Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

BANATICA

Momentul genezei revistei Banatica se plasează în anul 1971. A fost o perioada de deschidere pentru cercetarea ştiinţifică muzeala, pentru ca în aceeaşi vreme au apărut reviste la muzeele din Timişoara, Oradea şi la altele. Se relua astfel în România o mai veche tradiţie si, pe de-altă parte, cercetarea ştiinţifică în muzeele româneşti îmbrăca o forma instituţionalizată, promovată prin intermediul anuarelor editate. Revista Banatica, din anul 1971, de-a lungul întregii perioade comuniste şi până la momentul actual, şi-a păstrat formatul şi numele, cu o apariţie regulată şi permanentă de-a lungul celor patru decenii, ceea ce conferă publicaţiei respectabilitate.
În absenţa unui centru universitar şi academic la Timişoara al cercetării istorice, apropierea firească a muzeului din Reşiţa s-a făcut către şcoala istorică clujeană. Astfel, cel dintâi număr al Banaticii apărea în anul 1971 sub înaltul patronaj ştiinţific al istoricului şi profesorului Constantin Daicoviciu. El a publicat în deschiderea revistei un articol program ce încerca să definească priorităţile în cercetarea arheologică a Banatului şi căile de urmat în această privinţă (Banatica, I, 1971, p.11-15). Alături de reputatul învăţat clujean, cu origini în Cavaranul din Banat, se regăseau mai tinerii istorici Costin Fenesan şi Volker Wollmann de la Institutul de Istorie si Arheologie din Cluj. Cooptarea în consiliul ştiinţific al Banaticii, începând cu al doilea număr editat în anul 1973, a marelui istoric al antichităţii romane I.I.Rusu a conferit de la bun început un statut ştiinţific social şi vizibilitate în peisajul publicisticii istorice din România. Secretariatul de redacţie, asigurat până în anul 1980 de Volker Wollmann, a menţinut Banatica în standardele de performanta ştiinţifică. Comitetul editorial al revistei a fost format din Ilie Uzum, Ioan Popa, Vasile M. Zaberca, Marian Guma şi Gh.Lazarovici până în anul 1989. Activitatea editorială a muzeului şi implicit, a revistei Banatica, aflată într-un con de umbră în ultimii ani ai deceniului al nouălea al secolului trecut, a cunoscut un reviriment imediat după anul 1990. S-a asigurat o continuitate de nume, de format şi de reflectare a problemelor istoriografice ale provinciei bănăţene, într-o perioadă marcată de profunde si radicale schimbari, vizibile la celelalte reviste istorice din provincie. Deschiderea catre cercetarea istorică naţională şi europeană au fost evidente în forma şi fondul revistei. Cooptarea în Consiliul ştiinţific al Banaticii a unor reputaţi învăţaţi istorici de la Cluj, Iaşi, Novi Sad şi Graz marchează în planul formal tendinţa politicii editoriale a revistei de ancorare în structurile istorice specifice zonei central şi sud-est europene. Tematica revistei Banatica din anii 1991 si 1993 ilustrează poate cel mai bine aceasta deschidere europeană, pentru ca atunci s-au publicat lucrările unor conferinţe ştiinţifice internaţionale consacrate civilizaţiei neolitice a culturii Vinţa şi respectiv, a conferinţei pe tema relaţiilor traco-illiro-heladice. Revista Banatica, din aceasta perspectivă a tendinţei de integrare în cercetarea istorică europeană imediat după 1990, a fost un deschizător de drumuri în peisajul istoriografic al provinciei bănăţene.
Apariţia permanenta timp de patru decenii, păstrarea unui anumit format si a numelui revistei, promovarea consecventa a identităţii istorice a provinciei conferă, în opinia noastră, un loc binemeritat între periodicele de istorie ale Banatului.

WEBSITE: http://www.banatica.roNr.1 (1971) [Numărul nu există online]

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
DAICOVICIU Constantin, Banatul antic (Probleme şi perspective), (pag.11)
LAZAROVICI Gh., Unele probleme ale neoliticului în Banat, (pag.17)
GROZA Liviu, Aşezarea neolitică de la Balta Sărată, (pag.61)
RUSU Mircea, Cultura Tisa, (pag.77)
COMŞA Eugen, Unele caracteristici ale plasticii antropomorfe din aşezările culturii Vinca, din zona Porţilor de Fier, (pag.85)
PROTASE Dumitru, Observaţii asupra aşezărilor rurale din Dacia romană şi postromană (sec.II—VI) pînă la venirea slavilor, (pag.93)
GUDEA Nicolae, STANCOVICI Voin, Un relief cu cavalerul trac de la Pojejena (Textul explicativ pentru ilustraţia copertei), (pag.107)
ISAC Dan, Monumente votive romane din Banat, (pag.111)
POP Constantin, DĂNILĂ Ştefan, Statuete romane reprezentînd luptători, (pag.127)
GUDEA Nicolae, Descoperiri monetare antice şi bizantine, (pag.139)

ISTORIE MEDIE
NEAMŢU Alexandru, Probleme actuale în cercetarea istoriei medii a României, (pag.149)
UZUM Ilie, LAZAROVICI Gh., Aşezarea feudală Ilidia in lumina izvoarelor scrise şi a cercetărilor arheologice, (pag.157)
GOLDENBERG Samuel, Caransebeşul în comerţul sud-est european din secolul al XVI-lea, (pag.163)
CHIRILĂ Eugen, GUDEA Nicolae, UZUM Ilie, Tezaurul monetar de la Caransebeş sec.XV—XVIII, (pag.179)
WOLLMANN Volker, Dezvoltarea tehnicii miniere din Munţii Cărăşeni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, (pag.197)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
CORDOŞ Nicolae, Lugojenii şi Emanuil Gojdu, (pag.281)
BOCŞANU Nicolae, Un istoric uitat — Damaschin Bojincă (1802-1869), (pag.289)
NEAMŢU Gelu, Tendinţe şi valori în activitatea politică a Iui Andrei Mocioni (1848-1877), (pag.301)
HORVATH Alexandru, Tradiţii şi aspecte din lupta revoluţionară a muncitorilor de la Uzinele Reşiţa în perioada premergătoare creerii P.C.R., (pag.313)
GHERGA Cornel, Forme ale luptei desfăşurate de masele populare conduse de P.C.R. între anii 1924-1928 în judeţul Caraş-Severin, (pag.321)
FARKAS Walter, Aspecte ale mişcării muncitoreşti conduse de P.C.R., la Reşiţa în perioada 1929-1931, (pag.333)
ŞERBAN Ion, Aspecte din lupta muncitorilor reşiţeni împotriva regimului antonescian (1940-1944), (pag.339)

ISTORIA CULTURII ŞI ARTELOR
FENEŞAN Costin, Un copist bănăţean din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, (pag.349)
ŢIGU Viorel Gh., FENEŞAN Costin, BUZILĂ Adriana, Biserica ortodoxă română din Lipova, (pag.353)
BÎRSESCU Alexandru, Nicolae Iorga călător în Banat, (pag.373)
PAVEL Teodor, Activitatea „Asociaţiei Naţionale Arădene" în sprijinul învăţămîntului românesc din Banat şi Crişana (1862-1918), (pag.383)
CICALĂ Ion, Ziarul „Drapelul" - factor activ în mişcarea naţională a românilor bănăţeni, (pag.393)
• Prescurtări bibliografice, (pag.413)


Nr.2 (1973) [Numărul nu există online]

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
MOGOŞANU Florea, Date cu privire la paleoliticul din judeţul Caraş-Severin, (pag.13)
LAZAROVICI Gheorghe, Tipologia şi cronologia culturii Vinča în Banat, (pag.25)
ROMAN Petre, Modificări structurale ale culturilor eneoliticului final din regiunea carpato-danubiană, (pag.57)
IAROSLAVCHI Eugen, Un depozit de bronzuri de la Drencova (jud.Caraş-Severin), (pag.79)
ISAC Dan, STRATAN Ion, Monumente de artă provincială romană în Muzeul din Lugoj, (pag.117)
BEJAN Adrian, Complexul ceramic de la Lenauheim (jud.Timiş), (pag.131)

ISTORIE MEDIE
MATEI Ştefan, UZUM Ilie, Cetatea de la Pescari, (pag.141)
FENEŞAN Costin, Despre privilegiile Caransebeşului pînă la mijlocul secolului al XVI-lea, (pag.157)
FENEŞAN Costin, Informaţii documentare privind răscoala populară bănăţeană de la 1737-1739, (pag.165)
WOLLMANN Volker, Hărţi privind exploatările miniere de la Dognecea în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, (pag.187)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
KÁROLYI Dionisie, Contribuţii la istoria construcţiilor de căi ferate în Banat (1856-1914), (pag.201)
DAN Mihail, UZUM Ilie, Din corespondenţa generalului Traian Doda cu Vincenţiu Babeş, (pag.219)
NEAMŢU Gelu, Din corespondenţa lui Pavel Rotariu privind ziarul „Luminătorul” (1880-1894), (pag.235)
CORDOŞ Nicolae, Consfătuirea confidenţială a Partidului Naţional Român la Timişoara (1901), (pag.251)
ZABERCA Vasile, Instaurarea administraţiei româneşti la Reşiţa (iunie 1919), (pag.263)
BÁTHORY Ludovic, Evoluţia industriei miniere din Banat între anii 1919-1929, (pag.269)
ŞERBAN Ion, Acţiuni revendicative ale clasei muncitoare din Banat în anii dictaturii regale (1938-1940), (pag.289)
BRĂTESCU Constantin, Rolul forţelor democratice conduse de P.C.R. în înfăptuirea reformei agrare din 1945 pe domeniile societăţii U.D.R., (pag.299)

ISTORIA CULTURII ŞI ARTELOR
MATEI Ştefan, Câteva consideraţii privind arhitectura romanică din Banat, (pag.311)
RADOSVA Doru, Un tratat necunoscut al lui Gabriel Ivul, (pag.321)
GRECU Doina, Un manuscris din Banat de la începutul secolului al XIX-lea, (pag.325)
BOCŞAN Nicolae, GYÉMANT Ladislau, Aspecte ale luptei culturale şi politice a românilor bănăţeni în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.345)
BOCŞAN Nicolae, Polemica lui Damaschin Bojincă şi Eftimie Murgu cu Sava Tököly, (pag.363)

REPERTORII ARHEOLOGICE ŞI BIBLIOGRAFII
PETROVSZKY Richard, Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş-Severin, din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n., (pag.385)
PĂDUREANU Eugen, Noi descoperiri neolitice şi din epoca bronzului în judeţul Arad, (pag.395)
UZUM Ilie, LAZAROVICI Gh., DRAGOMIR Ion, Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea şi Sicheviţa, (pag.403)
IONIŢĂ Vasile, Nume topice din Reşiţa, (pag.417)
PORŢEANU Alexandru, Contribuţii bibliografice la istoricul mişcării muncitoreşti şi socialiste din Reşiţa şi Caraş-Severin (partea I-a: de la începuturi pînă la 1900), (pag.423)
DELEANU Mihai, Tipărituri Caraş-Severiene (1968-1972), (pag.445)
• In memoriam Acad.C.Daicoviciu, (pag.457)
• Prescurtări bibliografice, (pag.463)


Nr.3 (1975) [Numărul nu există online]

EPOCA STRĂVECHE
LAZAROVICI Gheorghe, Unele probleme ale ceramicii neliticului din Banat, (pag.7)
DUMITRAŞCU Sever, Aşezarea neolitică de la Sîntana-Holumb, (pag.25)
SOROCEANU Tudor, Însemnătatea cimitirului de la Mokrin pentru cronologia epocii timpurii a bronzului în Banat, (pag.33)
MEDELEŢ Florin, Situla de la Remetea Mare (jud.Timiş), (pag.49)

PERIOADA ROMANĂ ŞI POSTROMANĂ
PETROVSZKY M.D., RUSSU I.I., O diplomă militară din Tibiscum, (pag.61)
RUSSU I.I., Diploma militară romană din Čovdin (R.S.F.J.), (pag.75)
PROTASE Dumitru, PETCULESCU Liviu, Coiful roman de la Berzovia, (pag.85)
BENEA Doina, Observaţii cu privire la topografia Diernei în epoca romană, (pag.91)
GUDEA Nicolae, DRAGOMIR Ion, Cărămidă romană cu text cursiv din secolul al IV-lea descoperită la Gornea, (pag.99)

ISTORIE MEDIE
BORONEANŢ Vasile, Locuirea din secolele XII-XIII de la Ogaşul Neamţului – Comuna Berasca, (pag.123)
UZUM Ilie, Cimitirul medieval de la Gornea-„Ţîrchevişte”, (pag.131)
DANI Ioan, FENEŞAN Costin, O listă de socoteli din Banatul secolului al XIV-lea, (pag.145)
FENEŞA Costin, Asistenţa socială şi lupta minerilor din Banat în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, (pag.153)
WOLLMANN Volker, Hărţi privind exploatările miniere de la Dognecea din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, (pag.175)
GYÉMÁNT Ladislau, Rolul lui Vasile Georgevici în mişcarea de emancipare a românilor bănăţeni (1820-1826), (pag.193)

ISTORIA ARTEI ŞI CULTURII
SĂCARĂ Nicolae, Donjonul de la Turnu-Ruieni, (pag.303)
POPA Mircea, Încercarea lui Andrei Şaguna de a edita un ziar la Arad sau Timişoara în 1849, (pag.311)
DELEANU Mihail, „Ludimagister”, prima revistă pedagogică la Reşiţa, (pag.317)
VELESCU Oliver, Activitatea pictorului bănăţean Gheorghe Baba în Oltenia, (pag.327)

CRONICĂ ARHEOLOGICĂ ŞI REPERTORII
GUDEA Nicolae, Date noi despre castrul roman de la Pojejena, (pag.333)
PROTASE Dumitru, Castrul roman de la Surducul Mare (jud.Caraş-Severin), (pag.345)
PROTASE Dumitru, Villa rustica de la Dalboşeţ (jud.Caraş-Severin), (pag.349)
IAROSLAVSCHI Eugen, O villa rustica la Caransebeş, (pag.359)
PETROVSZKY Richard, Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n., (pag.365)
IONIŢĂ Vasile, Toponime slave în Valea Bîrzavei, (pag.379)
• Prescurtări bibliografice, (pag.399)


Nr.4 (1977) [Numărul nu există online]

EPOCA STRĂVECHE
OLARIU Martin, CADARIU Ştefan, Peşteri cu urme de locuire de pe Valea Nerei (Sectorul Chei), (pag.9)
LAZAROVICI Gheorghe, Periodizarea culturii Vinča în România, (pag.19)
GUMA Marian, GUMA Nicoleta, Săpături de salvare la Valea Timişului (Judeţul Caraş-Severin), (pag.45)
GUMA Marian, Cercetări arheologice pe Stenca Liubcovei (Judeţul Caraş-Severin), (pag.69)
SOROCEANU Tudor, Consideraţii preliminare asupra ceramicii de tip Mureş, (pag.105)
SACARIN Caius, Trei celturi de la Pescari (Judeţul Caraş-Severin), (pag.111)

PERIOADA ROMANĂ ŞI POSTROMANĂ
GUDEA Nicolae, BOZU Ovidiu, A existat un sanctuar mithriac la Pojejena?, (pag.117)
BOZU Ovidiu, Cohors I Sagittariorum la Zăvoi (Judeţul Caraş-Severin), (pag.131)
RĂUŢ Octavian, BOZU Ovidiu, PETROVSZKY Richard, Drumurile romane în Banat, (pag.135)
BENEA Doina, Tipare şi medalioane din ceramică din colecţia Muzeului Banatului, (pag.161)

ISTORIE MEDIE
RUSU Mircea, Transilvania şi Banatul în secolele VI—IX, (pag.169)
UZUM Ilie, Locuirea feudală timpurie de la Gornea-Ţărmuri, (pag.215)
FENEŞAN-BULGARU Cristina, Problema instaurării dominaţiei otomane asupra banatului Lugojului şi Caransebeşului, (pag.223)
FENEŞAN Costin, „Reglementarea" din 1693 a comitatului Severinului, (pag.239)
FENEŞAN Costin, WOLLMANN Volker, Informaţii privind mineritul si metalurgia de la Sasca în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, (pag.245)
DAN Mihail P., FENEŞAN Costin, Informaţii privind pregătirea celei de-a treia călătorii a lui Iosif al II-lea în Banat, (pag.259)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
PLOEŞTEANU Grigore, Din lupta lui Paul Vasici pentru drepturile Românilor bănăţeni şi transilvăneni, (pag.269)
NEAMŢU Gelu, NAGHI Gheorghe, Din corespondenţa lui Alexandru Roman privind ziarul „Federaţiunea44 (1868-1876), (pag.285)
ZABERCA Vasile M., Bănăţenii - susţinători ai războiului pentru cucerirea independenţei, (pag.293)
FAUR Viorel, Mişcarea memorandistă în Bihor, (pag.299)
POPA Ion, Un document despre greva muncitorilor de la Anina din anul 1903, (pag.309)
POPA Ion, JURMA Gheorghe, Ecouri ale răscoalei ţărăneşti din anul 1907 în Judeţul Caraş-Severin, (pag.313)
PORŢEANU Alexandru, Lupta revoluţionară a maselor populare din judeţul Caraş-Severin pentru unirea cu România - 6 documente din arhivele Consiliului Naţional Român 1918, (pag.317)
DUDAŞ Vasile, Aspecte ale grevei generale din august 1920 în Banat, (pag.355)
FLORESCU Gheorghe I., Naţionalizarea societăţii „Reşiţa" şi implicaţiile ei politice (1920-1923), (pag.361)
RUJA Gheorghe, Exploatările miniere ale societăţii Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa (U.D.R.), 1920-1928, (pag.373)
BÁTHORY Ludovic, Greve şi revendicări ale muncitorilor de la societatea ,,Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa" în anul 1929, (pag.385)
BRĂTESCU Constantin, Aspecte privind lupta pentru pămînt a ţărănimii din judeţul Caras între 1934-1937, (pag.405)
GROZA Liviu, Contribuţii aduse de Divizia 19 Infanterie la insurecţia naţională armată antifascistă şi antiimperialistă din august 1944 şi la acoperirea frontierelor ţării în partea de sud a Banatului, (pag.415)
ARDELEAN Virginia, Documente privind lupta pentru democratizarea aparatului de stat în plasa Oraviţa, Judeţul Caraş, (pag.427)

CRONICA ARHEOLOGICĂ ŞI REPERTORII
LAZAROVICI Gh., UZUM I., GUMA M., Gornea-Liubcova
LAZAROVICI Gh., UZUM I., Cuptoare-Sfogea, (pag.433)
GUMA M., GUMA N., PETROVSZKY R., Valea Timişului
BOZU O., Lăpuşnicel-Cetate, (pag.434)
GUDEA N., BOZU O., Pojejena - Via Bogdanovici, (pag.435)
UZUM I., LAZAROVICI Gh., Ilidia-Obliţa, (pag.436)
PETROVSZKY Richard, Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. (Partea III), (pag.437)
IONIŢĂ Vasile, Identificarea pe baza toponimiei actuale a unor aşezări dispărute (I), (pag.463)

