Pagina principală
 



ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ARGESIS

Argesis Studii şi Comunicări - Seria Istorie a debutat în anul 1995, continuând periodicul Studii şi Comunicări - Muzeul Piteşti iniţiat de Radu Stancu, directorul de atunci al muzeului. Începând cu anul 1968 şi până în 1980, din Studii şi Comunicări - Muzeul Piteşti au apărut cinci numere conţinând materiale de istorie şi ştiinţele naturii. Al şaselea număr a apărut în 1986 sub forma unei istorii a municipiului Piteşti redactată de un brelan de istorici locali. De-a lungul timpului, din colegiul de redacţie au făcut parte personalităţi ale arheologiei şi istoriografiei precum: Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, dr. Nicolae Constantinescu, conf. univ. dr. Spiridon Cristocea, prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti, dr. Cristian Moisescu, prof. univ. dr. Constantin C. Petolescu, dr. Constantin Rezachevici etc.

WEBSITE: http://www.muzeul-judetean-arges.ro/editura-ordessos/argesis-studii-si-comunicari/seria-istorie

ISSN: 1453-2182



Nr.16 (2007), [descarcă numărul integral (18MB)]

ARHEOLOGIE, ISTORIE ANTICĂ
ANDREESCU Radian, FRÂNCULEASA Alin, GARVĂN Daniel, NICA Tiberiu, TORCICĂ Ion, NIŢĂ Loredana, DUMITRAŞCU Valentin, Noi cercetări arheologice în Muntenia. Descoperirile de la Urlaţi (jud.Prahova), (pag.11)
MĂNDESCU Dragoş, Două vase gumelniţene de tip askos din colecţia Muzeului Judeţean Argeş, (pag.39)
PĂTRAŞCU Ion, Un sceptru de piatră din eneoliticul târziu descoperit la Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman, (pag.45)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul unor resturi arheozoologice descoperite în aşezarea de secol VI p.Chr. de la Bălăceanca ,,Ecluză” (jud.Ilfov), (pag.47)
SPÂNU Daniel, Falerele, o categorie de obiecte cu funcţiuni variabile, (pag.53)
PĂTRAŞCU Ion, Aşezarea geto-dacă de la Orbeasca de Sus - sat (judeţul Teleorman), (pag.67)
VELCESCU Leonard, Discuţie asupra unor „probleme“ în legătură cu statuile de daci din Forul lui Traian, la Roma, (pag.81)

ISTORIE MEDIEVALĂ
CONSTANTINESCU Nicolae, Basarab I şi contribuţia sa la consolidarea Ţării Româneşti, (pag.103)
NEAGOE Claudiu, BOBOC Cătălin, O istorie a peisajului urban câmpulungean (secolele XIV-XVIII), (pag.127)
ŞERBAN Mihaela, Căsătoria în cea mai veche pravilă din Ţara Românească -Îndreptarea legii-, (pag.137)
ROMAN Toma-Cosmin, Aspecte din activitatea vamală a Sibiului medieval. Registrul vigesimal din anii 1536-1570, (pag.141)
OPREA Radu, Succinte observaţii privind genealogia şi declinul politic al boierilor Craioveşti în secolul al XVI-lea, (pag.159)
ANTON-MANEA Cristina, Un personaj al timpului său - Pană mare clucer Părdescu, (pag.167)
UNGUREANU Dragoş, Plătitorii de impozite în perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu, (pag.177)
VERGATTI Radu Ştefan, Mormântul lui Constantin-Vodă Brâncoveanu, (pag.201)
RĂDULESCU Maria-Venera, Cahle cu decor de inspiraţie heraldică grifonul passant, leii rampanţi - afrontaţi, (pag.209)
DOROBANŢU-DINA Roxana, File din istoria unui vechi monument istoric din sec.XVIII - Biserica „Sfinţii Voievozi” din satul Negreni judeţul Argeş, (pag.229)
CONSTANTIN Manuela Florina, „Cum să faci cerneală să scrii cu dânsa pă hârtiie”. Prepararea lichidelor pentru scris în manuscrisele româneşti (sfârşitul secolului al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea), (pag.243)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
DUMITRESCU Ion, Un pomelnic al Mânăstirii Valea din secolul al XIX-lea, (pag.257)
NEAGOE Claudiu, Prezenţa unor arnăuţi eterişti la Câmpulung în primăvara anului 1821, (pag.263)
PROTOPOPESCU C.A., CIOBOTEA Dinică, Izvoare istorice inedite despre evenimentele din 1821 şi Tudor Vladimirescu, (pag.267)
ŢÂNŢĂREANU Alexandra, Din activitatea social-culturală a marelui ban Mihalache Ghica, (pag.279)
DINA Teodor, Satul Piscani, judeţul Argeş, în perioada aducerii la linie a caselor izolate, (pag.289)
NOVAC Vasile, Noi date inedite despre viaţa şi activitatea locuitorilor din plaşa Argeş, în anul 1834, (pag.297)
MAVRODIN Teodor, Aspecte sanitare în judeţul Argeş în perioada 1831-1840, (pag.335)
CRISTOCEA Spiridon, Şcoli particulare din Piteşti în anul 1846, (pag.343)
PĂDURARU Marius, Cinci inspecţii întreprinse în anul 1882 în comunele judeţului Argeş, de prefectul colonel Alexandru A. Budişteanu (1836-1919), (pag.355)
MOTREANU Valentin, Aspecte ale unor lucrări edilitare în comuna urbană Piteşti, 1907-1913, (pag.387)
TUDOR Vasile, Despre primii aerostieri români şi luptele lor din 1917, (pag.395)
BALEA Cristian-Marius, Revista „România Militară” între necesitatea reînfiinţării şi dificultăţile inerente noului început (1920-1921), (pag.403)
CHISTOL Aurelian, Relaţii româno-germane în perioada 1934-1937, (pag.409)
TUDOR Vasile, Cu avioanele IAR-39 împotriva partizanilor din Crimeea, (pag.417)
DUMITRESCU Ionel Claudiu, Două mituri ale celui de-al Doilea Război Mondial, (pag.425)
ŞTEFAN Ion, Aspecte privind alegerile din noiembrie 1946 în judeţul Muscel, (pag.431)
PĂTRAŞCU Steluţa, „Avem în permanenţă bagajele făcute” - rechiziţionarea conacelor moşiereşti din anul 1948 în judeţul Teleorman, (pag.439)
PREDA Simona, Remanenţe ale discursului naţionalist de tip comunist în istoriografia românească postdecembristă (1990-2005), (pag.449)

ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI
IONESCU Constantin Alin, IONESCU Mădălina-Adela, „Grija faţă de om“ în filosofia lui Aristotel, (pag.457)
BICA Ion, De la Imperium Romanorum la Basileia Bizantină etape importante în evoluţia procesului de grecizare a Imperiului Roman de Răsărit (secolele IV-VII d.Chr.), (pag.463)
OPREA Radu, Câteva însemnări despre originea şi activitatea arhimandritului Iosif - primul egumen al Mânăstirii Argeş, (pag.469)
OPRIŞ Ioan, Scurtă istorie a unui antimis, (pag.475)
UNGUREANU Octavian, Maria a României, regina soldat şi artist, (pag.479)
GEORGESCU Maria, Din familia Brătienilor - Sabina Cantacuzino, (pag.483)
ROBEA Mihail M., Interiorul locuinţei tradiţionale din Mioveni - Argeş, (pag.489)

ADDENDA
REZACHEVICI Constantin, Răspuns la un alt mod de a ataca Tratatul de istoria românilor (de data aceasta vol.V) din 2003, (pag.499)
CONSTANTINESCU Nicolae, Recenzie, Neagu Djuvara, Thocomerius - Negru Vodă. Un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti, (pag.509)


Nr.17 (2008), [descarcă numărul integral (17MB)]

ARHEOLOGIE, ISTORIE ANTICĂ
HAIMOVICI Sergiu, Studiul resturilor de faună descoperite în situl de la Verbiţa (cultura Verbicioara, bronzul mijlociu), (pag.9)
DUMITRESCU Ion, MIROIU Marius, Rezultatele supravegherii arheologice de la Valea Stânii - punctul „Vărzărie“, (pag.21)
NEGRU Mircea, MIHAI George, Raport privind cercetările arheologice de la Romula. Campania din anul 2006, (pag.39)
MĂNDESCU Dragoş, De la „Jidova” la „Jidava” şi înapoi sau despre avatarurile unui microtoponim arheologic, (pag.53)
BICA Ion, Atitudinea împăratului Constantin cel Mare (306-337) faţă de păgânism, (pag.69)

ISTORIE MEDIEVALĂ
VERGATTI Radu Ştefan, Oraşul Câmpulung şi primii Basarabi, (pag.75)
NEAGOE Claudiu, Consideraţii privind raporturile dintre comunitatea catolică şi cea ortodoxă din Câmpulung Muscel în secolele XIII-XIV, (pag.81)
OPREA Radu, Câţiva mari dregători din Sfatul Domnesc al lui Vlad Ţepeş, (pag.91)
REZACHEVICI Constantin, Matiaş Corvin şi înrudirile sale prin alianţă cu neamul domnesc al lui Basarab I din Ţara Românească, (pag.99)
OPREA Radu, Albu vistier (cca.1460-1510) şi înrudirea sa cu vechile neamuri ale boierilor argeşeni de pe valea Topologului, (pag.107)
DINA Teodor, Un manuscris slavon din biserica „Sf.Nicolae“ din Piscani judeţul Argeş, în colecţia mânăstirii Bistriţa-Vâlcea, (pag.115)
RĂDULESCU Maria-Venera, Mănăstirea Argeş în secolul al XVII-lea. Podgoriile şi vinăriciul, (pag.123)
DOROBANŢU-DINA Roxana, Mânăstirea Valea (Ţiţeşti-Argeş) şi influenţa ei asupra locuitorilor din Piscani, judeţul Argeş, în perioada 1623-1863, (pag.137)
MASCHIO Romeo, MĂNDESCU Dragoş, CIOFLAN Teodor, Cercetările arheologice de la biserica Sf.Nicolae şi Sf.Pantelimon din Piteşti, (pag.145)
ŢÂNŢĂREANU Ecaterina, Consemnări despre posesiunile funciare şi imobiliare ale serdarului Marin Butculescu, (pag.165)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
PĂDURARU Marius, Din trecutul poştei Ţării Româneşti în perioada regulamentară. Înfiinţarea staţiilor de poştă de la Urlueni şi Şerboeni, judeţul Teleorman (iulie - august 1833), (pag.173)
CRISTOCEA Spiridon, Biserici şi şcoli protestante la Piteşti în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.191)
CHISTOL Aurelian, Aspecte legate de activitatea lui Ion I. C. Brătianu în fruntea Ministerului Lucrărilor Publice (31 martie 1897 - 30 martie 1899), (pag.205)
GIUGEA Daniela, Aspecte privind băncile din Câmpulung şi relaţia lor cu oraşul în prima jumătate a secolului XX, (pag.217)
CHEFANI-PĂTRAŞCU Steluţa, Contracte de arendare încheiate între proprietarii de moşii şi arendaşii din judeţul Teleorman, (pag.223)
PINTILIE Dan Ovidiu, Societatea de petrol „Govora” 1921-1944, (pag.247)
MOTREANU Valentin, Aspecte privind unele lucrări edilitare în Piteşti, 1928-1938, (pag.257)
PINTILIE Dan Ovidiu, Informaţii privind aprovizionarea populaţiei judeţului Argeş în perioada 1941-1944, (pag.265)
OPRIŞ Ioan, Alegeri episcopale la Argeş în 1941, (pag.271)
NOVAC Vasile, Generalul de brigadă Georgescu V. Ioan, (pag.277)
DUMITRESCU Ionel Claudiu, Armata Roşie şi judeţul Argeş în anii 1944 -1947, (pag.293)
STANCIU Cezar, În spatele uşilor închise. Dispute româno-maghiare în anii 1957-1961, (pag.305)

ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI
VERGATTI Radu Ştefan, Nicolae spătarul Milescu, un diplomat român, (pag.321)
LEONĂCHESCU Nicolae P., Din viaţa tipografului Ştefan Rassidescu, fârşerotul, (pag.343)
CRĂCIUN Mircea, 150 de ani de la naşterea lui Ion Posescu (1858-1951) o personalitate marcantă a oraşului Piteşti şi a judeţului Argeş, (pag.359)
CRUCEANĂ Paul Ioan, George I. Ionescu-Gion - 151 de ani de la naştere şi 104 ani de la moarte, (pag.373)
OPRESCU Carmen, Petre Ispirescu, vilegiaturist la Câmpulung în 1884, (pag.381)
CRISTOCEA Spiridon, Gheorghe I. Brătianu, contribuţii biografice, (pag.391)
CONSTANTINESCU Nicolae, Un reper istoriografic şi semnificaţiile sale: BCMI, 1/1908 (în chestiunea restaurării Bisericii Domneşti din Argeş), (pag.395)
ROBEA Mihail M., Dumitru I. Mihalache, (pag.401)
APOSTOLACHE Zoe Şt., Piteşti-Ploieşti interferenţe muzeale în secolele XIX şi XX, (pag.425)
GUGIU Cornel, Influenţa literaturii culte în mediul rural, (pag.429)


