Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI

Prezentare
Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti (BCŞS) este un anuar ştiinţific dedicat publicării studiilor, articolelor realizate de studenţi, masteranzi şi doctoranzi de la specializările Istorie, Arheologie, Arhivistică, Muzeologie, Istoria Artei, Istoria Culturii. Este publicat din anul 1995, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie), şi este singurul de acest profil, din România, cu apariţie neîntreruptă.
Materialele publicate beneficiază de coordonarea profesorilor/specialiştilor din centrele de provenienţă ale autorilor, dar şi de discutarea prealabilă la conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate anual de cercurile studenţeşti de istorie şi arheologie ale Universităţii din Alba Iulia (1993-2014, ultima ediţie cu nr. XXII) sau ale altor universităţi din ţară.
Studiile şi articolele mai vechi, recenziile şi notele de lectură poartă semnăturile celor care astăzi sunt specialişti ai domeniului (cadre didactice universitare sau istorici, muzeografi, arheologi) care pregătesc, la rândul lor, pe actualii şi viitorii contributori.

Frecvenţă
Un număr pe an (în octombrie).

Procesul de evaluare
Materialele primite pentru publicare până la termenul limită (10 martie) intră într-un proces de selecţie, ţinându-se cont de normele de publicare. Această activitate revine în sarcina Colegiului de redacţie.
După această etapă, editorul-şef trimite articolele şi studiile selectate recenzenţilor cu competenţe în domeniu, fără ca aceştia să cunoască autorii manuscriselor. Evaluarea se face în maximum două luni.
Autorii materialelor trimise vor primi sugestiile recenzenţilor şi ale colegiului de redacţie asupra manuscriselor. Decizia finală privind publicarea sau respingerea fiecărui material primit va fi luată de membrii Colegiului de redacţie, ţinându-se cont şi de evaluările făcute de recenzenţi.
BCŞS are în vedere respectarea cu stricteţe a principiilor etice specifice cercetării ştiinţifice.

Plagiatul
Atât autorii, cât şi recenzenţii trebuie să se conformeze cu rigurozitate la normele de publicare ale revistei, excluzându-se cazurile de plagiat şi furt intelectual. Vor fi respinse şi situaţiile de autoplagiat, precum şi cazurile în care materialul a mai fost publicat în aceeaşi limbă.

Taxe
Accesul la conţinutul revistei este liber, fără a se percepe nicio taxă utilizatorilor, persoane fizice sau instituţii.
Nu se percep taxe pentru activităţile editoriale sau pentru publicarea studiilor sau articolelor. Prin urmare, nu există nici scutiri de taxe.

Drepturi de autor
Autorii studiilor şi articolelor publicate Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti deţin drepturile de autor şi de publicare fără nicio restricţie. Utilizatorii pot citi, descărca, copia, distribui, imprima şi posta link-uri către textele integrale ale articolelor, fără a cere permisiunea redacţiei sau a autorilor. BCŞS este o publicaţie open-access distribuită în concordanţă cu Creative Commons Attribution License, care permite utilizarea, distribuirea şi reproducerea textelor cu condiţia creditării autorilor şi surselor şi sub rezerva oricăror notificări privind drepturile de autor cu privire la orice terţă parte.

Politica de arhivare digitală
Nicio politică.

ISSN 1454-8097
Apare la Editura Mega (CNCS B)
Indexat CEEOL, DOAJ

Contact
Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
G. Bethlen st, 5, Alba Iulia, RO
diam@uab.ro

