Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

ARHIVA SOMEŞANĂ

Arhiva Someşană este o revistă ştiinţifică publicată de Muzeul Grăniceresc Năsăudean în colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj. Prima serie din această prestigioasă revista, însumând 27 de numere, a apărut între anii 1924-1940. Seria a II-a a fost publicată în doar 4 numere, în intervalul 1972-1977, şi a cuprins o altă abordare istoriografică, cu articole mult mai eterogene. Din anul 2002 a fost iniţiată seria a III-a a revistei, ce a dorit să revină la orientarea primei serii, fiind publicate studii şi cercetări din diverse domenii: istorie, cultură, studii sociale, economie, lingvistică etc., referitoare la zona Bistriţei-Năsăud, dar şi la zonele învecinate, bazinul someşan şi Transilvania.


SERIA I

Nr.1, 1924 [descarcă numărul integral (2MB)]

• Cătră cetitori, (pag.1)
ŞOTROPA Virgil, Districtul Năsăudului, (pag.5)
MARŢIAN Iulian, Contribuţii la istoricul Rodnei, (pag.14)
ŞOTROPA V., Dr. CIPLEA Al., Documente bisericeşti, (pag.21)
BICHIGIAN Vasile, Trei călători străini despre Valea Someşului, (pag.41)
Dr. CIPLEA Al., O delimitare de graniţă între Maramureş şi districtul Năsăudului, (pag.49)
ŞOTROPA V., Răboaje din trecut, (pag.61)


Nr.2, 1925 [descarcă numărul integral (2MB)]

ŞOTROPA Virgil, Regimentul grăniceresc năsăudean, (pag.1)
BICHIGEAN Vasile, Poëmation de secunda legione valahica sub Carolo barone Enzenbergio, (pag.13)
ŞOTROPA V., Dr. CIPLEA Al., Documente bisericeşti, (pag.20)
MACOVEI Vladimir, În munţii rodneni, (pag.51)
ŞOTROPA Virgil, Voci străine despre români, (pag.55)


Nr.3, 1925 [descarcă numărul integral (3MB)]

ŞOTROPA Virgil, Pagini memorabile din 1848, (pag.1)
SCRIDON Ştefan, Comentarii la un document, (pag.21)
ŞOTROPA Virgil, Lupta Românilor bistriţeni pentru biserică, (pag.31)
BICHIGEAN Vasile, Poëmation de secunda legione Valachica, (pag.39)
FILIPCIUC Vasile, Ioan Mihail 1844-1914, (pag.66)
ŞOTROPA Virgil, Răboaje din trecut, (pag.73)


Nr.4, 1926 [descarcă numărul integral (3MB)]

ŞOTROPA Virgil, Împăratul Iosif II în Districtul Năsăudului, (pag.1)
MARŢIAN Iulian, Fata, tradiţie şi istorie, (pag.12)
• Vicarul Grigore Moisil 1814-1891. Autobiografie, (pag.24)
MARŢIAN Iulian, Castrul Rodna, (pag.45)
BICHIGEAN Vasile, Poëmation de secunda legione Valachica, (pag.51)

COMUNICĂRI, (pag.81)
• Sabin Mureşanu: Originea familiei Mureşenilor
• I.Marţian: Contribuţii la istoria descălecării
• Iuliu Moisil: Două poezii
• Ioan Corbu: Zimbrul în ţinutul Năsăudului
• I.Marţian: O scrisoare din 1849

ŞOTROPA Virgil, Răboaje din trecut, (pag.94)
• Bibliografie, (pag.100)


Nr.5, 1926 [descarcă numărul integral (2MB)]

BICHIGEAN Vasile, Prinos, (pag.3)
DRĂGANU Nicolae, Din cele dintâiu încercări poetice ale lui G.Coşbuc, (pag.11)
MANOLIU Sandu, Frînturi, (pag.28)
Preot COŞBUC George, Din scrisorile unchiului meu, (pag.38)
MOISIL Iuliu, O poezie şi ghicitori, (pag.44)
ŞOTROPA Virgil, Amintiri, (pag.48)
MERUŢIU Vasile, În anii din urmă, (pag.54)
ŞOTROPA Virgil, Obârşia familie Coşbuc, (pag.58)


Nr.6, 1926 [descarcă numărul integral (3MB)]

ŞOTROPA Virgil, Din zilele de sbucium ale anilor 1848-1849, (pag.1)
ULRICH Francisc, O excursiune la minele de aur din munţii metaliferi ai Ardealului, (pag.16)
BICHIGEAN Vasile, Un capitol din lupta Românilor someşeni cu Saşii din Bistriţa, (pag.31)
MARŢIAN Iulian, Acte şi documente, (pag.58)
• Contribuţii la viaţa lui George Coşbuc, (pag.74)

COMUNICĂRI, (pag.85)
• Ioan Crişan: Amintiri despre Axentie Severu
• Aurel Mureşianu: Două scrisori ale vicarului Macedon Pop cătră Iacob Mureşianu
• I.Corbu, Cetăţele
• Pamfil Grapini: Zimbrul în munţii rodneni

• Bibliografie, (pag.93)


Nr.7, 1927 [descarcă numărul integral (3MB)]

ŞOTROPA Virgil, Dup revoluţia din 1849, (pag.1)
MUREŞIANU Aurel A., Contribuţii la istoria „Gazetei Transilvaniei”, (pag.24)
MARŢIAN Iulian, Documente bisericeşti, (pag.37)
BICHIGEAN Vasile, Din trecutul comunelor Nuşfalău (Mărişelu) şi Sântioana, (pag.76)
KRIZ-CABICAR, Curiozităţi topice „valahice”, (pag.84)
PAVELEA Ioan S., Legiuiri din trecut, (pag.89)
• Cărţi şi reviste, (pag.95)


Nr.8, 1928 [descarcă numărul integral (7MB)]

ŞOTROPA Virgil, Minele rodnene, (pag.1)
MOISIL Iuliu, Două adrese şi amintiri, (pag.54)
• Florian Porcius. Autobiografie, (pag.62)
ŞOTROPA Virgil, Adause la biografia lui Fl.Porcius, (pag.69)
BICHIGEAN V., Statutul grăniceresc, (pag.76)
MARŢIAN Iulian, Documente bisericeşti, (pag.93)
ŞOTROPA Virgil, Din scrisorile celor dispăruţi, (pag.104)
ALEXI A.P., O audienţă la Vodă Carol în 1880, (pag.116)
MOISIL Iuliu, Radioactivitatea apelor minerale din jud.Năsăud, (pag.121)
ŞOTROPA Virgil, Mozaic istoric, (pag.133)
BICHIGEAN Virgil, La mormântul vicarului Grigore Moisil, (pag.138)
• Bibliografie, (pag.144)


Nr.9, 1928 [descarcă numărul integral (7MB)]

• Istoricul Districtului Năsăudean, (pag.1)
DRĂGANU Nicolae, Date privitoare la istoria comunei Zagra, (pag.65)
BUZILA Ştefan, O predică a vicarului Marian, (pag.79)
BICHIGEAN Vasile, Statutul grăniceresc, (pag.104)
MARŢIAN Iulian, Documente bisericeşti, (pag.122)


Nr.10, 1929 [descarcă numărul integral (8MB)]

ŞOTROPA Virgil, Militarizarea Văiei Bârgăului, (pag.1)
MARŢIAN I., Ţara Năsăudului, (pag.31)
BICHIGEAN Vasile, Un capitol din litigiul Bistriţenilor cu Someşenii, (pag.41)
• Corespondenţa Naşcu-Moisil şi Petri 1860-1864, (pag.66)
MARŢIAN I., Jurnalul loc. Ioan Tomuţa 1848-1849, (pag.99)

COMUNICĂRI, (pag.121)
• Nicolae Drăganu: O interesantă poruncă a vicarului Ioan Mărian
• Ştefan Buzila: Adause la biografia lui Florian Porcius şi date despre Rodna
• Virgil Şotropa: Apele minerale rodnene în 1839

• Francisc Cabicar: Praga, (pag.133)
• Fapte şi constatări, (pag.149)
• Bibliografie, (pag.151)


Nr.11, 1929 [descarcă numărul integral (10MB)]

ŞOTROPA Virgil, Contribuţii la istoria şcoalelor năsăudene, (pag.1)
MARŢIAN Iulian, Acte şi documente, (pag.26)
BUZILA Ştefan, Familia grănicerească Anton, (pag.45)
• Corespondenţa Naşcu-Moisil şi Petri 1860-1864, (pag.59)
BICHIGEAN V., Material documentar, (pag.90)
MORARIU Tiberiu, Valea Sălăuţa şi împrejurimea, (pag.104)
• Bibliografie, (pag.148)


Nr.12, 1930 [descarcă numărul integral (5MB)]

ŞOTROPA Virgil, Un act memorabil, (pag.149)
MARŢIAN I., Raportul locotenentului Friedrich Storch de Arben din 1848-1849, (pag.167)
• Corespondenţa lui Nacşu cu Moisil şi Petri, (pag.192)
BICHIGEAN V., Material documentar, (pag.216)

PAGINI SUPLIMENTARE
MARŢIAN I., O altă scrisoare a Generalului Ioan Kemény, (pag.235)
ŞOTROPA Virgil, În amintirea lui Grigore Silaşi, (pag.239)


Nr.13, 1930 [descarcă numărul integral (7MB)]

ŞOTROPA Virgil, Un proces multisecular, (pag.1)
BICHIGEAN Vasile, Material documentar, (pag.312)
MOISIL Iuliu, Din timpul Războiului Unirii Neamului. Moartea lui George Coşbuc, (pag.351)

COMUNICĂRI, (pag.359)
• Nicolae Drăganu: Grănicereşti
• Ioan Şerban: Din amintirile unui veteran

PAGINI SUPLIMENTARE
MARŢIAN I., Meeting românesc în Blaj (15-17 Martie 1848), (pag.366)
• Din scrisorile celor dispăruţi, (pag.375)
MOISIL Iuliu, Apel, (pag.378)