Nr.18 (2009), [descarcă numărul integral (11MB)]

ARHEOLOGIE, ISTORIE ANTICĂ
ŞTEFAN Cristian Eduard, Scurtă notă cu privire la un ac de bronz din colecţiile Muzeului Naţional de Antichităţi, (pag.11)
VELCESCU Leonard, Importanţa reprezentărilor sculpturale de daci, din Forul lui Traian (Roma), pentru cultura română, (pag.17)
MĂNDESCU Dragos, Începuturile cercetărilor arheologice în Argeş şi Muscel (sec. XVII-XIX), (pag.53)
MOŢEI Mary Claudia, Restaurarea pieselor ceramice provenite din săpăturile sistematice de la Hărman, judeţul Braşov, campaniile 2005-2007, (pag.67)

ISTORIE MEDIEVALĂ
VERGATTI Radu Ştefan, Din nou despre începuturile Cetăţii Poienari, (pag.75)
BICA Ion, O importantă informaţie despre vlahii (românii) din teritoriile nord-dunărene (prima jumătate a secolului al XIV-lea) în opera istoricului bizantin Ioan Cantacuzino, (pag.83)
CONSTANTINESCU Nicolae, Radu I Vv. şi scaunul domnesc din Argeş. Repere din istoriografie (I); Reconsiderări/ completări/ îndreptări (II), (pag.89)
DUMITRESCU Ionel Claudiu, Noi interpretări privind datarea bătăliei de la Rovine, (pag.115)
NEAGOE Claudiu, Consideraţii noi privitoare la Bâlciul sau „Sborul de la Sf. Ilie” din Câmpulung-Muscel (sec.XIV-XVIII), (pag.121)
OPREA Radu, Despre un reprezentant de seamă al patriciatului saşilor câmpulungeni din veacul al XV-lea, (pag.127)
OPREA Radu, Ascensiunea politică a boierilor Craioveşti în veacul al XV-lea, (pag.133)
PALADE Lucian Constantin, Relaţiile Drăculeştilor cu boierimea în veacul al XV-lea, (pag.143)
STANCIU Ionuţ, Aspecte din istoria culturală şi artistică a oraşelor Târgovişte şi Bucureşti (secolele XV-XVII), (pag.151)
ZAHARIA Nicolae, Fapta lui Mihai Viteazul şi atitudinea Poloniei faţă de aceasta, (pag.161)
CRISTOCEA Spiridon, PĂDURARU Marius, Cercetările arheologice de la schitul Bascovele, comuna Cotmeana, judeţul Argeş (campania iulie-august 2009), (pag.167)
SOARE Ancuţa Elena, Ctitori şi ţinutele lor oglindite în tablourile votive din bisericile oraşului Topoloveni, (pag.185)
DINA Teodor, Arc peste timp - 465 de ani de la moartea lui Vlaicu Piscanul, (pag.193)
DOROBANŢU-DINA Roxana, Neamul moşnenilor piscăneni, (pag.205)
DIACONESCU Gabriela Carmen, Percepţia şi mentalitatea populaţiei din Ţările Române în Evul Mediu faţă de fenomenele naturale, (pag.215)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
MULŢESCU Alexandru, Municipiul Piteşti - evoluţia ansamblului, (pag.219)
VITAN Ion, Moşia Slobozia-Mălineasca din judeţul Argeş, proprietatea Academiei Române, (pag.227)
POPESCU Cornel, Informaţii necunoscute din presa bucureşteană în perioada ocupaţiei germane 1916-1918, (pag.233)
CHIRIŢĂ Mihai, STOICA Leontin, Situaţia sanitară din Bucovina în perioada noiembrie 1918 - august 1919, (pag.237)
DOGIOIU Luminiţa, Evoluţia învăţământului la Piteşti în perioada interbelică (1919-1939), (pag.243)
CHISTOL Aurelian, Relaţii româno-italiene în timpul guvernării Goga-Cuza (28 decembrie 1937 - 10 februarie 1938), (pag.255)
PINTILIE Dan Ovidiu, Activitatea culturală din judeţul Argeş în perioada 1941-1944 în amintirile fostului prefect de Argeş - Constantin C. Popescu, (pag.267)
TUDOR Vasile, Despre o acţiune de comando aerian în Italia!, (pag.275)
PREDA Simona, Omul nou sovietic. Pavel Morozov - pionierul 001, (pag.277)

ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI
CRISTOCEA Spiridon, Contribuţii la cunoaşterea unor paşoptişti musceleni, fraţii Turnavitu, (pag.283)
MASCHIO Romeo, PĂDURARU Marius, Mauriciu Blank (1848-1929), un bancher piteştean pe nedrept uitat, (pag.287)
CÎRJAN Marius, Generalul Scarlat Panaitescu (1865-1938). Personalitate a Războiului de Reîntregire Naţională, (pag.295)
MULŢESCU Maria, DEJAN Octavian C., Gheorghe D. Anghel şi lăutarii din comuna Urluieşti, judeţul Argeş, (pag.307)
NOVAC Vasile, Colonelul Herişanu N. Nicolae, (pag.311)
DEMETER Gabriel, Vecinătăţi pe Valea Secaşelor, comuna Apoldu de Jos, judeţul Sibiu, (pag.321)
ŞTEFAN Ion, Repere istorice comune: Câmpulung Muscel - Bădeştii de Muscel, (pag.331)
ROBEA Mihail M., Colindatul din ajunul crăciunului în Valea Vâlsanului - Argeş, (pag.341)
SMARANDA Aurică, Scheiul şi scheienii din Câmpulung Muscel văzuţi prin caleidoscop, (pag.351)