Website: http://diam.uab.ro/index.php?s=8&p=47Nr.1, 1995

Sumar

ARHEOLOGIE
CHIRICĂ Valentin Codrin, Unele consideraţii cu privire la trecerea de la paleoliticul mijlociu la paleoliticul superior pe teritoriul României, pag.7
DORONDEL Ştefan, Preistoria unui simbol: Coloana Cerului, pag.11
SONOC Alexandru, Propuneri de scheme şi tabele tipologice de clasificare a ceramicii, pag.27
CĂSTĂIAN Mihai, , Contribuţii la repertoriul arheologic al zonei Orăştie, pag.39
RIŞCUŢA Cătălin, Obiecte din os şi corn în cultura Wietenberg, pag.53
RUSTOIU Gabriel, Tipologia „capetelor de băţ” aparţinând culturilor bronzului mijlociu din România, pag.61
RUSTOIU Gabriel, Un topor de bronz de la Câmpia Turzii, pag.73
SZENTMIKLOSI Alexandru, Celtul de tip transilvănean în Banat, pag.83
GRUIA Daniela, Terra Sigillata de la Tibiscum - campania de săpături arheologice din vara 1993, pag.87
CRÂNGAŞU Mariana, Atelierele de pietrărie în sud-vestul Daciei romane, pag.91
CHIŞ Silviu, Cultul şarpelui Glykon în Imperiul Roman, pag.97
DRÎMBĂREAN Matei, Monede imperiale romane descoperite recent la Apulum, pag.103
BĂLUŢĂ Claudia, Inscripţii - instrumentum de la Apulum, pag.107
SIMINA Marcel, Despre „Cultura Ciugud”, pag.109
CĂSTĂIAN Mihai, Cetatea medievală de la Cucuiş – „Colnic”, pag.121
HENDRE-BIRO Doina, Aspecte privind restaurarea unei textile arheologice, pag.127

ISTORIE
BURNICHIOIU Ileana, Elemente de arhitectură romanică ecleziastică de pe teritoriul judeţului Alba, pag.13
JOSAN Ioana, Agricultura de munte în terase - argument al vechimii civilizaţiei agrare româneşti în Transilvania, pag.141
CRĂCIUN Eugenia, Mihai Viteazul şi acţiunile sale în Dobrogea, pag.145
DUCIU Doina, Dobrogea şi transhumanţa transilvană, pag.151
POPA-GORJANU Cosmin, O diplomă de înnobilare din Ţara Haţegului de la 1675, pag.157
RIŞCUŢA Cătălin, Consideraţii privind însemnările pe cărţile vechi româneşti din Zarand şi Hunedoara, pag.159
BÂRSOAN Adrian, Câteva aspecte din istoria macedo-românilor în secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, pag.165
STANCIU Laura, Petru Maior între • Aufklärung şi • Les Lumières, pag.169
MÂNJA Alina, Starea materială a Bisericii în Vicariatul greco-catolic de Haţeg în anii 1850-1860, pag.179
GLIGOR Felicia, Înfiinţarea comitatului Zarand - 1861, pag.185
DUMITRAŞCU Lavinia, Intelectuali transilvăneni în mişcarea naţională din Dobrogea pentru reunirea ei cu România, pag.189
DUMITRAŞCU Lavinia, Contribuţia lui Pantelimon Halippa la mişcarea naţională românească din Basarabia (1917-1918) în lumina unor documente inedite, pag.195
HENDEA Vasile, Constantin Lucaciu - luptător activ pentru unitatea românilor, pag.201
GLIGOR Mihai, Activitatea consiliilor naţionale din jud. Alba în slujba desăvârşirii unităţii statale româneşti la 1918, pag.205
OTELIŢA Doina, Problema Basarabiei în evoluţia raporturilor româno-sovietice: 1918-1924, pag.213
GHEORGHE Geta-Cristina, Semnificaţia pactului de asistenţă mutuală dintre România şi U.R.S.S. (Montreux, 21 iulie 1936) în viziunea lui Nicolae Titulescu, pag.217
COSTEA Simion, Ideea europeană în cultura românească interbelică, pag.223
COSTEA Simion, Difuzarea ideii europene în manualele de istorie din România interbelică. Punerea problemei, pag.229
HUŢU Cătălin, Pagubele pricinuite de trupele sovietice gospodăriilor ţărăneşti din nordul Moldovei (judeţele Câmpulung Moldovenesc, Rădăuţi, Suceava) în perioada aprilie 1944-iunie 1945, în sectorul animal, pag.233
DORONDEL Ştefan, Un orientalist român: Sergiu Al-George, pag.237
MARECI Harieta, Medalion istoric Dimitrie Dan (1856-1927), pag.243

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Vl. Dumitrescu, Închisorile mele(DORONDEL Ştefan), pag.247
Al. Zub, Istorie şi istorici în România interbelică (STANCIU Laura), pag.248
Jacques Le Goff, Negustorii şi bancherii în evul mediu(GORJANU Popa Cornelia), pag.250
Al. Zub, În orizontul istoriei (STANCIU Laura), pag.251


