Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ARHEOLOGIA MOLDOVEI

Categoria 2012: B
Cod CNCSIS: 320
Titlu complete/IDB: Arheologia Moldovei
ISSN: 0066-7358
Frecvenţa de publicare: anual
Contact: dr. George Bilavschi (arhmold@arheo.ro)
Adresă: Codrescu 6, H, 700481, Iaşi, România
Arheologia Moldovei este revista anuală a Institutului de Arheologie din Iaşi. Arheologia Moldovei are o regularitate neîntreruptă de la apariţia primului număr, în 1961 şi apare sub egida Academiei Române, prin intermediul Editurii Academiei. Materialele publicate au fost şi sunt constant apreciate pentru probitatea ştiinţifică şi calitatea academică. Studiile, articolele şi notele sunt publicate în limbile română, engleză, franceză sau germană şi au fost însoţite, încă de la primul număr, de rezumate ample în limbi de circulaţie internaţională.
Revista Arheologia Moldovei primeşte spre publicare studii, articole, note, recenzii şi note de lectură, din domeniul arheologiei, arheometriei, istoriei antice şi medievale şi din domeniile conexe, în limbile română, engleză, franceză sau germană.
Arheologia Moldovei este o publicaţie Open Access şi nu solicită nici un fel de costuri din partea autorilor.
Versiunea electronică a Arheologiei Moldovei este distribuită sub o licenţă Creative Commons -Atribuire-Necomercială-Fără Modificări 3.0 (CC BY-NC-ND 3.0 RO)
Arheologia Moldovei este acum accesibilă online, în format PDF. Digitizarea s-a realizat cu sprijinul Institutului de Filologie „A.Philippide” din Iaşi, care a pus la dispoziţie echipamentul de scanare.
Numerele 1961 (I) - 2014 (XXXVII) sunt de disponibile pentru descărcare.

Website: http://www.arheo.ro/arheologia-moldoveiVol.I, 1961

Cuprins
ZAHARIA Nicolae, Descoperiri paleolitice în Moldova efectuate între anii 1952 şi 1957, (pag.11)
DINU Marin, Contribuţii la problema culturii amforelor sferice pe teritoriul Moldovei, (pag.43)
VULPE Alexandru, Descoperiri arheologice pe cursul mijlociu al Siretului (sondajele de la Mîndrişca şi Răcăciuni, reg. Bacău), (pag.65)
PETRESCU-DÂMBOVIŢA Mircea, Date noi cu privire la depozitul de bronzuri de la Tăuteu (r.Marghita, reg.Crişana), (pag.81)
FLORESCU Marilena, Depozitul de obiecte de bronz de la Ulmi-Liteni (r.Hîrlău, reg.Iaşi), (pag.115)
CRISTESCU Maria, Contribuţie la studiul antropologic al unor schelete de la sfârşitul epocii bronzului (cultura Noua) şi începutul epocii fierului din Moldova, (pag.129)
GOSTAR Nicolae, Inscripţiile de pe lucernele din Dacia romană, (pag.149)
ZAHARIA Emilia, ZAHARIA Nicolae, Un mormânt din epoca migraţiilor la Erbiceni (r.Iaşi, reg.Iaşi), (pag.211)
NECRASOV Olga, CRISTESCU Maria, Caracterizarea antropologică a unui schelet de Ia Erbiceni de la sfârşitul sec. IV e.n, (pag.219)
KUDRNÁČ Jaroslav (Praga), Câteva date noi despre agricultura la slavi, (pag.225)
TEODOR Dan Gh., Tezaurul feudal timpuriu de obiecte de podoabă descoperit la Voineşti-Iaşi, (pag.245)
ANDRONIC Alexandru, Contribuţii arheologice Ia istoricul oraşului Iaşi în perioada feudală, (pag.271)
NEAMŢU Eugenia, Obiectele de podoabă din tezaurul medieval de la Cotul Morii, Popricani (Iaşi), (pag.283)
IONIŢĂ Ion, Recunoaşteri arheologice în regiunea satelor Pogorăşti şi Răuseni (r.Botoşani, reg.Suceava), (pag.295)
Lista prescurtărilor publicaţiilor citate mai de în prezentul volum, (pag.307)


Vol.II-III, 1964

Cuprins

STUDII ŞI MATERIALE
MATASĂ C., Aşezarea eneolitică Cucuteni B de la Tîrgu Ocna-Podei (raionul Tîrgu Ocna, reg.Bacău), (pag.11)
BERLESCU Natalia, Plastica cucuteniană din vechile colecţii ale Muzeului de istorie a Moldovei, (pag.67)
FLORESCU Marilena, Contribuţii la problema începuturilor epocii bronzului în Moldova, (pag.105)
VULPE Alexandru, Cu privire la unele topoare de aramă şi bronz din Moldova, (pag.127)
FLORESCU Adrian C., Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua, (pag.143)
HAIMOVICI Sergiu, Studiu asupra resturilor de faună descoperite în aşezările aparţinînd culturii Noua de la Bîrlad şi Piatra Neamţ, (pag.217)
RUSU Mircea, Depozitele de bronzuri de la Rebrişoara (raionul Năsăud, reg.Cluj), (pag.237)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA M., Date noi relativ la descoperirile de obiecte de bronz de la sfîrşitul epocii bronzului şi începutul Hallstatt-ului din Moldova, (pag.251)
DUŠEK Mikulas (Nitra), Regiunile carpato dunărene şi sudul Slovaciei în etapa hallstattiană tîrzie, (pag.273)
GOSTAR Nicolae, Populaţia palmireniană din Tibiscum în lumina monumentelor epigrafice, (pag.299)
IONIŢĂ Ion, Noi descoperiri sarmatice pe teritoriul Moldovei, (pag.311)
CRISTESCU Maria, Studiul antropologic al scheletelor din secolul al III-lea e.n. descoperite la Pogorăşti (raionul Botoşani, reg.Suceava), (pag.329)
TEODOR Dan Gh., Obiectele de podoabă din tezaurul feudal timpuriu descoperit la Oţeleni (raionul Huşi, reg.Iaşi), (pag.343)
ILIESCU Octavian, Monede din tezaurul descoperit la Oţeleni (raionul Huşi, reg.Iaşi), (pag.363)
ANDRONIC Al., NEAMŢU Eug., Cercetări arheologice pe teritoriul oraşului Iaşi în anii 1956-1960, (pag.409)

NOTE
ZAHARIA N., Două vase pictate din grupul Horodiştea-Folteşti descoperite în raionul Iaşi, (pag.439)
FLORESCU Marilena, CĂPITANU Viorel, Topoare de aramă şi de bronz descoperite la Găiceana (raionul Adjud, reg.Bacău), (pag.445)
ZAMOŞTEANU Mihai, Depozitul de topoare de bronz de la Borleşti (raionul Buhuşi, reg.Bacău), (pag.453)
FOIT Grigore, Depozitul de obiecte de bronz de la Ilişeni (raionul Botoşani, reg. Suceava), (pag.461)
DINU Marin, COMAN Ghenuţă, Depozitul de obiecte de bronz de la Bozia Nouă (raionul Bîrlad, reg.Iaşi), (pag.471)
ORDENTLICH Ivan, Depozitul de bronzuri de la Sălard (raionul Oradea, reg.Crişana), (pag.475)
PALADE Vasile, Un pumnal scitic descoperit la Măcişeni (raionul Bujor, reg.Galaţi), (pag.487)
ZAHARIA Emilia, Mormîntul de incineraţie din secolul al III-lea e.n. de la Conţeşti (raionul Paşcani, reg.Iaşi), (pag.491)
NEAMŢU Eugenia, Tezaurul de monede anepigrafe de aramă de la Alexandru cel Bun descoperit la Iaşi, (pag.495)

CRONICA
PAIU C., Muzeul de istorie a Moldovei, (pag.505)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA M., Expoziţia „Orînduirea comunei primitive din Cehoslovacia” în Muzeul Naţional din Praga, (pag.517)
Lista prescurtărilor, (pag.527)


Vol.IV, 1966

Cuprins

STUDII ŞI MATERIALE
LÁSZLÓ Attila, Cercetări arheologice în aşezarea Cucuteni A-B de la Huşi, (pag.7)
FLORESCU Adrian C., Observaţii asupra sistemului de fortificare al aşezărilor cucuteniene din Moldova, (pag.23)
FLORESCU Marilena, Contribuţii la cunoaşterea etapelor timpurii ale culturii Monteoru în Moldova, (pag.39)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul materialului faunistic descoperit în aşezarea din epoca bronzului (cultura Monteoru) de la Bogdăneşti (r.Tg.-Ocna, reg.Bacău), (pag.119)
PREDA Constantin, Tezaurul de la Vovrieşti şi unele probleme privind monedele geto-dace din Moldova, (pag.137)
GOSTAR Nicolae, Studii epigrafice II, (pag.175)
IONIŢĂ Ion, Contribuţii cu privire la cultura Sîntana de Mureş - Cerneahov pe teritoriul Republicii Socialiste România, (pag.189)
PALADE Vasile, Atelierele pentru lucrat piepteni din os din secolul al IV-lea e.n. de la Bîrlad-Valea Seacă, (pag.261)
TEODOR Dan Gh., MITREA Ion, Cercetări arheologice în aşezarea prefeudală de la Lozna-Dorohoi, (pag.279)
NEAMŢU Vasile, Contribuţii la problema uneltelor de arat din Moldova în perioada feudală, (pag.293)
NICORESCU Mărioara, Noi descoperiri de ceramică ornamentală din secolele XV-XVI Ia Suceava, (pag.317)
NEAMŢU Eugenia, Tezaurul de obiecte din secolul al XVII-lea descoperit la Cucuteni-Leţcani (r.Iaşi), (pag.327)

NOTE
PETRESCU-DÎMBOVIŢA M., Depozitul de obiecte de bronz de la Duda (r.Huşi, reg.Iaşi), (pag.345)
RAŢA Simeon, Cazanul scitic de bronz din secolele VI-V î.e.n. de la Iacobeni-Dîngeni (r.Săveni, reg.Suceava), (pag.351)
SANIE Silviu, O inscripţie siriacă la Romula, (pag.355)

CRONICĂ
SCORPAN C., Muzeul arheologic din Piatra-Neamţ, (pag.361)
Lista prescurtărilor, (pag.371)


Vol.V, 1967

Cuprins

STUDII ŞI MATERIALE
CASAN-FRANGA Irina, Contribuţii cu privire la cunoaşterea ceramicii geto-dacice. Cupele „deliene” getice de pe teritoriul României, (pag.7)
TUDOR D., Răspîndirea amforelor greceşti ştampilate în Moldova, Muntenia şi Oltenia, (pag.37)
MITREA Bucur, ZAHARIA Emilia, Descoperirea monetară de la Oboroceni (r.Paşcani, reg.Iaşi) şi importanţa sa istorică, (pag.81)
VLAD I., Cercetări asupra ţesăturii găsite în vasul cu tezaurul de monede de la Oboroceni (r.Paşcani, reg.Iaşi), (pag.125)
SZÉKELY Zoltán, Descoperiri epigrafice şi arheologice pe graniţa de est a Daciei romane, (pag.133)
ILIESCU O., FOIT Gr., Un tezaur de monede moldoveneşti din prima jumătate a secolului al XV-lea, descoperit la Suceava, (pag.145)
ANDRONIC Al., NEAMŢU Eugenia, DINU M., Săpăturile arheologice de la Curtea domnească din Iaşi, (pag.169)
NICOLESCU Corina, Ceramica otomană de Iznik din secolele XVI-XVII găsită în Moldova, (pag.287)
TEODOR Dan Gh., IONIŢĂ Ion, Cercetări arheologice în Podişul Sucevei, (pag.309)

NOTE
ISĂCESCU Elena, Depozitul de obiecte de bronz de la Putreda (r.Rîmnicu-Sărat, reg.Ploieşti), (pag.327)
SCORPAN C., Necropola carpică de la Dochia (r.Patra-Neamţ, reg.Bacău), (pag.331)

CRONICĂ
PETRESCU-DÎMBOVIŢA M., Călătorie de studii arheologice în R.P.Bulgaria, (pag.337)
Lista prescurtărilor, (pag.343)


Vol.VI, 1969

Cuprins

STUDII ŞI MATERIALE
NIŢU Anton, Cu privire la derivaţia unor motive geometrice în ornamentaţia ceramicii bandate, (pag.7)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA M., SANIE Silviu, Sondajul din tell-ul gumelniţean de la Ciolăneştii din Deal (judeţul Teleorman), (pag.41)
TEODOR Silvia, SANIE Silviu, Ceramica grecească din Muzeul de istorie a Moldovei (I), (pag.55)
LÁSZLÓ Attila, Aşezarea daco-getică de la Băiceni (secolele IV-II î.e.n.), (pag.65)
CRIŞAN H., Problema locuirii daco-geţilor pe teritoriul Slovaciei în lumina recentelor descoperiri arheologice, (pag.91)
CIUREA D., GOSTAR N., Inscripţii de la Tropaeum Traiani, (pag.111)
IONIŢĂ Ion, Necropola daco-carpică de la Dumitreştii Gălăţii (judeţul Iaşi), (pag.123)
BLOŞIU Cătălina, Sondajul din necropola de tip Sîntana de Mureş de la Leţcani-Iaşi, (pag.137)
CRISTESCU Maria, KLÜGER R., M. GRAMATOPOL-ROŞCA E., Contribuţii la cunoaşterea structurii antropologice a populaţiei din cultura Sântana de Mureş-Cerneahov, (pag.149)
ZAHARIA Emilia, ZAHARIA Neculai, Contribuţii la cunoaşterea culturii materiale din secolul al V-lea e.n. din Moldova în lumina săpăturilor de la Botoşani, (pag.167)
HOREDT Kurt, Blökumanaland şi blakumen, (pag.179)
TEODOR Dan Gh., NEAMŢU Eugenia, SPINEI Victor, Cercetări arheologice la Lunca-Dorohoi, (pag.187)
FLORESCU Marilena, CĂPITANU Viorel, Cercetări arheologice de suprafaţă în judeţul Bacău, (pag.213)
COMAN Ghenuţă, Cercetări arheologice cu privire Ia secolele V-XI în sudul Moldovei (stepa colinară Horincea-EIan-Prut), (pag.277)

NOTE
HAIMOVICI Sergiu, Studiu preliminar al resturilor de faună descoperite în săpăturile din 1961 în staţiunea neolitică de la Cucuteni-Băiceni, (pag.317)
TEODOR Silvia, Aşezarea din secolele III-II î.e.n. de la Şorogari, (pag.321)
NEAMŢU Eugenia, Contribuţii la cunoaşterea stemei dezvoltate a Moldovei în epoca lui Ştefan cel Mare, (pag.329)

CRONICĂ
acad. CONDURACHI Em., Orest Tafrali, (pag.337)

OBITUARIA
Tatiana PASSEK, (pag.339)

Lista prescurtărilor


Vol.VII, 1972

Cuprins

STUDII ŞI MATERIALE
NIŢU Anton, Reprezentările zoomorfe plastice pe ceramica neo-eneolitică carpato-dunăreană, (pag.9)
HAIMOVICI S., Studiul resturilor faunistice provenite din aşezarea aparţinînd perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului de la Folteşti, (pag.97)
FLORESCU Marilena, BUZDUGAN C., Aşezarea din epoca bronzului de la Bogdăneşti (jud.Bacău), (pag.103)
LÁSZLÓ Attila, O aşezare hallstattiană la Cozia (jud.Iaşi), (pag.207)
BRUDIU M., PĂLTĂNEA P., Cetatea daco-getică de la Brăhăşeşti (jud.Galaţi), (pag.225)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA M., SANIE Silviu, Cercetări arheologice în aşezarea geto-dacică de la Ciolăneştii din Deal (jud.Teleorman), (pag.241)
GOSTAR Nicolae, Studii epigrafice, III, (pag.259)
IONIŢĂ Ion, Aşezarea de tip Sîntana de Mureş-Cerneahov de la Iaşi-Fabrica de cărămizi, (pag.267)
IONIŢĂ Ion, SPINEI V., Aşezarea prefeudală tîrzie de la Băiceni-Silişte, (pag.307)
NEAMŢU V., Originea şi evoluţia hîrleţului în Moldova şi Ţara Românească, (pag.331)
CHEPTEA Stela, Descoperirile arheologice din 1963 de la Siret, (pag.345)
NEAMŢU Eug., FOIT Gr., Tezaurul de obiecte şi monede feudale descoperit la Păun, com.Mihălăşeni, (jud.Botoşani), (pag.359)
MATASĂ C., ILIESCU O., MIHĂILESCU-BÎRLIBA V., Date noi cu privire la circulaţia monetară în Moldova în secolul al XVI-lea, (pag.369)

NOTE
ILIESCU Vl., Cînd a trăit regele Oroles? (Justinus,XXXII,3,16), (pag.377)
PĂLTĂNEA P., Informaţii arhivistice despre un sarcofag roman la Galaţi, (pag.383)
Recenzii, (pag.387)
HERMANN MÜLLER-KARPE, Handbuch der Vorgeschichte, Bd.I, Altsteinszeit, C.H.Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1968, (LÀSZLÓ A.), (pag.387)
HERMANN MÜLLER-KARPE, Handbuch der Vorgeschichte, Bd.II, Jungsteinszeit, C.H.Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1968, (DINU M.), (pag.389)
ALBERT WILHELM v. BRUNN, Mitteldeutsche Hortfunde der jüngeren Bronzezeit, Verlag Walter der Gruyter & Co., Berlin, 1968 (PETRESCU-DÎMBOVIŢA M.), (pag.391)

CRONICA
TEODOR Dan Gh., Sesiunea ştiinţifică „Noi descoperiri arheologice din perioada formării poporului român", Iaşi, 1969, (pag.399)
Lista prescurtărilor, (pag.402)


Vol.VIII, 1975

Cuprins

STUDII ŞI MATERIALE
CHIRICA V., Descoperiri paleolitice din aşezarea de la Mitoc (jud.Botoşani), (pag.7)
NIŢU Anton, Decorul zoomorf pictat pe ceramica Cucuteni-Tripolie, (pag.15)
TEODOR Silvia, Săpăturile de la Cucorăni (jud.Botoşani), (pag.121)
BLOŞIU Cătălina, Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Leţcani (jud.Iaşi), (pag.203)
ANTONIU S., ONOFREI M., Studiul antropologic al scheletelor din necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Leţcani (jud.Iaşi), (pag.281)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul resturilor faunistice depuse ca ofrandă in cimitirul de la Leţcani (jud.Iaşi), (pag.287)
POPOVICI-BALTĂ Rodica, Cercetări arheologice în aşezarea din secolele XIV-XV de la Băiceni (jud.Iaşi), (pag.293)

NOTE
MELINTE Gh., Depozitul de bronzuri de la Ghermăneşti (jud.Vaslui), (pag.309)
Recenzii
MÁRIA NOVOTNÁ, Die Bronzehorlfunde in der Slowakei. Spätbronzezeit, „Archaeologica Slovaca Fontes”, tom.IX, Bratislava, 1970 (PETRESCU-DÎMBOVIŢA M.), (pag.315)
LÁSZLÓ BARKÓCZI, ANDRÁS MÓCSY, Die römischen Inschriften Ungarns (RIU, I) 1. Lieferung Savaria, Scarbantia und die Limes-Strecke Ad Flexum – Arrabona, Budapesta, 1972, (GOSTAR Nicolae), (pag.317)
L.BALLA, T.B.BUOCZ, Z.KÁDÁR, A.MÓCSY, T.SZENTLÉLEKY, Dic römischen Steindenkmäler von Savaria, Budapesta, 1971 (SANIE Silviu), (pag.319)
EDIT B. THOMAS, Helme. Schilde. Dolche. Studien über römisch-pannonische Waffenfunde, Budapesta, 1971 (IONIŢĂ Ion), (pag.320)
• Lista prescurtărilor


Vol.IX, 1980

Cuprins

STUDII ŞI MATERIALE
POPUŞOI Eugenia, Sondajul arheologic, de la Balş (jud.Iaşi), (pag.7)
NIŢU Anton, BAZARCIUC Violeta, Consideraţii cu privire la ceramica Cucuteni AB pe baza descoperirilor recente, (pag.19)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Premisele civilizaţiei geto-dacice, (pag.63)
GOSTAR Nicolae, Inscripţia împăratului Traian de la Bărboşi, (pag.69)
TEODOR Dan Gh., Unele consideraţii privind încheierea procesului de formare a poporului român, (pag.75)
HAIMOVICI Sergiu, Resturile faunistice din aşezarea de la Bîrlad din secolele XIII-XIV, (pag.85)
POPOVICI-BALTĂ Rodica, URSULESCU Nicolae, Descoperiri arheologice din secolele XIV-XV de la Suceava - Parcul Cetăţii, (pag.93)
ANDRONIC Alexandru, NEAMŢU Eugenia, CHEPTEA Stela, Cercetări arheologice pe teritoriul oraşului Iaşi în anii 1961-1967, (pag.103)
NEAMŢU Eugenia, OLARU Angela, Tezaurul din secolele XV-XVI de la Stăuceni (jud.Botoşani), (pag.121)

DISCUŢII
GOSTAR Nicolae, Inscripţiile greceşti şi latine privind istoria provinciilor panonice şi a provinciei Dacia, (pag.125)
Recenzii
ANDREAS OLDEBERG, Die ältere Metallzeit in Schweden, I-II, Kungl. Vitterhets historie och antivitets Akademien, Stockholm, 1974, 1976 (PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea), (pag.139)
JAN MACHNIK, Frühbronzezeit Polens (Übersicht über die Kulturen und Kulturgruppen), Polska Akademia Nauk-Oddział w Krakowie, Prace Komisji Archeologicznej, Nr.15, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1977 (FLORESCU Marilena), (pag.140)
I.H.CRIŞAN, Burebista şi epoca sa, Edit. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977 (PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea), (pag.142)
V.M.CIGILIK, Naselennja verchn’ogo Podnistrov’ja peršich stolit’ našoï eri (Plemena lipic’koi kul’turi), Kiev, 1975 (IONIŢĂ Ion), (pag.144)
PETRE DIACONU, SILVIA BARASCHI, Păcuiul lui Soare. Aşezarea medievală (secolele XIII-XV), II, Edit.Acad., Bucureşti, 1977 (CHEPTEA Stela), (pag.145)
Obituaria - Nicolae Gostar, (pag.149)
• Lista abrevierilor, (pag.151)


Vol.X, 1985

Cuprins

STUDII ŞI MATERIALE
FLORESCU Marilena, Cîteva date referitoare la cunoaşterea sistemului de fortificaţii a aşezărilor Monteoru din Moldova, (pag.7)
IONIŢĂ Ion, Importante descoperiri arheologice din perioada de formare a poporului român în aşezarea de la Iaşi-Nicolina, (pag.30)
TEODOR Dan Gh., Autohtoni şi migratori la est de Carpaţi în secolele VI-X e.n, (pag.50)
SPINEI Victor, POPOVICI Rodica, Cercetările arheologice din necropola medievală de la Hudum, jud. Botoşani, (pag.74)
ANTONIU Serafina, OBREJA Carmencita, Studiul antropologic al scheletelor medievale de la Hudum-Botoşani din secolele XIII-XV, (pag.89)

NOTE
HALMOVICI Sergiu, Un craniu de berbec cu policheratie din aşezarea dacică de la Răcătău, (pag.97)
BIŢA Traian, O fibulă digitată de la Paşcani-Fîntînele, (pag.99)

CRONICĂ ŞTIINŢIFICĂ
CHIRICĂ Vasile, Cercetătorul Anton Niţu la 70 de ani, (pag.101)
Recenzii
FELICJA BIALECKA, Dokumentacja i informacja naukowa w Archeologii. Zarys problematyki… i propozycje metodyezne, Biblioteca Archeologiczna, 25, 1975 (MANTU Cornelia-Magda), (pag.104)
MARCEL OTTE, Le Gravettien en Europe Centrale, Dissertationes Archaeologicae Gandenses, De Tempel, Brugge, 1981 (CHIRICA Vasile), (pag.105)
FRAUKE STEIN, Bronzezeitliche Hortfunde in Süddeutschland. Beiträge zur Interpretation einer Quellengattung, vol.23, seria Saarbrücker Beiträge zur Alterumskunde, ed. Rudolf Habelt, Bonn, 1976 (PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea), (pag.110)
FRAUKE STEIN, Katalog der vorgeschichtlichen Hortfunde in Süddeutschland, vol.24, seria Saarbrücker Beiträge zur Alterumskunde, ed. Rudolf Habelt, Bonn, 1979 (PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea), (pag.112)
VIRGIL MIHĂILESCU-BÎRLIBA, La monnaie romaine chez le Daces Orientaux, Bibliotheca Historica Romaniae, Monographies, 23, Edit.Acad., 1980 (IONIŢĂ Ion), (pag.113)
EVA KOLNÍKOVÁ, Rimske mince na Slovenska, „Ars slovaca antiqua”, Tatran, Bratislava, 1980 (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.117)
HELMUTH ROTH, Kunst der Völkerwanderungszeit, mit einem Vorwort von K.Böhner und Beiträgen von B.Arrhenius, E.Bakka, V.Bierbrauer, H.W.Böhme, R.L.S.Bruce-Mitford, K.Düwel, H.Friesinger, É.Garam, G.Haseloff, O. von Hessen, K.Horedt, O.Klindt-Jensen, G.Koenig, I.Kóvrig, J.Lafontaine-Dosogne, A.Peroni, M.Schulze, L.Trümpelmannu, D.M.Wilson, Propyläen Kunstgeschichte, Supplementband 4, Propyläen Verlag, Frankfurt a.M.-Berlin-Wien, 1979, 352 p. + 57 fig. + 320 pl. (IONIŢĂ Ion), (pag.118)
VICTOR SPINEI, Moldova în secolele XI-XIV, Edit. ştiinţifică şi enciclopedică, bucureşti, 1982, 383 p. + 58 fig. (NEAMŢU Vasile), (pag.120)
EUGENIA NEAMŢU, VASILE NEAMŢU, STELA CHEPTEA, Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII. Cercetările din anii 1967-1976, Edit. „Junimea”, Iaşi, 1980 (TEODOR Dan Gh.), (pag.123)
Obituaria
Lista prescurtărilor


