Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (83)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ARHEOVEST

WEBSITE: arheovest.com


ArheoVest I, 2013, In memoriam Liviu Măruia [click pentru a descărca numărul integral]

CUPRINS, SUMMARY, SOMMAIRE, INHALT
Coperta
In Memoriam Liviu MĂRUIA
Opera Omnia

ARHEOLOGIE
Marian Cosac, George Murătoreanu, Alexandru Radu, Aşezarea paleolitică de la „Malu Dinu Buzea” – sat Cremenea, com.Sita Buzăului, jud.Covasna, România. O sinteză a campaniilor 2010-2013 – date geomorfologice şi stratigrafice
Sabin Adrian Luca, Florentina Marţiş, Anamaria Tudorie, Adrian Luca, „Consacrarea ritualică” a primei colonizări neolitice din România. Sanctuarul de gropi de la Cristian I, judeţul Sibiu. Partea III. Părăsirea
Sanda Băcuet Crişan, Ioan Bejinariu, Dan Băcueţ Crişan, Aspecte de viata economică în neolitic: producţia ceramică. Instalaţii de ars ceramică din situl de la Porţ „Corău”
Gheorghe Lazarovici, Cornelia-Magda Lazarovici, Etapa veche din atelierul de bijuterii de la Cheile Turzii-„Peştera Ungurească”
Constantin Preoteasa, Rituri de fundare cucuteniene legate de sanctuarul cu etaj de la Poduri (judeţul Bacău)
Radu Băjenaru, Florin Ridiche, Un topor de tip Vidra din Oltenia
Octavian-Cristian Rogozea, Noi puncte arheologice situate în hotarele localităţilor Timişoara şi Sânandrei (jud.Timiş)
Cristian Schuster, Ion Tuţulescu, About the constructions of the Bronze Age in southern Romania
Anca-Diana Popescu, Consideraţii privind unele podoabe de aur din epoca bronzului de pe teritoriul României
Adriana G. Ardeu, Angelica Bălos, Depozitul de bronzuri de la Măgura Uroiului (judeţul Hunedoara)
Dan Augustin Deac, Comunitatea isiacă din Callatis
Valeriu Sîrbu, Diana Dăvîncă, Copii inhumaţi, copii incineraţi la geto-daci: descoperiri arheologice şi posibile interpretări
Ferencz Iosif Vasile, O pafta din fier placată cu bronz descoperită la Ardeu, jud.Hunedoara
Horea Pop, Din secretele fructierei dacice
Aurora Peţan, The water supply of Sarmizegetusa Regia's precinct
Alexandru Hegyi, Cercetarea primei epoci a fierului în Banatul Românesc. Scurt Istoric
Andrei Georgescu, Cercetarea celei de-a doua epoci a fierului pe teritoriul Banatului românesc în ultimul deceniu
Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Florin-Petru Horak, Situl arheologic de la Unip-„Dealu Cetăţuica”, com.Sacoşu Turcesc, jud. Timiş. Un istoric al cercetărilor
Alexandru Berzovan, Consideraţii privind gropile rituale dacice de la Unip-„Dealu Cetăţuica” comuna Sacoşu Turcesc, jud.Timiş (sec. I î.Hr. – sec. I d.Hr.)
George Cupcea, Centurions of the IIII Flavia legion in Dacia
Doina Benea, Simona Regep, Unele observaţii privind amplasarea oraşului antic Tibiscum
Mariana Balaci Crînguş, Un fragment de stelă funerară de la Tibiscum
Mirela Elena Lăscoiu, Observaţii asupra unei inscripţii de la „Sub Cununi”
Atalia Oniţiu, Între război şi pace: monumentele funerare ale militarilor din Dacia Romană
Imola Boda, Rada Varga, Archaeological Research in the Banat Region at the end of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century
Lavinia Grumeza, Animal inhumations within settlements during the Sarmatian period on the western plain (end of the 2nd century - first half of the 5th century A.D.)
Eugen D. Pădurean, Noi descoperiri arheologice la Groşeni-„Jidovină” (jud.Arad)
Valentin Deleanu, Cercei semilunari cu arc interior şi proeminenţă alungită (forma 15 c Giesler, 11 Mesterházy)

METODE INTERDISCIPLINARE
Ioan Bejinariu, Strategie şi prestigiu. Controlul accesului prin trecătoarea de la Marca (valea Barcăului) în decursul preistoriei şi antichităţii
Aurel Zanoci, Mihail Băţ, Sistemul defensiv al cetăţii Saharna Mare (raionul Rezina, Republica Moldova) în lumina noilor cercetări interdisciplinare
Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Ciprian-Cătălin Lazanu, Radu Pîrnău, Luminiţa Bejenaru, Simina Stanc, Viorica Vasilache, Ion Sandu, Andrei Asăndulesei, Felix-Adrian Tencariu, Rezultate preliminare ale investigaţiilor interdisciplinare din situl de la Tăcuta-„Dealul Miclea” (Paic), jud.Vaslui
Coriolan Horaţiu Opreanu, Vlad-A. Lăzărescu, Dan Ştefan, Recent geophysical surveys at Porolissum
Alexandru Popa, Măsurări de susceptibilitate magnetică şi cartarea fosforului în castrul roman de la Breţcu, jud. Covasna
Bogdan Condurăţeanu, Paşi în direcţia implementării unui repertoriu topografic digital al fortificaţiilor din neolitic şi până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial din România. Elemente tehnice (date, tehnici şi strategii), provocările, soluţiile şi rezultatele abordării din Atlasul Digital al României v5.40, RO.A.D.2013.40
Felix Marcu, George Cupcea, Topografia limes-ului de nord-vest al Daciei în zona castrului de la Bologa
Adrian Cîntar, Istoricul măsurătorilor topografice aplicate sitului Tibiscum (Jupa, jud.Caraş- Severin)
Florin Fodorean, Pierre Lapie şi Dacia romană în cartografia secolului al XIX-lea
Sorin Forţiu, Geodetic-statistical analysis, doar un clasic GIGO?!
Călin Timoc, Noi fortificaţii romane pe drumul imperial Lederata–Berzobis
Eugen S. Teodor, Costin Croitoru, A method for the evaluation of the dykes. Case study for „Athanaric's Wall”
Paul Barvinschi, Daniela Resiga, Metode fizice de analiză folosite în artă şi arheologie
Olimpia Mureşan, Despre un limbaj riguros în cercetarea artefactelor din metal
Rodica-Mariana Ion, Radu-Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu, Raluca-Mădălina Senin, Bisericuţele de cretă de la Basarabi-Murfatlar. Aspecte ştiinţifice asupra stadiului actual
Corneliu Beldiman, Marin Cârciumaru, Ritual, artefact, symbol. Red deer antler sleeve in a complex from dacian fortress of Unip, Timiş County
Corneliu Beldiman, Iosif Vasile Ferencz, Diana-Maria Sztancs, Dacian osseous materials industry. Case study: the artefacts from hillfort of Ardeu, Hunedoara County
Diana-Maria Sztancs, Corneliu Beldiman, Ioan Alexandru Bărbat, Bone and antler artefacts dated from Starčevo-Criş culture in Transylvania: recent discoveries and microscopic analyses
Cristina Nicoleta Tomşa, Analize arheobotanice în cadrul sitului arheologic de la Uivar (jud.Timiş); Studiu de caz: Groapa 1053
Alexandra Rusu, Dragoş Gheorghiu, Perspective experimentale asupra tehnologiilor antice de ţesere (Proiectul „Hărţile Timpului„)
Cătălin Borangic, Arheologie experimentală. Pumnalul de tip Sica
Alexandra Comşa, Iharka Szücs-Csillik, An archaeoastronomical study regarding some necropoleis of the Gumelniţa culture
I. Szücs-Csillik, Zoia Maxim, Eclipsele şi sanctuarul neolitic de la Parţa
Florin Stănescu, Arheoastronomia mezoamericană. Observatorul astronomic de la Xocicalco, Morelos, Mexic
Leonard Dorogostaisky, An archaeoastronomic case study: the site from Corneşti-Iarcuri, Timiş county, Romania