Nr.2, 1996

Sumar

ARHEOLOGIE
CIUBOTARU Dan, Câteva observaţii privind materialele fazelor timpurii ale culturii Starčevo-Criş, pag.7
ROMAN Cristian, Tipologia măştii şi a ochilor în plastica antropomorfă vinciană, pag.13
DRAGOTĂ Aurel, Cercetări de suprafaţă pe teritoriul aşezărilor preistorice de la Calvaser şi Boarta (com. Şeica Mare, jud.Sibiu), pag.17
BADEA Adriana, CĂSTĂIAN Mihai, COZA Mihaela, GLIGOR Mihai, ISTRATE Voica, PETRIŞ Daniel, Sondaje arheologice la Ciumbrud (jud.Alba), pag.27
DORONDEL Ştefan, Mircea Eliade şi universul imaginar neo-eneolitic, pag.47
GOROVEI D. Tuculin, Noi descoperiri arheologice aparţinând culturii Coţofeni, pe Valea Vinţului (com. Vinţu de Jos, jud.Alba), pag.57
RIŞCUŢA Cătălin, Plastica antropomorfă a culturii Coţofeni, pag.69
FÂNTÂNEANU Cristinel, Implicaţii ale pătrunderii populaţiilor stepice pentru începutul bronzului timpuriu în Muntenia, pag.77
RUSTOIU Gabriel, Câteva obiecte de metal preistorice aflate în colecţia Muzeului din Agnita, pag.81
FERENCZ V. Iosif, Morminte celtice cu car din Transilvania, pag.91
CÎRCU Clara, Autorii antici despre Delta Dunării. Eseu de geografie istorică, pag.103
SECULA Dorin, Spiritul războinic al geto-dacilor reflectat de izvoarele literare, pag.111
TIMOC Călin, Câteva precizări cu privire la monumentele epigrafice ale cohortei I Sagittariorum la Tibiscum, pag.117
PRIBAC Sorin, Despre frumentari în Dacia romană, pag.123
GĂZDAC Cristian, Un cavalerist din ala Pannoniorum la Carnuntum, pag.127
TAMATCHI Gabriel, Câteva tegulae ştampilate descoperite la Hârşova în campaniile arheologice 1994-1995, pag.131
NEMETI Sorin, Sărbătoarea Saturnaliilor, retrăirea mitică a vârstei de aur, pag.141
GHINESCU Irina, Nimfe-iele. Studiu comparativ, pag.149
SIMINA M. Nicolae, Descoperiri aparţinând feudalismului timpuriu la Tărtăria, pag.155
PARASCHIV Cristina, Cuptoare de ars ceramica din feudalismul timpuriu, de la Hârşova, pag.163

ISTORIE
ŢIPLIC Marian, Relaţiile economice ale breslei armurierilor sibieni cu Moldova şi Ţara Românească, pag.173
MÂRZA Radu, Iniţiativa de ridicare antiotomană a Ţării Româneşti 1594, pag.183
GHEORGHILAŞ Ferezia, Gheorghe Brancovici un destin transilvănean, pag.187
CÂMPAN Daniela, Realităţi şcolare central-transilvănene în secolul al XVIII-lea, pag.195
CIUPALĂ Alin, Analiză politică şi ideal revoluţionar: C. A. Rosetti şi Rusia, pag.199
CÂRJA Ion, Avram Iancu şi „bunul împărat” în sensibilitatea colectivă românească la 1848, pag.203
SZABO Ödön, Din istoricul „Asociaţiei de autoperfecţionare şi lectură a studenţilor de la Academia de Drept din Oradea”, pag.211
RIŞCUŢA Cătălin, Câteva aspecte privind rolul cărţii şi al icoanelor în cadrul vieţii religioase la români (sec.XVII-XVIII), pag.217
PURCAR Ioana, Trei icoane de Laz dintr-o colecţie particulară, pag.225
IANCU Daniel, Istorie şi istorici în paginile revistei „Cosânzeana” (1911-1915), pag.233
DRĂGAN Valentin, Din politica religioasă a României Mari: memoriul lui Onisifor Ghibu despre politica României faţă de Vatican după 1918, pag.241
POPESCU Adriana, Coriolan Petranu şi patrimoniul artistic arădean, pag.249
MIHAI Adonis, Poate fi ataşat Ioan Bianu republicii istoricilor?, pag.253
IACOB Magdalena, Începuturile portului modern Constanţa. „Afacerea” Hallier, pag.257
MÂNEA Cristina, Aspecte privind înfiinţarea şi activitatea desfăşurată de Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale în ţinutul Mureş, pag.263
MÂNEA Cristina, Manifestările aniversare, expresie a cultului personalităţii regelui Carol al II-lea, pag.269
TRAŞCĂ Ottmar, Catastrofa de la Stalingrad şi consecinţele sale. 1942-1943, pag.273
DIACONESCU Daniel, Rolul Partidului Comunist Român în sovietizarea României (23 august 1944 – 6 martie 1945), pag.285
MITRU Alexandru, Activitatea politică a opoziţiei în timpul guvernării Petru Groza 6 martie 1945 - 19 noiembrie 1946, pag.291