ISTORIA ARTEI ŞI CULTURII
KAKUCS Lajos, Unele informaţii de arhivă privind cercetările arheologice efectuate în Banat între 1872-1913, (pag.471)
LEU Valeriu, Un manuscris românesc inedit din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, (pag.479)
BOCŞAN Nicolae, Contribuţii la bibliografia literaturii române din Banat în epoca luminilor, (pag.483)
LĂPTOIU Negoiţă, Din corespondenţa pictorului bănăţean Nicolae Popescu către Timotei Cipariu, (pag.495)
BORUGA Elena, Aspecte din activitatea de publicist a lui Traian Vuia, (pag.507)


Nr.5 (1979) [Numărul nu există online]

BUŞUI Nicolae, Cuvînt înainte

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
BĂLĂNESCU Dana, LAZAROVICI Gh., Consideraţii privind tipologia şi evoluţia vaselor-capac din cultura Vinča (Descoperiri din „Clisura Dunării”), (pag.17)
ZAHARIA Florica, CADARIU Ştefan, Urme textile pe ceramică neolitică descoperită în judeţul Caraş-Severin, (pag.27)
PETROVSZKY Richard, CADARIU Ştefan, Aşezări ale culturii Coţofeni în ju-deţul Caraş-Severin, (pag.35)
LAZAROVICI Gh., SACARIN Caius, Epoca bronzului în „Clisura Dunării”, (pag.71)
SACARIN Caius, Depozitul de bronzuri de la Cozla (judeţul Caraş-Severin), (pag.107)
GUMA Marian, Date noi privind descoperirile hallstattiene de la Gornea, (pag.115)
GUDEA Nicolae, BOZU Ovidiu, Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice executate la castrul roman de la Pojejena în anii 1977-1978, (pag.181)
BOZU Ovidiu, Cercetările arheologice din punctul ,,Cetate” comuna Lăpuşnicel, judeţul Caraş-Severin (I), (pag.187)
PETROVSZKY Richard, Tipuri de morminte romane în zona Caransebeşului, (pag.201)

ISTORIE MEDIE
UZUM Ilie, Die Rumänen aus der „Clisura Dunării” zwischen dem VI. und XIV. Jahrhundert (Geschichtlich-archäologische Betrachtungen), (pag.215)
UZUM Ilie, Aşezarea feudală timpurie de la Moldova Veche — ,,Rît” (judeţul Caraş-Severin), (pag.225)
MATEI Ştefan, Fortificaţiile de pe teritoriul Banatului în lumina izvoarelor scrise, (pag.255)
FENEŞAN Costin, Districtul românesc Mehadia la sfîrşitul secolului al XIV-lea, (pag.265)
FENEŞAN Costin, Ragusa (Dubrovnik) und das Banat in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, (pag.277)
CIULEI Gheorghe, Autonomia juridică a românilor din Banat în evul mediu, (pag.285)
TRAPCEA Theodor N., Informaţii despre unele localităţi din Banat în secolul al XVIII-lea, (pag.291)
WOLLMANN Volker, Mineritul din Banat la mijlocul veacului al XVIII-lea oglindit într-un album cartografic, (pag.297)

ISTORIE MODERNA ŞI CONTEMPORANĂ
CALINCOF Eleonora, Contribuţii documentare privind Băile Herculane la începutul secolului al XIX-lea, (pag.317)
GROZA Liviu, Consideraţii cu privire la regimentul românesc de graniţă din Caransebeş, (pag.329)
PĂIUŞAN Radu, SAV Corneliu, Despre desfăşurarea revoluţiei de la 1848-1849 în nord-estul Banatului, (pag.341)
NEAMŢU Gelu, Ideea Dacoromâniei simbol al luptei pentru unitatea naţională în timpul revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, (pag.359)
ZABERGA Vasile, LEU Valeriu, I.E.Tieranu — luptător pentru emancipare naţională, (pag.367)
FAUR Viorel, Lupta românilor din Crişana pentru drepturi naţionale în primii ani ai veacului al XX-lea, (pag.373)
MILIN Miodrag, Situaţia revoluţionară în Banat (1914-1918), (pag.383)
BRĂTESCU Constantin, Învăţătorii români din zona Caransebeşului în sprijinul unirii Banatului cu România, (pag.391)
DOBRESCU Victor, Contribuţia elevilor şi a corpului didactic de la institutul pedagogic la activitatea Consiliului Naţional din Caransebeş (25, XI, 1918 - 15, VIII, 1919), (pag.399)
ŞANDRU D., Aplicarea reformei agrare din 1921 pe proprietăţile funciare ale uzinelor de fier şi domeniilor Reşiţa, (pag.407)
ZABERCA V.M., Ştiri din presă privind aplicarea reformei agrare din 1921 în sudul Banatului, (pag.423)
MUNTEANU Ion, Învăţământul agricol din Banat în perioada interbelică, (pag.429)
RUJA Gheorghe, Dizolvarea sindicatelor unitare din România şi procesul comunist de la Timişoara (1929), (pag.439)
POPA Ion, Despre situaţia şomerilor din sudul Banatului în primii ani ai crizei economice (1929-1931), (pag.453)
ŞERBAN Son, Lupta Partidului Comunist Român, în fruntea maselor populare din judeţul Caraş-Severin, împotriva dictaturii antonesciene (1940-1944), (pag.457)

ISTORIA CULTURII ŞI ARTELOR
LEU Valeriu, BISTRIANU Aurel, Circulaţia cărţii româneşti în Valea Almăjului pînă la 1840, (pag.467)
DUDAŞ Florian, Cărţi vechi româneşti din Ţara Haţegului în lumina catalogului lui Ştefan Moldovan (1857), (pag.484)
POPA Mircea, Iluministul bănăţean: Grigorie Obradovici (1771-1847), (pag.511)
LĂPTOIU Negoiţă, Un mare animator şi precursor: pictorul Nicolae Popescu, (pag.519)
NAGHI Gheorghe, Consideraţii asupra activităţilor învăţătorului Iosif Olariu, (pag.527)
HILLINGER Nicolae, Din corespondenţa lui C.Diaconovici privitoare la ziarul „Dreptatea”, (pag.531)

CRONICA ARHEOLOGICĂ, REPERTORII, CONSERVAREA MONUMENTELOR
COMŞA Eugen, Aşezarea neolitică de la Liubcova, (pag.537)
MOROZ-POP Maria, Aşezarea eneolitică de la Sacoşu Mare (raport preliminar), (pag.541)
ALBU Ion, File din istoria localităţii Gherteniş (judeţul Caraş-Severin), (pag.547)
BOZU Ovidiu, SĂCĂRIN Caius, O expediţie arheologică în Valea Almăjului. Realizări şi perspective, (pag.553)
BUZAN Ion, Conservarea unor monumente istorice din judeţul Caraş-Severin, (pag.559)

RECENZII
• Studii de limbă, literatură şi folclor, IV Reşiţa, 1978, 512 p. (STANCA Doru A.), (pag.567)
• Studii şi Comunicări de etnografie-istorie, II Caransebeş, 1978, 526 p. (BUZAN Ion), (pag.569)
Sebastian Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii (I). Epoca bronzului în spaţiul carpato-balcanic), Bucureşti, 1978, 217 p. (GUMĂ Marian), (pag.571)
John Bintliff, Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, BAR, Suppl. Ser. 28, 1977, (LAZAROVICI Gh.), (pag.574)
Tiberiu Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei (cultura pretracică şi tracică), Bucureşti, 1978, 246, p. (SĂCĂRIN Caius), (pag.575)


Nr.6 (1981) [Numărul nu există online]

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
GERMANN Carol, RESCH Eugen Friederich, Depozitul ceramic de la Parţa, (pag.11)
LAZAROVICI Gheorghe, Importuri Tiszapolgár în aşezarea sălcuţană de la Cuptoare-Sfogea. Contribuţii la legăturile culturale şi cronologice ale culturilor Sălcuţa şi Tiszapolgár, (pag.35)
OPRINESCU Adriana, Răspîndirea culturii Tiszapolgár-Româneşti în Banat, (pag.43)
TRÎNCĂ Georgeta, Studiu preliminar asupra resturilor de faună din aşezarea eneolitică de la Cuptoare-Sfogea, (pag.51)
GUMĂ Marian, SĂCĂRIN Caius, Descoperiri „Coţofeni" inedite de la Bocşa Montană - Colţan (judeţul Caraş-Severin), (pag.59)
SĂCĂRIN Caius, Depozitul de bronzuri de la Ticvaniul Mare (judeţul Caraş-Severin), (pag.97)
GUMĂ Marian, DRAGOMIR Ion, Cîteva descoperiri din prima şi a doua epocă a fierului în Clisura Dunării, (pag.107)
BOZU Ovidiu, Construcţia romană din punctul Gura Văii, comuna Brebu (judeţul Caraş-Severin), (pag.125)
POP Constantin, UZUM Ilie, BOZU Ovidiu, Un bronz roman de la Gornea-Zomoniţe, (pag.137)
BOZU Ovidiu, Cîteva piese romane de la Durostorum în depozitul Muzeului judeţean de istorie Caraş- Severin din Reşiţa, (pag.141)
BĂLĂNESCU Dana, Descoperiri monetare din sudul Banatului (II), (pag.147)
BEJAN Adrian, Contribuţii arheologice la cunoaşterea aşezărilor rurale daco-romane din Banat în lumina descoperirilor de la Hodoni (jud.Timiş), (pag.153)

ISTORIE MEDIE
STOICOVICI Eugen, Ateliere siderurgice din secolele IV şi XI-XII în partea de sud a Banatului, (pag.173)
UZUM Ilie, Necropola feudală timpurie de la Gornea - Căuniţa de Sus (jud.Caraş-Severin), (pag.181)
UZUM Ilie, ŢEICU Dumitru, Cercetările arheologice de la Ciclova Română (jud.Caraş-Severin), (pag.211)
HAŢEGAN Ioan, Rezistenţa cnezilor bănăţeni faţă de politica de feudalizare în secolul al XIV-lea, (pag.217)
CIULEI Gheorghe, Procese civile judecate după „jus valachicum” în Banat, (pag.225)
POP Ioan Aurel, Reflectarea unor realităţi bănăţene în istoriografia din Scheii Braşovului în veacul al XVIII-lea, (pag.237)
ŞORA Gheorghe, Unele aspecte privind învăţămîntul românesc din Banat la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, (pag.245)
GROZA Liviu, Justiţia militară austriacă şi pedepsele ce se aplicau soldaţilor în cadrul regimentelor de grăniceri, (pag.253)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
KÁKUCS Lajos, Începuturile dezvoltării industriale la Topleţ, (pag.265)
BONA Petru, Contribuţii la cunoaşterea activităţii politice a generalului Traian Doda, (pag.273)
MILIN Miodrag, Momente şi semnificaţii în mişcarea naţională a românilor din Banat (1860-1880), (pag.277)
BRĂTESCU Constantin, Activitatea despărţămîntului Bocşa al ASTREI în slujba unirii Banatului cu România, (pag.289)
FAUR Viorel, APAN Mihai, Momente ale afirmării românilor bihoreni în contextul mişcării pentru drepturi şi unitate naţională, (pag.295)
MÎNDRUŢ Stelian, „Drapelul” din Lugoj şi cenzura în Transilvania primului război mondial, (pag.303)
MAGAS Gheorghe, Exercitarea puterii de către Consiliul naţional român. Caransebeş în perioada noiembrie 1918 - august 1919, (pag.319)
ZABERCA Vasile M., Acţiuni revendicative ale ţăranilor caraş-severineni pentru pămînt (1918-1921), (pag.325 )
MUNTEANU Ion, Utilarea economiei agrare din sud-vestul României cu inventar agricol în perioada dintre cele două războaie mondiale, (pag.341)
ZINVELIU Emil, CIULEI Gheorghe Gh., Momente din lupta clasei muncitoare din judeţul Caraş-Severin oglindite în documente juridice, (pag.359)
ŞERBAN Ion, Intensificarea exploatării maselor populare din judeţul Caraş-Severin în anii dictaturii antonesciene (1940-1944), (pag.363)
POPA Ion, Noi mărturii despre activitatea grupului de partizani „Mărăşeşti”, (pag.371)
BRĂTESCU Constantin, Aspecte privind lupta pentru democratizarea vieţii politice în judeţul Caraş-Severin în perioada 23 August 1944 - 6 martie 1945, (pag.375)

ISTORIA CULTURII ŞI ARTELOR
LEU Valeriu, Un jilţ şi o strană dublă brîncoveneşti descoperite la Calina (jud.Caraş-Severin), (pag.381)
LEU Valeriu, VOINA Ion, Două falsuri ale tipografiei de la Blaj semnalate în judeţul Caraş-Severin, (pag.389)
OPRINESCU Adriana, Cîteva consideraţii asupra bisericii-monument istoric de la Teregova (jud.Caraş-Severin), (pag.397)
PLOEŞTEANU Grigore, Noi mărturii şi precizări privind biografia şi activitatea lui Simeon Mangiuca, (pag.405)

REPERTORII, VARIA
PETROVSZKY Richard, POPESCU Octavian, ROGOZEA Petru, Peşteri din judeţul Caraş-Severin, cercetări arheologice (II), (pag.429)
DRAGOMIR Ion, Noi descoperiri arheologice în hotarul localităţilor Gornea şi Sicheviţa (judeţul Caraş-Severin), (pag.463)
CĂDARIU Ştefan, Curăţirea şi restaurarea ceramicii încrustate, (pag.467)
ALBU Ion, Berzovia - file de istorie, (pag.471)
BITANG Alexandru, SIMU Simion, PERIAN Dan, Evoluţia industriei constructoare de maşini la Reşiţa, (pag.477)

RECENZII
***, Die Hallstattkultur, Bericht über das symposium in Steyr, 1980, Linz, 1981 (GUMĂ Marian), (pag.489)
DRAGAN POPOVlĆ, Keramika starijeg gvozdenog doba u Sremu, Fontes Archaelogia Jugoslaviae IV, Beograd, 1981 (GUMĂ Marian), (pag.495)
MARIA CHIŢESCU, MARIANA MARCU, GHEORGHE POENARU-BORDEA, Monedele de aur şi argint din colecţia Muzeului judeţean Braşov, Cumidava XI-3, Braşov, 1978 (DĂLĂNESCU Dana), (pag.498)
EUGEN CHIRILĂ, NICOLAE GUDEA, VALERIU LAZĂR, ANDREI ZRINYI, Tezaure şi descoperiri monetare din Muzeul judeţean Mureş, Tîrgu Mureş, 1980 (BĂLĂNESCU Dana), (pag.499)
COSTIN FENEŞAN, Documente medievale bănăţene (1440-1653), Editura Facla, Timişoara, 1981 (LEU Valeriu), (pag.501)
• Pagini de istorie revoluţionară caraş-severineană 1920-1944, volum întocmit de C.Brătescu, I.Popa, Margareta Poteraşu, V.M.Zaberca, Reşiţa, 1981 (ŞERBAN Ion), (pag.502)
***, Caraş-Severin, monografie, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981, (EMIL Moise), (pag.503)
• Profesorul Octavian Răuţ la 60 de ani, (pag.505)
• Prescurtări bibliografice, (pag.507)


Nr.7 (1983) [Numărul nu există online]

ISTORIE VECHE ŞI MEDIE
LAZAROVICI Gheorghe, Neoliticul timpuriu din zona Porţile de Fier (Clisură), (pag.9)
LAZAROVICI Gheorghe, RESCH Friederiche E., GERMANN Carol, Descoperiri arheologice la Timişoara- Freidorf, (pag.35)
MOROZ-POP Maria, Plastica vinčiană din aşezarea de la Sălbăgelu Vechi (com.Găvojdia, jud.Timiş), (pag.53)
SĂCĂRIN Caius, O nouă descoperire din epoca bronzului în Clisura Dunării, (pag.59)
GUMA Marian, Contribuţii la cunoaşterea culturii Basarabi în Banat, (pag.65)
ROGOZEA Petru, Cîteva descoperiri hallstattiene recente din Banat, (pag.139)
GUDEA Nicolae, MOŢU Iancu, Observaţii în legătură cu istoria Banatului în epoca română, (pag.151)
BENEA Doina, Cercetări arheologice în aşezarea civilă de la Tibiscum - Edificiul VII, (pag.203)
BOZU Ovidiu, Consideraţii cu privire la un opaiţ paleocreştin descoperit la Gornea (jud.Caraş-Severin), (pag.225)
BONA Petru, POP Constantin, Un vas antropomorf descoperit la Jupa (Tibiscum), (pag.231)
BĂLĂNESCU Dana, Descoperiri monetare din sudul Banatului (III), (pag.235)
STOICOVICI Eugen, Unele caracteristici ale zgurilor din atelierele metalurgice daco-romane şi prefeudale, (pag.239)
UZUM Ilie, Locuirile medievale româneşti de la Gornea—Zomoniţe, (pag.249)
UZUM Ilie, ŢEICU Dumitru, Precizări de ordin cronologic şi consideraţii istorice în legătură cu monumentul de arhitectură feudală de la Reşiţa - Ogăşele V, (pag.297)
TRÎNCĂ Georgeta, Observaţii pe marginea materialului faunistic din aşezarea medievală de la llidia (judeţul Caraş-Severin), (pag.311)
SĂTMĂREAN Cornel, Despre comunitatea sătească şi norme de drept bizantin utilizate în raporturile juridice din cadrul obştilor săteşti româneşti, (pag.321)
CIULEI Gheorghe, Cauze penale în evul mediu în Banat, (pag.333)

ISTORIE MODERNA ŞI CONTEMPORANĂ
POPA Ion, LUCACI Ion, Contribuţii la cunoaşterea evenimentelor revoluţionare de la 1848 în oraşul Reşiţa, (pag.341)
GROZA Liviu, Testamentul generalului Mihail Trapşa, (pag.345)
FAUR Viorel, APAN Mihail, Din acţiunile politice ale românilor bihoreni în anul 1907, (pag.351)
BRĂTESCU Constantin, Aspecte privind lupta românilor cărăşeni pentru Unirea cu România (1804-1918), (pag.357)
POPA Ion, Mărturii pe peliculă, (pag.365)
PELIGRAD Dumitru, 65 de ani de la constituirea Uniunii minerilor, (pag.371)
DOBRESCU Victor, Un luptător pentru Unirea de la 1918. Prof. Sabin Evuţian (1889-1977), (pag.375)
POPA Ion, Aspecte ale vieţii economice şi social-culturale din Reşiţa, ilustrate într-un document din 1927, (pag.383)
BRĂTESCU Constantin, Cîteva documente privind mişcarea muncitorească şi comunistă din Anina în anii crizei economice, (pag.387)
ŞERBAN Ion, Din presa străină a anului 1940 despre regimul antonescian şi ocupaţia hitleristă, (pag.393)

