în Transilvania (XV), (pag.191-193)
GUDEA Nicolae, Porolissum - cheia de boltă a apărării Daciei Porolissensis, (pag.195-214)
PAKI Adela, Populaţia Daciei Porolissensis. I. Porolissum, (pag.215-226)
GUDEA Nicolae, MOŢU Iancu, Despre ceramica provincială lucrată cu mîna din castre. Observaţii arheologice cu specială privire la cîteva castre din Dacia Porolissensis, (pag.229-250)
FERENCZI István, Limesul Daciei Sectorul de pe Someşul unit. Elementele de apărare pe subsectorul Ileanda-Tihău, (pag.251-289)
ARDEVAN Radu, Porolissum şi Augusta Traiana. Observaţii asupra inscripţiei IGB, III, 2, 1590, (pag.291-295)
COMŞA Maria, Raporturi ale daco-romanilor din nordul Dunării cu Imperiul Roman între anii 275-375 e.n. Cu specială privire asupra nord-vestului României, (pag.297-302)

ISTORIE MEDIE
HOSSU Valer, Domeniul Cetăţii de Piatră (Chioar) în secolul al XV-lea, (pag.305-309)
RUSU Andrei Adrian, Raporturi ale curţii principelui Sigismund Báthori cu ierarhia românilor din Transilvania la începutul ultimului deceniu al secolului al XVI-lea, (pag.311-315)
LECHIŢAN Vasile, Relaţiile românilor din ţinutul Cetăţii de Piatră, (Chioar) cu oraşul Cluj în ultimele decenii ale secolului XVI şi prima jumătate a secolului XVII, (pag.317-338)
WOLF Rudolf, Evoluţia populaţiei comitatului Crasna între 1720-1725, (pag.339-359)
WAGNER Ernest, Obligaţiile iobăgeşti din fostul domeniu al cetăţii Cehu Silvaniei în preajma şi în timpul răscoalei lui Horea. 1780-1785. IV. Dările în muncă: torsul şi ţesutul, (pag.361-371)
CIOCIAN Ioan, Aspecte privind viaţa social-economică în comitatul Solnocul de mijloc în deceniul opt al secolului al XVIII-lea, (pag.373-387)
MUSCA Elena, Lăzi de breaslă din colecţia Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău, (pag.389-400)

ISTORIE MODERNĂ
MUSCA Ioan, Adunarea Generală anuală a ASTREI de la Şimleu Silvaniei (4-5 august 1878), (pag.403-423)
NEAMŢU Gelu, Activitatea parlamentară a lui George Pop de Băseşti în 1879, (pag.425-438)
SORA Gheorghe, Gheorghe Pop de Băseşti în corespondenţă cu arădanii, (pag.439-442)
MÎNDRUŢ Stelian, Mişcarea naţională a românilor din Sălaj între anii 1905-1906. II, (pag.443-459)
ACHIM Valeriu, „Gazeta învăţătorilor” din Şimleu Silvaniei şi implicaţiile ei politico-naţionale. 1912-1914, (pag.461-456)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
GRAD Cornel, GORON Doru, WAGNER Ernest, Consilii şi gărzi naţionale române în Sălaj în anul 1918. Contribuţii documentare, (pag.469-619)
STAN I. Constantin, Contribuţii ale românilor aflaţi peste hotare la înfăptuirea idealului naţional, în toamna anului 1918, (pag.621-634)
MEWES Eugen, Agricultura sălăjană în anii 1929-1932, (pag.635-651)
RĂDULESCU Mariana, RĂDULESCU Dan, Contribuţii ale gînditorilor militari români privind asigurarea apărării naţionale. 1934-1939, (pag.653-655)
GRAD Cornel, Acţiuni teroriste, de diversiune şi spionaj horthyste la frontiera de vest a României. 1939-1940, (pag.657-660)
BODEA I. Gheorghe, Date despre mişcarea naţional revoluţionară antihorthystă în judeţul Sălaj. 1940-1944, (pag.661-693)

MUZEOGRAFIE, CARTE VECHE, ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI SĂLĂJENE
DUMITRESCU Constantin, Documente ale Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia pentru Transilvania, despre Porolissum. 1922-1937, (pag.697-706)
STAN Vergilia, Carte străină în ediţii olandeze din secolul al XVII-lea existentă în fondul Bibliotecii Documentare-Zălau, (pag.707-756)
OROS Ioan, Gînditori clasici germani în colecţiile Bibliotecii Documentare din Zălau, (pag.759-761)
OROS Ioan, Un document şcolar de la 1874: „Protocolulu visitaţiunei şcolei confesionale grecocatolice de Crasna” (jud.Sălaj), (pag.763-707)
CIOCIAN Loan, Dezvoltarea învăţămîntului în comuna Someş Odorhei pînă în anul 1918, (pag.769-779)
TOŞA Viorel, Preocupări de istorie în publicistica sălăjană interbelică, (pag.781-790)
MÎNDRUŢ Stelian, Consideraţii privind activitatea istoriografică despre Sălaj oglindită în paginile revistei Acta Musei Porolissensis (I 1977- X 1986), (pag.793-799)
ŞIPOŞ Gabor, Wolfgang Cserey ca botanist şi grădina sa botanică din Crasna, (pag.801-806)
NEAMŢU Gelu, IANCU Gheorghe, Un document de la Alexandru Sterca Şuluţiu privind apărarea limbii române (3 noiembrie 1849), (pag.807-816)
LAZĂR Emil, Theodor Mihali. (I). Repere privind obîrşia şi începuturile afirmării. 1855-1890, (pag.817-825)
ŞTEIU Nicolae, Ioan Mango din Fildu - învăţător şi luptător pentru cauza românilor din Austro-Ungaria, (pag.827-830)
VASILIU Gabriel, Din istoria gîndirii lingvistice: Emilio Bran şi Vasile Vaida, printre primii cercetători ai graiului sălăjean, (pag.833-837)

ETNOGRAFIE-TOPONIMIE-GEOGRAFIE
DRĂGOIESCU I. Ion, Iulian Chiffa - un chestionar etnografic inedit din 1909, (pag.841-843)
BOLOVAN Ioan, BOLOVAN Sorina, Aspecte privind căsătoria în satul românesc din nord-vestul Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea, (pag.845-850)
ŞERBA Gheorghe, Obiceiuri şi practici ale crescătorilor de animale de pe cursul mijlociu al Crasnei, (pag.851-855)
VASILIU Gabriel, Din toponimia satelor Turbuţa, Crişeni, Gîrcei, (pag.857-861)
MEDVE Aurel, MEDVE Maria, Regimul precipitaţiilor atmosferice în estul depresiunii Guruslău, (pag.863-872)
POP P. Grigor, MAIER Aurel, Fenomenul urban în nord-vestul României, (pag.873-880)

ISTORIA ARTELOR
PORUMB Marius, Noi date privind activitatea unor pictori români în Sălaj în secolul al XVIII-lea, (pag.883-892)
CRĂCIUN Cornel, Profilul plastic al presei româneşti interbelice din Sălaj, (pag.893-898)
BADIU Pia Maria, Colecţia de artă plastică a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău. II. Grafica, (pag.899-914)
MATEI V. Alexandru, Raport de activitate al Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău pe anul 1987, (pag.915-924)
• Abrevieri bibliografice, (pag.926-933)


Nr.XIII, 1989 [descarcă numărul integral (99MB)]

NICOLAE GUDEA

Porolissum. Un complex arheologic daco-roman la marginea de nord a Imperiului Roman


• Prefaţă, (pag.10-13)
• Cuvînt înainte, (pag.14-16)
• Nota autorului, (pag.17-18)

I. INTRODUCERE
1. Scopul lucrării şi importanţa subiectului, (pag.19-20)
2. Mijloacele de lucru, (pag.20-24)
3. Metoda de lucru şi sistemul de prezentare a materialului arheologic şi documentar, (pag.24-26)
4. Aşezarea geografică a Porolissum-ului, relieful şi importanţa strategică a locului, (pag.24-26)
5. Scurtă istorie a zonei şi locul ocupat de epoca romană în această istorie, (pag.26-29)
6. Istoricul cercetărilor şi descoperirilor arheologice la Porolissum pînă în anul 1977, (pag.29-33)
7. Bibliografia în legătură cu Porolissum (pînă în anul 1980), (pag.33-37)
8. Stadiul cercetărilor şi cunoştinţelor despre Porolissum în anul 1977, (pag.44-45)
9. Abrevieri bibliografice şi tehnice, (pag.45-50)

II. ELEMENTELE COMPLEXULUI DACO-ROMAN
1. Întinderea complexului: elementele sale militare şi civile, (pag.51-56)
2. Fortificaţiile şi arhitectura militară: A. castrul roman de pe vîrful dealului Pomăt; B. castrul roman de pe vîrful dealului Citera; C. fortificaţia cu incintă din val de pămînt situată pe panta de Sud-Est a dealului Citera; D. burgus-ul nr.l de la Brebi ; E. burgus-ul nr.2 de la Brebi; F. burgus-ul din trecătoarea de la „Strîmtură”; G. burgus-ul de pe Dîmbul lui Ionaş; H. burgus-ul de la intrarea în complex, (pag.51-56)
3. Liniile fortificate de apărare ale complexului: I. linia externă de apărare: Măguriţa-Poguior; 2. linia intermediară de apărare Corniştea-Măguriţa; 3. linia internă de apărare: a. valul de pămînt de la Poiana Moigrădanilor la dealul Ferice; b. zidul de piatră de la dealul Ferice la dealul Citera ; c. valul de pămînt de la dealul Citera la valea Ortelecului ; d. valul de pămînt (scos din uz în antichitate) de la dealul Ferice - Iertaşul Mare - dealul Ciucioaiei – dealul Citera, (pag.57-115)
4. Oraşul roman (limite, sectoare, organizare, dezvoltare urbanistică); I. amfiteatrul; J. clădirile situate pe prima terasă în faţa laturii de Sud-Vest a castrului; K. drumurile din interiorul complexului şi trama stradală; L. clădirile situate pe terasele de la Nord-Est de castru; LM. construcţiile situate în faţa colţului de Nord al castrului pe lîngă latura de Nord-Est; M. clădirile situate în faţa colţului de Nord al castrului paralel cu latura de Nord-Vest; N. construcţiile situate pe terasele de la 500 m Nord de castru (terasa cu sanctuare); OL. construcţiile situate pe prima terasă de la Sud de castru de-a lungul laturei de Sud-Est;, (pag.115-147)
5. P. Cimitirele oraşului: a. cimitirul roman de pe dealul Ursoieş; b. cimitirul de sub Bisericuţă, (pag.148-158)

III. UNITĂŢILE MILITARE CARE AU STAŢIONAT LA POROLISSUM
1. Detaşament din legio III Gallica, (pag.159)
2. Detaşament din legio VII Gemina Felix, (pag.160-161)
3. Detaşament din lcgio XIII Gemina, (pag.161-162)
4. Cohors I Ulpia Brittonum, (pag.162-164)
5. Cohors I Hispanorum quingenaria, (pag.164-165)
6. Cohors I Hispanorum Pia Fidelis (?), (pag.165-166)
7. Cohors I Augusta Ituraeorum, (pag.166-168)
8. Cohors III Dacorum (?), (pag.168-169)
9. Cohors V Lingonum, (pag.169-170)
10. Cohors VI Thracum, (pag.170-174)
11. Numerus Palmyrenorum Porolissensium, (pag.174-175)
12. Comentariu istoric în legătură cu unităţile staţionat la Porolissum şi rolul lor militare care au staţionat la Porolissum şi rolul lor, (pag.175-179)

IV. POPULAŢIA COMPLEXULUI DACO-ROMAN
1. Izvoarele arheologice şi epigrafice în legătură cu populaţia, (pag.180-182)
2. Structura etnică a populaţiei pe baza inscripţiilor şi materialului arheologic, (pag.182-187)
3. Structura socială a populaţiei pe baza inscripţiilor, (pag.187-188)
4. Concluzii (Despre mărimea oraşului şi populaţia lui), (pag.188-189)

V. POROLISSUM - CENTRU ECONOMIC AL DACIEI POROLISSENSIS
1. Importul, (pag.190-194)
2. Producţia ceramică locală, (pag.194-198)
3. Carierele de piatră şi atelierele de pietrari (inscripţii, monumente, geme etc.), (pag.198-202)
4. Atelierele pentru produs şi prelucrat metale (fier, bronz, plumb, argint etc.), (pag.202-205)
5. Atelierele pentru fabricarea sticlei, (pag.205-206)
6. Comerţul, (pag.206-208)
7. Circulaţia monetară şi falsificarea monedei romane, (pag.208-214)
8. Comentariu istoric în legătură cu importanţa economică a oraşului, (pag.214-216)

VI. POROLISSUM - CENTRU ARTISTIC ŞI SPIRITUAL AL DACIEI POROLISSENSIS
1. Divinităţile atestate în oraş, (pag.217-222)
2. Riturile de înmormîntare şi cultul morţilor, (pag.222-223)
3. Oraşul, centru artistic, (pag.223-237)
4. Scrisul şi limba latină la Porolissum, (pag.237-240)

VII. CONCLUZII ASUPRA VIEŢII ROMANE ŞI ROMANIZĂRII
1. Comentariu istoric şi arheologic în legătură cu materialul arheologic, (pag.241-332)
2. Intensitatea vieţii romane, (pag.332-336)
3. Armata, oraşul şi locuitorii lui ca factori de romanizare, (pag.337-338)
4. Porolissum-centru de răspîndire al civilizaţiei romane şi culturii romane în provincie şi în afara ei, (pag.338-340)

VIII. ELEMENTE DE CONTINUITATE ÎN SECOLUL IV e.n. ŞI DUPĂ ACEEA
1. Dovezile epigrafice ale continuităţii, (pag.342-343)
2. Dovezile arheologice ale continuităţii în secolele IV-VI e.n., (pag.343-345)
3. Legăturile economice cu Imperiul Roman după 275 e.n., (pag.345-347)
4. Legăturile cu popoarele migratoare în secolele V-VI e.n.
• Concluzii, (pag.349-351)
• Ilustraţii la text, (pag.352-439)

IX. REPERTORIUL MATERIALULUI ARHEOLOGIC
A. Ceramica:
1. Vase ceramice de import: a. terra sigillata (TS); b. amfore; c. mortaria; d. vase glazurate, tipare pentru imitaţii după TS; e. opaiţe, (pag.440-453)
2. Vase provinciale locale de lux; a. vase imitate după TS; b. vase decorate cu motive imprimate (TSP) ; c. vase cu decor în relief., (pag.453-472)
3. Vase provinciale de uz comun (lucrate la roată): a. oale, străchini, farfurii, căni, ulcioare, pahare, chiupuri, capace, mortaria; b. vase provinciale de uz comun (lucrate cu mîna); c. elemente de decor ale vaselor provinciale, (pag.472-505)
4. Materiale de construcţie din ceramică; a. cărămizi; b. ţigle pentru acoperiş; c. ţigle pentru hipocaust; d. olane; e. tuburi de conductă; f. piese de mozaic;, (pag.505-508)
5. Unelte şi instrumente din ceramică; a. tipare pentru ceramică; b. tipare pentru piese din metal; c. creuzete; d. instrumente pentru imprimat elemente de decor pe vase; e. instrument de ştampilat; f. tipare pentru plăcuţe votive; g. instrumente muzicale., (pag.509-510)
6. Piese ceramice : a. rondele (discuri) pentru jocuri; b. fusaiole; c. bile pentru praştie, (pag.510-512)
7. Diferite produse din ceramică (piese figurate); a. statuete antropomorfe; b. statuete zoomorfe (păsări); c. cahle, (pag.512-516)
8. Cărămizi şi ţigle cu inscripţii cursive, (pag.516-517)
9. Vase ceramice cu inscripţii ştampilate, (pag.517)
10. Vase ceramice cu inscripţii incizate sau zgîriate, (pag.518-519)
11. Cărămizi şi ţigle ştampilate, (pag.519-537)
12. Podoabe din ceramică: a. mărgele, (pag.537-538)

B. Materiale din fier:
1. Arme: a. lănci şi călcîie de lance; b. suliţe; c. săgeţi, (pag.538-546)
2. Accesorii pentru arme: a. susţinătoare de spadă, (pag.546-547)
3. Piese de echipament pentru călăreţi şi de harnaşament: a. pinteni; b. aşa zisele „steluţe de pinteni”; c. catarame; d. potcoave, (pag.547-548)
4. Unelte: a. cuţite: b. unelte diferite (de tîmplărie, de făurărie, agricole etc.) ; c. unelte de uz gospodăresc; d. unelte de ştampilat, (pag.548-553)
5. Instrumente: a. medicale; b. pentru scris, (pag.553-554)
6. Obiecte de uz casnic: a. chei; b. piese de broască; c. opaiţe; d. vase din fier şi alte obiecte, (pag.554-562)
7. Materiale servind la construcţii: a. piroane; b. scoabe; c. manşoane; d. benzi de fier de la porţile de lemn, (pag.562-579)
8. Diferite piese: a. balamale; b. suporţi pentru balamale; c. suporţi ficşi pentru verigi sau balamale; d. verigi simple, (pag.580-583)
9. Obiecte de podoabă: a. inele din fier, (pag.583)
10. Diferite piese: a. cîrlige, (pag.584)
11. Piese la care nu se poate preciza destinaţia, (pag.584-587)
12. Piese nedeterminabile din cauza stării de conservare, (pag.584-587)

C. Materiale din bronz:
1. Arme: a. vîrf de săgeată; b. cuţite; c. apărătoare de miner, (pag.587-588)
2. Accesorii pentru arme: a. închizătoare de balteus; b. susţinătoare de spadă; c. buterole, (pag.588-589)
3. Piese de echipament: a. zale de la lorica squamata; b. garnitură de armură; c. pectorale; d. distribuitoare de curea; e. simboluri decorative, (pag.589-593)
4. Piese decorative pentru echipament; a. fibule; b. aplice; c. pandantive; d. catarame; e. distribuitoare de curele, (pag.594-678)
5. Piese de echipament pentru călăreţi şi de harnaşament: a. pinteni; b. piese ornamentale pentru jug, (pag.678)
6. Unelte : a. ace de cusut; b. cîrlige pentru pescuit, (pag.679-680)
7. Instrumente : a. instrumente medicale, (pag.680)
8. Obiecte de uz casnic: a. chei; b. apărătoare de broască; c. elemente de la broaştele de uşă; d. opaiţe; e. vase; f. mînere de vase; g. tortiţe de vase; h. toarte ornamentale de vase; i. clopoţei; j. ornamente pentru mobilier; k. piese de mobilier; l. oglinzi, (pag.681-701)
9. Materiale servind la îmbinări : a. cuie; b. scoabe; c. nituri; d. cîrlige ; e. agrafe, (pag.701-707)
10. Diferite piese de îmbinare : a. lanţuri ; b. verigi, (pag.707-714)
11. Piese de podoabă: a. inele; b. cercei; c. mărgele; d. ace de păr; e. lănţişor pentru medalion ; f. brăţări, (pag.714-719)
12. Reprezentări figurate: a. statuete antropomorfe; b. statuete reprezentînd animale; c. statuete reprezentînd păsări, (pag.719-725)
13. Statui colosale, (pag.725-729)
14. Diferite piese întregi despre care nu ştim ce au fost, (pag.729-732)
15. Diferite piese la care nu se poate preciza destinaţia din cauza fragmentării, (pag.732-733)
16. Diplome militare, (pag.733-740)