ISTORIE
Adrian Bejan, Banatul în secolele IV-VI. Relaţiile spaţiului bănăţean cu goţii, hunii şi gepizii
Eutimiu Ştefan Lifa, Aspecte privind organizarea societăţii autohtone în primul mileniu d.Hr.
István Petrovics, The economic activity of the burghers of medieval Temesvár / Timişoara
Marin Pop, Activitatea organizaţiei Partidului Naţional Român din judeţul Timiş în primii ani după Marea Unire (1919-1920)
Ionuţ-Marian Filipescu, Lupta pentru putere în URSS după moartea lui Lenin
Radu Păiuşan, Activitatea Partidului Naţional Popular în Banat la începutul anului 1947
Eusebiu Narai, Activitatea Partidului Social-Democrat din judeţele Caraş şi Severin în anii 1944-1948
Silviu Caius Bejinaru, Motivaţiile participării la rezistenţa armată anticomunistă
Coperta


ArheoVest II, In Honorem Gheorghe LAZAROVICI, Interdisciplinaritate în Arheologie, Timişoara, 6 decembrie 2014 [click pentru a descărca numărul integral]

Coperta
CUPRINS, SUMMARY, SOMMAIRE, INHALT
Prof.univ.dr. Gheorghe LAZAROVICI

Tabula Gratulatoria
Lorena Vlad, In Honorem prof. univ. dr. Gheorghe LAZAROVICI
Victor Spinei, Laudatio
John Nandriş, Eulogium for Gheorghe LAZAROVICI. Romania in Europe
Dorel Micle, Interdisciplinaritatea – o oportunitate, Gheorghe Lazarovici – o necesitate (despre debutul arheologiei moderne în învăţământul universitar timişorean)

ARHEOLOGIE
Sanda Băcueţ Crişan, Horea Pop, Aşezarea neolitică de la Şimleu Silvaniei - Str.T.Vladimirescu nr.7 (II)
Pál Raczky, Katalin Sebők, The outset of Polgár-Csőszhalom tell and the archaeological context of a special central building
Cornelia-Magda Lazarovici, Un nou tip de măciucă de la Scânteia (jud.Iaşi)
Tomasz J.Chmielewski, Mirosław Furmanek, Róbert Patay, Agata Sady, Năgara (Stipa sp.) în neoliticul şi eneoliticul Europei Centrale. Studiu pentru o dezbatere asupra fenomenului
Dan-Lucian Buzea, Painted flower motifs on Cucuteni‒Ariuşd ceramics discovered at Păuleni‒Ciuc, Şoimeni-Dâmbul Cetăţii, Harghita County, Romania
Adrian Ardeţ, Gheorghe Lazarovici, Dimitrie Pavel Negrei, Lucia Carmen Ardeţ, Monografia staţiunii neolitice de la Caransebeş (Balta Sărată). Studiu introductiv
Adela Kovács, Monumental: architectonic features and inventory from European Neolithic and Copper Age sanctuaries
Silviu Gridan, Un nou punct arheologic neolitic în sud-estul Transilvaniei, oraşul Rupea (jud.Braşov)
Gabriel Crăciunescu, Cultura Žuto Brdo - Gârla Mare în sud-vestul Olteniei. Stadiul actual al cercetării
Corina Borş, Luciana Rumega-Irimuş, Vlad Rumega-Irimuş, Noi date privind epoca târzie a bronzului pe valea mijlocie a Mureşului. Situl de la Aurel Vlaicu - Obreza, jud.Hunedoara
Ioan Bejinariu, O depunere de vase ceramice din bronzul târziu din zona Sălajului
Alexandru Hegyi, Perioada de tranziţie la epoca fierului în Banat. Aspecte privind cronologia
Leonard Dorogostaisky, Adrian Ardelean, Rezultatele cercetărilor de teren (2014) a patru mari aşezări fortificate de la sfârşitul epocii bronzului din Câmpia de Vest: Biled–Şandra, Cenei, Sânnicolau Mare şi Pecica
Eugen D. Pădurean, Noi fortificaţii pe cursul inferior al Mureşului şi al Crişului Alb (jud.Arad)
Valeriu Sîrbu, Diana Dăvîncă, Schelete şi părţi de schelete/oase izolate de copii din epoca fierului descoperite în contexte nefunerare la tracii nordici
Alexandru Berzovan, Eugen D. Pădurean, Fortificaţia dacică de la Botfei-Cetăţeaua Înaltă, comuna Hăşmaş, jud.Arad (sec. I î.Hr. ‒ I d.Hr.)
Alexandru Berzovan, Cătălin Borangic, Contribuţia colecţiilor particulare la îmbogăţirea patrimoniului arheologic. Un nou pumnal sica
Cătălin Borangic, Marius Ciută, La limita arheologiei. Reflecţii pe marginea unei descoperiri atipice
Aurora Peţan, „Baia romană” de la Sarmizegetusa Regia. 1. Istoricul cercetărilor
Florin Fodorean, Cartografierea siturilor romane din Dacia Porolissensis. Noi descoperiri la Tureni şi Aiton (jud.Cluj)
Adrian Bejan, Banatul în secolele VIII‒IX în lumina descoperirilor arheologice

METODE INTERDISCIPLINARE
Marius Gheorghe Barbu, Mihaela Maria Barbu, Arheologie experimentală. Confecţionarea şi utilizarea grattoir-ului în preistorie
Marian Cosac, Alexandru Popa, Dan-Lucian Buzea, Andrea Chiricescu, George Murătoreanu, Alexandru Radu, Prospecţiuni geomagnetice şi cercetări arheologice în situl paleolitic de la Constanda – Lădăuţi, punct „Borşoşu” (com.Barcani, jud.Covasna)
Nenad N. Tasić, Interdisciplinary approach to salvation of the site of Vinča ‒ Belo Brdo
Tijana Stankovic Pešterac, Robert Hofmann, Aleksandar Medović, Stefan Dreibrodt, Ildiko Medović, Multidisciplinary archaeological research at the Late Neolithic site Bordjoš (Borjas) near Novi Bečej (Northern Serbia). Geoelectrical prospection of a house
Emanoil Pripon, Restaurarea şi conservarea unor loturi de ceramică neolitică decorată cu bitum (studiu de caz)
Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Radu-Gabriel Pîrnău, Cristian Secu, Elemente de landscape archaeology în zona siturilor cucuteniene Costeşti-Cier şi Giurgeşti-Dealul Mănăstirii, jud.Iaşi
Diana-Maria Sztancs, Osseous materials artefacts in the Neolithic and Aeneolithic of Transylvania. Recent data
Bogdan Constantinescu, Daniela Stan, Mircea Babeş, Cătălin I. Nicolae, Analiza compoziţională a tezaurelor de argint geto-dacice de la Agighiol, Peretu, Craiova şi Poroina
Daniela Stan, Bogdan Constantinescu, Analiza compoziţională a unor artefacte geto-dacice de aur găsite în Muntenia şi Moldova
Lucica Olga Savu, Relaţia dintre prezenţa resurselor solului şi subsolului şi gradul de dezvoltare al Bazinului transilvănean al Oltului (sec. IV î.Hr. – I d.Hr.)
Mirela Elena Lăscoiu, Posibilitatea existenţei unei cariere de piatră în zona cetăţii dacice de la Costeşti-Cetăţuia
Corneliu Beldiman, Iosif Vasile Ferencz, Diana-Maria Sztancs, Ardeu-Cetăţuie. Date recente privind gestionarea resurselor economice de origine animală la daci
Imola Boda, Rada Varga, Arheologia altfel. Dincolo de orizontul „legendelor locului”
Sorin Forţiu, Tibiskos-ul ptolemeic ≡ râul Tisza ori Timiş? Ori amândouă?!
Bogdan Condurăţeanu, Opening a window into Romania's distant past with the help of declassified American Cold War spy aircraft imagery. Episode 1. The Roman legion castra from Filipeşti and the Roman forts and Limes Transalutanus from Albota, Piteşti and Mărăcineni
Michał Pisz, Călin Timoc, Tibiscum and its rural territory in the Roman period. Archaeological landscape investigations using non-destructive survey methods
Petru Urdea, Adrian Cîntar, Cadrul geografic şi elementele morfologice ale peisajului aşezării militare şi civile din Rezervaţia Arheologică Tibiscum
Iulia-Alexandra Pripon, Revitalizarea peisageră a unei zone din cadrul complexului arheologic de la Porolissum-Moigrad în sprijinul dezvoltării turismului cultural
Ioana Creţulescu, Lucian-Mircea Mureşan, Defining the sepulchral lot on Roman funerary monuments – considerations on applying Roman law in archaeology based on an ancient sources study
Nicolae Hurduzeu, Ipostaze ale apei în ritul şi ritualul funerar roman
Ana Cristina Hamat, Dextrarum Iunctio şi studiul bijuteriilor în epoca romană. Un melanj între istoria artei, epigrafie, numismatică, gliptică şi studiul bijuteriilor
Király Lajos, Claudia Radu, Claudia Urduzia, Cătălin Dobrinescu, Zooarchaeological analysis of an animal sample from 10th century Capidava. Inferences regarding human­animal interaction
Cătălin Jianu Hancheş, O metodă interdisciplinară de analiză spaţială sistematică a habitatului aplicată pe arealul Câmpiei Joase a Banatului medieval
Loredana Gârleanu, Andrei Soficaru, Interpretări bioarheologice asupra unui mormânt descoperit la Moşniţa Veche-Obiectiv 16 (jud.Timiş)
Hedy M-Kiss, Artefacte din materie organică în cetatea Timişoara (2014)
Oana Borlea, Arealul Timişului Mort: evoluţia peisajului între prima şi a doua ridicare topografică habsburgică (sec.XVIII‒XIX)
Coperta