Nr.14, 1931 [descarcă numărul integral (6MB)]

ŞOTROPA Virgil, Păţaniile Batalionului I năsăudean în 1848-49, (pag.1)
• O voce streină, (pag.417)
• Ziarul caporalului Mihai Candale, (pag.422)
• Însemnările medicului Dr. Ignaţ Iancsa, (pag.440)
• Rapoartele sublocotenentului Malcomes, (pag.449)
• Soarta maiorului Leon Pop, (pag.457)


Nr.15, 1931 [descarcă numărul integral (3MB)]

BICHIGEAN Vasile, Nicolae Iorga, (pag.1)
BUZILA Ştefan, Documente bisericeşti, (pag.15)


Nr.16, 1932 [descarcă numărul integral (3MB)]

ŞOTROPA Virgil, Bejenii în secolul XVIII, (pag.1)
MOISIL Iuliu, Românii din Vechiul Regat şi dragostea lor pentru Ardeleni, (pag.89)
COŞBUC Anton, Obârşia satului Leşu, (pag.100)

PAGINI SUPLIMENTARE
• Cetan, (pag.117)
• Iuliu Morariu: „Ploaia cu pucioasă”, (pag.121)


Nr.17, 1933 [descarcă numărul integral (9MB)]

ŞOTROPA Virgil, Urme din timpul Curuţilor, (pag.123)
MARŢIAN Iulian, Un important document din secolul XV, (pag.165)
MORARIU Iuliu, Piuăle şi piuăritul în Valea Zăgrii, (pag.178)
BICHIGEAN V., Material documentar, (pag.201)
GERMAN Iustin, Constituţia geologică a Muntelui Heniu din Munţii Bârgăului, (pag.222)
BUZILA Ştefan, Documente bisericeşti, (pag.234)
COŞBUC Anton, Contribuţii la istoricul bisercii din Leşu, (pag.251)
• Muzeul Năsăudean, (pag.266)
• A.G.R.U., (pag.273)


Nr.18, 1936 [descarcă numărul integral (10MB)]

ŞOTROPA Virgil, Soarta Românilor din satele săseşti, (pag.275)
BICHIGEAN Vasile, Material documentar, (pag.346)
MOISIL Iuliu, Viaţa studenţilor români din Viena în a doua jumătate a sutei a XIX-a, Amintiri, (pag.369)
BUZILA Ştefan, Documente bisericeşti, (pag.398)

COMUNICĂRI
MORARIU Iuliu, Urme vechi în Valea Zăgrii, (pag.447)
MOISIL Iuliu, Două vechi bănci din Năsăud, (pag.452)
• Din trecutul comunei Nuşfalău (Mărişelu), (pag.459)
NAGHIU Iosif, Aspecte culturale, (pag.467)
• Muzeul Năsăudean, (pag.474)
• Memento, (pag.478)


Nr.19, 1936 [descarcă numărul integral (11MB)]

ŞOTROPA Virgil, Năsăudul de altă dată 1.Aspecte şi fapte 2.Din registrele bisericii unite 3.Din trecutul şi din registrele bisericii romano-catolice 4.Cartea de Aur 5.Casina română, (pag.1)
MOISIL Iuliu, Viaţa exemplară a unui tânăr grăniţer, (pag.40)
• Ziarul sergentului Simion Domide, (pag.54)

COMUNICĂRI
MUREŞIANU Aurel A., În chestia familiei Mureşenilor, (pag.73)
Protopop POP Ioan, Din amintirile mele, (pag.77)
BUZILA Ştefan, O cerere în căsătorie dela 1847, (pag.80)
PAVELEA Ioan S., Locuţiuni grăniţereşti, (pag.82)
NAGHIU Iosif, Pagini istorico-literare, (pag.85)

PAGINI SUPLIMENTARE
MARŢIAN Iulian, Cucerirea Ardealului de către Unguri, (pag.113)
NAGHIU Iosif, Un discurs memorabil, (pag.126)

FIGURI GRĂNIŢEREŞTI NĂSĂUDENE
• Vicariul Ioan Marian, (pag.135)
• Vicariul şi Prepozitul Macedon Pop, (pag.158)
• Vicariul Grigore Moisil, (pag.190)


Nr.20, 1936 [descarcă numărul integral (3MB)]

ŞOTROPA Virgil, Vizite, ospătari şi omagieri, pe vremuri, (pag.213)
MOISIL Iuliu, Teatru în Năsăud, (pag.226)
• Ziarul grănicerului Vasile Crăciun din Nepos, (pag.233)
ŞOTROPA Virgil, Reflexiuni pe vârful Ineului, (pag.255)
• Acte, corespondenţe şi ordonanţe vicariate, (pag.263)
MORARIU Iuliu, Despre ornamentica florală în Valea Zăgrii (jud.Năsăud), (pag.316)
ECHIM I.T., Fruntaşa familie Bejan din Monor, (pag.326)
• Spicuiri istorice grănicereşti, (pag.345)
FILIPOI Onisim, Din scrisorile unui spion şi trădător, (pag.361)

COMUNICĂRI
MUREŞIANU Aurel A., O scrisoare a Vicarului Marian, (pag.370)
Preot COŞBUC O., Două scrisori ale poetului Coşbuc, (pag.372)
BOŞCA Emil, Cercetând arhivele rodnene, (pag.374)
BĂDOIU Florian, Muzica populară din Leşu, (pag.377)
• Un muzicant naţional bistriţan, (pag.380)
• Muzeul Năsăudean, (pag.382)

FIGURI GRĂNIŢEREŞTI NĂSĂUDENE
• NAŞCU Vasile, (pag.384)
• Florian Porcius, (pag.416)
• Locotenentul Petru Tanco, (pag.436)
• Ioachim Mureşianu, (pag.441)


Nr.21, 1937 [descarcă numărul integral (27MB)]

ŞOTROPA Virgil, Contribuţii la istoria bisericească, (pag.453)
• Memoriile căpitanului-auditor Şotel, (pag.479 )
ŞOTROPA Virgil, Ofiţerii şi subofiţerii regimentului năsăudean în 1765, 1766 şi 1771, (pag.498)

PAGINI ISTORICE CULTURALE
NAGHIU Iosif, De Gerando despre Rodna şi grăniceri, (pag.510)
• Adunările generale ale »Astrei« la Năsăud, (pag.515)
ŞOTROPA Virgil, Din actele şi scrisorile episcopului Djmeni, (pag.528)

COMUNICĂRI
PRECUP Emil, Un vrednic preot grănicer, (pag.569)
CORBUL Victor, «Versul lui Napoleon Bunăparte« şi încă ceva, (pag.572)
• Dela Muzeul limbii române, Cluj, (pag.575)

FIGURI GRĂNIŢEREŞTI NĂSĂUDENE
• Alexandru Bohăţel, (pag.578)
• Ioan Florian Câmpianu, (pag.607)
• Pedagogul Vasile Petri, (pag.625)
• Iacob Mureşianu, (pag.642)
• Colonelul Carol baron Enzenberg, (pag.666)
• Vasile Bob Fabian, (pag.682)
• Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodoni, (pag.697)


Nr.22, 1937 [descarcă numărul integral (14MB)]

ŞOTROPA Virgil, Revolta Districtului năsăudean 1755-1762, (pag.1)

COMUNICĂRI
NAGHIU Iosif, Mărunţişuri cultural-istorice năsaudene, (pag.178)
BUZILA Ştefan, Glume grănicereşti, (pag.193)

PAGINI SUPLIMENTARE
MARŢIAN Iulian, Traducere din volumul anonim: Reise von Pressburg nach Siebenbürgen und von da zurück nach Pressburg, (pag.195)
MARŢIAN Iulian, Din memoriile voevodului ardelean Ioan Kemény, (pag.200)
NAGHIU Iosif, Cronică bibliografică, (pag.207)
• Muzeul grăniţeresc năsăudean, (pag.220)

FIGURI GRĂNIŢEREŞTI NĂSAUDENE
MOISIL Iuliu, Alexe Fortunat recte Leon Hangea, (pag.227)
• Preotul Ioan Macavei, (pag.233)


Nr.23, 1938 [descarcă numărul integral (13MB)]

ŞOTROPA Virgil, Revolta Districtului Năsăudean 1755-1762, (pag.261)
• † Maiorul Iulian Marţian, (pag.445)
MORARIU Iuliu, Noi numiri popul. româneşti de plante, (pag.453)

COMUNICĂRI
Locot. GHIŢAN Teodor, Istoria Comunei Borgo-Bistriţa de Popa Vasile Pavel, (pag.469)
MOISIL Iuliu, O predică din vremurile trecute, (pag.476)
PAVELEA Ioan S., Zicale poporane istorice, (pag.480)
COŞBUC Anton, O scrisoare din 1843 a fătului Larion Savu din Leşu către fiul său Alexandru la Ieşi, (pag.483)
• Comemorări grăniţereşti în Năsăud, (pag.486)
• Muzeul grăniţeresc năsăudean, (pag.489)

FIGURI GRĂNIŢEREŞTI NĂSĂUDENE
MOISIL Iuliu, Leontin Luchi, (pag.493)
• Căpitanul Silvestru Torni, (pag.505)
• Tabla cuprinsului Vol.VI, Nr.22-23, (pag.521)


Nr.24, 1938 [descarcă numărul integral (15MB)]

ŞTROPA Virgil, Înfiinţarea graniţei militare năsăudene 1762, (pag.1)
VAIDA Ioan, Două acte remarcabile, (pag.130)
MOISIL Iuliu, Conştiinţa naţională şi eroismul grăniţerilor năsăudeni, (pag.144)
SOHORCA Iustin, Monografia şcolilor din Sângeorz-Băi, (pag.176)