IN MEMORIAM
• Ion Popescu-Argeşel (Virgiliu Z. Teodorescu), (pag.359)
• Corneliu Tamaş (Teodor Mavrodin), (pag.369)
• Paul Dicu (Spiridon Cristocea), (pag.371)
• Gheorghe Pârnuţă (Ştefan Trâmbaciu), (pag.373)
• Ion Nania (Dragoş Măndescu), (pag.377)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
CRISTIAN EDUARD ŞTEFAN, Settlement types and enclosures in the Gumelniţa culture, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2010, 134 p. (inclusiv catalog şi bibliografie), 77 planşe (MĂNDESCU Dragoş), (pag.381)
DRAGOŞ MĂNDESCU, Cronologia perioadei timpurii a celei de-a doua epoci a fierului (sec. V-III a.Chr.) între Carpaţi, Nistru şi Balcani, Colecţia Teze de doctorat - Istorie 21, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2010, 510 pp. (inclusiv rezumat, abrevieri, bibliografie) + 377 planşe şi catalog (CROITORU Costin), (pag.385)
CLAUDIU NEAGOE, Muzică şi societate în Ţara Românească şi Moldova (1550-1830). Colecţia Teze de doctorat - Istorie 12, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2008, 234 p. (inclusiv glosar, bibliografie şi anexe) (ISĂROIU Ion), (pag.389)
MARIUS PĂDURARU, AURELIAN CHISTOL, Comuna Bârla, judeţul Argeş. Studiu monografic, Bucureşti, Editura Impuls, 2010, 996 p. + XXX planşe (NOVAC Vasile, UNGUREANU George), (pag.393)
GEORGE UNGUREANU, Problema Cadrilaterului în contextul relaţiilor româno-bulgare (1919-1940), Colecţia Teze de doctorat - Istorie 18, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2009, 456 p. (STAN Apostol), (pag.397)
AURELIAN CHISTOL, România în anii guvernării liberale Gheorghe Tătărescu (1934-1937), Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2007, 680 p. (MÂŢĂ Cezar), (pag.401)
VIRGIL COMAN, NICOLETA GRIGORE, Schimbul de populaţie românobulgar. Implicaţiile asupra românilor evacuaţi. Documente (1940-1948), Editura Ex Ponto, Constanţa, 2010, 422 p. (VERGATTI Radu Ştefan), (pag.403)
ION CONSTANTIN, Gherman Pântea între mit şi realitate, Ed. Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2010, 384 p. (VERGATTI Radu Ştefan), (pag.405)
ADINA BERCIU-DRĂGHICESCU (coord.), Aromânii din Albania - prezervarea patrimoniului lor imaterial, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2010, 323 p. (VERGATTI Radu Ştefan), (pag.407)


Nr.19 (2010), [descarcă numărul integral (11MB)]

LUCRĂRILE SESIUNII ANUALE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE Reşedinţe domneşti, Piteşti, 28-29 octombrie 2010

CANTACUZINO Gheorghe I., În căutarea urmelor reşedinţei domneşti de la Câmpulung, (pag.9)
CONSTANTINESCU Nicolae, Basarab I şi Vladislav I la Argeş. Mărturii din Biserica Domnească „Sf. Nicolae” - 1. Data executării grafitului cu ştirea morţii lui Basarab I. - 2. Din nou despre Vlaicu Vodă - ctitor şi
donator la Athos, (pag.21)
VERGATTI Radu Ştefan, De la rezidenţele domneşti la capitala Ţării Româneşti (secolele XIV-XVII), (pag.43)
DUMITRESCU Ionel Claudiu, Problema apărării capitalei în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân: Bătălia de la Rovine, (pag.49)
IRIMIA Viorel, Contribuţia soţilor Eugenia şi Vasile Neamţu la studierea genezei oraşelor şi a curţilor domneşti din Moldova medievală, (pag.57)
APETREI Cristian Nicolae, Tipologia caselor domneşti din sec. XIVXVI. Câteva consideraţii cu caracter preliminar, (pag.65)
OPREA Radu, Un mare negustor din Curtea de Argeş la cumpăna veacurilor XV-XVI, (pag.87)
RĂDULESCU Maria-Venera, Viaţa cotidiană la curtea principelui Petru Cercel (1583-1585), (pag.93)
DIACONESCU Petru, OLTEANU Gheorghe, PETRICĂ Florin, NĂSTASE Mihai, Curtea Domnească din Târgovişte. Cercetări arheologice 2008-2010, (pag.109)
RADU Măriuca, Ţara Românească şi Moldova - în reprezentări cartografice timpurii (c.1450-1596), (pag.133)
NEAGOE Claudiu, Câteva precizări referitoare la Casa Beilicului din reşedinţa domnească Bucureşti (sec.XVII-XIX), (pag.139)

ARHEOLOGIE
MĂNDESCU Dragoş, ‛̃Ηλις. Despre o mai veche dispută istoriografică şi implicaţiile sale argeşene, (pag.143)
CRISTOCEA Spiridon, MASCHIO Romeo, Cercetările arheologice de la vechea biserică din satul Zidurile, comuna Mozăceni, judeţul Argeş, (pag.14)

ISTORIE MEDIEVALĂ
CONSTANTINESCU Nicolae, Remember. O diversiune în istoriografie sau oaste de ţară şi mercenari în „Bătălia pentru Rovine”. Precizări şi mărturii din anii 1986-1988, (pag.155)
OPREA Radu, Cu privire la genealogia unui însemnat boier muntean din veacul al XV-lea, (pag.177)
PĂDURARU Marius, Din istoricul schitului Bascovele, judeţul Argeş, (pag.183)
MULŢESCU Alexandru, MULŢESCU Maria, Curtea de Argeş - evoluţia ansamblului, (pag.193)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
DEJAN Octavian C., Proprietatea rurală în România, respectiv în satele comunei Cepari, judeţul Argeş, din Evul Mediu până în ajunul celui de Al Doilea Război Mondial, (pag.207)
CRISTOCEA Spiridon, Acţiuni edilitare în Piteştii anilor 1835-1836, (pag.225)
UNGUREANU George, Începuturile armei tancuri în România, (pag.231)
POPESCU Cornel, Concepţia Înaltului Comandament Român privind situaţia de la Frontiera de Est (1919-1939), (pag.243)
CHISTOL Aurelian, Relaţii româno-poloneze în timpul guvernării Goga-Cuza (28 decembrie 1937 - 10 februarie 1938), (pag.249)

ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI
NIŢU Ionela, PINTILIE Dan-Ovidiu, Din amintirile Elenei Perticari-Davila despre regele Carol I (1911-1915), (pag.255)
PETRESCU Radu, Intelectuali argeşeni şi musceleni la Vălenii de Munte, (pag.261)
CRISTOCEA Spiridon, Contribuţii la biografia pictorului Rudolf Schweitzer-Cumpăna, (pag.277)
NIŢU Ionela, Alexandru Bălintescu personalitate de seamă a arhivisticii româneşti, (pag.283)
DEJAN Octavian C., Activitatea culturală în anii 1936-1940 în Basarabia a studentului la teologie Constantin Dejan, (pag.289)
ROBEA Mihail M., Snoava populară în nord-vestul Munteniei, (pag.305)
NEAGU Doru, Din istoricul drapelului naţional, (pag.315)


Nr.20 (2011), [descarcă numărul integral (16MB)]

ARHEOLOGIE
NICA Marin, POPOVICI Sabin, NICA Marcela, Cultura Dudeşti în Câmpia Romanaţiului, (pag.9)
POPOVICI Sabin, O ipoteză în ceea ce priveşte identificarea proprietarului villa-ei din cartierul artizanal al Romulei, (pag.33)
MĂNDESCU Dragoş, Vizita contelui Marsigli la Câmpulung-„Jidova”. Datare, context, semnificaţii, (pag.45)