ISTORIA CULTURII
MIOC Damaschin, Însemnătatea cronicii româneşti a lui Gheorghe Brancovici, (pag.397)
OPRINESCU Adriana, Elemente laice în pictura veche românească din Banat, (pag.409)
HILLINGER Nicolae, File din istoria unei şcoli bicentenare, (pag.427)
LEU Valeriu, ZABERCA Vasile, Un dascăl bănăţean la cumpănă de veacuri - Ion Simu (1844-1923), (pag.433)
POPA Ion, ZABERCA Vasile, Cartea de aur a teatrului din Oraviţa, (pag.447)
CĂLIN Petru, Repere privind activitatea repertorială a Teatrului de Stat din Reşiţa în exercitarea misiunii sale ideologice şi artistice (1949-1984), (pag.457)

VARIA
MOROZ-POP Maria, Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor din judeţul Timiş din paleolitic şi pînă în Evul Mediu, (pag.469)
RĂLLEANU Constantin, GOG Octavian, Contribuţii la problema continuităţii în vestul Banatului. Studiu preliminar topoarheologic şi numismatic la Teremia Mare, (pag.491)
OLARU Martin, Din istoricul turismului bănăţean, (pag.509)
CĂDARIU Ştefan, Curăţirea şi conservarea unei lămpi electrice de miner de la începutul secolului al XX-lea, (pag.535)
ALICE SZ. BURGER, Late circulation money in south Pannonia, Magyar Nemzeti Muzeum, Budapesta, 1981, (BĂLĂNESCU Dana). . 539
ION DONOIU, Efigii feminine pe monedele romane, Ed. Sport-turism, Bucureşti, 1983 (BĂLĂNESCU Dana), (pag.541)
CĂLIN Petru, Bibliografie BANATICA I (1971) - VII (1983), (pag.543)


Nr.8 (1985) [Numărul nu există online]

ISTORIE VECHE ŞI MEDIE
LAZAROVICI Gheorghe, KALMAR Zoia, DRAŞOVEANU Florin, LUCA Adrian S., LUCA Adrian S., DRAGOMIR Ion, Complexul neolitic de la Parţa, (pag.7)
EL SUSI Georgeta, Despre o nouă descoperire arheologică de la Gornea - Locurile Lungi, (pag.73)
LAZAROVICI Gheorghe, Prezenţa lui Equus (Asinus) Hydruntinus Reg. în aşezarea vinčiană de la Gornea - Căuniţa de Sus (jud.Caraş-Severin), (pag.79)
SĂCĂRIN Caius, Noi descoperiri Bodrogkeresztúr în Banat, (pag.83)
GUMĂ Marian, DRAGOMIR Ion, Depozitul de bronzuri de la Liubcova-Ţiglăric, (pag.91)
EL SUSI Georgeta, Un depozit de bronzuri din prima epocă a fierului descoperit la Liborajdea (com.Sicheviţa, judeţul Caraş-Severin), (pag.107)
BENEA Doina, Consideraţii privind materialul faunistic provenit din aşezarea dacică de la Stenca Liubcovei (jud.Caraş-Severin), (pag.123)
BONA Petru, ROGOZEA Petru, Numerus Maurorum Tibiscensium. Contribuţii la istoria trupelor de mauri din Dacia, (pag.139)
STOICOVICI Eugen, Cuptoarele siderurgice din Dealul Cioara - Reşiţa, (pag.169)
BĂLĂNESCU Dana, Descoperiri monetare din sudul Banatului (IV), (pag.173)
BEJAN Adrian, BENEA Doina, Şantierul arheologic Hodoni - Pusta. Raport preliminar (1979-1984), (pag.187)
SĂTMĂREAN Cornel, Un litigiu din anul 1390 şi instituţia jurătorilor tocmelnici, (pag.203)
HAŢEGAN Ioan, Mihai Viteazul şi Banatul, (pag.213)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
CALINCOF Eleonora, Atestări documentare privind caracterul anti-habsburgic al răscoalei populare din Banat din anii 1737-1739, (pag.221)
BRINDZA Carol, Contribuţii la cunoaşterea minelor vechi aurifere din zona Bocşa - Ocna de Fier - Dognecea, (pag.243)
GRÄF Rudolf, Două documente referitoare la începuturile furnalelor din Reşiţa, (pag.255)
FURDUI Titus, Cîteva consideraţiuni istoriografice privind un exemplar din Istoria pentru începutul românilor în Dachiia a lui Petru Maior, Ediţia Princeps, aflat în Biblioteca Vaticanului, (pag.265)
CĂLIN Petru,Viziune şi expresivitate în Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Haţeg, (pag.273)
GRÄF Rudolf, Amenajări hidrotehnice din judeţul Caraş-Severin în secolele XVIII-XX, (pag.283)
MUNTEANU Ioan, Din corespondenţa lui At.M.Marinescu cu Iacob Mureşan, (pag.312)
DOBRESCU Victor, Enea Hodoş - profesor şi animator cultural (1858-1945)
NEMIŞ Vasile, Contribuţii la biografia istoricului bănăţean dr. Ion Sîrbu, (pag.323)
BRĂTESCU Constantin, Mişcarea culturală din Banat între 1877-1900 în slujba desăvîrşirii unităţii statale. Mişcarea corală şi idealul Unirii, (pag.335)
STAN Constantin I., Cassian R. Munteanu - luptător pentru unitate naţională, (pag.343)
SURU Coriolan, File din istoria Liceului de matematică-fizică din Caransebeş, (pag.355)
LUCA Gheorghe, Mihai Novac un fiu de seamă al Oraviţei, (pag.363)
BORUGA Elena, Activitatea despărţămîntului Oraviţa al Astrei (1898-1918), (pag.369)
DUDAŞ Vasile, Acţiuni revoluţionare ale proletariatului reşiţean în prima jumătate a anului 1918, (pag.379)
ZABERCA Vasile M., Înfăptuirea reformei agrare din 1921 pe teritoriul Comunităţilor de avere ale fostelor regimente grănicereşti nr.13 şi 14 din sud-vestul României, (pag.385)
DOUCA Nicolae, O revistă satirică de acum o jumătate de veac - Urzica din Oraviţa, (pag.399)
ŢUNDREA Victor, Cu privire la starea de spirit a locuitorilor judeţului Timiş-Torontal în anii dictaturii militaro-fasciste, (pag.403)

MUZEOLOGIE
POPA Ion, File din istoria muzeografiei bănăţene. Preocupări pentru organizarea unui muzeu la Oraviţa, (pag.407)
ILIE UZUM, Căi şi perspective în valorificarea patrimoniului de istoria tehnicii din judeţul Caraş-Severin, (pag.415)
OPRIŞ Ioan, Unele date privitoare la apărarea monumentelor istorice din Banat, (pag.449)
CĂDARIU Ştefan, Curăţirea şi restaurarea a trei scuturi ornamentale, (pag.455)
LUCA Adrian S., Descoperiri arheologice în hotarul comunei Şiria (jud.Arad) din neolitic pînă în epoca romană tîrzie, (pag.457)
LUCA Adrian S., Săpăturile arheologice de salvare de la Liubcova-Orniţa. (Raport preliminar pe anul 1985), (pag.465)

RECENZII
IOANA BOGDAN CĂTĂNICIU, Evolution of the sistem of defense works in Dacia, B.A.R., 116, 1981 (BENEA Doina), (pag.469)
PETRU OALIDE, Lupta pentru limbă românească în Banat, Ed.Facla, Timişoara, 1983, (CĂLIN Petru), (pag.473)
AUREL H. GOLIMAŞ, CRISTACHE C. GHEORGHE, Bibliografie numismatică românească. (Bibliographia numismatica Daco-Romana), Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1984 (BĂLĂNESCU Dana), (pag.475)
• Abrevieri bibliografice, (pag.477)


Nr.9 (1987) [Numărul nu există online]

ISTORIE VECHE ŞI MEDIE
PREDA Constantin, Contribuţia cercetărilor arheologice din sud-vestul României la cunoaşterea istoriei vechi şi medievale a ţării noastre, (pag.7)
LUCA Adrian Sabin, Aşezarea Starčevo-Criş de la Liubcova-Orniţa (săpăturile din anul 1985), (pag.13)
COMŞA Eugen, Raporturile culturii Dudeşti cu cultura Vinča, (pag.25)
LUCA Adrian Sabin, DRAGOMIR Ion, Date cu privire la o statuetă inedită de la Liubcova-Orniţa (jud.Caraş-Severin), (pag.31)
EL SUSI Georgeta, Economia animalieră a comunităţii vinčiene timpurii de la Gornea – Căuniţa de Sus, (pag.43)
COMŞA Eugen, Vînătoarea în cursul perioadei de tranziţie de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României, (pag.57)
KALMAR Zoia, BAGOZKI Claudiu, LAZAROVICI Gheorghe, Cercetări etno-arheologice şi sosdaje în Munţii Banatului, (pag.65)
MEDELEŢ Florin, Contribuţii la poblema şi la repertoriul movilelor de pământ din Banat, (pag.87)
GUMĂ Marian, LUCA Adrian Sabin, SĂCĂRIN Caius, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici între anii 1985-1987, (pag.199)
BOZU Ovidiu, EL SUSI Georgeta, Aşezarea romană tîrzie de la Moldova Veche din punctul „Vinograda-Vlaskicrai” (judeţul Caraş-Severin), (pag.239)
BĂLĂNESCU Dana, Monede romane din secolul IV descoperite în sudul Banatului (I), (pag.280)
UZUM Ilie, Consideraţii pe marginea cercetărilor din anii 1983-1985 în necropola feudală timpurie de la Cuptoare-Sfogea (com.Cornea, judeţul Caraş-Severin), (pag.281)
ŢEICU Dumitru, Cercetări arheologice în depresiunea Oraviţa, (pag.317)
ROGOZEA Petru, Cercetări arheologice în endocastrul din sud-vestul României, (pag.347)
PINTER Zeno, Spadele medievale din colecţia Muzeului judeţea de etnografie şi istorie locală din Caransebeş (tipologie – corespondenţe în arta figurativă), (pag.363)
ACHIM Viorel, Consideraţii asupra componenţei adunărilor obşteşti ale districtului Caransebeş în secolul al IV-lea, (pag.371)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
CĂLIN Petru, Viziune şi expresivitate în „Cronica Banatului” de Nicolae Stoica de Haţeg, (pag.379)
GRÄF Rudolf, Informaţii documentare despre uzinele din Reşiţa 1814-1815, (pag.399)
PELIGRAD Dumitru, Valea Jiului (1848-1914). Principalele probleme social-economice oglindite în revista „Montanistica şi metalurgie”, (pag.415)
BRĂTESCU Constantin, Mişcarea teatrală din localităţile Văii Caraşului la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, (pag.421)
DOBRESCU Victor, Ştefan Velovan (1852-1932), (pag.427)
ZABERCA Vasile Mircea, 1 Decembrie 1918. Delegaţia Caraş-Severinului la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, (pag.439)
ZABERCA Vasile Mircea, Mărturii documentare privind instaurarea administraţiei româneşti în sud-vestul României, (pag.451)
DOUCA Nicolae, Despre activitatea de gazetar, redactor şi editor a lui Mihail Velceleanu la editura „Minerva” din Bocşa, (pag.461)
GIURAN Valeriu A., Documente privind contribuţia armatei române din Banat în războiul antihitlerist, în octombrie 1944 (I), (pag.467)
SURU Coriolan, Istoria construcţiei locomotivei cu aburi la Reşiţa (1872-1960), (pag.479)

RECENZII
VASILE MIRCEA ZABERCA, IOAN IANCU, ION POPA, GHEORGHE MAGAS, Folosirea elementelor de istorie locală în procesul instructiv-educativ. Reşiţa, 1987 (CĂLIN Petru), (pag.503)
PETAR POPOVlC, Scordisca novaţ i novţani promet na ţentralnom Balkanu od IV do veca pre n.e. / Le monnayage des Scordiscques. Les monnaies et la circulation monétaire dans le centre de Balkans IVe-Ier a.n.e., Beograd / Novi Sad, 1987 (BĂLĂNESCU Dana), (pag.504)
JORDANKA JURUKOVA, Monetoseceneto na gradovete v dolni Mizea i Trakia II—III v Hadrianopolis / Le monnayage en Mésien Inferieure et en Thrace pendant le IIe-IIIe s. Hadrianopolis, Sofie, 1987 (BĂLĂNESCU Dana), (pag.513)
• Abrevieri bibliografice, (pag.519)


Nr.10 (1990) [Numărul nu există online]

ISTORIE VECHE ŞI MEDIE
LUCA Sabin-Adrian, Contribuţii la istoria artei neolitice - plastica aşezării de la Liubcova-„Orniţa” (jud.Caraş-Severin), (pag.6)
LAZAROVICI Gheorghe, Descoperiri arheologice de la Silagiu-Buziaş, (pag.45)
SFETCU Octavian, PETRESCU Marius Sorin, Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (I), (pag.59)
POPESCU Octavian, Research of Spalaological Archaeology in the Cerna Valley (I), (pag.67)
OPRINESCU Adriana, Depozitul de bronzuri de la Pojejena (judeţul Caraş-Severin), (pag.81)
GOGÂLTAN Florin, Două vase hallstattiene de bronz din colecţiile Muzeului Banatului din Timişoara, (pag.89)
GUMĂ Marian, Cîteva precizări asupra unor descoperiri aparţinînd primei şi celei de a doua epoci a fierului din sud-vestul României, (pag.95)
PETRESCU Sorin Marius, Tibiscum - principia, castrului mare de piatră (I), (pag.107)
ROGOZEA Petru,Unelte romane de la Tibiscum, (pag.137)
BOZU Ovidiu, Aşezarea daco-romană de la Grădinari-„Sălişte” (jud.Caraş-Severin), (pag.147)
BĂLĂNESCU Dana, Descoperiri numismatice din sudul Banatului - V, (pag.187)
UZUM Ilie, Mărturii arheologice de civilizaţie veche românească descoperite în satul Gornea-Căuniţa de Sus, (pag.205)
ŢEICU Dumitru, Cercetări de arheologie medievală la Berzovia, (pag.267)
EL SUSI Georgeta, Consideraţii preliminare asupra materialului faunistic din aşezarea medievală de la Berzovia-„Pătruieni”, (pag.281)

ISTORIE MODRENĂ ŞI CONTEMPORANĂ
WALLNER-BĂRBULESCU Luminita, Documente inedite privind existenta breslelor din Lugoj în secolul al XIX-lea, (pag.289)
GRÄF Rudolf, ZABERCA Vasile Mircea, Informaţii despre mineritul şi metalurgia bănăţeană de la mijlocul veacului al XIV-lea, (pag.297)
DOBRESCU Victor, Constantin Daiconovici Loga — pionier al culturii naţionale a românilor bănăţeni, (pag.311)
BORUGA Elena, Activitatea despărţămîntului Lugoj al ASTREI (1898-1918), (pag.321)
GROZA Liviu, Adunarea generală ASTRA la Băile Herculane (9-10 septembrie 1900), (pag.333)
PELIGRAD Dumitru, Iosif Ciser (1884-1922) şi minerii Văii Jiului, (pag.347)
ZABERCA Vasile Mircea, Situaţia proprietăţii funciare din sudul Banatului în perioada premergătoare legiferării reformei agrare din 1921. Arendările forţate, (pag.361)
CĂLIN Petru, Pagini din istoria tiparului românesc la Caransebeş: „Calendarul Românului”, (pag.377)
ZABERCA Vasile Mircea, POPA Ion, Din tradiţiile culturale ale centrului minier Anina, (pag.385)
POPA Ion, Consideraţii asupra şomajului la Uzinele de Fier şi Domeniile din Reşiţa (1929-1933), (pag.397)
GIURAN Valeriu A., Documente privind contribuţia armatei române din Banat în războiul antihitlerist, în octombrie 1944 (II), (pag.403)
SURU Coriolan, Construcţia de utilaj petrolier la Reşiţa între 1924-1954, (pag.415)

MUZEOLOGIE
UZUM Ilie, Tradiţii muzeistice în judeţul Caraş-Severin şi începuturile activităţii muzeului reşiţean, (pag.439)
CĂLIN Petru, Preocupări în domeniul cercetării ştiinţifice şi valorificării patrimoniului la Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin, (pag.463)

VARIA
DOUCA Nicolae, Damian Izverniceanu - preocupări folcloristice, (pag.515)
HILLINGER Nicolae, File din monografia unei vechi localităţi miniere - Doman, (pag.521)
TABAN Mircea, Industriile ţărăneşti din judeţul Caraş-Severin în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Consideraţii etno-istorice, (pag.529)

RECENZII
• Studii şi cercetări de numismatică, vol.IX, 1989 (BĂLĂNESCU Dana), (pag.577)
• Memorialistica Revoluţiei de la 1848 în Transilvania. Studiu introductiv, ediţie, note şi glosar de Nicolae Bocşan şi Valeriu Leu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988 (ZABERCA Mircea Vasile), (pag.581)

PANTEON AFECTIV
GUMĂ Marian: Hadrian Daicoviciu (1932-1984), (pag.585)
• Abrevieri bibliografice, (pag.589)


Nr.11 (1991) [Numărul nu există online]

