Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ANGVSTIA

Revista Angustia a apărut ca rezultat al colaborării dintre Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi Centrul Eclesiastic de Documentare Mitropolit Nicolae Colan din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, continuând activitatea publicaţiei Aluta, editată de fostul Muzeu Judeţean Covasna din Sfântu Gheorghe, într-o nouă formă şi purtând un alt mesaj.
Având o apariţie anuală, periodicul reuneşte între paginile sale studii şi articole din domenii precum arheologie, istorie, sociologie şi etnografie, în special referitoare la realităţile spaţiului sud-estic transilvănean. Remarcabilă este abordarea multidisciplinară în studiul culturii şi spiritualităţii româneşti.
Website:
1. http://angustia.mncr.ro
2. http://www.mncr.ro/publicatii+revista%20angustia


Nr.1 (1996) [descarcă numărul integral (26MB)]

LĂCĂTUŞU IOAN, LAZAROVICI GHEORGHE, Cuvânt la început de drum, (pag.3)
ILIESCU ION, Mesaj adresat participanţilor la manifestările consacrate studierii şi cinstirii activităţilor făuritorilor istoriei, culturii, civilizaţiei şi religiei românilor din sud-estul Transilvaniei - Sf. Gheorghe, -23 septembrie 1995-, (pag.9)
†IOAN EPISCOPUL COVASNEI ŞI HARGHITEI, Pe urmele strămoşilor, (pag.17)
FONTA ILIE, O prioritate - cercetarea istorică în sud-estul Transilvaniei, (pag.19)
PROTASE DUMITRU, Mitropolitul Andrei Şaguna (1809-1873), (pag.23)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
LAZAROVICI GHEORGHE, Din istoria străveche a Carpaţilor Orientali, (pag.27)
MAXIM ZOIA, Prototracii în Carpaţii Răsăriteni, (pag.51)
CAVRUC VALERIU, Câteva consideraţii privind originea culturii Noua, (pag.67)
CRIŞAN VIORICA, Aspecte ale civilizaţiei tracice şi dacice din Carpaţii Răsăriteni, (pag.79)
PROTASE DUMITRU, Angvstia (Breţcu), (pag.85)
SZEKELY ZOLTAN, Sud-estul Transilvaniei sub stăpânirea romană, (pag.89)
LECHINŢAN VASILE, Românii din scaunele secuieşti la 1614, (pag.93)
MUCEA MARIANA, Biserica româneasca din Scheii Braşovului în secolul al XVII-lea, lăcaş al activităţii de copiere, traducere şi tipărire, (pag.127)
MIHU ELENA, Cartea veche românească în scaunul Mureşului, (pag.133)
CRISTACHE-PANAIT IOANA, Prezenţa cărţii vechi româneşti în sud-estul Transilvaniei, (pag.141)
MARC AUREL, Registrele parohiale - sursă documentară deosebit de valoroasă pentru trecutul românesc al Harghitei. Conscripţia de la 1748, (pag.149)
RANCA IOAN, Reverberaţiile răscoalei lui Horea la românii din scaunele secuieşti, (pag.159)
GRAMA ANA, Documente arhivistice sibiene (1850-1870). Donaţii din „Ţară” şi conflicte cu autorităţile locale în judeţul Covasna (1851-1859), (pag.165)
ITTU CONSTANTIN, Stema Mitropolitului Andrei Baron de Şaguna - element de inspiraţie pentru heraldica sibiană actuală, (pag.187)
LAZĂR IOACHIM, Din corespondenţa lui Aron Densuşianu cu Ioan Micu Moldovan privind înfiinţarea ziarului „Orientul latin” de la Braşov, (pag.191)
BOAR LIVIU, Contribuţii la viaţa confesională a românilor în fostele scaune secuieşti Ciuc, Giurgeu şi Caşin în secolul al XIX-lea, (pag.197)
SOROSTINEAN VALERIA, Satul românesc şi biserica ortodoxă la sfârşit de secol XIX, cu referire la protopopiatele Trei-Scaune, Braşov şi Mureş-Oşorhei, (pag.201)
MUNTEAN OVIDIU, Despre situaţia învăţământului românesc în comitatul Trei-Scaune la sfârşitul secolului al XIX-lea, (pag.205)
BRĂTESCU CONSTANTIN, Activitatea episcopului dr. Miron Cristea între 1910-1918 pentru apărarea fiinţei naţionale şi făurirea României Mari, (pag.209)
BURLACU IOANA, DINU CRISTINA, Valoarea documentar-istorică a fondului arhivistic „Miron Cristea”, (pag.213)
BUCUR NICOLAE, O personalitate harghiteană în lupta pentru unire - Octavian C. Tăslăuanu, (pag.217)
STAN CONSTANTIN I., Octavian C. Taslăuanu şi Corpul Voluntarilor Români din Rusia, (pag.223)
THEODORESCU VIRGILIU, THEODORESCU ELISABETA, Documente inedite despre suferinţele românilor în anii Diktatului de Ia Viena, (pag.231)
BAICU DAN, Judeţul Trei-Scaune în contextul reinstaurării administraţiei româneşti în Ardealul de Nord. Mărturii documentare, (pag.241)
MORARU ALEXANDRU, Biserică şi naţiune în pastoralele mitropolitului Nicolae Colan, (pag.247)
POP VALER, Defileul Mureşului - străveche vatră etnoculturală românească, (pag.253)
ŞOANCĂ NICOLAE, Aspecte privind păstoritul transhumant practicat în zona Breţcu-Voineşti-Covasna, (pag.259)
FURTUNĂ DUMITRU, Covasna-Voineşti, leagăn de românitate în arcul intracarpatic, (pag.265)
GAIŢĂ ALEXANDRU, Din vechile legături culturale ale Buzăului cu Transilvania, (pag.269)
ROTARIU TRAIAN, SEMENIUC MARIA, ELEMER MEZEI, Evoluţia structurii etnice şi confesionale a populaţiei judeţului Covasna, între 1850 şi 1992, (pag.273)
CIUBĂNCAN VASILE T., Modificările produse în structura demografică a judeţelor Ciuc, Odorhei şi Trei Scaune în perioada anilor 1930-1948, (pag.291)

NOTE ŞI DISCUŢII
ŞANDRU ILIE, Biserica Mănăstirii Doamnei din Topliţa, (pag.315)
POP EMIL, Parohia Ortodoxă Română - Miercurea Ciuc II. Fragment de monografie, (pag.317)
BERCU IOAN, Breţcu - vatră de istorie şi credinţă strămoşească, (pag.321)
DAVID DOINA, Carpaţii de curbură - funcţie economică şi ax etnoistoric şi etnocultural, (pag.325)
MOLDOVAN NICOLAE, Staţiunea Vâlcele şi personalităţile româneşti de seamă care au poposit aici în secolul XIX-XX, (pag.329)
GRAURE-CORNEA LUMINIŢA, Un scriitor covăsnean mai puţin cunoscut Romulus Cioflec (1882-1955), (pag.333)
BĂCANU MARIA CIOBANU, Factori de conservare a identităţii etnice româneşti în judeţele Covasna şi Harghita, (pag.337)
GANE CONSTANTIN, Date privind maghiarizarea românilor din localităţile harghitene, (pag.343)
RĂŢULEA GHEORGHE, Muzeul Spirituaiităţii Româneşti din Sfîntu Gheorghe -Sensuri şi semnificaţii-, (pag.347)
LĂCĂTUŞU IOAN, Muzeul Spiritualităţii Româneşti „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu Gheorghe. Cronica activităţii pe anii 1993-1995, (pag.351)
LĂCĂTUŞU IOAN, Momente din istoria muzeului din Sfântu Gheorghe, (pag.361)
PETRESCU IUSTINIAN, Angvstia - Între deziderate şi realităţi (Postfaţă), (pag.365)

RECENZII, (pag.367)


Nr.2 (1997) [descarcă numărul integral (54MB)]

ARHEOLOGIE
LAZAROVICI GHEORGHE, About the Early Bronze from Transylvania, (pag.9)
ZOLTAN SZEKELY, Denumirea locului Tyiszkhi la aşezarea neolitică de la Arius (jud.Covasna), (pag.37)
COSTEA FLOREA, Aşezarea Wietenberg de la Racoş - „Piatra Detunată”, (pag.39)
KLOCIKO EUGENIU, SAVA EUGENIU, Necropola culturii Noua de lângă Chirileni, (pag.77)
LEVITKI OLEG, DEMCENKO TATIANA, Necropola tumulară-plană a culturii Noua de la Burlăneşti, (pag.103)
LEAHU VALERIU, Cultura Tei în sud-estul Transilvaniei, (pag.123)
SCHUSTER CRISTIAN, Cultura Tei în sud-estul Transilvaniei, (pag.131)
COMŞA ALEXANDRU, SCHUSTER CRISTIAN, Un mormânt al culturii Tei la Sitaru?, (pag.137)
ZOLTAN SZEKELY, Tumulul din epoca bronzului târziu de la Brăduţ, jud.Covasna, (pag.147)
CAVRUC VALERIU, CAVRUC GALINA, Aşezarea din epoca bronzului timpuriu de la Zoltan, (pag.157)

ISTORIE
MOLDOVAN VICTOR, Contribuţia lui Nicolae Bogdan la întemeierea învăţământului liceal românesc din Cluj, (pag.175)
BICHICEAN GHEORGHE, Contribuţii privind reprezentarea românilor în adunarea stărilor transilvane din anul 1291, (pag.183)
CRISTACHE-PANAIT IOANA, Realităţi istorice din sud-estul Transilvaniei, (pag.193)
GRAMA ANA, „Protocoale de porunci” din Budila şi Boroşneul Mic şi valoarea „înscrisurilor” în viaţa satului românesc transilvănean (1740-1840), (pag.213)
MIHU ELENA, Ierarhii Bisericii Ortodoxe consemnaţi pe filele cărţii vechi româneşti din judeţul Mureş, (pag.229)
MUNTEAN OVIDIU, Trăsături ale imaginii etnice româneşti în relatările observatorilor francezi (1830-1848), (pag.237)
CORDOŞ NICOLAE, Activitatea lui Aurel C. Popovici de la elaborare la procesul „Replicii”, (pag.243)
CRIŞAN VASILE, Aurel C. Popovici şi serbările Mileniului, (pag.251)
TĂTAR OCTAVIAN, Sărbătorirea „Mileniului” oglindită în paginile ziarului „Telegraful român”, (pag.257)
STAN CONSTANTIN I., Activitatea lui Romulus Cioflec pentru Unirea Basarabiei cu România (1917-1918), (pag.265)
LAZĂR IOACHIM, Contribuţia dr. Nicolae Bălan, viitorul mitropolit al Ardealului la realizarea Marii Uniri, (pag.273)
BURLACU IOANA, Miron Cristea, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, (pag.277)
MARC DOREL, Activitatea lui Elie Miron Cristea pe tărâmul Astrei, (pag.281)
BOAR LIVIU, Protopopul Elie Câmpeanu luptător pentru drepturile românilor din secuime (1859-1937), (pag.291)
BAICU DAN, Partidele politice din judeţul Treiscaune şi starea de spirit a populaţiei în anul electoral 1946 în viziunea rapoartelor Legiunii de jandarmi, (pag.309)
LECHINŢAN VASILE, ZEGREAN OCTAVIAN, Corespondenţa de la românii din secuime în „Gazeta Transilvaniei” din 1889, (pag.321)
LECHINŢAN VASILE, Orban Balasz despre români în lucrarea A szekeyföld leirata ... („Descrierea ţinutului secuiesc”), (pag.331)

ETNOGRAFIE
CRIŞAN CRISTIAN, Satul din Treiscaune în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, selectat în documente de arhivă, (pag.353)
LĂCĂTUŞU ION, Note etnografice şi folclorice ale episcopului Veniamin Nistor privind localitatea Araci, (pag.367)
CATRINA CONSTANTIN, Folclorişti şi folclorul muzical din judeţul Covasna. Privire istorică, (pag.383)
BUCUR NICOLAE, Flora în folclorul românesc din zona. Harghitei, (pag.389)
DAVID DOINA, Bradul şi simbolistica sa în arta populară românească, (pag.399)

SOCIOLOGIE
BĂCANU MARIA COBIANU, Subetnicitate şi marginalitate culturală la românii din Covasna şi Harghita, (pag.405)
COBIANU ELENA, Sugestii pentru un posibil cod al relaţiilor interetnice, (pag.411)
HATOS ADRIAN, LEVENTE SZEKEDI, Construcţia autobiografică a sinelui etnic, (pag.415)