COMUNICĂRI
MOISIL Iuliu, O scrisoare din Roma, (pag.197)
NAGHIU Iosif, Varia, (pag.203)
Pr. CIURUŞ Teodor, Din însemnările lui Vas.Buzdug, (pag.215)
IONAŞCU Ioan, Relatări şi tradiţii istorice de pe »Valea Budacului«, (pag.219)

PAGINI SUPLEMENTARE
ŞOTROPA Virgil, Spicuiri din cronica lui Cserei, (pag.224)
FLORESCU Florea, Un document Maramureşan, (pag.228)
• Comemorări în Năsăud, (pag.231)
• Muzeul grăniţeresc năsăudean, (pag.232)

FIGURI GRĂNIŢEREŞTI NĂSĂUDENE
MOISIL Iuliu: Artemiu P.Alexi 1846-1896, (pag.235)


Nr.25, 1939 [descarcă numărul integral (11MB)]

ŞOTROPA Virgil, Înfiinţarea graniţei militare năsăudene 1762, (pag.261)
MAIORESCU Ioan, Către Epp. Şuluţiu, (pag.376)
MATEI Gheorghe, Un profesor grănicer în Iaşi, (pag.386)
MORARIU Iuliu, Contribuţiuni la studiul unor asociaţii de plante ruderale, (pag.397)

COMUNICĂRI
MORARIU Iuliu, Iulian Marţian, o figură culturală şi educativă, (pag.422)
GHIŢAN Teodor, Contribuţiuni la Istoricul Văii Bârgăului, (pag.426)
PĂUNEI E., Câteva date bibliografice, (pag.434)
NAGHIU Iosif E., O relatare din sec.XVIII, (pag.435)
FILIPOIU Onisim, Două documente, (pag.438)
• Muzeul năsăudean, (pag.444)
• Publicaţie, (pag.446)
MOISIL Iuliu, Biografia lui Anton Cosimelli, (pag.447)


Nr.26, 1939 [descarcă numărul integral (4MB)]

ŞOTROPA Virgil, La aniversarea liceului din Năsăud, (pag.1)
MOISIL Iuliu, Amintiri din viaţa de liceu, (pag.5)
VAIDA Ioan, O adresă memorabilă, (pag.29)
GRAPINI Pamfil, Viaţa religioasă, socială şi culturală în ţinutul nostru, (pag.31)
BODIU Ştefan, Liceul »Virtus romana rediviva«, (pag.38)
BUZILA Ştefan, Autobiografia preotului Ioan Chita din Mintiu şi genealogia familiei sale, (pag.45)
BAŞOTA Basiliu, O monografie a Văiei Rodnei, (pag.73)
• Muzeul Năsăudean: Donaţiuni, (pag.97)
• Conferinţe în Năsăud în anul 1939 sub auspiciile Despărţ. Năsăud al »Astrei«, (pag.98)

FIGURI GRĂNICEREŞTI NĂSĂUDENE
MOISIL Iuliu, Ioan Marte Lazăr, (pag.101)


Nr.27, 1940 [descarcă numărul integral (9MB)]

ŞOTROPA Virgil, Mănăstiri şi călugări în Valea Rodnei, (pag.119)
VAIDA Ioan, Pagini din viaţa lui Alexandru, Bohăţel, (pag.128)
BICHIGEAN Vasile, Plutăritul pe Someş, (pag.157)
ŞOTROPA Virgil, Maltratarea lui Gh.Bariţ în Cernăuţi, (pag.181)
HURDEA S.: »Reuniunea de cetire şi cântări« din Zagra, (pag.187)
ŞOTROPA Virgil, Din scrisorile celor dispăruţi, (pag.196)
FILIPOIU Onisim, Câteva documente grăniţereşti,, (pag.214)

BIOGRAFII ŞI MONOGRAFII
MOISIL Iuliu, I. Inginerul Emanoil Flore Sidor 1847-1921, (pag.219)
MOISIL Iuliu, II. Căpitanul Vasile Popiţan 1833-1892, (pag.221)

COMUNICĂRI
NAGHIU Iosif E., La mormântul Mitropolitului Bănulescu, (pag.226)
• Note despre o carte, (pag.228)
• O odă închinată lui Andrei Mureşianu, (pag.229)
PAVELEA Ioan S., Legiuiri din trecut: Mejda de hotar, (pag.231)
MUREŞIANU Florian, Amintiri, (pag.234)
• Cronica Năsăudului, (pag.236)
• Muzeul năsăudean, (pag.250)
BUZILA Ştefan, Protopopii Năsăudului, (pag.251)


Nr.28, 1940 [descarcă numărul integral (6MB)]

ŞOTROPA Virgil
Icoane din trecutul Ţinutului Năsăudean
1. Două tablouri istorico-statistice din anii 1714 şi 1733 privitoare la preoţii români din Valea Someşului, (pag.13)
2. Tătarii în Valea Rodnei, (pag.26)
3. Românii la Gimnaziul Latino-Catolic din Bistriţa (1729-1779), (pag.47)
4. Contribuţii la istoria revoluţiei lui Horea, (pag.64)
5. Zavera din 1821 şi Regimentul năsăudean, (pag.79)
6. Comandanţii regimentului grăniceresc năsăudean, (pag.92)

În amintirea lui Nicolae Drăganu
1. O scrisoare a profesorului Drăgan către directorul liceului din Năsăud, (pag.102)
2. Cuvântarea părintelui Anchidim Drăgan la serbarea omagială din comuna Zagra (27 august 1939), (pag.105)
3. Cuvântarea profesorului Iuliu Morariu, (pag.107)
4. Cuvântarea profesorului Teodor Onişor, (pag.113)
5. Necrologul Rectorului şi senatului Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj la moartea profesorului Nicolae Drăgan, (pag.116)
6. Aurel Şorobetea, Dr. Nicolae Drăgan profesor la Năsăud, (pag.117)
7. Vasile Scurtu, Nicolae Drăgan - fragmente de amintiri, (pag.121)
8. Iosif E. Naghiu, Nicolae Drăgan, istoric al Ţării Năsăudului, (pag.127)


SERIA II


Nr.1, 1972 [descarcă numărul integral (21MB)]

• CUVÎNT ÎNAINTE, (pag.5)
CRĂCIUN P., Republica la a 25-a aniversare, (pag.7)
RUSU I., Iuliu Moisil, ctitor de aşezăminte culturale, (pag.17)
GIURGIUCA Al., POP S., „Muzeul Năsăudean”, (pag.37)
GĂZDAC Gr., Cîteva consideraţii despre orizontul folcloric al gîndirii coşbuciene, (pag.61)
URSA S., Liviu Rebreanu în satul copilăriei, (pag.77)
CUTOVA I., Vitejiile preapiosului şi preaviteazului Mihai Voivod de VISTIERNICUL STAVRINOS, (pag.87)
RUSU I., Din corespondenţa lui Iulian Marţian, (pag.125)
COŞBUC A., Sensul determinativelor din denumirea localităţilor Ilva Mare şi Ilva Mică, (pag.155)
MĂRCUŞ L., Contribuţii la studiul antroponomiei de pe valea Someşului Mare, (pag.173)
DĂNILĂ Şt., Depozitul de unelte agricole din secolul al XIII-lea descoperit la Sieu, (pag.181)
ŞTEFĂNESCU N., NISTOR I.R., Organizarea interiorului de casă ţărănească în Valea Rebei, (pag.201)
BOCA P., Portul popular din Ilva Mare şi Lunca Ilvei, (pag.211)
ANUŢA I., Nunta în satul Nepos - material folcloric, (pag.239)
RULEANU Oct., Încrestări pe răbojul vremii – Activitatea Statului Muzeului Năsăudean şi a Societăţii de ştiinţe istorice şi filologice, subfiliala Năsăud în perioada 1957-1968, (pag.255)
GĂZDAC Gr., Cronica sărbătoririi centenarului Liceului „George Coşbuc” din Năsăud (1863-1963), (pag.265)
FILIPOIU O., Repertoriul bibliografic al revistei Arhiva Someşană, (pag.273)


Nr.2, 1974 [descarcă numărul integral (48MB)]

CRĂCIUN Pompei, Anul glorioaselor evenimente, (pag.5)
POP Septimiu, Aspecte din lupta maselor populare din judeţul Bistriţa-Năsăud pentru sprijinirea războiului antihitlerist şi refacerea economiei distruse de război, (pag.7)
SĂRĂŢEANU Ion Rusu, La 50 de ani de la apariţia revistei „Arhiva Someşană”. Virgil Şotropa fondator al revistei, (pag.36)
Dr. ISTRATE Gavrilă, MOLDOVAN Andrei, Amintiri despre profesorul Virgil Şotropa. Aspecte din lupta pentru pămînt a ţărănimii de pe Someşul mijlociu în perioada 1 decembrie 1918-1919, (pag.66)
MATEI Alexandru, Documente despre Marea Unire: „Glasul vremei”, (pag.80)
PORŢEANU Alexandru, Documente privind lupta revoluţionară a maselor populare din judeţul Bistriţa-Năsăud pentru unirea Transilvaniei cu România (din arhivele Consiliului Naţional Român, 1918), (pag.108)
SĂRĂŢEANU Ion Rusu, Ioan Mureşan - Din corespondenţa lui Iulian Marţian. (Continuare din numărul precedent), (pag.145)
FILIPOIU Onisim, Contribuţii documentare la istoricul comunei Şanţ, (pag.169)
BOCA Pompei, Cu privire la conscripţia grănicerilor năsăudeni din 1763-1764, (pag.178)
GĂZDAC Grigore, Ecouri ale iluminismului în Ţinutul Năsăudului, (pag.185)
CUTOVA Ion, Andrei Mureşanu în conştiinţa lui Eminescu, (pag.268)
PETRI Ilie, Preocupările pedagogice ale lui Andrei Mureşanu, (pag.275)
RUS Tr. , Din activitatea lui George Coşbuc la Casa Şcoalelor, (pag.291)
RULEANU Octavian, Centenarul George Coşbuc. Cronica desfăşurării sărbătoririi a 100 de ani de la naştere (1866-1966), (pag.299)
PICIU Dionisie, Din istoricul şcolii din Salva, (pag.332)
PLEŞ George, Matematica în anii de început ai liceului năsăudean: Dr. Paul Tonco, (pag.375)
ANUŢA Ion, Consideraţii pe marginea cercetării socioculturale de la Nimigea, (pag.390)
PETRI Vasile, De la trişcă la „Rapsodia trişcaşilor”, (pag.412)
ŞTEFĂNESCU Nicoleta, Năsăudul - vatră folclorică, (pag.423)
MARCUŞ Lucia, Cămaşa femeiască din Sîngeorz-Băi (jud.Bistriţa-Năsăud), (pag.443)
GIURGIUCA Alexandru, Cîteva date în legătură cu confecţionarea steagului de nuntă în subzona Năsăud, (pag.458)
DĂNILĂ Ştefan, Două morminte de incinerotie daco-celtice descoperite la Archiud, (pag.477)
MARINESCU George, Două topoare de aromă cu „braţele în cruce” descoperite în Transilvania, (pag.489)
MORARIU Iuliu, Vegetaţia de la „Tău” din Zagra, (pag.495)
CATALANO Constantin, Pagini din istoria unei case-muzeu, (pag.501)
RULEANU Octavian, Cărţi despre ţinutul nostru, (pag.521)
• La plecarea unuia dintre noi, (pag.525)