EL SUSI Georgeta, La faune de l'établissement vinčien de Liubcova-Orniţa (dep.Caraş-Severin), (pag.9-17)
MALGORZATA Kaczanowska, KOZLOWSKI Janusz K., Vinča - eine lokale Evolution oder eine Diffusion? Ein Bearttwortungsversuch, vom Standpunkt der Entwicklung der Spaltindustrien aus betrachtert, (pag.19-32)
BIRÓ Katalin T., Lithic Industries in Hungary during the existence of Vinča culture, (pag.33-36)
LÁSZLÓ Attila, Un pionnier de la recherche de la civilisation Turdaş-Vinča: Zsófia Torma, (pag.37-51)
GLÄSER Rolland, Bemerkungen zur absoluten Datierung des Beginns der westlichen Linienbandkeramik, (pag.53-64)
PETRASCH Jörg, Zur absoluten Chronologie des süd-ost und mitteleuropäischen Neolithikums, (pag.65-71)
TROGMAYER Otto, Gedanken über das Randgebiet einer Kultur, (pag.73-76)
MEIER-ARENDT Walter, Zu Tells und tellartigen Siedlungen im Spätneolithikum Ost-Ungarns, Siebenbürgens und des Banat: Überlegungen zu Enstehung und Funktion, (pag.77-85)
RUS Dana, LAZAROVICI Gheorghe, On the Developed Neolithic Architecture in Banat, (pag.87-118)
JOVANOVIĆ Borislav Die Kultplätze und Architektur in der Vinča-Kultur, (pag.119-124)
COMŞA Eugen, Masques des figurines de la culture Vinča du sud-ouest de la Roumanie et leur sens symbolique, (pag.125-131)
SCHIER Wolfram, Untersuchungen zur Keramik von Vinča - Belo Brdo, (pag.133-140)
LUCA Sabin Adrian, Stratigraphie et chronologie. Le plus ancien rapport stratigraphique d'entre Ies cultures Starčevo-Criş et Vinča - corrélation d'entre Ies niveaux Ve et IVE de Liubcova-„Orniţa”, (pag.141-155)
URSULESCU Nicolae, DERGAČEV Valentin, Influences de type Vinča dans le neolithique ancien de la Moldavie, (pag.157-172)
MANTU Cornelia-Magda, The Starcevo-Criş Settlement from Poieneşti (Vaslui County), (pag.173-183)
RESCH Friedrich, Typologische Studie kultischer Geschichtsdeckel aus der jungsteinzeitlich Siedlung von Parţa I, (pag.185-192)
GOLDMAN György, GOLDMAN-SZÉNÁSZKY Julia, Die Szakálhát-Kultur am Rand des Vinča-Kreises, (pag.193-200)
BRUKNER Bogdan, Die letzte Vinča-Pločnik (D2) Phase in Jugoslawien, (pag.201-208)
DRAŞOVEAN Florin, Connections between Vinča C and Tisa, Herpály, Petreşti and Bucovăţ cultures in northern Banat, (pag.209-211)
SOROKIN Victor, Uber die Beziehungen zwischen den Kulturen Vinča und Precucuteni-Tripolje A, (pag.213-217)
GENICK Daniela Cocchi, Das Neolithikum in Mittelitalien, (pag.219-235)
VAN BERG Paul-Louis, L'enceinte fossoyeé de l'Étoile: géometrie et chronologie, (pag.237-258)
FERENC Horváth, Vinča Culture and its Connections with the South-East Hungarian Neolithic: a Comparison of Traditional and 14C Chronology, (pag.259-273)
KAUFMANN Dieter, Südöstliche Einflüsse in der Linienbandkeramik des Elbe-Saale-Gebietes, (pag.275-295)
MONAH Dan, Influences on traditions Vinča dans la plastique anthropomorphe de Cucuteni-Tripolie, (pag.297-304)
NICA Marin, La culture Vinča en Olténie, (pag.305-322)
• Bibliographische abkürzungen, (pag.323-325)


Nr.12-1 (1993) [Numărul nu există online]

LAZAROVICI Gheorghe, DRAGOMIR Ioan, O nouă sculptură neolitică în Clisură, (pag.7)
LUCA Sabin Adrian, A new special discovery from Turdaş, (pag.21)
OPRINESCU Adriana, Die menschen- und tiergestaltige Plastik der äneolitischen Siedlung von Cuptoare „Sfogea” (Kreis Caraş-Severin), (pag.25)
EL SUSI Georgeta, La faune de l'établissement énéolithique de Cuptoare „Sfogea” (Dep.Caraş-Severin), (pag.53)
MAXIM Zoia, L'habitation Coţofeni de Piatra Ilişovei, (pag.65)
SĂCĂRIN Caius, Descoperiri Gârla Mare în zona Porţilor de Fier, (pag.75)
TASIČ Nikola, Die Verbindungen zwischen den spätbronzezeitlichen Kulturen in den Südkarpaten und im Donaugebiet, (pag.85)
VASIČ Rastko, Chronologische und ethnische Fragen der Eisenzeit in Zentralbalkanraum, (pag.91)
STOJIČ Milorad, Étendue, chronologie et intérprétation de la céramique tremblée sur la Péninsule Balkanique et la région danubienne moyenne, (pag.103)
JEVTIČ Miloš, On tools for ornamentation of the pottery in the Basarabi Culture, (pag.113)
SÂRBU Valeriu, Credinţe şi practici magico-vrăjitoreşti la traco-geto-daci, (pag.129)
MEDELEŢ Florin, Au sujet d'une grande spirale dacique en argent du Musée National de Belgrade, (pag.177)
BENEA Doina, Castrul de pământ (I) de la Tibiscum, (pag.213)
BOZU Ovidiu, Bemerkungen über weniger bekannter altchristlichen Bronzegegenstände im 4.-5. Jahrhundert datiert: die Fingerkunkeln, (pag.219)
ŢEICU Dumitru, Necropole medievale (sec.X-XIV) din sudul Banatului, (pag.229)
BEJAN Adrian, Contribuţii istoriografice privind continuitatea daco-romană, etnogeneza românească şi începuturile feudalismului românesc în sud-vestul României (Banat), (pag.273)
LAZAROVICI Gheorghe, Şantierul arheologic Gornea, 1989, (pag.295)
MAXIM Zoia, Archäologischer Forschungsbericht Gornea, 1989, (pag.302)
ŢEICU Dumitru, OPRINESCU Adriana, BĂLĂNESCU Dana, Descoperiri monetare din sudul Banatului (VI), (pag.321)
PORUCIUC Adrian, On Palaeo-Balkan Elements in Romanian onomastics, (pag.339)
BOCŞE Maria, Rituri funerare pentru viaţă, (pag.347)

RECENZII
• Tri numizmatička legata Univerziteta u Beogradu (Trois legs numismatiques à l'Université de Belgrade), Univerzitet u Beogradu, Filozoški Fakultet, Centar za Arheološka Istraživanja, Beograd, 1991, (BĂLĂNESCU Dana), (pag.381)
• Skordisci i starosedeoci u Podunavlju (Skordisci and the native population in the middle Danube Region), Balkanološki Institut, Beograd, 1992, (BĂLĂNESCU Dana), (pag.364)

IN MEMORIAM
• RADU POPA (ŢEICU Dumitru), (pag.367)
• Abrevieri bibliografice, (pag.369)


Nr.12-2 (1993) [Numărul nu există online]

MADGEARU Alexandru, Contribuţii privind datarea conflictului dintre ducele bănăţean Ahtum şi regele Ştefan I al Ungariei, (pag.5)
BOLDEA Ligia, Situaţia social-economică şi juridică a nobilimii din Banat (sec.XIV-XVI), (pag.13)
RĂUŢ Octavian, Mori medievale din Banat, (pag.25)
ACHIM Viorel, Mutaţii în statutul unor sate cneziale din Banat în epoca angevină. Cazul de la Biniş, (pag.47)
CIULEI Gheorghe, Acte de zălogire din Banatul medieval, (pag.65)
FENEŞAN Costin, Viaţa cotidiană la hotarul osmano-transilvănean în secolul al XVII-lea. Câteva documente inedite, (pag.75)
GROZA Liviu, Cetatea Caransebeşului - câteva precizări cronologice, (pag.89)
CALINCOF Eleonora, Gertianosche - un sat bănăţean dispărut în secolul al XVIII-lea, (pag.101)
LEU Valeriu, Istoria Banatului în însemnări manuscrise pe cărţile vechi, (pag.115)
LEU Valeriu, Imaginea „neamţului” în însemnările de pe cărţi româneşti din Banat, (pag.177)
BOCŞAN Nicolae, Imaginea Europei în cultura iluministă a românilor bănăţeni, (pag.183)
FENEŞAN Costin, Însemnări despre românii bănăţeni într-un jurnal de călătorie din 1817, (pag.189)
LEU Valeriu, Epidemii şi mentalităţi în Banatul luminilor, (pag.199)
BĂLĂNESCU Dana, Despre preocupările numismatice ale cronicarului Nicolae Stoica de Haţeg, (pag.212)
MILIN Miodrag, Din istoria raporturilor sud-est-europene. Misiunile I.A.Cantacuzino (1867), T.C.Văcărescu (1872) şi A.Sturdza (1874) în Muntenegru, (pag.219)
BOTA Ionel, Biblioteci publice din centre urbane ale Banatului în perioada 1850-1918, (pag.229)
PĂDUREAN Corneliu, Vasile Goldiş şi lexicul său politic, (pag.237)
SIGMIREAN Cornel, Istoricul Teodor V. Pacaţian, (pag.243)
MÂNDRUŢ Stelian, Date noi privind răstimpul vienez al istoricului Ion Sârbu, (pag.263)
ARDELEAN Radu, Tematică şi mod de abordare în istoriografia română bănăţeană interbelică, (pag.273)
DOBRESCU Victor, Cercul didactic din Caransebeş, (pag.287)
ZABERCA Vasile Mircea, Un prezumtiv monument, în Timişoara, al eroului naţional general Ion Drăgălina, (pag.297)
RĂMNEANŢU Vasile, Activitatea organizaţiei judeţene a P.S.D.-ului Timiş-Toronţal în perioada 1944-1946, (pag.305)
CĂLIN Petru, Valori ale tiparului european de expresie romanică existente în colecţii din judeţul Caraş-Severin. (Catalog), (pag.313)
• Cronica activitătii ştiinţifice şi expoziţionale (CĂLIN P.), (pag.406)
• Foto şi fotocopii: ION VOINA


Nr.13-1 (1995) [Numărul nu există online]

LUCA Sabin Adrian, Aşezarea aparţinând culturii Starčevo-Criş de la Pojejena-,,Nucet” (jud.Caraş-Severin), Campania 1986, (pag.5)
EL SUSI Georgeta, Economia animalieră a comunităţilor neo-eneolitice de la Parţa (jud.Timiş), (pag.23)
DRAŞOVEANU Florin, Locuirile neolitice de la Hodoni, (pag.53)
OPRINESCU Adriana, Un topor din cupru aparţinând culturii Sălcuţa, (pag.138)
MUNTEAN Marius, Consideraţii antropologice asupra unor oase umane provenite din peştera de la Româneşti (jud.Timiş), (pag.145)
BENEA Doina, Dacia în timpul lui Aurelian, (pag.149)
BAKIČ Ljiljana, UJES Dubravka, Catalogul sistematic al monedelor din colecţia Muzeului Biserica Albă (I), (pag.171)
BĂLĂNESCU Dana, Descoperiri monetare inedite, (pag.191)
ŢEICU Dumitru, Über die Anfänge der mittelalterlichen Befestigungsarchitektur im Banat, (pag.209)
ŢEICU Dumitru, Atelierul metalurgic din secolul al XII-lea de la Gornea, (pag.215)
ŢEICU Dumitru, Biserica medievală de la Cârnecea, (pag.227)
PINTER Zeno, ŢEICU Dumitru, Spada medievală de la Bucova, (pag.251)

VARIA
OLARU Martin, Organizarea spaţiului turistic în Munţii Banatului, (pag.263)
BEJAN Adrian, ERNÖ Pataky, Aspecte ale vieţii cultural-ştiinţifice timişorene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea. Societatea de istorie şi arheologie şi Societatea de ştiinţe naturale, (pag.277)
BĂLĂNESCU Dana, POTOCEANU Marinica, Cultivarea interesului pentru muzeu la vârsta şcolară mică: experimentul atelier pedagogic muzeal la Şcoala generală nr.7 din Reşiţa (1993-1996), (pag.291)

RECENZII
Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Edit.Museion, Bucureşti, 1994 (ROGOZEA Petru), (pag.297)
• Serbs in european civilisation (special Edition no.51, Serbian Academy of Sciences and Arts, Institute for Balkan Studies), Beograd, 1993 (BĂLĂNESCU Dana), (pag.303)


Nr.13-2 (1995) [Numărul nu există online]

ANDEA Avram, Obligaţiile militare ale cnezilor din Banat şi rivalitatea Ungariei cu Bulgaria şi Imperiul Otoman în secolele XIV-XV, (pag.5)
ŢEICU Dumitru, Observaţii privind geografia istorică a Văii Bistrei la începutul secolului al XV-lea, (pag.17)
BOLDEA Ligia, Înnobilare şi confesiune în lumea feudală românească din Banat (sec.XIV-XVI), (pag.27)
FENEŞAN Costin, Două scrisori româneşti ale autorităţilor otomane din Orşova către comisarul imperial Ignaz Kempf von Angret (1754), (pag.45)
GRAF Rudolf, Daten über den siebenbürgischen und banatischen Bergbau bis zu Borns Zeiten, (pag.57)
GRIGOR Ana, Dispute confesionale în regiunea Aradului în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.71)
ALBERT Carmen, Contribuţii la istoria învăţământului românesc din Banat - un curs de Metodică de acum un veac şi jumătate, (pag.79)
BOCŞAN Nicolae, Ideea de naţiune la românii din Austro-Ungaria (1880-1906), (pag.97)
DOBRESCU Victor, Profesorul Vasile Goldiş (1862-1934), (pag.115)
SIGMIREAN Cornel, Români la Universitatea din Budapesta (1900-1919). Doctori în ştiinţe, (pag.127)
SOROŞTINEAN Valeria, Augustin Bunea - un canonic din Blaj la Roma şi Viena, (pag.169)
MÂNDRUŢ Stelian, Date privind doctoratul lingvistului Iosif Popovici la Universitatea din Viena (1910), (pag.181)
BOTA Ionel, Fonduri, fundaţiuni şi stipendişti din mediul greco-catolic bănăţean. Districtele cărăşene Oraviţa, Vărădia şi Bocşa, (pag.197)
LEU Valeriu, ALBERT Carmen, Banatul în memorialistica „măruntă" (1914-1919) - o istorie ignorată, (pag.203)
GHIŞA Alexandru, Convorbiri româno-ungare la sfârşitul primului război mondial - tratativele de la Arad dintre Consiliul Naţional Român şi Consiliul Naţional Ungar, 13-14 noiembrie 1918, (pag.355)
SCRECIU Viorel, Documente americane privind situaţia Banatului în prima jumătate a anului 1919, (pag.373)
RÂMNEANŢU Vasile, Ocupaţia militară sârbească în judeţul Timiş-Torontal (1918-1919), (pag.383)
CRĂCIUN Cornel, Cultură şi societate în Orşova deceniului trei, (pag.397)
RÂMNEANŢU Vasile, Activitatea organizaţiilor de stânga ale minorităţilor naţionale din judeţul Timiş-Torontal (1944-1946), (pag.419)
POPA Ion, Manifestări protestatare ale electoratului din judeţul Caraş în campania de alegeri parlamentare din anul 1946, (pag.429)
CĂLIN Petru, Valori ale tiparului european în limba germană existente în colecţiile din judeţul Caraş-Severin, (pag.435)


Nr.14 (1996) [Numărul nu există online]

ACHIM Viorel, Românii din regatul medieval maghiar şi decimele bisericeşti. Pe marginea unui document din „ACTA ROMANORUM PONTIFICUM”, (pag.5)
ŢIGĂU Dragoş-Lucian, Familia Fiat de Armeniş în secolele XV-XVIII, (pag.21)
BOLDEA Ligia, Probleme ale studiului genealogic al familiilor nobile române bănăţene, (pag.53)
CĂLIN Petru, Valori ale tiparului european în colecţii din sudul şi estul Banatului. Consideraţii introductive, (pag.93)
FENEŞAN Costin, Stăpâni şi supuşi în comitatul Severinului în timpul celei de-a doua ocupaţii habsburgice (1688-1699)
GRÄF Rudolf, Forţa de muncă pe posesiunile bănăţene ale STEG. Structura ei, (pag.225)
DUMESCU Florin, DEMŞEA Dan, Două variante ale proiectului de amenajare pentru navigaţie a fluviului Dunării între localităţile Moldova Veche şi Turnu Severin (1874-1879), (pag.235)
LEU Valeriu, Paul Terzici şi „Povestea Vorbii”, (pag.245)
LEU Valeriu, Divorţ în stil bănăţean, (pag.251)
BOCŞAN Nicolae, Istoriografia bănăţeană între multiculturalism şi identitate naţională, (pag.265)
BOTA Ionel, Contribuţii la tipologia bibliotecii din mediul rural al Banatului între 1850-1918. Categorii de biblioteci, (pag.283)
DOBRESCU Victor, Călătoriile lui Ciprian Porumbescu în Banat, (pag.293)
DRONCA Lucian, Activitatea băncii „VICTORIA” din Arad (1887-1918), (pag.301)
ALBERT Carmen, LEU Valeriu, Din istoria cercetării sociologice în Banat: Dimitrie Guti, Anton Golopenţia, Cornel Grofşorean şi Institutul Social Banat-Crişana (1932-1944), (pag.347)
ALBERT Carmen, Cornel Grofşorean şi problema înfiinţării regionalei „ASTRA BĂNĂŢEANĂ”, (pag.387)
RUSNAC Mircea, Confruntări politice şi electorale în judeţele bănăţene în anul 1946, (pag.395)
RUSNAC Mircea, Procesul partizanilor anticomunişti din Banat (1949), (pag.417)
LOGA Iosif Cireşan, Amintiri de pe frontul de Est, (pag.433)


Nr.15-1 (2000) [Numărul nu există online]

ŢEICU Dumitru, Muzeul Banatului Montan 1959-1999, (pag.5)
prof.univ.dr. BOCŞAN Nicolae, Mesaj aniversar, (pag.9)
MEDELEŢ Florin, Contribuţii la istoria începuturilor Muzeului din Reşiţa, (pag.11)
POPA Cristian I., Descoperiri neolitice timpurii în bazinul hidrografic al Cugirului (judeţul Alba), (pag.17)
EL SUSI Georgeta, Determinarea resturilor faunistice dintr-o locuinţă neolitică timpurie de la Seuşa - „La cărarea morii” (jud.Alba), (pag.49)
LUCA Sabin Adrian, Necropola turdăşană de la Orăştie - Dealul Pemilor, punct X2, (pag.59)
DRAŞOVEAN Florin, Despre o piesă neolitică de centură din alabastru descoperită la Čoka (Yugoslavia), (pag.67)
PETRESCU Sorin, Din nou despre tehnica de perforare a topoarelor din piatră, (pag.73)
RADU Adriana, Moşteniri din fondul Vinča-Turdaş în plastica antropomorfă a culturii Sălcuţa, (pag.79)
EL SUSI Georgeta, Analiza resturilor faunistice dintr-un mormânt de epoca bronzului de la Balta-Sărată (jud.Caraş-Severin), (pag.103)
SÎRBU Valeriu, FLOREA Gelu, Cavalerul în arta tracică (sec. V a.Chr. - I d.Chr.) (materiale, tehnici, ateliere, iconografie, posibile interpretări), (pag.105)
BĂLOS Angelica, Spaţii şi funcţionalităţi în construcţiile dacice clasice. O perspectivă etno-arheologică, (pag.135)
BOZU Ovidiu, Consideraţii cu privire la Banat înainte de cucerirea romană, (pag.147)
OŢA Silviu, Câteva consideraţii în legătură cu necropolele medievale rurale din sudul Banatului (sec.XII-XV), (pag.161)
MUNTEANU M., Studiul antropologic asupra scheletelor provenite din cimitirul de lângă biserica rotondă din Geoagiu, judeţul Hunedoara, datat în secolul al XI-XII-lea, (pag.177)
MEŞTER Mihai, LAZAROVICI Gheorghe, Sondajul arheologic de la Mintiu Gherlei - Ciuleneş, (pag.191)
PETRESCU Sorin M., POPESCU Octavian, Piese metalice descoperite în peşteri din Valea Caraşului (judeţul Caraş-Severin), (pag.207)
ARDEŢ Adrian, O construcţie romană descoperită la Petroşniţa (jud.Caraş-Severin), (pag.217)
BOZU Ovidiu, Obiecte din bronz descoperite în aşezarea romană de la Mehadia, jud.Caraş-Severin, (pag.223)
ŢEICU Dumitru, RANCU Dacian, Locuirea din secolele III-IV de la Vrăniuţ, (pag.241)
BĂLĂNESCU Dana, VOIA Elena, POPESCU Octavian, Notă asupra tezaurului monetar roman târziu de la Moldova Nouă - Valea Tisa-Potoc, (pag.251)
GHERGARI Lucreţia, IONESCU Corina, Aplicaţii ale metodelor mineralogice de analiză în arheologie, (pag.261)
HRINEAC Luminiţa, Corneenele, roci metamorfice de contact folosite de comunităţile preistorice, (pag.271)
• Prescurtări bibliografice, (pag.283)