NOTE ŞI DISCUŢII
VRABIE NICU, Despărţământul central judeţean Miercurea Ciuc al Astrei (1922-1940), (pag.427)
GAIŢĂ ALEXANDRU, Profesorii ardeleni la Buzău în secolul al XIX-lea, (pag.433)
GOIA MIHAIL, GAŞPAR IOAN, SFÂRLEA MIRCEA, Mănăstirea „Sfântu Proroc Ilie” din Topliţa, (pag.437)
MAREŞ FELICIA, Aspecte din formarea şi dezvoltarea, istorică a localităţii Vâlcele, jud.Covasna (sec.XVII-XIX), (pag.447)
BODEA DAN, CĂLIN-BODEA CORNELIA, Ortodoxism şi românism în sud-estul Transilvaniei. Sărbătorile religioase, (pag.451)
MĂRAN MIRCEA, Preotul Constantin Dimian din Breţcu (1876-1959), (pag.457)
SIBIANU VICTOR, Aspecte de imagologie privind societatea românească medievală şi modernă, (pag.461)
RAIN LILY, Ipoteze privind căsătoria etnic-mixtă, în judeţul Covasna. Câteva aspecte teoretice, (pag.465)
CAVRUC VALERIU, LĂCĂTUŞU IOAN, Cronica activităţii pe anul 1996, (pag.469)
xxx, Hotărârea Guvernului României privind înfiinţarea Muzeului Carpaţilor Răsăriteni, (pag.477)
PETRESCU IUSTINIAN, Nevoia de ANGVSTIA (Postfaţă), (pag.479)

RECENZII
ŞORBAN RAOUL, Petre Ţurlea, Ip şi Trăznea - Atrocităţi maghiare şi acţiune diplomatică, Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 1996, (pag.481)
PETRESCU DACINIA CRINA, T. Ionescu, Istoria gândirii economice din România (1900-1944), Edit. Economică. Bucureşti, 1996, (pag.484)
COSTEA CONSTANTIN, Teodor Chindea, Contribuţii la istoria românilor din Giurgeul-Ciucului, Edit. Brăduţ, Târgu Mureş, 1995, (pag.485)
LĂCĂTUŞU IOAN, Emil Micu, Din trecutul bisericesc cultural şi economic al românilor din secuime, Edit. Bravax, Braşov, 1996, (pag.486)
LĂCĂTUŞU IOAN, Vasile Lechinţan, Permanenţa convieţuirii paşnice, Bucureşti, 1996, (pag.487)
RĂŢULEA GHEORGHE, Ioan Lăcătuşu, Identitate şi cultură la românii din secuime, Edit. Carpatica, Cluj-Napoca, 1995, (pag.488)
PETRESCU IUSTINIAN, I. Pop, Basarabia din nou la răscruce, Edit. Demiurg, Bucureşti, 1996, (pag.489)
PETRESCU RUXANDRA MĂLINA, E. A. Dandea, Politică şi administraţie, Edit. „Mureş”, Târgu Mureş, 1996, (pag.490)
MOŢIU ADRIAN, I. Bădescu, D. Dungaciu, Sociologia şi geopolitica frontierei, Edit. Floarea Albastră, Bucureşti, 1995, (pag.491)

PRESCURTĂRI BIBLIOGRAFICE, (pag.493)


Nr.3 (1998) [descarcă numărul integral (26MB)]

ARHEOLOGIE
KESSLER EUGEN, GAL ERIKA, Resturi fosile şi subfosile de păsări în siturile paleolitice şi neolitice din Cheile Turzii şi Cheile Turenilor (jud.Cluj), (pag.9)
LEAHU DOINA, Consideraţii asupra unui tip de podoabă de aur preistorică din colecţia Orghidan, (pag.13)
SCHUSTER CRISTIAN, Despre obiectele din lut ars din aria culturii Glina, (pag.19)
LAZAROVICI GHEORGHE, Încă odată despre ceramica de la Gomea-Vodneac. Legăturile sale cu Transilvania şi alte zone, (pag.41)
COSTEA FLOREA, Ce sunt de fapt vasele dreptunghiulare puţin înalte din ceramica Wietenberg?, (pag.59)
ATTILA BATO, Problematica castrului roman de la Odorheiu Secuiesc (jud.Harghita), (pag.77)

ISTORIE
BICHICEAN GHEORGHE, Cu privire la activitatea dietală pentru organizarea principatului autonom al Transilvaniei (1529-1540), (pag.85)
TĂTAR OCTAVIAN, Ortodoxia şi islam, greci şi otomani în sec.XIV-XV - o percepţie reciprocă, (pag.93)
CRISTACHE-PANAIT IOANA, O conscripţie parohială din 1767, din fostul comitat al Târnavei, (pag.101)
BAICU DAN, Unele date şi informaţii privind elementul românesc în Trei Scaune consemnate în documente ale patrimoniului naţional, (pag.127)
GRAMA ANA, Surse ecleziastice ortodoxe din a doua jumătate a sec. al XIX-lea pentru cercetarea demografică zonală, (pag.133)
GAIŢĂ ALEXANDRU, Figuri ardelene pe meleaguri buzoiene, (pag.141)
MACUC MIHAI, Consideraţii asupra mişcării de eliberare naţională a românilor transilvăneni după 1867, (pag.145)
LECHINŢAN VASILE, ZEGREANU OCTAVIAN GR., Corespondenţă de la românii din secuime în „Gazeta Transilvaniei” din 1899, (pag.153)
DAMIAN ANCU, PĂUNESCU EMIL, Nicolae Droc Barcian personalitate a luptei românilor pentru propăşire şi unitate naţională, (pag.159)
CRIŞAN EUGENIA IRINA, STAN CONSTANTIN, Activitatea lui Ghiţă Popp pentru înfăptuirea, consolidarea şi apărarea României Mari, (pag.165)
CRIŞAN VASILE, Tinereţea jurnalistică a lui Ghiţă Popp, (pag.173)
BURLACU IOANA, Basarabia în conştiinţa lui Ghiţă Popp, (pag.187)
PĂTRUNJEL VIOLETA, Nichifor Crainic, directorul revistei Gândirea, (pag.193)
ROTCHE ANDREEA, Nicolae Colan director şi mentor al „Vieţii ilustrate”, (pag.199)
MORARU ALEXANDRU, Situaţia românilor transilvăneni din perioada horthystă reflectată în unele documente ale vremii, (pag.207)
SUCIU EMANUEL SEBASTIAN, Momente de restrişte în viaţa bisericească românească din judeţul Covasna, (pag.213)

ETNOGRAFIE
DICULESCU FELICIA, Folclor muzical din Depresiunea Întorsurii Buzăului - materiale din Arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, (pag.223)
CATRINA CONSTANTIN, Însemnări pe marginea unor culegeri de folclor muzical din judeţul Covasna, (pag.271)
DINUŢĂ GHEORGHE, Cercetări etnografie în zona de curbură interioară a Carpaţilor Răsăriteni, (pag.275)
CRISTIAN CRIŞAN N., Realităţi ale satului din scaunul Trei Scaune oglindită în conscripţia Cziraky (Scaunul filial Micloşoara 1820), (pag.283)
FLORINA MATEI, Vechea nuntă ţărănească din Topliţa, (pag.289)
LĂCĂTUŞU IOAN, Note etnografice şi folclorice ale episcopului Veniamin Nistor privind localitatea Araci, (pag.301)
MARC DOREL, Privire asupra zonei etno-culturale Topliţa din perspectivă interdisciplinară, (pag.315)

SOCIOLOGIE
BĂCANU MARIA COBIANU, Cercetările sociologice despre identitatea naţională şi relaţiile interetnice, (pag.321)
RAIN LILY, Căsătoria mixtă şi dilemele ei culturale, (pag.327)
BUCUR NICOLAE I., Cercetări privind realităţile sociale ale satului, (pag.333)
LĂCĂTUŞU IOAN, Evoluţia structurii etnice şi confesionale a localităţilor judeţului Covasna între anii 1850-1992, (pag.339)

NOTE ŞI DISCUŢII
ZOLTAN SZEKELY, Reşedinţe voievodale în sud-estul Transilvaniei, (pag.361)
MARIN ELISABETA, Documente despre Sf.Gheorghe şi secuime în arhivele braşovene, (pag.365)
VALENTIN ISTRATE, Colecţia registrelor de stare civilă. Registre parohiale, (pag.371)
BURLACU IOANA, Un memoriu inedit înaintat de Ghiţă Popp Consiliului de Stat, (pag.375)
DINU CRISTINA, Un document autobiografic Ghiţă Popp, (pag.379)
BURLACU EMIL, Primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Miron Cristea, întemeietor al Academiei de muzică bisericească din Bucureşti, (pag.383)
CORNEA LUMINIŢA, Acasă la scriitorii români, (pag.387)
MAREŞ FELICIA, De la Şcoala Normală de învăţătoare „Regina Maria” la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Sf.Gheorghe, (pag.391)
PĂTRUNJEL VIOLETA, Monografia satului Făgăţel de Ioan D. Bucur, (pag.397)
LECHINŢAN VASILE, Aspecte inedite ale structurii confesionale româneşti din scaunul Odorhei în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, (pag.401)
CAVRUC VALERIU, LĂCĂTUŞU IOAN, Cronica activităţii pe anul 1997, (pag.423)

RECENZII
ZSOLT SZEKELY, Ferenczi Istvan - Eszrevetelek az erdely keleti nepi es muvetsegi elemelvel kapsolathan (Szolnok Megyei Muzeum Adattar – Szolnok), 1997
PĂTRUNJEL VIOLETA, Omagiu mitropolitului Nicolae Colan. Editura Arhiedecezeană, Cluj-Napoca 1995, (pag.439)
LECHINŢEAN VASILE, Megyenk Kovasna Haromaszki Tudnivalok, 1997, (pag.440)
PĂTRUNJEL VIOLETA, Nicolae Colan - Pastorale, Editura Ahiedecezană, Cluj-Napoca, 1995, (pag.442)
DORNEANU EDMUND, Ilie Şandru, Pe urmele lui Octavian Tăslăuanu, Editura Petru Maior, Tg.Mureş, 1997, (pag.443)
LĂCĂTUŞU IOAN, Maria Cobian Băcanu, S.O.S. românii din Covasna şi Harghita, Editura Petru Maior, Tg.Mureş, 1997, (pag.444)
PETRESCU CRINA, Toader Ionescu, Doctrine şi curente economice contemporane, Editura George Bariţiu, Cluj-Napoca, 1998, (pag.445)


Nr.4 (1999) [descarcă numărul integral (47MB)]

GORGOI MIHAIL ION, Câteva gânduri privind locul şi rolul Muzeului Carpaţilor Răsăriteni, (pag.I-II)

ARHEOLOGIE
GHERGARI LUCREŢIA, LAZAROVICI GHEORGHE, IONESCU CORINA, TĂMAŞ TUDOR, Studii geoarheologice asupra unor artefacte ceramice din neoliticul timpuriu din România: Staţiunea de la Lunea - Poiana Slatinii, Jud.Neamţ, (pag.1-7)
ZOLTÁN SZEKELY, Aşezarea culturii Schneckenberg de la Ariuşd, jud.Covasna, (pag.9-12)
CAVRUC VALERIU, Consideraţii privind situaţia etnoculturală în sud-estul Transilvaniei în epoca bronzului mijlociu, (pag.13-41)
ZSOLT SZEKELY, Aşezarea culturii Wietenberg de la Baraolt, jud.Covasna, (pag.43-46)
LAZĂR VALERIU, Descoperirile Epocii Bronzului de pe teritoriu/judeţului Mureş, (pag.47-54)
KACSÓ CAROL, Date noi cu privire la preistoria Maramureşului, (pag.55-70)
SÎRBU VALERIU, CRIŞAN VIORICA, Cetatea dacică de la „Valea Zânelor” - Covasna, (pag.71-81)
BINDEA DIANA, Studiu arheozoologic asupra aşezării dacice de la Mereşti (Jud.Harghita), (pag.83-103)
COSTEA FLOREA, O depunere rituală de vase la Racoşul de Jos, judeţul Braşov. Încercare de descifrare a posibilelor simboluri din ornamentica olăriei dacice, (pag.105-119)
JANOVITS ISTVAN, Noi periegheze arheologice din depresiunea Ciucului, (pag.121-150)