Nr.3 1975 [descarcă numărul integral (28MB)]

CRĂCIUN Pompei, Industrializarea socialistă şi implicaţiile sale sociale în judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.5)
ILOVAN Vasile, Unele aspecte ale luptei de rezistenţă o maselor populare din judeţul Bistriţa-Năsăud în timpul ocupaţiei fasciste. (1940-1944), (pag.15)
RUS Tr., Problema agrară în nordul Transilvaniei în perioada 1940-1944, (pag.35)
POP Ioan, Situaţia învăţămîntului pe teritoriul regimentului II românesc de graniţă în preajma revoluţiei de la 1848-1849, (pag.52)
MORARIU Iuliu, Un profesor darwinist din secolul trecut – Arlemiu Publiu Alexi (1847-1896), (pag.79)
Prof.dr.doc. TUFESCU V., Tiberiu Morariu - la 70 de ani, (pag.96)
GHIŢAN Teodor, La împlinirea vîrstei de 70 de ani. Prof.univ.dr. Tiberiu Morariu, (pag.102)
POP Ioan, MOLDOVAN Liviu, Grănicerii năsăudeni la Reghin după revoluţia de la 1848-1849. - Documente inedite, (pag.111)
DAVID Doina, Contribuţii la studiul terminologiei juridico-administrative din Transilvania (1880-1920), (pag.124)
MĂRCUŞ Lucia, Scrisori româneşti din arhivele Bistriţei, (pag.146)
Dr. ASANACHE G., Contributii la istoria relaţiilor dintre cetatea Bistritei şi Moldova (Sec.XVII), (pag.179)
BOCA Pompei, Cu privire la conscripţia grănicerilor năsăudeni din 1763-1764, (pag.183)
ŢARA Vasile, Valea superioară a Şieului. Fragmente de istorie, (pag.192)
ŞTEFĂNESCU Nicoleta, Contribuţii la cunoaşterea ţesăturilor folosite în organizarea interiorului în subzona Năsăud, (pag.205)
CÂMPAN Teodor, Ornamentica arhitecturală populară folosită în zona folclorică Sîngeorz-Băi, (pag.213)
TELCEANU Radu, Terminologie oierească în Maieru, (pag.226)
PETRI Ovidiu, O tradiţie populară: „Instruţatul boului în satul Tăure”, (pag.273)
DĂNILĂ Şt., Consideraţii generale asupra cetăţii de pămînt de la Ardon, (pag.287)
MARINESCU George, Cercetări şi descoperiri arheologice în judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.302)

COMUNICĂRI
DĂNILĂ Ştefan, WINKLER Iudita,Un denar suboerat şi hibrid descoperit în nord-estul provinciei Dacia, (pag.334)
GĂZDAC Grigore, Lupta poporului pentru independenţă oglindită în opera lui Andrei Mureşanu şi George Coşbuc, (pag.338)
FILIPOIU Onisim, Contribuţii istorice memorandiste, (pag.344)
ILIEŞ Ioan, Ioan Pop Reţeganul - învăţător la Rodna, (pag.349)
CATALANO Constantin,Coşbuc la Hordou, (pag.356)
CHINTĂUAN Ion, RUSU Ioan, Vulcani noroioşi de la Monor, (pag.382)

CRONICI
RULEANU Octavian, Cărţi despre ţinutul nostru, (pag.399)
FILIPOIU Onisim, Anuarul liceului din Năsăud - Repertoriu bibliografic, (pag.393)
FILIPOIU Onisim, Anuarul şcolii normale din Năsăud -1929- Repertoriu bibliografic, (pag.399)


Nr.4 1977 [descarcă numărul integral (10MB)]

CRIŞAN Adalbert, Sub semnul măreţei sărbători, (pag.7)
CRĂCIUN Pompei, P.C.R. - continuatorul tradiţiilor de luptă pentru suveranitatea şi independenţa poporului român. Programul P.C.R. despre independenţa naţională a României ca permanenţă a istoriei poporului român, (pag.11)
LUPŞAN Simion, Ţărănimea - forţă revoluţionară principală de-a lungul multor veacuri. În lupta poporului român pentru progres social, pentru libertate naţională, unitate şi independenţă, (pag.17)
SĂRĂŢEANU Ion Rusu, Războiul de independenţă - expresie a voinţei întregului popor, (pag.23)
ISTRATE Ştefan, Vitejia armatei române în războiul pentru independenţă, (pag.28)
DOMNICI Ştefan, Mişcarea muncitorească din România şi războiul de independenţă, (pag.33)
NAGY Elena Mioriţa, Aportul femeilor la sprijinirea războiului pentru cucerirea independenţei de stat a României, (pag.39)
CERNUCAN Ioan, Contemporani ai războiului pentru independenţă: maiorul Nichita Ignat din Salva şi învăţătorul bîrgăuan Ilarion Bozga, (pag.45)
RULEANU Octavian, Războiul de independenţă - izvor de vibrantă evocare în literatură, (pag.50)
GĂZDAC Grigore, Năsăudenii şi războiul pentru independenţă din 1877, (pag.56)
MATEI Al., Autorii „RESBELULUI ORIENTALE ILLUSTRATU” urmăriţi de autorităţi – Contribuţii documentare, (pag.79)
ILIEŞ Ioan, George Coşbuc - cîntăreţ al eroismului ostaşilor români în războiul pentru independenţă, (pag.97)
MUREŞAN Ioan, Ecourile războiului de independenţă în presa internaţională a vremii, (pag.102)
MARŢIAN Veturia, MARŢIAN Ironim, Războiul pentru independenţă şi năsăudenii, (pag.108)
• 200 de ani de învăţămînt pedagogic românesc la Năsăud, (pag.116)
MARŢIAN Grigore, File din istoria învăţămîntului pedagogic năsăudean, (pag.119)
BOCA Pompei, Învăţămîntul românesc din judeţul Bistriţa-Năsăud la mijlocul secolului al XVIII-lea, (pag.125)
SĂRĂŢEANU Ion Rusu, Ion Marian, pedagog de seamă, iniţiator al învăţămîntului pedagogic, (pag.132)
CREMER Isidor, Rolul lui Vasile Petri în pregătirea şi perfecţionarea învăţătorilor în secolul trecut, (pag.137)
VRANĂU Vasile, Periodice pedagogice năsăudene şi rolul lor în promovarea unui învăţămînt progresist, (pag.145)
HUSAR Al., Sandu Manoliu, în conştiinţa contemporanilor, (pag.153)
ZAVASCHI Lazăr, Sandu Manoliu - pedagog progresist şi educator umanist, (pag.162)
TANCO Teodor, Enciclopedistul Iuliu Moisil, (pag.221)
CLEJA Aurel, Cîteva aspecte din lupta desfăşurată, sub conducerea P.C.R., a celulei U.T.C. din Şcoala normală de Învăţători din Năsăud, între anii 1933-1936, (pag.225)
RULEANU Octavian, Şcoala normală din Năsăud în primii ani de după Eliberare, (pag.234)
POP Septimiu, Dezvoltarea învăţămîntului din oraşul Năsăud în anii socialismului, (pag.239)
ABABI Gabriela, Educaţia moral-cetăţenească - obiectiv fundamental al activităţii Liceului pedagogic din Năsăud, (pag.244)
ŞTEFĂNESCU Pompei, Gînduri la prima ediţie a Festivalului naţional „Cîntarea României”, (pag.249)
ISTRATE Gavril, Limba poeziei lui George Coşbuc, (pag.252)
SIMIONESE V., Particularităţi fonetice şi morfologice regionale în proza lui Liviu Rebreanu, (pag.277)
VASIES Viorel, Cîteva observaţii asupra terminologiei păstoreşti din ţinutul Năsăudului (văile Zagra şi Sălăuţa), (pag.284)
LĂPUŞNEANU Ioan, Spectacolul nunţii pe Valea Şieului, (pag.306)

CRONICI
MARŢIAN Ironim, Cărţi despre ţinutul nostru, (pag.335)
NAGHIU Iosif. E., Un anuar şcolar, (pag.340)
T. N., Cercul rebrişorenilor din Cluj-Napoca, (pag.347)
TRIFOIU Nicolae, Prof. Ioan Mărgineanu, (pag.350)
RULEANU Octavian, Un apreciat profesor şi om de cultură, (pag.352)


SERIA III


Nr.1, 2002 [descarcă numărul integral (19MB)]

• Cuvânt către cititori, (pag.7)
• Argument, (pag.9)

I. ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
VAIDA Lucian, SUCIU Liliana, Mărturii privind cultura materială a dacilor în bazinul Someşului mare, (pag.13)
VAIDA Lucian, Consideraţii asupra unei categorii de materiale arheologice cu funcţionalitate incertă - aşa numitele „greutăţi de vatră”, (pag.25)
PUPEZĂ Paul, Apa, element al „geografiei sacre” în spaţiul geto-dacic, (pag.33)
GĂZDAC Cristian, ALFÖLDY-GĂZDAC Ágnes, Legislaţia romană a falsului monetar între teorie şi practică: cazul Daciei romane, (pag.39)
PROTASE Dumitru, Populaţia autohtonă în Dacia postromană până la slavi (o scurtă privire istorică), (pag.67)
SIMA Darius, Principii metodologice privind arheologia experimentală, (pag.77)

II. BISERICĂ, ŞCOALĂ ŞI SOCIETATE
CÂMPEANU Remus, Un segment mai puţin cunoscut din istoriografia Unirii religioase. Perspectiva lui Iosif Siegescu, (pag.85)
SIMA Ana Victoria, Interesul Sfântului Scaun faţă de catolicii de rit oriental din Imperiul Austriac la mijlocul secolului al XIX-lea, (pag.97)
ANDREI Mirela, Clerul parohial şi personalul ecleziastic auxiliar greco-catolic din vicariatul Rodnei în deceniul neoabsolutismului, (pag.107)
VULEA Camelia, Starea materială a preoţimii greco-catolice din vicariatul de Haţeg (1850-1864), (pag.145)
PAVEL Iulia Cristina, Vicariatul Rodnei (1849-1869), (pag.165)
PĂIUŞ Liviu, Încercările rodnenilor de a-l aduce preot pe Vasile Lucaciu, (pag.183)
POP Aurelia, Identitate şi alteritate în relaţiile interconfesionale din Bistriţa-Năsăud în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.197)
BONDA Ioana Mihaela, Sfântul Scaun şi autonomia Bisericii Greco-Catolice în relatările presei româneşti din Transilvania (1871-1900), (pag.215)
DARABONT Elena, ONOFREIU Adrian, Fondurile Grănicereşti Năsăudene. Mărturii documentare, (pag.225)
CÂRJA Ion, Aspecte privind organizarea şi funcţionarea şcolilor confesionale din Arhidieceza Blajului în primii ani de păstorire a mitropolitului Ioan Vancea de Buteasa (1869-1873), (pag.271)
ADĂSCĂLIŢEI Felicia, Învăţământul în comitatul Zarand (1861-1876), (pag.289)

III. STRUCTURI DE CIVILIZAŢIE TRADIŢIONALĂ
PRAHASE Mircea, Filmul documentar „Satul Şanţ” - sursă modernă de inspiraţie monografică, (pag.319)
PRAHASE Dan, Legenda Beneşului. Pactul cu diavolul - între istorie, reprezentări folclorice şi literatură cultă, (pag.327)
BADEA Anton, BADEA-ŢUŢUIANU Adriana, Recuzita şi spectacolul nunţii în satul Monor, (pag.369)

IV. VARIA
ONOFREIU Adrian, Nestor Şimon, istoric al graniţei năsăudene, (pag.383)
MUREŞIANU Mircea, Toponimia geografică - dovadă a vechimii populaţiei autohtone în spaţiul Rodnei, (pag.413)
CÂMPEANU Cecilia, Mişcarea de emancipare feministă între modelul euro-american şi realităţile Româneşti din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, (pag.423)
LUPŞAN Simion, O vibrantă pagină de solidaritate umană. Aspecte cu privire la sprijinirea de către populaţia judeţului Năsăud a locuitorilor din judeţele Moldovei, loviţi de efectele secetei din anii 1946-1947, (pag.437)
NISTOR Ioan Radu, Donaţii făcute muzeului năsăudean, (pag.457)

V. RECENZII. NOTE DE LECTURĂ
RUSU Cosmin C., Jacques le Goff - Jean-Claude Schmitt, Dicţionar tematic al evului mediu occidental, (pag.481)
BĂLĂI Emil, Triptic rodnean: autorii de azi în statornică legătură cu trecutul, (pag.485)
MÂRZA Daniela, Mirela-Luniniţa Murgescu, Între „bunul creştin” şi „bravul român”. Rolul şcolii primare în construirea identităţii naţionale româneşti (1831-1878), (pag.495)
BALOG Marin Iosif, Daniel Chirot, Schimbarea socială într-o societate periferică, (pag.497)


Nr.2, 2003 [descarcă numărul integral (11MB)]

• Cuvânt înainte, (pag.7)

I. ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
VAIDA Lucian, Cimitirul celtic de la Fântânele (punctul -La Gâţa-),- Informare privind cercetările arheologice, (pag.11)
ZÁGONI Bálint, Tezaurul monetar de la Cireşoaia, (pag.19)

II. ŞCOALĂ ŞI SOCIETATE
ANDREI Mirela, Începuturile învăţământului Năsăudean. Şcolile triviale, (pag.31)
POP Aurelia, Aspecte ale educaţiei gimnaziale. Examenul de maturitate la gimnaziul din Năsăud 1871-1910, (pag.47)
ONOFREIU Adrian, VLAŞIN Florin, 1938 - Jubileul Liceului Grăniceresc „George Coşbuc” din Năsăud, (pag.65)
NICOARĂ Simona, Dilemele LUMINĂRII în orizontul cultural al secolelor XVII-XIX, (pag.93)
CÂMPEANU Remus, Tinerii români la gimnaziile Bistriţei în veacul al XVIII-lea, (pag.117)
BODALE Horaţiu, Bursieri români greco-catolici la şcolile Romei (secolele XVIII-XIX), (pag.123)
VULEA Camelia Elena, Aspecte din istoria şcolară în vicariatul Haţegului între 1850-1867: Problema localurilor de şcoală, (pag.133)
MÂRZA Daniela, Aspecte ale legislaţiei şcolare ungare şi învăţământul confesional în arhidieceza Blajului (sfârşitul secolului XIX - începutul secolului XX), (pag.141)

III. BISERICĂ ŞI SOCIETATE
PETEANU Claudia Septimia, Preoţii români din Făgăraş în secolul al XVII-lea, (pag.159)
SIMA Ana Victoria, Percepţia unui univers spiritual de frontieră: rutenii, românii uniţi şi slavii meridionali în anii neo-liberalismului austriac, (pag.191)
COVACI Diana Maria, Problema divorţului în protopopiatul greco-catolic al Reghinului, (pag.205)
CÎRJA Ioan, Românii între Unirea cu Roma şi „Autonomia Catolică” din Ungaria. Un memorial altui Augustin Bunea din anul 1906, (pag.217)

IV.RESTITUIRI. MEMORII
MOISIL Iuliu, Iuliu Moisil - Amintiri din Năsăudul anilor 1940-1944, (pag.233)
ŞUTEU Ina Maria, Amintiri despre Iuliu Moisil, (pag.249)

V. STRUCTURI DE CIVILIZAŢIE TRADIŢIONALĂ
PRAHASE Mircea, Nicolae Drăganu - Etimolog, (pag.255)
PĂIUŞ Liviu, PĂIUŞ Solomia, Iustin Sohorca - etnograf şi folclorist, (pag.259)
PRAHASE Dan, O variantă a motivului Don Juan în zona Ilvelor, (pag.287)
NISTOR Marius Costantin, Ornamente şi motive în arta decorării lemnului, (pag.321)

VI. VARIA
BALOG Marin Iosif, Modernizarea în societatea rurală transilvană la mijlocul secolului al XIX-lea şi reconsiderarea atitudinii faţă de timp din perspectiva practicilor economice moderne, (pag.347)
POENARU Ion, Un episod din Revoluţia de la 1848 pe Someş, (pag.357)
MÁDLY Lóránd, Câteva aspecte ale vizitei Împăratului Francisc Iosif în Transilvania din vara anului 1852, (pag.363)
EPPEL Marius, Vasile Mangra. Clubul naţional comitatens din Arad (1895-1904), (pag.377)
ONOFREIU Adrian, Nestor Şimon - Omul şi opera, (pag.383)
MOISA Gabriel, Între bolşevism şi România Mare. Bolşevicii orădeni în perioada octombrie 1918 - febmarie 1919, (pag.409)

VII. RECENZII
BONDA Ioana Mihaela, Ana Victoria Sima, Vizitele Nunţiilor Apostolici Vienezi în Transilvania (1855-1868), (pag.423)
• Ovidiu Ghitta, Naşterea unei Biserici, (pag.427)
GHIŞA Ciprian, Cristian Barta, Tradiţie şi dogmă, (pag.433)
VARGA Attila, Ludwig Hertling, Istoria Bisericii Catolice, (pag.437)
BODALE Horaţiu, William V. Baugert S. J., Istoria Iezuiţilor, (pag.443)
BĂLAI Emil, File noi în monografia folclorului Rodnean, (pag.447)


Nr.3, 2004 [descarcă numărul integral (12MB)]

I. POLITICĂ, CULTURĂ ŞI SOCIETATE
DETEŞAN Daniela, Difuzarea creaţiei herderiene în Transilvania între 1800-1848, (pag.13)
MITU Sorin, Mobilizare politică şi naţionalism la Năsăud, în vara lui 1848, (pag.29)
NAGY Robert, Ideile liberale în presa maghiară din Transilvania în epoca paşoptistă, (pag.51)
MÁDLY Lóránd, Sesiunea Universităţii Săseşti din 1850 şi unele controverse legate de aceasta, (pag.65)
BALOG Marin Iosif, RADU Măriuca, Camera de comerţ şi industrie din Braşov şi implicarea sa în eforturile de modernizare economică a sud-estului Transilvaniei (1851-1900) (I), (pag.79)
EPPEL Marius, Vasile Mangra şi Fundaţia „Emanuil Gojdu” între anii 1872-1918, (pag.115)