ArheoVest III, In Memoriam Florin MEDELEŢ, Interdisciplinaritate în Arheologie, Timişoara, 28 noiembrie 2015 [click pentru a descărca numărul integral]

Coperta
Cuprins
Florin MEDELEŢ

ARHEOLOGIE
Aurel Rustoiu, Alexandru Szentmiklósi, Florin Medeleţ şi arheologia de la cumpăna mileniilor
Cristian Roman, Sorin Marcel Colesniuc, Radu Pop, Constantin Aparaschivei, Romeo-Alexandru Perlik, Olimpia Gridan, Silviu Gridan, Materiale preistorice din peştera Binder – Cheile Turzii provenind din răscoliri în săpătura lui Nicolae Vlassa
Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Corneliu Lazarovici, Bucraniul – simbol şi semn. Bucraniile monumentale (Partea I)
Octavian-Cristian Rogozea, Cataloagele tipologice ale decorurilor şi formele ceramicii Culturii Banatului
Sanda Băcueţ Crişan, Descoperiri ale artei miniaturale din situl de la Porţ-Corău. Plastica zoomorfă
Silviu Gridan, Claudiu Florian, Contribuţii la cunoaşterea neoliticului şi eneoliticului din sud-estul Transilvaniei: comuna Homorod (jud.Braşov)
Cristian Schuster, Despre „pintaderele” decorate cu spirală din eneoliticul românesc
Eugen Pădurean, Leonard Dorogostaisky, Noi aşezări fortificate în Câmpia Aradului, arealul oraşului Curtici
Cătălina Cernea, Florin Vlad, Contribuţii la cunoaşterea prelucrării pieilor de animale în cadrul comunităţilor culturii Cernavoda I. Aşezarea de la Săveni-La Movile, com.Săveni, jud.Ialomiţa
Roxana Morteanu, Florin Gogâltan, O protomă ornitomorfă din epoca bronzului de la Satu Mare, jud.Arad
Andrei Stavilă, Consideraţii asupra locuirii de epoca bronzului de la Sânnicolau Mare-Selişte
Gabriel Crăciunescu, Cristian Dumitru Manea, Eugen Gavril Văcuţă, Descoperiri funerare întâmplătoare la Gârla Mare, judeţul Mehedinţi
Liviu Marta, Depozitul de bronzuri de la Pir. Urme ale unor strategii sociale din epoca târzie a bronzului
Andrei Georgescu, Cristian Floca, Habitat structures in the early and middle La Tène period from the Banat region. Feature No. 14 discovered at Moşniţa Veche-Dealul Sălaş
Vlad Nicolae Călina, Imagine şi identitate în cea de a doua epocă a fierului
Aurel Rustoiu, Civilian and funerary space in the dacian fortified settlement at Cugir
Valeriu Sîrbu, Cătălin Borangic, Paznicii trecătorii. Mormintele dacice de pe Valea Oltului
Alexandru Berzovan, Observaţii privind o serie de materiale arheologice din perioadă dacică provenite din staţiunea de la Pecica-Şanţul Mare (jud.Arad)
Horea Pop, Un tip special de vas dacic descoperit în aşezarea fortificată de pe Măgura Moigradului, jud.Sălaj
Cătălin Borangic, Alexandru Berzovan, Artefacte pierdute, artefacte recuperate. Consideraţii privind câteva piese de echipament militar şi civil din perioada dacică
Iosif Vasile Ferencz, Noi artefacte din fier descoperite în Dobrogea
Michał Pisz, Călin Timoc, All roads lead to Tibiscum – results and perspectives of the non-destructive landscape survey of the roman fort and its surroundings
Horaţiu Groza, Dan Matei, O STELA funerară recent descoperită la Turda
Mihaela Denisia Liuşnea, Descoperiri arheologice cu caracter creştin din zona Dunării de Jos. Studiu de caz: Mormântul 7 de la Barboşi
Daniel Ciucălău, Manifestări magice şi religioase în necropolele culturii Sântana de Mureş–Cernjachov
Bogdan Craiovan, Dorel Micle, O frescă a habitatului medieval timpuriu de pe valea Mureşului. Locuinţele şi cuptoarele de la Tărtăria, punct Pietroşiţa
Valentina Mihaela Voinea, Bartłomiej Sz. Szmoniewski, Anca Popescu, Aurel Mototolea, Mihai Florea, Noi descoperiri de epocă otomană pe Valea Casimcei: Cheia-Pazvant
Liviu Măruia†, Ovidiu Bozu, Fântâna medievală din punctul Sălişte, sat Susani, comuna Traian Vuia, judeţul Timiş
Ana Cristina Hamat, La braţ cu Evliya Çelebi prin cetatea Timişoarei. Studiu de caz: piaţa medievală târzie descoperită pe str. Lucian Blaga
Dorel Micle, Mariana Balaci Crînguş, Călin Timoc, Băile turceşti din Pţa Libertăţii, Timişoara. Un monument arheologic inedit în contextul reabilitării centrului istoric al oraşului

METODE INTERDISCIPLINARE
George Murătoreanu, Roxana Cuculici, Daniel Vereş, Marian Cosac, Alexandru Radu, Dan Lucian Buzea, Potenţialul arheologic al carstului din Cheile Vârghişului (Munţii Perşani). Etape preliminare în realizarea unui sistem informaţional geografic
Iharka Szücs-Csillik, Zoia Maxim, Goddess of nocturnal light at Parţa
Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Radu-Gabriel Pîrnău, Aurel Melniciuc, Încercare de reconstituire a evoluţiei peisajului preistoric în Depresiunea Prutului mijlociu, microzona sitului cucutenian de la Ripiceni-Holm, judeţul Botoşani (Partea I)
Adela Kovács, Silviu Gridan, Experimente cu privire la muzica preistorică – noi interpretări asupra vaselor suport cucuteniene
Amy Nicodemus, John M. O’Shea, From relative to absolute: the radiometric dating of Mureş Culture ceramics at Pecica-Şanţul Mare
Emanoil Pripon, Restaurarea lanţului cu pandantive din depozitul de bronzuri de la Guruslău, jud. Sălaj
Bogdan Constantinescu, Daniela Cristea-Stan, Cătălina Chiojdeanu, Ernest Oberländer-Târnoveanu, Tudor Martin, Cronologia monedelor dacice de argint şi aur de tip Koson pe baza informaţiilor despre compoziţia lor elementală
Daniela Cristea-Stan, Bogdan Constantinescu, Ernest Oberländer-Târnoveanu, Tudor Martin, Analiza compoziţională a celor trei plăcuţe de aur de tip Germisara scoase la licitaţie în decembrie 2014 de Casa Artmark
Corneliu Beldiman, Iosif Vasile Ferencz, Diana-Maria Sztancs, Piese de podoabă dacice din materii dure animale descoperite recent în Transilvania
Aurora Peţan, An unknown stone structure at the eastern gate of Sarmizegetusa Regia’ precinct recorded in the 19th century writings
Florin-Gheorghe Fodorean, Drumul roman de-a lungul văii Mureşului între localităţile Gligoreşti şi Cristeşti
Iulia-Alexandra Pripon, Propunere de amenajare peisageră la Porolissum - Terasa Sanctuarelor, clădirile N2, N3, N4
Marius Gheorghe Barbu, Consideraţii privind arheologia experimentală şi reconstituirea istorică. Studiu de caz: antichitatea dacică şi romană
Loredana Gârleanu, Cazul mormântului sarmatic de la Gelu: variaţie anatomică sau condiţie patologică?
Octavian Ciobanu, Scanning objects with a low cost depth sensor
Rodica-Mariana Ion, Sofia Teodorescu, Mihaela-Lucia Ion, Raman spectroscopy for non-destructive analysis of some pigments, glazes and coloured glasses
Dan Ştefan Vlase, Titus Vasile Vlase, Dorel Micle, Analize FT-IR, TG/DTG/DTA-DSC aplicate pe ceramica otomană descoperită în urma săpăturilor arheologice de salvare din Piaţa Libertăţii, Timişoara (campania 2013–'14)
Hedy M-Kiss, Fragmente de încălţăminte medievală descoperite la Timişoara (2007–2014)
Cristian Oprean, Dorel Micle, Adrian Bălăşescu, Fauna din Piaţa Libertăţii din Timişoara descoperită în urma cercetărilor arheologice preventive (campania 2013–'14)
Oana-Alexandra Borlea, Toponimia bazinului hidrografic al Timişului Mort. Relevanţa arheologică
Bogdan Condurăţeanu, Enemy at the gates; a reconsideration of the purpose and potential of Romania’s last defense line against communism: the fortified line Focşani–Nămoloasa–Brăila