ISTORIE
CÂNDEA IONEL, Expediţia militară a Bizanţului din 1166 în geneza culoarului Dunăre - Curbura Carpaţilor, (pag.153-155)
BICHICEAN GHEORGHE, Elemente definitorii ale Congregaţiilor Generale Voievodale de la Alba Iulia din anii 1289 şi 1291, (pag.157-158)
TĂTAR OCTAVIAN, Pacea de la Oradea (februarie 1538) dintre Ferdinand de Habsburg şi Ioan Zapolya şi implicaţiile ei în disputa pentru Coroana Ungariei, (pag.159-163)
CRISTACHE-PANAIT IOANA, Toader Zugravul (sec. al XVIII-lea), (pag.165-182)
BĂILĂ MARIA, Discursul Bisericii Ortodoxe cu privire la căsătorie şi divorţ 1750-1850, (pag.183-189)
FOLA NICOLAE VICTOR, Fenomene istorice şi demografice în Valea Târnavei mici din Evul Mediu până astăzi, în conformitate cu date ale toponimiei, (pag.191-195)
DOBREAN ANA, Date privind emigrarea în Moldova, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, a unor locuitori din Scaunele Giurgeu şi Ciuc, (pag.197-199)
BURLACU EMIL, Despre refugiaţii transilvăneni primiţi de Ţara Românească în anii 1848-1849, (pag.201-203)
GRAMA ANA, Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul Arcului Intracarpatic în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.205-250)
MAIOR CARMINA, Urme sigiliare pe inventare de bunuri ale bisericilor ortodoxe din Sud-Estul Transilvaniei, (pag.251-255)
RUS DORIN IOAN, Participarea Batalionului 1 din Regimentului 2 Grăniceresc la Revoluţia de la 1848-1849), oglindită în Monografia Regimentului scrisă de Michael Schneider, Bistriţa, 1906, (pag.257-263)
DUMITRIU OANA, În jurul revistei „Viaţa Literară şi Artistică” - Din corespondenţa lui Virgil Cioflec cu Ilarie Chendi (7 iulie 1906 - 9 septembrie 1907), (pag.265-275)
LECHINŢAN VASILE, ZEGREANU OCTAVIAN GR., Corespondenţă de la românii din secuime în „Gazeta Transilvaniei” din 1909, (pag.277-287)
GOTIA DORIN, Prelegerile şi Conferinţele ca mijloace de propagandă promovate de ASTRA la începutul secolului XX, (pag.289-292)
CRIŞAN EUGENIA, Un document inedit privind Despărţământul Braşov al ASTREI aparţinând profesorului Nicolae Bogdan, (pag.293-296)
CRIŞAN VASILE, Araci (Arpătac) - o mlădiţă viguroasă a ASTREI în Secuime, (pag.297-301)
CRIŞAN CRISTIAN, Menţiuni documentare cu privire la istoricul unor biserici ortodoxe din zona Baraolt, (pag.303-306)
DATUI CAMELIA, GANEA AUREL, Evoluţia ideii de unitate la români, (pag.307-313)
STAN CONSTANTIN I., Activitatea lui Pompiliu Nistor pentru desăvârşirea unităţii naţionale româneşti, (pag.315-320)
BOŞOANCĂ TRAIAN, Marea Unire şi preoţimea ortodoxă română din judeţul Mureş, (pag.321-324)
BURLACU IOANA, Amintiri ale lui Dumitru Antal despre Marea Unire, (pag.325-327)
TEODORESCU VIRGILIU Z., Miron Cristea - contemporanul nostru, (pag.329-334)
BURLACU IOANA, Miron Cristea şi relaţiile internaţionale ale Bisericii Ortodoxe Române, (pag.335-337)
ROŞCA MARIA, Iconografia lui Miron Cristea, (pag.339-341)
ŢURLEA PETRE, Din corespondenţa românilor din Secuime cu Nicolae Iorga - anul 1919, (pag.343-347)
PANĂ VIRGIL, Câteva consideraţii privind mişcarea politică maghiară din România (1919-1939), (pag.349-352)
IANCU ALINA, „Oituzul” - gazetă independentă de informaţie culturală, socială şi politică, (pag.353-357)
PĂTRUNJEL VIOLETA, Biserica Ortodoxă şi viaţa românească din Covasna sub semnul tranziţiei şi incertitudinii (1944-1945), (pag.359-363)

ETNOGRAFIE
DICULESCU FELICIA, Folclor muzical în Depresiunea Întorsura Buzăului (II) - Colindatul şi colinda - aspecte evolutive, (pag.367-376)
MARC DOREL, Evoluţia structurii ocupaţionale în zona etnografică Topliţa. Consideraţii privind interferenţele şi interdependenţele ocupaţionale, (pag.377-380)
MATEI FLORINA, Semnificaţii ale ceremonialului funerar la români. Obiceiul de înmormântare în zona Topliţei, (pag.381-384)

SOCIOLOGIE
COBIANU-BĂCANU MARIA, LĂCĂTUŞU IOAN, Judeţele Covasna şi Harghita, sub semnul instabilităţii relaţiilor interetnice, (pag.387-393)
RAIN LILY, Căsătoria etnic-mixtă - Între etnic şi religios, (pag.395-397)
BUCUR NICOLEA I., Satul - Comunitate de intercunoaştere, (pag.399-402)
LĂCĂTUŞU IOAN, Habitat şi populaţie. Procese şi structuri demografice în judeţele Covasna şi Harghita, (pag.403-421)
FERCHIU DELIA, Memorie şi identitate - constructe sociale, (pag.423-432)

RECENZII
BĂILĂ MARIA, Românii din Scaunele Secuieşti (în antroponimele din conscripţii). Scaunul Ciuc, Giurgeu, Caşin vol. II, 1567-1850, de Ioan Ranca, (pag.435-436)
BĂILĂ MARIA, Personalităţi din Covasna şi Harghita, de Ioan Lăcătuşu, (pag.436-437)
IANCU ALINA, Moarte cu bocluc, de Romulus Cioflec, (pag.437-437)
DOBREAN ANA, Subcetate-Mureş - File de monografie, de Doina Dobrean, Vasile Dobreanu, (pag.438-438)

CRONICA
LĂCĂTUŞU IOAN, CAVRUC GALINA, Cronica activităţilor pe anul 1998, (pag.441-446)
• NECROLOG, VALERIU LAZĂR, (pag.447-448)
• Lista abrevierilor, (pag.449-450)


Nr.5 (2000) - ARHEOLOGIE [descarcă numărul integral (26MB)]

ARHEOLOGIE
BELDIMAN CORNELIU, Industria materiilor dure animale în aşezările paleolitice de pe versantul răsăritean al Carpaţilor, (pag.1)
MAXIM ZOIA, SASĂRAN LUMINIŢA, Utilajul litic cioplit de la Leţ, (pag.27)
LUCA SABIN ADRIAN, CIUGUDEAN HORIA, DRAGOTĂ AUREL, ROMAN CRISTIAN, Faza timpurie a culturii Vinèa în Transilvania. Repere ale orizontului cronologic şi etnocultural, (pag.37)
DAN POP, Die Coţofeni Siedlung von Oarţa de Sus „Măgura”, (pag.73)
SCHUSTER CRISTIAN, Notă cu privire la două tipuri de obiecte din piatră şlefuită din epoca bronzului din sudul şi răsăritul României, (pag.85)
CAVRUC VALERIU, Noi cercetări în aşezarea la Păuleni ( 1999-2000). Raport preliminar. Prezentare generală, (pag.93)
LAZAROVICI GHEORGHE, LUCA ADRIAN SABIN, BUZEA DAN, SUCIU COSMIN, Descoperirile eneolitice de la Păuleni, (pag.103)
CAVRUC VALERIU, DUMITROAIA GHEORGHE, Descoperirile aparţinând aspectului cultural Ciomortan de la Păuleni, (pag.131)
CAVRUC VALERIU, ROTEA MIHAI, Locuirea Wietenberg de la Păuleni (Ciomortan), (pag.155)
COMŞA ALEXANDRA, Date antropologice referitoare la osemintele umane aparţinând epocii bronzului descoperite la Păuleni, (pag.173)
SZÉKELY ZOLTÁN, Cultura Noua în valea Oltului şi a Târnavei, (pag.177)
CAVRUC GALINA, Groapă rituală (?) din aşezarea culturii Noua de la Zoltan, (pag.193)
COMŞA ALEXANDRA, Date antropologice referitoare la mormântul de copil descoperit la Zoltan (cultura Noua), (pag.199)
POPESCU ANCA, Ceramica cu decor striat de la Costişa şi Deleni, (pag.203)
KACSÓ CAROL, Spade de bronz din Maramureş, (pag.209)
COSTEA FLOREA, Fortificaţii Hallstattiene din judeţul Braşov, (pag.221)
VULPE ALEXANDRU, Spada de la Dobolii de Jos (Aldoboly), (pag.227)
POPESCU CRISTINA, Original şi imitaţie în cultura materială a geto-dacilor. Boluri cu decor în relief, (pag.235)
ZSOLT SZÉKELY, ATTILA BATÓ, Ceramica slavă de la Filiaş (jud.Harghita), (pag.265)

RECENZII
SÂRBU VALERIU, Dacii din estul Transilvaniei, de Viorica Crişan, Editura „Carpaţii Răsăriteni”, Sf.Gheorghe, 2000, 224 p + 4 anexe+ 126 planşe, (pag.283)
• Abrevieri, (pag.291)


Nr.5 (2000) – ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE [descarcă numărul integral (20MB)]

ISTORIE
BICHICEAN GHEORGHE, Instituţiile centrale în principatul Transilvaniei - Principele, (pag.1)
CRIŞAN VASILE, Opinca română - o proiectată societate culturală în anul centenarului revoluţiei lui Horea, (pag.9)
BĂILĂ MARIA, Biserică şi şcoală în Trei Scaune (1750-1850), (pag.15)
COSTEA CONSTANTIN, Gheorghe Lazăr - cel dintâi învăţător de ideal românesc, (pag.23)
BOAR LIVIU, Românii din Scaunele Ciuc, Giurgeu şi Caşin în secolul al XIX-lea. Istoriografia problemei şi sursele de cercetare, (pag.27)
CRISTACHE PANAIT IOANA, Întorsura Buzăului. Construirea bisericii de piatră Sfântu Gheorghe. Implicaţii istorice şi artistice, (pag.37)
LECHINŢAN VASILE, Incitarea secuilor prin presa maghiară din Cluj şi Debreţin la 1848-1849, (pag.51)
GRAMA ANA, La vremea "Zidindelor Biserici" , cu "Carul iute" spre Vâlcele, Sfântu Gheorghe şi alte locuri, (pag.57)
RACOVIŢAN MIHAI ŞI RADU, Situaţia românilor din Ungaria dualistă la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, (pag.79)
LECHINŢAN VASILE, ZEGREAN O.GR., Corespondenţă de la românii din secuime în „Gazeta de Transilvania” din 1894, (pag.85)
BĂLAN IOAN, DAMIAN ANCU, Sud-estul Transilvaniei în primul Parlament al României Mari: noiembrie 1919 - martie 1920, (pag.97)
STAVARACHE DUMITRU, Patriarhul Miron Cristea şi Mitropolitul Visarion Puiu. Mărturii de colaborare, (pag.101)
CRIŞAN EUGENIA, Viaţa ilustrată (1934-1943) privind funcţia educativă a cărţilor şi a lecturii, (pag.111)
PUNĂ VIRGIL, Consideraţii privind prezenţa minoritarilor în magistratura Transilvaniei interbelice, (pag.115)
LAZĂR COSTEL CRISTIAN, Consideraţii privind relaţiile interetnice din judeţul Ciuc în perioada interbelică, (pag.119)
LĂCĂTUŞU IOAN, Reromânizarea populaţiei româneşti maghiarizate din fostele Scaune secuieşti. Încercări de evaluare a unui proiect interbelic, (pag.127)
DOBOZI BEATRICE, PĂCURAR RAMONA, Date şi fapte privind soarta ardelenilor refugiaţi pe teritoriul judeţului Tîrnava-Mare după 1 septembrie 1940 - I, (pag.137)
DOBOZI BEATRICE, Date şi fapte privind soarta ardelenilor refugiaţi pe teritoriul judeţului Tîrnava-Mare după 1 septembrie 1940 - II, (pag.143)
ROTCHE ANDREEA, Problema Transilvaniei în raporturile României şi Ungariei cu Germania (1 septembrie 1940 - 1 ianuarie 1943), (pag.147)
STAN CONSTANTIN I., Ghiţă Popp şi semnarea armistiţiului de la Moscova cu Naţiunile Unite (12 septembrie 1944), (pag.157)
PĂTRUNJEL VIOLETA, Transilvania şi scenariile politice în anii instaurării comunismului în România. Particularităţi în judeţul Covasna, (pag.169)
COSTEA SIMION, Alegerile falsificate din 1946 în judeţul Mureş, (pag.175)
ISTRATE VALENTIN, Soarta tragică a arhivelor fostului judeţ Ciuc, (pag.189)
ISTRATE VALENTIN, Câteva consideraţii privind populaţia judeţului Ciuc în anul 1945, (pag.195)
MIRCEA MIHAIL ARTIMON, Petre A. Boţianu - exponent al intereselor patrimoniale ale obştilor unor aşezări de la poalele Călimanilor, (pag.197)
BOSOANCĂ TRAIAN, Dr. Ioan Harşia din Reghin, renumită personalitate a vieţii politice, administrative şi culturale româneşti, (pag.201)
MOLDOVAN EUGENIA, BOSOANCĂ TRAIAN, Dr. Petru Muscă (1833- 1969). Personalitate marcantă a vieţii publice şi medicale româneşti din zona Mureş, (pag.211)
DIMITRIU OANA, Profesorul Universitar Alexandru Tohăneanu - date din viaţă şi activitate, (pag.215)

ETNOGRAFIE
ŞANDRU CODRINA, Moartea şi renaşterea timpului anual şi a timpului uman: revelionul şi priveghiul de înmormântare, (pag.227)
BUCUR NICOLAE, Imagini şi simboluri în folclorul păstoresc harghitean, (pag.231)
MARE DOREL, Evoluţia etnodemografică a zonei Topliţa (1785-1992). Procese şi structuri etnodemografice, (pag.241)
SUCIU ZOREL, Etnoforme - proiect plastic. Arhetip şi Geneză, (pag.253)
DRĂGHICI DORINA, Monografia folclorică a satului Livezi. Pagini de etnografie, (pag.257)