D. Materiale de argint:
1. Vase şi piese diferite, (pag.740-741)
2. Podoabe, (pag.741)

E. Materiale din plumb:
1. Rame şi discuri, (pag.741-742)
2. Vase şi alte piese, (pag.742)
3. Fragmente nedeterminabile, (pag.743)

F. Materiale din sticlă şi pastă sticloasă
1. Vase: a. pahare; b. fragmente de vase înalte cu gît subţire (unguentaria); c. vase diferite; d. pereţi de vase cu motive decorative, (pag.743-748)
2. Plăci de geamuri, (pag.748-749)
3. Diferite piese de sticlă, (pag.749)
4. Podoabe: a. geme ; b. camee ; c. mărgele ; d. inele şi brăţări, (pag.750-759)
5. Zguri de sticlă, (pag.759)
6. Fragmente de sticlă nedeterminabile, (pag.759-760)

G. Materiale din piatră:
1. Inscripţii: a. de construcţii; b. onorifice; c. votive; d. funerare; e. fragmente de inscripţii, (pag.760-777)
2. Monumente: a. piese arhitecturale: baze, coloane, capiteluri; b. reprezentări figurative; c părţi de la construcţii funerare (altare, stele, arcade); d. monumente votive; e. statui; f. sarcofage; g. piese nedeterminate, (pag.778-796)
3. Diverse obiecte din piatră de cult şi gospodăreşti: a. vase ; b. rîşniţe; c. pietre pentru ascuţit; d. placă oculist; e. proiectile (de praştie); f. obiecte diverse, (pag.796-798)
4. Piese de podoabă: a. geme; b. camee; c. mărgele, (pag.798-808)

H. Monetele descoperite la Porolissum
I. Materiale din os şi corn prelucrat
1. Unelte sau instrumente: a. ace de cusut; b. rotiţe, fusaiole; c. diferite piese; d. instrumente pentru decorat ceramică, (pag.827-828)
2. Podoabe: a. ace de păr, (pag.828-829)
3. Piese de joc: a. discuri; b. zaruri, (pag.829-830)
4. Piese diferite la care nu se poate preciza întrebuinţarea, (pag.830)
5. Obiecte din corn, (pag.830)

J. Obiecte din aur
1. Podoabe, (pag.830)
2. Piese funerare, (pag.830-831)
• Porolissum. Ein dakisch-romischer archäologischer Komplex an der Nordgrenze des romischen Reiches. I. Archäologische Forschungen und Entdeckungen bis 1977. (Zusammenfassung), (pag.833-849)
• Planşe, (pag.850-1178)


Nr.XIV-XV, 1990-1991 [descarcă numărul integral (62MB)]

• Cuvînt înainte

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
LAZAROVICI Gheorghe, Venus de Zăuan. Despre credinţele şi practicile religioase-magice, (pag.11-35)
KALMAR Zoia, Despre organizarea internă şi fluctuaţiile etnoculturale din grupul Iclod, (pag.37-42)
IERCOŞAN Neţa, Aşezarea din perioada de tranziţie la epoca bronzului de la Sanislău (jud. Satu Mare), (pag.43-60)
GARBSCH Jochen, GUDEA Nicolae, Despre cea mai veche diplomă militară eliberată pentru provincia Dacia, (pag.61-82)
GUDEA Nicolae, BAJUSZ Istvan, Ace de păr din os de la Porolissum. Cîteva observaţii în legătură cu acele de păr din os din provinciile dacice, (pag.81-126)
FERENCZI Istvan, Limesul Daciei. Sectorul de pe Someşul (Unit). Elementele de apărare pe subsectorul Căşei Ileanda, (pag.127-152)
CHIRILĂ Eugen, Cîteva date despre circulaţia monetară la Porolissum, (pag.153-174)
MOŢU Iancu, Aşezare romană rurală de la Ai ton (jud. Cluj), (pag.175-220)
TAMBA Dan, MATEI V. Alexandru, Tipare ceramice romane pentru medalioane descoperite la Porolissum, (pag.221-233)

ISTORIE MEDIE
STOICOVICI Eugen, BLĂJAN Mihai, Objects de parure en metal precieux decouverts a Ghirbom (dep. de Alba), (pag.241)
HOSSU Valer, Succesiuni şi interferenţe de civilizaţii în zona districtului Cetăţii de Piatră (=Chioar), (pag.249-254)
LECHINŢAN Vasile, Puşcaşi români din ţinuturile chiorene şi sălăjene în slujba principilor şi Ţării Transilvaniei în secolul al XVII-lea, (pag.255-278)
WOLF Rudolf, Productivitatea agricolă în comitatul Crasna în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, (pag.279-287)
WAGNER Ernest, Obligaţiile iobăgeşti pe fostul domeniu al cetăţii Cehul Silvaniei în timpul răscoalei lui Horea. V. Taxa iobăgească, (pag.289-301)

ISTORIE MODERNĂ
BOTEZAN Liviu, Din corespondenţa vicarului Şimleului, Alimpiu Barbolovici, cu Ioan Micu Modovan, (pag.305-321)
LAZĂR Emil, 100 de ani de transport feroviar pe valea Someşului sălăjan, (pag.323-338)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
GRAD Cornel, GORON E. Doru, Contribuţii Sălăjene la istoriografia problemei Marii Uniri, (pag.341-345)
OPRIŞ Ioan, Pagini de istorie românească contemporană, (pag.347-354)
ABRUDAN Paul, Luptele armatei române pentru eliberarea Sătmarului în Octombrie 1944, (pag.355-365)
ABRUDAN Paul, Fii Sălajului în războiul antihitlerist. Mărturii memorialistice. (II), (pag.367-497)
GOŢIA Dorin,

MUZEOGRAFIE
FELSEGHI Niculina, TOŞA Viorel, Din activitatea Astrei. Documente, (pag.481-488)
SUCIU Liviu, Aspecte de istorie locală în presa sălăjeană interbelică (I), (pag.489-492)
SUCIU Liviu, Localitatea Gîlgău. Schiţă monografică, (pag.489-492)

ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI SĂLĂJENE
NEAMŢU Gelu, Acţiunea sălăjenilor de ridicare a unui monument în memoria lui Simion Bărnuţiu (1864-1878), (pag.495-510)
GORON E. Doru, DĂRĂBANC Valentin, Busturile lui Simion Bărnuţiu în Sălaj, (pag.511-548)
OSIANU Ioan, Ioan Popiliu. 1851-1918, (pag.549-562)
MÎNDRUŢ Stelian, Petre Dulfu. Momente aniversare, (pag.563-569)
ŞORA Gheorghe, Vasile Goldiş despre epopeea românească în timpul lui Mihai Viteazul, (pag.571-576)
SUCIU Liviu, Ioan Goron, profesor, redactor şi autor, (pag.577-580)

ETNOGRAFIE ŞI TOPONIMIE
CHIFOR Felicia, Un ritual de fertilitate şi de iniţiere în zona Gherla, (pag.583-590)
GOŢIA Anca, Cu privire la cîntecul epic din culegerile manuscrise ale lui Ioan Pop Reteganul, (pag.591-597)
VASILIU Gabriel, Din toponimia satelor Sălăţig, Bulgari, Mineu, Noţig, Dobrin, şi Deleni (jud.Sălaj), (pag.599-606)
GALOŞ Maria, Toponimia din localităţile Gălăşeni şi Tărnaşa (jud. Sălaj), (pag.607-628)

ISTORIA ARTELOR
CRĂCIUN Cornel, Activitatea muzicală şi teatrală în presa românească interbelică din Sălaj, (pag.631-640)

• Prescurtări bibliografice


Nr.XVI, 1992 [descarcă numărul integral (46MB)]

GUDEA Nicolae, Eugen Chirilă - istoricul, numismatul, profesorul. Lista lucrărilor ştiinţifice, (pag.9-21)

• Cuvînt înainte, (pag.22)

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
LAZAROVICI Gheorghe, Aşezarea neolitică timpurie de la Zăuan şi cîteva probleme privind neoliticul timpuriu din Balcani, (pag.25-29)
GOGÎLTAN Florin, TAMBA Dan, Materiale arheologice aparţinînd culturii Wietenberg descoperite la Şimleul Silvaniei, (pag.61-78)
KALMAR (MAXIM) Zoia, Clasificarea metrică a topoarelor de cupru din Sălaj şi problematica lor în regiunea carpato-dunăreană, (pag.79-96)
BEŞLIU Călin, LAZAROVICI Gheorghe, OLARIU Agatha, O piesă de cupru din Sălaj şi cîteva probleme teoretice privind analizele de cupru preistoric în Muzeul din Cluj, (pag.97-128)
POP Horea, Observaţii de topografie arheologică la Şimleu Silvaniei. Aşezarea civilă dacică, (pag.129-138)
RUSTOIU Aurel, O brăţară dacică de la Şimleu Silvaniei, (pag.139-142)
GUDEA Nicolae, CHIRILĂ Eugen, MATEI V. Alexandru, BAJUSZ Istvan, TAMBA Dan, Raport preliminar privind săpăturile arheologice şi lucrările de conservare şi restaurare executate la Porolissum în anii 1988-1991, (pag.143-184)
GHIURCO Ioan, GUDEA Nicolae, LISOSVSCHI-CHELEŞANU Claudiu, Studiu paleofaunistic al materialului osos descoperit în locuinţa LM 1 din sectorul - LM al oraşului roman, (pag.187-199)
GUDEA Nicolae, Contribuţii la paleografia latină romană din Dacia. II. Inscripţii zgîriate sau incizate pe vase de la Porolissum şi problema inscripţiilor pe vase din provinciile dacice, (pag.201-247)
GUDEA Nicolae, BAJUSZ Istvan, Instrumente medicale şi ustensile folosite de medicii şi farmaciştii romani din Dacia Porolissensis. Contribuţii la studiul medicinei romane, (pag.249-291)
GUDEA Nicolae, MATEI V. Alexandru, Despre fibule romane fără analogii din Dacia Porolissensis. Probleme de cronologie şi origine, (pag.299-303)
GUDEA Nicolae, TAMBA Dan, Podoabe din bronz cu email din Dacia Porolissensis. I. Aplici, (pag.305-320)
COCIŞ Sorin, ARDEVAN Radu, PINTEA Rodica, Fibule romane din Dacia Porolissensis. I. Gherla, (pag.305-320)
LAZIN Gheorghe, Un mormînt din secolul III e.n. descoperit la Cehăluţ (jud. Satu Mare), (pag.339-346)

ISTORIE MEDIE
CHELEŞANU-LISOVSCHI Claudiu, BLĂJAN Mihai, MORARU Radu, Osteological study of a bovine skeleton discovered on the site of early settlement (10 C) on Transilvania Avenue at Alba Iulia, (pag.349-364)
WAGNER Ernest, Concluzii privind obligaţiile iobăgeşti din fostul domeniu al cetăţii Cehu Silvaniei în timpul răscoalei lui Horea, (pag.365-372)
MUSCA Elena, Cahle medievale în depozitele Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, (pag.375-381)
MEDVE Aurel, Cardul natural al fortificaţiilor medievale de la Cheud, (pag.383-388)
HOSSU Valer, Despre epidemii de ciumă şi o ultimă năvălire tătară într-un document de succesiune din anul 1815, (pag.389-391)
PENEA Ionel, Contribuţii privind cultivarea viţei de vie în judeţul Sălaj, (pag.393-401)

ISTORIE MODERNĂ
NEAMŢU Gelu, Simion Bărnuţiu şi evenimentele de la Mihalţ, (pag.405-416)
CIOCIAN Ioan, Lupta Bisericii Române Unite din Sălaj pentru drepturi naţionale şi făurirea statului naţional unitar român între anii 1848-1918, (pag.417-432)
STAN I. Constantin, Activitatea Românilor aflaţi în străinătate în lupta pentru dreptatea cauzei româneşti în timpul conferinţei de pace de la Paris (1919-1920), (pag.437-448)
GRAD Cornel, Ultimatumul sovietic şi dictatul de la Viena (30 august 1940) – consecinţe politico-diplomatice ale pactului Ribbentrop-Molotov. Încercare de analiză comparată, (pag.449-454)
GRAD Cornel, Documente. „Ungaria Mare cu orice preţ”. Un document al S.S.I. Român din iulie 1942, (pag.457-498)
ABRUDAN Paul, Luptele de la Tihău (Sălaj) din 16 Octombrie 1944, (pag.501-505)

ISTORIA CULTURII. PERSONALITĂŢI SĂLĂJENE
MUSCA Ioan, Membrii sălăjeni ai Astrei. 1861-1918, (pag.509-526)
BOTEZAN Liviu, BOTEZAN Ioana, Corespondenţa unor intelectuali sălăjeni cu Ioan Micu Moldovan (1870-1900), (pag.529-540)
MAROTI Elisabeta, Două scrisori inedite ale lui George Bariţiu, (pag.543-548)
MÎNDRUŢ Stelian, Gavril Trifu şi „Alianţa Învăţătorimii Române Unite din Transilvania” (1910), (pag.549-557)
TOŞA Viorel, FELSEGHI Niculina, Aspecte de istorie locală reflectate în publicistica sălăjană interbelică. II, (pag.559-565)
CRĂCIUN Cornel, Reclama în presa interbelică din Sălaj, (pag.567-578)

ETNOGRAFIE-TOPONIMIE
VASILIU Gabriel, Din toponimia satelor Bic, Cehei, Pustă, (pag.581-584)
CHIŞU Ştefan, Sensuri şi semnificaţii în toponimia satului Şoimuş. I., (pag.585-612)

VIAŢA MUZEULUI. PREZENTĂRI DE CĂRŢI. RECENZII
MUSCĂ Elena, Muzeul din Zalău la 40 de ani, (pag.615-620)
GRAD Cornel, DĂRĂBAN Valentin, Marginalii la o intervenţia ştiinţifică fără ecou public (1985-1986), (pag.623-627)
• Prescurtări bibliografice


Nr.XVII, 1993 [descarcă numărul integral (29MB)]

• Cuvînt înainte al Comitetului de redacţie

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
LAZAROVICI Gheorghe, Aşezarea neolitică de la Zăuan. II. Migraţiune şi difuziune. Chalcolithicul balcanoanatolian. Propuneri pentru un model de analiză procesuală, (pag.11-47)
MAXIM Zoia, FLORENTINA Oltean, LAKÓ Éva, Despre industria litică din judeţul Sălaj. Un model de litotecă, (pag.9-56)
IOAN Mârza, MAXIM Zoia, Unelte neolitice cioplite din corneene, descoperite în Bazinul Someşan. Date petrografice şi arheologice, (pag.57-65)
RUSTOIU Aurel, Observaţii privind importul de grafit în Transilvania în epoca Latène, (pag.67-75)
NÉMETI János, LAKÓ Éva, Noi descoperiri celtice în judeţul Sălaj, (pag.77-90)
POP Horea, Contribuţii metodologice privind cercetarea spiritualităţii dacice reflectate în descoperirile arheologice, (pag.91-105)
ARDEVAN Radu, Câteva descoperiri de monete romane în Transilvania, (pag.107-111)
COSIS Sorin, ALICU Dorin, Obiecte din os din Dacia Apulensis şi Dacia Porolissensis, (pag.113-149)
GUDEA Nicolae, Vasul cu inscripţie şi simboluri creştine de la Moigrad. Contribuţii la istoria creştinismului în Dacia după retragerea aureliană. II. Interpretarea semnelor şi textului de pe partea exterioară a vasului. Studiu paleografic, (pag.151-184)
BEDEALEAN Ioan, POP Dana, BEDELEAN Horea, Geologie şi arheologie la Porolissum. I. Prezumţii petrografice privind identificarea surselor de materii prime pentru vestigii arheologice în perimetrul Porolissum (Moigrad), (pag.185-190)
BRUDIU Mihai, Cercetări arheologice în zona Boghiş-Şimleu Silvaniei, (pag.191-198)

ISTORIE MEDIE
DULGĂU Bujor, Sigiliile comitatelor Crasna, Solnocul de Mijloc şi Sălaj, (pag.201-206)
MUSCA Elena, Documente ale breslelor din Zălau, (pag.207-218)

ISTORIE MODERNĂ
HOSSU Valer, Tribunul Mihai Hossu, (pag.221-224)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
CIUBĂNCAN Vasile, Populaţia judeţului Sălaj şi evoluţia ei sub impactul Dictatului de la Viena. 5.IX.1940-25.X.1944. Studiu critic, (pag.227-240)
GRAD Cornel, Guvernul român şi Dictatul de la Viena. I, (pag.241-270)
LECHINŢAN Vasile, Procesul criminalilor de război de la Ip, Treznea, Huedin, Mureşenii de Cîmpie şi din alte localităţi sălăjene. Sentinţa din 13 Martie 1946 a Tribunalului Poporului din Cluj, (pag.271-306)
SOFRONIE Mihai, Iuliu Maniu şi serbările ASTREI de la Blaj/1911, (pag.307-312)
PLEŞA Ioan, Cîteva prezenţe notabile ale lui Iuliu Maniu la Alba Iulia, (pag.313-317)
JOSAN Nicolae, Iuliu Maniu orator al Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, (pag.319-327)
STAN I. Constantin, Din activitatea lui Iuliu Maniu pentru realizarea şi recunoaşterea internaţională a marii Uniri. 1918-1920, (pag.329-345)
VLAICU Monica, Poziţia lui Iuliu Maniu faţă de regimul totalitar, (pag.347-351)
LECHINŢAN Vasile, Duel de opinii: Iuliu Maniu-general Ion Antonescu în problema atitudinii faţă de masacrele din Transilvania ocupată-septembrie 1940, (pag.353-358)
MARIN Elisabeta, Testamentele lui Iuliu Maniu, (pag.359-360)

ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI SĂLĂJENE
OROS Ioan, Preoţi şi dieci copişti din Sălaj în secolele XVII-XIX, (pag.363-374)
CÎNDA Ana, Manuscrise de la începutul secolului al XVIII-Lea în colecţii sălăjene, (pag.375-382)
OROS Ioan, Alte dedicaţii autografe şi semne de proprietate pe cărţi din colecţiile bibliotecii C.C.D.Zălau, (pag.383-386)
NEAMŢU Gelu, O „micromonografie” a Sălajului publicată la 1868 în paginile gazetei „Federaţiunea”, (pag.387-399)
URSU Traian, Monumente memoriale din comuna Băseşti, judeţul Maramureş, (pag.401-408)
VLAD Valer, Ioan Dragomir (1822-1912), (pag.409-411)
JUMARĂ Dan, Ioan Pop Florantin. Contribuţii bio-bibliografice, (pag.413-424)
VINŢELER Onufrie, Vasile Breban. Omul şi savantul, (pag.425-435)

ETNOGRAFIE - TOPONIMIE
CRISTESCU Constanţa, Consideraţii despre pelerinajul şi cântecul de pelerinaj din nordul Transilvaniei, (pag.439-446)
SISTESTEANU Gheorghe, Sisteme familiale, strategii maritale şi transmiterea proprietăţii, (pag.447-453)
CHIŞU Ştefan, Sensuri şi semnificaţii în toponimia satului Şoimuş. II., (pag.455-466)
VASILIU Gabriel, Din toponimia satelor Măierişte, Mălădia, Cristelec, Doh, Giurtelecul Şimleului, (pag.467-471)

• Prescurtări bibliografice, (pag.473-476)


Nr.XVIII, 1994 [descarcă numărul integral (40MB)]