II. BISERICĂ ŞI SOCIETATE
PETEANU Claudia Septimia, Consecinţele Edictului de Toleranţă a lui Iosif al II-lea asupra grănicerilor români din Haţeg, (pag.123)
NICOARĂ Simona, De la bunul creştin şi bunul cetăţean la patriotul naţional. Miza şcolară şi secularizarea în secolul al XIX-lea, (pag.131)
ÁTIILA Varga, Seminarul romano-catolic din Timişoara. Activitatea şi instruirea teologică în perioada 1806-1848 (I), (pag.153)
GHIŞA Ciprian, Denominarea bisericii romana-catolice şi a suveranului pontif în cultura religioasă a românilor uniţi din Transilvania, (pag.173)
COVACI Diana Maria, Averile bisericeşti din protopopiatul greco-catolic al Reghinului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.185)
BONDA Ioana Mihaela, Relaţiile dintre Alexandru Şterca Şuluţiu şi Alexandru Dobra. Aspecte dogmatice surprinse în corespondenţa dintre cei doi ierarhi, (pag.203)
SIMA Ana Victoria, Joseph Fessler şi proiectul unei idei: consolidarea şi extinderea unirii religioase a românilor (1858), (pag.211)

III. CONVERGENŢE TRANSILVANE
CÂRJA Ion, Aspecte privind relaţiile Bisericii Române Unite cu Autonomia Catolică maghiară la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, (pag.227)
ANDREI Mirela, Autonomia unei biserici. Memorandul vicariatului foraneu al Rodnei din 1882 adresat episcopului de Gherla, Ioan Szabó, (pag.239)

IV. ISTORIE CONTEMPORANĂ
POP Aurelia, Evoluţia comunităţii evreieşti din Bistriţa-Năsăud în perioada 1880-1945, (pag.257)
POP Florina, Dominaţia maghiară în judeţul/comitatul Bistriţa-Năsăud (1940-1944), (pag.267)
BOLOVAN Ioan, Aspecte privind relaţia politică-demografie în timpul regimului comunist din România, (pag.285)
MOISA Gabriel, Nicolae Ceauşescu şi Proiectul Tratatului de Istoria României, (pag.295)

V. STRUCTURI DE CIVILIZAŢIE TRADIŢIONALĂ
PRAHASE Dan, Trecerea supranaturală a timpului şi motivul „Don Juan”, (pag.311)
ZAMFIR Romulus, Relaţia interior-exterior din punct de vedere arhitectural la locuinţa populară din lemn în Transilvania (secolele XVIII-XIX), (pag.329)
BERCENI Romulus, Clăcile - modalităţi de întrajutorare între oameni, (pag.341)
NISTOR Ioan Radu, Relaţia muzeu-muzeograf. Opinii, (pag.347)
PETRI Ovidiu, Credinţe, practici magice şi povestiri despre fiinţe fantastice în satul Tăure, judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.361)

VI. VARIA
VAIDA Dan Lucian, Cimitirele celtice din nord-estul Transilvaniei. Rit şi ritual funerar, (pag.375)
BOSBIOU Nicolae, Boema sau inefabilul drum al zădărniciei, (pag.393)
BĂLĂI Emil, Reflexe istorice, antroponimice şi ale principalelor ocupaţii în toponimia rodneană, (pag.399)
TUTULA Vasile, O altă „Mocirlă” - masacrul de la Siculeni (Ciuc) din 6/7 ianuarie 1764, (pag.405)

VII. RESTITUIRI. MEMORII
GEORGIŢĂ Mihai, Încă o istorie a regimentului de graniţă de la Năsăud, (pag.417)
ONOFREIU Adrian, Corespondenţa dintre Vasile Naşcu, Ioachim Mureşan şi George Pop (1861-1866), (pag.439)
ONOFREIU Adrian, Nestor Şimon - manuscrise inedite, (pag.469)
ŞOTROPA Virgil, Pagini de amintiri (Introducere Ina Maria Şuteu), (pag.495)
PĂIUŞ Liviu, Soldat şi prizonier. Însemnări din primul război mondial, (pag.507)


Nr.4, 2005 [descarcă numărul integral (11MB)]

I. ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
VAIDA Dan Lucian, Fibule descoperite în mormintele celtice din nord-estul Transilvaniei (sec. IV-II î.Chr.), (pag.15)
CHIŞ Silvius Ovidiu, Reprezentările Scyllei pe monumentele funerare din Dacia Romană, (pag.31)
GĂZDAC Cristian, Centru şi periferie: politica monetară a Imperiului Roman la Dunărea de Jos la mijlocul secolului 3 p.Chr., (pag.39)

II. POLITICĂ ŞI SOCIETATE
MARŢIAN Ironim, Momente din lupta năsăudenilor pentru emancipare în secolul XVIII, (pag.49)
ONOFREIU Adrian, Aportul Districtului Năsăud la mişcarea naţională românească din Transilvania (1861-1876), (pag.59)
PETRAŞ Lucian, Acuzaţii şi acuzaţi în contextul crizei Partidului Naţional Român din anii 1910-1912, (pag.91)
MOISA Gabriel, Tulburări bolşevice în Oradea şi Bihor în a doua jumătate a anului 1919, (pag.105)

III. ŞCOALĂ, BISERICĂ ŞI SOCIETATE
DAN Aurelia, Starea şcolilor de pe teritoriul fostului regiment românesc II de graniţă în perioada absolutistă (1851-1860), (pag.117)
ADĂSCĂLIŢEI Felicia, Şcoală şi biserică în protopopiatul greco-catolic al Hunedoarei (1853-1867), (pag.139)
VULEA Camelia Elena, Elemente de identitate şi alteritate în discursul greco-catolic şi ortodox. Cazul şcolilor triviale din Haţeg, (pag.153)
COVACI Diana, Instalarea Mitropolitului Mihaly de Apşa, (pag.169)
ANDREI Mirela, Edificii bisericeşti în Vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, (pag.187)
DRĂGOI Macarie Marius Dan, Aspecte ale relaţiilor interconfesionale în Transilvania la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, (pag.199)

IV. STRUCTURI DE CIVILIZAŢIE TRADIŢIONALĂ
PETEANU Claudia Septimia, „Protocolulu căsătoriţiloru” din comunitatea Năsăud în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.211)
PRAHASE Dan, Cazuri de stabilire a hotarului în judeţul Bistriţa-Năsăud. Influenţa nudităţii magice, (pag.247)

V. PERSONALITĂŢI
MITU Sorin, O necesară reparaţie morală: posteritatea lui Nestor Şimon, (pag.277)
TOMI Gavrilă, Ion Ciocan - la 90 de ani de la trecerea sa în nefiinţă, (pag.285)
ŞULAR Igna-Claudiu, Schiţă biografică a omului politic Victor Moldovan (origine, şcoală, activitate politică), (pag.293)
FEŞTILĂ Leonora, Pompei Boca - personalitate a istoriei locale, (pag.315)

VI. RESTITUIRI
GEORGIŢĂ Mihai, Încă o istorie a regimentului de graniţă de la Năsăud (II), (pag.323)
ONOFREIU Adrian, Contribuţii documentare privind istoricul Districtului Năsăud (1861-1876), (pag.361)

VII. VARIA
RUS Dana-Maria, Populaţia satului Budeşti (judeţul Bistriţa-Năsăud) în lumina conscripţiei iosefine realizate între anii 1784-1787, (pag.399)
VRĂSMAŞ Niculae, Izvoare monografice bârgăuane, (pag.413)
TEŞCULĂ Nicolae, Teatrul şi presa. Reprezentaţii teatrale la Sighişoara relatate în presă în a doua jumătate a secolului XIX, (pag.433)
MUTI Leon, Revista „Vatra” (1935-1940) - publicaţie învăţătorească din judeţul Năsăud, (pag.439)
BURDEŢI Paula, Depresiunea Mogoşeni - studiu geografic, (pag.455)
PETEANU Claudia Septimia, Nestor Şimon. Corespondenţă (recenzie), (pag.461)
VAIDA Floarea, Prof. Gavrilă Tomi (in memoriam), (pag.463)


Nr.5, 2006 [descarcă numărul integral (27MB)]

I. ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
MARINESCU George G., Necropola de incinerare din epoca bronzului (Wietenberg), de la Fântânele „între Acaţi” (jud.Bistriţa-Năsăud), (pag.13)
VAIDA Dan Lucian, Brăţări celtice în nord-estul Transilvaniei (sec. IV-II î.Chr.), (pag.29)

II. ŞCOALĂ, BISERICĂ, SOCIETATE
PETEANU Claudia Septimia, Moralitate şi moralizare în „Tidulele de cununie” din comunitatea Leşu în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.53)
BALOC Iosif Marin, Politica financiară a Vienei în Transilvania între revoluţia paşoptistă şi dualism: cazul filialei braşovene a băncii vieneze „Creditanstalt”, (pag.63)
ADĂSCĂLIŢEI Felicia, Situaţia materială a bisericilor în protopopiatul greco-catolic al Hunedoarei (1853-1867), (pag.75)
SIMA Ana Victoria, În lumina ecleziologiei postridentine. Biserica Română unită la mijlocul secolului al XIX-lea, (pag.87)
ANDREI Mirela, Şcoala confesionala năsăudeană în timpul regimului politic dualist austro-ungar, (pag.107)
DUMĂNESCU Luminiţa, Procesele pentru paternitate din districtul Năsăudului, (pag.121)
DRĂGOI Macarie Marius Dan, Instituirea preoţilor în vicariatul Rodnei - cazul de la Feldru din 1890, (pag.137)
COVACI Diana Maria, Mişcarea pentru o salarizare adecvată a capitlului greco-catolic român de Alba-Iulia şi Făgăraş între anii 1903-1918, (pag.165)

III. STRUCTURI DE CIVILIZAŢIE TRADIŢIONALĂ
ZAMFIR Romulus, Problematica prezentă a simbolurilor şi ornamentului arhitectura şi arta populară românească, (pag.191)
NISTOR Ioan Radu, Gospodărie şi arhitectură populară la Năsăud, (pag.223)
SERMEŞAN Gabriela, Rituri funerare în Ţara Năsăudului, (pag.239)
PRAHASE Dan, George Coşbuc şi basmul parodie: Patru portărei, (pag.251)