Nr.15-2 (2000) [Numărul nu există online]

BOLDEA Ligia, Evoluţia familiei Matnic de Ohaba Mâtnic, (pag.5)
ŢIGĂU Dragoş Lucian, Familia Bizere-Găman în secolele XV-XVII, (pag.31)
GROZA Liviu, Cetatea de la Mehadia într-un document vienez mai puţin cunoscut, (pag.71)
RADOVAN Alexandru, Românii la şcoala clericală din Vârşeţ, (pag.81)
WALLNER-BĂRBULESCU Luminiţa, Istoriografia episcopiei unite a Lugojului, (pag.103)
LEU Valeriu, Un sejur la Băile Herculane în 1858, (pag.119)
DOBRESCU Victor, Răspândirea operetei „Crai Nou” de Ciprian Porumbescu în Banat şi Bucovina, (pag.145)
ALBERT Carmen, Un discurs electoral din 1906, (pag.161)
MĂRAN Mircea, Aspecte din istoria culturală a românilor din Banatul iugoslav în perioada interbelică, (pag.169)
POPI Gligor, Poziţia românilor din voivodina şi eforturile pentru conservarea etnică, (pag.173)
ALBERT Carmen, Contribuţia institutului social Banat-Crişana la programul pentru pregătirea materialului documentar de informare şi propagandă în vederea Conferinţei de Pace, (pag.181)
COPÂCEANU Gelu, Specificul bănăţean în cadrul civilizaţiei interbelice, (pag.213)
NARAI Eusebiu, Aplicarea reformei agrare în judeţul Caraş în perioada 1945-1946, (pag.221)
POPA Ion, Din activitatea organizaţiilor cărăşene P.N.Ţ.-Maniu şi P.N.L.-Brătianu în perioada care a precedat campania de alegeri parlamentare din anul 1946, (pag.231)
RUSNAC Mircea, Un proces stalinist implicând „agenţi imperialişti”, evrei şi social-democraţi reşiţeni (1950), (pag.241)
BICU Gabriela, Mărturii orale despre rezistenţa anticomunistă din Munţii Banatului, (pag.259)
OBERŞTERESCU D., Aspecte ale rezistenţei anticomuniste din munţii Banatului, (pag.277)


Nr.16-1 (2003) [Numărul nu există online]

Laudatio, (pag.9)
LAZAROVICI Gheorghe, Bibliografie, (pag.11)
IOVANOVICI S., Plastica antropomorfă din localitatea Kremeniac, de lângă Potpornia, (pag.21)
LUCA Sabin Adrian, Anmerkungen für die geschichtlichen entdeckungen bezuglich der archäologischen niederlassung aus Turdaş-Luncă (bezirck Hunedoara), (pag.77)
SÎRBU Valeriu, PANDREA Stănică, Vasele cu semne pe fund din neoliticul dezvoltat în spaţiul carpato-balcanic, (pag.103)
EL SUSI Georgeta, Analogii şi diferenţe între economiile animaliere ale comunităţilor Vinča C şi grupul Foeni în aşezări din Banat, (pag.135)
RADU Adriana, Câteva consideraţii asupra datărilor C14 şi a condiţiilor climatice referitoare la complexul cultural Bubanj-Sălcuţa-Krivodol, (pag.153)
GUDEA Nicolae, Graniţa romană şi romană târzie în zona Porţilor de Fier. Câteva note critice şi statistice, (pag.171)
MIHAIFERARU Remus, Scriitori din Pontul Stâng şi contribuţia lor la îmbogăţirea culturii elenistice, (pag.195)
POP Constantin, Bronzuri figurate în Dacia Romană: provenienţa bronzurilor, (pag.223)
ALICU D., Templele Miciei (III). Temple probabile, (pag.231)
GUDEA Nicolae, ARDEVAN Radu, Depozitul monetar de la Iclod, sec. IV p.Chr., (pag.245)
NICOLAE Gudea, Notiţe de arheologie creştină. I. O clădire din aşezarea rurală de la Gornea între locuirea rustică şi basilica creştină, (pag.263)
CRĂCIUNESCU Gabriel, Descoperiri Basarabi în localitatea Rogova, jud.Mehedinţi, (pag.273)
PETRESCU Sorin, Cercetări arheologice la Caransebeş - Sat Bătrân, (pag.287)
IAROSLAVSCHI Eugen, BOZU Ovidiu, Raport preliminar privind principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din castrul de pământ de pe Dealul Chilii (comuna Vărădia , judeţul Caraş-Severin), (pag.295)
PETRESCU Sorin M., O statuetă a zeului Osiris la Tibiscum, (pag.301)
ARDEŢ Lucia Carmen, Un fragment de caserolă din bronz descoperită la Tibiscum, (pag.305)
ARDEŢ A., IAROSLAVSCHI E., BOZU O., Noi ştampile de amforă de la Vărădia, (pag.309)
GUDEA Nicolae, Contribuţii la istoria militară a provinciei Moesia II. 1. Despre lectura ştampilei N, (pag.317)
GUDEA Nicolae, Contribuţii la istoria militară a provinciei Moesia Inferior. 1. Propunere pentru lectura unei ştampile militare încă nerezolvate: Cemel, (pag.323)
PINCA Razvan, Capete de buzdugan din colecţia Muzeului din Lugoj, (pag.333)
ŢEICU Dumitru, Contribuţii la repertoriul arheologic al Banatului Montan, (pag.339)
BOZU Ovidiu, Descoperiri arheologice în hotarul Satului Duleu (com.Fârliug, jud.Caraş-Severin), (pag.377)
• Abrevieri bibliografice, (pag.397)


Nr.16-2 (2003) [Numărul nu există online]

BOLDEA Ligia, Particularităţi ale statutului social-juridic al nobililor români bănăţeni (sec.XIV-XV), (pag.7)
GLÜCK Eugen, Câteva date despre confiniile mureşene, (pag.19)
TUFIŞ Ovidiu, Exploatările miniere din zona Dognecea - Ocna de Fier - Bocşa în sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XlX-lea, (pag.49)
VLĂSCEANU Mihaela, Un monument baroc - obeliscul Sfânta Ecaterina, (pag.69)
CHERCIU Viorel Dorel, Demografie regională-eboşă în linii monocrome, (pag.75)
LAZĂR Ioachim, Canonicul Petru Pop, sprijinitor al învăţământului românesc din vicariatul greco-catolic al Haţegului, (pag.95)
LEU Valeriu, ALBERT Carmen, Memorie şi istorie în satele din Banatul Montan, (pag.107)
MĂRAN Mircea, Ţările Române în memorialistica sârbă a secolului al XIX-lea, (pag.195)
ŢIGĂU Dragoş Lucian, Mărturii inedite despre activitatea profesorului Ştefan Velovan din Caransebeş, (pag.201)
ZABERCA Vasile Mircea, Reuniunea învăţătorilor români de la şcolile confesionale greco-ortodoxe din dieceza Caransebeşului: Conferinţele învăţătoreşti şi adunări generale ale reuniunii în Banatul Sârbesc, (pag.225)
ARDELEAN Radu, Instituţiile de credit ale românilor bănăţeni la sfârşitul sec. al XIX-lea începutul sec. al XX-lea în dezbatere (viziunea ziarelor „Dreptatea” şi „Drapelul”), (pag.233)
DRONCA Lucian, Constituirea şi organele de conducere ale Institutului de Credit şi Economii „Timişoara” din Timişoara (1885-1918), (pag.249)
PETRICA Vasile, Preotul-istoric dr. Ion Sârbu (1865-1922), în imposibilitatea obţinerii postului de protopresbiter, (pag.265)
PETRESCU Camil, Timişoara interbelică. O nouă imagine a procesului de industrializare, (pag.281)
ALBERT Carmen, Un raport-document de Emil Botiş pentru „Biroul Păcii”, (pag.291)
RUSNAC Mircea, Deportarea germanilor în Uniunea Sovietică (1945). Cu referire specială la Banat, (pag.303)
NARAI Eusebiu, Aspecte privind industria în judeţul Caraş (1945-1948), (pag.329)
POPA Ion, Noi mărturii despre abuzurile comise în campania de alegeri parlamentare din anul 1946 în judeţul Caraş, (pag.363)
RUSNAC Mircea, Mişcarea de rezistenţă anticomunistă din Banat (1945-1953), (pag.371)
ZANCU Melania, Bibliografia revistei Banatica (1971-2000), (pag.395)


Nr.17 (2005) [Numărul nu există online]

I. ARHEOLOGIE
TRINKHAUS Erik, BĂLŢEAN Ionuţ, Asupra oamenilor moderni timpurii din Banat: Peştera cu Oase, (pag.9)
ŽIVCOVIĆ Maja, Granice prostiranja i vertikalna stratigrafia arheološkog nalazišta grad-Starčevo, (pag.29)
SZENŢMIKLOSI Alexandru, ŢIMOC Călin, Die ersten archäologische Ausgrabungen von Foeni, Ort ”Selişte”, (pag.59)
SZENŢMIKLOSI Alexandru, Materials belonging to the culture Cruceni-Belegiš discovered in the boundaries of the locality of Dragşina (Timiş county), (pag.75)
RADU Adriana, Cercetări arheologice de epoca bronzului şi hallstattiene în împrejurimile localităţii Iam (judeţul Caraş-Severin), (pag.89)
EL SUSI Georgeta, Cercetări arheozoologice în nivelele de epoca bronzului (culturile Verbicioara şi Gârla Mare) de la Ostrovul Corbului (judeţul Mehedinţi), (pag.107)
GUDEA Nicolae, Contribuţii la cunoaşterea limesului provinciei Moesia Inferior I. Cazul Iatrus, (pag.127)
BENEA Doina, Aurelius Goddes magister figlinarum legionis XIII Geminae, (pag.143)
CRÎNGUŞ Mariana, ŞŢEFĂNESCU Atalia, LALESCU Iulian, Ţhe archcieological investigations in the military vicus from Mehadia (2004), (pag.151)
BOZU Ovidiu, RANCU Dacian, Săpăturile arheologice de salvare din cadrul proiectului „Alimentare cu apă Berzovia” comuna Berzovia, judeţul Caraş-Severin, (pag.159)
NEMETH Eduard, BOZU Ovidiu, Noile săpături din castrul roman de la Vărădia-„Pustă” (jud.Caraş-Severin), (pag.201)
ŞTEFĂNESCU Atalia, Some observations on the Oriental cults in the Roman army in Dacia, (pag.211)
FERARU Remus Mihai, Sărbători dionisyace în cetăţile greceşti din Pontul Stâng, (pag.219)
TIMOC Călin, Despre cultul Eponei la Ţibiscum, (pag.235)
BEJAN Adrian, PĂDUREAN Ovidiu C., Prelucrarea osului şi cornului în secolele IV-V d.Hr. în spaţiul fostei Dacii preromane. Tehnici de execuţie a obiectelor din os şi corn, (pag.247)
DJORDJEVIĆ Voislav, DJORDJEVIĆ Jelena, RADIČEVIĆ Dejan, New medieval archaeological researches in the region of Pančevo, (pag.261)
IANCOVLĆ Djordje, RADIČEVIĆ Dejan, Ţhe stronghold from Dupljaja, a medieval archaeological discovery, (pag.275)
ŢEICU Dumitru, RANCU Dacian, Descoperiri arheologice în hotarul satului Ersig, (pag.287)

II. ISTORIE
BOLDEA Ligia, Noi date asupra elitelor româneşti bănăţene: familia Lazăr de Almăj (sec.XV-XVI), (pag.307)
LUCIAN-ŢIGĂU Dragoş, Familia nobililor Peica de Caransebeş în secolele XVI-XVII, (pag.323)
FENEŞAN Costin, RÂPĂ-BUICLIU Dan, Diploma de înnobilare şi blazon a unor români bănăţeni pribegi (1667), (pag.355)
KOCH-TUFIŞ Ovidiu Marinel, Măsurile de organizare a mineritului şi metalurgiei bănăţene la începutul stăpânirii habsburgice, cuprinse în decretul Camerei Aulice adresat la 4 ianuarie 1721 administraţiei Banatului, (pag.367)
FENEŞAN Costin, Uzinele de fier de la Luncani şi Bocşa (1734-1749), (pag.397)
PETRUŞAN Gheorghe, Politica faţă de minorităţi a guvernului revoluţionar ungar de la 1848, (pag.419)
CHERCIU Dorel, Protopopiatul Ortodox Jebel. Structura organizatorică, date istorice şi statistice (1865-1890). Aspecte canonice, (pag.427)
OVIDIU-ROŞU Laurenţiu, Controlul statului asupra Comunităţii de Avere a fostului regiment grăniceresc româno-bănăţean nr.13 din Caransebeş, (pag.443)
STIEGER Simona, Publicistica feministă transilvăneană în secolul al IX-lea, (pag.455)
SANDU Valentin, PÂRVU Ion, Contribuţii bănăţene la sinteza cultural-naţională (1896-1918), (pag.481)
DUMITRESCU Angela, Fonduri şi Fundaţii administrate de Episcopia Ortodoxă a Caransebeşului la începutul sec.XX, (pag.495)
TOMONI Dumitru, Adunarea generală a „Astrei” de la Caransebeş (1930), (pag.505)
ARDELEAN Radu, Istorie în „Tribuna Graniţei” (Caransebeş, 1934-1938), (pag.521)
NARAI Eusebiu, Aspecte privind comerţul în jud.Caraş (1944-1948), (pag.555)
TABAN Mircea, Conservatorism şi creativitate tehnologică în practicarea industriilor populare (Cazul Caraşova), (pag.571)
MIHĂILĂ Marian, Roşia Montană sub incidenţa dreptului internaţional public, (pag.589)

III. NOTE, RECENZII
UZELAC Jovan, ARALICA Miodrag, Notă arheologică despre o biserică medievală din Vârşeţ, (pag.597)
SĂCĂRIN Caius, RANCU Dacian, Trei piese de bronz descoperite la Şopotu Vechi, (pag.601)
SĂCĂRIN Caius, O ceaşcă de tip Kirkengrup descoperită în zona Clisurii Dunării, (pag.607)
• Expoziţia internaţională „Măşti, oameni, ritual” (DRAŞOVEAN Florin), (pag.611)
• Arta prelucrării bronzului în Banat (mileniul al II lea î.Chr.) - Expoziţie internaţională itinerantă (SZENTMIKLOSI Alexandru), (pag.615)
• Arheologia Banatului, Cercetări româno-sârbe. Conferinţă ştiinţifică, Reşiţa 27-29 octombrie 2005 (ŢEICU Dumitru), (pag.617)
• Glasnik Muzeja Banata, 11/12, Pancevo, 2002 (ŢEICU Dumitru), (pag.621)
Luca Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al judeţului Caraş-Severin, cu contribuţii de I. Marian Ţiprig şi Cosmin Suciu, Bucureşti 2004, Ed.Economică, în Bibliotheca Septemcastrensis, VI, 261 p., 15 hărţi, 27 pl., 41 fig.; Luca Sabin Adrian, Arheologie şi istorie - descoperiri din judeţul Caraş-Severin, Bucureşti, 2004, Editura Economică, 240 p. (ŢEICU Dumitru), (pag.623)
Vasile Petrica, Dr. Ion Sârbu (1865-1922) - Istorie şi preoţie, în colecţia „Restituiri academice”, Editura Episcopiei Caransebeşului, Reşiţa, 2003, 208 p. (DOBREI Florin), (pag.633)
• Abrevieri bibliografice, (pag.637)


Nr.18 (2008)

MARINKOVIĆ Snezana, Protective archeological excavations on the site in PODUMKA near Orlovat
PINCA Răzvan, ROGOZEA Petru, O nouă aşezare din epoca bronzului aparţinând grupului cultural Balta-Sărată descoperită la Coşteiu (jud.Timiş)
MARTIŞ Florentina, Locuirea de epoca bronzului de la Peciu Nou
CRĂCIUNESCU Gabriel, Descoperiri arheologice din localitatea Scapău, jud.Mehedinţi
SECULICI Bogdan, Unele consideraţii privind exploatarea şi obţinerea aurului şi a argintului în Dacia Preromană
TIMOC Călin, TIMOC Carmen, Organizarea internă a castrului de la Mehadia (Praetorium). Reconstiturirea datelor oferite de vechile bilete de săpătură
BOZU Ovidiu, Clădiri publice şi private de-a lungul străzilor romane din Banat
ARDEŢ Adrian, ŢEICU Dumitru, Cercetările arheologice de la Bucoşniţa
CRIŞAN Ioan, Un cuptor din vatra satului medieval Rădvani
RADU Adriana, Raport preliminar privind săpăturile de salvare de la Slatina Timis „Gura Ilovei”
RĂDULESCU Alexandru, TĂNASE Daniela, KÖPECZNY Zsuzsanna, Raport preliminar privind cercetările arheologice preventive de la Timişoara - Castelul Huniade 2007
STÎNGĂ Ion, Două monede moldoveneşti puţin cunoscute, la Cetatea Severinului
ŢIPLIC Ioan Marian, Arheologia şi istoria la începutul mileniului trei
BOLDEA Ligia, Veleităţi şi oportunităţi ale nobilimii Bănăţene în vremea lui Sigismund de Luxemburg
ARDELEAN Radu, Oamenii din Banat şi timpul (sec.XIV-XVII)
ŢIGLĂU Dragoş Lucian, Familia nobililor Josika (Iojică) în secolele XVI-XVII
BULBOACĂ Sorin, Banii Lugojului şi Caransebeşului în secolele XVI-XVII
MAGINA Livia, MAGINA Adrian, Mores et Ceremonias Ecclesiasticas Ignorabant. Religie populară în comunităţile catolice din Banat în secolul al XVII-lea
KOCH-TUFIŞ Ovidiu Marinel, Situaţia mineritului şi metalurgiei bănăţene în perioada 1717-1733, analizată prin prisma unor documente aflate la arhivele curţii imperiale din Viena
TOMONI Dumitru, Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român „Astra” Despărţământul Bocşa
DUMITRESCU Angela, Autorităţile specifice instituţiei şcolare confesionale româneşti din comitatele Caraş-Severin şi Timiş, 1900-1918
SANDU Valentin, Valea Bistrei în mişcarea naţional-culturală pentru Marea Unire din 1918
PETRESCU Camil, Industria chimică din Timişoara, în perioada 1918-1940
BALU Vlad, Aspecte ale colectivizării agriculturii în judeţul Caraş. procesul de comasare
NARAI Eusebiu, Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie în judeţul Severin
RĂMNEANŢU Vasile, File din istoria Muzeului Banatului din Timişoara