SOCIOLOGIE
RAIN LILY, Aspecte demografice privind căsătoria etnic mixtă, (pag.265)
ŞANDRU CODRINA, Problematica elitelor etnice între teoria latenţelor şi teoria grupurilor de interese, (pag.273)
LĂCĂTUŞU IOAN, Aspecte ale evoluţiei structurii etnice şi confesionale în zona Covasna-Harghita şi semnificaţiile lor geopolitice, (pag.281)

RECENZII
Dr. POP IOAN, Românii din secuime şi răscoala lui Horea, de Ioan Ranca, (pag.295)
FILIMON MIHAI, Oameni şi locuri din Călimani, de Ilie Şandru, (pag.296)
PUIU SIMONA, Un nume pentru istorie - Patriarhul Miron Cristea, de Ilie Şandru, Valentin Barda, (pag.297)
PUIU SIMONA, Personalităţi din Covasna şi Harghita, de Ioan Lăcătuşu, (pag.297)
TECUSCHI TEOFIL, Aurel Nistor - O pagină din istoria Bisericii şi a Neamului, (pag.299)
Drd. BUTIURCĂ DOINA, Reflexii, de Nicu Vrabie, (pag.300)

CRONICA ACTIVITĂŢII
LĂCĂTUŞU IOAN, CAVRUC GALINA, Cronica activităţii pe anul 1999, (pag.303)
• Abrevieri, (pag.311)


Nr.6 (2001) [descarcă numărul integral (20MB)]

ISTORIE
EDROIU NICOLAE, Estul Transilvaniei în Evul Mediu Timpuriu - secolele VIII-XIII, (pag.11)
COŞA ANTON, Românii din sud-estul Transilvaniei în secolele XIII-XV, (pag.15)
RACOVIŢAN MIHAI, Despre evoluţia secuizării românilor din arcul carpatic, (pag.21)
COŞA ANTON, Catolicii din Moldova şi „Fenomenul ceangău”, (pag.33)
PANAIT IOANA CRISTACHE, Plângerea lui Constantin Vodă Brâncoveanul, în Transilvania, (pag.43)
MIHU ELENA, Memoriile scrise de Partenie Trombitaş în apărarea bisericii ortodoxe din protopopiatul Târgu Mureş (1851-1852), (pag.55)
GRAMA ANA, Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul arcului intracarpatic în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.69)
BOAR LIVIU, Biserica şi şcoala românească în scaunele Ciuc, Giurgeu şi Casin între anii 1848-1900, (pag.111)
RUS IOAN, Înnoiri militare şi evenimente mai importante din viaţa armatei austriece în perioada 1849-1859, oglindite în „Geschihte des k.u.k. infanterieregiments nr. 63” întocmită de căpitanul Michael Schneider, Bistriţa, 1906, (pag.123)
LECHINŢAN VASILE, Corespondenţă de la românii din secuime în „Gazeta Transilvaniei” din 1890, (pag.131)
TEODORESCU VIRGILIU Z., Simboluri ale cinstirii dedicate lui Andrei Şaguna, (pag.139)
STAN CONSTANTIN I., Elie Miron Cristea şi prezentarea actului Unirii regelui Ferdinand, (pag.145)
ŞANDRU ILIE, Octavian C. Tăslăuanu şi Războiul de reîntregire a Neamului, (pag.153)
DIMITRIU OANA, Fundaţia Virgil Cioflec, instituţie de cultură românească la Cluj, (pag.159)
PORŢEANU RODICA, PORŢEANU ALEXANDRU, Publicaţii periodice bilingve şi trilingve din România în perioada interbelică - partea 1, (pag.169)
PANĂ VIRGIL, Biserica ortodoxă şi cultele minoritare între cele două războaie mondiale, (pag.179)
LAZĂR COSTEL, Influenţa statului maghiar asupra relaţiilor interetnice din România, cu privire specială asupra spaţiului secuiesc, (pag.185)
TEODORESCU VIRGILIU Z., Problema minorităţilor în deceniul patru al secolului XX, (pag.193)
VRABIE NICU, ASTRA în viaţa spirituală a meleagurilor harghitene, (pag.199)
STAN CONSTANTIN I., Împrejurările instaurării guvernului prezidat de Patriarhul Miron Cristea - 10 februarie 1938, (pag.205)
COSTEA SIMION, Reacţiile Ungariei lui Horthy şi Italiei lui Mussolini la Planul Briandt de Uniune Europeană, (pag.213)
COSTEA MARIA, Aspecte privind aplicarea reformei monetare din 1947 în judeţul Mureş, (pag.225)
LĂCĂTUŞU IOAN, PĂTRUNJEL VIOLETA, Şematismul Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei, (pag.229)

ETNOGRAFIE
CATRINA CONSTANTIN, Folclorul muzical integrat obiceiurilor tradiţionale de peste an din Ţara Bârsei şi Covasna, (pag.243)
MARE DOREL, Civilizaţia tehnică tradiţională şi continuitate etnoculturală în zona Topliţa, (pag.249)
SUCIU ZOREL, Etnoforme - Acţiuni muzeale de comunicare, (pag.257)
DRĂGHICI-MORARU DORINA, Locuinţa (din Monografia folclorică a satului Livezi - Harghita), (pag.263)
MOLDOVAN NICOLAE, Interferenţe culturale româno-maghiare, (pag.269)
ROŞCA TEODORA, Cimitirul, martor al istorici, (pag.273)
BOTA ADRIANA, Oieritul şi păstoritul - ocupaţii tradiţionale ale locuitorilor din Voineşti, judeţul Covasna, (pag.277)

SOCIOLOGIE
COBIANU-BĂCANU MARIA, Comunităţile româneşti din medii multietnice în fluxul proceselor contemporane, (pag.287)
CERNAT VASILE, Dimensiunea etnică a construcţiei sociale a partidelor politice. Reprezentările românilor şi maghiarilor din Târgu Mureş la alegerile locale din 2000, (pag.297)
LĂCĂTUŞU IOAN, Dimensiuni ale procesului de asimilare şi deznaţionalizare a românilor din judeţul Covasna în secolele XII-XX, (pag.307)
CÂMPEANU ALIN, Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, agresată în declaraţiile şi acţiunile UDMR, (pag.325)
ROMAN IOAN, Majoritate şi minoritate - experienţa europeană şi particularităţi ale zonei Covasna-Harghita, (pag.331)

RECENZII
LĂCĂTUŞU IOAN, Din istoria Ţării Calatei, (pag.337)
LECHINŢAN VASILE, „Stabilirea” românilor în sud-estul Transilvaniei” - Noi „opţiuni” ale istoriografiei maghiare, (pag.338)
drd. COSTEA SIMION, România şi relaţiile internaţionale în secolul XX In honorem profesorului universitar doctor Vasile Vesa la împlinirea vârstei de 60 de ani, (pag.341)
Prof. PĂTRUNJEL VIOLETA, Pr. prof dr. ILIE MOLDOVAN, ,,Adolescenţa, preludiu la poemul iubirii curate”, (pag.343)
Prof. PĂTRUNJEL VIOLETA, Mihai Racoviţean ,,Alexandru Vaida Voievod între Memorandum şi Trianon” (1892-1920), (pag.344)

CRONICA ACTIVITĂŢII
Lăcătuşu Ioan, Pătrunjel Violeta, Cronica activităţii pe anii 2000-2001, (pag.347)


Nr.7 (2002) [descarcă numărul integral (51MB)]

LAZAROVICI GHEORGHE, IONESCU CORINA, GHERGHARI LUCREŢIA, Artefacte ceramice din neoliticul mijlociu în Transilvania: Cultura CCTLNI din staţiunea Zau (Jud.Mureş), (pag.7)
LAZAROVICI GHEORGHE, CAVRUC VALERIU, LUCA SABIN ADRIAN, BUZEA DAN, SUCIU COSMIN, Descoperirile eneolitice de la Păuleni. Campania 2001, (pag.19)
CAVRUC VALERIU, BUZEA DAN LUCIAN, Noi cercetări privind epoca bronzului în aşezarea Păuleni (Ciomortan). Campaniile din anii 2001-2002. Raport preliminar, (pag.41)
CAVRUC VALERIU, Noi consideraţii privind grupul Ciomortan, (pag.89)
KRUŠELNICKA LARISA I., Un nou sit din epoca bronzului timpuriu în Ucraina Subcarpatică, (pag.99)
BELDIMAN CORNELIU, Vârfuri de săgeţi din materii dure animale în aşezarea aparţinând culturii Noua de la Zoltan, Jud.Covasna, (pag.115)
SUSI GEORGETA EL, Cercetări arheozoologice în aşezarea de epoca bronzului (Cultura Noua) de la Zoltan, jud.Covasna, (pag.153)
ZSOLT SZEKELY, Noi descoperiri arheologice din epoca bronzului târziu de la Cernat, jud.Covasna, (pag.175)
BUZEA DAN, Şantierul arheologic de salvare Olteni „Cariera de nisip”, în anul 2000, (pag.183)
CRIŞAN VIORICA, Piese de bronz inedite din câmpia Transilvaniei, (pag.227)
BOROFFKA NICOLAUS, Mormântul hallstatian de la Batoş, jud.Mureş, (pag.233)
SÂRBU VALERIU, Tezaurele prinţilor geţi, (pag.241)
POPESCU CRISTINA, Ateliere de olari în estul Transilvaniei sec. III î.Chr - sec. 1 d.Chr., (pag.267)
POPA ALEXANDRU, Some considerations about stone building in Barbaricum during the Late Roman period, (pag.271)
IONESCU CORINA, GHERGARI LUCREŢIA, Identificarea gemologică a componentelor unui şirag de mărgele din secolele V-VI descoperit în zona Cordoş (municipiul Cluj-Napoca, România), (pag.295)
CIOBANU DOINA, Probleme generale privind exploatarea sării în spaţiul carpato-dunărean în mileniul I, (pag.303)
COMŞA ALEXANDRA, Date antropologice ale scheletelor din mormintele feudale descoperite la Grădiştea Coslogeni (jud.Călăraşi), (pag.311)
MARCU ISTRATE DANIELA, ISTRATE ANGEL, Biserica ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului” din Târgu Secuiesc. Cercetări arheologice, (pag.321)
JANOVITS ISTVAN ZSOLT, Cercetări arheologice din sud-estul Transilvaniei între anii 1997-2001, (pag.343)
IONESCU CORINA, GHERGARI LUCREŢIA, Metodologii de recoltare a eşantioanelor şi probelor mineralogice, petrografice şi pedologice, din siturile arheologice, (pag.351)

RECENZII
KACSÓ CAROL, Skarby ze starszej i cerodkowej epoki br1zu na ziemiach polskich,
de Wojciech Blajer, (pag.355)
POPA ALEXANDRU, The Goths (The Peoples of Europe), de Peter Headers, (pag.359)

CRONICA
LEZUH IVAN, CERNJAKOV IVAN, 150 ani de la naşterea lui Ion Surucean, (pag.365)
CAVRUC VALERIU, BUZEA DAN, Cronica activităţii în domeniul arheologiei pe anii 2000-2001, (pag.369)


Nr.8 (2004) [descarcă numărul integral (31MB)]

ISTORIE
TĂLMĂCIAN FLORIN, Relaţiile dintre Biserica Transilvaniei şi Patriarhia Ecumenică, (pag.11)
CRISTACHE-PANAIT IOANA, O carte veche – „Carte sau lumină”, Snagov, 1699 - un preot şi un cronicar din Scheii Braşovului. Restituiri, (pag.19)
LECHINŢAN VASILE, Limba română în viaţa secuilor de-a lungul secolelor (până în 1918), (pag.41)
BĂILĂ MARIA, Unirea c u Biserica Romei în Trei Scaune. Aspecte din Trei Scaune în contextul general transilvan, (pag.63)
MOLDOVAN ILIE, Mitropolitul Andrei Şaguna în apărarea existenţei neamului românesc din Transilvania, în general, şi din zona arcului intracarpatic, în special, (pag.69)
GRAMA ANA, Îndatoraţi la o comemorare - Ioan Petric (+1903-2003), (pag.79)
ANGHEL CRISTIAN IOAN, Aspecte privind situaţia unor şcoli confesionale româneşti în Trei Scaune. Secolul XIX, (pag.109)
PÎRVU SEBASTIAN, Consolidarea bisericii ortodoxe române din Ardeal, în secolul al XIX-lea, (pag.119)
MOLDOVAN NICOLAE, A XXII-a Adunare Generală „Astra” de la Braşov din august 1883 oglindită în gazeta de limbă maghiară „Szekely Nemzet”, (pag.127)
DIMITRIU OANA LUCIA, Corespondenţa între St.O.Iosif, Virgil Cioflec, Ilarie Chendi şi Ion Bogdan - august 1899 - martie 1901 - 14 scrisori inedite, (pag.131)
BOSOANCĂ TRAIAN, Din activitatea dr. Titu Liviu Tilca (1866-1930), (pag.147)
RUS DORIN-IOAN, SZABO ETELKA, SZÁBO ARTHUR, Lista soldaţilor din regimentul 22 Târgu-Mureş decoraţi după bătălia de la Asiago, (pag.151)
NEGREA ROMEO, Marea Unire şi românii covăsneni, (pag.167)
FOLA NICOLAE VICTOR, Biserica ortodoxă română din Harghita în perioada dintre cele două războaie mondiale, (pag.173)
STAN CONSTANTIN, Patriarhul Miron Cristea şi criza dinastică din România (1925-1930), (pag.181)
ISTRATE VALENTIN, O pagină de învăţământ românesc în secuime - Liceul „Şt.O.Iosif” din Odorhei, (pag.191)
FOLA NICOLAE VICTOR, Ideal şi acţiune în spirit naţional: Publicistul Octavian M. Dobrotă din Odorheiu Secuiesc şi situaţia românilor din Harghita în anii interbelici, (pag.199)
STAN CONSTANTIN, Refugiaţi transilvăneni la Râmnicu Sărat şi Buzău (1940-1941), (pag.205)
ŢURLEA PETRE, Încercări de maghiarizare a ceangăilor în anii 1946-1947, (pag.217)
PUIU SIDONIA, L-am cunoscut pe istoricul David Prodan, (pag.223)
ŞANDRU ILIE, Vasile Netea şi Valea Mureşului superior, (pag.229)
BUCUR IOAN D., ANDREI ELISABETA, Şcoala Profesională Specială Agricolă nr.16 Miercurea Ciuc. Încercare monografică, (pag.233)