• Cuvânt înainte al Comitetului de redacţie

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
BEJINARIU Ioan, Materiale arheologice preistorice din colecţia Şcolii Generale Nr.1 din Şimleu Silvaniei, (pag.11-24)
BEJINARIU Ioan, Materiale arheologice preistorice de la Porolissum - Măgura Moigradului, (pag.25-36)
POP Horea, Ceramica Latène D cu grafit din judeţul Sălaj, (pag.37-45)
ISAC Dan, O tablă votivă din castrul roman de la Gherla, (pag.47-54)
LISOVSCHI Claudiu, GUDEA I. Alexandru, DAMIAN Aurel, PAŞCA Ioan, Investigaţii osteologice preliminare asupra paleofaunei descoperite în clădirea vămii din oraşul Porolissum, (pag.55-66)
GUDEA Nicolae, Dacia Porolissensis în timpul războaielor marcomanice, (pag.67-94)
GUDEA Nicolae, Semne în formă de cruce pe vase romane de la Porolissum. Despre semnele în formă de cruce incizate sau zgâriate pe obiecte de uz comun în epoca preconstantiniană, (pag.95-110)
GUDEA Nicolae, MATEI V. Alexandru, POP Horea, BAJUSZ Istvan, TAMBA Dan, Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice şi lucrările de conservare şi restaurare executate la Porolissum în anul 1993, (pag.111-134)
STANCIU Ioan, MATEI V. Alexandru, Sondajele din aşezarea prefeudală de la Popeni-Cuceu jud.Sălaj. Câteva observaţii cu privire la ceramica prefeudală din Transilvania, (pag.135-163)

ISTORIE MEDIE
DULGĂU Bujor, Stema şi sigiliul oraşului Zalău, (pag.167-172)
HOSSU Valer, Drăgoşeştii - o familie cu vocaţie dinastică, (pag.173-203)
RUS Vasile, Cronica „Quattor aetates Transsylvaniae” de Rudolf Bzensky, (pag.205-270)
LECHINŢAN Vasile, Achiziţii de produse agricole şi meşteşugăreşti ale municipalităţii clujene de la ţăranii români. Secolul al XVII-lea, (pag.271-320)

ISTORIE MODERNĂ
CIOCIAN Ioan, Viaţa economică şi socială a preoţimii greco-catolice din vicariatul Silvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.323-337)
HOSSU Valer, Acţiunea memorandistă în satele de pe valea Someşului - Plasa Ileanda, (pag.339-342)
URSU Traian, Monumente memoriale ale emigranţilor români din America, (pag.343-350)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
STAN I. Constantin, Activitatea politică a lui Iuliu Maniu în anii consolidării României Mari, (pag.353-368)
TRIF Emil, Unele aspecte cu privire la starea generală administrativă, culturală şi învăţământul în Sălaj la sfârşitul anilor '30, (pag.369-377)
GRAD Cornel, GORON E. Doru, Un document despre situaţia Transilvaniei la 20 de ani după unire: Memorandumul Românilor din Transilvanie (Ardeal, Banat, Crişana, Satu Mare, Maramureş) prezentat de fruntaşii P.N.Ţ. regelui Carol al II-lea la 15 decembrie 1938, (pag.379-407)
GRAD Cornel, Noi informaţii documentare despre „războiul undelor” dintre România şi Ungaria (1941-1944), (pag.409-430)
ŞIŞEŞTEANU Gheorghe, Agression et collectivisation en Sălaj 1950-1965, (pag.431-456)
NICORICI F. Ioan, Consideraţii privind -aşezările rurale şi utilizarea terenurilor în bazinul superior al Crasnei între 1967-1992, (pag.457-465)

CURTE VECHE, ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI SĂLĂJENE
OROS Ioan, Manuscrise româneşti inedite din secolul al XVIII-lea într-o colecţie sălăjană, (pag.469-472)
CÂNDA Ana, Fenomene meteorologice şi calamităţi naturale menţionate pe vechi cărţi româneşti din Sălaj, (pag.473-475)
MAIOR Carmina, „Versul lui Adam” într-o variantă inedită, aflată în colecţiile Muzeului Brukenthal din Sibiu, (pag.477-481)
ŞERBĂNESCU Olga, „Cântecul pustiei” două fragmente manuscrise inedite din romanul popular „Varlaam şi Ioasaf” aflate în colecţia bibliotecii Muzeului Brukenthal din Sibiu, (pag.483-488)
HANGA Vladimir, Cu privire la pronunţarea limbii române, (pag.489-497)
MUSCA Ioan, Despărţământul Şimleu al Astrei. 1870-1918. Organizare, arondări-rearondări, (pag.499-504)
MUSCA Elena, Momente din activitatea „Reuniunii Învăţătorilor Români Sălăjeni” reflectate în paginile „Gazetei de Duminică”, (pag.505-508)
POPA Mircea, Momente din trecutul presei sălăjene româneşti, (pag.509-524)
VASILIU Gabriel, Climatul socio-cultural şi presa românească din Transilvania, (pag.525-529)
VINŢELER Onufrie, „Gazeta de Duminică” şi dezvoltarea conştiinţei naţionale, (pag.531-536)
CRĂCIUN Cornel, Activitatea culturală în Carei. Consideraţii pentru perioada interbelică, (pag.537-571)

TOPONIMIE, ANTROPONIMIE
VASILIU Gabriel, Din istoricul legislaţiei româneşti a numelui, (pag.575-578)
VINŢELER Onufrie, Note etimologice: Zălau-Zalău, Babă-Baba, (pag.579-584)
CHIŞU Ştefan, Aspecte din antroponimia satului Şoimuş, (pag.585-597)
VASILIU Gabriel, Din toponimia satelor Hereclean, Badon, Bocşiţa, (pag.599-602)

ŞTIINŢELE NATURII
TAKÁTS Adalbert, Contribuţii asupra genului „Carabus Linne 1758” din judeţul Sălaj, (pag.605-607)

• Prescurtări bibliografice, (pag.609-612)


Nr.XIX, 1995 [descarcă numărul integral (36MB)]

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
MAXIM Zoia, MOGOŞ Luminiţa, LAKÓ Éva, Prelucrarea arheometrică a obsidianului de la Zăuan, (pag.11-16)
BEJINARIU Ioan, Materiale arheologice preistorice din colecţia Liceului „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei, (pag.17-38)
BAJUSZ István, COCIŞ Sorin, Fibule din amfiteatrul roman de la Porolissum, (pag.17-38)
GUDEA Nicolae, COCIŞ Sorin, Fibule romane din castrele de la Buciumi şi Bologa (Dacia Porolissensis), (pag.49-59)
BAJUSZ Istvan, Capsule de sigilii romane de la Porolissum, (pag.61-72)
GUDEA Nicolae, Despre fragmente de diplome militare „revăzute” sau mai nou descoperite la Porolissum, (pag.72-88)
ACSÁDI Elek, KISS Attila, Die Bestimmung des Fundortes des Schatzfundes I und II von Şimleu Silvaniei (Szilágysomlyó), (pag.89-91)

ISTORIE MEDIE
KOVÁCH Géza, Structura populaţiei din Sălaj la mijlocul secolului al XVI-lea, (pag.95-108)
HOSSU Valer, Chioarul - cetate la graniţa Transilvaniei, (pag.109-112)
EDROIU Nicolae, Ecouri europene ale .răscoalei lui Horea (1784-1785), (pag.113-119)
MUSCA Elena, Centrul de olari Tihău (Jud.Sălaj), (pag.121-121)
PENEA Ionel, Satul în izvoare sigilare, (pag.127-128)

ISTORIE MODERNĂ
CHINDRIŞ Ioan, Alexandru Şterca Suluţiu în apărarea lui Iancu de Hunedoara, (pag.133-157)
NEAMŢU Gelu, Aniversarea centenarului execuţiei eroilor răscoalei de la 1784-1785 în cadrul mişcării naţionale româneşti din 1885, (pag.159- 181)
NEAMŢU Gelu, Din corespondenţa lui Simion Bărnuţiu (1848-1849), (pag.183- 190)
NEAMŢU Gelu, O autobiografie necunoscută până acum a lui Simion Balint (1848), (pag.191-201)
MANDRUŢ Stelian, Simion Bărnuţiu, student la universitatea din Viena (1851-1852), (pag.203-211)
CORDOŞ Nicolae, Adunarea generală a alegătorilor români din Transilvania şi Ungaria. Sibiu, 16/28 noiembrie 1894, (pag.213-235)
MUSCA Ioan, Documente privind activitatea despărţământului Jibou al ASTREI (1912-1918), (pag.237-277)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
STAN I. Constantin, Activitatea politică a lui Iuliu Maniu în preajma preluării puterii (1926-1928), (pag.281-307)
POP Dănuţ, Aspecte ale instalării administraţiei regimului monarhic autoritar în judeţul Sălaj (februarie-martie 1938), (pag.309-314)
COSMA Ghizela, Coordonate ale discursului reprezentantelor mişcării feminine din Transilvania în perioada interbelică, (pag.315-323)
GRAD Cornel, STAN I. Constantin, GORON E. Doru, Evacuarea teritoriilor româneşti cedate în vara anului 1940, (pag.325-358)
GRAD Cornel, OROS Ioan, Absurdul războiului şi supravieţuirea prin refugiu epistolar în universul ,,de acasă”: jurnalul versificat „Din război” (20 V - 26 XI 1942) al diacului Petru Fodoca din Cizer, judeţul Sălaj, (pag.359-400)
ŞANDRU Dumitru, Minoritatea maghiară din Transilvania după 23 august 1944, (pag.401-417)
ONIŞORU Gheorghe, Statutul nord-vestului Transilvaniei de la 23 august 1944 la 10 februarie 1947, (pag.419-428)

ISTORIA CULTURII
OROS Ioan, Un manuscris inedit al copistului Vasile Moldovanu Dascălul: Mineiul de la Preluci, judeţul Sălaj, (pag.431-442)
VASILIU Gabriel, Primii profesori de limba română de la Universitatea din Cluj (1872-1919), (pag.443-447)
TETEAN Diana, Cultura şi literatura rusă în „Gazeta de Duminecă” între anii 1904-1909, (pag.449-453)
CRĂCIUN Cornel, Reclama în presa românească interbelică din Carei, (pag.455-482)
NEGRU Andrei, „Mişcarea social-economică” o asociaţie transilvăneană de cercetare sociografică, (pag.483- 490)
URSU Traian, Monumentele memoriale pentru martirii din Târgu Lăpuş, (pag.491-504)
TRIF Emil, Aspecte cu privire la învăţământul liceal sălăjan din perioada 1859-1990, (pag.505-520)

ETNOGRAFIE
KISS Francisc, Credinţe populare în judeţul Sălaj culese de Jozsef Kádár până în anul 1892, (pag.532-536)
ORGA Valentin, Folclorul în „Gazeta de Duminecă” (1904-1911), (pag.537-550)
BILŢIU Pavel, Mioriţa - colind în Maramureş, (pag.551-569)
BULAT A. Nicolae, Câteva date despre morărit în ţinutul Sorocei şi despre morile plutitoare de pe Nistru (1512-1960), (pag.561-569)
VINŢELER Onufrie, Note etimologice, (pag.573-580)
VASILIU Gabriel, Din toponimia satelor Horoatu Cehului, Motiş, Nadiş şi Ulciug, (pag.581-586)

• Abrevieri bibliografice, (pag.587-590)


Nr.XX, 1996 [descarcă numărul integral (54MB)]

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
BEJINARIU Ioan, LAKÓ Éva, Despre sondajul arheologic de la Cehei, punctul „Misig” 1987, (pag.11-34)
CIUGUDEAN Daniela, Ace romane de păr cu ca pul în formă de cantharos, (pag.35-39)
HUSAR Adrian, Celţii în Dacia Porolissensis, (pag.41-53)
ARDEVAN Radu, Oescus şi Napoca - Observaţii epigrafice, (pag.55-62)
MATEI V. Alexandru, Limes porolissensis - o nouă linie de apărare zid, şanţuri, turnuri - descoperită în faţa complexului militar roman de la Porolissum, (pag.63-73)
MIHĂILESCU-BÂRLIBA Virgil, Sectorul frontierei romane din nord-vestul Daciei Porolissensis şi datele numismatice, (pag.75-85)
GUDEA Nicolae, Contribuţii la istoria militară a Daciei Porolissensis. 5. Cohors I Aelia Gaesatorum miliaria, (pag.87-96)
BAJUSZ Istvan, GUDEA Nicolae, Aplici disc ornamentate cu figura umană din Dacia Porolissensis, (pag.97-114)
GUDEA Nicolae, Vasul cu inscripţie şi simboluri creştine de la Moigrad. Contribuţii la istoria creştinismului în Dacia după retragerea aureliană. III. Reinterpretarea simbolului numit „Copacul vieţii”, (pag.115-124)
NÁNÁSI Zoltán, Un mormânt din epoca târzie a migraţiilor la Săcuieni, (pag.125-131)

ISTORIE MEDIE
POP Nicolae, Transilvania între papalitate şi regalitatea maghiară în prima jumătate a secolului al XIV-lea, (pag.135-142)
PAPP Francisc, Comerţul baltic al Clujului în prima jumătate a secolului XVII, (pag.143-148)
DUMITRAN Ana, Câteva consideraţii privind terminologia românească ecclesiastică referitoare la înalţii ierarhi, folosită în Ţara Românească şi Moldova până la 1700, (pag.149-155)
MITU Adriana, Transilvania într-un manuscris italian (sec.XVII) din colecţia „C. I. Karadja” a Bibliotecii Naţionale - Bucureşti, (pag.157-164)
VERZA Gabriela, Date inedite despre Transilvania şi Ţările Române într-o lucrare publicată la Londra în 1796 – „Travels in the year 1792 through France, Turkey and Hungary to Vienna” de William Hunter, (pag.165-169)
MUSCA Elena, SZILÁGYI Margit, WAGNER Ernest, Noi contribuţii la istoria economică şi socială a Sălajului medieval, (pag.171-182)

ISTORIE MODERNĂ
EDROIU Nicolae, Răsunetul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu în presa belgiană, (pag.185-196)
NEAMŢU Gelu, A treia adunare de la Blaj şi programul ei revoluţionar 15-28 septembrie 1848, (pag.197-217)
TESLARU Alina, Proiecte de federalizare în Imperiul Habsburgic, (pag.219-243)
MUSCA Ioan, Documente privind activitatea „ASTREI” în Sălaj (1865-1878), (pag.235-267)
DULGĂU Bujor, Reuniunea învăţătorilor greco-catolici din arhidiaconatul Sătmarului, (pag.277-284)
LAZĂR Emil, Adunările generale ale „ASTREI” ţinute la Dej. I. Adunarea generală din anul 1882, (pag.285-292)
STAN I. Constantin, Începuturile activităţii politice a lui Iuliu Maniu, (pag.293-320)
MÂRZA Iacob, Din istoriografia Supplex-ului: cercetările lui Zenobie Pâclişanu, (pag.321-328)
LAZĂR Ioachim, Atitudinea Românilor din Transilvania faţă de serbările mileniului maghiar din 1896, (pag.329-341)
DUMITRAŞCU Gheorghe, File din istoricul satului Românaşi până la formarea României Mari, (pag.343-354)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
BILTIU Pamfil, Reuniunea Femeilor din Baia Mare şi jur - o pagină luminoasă din trecutul luptei pentru emancipare social-economică şi culturală a oraşului Baia Mare şi împrejurimilor sale, (pag.357-369)
PANA Virgil, Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia şi interpretarea ei de către minorităţile etnice din România, (pag.371-377)
COSMA Ghizela, Oraşele României la 1930. Încercare de tipologizare, (pag.379-389)
CERGHEDEAN Mihai, Câteva date cu privire la constituirea S.A. „Minele de cărbuni din Ardeal”, (pag.391-398)
SANDRU Dumitru, Mişcări de populaţie din sudul şi nordul Transilvaniei (1940-1944), (pag.399-415)
GRAD Cornel, Patru ani de eforturi pentru limitarea şi anularea consecinţelor Dictatului de la Viena (1940-1944), (pag.417-445)
DOBRINESCU Florin Valeriu, Românii americani şi dictatul de la Viena, (pag.447-450)
ONIŞORU Gheorghe, Iuliu Maniu şi „democraţia populară”, (pag.451-461)

CARTE VECHE, ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI
OROS Ioan, Cazania lui Varlaam în Sălaj - exemplarul necunoscut de la Giurtelec, (pag.465-467)
BIŢU Voichiţa, Însemne cultural-literare transilvănene: manuscrise aflate în biblioteca ASTRA, (pag.469-473)
TEIUŞ Sabina, Din lexicografia clujeană de după al doilea război mondial, (pag.475-477)
COMŞULEA Elena, Răspunsuri ale intelectualilor sălăjeni la chestionarele lingvistice, (pag.479-483)
POP Dănuţ, Aspecte privind învăţământul sălăjean din perioada interbelică (1918-1940), (pag.485-511)
MIRCEA Ionela, Aspecte ideologice în paginile gazetei „Albina” între 1866-1876, (pag.513-519)
VASILIU Gabriel, Presa sălăjană - oglindă a realităţilor social-culturale a timpului (1900-1940), (pag.521-524)
VASILIU Gabriel, Periodicele „Meseşul” şi „Gazeta Sălajului” (1925-1938) ziare reprezentative ale „ASTREI”, (pag.525-527)
MITU Mihai, Un fiu al Transilvaniei - geniu european: Ignaz von Born, (pag.529-544)
PENEA Ionel, Mihail P. Dan - corespondenţa, (pag.545-562)

ETNOGRAFIE
BURGHELE Camelia, O mască din judeţul Sălaj - Sfanşagoşul, (pag.565-570)
BURGHELE Camelia, Gospodăria tradiţională în sărbătoare. Spaţiul ca decor sărbătoresc; tehnici de ocrotire a spaţiului practicate în sărbătoare, (pag.571-578)
MAIOR Carmina, ŞERBĂNESCU Olga, Obiceiuri populare româneşti oglindite în vechi calendare ardeleneşti, (pag.579-591)
BEJINARIU Corina, Semantica ceremonialului nupţial, (pag.593-598)
HOSSU Valer, Repere istorice în cultura populară din zona Chioarului, (pag.599-602)
TOŞA Ioan, Zile de sărbătoare, zile ţinute şi zile de lucru în calendarul popular de la sfârşitul secolului al XIX-lea, (pag.603-639)
ŞERDAN Daniela, Contribuţii la o bibliografie etnografică a Sălajului, (pag.641-648)

TOPONIMIE
VASILIU Gabriel, Din toponimia satelor Almaş, Băbiu, Cutiş, (pag.651-657)
ŞERDAN Daniela, Indicele bibliografic al revistei Acta Musei Porolissenssis. IX-XX/1987-1996 (II), (pag.659-676)

• Abrevieri, bibliografie, (pag.677-679)


Nr.XXI, 1997 [descarcă numărul integral (53MB)]

I. ROMANII LA FRONTIERĂ
GUDEA Nicolae, FILIP Cristian, Vasele ştampilate de la Porolissum. II. Vasele ştampilate din castrul roman de pe vârful dealului Pomet, (pag.51-128) (129-219)
ŢENTEA Ovidiu, MARCU Felix, Ceramica lucrată cu mâna din castrul roman de la Gilău, (pag.235-247) (248-268)
OPREANU Coriolan, Dacii şi Iazigii în vremea lui Traian, (pag.281-289) (290)
TIMOC Călin, Un posibil traseu de pătrundere al sarmaţilor iazigi spre Banatul ocupat de romani şi probleme de organizare militară a liniei defensive Lederata-Tibiscum la începutul secolului II p.Ch, (pag.297-300) (301-302)