ISTORIE
Teodora-Daniela Moţ, Arsinoe II, regină a Thraciei şi Egiptului
Tomasz Dziurdzik, Parade helmet masks from roman Dacia: re-interpreting equipment through the study of military religion
Doina Benea, Simona Regep, Câteva observaţii privind prezenţa lui COHORS III DELMATARUM MILLIARIA EQUITATA în Dacia
Maria-Adriana Airinei, VOTA PRO SALUTE IMPERATORIS. Manifestări individuale ale loialităţii politice la Apulum
Ştefana Cristea, Serapis/Priapus de la Micia
Ligia Boldea, Elite şi spiritualitate în Banatul medieval din prima jumătate a secolului al XIV-lea
Adrian Nicolae, Cercetarea paleoliticului de la începuturi şi până în secolul al XIX-lea
Laura Coltofean, Importanţa ediţiei a opta a Congrès International dꞌAnthropologie et dꞌArchéologie Préhistoriques în dezvoltarea arheologiei preistorice în Transilvania secolului al XIX-lea
Nicolae Hurduzeu, Reminiscenţe ale cifrei 9 în ritul funerar actual


ArheoVest IV, In Honorem Adrian BEJAN, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 26 noiembrie 2016

Click aici pentru a descărca: PARTEA I, PARTEA A II-A

ARHEOLOGIE
LAZAROVICI Cornelia-Magda, LAZAROVICI Gheorghe-Corneliu, Bucraniul – simbol şi semn (Partea a II-a), (pag.43)
KOVÁCS Adela, Tipologia vetrelor din sanctuarele neolitice în sud-estul Europei, (pag.95)
ROGOZEA Octavian-Cristian, Un semibordei atribuit fazei A3 a culturii Vinča descoperit la Tărtăria (com. Săliştea, jud. Alba), (pag.121)
POPA Cristian Ioan, CIUTĂ Marius Mihai, Plastica antropomorfă Coţofeni de la Şeuşa-Gorgan (jud. Alba), (pag.163)
CRĂCIUNESCU Gabriel, VĂCUŢĂ Gavril Eugen, Necropola de incineraţie de la Gârla Mare, jud. Mehedinţi. Campania din anul 2013, (pag.183)
PĂDUREAN Eugen D., Noi aşezări fortificate din epoca metalelor descoperite în Câmpia de Vest (jud. Arad), (pag.201)
BERZOVAN Alexandru, Consideraţii privind două cetăţi getice din Podişul Moldovei: Poiana Mănăstirii-Între Şanţuri şi Dobrovăţ-Cetăţuia, jud. Iaşi (sec. V–III îHr), (pag.215)
CIUTĂ Marius-Mihai, BORANGIC Cătălin, Echere de metal utilizate în Munţii Orăştiei în epoca dacică, (pag.247)
ROGOZEA Octavian Cristian, BERZOVAN Alexandru, Consideraţii privind două piese de bronz din staţiunea dacică de la Unip-Dealul Cetăţuica (com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş), (pag.259)
FERENCZ Iosif Vasile, CĂSTĂIAN Mihai Cristian, SOCOL Ionuţ, Proiectile din piatră descoperite la Ardeu, com. Balşa, jud. Hunedoara, (pag.265)
DĂVÎNCĂ Diana, Înhumări de copii la dacii liberi dintre Carpaţi şi Prut între secolele II–IV d.Hr., (pag.279)
HONCU Ştefan, Ceramica romană de bucătărie descoperită la Argamum - sector Extramuros, (pag.293)
LIUŞNEA Mihaela Denisia, Opaiţe cu volute (tip Loeschcke IV) descoperite în aria castellum-ului de la Bărboşi-Tirighina, Galaţi, (pag.309)
BENEA Doina, REGEP Simona, Câteva precizări privind topografia monumentelor de la Tibiscum, (pag.321)
CRÎNGUŞ Mariana Balaci, BALACI Cătălin, Monumente funerare ale soldaţilor palmyreni din Dacia romană, (pag.353)
GRIDAN Silviu, Proiectile de piatră care aparţin unui posibil castru roman recent identificat în sud-estul Transilvaniei (com. Ungra, jud. Braşov), (pag.363)
FODOREAN Florin-Gheorghe, Cartografiind Dacia romană: drumul imperial de la Brucla la Salinae, (pag.383)
MICLE Dorel, ROGOZEA Octavian-Cristian, Puncte arheologice cu descoperiri atribuite perioadei post-romane din hotarul administrativ al municipiului Timişoara, (pag.389)
CRAIOVAN Bogdan Alin, PRIAN Andrei, Noi descoperiri aparţinând evului mediu timpuriu din vestul ţării. Locuinţele medieval timpurii de la Dudeştii Vechi, jud. Timiş, (pag.441)
OŢA Silviu, GEORGESCU Migdonia, Câteva observaţii privind doi cercei descoperiţi la Isaccea (jud. Tulcea), (pag.447)
CRIŞAN Ioan, Un vas medieval timpuriu descoperit la Curtuişeni (jud. Bihor), (pag.463)
M-KISS Hedy, Descoperiri noi privind artefactele de piele din Timişoara, (pag.469)
KACSÓ Carol, MINGHIRAŞ Traian, BÂLCU Teodor, Cercetări de arheologie montană la Baia Mare (II), (pag.491)
ENACHE Sergiu-Gabriel, Contribuţii la repertoriul arheologic al oraşului Gătaia (jud. Timiş). Cercetările de teren din anii 2010–'11 şi 2013, (pag.513)