ETNOGRAFIE
CATRINA CONSTANTIN, Consideraţii pe marginea unor obiceiuri şi cântece păstoreşti din sud-estul Transilvaniei (Braşov şi Covasna). Circulaţie şi stratificare, (pag.251)
MARE DUREI, Tipologia gospodăriilor din zona Topliţei. Interferenţe româno-secuieşti, (pag.259)
BUCUR NICOLAE, Arta decorării ouălor. Câteva aspecte din judeţul Harghita, (pag.265)
MOLDOVAN NICOLAE, Meşteşuguri şi tehnică ţărănească pe meleaguri covăsnene, (pag.273)

SOCIOLOGIE
LĂCĂTUŞU IOAN, Structuri etnice şi confesionale în judeţele Covasna şi Harghita, (pag.279)
COBIANU-BĂCANU MARIA, Aşteptări şi mesaje de la tineri, în problema relaţiilor interetnice dintre români şi maghiari, (pag.295)
LĂCĂTUŞU IOANA, Aspecte ale problematicii abandonului şi a copilului instituţionalizat în judeţul Covasna, (pag.309)

RECENZII
TUDORAN MIRCEA (Germania), Românii din Covasna şi Harghita, de Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan şi Violeta Pătrunjel, (pag.331)
ŢIGĂNUŞ VIRGIL NISTRU (Galaţi), Memoria indusă, cu referire la volumul Binecuvântată a fost clipa, de Ilie Şandru, (pag.333)
NETE ION (Miercurea Ciuc), De veghe la izvoare, de Nicolae Bucur, (pag.335)
PĂTRUNJEL VIOLETA, Slujind biserica şi neamul, de Gheorghe Răţulea, (pag.336)
BUTIURCĂ DOINA (Topliţa), Turnul de strajă, de Nicu Vrabie, (pag.337)
LĂCĂTUŞU IOAN, Vidacut, de Constantin Costea, (pag.339)
TRIFOI MIHAI (Bixad), Imaginea germanului în literatura maghiară, de Johann Weidlein, (pag.341)
LĂCĂTUŞU IOAN, Jurnal de front al unui cavalerist, de Stelian Florescu, (pag.343)
LĂCĂTUŞU IOAN, Genetica ecologică, de Dan Ciobanu, (pag.345)

CRONICA ACTMTĂŢII
LĂCĂTUŞU IOAN, PĂTRUNJEL VIOLETA, Cronica activităţii Muzeului Carpaţilor Răsăriteni şi a Centrului Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, pe anul 2002, (pag.349)
LĂCĂTUŞU IOAN, PĂTRUNJEL VIOLETA, Cronica activităţii Muzeului Carpaţilor Răsăriteni şi a Centrului Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, pe anul 2003, (pag.355)
• LISTA AUTORILOR, (pag.361)


Nr.9 (2005) [descarcă numărul integral (47MB)]

CUPRINS, (pag.5)

CUVÂNT ÎNAINTE
GORGOI MIHAIL, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, o instituţie de importantă naţională, (pag.7)

ARHEOLOGIE
SCHUSTER CRISTIAN, Prähistorische Boote/Schiffe im nördlichen Balkanraum. Erwägungen zu ihren Abbildungen, (pag.11)
BUZEA DAN, LAZAROVICI GHEORGHE, Descoperirile Cucuteni-Ariuşd de la Păuleni Ciuc - Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”. Campaniile 2003-2005. Raport preliminar, (pag.25)
HAIMOVICI SERGIU, Caracterizarea arheozoologică a unor resturi faunistice din aşezarea de la Malnaş Băi (Cultura Ariuşd), (pag.89)
HAIMOVICI SERGIU, Studiul resturilor animaliere din aşezarea de cultură Ariuşd de la Turia, situl „Piciorul bisericii”, (pag.97)
KACSÓ CAROL, Stand der Urnenfelderforschung in Rumänien, (pag.107)
MEŞTER MIHAI, POP DANIELA, LAZAROVICI GHEORGHE, RINDEA DIANA, Mintiu-Gherlei - Campania 2000. Raport arheologic, (pag.113)
CAVRUC VALERIU, BUZEA DAN, Vestigiile dacice timpurii de la Olteni. Raport preliminar, (pag.121)
IAROSLAVSCHI EUGEN, Siderurgie dacică în Carpatii Orientali, (pag.155)
JÁNOVITS ISTVÁN, Noi descoperiri arheologice de la Albiş, com.Cernat (jud.Covasna), (pag.159)
GHEORGHIU GABRIELA, Un modiolus descoperit în cetatea dacică de la Costeşti-Cetătuie (jud.Hunedoara), (pag.165)
RINDEA DIANA, Aşezarea dacică de la Covasna. Studiu arheozoologic preliminar, (pag.175)
ISTRATE ANGEL, Castelul Mikó din Olteni, jud.Covasna (cercetări arheologice), (pag.193)
CHIRICESCU ANDREA, BUZEA DAN LUCIAN, Repertoriul fântânilor de apă sărată şi a descoperirilor arheologice de pe Valea Homoroadelor, (pag.215)

ETNOGRAFIE
AVRAM SULTANA, Sarea - tradiţie, simbol şi ritual, (pag.241)
ICHIM DORINEL, CHIRICESCU ANDREA, Noi cercetări etnografice privind exploatarea preindustrială a sării în estul Transilvaniei, zona Reghin, judeţul Mureş, (pag.245)
MARE DOREL, MARE LIVIA, Cercetare etnografică privind exploatarea, comerţul tradiţional şi utilizarea sării în zona Mureşului Superior şi valea Gurghiului, (pag.263)
MARE DOREL, Sisteme de transport şi comerţ tradiţional în zona Mureşului Superior: plutăritul, (pag.269)
DOBREAN DOINA, Elemente specifice ale graiului românesc din Subcetate, (pag.285)
DOBREAN DOINA, Universul satului românesc de munte oglindit în creaţia populară. Subcetate-Mureş, judeţul Harghita, (pag.291)
BOTOROAGĂ-BERCU DANA, Toponimia şi graiul din comuna Zăbala, judeţul Covasna, (pag.297)
MATEI TRUŢĂ FLORINA, Însemnări pe marginea unor culegeri de folclor muzical din zona Topliţa - judeţul Harghita, (pag.303)
MATEI TRUŢĂ FLORINA, Folclor muzical din zona etnoculturală Topliţa. Consideraţii privind muzica de joc, (pag.319)
PLOŞNEA NICOLETA, Icoana, mărturie a credinţei şi trăirii ortodoxe a ţăranului-preot din Ardeal, (pag.325)
CATRINA CONSTANTIN, Folcloristul N.I.Dumitraşcu, (pag.333)

RECENZIE
• Ciută Marius-Mihai, Începuturile neoliticului timpuriu în spaţiul intracarpatic transilvănean, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2005 (DAN LUCIAN BUZEA), (pag.341)

CRONICA ACTIVITĂŢII
CHIRICESCU ANDREA, COTRUŢĂ MIRELA, BUZEA DAN, Cronica activităţii Muzeului Carpaţilor Răsăriteni pe anii 2004-2005, (pag.347)
CHIRICESCU ANDREA, ICHIM DORINEL, Muzeul Etnografic Poiana Sărată, (pag.358)
MARE DOREL, MARE LIVIA, Muzeul Oltului şi Mureşului Superior. Gânduri la început de drum sau nevoia de muzeu ca de o casă a moştenirii noastre culturale, (pag.359)

• PRESCURTĂRI BIBLIOGRAFICE, (pag.369)
• LISTA AUTORILOR, (pag.171)


Nr.10 (2006) [descarcă numărul integral (35MB)]

ISTORIE
VIGH BÉLA, Răspândirea calvinismului în Transilvania secolului al XVI-lea, (pag.9)
TUDORAN RALUCA, Conscripţia de la 1785 în Scaunul Trei Scaune, (pag.21)
LECHINŢAN VASILE, Limba română în viaţa secuilor de-a lungul secolelor (până în 1918, de la M la Z) II, (pag.27)
MIHU ELENA, Protopopul Nicolae Ghiaja din Palos în evenimetele revoluţionare din 1848-1849, (pag.37)
RANCA IOAN, Românii de pe graniţa cu Moldova în timpul revoluţiei de la 1848-1849, (pag.53)
HANCU ANA, Aspecte ale situaţiei clerului greco-catolic din protopopiatul Tg.Mureş în primii ani după revoluţia de la 1848-1849, (pag.65)
GRAMA ANA, Familia sibiană a lui Ioan Florian (1829-l894) preşedinte al Tribunalului regesc din Odorheiul Secuiesc, (pag.77)
DOBOZI MILANDOLINA BEATRICE, Contribuţii Ia istoricul Parohiei Ortodoxe Topliţa - secolul al XIX-lea, (pag.95)
PINCA PETRU, Episcopul Justinian Teculescu (1865-1932). Pagini din viaţa şi activitatea sa, (pag.103)
PENTELESCU AUREI, PREDA GAVRIL, Justinian Teculescu - primul episcop al Armatei Române. Documente inedite, (pag.125)
LAZĂR COSTEL CRISTIAN, Contribuţii privind istoria bisericii din Voşlobeni, la sfârşitul sec.XIX şi începutul sec.XX, (pag.137)
STANCU VASILE, Activitatea desfăşurată de Centrul de iniţiere al organizaţiei „Straja Ţării” din Sf.Gheorghe, reflectată în Buletinul Astrei al Despărţământului Central al Judeţului Trei Scaune, (pag.143)
CRIŞAN CRISTIAN, Un chestionar cu valoare monografică, din anul 1937, referitor la localităţile din plasa Buzăul ardelean, (pag.151)
SPÂNU ALEXANDRU ALIN, Serviciul Special de Informaţii atenţionează: Revizionism maghiar sub cupola Bisericii (1941), (pag.163)
ŞANDRU DUMITRU, Administraţia din nord-vestul Transilvaniei de după 23 august 1944, (pag.171)
TALAMBĂ DANIEL, Maghiarii în viaţa politică românească în perioada 1944-1948, (pag.189)
PETCU ADRIAN NICOLAE, Un slujitor al Ortodoxiei şi neamului românesc: părintele Aurel Negoescu, (pag.211)


Nr.11 (2007) [descarcă numărul integral (30MB)]

• Cuprins , (pag.5)
• ANGVSTIA nr. 1 - 10, 1996-2006 - Sumar general, (pag.9)