II. BARBARII ÎN VEST DE PROVINCIILE DE LA DACIA POROLISSENSIS ŞI DACIA APULENSIS
DUMITRAŞCU Sever, Omnis Barbaria, (pag.335-361) (362-366)
MATEI V. Alexandru, Cuptoarele pentru ars ceramică cenuşie ştampilată descoperite la Zalău, (pag.377-400) (401-455)
POP Horea, Repertoriul descoperirilor de epocă romană din afara limesului pe teritoriul judeţului Sălaj (secolele II-IV p. Ch.), (pag.467-476) (477-486)
IGNAT Doina, BULZAN Sorin, Descoperiri de epocă romană în Bazinul Mijlociu al râului Barcău, (pag.499-510) (511-523)
DUMITRAŞCU Sever, Vase ceramice din secolele II-IV p.Ch. descoperite la vest de provincia Dacia, (pag.529-532) (533-538)
HUGEL Peter, BARBU Mircea, Câmpia Aradului în secolele II-IV p.Ch., (pag.565-590) (591-596)

III. BARBARII LA NORD VEST DE PROVINCIA DACIA POROLISSENSIS
NÉMETI János, GINDELE Robert, Contribuţii la istoricul zonei Careiului în secolele II-IV p.Chr., (pag.631-662) (663-703)
KULCSAR Valeria, Contribuţii la relaţiile germano-sarmatice din nordul Ungariei, (pag.711-715) (716)
ISTVÁNOVITS Eszter, Noi săpături arheologice în hotarul localităţii Beregsurány (Comitatul Szaboles-Szatmár-Bereg), (pag.725-732) (733-742)
LAMIOVA-SCHMIEDLOVA Maria, Dacii pe teritoriul Slovaciei de astăzi, (pag.743-754) (755-766)
LAMIOVA-SCHMIEDLOVA Maria, Ceramica cenuşie ştampilată de epocă romană din estul Slovaciei, (pag.773-777) (778-781)

IV. BARBARII LA NORD DE PROVINCIA DACIA POROLISSENSIS
BICHIR Gheorghe, Dacii liberi din nordul provinciei Dacia, (pag.785-800) (801-808)
KOTYGOGOROSHKO Wyacheslav, Ceramica stampată din regiunea Tisei Superioare, (pag.809-815) (816-832)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Cultura tumulilor carpatici, (pag.843-851) (852-878)
IONIŢĂ Ion, Dacii liberi la graniţa nord-estică a provinciei Dacia romană, (pag.889-898) (899-905)

V. BARBARII LA EST DE PROVINCIILE DACIA POROLISSENSIS ŞI DACIA APULENSIS
BÂRCĂ Vitalie, Echipamentul şi armamentul defensiv sarmatic, (pag.921-929) (930-934)
BÂRCĂ Vitalie, Consideraţii privind istoria politică a Sarmaţilor locuind la nord vest de Marea Neagră în secolul I p.Ch., (pag.957-979)

• Prescurtări bibliografice, (pag.980-984)


Nr.XXII, 1998 [descarcă numărul integral (51MB)]

CUVÂNT ÎNAINTE AL COMITETULUI DE REDACŢIE
DĂRĂBAN Valentin, Problema limbii naţionale în ideologia paşoptistă din Transilvania, (pag.11-35)
SOFONEA Al. Liviu, SOFONEA M. Victor, Factorul «Tehnica» în dinamica societăţii din spaţiul carpato-ponto-danubian în perioada 1821-1848. Exemple relevante. Aspecte istorice şi epistemologice, (pag.37-55)
FIRCZAK Gheorghe, FIRCZAK Al. Constanţa, Consideraţii privind reflectarea obiectivelor revoluţiei de la 1848-1849 în satul transilvănean, (pag.57-60)
MOROTI Elisabeta, Revoluţia de la 1848 în Sălajul istoric, (pag.61-115)
VINŢELER Onufrie, Anul 1848 la confluenţa a trei comitate din Transilvania, (pag.117-126)
CIOCIAN Ioan, Vicariatul Silvaniei între anii 1848-1850, (pag.127-134)
OPRESCU Cristina, CHECIU Stela-Mariana, Preoţi români în Revoluţia din Transilvania de la 1848, (pag.135-158)
VALER Vlad, Aspecte privind Revoluţia de la 1848-1849 în satele comunei Băbeni, judeţul Sălaj, (pag.161-165)
LAZĂR Ioachim, Ioan Buteanu - apărător al Zarandului în Revoluţia de la 1848, (pag.167-177)
PALAMARIU Olimpia, Un cronicar hunedorean despre evenimentele din 1848-1849. Preotul Nistor Socaciu din Biscaria-Simeria, (pag.179-185)
STRĂUŢIU Eugen, Acţiuni ale armatei revoluţionare maghiare în zona Sibiului (ianuarie-august 1849), (pag.187 -196)
STATE Radu, Rolul familiei Creţulescu în Revoluţia de la 1848 în Ţara Românească, (pag.197-201)
GAIŢĂ Alexandru, 1848 - oameni, fapte şi idei la Buzău şi Râmnicu Sărat, (pag.203-212)
JOSAN Nicolae, Despre Andrei Şaguna şi anul 1866 la români. Informaţii inedite, (pag.213-224)
RACOVIŢAN Mihai, Avram Iancu - simbol tutelar al românilor, (pag.227-231)
STAN I. Constantin, Aniversarea semicentenarului Revoluţiei române de la 1848 în România liberă (1898), (pag.233-241)
TEODORESCU Z. Virgiliu, TEODORESCU Elisabeta, Simboluri de for public ale cinstirii unui precursor al Revoluţiei de la 1848: istoricul şi omul de cultură Gheorghe Şincai, (pag.243-250)
TEODORESCU Z. Virgiliu, Simboluri de for public dedicate cinstirii lui Simion Bărnuţiu, (pag.251-255)
TEODORESCU Z. Virgiliu, Simboluri de for public ale cinstirii lui Avram Iancu, (pag.257-264)
CHECIU Stela-Mariana, OPRESCU Cristina, Revoluţia şi revoluţionarii de la 1848 în filatelia românească, (pag.267-275)
BICHICEAN Gheorghe, Noi date despre activitatea lui Alesandru Papiu Ilarian ca profesor la Iaşi, (pag.277-280)
MORAR Marcel, Principiul autodeterminării naţionale reflectat în discursul bărnuţian, (pag.281-283)
TĂTAR Octavian, „Naţiune” şi „Naţionalitate” în concepţia lui Simion Bărnuţiu, (pag.285-295)
BILŢIU Pamfil, Simion Bărnuţiu şi preocupările sale umanistice, (pag.297-299)
BURLACU Emil, Simion Bărnuţiu şi concepţia sa despre limba naţională, (pag.301-305)
BURLACU Ioana, Concepţia pedagogică a lui Simion Bărnuţiu, (pag.307-310)
DINU Cristina, Un discurs al lui Simion Bărnuţiu prilejuit de inaugurarea Universităţii din Iaşi (1860), (pag.313-315)
MUSCA Ioan, Fonduri documentare ieşene despre activitatea lui Simion Bărnuţiu, (pag.317-332)
BIŢU Voichiţa, Memoria documentelor Bibliotecii „ASTRA” Simion Bărnuţiu, (pag.357-360)
VASILIU Gabriel, Consideraţii pe marginea „Notesului de însemnări al lui Simion Bărnuţiu”, (pag.371-375)
POPA Mircea, Simion Bărnuţiu - epistolierul. Corespondenţa cu G. Bariţiu, (pag.377-387)
RADU Măriuca, Corespondenţă Simion Bămuţiu - în arhiva Mureşenilor din Braşov, (pag.389-395)
NEAMŢU Gelu, A fost sau nu Simion Bărnuţiu francmason la 1848?, (pag.397-410)
MARTNESCU-NOUR Arcadiu, Dramaturgie românească - Simion Bărnuţiu, (pag.413-417)
ŞORA Gheorghe, PĂDUREANU Corneliu, Vasile Goldiş despre Simion Bărnuţiu, (pag.419-423)
POP Dănuţ, Societatea culturală „Sălăgeana” din Cluj şi bustul lui Simion Bărnuţiu, (pag.425-432)
OROS Ioan, Dr. Valentin Dărăban – un exeget al operei lui Simion Bărnuţiu, (pag.433-443)
BOTEZAN Liviu, BOTEZAN Ioana, Corespondenţa lui Ioan Maniu cu Ioan Micu Moldovan, (pag.445-559)
OPRESCU Cristina, CHECIU Stela-Mariana, Amintirea războiului pentru întregirea neamului în capitala ţării, (pag.561-578)
ŞORA Gheorghe, Vasile Goldiş - epistolierul neobosit al Marii Uniri din 1 Decembrie 1918, (pag.579-596)
HACMAN Serghei, FISANOV Vladimir, Bucovina la intersecţia intereselor naţionale şi geopolitice la sfârşitul primului război mondial, (pag.599-618)
HOSSU Valer, Alpinii români din Italia pe fronturile reîntregirii, (pag.619-622)
NEAMŢU Gelu, Geneza notei Robert Lansing din 5 noiembrie 1918 privind aspiraţiile de unitate ale României, (pag.623-628)
BIŢU Viorica, Memoria Bibliotecii ASTRA: documente ale Unirii, (pag.629-633)
PANĂ Virgil, Consideraţii privind Articolul III al Rezoluţiei de la Alba Iulia şi interpretarea sa de către minorităţile naţionale din România, (pag.639-650)
OROS Ioan, Schimbări de mentalitate în psihologia soldatului român din Transilvania de după Unire, în lumina unei corespondenţe de familie (1921-1923), (pag.651-656)
VASILIU Gabriel, Probleme economice oglindite de presa sălăjeană în perioada 1920-1940, (pag.661-663)
BURLACU Ioana, „Unirea Ardealului”. O evocare de Iuliu Maniu, difuzată la Radio Bucureşti, la 24 ianuarie 1934, (pag.665-668)
MARINESCU-NOUR Arcadiu, Dramaturgie românească - personaje simbol în Marea Unire, (pag.669-674)
STAN I. Constantin, Iuliu Maniu şi ultimatumul sovietic din iunie 1940, (pag.675-683)

• Prescurtări bibliografice mai des folosite, (pag.684)


Nr.XXIII-I, 2000 [descarcă numărul integral (45MB)]

PREISTORIE
BĂCUEŢ Sanda, Noi descoperiri preistorice în judeţul Sălaj, (pag.9-28)
MOLNAR Zsolt, Despre cronologia bronzului timpuriu pe valea superioară a Mureşului, (pag.29-54)
POPA I. Cristian, Harta arheologică a satului Gligoreşti (comuna Luna, judeţul Cluj), (pag.55-120)
GOGÂLTAN Florin, Aria sudică de răspândire a culturii Otomani, (pag.121-152)
BEJINARIU Ioan, LAKÓ Éva, Contribuţii la cunoaşterea bronzului târziu din nord-vestul României. Aşezarea de la Crasna, (pag.153-219)
URSUŢIU Adrian, Consideraţii privind etapa mijlocie a primei vârste a fierului în Transilvania, (pag.221-252)
RUSTOIU Aurel, POPA I. Cristian, Câteva probleme privind ceramica Latène cu grafit în pastă din Dacia preromană, (pag.253-270)
FLOREA Gelu, Vase cu inscripţii (Graffiti) de la Sarmizegetusa Regia, (pag.271-287)
BĂLOS Angelica, Spaţii şi funcţionalităţi în construcţiile dacice clasice. O perspectivă etno-arheologică, (pag.289-297)
EL SUSI Georgeta, Studiu preliminar asupra resturilor de faună din aşezarea dacică de la Şimleu Silvaniei – „Cetate” - judeţul Sălaj, (pag.299-315)

ARHEOLOGIE ROMANĂ
ARDEVAN Radu, Corrigenda la inscripţia lui Aelius Faventius din Oescus, (pag.319-325)
NEMETI Sorin, Cavalerul trac cu lira în Dacia Romană, (pag.327-336)
MAN Nicoleta, Tipare pentru confecţionat vase terra sigilata descoperite în aşezarea romană de la Cristeşti, (pag.337-357)
TIMOC Călin, BEJINARIU Ioan, Cercetări arheologice în principia castrului roman de la Buciumi, (pag.345-357)

ARHEOLOGIE MEDIEVALĂ
STAMATI Iurie, „Pâinişoarele” din lut - un exemplu de dialog între arheologie şi etnologie, (pag.361-394)
STANCIU Ioan, POP Horea, O brăţară medievală timpurie descoperită la Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, (pag.395-402)
STANCIU Ioan, Teritoriul nord - vestic al României şi Khaganatul Avar, (pag.403-451)
COSMA Călin, Fortificaţii din sec.X-XI din vestul şi nord-vestul României. Consideraţii privind stadiul actual al cercetărilor, (pag.453-498)
CRIŞAN BĂCUEŢ Dan, CRIŞAN BĂCUEŢ Sanda, Două locuinţe prefeudale descoperite în judeţul Sălaj, (pag.499-520)
CRIŞAN BĂCUEŢ Dan, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Sălaj. Descoperiri de suprafaţă din secolele VII-XIII d.Ch., (pag.521-575)
CRIŞAN BĂCUEŢ Dan, Câteva piese medievale (arme) din Muzeul de Istorie şi Artă Zalău, (pag.577-588)
MARTA Doru, Consideraţii privind sondajul arheologic efectuat la vechea biserica catolică din Beiuş (jud.Bihor), (pag.589-599)

ISTORIE MEDIE
PAPP Francisc, MUSCA Elena, Descoperirea de monede şi podoabe din satul Borza, comuna Creaca, judeţul Sălaj, (pag.603-620)
BICHICEAN Gheorghe, Dreptul la rezistenţă în Transilvania voievodală, (pag.621-628)
SFÂRLEA Vasile, Tradiţii locale despre voievodatul Gelu în spaţiul istoric - geografic Gilău - Căpuşul Mare (jud.Cluj), (pag.629-639)
TĂTAR Octavian, Disputa transilvano-habsburgică pentru nord-vestul Principatului Transilvaniei (1564-571), (pag.641-648)
POPA Lucia Aura, Activitatea misiunii iezuite din Cluj şi Cluj Mănăştur (1579-1588), (pag.649-663)
GORUN Gheorghe, O încercare de tipologizare a mişcărilor ţărăneşti din secolele XVI-XVIII din Transilvania, (pag.665-677)
HOSSU Valer, Nobili şi ţărani din Chioar în mişcarea lui Sofronie (1759-1790), (pag.679-686)
RADU Măriuca, Hărţile etnografice (demografice) în sprijinul unităţii naţionale, (pag.687-695)
FIRCZAK Gheorghe, Convergenţe filosofice româno-maghiare în epoca luminilor, (pag.697-705)


Nr.XXIII-II, 2000 [descarcă numărul integral (94MB)]

ISTORIE MODERNĂ
MORAR Marcel, Disputa ideologică asupra statutului Transilvaniei (1860-1864) (I), (pag.11-23)
PORŢEANU Alexandru, PORŢEANU Rodica, Partidul Naţional Român din Transilvania şi Banat - 130 de ani de la întemeierea sa, (pag.25-33)
MUSCA Ioan, Documente privind activitatea Despărţământului Sălăjean al Astrei, (pag.35-109)
BIŢU Voichita, Memoria documentelor Bibliotecii Astra - George Pop de Băseşti, (pag.111-119)
HENDEA Vasile Sorin, Investirea dr. Demetriu Radu în fruntea Episcopiei Greco Catolice de Oradea şi primele reacţii ale românilor sătmăreni (1903), (pag.121-127)
LAZĂR Ioachim, Dr. Valeriu Traian Frenţiu, paroh al Orăştiei şi protopop al Cugirului (1904-1912), (pag.129-150)
THIRA Viorel, Leul de la Şişeşti în amintirea lui Tiran Albani sau rostul bisericii în trecutul Transilvaniei, (pag.151-165)
BÂRLEA Eugenia, Atitudinea prizonierilor ardeleni din primul război mondial faţă de corpurile de voluntari, (pag.167-178)
OGĂŞANU Virgil, Structura puterii revoluţionare româneşti din Transilvania în toamna an ului 1918, (pag.179-188)
BILŢIU Pamfil, Elena Dr. Aciu - scriitoare şi reprezentantă de seamă a mişcării feministe din Sălaj, (pag.189-205)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
POP Dănuţ, Biserica şi societatea. Contribuţia bisericii sălăjene (ortodoxă şi greco-catolică) la actul de cultură (1918-1940), (pag.209-235)
URSU Traian, Monumentul memorial din Seini pentru preotul-martir Izidor Silaghi (1878-1919), (pag.237-242)
BOSOANCĂ Traian, Din viaţa şi activitatea lui dr. Romul Boilă (I), (pag.243-256)
BURLACU Ioana, Informaţii arhivistice privind înfăptuirea reformei agrare din anul 1921 în judeţul Sălaj, (pag.257-261)
PANĂ Virgil, Consideraţii privind reforma agrară din anul 1921 şi minorităţile etnice din Transilvania, (pag.263-274)
VASILIU Gabriel, Agricultura, preocupare de bază a judeţului Sălaj, oglindită în presa sălăjeană interbelică, (pag.275-277)
STAN I. Constantin, Atitudinea lui Iuliu Maniu faţă de regimul totalitar instaurat de regele Carol al II-lea (1938-1939), (pag.279-301)
DRĂGOESCU I. Ion, Documente inedite despre confiscarea proprietăţilor lui Iuliu Maniu din judeţul Sălaj, (pag.303-307)
MOISA Gabriel, Grupuri de rezistenţă anticomunistă în lumea satului bihorean între 1948 şi 1950, (pag.309-314)
DĂRĂBAN Dorin, Cooperativizarea agriculturii în România. Studiu de caz: Roşiori - raionul Şomcuta Mare, (pag.315-323)
BULAT Nicolae, Transformările social-politice şi economice în satele judeţului Soroca în perioada anilor '40, sec.XX, (pag.325-336)
MÂNDROANE Maria, Ţăranul bănăţean-cărăşean sub „avalanşa” comunistă, (pag.337-345)
POP Marin, Imaginea „chiaburului” reflectată în presa sălăjeană. Propagandă şi realitate, (pag.347-351)
HACMAN Serghei, Relaţiile sovieto-române şi problema Basarabiei (1928-1938), (pag.353-364)
RĂDULESCU Constantin Dan, Interetnicitate şi demografie în România din perspectivă istorică, (pag.365-369)

CARTE VECHE
OROS Ioan, Circulaţia cărţii româneşti sibiene de secol XVIII-XIX în Sălaj, (pag.373-385)
MÂRZA Iacob, Itinerarii ale operei lui Nicolaus Olahus (Exemplare din Biblioteca Batthyaneum), (pag.387-393)
BORDAŞ Liviu, India în cultura românească din Transilvania (I), (pag.395-463)
BOTIŞ Gheorghe, Inflexiuni filosofice în opera istorică a lui Gheorghe Şincai, (pag.465-471)
MESAROŞ Claudiu, Consideraţii asupra logicii lui Simion Bărnuţiu - Cursul de Logică tipărit la Iaşi, în 1871, (pag.473-483)
BORDAŞ Liviu, Teosofie şi naţionalism în Transilvania - cazul D.Stoica, (pag.485-526)
MARINESCU NOUR Arcadiu, Câteva incursiuni în publicistica lui Petre Dulfu, (pag.527-538)
DINU Cristina, Profesorul Nicolae Bran, fiu al Sălajului, (pag.539-544)