METODE INTERDISCIPLINARE
BARBU Mihaela-Maria, BARBU Marius-Gheorghe, Date experimentale privind utilizarea secerilor preistorice din piatră cioplită, (pag.537)
IHARKA Szücs-Csillik, MAXIM Zoia, Taurul Divin de la Parţa, (pag.551)
BOGHIAN Dumitru, ENEA Sergiu-Constantin, PÎRNĂU Radu-Gabriel, MELNICIUC Aurel, ASĂNDULESEI Andrei, TENCARIU Felix-Adrian, Încercare de reconstituire a evoluţiei peisajului preistoric în Depresiunea Prutului Mijlociu, microzona sitului cucutenian de la Ripiceni-Holm, jud. Botoşani (partea II), (pag.561)
IHARKA Szücs-Csillik, VIRAG Cristian, Orientarea defuncţilor în necropola eneolitică de la Urziceni. O abordare astronomică, (pag.591)
DOROGOSTAISKY Leonard, MICLE Dorel, Noi ipoteze de lucru pentru cercetarea epocii bronzului în Banat. Un posibil complex de fortificaţii şi aşezări în arealul localităţilor Cenei, Bobda, Beregsău Mic, Cărpiniş şi Checea (jud. Timiş), (pag.601)
BOLOHAN Neculai, CIORPAC Mitică, MĂŢĂU Florica, GORGAN Dragoş-Lucian, Analiza ADN a unui context funerar Noua din estul României, (pag.631)
MICLE Dorel, MEGLEI Vlad, HEGYI Alexandru, Parcul arheologic Herneacova-Cetate: un model de exploatare ştiinţifică, turistică şi economică în contextul dezvoltării durabile, (pag.639)
ARDELEANU Marius, Proiectul Linothorax, (pag.653)
CETEAN Valentina, Durabilitatea rocilor în context arheologic, (pag.673)
STĂNESCU Florin, Problema numărului 13 în astronomiile antichităţii, (pag.689)
CETEAN Valentina, TEODOR Eugen S., PEŢAN Aurora, Începuturi de cercetare a fortificaţiei liniare Cioclovina-Ponorici. Informaţii arheologice, mineralogie şi alte analize de laborator, (pag.695)
MICLE Dorel, HEGYI Alexandru, FLOCA Cristian, Urme peste timp: topografierea castrelor romane de marş din Munţii Şureanu, (pag.715)
PISZ Michał, TIMOC Călin, Citind terenul din apropierea sitului arheologic Tibiscum. Rezultatele preliminare a doi ani de investigaţii non-invazive, (pag.745)
BELDIMAN Corneliu, NEGRU Mircea, BELDIMAN Diana-Maria, Artefacte de os descoperite la Romula (2015), (pag.753)
BORLEA Oana-Alexandra, Analiza hărţii Situations Plan der Sechs Ortschaften Liget, Schaag, Paraz, Petroman, Csebsa, Macedonien und des Temes Fluses ...; peisajul în arealul Timişului Mort în secolul al XVIII-lea, toponimie, relevanţă arheologică, (pag.771)

ISTORIE
MOŢ Teodora-Daniela, Zeiţa Isis în lumea elenistică şi la Marea Neagră, (pag.793)
HAMAT Ana-Cristina, Tăcere, vorbesc romanii! Bijuteriile în literatura latină din primul secol al Imperiului, (pag.807)
ONIŢIU Atalia, Religia militarilor din Dacia în epoca romană târzie (secolele III–IV dHr), (pag.823)
ISTVÁN Fábián, Două monumente funerare romane “descoperite” la Gorneşti, (pag.835)
MUREŞAN Lucian-Mircea, MUREŞAN Ioana, Violatio Sepulchri - între conceptul juridic şi practica funerară romană în Balcani, (pag.843)
PALIGA Sorin, Terram uero, que est a fluuio Morus usque ad castrum Vrscia (Anonymus, Gesta Hungarorum, VI), (pag.861)
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, Semne/mărci de olar prezente pe ceramica medievală timpurie din Depresiunea Silvaniei (II), (pag.873)
FORŢIU Sorin, Fenlak (Felnac), arcis rudera, (pag.893)
BOZU Ovidiu, ROTARU Ioan, Pietrele cu semne şi descoperiri arheologice din hotarul comunei Prigor, jud. Caraş-Severin, (pag.949)
BOZU Ovidiu, Jugul cu capete de şarpe (sat Zlagna, com. Turnu Ruieni, jud. Caraş-Severin), (pag.967)
HURDUZEU Nicolae, Moiras – Parcae – Faits (Ursitoare). Aspects regarding their role in the everyday life of humans, (pag.975)


ArheoVest V, 2017, In Honorem Doina BENEA

Click aici pentru a descărca: PARTEA I, PARTEA A II-A

Cuprins
Coperta
Doina Benea (Tablou / Tabula Gratulatoria / Laudatio / Gânduri ... / Activitatea ştiinţifică)

ARHEOLOGIE
LUCA Adrian Sabin, PĂPUREANU Ana-Maria, FLORENTINA MĂRCUŢI, TUDORIE Anamaria, Date despre doi nasturi şi o mărgea, piese realizate din Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758. Descoperiri de la Tărtăria-Gura Luncii (campania 2014)
SZILÁGYI Kata, Preliminary result of the lithic raw material distribution at the Alsónyék-Bátaszék Late Neolithic site (Southeastern Hungary)
BOBÎNĂ Ancuţa, GLIGOR Mihai, Plastic Art from the Neolithic and Eneolithic settlement at Alba Iulia-Lumea Nouă (Alba County). Zoomorphic clay representations
KOVÁCS Adela, A column type statuette discovered at Ştefăneşti-Stânca Doamnei, Botoşani county
LAZAROVICI Cornelia-Magda, LAZAROVICI Corneliu Gheorghe, Bucraniul – simbol şi semn (Partea a III-a)
BARBU Mihaela-Maria, CIUTĂ Mihai-Marius, Despre atelierul de confecţionat unelte aparţinând locuirii Coţofeni de la Şeuşa-Gorgan
ROGOZEA Octavian-Cristian, MICLE Dorel, DINCĂ Remus, Materiale atribuite culturilor Coţofeni şi Noua descoperite în hotarul administrativ al localităţii Tărtăria (jud. Alba)
†MOGA Marius, †MEDELEŢ Florin, ROGOZEA Petru, Materialele atribuite bronzului târziu de la Timişoara-Pădurea Verde
BORŞ Corina, RUMEGA-IRIMUŞ Luciana, Contexte arheologice cu ceramică de tip Basarabi spartă pe loc din situl hallstattian Tărtăria-Podu Tărtăriei vest (jud. Alba)
BERZOVAN Alexandru, ENEA Sergiu-Constantin, BOGHIAN Dumitru, MISCHKA Carsten, TASIMOVA Imren, Cetatea getică de la Poiana Mănăstirii-Între Şanţuri, comuna Ţibana, jud. Iaşi
FERENCZ Vasile Iosif, RUSTOIU Aurel, CĂSĂLEAN Adrian, O fibulă puternic profilată de la Ardeu. Consideraţii privind pătrunderea fibulelor provinciale romane în Dacia la începutul secolului I d.Hr.
LIUŞNEA Denisia Mihaela, Fragmente inedite de ceramică romană, din categoria terra sigillata, descoperite la Barboşi, Galaţi
ZOTOVIĆ Radmila, Funerary monuments from the site of Varošište near Požega
OTA Radu, LASCU Ilie, BOUNEGRU Valentin George, A recently discovered mausoleum and the topic of existence of some funerary buildings at Apulum
POP Horea, Oseminte umane în context nefunerar din epoca romană descoperite la Şimleu Silvaniei, jud.Sălaj
MĂRINCEAN Ioana, Un sfeşnic de bronz descoperit la Potaissa
GEORGESCU V. Ştefan, MARINOIU Vasile, Opaiţe romane din colecţia Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” (Târgu Jiu)
HAMAT Ana-cristina, Imaginea nemuritoare a frumuseţii. Gemele descoperite în aria municipiului roman Tibiscum (jud.Caraş-Severin)
BOUNEGRU Valentin George, TUTILĂ Oana, Despre jocuri la Apulum
NEGRU Mircea, BOHÎLŢEA-MIHUŢ Florica, SĂVULESCU Ionuţ, POLL Ingrid, LIŢU Alexandra, BOTTEZ Valentin, Consideraţii privind producţia de cărămizi romane la Romula. Procese tehnologice şi produse
DANKOVIC Ilija, BOGDANOVIC Ana, Contribution to Knowledge of Viminacium’s Water Supply
MICLE Dorel, ROGOZEA Octavian-Cristian, Contribuţii la repertoriul descoperirilor atribuite secolelor II–IV din vestul României
BEJAN Adrian, Aşezarea de la Hodoni-Pustă. Consideraţii privind habitatul postroman din Banat
MIHAILESCU-BÎRLIBA Virgil, Incineraţie, înhumaţie şi biritualism
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, BĂCUEŢ-CRIŞAN Sanda, Două artefacte medievale timpurii din fier descoperite în hotarul comunei Buciumi (jud.Sălaj)
CRAIOVAN Alin Bogdan, Contribuţii la cunoaşterea secolelor XII–XIII în vestul României. Repertoriul descoperirilor căldărilor de lut din Banatul românesc