<Vol.XI, 1987

Cuprins

60 DE ANI DE LA APARIŢIA LUCRĂRII „GETICA” A LUI VASILE PÂRVAN
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Metalurgia bronzului la tracii din spaţiul carpato-dunăreano-pontic în opera lui Vasile Pârvan, (pag.11)
VULPE Alexandru, Arta aurului la tracii nordici în concepţia lui Vasile Pârvan, (pag.21)
STOIA Adriana, Metalurgia fierului la traci în opera lui Vasile Pârvan, (pag.27)
VASILESCU Mihail, Tracii şi eposul homeric în opera lui Vasile Pârvan, (pag.33)
LÁSZLÓ Attila, Cimerienii în opera lui Vasile Pârvan, (pag.41)

STUDII ŞI MATERIALE
RACHET Guy, L`arrivée des Indo-Européens en Grèce et en Asie Antérieures, (pag.51)
TEODOR Silvia, Cercetările arheologice de la Ciurea, judeţul Iaşi, (pag.65)
SANIE Silviu, Cetăţuia geto-dacică de la Bărboşi (I), (pag.103)
BUTNARIU Viorel, Monedele romane post-aureliene în teritoriile carpato-dunăreano-pontice (anii 275-491). I. Perioada 275-324, (pag.113)
TEODOR Dan Gh., Aşezarea feudală timpurie de la Epureni-Vaslui, (pag.141)
POPOVICI Rodica, Cercetări arheologice în aşezarea rurală medievală Măleşti. (secolele XIV-XVII), (pag.169)

NOTE
MANTU Cornelia-Magda, Descoperiri arheologice la Măluşteni (jud.Vaslui), (pag.191)
ROMANOVSKAJA Marina, Aşezarea de la Ulmi. Săpăturile din anul 1960, (pag.207)
ŞOVAN Octavian Liviu, Un mormînt cu medalioane romane de sticlă din necropola de la Mihălăşeni (jud.Botoşani), (pag.227)
MAXIM-ALAIBA Ruxandra, Două morminte turanice tîrzii de la Banca, (pag.235)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
DUMISTRĂCEL Valeria, MANTU Cornelia-Magda, Un sistem automat de prelucrare a datelor bibliografice în arheologie, (pag.241)
BOTEZATU Dan, CANTEMIR Petru, MIU Georgeta, Observaţii antropologice asupra materialului osteologic uman de la Trifeşti (jud.Iaşi), datînd din perioada feudală timpurie (secolele XIII-XIV e.n.), (pag.247)
HAIMOVICI Sergiu, COJOCARU Ion, Studiul materialelor paleofaunistice din unele aşezări feudale rurale din Moldova, (pag.259)
Viaţa ştiinţifică
CHIRICĂ Vasile, Colocviul internaţional „Aurignacianul şi gravettianul (Peri gordianul) în cadrul lor ecologic”. Cracovia şi Nitra, 15-21 septembrie 1980, (pag.285)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Reuniunea Consiliului Permanent al Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Pre- şi Protoistorice (Bucureşti, 3-6 septembrie 1984), (pag.286)
IONIŢĂ Ion, Simpozionul internaţional de arheologie de la Białe Błota (Pommerania), (pag.287)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Sesiunea ştiinţifică cu tema: „Cultura Cucuteni în context european” (Iaşi, 24-28 septembrie 1984), (pag.288)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Stagiu de documentare în R.F.Germania, (pag.290)
SPINEI Victor, Călătorie de documentare ştiinţifică în R.D.Germană (1985), (pag.291)
TEODOR Dan Gh., Al V-lea Congres Internaţional de arheologie slavă – Kiev, 18-26 septembrie 1985, (pag.292)
IONIŢĂ Ion, O nouă călătorie de studii în R.F.Germania, (pag.293)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Principalele probleme de istorie veche şi arheologie la cel de-al XVI-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Istorice de la Stuttgart (august 1985), (pag.293)
CHIRICA Vasile, Colocviul „Geneza şi evoluţia culturilor paleolitice pe teritoriul României”, (pag.295)
MANTU Cornelia-Magda, Simpozionul „Metode moderne de datare în arheologie” de la Nové Vozokany, (pag.296)
Recenzii
DAN MONAH, ŞTEFAN CUCOŞ, Aşezările culturii Cucuteni din România, Editura Junimea, Iaşi, 1985, 198 p., 4 hărţi, 16 planşe (CHIRICA Vasile), (pag.267)
WITOLD HENSEL, SARUNAS MILISAUSKAS, Excavations of Neolithic and Early Bronze Age Sites in South-Eastern Poland, Narodowy Iminia Ossolinskich Wydawictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985, Warszawa, 117 p. (MANTU Cornelia-Magda), (pag.268)
***, Eneolit SSSR, Izdatel’stvo „Nauka”, Moskva, 1982, 360p., +6 pl. color (în text) (ANDRONIC Alexandru, URSULESCU Nicolae), (pag.271)
***, Pamietnik Muzeum Miedzi, Okregowe Muzeum Miedzi w Legnicy, Wydawnistwa towarzstwa przyaciól nauk w Legnicy, tom I, Legnica, 1982, 271 p. (PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea), (pag.272)
TIBERIU BADER, Die Fibeln in Rumänien (Prähistorische Bronzefunde, Abt.XIV, Bd.6), C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1983, VIII + 144 p. + 62 pl. (LÁSZLÓ Attila), (pag.273)
TIBOR KEMENCZEI, Die Spätbronzezeit Nordostungarns, Mit 220 Tafeln und 30 Abbildungen, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984, 208 p. (Archaeologia Hungarica, Series Nova, LI) (LÁSZLÓ Attila), (pag.274)
***, Vestigiile rupestre din Munţii Buzăului, Arhivele Statului Buzău, Buzău, 1980, 86 p. (MANTU Cornelia-Magda), (pag.276)
***, Revue Numismatique, VIe série, tome XXVI, 1984, 315 p. şi 16 pl. (IONIŢĂ Dumitru), (pag.277)
WOLFGANG LESCHHORN, „Gründer der Stadt.” Studien zu einem politisch-religiösen Phänomen der griechischen Geschichte, Palingenesia, XX, Franz Steiner Verlag Wiesbaden GMBH, Stuttgart, 1984 (BÎRLIBA-MIHĂILESCU Virgil), (pag.281)
A.A.NUDEL’MAN, Očerki istorij monetnogo obraščenja v Dnestrovsko-Prutskom regione, „Ştiinţa”, Chişinău, 1985, 182 p., (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.281)
TEODOR Dan Gh., Civilizaţia romanică la est de Carpaţi în secolele V-VII e.n. Aşezarea de la Botoşana-Suceava, Ed.Academiei R.S.România, Bucureşti, 1984, 78 p. + 49 pl. şi Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi. Aşezările din secolele VI-XI e.n. de la Dodeşti-Vaslui, Ed.Junimea, Iaşi, 1984, 148 p. (MITREA Ioan), (pag.282)
Cronică
• Profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa la 70 de ani (TEODOR Dan Gh.), (pag.301)
Obituaria
• IUDITA WINKLER, (pag.303)
• AUREL BUZILĂ, (pag.306)
Sumarul volumelor I-X (DUMISTRĂCEL Valeria)
Lista abrevierilor


Vol.XII, 1988

Cuprins

STUDII ŞI MATERIALE
CHIRICA Vasile, Unele observaţii cu privire la începuturile paleoliticului superior în zona Prutului Mijlociu, (pag.11)
LÁSZLO Attila, Date noi privind tehnica de construcţie a locuinţelor neolitice, (pag.23)
TEODOR Silvia, Elemente celtice pe teritoriul est-carpatic al României, (pag.33)
SANIE Silviu, Cetăţuia dacica de la Bărboşi (II), (pag.53)
ALEXIANU Marius, Răspîndirea amforelor cu inscripţii pe teritoriul dacic liber din estul României (secolele II-III e.n.), (pag.105)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, URSACHI Vasile, Tezaurul de monede romane descoperit la Traian, judeţul Neamţ, (pag.117)
BUTNARIU Viorel, Monedele romane post-aureliene în teritoriile carpato-dunăreano-pontice (anii 275-491). II. Perioada 324-383, (pag.131)
TEODOR Dan Gh., Consideraţii privind fibulele romano-bizantine din secolele V-VII e. n. în spaţiul carpato-dunăreano-pontic, (pag.197)
BOLDUR Alexandru V., Teritoriul Moldovei faţă de principatele de Kiev şi Halici, (pag.225)
SPINEI Victor, POPOVICI Rodica, Săpăturile arheologice din necropola medievală de la Hudum (1987), (pag.233)

NOTE
POPOVICI Rodica, Două piese vestimentare din secolele VI-VII descoperite la Borniş-Neamţ, (pag.250)
MAXIM-ALAIBA Ruxandra, Consideraţii preliminare cu privire la viaţa spirituală a locuitorilor aşezării de la Gara Banca-Vaslui din secolele IX-X, (pag.253)
MIKOLAJCZYK Andrzej, Moldavian Coins in the 15th Century Poland, (pag.263)
SPINEI Victor, Adnotări la o lucrare postumă a lui Gheorghe I. Brătianu, (pag.273)

RESTITUIRI
NESTOR Ion, Tendinţe noi în istoriografia românească, (pag.277)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
MANTU Cornelia-Magda, Metoda arheomagnetică şi datarea siturilor arheologice, (pag.281)
MONAH Felicia, Noi determinări arheobotanice pentru Moldova, (pag.303)

CRONICA
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, BUTNARIU Viorel, Descoperiri monetare din Moldova. I, (pag.311)
Recenzii
***, PACT 1983, First International Symposium 14C and Archaeology, Groningen, 1981, 525 p. (MANTU Cornelia-Magda), (pag.321)
***, Prospezioni archeologiche, 10, Fondazione Lerici, 1986, 114 p. + 7 pl. (MANTU Cornelia-Magda), (pag.322)
***, ARKEOIKUSKA, 84, Vitoria-Gasteiz, f.a., 132 p. (NIŢULESCU Virgil Ştefan), (pag.324)
J.LICHARDUS, M.LICHARDUS-ITTEN, G.BAILLOUD, J.CAUVIN, La Protoistoire de l’Europe. Le Néolithique et le Chalcolithique, Presses Universitaires de France, Paris, 1985, 640 p. + 53 fig. (MONAH Dan), (pag.325)
***, THE NEOLITHIC OF EUROPE, volume 1, The World Archaeological Congress, 1-7 September 1986, ed.Allen&Unwin, Southhampton and London, 1986, (URSULESCU Nicolae), (pag.326)
VLADIMIR DUMITRESCU, ALEXANDRA BOLÒMEY, FLOREA MOGOŞANU, Esquisse d’une prehistoire de la Roumanie, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983 şi VLADIMIR DUMITRESCU, L’art prehistorique en Roumanie, Ed.Meridiane, Bucureşti, 1985 (ALEXIANU Marius), (pag.327)
KALICZ NÁNDOR, Kökori falu Aszódon, Petöfi Múzeum, Aszód, 1985, 108 p. + 85 fig. (URSULESCU Nicolae), (pag.328)
AMÁLIA MOZSOLICS, Bronzefunde aus Ungarn. Depotfundhorizonte von Aranyos, Kurd und Gyermely, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985, 235 p. text + 286 pl. (LÁSZLÓ Attila), (pag.329)
ANDREI MIRON, Das Gräberfeld von Horath. Untersuchungen zur Mittel- und Spätlatènezeit im Saar-Mosel-Raum, în Trierer Zeitschrift, 49, 1986, p.7-198 + 1 tab.+ 1 hartă (SPINEI Victor), (pag.331)
N.A.FORLOVA, The Coinage of the Kingdom of Bosporus A.D. 69-238, BAR International Series 56, Oxford, 1979, 249 p. + 63 pl. + 4 pl. (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.331)
IOANA BOGDAN CĂTĂNĂCIU, Evolution of the system of defence works in Roman Dacia, BAR International Series 116, Oxford, 1981, 121 p. + 85 pl. (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.332)
MAGDALENA TEMPELMANN-MACZYŃSKA, Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Phase der Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, Römisch-Germanische Forschungen 43, Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, 1985, XII+339 p., 24 fig., 16 tab., 80 pl. şi 6 anexe (IONIŢĂ Ion), (pag.337)
G.A.FYODOROV-DAVYDOV, The Culture of the Golden Horde Cities, BAR International Series 198, Oxford, 1984, 278 p. + 113 pl. (SPINEI Victor), (pag.338)
JULIE RICHTEROVA, Středovčké kachle, Muzeum hlavniko města Prahy, Praga, 1982, 173 p. (POPOVICI Rodica), (pag.339)
CHIHAIA PAVEL, Tradiţii răsăritene şi influenţe occidentale în Ţara Românească, München, 1983, 213 p. (SPINEI Victor), (pag.340)
***, Monumente istorice şi izvoare creştine. Mărturii de străveche existenţă şi de continuitate a românilor pe teritoriul Dunării de Jos şi al Dobrogei, Galaţi, 1987, 349 p. (SPINEI Victor), (pag.341)
ALEXANDRU ANDRONIC, Iaşii pînă la mijlocul secolului al XVII-lea. Geneză şi evoluţie, Ed.Junimea, Iaşi, 1986, 142 p. + 56 pl. (EMANDI Emil Ioan), (pag.342)
Viaţa ştiinţifică
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Simpozionul internaţional cu tema: „Calul şi căruţa în epoca fierului preromană din centrul şi sud-estul Europei” (Olzenhausen, 11-15 decembrie 1984), (pag.347)
SPINEI Victor, Călătorie de documentare în R.P.Bulgară (1986), (pag.348)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Stagiu de documentare în U.R.S.S., (pag.350)
Obituaria
• NICOLAE VLASSA, (pag.353)
• ADRIAN C. FLORESCU, (pag.357)
• GRIGORE FOIT, (pag.361)
Lista prescurtărilor, (pag.363)


Vol.XIII, 1990

Cuprins

STUDII ŞI MATERIALE
HONEA Kenneth, Recent Advances in Modern Archaeological Dating (AMS, ESR, 231U—230Th): First Oxford AMS Dates for Mitoc - Malu Galben, (pag.9)
URSULESCU Nicolae, Contribuţii privind evoluţia culturii ceramicii liniare pe teritoriul Moldovei, (pag.13)
FLORESCU Marilena, FLORESCU Adrian C., Unele observaţii cu privire la geneza culturii Noua în zonele de curbură ale Carpaţilor Răsăriteni, (pag.49)
SPINEI Victor, Migraţia ungurilor în spaţiul carpato-dunărean şi contactele lor cu românii în secolele IX-X, (pag.103)

NOTE
MOSCALU Emil, Piese de podoabă din mediul traco-getic şi scitic. Inele şi brăţări ornamentate cu butoni, (pag.149)
POPOVICI Rodica, Antroponim dacic scris cu litere latine în aşezarea de la Borniş-Neamţ (secolele II-III e.n. ), (pag.155)
MAXIM-ALAIBA Ruxandra, Un encolpion bizantin descoperit la Şuletea, judeţul Vaslui, (pag.161)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
SIMIONESCU Teodora, Observaţii asupra faunei de mamifere romaniene şi cuaternare din Moldova, (pag.165)
NECRASOV Olga, CRISTESCU Maria, BOTEZATU Dan, MIU Georgeta, Cercetări paleoantropologice privitoare la populaţiile de pe teritoriul României (I), (pag.173)
DUMISTRĂCEL Stelian, Cuvîntul românesc autohton «gresie» şi semnificaţia magico-cultuală a pietrei de ascuţit în perspectivă etnoarheologică, (pag.225)
Recenzii
***, Archeologičeskie issledovanija v Moldavii v 1983 g., colegiu de redacţie: G.F.CEBOTARENKO, P.P.BÎRNEA, N.P.TELNOV, A.A.NUDELMAN, I.A.BORZIAK, Chişinău, 1986, 148 p. (SPINEI Victor), (pag.243)
***, La Genése et l’évolution des cultures palélithiques sur le territoire de la Roumanie, Bibliotheca Archaeologica Iassensis, II, ed.V.Chirica, Univeristé ”Al.I.Cuza” Iaşi, Iaşi, 1987, 176 p. (ALEXIANU Marius), (pag.244)
GEORGIA KOURTESSI-PHILIPPAKIS, Le paléolithique de la Gréce continentale. État de la question et perspectives de recherche, Publications de la Sorbonne, Paris, 1986, 263 p., 16 planches, 23 figures et 14 cartes (CHIRICA Vasile), (pag.246)
***, La civilisation de Cucuteni en contexte européen, Session scientifique Iaşi – Piatra Neamţ – 1984, Iaşi, 1987, 339 p. + XXII illustrations photo. Edité par le soin de Mircea Petrescu-Dîmboviţa, avec la collaboration de Nicolae Usrulescu, Dan Monah et Vasile Chirica (ALEXIANU Marius), (pag.247)
JOHANNES-WOFLGANG NEUGEBAUER, Die Bronzezeit im Osten Österreichs. Mit Beiträgen von Christine Neugebauer-Maresch, Maria Teschler-Nicola und Peter Stadler. Unter Mitarbeiter von Alois Gattringer. Verlag Niederösterreichisches Pressehaus, St.Pölten-Wien, 1987, 104 p. (LÁSZLÓ Attila), (pag.249)
***, Corpus of Celtic Finds in Hungary, I, Transdanubia, 1, 1987, Budapesta, 248 p. (TEODOR Silvia), (pag.250)
BORIS A. RAEV, Roman Imports in the Lower Don Basin, trad. Chantal Ardouin, BAR International Series 278, Oxford, 1986, 135 p. + 2 p. + 80 pl. (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.251)
Viaţa ştiinţifică
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Călătorii pentru documentare şi conferinţe în Republica Federală Germania, (pag.253)
MANTU Magda-Cornelia, Al XI-lea Simpozion – informatică şi conducere, (pag.257)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Al XI-lea Congres internaţional de pre- şi protoistorie (Mainz, 30 august – 5 septembrie 1987), (pag.258)
POPOVICI Rodica, Călătorie de documentare ştiinţifică în Republica Cehă şi Slovacă, (pag.262)
MONAH Dan, Colocviul internaţional ”Animal et pralique religieuses. Les manifestations materielles”, Campiègne, 11-13 noiembrie 1988, (pag.263)
MONAH Dan, Călătorie de documentare ştiinţifică în Franţa şi Republica Federală Germania (1988), (pag.264)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Documentare ştiinţifică în Bulgaria, (pag.266)

CRONICĂ
Anniversaria
• Profesorul Bucur Mitrea la 80 de ani (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.271)
Obituaria
• EMIL CONDURACHI, (pag.277)
• PAOLO GRAZIOSI, (pag.279)
Lista prescurtărilor, (pag.281)


Vol.XIV, 1991

Cuprins

STUDII ŞI MATERIALE
COMŞA Eugen, Aşezarea de tip Griş de la Valea Lupului, (pag.4)
BÜRGER Gisela, Le problème de la chronologie des certaines armes en bronze transcaucasiennes (tk), (pag.37)
SANIE Silviu, SANIE Şeiva, Cetăţuia geto-dacică de la Bărboşi (III), (pag.45)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Tezaurul de denari romani imperiali de la Gherăieştii Noi, jud.Neamţ, (pag.57)
BUTNARIU Viorel M., Monedele romane postaureliene în teritoriile carpato-dunăreano-pontice (anii 275-491). III. Perioada 383-491, (pag.67)
ICONOMU Constantin, Descoperiri arheologice din secolul al VI-lea în comuna Ciorteşti, jud.Iaşi, (pag.109)
TEODOR Dan Gh., Piese vestimentare bizantine din secolele VI-VIII în spaţiul carpato-dunăreano-pontic, (pag.117)
SPINEI Victor, MAXIM-ALAIBA Ruxandra, Tipuri rare de cruciuliţe medievale, (pag.139)
ANDRONIC Alexandru, À propos des fortifications médiévales de Moldavie, (pag.147)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
HAIMOVICI Sergiu, Materialul faunistic de la Gîrbovăţ. Studiu·arheozoologic, (pag.153)
Recenzii
***, Archäologische Nachrichten aus Baden, 38/39, 1987 (URSULESCU Nicolae), (pag.167)
TERESA DABROWSKA, Wezesne fazy kultury Preworskiej. Chronologia-Zasieg-Powiazania, Warszawa, 1988 (TEODOR Silvia), (pag.167)
ION IONIŢĂ, VASILE URSACHI, Văleni. O mare necropolă a dacilor liberi din Moldova, Iaşi, 1988 (PROTASE Dumitru), (pag.170)
***, Srednevekovye pamjatniki Dnestrovsko-Prutskogo meždureč’ja, Chişinău, 1988 (ANDRONIE Alexandru, POPOVICI Rodica), (pag.171)
Viaţa ştiinţifică
SPINEI Victor, Călătorie de documentare în S.U.A. (1988), (pag.173)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Primul simpozion Balcanic de Numismatică (Varna, 1988), (pag.174)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Reuniunea Consiliului Internaţional de Tracologie de la Plovdiv din octombrie 1990, (pag.175)


Vol.XV, 1992

Cuprins

STUDII ŞI MATERIALE
NIŢU Anton, Les catégories dynamiques du décor géométrique de la céramique peinte de Cucuteni-Tripolie, (pag.5)
ICONOMU Constantin, TANASACHI Marcel, Descoperirile arheologice din necropola hallstattiană timpurie de la Cotu Morii - Iaşi, (pag.23)
TEODOR Silvia, Cercetările arheologice de la Lozna-Hlibicioc, judeţul Botoşani, (pag.45)
SANIE Silviu, SANIE Şeiva, Cetăţuia geto-dacică de la Bărboşi (IV), (pag.71)
URSACHI Vasile, MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Descoperirile monetare din aşezarea dacică de la Brad, (pag.97)
SANIE Silviu, Aspecte ale timpului şi temporalităţii în spaţiul getic (secolele VI î.e.n. - III e.n.), (pag.107)
TEODOR Dan Gh., Fibule „digitate” din secolele VI-VII în spaţiul carpato-dunăreano-pontic, (pag.119)
SPINEI Victor, Circulaţia unor piese de cult în regiunile româneşti nord-dunărene în secolele X-XVII, (pag.153)

NOTE ŞI DISCUŢII
ICONOMU Constantin, PIU Cătălin, Un mormînt din prima epocă a fierului descoperit la Iaşi, (pag.177)
BÎRNEA Pavel, Orheiul Vechi: unele observaţii cu privire la procesul de urbanizare în Moldova feudală, (pag.181)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
MONAH Felicia, Amprente de plante descoperite în aşezări eneolitice din Moldova, (pag.185)
PAZDUR Mieczyslaw F., Modern Aspects of Radiocarbon Dating Method: Fundamental Concepts and Archaeological Applications, (pag.191)
Recenzii
VIRGIL MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Dacia răsăriteană în secolele VI-I î.e.n. Economie şi monedă, Ed.„Junimea”, Iaşi, 1990 (TEODOR Silvia), (pag.213)
DAN GH. TEODOR, Creştinismul la est de Carpaţi de la origini şi pînă în secolul al XIV-lea, Ed.Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1991 (CHIRIAC Costel), (pag.214)
ADOLF ARMBRUSTER, Der Donau-Karpatenraum in den mittel-und westeuropäischen Quellen das 10.-16. Jahrhunderts. Eine historiographische Imagologie Studia Transylvanica, 17, Köln-Wien, 1990 (SPINEI Victor), (pag.216)
Viaţa ştiinţifică
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Sesiunea internaţională de la Berlin din decembrie 1990, ocazionată de împlinirea a 100 de ani de la moartea lui Heinrich Schliemann, (pag.219)
SPINEI Victor, Stagiu de documentare în Germania, (pag.221)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Documentare ştiinţifică în Germania, (pag.221)
SPINEI Victor, Al XVIII-lea Congres internaţional de studii bizantine (Moscova, 1991), (pag.222)
TEODOR Dan Gh., Al XII-lea Congres internaţional de pre- şi protoistorie (Bratislava, 1991), (pag.223)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Al XI-lea Congres internaţional de numismatică (Bruxelles, 1991), (pag.223)
IONIŢĂ Ion, Simpozionul de la Isegran-Fredrikstad, (pag.221)
Cronică
TEODOR Dan Gh., L’Institut d’Archéologie de Iaşi, (pag.225)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Profesorul Dumitru Berciu la 85 de ani, (pag.225)
SPINEI Victor, Profesorul Vasile Neamţu la 70 de ani, (pag.228)
Obituaria
• Profesorul VLADIMIR DUMITRESCU, (pag.231)
Lista abrevierilor, (pag.233)


Vol.XVI, 1993

Cuprins
DAN GH. TEODOR À 60 ANS!, (pag.5)