IV. RESTITUIRI. MEMORII
ŞOTROPA Virgil, Pagini de amintiri (II), (pag.263)
ONOFREIU Adrian, Contribuţii documentare privind istoria Comitatului Bistriţa-Năsăud - 1876-1899 (I), (pag.289)
VRĂŞMAŞ Niculae, Izvoare monografice bârgăuane (II), (pag.349)

V. PERSONALITĂŢI
PĂIUŞ Liviu, Florian Porcius - om al cetăţii, (pag.369)
VAIDA Floare, Academicianul Dumitru Protase - la 80 de ani, (pag.389)

VI. VARIA
MARŢIAN Ironim, „Memorialul reuniunei învăţătoresci gr.-cath. «MARIANA» în Năsăud. 1876-1901”, (pag.397)
SENI Ioanela Alis, SENI Ioan, Despre academicienii năsudeni la ceas aniversar - 140 de ani de la înfiinţarea Academiei Române, (pag.405)
BÂCA Ioan, Contribuţia documentelor de arhivă la cunoaşterea geografiei judeţului Bistriţa-Năsăud, (pag.419)
POP Florina, Recenzie - Adrian Onofreiu, Ioan Bolovan, Contribuţii documentare privind istoria regimentului grăniceresc năsăudean, (pag.429)


Nr.6, 2007 [descarcă numărul integral (10MB)]

I. ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
CHIŞ Silvius Ovidiu, Imaginea lumii de dincolo în opera lui Seneca, (pag.13)
FLOREA Gelu, SUCIU Liliana, VAIDA Dan Lucian, Fortificaţia dacică de la Beclean (jud.Bistriţa-Năsăud) - stratigrafie, complexe şi cronologie, (pag.19)

II. ŞCOALĂ, BISERICĂ ŞI SOCIETATE
ADĂSCĂLIŢEI Felicia, Rolul şi poziţia preotului în satul transilvănean - Protopopiatul greco-catolic al Hunedoarei (1853-1867), (pag.41)
COVACI Diana, Reorganizarea arhidiecezei de Alba-Iulia şi Făgăraş: înfiinţarea protopopiatelor Braşov şi Arpaşul de jos, (pag.51)
SIMA Ana Victoria, Două Biserici de graniţă la mijlocul secolului al XIX-lea: rutenii şi românii uniţi din Monarhia dunăreană, (pag.59)
MÂRZA Daniela, Registrul cu evidenţa la învăţătură a elevilor de la Internatul Vancean din Blaj - un document inedit şi relevanţa sa pentru istoria învăţământului românesc, (pag.71)
DAN Aurelia, Dinamica populaţiei şcolare pe teritoriul fostului Regiment II românesc de graniţă între anii 1858-1866, (pag.79)
MARŢIAN Ironim, Anuarul liceului grăniceresc „George Coşbuc”, (pag.101)

III. SOCIETATE NĂSĂUDEANĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC.XIX ŞI ÎNCEPUIUL SEC.XX
ONOFREIU Adrian, Avatarurile arhivei unei instituţii moderne - Districtul Năsăud (1861-1876), (pag.113)
PETEANU Claudia Septimia, Între raţiune şi pasiune. Procesele de adulter din Districtul Năsăudului (1861-1876), (pag.129)
POP Florina, Evoluţia demografică a localităţii Monor între anii 1829-1941, (pag.141)

IV. ISTORIE CONTEMPORANĂ
POP Claudiu, TEŞCULĂ Nicolae, Date preliminarii privind evoluţia populaţiei germane din Sighişoara în a doua jumătate a secolului XX, (pag.151)
IRIMIÁS Anna, Il 1917 sulla stampa ungherese del tempo, (pag.165)
COSTIN Grigore, Clerul basarabean şi evenimentele anului 1918, (pag.175)
KORTSHA Genc, „The red elephant” in Albania's living room, (pag.185)
MARIN Manuela, Repere paternaliste în discursul omagial ceauşist. Studiu de caz: cutremurul din 1977, (pag.201)

V. RESTITUIRI. MEMORII
ONOFREIU Adrian, Contribuţii documentare privind istoria Comitatului Bistriţa-Năsăud - 1876-1899 (II), (pag.215)
ŞOTROPA Virgil, Pagini de amintiri (III), (pag.259)
VRĂSMAŞ Niculae, Izvoare monografice bârgăuane (III), (pag.279)

VI. VARIA
PRAHASE Dan, Legenda despre Stânca Dracului, (pag.289)
TUTULA Vasile, Graniţa militară de sud şi sud-est a Imperiului Habsburgic (1522-1881), (pag.295)
BÂRLIANU Vasile-Marius, Evoluţia social-politică a scaunului Orăştiei între 1867-1914, (pag.307)
PORÁCZKY Rozália, Activitatea publicistică maghiară din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.333)

VII. RECENZII
PETEANU Claudia Septimia, Simion Lupşan, Adrian Onofreiu (vol. îngrijit), Contribuţii documentare referitoare la situaţia economică a satelor năsăudene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.355)
POP Florina, Ioan Mureşan, Adrian Onofreiu, Mircia Prahase (vol. îngrijit), Nestor Şimon, Dicţionar toponimic, (pag.357)
ANDREI Mirela, Daniela Deteşan, Dosarul procesului lemenian, (pag.359)
CÂRJA Ioan, Mirela Andrei, La graniţa imperiului. Vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.363)


Nr.7, 2008 [descarcă numărul integral (10MB)]

I. BISERICĂ, ŞCOALĂ ŞI SOCIETATE
COSMA Valer, „Rădicarea din întunecata prostie”. Imaginea „neamţului” la nivelul clerului năsăudean în prima jumătate a secolului XIX, (pag.13)
PETEANU Claudia Septimia, Raportul lui Moise Panga privind rezultatul examenelor desfăşurate în şcolile năsăudene în anul 1852, (pag.33)
BÂRLIANU Marius, Biserica Ortodoxă din Scaunul Orăştiei între 1867-1914, (pag.59)
COVACI Diana, Aniversarea mileniului ungar şi ierarhii români uniţi, (pag.81)
LĂPUŞNEANU Ion, Pagini negre în istoria Colegiului Naţional „George Coşbuc” din Năsăud, (pag.93)

II. POLITICĂ ŞI SOCIETATE
FOTI Vincenzo, Assignats: il govemo dell'economia nella dinamica rivoluzionaria francese, (pag.121)
ONOFREIU Adrian, Leontin Luchi - mărturii inedite despre Revoluţia de la 1848-1849, (pag.137)
TEŞCULĂ Nicolae, Presa politică de limbă germană din Transilvania în perioada neoabsolutistă. Der Satellit (1850-1858), (pag.153)
IRIMIÁS Anna, Messina, Garibaldi e i garibaldini nelle cronache di un corrispondente e viaggiatore ungherese, (pag.163)
HEGEDÜS Nicoleta, Imaginea împăratului la românii ardeleni de la Memorandum până la izbucnirea Primului Război Mondial (1892-1914), (pag.171)
RUS Viorel, Originile năsăudene ale Organizaţiei Anticomuniste „Haiducii lui Avram Iancu - Divizia Sumanele Negre”, (pag.205)
MARIN Manuela, Vizitele de lucru şi cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu. „Cârma ţării e între oameni, iar cârmaciul e permanent şi întâiul la datorie”, (pag.215)

III. STRUCTURI DE CIVILIZAŢIE TRADIŢIONALĂ
ZAMFIR Romulus, Lemnul ca material de construcţie în Transilvania: utilizare şi metamorfoză, (pag.233)
SERMEŞAN Gabriela, „Cununa grâului” în Ţara Năsăudului, (pag.245)
PRAHASE Dan, O variantă a motivului despre pactul cu diavolul, (pag.253)

IV. VARIA
VAIDA Dan Lucian, Noi topoare de piatră în colecţia Muzeului Grăniceresc Năsăudean, (pag.261)
ONOFREIU Adrian, Preocupări privind arhivele în zona „graniţei militare” năsăudene până la 1918, (pag.269)
BURDEŢI Paula, Structura demografică în zona peri urbană a oraşului Năsăud, (pag.295)

V. RECENZII
PETEANU Claudia - recenzie, Ioan Mureşan (coordonator), Arhivele mărturii ale trecutului. Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Naţionale la 70 de ani, Editura Mesagerul, Bistriţa, 2007, 306 p., (pag.319)
LĂPUŞNEANU Ion - recenzii, Studii şi cercetări etnologice, (pag.321)


Nr.8, 2009 [descarcă numărul integral (14MB)]

I. POLITICĂ ŞI SOCIETATE
ONOFREIU Adrian, Contribuţii documentare privind evoluţia procesului de restituire a proprietăţilor grănicereşti în perioada 1862-1866, (pag.13)
Vincenzo FOTI, C'era del metodo inquella pazzia!, (pag.53)
IRIMIÁS Anna, Gli Stati Uniti d'Europa e la questione delle nazionalità, (pag.61)
COSMA Simion Valer, Evoluţia demografică a Districtului Năsăudean pe parcursul graniţei militare (1764-1851), (pag.69)
RUS Viorel, Trei martiri ai rezistenţei anticomuniste din judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.79)
DANILĂ Ligia, Mişcarea feministă în perioada anterioară anului 1918, (pag.93)

II. BISERICA, ŞCOALĂ ŞI SOCIETATE
DAN Aurelia, Repere demografice şi statistice privind dinamica populaţiei din şcolile grănicereşti năsăudene în perioada 1867-1880, (pag.117)
PETEANU Claudia Septimia, „Protocolul despre buna învoire la căsătorie” din comunitatea Tiha Bârgăului (1895-1897), (pag.131)
SENI Ioan, Ideile astriste ale mitropolitului Andrei Şaguna şi ţinutul năsăudean, (pag.153)
NENIŢOIU Ana Maria, Reuniuni de înmormântare în Comitatul Bistriţa-Năsăud – sfârşit de secol XIX- început de secol XX, (pag.165)
BÂRLIANU Marius, Evoluţia şcolii româneşti din Scaunul Orăştiei în timpul Primului Război Mondial, (pag.171)
LĂPUŞNEANU Ion, Colegiului Naţional „George Coşbuc” după al doilea război mondial, (pag.187)