Istorie
NEGULESCU ELISABETA, Românii din sud-estul Transilvaniei în documentele Ocârmuirii Saac, (pag.27)
RANCA IOAN, Opoziţia autorităţilor guvernamentale şi locale ungureşti din Transilvania, faţă de o adunare naţională a românilor, în anii 1790- 1791, (pag.31)
CRISTACHE-PANAIT IOANA, Stenţel Condrat, zugrav şi copist prin sate mureşene (prima jumătate a secolului al XIX), (pag.41)
LECHINŢAN VASILE, Limba română în viaţa secuilor de-a lungul secolelor (până în 1918) (III), (pag.63)
MIHU ELENA, Pătimirile preotului Ioan Brânduşe din Daneş în anul 1849, (pag.71)
DOBOZI MILANDOLINA BEATRICE, Un protocol de vizitaţie canonică - imagine a parohiilor din Protopopiatul Ortodox Reghin la anul domnului 1852, (pag.93)
GRAMA ANA, Comunitatea Breţcană în pragul secolului al XX-lea şi în primele decenii ale acestuia. Edificarea „şcolii de piatră” (1904), (pag.101)
DOBREANU ANA, Date privind amploarea, direcţii şi alte aspecte ale emigrării populaţiei din Comitatul Ciuc la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, (pag.119)
RADU GHEORGHE, Şovinismul maghiar la început de veac XX în documentele nemţene, (pag.127)
SPÂNU ALIN, Presa minoritară din Transilvania (1919-1934), (pag.133)
STAN CONSTANTIN, Elie Miron Cristea şi încoronarea Regelui Ferdinand la Alba Iulia şi Bucureşti (15-17 octombrie 1922), (pag.141)
OPRIŞ IOAN, Episcopul Policarp Moruşcă (20.III.1883-26.X.1958) şi stăruinţa pentru românii americani, (pag.157)
ŢURLEA PETRE, Limba română, ungurii şi Nicolae Iorga după Marea Unire, (pag.171)
LAZĂR COSTEL CRISTIAN, Cultură şi spiritualitate la românii din Ciuc în anii interbelici, (pag.177)
LĂCĂTUŞU IOAN, Bănci populare şi cooperative de credit din judeţul Treiscaune (1919-1940), (pag.187)
SPÂNU ALIN, Metode, mijloace şi acţiuni subversive care au vizat destrămarea României (1919-1944), (pag.195)
CATRINA CONSTANTIN, Dr. Valeriu Bidu (1895-1967). Note şi corespondenţe, (pag.201)
CORNEA LUMINIŢA, „Urmele” Basarabiei în viaţa şi activitatea lui Romulus Cioflec, (pag.211)
STOICA MARIA, Lumea văzută prin ochii unui român : Romulus Cioflec „cutreierând Spania”, (pag.225)
ILIESCU MARIANNE, Relectura romanului românesc interbelic: Vârtejul - de Romulus Cioflec, (pag.229)
SURDU ALEXANDRU, Literalitate şi literaritate în scrierile teologului cărturar Nicolae Colan, (pag.239)
NEGREA ROMEO, Activitatea Asociaţiunii Transilvane pentru Cultura şi Literatura Poporului Român în judeţul Treiscaune, în anul 1939, (pag.249)
PĂDURARU CONSTANTIN, Situaţia refugiaţilor transilvăneni din teritoriul cedat vremelnic Ungariei hortyste stabiliţi temporar în judeţele Neamţ şi Bacău, (pag.259)
DUŢĂ ALEXANDRU, Date preliminare despre refugiaţii din Transilvania de Nord stabiliţi în sud-estul României în anii 1940-1944, (pag.269)
LĂCĂTUŞU IOAN, Pagini din calvarul românilor covăsneni, în timpul ocupaţiei horthyste, din toamna anului 1940, (pag.275)
BODNARI MIRCEA, Organizaţii şi partide politice din judeţul Trei Scaune în perioada 1944-1950, (pag.289)
STANCU VASILE, Colaborarea Comitetului Judeţean al Frontului Plugarilor cu Partidul Comunist (Partidul Muncitoresc Român) în perioada 1946- 1949, (pag.293)
VALENTIN VASILE, Penitenciarul din Miercurea-Ciuc în anii `50, (pag.297)
FUDULU CĂTĂLIN, Morminte şi opere comemorative de război din Miercurea-Ciuc, (pag.305)
NENCESCU MARIAN, Eroi ai Internelor, căzuţi la datorie în judeţele Harghita şi Covasna, (pag.309)
VULPE GABRIELA, O creionare a monografiei oraşului Târgu Secuiesc aflată la Direcţia Judeţeană Galaţi a Arhivelor Naţionale, (pag.315)
TRUŢĂ FLORINA, Repere istorice, geografice şi demografice a zonei Topliţa, (pag.321)
TĂLMACIAN FLORIN, Receptarea hotărârilor de la Balamand în cadrul Bisericilor Greco-Catolice din România şi Ucraina, (pag.325)

Sociologie
ŞANDRU CODRINA, Reţele sociale ale elitelor locale în Harghita şi Covasna, (pag.339)
CIOBANU-BĂCANU MARIA, Aspecte noi, relevate de cercetarea „Românii la contactul dintre culturi”, (pag.353)
MĂGHERAN ELENA, Cercetare asupra reflectării tendinţelor de obţinere a autonomiei Ţinutului Secuiesc în presa de limba maghiară din judeţul Covasna, (pag.363)
MITROI OLGA, Cercetare cu privire la fenomenul suicidar din România, în general, şi din judeţul Covasna, în special, (pag.381)

Cronica activităţii
LĂCĂTUŞU IOAN, BROANĂR ERICH MIHAIL, Cronica activităţii Centrului Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” pe anul 2006, (pag.403)

Recenzii
CORNEA LUMINIŢA, Ioan Dănilă, Limba română În graiul ceangăilor din Moldova, Editura Didactică şi Pedagogică S.A., Bucureşti, 2005, (pag.413)
RANCA IOAN, Ana Grama Brescan, Românii sudtransilvani în secolul al XIX-lea. Judeţul Covasna. Mărturii documentare, Editura Arcuş, 2007, (pag.414)
LĂCĂTUŞU IOAN, Maria Cobianu-Băcanu, Românii la contactul dintre culturi - relaţii interetnice, Editura România pur şi simplu, Bucureşti, 2007, (pag.416)
STANCU VASILE, Ioan Lăcătuşu, Dăinuire românească, Editura România pur şi simplu, Bucureşti, 2007, (pag.418)
LĂCĂTUŞU IOAN, Codrina Şandru, Comunităţi etnice şi elite locale, Editura Universităţii „Transilvania” din Braşov, 2007, (pag.422)
LECHINŢAN VASILE, Diana Joiţa, Ioan Lăcătuşu, Arhivele româneşti între tradiţie şi reformă, Editura Eurocarpatica, Sf.Gheorghe, 2007, (pag.424)
BROANĂR ERICH MIHAIL, Omagiu Horia Colan la 80 de ani, Editura Eurocarpatica, Sf.Gheorghe, 2006, (pag.426)
LĂCĂTUŞU IOAN, Costel Cristian Lazăr, Românii din judeţul Ciuc în perioada interbelică, Editura România pur şi simplu, Bucureşti, 2007, (pag.427)
ŞANDRU ILIE, Vasile Netea, Mureşul Superior - vatră de cultură românească, Editura Cuvîntul, 2006, (pag.428)
LĂCĂTUŞU IOAN, Justinian Teculescu, Pentru neam şi pentru lege, ediţie îngrijită de Luminiţa Carnea, Editura Angvstia, Sfântu Gheorghe, 2006, (pag.429)
STANCU VASILE, Ioan Lăcătuşu, Românii în mass-media maghiară din Harghita şi Covasna, Editura Eurocarpatica, Sf.Gheorghe, 2006, (pag.431)
BROANĂR ERICH MIHAIL, Almanahul Grai Românesc / 2006, Editura Grai Românesc, Mierucrea-Ciuc, 2006, (pag.434)
STANCU VASILE, Buletinul Ligii cultural creştine „Andrei Şaguna” Nr.3/2006, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2006, (pag.436)
• Date despre autori, (pag.439)


Nr.12 (2008) [descarcă numărul integral (28MB)]

• Cuprins, (pag.5)

ARHEOLOGIE
LAZAROVICI GHEORGHE, LAZAROVICI MAGDA, Sanctuarele culturii Precucuteni-Cucuteni, (pag.9)
BUZEA DAN, MATEŞ ADELA, Modele miniaturale de altare descoperite la Olteni - „Cariera de nisip”, Situl B, jud. Covasna, (pag.41)
GARVĂN DANIEL, Vase rectangulare din aşezarea eneolitică de la Poduri-Dealul Ghindaru (pag.57)
BUZEA DAN, COTRUŢĂ MIRELA, BRIEWIG BJÖRN, Arheologie experimentală. Construirea unei instalaţii de foc (vatră) după modelul celor descoperite la Păuleni Ciuc-Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, jud.Harghita, (pag.67)
CAVRUC VALERIU, The Present Stage of the Researches regarding Prehistoric Salt Production in the Carpatho-Danubian Region, (pag.79)
ROMAN CRISTIAN C., TINCU SORIN, BUCUR EUGEN, Consideraţii etno-arheologice privind exploatarea surselor saline din Ţara Făgăraşului (I), (pag.91)
COSTEA FLOREA, Un interesant mormânt descoperit la Râşnov-Cetate, judeţul Braşov, (pag.101)
SÂRBU VALERIU, CAVRUC VALERIU, BUZEA DAN, O comunitate dacică din sec.IV–III a.Chr. la Olteni, jud. Covasna, (pag.109)
SOFICARU ANDREI, MIRIŢOIU NICOLAE, BĂLĂŞESCU ADRIAN, Analiza osteologică a mormintelor de incineraţie de la Olteni, jud.Covasna, (pag.149)
COSTEA FLOREA, Decorative Motives or Religious Symbols? Attempts to Interpret the Decorations on Dacian Pottery (Part 2), (pag.157)
COSTEA FLOREA, Au produs dacii sticla?, (pag.173)
DOBOS ALPÀR, LĂZĂRESCU VLAD-ANDREI, O fibulă inedită descoperită în raza localităţii Sic, jud.Cluj, (pag.177)
ZĂGREANU RADU, SĂSĂRMAN MIHAI, Einige römische Inschriften und bildhauerische Elemente aus Gherla, (pag.187)
SIBIANU VICTOR, Tezaurul monetar roman imperial de la Oituz, (pag.201)
TINCU SORIN, ROMAN CRISTIAN C., Cercetări de suprafaţă în hotarul localităţii Călan, judeţul Hunedoara, (pag.205)

ETNOGRAFIE
MARC DOREL, Plutăritul pe afluenţii Bistriţei - confluenţă şi comunicare interculturală tradiţională moldavo-transilvană. Note din cercetările etnografice recente de teren, (pag.227)
DEÁK ANDREA (CHIRICESCU), Mineritul tradiţional al sării – o ocupaţie demult dispărută?, (pag.237)
SZABÓ ARTHUR, Arealele salifere din valea Gurghiului şi mărturii istorico-etnografice privind exploatarea sării, (pag.251)
BUCUR NICOLAE, Fotografia – de la ieri la azi, (pag.263)
VOINA DELIA, Un atelier fotografic. Trei generaţii de fotografi şi imaginile lor etnografice, (pag.279)
DOBREAN DOINA, Elemente etnografice din localitatea Subcetate, jud.Harghita surprinse în fotografii, (pag.289)
DOBREAN DOINA, Strigături, doine, amintiri - consemnate de Aurel Dobrean, un ţăran din comuna Subcetate, jud.Harghita, (pag.299)
BUCUR NICOLAE, Simbolistica apei. Apa generatoare de viaţă, apa generatoare de moarte, (pag.303)
• Cronica activităţii MNCR, (pag.313)
COSTEA FLOREA, Scrisoare la redacţie. Pe marginea unei „comunicări ştiinţifice”, (pag.325)
• Lista autorilor, (pag.327)


Nr.13 (2009) [descarcă numărul integral (56MB)]