STUDII ŞI MATERIALE
URSULESCU Nicolae, La typologie et l’organisation interne des établissements de premières civilisations néolithiques de la Moldavie, (pag.11)
ICONOMU Constantin, CIUDIN Nicolae, Cercetările arheologice din aşezarea precucuteniană de la Chipereşti-Iaşi, (pag.15)
LÁSZLÓ Attila, Aşezări întărite ale culturii Ariuşd-Cucuteni în sud-estul Transilvaniei. Fortificarea aşezării de la Malnaş Băi, (pag.33)
MANTU Cornelia-Magda, Plastica antropomorfă a aşezării Cucuteni A3 de la Scânteia (jud.Iaşi), (pag.51)
SOROCHIN Victor, Modalităţile de organizare a aşezărilor complexului cultural Cucuteni-Tripolie, (pag.69)
SÎRBU Valeriu, Sacrificii rituale de animale la traco-geto-daci, dacii liberi şi daco-romani (secolele XI î.d.H. - III d.H.), (pag.87)
TEODOR Silvia, MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Descoperiri monetare din aşezarea geto-dacică de la Poiana-Tecuci, (pag.121)
VASILESCU Mihail, Orient-Occident: Myth and Propaganda in Augustus’ Epoch, (pag.131)
SANIE Silviu, La civilisation romaine et la romanisation à l’est des Carpates, (pag.145)
ZAHARIA Emilia, ZAHARIA Nicolae, ŞOVAN Octavian-Liviu, Necropola din secolul al IV-lea d.Chr. de la Băneşti (judeţul Botoşani), (pag.151)
CHIRIAC Costel, Expediţia avară din 578-579 şi evidenţa numismatică, (pag.191)
TEODOR Dan Gh., Unele consideraţii privind originea şi cultura anţilor, (pag.205)
SPINEI Victor, ASĂVOAIE Costică, Date preliminare privind rezultatele săpăturilor din 1992 de la Siret, (pag.215)
BATARIUC Paraschiva-Victoria, Necropola medievală de la Suceava - Câmpul Şanţurilor, (pag.229)
SPINEI Victor, ALEXIANU Marius, SCORŢANU Ştefan, CIUBOTARU Elena, Încăpere-depozit din secolul al XV-lea de la Izvoare (jud.Neamţ ), (pag.251)

NOTE ŞI DISCUŢII
MONAH Dan, ICONOMU Constantin, Topoare de aramă din Moldova, (pag.275)
SZÉKELY Zoltan, Castrul roman de la Olteni. Noi rezultate ale cercetărilor de teren din anii 1987-1988, (pag.279)
ANDRONIC Mugur, Un topor de luptă prefeudal descoperit la Suceava, (pag.283)
TEODOR Dan Gh., Precizări cronologice şi culturale privind două piese feudale timpurii din Câmpia Munteniei, (pag.285)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, BUTNARIU Viorel, Descoperiri monetare din Moldova. II, (pag.289)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
FRENŢIU Militon, LAZAROVICI Gheorghe, Serierea şi cronologia unor complexe arheologice de la Gornea, (pag.275)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul materialului osteologic descoperit într-un bordei din secolele XII-XIII de la Nicolina-Iaşi, (pag.307)
HAIMOVICI Sergiu, TARCAN Carmen, AMAXIMOAIE Gabriela, Studiu arheozoologic cu privire la materialul provenit din oraşul medieval Siret (secolele XIV-XV), (pag.311)
Recenzii
***, Archeologičesckie issledovanija v Starom Orchee, Chişinău, „Ştiinţa”, 1991, 157 p., (pag.321)
WIŁ ROEBROEKS, From Fiind Scatters to Early Hominid Behaviour: A Study of Middle Palaeolithic Riverside Settlements at Maastricht-Belvédère (The Netherlands), Analecta Praehistorica, Leidensia, 21, Publications of the Institute of PRaehistory, University of Leiden, Leiden, 1988, 196 pp., 158 figs., 32 tables, (pag.322)
***, CHIPPED STONE INDUSTRIES OF THE EARLY FARMING CULTURES IN EUROPE, seria Archaeologia Interregionalis, Wydawnietwa Universytetu Warszawskiego, 1987, 566 p., (pag.323)
D.Ia.TELEGHIN, Neolitičeskje mogil’niki Mariupol’skogo tipa, Kiev, 1991, 96 p., (pag.326)
KADEEV V.I., SOROČAN S.B., Ekonomičeskie svjazi antičnych gorodov scvernogo Pričernomor’ja v I v. do n.e. – V v.n.e. (na materialach Chersonesa), Har’kov, „Vyša šcola”, 1989, 136 p., (pag.327)
ANDRZEJ KOKOWSKI, Lubelszezyzna w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, în Lubelskie Materiały Archeologiezne, IV, Lublin, 1991, ISBN 83-227-0424-0, 235 p., (pag.327)
LESZEK MROZEWICZ, Arystockracja municypalna w rzymskich provincjach nad Renem i Dunajem w okresie wezesnego cezarstva (Aristocraţia municipală în provinciile romane de pe Rin şi Dunăre în perioada Imperiului timpuriu), Universytet im. Adama Mickievicza w Poznaniu, Seria historica Nr.151, Poznan, 1989, 322 p., (pag.329)
N.A.ČAPLYGHINA, Naselenie Dnestrovsko-Karpatskich zemeli i Rim v I – načale III v.n.e. (Populaţia din spaţiul carpato-nistrian şi roma în secolul I – începutul secolului III e.n.), Chişinău, „Ştiinţa”, 1990, 188 p. + 1 hartă, (pag.330)
O.D.DAŠEVSKAJA, Pozdnie skify v Krymu (Sciţii târzii în Crimeea), repertoriu de izvoare arheologice, Moskva, „Nauca”, 1991, 50 p. + 75 pl. şi două hărţi, (pag.332)
JOHN ROGISTER, Sept comptes-rendus inédits de Georges I. Brătianu (Première partie) et (Seconde partie), în Parliaments, Estates and Representation, 10, 1990, 1, p.89-113, şi 10, 1990, 2, p.189-213, (pag.332)
Viaţa ştiinţifică
MANTU Cornelia-Magda, Vizită de documentare la laboratorul radiocarbon de la Gliwice (Polonia), (pag.335)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Simpozionul internaţional cu tema „Mileniul IV î.d.Hr.” (Nessebăr 28-30 august 1992), (pag.336)
Cronica
TEODOR Dan Gh., Dr. Zoltán Székely la 80 de ani!, (pag.339)
Obituaria
MONAH Dan, Ştefan Cucoş 1936-1992, (pag.343)
Lista abrevierilor


Vol.XVII, 1994

Cuprins
Silvia Teodor à 60 ans!, (pag.7)
Beziehungen des Römischen reiches mit anderen völkern (1. bis 4. jh.U.Z.). Rumänisch-Deutsches kolloquium (Bukarest, 12.-14. April 1988)
CEAUŞESCU Gheorghe, Römischer Okzident und hellenistischer Orient: ein Alternative der römischen Reichspolitik im I. Jhd, (pag.15)
UNTERMANN Jürgen, Die Völker im Nordwesten der iberischen Halbinsel zu Beginn der römischen Kaiserzeit, (pag.27)
BABEŞ Mircea, Die Beziehungen der Geto-Daker zu dem Römischen Reich vor Trajans Eroberung, (pag.49)
SANIE Silviu, Das römische Dakien. Interferenzzone der geistigen Hauptströmungen aus dem Mittelmeerbereich, (pag.57)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Römische Münzen östlich der Provinz Dazien im 2.-3. Jh. u.Z., (pag.69)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Beziehungen zwischen Dakern und Römern an der nord-östlichen Grenze des Reiches, (pag.75)
WIRTH Gerhard, Der großmächtige Osten. Zum Problem der römisch-persischen Auseinandersetzung in der Kaiserzeit, (pag.85)
HILTBRUNNER Otto, Humanitas und Philanthropia: zum Unterschied sozial-ethischer Begriffe im Osten und Westen des Kaiserreiches, (pag.103)
IONIŢĂ Ion, Römische Einflüsse im Verbreitungsgebiet der Santana de Mureş–Černjachov-Kultur, (pag.109)

STUDII ŞI MATERIALE
HONEA Kenneth, Tranziţii culturale în paleoliticul superior timpuriu şi cronostratigrafia de la Mitoc - Malu Galben (jud.Botoşani), (pag.117)
BOGHIAN Dumitru, TUDOSE Senica, Consideraţii preliminare asupra utilajului litic din aşezarea precucuteniană de la Târgu Frumos, (pag.147)
MANTU Cornelia-Magda, Plastica zoomorfă a aşezării cucuteniene de la Scânteia (jud.Iaşi), (pag.161)
ŞADURSCHI Paul, ŞOVAN Octavian-Liviu, Aşezarea getică întărită de la Cotu-Copălău, (pag.181)
TEODOR Silvia, CHIRIAC Costel, Vase de sticlă din aşezarea geto-dacică de la Poiana (jud.Galaţi) I., (pag.183)
TEODOR Dan Gh., Slavii la nordul Dunării de Jos în secolele VI-VII d.H., (pag.223)
TENTIUC Ion, Cercetări arheologice în aşezarea medievală Durleşti-Valea Babei, (pag.253)
ASĂVOAIE Costică, Observaţii şi precizări privitoare la Câmpul lui Dragoş (I), (pag.271)
BÂRNEA Pavel, BATARIUC Paraschiva-Victoria, Cahle descoperite în Moldova dintre Prut şi Nistru, (pag.281)

NOTE ŞI DISCUŢII
ICONOMU Constantin, CHIŞCĂ Vasile, Descoperiri arheologice în comuna Vânători, judeţul Iaşi, (pag.291)
CEBAN Larisa, Descoperiri arheologice din secolele II-III d.H. la Dancu şi Mereşeni, raionul Hînceşti, (pag.297)
CORMAN Igor, Săpăturile arheologice de la Vânători-Neamţ, (pag.301)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
HAIMOVICI Sergiu, Studiul unui lot de paleofaună provenit din aşezarea eponimă a culturii Monteoru, (pag.309)
HAIMOVICI Sergiu, TARCAN Carmen, Studiul arheozoologic al materialului provenit din aşezarea dacilor liberi de la Botoşani „Groapa lui Ichim” (secolele II-III), (pag.321)
Recenzii
***, Archaeology and the Information Age. A Global Perspective, ed. P.Reilly şi S.Rahtz, London şi New York, 1992 (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.331)
***, Archeologičeskie issledovanija v Moldavii v 1985 g., Chişinău, 1990 (ANDRONIC Alexandru, POPOVICI Rodica), (pag.331)
***, Materialy i issledovanija po archeologii i etnografii Moldovy, Chişinău, 1992 (CERETEU Igor), (pag.333)
CLIVE ORTON, PAUL TYERS, ALAN VINCE, Pottery in Archaeology, Cambridge, 1993 (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.335)
MARCEL OTTE, Préhistoire des religions, Paris-Milan-Barcelone-Bonn, 1993 (CHIRICA Valentin-Codrin), (pag.336)
***, Fiches typologiques de l’industrie osseuse préhistorique, Cahiers I. Sagaies et Cahiers II. Propulseurs, Aix-en-Provence, 1988 (BELDIMAN Corneliu), (pag.337)
MARIJA GIMBUTAS, The Civilization of the Goddess. The World of Old Europe, San Francisco, 1991 (PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea), (pag.338)
MAREK GEDL, Die Vorlausitzer Kultur, Prähistorische Bronzefunde, Abt.XXI, 2.Bd., Stuttgart, 1992 (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Lucreţiu), (pag.340)
PETRE I. ROMAN, ANN DODD-OPRIŢESCU, PÁL JÁNOS, Beiträge zur Problematik der schnurverzierten Keramik Südosteuropas, Mainz, 1993 (PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea), (pag.341)
IORDANKA JURUKOVA, Monetosečeneto na gradovete v Dolna Mizija i Trakija II-III v. Hadrianopol, Sofia, 1987 (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.344)
Viaţa ştiinţifică
IONIŢĂ Ion, Simpozionul „Geoarheologia tumulilor în Europa antică (mileniul I î.e.n. – mileniul I e.n.)” organizat la Cosenza/Calabria (iunie 1993), (pag.347)
IONIŢĂ Ion, Expoziţia „I Goti” de la Milano (ianuarie-mai 1994), (pag.347)
Cronica
• Prof. Ion Barnea la 80 de ani (ZUGRAVU Nelu), (pag.349)
Obituaria
• VASILE PALADE, (pag.353)
• DIONISIE M. PIPPIDI, (pag.355)
• RADU POPA, (pag.357)
Lista abrevierilor


Vol.XVIII, 1995

Cuprins
Profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa la 80 de ani!, (pag.7)

COLOCVIUL NAŢIONAL „ORNAMENTICA CERAMICII LA TENE DIN SPAŢIUL GETIC”
SANIE Silviu, Colocviul naţional „Ornamentica ceramicii La Tène din spaţiul getic”. Premise şi unele rezultate, (pag.15)
TEODOR Silvia, Decorul pe vasele borcan geto-dacice, (pag.17)
URSACHI Vasile, Elementele decorative ale cănilor geto-dacice, (pag.33)
GLODARIU Ioan, Vase de provizii de inspiraţie elenistică, (pag.45)
IAROSLAVSCHI Eugen, Vase tradiţionale de provizii în epoca Latene tardiv, (pag.51)
TROHANI George, Decorul ceramicii lucrate la roată din aşezarea geto-dacică de la Borduşani jud.Ialomiţa, (pag.59)
SÎRBU Valeriu, Reprezentări animaliere pe recipiente ceramice în lumea geto-dacilor, (pag.69)
FLOREA Gelu, Observaţii asupra ornamenticii figurative a ceramicii pictate din zona capitalei regatului dac. (secolul I d.Hr.), (pag.79)
SANIE Silviu, Ornamentica unor vase miniaturale geto-dacice, (pag.83)

STUDII ŞI MATERIALE
BORZIAC Ilie, CHETRARU Nicolae, Staţiunea din paleoliticul superior Ciutuleşti I, (pag.95)
MANTU Cornelia-Magda, ŞTIRBU Maria, BUZGAR Nicolae, Consideraţii privind obiectele din piatră, os şi corn de cerb din aşezarea cucuteniană de la Scânteia (1985-1990), (pag.115)
GROSU Vasile, Sarmaţii în spaţiul geto-dacic răsăritean, (pag.133)
TEODOR Dan Gh., Cercei cu pandantiv stelat din secolele VI-VIII d.Hr. în spaţiul carpato-dunăreano-pontic, (pag.187)
ANDRONIC Alexandru, Din problematica genezei oraşelor medievale româneşti de la est de Carpaţi. Modele, (pag.197)
ŞOVAN Octavian-Liviu, MIHAILESCU-BÎRLIBA Virgil, Cercetări în cimitirul de la Joldeşti-Botoşani, (pag.213)

CERCETĂRI ÎN SIRETUL MEDIEVAL
SPINEI Victor, GHERMAN Elena, Şantierul arheologic Siret (1993), (pag.229)
CANTEMIR Petru, BOTEZATU Dan, Consideraţii antropologice asupra materialelor osteologice medievale de la Siret, (pag.251)
GEBA Maria, VUSATIUC Adrian, Analiza metalografică a unor obiecte din fier descoperite în oraşul medieval Siret în 1992-1993, (pag.263)
VLAD Ana-Maria, Analize de compoziţie a unor piese de fier descoperite la Siret, (pag.273)

NOTE ŞI DISCUŢII
ANDRONIC Mugur, Un topor eneolitic din aramă descoperit la Comăneşti (Suceava), (pag.275)
BOROFFKA Nikolaus, STAPELFELDT Thilo, Bemerkungen zu einer balkanischen Gefäßform: die Saucière, (pag.277)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Lucreţiu, La carrière de Fortunatus, „Aug(usti) lib(ertus)”, (pag.289)
ALEXIANU Marius, ELLIS Linda, La tombe IX de Izvoare, dep. de Neamţ, appartenant a la culture de Sântana de Mureş - Cernjachov, (pag.295)
NICULIŢĂ Ana, Tezaurul de monede de la Mărculeşti, (pag.303)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
MONAH Felicia, MONAH Dan, Macroresturi vegetale descoperite în nivelurile Cucuteni A2 şi B1 de la Poduri - Dealul Ghindaru, (pag.311)
BEJENARU Luminiţa, Analiza unui material arheozoologic aparţinând Evului Mediu timpuriu din cetatea Hârşova, (pag.321)
Recenzii şi note bibliografice
***, Archaeologia Mosellana, 1, Saarbrücken, 1989 (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.329)
***, Historia Urbana, 1, 1993, 1 (IVĂNESCU Sorin D.), (pag.331)
ANTONIO TAGLIACOZZO, Archeozoologia della Grotta dell’Uzzo Sicilia, roma, 1993 (HRIŞCU Carmen Tarcan), (pag.332)
TIHOMILA TEŽAK-GRECL, Kultura linearnotrakaste keramike u središnjoj Hrvatskoj. Korenovska kultura, Zagreb, 1993 (URSULESCU Nicolae), (pag.334)
HERMANN PARZINGER, Studien zur Chronologie und Kulturgeschichte der Jungstein-, Kupfer- und Frühbronzezeit zwischen Karpaten und Mittleren Taurus, 1-2, Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, 1993 (URSULESCU Nicolae), (pag.335)
TIBERIU BADER, Die Schwerter in Rumänien şi TIBOR KEMENCZEI, Die Schwerter in Ungarn, PRÄHISTORICHE BRONZEFUNDE, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1991 (LÁSZLÓ Attila), (pag.338)
SOROCEANU TUDOR, Studien zur Mureş-Kultur, Buch am Erlbach, 1991 (BOLBINSKY Erika), (pag.340)
FRANCO SARTORI, Dall’Italia all’Italia, I-II, Padova, 1993 (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.340)
MIRCEA BABEŞ, Die Poieneşti-Lukaševka-Kultur, Bonn, 1993 (TEODOR Silvia), (pag.341)
HEIDRUN SCHULZE-OBEN, Freigelassene in den Stüdten des römischen Hispanien, Bonn, 1989 (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Lucreţiu), (pag.344)
RICHARD REECE, Roman Coins from 140 Sites in Britain, 1991 (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.345)
GHEORGHE POSTICĂ, Românii din codrii Moldovei în evul mediu timpuriu, Chişinău, 1994 (TENTIUC Ion), (pag.346)
VICTOR SPINEI, Moldova în secolele XI-XIV, Chişinău, 1994 (AGACHE Dumitru), (pag.347)
Obituaria
• EMIL MOSCALU, (pag.349)
• ALEXANDRA BOLOMEY, (pag.351)
• ION HORAŢIU CAROL CRIŞAN, (pag.355)
• JOACHIM WERNER, (pag.357)
• MARIJA GHIMBUTAS, (pag.361)
• ANTON NIŢU, (pag.365)
• ALEXANDRU ANDRONIC, (pag.369)
Lista abrevierilor, (pag.377)


Vol.XIX, 1996

Cuprins
Silviu Sanie la 60 de ani !, (pag.5)

STUDII ŞI MATERIALE
SOROKIN Victor, Aşezarea de tip Cucuteni de la Jora de Sus, (pag.9)
ICONOMU Constantin, Cercetările arheologice din cetatea hallstattiană de la Pocreaca-Iaşi, (pag.21)
TEODOR Silvia, ŢAU Stela, Obiecte de port şi podoabă din aşezarea geto-dacică de la Poiana, jud.Galaţi (I). Fibule, (pag.57)
GOLŢEVA Natalia, POSTICĂ Gheorghe, Vestigii geto-dace şi medievale timpurii din aşezarea Hansca (Limbari-Căpraria), (pag.107)
COJOCARU Victor, ’Ονομαστικόν. Aspects démographiques dans les villes ouest-pontiques de la province Moesia Inferior, (pag.135)
CHIRIAC Costel, Despre prezenţa arcului reflex la Tropaeum Traiani în perioada proto-bizantină, (pag.167)
CORMAN Igor, L’origine ethnique des „Antes” fondée sur les découvertes archeologiques dans l’espace d’entre Prouth et Dniestr, (pag.169)
SAVA Eugeniu, Necropola tumulară Bălăbani-II, (pag.191)
ASĂVOAIE Costică, Observaţii şi precizări privitoare la Câmpul lui Dragoş (II), (pag.221)

NOTE ŞI DISCUŢII
GROSU Vasile, Regatul lui Farzoios şi Inismeus, (pag.247)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, MIHAI Constantin, Descoperiri monetare la Târgu Frumos, jud.Iaşi, (pag.253)
LOOIJENGA Tineke, The Runic Inscription of Leţcani Spindle Whorl, (pag.261)
POSTICĂ Gheorghe, Aşezarea Speia-Hişcovo (secolele V-VI d.H.), (pag.265)
SPINEI Victor, Aspecte controversate ale contactelor românilor cu turanicii în secolele X-XIII, (pag.279)
GHIMPU Vlad, Biserici din Orheiul Vechi (secolele XV-XVII), (pag.281)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
MONAH Felicia, Macroresturi vegetale provenind din staţiuni arheologice din a II-a jumătate a mileniului I î. d. H. şi prima jumătate a mileniului I d.H, (pag.293)
TARCAN-HRIŞCU Carmen, BEJENARU Luminiţa, UDRESCU Mircea Şt., Date arheozoologice privind aşezarea geto-dacică de la Grădiştea (jud.Brăila), (pag.299)
HAIMOVICI Sergiu, TARCAN-HRIŞCU Carmen, Unele particularităţi morfologice ale unui craniu de cal descoperit în cetatea geto-dacică de la Butuceni (Republica Moldova), (pag.307)
BEJENARU Luminiţa, TARCAN-HRIŞCU Carmen, Date arheozoologice din aşezarea medievală Siret
Recenzii şi note bibliografice
***, Acta Musei Porolissensis, XVIII, Zalău, 1994 (ALBIŞTEANU Mihail), (pag.321)
***, Historia Urbana, II/1, 1994 (COTIUGĂ Vasile), (pag.322)
ZDENKO ŽERAVICA, Äxte und Beile aus Dalmatien und anderen Teilen Kroatiens, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, PBF, IX, 18, Stuttgart, 1993 (BURTĂNESCU Florentin), (pag.323)
NIKOLAUS BOROFFKA, Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung der Bronzezeit in Südosteuropa, Bonn, 1994 (PARASCHIV Dorel), (pag.327)
***, Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto. Provincia di Vicenza, Vicenza, RMR/Ve, IV/1, Padova, 1995 (PARASCHIV Dorel), (pag.327)
SEVER DUMITRAŞCU, Dacia Apuseană, Ed.Cogito, Oradea, 1993 (PĂRPĂRUŢĂ Tiberius), (pag.328)
***, Le trésor d’Eauze. Bijoux et monnaies du IIIe siècle après J.-C., Toulouse, 1992 (ALBIŞTEANU Mihail), (pag.331)
VICTOR HEINRICH BAUMANN, Aşezări rurale antice în zona gurilor Dunării (Contribuţii arheologice la cunoaşterea habitatului rural) (sec. I-IV p.Chr.), Tulcea, 1995 (ALBIŞTEANU Mihail), (pag.331)
GHEORGHE POSTICĂ, Civilizaţia veche românească din Moldova, Chişinău, 1995 (TABUNCIC Sergiu), (pag.332)
ADRIAN BEJAN, Banatul în secolele IV-XII, Timişoara, 1995 (COTIUGĂ Vasile), (pag.332)
Viaţa ştiinţifică
MONAH Dan, Colocviul Internaţional „Pains, fours et foyers des temps passé”, Treignes (Belgia). 6-8 octombrie 1995, (pag.335)
SAVA Eugeniu, Scientific Public Fund „Rudi-Maetonium”, (pag.336)
Obituaria
• BUCUR MITREA, (pag.339)
• NATALIA BERLESCU, (pag.341)
• Lista abrevierilor, (pag.343)


Vol.XX, 1997

Cuprins
Virgil Mihailescu-Bîrliba la 60 de ani!, (pag.5)

STUDII ŞI MATERIALE
ICONOMU Constantin, ŞOVAN Octavian-Liviu, Noi descoperiri arheologice ale culturii Corlăteni-Chişinău la Mihălăşeni, jud.Botoşani, (pag.13)
TEODOR Silvia, NICU Mircea, ŢAU Stelea, Aşezarea geto-dacică de la Poiana (jud.Galaţi). Obiecte de port şi podoabă (II). Oglinzi, ace, obiecte de os, (pag.27)
IONIŢĂ Ion, Sondajul arheologic de la Tăcuta (judeţul Vaslui), (pag.89)
CHIRIAC Costel, Unele observaţii asupra informaţiilor literar-istorice bizantine privitoare la regiunea Dunării de Jos în secolele V-X, (pag.107)
BATARIUC Paraschiva-Victoria, Cahle de coronament din Moldova (secolele XIV-XV), (pag.127)
COJOCARU Mihai Manole, Apeducte de ceramică din secolele XVIII-XIX descoperite la sud de Iaşi, (pag.153)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Unele consideraţii cu privire la cercetarea arheologică ieşeană până la primul război mondial, (pag.171)