ISTORIE MEDIEVALĂ
CONSTANTINESCU Nicolae, Puncte de vedere - sau opinii şi necesare puneri la punct: (1) Centre rezidenţiale şi scaune domneşti; (2) Restaurări şi destine ale unor monumente, (pag.51)
OPREA Radu, La o aniversare a scrierii române: 490 de ani de la redactarea scrisorii lui Neacşu din Câmpulung, (pag.73)
OPREA Radu, O hotărâre domnească din 1654, în pricina de moştenire a averii boierilor Drăgoeşti, (pag.81)
CIOBOTEA Dinică, FLORESCU Aurelia, Adăugiri la genealogia boierilor Poenari. Poenarii de la Almăj-Dolj şi Dobra-Mehedinţi, (pag.85)
VERGATTI Radu Ştefan, Stolnicul Constantin Cantacuzino, boiercărturar, (pag.111)
RĂDULESCU Maria-Venera, Marele spătar Iordache Cantacuzino (1651-1692), (pag.119)
OLTEANU Ştefan, Reşedinţe („scaune”) domneşti ale voievozilor Pătraşcu Vodă şi Mihai Viteazul descoperite în vechiul oraş medieval Gherghiţa, jud.Prahova, (pag.131)
REZACHEVICI Constantin, Date noi despre urmaşii lui Antonie Vodă din Popeşti, (pag.137)
DINA Teodor, Despre un manuscris inedit, Condica de moşii a vistierului Ştefan Bellu, (pag.145)
CRISTOCEA Spiridon, Catagrafiile din secolele XVIII-XIX ale mănăstirilor argeşene, izvoare importante pentru cunoaşterea unor pagini din istoria acestei zone, (pag.149)
RĂDULESCU Toma, Aspecte ale circulaţiei monetare în zona Craiovei din ultimele două decenii ale secolului al XVIII-lea şi până în primul sfert al secolului al XIX-lea reflectate în componenţa a patru tezaure monetare inedite, (pag.159)
DOROBANŢU-DINA Roxana, Ţiganii din Piscani - File din trecutul lor multisecular, (pag.203)
DEJAN Constantin, Ştiri despre oameni, întâmplări şi vremi de altădată izvodite din cărţi de cult, de la bisericile vechi ale Protopopiatului Piteşti, (pag.209)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
CRISTOCEA Spiridon, Noi documente despre reconstruirea, în prima jumătate a sec. al XIX-lea, a bisericilor de la mănăstirile muscelene Negru-Vodă şi Vieroş, (pag.217)
PĂDURARU Marius, CIOCAN Ilie, Trei documente inedite, din deceniul cinci al secolului al XIX-lea, privitoare la fostul sat Căcărezeni (astăzi Cotmeana, comuna Stolnici), (pag.227)
CIOBOTEA-GAVRILĂ Alexandrina Daniela, Pregătirea unei reforme administrative de către I.C.Brătianu după proclamarea Regatului României, (pag.241)
NIŢU Ionela, Amintirile Elenei Perticari Davila despre principesa Maria în războiul balcanic din 1913, (pag.243)
UNGUREANU George, Ion I.C. (Ionel) Brătianu şi proiectul Antantei de a crea un Bloc Balcanic (noiembrie 1914 - martie 1915), (pag.253)
RADU Aurel, Un proces politic răsunător? Honoriu Bănescu de la Partidul Naţional Liberal cu Armand Călinescu de la Partidul Naţional Tărănesc, (pag.261)
DUMITRESCU Ionel-Claudiu, Câteva aspecte din activitatea aviaţiei germane după 23 august 1944, (pag.265)
PINTILIE Dan Ovidiu, Conferinţele administrative din anul 1943 privind dezvoltarea economică şi socială a judeţelor Argeş şi Muşcel, (pag.275)

ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI
DEJAN Constantin, DEJAN Octavian C., Societăţi preoţeşti în Piteşti, (pag.283)
ROBEA Mihail M., Menţinerea vitalităţii de către unele obiceiuri tradiţionale în anumite subzone, (pag.305)
MULŢESCU Alexandru, MARIA Multescu, Slatina. Cercetare istorico-geografico-arhitecturală, (pag.313)
POPESCU Cornel, Henri Mathias Berthelot, (pag.321)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
NICOLAE CONSTANTINESCU – In Chronico picto vindobonensi, auctor vocabula „feria secunda” omittit. Viator! „fabula de te narratur…” - Marginalii la un inept şi arogant „răspuns” -, (pag.331)
ŞTEFAN LEMNY, Cantemireştii: aventura europeană a unei familii princiare din secolul al XVIII-lea, cu o prefaţă de Emmanuel Le Roy Ladurie, traducere din lb. franceză de Magda Jeanrenaud, Editura Polirom, Bucureşti, 2010, 326 p. (VERGATTI Radu Ştefan), (pag.341)
CATHERINE DURANDIN (cu participarea lui Guy Hoedts), Moartea Ceauşeştilor. Adevărul despre o lovitură de stat comunistă, Ed.Humanitas, Bucureşti, 2011, 228 p. (VERGATTI Radu Ştefan), (pag.345)
ION CONSTANTIN, ION NEGREI, GHEORGHE NEGRU, Ioan Pelivan, părinte al mişcării naţionale din Basarabia, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2011, 402 p., inclusiv anexe. (VERGATTI Radu Ştefan), (pag.347)
SPIRIDON CRISTOCEA, Din trecutul marii boierimi muntene. Marele vornic Stroe Leurdeanu, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2011, 320 p. + 16 planşe (VERGATTI Radu Ştefan), (pag.349)


Nr.21 (2012), [descarcă numărul integral (10MB)]

ARHEOLOGIE
PĂDURARU Marius, DUMITRESCU Ion, O biserică medievală la marginea nordică a Ţării Româneşti. Cercetările arheologice preventive de la Bărăşti (punctul „Sălişte”), comuna Cicăneşti, judeţul Argeş. Campania 2012, (pag.9)