ETNOGRAFIE-TOPONIMIE
MATEI Florina, Elemente de etnografie locală, (pag.547-552)
VÂRTEJ Alexandru, Tehnica tradiţională a acoperirii cu paie folosită în arhitectura populară din Munţii Apuseni, (pag.553-560)
BILŢIU Pamfil, O fiinţă mitologică temută - Fata Pădurii, (pag.561-566)
BEJINARIU Corina, Dimensiunea socializantă a morţii în ipostaze ale retoricii funebre, (pag.567-585)
BOLOGA Anca, Repere ale separării spaţiului - poarta şi pragul, (pag.587-593)
BURGHELE Camelia, Magia hotarelor. Dincolo şi dincoace de hotar, (pag.595-608)
FĂRCAŞ Olimpia, Credinţe, practici magice şi obiceiuri de construcţie, (pag.609-617)
MUSCA Ioan, BILŢIU Pamfil, O poveste legendară maramureşeană regăsită în periodicul sălăjean „Gazeta de Duminecă”, (pag.619-631)
BORDAŞ Liviu, Iter ad Indiam în basmele româneşti, (pag.633-643)
VASILIU Gabriel, Onomastica în pericol? (I), (pag.645-647)
VASILIU Gabriel, Onomastica în pericol? (II) Note pe marginea unei anchete de antroponimie, (pag.649-653)
VASILIU Gabriel, Din toponimia satelor Bobota, Câmpia, Sălăjeni, (pag.655-660)
VASILIU Gabriel, Din toponimia satelor Mesteacăn, Sfăraş, Ţăud, (pag.661-675)

RESTAURARE-CONSERVARE
MARIANCIUC Elisabeta, Foarfecă din fier - restaurare şi conservare, (pag.679-686)
POP Ana, Pafta din argint aurit. Restaurare, conservare şi executare de copie ştiinţifică, (pag.687-691)
PRIPON Emanuel, Restaurarea unui vas bitronconic aparţinând culturii Gava, (pag. 693-698)
SÂRGHIE Valerica, Consideraţii privind restaurarea a două hărţi provenind dintr-un atlas Homann, editat la Nurnberg în anul 1751, (pag.699-715)
COMAN SIPEANU Olimpia, COMAN SIPEANU Marius, Pictura ţărănească pe sticlă. Probleme de tehnică şi restaurare a icoanelor pe sticlă, (pag.717-727)
AGHIŢOAIE Viorica, Restaurarea covoarelor etnografice - un mod de păstrare a vechilor tradiţii populare din Banat, (pag.729-739)
MOGA Florenţa, Restaurarea unui cojoc săsesc datat 1912, (pag.741-744)
POPA Elisabeta, GOLBAN Dorina, Conservarea şi restaurarea pieselor scheletice şi de proboscidieni din colecţia Dorina Muzeului Ţării Crişurilor, (pag.745-759)
MUREŞAN Olimpia, Consideraţii pe marginea conservării inventarului osos provenind dintr-un mormânt, (pag.761-768)

ARTĂ - ŞTIINŢELE NATURII
BĂJENARU Elena, SZOCS Fulop Carol Jr., Şcoala de pictură pe sticlă nord - transilvăneană, (pag.771-808)
POŞMOŞANU Erika, Fauna wealdiană din bauxitele de la Cornet - Lentila 204, judeţul Bihor, în comparaţie cu faune de vârstă similară din Anglia, (pag.809-821)
CZIER Zoltan, Încadrarea paleoclimatică şi paleofitogeografică a macroflorei Jurasicului inferior din România. Locul florei în context european, (pag.823-834)


Nr.XXIV, 2002 [descarcă numărul integral (50MB)]

ISTORIE MEDIEVALĂ
BICHICEAN Gheorghe, Raporturile domniei cu adunările de stări în timpul lui Mihai Viteazul (1593-1601), (pag.11-20)
HERBAN Adela, Mihai Viteazul - un model al diplomaţiei ecleziastice, (pag.21-32)
PĂUNESCU Emil, Noi informaţii şi interpretări despre campaniile anului 1595 conduse de domnitorul Mihai Viteazul, (pag.33-36)
HOSSU Vaier, Un proiect al lui Mihai Viteazul - legiferarea „libertăţii secuieşti” pentru românii de pe domeniul Chioar, (pag.37-44)
RUS Ioan Dorin, Relaţiile lui Mihai Viteazul cu Târgul Mureş, (pag.45-50)
Lia Maria DULGHERU, GHEORGHE Nina, Mihai Viteazul şi Prahova, (pag.51-60)
ATANASIU Andreea, Factorul naval în războiul antiotoman dus de Mihai Viteazul, (pag.61-66)
RĂDULESCU Toma, Mărturii documentare inedite sau mai puţin cunoscute privitoare la epoca lui Mihai Viteazul din colecţia Muzeului Olteniei, (pag.67-88)
BIŢU Viochi?a, Memoria documentelor bibliotecii Astra: Mihai Viteazul, (pag.89-98)
MUSCA Elena, Reprezentarea bataistă de la Guruslău - 3 august 1601, (pag.99-114)
ACHIM V. Dan, Iosif Vulcan la aniversarea a 300 de ani de la fapta lui Mihai Viteazul, Guruslău, 3 august 1901, (pag.115-118)
LAZĂR Ioachim, O dispută româno-maghiară, din anul 1861, privind personalitatea şi epoca lui Mihai Viteazul, (pag.119-128)
STAN I. Constantin, Mihai Viteazul în conştiinţa românilor la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea (1874-1918), (pag.129-144)
ALEXA Mircea, Lupta pentru construirea şi reconstruirea unui monument la Călugăreni. 1906-1993, (pag.145-172)
URSU Viorica, Mănăstirea Habra de lângă Baia Mare, în sprijinul lui Mihai Viteazul, (pag.173-180)
POP Dănuţ, SABOU Călin, Un istoriograf sălăjean al lui Mihai Viteazul: Graţian C. Mărcuş, (pag.181-192)
TĂTAR Octavian, Părţi şi provincii ale fostului regat maghiar. Statutul lui politico-juridic în secolul al XVI-lea, (pag.193-226)
BULAT Nicolae, Posadnicii. Spiţa genealogică a lui Costea Posadnic, pârcălab de Soroca, (pag.227-234)
COMŞA Dorina, RUS Ioan Dorin, Lăzi de breaslă în colecţia Muzeului Municipal din Mediaş, (pag.235-240)
HOCHHAUSER Ronald, A fost o dată... fabrica de bere Oradea – Seleuş, (pag.241-258)

ISTORIE MODERNĂ
CIOCIAN Ioan, Aspecte privind dezvoltarea economico-socială a comunei Someş Odorhei în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.261-272)
BULAT Nicolae, Situaţia ţărănimii şi mişcarea ţărănească din judeţul Soroca împotriva regimului ţarist - moşieresc. 1812-1861, (pag.273-280)
MARIAN Mariana, Societăţile literar-muzicale oglindite în fondul Ana-Voileanu Nicoară (pentru perioada 1870-1948), (pag.281-290)
MUSCA Ioan, Documente privind activitatea Despărţământului sălăjean al Astrei (1892-1900), (pag.291-380)
CIOCIAN Ioan, GORON E. Doru, Victor Deleu candidat în alegerile parlamentare din anii 1910-1911, (pag.381-392)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
POP Marin, Evoluţia lucrărilor de reformă agrară şi arendările forţate în judeţul Sălaj, în perioada 1918-1921, (pag.395-452)
MÂNDRUŢ Stelian, Consecinţe ale trasărilor bilaterale româno-iugoslave vizând frontiera Banatului (1920-1924), (pag.453-466)
POP Marin, Dezvoltarea socio-economică a localităţii Bobota în prima jumătate a secolului XX, (pag.467-478)
SABOU Călin, Nicolae Calamităţi naturale în judeţul Sălaj - 1925, (pag.479-498)
MAZĂLU Dan, Viaţa politică a judeţului Alba Iulia în perioada crizei economice (1929-1933), (pag.499-506)
COSTEA Simion, Nicolae Titulescu şi Planul Briand de Uniune Europeană, (pag.507-514)
ACHIM V. Dan, Contribuţii ale Astrei sălăjene la educaţia adultului în perioada interbelică, (pag.515-522)
MOISA Gabriel, Revolte ţărăneşti în Transilvania în primii ani ai colectivizării, (pag.523-530)

ISTORIA CULTURII. CARTE VECHE. PERSONALITĂŢI
OROS Ioan, Tipărituri slovacica de secol XVII-XVIII în colecţiile sălăjene, (pag.533-564)
THIRA Viorel, Povăţuitorul tinerimei de la Buda din 1826 şi autorul lui, (pag.565-572)
CIOCIAN Ioan, Preotul greco-catolic Ioan Galu, 1829-1894, (pag.573-580)
PĂUNESCU Emil, Relaţii spirituale între Giurgiu şi Ardeal în istoriografie şi muzeografie, (pag.581-584)
VASILIU Gabriel, Cercetări dialectale din Sălaj - surse bibliografice pentru redactarea dicţionarului tezaur al limbii române, (pag.585-588)
URSU Traian, Monumentele memoriale din oraşul Târgu Lăpuş şi localităţile aparţinătoare, (pag.589-602)
HANCU Ana, Dezvoltarea agro-zootehnică a României din perspectiva medalisticii agrare (1864-1929), (pag.603-629)

ETNOGRAFIE. ARTĂ
BURGHELE Camelia, În câmpia Ierusalimului / Pă apa Iordanului - o psiho-terapie prin imagini re-create în context cultural, (pag.629-642)
FĂRCAŞ Olimpia, Din toponimia satului Biuşa, (pag.643-650)
BOLOGA Anca, Şezătoarea în satul tradiţional sălăjean, (pag.651-664)
BEJINARIU Corina, Apariţiile morţilor sub auspiciile oniricului, (pag.665-686)
MOISE Ilie, O culegere de folclor sălăjean mai puţin cunoscută, (pag.687-692)
BILŢIU Pamfil, Contribuţii la studierea magiei şi mitologiei şarpelui în cultura populară din Maramureşul istoric şi Ţara Lăpuşului, (pag.693-704)
NĂSTASE Maria, Societatea „Astra” - contribuţia ei pentru etnografie şi folclorul românesc, (pag.705-710)
DEJEU Romolica, Conservarea unui jug, (pag.711-714)
BERDAN Lucia, Masa tăcerii, masa destinului sau cină de taină, (pag.715-718)
CHIFOR Agata, Influenţe occidentale în Biserica Sfântul Nicolae din Oradea, (pag.719-728)

ŞTIINŢELE NATURII
BODOLA Kinga, TAKÁCS Adalbert, Cercetarea biotipurilor unor specii endemice de şi coleoptere din genul „Carabus Linné” în partea de nord a Transilvaniei, (pag.731-734)
TAKÁCS Adalbert, O valoroasă specie de carabus în nordul ţării - Carabus Seriatissimus Reitter, 1896, (pag.735-738)
TAKÁCS Adalbert, Descoperirea coleopterului Carabus Hampei Gutîiensis Takacs et Lie, (pag.739-740)
POP Cornel Călin, Dimensiuni geomorfologice şi hidroclimatice în Depresiunea Agrijului, (pag.741-750)

CENTENAR
CIOCIAN Centenar Ioan, David Prodan (1902-1992), (pag.753-764)


Nr.XXV, 2003 [descarcă numărul integral (54MB)]

PREISTORIE
BĂCUEŢ-CRIŞAN Sanda, BRAICA Corvin, Raport preliminar de cercetare arheologică a sitului de la Pericei „Keller Tag”, (pag.9)

DACI ŞI ROMANI
GUDEA Nicolae, FILIP Cristian, Vase ceramice cu decor ştampilat la nord-vest de limesul dacic, (pag.19)
FODOREAN Florin, URSUŢ Dorin, Drumul roman Cluj-Napoca - Gilău în sectorul Aoreşti-Gilău, (pag.131)
URSUŢ Dorin, CZIFRA Ana, FODOREAN Florin, Căminul roman de apă pentru ruperea presiunii de la Copăceni (jud.Cluj), (pag.145)
URSUŢ Dorin, CZIFRA Ana, FODOREAN Florin, Alimentarea cu apă a oraşului antic Potaissa, (pag.149)
GUDEA Nicolae, Note arheologice. II. Despre fibulele în formă de svastică cu capetele braţelor în formă de cap de cal, (pag.153)
GUDEA Nicolae, Note de lectură IV. Despre Porolissum într-o corespondenţă din secolul al XIX-lea, (pag.161)
ISTVÁN Bajusz, Amfiteatrul de la Porolissum şi aspectele sale cultice, (pag.165)
• Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice şi de teren, lucrările de conservare şi restaurare executate la Porolissum între anii 1994-2002, (pag.195)
GUDEA Alexandru, Oase de mamifere din templul lui Jupiter Dolichenus de la Porolissum. Studiu arheozoologic, (pag.
MAN Nicoleta, Structura etnică şi socială a populaţiei din aşezarea romană de la Cristeşti, (pag.273)
MATEI V. Alexandru, Despre castrele romane de la Porolissum. Un nou castru din timpul lui Traian descoperit la Porolissum, (pag.277)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, Stadiul cercetărilor arheologice în situl medieval timpuriu de la Zalău „Palvar” (Campaniile din1989, 2000-2002), (pag.299)
LORAND Bordi, Armamentul defensiv personal din Transilvania în secolele XI-XIV, (pag.309)

EPOCA MEDIE
MUSCA Elena, Meşteşugari zălăuani şi locul lor în structurile administraţiei publice locale, (pag.325)

ISTORIE MODERNĂ
CIOCIAN Ioan, Şcolile confesionale româneşti din Sălaj - în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.335)
SABOU Călin, SABOU Mihaela, Implicarea bisericii greco-catolice în susţinerea învăţământului confesional din dieceza Gherla în secolul al XIX-lea, (pag.361)
MUSCA Ioan, Documente privind activitatea despărţământului sălăjean al Astrei (1901-1905), (pag.367)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
PANĂ Virgil, Consideraţii privind prezenţa etnicilor minoritari din Transilvania interbelică în industrie, comerţ şi sistemul de credit, (pag.449)
POP Marin, Problema agrară în comuna Mirşid în perioada 1945-1962, (pag.459)
ŢÂRĂU Augustin, Debutul colectivizării în Crişana şi reacţia lumii rurale, (pag.489)
MOISA Gabriel, Revolte fărăneşti în judeţul Bihor cauzate de debutul procesului de colectivizare a agriculturii, (pag.515)
MUSCA Ioan, Înfiinţarea G.A.C. în comuna Rus (jud.Sălaj), (pag.531)
SĂUCA Daniel, Agricultură şi represiune mediatică. Propaganda „colectivistă” în presa scrisă din judeţul Sălaj în perioada 1948-1959, (pag.551)
MUSCA Elena, RARIGA Pavel, Arta filatelică reprezentând evoluţia agriculturii româneşti colectivizate, (pag.571)
BEJINARIU Corina, Consecinţele colectivizării - mutaţii mentalitar-comportamentale, (pag.579)

ISTORIA CULTURII. CARTE VECHE
OROS Ioan, Circulaţia cărţii bălgrădene de secol XVII (Noul Testament şi Chiriacodromion) în Sălaj, (pag.599)
POP Marin, Ioan Sima - descendent al unor familii cu vechi tradiţii istorice, (pag.609)
BOSOANCĂ Traian, Din viaţa şi activitatea lui Dr. Romul Boilă (II), (pag.621)
FÜRTŐS Andrea, Episcopul Ioan Suciu - 50 de ani de la moarte, (pag.635)

ETNOGRAFIE. ARTĂ
BURGHELE Camelia, Pedagogia muzeală şi recuperarea unor piese de patrimoniu - note pe marginea unei expoziţii de etnografie, (pag.653)
FĂRCAŞ Olimpia, DEJEU Romolica, Spectacolul nunţii pe Valea Someşului, Aluniş, judeţul Sălaj, (pag.665)
CHIŞ V. Timur, Fauna şi flora în toponimia localităţilor Săcel, Săliştea de Sus, Dragomireşti din judeţul Maramureş, (pag.677)

ŞTIINŢELE NATURII
ADALBERT Takács, EMESE-KINGA Bodola, Contribuţii la răspândirea genului „Carabus Linne 1758” în vestul şi nord-vestul României, (pag.685)

RESTAURARE.CONSERVARE
JUGRĂSTAN Teodora, Foarfecă de fier cu mâner de bronz, (pag.695)
LAVRIC Viorica, Studiul compoziţiei şi al tehnicii de realizare a unor fragmente textile - săpătura arheologică Probota 1995, (pag.701)
PRIPON Emanoil, Problematica restaurării unor vase ceramice rebutate în antichitate (studiu de caz I), (pag.709)
FĂRTĂIŞ Dan, Restaurarea unui grup de statuete zoomorfe de la Mihoveni, judeţul Suceava, (pag.715)
BOROŞ Doina, Studiul tehnic al unor fragmente arheologice de tencuială pictată, (pag.719)
MUREŞAN Olimpia, Arheometrie. Studiul impactului metal-sol, (pag.725)
MUREŞAN Olimpia, Cercetarea metalului arheologic. Radiografierea, (pag.729)
VAJDA Cătălina, Tipuri de contexturi întâlnite la piese textile de la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, (pag.735)
JELESNEAC Mihail, Contribuţii la punerea în valoare a unor bunuri provenite din săpătură arheologică. Tehnici de realizare în epocă, (pag.749)
MARIANCIUC Elisabeta, Umbo germanic de scut, (pag.753)


Nr.XXVI, 2004 [descarcă numărul integral (104MB)]

ARHEOLOGIE PREISTORICĂ
BĂCUEŢ-CRIŞAN Sanda, CÂRSTEA Anamaria, Plastică antropomorfă neolitică de la Porţ „Corău" (jud.Sălaj), (pag.11)
GLIGOR Mihai, Contribuţii la repertoriul descoperirilor aparţinând culturii Petreşti din Bazinul Mureşului Mijlociu, (pag.17)
VIRAG Cristian, Cercetări arheologice la Urziceni-Vamă, (pag.41)
KACSÓ Carol, Contribuţii la topografia arheologică a judeţului Sălaj, (pag.77)
BEJINARIU Ioan, Săpăturile arheologice de la Giurtelecu Şimleului „Coasta Lui Damian” (I). Câteva consideraţii referitoare la staţiunile fortificate din aria Culturii Wietenberg, (pag.89)
BEJINARIU Ioan, LAKÓ Eva, SANA V. Daniel, Materiale arheologice din Epoca Bronzului de la Doh (com.Măierişte), jud.Sălaj, (pag.111)
VASILIEV Valentin, Despre grupul cultural Igriţa, (pag.133)
ANDRIŢOIU Ioan, POPA Ioan Cristian, SIMINA Marcel Nicolae, Raport de săpătură. Şantierul arheologic Vinţu de Jos – „Deasupra Satului” (jud.Alba) (1994-1998), (pag.141)
POP Horea, BANCEA Gheorghe, Elemente de spiritualitate dacică în nord-vestul României, (pag.193)
RUSTOIU Aurel, O zăbală irlandeză în Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca (Observaţii privind artefactele metalice vehiculate de trupele din Britannia staţionate în Dacia Romană), (pag.215)