NOTE ŞI DISCUŢII
PREDA Constantin, „Dosarul stratigrafie” al zonei sacre de la Histria – între realitate şi improvizaţie, (pag.181)
BIŢA Traian, Când a devenit capul de bour stemă a Moldovei?, (pag.187)
ASĂVOAIE Costică, Târgul Sărăţii - un târg disparut?, (pag.203)
POPOVICI Rodica, Quelques données sur un pain du XVIIe siècle, découvert à Negreşti-Neamţ, (pag.207)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
VLAD Ana-Maria, Studiul compoziţiei unui ansamblu de piese de la Siret - 1994, (pag.213)
CIUBOTARU Mircea, Arheologie şi toponimie. Despre numele de locuri Buda şi Cenuşa/Cenuşăria, (pag.215)
Viaţa ştiinţifică
CHIRICA Codrin-Valentin, Congresul internaţional „Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology”, Iaşi, 25-27 martie 1996, (pag.219)
TEODOR Silvia, Seminarul internaţional „50 de ani de investigaţii arheologice n rezervaţia muzeală Orheiul-Vechi – probleme şi perspective”, Butuceni, 1-2 august 1997, (pag.220)
Recenzii şi note bibliografice
MUGUR ANDRONIC, Evoluţia habitatului uman în bazinul hidrografic Solomeţ din paleolitic până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, Iaşi, 1997 (IVĂNESCU Sorin), (pag.221)
***, Cucuteni aujourd’hui, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, Piatra Neamţ, 1996 (COTOI Ovidiu), (pag.221)
***, Cucuteni. The Last Great Chalcolithic Civilization of Europe, Archaeological Museum of Thessaloniki, Athena Publishing and Printing House, Bucharest, 1997 (COTOI Ovidiu), (pag.223)
DAN MONAH, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, III, 1997 (LÁSZLÓ Atilla), (pag.224)
ATTILA LÁSZLÓ, Începutul epocii fierului la est de Carpaţi, Culturile Gáva-Holihrady şi Corlăţeni – Chişinău pe teritoriul Moldovei, Bucureşti, 1994 (ICONOMU Constantin), (pag.226)
MIHAI GRAMATOPOL, Arta monedelor geto-dacice, Bucureşti, 1997 (UNGUREANU Carmen), (pag.228)
ROWLAND SMITH, Julian’s Gods. Religion and Philosophy in the Thought and Action of Julian the Apostate, London and New York, 1995 (DESZPA Mihaly-Lorand), (pag.230)
***, Spaţiul nord-est-carpatic în mileniul întunecat, Iaşi, 1997 (RĂUSANU Mihai), (pag.231)
DAN GH. TEODOR, Descoperiri arheologice şi numismatice la est de Carpaţi în secolele V-XI d.Hr. (Contribuţii la continuitatea daco-romană şi veche românească), Bucureşti, 1997 (ICONOMU Constantin), (pag.233)
VICTOR SPINEI, Ultimele valuri migratoare de la nordul Mării Negre şi al Dunării de Jos, Iaşi, 1996 (BODALE Arcadie M.), (pag.234)
ION AUREL-POP, Românii şi maghiarii în secolele IX-XIV. Geneza statului medieval în Transilvania, Cluj-Napoca, 1996 (SPINEI Victor), (pag.235)
ALEXANDRU ARTIMON, IOAN MITREA, Bacău. Reşedinţă voievodală, Bacău, 1996 (COŞA Anton), (pag.238)
Lista abrevierilor, (pag.239)


Vol.XXI, 1998

Cuprins

STUDII ŞI MATERIALE
ICONOMU Constantin, Cercetări arheologice în aşezarea precucuteniană de la Trifeşti-Iaşi, (pag.5)
TEODORU Violeta Veturia, Contribuţii la cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice în zona est-carpatică în lumina cercetărilor arheologice, (pag.29)
TEODOR Silvia, NICU Mircea, ŢAU Stela, Aşezarea geto-dacică de la Poiana, jud.Galaţi. Unelte, arme, piese de harnaşament şi alte obiecte de fier, bronz, lut ars şi piatră, (pag.43)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Monedele şi ceramica: vasele tezaurelor monetare din Dacia liberă, (pag.135)
BATARIUC Paraschiva-Victoria, Instalaţii de încălzit în locuinţe din mediul rural din Moldova. Secolele XIV-XVII, (pag.149)
POPOVICI Rodica, Despre motivele decorative de pe cahlele din secolul al XV-lea descoperite la Borniş, jud.Neamţ, (pag.165)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Activitatea arheologică ieşeană în perioada dintre cele două războaie mondiale, (pag.181)
TENTIUC Ion, Siturile din secolele V-VII de la Moleşti-Ialoveni (Republica Moldova), (pag.201)

NOTE ŞI DISCUŢII
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Lucreţiu, Le statut social des affranchis en Dacie par rapport à leur statut juridique: les affranchissements et les héritages, (pag.213)
MADGEARU Alexandru, The Sucidava Type of Buckles and the Relations between the Late Roman Empire and the Barbarians in the 6th Century, (pag.217)
CHIRIAC Costel, Vase de sticlă de epocă romană descoperite la Carsium (I ), (pag.223)
ASĂVOAIE Costică, Un disc ornamental din ceramică de la Ţuţora şi semnificaţia sa, (pag.227)
SIMION Gavrilă, O locuinţă cu ceramică de factură tătărească descoperită în nordul Dobrogei, (pag.231)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
TEODOR Eugen S., Sistemul Compas (II). Subsistemul alfanumeric, (pag.239)
BEJENARU Luminiţa, Caracterele eto-ecologice şi de răspândire ale speciilor de animale sălbatice din România, în concordanţă cu evoluţia ambientului în prima parte a mileniului II e.n., (pag.277)
GEBA Maria, VUSATIUC Adrian, Metalografia unor piese din fier descoperite la Siret în anul 1994, (pag.323)
Recenzii şi note bibliografice
VASILE CHIRICA, ILIE BORZIAC, NICOLAE CHETRARU, Gisements du Paléolithique supérieur ancien entre le Dniestr et la Tisza, Iaşi, 1996 (BUZEA Gianin), (pag.331)
PETRE ROMAN, ALEXANDRU PĂUNESCU, Ostrovul Corbului, ediţie bilingvă (româno-germană), Bucureşti, 1996 (ŢURCANU Senica), (pag.332)
• Lucrări recenzate cu privire la cultura Tripolie, apărute în Ucraina între anii 1990-1995 (OVČINNIKOV Eduard, BODAREU Galina), (pag.333)
WOLFGANG SCHULLER (coordonator), Siebenbürgen zur Zeit der Römer und der Völkerwanderung, Köln-Weimar-Wien, 1994 (DESZPA Mihaly-Lorand), (pag.343)
S.D.KRYŽICKIJ, N.A.LEIPUNSKAJA, Ol’via. Raskopki, istoria, kul’tura, Nikolaev, 1998 (COJOCARU Victor), (pag.346)
NICOLAE IORGA, Chestiunea Dunării (Istorie a Europei Răsăritene în legătură cu această chestie), ediţie îngrijită de Victor Spinei, Iaşi, 1998 (RĂDVAN Laurenţiu), (pag.347)
DAN GH. TEODOR, Meşteşugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d.Hr., Iaşi, 1996 (ASĂVOAIE Costică), (pag.348)
Viaţa ştiinţifică
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Simpozionul iugoslavo-român de la Kladovo-Drobeta-Turnu Severin-Vršac (28 septembrie – 3 octombrie, 1998), (pag.349)
IONIŢĂ Ion, Sesiune de lucru la Academia de Ştiinţe din Göttingen, (pag.350)
COJOCARU Victor, A V-a sesiune anuală a Comisiei mixte româno-ucraineane de istorie, arheologie, etnografie şi folclor, (pag.351)
Aniversaria
• Profesorul Dan Gh. Teodor la 65 de ani, (pag.353)
• Gavrilă Simion la 70 de ani, (pag.355)
Lista abrevierilor, (pag.357)
Sumarul numerelor XI-XX, (pag.361)
Index


Vol.XXII, 1999

Cuprins

INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE DIN IAŞI LA A X-A ANIVERSARE
DAN GH. TEODOR, Institutul de Arheologie din Iaşi. Trecut şi prezent, (pag.5)

STUDII ŞI MATERIALE
TSVEK E.T., Vesely Kut, a New Centre of the East Tripolian Culture, (pag.17)
VASILESCU Mihail, Homer şi dorienii, (pag.31)
ICONOMU Constantin, Noi descoperiri arheologice în aşezarea din epoca fierului de la Brădiceşti-Iaşi (II), (pag.49)
CHIRIAC Costel, Vase de sticlă de epocă romană descoperite la Carsium (II), (pag.67)
BENŢA Codrin, „Obolul lui Charon” în Dobrogea, (pag.85)
ASĂVOAIE Costică, Prima reşedinţă domnească a Ţării Moldovei, (pag.117)
BATARIUC Paraschiva-Victoria, Cahle cu reprezentări de cavaleri descoperite în Moldova. Secolele XV-XVI, (pag.125)

MEMORIA ARCHAEOLOGICA
CHIRICA Vasile, Cercetarea arheologică ieşeană în ultimii 50 de ani. Epoca paleolitică, (pag.147)
MONAH Dan, Cercetarea ieşeană asupra neo-eneoliticului din Moldova în perioada 1949-1999, (pag.151)
DINU Marin, Perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului, (pag.159)
PETRESCU-DIMBOVIŢA Mircea, Activitatea arheologică ieşeană după cel de-al doilea război mondial: epoca bronzului, (pag.171)
LÁSZLÓ Attila, Şcoala arheologică din Iaşi şi cercetarea primei epoci a fierului, (pag.197)
SANIE Silviu, Contribuţia şcolii arheologice ieşene din ultima jumătate a secolului al XX-lea la cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice, (pag.203)

NOTE SI DISCUŢII
MERLAN Vicu, BURTĂNESCU Florentin, COMŞA Alexandra, Un mormânt Jamnaja cu lespede de piatră la Chersăcosu (com.Duda-Epureni, jud.Vaslui), (pag.209)
ICONOMU Constantin, NICU Mircea, O descoperire din prima epocă a fierului la Tecuci-Galaţi, (pag.215)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, NICOLAE Eugen, ASĂVOAIE Costică, Descoperiri monetare din Moldova (III), (pag.219)
RABINOVICI Roman, Vârfurile de săgeată din fier în Moldova medievală timpurie şi contextul lor cultural-istoric, (pag.233)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
WEISGERBER Gerd, Probleme ale arheologiei mineritului şi arheometalurgiei (Montan-archäologie), (pag.241)
BEJENARU Luminiţa, HRIŞCU Carmen, Creşterea animalelor în evul mediu pe teritoriul actual al României: date arheozoologice, (pag.257)
MONAH Felicia, Analiza arheobotanică a unui complex menajer gumelniţean din tell-ul de la Hârşova, (pag.267)
Viaţa ştiinţifică
HRIŞCU Carmen, Stagiu de formare şi cercetare la Universitatea din Liège, Belgia, (pag.283)
COJOCARU Victor, Raport asupra activităţii comisiilor mixte româno-ucrainiene şi ucraineano-române de istorie, arheologie, etnografie şi folclor. Prima parte: începuturile, (pag.285)
Recenzii şi note bibliografice
ATTILA LÁSZLÓ, Datarea prin radiocarbon în arheologie, Bucureşti, 1997 (MUNTEANU Elena Roxana), (pag.289)
CORNELIA-MAGDA MANTU, Cultura Cucuteni. Evoluţie, cronologie, legături, Piatra Neamţ, 1998 (COTIUGĂ Vasile), (pag.290)
SILVIA TEODOR, Regiunile est-carpatice ale României în secolele V-II î.d.Hr. Consideraţii generale şi repertoriu arheologic, Bucureşti, 1999 (ICONOMU Constantin), (pag.291)
TUDOR ARNĂUT, RODICA URSU NANIU, Vestigii getice din a doua epocă a fierului în interfluviul pruto-nistrean, Iaşi, 1996 (MUNTEANU Octavian), (pag.292)
***, Premier âge du fer aux Bouches du Danube et dans les régions autour de la Mer Noire. Actes du Colloque International, Septembre, 1993, Tulcea, 1997 (GHINTUIALĂ Maria Crina), (pag.293)
RENATE ROLLE, VIAČESLAV JU. MURZIN, ANDREJ JU. ALEKSEEV, Königskurgan Čertomlyk. Ein skythischer Grabhügel des 4. vorchristlichen Jahrhunderts, Mainz, 1998 (COJOCARU Victor), (pag.295)
V.M.ZUBAR, Severnyj Pont i Rîmskaja Imperija (Nordul Pontic şi Imperiul Roman), Kiev, 1998 (COJOCARU Victor), (pag.295)
IGOR CORMAN, Contribuţii la istoria spaţiului pruto-nistrian în epoca evului mediu timpuriu (sec. V-VII d.Chr.), Chişinău, 1998 (ANDRONIC Mugur), (pag.297)
IOAN MITREA, Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna. Realităţi arheologice şi concluzii istorice, Piatra Neamţ, 1998 (APARASCHIVEI Dan), (pag.297)
***, Études byzantines et post-byzantines, III, Bucureşti, 1997 (MALEON Bogdan Petru), (pag.299)
EUGEN-MARIUS CONSTANTINESCU, Memoria pământului dintre Carpaţi şi Dunăre. Nord-estul Munteniei şi sud-vestul Moldovei în veacurile IV-XI d.Hr., Bucureşti, 1999 (ICONOMU Constantin), (pag.301)
***, Materiali per la storia urbana di Tridentum, II. Ritrovamenti monetali, Archeologia delle Alpi, Trento, 1998 (OLAR Ovidiu), (pag.304)
***, Acta Musicae Byzantinae, vol.I, nr.1, 1999 (MALEON Bodgan-Petru), (pag.305)
DUMITRU ŢEICU, Banatul montan în Evul Mediu, Timişoara, 1998 (FRANCK Gerd), (pag.306)
Obituaria
• Amália Mozsolics (1910-1997), (pag.309)
Lista abrevierilor


Vol.XXIII-XXIV, 2000-2001

Cuprins

STUDII ŞI MATERIALE
CHIRICA Vasile, BORZIAC Ilie, Gravettianul din spaţiul carpato-nistrean, (pag.7)
TEODOR Silvia, NICU Mircea, ŢAU Stela, Ceramica din aşezarea geto-dacică de la Poiana, judeţul Galaţi, (pag.21)
TALMAŢCHI Gabriel, Monede autonome histriene, tomitane şi callatiene descoperite în Dobrogea, (pag.183)
MITREA Bucur, MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Tezaurul de monede romane de la Bălăneşti (jud.Neamţ), (pag.199)
SANIE Silviu, Cercetarea istoriei Romei. Contribuţii ieşene în perioada 1950-2000, (pag.209)
IONIŢĂ Ion, Vase de sticlă romane la dacii liberi (secolele II-III d.Hr.), (pag.219)
TEODOR Dan Gh., Contribuţiile cercetătorilor ieşeni la cunoaşterea istoriei mileniului I p.Chr., (pag.249)

NOTE ŞI DISCUŢII
BATARIUC Paraschiva Victoria, HAIMOVICI Sergiu, NICULICĂ Bogdan, Plastica zoomorfă cucuteniană de la Mihoveni - Cahla Morii, (pag.259)
ICONOMU Constantin, Noi date arheologice despre judeţul Vaslui rezultate dintr-o donaţie, (pag.273)
COJOCARU Victor, Noi date despre cultul lui Achille în spaţiul nord-vest pontic, (pag.289)
URSACHE Corina Nicoleta, Un depozit de vase din prima epocă a fierului descoperit la Lipovăţ, judeţul Vaslui, (pag.297)
ICONOMU Constantin, Descoperiri arheologice întâmplătoare în comuna Moţca, judeţul Iaşi, (pag.303)
COJOCARU Victor, Unele consideraţii privind data tratatului dintre Roma şi Callatis (CIL I2 2, 2676), (pag.309)
SANIE Silviu, Fragmente de reliefuri cultuale şi statuete descoperite în aşezarea romană de la Barboşi-Galaţi, (pag.313)
BONDAR Rimma D., BULATOVIC Svetlana A., Monede romane de la Orlovka, (pag.323)
ANDRONIC Mugur, Sondajul arheologic din aşezarea de secol VI p.Chr. de la Suceava-Iţcani, (pag.337)
CHIRIAC Costel, Un sigiliu bizantin inedit descoperit la Oltina (jud.Constanţa), (pag.343)
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe, POPUŞOI Eugenia, Monede bizantine descoperite la est de Carpaţi, (pag.349)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINAIRE
HAIMOVICI Sergiu, Materiale arheozoologice din siturile de Ia Brăeşti. Prezentare de caz, (pag.361)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul arheozoologic al materialului osos din aşezarea hallstattiană timpurie de la Dăneşti (judeţul Vaslui), (pag.373)
BEJENARU Luminiţa, Strategia de exploatare a animalelor domestice în aşezările medievale de pe teritoriul României: date arheozoologice privind selecţia în funcţie de vârstă şi sex, (pag.385)
BEJENARU Luminiţa, Caracteristicile zonale ale şeptelului medieval: date arheozoologice pentru teritoriul României, (pag.397)
Recenzii şi note bibliografice
• Prehistoric Bulgaria, ed.D.W.Bailey, I.Panayotov, St.Alexandrov, Monographs in World Archaeology, No.22, Wisconsin, 1995 (MANTU Cornelia-Magda), (pag.401)
• Archaeological Method and Theory: an Encyclopedia, ed.L.Ellis, Garland Publishing Inc., New York & London, 2000 (MANTU Cornelia-Magda), (pag.403)
• Archaeus. Studii de istorie a religiilor, 1999 (HONCIUC Bogdan), (pag.405)
GHEORGHE I. BRĂTIANU, Marea Neagră. De la origini până la cucerirea otomană, ed. a 2-a, Ed.Polirom, Iaşi, 1999 (FRANK Gerd), (pag.407)
SABIN ADRIAN LUCA, Aşezări neolitice pe Valea Mureşului (I). Habitatul turdăşan de la Orăştie – Dealul Pemilor (punct X2), Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia, 1997 (MAXIM Zoia), (pag.408)
SABIN ADRIAN LUCA, Liubcova-Orniţa. Monografie arheologică, Edit.Macarie, Târgovişte, 1998 (MAXIM Zoia), (pag.410)
SABIN ADRIAN LUCA, Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intercarpatic al României-cultura Bodrogkeresztúr, Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia, 1999 (MAXIM Zoia), (pag.412)
HASSO MOESTA, PETER ROBERT FRANKE, Antike Metallurgie und Münzprägung: ein Beitrag zur Technikgeschichte, Birkhäuser Verlag, Basel-Boston-Berlin, 1995 (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.414)
CONSTANTIN PREDA, Istoria monedei în Dacia preromană, ed.M.Isărescu, Edit.Enciclopedică, 1998, Bucureşti (MUNTEANU Lucian), (pag.419)
SILVIU SANIE, Din istoria culturii şi religiei geto-dacice, ediţia a II-a, Iaşi, 1999 (TEODOR Silvia), (pag.426)
ADRIAN HUSAR, Celţi şi germani în Dacia romană, Presa Universitară Clujeană, 1999 (ZUGRAVU Nelu), (pag.428)
VICTOR SPINEI, Marile migraţii din estul şi sud-estul Europei în secolele IX-XIII, Institutul European, Iaşi, 1999 (FURTUNĂ Claudia, FURTUNĂ Cezar), (pag.428)
SABIN ADRIAN LUCA, Contribuţii la istoria veche a Hunedoarei. Săpăturile arheologice sistematice din Grădina Castelului – campaniile anilor 1996-1998, Bibliotheca Archaeologica et Historica Corvinensis, Hunedoara, 1999 (MAXIM Zoia), (pag.432)
GABRIEL GHEORGHE CUSTUREA, Circulaţia monedei bizantine în Dobrogea (secolele IX-XI), Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2000 (SPINEI Victor), (pag.433)
SILVIU SANIE, Dăinuire prin piatră. Monumentele cimitirului medieval evreiesc de la Siret, Ed.Hasefer, Bucureşti, 2000 (BATARIUC Paraschiva Victoria), (pag.435)
Viaţa ştiinţifică
MANTU Cornelia-Magda, Călătorie de studii în S.U.A., (pag.437)
COJOCARU Victor, Raport privind activitatea Comisiilor Mixte Româno-Ucraineană şi Ucraineano-Română de Istorie, Arheologie, Etnografie şi Folclor. Partea a II-a: primii paşi ai colaborării şi activitatea Comisiilor între 1995 şi 1997, (pag.447)
Obituaria
• Acad.prof.dr. Olga Necrasov (1910-2000), (pag.457)
• Dr. Maria Cristescu (1929-2000), (pag.463)
• Zoltán Székely (1912-2000), (pag.467)
• Violeta Veturia-Bazarciuc Teodoru (1945-2000), (pag.469)
• Adrian V. Rădulescu (1932-2000), (pag.471)
Norme pentru pregătirea manuscriselor destinate publicării în revista Arheologia Moldovei
Lista abrevierilor


Vol.XXV, 2002
Cuprins

STUDII ŞI MATERIALE
CHIRICA Vasile, Quelques observations concernant le paléolithique supérieur ancien et récent en Europe est-centrale et occidentale, (pag.5)
LAZAROVICI Cornelia-Magda Mantu, Sanctuarele Precucuteni-Cucuteni, (pag.47)
SAVA Eugen, Materiale din epoca bronzului târziu din aşezarea Mereni, (pag.69)
ICONOMU Constantin, Descoperiri arheologice în aşezarea din epoca fierului de la Brădiceşti-Iaşi (III), (pag.93)
TEODOR Silvia, NICU Mircea, Vase şi obiecte miniaturale descoperite în aşezarea geto-dacică de la Poiana, (pag.113)
COJOCARU Victor, Relaţiile dintre greci şi „barbari” la nordul şi nord-vestul Pontului Euxin reflectate în trei decrete din perioada elenistică, (pag.139)
SANIE Silviu, Descoperiri mărunte de la Barboşi-Galaţi (I). 1. Un tipar pentru turnare; 2. Fragmente de sticlă policromă, (pag.153)
PARASCHIV Dorel, Amfore pontice romane şi romano-bizantine în zona Dunării de Jos, (pag.165)
ASĂVOAIE Costică, Rolul reşedinţelor domneşti în consolidarea statului moldovenesc, (pag.209)
BATARIUC Paraschiva-Victoria, Din nou despre ceramica cenuşie de la Suceava, (pag.219)
POPOVICI Rodica, Negoieşti, un village de la zone de Neamţ dans les XIVe - XVIIe siècles, (pag.237)

NUMISMATICĂ ŞI SIGILOGRAFIE
MUNTEANU Lucian, Despre descoperirile monetare de tip Koson, (pag.253)
CHIRIAC Costel, Două sigilii bizantine inedite de la Noviodunum (Isaccea, jud.Tulcea), (pag.271)

NOTE ŞI DISCUŢII
SANIE Silviu, Epigrafie-istorie, (pag.275)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
HAIMOVICI Sergiu, UNGURIANU Aurelia, Studiul materialului arheozoologic din situl de Ia Liveni (sfârşitul Cucutenianului B), (pag.279)
MONAH Felicia, MONAH Dan, Observaţii asupra buruienăriilor descoperite în aşezările complexului cultural Cucuteni, (pag.291)
BEJENARU Luminiţa, Date arheozoologice privind strategia de punere în valoare a unor animale sălbatice în aşezări medievale de pe teritoriul României, (pag.305)
GEBA Maria, VLAD Ana-Maria, Restaurarea unui cadran solar medieval descoperit la Iaşi -Centrul de Afaceri, (pag.309)
Recenzii şi note bibliografice
VICTOR SOROCHIN, Aspectul regional Drăguşeni-Jura, Piatra-Neamţ, 2002 (JULEA Sorin), (pag.313)
LARS-ERIK ENGLUND, Blästbruk Myrjärnshanteringens förändringar i ett långtidsperpektiv, Uppsala, 2002 (BILAVSCHI George), (pag.314)
LIVIA BUZOIANU, Civilizaţia greacă în zona vest-pontică şi impactul ei asupra lumii autohtone (sec. VII-IV a.Chr.), Constanţa, 2001 (APARASCHIVEI Dan), (pag.316)
MIRCEA IGNAT, Dacii liberi din Moldova – Contribuţii arheologice – Necropolele de la Podeni şi Zvoriştea, Iaşi, 1999 (IFRIM Alina), (pag.319)
BĂRBULESCU MARIA, Viaţa rurală în Dobrogea romană (sec. I-III p.Chr.), Constanţa, 2001 (APARASCHIVEI Dan), (pag.319)
ZAHARIA COVACEF, Arta sculpturală în Dobrogea romană. Secolele I-III, Cluj-Napoca, 2002 (STOIAN Cecilia), (pag.323)
RENATA CIOŁEK, Katalog znalezisc monet rzymskich na Pomarzu, Warszawa, 2002 (STOIAN Cecilia), (pag.326)
• Inspecto Nummo. Scritti di numismatica, medalistica, e sfragistica offerti dagli allievi a Giovanni Gorini, Padova, 2001 (STOIAN Cecilia), (pag.327)
ANA-MARIA VELTER, Transilvania în secolele V-XII. Interpretări istorico-politice şi economice pe baza descoperirilor monetare din bazinul carpatic, secolele V-XII, Bucureşti, 2002 (SPINEI Victor), (pag.330)
GH. MĂNUCU ADAMEŞTEANU, Istoria Dobrogei în perioada 969-1204. Contribuţii arheologice şi numismatice, Bucureşti, 2001 (BILAVSCHI George), (pag.332)
DOINA CIOBANU, Exploatarea sării în perioada marilor migraţii (sec. I-XIII e.n.) în spaţiul carpato-dunărean, Buzău, 2002 (HÂNCEANU George), (pag.335)
VLAD GHIMPU, Biserici şi mănăstiri medievale în Basarabia, Chişinău, 2002 (GIOSAN Mihai), (pag.337)
***, Moldova şi economia de schimb europeană. Secolele XIV-XVIII, Iaşi, 2003 (MUNTEANU Lucian), (pag.338)
CONSTANTIN TOMOZEI, ELENEA TOMOZEI, Biserica Precista din Bacău, Bacău, 2001 (STANCIU Simona), (pag.339)
• Studia Asiatica. Revue internationale d’études asiatiques, I, Bucureşti, 2000 (FLOAREŞ Dan), (pag.340)
• Archaeus. Études d’histoire des religions, Bucureşti (BILAVSCHI George), (pag.341)
Aniversaria
• Constantin Iconomu la 60 de ani (APARASCHIVEI Dan), (pag.345)
Obituaria
• JURIJ G. VINOGRADOV (1946-2000), (pag.349)
Lista abrevierilor