ISTORIE MEDIEVALĂ
DUMITRESCU Ionel-Claudiu, Localizarea bătăliei de la Posada, (pag.21)
RĂDULESCU Maria-Venera, Melhisedec - primul egumen al mânăstirii Dlăgopolskia („Negru Vodă” din Câmpulung), (pag.29)
CONSTANTINESCU Nicolae, O veche ctitorie din „Moldovlahia” de peste Prut: Căpriana I (c.1425-c.1542), (pag.47)
OPREA Radu, Orăşenii din Câmpulung şi Neagoe Basarab. Cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la urcarea acestuia în scaunul domnesc, (pag.77)
VERGATTI Radu Ştefan, Privirea lui Matei Basarab către Europa Orientală, (pag.83)
DINA Teodor, Jupâniţa Despa Hristodora, stră-strănepoata boierilor Vlăiculeşti din Piscani-Argeş şi presupusul ei mormânt din biserica acestui sat, (pag.93)
PALADE Lucian Constantin, Criza politică din Ţara Românească şi atitudinea marilor puteri, Ungaria şi Imperiul Otoman, în prima jumătate a veacului al XV-lea, (pag.101)
MASCHIO Romeo, Tezaurul monetar de la Fâlfani, judeţul Argeş - sec.XVIII, (pag.117)
CRISTOCEA Spiridon, Brătăşeşti, un schit argeşean uitat, (pag.129)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
NEAGOE Claudiu, Sfârşitul domniilor fanariote şi reinstaurarea domniilor pământene în Ţara Românească şi Moldova (1822), (pag.161)
MĂNDESCU Dragoş, De la Marele Orient al Franţei în colecţia Muzeului Judeţean Argeş via Câmpulung, (pag.169)
MAVRODIN Teodor, Obştea moşnenilor din Cremenari, (pag.179)
OPRIŞ Ioan, Despre secularizarea bunurilor mănăstireşti, (pag.191)
SZEMKOVICS Laurenţiu-Ştefan, Matrice sigilare aparţinând Prefecturii Judeţului Argeş (1862-1929), (pag.197)
UNGUREANU George, Atitudinea lui Ion I.C. Brătianu faţă de problema (sud)-dobrogeană (ianuarie 1914 - august 1916), (pag.207)
BĂDESCU Emanuel, Monumentul Eroilor Aerului (Aviatorilor), (pag.213)
PINTILIE Dan Ovidiu, Istoricul societăţii petroliere I.R.D.P. (1920-1948), (pag.223)
MOTREANU Valentin, Aspecte privind desfăşurarea plebiscitului pentru adoptarea Constituţiei lui Carol al II-lea la Piteşti - 24 februarie 1938, (pag.251)
POPA Petre, Câteva consideraţii privind Împrumutul Reîntregirii din 1941 şi Împrumutul Apărării Naţionale din 1944, (pag.255)
RUSU Dorina N., Bucureşteni, donatori ai Academiei Române (1866-1948), (pag.261)
RADU Aurel, Aspecte referitoare la activitatea împuternicitului de culte din Regiunea Piteşti (1953-1954), (pag.289)
PETRESCU Radu, Brătienii Ligii Culturale, (pag.305)
POPESCU Cornel, Suporteri de prestigiu ai Sporting Club Piteşti: Armand Călinescu şi Gabriel Marinescu, (pag.317)
CHISTOL Dragoş, Înfiinţarea Gospodăriei Agricole Colective „Ilie Pintilie” din comuna Valea Mare-Podgoria, Raionul Piteşti, Regiunea Argeş, (pag.321)
REZEANU Adrian, Aspecte ale dinamicii urbanonimice Bucureştene, (pag.323)

ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI
RÂPEANU Valeriu, 115 ani de la naştere - 60 de ani de la încetarea din viaţă. Gheorghe I. Brătianu - unul dintre cei mai mari istorici ai României, (pag.337)
GRIGORE Valentina-Elena, Despre monumentele istorice şi de cult creştin ortodox în cuprinsul comunei Dârmăneşti, judeţul Argeş, (pag.341)
DOROBANŢU-DINA Roxana, Despre ţigani şi despre istoria lor multiseculară, (pag.351)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
ION CONSTANTIN, ION NEGREI, GHEORGHE NEGRU, Ioan Pelivan: istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, bibliografie şi indice de nume, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2012, 643 p. (VERGATTI Radu Ştefan), (pag.363)
VASILE NOVAC, Colonei argeşeni, Piteşti, Editura Ordessos, 2013, 402 p. (UNGUREANU George), (pag.365)
MARIUS PĂDURARU, GEORGE UNGUREANU, DRAGOŞ CHISTOL, Comuna Suseni, judeţul Argeş. Pagini de monografie (NOVAC Vasile), (pag.368)


Nr.22 (2013), [descarcă numărul integral (13MB)]

ARHEOLOGIE
MĂNDESCU Dragoş– Două posibile piese de inventar funerar din situl geto-dacic de la Cetăţeni, păstrate în colecţiile Muzeului Judeţean Argeş, (pag.9)
BORANGIC Cătălin, Tarabostele de la Cetăţeni, (pag.17)
DUMITRESCU Ion, MIROIU Marius, Cercetări perieghetice efectuate la Valea Stânii, punctul „Mărgineanca - Piscul Liliecilor” (comuna Ţiţeşti, judeţul Argeş), (pag.27)

ISTORIE MEDIEVALĂ
PALADE Lucian Constantin, Relaţiile Ţării Româneşti cu Polonia în prima jumătate a veacului al XV-lea, (pag.35)
CONSTANTINESCU Nicolae, Mari boieri - şi ceilalţi din Ţara Românească. Ispravnici de lucrări, în umbra ctitorilor (sec.XVI-XVIII), (pag.51)
VERGATTI Radu Ştefan, Mihai Viteazul şi Andronic Cantacuzino, (pag.79)
DĂRMĂNESCU Octavian, Constantin Şerban Vodă şi Bălaşa Doamna, ctitori în Piteşti, (pag.89)
PĂDURARU Marius, Jupâneasa Bălaşa, fiica marelui ban Neagoe Săcuianu şi soţia clucerului Badea Bucşanu, (pag.105)
NEAGOE Claudiu, Consideraţii privind protectoratul puterii domneşti asupra comunităţii catolice din Câmpulung în veacul al XVII-lea, (pag.131)
PUNGOI Ancuţa Elena, Ctitorii câmpulungeni reprezentaţi în tablourile votive, (pag.137)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
TOMA Marin, Practici vestimentare în Ţara Românească la începutul secolului al XIX-lea, (pag.151)
CRISTOCEA Spiridon, Bisericile şi slujitorii lor din fostul judeţ Argeş în catagrafia din 1833, (pag.165)
CIOBOTEA Dinică, Harta satelor moşneneşti din judeţele Argeş şi Muşcel conform izvoarelor statistice din secolul al XIX-lea, (pag.221)
BĂDESCU Emanuel, Sir Stephen Bartlett Lakeman paşă în Bucureşti, (pag.229)
NOVAC Vasile, Pricini „ecstraordinare“ la Episcopia de Argeş, (pag.243)
SZEMKOVICS Laurenţiu-Ştefan, Matrice sigilare care au aparţinut unor subprefecturi din districtul Argeş (1867-1872), (pag.251)
CRISTOCEA Spiridon, Biserici şi şcoli protestante la Piteşti în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.261)
UNGUREANU George, Ion Mihalache (1882-1963) şi Aleksandăr Stamboliiski (1879-1923) câteva consideraţii comparative, (pag.275)
POPESCU Cornel, Transferul de putere şi populaţia Capitalei în anul 1916, (pag.285)
NIŢU Ionela, PINTILIE Dan Ovidiu, Istoricul societăţii petroliere Foraky românească 1922-1942, (pag.293)
DUMITRESCU Ionel-Claudiu, Câteva consideraţii privind ajutoarele militare germane pentru România în Al Doilea Război Mondial, (pag.307)
CHISTOL Dragoş, Aspecte ale vieţii cotidiene piteştene în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, (pag.315)
RADU Aurel, Armand Călinescu - avatarul unui simbol, (pag.319)
MOTREANU Valentin, Aspecte privind activitatea Partidului Social Democrat - Titel Petrescu în Argeş (1945-1948), (pag.329)
ŞTEFAN Ion, Aspecte privind aplicarea Reformei agrare în judeţul Argeş, (pag.333)

ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI
RĂDULESCU Toma, Ordine şi decoraţii româneşti şi străine care au aparţinut acad. dr. Constantin Angelescu (1869-1948), (pag.343)
PETRESCU Radu, Un triunghi neobişnuit: profesorul Nicolae Iorga şi studenţii Ilie Cătărău şi Gheorghe Cotenescu, (pag.391)
DINA Teodor, Câteva scrisori inedite de la oameni de cultură argeşeni, trecuţi în nefiinţă, (pag.399)
GRIGORE Valentina-Elena, Câteva toponime vechi, cu rezonanţă istorică din satele Piscani şi Negreni judeţul Argeş, (pag.409)
DOROBANŢU-DINA Roxana, Pagini inedite din trecutul unei familii boiereşti din Piscani, judeţul Argeş - familia Crassan, (pag.415)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
TEOFIL GHEORGHIEVICI RENDIUK, Hatmanul Ivan Mazeppa – cunoscut şi necunoscut, Ed.Adef, Kiev, 2010, 445 p., 35 planşe cu ilustraţii (VERGATTI Radu Ştefan), (pag.423)
DUMITRU TH. PÂRVU, Problema Basarabiei în lumina principiilor actelor juridice internaţionale (Contribuţii la cunoaşterea raporturilor diplomatice româno-ruse), ediţia II, Editura Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, Bucureşti, 2013, 431 p., Studiu introductiv, indice şi note de Ion Constantin (VERGATTI Radu Ştefan), (pag.426)
ION CONSTANTIN, ION NEGREI, Pantelimon Halippa, apostol al Basarabiei. Studii. Documente. Materiale, Editura Notograf Print, Chişinău, 2013, 735 p., Studiu introductiv de Ion Constantin şi Ion Negrei, Omagiu lui Pan Halippa, un om care n-a vrut să fie sub vremi de Nicolae Nitreanu (VERGATTI Radu Ştefan), (pag.429)
NICOLAE TITULESCU, Corespondenţă, vol.II, partea I (1920-1939), vol.II, partea II (1920-1939), text îngrijit şi prefaţă de George G. Potra, colaboratori Delia Răzdolescu, Ana Potra, Elena Danielson, Editura Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2013, 574 p. (vol.II, partea I), 510 p. (vol.II, partea II) + ilustraţii (VERGATTI Radu Ştefan), (pag.431)
TEOFIL GHEORGHIEVICI RENDIUK, Pylyp Orlyk: căile moldo-române, Editura Bukrek, Cernăuţi, 2013, 231 p. (VERGATTI Radu Ştefan), (pag.434)


Nr.23 (2014), [descarcă numărul integral (11MB)]

ARHEOLOGIE
CRISTOCEA Spiridon, PĂDURARU Marius, DUMITRESCU Ion, Cercetările arheologice din biserica Mănăstirii Valea, jud.Argeş (campania 2012), (pag.7)

ISTORIE MEDIEVALĂ
CONSTANTINESCU Nicolae, Din simbolistica medievală în spaţiul istoric argeşean, (pag.25)
NEAGOE Claudiu, Cultura orală şi rolul ei social în Ţările Române (sec. XV-XVIII), (pag.33)
PALADE Lucian Constantin, Vlad Ţepeş şi Înalta Poartă, (pag.41)
STÂLPEANU Elena, Pagini din trecutul unei vechi aşezări argeşene: satul Flămânzeşti, (pag.85)
VERGATTI Radu Ştefan, Din relaţiile domnului Constantin Vodă Brâncoveanu cu ţarul Petru I cel Mare, (pag.89)
SOLCAN Sarolta, Imaginea lui Constantin Brâncoveanu în cronicile transilvănene maghiare şi săseşti din secolul al XVIII-lea, (pag.107)
CRISTOCEA Spiridon, Pomelnicul Mănăstirii Brâncoveni, (pag.119)
STANCIU Constantin Bogdan, PETRESCU Ioana Maria, Conacele din Izvoru de Sus, judeţul Argeş, (pag.139)
DINA Teodor, Ştefan Bellu, protagonist al vieţii politice şi economice din Ţara Românească în perioada ultimelor domnii fanariote, (pag.157)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
MAVRODIN Teodor, Vizita generalului Pavel Dimitrievici Kiselev în fostul judeţ Muşcel, (pag.163)
PUNGOI Ancuţa Elena, Lăcaşuri de cult ale comunei Moşoaia şi ctitorii lor, (pag.169)
DUMITRESCU Ionel-Claudiu, Livrările de armament ale Antantei, (pag.179)
CHISTOL Dragoş, Măsuri de prevenire a manifestaţiilor comuniste cu ocazia sărbătoririi zilei de 1 Mai 1929, la Piteşti, (pag.189)
SAFTA Sanda, Aspecte din Câmpulung între anii 1938-1940, (pag.193)
NIŢU Ionela, PINTILIE Dan Ovidiu, Comitetul Judeţean de Patronaj al Operelor Sociale Muşcel 1941-1945, (pag.199)
UNGUREANU George, POPESCU Cornel, Aspecte ale politicii României în sud-estul Europei sub guvernarea Armand Călinescu, (pag.223)

ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI
MAVRODIN Teodor, Băile din Brădet şi Bughea de Sus, judeţul Argeş, (pag.237)
DOROBANŢU-DINA Roxana, Biserica Flămânda din Câmpulung, monument de cult creştin ortodox cunoscut şi sub denumirea de ,,Biserica Miresei”, (pag.241)
GEORGESCU George, Autorul Cântării României, (pag.247)
NOVAC Vasile, Maior Barbu D. Nicolae, (pag.253)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
GEORGE G. POTRA, Titulescu, după 50 de ani din nou acasă, Editura Fundaţia Europeană Titluescu, Sebeş, 2013, 573 p., inclusiv indice şi 98 ilustraţii color (VERGATTI Radu Ştefan), (pag.263)
SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL, Scrisori, carte tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ediţie îngrijită de Arhimandrit Mihail Stanciu şi Academician Gabriel Ştrempel, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2014, 189 p. şi anexe foto (VERGATTI Radu Ştefan), (pag.265)
FLORIN MARINESCU, Ion-Marian CROITORU, Tipărituri româneşti ale Sfintei Mănăstiri Pantocrator din Sfântul Munte, Ediţie a Sfintei Chilii Sfântul Gheorghe Livadogheni Capsala, Sfântul Munte, 2014, ediţie bilingvă în limba română şi în limba greacă, 231 p. (VERGATTI Radu Ştefan), (pag.269)


Nr.24 (2015), [descarcă numărul integral (22MB)]

ARHEOLOGIE
CONSTANTINESCU Nicolae, Curtea de Argeş în trecut şi astăzi: interes ştiinţific internaţional vs. confuzii şi impostură autohtonă. Vestigiile din Biserica Domnească Sf. Nicolae în trei ipostaze - (o necesară punere la punct), (pag.9)
PĂDURARU Marius, MASCHIO Romeo, DUMITRESCU Ion, Sondajul arheologic preventiv efectuat în curtea bisericii Sfânta Vineri din Piteşti (2015), (pag.47)

ISTORIE MEDIEVALĂ
COŞA Anca Mihaela, COŞA Adrian, Câmpulung – Curtea Domnească. Noi consideraţii arhitectural-urbanistice, (pag.59)
PALADE Lucian Constantin, Consideraţii privind criza politică din Moldova (1432-1457), (pag.91)
NEAGOE Claudiu, Despre un boier grec din Ţara Românească în prima jumătate a veacului al XVII-lea: Iane Psira vistierul, (pag.119)
VERGATTI Radu Ştefan, VERGATTI Cristina Narcisa, EPURE Florin, Rediscutarea datei naşterii fiilor domnului sfânt şi martir Constantin Brâncoveanu, (pag.125)
DĂRMĂNESCU Octavian, Biserica Domnească din Piteşti până la 1848, (pag.131)
IONESCU-BERECHET Ştefan, Un monument emblematic şi istoria sa uitată Crucea Jurământului din Câmpulung-Muscel, (pag.147)
RĂDULESCU Toma, Descoperiri monetare de pe teritoriul Olteniei în epoca brâncovenească şi speciile monetare care au circulat în această perioadă, (pag.179)
BACIU George, Venirea ungurenilor în obştile săteşti de pe valea Râului Doamnei, (pag.215)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
STÂLPEANU Elena, Consideraţii privind evoluţia administrativă a judeţului Argeş în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.223)
CRISTOCEA Spiridon, Un politician argeşean din secolul al XIX-lea mai puţin cunoscut, Teodor Brătianu, (pag.227)
BOŢOGHINĂ Iulian Stelian, Periferia ca limită a spaţiului urban al Târgului Piteştilor de la cumpăna de veac XIX-XX, într-o descriere prin speţa unui proces, (pag.247)
POPESCU Cornel, ŢUCĂ Cornel, „1913” oglindit în Jurnalul de Operaţiuni al Regimentului „30” Muşcel, (pag.259)
UNGUREANU George, Doi conducători liberali din sud-estul Europei: Ion I.C. (Ionel) Brătianu (1864-1927) şi Eleutherios Venizelos (1864-1936), (pag.267)
MAVRODIN Teodor, Testamentul lui Armand Călinescu, (pag.281)
NIŢU Ionela, PINTILIE Dan Ovidiu, Societatea Concordia - Departamentul Minier Schitu Goleşti judeţul Muşcel (1938-1944), (pag.285)
MOTREANU Valentin, Aspecte privind activitatea Sfatului Popular al Comunei Cetăţeni (1941-1957), (pag.317)
CHISTOL Dragoş, Înfiinţarea Gospodăriei Agricole Colective „23 August” din comuna Negraşi, Raionul Costeşti, Regiunea Argeş, şi activitatea acesteia în primii ani de viaţă, (pag.321)
ŞIPERCO Andrei, O relatare din anii ‘80 a fostului şef (1953-1968) al Direcţiei Treburi a C.C. al P.C.R., Andrei Păcuraru, (pag.327)

ISTORIA CULTURII, PERSONALITĂŢI
POPA Petre, Personalităţi din familia Golescu în Enciclopedia Argeşului şi Muşcelului, (pag.339)
RĂDULESCU Toma, Un destin tragic - Virgil Potârcă (1888-1954), om politic, prieten şi colaborator al lui Armand Călinescu, iniţiator al înfiinţării Mitropoliei Olteniei - 60 de ani de la sfârşitul tragic la Sighetul Marmaţiei, (pag.347)
PETRESCU-MUSCEL Radu, Sublocotenentul muşcelean Gheorghe Bănăţeanu, cavaleristul căzut la Akimovka (1941), (pag.367)
PETRESCU-MUSCEL Radu, Din umbra istoriei. Destine împletite: Familiile Călinescu, Baranga, Răutzoiu şi Cotenescu, (pag.383)
ENESCU Luminiţa, Lider şi epocă, (pag.403)
POPA Petre, Spiritul enciclopedismului şi Argeşul, (pag.417)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
V.SÎRBU, L.OŢA, A.VÎLCU, M.NEAGU, V.OPREA, Sudul Munteniei în secolele I a.Chr. – III p.Chr. Sarmaţi, daci, romani, Editura Istros, Muzeul Brăilei „Carol I”, Brăila 2014, 214 pagini, 53 figuri, ISBN 978-606-654-115-2 (Daniel Spânu), (pag.437)
George G. POTRA, Nicolae Titulescu, Arhive pierdute. Dosarul unei recuperări, Ed. Altip, Alba-Iulia, 2015, 596 pag. + 209 ilustraţii (VERGATTI Radu Ştefan), (pag.443)

MEDALION ANIVERSAR
• Istoricul Petre Popa - octogenar, contribuţii la redimensionarea muzeelor din Argeş-Muşcel (NICOLESCU Gheorghe), (pag.445)


BIBLIOGRAFIE:


Surse:
1. http://www.muzeul-judetean-arges.ro , 2016
2. http://www.cimec.ro , 2016