III. VARIA
ŞTEOPAN Alin, Nestor Şimon, parte a spiritului năsăudean, (pag.233)
BÂCĂ Ioan, Contribuţia intelectualilor bârgăuani la cunoaşterea geografiei şi istoriei Văii Bârgăului, (pag.243)
MANTA Ioana, Preocuparea de sine. Începuturile subiectivităţii şi ale speciilor autobiografice, (pag.249)
PRAHASE Dan, Studiul unui caz dramatic de „vrăjitorie”, (pag.257)
THEODORESCU Crin Triandafil, Peştera Tăuşoare din Munţii Rodnei, potenţial turistic şi perspectivă legislativă, (pag.263)
VAIDA Dan Lucian, Despre artista Ileana Antonu şi donaţiile făcute Muzeului Năsăudean, (pag.279)


Nr.9, 2010 [descarcă numărul integral (14MB)]

I. ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
MARINESCU George G., Un mormânt de tip scitic descoperit la Fântânele „La Gâţa” (jud.Bistriţa-Năsăud), (pag.13)
CHIŞ Silvius Ovidiu, Reprezentări ale delfinilor pe stelele funerare din Dacia romană, (pag.29)

II. SOCIETATE NĂSĂUDEANĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC.XIX ŞI ÎNCEPUT DE SEC.XX
ONOFREIU Adrian, Contribuţii documentare referitoare la situaţia proprietăţii funciare în perioada Districtului Năsăud (1861-1876), (pag.51)
MARŢIAN Ironim, Alexandru Bohăţel (1816-1897) în Năsăud, (pag.87)
NENIŢOIU Ana Maria, Rolul reuniunii „Mariana” în Comitatul Bistriţa-Năsăud. Idei şi iniţiative, (pag.103)
BÎCA Ioan, ONOFREIU Adrian, Nestor Şimon - Cărturar năsăudean, precursor al geografiei regionale şi istorice româneşti, (pag.111)
SABĂU Claudia Septimia, „Viaţa ca un joc” - copilăria în Năsăudul celei de-a doua jumătăţi a sec.XIX, (pag.119)
UILĂCAN Iosif, Ion Ciocan - însemnări politice, (pag.195)
VAIDA Dan Lucian, Despre Iuliana Tişca şi clădirea Bibliotecii din Năsăud a Academiei Române, (pag.149)

III. CONVERGENŢE TRANSILVANE
GEORGIŢĂ Mihai, Un caz interesant de convertire la calvinism în 1677: Ştefan Alexa din Orăştie, (pag.177)
ADĂSCĂLIŢEI Felicia, Evoluţia teritorială şi istorică a Comitatului Zarand până în 1876, (pag.181)
BÂRLIANU Marius, Clerici şi mireni din Scaunul Orăştiei în timpul Primului Război Mondial, (pag.215)
HEGEDÜS Nicoleta, Imaginea maghiarilor în presa românească din Transilvania în perioada 1900-1918 (partea întâi), (pag.233)
RUS Viorel, Avatarurile vieţii profesorului Ştefan Lupu în anii sovietizării şi instaurării comunismului în România, (pag.253)

IV. VARIA
ONOFREIU Adrian, „Graniţa năsăudeană” sau perenitatea unei mentalităţi. Perspectivă istoriografică II (2006-2010), (pag.265)
MUREŞIANU Mircea, Câteva aspecte de geografie istorică cu privire la constituirea şi denominarea străzilor din cadrul vetrei habitale a Rodnei, (pag.279)
PRAHASE Dan, „Prietenii”, (pag.285)
ROŞCA Paul-Ersilian, Modernitate şi secularizare sau despre contemporaneitatea epistemologiilor lui Descartes şi Bacon în societatea actuală, (pag.289)

V. RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI MUZEAL
COTOC Tatiana, Restaurarea unui vas hallstattian din colecţia Muzeului Năsăudean, (pag.305)
ROŞ Mirela, Restaurarea unui ştergar din colecţia Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud, (pag.309)
PETREAN Teofil-Claudiu, MĂRUTOIU Constantin, BRATU Ioan, MĂRUŢOIU Victor Constantin, Analiza materialelor picturale de pe iconostasul bisericii de lemn din Gersa, judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.313)


Nr.10, 2011 [descarcă numărul integral (16MB)]

I. ŢARA NĂSĂUDULUI-ISTORIE ŞI CULTURĂ
RUSU Gabriel-Virgil, O cercetare judiciară la Telciu. Cazul uciderii grecului Cozma - 31 martie 1693, (pag.11)
VARAN Dana Maria, Motive de divorţ în timpul regimentului de graniţă năsăudean. Argumentele furirului Petre Tănase din Susenii Bârgăului contra soţiei sale Nazaria Buzdug, (pag.19)
RUS Viorel, Dascălii şi şcoala din Rebra Mare în secolul al XIX-lea, (pag.35)
SABĂU Claudia Septimia, Sinuciderea Ioanei Sekira. O tragedie la Năsăud în anul 1872, (pag.43)
VLAŞIN Cornelia, Gestionarea patrimoniului fondurilor grănicereşti în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.55)
DOBRESCU Vasile, ONOFREIU Adrian, Redescoperirea unui năsăudean - Emil Tişca (1881-1965), (pag.69)
VAIDA Dan Lucian, Emil Tişca - corespondenţă ilustrată de pe front (1915-1918), (pag.89)
ONOFREIU Adrian, Consideraţii privind arhiva veche a oraşului Năsăud, (pag.125)
PUŞ Gheorghe, O fructuoasă interferenţă - şcolile Năsăudului şi Academia Română, (pag.145)

II. VARIA
HEGEDOS Nicoleta, Imaginea maghiarilor în presa românească din Transilvania în perioada 1900-1918 (partea a doua), (pag.179)
ROŞCA Paul-Ersilian, Conflictul dintre religie şi ştiinţă - mit sau realitate? Imaginea conflictului în secolul XX într-un studiu istorico-teologic, (pag.197)
PRAHASE Dan, Despre una din minunile Maicii Domnului, (pag.215)
THEODORESCU Crin-Triandafil, Potenţialul turistic al peşterii de la Izvorul Tăuşoarelor, (pag.219)

III. RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI MUZEAL
VLAIC-TIMOCE Veronica, Conservarea unui ţol din colecţia Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud, (pag.281)

IV. RECENZII
DUMĂNESCU Luminiţa, Adrian Onofreiu, Districtul Năsăud (1861-1876), (pag.287)


Nr.11, 2012 [descarcă numărul integral (16MB)]

I. ŢARA NĂSĂUDULUI - ISTORIE ŞI CULTURĂ
VLAŞIN Cornelia, Proprietatea grănicerească în timpul Regimentului II românesc de graniţă, (pag.11)
PRAHASE Dan, O întâmplare „picantă” din războaiele purtate de Regimentul II Românesc de Graniţă Năsăudean contra francezilor, (pag.17)
TUTULA Vasile Claudiu, Atanasie Moţ Dâmbu - apărător ferm al Revoluţiei Române de la 1848-1849 din nord-vestul Transilvaniei, (pag.21)
SABĂU Claudia Septimia, ONOFREIU Adrian, Jurnalul lui Toader Ionaşc (1848-1851), (pag.33)
POMPEI Raus, Ioachim Mureşanu - Juristul Districtului Autonom al Năsăudului, (pag.53)
ONOFREIU Adrian, Epistole - mărturii documentare din perioada Districtului Năsăud (1861-1876), (pag.67)
GEORGIŢĂ Mihai, Însemnări şi impresii ale scriitorului englez Charles Boner, Călător prin Districtul grăniceresc năsăudean, (pag.93)
DOBRESCU Vasile, ONOFREIU Adrian, Din istoricul activităţilor financiare ale băncii „Mercur” din Năsăud între anii 1899-1925, (pag.111)
VAIDA Dan Lucian, Emil Tişca - corespondenţă ilustrată de pe front (II), (pag.135)
MORARIU Iulius Marius, „Astra” şi preoţii năsăudeni de la începutul secolului XX şi până la Marea Unire, (pag.173)
UILĂCAN Iosif, Document privind alegerile din noiembrie 1946, (pag.185)

II. VARIA
POR Marius Nicolae, Figura lui Napoleon Bonaparte la românii ardeleni, (pag.207)
PREDA Nicoleta Smaranda, Rolul cultural al tipografiilor româneşti din Bistriţa la începutul secolului al XX-lea, (pag.217)
POIENARU Ion, O colecţie muzeală nepierdută, (pag.225)
ROŞEA Paul-Ersiuan, Fenomenul secularizării. Despre drama spiritului uman în societatea modernă, (pag.241)
BACIU Cruciţa Loredana, Postul - origini, reglementare, evoluţie. Studiu de caz - Transilvania sfârşitului de secol XIX şi începutului de secol XX, (pag.261)
BURDEŢI Paula, Evoluţia demografică a populaţiei din zona periurbană Năsăud, (pag.283)
PĂTRUŢ Adrian, VAIDA Dan Lucian, VAIDA Floare, PETRESCU Maria, KERTEFSZ Alexandru, Determinarea vârstei plopilor monumentali de la Mocod şi Rafaila prin datare cu radiocarbon, (pag.289)

III. RECENZII
ONOFREIU Adrian, Dan Aurelia, Şcolile grănicereşti năsăudene (1851-1918), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 449 p., (pag.303)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa:
1. http://cimec.ro/Biblioteca-Digitala/Biblioteca.html , 2014
2. http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/arhivasomesana , 2014