RECENZII
Masoneria în Transilvania. Repere istorice (ŢEICU Dumitru)
L’exploitations du sel à travers le temps (RADU Adriana)
Abrevieri bibliografice


Nr.19 (2009)

BOLDEA Ligia, Situaţia iobăgimii de pe domeniul Gherteniş la sfârşitul secolului XIV – începutul secolului XV
MAGINA Livia Câteva documente privind judele sătesc în Banat (secolele XIV-XV)
SIMON Alexandru, Ioan de Hunedoara între Belgrad şi Cetatea Albă în anul 1450
MAGINA Adrian, Hotarele şi domeniul oraşului Timişoara în 1539
ŢIGĂU Dragoş-Lucian, Familia nobililor Fodor în secolele XVI-XVII
SZEGEDI Edit, Comemorarea sfinţilor în Transilvania protestantă (sec.XVI-XVIII)
KOCH-TUFIŞ Ovidiu Marinel, Populaţia Banatului şi Transilvaniei oglindită în scrisorile pe care Ignaz von Born le-a scris în anul 1770 în timpul călătoriei sale prin cele două provincii
BOCŞAN Nicolae, ALIC Daniel, Andrei Şaguna şi Episcopia Caransebeşului (1865-1873)
MĂRAN Mircea, Românii din Banatul sârbesc în primăvara anului revolutionar 1848
BĂRBĂNŢAN Gheorghe, Aspecte privind dezvoltarea navigaţiei dunărene în spaţiul românesc (1829-1878)
CĂLIN Claudiu, Augustin Pacha. Succint excurs biografic al primului episcop romano-catolic de Timişoara
BABEU Ana-Carina, Aspecte ale activităţii filantropice în comunitatea ortodoxă bănăţeană (1881-1918)
ARDELEAN Radu, Mihail Gaspar, ecologist-istoric
ROŞU Laurenţiu Ovidiu, Exploatarea produselor accesorii în cadrul comunităţii de avere a fostului regiment grăniceresc româno-bănăţean nr.13 din Caransebeş
GRÄF Rudolf, Cercetarea istorică în slujba unei idei. „Südost-Institut” din München şi Fritz Valjavec
VIŞAN Mihai, Statutul juridic al evreilor Bănăţeni în regimul dictaturii de război
NARAI Eusebiu, Aspecte din activitatea Madosz-ului în jud.Caraş-Severin
RĂMNEANŢU Vasile, Starea de spirit a populaţiei sârbe din jud.Timiş-Torontal în urma rupturii dintre Iugoslavia şi lagărul comunist (1948)
RUDOLF Cristian, Contribuţii teoretice pentru definirea conceptului unei comunităţi minoritare
BOTA Ionel, Ţara Caraşului şi Oraviţa însemnări, rapoarte şi relaţii de călătorie. Privire generală pentru perioada 1700-1950

RECENZII
Vasa Lupulovici, Viaţa bisericească a sârbilor din Banat între anii 1865-1918 (BOCŞAN Nicolae)
Dumitru Ţeicu, Geografia ecleziastică a Banatului medieval (BOLDEA Ligia)
ACHIM Viorel, Politica sud-estică a regatului ungar sub ultimii Arpadieni (MAGINA Livia)
Petrovics István, Timişoara medievală. Capitole din istoria oraşului de pe Bega înainte de 1552 (MAGINA Adrian)
Abrevieri bibliografice


Nr.20-1 (2010)

RADU Adriana, Descoperiri de plastică neolitică în Banat
LAZAROVICI Gh., GUMĂ Marian, IAROSLAVSKI Eugen, Cercetările arheologice de la Cuptoare-Sfogea . Campaniile 1975-1977
DIETRICH Oliver, O seceră cu buza transversal lată de la Rotbav „La Pârâuţ ”. Câteva gânduri asupra utilizării secerilor timpurii de bronz în cultura Wietenberg
SZENTMIKLOSI Alexandru, Consideraţii privind terminologia utilizată în definirea culturii Cruceni-Belegiš
SAVA Victor, Restituiri arheologice. Un topor de cupru din colecţia dr. Kasa Antal (Dorobanţi, judetul Arad)
SĂCĂRIN Caius, Cercetări privind cultura Gârla Mare în zona Porţilor de Fier - Clisura Dunării
RANCU Dacian, Unelte agricole romane din sud-vestul Daciei
BOZU Ovidiu, Descoperiri arheologice de epocă romană în Clisura Dunării
BOZU Flavius Petru, Săpăturile de salvare de pe versantul sudic al Dealului Chilii din comuna Vărădia, jud.Caraş-Severin
BĂLĂRIE Andrei, Turnurile-locuinţă de la Şviniţa
ŢEICU Dumitru, Mănăstirea Baziaş - Un monument medieval din Clisura Dunării
SZENTMIKLOSI Alexandru, Locuirea de tip Cruceni-Belegiš de la Cruceni- Módosi Út (jud.Timiş). Sondajele arheologice din anii 1997 şi 1999
MICLE Dorel, MĂRUIA Liviu, Raport de activitate ştiinţifică efectuată în cadrul platformei de formare şi cercetare interdisciplinară în domeniul arheologiei sistematice

VARIA
ZANCU Melania, Proiectul „Cetăţile medievale - Un patrimoniu cultural european”

RECENZII
Tracii şi vecinii lor în Antichitate. The Thracians and their neighbours in Antiquity. Studia in honorem Valerii Sârbu, editor Ionel Cândea, Editura Istros, Brăila, 2010, 662 p. (ŢEICU Dumitru)
Dumitru Teicu, Arta minoră medievală din Banat - Minor medieval art in Banat, Editura Cosmopolitan-Art, Timisoara, 2009, 272 p. (SECULICI Bogdan)
Vasaria Medievalia, editori Gabriela Rădulescu, Corneliu Gaiu, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2008, 246 p. (RANCU Dacian)
Cărţi editate de Muzeul Banatului Montan Reşiţa în perioada 1990-2009
Abrevieri bibliografice


Nr.20-2 (2010)

Laudatio
RADOSAV Doru, Lista bibliografică
MAGINA Livia, Familia Danfy de Duboz
ŢIGĂU Dragoş-Lucian, Noi informaţii despre prezenţa bănăţenilor la Universitatea din Viena (secolele XIV-XVI)
PETROVICS István, Ioan de Hunedoara, apărătorul graniţelor sudice ale regatului medieval maghiar
BOLDEA Ligia, Aspecte ale Cursus Honorum în Banat în vremea lui Matia Corvin: nobilime patrimonială şi nobilime de funcţii
SIMON Alexandru, Vlahii din Imperiul Otoman şi politica valahă a Regatului Ungar
MAGINA Adrian, Constituirea şi evoluţia domeniului familiei nobiliare Măcicaş de Rapolt (1478-1520)
CÎMPEANU Liviu, Districtele săseşti Bistriţa şi Braşov şi jurisdicţia lor asupra Rodnei şi a Branului în secolele XV-XVII
ARDELEAN Florin, Oastea portală în Transilvania princiară (1542-1653)
SZEGEDI Edit, Între limbi şi culturi: naţiunea săsească în Clujul postreformatic (sec.XVI-XVII). Reflecţii asupra identităţii naţionale premoderne
FENEŞAN Costin, O încercare nereuşită de unire religioasă în Banatul de munte (1699)
OARCEA Felicia Aneta, Statutul socio-profesional al învăţătorului din şcolile confesionale româneşti (1867-1918). Atitudini. Metalitati. Raporturi socio-profesionale
DUMITRESCU Angela, Din istoria învăţământului confesional românesc din Banat - Legea XVI din 1913
NARAI Eusebiu-Marcel, Aspecte privind înfiinţarea asociaţiei francezilor din Banat (1945)
RĂMNEANŢU Vasile, Un episod al procesului de colectivizare a agriculturii din Banat şi Crişana
TABAN Mircea, Colecţia de port popular de la Chizătău (judeţul Timiş)

RECENZII
Florina Mureşan, Biserica şi viaţa religioasă în vremea lui Manuel I Comnenul (1143-1180) , Editura Trinitas, Iaşi, 2008, 231 p., 21 planşe. (VARGA Emil)
Ioan-Aurel Pop, Sorin Şipoş, Silviu Dragomir şi dosarul Diplomei cavalerilor ioaniţi , Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009, 209 p. (BOLDEA Ligia)
Mihai Maxim, Noi documente turceşti privind ţările Române şi Înalta Poartă (1526-1602) , Editura Istros, Brăila, 2008, 341 p. (MAGINA Livia)
Kinga Xenia Havadi-Nagy, Die Slawonische und Banater Militärgrenze. Kriegserfahrungen und räumliche Mobilität [Graniţa militară din Slavonia şi Banat. Experienţa războiului şi mobilitatea în spaţiu], Rumänische Akademie – Zentrum für Siebenbürgische Studien, Cluj-Napoca/Klausenburg, 2010, 278 p. (MÁDLY L. Loránd)
Cincari (Aromuni) u Južnom Banatu (Aromânii din Banatul de Sud) , Editura Evroregionalni centar za razvoj društva u multietnièkim sredinama „In Medias Res”, Panèevo, 2009, 170 p. (MĂRAN Mircea)
Identitate şi cultură. Studii privind istoria Banatului, coordonator Victor Neumann, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, 406 p. (ŢEICU Dumitru)
P.S. Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului, Episcopul Miron Cristea (1910-1919). Pastorale, ordine, circulare şi corespondenţă administrativă, Editura Diecezană, Caransebeş, 2007, 198 p. (ŢEICU Dumitru)
Mircea Măran, Românii din Voivodina, Editura ICRV, Zrenianin, 2009, 297 p. (ALBERT Carmen)
Cărţi editate de Muzeul Banatului Montan Reşiţa în perioada 1990-2009
Abrevieri bibliografice


Nr.21 (2011)

IUSZTIN Zoltán, Pătrunderea stăpânirii maghiare în Banat. Contribuţii la apariţia instituţiilor de tip occidental
BOLDEA Ligia, O problematică patrimonială din Banatul montan medieval: donaţiile regale de secol XIV-XVI
SIMON Alexandru, Politica habsburgică la frontierele creştinătăţii la începutul anilor 1500
SZEGEDI Edit, Nu este Adiaphoron? Limba şi confesiune în Transilvania postreformatorică
MAGINA Adrian, Conscripţia şi inventarul bunurilor cetăţii Ineu în anul 1605
BULBOACA Sorin, Acaţiu Barcsai de Bârcea Mare, ultimul ban al Lugojului şi Caransebeşului (26 dec. 1644 - 14 sept. 1658)
MAGINA Livia, Prerogativele juridice ale judelui sătesc în legislaţia secolului al XVII-lea
KOCH-TUFIŞ Marinel Ovidiu, Unele aspecte referitoare la mineritul şi metalurgia bănăţeană între anii 1718-1726, analizate prin prisma unor documente aflate la arhivele curţii imperiale din Viena .
ŢIGĂU Dragoş-Lucian, Studenţii din Banatul montan la şcoli şi universităţi europene (1750-1850)
ARDELEAN Radu, Răscoala ţăranilor Bănăţeni de la 1737-1739 în viziunea lui Vicenţiu Grozescu
LUPULOVICI Vasa, Un curriculum vitae al patriarhului Iosif Raiacici
BOCŞAN Nicolae, Contribuţia bănăţenilor la restaurarea Mitropoliei Române
BEDECEAN Mihaela, Fundaţii, fonduri, societăţi de lectură, donaţii şi testamente în Biserica Ortodoxă Română oglindite în presa (1865-1873)
LAKATOS Artur, Bazele relaţiilor internaţionale ale lumii culturale clujene. Legăturile internaţionale ale facultăţii de matematica şi ştiinţe ale naturii din cadrul Universităţii Ferenc Jozsef
COVACI Alina Lioara, Dotaţia preoţilor ortodocşi români din comitatul Timiş la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX
VIŞAN Mihai, Administraţie şi legislaţie administrativă în Banatul antebelic (1860-1918)
SANDU Valentin, Rolul bănăţenilor în cadrul „Societăţii pentru un fond de teatru roman” (1870-1914)
DUDAŞ Vasile, TRAIA Ioan, Un caz de sustragere de la îndatoririle militare în anii Primului Război Mondial şi consecinţele sale asupra unui tânăr bănăţean
MOSCOVICI Ionela, Misiunea franceză de interpunere în Banat: martie-mai 1919
BABEU Ana-Carina, Activitatea extraşcolara a studenţilor din cadrul Academiei Teologice din Caransebeş (1927-1948)
CĂLIN Claudiu, Ordinul călugăriţelor benedictine de „Sf.Lioba” şi activitatea lor la Timişoara (1929-1948)
ROŞU Laurenţiu Ovidiu, Activitatea sportivă în judeţele Caraş şi Severin în prima jumătate a secolului XX
PĂIUŞAN Radu, Noi aspecte ale activităţii partidului naţional-popular în Banat în anul 1946
BĂLŢOI Viorel, Confruntări între putere şi opoziţie înaintea campaniei electorale din 1946
RÂMNEANŢU Vasile, Aspecte privind activitatea organizaţiei judeţene Timiş-Torontal a Partidului Naţional Ţărănesc din anii 1944-1946 consemnate în arhivele CNSAS
NARAI Eusebiu, Aspecte privind situaţia minorităţii cehe din judeţele Caraş şi Severin (1944-1948)

VARIA
ZANCU Melania, Vino, Doamne printre noi!
DAMIAN Minodora Claudia, Memoria deportării în imagini

RECENZII
Ioan Godea, Arhitectura la romani. De la obârşii la Cozia, Editura Primus, Oradea, 2007, 367 p. (TABAN Mircea)
Arhim. Veniamin Micle, Octoihul ieromonahului Macarie. 1510-2010, Sfântă Mănăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului, 2010, 120 p. (pr. NAGHI Gheorghe)
Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti, apărută din iniţiativa şi cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, coord.pr.prof. Mircea Păcurariu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2010, 767 p. (pr. NAGHI Gheorghe)
Angela Rotaru-Dumitrescu, Istoria învăţământului românesc din Banat 1900-1918, Editura Eurostampa, Timişoara, 2010, 467 p. (ALBERT Carmen)
Radu Ardelean, Istorie la Gazeta în Banat, Editura Marineasa, Timişoara, 2007, 398 p. (pr. NAGHI Gheorghe)
Costin Feneşan, Sub steag străin, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2011, 1095 p. (NARAI Eusebiu)
Abrevieri bibliografice
Cărţi editate de Muzeul Banatului Montan în perioada 1990-2010


Nr.22 (2012)

Laudatio
BOCŞAN Nicolae, Lista bibliografică
MAGINA Adrian, Câteva documente privind comitatul Torontal în prima jumătate a secolului al XV-lea
SZEGEDI Edit, Care-i locul reformei braşovene? Încercare de stabilire a identităţii teologice a lui Johannes Honterus şi a reformei la Braşov
BOLDEA Ligia, Identităţi premoderne bănăţene: o familie de demnitari ai Banatului de Caransebeş şi Lugoj
ARDELEAN Florin Nicolae, Seimeni în slujba principilor Transilvaniei în a doua jumătate a secolului XVII
KOCH-TUFIŞ Marinel Ovidiu, Caracteristicile generale ale politicii agricole a habsburgilor în Transilvania (1688-1790)
ŢIGĂU Dragoş Lucian, Studenţi din Lugoj la şcoli şi universităţi europene până în anul 1850
ŞIPOŞ Ibolya, Dispute confesionale privind paternitatea bisericii „Sfântul Nicolae” din Lugoj
MAGINA Livia, Un plan al depozitului de sare din Arad în 1774
BABEU Carina, Acordarea medaliei de onoare protopopului de Caransebeş Ioan Tomici de către împăratul Francisc I (5 octombrie 1834)
BEDECEAN Mihaela, Alegerile episcopale de la Arad din 1873 oglindite în presa românească
CÂRJA Cecilia, CÂRJA Ion, Despre identitatea răsăriteana a bisericii greco-catolice române în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
ATTILA Varga, KAMENICZKI Cornel, Loja masonică „Unio” din Cluj şi mişcarea memorandistă
MUNTEANU Ioan, Statute ale reuniunilor culturale. Rolul lor în afirmarea mişcării culturale româneşti din Banatul istoric
MOSCOVICI Ionela, Variabile ale violenţei în Banat la sfârşitul Primului Război Mondial
TOMONI Dumitru, Activitatea despărţământului central judeţean Caraş (Oraviţa) al Astrei în perioada 1918-1937
ALBERT Carmen, Biografia unei scriitoare de la sat - Maria Dogaru
RÂMNEANŢU Vasile, Aspecte din activitatea Primăriei Municipiului Timişoara din anul 1937
BĂLTOI Viorel, Deportarea cetăţenilor români de etnie germană din Banat în Uniunea Sovietică
PĂIUŞAN Radu, Din activitatea Partidului Naţional-Popular în Banat la mijlocul anului 1946
NARAI Eusebiu, Maghiarii şi cehii din judeţele Caraş şi Severin în perioada 1944-1948

RECENZII
Iulian Mihai Damian, Ioan de Capestrano şi Cruciada Târzie, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2011, 324 p. (MAGINA Adrian)
Izvoare de antroponimie şi demografie istorică. Conscripţiile cetăţii Satmar din 1569-1570, ediţie îngrijită, studiu introductiv şi indici de Marius Diaconescu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, 288 p. (MAGINA Livia)
Adrian Magina, De la excludere la coabitare. Biserici tradiţionale, reformă şi Islam în Banat (1500-1700), Academia Româna, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2011, 206 p. (BOLDEA Ligia)
Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneşan, volum îngrijit de Dumitru Ţeicu şi Rudolf Gräf, Academia Româna, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2011, 492 p. (BULBOACĂ Sorin)
Banatul de-a lungul veacurilor, coord. Miodrag Matitki, Vodoiko Iovici, 2010, 927 p. (IASIN Zoran Sacha)
Abrevieri bibliografice