METODE INTERDISCIPLINARE
BOONTHAI Worrawit, From normadic hunter-gatherer to the beginning of sedentism: dental pathological observed at site of Pratu Pha, northern Thailand
SUSI El Georgeta, Oase de animale din aşezarea neolitică târzie de la Uivar, jud. Timiş. Materialul din şanţurile de fortificaţie
SZÜCS-CSILLIK Magdolna Iharka, MAXIM Zoia, Constelaţii „văzute” din sanctuarul neolitic de la Parţa
BELDIMAN Corneliu, SÁNDOR Berecki, BELDIMAN Diana-Maria, Artefacte preistorice din materii dure animale descoperite la Şincai-Cetatea Păgânilor, jud.Mureş
FLOCA Cristian, Movilele de pământ din judeţul Timiş. Un studiu de caz în zona localităţii Teremia Mare
BOGHIAN Dumitru, BUDUI Vasile, ENEA Sergiu-Constantin, IGNĂTESCU Sorin, Spaţiul celor vii şi morţi. Landscape archaeology în zona necropolei tumulare de la Costâna (com.Todireşti, jud.Suceava)
DOROGOSTAISKY Leonard, HEGYI Alexandru, Noi ipoteze de lucru pentru cercetarea epocii bronzului în Banat (II). Un posibil complex de fortificaţii şi aşezări în arealul localităţilor Variaş – Satchinez (jud.Timiş)
PĂDUREAN D. Eugen, Cu privire la câteva imagini satelitare Google Earth din judeţul Arad
ILIE Costel, BELDIMAN Corneliu, MANDACHE Tudor, BELDIMAN Diana-Maria, Cercetări arheologice recente în aşezarea de la Cavadineşti-Râpa Glodului, jud. Galaţi. Date asupra artefactelor din materii dure animale
CETEAN Valentina, PEŢAN Aurora, Investigaţii petrografice la cetatea dacică Piatra Roşie
BORANGIC Cătălin, BARBU Marius-Gheorghe, Arheologie experimentală. Propuneri de reconstituire a unor teci de pumnale curbe
GRIDAN Silviu, URDEA Petru, HEGYI Alexandru, Castrul de la Ungra, jud. Braşov. Cercetări multidisciplinare
TEODOR S. Eugen, Historical Outcomes at the end of an archaeological project: Limes Transalutanus
FODOREAN Florin-Gheorghe, Mapping archaeological sites in Dacia. Roman rural settlements east of Apulum
CÎNTAR Adrian, Propunere de reconstituire digitală tridimensională a atelierului de prelucrare a sticlei de la Tibiscum (Jupa, jud.Caraş-Severin)
FARCAŞ Iulia-Alexandra, POP Nastasia, Contribuţii la studiul viticulturii în Dacia Romană: un cosor inedit din fier descoperit în teritoriul Porolissum-ului
BÜLOW Von Gerda, Der tetrarchenzeitliche Kaiserpalast Romuliana-Gamzigrad. Erste Ergebnisse interdisziplinärer Feldforschung
M-KISS Hedy, Tălpi medievale de piele din Timişoara, str. Lucian Blaga (2014)

ISTORIE
FERARU Mihai Remus, Fêtes consacrées à Poséidon à Milet et dans ses colonies du Pont-Euxin
PEŢAN Aurora, Date noi cu privire la inscripţia „cu arme” de la Sarmizegetusa Regia
MIRKOVIĆ Miroslava, Das linke – das rechte Donauufer
ARDEVAN Radu, Ein sacerdos von Drobeta
CRĂCIUNESCU Gabriel, PETOLESCU C. Constantin, Drobeta. „Pietre călătoare”
TIMOC Ioan-Călin, Rectificări în legătură cu descoperirile epigrafice de epocă romană de la Pojejena (jud.Caraş-Severin)
ONIŢIU Atalia, Rudenie şi relaţii sociale în Dacia Romană. Câteva consideraţii epigrafice
MUREŞAN Lucian-Mircea, MUREŞAN Ioana, Între teorie şi practică. Aspecte ale dreptului roman referitoare la practica funerară la Dunărea de Jos – studii de caz bazate pe o serie de studii romane antice
ENE Silviu, Reprezentări ale divinităţilor paredere în arta coroplastică din provincia Dacia
REGEP Simona, Un post de observaţie roman al drumului imperial la Tibiscum
PRIPON Emanoil, Consideraţii cu privire la restaurarea şi conservarea descoperirilor monetare antice din castrul auxiliar de la Buciumi, jud.Sălaj
MATEI Cosmin, Studiu asupra circulaţiei monetare romane din castrul de la Tibiscum
KAČINA Trajan, Un nou tezaur monetar din secolul al IV-lea descoperit în Banatul Sârbesc
BALACI-CRÎNGUŞ Mariana, BALACI Cătălin, Despre producţia metalurgică şi circulaţia monetară în sud-vestul Daciei în secolele III–IV d.Hr.
FORŢIU Sorin, Despre titlul onorific de „banus”
RUSU Alexandra-Andreea, SLĂDESCU Ioana Viorica, Il filo d’oro. The premises for the development of silk textiles production in Italy
IUSZTIN Zoltan, Banatul medieval – exemplificări şi interpretări toponimice
FRÎNC Maria, Ceartă pentru moştenire în secolul al XVI-lea în familia Banffy Lossoczy de Nuşfalău

VARIA
HURDUZEU Nicolae, Drumul sufletului în cântecul de zori
ARDELEANU Marius, Observaţii privind reenactmentul şi reenactorul antic din România
MARCU Marius, Ghid de bune practici în construcţia şi mentenanţa unui website cultural

Coperta


ArheoVest VI, 2018, In Memoriam Marian GUMĂ

Click aici pentru a descărca: PARTEA I, PARTEA A II-A

Coperta
Cuprins
Marian Gumă (Tablou / Opera Omnia)

ARHEOLOGIE
RUSTOIU Aurel, FERENCZ Vasile Iosif, Marian GUMĂ şi arheologia Banatului. Contribuţii ştiinţifice la pre- şi protoistoria central-sud-est europeană
LAZAROVICI Gheorghe, LAZAROVICI Cornelia-Magda, Rolul surselor de sare din Transilvania în procesul de neolitizare al Europei Centrale şi de Sud
KOVÁCS Adela, Consideraţii asupra altarelor din neoliticul sud-est european
CIUTĂ Marius-Mihai, CIUTĂ Beatrice-Elena, Contribuţii la cunoaşterea organizării interne a aşezărilor vinciene timpurii. Aşezarea de la Limba–Oarda de Jos
ROGOZEA Octavian-Cristian, Descoperiri neolitice şi eneolitice recente din vestul României (II)
BARBU Mihaela-Maria, BARBU Marius-Gheorghe, BĂRBAT Alexandru Ioan, Un complex eneolitic descoperit în localitatea Rapoltu Mare, jud.Hunedoara. Studiu preliminar
BOGHIAN Dumitru, ENEA Sergiu-Constantin, Între Teluric şi divin. Situl cucutenian de la Buznea-Silişte / După Grădini (comuna Ion Neculce, jud.Iaşi, România)
LAZAROVICI Cornelia-Magda, Date cu privire la câţiva idoli antropomorfi descoperiţi în aşezarea Cucuteni A3 de la Scânteia (jud.Iaşi)
DIACONESCU Maria, Date noi privind epoca bronzului în lumina descoperirilor de la Vorniceni (jud.Botoşani)
ROGOZEA Octavian-Cristian, ROGOZEA Petru, MĂRCUŢI Florentina, Contribuţii la repertoriul aşezărilor atribuite Epocii Bronzului din vestul României (II)
BERZOVAN Alexandru, BORANGIC Catalin, ENEA Sergiu-Constantin, Cu privire la două piese de echipament militar din Epoca Fierului, aflate în colecţiile Muzeului Şcolar din Târgu Frumos
POP Horea, Verigi dacice cu noduri descoperite în Depresiunea Şimleului, jud.Sălaj
BERZOVAN Alexandru, Consideraţii preliminare privind cetatea geto-dacică de la Todirel-Dealul Bobeica, comuna Bârnova, jud.Iaşi (sec.I î.Hr. – I d.Hr.)
BORANGIC Cătălin, CIUTĂ Marius-Mihai, Un nou lot de artefacte recuperat pe cale judiciară
CĂSĂLEAN Cătălin Adrian, Glass small-finds discovered at Ardeu-Cetăţuie, Balşa Commune, Hunedoara County
BORANGIC Cătălin, Detecţia noilor paradigme ale civilizaţiei dacice
BENEA Doina, REGEP Simona, Colonizări „anonime” în Dacia în timpul lui Traian
COCIŞ Horaţiu, Some considerations on the brick and tile stamps from the frontier watchtowers of Dacia Porolissensis
ZOTOVIĆ Radmila, Cult of Silvanus in Singidunum area
JITĂREL Alin, Noi perspective de interpretare a cultului zeului Mithras
ISTVÁN Fábián, Inscripţii imperiale şi votive din colecţia Teleki-Gorneşti
HONCU Ştefan, Consideraţii despre stadiul actual al cercetării amforelor din spaţiul est-carpatic din perioada secolelor II–III d.Hr.
SÎRBU Valeriu, DĂVÎNCĂ Diana, Înhumări de câini la daci (sec. II–III d.Hr.) şi alte practici similare europene
LAZAROVICI Cornelia-Magda, LAZAROVICI Gheorghe, GRIDAN Silviu, GRIDAN Olimpia-Mary, About the perforated axes from Rupea (Braşov County)
COLBAN Cassian, Contribuţii la repertoriul arheologic al comunei Periam (I)
BOIA Nistor Adrian Constantin, Noi puncte arheologice din hotarul cadastral al localităţii Răcăşdia (jud.Caraş-Severin)
PĂDUREAN D. Eugen, Contribuţie la monografia arheologică a municipiului Arad. Arad-Gai 1 (I)

