Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ANUARUL MUZEULUI OLTULUI

Anuarul Muzeul Oltului, editat de Muzeul Judeţean Olt din Slatina, apare cu primul număr în 2011, ultima publicaţie fiind apărută în 2013. Propunându-şi să constituie un forum de analiză şi dezbatere intelectuală asupra evoluţiei istorice a României, Slatinei şi judeţului Olt, anuarul este structurat tematic pe şase secţiuni: arheologie, istorie, evocări, documentar, etnografie şi patrimoniu, conţinând totodată şi studii de caz. Articolele sunt realizate de istorici, cercetători ştiinţifici, profesori, muzeografi, restauratori şi conservatori.


Nr.I, 2011 [descarcă numărul integral (34MB)]

EDITORIAL
GUŢICĂ-FLORESCU Laurenţiu, Muzeul Oltului, (pag.9-14)

ARHEOLOGIE
ANDREESCU Radian-Romus R., MOLDOVEANU Katia, POPOVICI Sabin, Neo-eneoliticul în judeţul Olt. Stadiul cercetărilor arheologice, (pag.15-34)
GROSU Aurelia, Aspecte ale vieţii economice în vicus-ul militar de la Acidava, (pag.35-60)
GHERGHE Petre, AMON Lucian, COJOC Mirela, Noutăţi sucidavense. O sinteză a cercetărilor din ultimii ani, (pag.61-76)
POPOVICI Sabin, O ipoteză privind identificarea proprietarului villa-ei din cartierul artizanal al Romulei, (pag.77-88)

ISTORIE
GROSU Aurelia, Comuna Găneasa: preliminarii la un studiu arheologic şi istoric, (pag.89-106)
RĂDULESCU Toma, GUŢICĂ-FLORESCU Denissa-Liliana, Monede romane imperiale inedite din colecţia Muzeului Olteniei, (pag.107-124)
GUŢICĂ-FLORESCU Laurenţiu, Slatina în evul mediu, (pag.125-160)
CĂPĂTARU Doru, Mănăstirea Căluiu – tezaur de artă feudală românească, (pag.161-166)
GUŢICĂ-FLORESCU Laurenţiu, Slatina în timpul evenimentelor anului 1821, (pag.167-180)
ILIE Daniela, Aspecte privind proprietatea asupra pământului în judeţul Romanaţi în secolul al XIX-lea, (pag.181-188)
PĂUNESCU Emil, Mărturii despre viaţa unei familii cu rădăcini în judeţul Olt, (pag.189-194)
GUŢICĂ-FLORESCU Denissa-Liliana, Schitul Strehareţ; schiţă istorică, (pag.195-202)

TITULESCIANA
IOAN Ion, IOAN Alin, Aspecte inedite din istoricul bisericii din Tituleşti, (pag.203-207)
VLAD Constantin, Nicolae Titulescu şi discursul diplomatic între erudiţie, rigoare şi elocinţă, (pag.209-214)
POTRA George G., Candidatura lui Nicolae Titulescu în alegerile parlamentare din 1937 pentur un post de deputat în judeţul Olt şi reacţia adversarilor politici, (pag.215-233)
SCURTU Ioan, Nicolae Titulescu, românul european, (pag.235-243)

DOCUMENTAR
SURDULEAC Constanţa, DIACONU C., Hotărnicia moşiei mănăstirii Strehareţ la 1850, (pag.245-243)
SURDULEAC Constanţa, STOICA Cristian, Activitatea ieromonahului Nectarie Anghel la Schitul Strehareţ până în anul 1944, (pag.261-278)
• Documente privind activitatea lui Ion Moroşanu la Muzeul Raional din Slatina (1951-1953), (pag.279-318)
NICA Nicolae M., 30 de ani de nemurire: Muzeul „Nicolae M. Nica”, Chilia-Făgeţelu, jud.Olt, (pag.319-330)

ETNOGRAFIE
BALAŞ Claudia, Motive ornamentale în arta populară din judeţul Olt. Calul şi călăreţul, (pag.331-348)
ILIE Rada, viticultura în judeţul Olt, (pag.349-352)
NICA Nicolae M., O cronică prin tăcere: „Osul”, (pag.353-366)
DUMITRESCU Constanţa, Probleme ale conservării ştiinţifice a patrimoniului Secţiei de Artă Plastică din cadrul Muzeului Judeţean Olt, (pag.367-370)
NICHITA-POPESCU Iohana-Raluca, Muzeul şi restauratorul, (pag.371-378)
DUMITRANA Iuliana, Restaurarea unei foi de scoarţă din colecţia de etnografie a Muzeului Judeţean Olt, (pag.339-386)
IONESCU Verginia, Restaurarea şi conservarea unei statuete debronz, (pag.387-390)


Nr.II, 2012 [descarcă numărul integral (34MB)]

ARHEOLOGIE
GHERGHE Petre, Repertoriul arheologic al judeţului Olt: Epoca geto-dacă, (pag.9)
MIREA Pavel, TORCICĂ Ion, Cercetări arheologice la Islaz (jud.Teleorman), (pag.21)
AMON Lucian, Câteva piese de harnaşament descoperite în Oltenia, (pag.43)
GROSU Aurelia, Ceramica de import descoperită la Acidava (Enoşeşti – Piatra Olt), (pag.49)
GHERGHE Petre, COJOC Mihaela, Opaiţe firmalampen de provenienţă nord-italică, (pag.65)
OŢA Liana, SÎRBU Valeriu, GROSU Aurelia, Morminte sarmatice pe teritoriul judeţului Olt, (pag.79)