Nr.23 (2013)

Cercetătorul şi profesorul Victor Spinei la 70 de ani (MALEON Bogdan-Petru)
Istoricul Victor Spinei - Activitate ştiinţificĂ

ARHEOLOGIE
TĂNASE Daniela, Observaţii cu privire la arheologia epocii timpurii a migraţiilor în Banat - Etapa D1
KAZANSKI Michel, Hunii şi barbarii sedentari: diferite forme de contact
HARHOIU Radu, Tezaurul de la Şimleul Silvaniei şi bătălia de la Nedao
CURTA Florin, Imaginea şi arheologia Pecenegilor
IONIŢĂ Adrian, Observaţii asupra necropolelor plane din spaţiul cuprins între Dunărea de Jos, Carpaţi şi Nistru în secolele X-XIII
ŢIPLIC Ioan Marian, Aspecte de ritual funerar în necropola medieval timpurie de la Orăştie - Dealul Pemilor X2
GÁLL Erwin, Dăbâca: necropola din jurul bisericii din grădina lui A.Tamaş. Câteva idei privind evoluţia habitatului de la Dăbâca
RADICEVICI Dejan, Aşezarea medievală de la situl Crvenka de lângă Vârşeţ
ŢIPLIC Maria Crîngaci, Arheologia reşedinţelor nobiliare în Transilvania: reşedinţele elitei săseşti (secolul al XII-lea şi prima jumătate a secolului al XIII-lea). Studiu preliminar
ISTRATE Daniela Marcu, Morminte antropomorfe construite din cărămidă în cimitirul medieval din Sibiu
DAMIAN Oana, Consideraţii asupra ceramicii medievale pontice pe baza descoperirilor de la Enisala
ŢEICU Dumitru, Arhitectura ecleziastică în secolele XIV-XV din Banat. Reflexia identităţii unui spaţiu de frontieră

ISTORIE
KLYASHTORNYI Serghei, Factorul imperial la vechile civilizaţii turcice
KONOVALOVA Irina, Geografia formării statelor: Vechea RUS în geografia medievală islamică
KUZEMBAEV Nurken E., Baciman (Bacimani) - Kipceac din tribul Oliburlic (Eliborili) în surse istorice chinezeşti şi musulmane
PARASCA Pavel, În problema temeiului pretenţiilor regalităţii Ungariei de supremaţie asupra Moldovei medievale
IUSZTIN Zoltán, Comitatul nobiliar – caracteristici şi constituire. Cu privire specială asupra Banatului medieval
NEAGU Răzvan Mihai, Episcopii de Cenad şi papalitatea de la Avignon. Intervenţia papalităţii în dieceza Cenadului în secolul al XIV-lea
JAWOR Grzegorz, Despre locul de origine al imigranţilor valahi în Regatul Poloniei (sec.XIV - înc. sec.XVI)
ŢIGĂU Dragoş Lucian, Câteva date despre canonicul Mihai de Caransebeş (sec.XV)
SIMON Alexandru, Note şi documente asupra politicii italiene şi răsăritene a lui Iancu de Hunedoara în anii 1450
MAGINA Adrian, Documentele autorităţilor urbane din Lipova (1455-1548)
BOLDEA Ligia, Demnităţi şi stăpânire patrimonială în Banatul de Caransebeş şi Lugoj – domeniul familiei Simon de Caransebeş
MAGINA Livia, Starea materială a judelui sătesc în secolele XVI-XVII
FENEŞAN Costin, Franciscanii în Banatul de munte la sfârşitul celei de-a doua şi la începutul celei de-a treia stăpâniri habsburgice (1695-1701, 1716-1738)

RECENZII
Florin Topoleanu, Lămpile antice din colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova - Ploieşti, Ed. Oscar Print, Ploieşti, 2012, 264 p. şi 22 de planşe (HAMAT Ana Cristina)
Mircea Mare, Daniela Tănase, Florin Draşovean, Georgeta El Susi, Szilárd Sandor Gál, Timişoara-Freidorf. Cercetările arheologice preventive din anul 2006, Ed.Mega, Cluj-Napoca, 2011, 197 p. (TIMOC Calin)
Liviu Măruia, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, Timişoara, 2011, 306 p. (ENACHE Sergiu)
Vasile Mărculeţ, Diplomacy, War and Christianity at Lower Danube (4th–Middle of the 13th Centuries). English translation by Maria-Alina Ghica, Sfântul Nicolae Publishing House, Brăila, 2013, 252 p. (ŢIGĂU Dragoş Lucian)
Barbu Ştefănescu, Între pâini, Ed. Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj Napoca, 2013, 645 p. (MAGINA Livia)
Cristian Vasile, Literatura şi artele în România comunistă. 1948-1953, Ed.Humanitas, Bucureşti, 2010, 335 p. (NARAI Eusebiu)
Dumitru Ţeicu, Moara de apă din Banat, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 392 p. (DAMIAN Minodora)
Mircea Taban, Vesna Stankov, Portul popular de pe văile Caraşului şi Nerei/Narodne nošnje doline Karaša i Nere, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2012, 200 p. (DAMIAN Minodora)
Vasile Mircea Zaberca, Itinerar monografic Cornereva, Ed.TIM, Reşiţa, 2012, 207 p. (BOLDEA Ligia)
Arhim. Veniamin Micle, Schiţe de portrete, Sfânta Mănăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului, 2013, 282 p. (pr. NAGHI Gheorghe)
Grigore Ploeşteanu, Pavel Vasici. Viată şi opera. Ediţie de Mariana Ploeşteanu. Editura Veritas, Târgu-Mureş, 2008, 337 p. (pr. NAGHI Gheorghe)
Abrevieri bibliografice
Norme de tehnoredactare


Nr.24-1 (2014)

STUDII
LUCA Sabin Adrian, SUCIU Cosmin Ioan, Sistemul de fortificaţii eneolitice de la Turdaş-Lunca, judeţul Hunedoara, Romania
ISTRATE Daniela Marcu, Contribuţii arheologice la istoria sanctuarului principal al Catedralei romano-catolice „Sfantul Mihail” din Alba Iulia

ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ ÎN ROMÂNIA
RANCU Dacian, Cercetări arheologice preventive la Berzovia
BENEA Doina, REGEP Simona, Cercetări arheologice în castrul mare de la Tibiscum (I)
BEJINARIU Ioan, BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, CULIC Dan, POP Horea, BĂCUEŢ-CRIŞAN Sanda, Date preliminare despre săpăturile arheologice preventive efectuate pe traseul autostrăzii Transilvania, tronson 3C, judeţ Sălaj
BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan, Elite şi centre de putere din Transilvania în a doua jumătate a sec.IX – prima jumătate a sec.X. Analiza vestigiilor arheologice descoperite pe teritoriul oraşului Alba Iulia
MĂRGINEAN Florin, HUREZEAN George P., SAVA Victor, Investigaţii arheologice la Biserica Reformată din Iermata Neagră (jud.Arad)
ŢEICU Dumitru, Operaţiuni de diagnostic arheologic în spaţiul montan al Banatului
SZENTMIKLOSI Alexandru, MARE Mircea, BĂLĂRIE Andrei, Cercetările arheologice preventive din „Timişoara – Piaţa 700”. Obiectivul „City Business Center”, clădire D
GASPAR Adriana, Monumente funerare otomane descoperite în cimitirul din Timişoara – Piaţa Sf.Gheorghe
FLUTUR Alexandru, HAMAT Ana Cristina, TĂNASE Daniela, Cercetările arheologice preventive în Cetatea Timişoarei, str. Lucian Blaga, anul 2014. Raport preliminar
SCHUSTER Cristian, Cu privire la arheologia preventivă în judeţul Giurgiu (1986-2013)

NOTE, DISCUŢII, REPERTORII
MATEI Cosmin Bogdan, Circulaţia monetara în sec.IV p.Chr. la Tibiscum
ROGOZEA Octavian-Cristian, SECULICI Bogdan, Contribuţii la repertoriul arheologic al aşezărilor vinčiene din Banat
ANDREICA Luminiţa, Distocia, posibil diagnostic în decesul unei femei din perioada medievală
BENEA Doina, Cercetările arheologice de la Criciova, punctul Tramnic (jud.Timiş) (1979-1980)
Abrevieri bibliografice


Nr.24-1 (2014)

BANATUL MEDIEVAL
IUSZTIN Zoltán, Toponimia maghiară din comitatul Caraş (sec.XIII-XV)
ACHIM Viorel, Locul Ordinului teuton în istoria Banatului de Severin
MAGINA Adrian, Cum manibus armatis. Ipostaze ale violentei în Banatul medieval
FENEŞAN Costin, Hotărnicia domeniului cetăţii Timişoara de la începutul secolului al XVI-lea
MAGINA Livia, Consideraţii asupra scriptelor comitatului Timiş (sec.XIV-XVI)

ISTORIE INSTITUŢIONALA ŞI ADMINISTRATIVĂ
RADY Martyn, Ungaria si Bula de Aur din 1222
KOVÁCS András, Comiţii comitatelor transilvănene în Evul Mediu
NEUMANN Tibor, Răscoala secuilor şi reforma guvernamentală pentru apărarea graniţelor de sud (1492-1493)
JAWOR Grzegorz, Viată pastorală a valahilor în Carpaţii polonezi în secolele al XV-lea şi al XVI-lea (cazul Bieszczady)
KOCH-TUFIŞ Marinel Ovidiu, Principalele caracteristici ale politicii fiscale absolutiste a habsburgilor în Transilvania (1688-1790)
FODOR Gelu, De la principat autonom la provincie habsburgică. Rolul legislativ al dietei Transilvaniei în secolul al XVIII-lea

POLITICĂ ŞI CARIERĂ
BOLDEA Ligia, O carieră politică în epoca angevină: Posa de Szer, comite de Caraş
SIMON Alexandru, Proiecte regionale şi maghiare la sfârşitul carierei politice a lui Bartholomeu Drágffy
HORVÁTH Richárd, Voievodul transilvănean Ştefan Bátori şi frontul turcesc între 1479 şi pacea din anul 1483
TÓTH Norbert, Începuturile carierei politice a lui Ştefan Bátori al III-lea (1503-1511)

BISERICĂ, ŞCOALĂ, SOCIETATE
CĂLIN Claudiu Sergiu, OANŢĂ Marius, Nicola Stanislavich - Episcop de Nicopolis ad Hystrum şi episcop de Cenad (1725-1739 / 1739-1750)
GRANCEA Mihaela, Soluţionarea unei situaţii de criză morală în Dobarca (Dobring), o comunitate din sud-estul Transilvaniei. Consideraţii pe marginea unui „protocol de judecată” (Pfarrämtliches Gerichts-Protocoll, 1840)
OARCEA Felicia Aneta, Învăţătorul arădean Nicolae Cristea (1882-1952). Repere biografice
BEDECEAN Mihaela, De la vicariatul Haţegului la capitolul lugojean (1853-1918). Coordonate biografice şi evoluţii ecleziastice
OBERSTERESCU Dănilă, Un document inedit din anul 1900 descoperit la Reşiţa
CĂLIN Claudiu Sergiu, Episcopul dr. H. C. Augustin Pacha şi seminarul teologic al Diecezei Romano-Catolice de Timişoara (1923-1948)

MEMORIA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
BOCŞAN Nicolae, Ioan Geţia - memorii din Marele Război
ALBERT Carmen, Scrisori din Marele Război. Corespondenţa unui soldat de pe frontul din Galiţia
BABEU Ana-Carina, Corespondenţa locuitorului Ianăş Ciortan din Luncaviţa în perioada Primului Război Mondial

ISTORIE REGIONALĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
RÂMNEANŢU Vasile, Aeroportul Timişoara - un vis neîmplinit al Timişoarei interbelice
DAMIAN Minodora, Tendinţe agricole interbelice referitoare la Clisura Dunării în viziunea lui Alexandru Moisi
TABAN Mircea, Note şi observaţii privind păstoritul tradiţional în Munţii Aninei

RECENZII, NOTE DE LECTURĂ
Neanderthal Lifeways, Subsistence and Technology: One Hundred Fifty Years of Neanderthal Study, Nicholas J. Conard and Jürgen Richter (eds.), Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology Series. New York: Springer, 2010, 293 p. (CORDOŞ Elena Cristina)
Felix Milleker, Descoperiri arheologice din Banat, vol.I: Preistorie, ediţie îngrijită de Dumitru Ţeicu, traducere Maria Gysmbér , Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2013, 268 p. + 29 figuri (HAMAT Ana-Cristina)
Sabrina C. Agarwal, Bonnie A. Glencross (eds.), Social Bioarchaeology, West Sussex, UK, Wiley-Blackwell, 2011, 472 p. (RADU Claudia)
Doina Benea, Istoria Banatului în Antichitate, Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2013, 471 p. +87 fig. 12 pl. (HAMAT Ana-Cristina)
Cristian Floca, Liebling. Monografie Arheologică, Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2013, 223 p. + 146 figuri, 6 grafice, 361 p. anexe (HAMAT Ana-Cristina)
Gheorghe I. Cantacuzino, Începuturile oraşului Câmpulung şi Curtea Domnească. Aspecte ale civilizaţiei urbane la Câmpulung, Ed. Academiei Romane, Bucureşti, 2011, 130 p. (MARCU-ISTRATE Daniela)
Steppe Lands and the World Beyond Them: Studies in Honor of Victor Spinei on his 70th Birthday, edited by Florin Curta şi Bogdan Petru Maleon, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013, 797 p. (MAGINA Adrian)
Marius Diaconescu, Structura nobilimii din Transilvania în epoca angevină, Ed.Mega, Cluj-Napoca, 2013, 512 p. (BOLDEA Ligia)
Diplome privind istoria comitatului Timiş şi a oraşului Timişoara/Oklevelek Temesvármegye és Temesvár város történetéhez, vol.II: 1430-1470, culese de Pesty Frigyes, ediţie, note şi comentarii Livia Magina, Adrian Magina, Ed.Mega, Cluj-Napoca, 2014, 478 p. (FENEŞAN Costin)
Szapolyai család oklevéltára / Documenta Szapolyaiana, vol.I, Levelek és oklevelek / Epistulae et litterae (1458-1526), ed. Tibor Neumann, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2012, 592 p. (MAGINA Adrian)
Irina Marin, Contested Frontiers in the Balkans. Habsburg and Ottoman Rivalries in Eastern Europe, London, New-York, 2012, 220 p. (MAGINA Livia)
Conferinţele de vară de la Telciu, ediţia I, Telciu, 20-21 iulie 2012: Incluşi şi excluşi. Problema identitară în epocile modernă şi contemporană / Telciu Summer Conferences. First Edition, Telciu, July 20 to 21, 2012. Included and Excluded. The Identitary Issue During the Modern and Contemporary Times, editor Valer Simion Cosma, Ed.Eikon, Cluj-Napoca, 2013, 350 p. (SZEGEDI Edit)
Volker Wollmann, Patrimoniul preindustrial şi industrial în Romania, vol.III, Ed.Honterus, Sibiu, 2012, 436 p. (ŢEICU Dumitru)
Nicolae Iorga, Observaţii şi probleme bănăţene, ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Dumitru Ţeicu, Ed.TIM, Reşiţa, 2011, 170 p. + ilustraţii (NARAI Eusebiu)
Larry L. Watts, Aliaţi incompatibili Romania, Finlanda, Ungaria şi al treilea Reich, Ed.Rao, 2014, 380 p. (ALBERT Carmen)
Viată economică şi socială în judeţele Caraş şi Severin (1944-1948) (II), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2010, 372 p. (PĂIUŢAN Radu)
Radu Păiuţan, Eusebiu Narai, Asociaţia Istoricilor Bănăţeni - un deceniu de activitate (2001-2010), Ed.Eurostampa, Timişoara, 2012, 551 p. (RUBANET Marieta)
Vasile Pistolea, Sărbători eterne şi datini la români, Ed. Episcopiei Caransebeşului, Caransebeş, 2013, 546 p. (TABAN Mircea)
Acta Musei Caransebesiensis, Tibiscum, Serie Nouă, Caransebeş, nr.3/2013 (ŢEICU Dumitru)
Administraţie românească arădeană, vol.VIII, Arad, 2014 (MAGINA Adrian)
Norme de tehnoredactare


Nr.25 (2015)

LAUDATIO
GRÄF Rudolf, Despre Harald Heppner şi bucuria de a cerceta… şi de a pune în ordine
prof. Dr. Dr. h. c. mult. Harald Heppner - Lista lucrărilor ştiinţifice

STUDII ŞI ARTICOLE
ARDELEAN Florin Nicolae, Mercenarii străini şi inovaţiile militare moderne timpurii în Europa central-răsăriteană. Armata lui Castaldo în Transilvania şi Banat
BOLDEA Ligia, Aspecte din viată publică şi privată a unui jude nobiliar al comitatului Severin: Ladislau Latug de Delineşti (1550-1600)
ROTH Harald, Despre istoria confesiunilor din Ungaria şi Transilvania în secolele XVI-XVII
MAGINA Livia, Imprimări religioase la frontiere instabile: George Buitul şi oraşele din sudul Transilvaniei (secolul XVII)
SZEGEDI Edit, Mihail Halici - fiul în contextul spiritual şi religios al epocii sale
MAGINA Adrian, De la mlaştină la Pământul Făgăduinţei. Transformarea peisajului medieval al Banatului
RUS Dorin-Ioan, Reprezentări ale pădurii şi naturii în hârţile istorice ale Transilvaniei în perioada 1528-1812
ŢIGĂU Dragoş Lucian, Studenţi bănăţeni la Graz (1640-1918)
KOCH-TUFIŞ Marinel Ovidiu, Politica Habsburgilor în Transilvania în domeniul transporturilor şi a sistemului poştal (1688-1790)
TISCHLER-HOFER Ulrike, Carol al XII-lea al Suediei şi Francisc Rákóczy al II-lea, oaspeţi ai Imperiului Otoman: urmele relaţiilor culturale pline de vicisitudini şi reflexii teoreticometodologice privind influenţa mediilor provinciale asupra modului de abordare a istoriei
BOCŞAN Nicolae, Privilegiile ilire şi romanii din Banat
FENEŞAN Costin, Acţionarii „Companiei bănăţene privilegiate imperiale-regale de comerţ” din Timişoara şi încercarea ei de comerţ spre Rusia (1763)
JESNER Sabine, Medicul Adam Chenot - remodelarea controlului epidemiilor de ciumă în cadrul cordonului sanitar austriac (aprox.1770-1780)
GOLOB Andreas, Banatul reflectat în Grazer Bauernzeitung
IAŞIN Sasa, Familia nobiliară Moşca de Ivanda
TÖGLHOFER Theresia, Elitele croate şi sârbeşti într-o comparaţie istorico-statistică (sec.XIX-XX): o biografie colectivă
VOLKMER Gerald, Activitatea în domeniul politicii economice a lui Carl Wolff înaintea Primului Război Mondial
IUDEAN Emil Ovidiu, De la Budapesta la Bucureşti. Elita parlamentară bănăţeană înainte şi după Marele Război
ABRUDAN Mircea-Gheorghe, Jurnalul inedit al unui ofiţer bănăţean din Primul Război Mondial: Leopold Prohaska
BEDECEAN Mihaela, Un memorialist din Banat pe frontul din Balcani în timpul Marelui Război: „Lae din Banat”
DĂNCILĂ INEOAN Andreea, Rechestionând revoluţia bănăţeană de la sfârşitul Marelui Război
WIEN Ulrich A., Politica şcolară pentru minoritatea germană a conducerilor bisericilor din Sibiu şi Timişoara între 1940-1944. O schiţă trans regională şi confesională
DULLER Matthias, Cauze ale represiunilor împotriva minorităţii germane din Romania la sfârşitul celui de-al doilea război mondial şi de ce n-au fost totuşi expulzaţi