• Cuprins, (pag.5)
Drd. CÎMPEANU LIVIU, Dr. MARIN ELISABETA, Însemnările cronistice ale lui Markus Schunckabunck, trimisul lui Mihai Viteazul, despre misiunile sale la Curtea împăratului Rudolf al II-lea, (pag.9)
Drd. LECHINŢAN VASILE, Un căpitan necunoscut al lui Mihai Viteazul în Odorheiul Secuiesc, (pag.15)
Dr. CRISTACHE-PANAIT IOANA, Forma de plan a bisericii de la Pârâul Doamnei – Topliţa (Harghita). Importanţa sa tipologică în istoria şi arhitectura românească, (pag.17)
POP EMIL, POP VALERIA, Prezenţe culturale româneşti creştine ale secolului al XVII-lea: Pater Ioan Căianu-Valahus, (pag.39)
Drd. LECHINŢAN VASILE, Secuii în Moldova şi Ţara Românească la 1857, (pag.47)
Dr. NEAMŢU GELU, Drama preoţimii române din Transilvania în timpul revoluţiei de la 1848-1849 – Aspecte inedite, (pag.59)
HANCU ANA, Bucur Ioan – un caz de spionaj la Tg. Mureş în timpul revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, (pag.63)
MIHU ELENA, Preotul Nicolae Stoicovici din Jacu şi fraţii săi şi „răsplata” primită pentru devotamentul lor în Revoluţia din 1848-1849, (pag.67)
Dr. RANCA IOAN, O radiografie diplomatică franceză a stărilor quasi revoluţionare din Ungaria şi Transilvania anterioară revoluţiei de la 1848-1849, (pag.77)
Dr. BURAC CONSTANTIN, Andrei Şaguna în publicistica eminesciană, (pag.81)
Dr. LĂCĂTUŞU IOAN, Nicolae Iorga despre Mitropolitul Andrei Şaguna, (pag.87)
Drd. PLOŞNEA NICOLETA, Bisericile române din Protopopiatele Trei Scaune, Odorhei, Ciuc-Giurgeu, Reghin (1850-1914) I. Structuri administrative, (pag.107)
Drd. DOBREANU ANA, Documente privind revizuirea din 1900 a frontierei dintre Austro-Ungaria şi România. Referiri asupra secţiunii ce delimita comitatele Ciuc şi Trei Scaune de
România, (pag.125)
Dr. STAN CONSTANTIN I., Elie Miron Cristea şi Expoziţia jubiliară de la Bucureşti din 1906, (pag.131)
SPOREA-BĂRĂGAN CORINA, Românii din Buzăul Ardelean implicaţi în făurirea României Mari, (pag.141)
Dr. STAN CONSTANTIN I., Activitatea Episcopului Justinian Teculescu pentru realizarea şi consolidarea Marii Uniri, (pag.159)
Dr. CORNEA LUMINIŢA, Horia şi Bujor Teculescu despre visul de aur al românilor transilvăneni: Unirea de la 1 Decembrie 1918, (pag.171)
Dr. RACOVIŢAN RADU, R.W. Seton-Watson şi revizionismul ungar în primii ani după primul război mondial (1920-1927), (pag.175)
Dr. PENTELESCU AUREL, Dr. Gavriil PREDA, Episcopul Justinian Teculescu la Eparhia Cetatea Alba – Ismail. Documente inedite, (pag.187)
Dr. CORNEA LUMINIŢA, Membrii ai familiei Cioflec la Şcoala de Fete „Carmen Sylva” din Timişoara, (pag.197)
VULPE GABRIELA, Activitatea Protopopiatului Oituz în perioada 1921-1938 reflectată în protocoalele acestuia, (pag.201)
Drd. POP EUGEN, Structuri de siguranţă, ordine publică şi apărare în vara şi toamna anului 1940, sub impactul cedării părţii de nord-vest a României, (pag.205)
RADU GHEORGHE, Preşedintele Poloniei şi refugiaţii polonezi în judeţul Neamţ, (pag.211)
Dr. SPÂNU ALIN, Suferinţele bisericilor naţionale din Transilvania de sud-est în timpul ocupaţiei horthyste (septembrie 1940 – septembrie 1944), (pag.215)
DUŢĂ ALEXANDRU, Documente de la D.J.A.N. Galaţi despre refugiaţii din Transilvania de Nord stabiliţi în anii 1940-1944 în judeţele Covurlui şi Tecuci, (pag.221)
Dr. ŢURLEA PETRE, Răspuns glorificării unui naţionalist şovin: Episcopul Márton Áron, (pag.225)
Dr. BUCUR NICOLAE, Domnu’ Trandafir în viziune harghiteană – Profesorul Gheorghe Afloarei, (pag.239)
Dr. CATRINA CONSTANTIN, Profil de muzician: Matei N. Jurebiţă (1908-1997), (pag.243)
Drd. GHIAŢĂ GINA, Din istoria oraşului Miercurea-Ciuc. Aspecte privind activitatea urbanistică (1948-1965), (pag.247)
STANCU VASILE, Poziţia partidului Frontul Plugarilor din raioanele Sfântu-Gheorghe şi Târgu-Secuiesc privind înfiinţarea Regiunii Autonome Maghiare, (pag.255)
BODNARI MIRCEA, Reforma agrară din anul 1945 în judeţul Trei Scaune, (pag.263)
BĂLAN ION, Începuturile procesului de colectivizare în sud-estul Transilvaniei (1949), (pag.275)
Dr. CHINDEA TRAIAN, Momente din istoria structurilor de poliţie din spaţiul Covasnei şi Harghitei, (pag.287)
BANU FLORIAN, Câteva consideraţii cu privire la reţeaua informativă a Securităţii din sud-estul Transilvaniei (sfârşitul anilor ’50 – începutul anilor ’60), (pag.293)
• Cronica activităţii a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” pe anii 2007-2009, (pag.305)
• Recenzii, (pag.335)
• Lista autorilor, (pag.353)


Nr.14 (2010) [descarcă numărul integral (42MB)]

• Cuprins, (pag.5)

ARHEOLOGIE
Preistorie
KOVÁCS ADELA, Statistic analysis on the Neolithic and Eneolithc shrine hearts from south-eastern Europe, (pag.11)
LAZAROVICI GHEORGHE, LAZAROVICI CORNELIA MAGDA, Despre fazele A1 ale grupelor Ariuşd şi Cucuteni, (pag.27)
BUZEA DAN, Vase cu decor floral descoperite la Păuleni Ciuc – Ciomortan, jud.Harghita. Cultura Cucuteni-Ariuşd, (pag.109)
BUZEA DAN, KOVÁCS ADELA, Pintadere descoperite la Păuleni Ciuc „Dâmbul Cetăţii”, judeţul Harghita din cultura Ariuşd-Cucuteni, (pag.129)
BELDIMAN CORNELIU, STANCS DIANA MARIA, Date asupra industriei materiilor dure animale aparţinând culturii Cucuteni-Ariuşd descoperită în aşezarea de la Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud.Harghita, (pag.141)
CAVRUC VALERIU, HARDING ANTHONY, cu contribuţii: BUZEA DAN, KOVÁCS ADELA, MARINESCU GEORGE G., WAŻNY TOMASZ, BRUNNING RICHARD, BROWN A.G., Cercetările privind exploatarea sării în nord-estul Transilvaniei (2006-2010). Raport preliminar, (pag.165)
BUZEA DAN, Experimentul „Troaca”, (pag.245)
POPA IONEL, SEMENIUC ANCA, Particularităţi privind compoziţia speciilor lemnoase identificate în şantierul arheologic de la Băile Figa, Beclean, jud.Bistriţa-Năsăud, (pag.257)
SCHUSTER CRISTIAN, TUŢULESCU ION, DUMITRESCU IONUŢ, Câteva gânduri cu privire la exploatarea sării în nord-estul Olteniei. Din preistorie şi până în epoca modernă, (pag.261)
MUNTEANU ROXANA, Reconsiderarea unei descoperiri funerare - mormântul de la Poian, jud.Covasna, (pag.271)
COSAC MARIAN, MURĂTOREANU GEORGE, ION RODICA, MUSCA TIBERIU, RADU ALEXANDRU, Utilizarea bitumului la fixarea în suport a unor utilaje litice din perioada timpurie a Epocii Bronzului din Subcarpaţii de Curbură, (pag.277)
SOCACI ADRIAN, O piesă inedită din bronz descoperită la Beclean (jud. Bistriţa-Năsăud), (pag.289)
Epoca Dacică
VULPE ALEXANDRU, Impactul cercetării civilizaţiei geto-dacice asupra societăţii contemporane, (pag.293)
URSACHI VASILE, Cetatea dacică de la Brad în contextul culturii materiale şi spirituale ale dacilor est-carpatici, (pag.299)
COSTEA FLOREA, Omul. Piatra. Timpul. Puterea. Studiu de caz: Defileul Oltului din Munţii Perşani, (pag.319)
Epoca Romană
ZĂGREANU RADU, IOV CLAUDIU, Noi monumente sculpturale din zona Porolissum, (pag.333)
ZĂGREANU RADU, Roman Stonework: An Archaeological Experiment, (pag.361)
ARDELEAN SORANA, Locuinţele C1 şi C2 din strada Victor Deleu din Cluj-Napoca. Încercare de încadrare tipologică, (pag.367)
ARDELEAN MARIUS, Structura statistică a pieselor de armament descoperite in bazinul Tisei superioare (sec.II-III p.Chr.), (pag.373)

ARHEOMETRIE
OBERLÄNDER TÎRNOVEANU IRINA, Proiecte de arheologie aeriană în România, (pag.389)
WHITLOW RAYMOND B., A Preliminary Report of the Geographic Information Systems Research at the site of Păuleni Ciuc, Harghita County, Romania, (pag.413)
ŞTEFAN DAN, ŞTEFAN MARIA-MAGDALENA, CONSTANTIN CĂTĂLIN, Studiul geomagnetic al fortificaţiilor din epoca bronzului de la Păuleni Ciuc - Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, jud.Harghita, (pag.427)
MAXIM ZOIA, VOICA CEZARA, Rezultatele analizelor izotopice ale unor fragmente ceramice Neo-Eneolitice din Transilvania, (pag.437)

ETNOGRAFIE
CIOBANU DOINA, Sarea, aliment, conservant şi hrană ritualică, (pag.447)
BUCUR NICOLAE, Colecţiile de cahle din muzeele harghitene, (pag.451)
DOBREANU DOINA, Mărturie făcută în 1973 de Vasile Dobrean (1897-1982), din comuna Subcetate, judeţul Harghita, în grai românesc autentic, despre păduritul şi plutăritul practicate pe Valea Mureşului Superior, în prima jumătate a secolului al XX-lea, (pag.467)
MARC DOREL, Izvoare etnografice surprinse în conscripţii urbariale de la 1785. Ocupaţiile şi veniturile (Beneficia) satelor de pe Mureşul Superior şi Valea Gurghiului, comitatul Turda, (pag.471)

EDUCAŢIE MUZEALĂ
DEÁK ANDREA, FELEA CRISTINA, Proiectul de educaţie muzeală „Rainbow. Alunecând pe curcubeul cultural ajungem la voi”, (pag.485)
BUZEA DAN, CÎRLĂNESCU ALEXANDRA, „Oamenii Sării”. Tabăra de Arheologie Experimentală de la Beclean - Băile Figa, jud. Bistriţa-Năsăud – 2010, (pag.511)
BUZEA DAN, CÎRLĂNESCU ALEXANDRA, DEÁK ANDREA, BRIEWIG BJÖRN, Tabăra de Arheologie Experimentală Păuleni Ciuc – Ciomortan, jud. Harghita, 09-30 august 2009, (pag.523)
BUZEA ANCA MARIA, IRIMIŢĂ CORINA MOCANU, „Micii Muzeografi”. Detalii din proiect, (pag.539)

RECENZII
KOVÁCS ADELA: P.F. BIEHL, Y. YA. RASSAMAKIN (eds.), Import and Imitation in Archaeology, Schriften des Zentrums Für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, Herausgegeben von François Bertemes und Andreas Furtwängler, Beier&Beran, Langenweiβbach, 2008, (pag.543)
SERGIU ENEA: GEORGE BODI, Hoiseşti, La pod. O aşezare cucuteniană pe valea Bahluiului, Iaşi, 2010, (pag.549)
• Cronica activităţii Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni în perioada 2009–2010 (DEÁK ANDREA, DAN BUZEA), (pag.553)
• Abrevieri bibliografice, (pag.565)
• Lista autorilor, (pag.571)


Nr.15 (2011) [descarcă numărul integral (11MB)]

ISTORIE
Dr. NEAMŢU GELU, 15 martie şi românii ardeleni, (pag.9)
Drd. LECHINŢAN VASILE, Românii, maghiarii şi revoluţia de la 1848 în Scaunul Arieş, (pag.15)
Pr. Dr. BENGEAN FLORIN, Elogiu cărturarului Vasile Netea pentru marele mitropolit al Ardealului Andrei Şaguna, (pag.29)
Dr. CATRINA CONSTANTIN, In memoriam Dimitrie Cunţan (1837-1910), (pag.37)
Dr. MĂRAN MIRCEA, Personalităţi ardelene în localităţile Banatului Sârbesc, (pag.49)
GRAMA ANA, Profesorul Dumitru Purece (1880-1928), (pag.57)
BALINT NICOLAE, Aspecte referitoare la activitatea unor instanţe judecătoreşti mureşene, în primii ani după Marea Unire de la 1918, (pag.61)
Lec. univ. dr. CHISTOL AURELIAN, Relaţii româno-ungare în perioada guvernării Goga-Cuza (28 decembrie 1937 - 10 februarie 1938), (pag.67)
Drd. RUSU SEBASTIAN, Guvernul Goga-Cuza şi pregătirea alegerilor din martie 1938, (pag.77)
Prof. univ. dr. GIURCA IOAN, drd. Cosmin Zaharia, Poziţia minorităţii maghiare faţă de statul român, în perioada 1938-1940, în viziunea Consiliului de Miniştri, (pag.89)
Pr. Dr. MAN DOREL, Pastorala „de la inimă la inimă”, din octombrie 1940, a episcopului Nicolae Colan, (pag.99)
Dr. SPÂNU ALIN, Articole referitoare la Dictatul de la Viena reţinute de la publicare‚ de către cenzura vremii, (pag.105)
Prof. univ. dr. GIURCĂ ION, Drd. BAR DANIEL, Aspecte generale şi specifice privind refugiaţii din teritoriile cedate în anul 1940, (pag.115)
Dr. SPÂNU ALIN, Propaganda revizionistă ungară în mass-media şi contrapropaganda românească în analiza Secţiei a II-a Informaţii (mai-iunie 1941), (pag.125)
Dr. SPÂNU ALIN, Polemica dintre Iuliu Maniu şi Valer Pop asupra Dictatului de la Viena în analiza Serviciului Special de Informaţii (1942), (pag.141)
Dr. LĂCĂTUŞU IOAN, Vasile Stancu, Mărturii documentare despre românii din Judeţul Treiscaune refugiaţi şi expulzaţi în urma Dictatului de la Viena, (pag.151)
Dr. BOAR LIVIU, Documente privind naţionalizarea de la 11 iunie 1948 în fostul judeţ Mureş, (pag.171)
Dr. VASILE VALENTIN, Staţiunile balneoclimaterice din sud –estul Transilvaniei în sintezele informative ale Securităţii (1951), (pag.177)
Dr. LĂCĂTUŞU IOAN, Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă, (pag.185)
Dr. CORNEA LUMINIŢA, Romulus Cioflec - paralele în timp şi spaţiu, (pag.215)
Dr. BUCUR NICOLAE, Domnu’ Trandafir în viziune harghiteană - Profesorul Gheorghe Afloarei (II), (pag.221)
CRIŞAN CRISTIAN, Mărturii documentare şi fotografice despre inundaţiile din anii 1970, 1984 şi 1988 care au avut loc pe teritoriul judeţului Covasna, (pag.235)