ISTORIE
PETOLESCU Constantin C., P. Cassius Regalianus: un urmaş al lui Decebal pe tronul Cezarilor, (pag.93)
TEODORESCU Dorin, Istoria tiparului în Ţara Românească, (pag.101)
CHEFANI-PĂTRAŞCU Steluţa, Prosperitatea comunei Izlaz văzută în documentele vremii (a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea), (pag.109)
GUŢICĂ-FLORESCU Laurenţiu, Slatina şi mari momente ale istoriei naţionale de la Independenţă la mare răscoală de la 1907, (pag.115)

EVOCĂRI
FILITI Georgeta, Ioan C. Filitti din neamul slătinenilor, (pag.149)

TITULESCIANA
NEAGU Doru, N.Titulescu la 1907, (pag.155)

DOCUMENTAR
ANGHEL C., Amintirile unui fost prefect din timpul răscoalelor, (pag.169)
MIHAI Gheorghe, Documente despre răscoala de la 1907 din fostul judeţ Olt, (pag.199)
GHERGHE Otilia, Capitularea Grupului Cerna, Izbiceni, 23 noiembrie, (pag.331)
ALMĂNEŞTEANU Alexandru, Program pentru administrarea judeţului Olt [1927], (pag.337)
GUŢICĂ-FLORESCU Laurenţiu, Mărturii din activitatea Gărzii de Fier în judeţul Olt până în 1939, (pag.349)
GUŢICĂ-FLORESCU Laurenţiu, Viaţa politică dintre 1937-1939 în judeţul Olt în lumina izvoarelor de arhivă, (pag.357)

ETNOGRAFIE
BALAŞ Claudia, Valori creştine ale civilizaţiei populare din judeţul Olt, (pag.379)
ILIE Rada, Costumul femeiesc din zona Olt, (pag.399)
COJOC Mirela, Govia, obicei de primăvară din Câmpia Romanaţiului, (pag.405)

PATRIMONIU
MANEA-UDREA Florentina, Ctitorii moşneneşti din judeţul Olt. Studiu de caz: bisericile din Leleasca şi Ibăneşti, (pag.409)
POPESCU Iohana-Raluca, Restaurarea unei icoane pictate pe lemn din patrimoniul Muzeului Judeţean Olt, (pag.417)
DUMITRANA Iuliana, Aspecte privind restaurarea unei şube bărbăteşti, (pag.421)
DUMITRESCU Constanţa, Depozitarea colecţiei de numismatică a Muzeului, (pag.425)
IONESCU Verginia, Restaurarea şi conservarea unui cântar cu două talere, (pag.429)
GUŢICĂ-FLORESCU Denissa-Liliana, Pictori olteni în colecţiile Muzeului Judeţean Olt, (pag.453)
VOCHIN Marian, NEAGU Doru, Momente din istoria mişcării esperantiste în România, 1889-2009, (pag.469)


Nr.III, 2013 [descarcă numărul integral (28MB)]

ARHEOLOGIE
BUTON Mihail, Descoperiri arheologice din judeţul Olt, (pag.7)
GROSU Aurelia, Cercetările arheologice efectuate în castrul şi vicus-ul militar Acidava, (pag.31)
POPOVICI Sabin, PĂLCĂU Gavrilă, Cercetări arheologice de suprafaţă în cadrul comunei Bucinişi, judeţul Olt (I), (pag.63)

ISTORIE
MARICA (PĂTRU) Jeana, Mecanismele legislative ale transformării proprietăţii agricole ţărăneşti în proprietate colectivă (1949-1962), (pag.73)
SZEMKOVICS Laurenţiu-Ştefan, Matrice sigilare aparţinând subprefecturilor unor plase din judeţul Olt (1862-1872), (pag.111)
GUŢICĂ-FLORESCU Laurenţiu, Slatina în perioada premodernă (1600-1821), (pag.123)

ETNOGRAFIE
BALAŞ Claudia, Elemente de arhitectură tradiţională din judeţul Olt – gospodăria tradiţională, (pag.189)

PATRIMONIU
DUMITRANA Iuliana, Restaurarea unui fes de căluşar, (pag.205)
IONESCU Verginia, Conservarea tezaurelor monetare. Tezaurul de la Morunglav-Olt, (pag.213)
POPESCU Iohana-Raluca, Restaurarea unui pristolnic din colecţiile Muzeului Judeţean Olt, (pag.219)
GUTICĂ-FLORESCU Denissa-Liliana, Pictori olteni în colecţiile Muzeului Judeţean Olt donaţia Nicolae Truţă, (pag.225)

DOCUMENTAR
MITRAN Florea P., Viaţa şi opera lui Alecsandru* C. Bogdan-Piteşti, (pag.277)
BIRCU Nicolae M., BECHEANU Alexandru G., Regulament pentru construcţiuni şi alinieri în oraşul Slatina, (pag.289)
BANTAŞ Felicia-Constanţa, Mărturii despre generalul Ioan Călugăru, (pag.301)
CENRAT Florica-Cireşica, Căpitanul Dumitru Morjan în documente, (pag.329)
GUŢICĂ-FLORESCU Laurenţiu, NEAGU Doru, Prefecţii judeţelor Olt şi Romanaţi între anii 1859-2014, (pag.337)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.cimec.ro, 2017