RECENZII, PREZENTĂRI DE CARTE, CRONICĂ DE EXPOZIŢIE
Jeffrey Spier, Late Antique and Early Christian Gems, Spätantike - Frühes Christentum - Byzanz, Ed. L. Reichert Verlag Wiesbaden, 2nd edition, Wiesbaden, 2013, 221 p. +155 pl. (HAMAT Ana Cristina)
Susana Andea, Congregaţii palatinale şi voievodale (sec.XIII-XIV) / Palatine’s and Voivodal Congregations (13th-14th Centuries), Ed. Argonaut & Mega, Cluj-Napoca, 2013, 347 p. (BOLDEA Ligia)
Livia Magina, Instituţia judelui sătesc în Principatul Transilvaniei, Ed.Mega, Cluj-Napoca, 2014, 310 p. (ŢEICU Dumitru)
Torda vármegye jegyzökönyvei, II. 1659-1707, studiu introductiv şi note Dáné Veronka, Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása, Kolozsvár, 2014, 525 p. (MAGINA Livia)
Radu Păiuşan, Activitatea Uniunii Patrioţilor (1944-1945) şi a Partidului Naţional-Popular (1946-1949) în sud-vestul României, Ed.Eurostampa, Timişoara, 2013, 837 pagini (NARAI Eusebiu)
Felician Velimirovici, Istorie şi istorici în România comunistă (1948-1989), Ed.Mega, Cluj-Napoca, 2015, 328 p. (DAMIAN Minodora)
Cronica expoziţiei. Timişoara în Amurgul Evului Mediu. Rezultatele cercetărilor arheologice din centrul istoric (GAŞPAR Adriana)
Norme de tehnoredactare


Nr.26-1 (2016)

Profesorul Nicolae Gudea la 75 de ani
Opera ştiinţifică a Profesorului Nicolae Gudea

STUDII
CHU Wei, ZEEDEN Christian, PETRESCU Sorin-Marius, Începuturile paleoliticului superior în Banat si cercetari recente în situl paleolitic de la Tincova
RUSTOIU Aurel, Commentaria archaeologica et historica (II)
VARBANOV Varbin, RUSEV Nikola, TODOROVA Svetlana, YORDANOVA Rumyana, Cuptoare din perioada elenistica târzie descoperite pe teritoriul oraşului Ruse, Bulgaria
MUREŞAN Lucian-Mircea, MUREŞAN Ioana, Dreptul roman privind monumentele funerare. Studiu de caz bazat pe inscripţii funerare aparţinând personalului militar de pe ambele maluri ale Dunării Mijlocii şi de Jos
HAMAT Cristina Ana, BOUNEGRU George, Cercei de epocă romană descoperiţi la Apulum (Alba Iulia)
ŢEICU Dumitru, ARALICA Miodrag, Tipare din colecţiile muzeului din Vršac (Serbia)
COSMA Călin, Consideraţii privind structura vieţii economice în Crişana, Satmar şi Maramureş în secolele VIII–X D. H.
STOIA Adrian, Delimitarea spaţiului exterior ilustrată în pictura medievală sud-transilvăneană

RAPOARTE DE CERCETARE
SZENTMIKLOSI Alexandru, Cercetările arheologice de la Peciu Nou-Bociar, jud. Timiş
SZENTMIKLOSI Alexandru, MEDELEŢ Florin, Sondajul arheologic din aşezarea de epoca bronzului de la Voiteg-Groapa cu vulpi
BĂLĂRIE Andrei, SZENTMIKLOSI Alexandru, Descoperirile arheologice de tip Vatina din Incinta II de la Corneşti-Iarcuri (jud. Timiş). Raport preliminar
BARBU Gheorghe Marius, BĂRBAT Alexandru Ioan, BĂEŞTEAN Gică, BĂLOS Angelica, GONCIAR Andrei, BROWN Alexander, Raport preliminar privind cercetările arheologice de la Rapoltu Mare-La Vie, Campaniile 2013–2015
NEMETH Eduard, BOZU Ovidiu, Noi cercetări arheologice în castrul roman de la Vărădia-Pusta (jud. Caraş-Severin)
BOZU Ovidiu, TĂNASE Daniela, HAMAT Cristina Ana, NEGREI Dimitrie, Aşezarea medievală timpurie din punctul Sălişte, sat Susani, comuna Traian Vuia, judeţul Timiş

NOTE
GEORGESCU Viorel Ştefan, Ipostaze iconografice ale lui Eros/ Amor pe discul opaiţelor descoperite la Tomis (secolele I–III p.Chr.)
TIMOC Călin, Un nou monument fragmentar din marmură cu inscripţie descoperit întâmplător la Tibiscum-Jupa
FILIP Gabriela, Un inel cu piatră gemă descoperit la Cioroiu Nou
EL SUSI Georgeta, Analiza unui eşantion faunistic din situl de la Militari-Câmpul Boja (secolele III, V–VI d.Chr.). Campania 2015
HAMAT Cristina Ana, SZENTMIKLOSI Alexandru, BĂLĂRIE Andrei, Obiecte folosite pentru iluminat descoperite în timpul cercetărilor preventive din centrul Timişoarei
SZENTMIKLOSI Alexandru, Stăvilarul fortificaţiei de secol XVIII din Timişoara - Piaţa 700. Punct muzeal în aer liber

Abrevieri bibliografice
Norme de tehnoredactare
Editorial guide


Nr.26-2 (2016)

PETROVIC Mišo, Puterea papală, comunităţi locale şi pretendenţi: biserica din Croaţia, Dalmaţia şi Slavonia şi lupta pentru tronul regatului Ungariei-Croaţiei (1290–1301)
KRSTIĆ Aleksandar, Rivalul şi vasalul lui Carol Robert de Anjou: regele Vladislav al II-lea Nemanjić
SZENDE Katalin, Continuitate şi schimbare în reţeaua urbană din Ungaria în perioada angevină timpurie
PETROVICS István, Oraşe şi aşezări cu caracter urban în regiunea Dunăre-Tisa-Mureş în Evul Mediu
ISAILOVIĆ Neven, Trăind la frontieră: margrafii sud-slavi în Balcanii Evului Mediu târziu (secolele XIII–XV)
HALÁSZ B. Éva, Iobagio castri – nobilis castri – nobilis regni. Iobagi de cetate, nobili ai cetăţii, nobilime. Evoluţia unei paturi sociale in comitatul Križevci
SZASZKÓ Elek, Dincolo de arhondologia comitatului Caraş (reflecţii asupra activităţii oficialilor şi a autorităţilor comitatense în Caraş)
NAGY Balázs, Convergenţe şi divergenţe: perioada timpurie a dinastiei de Luxemburg în Boemia şi Ungaria
INCZE János, Preţul ascensiunii la tron. Zălogirea Ungariei de nord-vest în lupta lui Sigismund de Luxemburg pentru tronul Ungariei
IUSZTIN Zoltán, Congregaţia generală a stărilor din anul 1397 de la Timişoara
MITEV Nevyan, Note privind campania lui Vladislav Varnenchik în Bulgaria nord-estică din toamna anului 1444
IVANOVIC Miloš, Străini în slujba despotului Durad Brankovic pe teritoriul Serbiei
BOLDEA Ligia, Aspiraţii educaţionale în mediul urban al Caransebeşului la sfârşitul secolului XV
NEUMANN Tibor, Începuturile dreptului de donaţie al voievodului Transilvaniei
RADY Martyn, Dreptul cotidian în Evul Mediu
FENEŞAN Costin, Ioan Kendefi, Ioan Glesán şi Nikola Crepovic – fideles pragmatici în lupta pentru stăpânirea Transilvaniei şi Banatului (mijlocul secolului al XVI-lea)
ARDELEAN Nicolae Florin, Ierarhia militară în Principatul Transilvaniei. Căpitanul general în a doua jumătate a secolului al XVI-lea
ŢIGĂU Lucian Dragoş, Între efemer şi fictiv. Completări la istoria banilor de Caransebeş şi Lugoj
MAGINA Livia, Valoarea resursei umane în Transilvania secolelor XVI–XVII
MAGINA Adrian, Zălogiri şi datorii. Valoarea bunurilor în Banatul secolelor XVI–XVII
SZEGEDI Edit, Oraşul, principele şi Poarta: despre posibilităţile şi limitele privilegiilor orăşeneşti şi ale puterii princiare în Transilvania secolului al XVII-lea

RECENZII, PREZENTĂRI DE CARTE
Adela Bâltâc, Christina Ştirbulescu, Andreea Ştefan, în colaborare cu V. Apostol, Muzeul Naţional de Istorie al României. Catalogul Colecţiei Lapidarium. I. Piese grecoromane, Ed. Conphis, Bucuresti, 2015, 300 p., 4 anexe. (HAMAT Cristina Ana)
C. Gâzdac, M. Neagoe, Ágnes Alföldy-Gâzdac, Oana Neagoe, Drobeta. Oraşul nepărăsit al Daciei romane, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2015, 274 p., 17 planşe. (GEORGESCU Viorel Ştefan)
Marko Popovic, Smilja Marjanovic-Dušanic, Dănică Popovic, Daily Life in Medieval Serbia, Clio, Belgrad, 2016, 298 p. (MAGINA Livia)
Femeile în Bosnia medievală. Culegere de studii, editor Emir O. Filipovic, Sarajevo, 2015, 255 p. (MAGINA Adrian)
Martyn Rady, Customary law in Hungary. Courts, texts, and the Tripartitum, Oxford University Press, 2015, 266 p. (MAGINA Livia)
Anna Ananieva (Hrsg.), Zirkulation von Nachrichten und Waren. Stadtleben, Medien und Konsum im 19. Jahrhundert, Verlag der Universitätsbibliothek Tübingen, 2016, 287 p. (STANCIU Maria-Daniela)
Elis Plesa, Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cultul personalităţii (1945–1965), Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviste, 2015, 345 p. (VELIMIROVICI Felician)
Mara Mărginean, Ferestre spre furnalul roşu. Urbanism şi cotidian în Hunedoara şi Călan (1945–1968), Ed. Polirom, Iaşi, 2015, 342 p. (DAMIAN Minodora)

Norme de tehnoredactare
Editorial guide


Nr.27 (2017)

Istoricului Volker Wollmann la împlinirea vârstei de 75 de ani, (pag.13)
Zum 75 Geburtstag des Historikers Prof. Dr. Volker Wollmann, (pag.17)
Opera ştiinţifică a istoricului Volker Wollmann, (pag.23)

ARHEOLOGIE
MĂRGĂRIT Monica, BORONEANŢ Adina, BONSALL Clive, Analiza morfologică şi funcţională a pieselor din materii dure animale din situl mezolitic de la Ostrovul Banului (jud.Mehedinţi), (pag.39)
HAMAT Cristina Ana, Câteva observaţii asupra unei brăţări de epocă La Tène de la Drobeta, (pag.73)
PEŢAN AuroraCercetările lui Fodor András Lugosi la Grădiştea Muncelului, (pag.85)
ARDEVAN Radu, Monede romane de la Mintia, (pag.108)
MATEI Cosmin, RANCU Dacian, OPRESCU Gheorghe, Monede antice şi bizantine păstrate în colecţia de numismatică a Liceului Teoretic „Traian Lalescu” din Orşova, (pag.115)
TAPAVIČKI-ILIĆ Milica, PETKOVIĆ Sofija, Decoraţiune figurativă în piatră de la Horreum Margi (Cuprija), (pag.163)
BARBU Gheorghe Marius, BĂRBAT Alexandru Ioan, Noi informaţii arheologice privind exploatarea andezitului la Măgura Uroiului (jud.Hunedoara), (pag.187)
PINTER Karl Zeno, Spada medievală de la Deta, (pag.233)
LUCA Adrian Sabin, PERIANU Florentin, CHIDEŞA Sergiu, Câteva amănunte despre complexele arheologice C23 din situl de la Turdaş-Lunca, jud.Hunedoara (II). Săpăturile preventive ale anului 2011, (pag.247)
TIMOC Călin, BOZU Ovidiu, OPREAN Cristian, Cercetarea arheologică preventivă de la proiectul de investiţii extindere Spitalul clinic de urgente pentru copii „Louis Ţurcanu” Timişoara (noiembrie 2014 – ianuarie 2015), (pag.283)
ARDELEAN Adrian-Cristian, BĂLĂRIE Andrei, SZENTMIKLOSI Alexandru, Investigaţii magnetometrice realizate în hotarul localităţii Corneşti, jud.Timiş (campania 2017), (pag.301)

ISTORIE
BOLDEA Ligia, In sedes judiciaria (I). Femei din Banatul medieval în faţa scaunelor de judecată. Generalităţi, (pag.313)
MAGINA Livia, In litteris vestris rescribatis... Corespondenţa privată în Banatul secolelor XV-XVII, (pag.347)
TODA Oana, Aspecte economice şi materiale privind podurile medievale târzii din Transilvania: sursele scrise, (pag.361)
MAGINA Adrian, O crimă, un proces şi o destituire. Disputele unor oficiali transilvăneni din banatul de Caransebeş şi Lugoj din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, (pag.399)
SZEGEDI Edit, „...Rămase împreună cu curtea sa mai mult decât îngăduiseră privilegiile şi obiceiurile Clujului”. Reflecţii despre politica religioasă şi cea privind stările a lui Gabriel Báthory, (pag.407)
KOCH-TUFIŞ Ovidiu Marinel, Politica absolutistă a Habsburgilor în domeniul mineritului şi al sării din Transilvania (1688–1790), (pag.425)
SORESCU-IUDEAN Oana, Permeabilitatea graniţelor: redactarea testamentelor româneşti în cadrul scaunului de la Sibiu, în secolul al XVIII-lea, (pag.463)
FENEŞAN Costin, Începuturile metalurgiei la Reşiţa – o nouă abordare, (pag.485)
FODOR Georgeta, Istoria femeilor – subiect al publicisticii româneşti din Transilvania (a doua jumătate a secolului al XIX-lea), (pag.501)
IUDEAN Emil Ovidiu, Strategii elitare de construcţie naţională la minorităţile din Ungaria dualistă: absolvenţii de studii de drept susţinuţi din fondurile grănicereşti năsăudene, (pag.517)
BARON Mircea, Cărbunele – resursa minerală cu rol determinant în formarea complexului industrial al Văii Jiului, (pag.535)
NEAGU Mihai Răzvan, Consideraţii privind viată şi activitatea unui mare bănăţean: Avram Imbroane (1880–1938), (pag.561)
HOCHHAUSER Ronald, Aspecte din istoria ceasornicelor de turn fabricate la Oradea, din perspectiva reclamelor difuzate în presa locala de la începutul secolului al XX-lea, (pag.575)
ABRUDAN Mircea-Gheorghe, Frontul transilvănean al Marelui Război reflectat în memorialistica saşilor ardeleni, (pag.587)
MOSCOVICI Ionela-Felicia, Preliminariile unei scindări dinainte anunţate – chestiunea Banatului în faţa Consiliului Suprem (31 ianuarie 1919), (pag.609)
BÁTHORY Ludovic, Dezvoltarea exploatărilor carbonifere de la Societatea „Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa” între anii 1919–1929. Recalcularea producţiei de cărbune conform datelor din contabilitatea secreta, (pag.623)
ŢIGĂU Dragoş-Lucian, Proprietăţile bucureştene ale Societăţii „Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa” (1920–1948), (pag.663)
ROŞU Ovidiu Laurenţiu, Aspecte privind evoluţia turismului în staţiunea Băile Herculane în perioada interbelică, (pag.693)
DAMIAN Minodora, Moda sub spectrul publicisticii interbelice timişorene, (pag.707)
NARAI Eusebiu, Activitatea băncilor din judeţul Caraş în anii 1944–1948, (pag.729)
VELIMIROVICI Felician, „Noi am luptat şi le-am bătut cărarea”: Carol Loncear (1917–1991) în arhivele Securităţii", (pag.749)
RÂMNEANŢU Vasile, Corupţie şi abuzuri la Regiunea de Securitate Banat, (pag.763)

VARIA
GRANCEA Mihaela, Filmul artistic ca document istoric. Cazul Roşia Montană, (pag.791)
ŢEICU Dumitru, Istoria Banatului. Un proiect pierdut, (pag.807)
SZENTMIKLOSI Alexandru, BĂLĂRIE Andrei, GEORGESCU Andrei, HARNISCHFEGER Cristine, Scurtă cronică a expoziţiei internaţionale „Heinrich Schliemann – descoperitorul Troiei”, (pag.819)

RECENZII
Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dinca, Autographa et signaturae Transilvaniae, Argonaut Publishing, Cluj-Napoca (România) – Symphologic Publishing, Gatineau (Canada), 2016, 283 p. (BOLDEA Ligia), (pag.831)
Oana Mihaela Tămaş, Între uz si abuz de alcool în România, Academia Româna, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, 307 p. (DAMIAN Minodora), (pag.835)
Ion Agrigoroaiei, România interbelică. Unificare şi evoluţie economică, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2016, 400 p. (DAMIAN Minodora), (pag.839)
Florian Banu, De la SSI la SIE. O istorie a spionajului românesc în timpul regimului comunist (1948–1989), Cuvânt-înainte de Mihai-Răzvan Ungureanu, Ed.Corint, Bucureşti, 2016, 608 p. (VELIMIROVICI Felician), (pag.841)

Abrevieri bibliografice, (pag.845)
Norme de tehnoredactare, (pag.847)
Editorial guide, (pag.851)