METODE INTERDISCIPLINARE
NIKOLOVA Lolita, Balkan archaeology, genealogy, and population origin from the perspectives of cultural genomics
MĂŢĂU Florica, MUNTEANU Roxana, NICA Valentin, PINTILEI Mitica, VASILIU Ana-Lavinia, STANCU Alexandru, Paste recipes and raw materials of the Cucuteni C ware from Eastern Romania
MURĂTOREANU George, COSAC Marian, VEREŞ Daniel, BUZEA Lucian Dan, RADU Alexandru, ŞERBĂNESCU Gabriel, Caracteristici morfologice ale peşterilor cu prezenţe Ariuşd în aria carstului din Cheile Vârghişului – Munţii Perşani
COMŞA Alexandra, SZÜCS-CSILLIK Iharka, The universe of the directions
SZÜCS-CSILLIK Iharka, LAZAROVICI Gheorghe, MAXIM Zoia, About some Neolithic constellations
SUSI El Georgeta, Ofrande animale în necropola culturii Bodrogkeresztúr de la Urziceni-Vamă, jud. Satu Mare
DOROGOSTAISKY Leonard, Iarcuri 2018 – O imagine a marilor aşezări fortificate de la sfârşitul epocii bronzului din sud-estul Câmpiei Panonice
CONSTANTINESCU Bogdan, CIUTĂ Marius-Mihai, POPA Nicolae, CRISTEA-STAN Daniela, OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU Ernest, Consideraţii privind tezaurul compus din 12 monede de tip Răduleşti-Hunedoara recuperat în urma unor săpături ilegale din zona Dealul Muncelului, vest de Sarmizegetusa Regia
TEODOR S. Eugen, PEŢAN Aurora, HEGYI Alexandru, Comments on the morphology of the hillfort from Muncel
HAMAT Cristina Ana, Monilia ante portas Daciae
MUREŞAN Lucian-Mircea, MUREŞAN Ioana, Translatio cadaveris – aspecte legate de cadrul juridic referitor la transportul defuncţilor în provinciile danubiene
HURDUZEU Nicolae, Considerations on life and death in Latin literature – the eternal return
PALADE Luisa Maria, BÎRZU Călin, Conservarea şi revalorificarea unui altar funerar roman din curtea bisericii medievale de la Streisângeorgiu, Călan, jud.Hunedoara
PRIPON Emanoil, Materie şi materiale. Restaurarea unui pugio cu teacă
BELDIMAN Corneliu, DABÎCA Mircea, BELDIMAN Diana-Maria, Artefacte din materii dure animale, ceramice şi litice descoperite la Histria-Sectorul Sud
DABAL Dobrochna Daria, How experimental archaeology can answer questions archaeological artefacts cannot. Iron smelting experiments with use of slag-tapping bloomery furnaces
M-KISS Hedy, Contribuţii la cunoaşterea artefactelor de piele descoperite la Timişoara, P-ţa Sfântu Gheorghe, nr.2-3
FORŢIU Sorin, Despre „nomadismul” toponimic în cartografia sec.XVIII–XX. Studiu de caz: Papi/Popin (şi Túregyház(a), Marian/Marjan, Servus Dei, Satul Bătrân Dumbrăviţa–Cernăteaz)
DUTCON Alexandra, PAULINY-TOTH Pavel Vladimir Jan, Total station rotation error and correction in SingulArch
ARDELEANU Marius, De ce contează autenticitatea în reenactment?
Coperta


ArheoVest VII, 2019, In Honorem Sabin Adrian LUCA

Click aici pentru a descărca: PARTEA I, PARTEA A II-A

Coperta
Cuprins
Sabin Adrian LUCA (Tablou / Elogium / Activitatea Ştiinţifică)

ARHEOLOGIE
COSAC Marian, MURĂTOREANU George, NIŢĂ Loredana, RADU Alexandru, DUMITRAŞCU Valentin, VASILE Ştefan, Paleoliticul mijlociu din situl Abri 122 - Cheile Vârghişului (jud. Harghita) - rezultatele cercetărilor lui István DÉNES
CIUTĂ Marius-Mihai, CIUTĂ Beatrice, Piese din alabastru descoperite în aşezările vinciene timpurii din Valea Mureşului Mijlociu
DUNCA Mihai-Marius, Utilajul litic şlefuit de la Zăuan-Dâmbul Cimitirului
MAXIM Zoia, "Ţinutul ţaganilor" în neolitic
DARÓCZI Tibor-Tamás, Daggers and axes of the Copper Age Eastern Carpathian Basin
GRIDAN Silviu, LAZAROVICI Gheorghe, LAZAROVICI Cornelia-Magda, APARASCHIVEI Constantin, Olimpia Gridan, Contribuţii la cunoaşterea culturii Petreşti din sud-estul Transilvaniei - zona Rupea (jud. Braşov)
MELNICIUC Aurel, KOVÁCS Adela, Reprezentarea motivului şorţului din cadrul plasticii antropomorfe aparţinând culturii Cucuteni
BOGHIAN Dumitru, ENEA Sergiu-Constantin, ŢURCANU Senica, HUŞLEAG Arina, IGNĂTESCU Sorin, Un cuptor ornamentat din faza Cucuteni A descoperit la Costeşti-Cier/Lângă Şcoală (jud. Iaşi)
ENEA Sergiu-Constantin, BOGHIAN Dumitru, APARASCHIVEI Constantin, STANC Margareta Simina, CABAT Elena-Alexandra, IGNĂTESCU Sorin, Consideraţii asupra unui complex cucutenian. Groapa 5/2015 din situl Costeşti‐Cier/Lângă Şcoală, jud. Iaşi
CRĂCIUNESCU Gabriel, Dansul în Oltenia în epoca bronzului
DIACONU Vasile, Un celt hallstattian descoperit la Târgu Neamţ. Informaţii vechi, rectificări şi completări recente
MOTOTOLEA Constantin Aurel, POTÂRNICHE Tiberiu, STANC Margareta Simina, Recent archaeological research in Tomis (Constanţa)
BERZOVAN Alexandru, BORANGIC Cătălin, Dobrovăţ-Cetăţuia, jud. Iaşi. Campania 2019
ARDELEANU Marius, Locuirea dacică în Depresiunea Maramureş. Analiză statistică şi interpretări istorice
PEŢAN Aurora, Cetatea dacică Piatra Roşie. Observaţii cu privire la planul fortificaţiei de pe platou
CĂSTĂIAN Cristian Mihai, ROMAN Constantin Cristian, CĂSĂLEAN Catalin Adrian, FERENCZ Vasile Iosif, Cercetări arheologice la Ardeu la sfârşitul secolului XX
CĂSĂLEAN Cătălin Adrian, Artefacte din Munţii Orăştiei aflate în depozitul Muzeului de Etnografie şi Artă Populară din Orăştie
LIUŞNEA Denisia Mihaela, Analiza fragmentelor de sticlă de epocă romană timpurie descoperite în arealul castellum-ului de la Barboşi – Tirighina, Galaţi
BARBU Gheorghe Marius, SĂSĂRMAN Vasile Vlad Mihai, Un altar roman fragmentar descoperit recent la Micia
ENE Silviu, Consideraţii asupra antefixelor din provincia Dacia
BOLOHAN Neculai, GRIGORAŞ Bianca, Cercetare arheologică de suprafaţă în punctul Dochia-La Perdele 2 (jud. Neamţ). Analiza lotului ceramic
MĂRCUŢI Florentina, ROGOZEA Octavian-Cristian, Contribuţii la repertoriul arheologic al Banatului. Interfluviul Timiş‒Bega (Timişoara‒zona de frontieră cu Serbia)
COLBAN Cassian, Contribuţii la repertoriul arheologic al comunei Periam (II)
PĂDUREAN Eugen, Contribuţie la monografia arheologică a municipiului Arad (II). Arad-Dâmbul Micălăcii
CRAIOVAN Alin Bogdan, Octavian-Cristian Rogozea, Remus Constatin Dumitru Dincă, Contribuţii la repertoriul descoperirilor medievale din jurul Timişoarei, jud. Timiş