Vol.XXVI, 2003
Cuprins

ANIVERSARIA
Dan Gh. Teodor la 70 de ani, (pag.5)
Dan Monah la 60 de ani, (pag.9)
Vasile Chirica la 60 de ani, (pag.15)
Victor Spinei la 60 de ani, (pag.21)

STUDII
VASILESCU Mihail, Stesichoros şi mitul doric, (pag.31)
MOGA Iulian, Mên, Attis and Mithras in Asia Minor. The enrichment of specific features of lunar-type deities in the Anatolian provinces, (pag.45)
ICONOMU Constantin, CHIRIAC Costel, Contribuţii la iconografia Cavalerilor danubieni în Dobrogea (I), (pag.51)
IONIŢĂ Ion, Tombes tumulaires pendant l’antiquité tardive et la grande migration des peuples dans l’éspace carpato-dniéstrien, (pag.59)
POSTICĂ Gheorghe, Cetatea Orheiului Vechi în lumina cercetărilor arheologice din anii 1996-2000, (pag.91)
BATARIUC Paraschiva Victoria, HAIMOVICI Sergiu, Elemente animaliere pe cahle descoperite în Moldova, (pag.145)
BACUMENCO Ludmila, Structuri geospaţiale în zona Codrii Orheiului şi raporturile lor cu elementul antropic, (pag.179)

MATERIALE
BOLOHAN Neculai, Recent discoveries belonging to Early/Middle Bronze Age in Central Moldavia, (pag.195)

NOTE
BĂLTEAN Ion Cornel, Industria litică cioplită din aşezarea neolitică timpurie de la Şeuşa - „La Cărarea Morii”, (pag.207)
MOGA Iulian, Divinitatea capadociană Mâ la Roma, (pag.213)

NUMISMATICĂ
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Scurt istoric al numismaticii, (pag.219)
MUNTEANU Lucian, Despre emiterea monedelor de tip koson, (pag.241)
BUTNARIU Viorel M., Note numismatice (V), (pag.265)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
HAIMOVICI Sergiu, Studiu arheozoologic al materialului găsit în aşezarea de cultură Criş de la Trestiana - zona B, (pag.287)
LAZAROVICI Cornelia-Magda, BOTEZATU Dan, ELLIS Linda, ŢURCANU Senica, Noi resturi de oase umane în aşezarea cucuteniană de la Scânteia (1994-2003), (pag.297)
AILINCĂI Sorin, MIRIŢOIU Nicolae, SOFICARU Andrei, O groapă cu oseminte umane atribuită culturii Babadag descoperită în nivelul precolonial de la Orgame (com.Jurilovca, jud.Tulcea), (pag.307)
BEJENARU Luminiţa, Date arheozoologice privind tipologia bovinelor crescute în aşezările medievale de pe teritoriul României, (pag.325)

DOCUMENTA
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Din corespondenţa lui Ion Nestor, (pag.331)
Recenzii şi note bibliografice
VASILE CHIRICHA, DUMITRU BOGHIAN, Arheologia preistorică a lumii. Paleolitic-Mezolitic, Iaşi, 2003 (BĂLTEAN Ion Cornel), (pag.345)
WOFGANG LESCHHORN, PETER ROBERT FRANKE, Lexikon der Aufschriften auf griechischen Münzen / Lexikon of Greek Coin Inscriptions, I, Wien, 2002 (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.348)
AUREL VÂLCU, MIHAI DIMA în colaborare cu Ana Dicu, Marian Negri, Emil Păunescu şi Elizabeta Savu, Colecţii din Muntenia, seria Monede de aur din colecţii româneşti I, Bucureşti, 2001 (APĂVĂLOAEI Bobi), (pag.349)
RICHARD REECE, The Coinage of Roman Britain, Gloucestershire-Charleston, 2002 (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.350)
JEAN_PIERRE BOST, CLARY NAMIN, Les Monnaies, Saint-Bertrand-de-Comminges, 2002 (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.351)
• JURIJ M. MOGARIČEV, Peščernye cervki Tavriki (Bisericile rupestre din Tavrika), Simferopol, 1997 (BACUMENCO Ludmila), (pag.353)
I.G.KONOVALOVA, V.B.PERKHAVKO, Drevnjaja Rus’i Nižnee Podunav’e (Rusia veche şi regiunea Dunării de Jos), Moskva, 2000 (JOSANU Vitalie), (pag.354)
• Biblia, 1688, I-II, Iaşi, 2001-2002 (CIUBOTARU Mircea), (pag.357)
CONSTANTIN BURAC, Ţinuturile Ţării Moldovei până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Bucureşti, 2002 (BILIUS Vasile), (pag.359)
• Archaeus, VI, 2002 (PILAT Liviu), (pag.361)
Obituaria
• Ion Hâncu, (pag.363)
• Helmut Roth, (pag.368)
Lista abrevierilor


Vol.XXVII, 2004
Cuprins

STUDII
ANGHELINU Mircea, Arta şi religia preistorică în teoria arheologică românească, (pag.7)
CHIRICA Vasile, BORZIAC Ilie, Le paléolithique supérieur ancien entre le Dniestr et la Tisa, (pag.19)
CÂRCIUMARU Marin, CÂRSTINA Ovidiu, PLEŞA Mariana, Consideraţii asupra cronostratigrafiei paleoliticului superior de la Lapoş, (pag.33)
MONAH Dan, COTIUGĂ Vasile, COTOI Ovidiu, Construcţii experimentale pentru culturile Precucuteni şi Cucuteni, (pag.41)
SANIE Silviu, Cultele egiptene în Dacia Romană, (pag.61)
ICONOMU Constantin, CHIRIAC Costel, Contribuţii la iconografia Cavalerilor danubieni în Dobrogea (II), (pag.83)
APARASCHIVEI Dan, MATEI Ionel, O plăcuţă cu inscripţie din zona Beidaud, jud.Tulcea, (pag.89)
SPINEI Victor, Generalităţi privind nomadismul ecvestru în extremitatea vestică a Eurasiei în secolele IX-XIII, (pag.97)
GHEORGHIU Teodor Octavian, Începuturi ale urbanisticii medievale româneşti extracarpatice - secolele XIV-XVI, (pag.137)
POSTICA Gheorghe, Două tunuri de bronz din perioada lui Ştefan cel Mare descoperite în cetatea Orheiului Vechi, (pag.165)
GHIMPU Vlad, Inele de argint ale unor boieri moldoveni cu ascendenţă domnească, (pag.177)
APETREI Cristian Nicolae, Terminologia reşedinţelor boiereşti în documentele din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVI, (pag.183)

NUMISMATICĂ
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Începutul şi sfârşitul monetăriei dacice, (pag.225)
PĂRPĂUŢĂ Tiberius D., Din istoricul cercetării numismatice a Daciei preromane, (pag.229)
CHIRIAC Costel, UNGUREANU Carmen, Cius - New roman finds on the Danubian Limes in Schythia (Dobrodja), (pag.233)
MUNTEANU Lucian, Aspecte ale circulaţiei monetare în Moldova în secolele XVI-XVII, (pag.241)

NOTE ŞI DISCUŢII
MONAH Dan, O stafie bântuie prin Europa: proto-oraşele neolitice, (pag.261)
ICONOMU Constantin, MATEI Ionel, Câteva descoperiri arheologice de mici obiecte în Dobrogea, (pag.265)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
BINDEA Diana, Studiul biometric asupra resturilor faunistice ale bovinelor domestice descoperite în situri preistorice din Transilvania, (pag.269)
MONAH Felicia, Răspândirea plantelor cultivate în spaţiul carpato-nistrean în mileniile VI-IV î.Hr., (pag.289)
ŞTIRBU Maria, Studiul materialului paleofaunistic din aşezarea cucuteniană de la Scânteia, jud.Iaşi, (pag.304)
Recenzii şi note bibliografice
C.PREDA, Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol.I-III, Bucureşti, 1994-2000 (PĂRPĂUŢĂ Tiberius D.), (pag.305)
V.CHIRICA, D.BOGHIAN, Arheologia preistorică a lumii, vol.I-II, Iaşi, 2003 (URSULESCU Nicolae), (pag.306)
MAGDA TULOK, JANOS MAKKAY, English-Hungarian and Hungarian-English Dictionary of Archaeological Terms, Budapesta, 2004 (LÁSZLÓ Attila), (pag.307)
VICTOR SOROCHIN, Aspectul regional cuctenian Drăguşeni-Jura, Piatra Neamţ, 2002 (BODI George), (pag.309)
MIHALACHE BRUDIU, Lumea de sub tumulii din sudul Moldovei. De la indo-europeni la turanicii târzii-mărturii arheologice, Bucureşti, 2003 (CREŢU Cristina), (pag.310)
ION NICULIŢĂ, SILVIA TEODOR, AUREL ZANOCI, Butuceni. Monografie arheologică, Bucureşti, 2002, (ICONOMU Constantin), (pag.311)
RADU VULPE, SILVIA TEODOR, , Piroboridava. Aşezarea geto-dacică de la Poiana, Bucureşti, 2003 (ICONOMU Constantin), (pag.313)
FESTUS, Breviarum rerum gestarum populi romani editio bilinguis. Scurtă istorie a poporului roman, Iaşi, 2003 (BOUNEGRU Octavian), (pag.316)
SILVIU SANIE, Scriere şi imagini în spaţiul carpato-nistrean (secolele VI a.Chr. – IV p.Chr.), Iaşi, 2003 (COJOCARU Victor), (pag.318)
VASILE PALADE, Aşezarea şi necropola de la Bârlad – Valea Seacă (sfârşitul sec. al III-lea – a doua jumătate a sec. al V-lea), Bucureşti, 2000 (HÂNCEANU George-Dan), (pag.318)
DELIA MOISIL, GEORGES DEPEYROT, Les trésors de deniers antérieurs à Trajan en Roumanie, Wetteren, 2003 (PIFTOR Valentin Ştefan), (pag.323)
LUCREŢIU MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Scalvi şi liberţi imperiali în provinciile romane din Illyricum (Dalmatia, Pannonia, Dacia şi Moesia), Iaşi, 2004 (STOIAN Cecilia), (pag.325)
VASILE LICA, The Coming of Rome in the Dacian World, Konstanz, 2000 (APARASCHIVEI Dan), (pag.326)
PIOTR DYCZEK, Roman Amphorae of the 1st-3rd Centuries AD found on the Lower Danube. Typology, Warsaw, 2001, p.387 (OPAIŢ Andrei), (pag.330)
***, Monnaies et parures du Musée d’Histoire de la Moldavie de Iaşi, 2001 (MUNTEANU Lucian), (pag.334)
***, Tyras, Cetatea Albă. I. Săpături 1996-1999, Bucureşti, 2002 (SANIE Silviu), (pag.339)
VICTOR COJOCARU, Populaţia zonei nordice şi nord-vestice a Pontului Euxin în secolele VI-I a.Chr. pe baza izvoarelor epigrafice, Iaşi, 2004 (SANIE Silviu), (pag.340)
DAN GH. TEODOR, Spaţiul carpato-dunăreano-pontic în mileniul marilor migraţii, Buzău, 2003 (APARASCHIVEI Dan), (pag.341)
IOAN MITREA, Comunităţi săteşti la est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea de la Davideni din secolele V-VIII, Piatra Neamţ, 2001 (PETREA Pavel), (pag.342)
VICTOR SPINEI, The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteen Century, Cluj-Napoca, 2003 (MALEON Bogdan-Petru), (pag.344)
DANIELA MARCU ISTRATE, Cahle din Transilvania şi Banat de la începuturi până la 1700, Cluj-Napoca, 2004 (SPINEI Victor), (pag.344)
ALEXANDRU ARTIMON, Oraşul medieval Trotuş în secolele XIV-XVII, Bacău, Geneză şi evoluţie, 2003, (MITREA Ioan), (pag.346)
DUMITRU ŢEICU, Studii istorice, Timişoara, 2003 (DAMIAN Artemiza), (pag.348)
PARASCHIVA VICTORIA BATARIUC, Cetatea de Scaun a Sucevei – monografie, Suceava, 2004 (BILAVSCHI George A.), (pag.350)
LUMINIŢA BEJENARU, Arheozoologia spaţiului românesc medieval, Iaşi, 2003 (HAIMOVICI Sergiu), (pag.350)
Viaţa ştiinţifică
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, L’activité des commissions mixtes roumaino-ukraïnienne et ukraïniano-roumaine d’histoire, d’archéologie, d’ethnographie et de folklore (1994-2002), (pag.353)
COJOCARU Victor, Simpozionul internaţional ”Aspects of spiritual life in South East Europe from prehstory to the middle ages”, (pag.360)
CHIRICA Vasile, IONESCU Romeo, Simpozionul internaţional „Elemente de spiritualitate în spaţiul carpato-nistrean – Preistorie”, (pag.361)
ASĂVOAIE Costică, Simpozionul naţional „Arheologia epocii lui Ştefan cel Mare”, (pag.365)
SPINEI Victor, Masă rotundă organizată la Accademia di Romania din Roma (septembrie 2004), (pag.366)
SPINEI Victor, Stagiu de documentare ştiinţifică în Suedia (noiembrie 2003), (pag.367)
SPINEI Victor, Călătorie de documentare ştiinţifică în Marea Britanie (2003), (pag.369)
STOIAN Cecilia, Călătorie de documentare în Belgia, (pag.370)
Omagierea profesorului Alexandru Zub
SPINEI Victor, Laudatio magistrului Alexandru Zub, (pag.371)
SANIE Silviu, Alexandru Zub – gânduri la o aniversare, (pag.375)
ZUB Alexandru, Cuvânt de răspuns la festivitatea de omagiere, (pag.377)
Aniversaria
TOMA Constantin, BEJENARU Luminiţa, Olga Necrasov (1910-2000), Teacher and scientist, academician, professor, docent doctor in science, (pag.379)
BEJENARU Luminiţa, Profesorul Sergiu Haimovici la a 75-a aniversare, (pag.385)
Obituaria
• Gheorghe Poenaru-Bordea (1937-2004), (pag.397)
Lista abrevierilor


Vol.XXVIII, 2005
Cuprins
Sărbătorirea academicianului Mircea Petrescu-Dîmboviţa, (pag.7)

STUDII
CHIRICA Vasile, MIHĂILESCU Constantin, La géologie et la géomorphologie de Mitoc, (pag.41)
ALAIBA Ruxandra, Olăritul în cultura Cucuteni, (pag.57)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Die Grabstätte eines jungen Häuptlings vom Beginn der Bronzezeit, (pag.75)
URSULESCU Nicolae, ŞADURSCHI Paul, Un mormânt de inhumaţie descoperit la Prăjeni (jud.Botoşani) şi unele probleme privind începutul Hallstatt-ului în regiunea Carpaţilor Nordici, (pag.125)
BABEŞ Mircea, COMAN Radu, O nouă fibulă pomeraniană în România, (pag.139)
APARASCHIVEI Dan, MATEI Ionel, Instrumente medicale de epocă romană din Dobrogea, (pag.149)
TEODOR Dan Gh., Tipare din secolele VI-XI d.Hr. în regiunile carpato-nistrene, (pag.159)
ŢIPLIC Ioan Marian, Istoricul cercetărilor cu privire la fortificaţiile medievale timpurii din Transilvania, (pag.175)
BATARIUC Paraschiva-Victoria, Observaţii privind tehnica de obţinere a ceramicii decorative de faţadă din Moldova medievală, (pag.189)

NOTE
CREŢU Cristina, Despre necesitatea unui demers istoriografic în arheologia din România, (pag.201)
MUNTEANU Roxana, Un topor de bronz de tip Monteoru descoperit la Bicaz, (pag.205)
CHRIAC Costel, ICONOMU Constantin, Descoperiri arheologice din zona aşezării getice de la Floriile (jud.Constanţa), (pag.209)
STOIAN Cecilia, MATEI Ionel, O oglindă romană de plumb din sud-vestul Dobrogei219
DRAGOTĂ Aurel, NIŢOI Anca, Earrings Moulded in the Shape of Bunch of Grapes on Romanian Territory (10th-11th centuries), (pag.223)

NUMISMATICĂ
PĂRPĂUŢĂ Tiberiu Dumitru, Aperçu sur la présence de la monnaie macédonienne au nord du Danube, (pag.229)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
KOGĂLNICEANU Raluca, Utilizarea testului X2 în arheologie. Studiu de caz - necropola neolitică de la Cernica, (pag.265)
NICULICĂ Bogdan, BUDUI Vasile, Câteva observaţii privind analizele pedologice din tumulul nr.2, aparţinând culturii Komariv de Ia Adâncata-Imaş, jud.Suceava, (pag.303)
STANC Simina, BEJENARU Luminiţa, Exploatarea faunei de către locuitorii aşezării de la Oltina (Constanţa), (pag.313)
HAIMOVICI Sergiu, O problemă incomplet rezolvată - studiul resturilor animaliere depuse ca ofrandă în necropole aparţinând culturii Sântana de Mureş-Cerneahov, (pag.327)
MONAH Felicia, MONAH Dan, Determinări arheobotanice pentru tell-ul calcolitic. Poduri-Dealul Ghindaru (1979-2005), (pag.335)
MONAH Felicia, Analiza macroresturilor vegetale din staţiunile calcolitice de la Luncaviţa şi Isaccea, judeţul Tulcea, (pag.357)

DOCUMENTA
BOLDUR Dimitrie Ovidiu, Orest Tafrali sau Ioan Andrieşescu? — Dispută pentru ocuparea unei catedre la Universitatea din Iaşi, (pag.363)
Recenzii şi note bibliografice
MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA, MĂDĂLIN-CORNEL VĂLEANU, Cucuteni-Cetăţuie. Monografie arheologică, Piatra Neamţ, 2004 (BODI George), (pag.371)
***, Scripta Praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dîmboviţa oblata, Iaşi, 2003 (KOGĂLNICEANU Raluca), (pag.372)
NICOLAE URSULESCU, SORIN IGNĂTESCU, Preuteşti-Haltă. O aşezare cucuteniană pe valea Şomuzului Mare, Iaşi, 2003 (PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea), (pag.373)
DRAGOMIR NICOLAE POPOVICI, Cultura Cucuteni. Faza A. Repertoriul aşezărilor, Piatra Neamţ, 2000 (PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea), (pag.377)
ION MAREŞ, Metalurgia aramei în neo-eneoliticul României, Suceava, 2002 (PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea), (pag.378)
ELIAS K. PETROPOULOS, Hellenic Colonization in Euxeinos Pontos. Penetration, early establishment and the problem of the ”emporion” revisited, Oxford, 2005 (COJOCARU Victor), (pag.382)
***, Res Gestae divi Augusti / Faptele divinului August, Iaşi, 2004 (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.384)
ARNOLD A. LELIS, WILLIAM A. PERCY, BEERT C. VERTSTRAETE, Ancient Rome, Lewiston, Queenston, 2003 (APARASCHIVEI Dan), (pag.385)
MIHAI POPESCU, La religion dans l’armée romaine de DAcie, Bucarest, 2004 (ZUGRAVU Nelu), (pag.388)
GEORGES DEPEYROT, DELIA MOISIL, Le trésor de Frânceşti (Roumanie). Les débuts de la crise de denier (98-235), Wetteren, 2004 (PĂRPĂUŢĂ Tiberius D.), (pag.389)
TRAIAN DIACONESCU, L’ethnogenese des roumains. De nouvelles leçons sur les historiographes latins. Edition roumaino-anglo-française, Iaşi, Institutul European, 2003 (BARAN Nicolae), (pag.391)
ANDREI OPAIŢ, Local and Imported Ceramics in the Roman Province of Scythia (4th-6th Centuries AD), Oxford, 2004 (BOŢAN Sever-Petru), (pag.393)
SERGIU MUSTEAŢĂ, Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX, Chişinău, 2005 (ZUGRAVU Nelu), (pag.395)
IOAN CAPROŞU (ed.), Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, VI, Iaşi, 2004 (RĂDVAN Laurenţiu), (pag.395)
LAURENŢIU RĂDVAN, Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea, Iaşi, 2004 (POPESCU Alexandra-Marcela), (pag.397)
TAMARA NESTEROV, Situl Orheiul Vechi. Monumente de arhitectură, Chişinău, 2004 (BILAVSCHI George A.), (pag.397)
MICHEL PASTOUREAU, O istorie simbolică a Evului Mediu occidental, Chişinău, 2004 (ALEXANDRU Simona Angela), (pag.399)
FELICIA MONAH, Flora şi vegetaţia cormofitelor din Lunca Siretulu, Piatra Neamţ, 2001 (NECHITA Nicoleta), (pag.401)
C. BOURQIN-MIGNOT et alii, La botanique, Paris, 1999 (MONAH Felicia), (pag.403)
Viaţa ştiinţifică
MONAH Dan, Înfinţarea primului muzeu consacrat civilizaţiei Cucuteni din România, (pag.407)
COJOCARU Victor, PORUCIUC Adrian, International Symposium: Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonization to the Present, (pag.411)
APARASCHIVEI Dan, La chronique du Colloque International d’Archaeologie «Culti Orientali e tradizionali nel periodo del Principato nell’area danubiano-balcanica, Roma, 2005», (pag.413)
LAZAROVICI Cornelia-Magda, Bursă de studii în Italia, (pag.415)
Aniversaria
TEODOR Dan Gh., Vasile Ursachi, membru de onoare al Institutului de Arheologie din Iaşi al Academiei Române, (pag.419)
Obituaria
• Alexandru Păunescu (1913-2003), (pag.427)
• Nicolae Baran (1909-2005), (pag.435)
Lista abrevierilor


Vol.XXIX, 2006

Cuprins

STUDII
BORZIAC Ilie, CHIRICA Vasile, PREPELIŢĂ Atanasie, Ecologia şi sinergetica colectivelor umane din spaţiul carpato-nistrean în Paleoliticul superior, (pag.7)
BODI George, Consideraţii privind utilajul litic cioplit din aşezarea cucuteniană de la Hoiseşti - „La Pod”, (pag.35)
ICONOMU Constantin, Un mormânt de la sfârşitul primei epoci a fierului de la Pocreaca-Iaşi, (pag.57)
APARASCHIVEI Dan, Flaminii municipali şi cultul imperial în provinciile Moesia Inferior şi Moesia Superior, (pag.67)
VORNIC Vlad, Chronology of Sântana de Mureş - Cernjachov Type of Settlement and Necropolis from Budeşti (Republic of Moldova), (pag.79)
CURTA Florin, A Contribution to the Study of Bow Fibulae of Werner’s Class IG, (pag.93)
BATARIUC Paraschiva-Victoria, Arme, armuri, piese de harnaşament ilustrate pe cahle descoperite în Moldova. Secolele XV-XVII, (pag.125)

MATERIALE
DINU Marin, Cu privire la toporul cu braţele în cruce descoperit la Pădureni-Huşi (jud.Vaslui), (pag.153)
HÂNCEANU George Dan, Primele rezultate din săpăturile arheologice de la Roşiori-Dulceşti (2004), (pag.159)
DINU Niculina, Ceramica de tip Milet descoperită la Brăila, (pag.167)

NOTE ŞI DISCUŢII
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Despre volumul I al noului tratat de istorie a românilor, (pag.171)
CREŢU Cristina, Date generale privind teoria arheologică din fosta URSS, (pag.179)
CHIRICA Vasile, Opinions concernant l’art et les religions paléolithiques sur la base d’une grande découverte, (pag.185)
CHIRICA Vasile, Les plus anciennes peintures paléolithiques d’Italie, (pag.193)
ICOMOMU Constantin, O nouă machetă de ambarcaţiune descoperită în aşezarea cucuteniană de la Pocreaca-Iaşi, (pag.199)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
NICULICĂ Bogdan Petru, COJOCARU Ilie, Observaţii privind realizarea unei podoabe descoperite în necropola tumulară de la Adâncata-Imaş (jud.Suceava), (pag.203)
MIU Georgeta, Două cranii trepanate identificate în necropola Monteoru de la Cândeşti (perioada bronzului mijlociu), (pag.209)
ŞTIRBU Maria, Arheozoologia în cercetările întreprinse de Olga Necrasov, (pag.219)
HAIMOVICI Sergiu, Studiul materialului faunistic descoperit în situl de cultură Noua de la Poşta Elan (jud.Vaslui), corelat cu cel găsit în alte situri, (pag.223)
BINDEA Diana, Stadiul cercetărilor arheozoologice privind pre- şi protoistoria din Transilvania, (pag.235)
ŞTIRBU Maria, Paleofauna neolitică de la Ruginoasa (jud.Iaşi) şi unele aspecte ale ocupaţiilor locuitorilor cucutenieni din această aşezare, (pag.253)