SOCIOLOGIE
Dr. PLEŞCA TRAIAN, Naţiunea - Matrix Humanitas, (pag.251)
Dr. CHINDEA TRAIAN, Comentarii referitoare la drepturile minorităţilor naţionale şi protejarea acestora prin reglementări europene, (pag.267)
Dr. MUNTEANU CODRIN, Consideraţii generale referitoare la proiectul de lege privind Statutul minorităţilor naţionale din România, (pag.281)
STOICA MARIA, Impactul educaţiei umaniste asupra tinerei generaţii, (pag.295)
Prof. univ. dr. BALTASIU RADU, Slăbirea comunităţii româneşti din Harghita-Covasna (I), (pag.305)

CRONICA ACTIVITĂŢII
Dr. LĂCĂTUŞU IOAN, Pr. Dr. STAICU CIPRIAN IOAN, BROANĂR ERICH MIHAIL, Cronica activităţii Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” pe anul 2010, (pag.335)
Dr. LĂCĂTUŞU IOAN, Pr. Dr. STAICU CIPRIAN IOAN, BROANĂR ERICH MIHAIL, Cronica activităţii Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” pe anul 2011, (pag.351)

RECENZII
• Între ştiinţă şi politică. Fritz Valjavec şi corespondenţii săi români (1935-1944), de Stelian Mândruţ şi Rudolf Graf (ŢURLEA PETRE), (pag.369)
• O candelă în Carpaţi. 15 ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei (BROANĂR ERICH-MIHAIL), (pag.370)
• Administraţia publică teritorială, de Codrin Munteanu (LĂCĂTUŞU IOAN), (pag.373)
• Ctitorii de lumină, Ctitorii dăinuitoare, de Emil Pop, Valeria Pop, Editura Grai Românesc, Miercurea-Ciuc, 2011 (BUCUR NICOLAE), (pag.376)
• Românii în dezbaterile Congresului secuiesc din 1902. Premise, deziderate şi reverberaţii (BROANĂR ERICH-MIHAIL), (pag.378)
• Colecţia „Profesioniştii noştri” (LECHINŢAN VASILE), (pag.380)

LISTA AUTORILOR
• Lista autorilor, (pag.383)


Nr.16 (2012) [descarcă numărul integral (48MB)]

• Cuprins, (pag.5)

ISTORIE-SOCIOLOGIE
LECHINŢAN VASILE, Români odorheieni la Scaunul de judecată, în secolul al XVII-lea. I (1607-1608), (pag.11)
TROFIN LILIANA, Dimensiunile cosmice şi diacronice ale creştinismului în opera lui Samuil Micu, (pag.29)
NEAMJU GELU, Distrugerea documentelor românilor ardeleni pentru a-i elimina din istorie, (pag.33)
PÂRVU SEBASTIAN, Comunităţile româneşti din fostele scaune secuieşti, în preajma Revoluţiei de la 1848, (pag.39)
TUTULA VASILE-CLAUDIU, Revoluţia de la 1848-1849 în sud-estul Transilvaniei, (pag.53)
BEJAN LIGIA, Divorţ şi recăsătorie, între intransigenţă şi toleranţă, în comunităţile româneşti de pe Valea Târnavelor, la mijlocul secolului al XIX-lea, (pag.61)
BĂRĂGAN-SPOREA CORINA, Aspecte din istoria administraţiei locale a comunei Vama Buzăului, (pag.77)
CHISTOL AURELIAN, Aspecte legate de organizarea Poli􀊡ei capitalei, (pag.91)
FLOREA MAGDALENA, PANĂ DOINA, File din istoria teatrului românesc din Târgu-Mureş şi împrejurimi, (pag.101)
LĂCĂTUŞU IOAN, STANCU VASILE, Intelectuali români din Arcul Intracarpatic in viaţa publică bănăţeană şi arădeană, (pag.117)

CRONICA ACTIVITĂŢII
LĂCĂTUŞU IOAN, BROANĂR ERICH MIHAIL, Cronica activităţii Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” pe anul 2012, (pag.331)

• Abrevieri bibliografice, (pag.350)
• Lista autorilor, (pag.351)


Nr.17-18 (2014) [descarcă numărul integral (28MB)]

Cuprins, (pag.5)
STUDII ŞI CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE
LAZAROVICI GHEORGHE, Cu privire la sistemele de fortificaţii din Transilvania şi Banat din perioada neoliticului şi a Epocii cuprului (Gornea, Parţa, Iclod, Fundătura). Partea I: fortificaţiile neolitice, (pag.11)
KOVÁCS ADELA, Despre vasele ritualice din sanctuarele neolitice sud-est europene, (pag.67)
WHITLOW RAYMOND, Geographic Information Systems (GIS) analysis on the Ariuşd occupation at Păuleni-Ciuc “Dâmbul Cetăţii”, Harghita County, (pag.89)
WHITLOW RAYMOND, CAVRUC VALERIU, BUZEA DAN-LUCIAN, BRIEWIG BJÖRN, Datări radiocarbon aparţinând locuirii Cucuteni-Ariuşd de la Păuleni-Ciuc, „Dâmbul Cetăţii”, jud.Harghita, (pag.95)
BELDIMAN CORNELIU, BUZEA DAN LUCIAN, SZTANCS DIANA-MARIA, BRIEWIG BJÖRN, Descoperiri de artefacte preistorice din materii dure animale în aşezarea de la Şoimeni – „Dâmbul Cetăţii”, com.Păuleni-Ciuc, jud.Harghita. Campania 2013, (pag.107)
DIACONU VASILE, SÎRBU MARIANA, Butonii de os şi corn descoperiţi în mediul culturii Noua, (pag.125)
KELEMEN IMOLA, Cercetări arheozoologice în aşezarea de epoca bronzului târziu (cultura Noua) de la Olteni - „Cariera de nisip”, jud.Covasna, (pag.137)
CAVRUC VALERIU, BUZEA DAN LUCIAN, KOVÁCS ADELA, ZĂGREANU RADU, Cercetări arheologice efectuate la Băile Figa în anii 2013-2014. Secţiunea XV. Raport preliminar, (pag.151)
HEUßNER KARL-UWE, Dendrochronologische datierung des bronzezeitlichen Salzbergbaues im Gebiet von Băile Figa, Rumänien, (pag.181)
ROMAN CRISTIAN C., TINCU SORIN, BUCUR EUGEN, Consideraţii etnoarheologice privind exploatarea surselor saline din Ţara Făgăraşului (II), (pag.191)
SUCIU COSMIN IOAN, Un ciocan de piatră de la Ocna Sibiului-Faţa Vacilor, (pag.199)
MATEI-POPESCU FLORIAN, Trupele auxiliare pe limesul estic al Daciei. Stadiul problemei, (pag.205)
ŢENTEA OVIDIU, RAŢIU ALEXANDRU, Figlinae din Dacia, (pag.217)
ZĂGREANU RADU, O conductă romană din localitatea Măgheruş (jud.Covasna), (pag.223)
POPA ALEXANDRU, Câteva consemnări asupra castrului roman de la Breţcu în lumina noilor cercetări, (pag.235)
POPOVICI DAN, Construirea cuptorului de tip roman, topirea şi suflarea sticlei la foc de lemne. Între experiment artistic şi arheologie experimentală, (pag.245)
BORDI ZSIGMOND LÓRÁND, „Cetatea Neagră” de la Apaţa (jud.Braşov), (pag.263)
MUSTEAŢĂ SERGIU, Patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Consideraţii generale, (pag.273)

PREZENTĂRI DE CARTE
• Anthony Harding, Valerii Kavruk, Explorations in Salt Archaeology in the Carpathian zone - PUSKÁS JOZSEF, (pag.281)
• Andrea Chiricescu, Civilizaţia tradiţională a sării în estul Transilvaniei: raport de cercetare - ASĂNDULESEI MIHAELA, (pag.284)
• Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs, Dan Lucian Buzea, Animale, tehnologie şi artefacte preistorice din materii dure animale descoperite la Păuleni-Ciuc, jud.Harghita. Catalog - KOVÁCS ADELA, (pag.288)
• Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs, Costel Ilie, Artefacte din materii dure animale în colecţia Muzeului de Istorie Galaţi: Eneolitic - BUZEA DAN-LUCIAN, (pag.290)
• Thomas Fischer, Die Armee der Caesaren. Archäologie und Geschichte - POPA ALEXANDRU, (pag.292)

CRONICA
• Cronica activităţii Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni în perioada 2011–2013 - CHIRICESCU ANDREA, (pag.299)
• Abrevieri, (pag.311)


Nr.19 (2015) [descarcă numărul integral (11MB)]

STUDII ŞI CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE
KOVÁCS Adela, Pereţii sanctuarelor şi templelor neolitice din sud-estul Europei: Pictură, culoare, motive şi simboluri, (pag.9)
BUZEA Dan-Lucian, KOVÁCS Adela, Noi date cu privire la statuetele antropomorfe de dimensiuni mari descoperite la Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii” (jud.Harghita). Cultura Cucuteni-Ariuşd, (pag.35)
CAVRUC Valeriu, BUZEA Dan Lucian, PUSKÁS Jozsef, ŞTEFAN Magdalena, ZĂGREANU Radu, POPA Ionel, SEMENIUC Anca Ionela, Cercetări arheologice efectuate la Băile Figa în anul 2015. Secţiunea XV. Raport preliminar, (pag.55)
POP Anca-Corina, Studiu istoriografic asupra cercetării cetăţilor dacice din zona Depresiunii Ciuc, (pag.113)
ŞTEFAN Magdalena, ŞTEFAN Dan, BUZEA Dan-Lucian, Studii de arheologie aeriană în situri dacice din sud-estul Transilvaniei, (pag.133)
POPA Alexandru, Castrul roman de la Baraolt? Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Covasna, (pag.163)
PUSKÁS József, Noi descoperiri arheologice aparţinând culturii Sântana de Mureş-Černjachov în valea Râului Negru, judeţul Covasna, (pag.175)

RECENZII
Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs, Costel Ilie: Artefacte din materii dure animale în colecţia Muzeului de Istorie Galaţi: Eneolitic (BUZEA Dan-Lucian), (pag.207)
B.Rezi, R.Németh, S.Berecki (eds.): Bronze Age Crafts and Craftsmen in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureş 5-7 October 2012 (DIACONU Vasile), (pag.210)
Jens Dolata: Römische Ziegelstempel aus Mainz. Teil I: Militärische Ziegelstempel des 1. Jahrhunderts (POPA Alexandru), (pag.212)
CAVRUC Valeriu, BUZEA Dan Lucian, BAUBEC-FELEA Ioana Cristina, DOBREANU Ana, Activitatea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni în anul 2015, (pag.217)
• Lista autorilor, (pag.251)


Nr.20 (2016) [descarcă numărul integral (12MB)]

STUDII ŞI CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE
DARÓCZI Tibor-Tamás, Kritik der reinen Vernurift': Archaeological cultures, (pag.9)
SAILE Thomas, POSSELT Martin, DĘBIEC Maciej, KIOSAK Dmytro, TKACHUK Taras, Despre două prospecţiuni magnetometrice în situri de tip Cucuteni-Tripolie din zona Nistrului şi Bugului de Sud, (pag.15)
IMOLA Kelemen, Studiu arheozoologic asupra materialului osteologic descoperit la Păuleni Ciuc-Dâmbul Cetăţii, judeţul Harghita, (pag.41)
KACSÓ Carol, Descoperiri din epoca bronzului de la Sighetu Marmaţiei, (pag.81)
PUSKÁS József, Toporul din epoca bronzului târziu de la Zagon/Zăgon (jud.Covasna, România), (pag.151)
ŞTEFAN Dan, Cercetarea relaţiei dintre mediul natural şi comunităţile umane din trecut. Studiu de caz în aşezarea din epoca bronzului de la Zoltan, „Nisipărie”, (pag.167)
POPA Alexandru, Cercetări magnetometrice recente la Zoltan, jud.Covasna. Observaţii privind limitele şi structura interioară a aşezării culturii Noua din punctul „Nisipărie”, (pag.189)
BELDIMAN Corneliu, LLIE Costel, MANDACHE Tudor, BELDIMAN Diana-Maria, Artefacte din materii dure animale descoperite în situri arheologice din jud.Galaţi (2016). Catalog, (pag.199)
LÓRÁND Zsigmond Bordi, Ceramica postromană (cultura Sântana de Mureş - Cernjachov) din fortificaţia de la Comolău, (pag.237)

• Prezentări de carte şi recenzii, (pag.273)
• Cronica, (pag.283)BIBLIOGRAFIE:


Sursa:
1. http://angustia.mncr.ro, 2018
2. http://www.mncr.ro/publicatii+revista%20angustia, 2018
3. http://www.cimec.ro, 2015
4. http://www.academia.edu, 2016