ARHEOLOGIE CLASICĂ ŞI MEDIEVALĂ
BENEA Doina, REGEP-VLAŞCICI Simona, Organizarea internă a aşezărilor Vicane din Dacia (III) Thermae, (pag.235)
CRÎNGUŞ Mariana, Cu privire la activitatea lapidarilor din Dacia, (pag.245)
TIMOC Călin, Restituiri epigrafice (I), (pag.253)
Atalia ŞTEFĂNESCU, Religia militarilor din trupele auxiliare din Dacia Porolissensis (I). Studiu epigrafic, (pag.259)
OPREANU Coriolan, COCIŞ Sorin, Villa romană de la Viştea (jud.Cluj), (pag.275)
MATEI V. Alexandru, GINDELE Robert, Fortificaţia romană de pământ de tip burgus, ataşată valului şi şanţului roman descoperit la Supurul de Sus, jud. Satu Mare, (pag.283)
TAMBA Dumitru, O statuetă de bronz a lui Mercurius din patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă - Zalău, (pag.309)
BAJUSZ István, Aspecte privind cunoaşterea şi folosirea scrisului la Porolissum, (pag.315)
GINDELE Robert, Săpături arheologice în aşezarea din epoca romană de la Supuru de Jos - Togul Cosmi, (pag.327)
GUDEA Alexandru, Contribuţii la cunoaşterea speciilor de animale domestice de la Porolissum. Studiu preliminar asupra urmelor de animale impregnate pe ţigle şi cărămizi, cu privire specială asupra celor de câine, (pag.339)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, CIORBA Marinel, Vase medievale timpurii (sec.VII-XI) cu semne/mărci de olar descoperite în judeţul Sălaj, (pag.355)

RESTAURARE, CONSERVARE
LAVRIC Viorica, Tipuri morfologice de fire metalice identificate în componente textile restaurate, (pag.369)
BOROŞ Doina, VAIDA Cătălina, Restaurarea unui valtrap din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, (pag.375)
BULBUC Adriana, Restaurarea unor evantaie din secolul al XIX-lea pe suport papetar, (pag.381)
DOBRESCU Adela, Restaurarea unei textile religioase, (pag.395)
VARGA Emese, Restaurarea unui chipiu militar de husar, (pag.399)
MARINCIUC Elisabeta, MICU Marius, Restaurarea şi conservarea unor piese metalice dintr-un mormânt de incineraţie sec.II e.n., (pag.405)
POP Vasilica-Daniela, Restaurarea şi conservarea unor accesorii vestimentare din metal combinat cu alte materiale, (pag.413)
TUNARU Radu, Restaurarea butucului breslelor arădene, (pag.419)
MARIANCIUC Elisabeta, DEJEU Romolica, Conservarea colecţiei de lăzi de zestre a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, (pag.503)
BOROŞ Doina, Investigaţii chimice ale unor fragmente de textile arheologice, (pag.515)
DOBRESCU Adela, Restaurarea unei icoane muzicale, (pag.523)
BUSUIOC Cristina, Restaurarea icoanei „Iisus Învăţător” din colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare, (pag.531)
BUSUIOC Cristina, Restaurarea icoanei pe lemn „Maica Domnului cu Pruncul”, (pag.539)
ARDELEAN Ovidiu Radu, Restaurarea unui birou, (pag.543)
PAUL Gabriela, OLARIU Gheorghina, Conservarea Bibliotecii Kallay - Ungaria, (pag.547)
IONIŢĂ Vasile, TICULEANU Gelu, Conservarea structurilor construcţiei de lemn descoperite în Centrul Bizantin de la Nufăru, Tulcea, (pag.553)
MORGÓS András, HUTAI Gábor, Radiografierea, restaurarea şi efectuarea replicilor unor săbii, (pag.567)


Nr.XXVII, 2004 [descarcă numărul integral (58MB)]

ISTORIE MEDIE
MĂRCULEŢ Vasile, Consideraţii asupra unor aspecte ale legăturilor voievodatului ardelean cu Imperiul Bizantin (mijlocul sec.X - începutul sec.XI), (pag.11)
ŞERBAN Constantin, Unde şi când au hotărât imperialii pieirea lui Mihai Viteazul?, (pag.23)
PORŢEANU Alexandru, Ştefan cel Mare în conştiinţa românilor din Transilvania, (pag.29)
HOSSU Valer, Comandantul Grigor Pintea (la 300 de ani de la moarte), (pag.35)
GROSS Lidia, Confreria Rozarului Bistriţa, (pag.39)

ISTORIE MODERNĂ
MAN Dorel, Manuscrise din „Fondul Şaguna”, (pag.47)
PLOSCĂ Maria-Cristina, Procesele urbariale şi reglementarea situaţiei terenurilor iobăgeşti în comitatul Hunedoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.53)
VIRAG Paula, Aspecte ale migraţiei populaţiei din comitatul Satu Mare în America de Nord (1899-1913), (pag.61)
PORŢEANU Alexandru, Tragedia de la Aleşd din 24 aprilie 1904 şi rezonanta ei în vechiul regat al României, (pag.71)
MUSCA Ioan, Documente privind activitatea despărţământului sălăjean al Astrei (1905-1907), (pag.83)
BIŢU Voichiţa, Memoria documentelor bibliotecii Astra: Iuliu Maniu - Corespondenţă, (pag.147)
MUSCA Ioan, Documente privind activitatea despărţământului sălăjean al Astrei (1908-1910), (pag.167)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
POP Marin, Consideraţii privind viaţa şi activitatea lui Ioan Ossian (1885-1953), (pag.213)
BOTEZAN Liviu, O comparaţie între discursurile rostite de Vasile Goldiş şi Iuliu Maniu la Marea Adunare Naţională din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, (pag.225)
ZAINEA Ion, Sibiu-Paris 1919-1920. Iuliu Maniu în corespondenţă cu Alexandru Vaida-Voevod, (pag.237)
POP Marin, Înfiinţarea Băncii Agrare din Cluj şi activitatea ei în perioada 1920-1922, (pag.251)
LAZĂR Ioachim, Contribuţia Astrei la aniversarea centenarului naşterii lui Avram Iancu (1924), (pag.279)
STAN I. Constantin, Adunarea generală a Astrei de la Zalău (12-14 septembrie 1926), (pag.295)
PANĂ Virgil, Bănci româneşti şi bănci minoritare în Transilvania interbelică, (pag.307)
VASILIU Gabriel, Raporturile dintre P.N.Ţ. şi Iuliu Maniu cu celelalte partide politice în opinia lui Sextil Puşcariu, (pag.317)
POP Marin, Iuliu Maniu omagiat de către sălăjeni la împlinirea vârstei de 60 de ani (1933), (pag.323)
BURLACU Emil, Iuliu Maniu, martor în procesul mareşalului Ion Antonescu, (pag.333)
BURLACU Ioana, Iuliu Maniu în viziunea Regelui Mihai I - pe marginea convorbirilor purtate de scriitorul Mircea Ciobanu cu Mihai I al României, (pag.341)
VASILIU Gabriel, Ţinutul Sălajului, sub observaţia presei, în perioada guvernării lui N.Iorga, (pag.345)
CIOCIAN Ioan, Aspecte privind activitatea Bisericii Române Unite din Transilvania. Districtele protopopiale Silvania şi Jibou în deceniul patru al secolului al XX-lea, (pag.349)
CIUBĂNCAN T. Vasile, România 1940-1945 - Pierderile economice, (pag.369)
RUS Dorin-Ioan, SZÁBO Etelka, SZÁBO Arthur, Lista soldaţilor din Regimentul 22 Târgu-Mureş decoraţi după Bătălia de la Asiago, (pag.377)
SABOU Călin, SABOU Mihaela, Aspecte privind mişcarea legionară din Sălaj în perioada 1945-1947, (pag.397)
ZAINEA Ion, Campania de purificare a administraţiilor publice din judeţele Bihor, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj în vederea alegerilor din toamna anului 1946, (pag.415)
GHERHEŞ Ilie, GHERHEŞ Doina, Rapoartele preoţilor greco-catolici despre retragerea trupelor germano-ungare, respectiv intrarea subunităţilor Armatei roşii în Maramureş şi asupra „Regimului Odoviciuc”, (pag.429)
BULAT Nicolae, Oamenilor noi de la oameni vechi, (pag.451)
POP Lucia, Un patrimoniu de excepţie valorificat în expoziţia de istorie a mineritului, (pag.459)

ISTORIA CULTURII. CARTE VECHE
VELCULESCU Cătălina, „Nebuni întru Hristos” în prelucrări occidentale şi posibile ecouri transilvane, (pag.471)
STĂNCULESCU Ileana, Două imagini ale Transilvaniei în geografia lui Botero şi traducerea românească, (pag.489)
MUSCA Elena, Documentul scris - izvor istoric şi de artă, (pag.497)
BORDAŞ Liviu, Memoriile orientale ale lui Johann Martin Honigberger: posteritate istorică şi actualitate ficţională, (pag.507)
OROS Ioan, Consideraţii preliminare la un catalog cuprinzând cartea veche din colecţiile muzeului - exemplarele propuse pentru clasare în categoria „Tezaur”, (pag.533)
BORS Silviu, PĂUN Florentin-Dan, SCHIAU Ramona, Biblioteci româneşti în secolul al XIX-lea, (pag.559)
BILŢIU Pamfil, Nicolae Iorga şi Maramureşul, (pag.583)

ETNOGRAFIE. ARTĂ
ŞISESTEAN Gheorghe, ŞISESTEAN Solica, Românii din Hajdu-Bihar. Strategii maritale şi reconstrucţii identitare, (pag.601)
POPA Emilian Florin, Starea agriculturii româneşti, evoluţii şi perspective, (pag.657)
ŞISESTEAN Monica, VASILE Monica, Tradiţie, modernitate şi continuitate în obştile vrâncene, (pag.681)
BORDAŞ Liviu, Etnologie şi orientalism romantic în noile state Italia şi România: Angelo de Gubernatis, Dora d'Istria şi savanţii români în a doua jumătate a secolului XIX, (pag.695)
GOIA Augustin Ioan, Consideraţii privind ambianţa social-economică dintr-o zonă populată prin sistemul „mutăturilor”: platoul Gheţari, Munţii Apuseni, (pag.717)
CIOICA Maria, Datini cultural creştine, în viaţa materială şi spirituală a moţilor, (pag.727)
DĂNCUŞ Mihai, Obiceiuri de înmormântare în cuhea lui Bogdan I, (pag.731)
BEJINARIU Corina, Forme sincretice ale discursului funebru - verşurile sau „cântările” la morţi, (pag.745)
MUREŞAN Olimpia, GHILA Ioana, O veche formă de manifest are religioasă - pelerinajul
(mănăstirile din Sălaj), (pag.759)
BILŢIU Pamfil, Kàdar Jozef şi cultura populară, (pag.769)
MUNTEANU Simona, TOŞA Ioan, Contribuţii la cunoaşterea alimentaţiei tradiţionale alimentaţia de post la sfârşitul secolului al XIX-lea, (pag.777)
BRAICA Carmen, TOŞA Ioan, Alimentaţia de dulce în satul românesc de la începutul Secolului XX, (pag.793)
PUŞCAŞ LOBONŢ Maria, Muzeul sătesc - o poartă spre viitor, (pag.805)
BURGHELE Camelia, Colecţia de piese etnografice de la Meseşenii de Sus, (pag.809)
COCIŞ Doina, Ţesăturile de interior - artă şi meşteşug, (pag.823)
CIOCAN Janeta, MEZEI Paulina, Proiectul „Căsuţa Poveştilor”; Tema: „Tradiţii şi obiceiuri folclorice din judeţul Maramureş”, (pag.835)
CHENDE-ROMAN Gheorghe, Câteva aspecte din toponimia Sălajului, (pag.843)
VIRAG Paula, Devoţiunea populară faţă de Fecioara Maria în Transilvania secolelor XVIII-XIX, (pag.859)
NEAGA Simion, Prima perioadă de creaţie a artistului Ioan Sima, (pag.873)


Nr.XXVIII-XXIX, 2006-2007 [descarcă numărul integral (36MB)]

ISTORIE MEDIE
MĂRCULEŢ Vasile, Unele consideraţii asupra momentului şi a împrejurărilor în care şi-a încetat existenţa statală despotatul dobrogean, (pag.9)
RUS Dorin-Ioan, Din viaţa calfelor de croitori din Transilvania, (pag.25)
BONŢA M. Claudia, Eliberarea strigoniului reflectată în patru medalii aflate în colecţia Muzeului Naţional de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca, (pag.33)
CHIŞ Ioan Florin, Măsurile luate de austrieci în timpul epidemiei de ciumă din 1718-1720, în comitatul Crasna, (pag.45)

ISTORIE MODERNĂ
MUSCA Ioan, Documente privind activitatea despărţământului sălăjean al Astrei (1912-1918), (pag.55)
PETEANU Septimia Claudia, Statut, educaţie şi specific în mentalul colectiv al românilor din ţinutul Năsăudului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.89)
HOCHHAUSER Ronald, Contribuţii document are la istoria iluminatului public în oraşul Oradea, (pag.105)
GEORGIŢĂ Mihai, Frământări confesionale în Bihor (sfârşitul secolului XVIII - prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.113)
POP Iulia-Maria, Dinamica populaţiei oraşului Jibou reliefată în izvoarele demografice (1850-1941), (pag.129)
MUSCA Ioan, Documente privind activitatea „Astrei” în Sălaj. Despărţământul Băseşti (1908-1921), (pag.139)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
ZAINEA Ion, Administraţie şi politică. Începutul procesului de epurare în judeţele din N-V României (1944-1945), (pag.163)
STAN I. Constantin, Activitatea lui Cassian R. Munteanu pentru realizarea şi consolidarea Marii Uniri, (pag.177)
POP Marin, Societatea culturală Sălăjana (1918-1940), (pag.213)
TRIF Emil, Starea învăţământului din judeţul Turda după Marea Unire, (pag.261)

ISTORIA CULTURII. CARTEA VECHE
VELCULESCU Cătălina, Din nou despre Dimitrie Cantemir şi Damaschin Studitul, (pag.277)
ŞERBĂNESCU Olga, Cronicarul Tatrosy Gyorgy 1645, (pag.285)
ITTU Constantin, O biblie în limba siriacă (siriana veche) editată în Olanda anului 1717, (pag.293)
DREGHICIU Doina, MIRCEA Gabriela, Însemne de proprietate ale cărţilor vechi din colecţia muzeului albaiulian: tipologii şi comentarii istorice, (pag.301)
OROS Ioan, Cartea românească veche în preocupările Astrei şi a Academiei Române, până la 1918, (pag.349)
REPANOVICI Angela, ROGOZEA Liliana, BORZAN Cristina, Valorificarea şi protejarea resurselor informaţionale medicale de patrimoniu prin digitizare, (pag.357)
ROGOZEA Liliana, REPANOVICI Angela, BORZAN Cristina, LEAŞU Florin, MOLEA VIN Ion, NEMET Codruţa, Documente despre şi de Ioan Bordea la Arhivele Statului din Braşov, (pag.371)

ETNOGRAFIE. ARTĂ
CHIFOR Agata, Pictura plafonantă în stil baroc din Oradea, (pag.385)
CÂZU Camelia, Aspecte legate de arhitectura bisericii „Cuvioasa Paraschiva” din Mesentea (jud.Alba), (pag.401)
IONESCU Doina, Biserica „Buna Vestire” din Trestia (jud.Hunedoara) - Repere artistice, (pag.409)
BĂBĂNAŞ Marcela, Regimul politic şi arta, (pag.421)
TĂTĂRAN Alexandra, Etnologie europeană: proiectul unei discipline, (pag.439)
BEJINARIU Corina, Profilul identitar rural românesc sub presiunea globalului, (pag.475)
BURGHELE Camelia, Artă contemporană şi antropologie vizuală - proiect expoziţional pentru expoziţia permanentă de la galeria de artă Ioan Sima, (pag.487)

VARIA
VELCULESCU Cătălina, STĂNCULESCU Ileana, Chemare la colaborare pentru Enciclopedia Literaturii Române vechi, (pag.503)
MĂNĂRĂZAN Daniela, Dorin-Ioan Rus, Breasla pălărierilor din Reghinul Săsesc, Târgu-Mureş, 2005, 145p., (pag.527)
DIN Petre, Vasile Mărculeţ, Justinianus I Caesar Roman şi suveran creştin, Mediaş, 2007, 185p., (pag.529)

• Lista autorilor, (pag.533)


Nr.XXX, 2008 [descarcă numărul integral (49MB)]

PREISTORIE
BĂCUEŢ-CRIŞAN Sanda, Descoperiri ale Grupului Pişcolt în judeţul Sălaj, (pag.11)
KACSÓ Carol, Contribuţii la cunoaşterea Bronzului Târziu din nord-vestul Transilvaniei. Cercetările de la Culciu Mare, (pag.53)
BEJINARIU Ioan, Descoperiri de bronzuri din Sălaj, (pag.67)
BINDEA Diana, Materialul paleofaunistic de la Derşida, (pag.79)

DACI ŞI ROMANI
BOROŞ Doina, DUCA Voicu, Tencuiala pictată din amfiteatrul de la Porolissum (consideraţii tehnice), (pag.113)
LIPOVICS Tamás, LENKEI László, PETHE Mihály, HEREIN Mátyás, BAJUSZ Istvan, Rezultatele preliminare ale măsurătorilor geomagnetice de la Porolissum din anul 2005, (pag.123)
GUDEA Nicolae, TAMBA Dan, Despre o jumătate de tipar bivalv de bronz pentru turnat fibule prin metoda „cerii pierdute”, (pag.135)
BALACI-CRÎNGUŞ Mariana, MATEI V. Alexandru, Un monument funerar descoperit la Dragu, (pag.143)
CUPCEA George, Immunes şi principales la Ulpia Traiana Sarmisegetusa, (pag.153)
TAMBA Gheorghe Dumitru, 30 de ani de cercetări arheologice sistematice la Porolissum, (pag.163)

MIGRAŢII. EV MEDIU TIMPURIU
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, Vestigiile medievale timpurii de la Marca „Primăria Nouă” (judeţul Sălaj), (pag.219)

ISTORIE MEDIE
MĂRCULEŢ Vasile, Noi consideraţii privind organizarea stăpânirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolul al XI-lea, (pag.239)
DIN Petre, Guvernatorul Transilvaniei Samuel von Brukenthal şi răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan din 1784, (pag.261)