DOCUMENTA
POPESCU Grigore Arbore, Cartografia veneţiană din secolele XIV-XVII şi cunoştinţele privind Dunărea Inferioară şi Marea Neagră, (pag.259)
BOLDUR Alexandru V., Elemente de păgânism în credinţele poporului român, (pag.271)
Recenzii şi note bibliografice
VASILE CHIRICA, ILIE BORZAC, Gisements du Paléolithique Inférieur et Moyen entre le Dniestr et la Tissa, Iaşi, 2005 (URSULESCU Nicolae), (pag.279)
***, Productions lamellaires attribuées à l’Aurignacian: chaînes opératoires et perspectives technoculturelles – Actes du XIVe Congrès de l’UISPP, Université de Liège, Luxemburg, 2005 (CAZACU-DAVIDESCU L.M.), (pag.280)
ALEXANDRU PĂUNESCU, Paleoliticul şi epipaleoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins între Carpaţi şi Siret, bucureşti, 1998 (CUCOLEA Mihai), (pag.283)
***, Cercetări arheologice din zona lacului de acumulare Bicaz, ediţie îngrijită de M.PETRESCU-DÎMBOVIŢA şi VICTOR SPINEI, Piatra Neamţ, 2003 (ENEA Sergiu), (pag.287)
ATTILA LÁSZLÓ, De la prima familie la primele state. Prelegeri de istorie generală, Iaşi, 2005 (ICONOMU Constantin), (pag.288)
MIOARA TURCU, Arheologie. Noţiuni generale, Bucureşti, 2004 (BOLDUR Ovidiu D.), (pag.288)
***, Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonization to the Ottoman Conquest, Iaşi, 2005 (SANIE Silviu), (pag.290)
PAPUC GHEORGHE, Tomis I. Aprovizionarea cu apă a cetăţii Tomis în epoca romană şi romană târzie, Constanţa, 2005 (PARASCHIV Dorel), (pag.291)
***, Studii de istorie veche şi medievală. Omagiu profesorului Gheorghe Postică, Chişinău, 2004 (PETREA Pavel), (pag.292)
OCTAVIAN LIVIU ŞOVAN, Necropola de tip Sântana de Mureş – Černjacov de la Mihălăşeni (jud.Botoşani), Târgovişte, 2005 (TEODOR Dan Gh.), (pag.295)
***, Τὁ περἰ τῆς κτίσεως τῆς Μονεμβασίας Χρονικόν – Cronica Monemvasiei, trad. MARIUS ALEXIANU şi ROXANA CURCĂ, Iaşi, 2005 (TEODOR Dan Gh.), (pag.295)
MUGUR ANDRONIC, Teritoriul nord-est carpatic în a doua jumătate a primului mileniu creştin, Suceava, 2005 (HĂU Florin), (pag.296)
GABRIEL H. DECUBLE, Die hagiographische Konvention. Zur Konstituierung der Heiligenlegende als literarische Gattung – unter besonderer Berücksichtigung der Alexius-Legende, Konstanz, 2002 (CORBEA Andrei), (pag.302)
HARALD ZIMMERMANN, Papalitatea în Evul Mediu. O istorie a pontifilor romani din perspectiva istoriografiei, Iaşi, 2004 (POPESCU Alexandra), (pag.303)
SIMINA MARGARETA STANC, Relaţiile omului cu lumea animală: arheozoologia secolelor IV-X d.Hr. pentru zonele extracarpatice de est şi de sud ale României, Iaşi, 2006 (PARASCHIV Dorel), (pag.304)
***, Die Welt von Byzanz – Europas östliches Erbe. Glanz, Krisen und Fortleben einer tausendjährigen Kultur, Hrsg. v. LUDWIG WAMSER, München, 2004 (SPINEI Victor), (pag.305)
MIRCEA D. MATEI, LUCIAN N. CHIŢESCU, Cetatea de pământ de la Bârlad. Monografie arheologică, Târgovişte, 2002 (RUSU Adrian Andrei), (pag.308)
VICTORIA-PARASCHIVA BATARIUC, TEODOR-OCTAVIAN GHEORGHIU, DAN-DUMITRU IACOB, MIRCEA D. MATEI, Atlas istoric al oraşelor din România. Seria A-Moldova. Fascicula 1-Suceava, Bucureşti, 2005 (HRIBAN Cătălin), (pag.312)
MARIANA ŞLAPAC, Cetăţi medievale din Moldova – mijlocul secolului al XIV-lea – mijlocul secolului al XVI-lea, Chişinău, 2004 (ŞARBAN Irina Mădălina), (pag.315)
PETRONEL ZAHARIUC, Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653-1658), Iaşi, 2003 (DRAGOMIR Leonard), (pag.316)
***, Studia Historica. Analele Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Fascicula 19 – Istorie, tom I, 2002 (IVAŞCĂ Simona), (pag.317)
Viaţa ştiinţifică
MUNTEANU Lucian, Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anii 2004-2005, (pag.321)
MONAH Dan, Primul Congres Internaţional al Civilizaţiei Tripoliene (Kiev, 7-11 octombrie 2004), (pag.349)
MONAH Dan, Proiectul „Exploatarea sării preistorice în România şi Anatolia”, (pag.353)
Aniversaria
RUBEL Alexandru, Wolfgang Schuller zum 70. Geburtstag, (pag.365)
Obituaria
• Claudiu Paradaiser (1933-2006), (pag.369)
Lista abrevierilor


Vol.XXX, 2007

Cuprins

STUDII
CÂRCIUMARU Marin, NIŢU Elena Cristina, FRÂNCULEASA Mădălina, Consideraţii preliminare asupra celor mai importante surse de materie primă litică întrebuinţată în preistorie pentru realizarea utilajelor, (pag.7)
HÖCKMANN Olaf, River Navigation in the Cucuteni-Tripol’e Culture?, (pag.41)
BODI George, Consideraţii preliminare asupra utilajului litic şlefuit din aşezarea cucuteniană de la Hoiseşti - „La Pod”, (pag.73)
MONAH Dan, Sarea în preistoria României, (pag.87)
VASILESCU Mihail, Études sur la crédibilité d`Hérodote. III. Les stèles de Darius de Thrace, (pag.117)
MADGEARU Alexandru, Semnificaţia purtării crucilor pectorale descoperite la nord de Dunăre în secolele VI-VII, (pag.129)
SPINEI Victor, Episcopia cumanilor. Coordonate evolutive, (pag.137)
vBATARIUC Paraschiva-Victoria, Éléments vestimentaires représentés sur des carreaux de poêle de la Moldavie médiévale, (pag.181)

NUMISMATICĂ
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Das Geld und die Münze, (pag.199)
MUNTEANU Lucian, POPOVICI Adrian, LIPOVANU Iulian, Addendum la tezaurul monetar de la Iaşi (2002), (pag.221)

NOTE
ALAIBA Ruxandra, Ceramica descoperită în atelierele de olărit de la Trinca - Izvorul lui Luca, raionul Edineţ, Republica Moldova. Grupul cultural Horodiştea/Erbiceni-Gordineşti-Kasperovka (I), (pag.237)
DIACONESCU Traian, Herodot. Notă filologică privind două probleme controversate, (pag.261)
ICONOMU Constantin, CHIRIAC Costel, Descoperiri întâmplătoare din epoca fierului în Dobrogea, (pag.267)
HÂNCEANU George Dan, Ceramica bastarnă din aşezarea de la Roşiori-Dulceşti (jud.Neamţ), (pag.286)
BANARU Valeriu, Observaţii pe marginea unui volum recent privitor la aşezarea antică de pe insula Berezan, (pag.287)
SANIE Silviu, Descoperiri mărunte la Barboşi-Galaţi (II), (pag.297)
COJOCARU Victor, „Din estul elenistic în vestul roman”, (pag.307)
BILAVSCHI George, MATEI Ionel, Accesorii din metal descoperite în Dobrogea, provenite dintr-o colecţie particulară, (pag.323)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
HAIMOVICI Sergiu, Studiul unui bucraniu fragmentar de bour (bos primigenius) - importanţa sa cultică şi sistematică, (pag.329)
MONAH Felicia, Nouvelles déterminations archéobotaniques pour la Roumanie, (pag.333)
PORUCIUC Adrian, Românescul Gard - un vechi germanism şi implicaţiile sale lingvistice şi istorice, (pag.343)
Recenzii şi note bibliografice
ALEXANDRU PĂUNESCU, Paleoliticul şi mezoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins între Siret şi Prut, I, 2, Bucureşti, 1999 (CUCOLEA Mihai), (pag.359)
EUGEN POPUŞOI, Trestiana. Monografie arheologică, Bârlad, 2005 (PETRESCU-DÂMBOVIŢA Mircea), (pag.361)
NICOLAE URSULESCU, CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI (coord.), Cucuteni 120 – Valori Universale, Iaşi, 2006 (CHIRICA Vasile), (pag.363)
JOACHIM HUPE (ed.) în colaborare cu CLAUDIA VON BEHREN, Der Achilleus-Kult im nördlichen Schwarzmeerraum vom Beginn der griechischen Kolonisation bis in die römische Kaiserzeit. Beiträge zur Akkulturationsforschung, Rahden/Westf., 2006 (COJOCARU Victor), (pag.368)
ADRIAN FLORESCU, MARILENA FLORESCU, Cetăţile daco-getice din secolele VI-III a.Chr. de la Stânceşti (jud.Botoşani), Târgovişte, 2005 (ICONOMU Constantin), (pag.377)
HERMANN PARZINGER, Die Skythen, München, 2004 (RUBEL Alexander), (pag.377)
STEPHAN FICHTL, La ville celtique (Les oppida de 150 av.J.-C. à 15 ap.J.-C.), Paris, 2005 (APARASCHIVEI Dan), (pag.378)
VASILE CHIRICA, OCTAVIAN LIVIU ŞOVAN, Civilisations préhistoriques et protohistoriques de la zone de Prut moyen, Iaşi-Botoşani, 2006 (MINEA Bogdan), (pag.380)
***, Roms auswärtige Freunde in der späten Republik und im frühen Prinzipat, editat de ALTAY COŞKUN, în colaborare cu HEINZ HEINEN şi MANUEL TRÖSTER, Göttingen, 2005 (COJOCARU Victor), (pag.380)
JAVIER ANDREU PINTADO, Edictum, Municipium y Lex: Hispania en época Flavia (69-96 d.C.), Oxford, 2004 (APARASCHIVEI Dan), (pag.384)
***, Classica et Christiana I (2006), Orient şi Occident în antichitate: contacte şi interferenţe. Actele celui de-al V-lea Colocviu româno-italian (Iaşi, 23-27 aprilie 2005), ed. NELU ZUGRAVU şi MARIO GIRARDI, Iaşi, 2006 (COJOCARU Victor), (pag.386)
GÉRARD CHOUQUER, FRANÇOIS FAVORY, Dicţionar de termeni şi expresii gramatice, Iaşi, 2006 (PORUCIUC Adrian), (pag.391)
DOREL PARASCHIV, Amfore romane şi romano-bizantine în zona Dunării de Jos (sec. I-VII p.Chr.), Iaşi, 2006 (BOŢAN Sever-Petru), (pag.393)
OCTAVIAN BOUNEGRU, Trafiquants et navigateurs sur le Bas-Danube et dans le Pont Gauche à l`époque romaine, Wiesbaden, 2006 (RUBEL Alexander), (pag.394)
ALEXANDRU POPA, Romains ou Barbares? Architecture en pierre dans le Barbaricum à l`époque romaine tardive (sur matériel archéologique du Nord-Ouest du Pont Euxin), Chişinău, 2001 (MUSTAŢĂ Sergiu), (pag.395)
VLAD VORNIC, Aşezarea şi necropola de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Budeşti, Chişinău, 2006 (MUNTEANU Ion), (pag.397)
ISTVÁN BÓNA, Les Huns. Le grand empire barbare d`Europe IVe-Ve siècles, Paris, 2002 (BALLA Cornel), (pag.400)
AUREL DRAGOTĂ, Aspecte de muliculturalitate spirituală. Rit şi ritual funerar în Transilvania şi în Europa centrală şi de sud-est (sec.IX-XI), Alba Iulia, 2006 (ŢIPLIC Ioan Marian), (pag.402)
VICTOR SPINEI, The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century, I, Hungarian, Pechenegs and Uzes, II, Cumans and Mongols, Amsterdam, 2006 (MICU D.), (pag.404)
ADRIAN IONIŢĂ, Spaţiul dintre Carpaţii Meridionali şi Dunărea Inferioară în secolele XI-XIII, Bucureşti, 2005 (SPINEI Victor), (pag.405)
ADRIAN ANDREI RUSU, Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV), Cluj-Napoca, 2005 (FLOAREŞ Dan), (pag.407)
LAURENŢIU CHIRIAC, Monumentele religioase medievale din zona Bârladului. Repere istoriografice, Iaşi, 2006 (CLAPA Gheorghe), (pag.408)
PANAIT I. PANAIT, DANIEL FLAUT, Arheologie medievală română, Constanţa, 2004 (RUSU Adrian Andrei), (pag.411)
***, L'occident sur ses marges (VIe-Xe siècles). Formes et techniques de l'integration médiévales, Saint Denis, 2006 (HRIBAN Cătălin), (pag.413)
DUMITRU AGACHE, Hrisoave inedite de la Ştefan cel Mare şi destinul unor sate din Moldova, Iaşi, 2006 (BATARIUC Paraschiva-Victoria), (pag.415)
VIRGIL MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Numismatica, I, Iaşi, 2005 (MUNTEANU Lucian), (pag.416)
ATTILA LÁSZLÓ, Introducere în arheologie, Iaşi, 2006 (ICONOMU Constantin), (pag.417)
Viaţa ştiinţifică
MUNTEANU Lucian, Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2006, (pag.419)
MUNTEANU Lucian, Pe marginea tezaurului monetar descoperit la Iaşi (2002): expoziţie, simpozion, editare, (pag.441)
SPINEI Victor, Stagiu de documentare la Romisch-Germanische Kommission de la Frankfurt am Main (august 2006), (pag.445)
Aniversaria
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Mircea Babeş la 65 de ani, (pag.451)
TEODOR Silvia, Mircea Babeş - Un reputat savant, (pag.454)
SANIE Silviu, Ioan Mitrea, membru de onoare al Institutului de Arheologie din Iaşi, (pag.461)
TEODOR Dan Gh., Ioan Mitrea: repere ale activităţii ştiinţifice, (pag.463)
IONIŢĂ Ion, Volker Bierbrauer la 65 de ani, (pag.467)
IONIŢĂ Ion, Siegmar von Schnurbein la 65 de ani, (pag.477)
TEODOR Dan Gh., Profesorul universitar Ştefan Olteanu la 80 de ani, (pag.485)
Obituaria
PORUCIUC Adrian, Întru amintirea lui Alexander Fol (1933-2006), (pag.487)
CÂNDEA Ionel, Petre Diaconu (1924-2007), (pag.491)
Lista abrevierilor


Vol.XXXI, 2008

Cuprins

STUDII
COSAC Marian, Evoluţia ideilor privind apariţia paleoliticului superior în România. Un demers istoriografic, (pag.7)
NICULICĂ Bogdan Petru, Noi date despre sceptrele cruciforme eneolitice descoperite pe teritoriul Moldovei, (pag.23)
MOGA Iulian, Le soleil de justice et l’allégorie du chariot céleste, (pag.43)
BATARIUC Paraschiva-Victoria, Mijloace de iluminat medievale păstrate în colecţiile Complexului Muzeal Bucovina din Suceava, (pag.79)

NUMISMATICĂ
ICONOMU Constantin, CHIRIAC Costel, Ponduri inedite dobrogene dintr-o colecţie particulară, (pag.105)
MUSTEAŢĂ Sergiu, Prezenţa monedei bizantine în bazinul Carpaţilor şi la nordul Dunării Inferioare în secolele VIII-IX, (pag.119)

MATERIALE
ROTARU Marin, ONEL Cristian, VARVARA Florin, URSACHI Laurenţiu, O aşezare a faciesului neo-eneolitic Stoicani-Aldeni descoperită la Fruntişeni, judeţul Vaslui, (pag.163)
ALAIBA Ruxandra, STANC Simina, Banca Gară, punctul „Şapte Case”, judeţul Vaslui. Locuinţe din secolele III-IV, (pag.173)

NOTE
IGNAT Ioan, Un topor-ciocan naviform de piatră descoperit la Recia Verbia (com.Dimăcheni, jud.Botoşani), (pag.205)
COJOCARU Victor, Eine Bibliographie der antiken Stadt Tyras, (pag.217)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
MARIAN Carmen, Textilele preistorice - coordonate în timp ale vieţii umane (1), (pag.241)
PORUCIUC Adrian, Termenul regional românesc „huscă” (sare obţinută prin evaporarea apei sărate), explicat ca vechi germanism, (pag.253)
Recenzii şi note bibliografice
MARCEL OTTE, VASILE CHIRICA, PAUL HAESAERTS (sous la direction), L'Aurignacien et le Gravettien de Mitoc - Malu Galben (Moldavie, Roumanie), Liège, 2007 (URSULESCU Nicolae), (pag.259)
CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, GHEORGHE LAZAROVICI, Arhitectura neoliticului şi epocii cuprului din România, I, Neoliticul, Iaşi, 2006 (ENEA Sergiu Constantin), (pag.260)
FELICIA MONAH, DAN MONAH, Cercetări arheobotanice în tell-ul calcolitic Poduri – Dealul Ghindaru, Piatra Neamţ, 2008 (BODI George), (pag.262)
HUBERT SCHMIDT, Cucuteni in der oberen Moldau, Rumänien, Iaşi, 2006 şi HUBERT SCHMIDT, Cucuteni din Moldova, Iaşi, 2007, reeditare de Mădălin-Cornel Văleanu, traducere de Gianina Bistriţan (ICONOMU Constantin), (pag.263)
D.MONAH, GH.DUMITROAIA, O.WELLER, J.CHAPMAN (Eds.), L'exploitation du sel à travers le temps, Piatra Neamţ, 2007 (BILAVSCHI George A.), (pag.264)
ALEXANDER BINSTEINER, Der Fall Ötzi. Raubmord am Similaun. Dokumentation, Linz, 2007 (RUBEL Alexander), (pag.270)
ALEKSANDR I. FALILEYEV, Vostočnye Balkany na karte Ptolemeja. Kritiko-bibliografičeskie izyskanija, München, 2006 (COJOCARU Victor), (pag.271)
ALEKSANDER FALILEYEV, Celtic Dacia. Personal names, place-names, and ethnic names of Celtic origin in Dacia and Scythia Minor, Aberystwyth, 2007 (COJOCARU Victor), (pag.274)
AURELIUS VICTOR, Liber de Caesaribus, editio bilinguis, Carte despre împăraţi, traducere Mihaela Paraschiv, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii, apendice şi indice de Nelu Zugravu, Iaşi, 2006 (APARASCHIVEI Dan), (pag.275)
***, Varia Castrensia. Haltern, Oberaden, Anreppen, mit Beiträgen von KATRIN ROTH-RUBI, BERNHARD RUDNICK, GERWULF SCHNEIDER, CHRISTIAN ELINGHAUS, BETTINA TREMMEL, MARTIN MULLER, Mainz, 2006 (RUBEL Alexander), (pag.277)
C.PREDA, E.PETAC, Les monnaies d'or de la Bibliothèque de l'Académie Roumaine, I, Monnaies grecques et romaines, Wetteren, 2006 (PĂRPAUŢĂ Tiberius D.), (pag.278)
MUGUR ANDRONIC, Poiana - o aşezare din secolele VIII-IX d.Hr., Suceava 2005 (Adrian Bejan), (pag.278)
GHEORGHE POSTICĂ, Civilizaţia medievală timpurie din spaţiul Pruto-Nistrean (secolele V-XIII), Bucureşti, 2007 (TEODOR Dan Gh.), (pag.281)
HOREA POP, ION BEJINARIU, SANDA BĂCUEŢ-CRIŞAN, DAN BĂCUEŢ-CRIŞAN, DANIEL SANA, ZSOLT CSOK, Şimleu Silvaniei. Monografie arheologică, I. Istoricul cercetărilor, Cluj-Napoca, 2006 (ŢIPLIC Ioan Marian), (pag.283)
EMILIA PAVEL, Studii de etnologie românească, Iaşi, 2006 (URSACHE Petru), (pag.284)
Viaţa ştiinţifică
APARASCHIVEI Dan, Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2007, (pag.287)
SPINEI Victor, Stagiu de documentare în Israel (2007), (pag.299)
SPINEI Victor, Popas documentar vienez în primăvara lui 2008, (pag.304)
BILAVSCHI George A., Stagiu de documentare în Danemarca (01.11-30.12.2007), (pag.307)
LAZAROVICI Cornelia-Magda, Călătorie de studii în Austria, (pag.311)
BODI George, Colocviul internaţional „ Cucuteni. Tesori di una civilta preistorica dei Carpazi", Roma, 10 octombrie 2007, (pag.313)
COJOCARU Victor, Bemerkungen zur Trierer Tagung „Zwischen Freundschaft und kultischer Verehrung", (pag.315)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA Mircea, Uniunea Internaţională de Ştiinţe Pre- şi Protoistorice, (pag.319)
Aniversaria
SANIE Silviu, Academician profesor Constantin Daicoviciu. Evocare, (pag.323)
BEJENARU Luminiţa, Felicia Monah la a 60-a aniversare, (pag.328)
ASĂVOAIE Costică, Paraschiva-Victoria Batariuc - în an de împliniri, (pag.333)
Lista abrevierilor
Sumarul numerelor XXI-XXX
Indice de nume şi autori, indice tematic şi cronologic


Vol.XXXII, 2009

Cuprins

OMAGIU
Silvia Teodor la moment aniversar (SANIE Silviu), (pag.7)
Vasile Chirica la 65 de ani (ICONOMU Constantin), (pag.11)

STUDII
WELLER Olivier, DUMITROAIA Gheorghe, SORDOILLET Dominique, DUFRAISSE Alexa, GAUTHIER Emilie, MUNTEANU Roxana, Lunca-Poiana Slatinei (jud.Neamţ): cel mai vechisit de exploatare a sării din preistoria europeană, (pag.21)
COJOCARU Victor, Von Byzantion nach Olbia: zur Proxenie und zu den Aussenbeziehungen auf der Grundlage einer Ehreninschrift, (pag.41)
RUBEL Alexander, Romanisierung als theoretisches Forschungsproblem. Vorüberlegungen zu einer rumänischen Romanisierungsdebatte, (pag.57)
TALMAŢCHI Gabriel Mircea, Câteva date noi privind descoperirile monetare de bronz macedonene din Dobrogea, (pag.73)
SPINEI Victor, Cruciuliţele-encolpion cu imaginea individuală a principilor martiri Boris şi Gleb şi unele probleme privind canonizarea lor, (pag.95)

MATERIALE
APARASCHIVEI Dan, Cercetările arheologice de la (L?)Ibida (Slava Rusă, jud.Tulcea), Sector X (campania 2008) (I), (pag.167)
APARASCHIVEI Dan, BILAVSCHI George, Date istorice şi arheologice de la Isaccea - Noviodunum (jud.Tulcea). Rezultate preliminare ale cercetărilor din sector Curtină 1 şi 2, (pag.183)

NOTE
SACCHI Dominique, A propos d’un galet gravé de la grotte de La Salpêtrière (Gard, France), (pag.201)
ANDRONIC Mugur, Prezenţe ale omului preistoric în Carpaţii Bucovinei, (pag.209)
BODI George, SOLCAN Loredana, Criterii de stabilire a funcţionalităţii vaselor ceramice pe baza analizei pastei. Studiu de caz: ceramica cucuteniană de la Hoiseşti, (pag.221)
HÂNCEANU George Dan, Formele şi decorurile fusaiolelor dacice din Moldova, (pag.237)
RUBEL Alexander, „Ritual“ als epistemologisches Problem der (prähistorischen) Archäologie. Religionswissenschaftliche und erkenntnistheoretische Anmerkungen zum Problem urzeitlicher Religionen, (pag.255)
MOGA Iulian, Symbolic Functions of Salt and Related Similes in Oriental Curses and Blessings, (pag.265)
CHIRIAC Costel, NUŢU George, Mercurius - Hermes-Thot. O statuetă de bronz din Dobrogea romană, (pag.273)
ICONOMU Constantin, O încuietoare de casetă descoperită la Brădiceşti-Iaşi, (pag.279)
OPAIŢ Andrei, Cilician LR Amphora 1?, (pag.283)
BATARIUC Paraschiva-Victoria, Obiecte antice în medii medievale din Moldova, (pag.291)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
HAIMOVICI Sergiu, Caracterizarea arheozoologică a unor resturi animaliere găsite în aşezări din neolitic şi eneolitic de pe teritoriul estic al României actuale, (pag.299)
MARIAN Elena, HAIMOVICI Sergiu, Date arheozoologice privind creşterea animalelor în aşezarea geto-dacă de la Brad (jud.Bacău), (pag.335)
MARIAN Carmen, Textilele preistorice. Coordonate în timp ale vieţii umane (2), (pag.347)

Recenzii şi note bibliografice
*** L'Aurignacien et le Gravettien de Mitoc - Malu Galben (Moldavie Roumaine), éds. M.OTTE, V.CHIRICA & P.HAESAERTS, Liege, 2007 (BĂLTEAN Ion C.), (pag.363)
*** Dimensiunea europeană a civilizaţiei eneolitice est-carpatice, edit. coord. NICOLAE URSULESCU, Iaşi, 2007 (ENEA Sergiu Constantin), (pag.367)
VALENTIN A. DERGAČEV, O skipetrakh, o lošadjakh, o vojne. Etjudy v zaščitu migracionnoj koncepcii M.Gimbutas, Sankt Petersburg, 2007 (CHITIC Oleg, ENEA Sergiu Constantin) , (pag.369)
MIRCEA IGNAT, Necropolele tumulare din zona Rădăuţi în cadrul lumii traco-getice (sec. VII-V a. Chr.), Târgovişte, 2006 (ICONOMU Constantin), (pag.371)
ACHIM POPESCU, Reformele lui Bocchoris, Bucureşti, 2007 (BOUNEGRU Octavian), (pag.372)
KATALIN ESCHER, IAROSLAV LEBEDYNDSKY, Le dossier Attila, 2007 (BALLA Cornel), (pag.373)
ALEXANDRU SUCEVEANU, Histria XIII. La basilique episcopale, 2007 (ICONOMU Constantin), (pag.374)
GABRIEL CUSTUREA, MIHAI DIMA, GABRIEL TALMAŢCHI, ANA-MARIA VELTER, Coins Hoard of Dobrudja, I, Constanţa, 2007 (PĂRPAUŢĂ Tiberius D.), (pag.375)
ŞERBAN PAPACOSTEA, VIRGIL CIOCÂLTAN, Marea Neagră - răspântie a drumurilor intercontinentale: 1204-1453, Constanţa, 2007 (MIDVICHI Natalia), (pag.376)
LUMINIŢA BEJENARU, Arheozoologia Moldovei medievale, Iaşi, 2006 (STANC Simina), (pag.378)
*** Zargidava - Revistă de istorie, VI, Bacău, 2007 (ISTINA Lăcrămioara Elena), (pag.379)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
APARASCHIVEI Dan, Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2008, (pag.383)
HEINEN Heinz, Zur griechischen Epigraphik des Schwarzmeerraums und Kleinasiens. Bericht über eine internationale Tagung an der Universität Trier/Deutschland, (pag.397)