METODE INTERDISCIPLINARE
DUTCON Alexandra, Jan Vladimir Pavel Pauliny-Toth, Alternative Method of Creating Laquer-Peel Profiles (Lackprofile, Lackabzüge)
SZÜCS-CSILLIK Iharka, MAXIM Zoia, LAZAROVICI Gheorghe, Celestial connections at three settlements from Vinča civilization: Parţa-Tărtăria-Mostonga. House and boat
BELDIMAN Corneliu, BELDIMAN Diana-Maria, Un set de vârfuri de os descoperit în aşezarea eneolitică de la Turdaş-Luncă, jud. Hunedoara
CIUTĂ Beatrice, Archaeobotanical analysis on samples recovered from archaeological contexts from Banat and Transilvania belonging to La Tène Age
STANC Margareta Simina, Exploatarea mamiferelor în siturile dacice de la Măgura Şimleului (jud.Sălaj). Studiu de caz: Şimleu-str. A. Mureşanu şi Şimleu-Observator
MUREŞAN Olimpia, Câteva consideraţii privind producerea şi cercetarea compoziţiei chimice a sticlei arheologice (I)
CONDURĂŢEANU Bogdan, Interdisciplinarity without Inter-Disciplinars: Errors, Horrors and Inventions
DABAL Dobrochna Daria, Archaeometallurgical residues from Bozânta Mică-Grind, Maramureş, Romania
BEŞCHIU Maria Laura, RUSU Cristina Laura, BORLOVAN Monica, DAVID Tiberiu Ovidiu, Orthodontic status of a sarmatian man from the fourth century AD
LAZAROVICI Gheorghe, LAZAROVICI Cornelia-Magda, BERZOVAN Alexandru, JUJEA Valentin, ROTARIU Ioan, GALESCU Cornel, PÂRVU Ioan, COJOCARU Ioan, COLESNIUC Marcel Sorin, Artă rupestră, semne şi simboluri în Munţii Cerna şi ai Banatului. Studiu de etnoarheologie şi etnoreligie
M-KISS Hedy, Leather archaeological artifacts, from preliminary study to conservation

ISTORIE
FERARU Mihai Remus, Celebrarea lui Dionysos. Sărbători ale asociaţiilor dionysiace în cetăţile greceşti de la Pontul Euxin
ZOTOVIĆ Radmila, Development of society and city administration in Roman Viminacium
FORŢIU Sorin, Despre bani transsilvani
POP Ioana-Terezia, Preliminary study: anthroponymy from Maramureş County (14th to 16th century)?
RUSU Alexandra-Andreea, SLĂDESCU Viorica, O arheologie a patronajului artistic. Dezvoltarea atelierelor de tapiseriei în Italia între secolele XV şi XVII
HURDUZEU Nicolae, Cu privire la unele reminescenţe antice în practicile de îmbunare a morţii în ritul funerar

DOSAR CHAMA
FORŢIU Sorin, Dubla fortificaţie medievală de la Chama (com. Sânandrei, jud. Timiş)
CopertaBIBLIOGRAFIE:


ArheoVest, Nr. I: In Memoriam Liviu Măruia, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie,
Timişoara, 7 decembrie 2013
(editori Andrei STAVILĂ, Dorel MICLE, Adrian CÎNTAR, Cristian FLOCA şi Sorin FORŢIU),
JATEPress Kiadó, Szeged, 2013,
ISBN 978-963-315-152-5 (összes/general)
ISBN 978-963-315-153-2 (Vol. I), ISBN 978-963-315-154-9 (Vol. II)
http://www.arheovest.com/ro/simpozion/arheovest_1.html, 2013

ArheoVest, Nr. II: In Honorem Gheorghe LAZAROVICI, Interdisciplinaritate în Arheologie, Timişoara, 6 decembrie 2014
(editori: Sorin FORŢIU, Adrian CÎNTAR; consilier ştiinţific: Dorel MICLE),
JATEPress Kiadó, Szeged, 2014,
ISBN 978-963-315-228-7 (Összes/General)
ISBN 978-963-315-220-1 (Vol. 1: Arheologie), ISBN 978-963-315-221-8 (Vol. 2: Metode Interdisciplinare)
http://www.arheovest.com/symposium/arheovest_2.html, 2014

ArheoVest, Nr. III, In Memoriam Florin MEDELEŢ, Interdisciplinaritate în Arheologie, Timişoara, 28 noiembrie 2015
Vol.1: Arheologie, Vol.2: Metode Interdisciplinare şi Istorie,
(editori: Sorin FORŢIU, Andrei STAVILĂ; consilier ştiinţific: Dorel MICLE),
Asociaţia "ArheoVest" Timişoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2015,
ISBN 978-963-315-264-5
http://www.arheovest.com/symposium/arheovest_3.html, 2015

ArheoVest, Nr. IV: In Honorem Adrian Bejan, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 26 noiembrie 2016
Universitatea de Vest din Timişoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2016
Vol. 1: Arheologie, pp. 1–532 + DVD, ISBN 978-963-315-310-9 (General), 978-963-315-311-6 (Vol. 1).
Vol. 2: Metode Interdisciplinare şi Istorie, pp. 533–982, ISBN 978-963-315-312-3 (Vol. 2).
https://www.academia.edu/30105668
https://www.academia.edu/30105735

ArheoVest, Nr. V: In Honorem Doina BENEA, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 25 noiembrie 2017
ISBN 978-963-315-358-1 (General)
Vol. 1: Arheologie, pp. 1–580 + DVD-ROM, ISBN 978-963-315-359-8
Vol. 2: Metode Interdisciplinare şi Istorie, pp. 581–1282, ISBN 978-963-315-360-4
JATEPress Kiadó, Szeged, 2017
https://www.academia.edu/35253382
https://www.academia.edu/35253398

ArheoVest, Nr.VI: In Memoriam Marian GUMĂ, Interdisciplinaritate în Arheologie
Timişoara, 24 noiembrie 2018
Vol.1: Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare
JATEPress Kiadó, Szeged, 2018
ISBN 978-963-315-386-4 (General),
ISBN 978-963-315-384-0 (volumul 1),
ISBN 978-963-315-385-7 (volumul 2).

ArheoVest, Nr. VII: In Honorem Sabin Adrian LUCA, Interdisciplinaritate în Arheologie,
Timişoara, 23 noiembrie 2019,
Vol. 1: Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare,
JATEPress Kiadó, Szeged, 2019,
ISBN 978-963-315-419-9 (General),
ISBN 978-963-315-417-5 (volumul 1),
ISBN 978-963-315-418-2 (volumul 2).
https://www.academia.edu/41039658
https://www.academia.edu/41039679