SIMION BĂRNUŢIU ŞI ANUL 1848
Î.P.S. BERCEA Virgil, Cuvânt de întâmpinare la deschiderea simpozionului, (pag.273)
MUREŞANU Camil, Adunarea Naţională de la Blaj. Relatări în presa vremii, (pag.277)
RETEGAN Simion, Satul de naştere a lui Simion Bărnuţiu la mijlocul secolului al XIX-lea, (pag.285)
DETEŞAN Daniela, Între procesul lemenian şi revoluţia paşoptistă. Rolul lui Simion Bărnuţiu şi al generaţiei 1842, (pag.311)
BERCEA Virgil, Un caz de conştiinţă morală: Simion Bărnuţiu, (pag.321)
PĂRĂU Valer, Câteva consideraţii privind spiritul patriotic a lui Simion Bărnuţiu, (pag.327)
POPA Mircea, O lucrare bărnuţiană despre Mitropolia Blăjeană, (pag.333)
MANCIULEA Ştefan, Simion Bărnuţiu şi anul 1848, (pag.343)
COSMA Ela, Simion Bărnuţiu şi revoluţia românilor de la 1848 în istoriografia maghiară (Spira Gyorgy, Miskolczy Ambrus), (pag.361)
OROS Ioan, Simion Bărnuţiu (1808-1864) - repere istoriografice, (pag.369)
CÂMPEAN Viorel, Cărturarul Moise Sora Noac în timpul evenimentelor din 1848-1849, (pag.391)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
CHIŞ Florin-Ioan, Remedii şi comportamente în timpul epidemiei de holeră din 1830-1831, în Transilvania, (pag.411)
MUREŞAN Monica, Fenomenul „căsătoriilor interzise" analizat din prisma impedimentelor matrimoniale la greco-catolicii din Transilvania secolului XIX, (pag.419)
SCURTU Costin, Războaiele est-europene şi Dobrogea în secolul al XIX-lea, (pag.433)
NEGUSTOR Gheorghe, Cotidian şi loisir - petrecerea timpului liber în vremea marelui război, (pag.449)
SABOU Mihaela, Documente referitoare la Marea Unire de la 1918 păstrate în fondurile parohiale, (pag.459)
HOSSU Valer, Episcopul Iuliu Hossu în apărarea „părţilor ungurene” abia unite cu România, (pag.465)
POP Marin, Activitatea Partidului Naţional Român în perioada ianuarie 1919 - aprilie 1920, (pag.475)
GHEORGHE Lavinia, Armata în activitatea şi preocupările Astrei dobrogene (1927-1935), (pag.539)
PLOSCĂ Maria-Cristina, Consideraţii asupra activităţii societăţii „Muncă şi voie bună” în judeţul Hunedoara, (pag.553)
HOCHHAUSER Ronald, Catalogul de produse al antrepozitului de ciment şi materiale de construcţii „Rosemberg Izgo” Oradea, (pag.561)
ROBOTIN George-Ciprian, Lupta pentru autonomie a Bisericii Române Unite în anii 1897-1918, (pag.569)
DUMITRAŞCU Gheorghe, Reminiscenţe sălăjene, (pag.575)
BODA Gherghina, Aspecte ale vieţii culturale din Petroşani oglindite în paginile ziarului „Avântul” (1938-1947), (pag.583)

RESTAURARE. CONSERVARE
PRIPON Emanoil, POP Horea, O posibilă provocare pentru muzeografia contemporană românească: valorificarea expoziţională a şantierelor arheologice preventive la solicitarea finanţatorului, (pag.595)
MARIANCIUC Elisabeta, Podoabe din argint aurit sec.XVII-XVIII. Restaurare şi conservare, (pag.611)
JUGRĂSTAN Teodora, Restaurarea unei căni medievale din argint aurit, (pag.619)
PETEAN Ioan, POP Anastasiu Dan, ARGHIR George, Tehnologia de realizare a unui element de lorica, (pag.625)
POP Anastasiu Dan, ARGHIR George, PETEAN Ioan, Analize de material pentru un umbo de scut medieval, (pag.633)

ŞTIINŢELE NATURII. GEOGRAFIE
CIUREAN Codin, Formarea reţelei de aşezări şi evoluţia populaţiei jugului intracarpatic, (pag.641)
POP C. Călin, Dezvoltarea durabilă în context geografic conceptual, (pag.657)
RUS Dorin-Ioan, Colecţia de ştiinţe naturale a gimnaziului evanghelic din Reghinul săsesc (1865-1915), (pag.671)
GREC Aurica, Judeţul Sălaj - resurse şi mărturii ale dezvoltării durabile, (pag.679)

VARIA
• Indicele bibliografic al revistei, vol.XXI-XXX/1997-2008, (pag.695)
• Indice de autori, (pag.729)
• Lista autorilor, (pag.735)


Nr.XXXI-XXXII, 2009-2010 [descarcă numărul integral (29MB)]

ISTORIE MEDIE
MĂRCULEŢ Vasile, «Terra Ultrasilvana» în secolul al X‑lea şi la începutul secolului al XI‑lea, (pag.9)
GLODARENCO Manuel Olimpiu, HALIC Erduan, Dobrogea în vremea domniei lui Ioancu şi Mircea cel Bătrân, (pag.27)
HUŢ Anca-Daniela, Căsătorie şi nuntă „ca spectacol“ în familiile boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVII‑lea, (pag.35)
CHIŞ Ioan Florin, Aspecte demografice ale epidemiei de ciumă din 1741–1743, în comitatul Satu Mare, (pag.45)
CÎMPEAN Marius, CÂTEVA consideraţii privind organizarea vicearhidiaconatului greco-catolic Baia Sprie până la mijlocul veacului al XVIII-lea, (pag.55)

ISTORIE MODERNĂ
DIN Petre, Aspecte privind mentalitatea românilor ardeleni în revoluţia de la 1848–1849, (pag.65)
GHEORGHE Dacia Lavinia, Personalităţi mocane în judeţul Constanţa (secolul XIX – începutul secolului XX), (pag.71)
CHIŞ Florin-Ioan, Aspecte cantitative privind epidemia de holeră din 1873, în ţinuturile sălăjene, (pag.87)
POP Iulia-Maria, Încercări de federalizare a învăţătorilor români (1879–1913), (pag.95)
OARCEA Aneta Felicia, Frecvenţa şcolară în oraşul Arad la sfârşitul secolului al XIX‑lea şi începutul secolului XX, (pag.101)
VIRAG Paula, Câteva aspecte privind structura educaţională şi ocupaţională a populaţiei comitatului Satu Mare în perioada de început a secolului XX, (pag.125)
MUREŞAN Monica, Raportul stat–biserică analizat prin prisma legislaţiei matrimoniale adoptate în Transilvania modernă, (pag.133)
MUSCA Ioan, Astra şi Sălajul. documente privind activitatea despărţământului Gârbou al Astrei (1886–1918), (pag.143)

ISTORIE CONTEMPORANĂ
BODA Gherghina, Disfuncţionalităţi sociale din Transilvania după Marea Unire din 1 Decembrie 1918, (pag.189)
SCURTU Costin, Problema înzestrării armatei române în contextul evoluţiei economico–financiare a ţării între 1920–1936, (pag.195)
PĂDUREAN Corneliu, Familia în timpul regimului comunist, (pag.209)

COLECTIVIZAREA
BORŞA Sanda, Raportul centru‑periferie în implementarea procesului de colectivizare în raionul Cluj (1949–1952), (pag.227)
GHERHEŞ Ilie, TUSLUC Mihaela-Cristina, Petrova (Maramureşului), colectivizarea unui sat ce „nu trebuia“ colectivizat, (pag.237)
FÜRTÖS Robert, Colectivizarea agriculturii în memoria ţăranilor maramureşeni, (pag.243)
PETRE Constantin, Propagandă şi dublu discurs în colectivizarea agriculturii. Gac Slobozia‑Mândra – judeţul Teleorman, (pag.251)
POP Marin, Situaţia proprietăţilor familiei Pop de Băseşti până la colectivizarea forţată a agriculturii, (pag.261)
POP Marin, Aspecte privind aplicarea Decretului 83/1949 în Transilvania şi starea de spirit a populaţiei, (pag.271)

ISTORIA CULTURII
VELCULESCU Cătălina, STĂNCULESCU Ileana, Aicea la noi multe primejdii să fac, că ard păgânii besérecile sau rămân pustii, (pag.283)
BOGDAN Florin, MIHU Elena, Carte românească veche în colecţii reghinene, (pag.299)
MIRCEA Gabriela, DREGHICIU Doina, Observaţii privind două ceasloave fragmentare, cu valoare patrimonială deosebită păstrate la Alba Iulia, (pag.305)
VELCULESCU Cătălina, BOJAR Hans-Peter, Ignaz von Born şi Nicolae Stoica de Haţeg, (pag.327)
STĂNCULESCU Ileana, O scrisoare a lui August Strindberg, (pag.347)

ETNOGRAFIE. ARTĂ
BURGHELE Camelia, „Cât am fost fată, nu o fost la nime mai bine ca şi cum mi‑o fost mie!“ – cercetarea etnografică, de la povestea personală la memoria socială, (pag.357)
BEJINARIU Corina, Contribuţii la articularea discursului asupra morţii – secolele XVIII–XIX (modelul tradiţional–folcloric), (pag.369)
MARC Dorel, Interferenţe româno–secuieşti–săseşti privind arta populară în zona Mureşului Superior. Mobilierul vechi ţărănesc, (pag.379)
GEORGIŢĂ Mihai, Interferenţe occidentale şi bizantine în arta românilor din Transilvania (sec.XIII–XV), (pag.395)

ŞTIINŢELE NATURII
MARIAN Adriana, Aspecte din vegetaţia satului Biuşa – judeţul Sălaj, (pag.413)

VARIA
• Varia. Recenzii şi note de lectură, (pag.421)
• In memoriam, (pag.429)
• Lista colaboratorilor, (pag.431)


Nr.XXXIII, 2011 [descarcă numărul integral (22MB)]

PREISTORIE
ANGELESKI Sote, Pottery based chronological and cultural connections between the Neolithic settlements from Macedonia and Transylvania, (pag.9)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Sanda, Neoliticul în depresiunea Şimleului: aşezarea de la Şimleu Silvaniei “Tudor Vladimirescu”, (pag.47)
BEJINARIU Ioan, Noi descoperiri ale culturii Wietenberg din zona oraşului Şimleu Silvaniei, (pag.71)
POP Horea, ZSOLT Csók, Necropola tumulară de la Şimleu Silvaniei – judeţul Sălaj, (pag.87)
LASCU Ilie Alexandru, O groapă din prima vârstă a fierului cu depunere de craniu de bovideu de la Alba Iulia – „Dealul Furcilor”, (pag.99)
DUNCA Mihai, Morminte din primul orizont celtic din Transilvania, (pag.109)
BORANGIC Cătălin, Armuri de zale, meşteri şi ateliere în Dacia preromană, (pag.123)
COSTEA Florea, O statuetă dacică insolită descoperită la Ormeniş-„Tipia Ormenişului”, judeţul Braşov, (pag.147)
ŞTEFĂNESCU-ONIŢIU Atalia, Relaţiile sociale ale militarilor din Dacia romană (II). Căsătoria, (pag.155)
DEAC Dan Augustin, ZĂGREANU Radu, Monumente funerare cu reprezentarea lui Iupiter Ammon în Dacia Porolissensis, (pag.161)
OŢA Liana, Morminte din Moesia Inferior cu resturile incineraţiei la rug depuse în urnă, (pag.173)
TAMBA Dumitru Gheorghe, Lamps in taberna from the military vicus of Porolissum, (pag.189)
OTA Radu, LASCU Ilie, Cercetări arheologice în Canabae Legionis XIII Geminae / Municipium Septimium Apulense – sectorul estic, (pag.201)
OPREANU Coriolan Horaţiu, Precizări cu privire la cronologia şi originea unor accesorii şi podoabe din necropola de la Bârlad - Valea Seacă, (pag.221)

EVUL MEDIU
OŢA Silviu, Observaţii asupra cerceilor cu pandantive elipsoidale descoperiţi pe teritoriul actual al României (sec.XIV-XV), (pag.233)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, CSÓK Zsolt, Fusaiolele descoperite în aşezările medievale timpurii din Depresiunea Silvaniei, (pag.251)
CULIC Dan, Cercetări arheologice la biserica reformată din Mineu (jud.Sălaj), (pag.267)

CONSERVARE–RESTAURARE
PRIPON Emanoil, Consideraţii privind restaurarea şi conservarea unui tezaur monetar medieval, (pag.291)
MARIANCIUC Elisabeta, Tratarea chimică a pieselor de patrimoniu din bronz, (pag.299)
JUGRASTAN Teodora, Consideraţii asupra restaurării elementelor unei găleţi medievale din fier, (pag.307)
BOROŞ Doina, Consideraţii privind conservarea unor obiecte arheologice din chihlimbar, (pag.315)
DRUŢA Monica, Studiu de caz. Proiectul unui depozit muzeal de piese ceramice provenite din săpăturile arheologice, (pag.323)
PANC Minorica, Conservarea preventivă a materialului ceramic provenit de pe şantierele arheologice de salvare, (pag.333)


Nr.XXXIV, 2012 [descarcă numărul integral (17MB)]

• In Memoriam Gheorghe Şişeştean, (pag.7)
BORDAŞ Liviu, Despre religie şi folclor între Şişeşti şi Şicagău. Profesorului Gheorghe Şişeştean, in memoriam, (pag.11)

I. SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC „200 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA VICARIATULUI GRECO-CATOLIC AL SILVANIEI”
POPA‑ANDREI Mirela, Vicariatul Foraneu în Biserica Română Greco‑Catolică. Consideraţii istoriografice şi teoretice, (pag.19)
MUREŞAN Monica, Conduita şi îndatoririle specifice impuse preoţilor greco‑catolici în procesele matrimoniale din secolele XVIII–XIX, (pag.29)
OROS Ioan MariaPolitiques de diffusion et indicateurs de l’usage de livres imprimé à Blaj, dans Ţara Silvaniei (1747–1876), (pag.39)
RADU Vasile, Vicariatul Şimleului în şematismele Episcopiei Greco‑Catolice (Române Unite cu Roma) de Cluj‑Gherla (1867–1930), (pag.55)
POP Iulia-Maria, Rolul şi importanţa elitelor confesionale locale în cadrul reuniunilor învăţătoreşti greco‑catolice naţionale, (pag.61)
BUDA Lavinia, Reuniunile mariane din Sălaj. Studiu de caz: reuniunea mariană a femeilor române unite din Dragu, (pag.71)
PRIPON Emanoil, Colecţia muzeală a gimnaziului minorit din Şimleu Silvaniei, (pag.77)
MĂRCULEŢ Vasile, MĂRCULEŢ Ioan, Districtul protopopesc Mediaş de la înfiinţare până la 1900. Aspecte organizatorice şi demografice, (pag.89)
DIN Petre, Dimensiunea naţională a activităţii preotului greco‑catolic Simion Balint în timpul Revoluţiei de la 1848–1849, (pag.101)
GHEORGHE Lavinia Dacia, Instituţii de învăţământ cultic în Dobrogea. Scurt istoric (1891–1931), (pag.111)
SCURTU Costin, CUŢUI Alexandrina, Consideraţii asupra serviciului religios în Armata Română, (pag.127)
POP Marin, Testamentul Corneliei Maniu, (pag.141)
ROBOTIN Ciprian, Demetriu Radu – Episcop greco‑catolic de Lugoj, (pag.153)
CÂMPEAN Viorel, Petru Cupcea – personalitate a Nordului Transilvaniei, (pag.165)
POP Aurel, Theodor Köváry (Chioreanu), un vestit profesor la Beiuş născut la Portiţa, (pag.173)
FURTOS Robert, Preoţi greco‑catolici în timpul prigoanei comuniste. Cazul părintelui Alexandru Raţiu, (pag.177)
BORZ Cristian, Preotul greco‑catolic Simion Man, (pag.191)
MĂRINCEAN Florin, Părintele martir Ilie Borz, (pag.197)

II. ISTORIE MEDIE, MODERNĂ, CONTEMPORANĂ
GEORGIŢĂ Mihai, Contribuţii cu privire la situaţia materială a clerului românesc din Transilvania în secolul al XVII‑lea, (pag.205)
BENEDEK Vasile, The life and political activity of Wesselény Miklós, (pag.215)
CÂMPEAN Viorel, CORDEA Marta, Un document inedit redactat de avocatul Andrei Cosma, (pag.227)
MOISA Gabriel, An unpublished document drafted by lawyer Andrei Cosma historiography and politics in communist Romania. The Nicolae Titulescu case, (pag.237)
ZAINEA Ion, Industrie, meserie şi comerţ în Bihor, în perioada interbelică, (pag.249)
MORARIU Iuliu-Marius, Învăţământul teologic universitar în Eparhia Clujului în perioada interbelică, (pag.259)
GRAD Cornel, Situaţia populaţiei româneşti din Nord‑Vestul Transilvaniei (1940–1944), (pag.267)
POP Marin, Corneliu Coposu în domiciliu obligatoriu (1962–1964), (pag.289)
PORUMBĂCEAN Claudiu, CÂMPEAN Viorel, Mihai Bălaj (1909–1976), o viaţă în slujba luminării tinerelor generaţii, (pag.303)

III. ETNOGRAFIE
BEJINARIU Corina, Expresii folclorizate ale imaginarului postum de inspiraţie religioasă, (pag.319)
BOGDAN Maria Iustina, Ioan Stoica din Ceru Băcăinţi – un meşter popular mai puţin cunoscut, (pag.331)
BURGHELE Camelia, Practici, rituri şi manifestări ceremoniale, obiceiuri şi tradiţii locale în scenariul nupţial din Ciumărna‑Sălaj, (pag.339)
MUREŞAN Olimpia, Icoane pe sticlă din colecţia Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă‑Zalău, (pag.351)
BILŢIU Pamfil, Ceremonialul funerar în zona Chioar‑Maramureş, (pag.363)
RĂCĂŞAN Delia, Magia cuvântului şi antropologia vârstelor. Pomul de Crăciun din Ţara Codrului, (pag.371)
ŞENDROIU Maria Cristina, Arhitectură tradiţională din ţinutul Orăştiei, judeţul Hunedoara, (pag.391)
MARC Dorel, Discursul etno‑demografic românesc şi/sau maghiar recent asupra judeţelor Harghita, Covasna şi Mureş. Teritoriu, comunitate, vecinătate, identitate, (pag.399)

IV. CARTE VECHE
VELCULESCU Cătălina, Imagini din slujebnicul Mitropolitului Ştefan într‑o prelucrare din anul 1799, (pag.417)
MARIA Cornel, Înalte feţe bisericeşti neunite ale Ardealului şi tipografia Barth la cumpăna secolelor al XVIII-lea – al XIX-lea, (pag.427)
ANDRIESCU Bogdan, Carte românească veche în Biblioteca Universităţii Eötvös Loránd Budapesta – repertoriu, (pag.443)

RECENZII
• Varia. Recenzii şi note de lectură, (pag.453)


Nr.XXXV, 2013 [descarcă numărul integral (14MB)]

• In honorem István Bajusz, (pag.7)

LUCRĂRI DIN CADRUL WORKSHOP-ULUI NEOLITICUL TRANSILVANIEI. LUMEA NOUA-LUMEA ZAU
CRIŞAN Sanda Băcueţ, Suplac, Zau, Pişcolt, Herpály…realitate sau probleme de interpretare?, (pag.11)
DIACONESCU Dragoş, LAZAROVICI Gheorghe, TINCU Sorin, Consideraţii privind poziţia cronologică absolută a cimitirelor preistorice de la Iclod, (pag.47)
DUNCA Mihai, Dovezi ale practicării agriculturii în situl de la Porţ-„Corău” (jud.Sălaj), (pag.65)
RADU Claudia, MIHALACHE Ioana, FAZECAŞ Gruia, GOGÂLTAN Florin, KELEMEN Beatrice, Bioarchaeological study of a skeleton belonging to the Suplacu Group, dated in the middle neolithic period, (pag.73)