Ion Niculiţă - membru de onoare al Institutului de Arheologie din Iaşi
TEODOR Silvia, Ion Niculiţă - repere biografice, (pag.399)
EREMIA Ion, Ion Niculiţă - om şi savant, (pag.401)
SANIE Silviu, Omagiu profesorului Ion T. Niculiţă, (pag.401)
NICULIŢĂ Ion, O viaţă de muncă închinată arheologiei, (pag.403)
Aniversaria
BATARIUC Paraschiva-Victoria, Mircea D. Matei la 80 de ani, (pag.405)
TEODOR Dan Gh., Dr. Nicolae Constantinescu la 80 de ani, (pag.407)
ALEXIANU Marius-Tiberiu, Adrian Poruciuc la 60 de ani, (pag.410)
CHIRICA Vasile, Prof. univ. dr. habil. Ilie Borziac la 60 de ani, (pag.412)
CHIRIAC Costel, ASĂVOAIE Costică, Ionel Cândea la 60 de ani, (pag.414)
Obituaria
• Constantin Preda (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.417)
• Arend Vincent Manuel Hubrecht (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.429)
• In memoriam Alexandru Artimon (MITREA Ioan), (pag.431)
• Octavian Iliescu (OBERLANDER-TÂRNOVEANU Ernest), (pag.434)
Lista abrevierilor


Vol.XXXIII, 2010

Cuprins

STUDII
STEPANCHUK Vadim, SAPOZHNIKOV Igor, The Middle and Upper Pleistocene of Ukraine: A Synopsis of Palaeolithic Finds with Special Reference to Patterns of Peopling and Cultural Development, (pag.13)
BORZIAC Ilie, CHIRICA Vasile, Paleoliticul mijlociu, paleoliticul superior şi epipaleoliticul-mezoliticul în spaţiul carpato-nistrean, (pag.25)
LEVIŢKI Oleg, Complexe hallstattiene târzii cu ceramică lucrată la roată din aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca”, (pag.69)
ICONOMU Constantin, Două akinakai descoperite la Cozia, judeţul Iaşi, (pag.115)
VASILESCU Mihail, ΓΑΔΑΤΗС. Observaţii asupra unui antroponim de pe un graffito de la Romula, (pag.125)
MUNTEANU Lucian, Aspecte metodologice privind descoperirile monetare din aşezările romane, (pag.137)
TOPOLEANU Florin, Opaiţele de tip „Firmalampen” din colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, (pag.151)
VORNIC Vlad, Morminte orientate vest-est din necropola de tip Sântana de Mureş-Cernjachov de la Brăviceni. Contribuţii la problema răspândirii creştinismului în Gothia, (pag.189)
BOŢAN Sever-Petru, PARASCHIV Dorel, NUŢU George, Vase de sticlă romane şi romano­bizantine descoperite în nordul Dobrogei, (pag.217)
BATARIUC Paraschiva-Victoria, Din nou despre ceramica „Hoardei de Aur” din teritoriul dintre Carpaţi şi Prut, (pag.243)
POPOVICI Rodica, Cahle cu acvile bicefale în Moldova medievală (secolele XV-XVII), (pag.255)

MATERIALE
LAZAROVICI Cornelia-Magda, BOROFFKA Nikolaus, Descoperiri din perioada târzie a epocii bronzului de la Poieneşti, jud. Vaslui şi din Hallstattul timpuriu de la Scânteia, jud.Iaşi, (pag.275)
NUŢU George, CHIRIAC Costel, Consideraţii privind câteva piese antice din bronz descoperite în Dobrogea, (pag.285)

NOTE
IAŢCU Ioan, O ampulla medievală din colecţiile Muzeului de Istorie a Moldovei, Iaşi, (pag.295)
RUBEL Alexander, Strâmtorile Bosfor şi Dardanele: dimensiunea economică-fiscală în perioada bizantină, (pag.303)
SPINEI Victor, Menţionarea Daciei într-un scurt tratat de geografie din perioada bizantină târzie, (pag.309)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
BODI George, SOLCAN Loredana, Consideraţii asupra unei posibile tipologii funcţionale a formelor ceramice cucuteniene specifice fazei A, (pag.315)
PORUCIUC Adrian, Observaţii asupra elementului -poris din onomastica tracică, (pag.325)
Recenzii şi note bibliografice
CORNELIU BELDIMAN, Industria materiilor dure animale în Preistoria României. Resurse naturale, comunităţi umane şi tehnologie din Paleoliticul superior până în Neoliticul timpuriu, Bucureşti, 2007 (CHIRICA Vasile), (pag.331)
SENICA ŢURCANU, Industria litică cioplită din neoliticul României, Iaşi, 2009 (LAZAROVICI Magda Cornelia), (pag.333)
*** L'art néolithique en Roumanie, texts de FLORIN DRAŞOVEAN et DRAGOMIR NICOLAE POPOVICI, 2008 (MONAH Dan), (pag.334)
NICOLAE URSULESCU, Cucuteni. Ecouri în epocă ale monografiei lui Hubert Schmidt, Iaşi, 2009 (ASĂNDULESEI Andrei), (pag.338)
*** Itinera in Praehistoria. Studia in honorem magistri Nicolae Ursulescu quinto et sexagesimo anno, Editerunt VASILE COTIUGĂ, FELIX ADRIAN TENCARIU et GEORGE BODI, Iaşi, 2009 (ENEA Constantin Sergiu), (pag.339)
MIHAI GLIGOR, Aşezarea neo- şi eneolitică de la Alba Iulia - Lumea Nouă în lumina noilor cercetări, Cluj-Napoca, 2009 (CHIRICA Vasile), (pag.342)
*** Salz - Reich. 7000 Jahre Hallstatt, Hrsg. ANTON KERN, KERSTIN KOWARIK, ANDREAS W. RAUSCH, HANS RESCHREITER, Viena, 2008 (SPINEI Victor), (pag.344)
ION NICULIŢĂ, AUREL ZANOCI, TUDOR ARNĂUT, Habitatul din mileniul I a. Ch. în regiunea Nistrului Mijlociu (siturile din zona Saharna), Chişinău, 2008 (TEODOR Silvia), (pag.346)
VASILE URSACHI, Săbăoani. Monografie arheologică, Iaşi, 2007 (HÂNCEANU Dan George), (pag.348)
MUGUR ANDRONIC, Istoria Bucovinei, I, De la începuturi până la epoca cuceririi romane a Daciei, Suceava, 2008 (NICULICĂ Bogdan), (pag.350)
CONSTANTIN PREDA, Enciclopedie de numismatică antică în România, Bucureşti, 2008 (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.351)
DAN APARASCHIVEI, Oraşele romane de la Dunărea Inferioară (secolele I-IIIp. Chr.), Iaşi, 2010 (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.352)
VIORICA RUSU-BOLINDEŢ, Ceramica romană de la Napoca. Contribuţii la studiul ceramicii din Dacia romană, Cluj-Napoca 2007 (PARASCHIV Dorel), (pag.354)
OLTEA DUDĂU, Circulaţia monetară în castrele de trupe auxiliare din provincia Dacia, Timişoara, 2006 (PĂRPAUŢĂ Tiberius D.), (pag.356)
ENRICO MONTANARI, „Fumosae Imagines. Identita e Memoria nell'Aristocrazia Repubblicana", Roma, 2009 (IONESCU Dan-Tudor), (pag.357)
ION IONIŢĂ, MIRCEA MAMALAUCĂ, VLADIMIR VORNIC (coordonatori), Antichitatea târzie în bazinul Prutului: catalog, Bârlad, 2009 (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.358)
VIOREL M. BUTNARIU (ed.), Monnaies et parues du Musée Départemental „Ştefan cel Mare" de Vaslui, Iaşi 2007 (PARASCHIV Dorel), (pag.360)
*** Studia Antiqua et Medievalia. Miscellanea in honorem annos LXXVperagentis Professoris Dan Gh. Teodor oblata, edidit DAN APARASCHIVEI (în colecţia „Honoraria" 5, redigit VICTOR SPINEI), Bucureşti, 2009 (BILAVSCHI George A.), (pag.360)
MICHEL KAZANSKI, Archéologie des peuples barbares, Editée par VICTOR SPINEI, Bucureşti-Brăila, 2009 (APARASCHIVEI Dan), (pag.365)
FLORIN CURTA, Text, Context, History, and Archaeology. Studies in Late Antiquity and the Middle Ages, Edited by VICTOR SPINEI, Bucureşti-Brăila, 2009 (RĂDVAN Laurenţiu), (pag.367)
WALTER POHL, Eastern Central Europe in the Early Middle Ages - Conflicts, Migrations and Ethnic Processes, Edited by CRISTINA SPINEI and CĂTĂLIN HRIBAN, Bucureşti-Brăila, 2008 (PORUCIUC Adrian), (pag.369)
VICTOR SPINEI, The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube Delta from the Tenth to the Mid-Thirteenth Century, Leiden-Boston, 2009 (MIDVICHI Natalia), (pag.371)
LAURENŢIU CHIRIAC, Monumentele religioase medievale din zona Bârladului, Iaşi, 2007 (CLAPA Gheorghe), (pag.374)
LAURENŢIU RĂDVAN, At Europe's Borders. Medieval Towns in the Romanian Principalities, Leiden-Boston, 2010 (MALEON Bogdan-Petru), (pag.375)
Viaţa ştiinţifică
APARASCHIVEI Dan, Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2009, (pag.377)
LAZAROVICI Cornelia-Magda, Seminarul de etnoreligie „Idei, credinţe, simboluri" cu tema „Sanctuare naturale. Ritualuri în sanctuare", Iaşi, 22 aprilie 2010, (pag.393)
RUBEL Alexander, Simpozionul internaţional „Romanisierung. Theorie und Praxis eines Forschungskonzepts" (Romanizare. Teorie şi practică a unui concept de cercetare) de la Iaşi din perioada 4-7 octombrie 2009, (pag.394)
SPINEI Victor, Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Peter Schreiner, (pag.396)
SPINEI Victor, Investigaţii ştiinţifice în bibliotecile, muzeele şi catedralele britanice (2009), (pag.398)
Omagierea profesorului Gheorghe Postică
TEODOR Dan Gh., Profesorul universitar dr. Gheorghe Postică, membru de onoare al Institutului de Arheologie din Iaşi al Academiei Române, (pag.403)
ASĂVOAIE Costică, Un pas spre normalitate: prof. dr. Gh. Postică membru de onoare al Institutului de Arheologie al Academiei Române - filiala Iaşi, (pag.405)
POSTICĂ Gheorghe, Cuvânt de răspuns, (pag.406)
Omagierea profesorului Eugen Sava
ICONOMU Constantin, Un însemnat reprezentant al cercetării arheologice din Republica Moldova - Eugen Sava, (pag.407)
SAVA Eugen, Cuvânt de răspuns, (pag.408)
Aniversaria
URSULESCU Nicolae, Tudor Soroceanu în cel de al 65-lea an al vieţii, (pag.413)
CHIRICA Vasile, Gheorghe Dumitroaia la aniversare, (pag.421)
Obituaria
• Ilie Borziac (VĂLEANU Mădălin-Cornel), (pag.427)
Lista abrevierilor


Vol.XXXIV, 2011

Cuprins

EDITORIAL
SPINEI Victor, Arheologia Moldovei la bilanţul unei jumătăţi de secol de la apariţie, (pag.7)

SESIUNEA ”TEMPLES AND SANCTUARIES“
LAZAROVICI Cornelia-Magda, LAZAROVICI Gheorghe, Sesiunea ”Temples and Sanctuaries from PPN to Copper Age. Type, Content and Functionality”, (pag.15)
CHIRICA Vasile, Elemente de artă religioasă în sanctuarele Paleoliticului superior, (pag.19)
LAZAROVICI Gheorghe, POP Iuliu Cristi, LAZAROVICI Cornelia-Magda, ANGELESKI Sote, Megaliţi în Carpaţii Răsăriteni. Căi spre sanctuarele din natură şi urmele unor aşezări. Studiu de etno-arheologie şi etno-religie, (pag.53)
LAZAROVICI Cornelia-Magda, Peştera Werteba de la Bilcze Zlote, (pag.79)
RUBEL Alexander, Sanctuare în lumea germanică şi nordică în epoca fierului, (pag.95)

STUDII
BABEŞ Mircea, MIRIŢOIU Nicolae, Practici funerare birituale prelungite în spaţiul carpato-dunărean în secolele V-III a. Chr, (pag.103)
BOŢAN Sever-Petru, CHIRIAC Costel, Consideraţii privind vasele de sticlă edite provenind din aşezările dacice de la est de Carpaţi (secolele II î.Hr. - II d.Hr.), (pag.151)
TEODOR Dan Gh., Consideraţii privind unele aspecte ale etnogenezei româneşti, (pag.177)

NUMISMATICĂ
MITREA Bucur, Monedele descoperite în cetăţuia geto-dacă de la Poiana, (pag.187)
BOLDUREANU Ana, BACUMENCO-PÎRNĂU Ludmila, Un lot de monede medievale şi moderne descoperit la Cetatea Albă. Observaţii preliminare, (pag.221)

NOTE
ALAIBA Ruxandra, La céramique peinte de l’habitat Trinca-Izvorul lui Luca (le district Edineţ, République de Moldavie), le groupe culturel Horodiştea / Erbiceni-Gordineşti-Kasperovcy, (pag.247)
COMŞA Alexandra, The Purifying Fire in the Romanian Prehistoric Burials, (pag.251)
LÁSZLÓ Attila, Unele probleme ale epocii bronzului din regiunile est-carpatice. Observaţii pe marginea unei cărţi recente, (pag.261)
PARASCHIV-TALMAŢCHI Cristina, STĂNICĂ Aurel, Potter’s Marks Appearing on Vessels Discovered in the Settlement of Ostrov - Tulcea County, (pag.271)
DIACONU Vasile, Un fragment de fibulă hallstattiană din judeţul Neamţ, (pag.285)
NICULICĂ Bogdan Petru, Un arheolog bucovinean uitat: profesorul şi conservatorul Heinrich Klauser, (pag.293)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
OLENIUC Florentina, BEJENARU Luminiţa, Resturi faunistice şi umane descoperite în situl arheologic de la Târgu Neamţ - Dealul Pometea (judeţul Neamţ, România), (pag.305)
COROLIUC Anca, The Study of the Archaeozoological Material from the Pre-Cucutenian Site at Andrieşeni, (pag.309)
HAIMOVICI Sergiu, A Presentation of the Bone Fragments from Two Pits: 72 and 100 Belonging to the Truşeşti - Ţuguieta Settlement - Cucuteni Culture, (pag.315)
Recenzii
ADRIAN PORUCIUC, Prehistoric Roots of Romanian and Southeast European Traditions, Volume I, Sebastopol, 2010 (LAZAROVICI Cornelia-Magda), (pag.321)
JOHN OSWIN, A Field Guide to Geophysics in Archaeology, Springer - Praxis Publishing, Berlin - Heidelberg - New York - Chichester, 2009 (ASĂNDULESEI Andrei), (pag.324)
GEORGE BODI, Hoiseşti-La Pod. O aşezare cucuteniană pe valea Bahluiului, ediderunt Victor Spinei et Virgil Mihailescu-Bîrliba, XIII, Iaşi, 2010 (COTIUGĂ Vasile), (pag.325)
CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, GHEORGHE LAZAROVICI, Arhitectura Neoliticului şi Epocii Cuprului din România, II, Epoca Cuprului, editori V. Spinei, V. Mihailescu-Bîrliba, Iaşi, 2007 (KOGĂLNICEANU Raluca), (pag.327)
CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, GHEORGHE-CORNELIU LAZAROVICI, SENICA ŢURCANU, Cucuteni - A Great Civilization of the Prehistoric World, ed. LĂCRĂMIOARA STRATULAT, 2009, Iaşi (PORUCIUC Adrian), (pag.329)
MATTHIAS THOMAS, Studien zu Chronologie und Totenritual der Otomani-Fuzesabony-Kultur, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 2008 (Saarbrucker Beitrage zur Altertumskunde, 86) (GĂVAN Alexandra), (pag.332)
ADRIAN GOLDSWORTHY, Totul despre armata romană, Bucureşti, 2008 (ACRUDOAE Ionuţ), (pag.334)
SERGIU MATVEEV, Procese etno-culturale din spaţiul carpato-nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică, Chişinău (COROBCEAN Andrei), (pag.336)
MARINA KOUMANOUDI, CHRYSSA MALTEZOU (ED.), Dopo le due cadute di Constantinopoli (1204, 1453): Eredi ideologici di Bisanzio. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 4-5 dicembre 2006, Convegni-12, Venezia, 2008 (BOŢAN Sever-Petru), (pag.340)
IOAN MARIAN ŢIPLIC, Fortificaţii medievale timpurii din Transilvania (sec. X-XII), Iaşi, (RUSU Adrian Andrei), (pag.341)
BOGDAN PETRU NICULICĂ, Din istoricul preocupărilor arheologice în Bucovina. Societatea Arheologică Română, Suceava, 2009 (URSULESCU Nicolae), (pag.343)
Viaţa ştiinţifică
APARASCHIVEI Dan, Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2010, (pag.345)
MONAH Dan, COLOCVIUL INTERNAŢIONAL „Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa", 30 September - 4 October, 2010, Provadia, Bulgaria, (pag.361)
SPINEI Victor, Privilegiu cărturăresc: călătorie de documentare în Israel (2010), (pag.365)
SPINEI Victor, Stagiu de documentare berlinez (2010), (pag.371)
MUNTEANU Lucian, Stagiu de cercetae la Roma, (pag.375)
Profesorul Ionel Cândea, membru de onoare al Institutului de Arheologie din Iaşi
• Mesaj al Înaltpreasfinţitului Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, (pag.377)
SPINEI Victor, Prof. dr. Ionel Cândea, Un reprezentant proeminent al medievisticii româneşti, (pag.378)
CHIRIAC Costel, Profesorul univ. dr. Ionel Cândea „Membru de Onoare" al Institutului de Arheologie Iaşi, (pag.380)
SÎRBU Valeriu, Ionel Cândea - repere biografice, (pag.381)
CÂNDEA Ionel, Cuvânt de răspuns, (pag.382)
Aniversaria
COTIUGĂ Vasile, Profesorul Marin Dinu la a 85-a aniversare, (pag.385)
ICONOMU Constantin, O viaţă de realizări închinate arheologiei - Alexandru Vulpe la 80 de ani, (pag.387)
IAŢCU Ioan, Profesorul Ion Ioniţă la 75 de ani, (pag.388)
COJOCARU Victor, Silviu Sanie la 75 de ani, (pag.391)
LAZAROVICI Cornelia-Magda, Profesorul Mircea Babeş la 70 de ani, (pag.393)
LUTIC Marcel, O viaţă dedicată etnologiei româneşti. Profesorul Ion H. Ciubotaru la 70 de ani, (pag.396)
ICONOMU Constantin, Attila Lászlό la a 70-a aniversare, (pag.402)
LUCA Sabin Adrian, Profesorului Gheorghe Corneliu Lazarovici la 70 de ani, (pag.404)
CURCĂ Roxana-Gabriela, Marius Alexianu la 60 de ani!, (pag.407)
Obituaria
• Dr. Eugenia Zaharia (TEODOR Dan Gh.), (pag.409)
• Şeiva Sanie (TEODOR Silvia), (pag.412)
• Vasile Lica (RUBEL Alexander), (pag.414)
• Paul Şadurschi. Cuvânt de adio (URSULESCU Nicolae), (pag.418)
Norme pentru autori, (pag.423)
Lista abrevierilor, (pag.427)
Erată, (pag.429)


Vol.XXXV, 2012

Cuprins

STUDII
ANGHELINU Mircea, NIŢĂ Loredana, STEGUWEIT Leif, Not that Original after All: the Chrono-Cultural Framework of the Upper Paleolithic on the Bistriţa Valley (Northeastern Romania), (pag.7)
CHIRICA Vasile, BODI George, CHIRICA Valentin-Codrin, Teme iconografice, reprezentate în creaţia artistică preistorică, (pag.47)
PREOTEASA Constantin, Considérations relatives à un certain type d’artéfacts de culte découverts dans des établissements appartenant au complexe culturel Precucuteni-Cucuteni , (pag.75)
BOGHIAN Dumitru D., Unele consideraţii asupra vaselor cucuteniene antropomorfe şi antropomorfizate, (pag.107)
BOŢAN Sever-Petru, MOCANU Marian, Despre paharele decorate cu „muguri de lotus” (tip Isings 31) descoperite în Dobrogea romană, (pag.137)
POPOVICI Rodica, MÂŢĂ Minodora Lucia, Cahle ornamentate cu motive decorative mai puţin cunoscute: leul, dragonul şi cavalerul, (pag.157)

NUMISMATICĂ
MUNTEANU Lucian, POPOVICI Rodica, Descoperiri monetare din aşezarea rurală medievală de la Negreşti „Dolheşti”, jud.Neamţ (secolele XV-XVII), (pag.169)
MUNTEANU Lucian, ONEL Cristian, Descoperiri monetare din Moldova. IV, (pag.181)

MATERIALE
ICONOMU Constantin, Rezultatele cercetărilor arheologice din aşezarea Cucuteni A3 de la Pocreaca-Iaşi, (pag.191)
HONCU Ştefan, MINEA Bogdan, Descoperiri de epocă romană pe teritoriul oraşului Iaşi, (pag.221)
CHIRIAC Costel, Sigilii dobrogene inedite. I, (pag.233)
NUŢU George, CHIRIAC Costel, Bronzuri romane inedite din Moesia Inferior, (pag.243)
TEODOR Dan Gh., Necropola medievală timpurie de incineraţie de la Lozna-Botoşani, (pag.253)
BILAVSCHI George, MINEA Bogdan, Date preliminare ale cercetărilor arheologice şi istorice din Iaşi - Tg. Cucu, (pag.271)

NOTE
HORVATH Tünde, “Spool-Shaped Clay Artefact”: An Unknown Object-Type of the Bolemz/Baden Cultures, (pag.297)
SZÜCS-CSILLIK Iharka, COMŞA Alexandra, Orientarea astronomică a unor cetăţi dacice, (pag.311)
IGNAT Mircea, Despre piesele de toaletă la dacii liberi - pieptenii, (pag.317)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
SIMALCSIK Angela, BEJENARU Luminiţa, Analiza osteologică a cimitirului tumular din secolul IV p.C. de la Gura Secului - Nemţişor (judeţul Neamţ, România), (pag.325)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, CHEPTEA Stela, SANDU Ion, VASILACHE Viorica, Autentificarea a două brăţări antice implicând tehnica SEM-EDX, (pag.339)
Recenzii
GHEORGHE LAZAROVICI, CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, MARCO MERLINI, Tărtăria and the Sacred Tablets, Cluj-Napoca, 2011 (PORUCIUC Adrian), (pag.345)
ANNELOU VAN GIJN, Flint in Focus. Lithic Biographies in the Neolithic and Bronze Age, Leiden, 2010 (VORNICU Diana-Măriuca), (pag.347)
VALENTIN A. DERGACEV, Toporî-celtî pozdnei bronzî Karpato-Podunaviia, Vîpusk I, Odhouchkovâe celtî c arcovidnâmi fascami, Chişinău, 2010 (ENEA Sergiu Constantin), (pag.349)
BETTINA ZORN, ALEXANDRA HILGNER (eds.), Glass along the Silk Road from 200 BC to AD 1000. International conference within the scope of the "Sino-German Project on Cultural Heritage Preservation" of the RZGM and the Shaanxi Provincial Institute of Archaeology, December 11th-12th 2008, RZGM - Tagungen, Band 9, Mainz, 2010 (BOŢAN Sever-Petru), (pag.351)
CONSTANTIN BĂJENARU, Minor fortifications in the Balkan-Danubian area from Diocletian to Justinian, Cluj-Napoca, 2010 (PARASCHIV Dorel), (pag.354)
GABRIEL CUSTUREA, GABRIEL TALMAŢCHI, Repertoriul tezaurelor monetare din Dobrogea, Bibliotheca Tomitana VII, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Constanţa, 2011 (PARASCHIV Dorel), (pag.355)
GABRIEL TALMAŢCHI, Semne monetare din aria de vest şi nord-vest a Pontului Euxin. De la simbol la comerţ, Cluj-Napoca, 2010 (PARASCHIV Dorel), (pag.356)
S. FILIPOVA, I. PROKOPOV, E. PAUNOV, The Numismatic Collection of the Regional Historical Museum at Kyustendil (ancient Ulpia Pautalia) Part I: Greek, Macedonian, Thracian, Roman Republican and Provincial coins, Coin Collections and Coin Hoards from Bulgaria II, Sofia, 2009 (MUNTEANU Lucian), (pag.357)
VICTOR SPINEI, Les princes martyrs Boris et Gleb. Iconographie et canonisation, BAR International Series 2319, Oxford, 2011 (BILAVSCHI George), (pag.359)
GEORGE DAN HANCEANU, Evoluţii etno-demografice şi culturale în bazinul Bârladului (Secolele VI-XI), Iaşi, 2011 (SPINEI Victor), (pag.362)
ROMEO CAVALERIU, LUMINIŢA BEJENARU, Cercetări arheozoologice privind cultura Cucuteni, faza A, Iaşi, 2009 (SOLCAN Loredana), (pag.364)
OLGA NECRASOV, Opera paleoantropologică, editori Luminiţa Bejenaru, Maria Ştirbu, Constantin Toma, Iaşi, 2010 (SIMALCSIK Angela), (pag.364)
Viaţa ştiinţifică
APARASCHIVEI Dan, Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2011, (pag.367)
Aniversaria
SOROCEANU Tudor, Rolf Hachmann - Eine Medaille zum 95. Geburtstag, (pag.381)
TEODOR Dan Gh., Dr. Ioan Mitrea la 75 de ani, (pag.384)
BATARIUC Paraschiva-Victoria, Adrian Andrei Rusu - 60, (pag.386)
Obituaria
• Mihai Irimia (ICONOMU Constantin), (pag.389)
• Andrei Miron (MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil), (pag.391)
• Lista abrevierilor, (pag.397)