EPOCA METALELOR
BEJINARIU Ioan, Contribuţii arheologice la cunoaşterea culturii Coţofeni. Descoperirile de la Leşmir Dealul lui Kun (jud.Sălaj), (pag.81)
BULZAN Sorin, GHEMIŞ Călin, Un mormânt scitic descoperit la Sântion–Kenderföld (Cânepişte), (pag.103)
DRĂGAN Andreea, Painted pottery from the Late Iron Age settlement at Divici–Grad, Romania. An insight into its distribution and the interaction in the iron gates of the Danube, (pag.111)
BORANGIC Cătălin, Observaţii asupra unei variante de falx dacica, (pag.123)
FERENCZ Iosif Vasile, O unealtă din fier descoperită la Ardeu, jud.Hunedoara, (pag.137)
POP Horea, On the Secrets of the Dacian fruit bowl, (pag.145)

EPOCA ROMANĂ
PISO Ioan, Studia Porolissensia (III), (pag.159)
OPREANU Coriolan Horaţiu, Corrigenda Porolissensia (I). Cohors III la Porolissum, (pag.177)
OPREANU Coriolan Horaţiu, Frontiera romană din sud-vestul Daciei. Stadiul actual al cunoaşterii, (pag.191)
TAMBA Dumitru Gheorghe, The military vicus of the large camp on the Pomet hill at Porolissum. Internal structure, (pag.207)
TOMORAD Mladen, DEAC Dan-Augustin, A pseudo-Shabti statuette discovered in Tibiscum (Dacia Superior), (pag.227)

MIGRAŢII, EV MEDIU
GĂZDAC Cristian, COSMA Călin, Când falsificatorul antic îşi lasă amprenta digitală pe moneda falsificată, (pag.239)
DOBOS Alpár, Gepizii din Transilvania în epoca avară timpurie din perspectiva arheologiei. Probleme legate de cercetarea cimitirelor cu morminte dispuse în şiruri paralele, (pag.247)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, Despre locuinţa cu două camere din incinta IV a fortificaţiei medievale timpurii de la Dăbâca (jud.Cluj) şi cronologia primei faze de fortificare, (pag.271)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, Contribuţii la studierea ceramicii medievale timpurii din depresiunea Silvaniei. Vasele cu gât canelat, (pag.281)
OŢA Silviu, Cercei decoraţi cu o sferă din sârme, descoperiţi pe teritoriul României (secolele XI–XV), (pag.295)
CULIC Dan, PRALEA Alin, A medieval sword discovered in Maramureş, (pag.303)

RESTAURARE-CONSERVARE
DRUŢA Monica, Consideraţii privind starea de conservare a instrumentelor medicale provenite din cercetările arheologice întreprinse la castrul roman de la Buciumi între anii 1963–1964 şi anii 1966–1970, (pag.311)
IAMANDI Daniela, MOCANU Ştefan, Tratamente mecanice aplicate bunurilor de patrimoniu din metal, (pag.319)
MARIANCIUC Elisabeta, JUGRĂSTAN Teodora, Intervenţii asupra unor piese arheologice din fier, (pag.329)
PRIPON Emanoil, Cópii ştiinţifice. Modalităţi de de realizare, tehnici şi materiale utilizate (Studiu de caz II), (pag.335)
PRIPON Emanoil, Înlăturarea depunerilor de cupru de pe suprafaţa monedelor realizate din aliaje cu conţinut scăzut de argint, (pag.343)

RECENZII
• Varia. Recenzii, (pag.351)


Nr.XXXVI, 2014 [descarcă numărul integral (48MB)]

• Cornel Grad. In honorem, (pag.9)

I. ISTORIE
GHERHEŞ Ilie, Epopeea aşezării ucrainenilor în bazinul de jos al râului Vişeu (secolele XIV–XVIII), (pag.13)
GROSS Lidia, Testamentul doamnei Ursula Paulin: reflecţii pe marginea unui document de la începutul secolului al XVI-lea, (pag.21)
PETRE Din, Aspecte ale vieţii religioase a românilor transilvăneni în percepţia călătorilor străini în secolul al XVIII-lea, (pag.35)
MITU Sorin, Identităţi locale din Transilvania în epoca modernă, (pag.43)
VASILE Benedek, Aplicarea principiilor liberale pe domeniul Wesselényi din Jibou, (pag.53)
FAUR Andrei-Sabin, Construirea românului şi a naţiunii române. Ideea de naţiune în textele juridice şi ideologice din spaţiul românesc în secolul al XIX-lea, (pag.71)
RUŞEŢ Răducu, Gazeta de Transilvania: punct de referinţă al presei româneşti din Ardeal, (pag.93)
TEŞCULĂ Nicolae, Între libertate şi constrângere. Statutul asociaţionismului din Transilvania (1850–1900), (pag.103)
GHEORGHE Lavinia, Atitudinea locuitorilor din Dobrogea faţă de autorităţile maghiare în procesul Memorandumului, (pag.111)
LAZĂR Cosmin-Cătălin, Învăţământul confesional ortodox în Transilvania şi în protopopiatul Unguraşului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.131)
MACAVEI Anamaria, Timpuri tulburi. Reflectarea legii căsătoriei în paginile presei transilvănene, (pag.147)
RIGMAN Ciprian Doru, Fenomenul natalităţii în cuprinsul protopopiatului ortodox Turda la sfârşitul secolului al XIX-lea (1880–1900), (pag.155)
RONALD Hochhauser, Pagini din istoria alimentării oraşului Oradea cu apă. 120 de ani de la inaugurarea uzinei vechi de apă, (pag.171)
BACIU Cruciţa Loredana, Hrană sau medicament: terapiile naturiste la începutul secolului XX, (pag.185)
PUIE Iulia-Maria, Eutanasia – repere istorice ale unui concept controversat, (pag.195)
FABIAN Ioan, Biografia lui Teodor Neş racordată la realităţile istorice şi culturale de la început de secol XX, (pag.205)
CIOBANU Vasile, Reorganizarea Partidului Naţional Român în anii 1919–1922. Studiu de caz: judeţul Sibiu, (pag.213)
CÂMPEAN Viorel, Din viaţa şi activitatea protopopului greco-catolic Ludovic Rezei, (pag.241)
MORARIU Iuliu-Marius, Organizarea bisericească a românilor ortodocşi din teritoriile alipite ţării după Marea Unire, (pag.249)
BOC Ovidiu-Valentin, Istoricul Ştefan Meteş, director al Arhivelor Statului din Cluj (1922–1949). Preliminarii, (pag.257)
MUSCA Elena, Activităţi economice sălăjene reflectate în documentele Camerei de Comerţ şi Industrie Sălaj, în prima jumătate a secolului al XX-lea, (pag.263)
PORUMBĂCEAN Claudiu, Generalul Georgescu Pion – ctitorul monumentului Mihai Eminescu de pe dealul Comja de lângă Seini, (pag.271)
POP Marin, Înfiinţarea şi activitatea Gărzilor „Iuliu Maniu” şi a Gărzilor Ţărăneşti din Ardeal şi Banat (1934–1938), (pag.283)
PORUMBĂCEAN ClaudiuUn studiu documentar inedit semnat de Emil Tişcă în anul 1937 referitor la viaţa economico-financiară din nord-vestul Transilvaniei interbelice, (pag.301)
TRAŞCĂ Ottmar, Situaţia politică din România în viziunea Abwehrstelle Rumänien. Iulie 1941, (pag.329)
LUCIAN Ropa, Modificările administrativ-teritoriale din nord-vestul României între anii 1950–1960, (pag.347)
BEÁTA Menesi, DGPT şi structurile sale teritoriale. Înfiinţarea şi evoluţia colectivelor de împuterniciţi/cenzori din nord-vestul României, (pag.357)
UNGUR-BREHOI Carmen, The press in Transylvania under the communist control (1968–1969), (pag.365)
DAT Gheorghe Viorel, Dosarul de anchetă penală al istoricului Ştefan Meteş, (pag.373)
FÜRTÖS Robert, Ierarhi greco-catolici în atenţia Securităţii studiu de caz: Canonicul Coriolan Tămâian, (pag.381)
GAVRA Augustin, NĂPRĂDEAN Horaţiu, Contribuţii privind colectivizarea forţată a agriculturii în comuna Benesat, (pag.397)
MOISA Gabriel, Muzeele de istorie şi propagandă oficială în România anilor ‘60–‘80 ai secolului trecut. Studiu de caz: muzeele şi „lupta pentru pace”, (pag.403)
ANARELA Meseşan (Chiş), Destinul unei biblioteci: Biblioteca familiei Monica Lovinescu–Virgil Ierunca, (pag.411)
LAKATOS Artur, LEVENTE Varga-Burkhardt, Consideraţii cu privire la naţionalizarea industriei clujene (1948), (pag.417)
MÂNDRUŢ Stelian, Paradigma „Holocaustului/Shoahului” în istoriografia românească actuală (1990–2010), (pag.427)
MOISA Gabriel, Romanian community of Trianon Hungary. About beginnings in view of Romanian researchers in Hungary, (pag.437)
SCURTU Costin, Integrarea Republicii Moldova în spaţiul euro-atlantic, (pag.443)

II. ETNOGRAFIE
MARC Dorel, Cultura populară identitară în discursul clerical transilvan. Elie Miron Cristea şi invocarea consecventă a virtuţilor sorgintei ţărăneşti, (pag.455)
BEJINARIU Corina, Fotografia de mormânt – prolegomene la o antropologie vizuală a morţii, (pag.463)
BURGHELE Camelia, Crize magice şi antidoturi rituale. Magie erotică, terapeutică şi antiterapeutică la Peceiu – Sălaj, (pag.483)
POP Laura, Modificarea obiceiurilor de înmormântare din Transilvania ca urmare a propagandei antialcoolice în preajma primului război mondial, (pag.493)
BILŢIU Pamfil, BILŢIU Maria, Ceremonialul funebru în Vrancea (contribuţii), (pag.511)
MUREŞAN Olimpia, Moartea şi ritualurile funerare în comunităţile de la Motiş şi Surduc (unitate şi diferenţe specifice), (pag.525)
CÎMPEAN Simona, Migraţia românescă în contextul multiculturalismului european, (pag.537)

III. CARTE VECHE
MIRCEA Gabriela, CUTEAN Smaranda, Din nou despre calendarele româneşti din colecţiile Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia (secolele XVIII–XX), (pag.547)
OROS Ioan Maria, Diacul Ioan Rada din Domnin sau despre ex-librisul de strană (I), (pag.585)

IV. ARTĂ
CIOBANU Victor-Horaţiu, O familie din negura vremii, (pag.601)
BĂBĂNAŞ Marcela, Omul, muza şi artistul, (pag.605)

V. ŞTIINŢELE NATURII. GEOGRAFIE
CORPADE Ana-Maria, CORPADE Ciprian, Aspecte de geografie istorică în Ţara Maramureşului, (pag.621)
ROZALIA Benedek, Disparităţi economico-geografice de tip industrial, la nivelul anului 2008, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României (I), (pag.631)
ROZALIA Benedek, Particularităţi şi aspecte specifice ale industriei din arealul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest a României (II), (pag.651)

VI. RECENZII
• Varia. Recenzii, (pag.667)
BURGHELE Carmen, In Memoriam Ioan Godea: Moartea ca lecţie etnologică, (pag.673)


Nr.XXXVII, 2015 [descarcă numărul integral (33MB)]

NEOLITIC
SUCIU Cosmin Ioan, An incised fragment of the Early Neolithic from Miercurea Sibiului – Valea Gârbovei, (pag.9)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Sanda, Rit şi ritual funerar la Port „Corău”. Cercetările anilor 2002–2012, (pag.17)
DUNCA Mihai, Etape ale prelucrării uneltelor din piatra şlefuită în situl de la Porţ-„Corău”, (pag.39)
PROCIUC Mariana, CODREA Vlad, Faunal remains identified in site of Fruntişeni (Vaslui District) belonging to Stoicani-Aldeni cultural aspect. Field mission 2013, (pag.53)

EPOCA METALELOR
BEJINARIU Ioan, Despre un vas ceramic preistoric descoperit pe „Măgura Şimleului” (Şimleu Silvaniei, jud.Sălaj), (pag.63)
COLŢEANU Petre, BĂRBAT Alexandru, O nouă aşezare aparţinând Bronzului Târziu din sud-vestul Transilvaniei, (pag.73)
EL SUSI Georgeta, Date on animal bones from the hallstattian fortification at Şimleu Silvaniei – Observator (Sălaj county), (pag.101)
BORANGIC Cătălin, MARCU Marius, BARBU Marius, Reconstrucţia unui scut din epoca dacica. Consideraţii de ordin istoric, tactic şi structural, (pag.115)
LUPU Doina, Contribuţii la repertorierea descoperirilor arheologice din judeţul Sălaj: cetătile dacice, (pag.171)
FERENCZ Iosif Vasile, SOCOL Ionuţ, Mihai Dealmar, O piesă de armament provenind de la Ardeu, (pag.181)

EPOCA ROMANĂ
PISO Ioan, Studia Porolissensia (VI), (pag.193)
PISO Ioan, DEAC Dan, ZĂGREANU Radu, Epigraphica Porolissensia (I), (pag.215)
CULIC Dan, ZĂGREANU Radu, A Roman sculptural monument discovered in Barbaricum at Coşeiu (Sălaj county), (pag.231)
VARGA Timea, Hypnos and the Incubatio ritual at Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.241)
GUI Monica, Back on track: the so-called “Capricorn Signum” from Ortelec, (pag.253)
PRIPON Emanoil, Moneda antică de aur din colecţia numismatică a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, (pag.267)
POP Horea, GINDELE Robert, Un pinten din bronz, din epoca romană, descoperit la Bădăcin, judeţul Sălaj, (pag.273)

MIGRAŢII, EV MEDIU
COSMA Călin, Războinici avari în nord-vestul României în secolele VII–VIII. Consideraţii referitoare la statutul politic al nord-vestului României în secolele VII–VIII, (pag.281)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, Săgeţi medievale timpurii descoperite în Depresiunea Silvaniei, (pag.307)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, When did the first Magyar warriors at the Porta Mesesina/Meseş gate arrive? From hypotheses to archaeological realities, (pag.325)

RESTAURARE–CONSERVARE
PRIPON Emanoil, Restaurarea unui vas decorat cu şerpi aplicaţi în relief, (pag.339)
MARIANCIUC Elisabeta, JUGĂRSTAN Teodora, Consideraţii asupra restaurării şi conservării unor artefacte din bronz descoperite la Porolissum, (pag.345)
DRUŢA Monica, Conceperea şi execuţia proiectului depozitului de material arheologic provenit din situl arheologic de la Suplacu de Barcău / Porţ „Corău”, (pag.351)

IN MEMORIAM
• prof.univ.dr. Iacob Mârza (1946–2015), (pag.363)
• Alexandru V. Matei (1950–2010), (pag.365)


Nr.XXXVIII, 2016 [descarcă numărul integral (288MB)]

NEOLITIC
LAZAROVICI Gheorghe, POP Radu, Simboluri legate de vânătoarea de la falezele Someşului, (pag.9)
VIRAG Cristian, Câteva consideraţii privind un pandantiv de lut de la Tăşnad-Sere, (pag.65)
CRIŞAN Băcueţ Sanda, Din nou despre piesele cu caracter special de la Porţ „Corău”-Altăraşe / Mese de cult, (pag.73)
DUNCA Mihai, Organizarea prelucrării pietrei şlefuite la Porţ- „Corău”: Ateliere?, (pag.83)
BARBU Mihaela-Maria, Două seceri eneolitice din piatră cioplită descoperite la Şoimuş- lângă sat, Jud.Hunedoara, (pag.93)
KOVACS Adela, The anthropomorphous statuettes from the site Stânca Doamnei, Ştefăneşti, Botoşani Conty, (pag.103)

EPOCA METALELOR
IOAN Bejinariu, Contribuţii la cunoaşterea metalurgiei preistorice a bronzului din nord-vestul României. Tiparul de la Şimleu Salvaniei (Jud.Sălaj) punctul „Observator”, (pag.121)
BERZOVAN Alexandru, Akinakai. Pumnale, spade şi săbii în spaţiul est-carpatic al României (sec. VII-V Î.HR.), (pag.139)
MUNTEANU Octavian, Un toporaş cu aripioare din fortificaţia getică Horodca Mică, (pag.163)
BARBU Marius, BORANGIC Cătălin, Armele încovoiate ale dacilor la începutul secolului al II-lea P.CHR. O perspectivă experimentală, (pag.181)
RUSTOIU Aurel, Slashing knives (Hiembmesser) - Curved dagger (Sica, -AE). Their function and symbolic role in the Tene panoply of weapons, (pag.199)
FERENCZ Vasile Iosif, BODO Cristina, BĂLOS Angelica, Arme provenind de la Ursici, Com.Boşorod, Jud.Hunedoara, (pag.223)
CRISTIAN-CONSTANTIN Roman, VASILE Romulus Ioan, TURLE Roxana, Aşezarea dacică de la Hunedoara în contextul extragerii metalurgiei-prelucrării fierului din munţii Poiana Ruscă- Abordări metodologice (I), (pag.243)
POP Horea, BORANGIC Cătălin, Solzi de armură din bronz descoperiţi la Şimleu Silvaniei, (pag.257)
EGRI Mariana, Weapons as identity symbols during the early roman provincial period. A theoretical Approach, (pag.267)

EPOCA ROMANĂ
NEMETI Sorin, Despre Expeditio Burica şi prezenţa detaşamentelor legiunii III Italica în Dacia, (pag.281)
FODOREAN Florin-Gheorghe, Mapping the Roman road Căşeiu-Ilişua-Orheiu Bistriţei, (pag.289)
DE SENA Eric C., WANNER Robert, Construction history and lifeways in the civilian settlement of Porollisum as observed in area 22 of the Porolissum forum project, (pag.305)
ZĂGREANU Radu, DEAC Dan-Augustin, PRIPON Emanoil, New data on the Roman art and sculpture from Porolissum (II), (pag.329)
MATEI Dan, Reutilizarea fostelor castre ale provinciei Dacia în epocile postromane - probleme ale cercetării. I, (pag.343)

MIGRAŢII, EV MEDIU
COSMA Călin, Consideraţii privind topoarele din secolele VII-VIII descoperite pe teritoriul Transilvaniei, (pag.359)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, Vestigii din epoca avară descoperite la Nuşfalău „Corlate” (Jud.Sălaj), (pag.391)
CULIC Dan, Monumente uitate (I) Bisericile medievale dispărute din jud.Sălaj, (pag.409)
CRIŞAN Ioan, Material arheologic medieval descoperit în urma activităţii de detecţie de metale pe teritoriul comunei Nojorid, jud.Bihor, (pag.419)
OŢA Silviu, Elite locale şi centre de putere în Banat (sfârşitul secolului al IX-lea - începutul secolului al XI-lea), (pag.433)

RESTAURARE-CONSERVARE
ELEKES Anamaria, Restaurarea a două piese de ceramică descoperite la Şimleu Silvaniei, jud.Sălaj - studiu de caz -, (pag.461)
JUGRĂSTAN Teodora, Bronzul. De la un aliaj la o epocă, (pag.471)
MARIANCIUC Elisabeta, Spadă celtică din fier, (pag.479)
MIHAELA Ioana Păcurar, Procesul de restaurare şi conservare a două vase daco-getice, (pag.487)
PRIPON Emanoil, Restaurarea unor fructiere dacice descoperite la Şimleu Silvaniei-Cetate, judeţul Sălaj, (pag.493)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa:
1. http://www.cimec.ro/Biblioteca-Digitala/Biblioteca.html, 2018
2. http://muzeuzalau.ro/index.php/acta-mvsei-porolissensis, 2018