Vol.XXXVI, 2013

Cuprins

STUDII
ANGHELINU Mircea, Fitting the ladder to the tree: A common sense view on the cognitive evolution of the Pleistocene human lineage, (pag.7)
CHIRICA Valentin-Codrin, L’art mobilier du Paléolithique Supérieur en Europe occidentale et méridionale, (pag.25)
ŢURCANU Senica, Cucutenian body ornamenting items: from the raw materials perspective, (pag.61)
RUBEL Alexander, Pietate personală şi trăire religioasă. Caracteristicile religiei greceşti plecând de la cultele salutifere, (pag.79)
ICONOMU Constantin, Euctemon - un producător de lucerne la Tomis (I), (pag.89)
KAZANSKI Michel, Les fibules germaniques danubiennes dans le contexte slave (VIe siècle), (pag.105)
BILAVSCHI George, Dinamica economiei agricole din Moldova oglindită în izvoarele veacurilor XIV-XVII, (pag.119)

NUMISMATICĂ ŞI SIGILOGRAFIE
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Noi analize şi interpretări privind moneda romană republicană, (pag.153)
CHIRIAC Costel, Sigilii dobrogene inedite. II, (pag.159)
DEJAN Monica, Un tezaur de monede moldoveneşti de la începutul secolului al XVI-lea în legătură cu înfiinţarea mănăstirii armeneşti „Adormirea Maicii Domnului - Hagigadar” din apropierea oraşului Suceava, (pag.169)
MUNTEANU Lucian, POPOVICI Rodica, Descoperiri monetare în aşezările rurale medievale de la Borniş, jud.Neamţ (secolele XV-XVII) (I), (pag.177)
MUNTEANU Lucian, Descoperiri monetare din Moldova. V, (pag.191)

MATERIALE
LAZAROVICI Cornelia-Magda, Gropile de cult din aşezarea Poieneşti - Măgura/Dealul Teilor, (pag.199)
NICULICĂ Petru Bogdan, O descoperire de bronzuri uitată: depozitul de la Prisăcăreni (nordul Bucovinei), (pag.211)
NUŢU George, CHIRIAC Costel, Noi bronzuri figurate din Dobrogea, (pag.229)
PARASCHIV Dorel, IAŢCU Ioan, The Christian basilica of Ibida. Elements of interior decoration, (pag.239)
CROITORU Costin, APOSTU Gabriela, Two medieval axes discovered at Tulucesti (Galaţi County), (pag.253)
POPOVICI Rodica, Cercetări arheologice în aşezarea rurală de la Băiceni (jud.Iaşi), (pag.263)

NOTE
NOIRET Pierre, Mircea Éliade et la pensée mythique au Paléolithique Supérieur, (pag.279)
HRIBAN Cătălin Iulian, „Protimisis” şi „sultan-mezat” în peisajul sonor al Moldovei premoderne. Puterea politică si controlul spaţiului urban, (pag.287)
BATARIUC Paraschiva-Victoria, DINU Niculina, Un vas „Kraak Wanli” păstrat în colecţia de arheologie medievală a Muzeului Bucovinei din Suceava, (pag.291)
Recenzii şi note bibliografice
***, Chinese Archaeology, Beijing, 10, 2010 (SPINEI Victor), (pag.297)
HARALD HAARMANN, Das Rätsel der Donauzivilisation - Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas, München, 2011 (PORUCIUC Adrian), (pag.300)
SERGIU CONSTANTIN ENEA, Elemente de arheologie funerară în spaţiul carpato-danubian. Neolitic şi Eneolitic, Cluj-Napoca, 2011 (GAFINCU Alexandru), (pag.304)
DENIS ZHURAVLEV, Krasnolakovaja keramika jugo-zapadnogo Kryma I-III v. n.e. (po materialam pozdneskifskih nekropolej Belbekskaj dalinyj, Simferopol, 2010 (HONCU Ştefan), (pag.306)
EVA KOLNIKOVA, Němčice, Ein Macht-, Industrie- und Handelszentrum der Latènezeit in Mähren und Siedlungen am ihren Rande. Kommetierter Fundkatalog Münzen, Archeologický Ústav Av Čr, V.V.I, Brno, 2012 (PĂRPĂUŢĂ Tiberius D.), (pag.308)
GABRIEL TALMAŢCHI, Monetăriile oraşelor vest-pontice Histria, Callatis şi Tomis în epoca autonomă - iconografie, legendă, metodologie, cronologie şi contramarcare, Cluj-Napoca, 2011 (MUNTEANU Lucian), (pag.309)
ALEXANDER RUBEL (coord.), Romanizarea. Impunere şi adeziune în Imperiul roman, Iaşi, 2011 (HONCU Ştefan), (pag.311)
PSEUDO-AURELIUS VICTOR, Epitome de Caesaribus. Epitomă despre împăraţi, Editio bilinguis. Traducere şi consideraţii lingvistice de Mihaela Paraschiv, ediţie îngrijită, abrevieri, studiu introductiv, note şi comentarii, indice de Nelu Zugravu, Iaşi, 2012 (APARASCHIVEI Dan), (pag.314)
FLORIAN MATEI-POPESCU, The Roman Army in Moesia Inferior, Bucharest, 2010 (APARASCHIVEI Dan), (pag.317)
VICTOR SPINEI, Mongolii şi românii în sinteza de istorie ecleziastică a lui Tholomeus din Lucca / Les Mongols et les Roumains dans la synthese ecclesiastique de Tholomeus de Lucca, Iaşi, 2012 (ADUMITROAIEI Marius), (pag.319)
LIA BĂTRANA, ADRIAN BĂTRANA, Biserica ,,Sfântul Nicolae" din Rădăuţi. Cercetări arheologice şi interpretări istorice asupra începuturilor Ţării Moldovei, (Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXIX), Piatra Neamţ, 2012 (SOLCANU Ion I.), (pag.321)
PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, Contribuţii mărunte la istoria arhitecturii din ţinuturile Suceava şi Cernăuţi (secolele XIV-XVIII), Suceava, 2011 (PRICOP Loredana-Mihaela), (pag.324)
EMIL LUPU, Ctitori şi ctitorii la curbura Carpaţilor în veacurile XIV-XVIII, (Bibliotheca Archaeologica Moldaviae, XVI), Iaşi, 2011 (PODOVEI Petronela-Raluca), (pag.326)
FLORIN SFRENGEU, SORIN ŞIPOŞ, EVA GYULAI, DELIA RADU, History and Archaelogy in the Central Europe. New Historiography Interpretations, Oradea, 2011 (PĂRPĂUŢĂ Tiberius D.), (pag.327)
Viaţa ştiinţifică
APARASCHIVEI Dan, Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2012, (pag.329)
MUNTEANU Lucian, BOŢAN Sever, Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului „Relaţiile externe ale oraşelor greceşti pontice în perioada elenistică şi epoca romană: o abordare multidisciplinară", (pag.342)
Stagii de documentare
SPINEI Victor, Pe urmele lui Marco Polo şi ale spătarului Milescu: stagiu de documentare în China 2012), (pag.347)
SPINEI Victor, Explorări ale resurselor documentare vieneze (2012), (pag.356)
Aniversaria
• LAUDATIO. Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat Moldova Profesorului Victor Spinei, membru corespondent al Academiei Române, (pag.363)
GLIGOR Mihai, Dr. Vasile Chirica la 70 de ani, (pag.374)
CHIRICA Vasile, Profesorul Nicolae Ursulescu la vârsta împlinirilor, (pag.376)
TEODOR Eugen S., Exerciţiu de admiraţie: Profesorul Dan Gh. Teodor la 80 de ani, (pag.378)
Obituaria
• Marin Dinu (URSULESCU Nicolae), (pag.381)
• Tudor Vasile Arnăut (MINEA Bogdan), (pag.386)
Lista abrevierilor, (pag.389)


Vol.XXXVII, 2014

Cuprins

STUDII
CHIRICA Valentin-Codrin, Les représentations de cervidés dans l’art mobilier du Paléolithique Supérieur européen, (pag.7)
CHIRICA Valentin-Codrin, BODI George, La chasse du renne et du cerf par les communautes humaines gravettiennes, epigravettiennes et mesolithiques de l’espace carpatique-dniestreen, (pag.21)
APARASCHIVEI Dan, Trecerea de la copilărie la maturitate şi rolul căsătoriei în nord-estul provinciei romane Moesia Inferior (Scythia Minor), (pag.63)
SPINEI Victor, Substanţa epică a legendei vânătorii rituale a animalului-călăuză la triburile eurasiatice şi la popoarele învecinate din Evul Mediu, (pag.73)
BILAVSCHI George, Spaţiul rural şi agricultura - elemente organice ale economiei medievale: direcţii şi teme de cercetare, (pag.135)

NUMISMATICĂ
MUNTEANU Lucian, POPOVICI Rodica, Descoperiri monetare la Borniş, jud. Neamţ (secolele XV-XIX) (II), (pag.157)
MUNTEANU Lucian, IAŢCU Ioan, Descoperiri monetare din Moldova. VI, (pag.169)

MATERIALE
LAZAROVICI Cornelia-Magda, ŢAU Stela, TARCAN Carmen, Aşezarea Starcevo-Criş de la Munteni-„Broscărie” (Tecuci), (pag.181)
FURNICĂ Radu-Gabriel, Plastică zoomorfă inedită descoperită în aşezarea cucuteniană de la Scânteia - Dealul Bodeştilor/La Nuci (jud.Iaşi), (pag.197)
POPOVICI Sergiu, CEBAN Ion, Rezultatele cercetărilor arheologice din situl Tripolie CII de la Cunicea - Prişanscaia Gora, (pag.205)
DIACONU Vasile, ADAMESCU Adrian, CALISTRU Daniela, Piese de harnaşament din Bronzul târziu. Despre două psalii de corn din Moldova, (pag.219)
GAFINCU Alexandru, Cercetări de suprafaţă în bazinul mijlociu al Şomuzului Mare, (pag.229)
BOŢAN Sever-Petru, Câteva consideraţii privind bolurile de sticlă cu coaste, descoperite în arealul est carpatic, (pag.249)
HRIBAN Cătălin, A 16th Century “Styrian” Riding Sword in the Collections of the History Museum of Moldavia in Iaşi, (pag.261)
HÂNCEANU Dan George, O archebuză din secolul al XVII-lea descoperită în Târgul Romanului, (pag.273)

NOTE ŞI DISCUŢII
NICULICĂ Petru Bogdan, Însemnări pe marginea unui recent volum despre depozitele din Bronzul timpuriu şi mijlociu din România, (pag.285)
MAZZUCA Vito, Asclepius with Egg “Type Nea Paphos-Alexandria-Trier”: New Data and Some New Reflections, (pag.291)
CURTA Florin, “An Hesitating Journey Through Foreign Knowledge”: Niculescu, the Ostrich, and Culture History, (pag.299)
BĂTRÎNA Lia, BĂTRÎNA Adrian, Comentarii pe marginea unei recenzii semnate de A.A.Rusu, (pag.307)
Recenzii şi note bibliografice
GEORGE BODI, RADU PÎRNĂU, MIHAELA DANU, ROMEO CAVALERIU, Cercetări interdisciplinare în neo-eneoliticul din nord-estul României, Iaşi, 2013 (LAZAROVICI Cornelia-Magda), (pag.319)
***, De Hominum Primordiis. Studia in honorem Professoris Vasile Chirica, Ediderunt George Bodi, Mihaela Danu, Radu Pîrnău, Iaşi, 2013 (LAZAROVICI Cornelia-Magda), (pag.319)
VASILE CHIRICA, GEORGE BODI, VALENTIN-CODRIN CHIRICA, Gisement épipaléolithiques et mésolithique entre Dniestr et la Tissa, Iaşi, 2013 (LAZAROVICI Cornelia-Magda), (pag.320)
VASILE DIACONU, Depresiunea Neamţ. Contribuţii arheologice, Piatra Neamţ, 2012 (GAFINCU Alexandru), (pag.321)
OCTAVIAN LIVIU ŞOVAN, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, Botoşani, 2013 (NICULICĂ Bogdan Petru), (pag.323)
MIHAELA IACOB, Moesia Inferior între Orient şi Occident. Identitatea culturală şi economică a provinciei în contextul lumii romane, Bucureşti, 2013 (STAN Diana Andreea), (pag.325)
ANDREI DORIAN SOFICARU, Populaţia provinciei Scythia în perioada romano-bizantină (sf. sec. III - înc. sec. VII), Iaşi, 2011 (PRICOP Loredana-Mihaela), (pag.327)
IOAN STANCIU, Locuirea teritoriului nord-vestic al României între antichitatea târzie şi perioada de început a epocii medievale timpurii (mijlocul sec. V - sec. VII timpuriu), Cluj-Napoca, 2011 (ANDRONIC Mugur), (pag.329)
WARREN TREADGOLD, Bizanţul şi armata sa, 284-1081, Iaşi, 2012 (ALINA Cantacuz), (pag.331)
I. A. DRUZHININA, V. N. CHKHAIDZE, E. J. NAROZHNIY, Средневековше кочевники в Восточном Приазовье [Nomazii medievali din partea răsăriteană a Mării de Azov], Armavir-Moscova, 2011 (SPINEI Victor), (pag.333)
Viaţa ştiinţifică
APARASCHIVEI Dan, Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2013, (pag.337)
BOŢAN Sever, MUNTEANU Lucian, Activităţi desfăşurate în anul 2014 în cadrul proiectului „Relaţiile externe ale oraşelor greceşti pontice în perioada elenistică şi epoca romană: o abordare multidisciplinară", (pag.349)
MUSTEAŢĂ Sergiu, Tendinţe curente în protecţia patrimoniului arheologic: perspective naţionale şi internaţionale, (pag.354)
LAZAROVICI Cornelia-Magda, Schimb interacademic în Macedonia, (pag.357)
PORUCIUC Adrian, Documentare, contacte şi comunicări în Polonia, (pag.363)
SPINEI Victor, Călătorie de documentare la Moscova şi Sankt-Petersburg (iunie 2013), (pag.373)
Aniversaria
NICOLA Ciprian-Dorin, Dr. Gheorghe Dumitroaia la a 65-a aniversare!, (pag.381)
HÂNCEANU George Dan, O viaţă dedicată muzeului. Dr. Vasile Ursachi la 80 de ani, (pag.392)
RĂDVAN Laurenţiu, Ionel Cândea la 65 de ani, (pag.401)
SPINEI Victor, Vocaţie si perseverenţă: Dumitru Ţeicu la pragul celor sase decenii de viaţă, (pag.403)
Obituaria
• In memoriam Dr. Dan Monah (11 februarie 1943 - 21 septembrie 2013) (DUMITROAIA Gheorghe), (pag.411)
• Marin Nica (1933-2014) (URSULESCU Nicolae), (pag.421)
Lista abrevierilor, (pag.427)

Vol.XXXVIII, 2015

Front matter

STUDII
COJOCARU Victor, Instituţia proxeniei în spaţiul pontic. Istoricul cercetării
CURTA Florin, Imaginea vlahilor la cronicarii Cruciadei a IV-a. Până unde răzbate ecoul discuţiilor intelectuale de la Constantinopol?
BILAVSCHI George, O analiză a vieţii agricole în spaţiul est-carpatic în timpul migraţiilor târzii (secolele XI‒XIII): Continuitate ori discontinuitate
HRIBAN Iulian Cătălin, Câteva consideraţii asupra arheologiei străzii în spaţiul urban medieval şi premodern al Europei Centrale şi de Est

NUMISMATICĂ/SFRAGISTICĂ/FALERISTICĂ
CHIRIAC Costel, MUNTEANU Lucian, Sigilii dobrogene inedite. III
HÂNCEANU Dan George, MUNTEANU Lucian, Descoperiri monetare din Târgul Romanului (punctual „La Bibliotecă”)
MUNTEANU Lucian, BOŢAN Sever-Petru, APOSTU Aurora-Emilia, Descoperiri monetare din Moldova. VII
BOŢAN Sever-Petru, MUNTEANU Lucian, Medalii şi decoraţii din colecţia Institutului de Arheologie din Iaşi (I)

MATERIALE
CHIRICA Vasile, VORNICU Diana-Măriuca, The Palaeolithic Discoveries from Mitoc -Malu Galben (Romania). The Aurignacian I and I Inferior Layers
LAZAROVICI Cornelia-Magda, Aşezarea cucuteniană de la Cucuteni – Dealul Mănăstirii / La Dobrin
HONCU Ştefan, CHIRIAC Costel, Ceramică terra sigillata descoperită la Carsium (Hârşova, jud.Constanţa)
PAPEŠA Rapan Anita, A “Limoges” Mount in Eastern Croatia?

STUDII INTERDISCIPLINARE
MISCHKA Carsten, RUBEL Alexander, IACOB Mihaela, Geomagnetische Prospektion in (L)Ibida (Slava Rusă, kreis Tulcea). Vorläufige Ergebnisse der ersten Etappe eines gemeinschaftlichen forschungsprojekts des Archäologischen Instituts Iaşi und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen
PROCIUC Mariana, MERLAN Vicu, Studiu arheozoologic al materialului faunistic din două situri cucuteniene: Creţeşti - La Intersecţie şi Lohan - Camping (jud.Vaslui)

Recenzii şi note bibliografice
Viaţa ştiinţifică
Aniversaria
Obituaria
Lista abrevierilor


Vol.XXXIX, 2016

Front matter

STUDII
COJOCARU Victor, Instituţia proxeniei în spaţiul pontic. Drepturi şi privilegii acordate
MIHĂILESCU-BÎRLIBA Virgil, Games and gamers in Dacia
OPAIŢ Andrei, IONESCU Mihai, Contributions to the economic life of the city of Callatis in light of new ceramic finds (2nd – 6th centuries AD)
PORUCIUC Adrian, Un sistem juridic-administrativ de origine veche germanică reflectat într-o familie lexicală românească (ban, bănat, băni, bănui, bântui)

NUMISMATICĂ/SFRAGISTICĂ/FALERISTICĂ
MUNTEANU Lucian, BOŢAN Sever-Petru, APOSTU Aurora-Emilia, Descoperiri monetare din Moldova. VIII
HÂNCEANU Dan George, MUNTEANU Lucian, Monede descoperite în atelierele meşteşugăreşti din Târgul Romanului (punctul „La Bibliotecă”)
BOŢAN Sever-Petru, MUNTEANU Lucian, Medalii şi decoraţii din colecţia Institutului de Arheologie din Iaşi (II)

MATERIALE
CHIRICA Vasile, MINEA Bogdan, Technique and typology of stone items of levels I Lower and I of Mitoc-Malu Galben
DERGAČEV Valentin, Noi depozite de piese metalice ale culturii Cucuteni-Tripol’e din regiunea Nistrului Mijlociu (Ucraina)
GRUMEZA Lavinia, URSUŢIU Adrian, Amenajări funerare circulare descoperite pe tronsonul autostrăzii Nădlac-Arad, siturile Nădlac 3 M Nord şi 4 M
BONDOC Dorel, Roman amphorae from Slăveni, Olt county, Romania
APARASCHIVEI Dan, „Zwiebelknopffibeln” din complexul de fortificaţii romane târzii de la Ibida, provincia Scythia
APARASCHIVEI Dan, BILAVSCHI George, Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice de la Isaccea – Noviodunum (jud.Tulcea): sector Curtină 1 (2009-2013)

NOTE ŞI DISCUŢII
APARASCHIVEI Dan, BOŢAN Sever-Petru, HONCU Ştefan, MUNTEANU Lucian, Notă privind cercetarea perieghetică din comuna Popeşti – jud.Iaşi
APARASCHIVEI Dan, BOŢAN Sever-Petru, HONCU Ştefan, SIMALCSIK Angela, Cercetarea de suprafaţă din comuna Strunga (jud.Iaşi), punctul Dealul Pârjolita
BOŢAN Sever-Petru, Consideraţii privind vesela de sticlă descoperită în cimitirele din satele Nemţişor şi Târzia (jud.Neamţ)
HRIBAN Iulian Cătălin, The destruction of Armenian churches in 1551 in Moldavia documented by the finds of 2000-2001 archaeological campaign in the Dormition church (Armenian) in Botoşani

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
LAZAROVICI Cornelia-Magda, MISCHKA Carsten, Prospectările geomagnetice de la Scânteia
MISCHKA Carsten, MISCHKA Doris, RUBEL Alexander, Geomagnetic survey of Cucuteni-settlements in Moldova – results of the FAU – campaign 2015
DIACONU Vasile, HÂNCEANU Dan George, SIMALCSIK Angela, DANU Mihaela, Un grup de morminte din Epoca Bronzului descoperit la Roman – Arhiepiscopie. Abordări pluridisciplinare

Recenzii şi note bibliografice

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
APARASCHIVEI Dan, Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2015
VORNICU Diana-Măriuca, Colocviul internaţional Les Aurignaciens. Leur creation materielle et spirituelle
VORNICU Diana-Măriuca, Conferinţa Internaţională Die Cucuteni – Kultur und ihre südliche Nachbarn

CĂLĂTORII, DOCUMENTARE
SPINEI Victor, Prospectări documentare în Lituania (mai 2014)
SPINEI Victor, Succint demers documentar în Armenia (2016)

Aniversaria

OBITUARIA
Gheorghe-Mihai Popilian (28 October 1926 – 10 February 2016)
Gheorghe Dumitroaia (23 April 1949 – 6 April 2016)
Paraschiva-Victoria Batariuc (13 January 1948 – 17 June 2016)

Abrevieri


Vol.XL, 2017

Front matter

STUDII
CHIRICA Vasile, MINEA Bogdan, GALBEN Mitoc-Malu, Le niveau IV Gravettien. Ateliers de taille du silex. Éléments de technologie et de typologie lithique
APARASCHIVEI Dan, Fibule din secolele II-IV p.Chr. din complexul de fortificaţii Ibida
BĂTRÎNA Lia, BĂTRÎNA Adrian, SION Gheorghe, O locuinţă de meşteşugar fierar din secolul al XV-lea descoperită la Baia, jud.Suceava

NUMISMATICĂ/SFRAGISTICĂ/FALERISTICĂ
MUNTEANU Lucian, Descoperiri monetare din Moldova. IX
KARASHEVICH Irina, BOLDUREANU Ana, DERGACIOVA Lilia, Un lot de monede descoperite la Cetatea Albă, din colecţia Institutului de Arheologie al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei din Kiev
BOŢAN Sever-Petru, MUNTEANU Lucian, Medalii şi decoraţii din colecţia Institutului de Arheologie din Iaşi (III)

MATERIALE
GAFINCU Alexandru, O matriţă pentru turnat bronzuri descoperită în podişul Sucevei
BERZOVAN Alexandru, BOGHIAN Dumitru, ENEA Sergiu-Constantin, Consideraţii preliminare referitoare la descoperirile getice din staţiunea de la Găneşti–Tironu (comuna Ion Neculce, jud.Iaşi)
CHIRIAC Costel, Despre câteva fragmente vitrice de epocă romană timpurie de la Ibida (Slava Rusă), judeţul Tulcea
OPAIŢ Andrei, Amforele descoperite în necropolele de la Branişte şi Tîrzia
BILAVSCHI George, Câteva tipuri de pipe din lut din Dobrogea şi Moldova

NOTE ŞI DISCUŢII
GRUMEZA Lavinia, „Archäologie zwischen Römern und Barbaren”. Observaţii pe marginea unui volum de studii recent apărut
HONCU Ştefan, ENEA Sergiu-Constantin, BOGHIAN Dumitru, Amfore romane aflate în colecţia Muzeului şcolar al Liceului Teoretic „Ion Neculce” din Târgu Frumos (jud.Iaşi)
LAFLI Ergün, BUORA Maurizio, Byzantine ceramics in the museum of Bursa

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
CHIRIAC Costel, SIMALCSIK Angela, Observaţii antropologice în legătură cu complexul monahal de la Dumbrăveni, jud.Constanţa
PORUCIUC Adrian, Un sistem juridic-administrativ de origine veche germanică reflectat într-o familie lexicală românească (ban, bănat, băni, bănui, bântui) (II)

Recenzii şi note bibliografice

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
APARASCHIVEI Dan, Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2016

ANIVERSARIA
Virgil Mihailescu-Bîrliba la 80 de ani (MUNTEANU L.)

OBITUARIA
Alexandru Vulpe (16.06.1931–09.02.2016)
Ioan Mitrea (04.04.1937–21.07.2017)

Abrevieri