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Valeriu Sârbu, Credinţe şi practici funerare, religioase şi magice în lumea geto-dacilor (POPA Ioan Cristian), pag.297
Walter F. Otto, Zeii Greciei. Imaginea divinităţii în spiritualitatea greacă (DORONDEL Ştefan), pag.298
Codrul Cosminului. Analele Ştiinţifice de Istorie. Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, nr.1 (1), 1995 (MIHAI A.), pag.301
Ioachim Crăciun şi bibliologia românească(ZAHARIA Irina), pag.302

CRONICA
Activitatea Cercului de Istorie Veche şi Arheologie „Vasile Pârvan” (anul universitar 1995-1996) (POPA I. Cristian), pag.305
Activitatea Cercului de Istorie (anul universitar 1995-1996) (POPA-GORJANU Cosmin), pag.307


Nr.3, 1997

Sumar

ARHEOLOGIE
MAZĂRE Paula, Industria osului şi cornului în aşezările neolitice de la Alba-Iulia - „Lumea Nouă”, Limba-„Bordane” şi Limba - „Şesu Orzii”, pag.5
RUSTOIU Gabriel, Câteva consideraţii culturale şi cronologice privind bronzul târziu în bazinul mijlociu al Mureşului, pag.19
CRIŞAN Sanda, GLIGOR Adrian, INEL Constantin, VOINAGHI Marius, Descoperiri arheologice la Şeuşa – „La Cărarea Morii” (com.Ciugud, jud.Alba), pag.27
SUCIU Daniela, Ţinte ornamentate în zona Sarmizegetusa Regia, pag.41
BODÓ Cristina, Construcţiile dacice de pe Rudele şi Pustâiosu, pag.51
SIMA Darius, Prelucrarea şi utilizarea lemnului la daci, pag.57
GHINESCU Irina, Artemis-Diana şi mitofolclorul românesc, pag.65
CHIŞ Silviu, Observaţii asupra stelelor funerare de la Potaissa, pag.71
POPA I. Cristian, BUBOI Florin, Trei lucernae romane descoperite la Apulum, pag.79
PARASCHIV Cristina, Tipuri de locuinţă în Dobrogea sec. IX-XI, pag.83
TALMAŢCHI Gabriel, Istorie şi evoluţie la Hârşova. Problema genoveză (secolele XIII-XIV), pag.87

ISTORIE
RUSU Gelu, Reşedinţele despoţilor dobrogeni. Secolul al XIV-lea, pag.97
MÂRZA Radu, Politica antiotomană a Habsburgilor în secolul al XVI-lea. Consideraţii generale, pag.101
MORA Ofelia, Consideraţii asupra epidemiei de holeră din 1873 în Transilvania, pag.109
ISAC Mihaela, Carol I de Hohenzollern pe tronul Bulgariei?, pag.115
SZABO Ödön, Forme de manifestare a emancipării femeilor în Oradea sfârşitului de secol XIX şi începutului secolului XX, pag. 119
PURCAR Ioana, Icoane pe sticlă de Laz datate (1830-1901) din colecţia Poienaru, pag.125
MIHAI Adonis, Câteva consideraţii privind scrisul istoric al lui Ioan Bianu, pag.131
RADU Mircea, Ion Mihaly de Apşa - orizont istoriografic, pag.135
HENDEA Vasile, Consideraţii privind învăţământul românesc bihorean în perioada 1914-1919. Liceul greco-catolic „Samuil Vulcan” din Beiuş, pag.139
ZAHARIA Irina, Din istoriografia românească asupra lui Mihai Viteazul. Contribuţiile lui Ioachim Crăciun, pag.147
SECHEL Daniela, Alexandru Lapedatu şi cercetările asupra monumentelor istorice medievale în cadrul C.M.I.T., pag.153
DRĂGAN Valentin, Necesitatea unui concordat după 1918, pag.157
MILOIU Silviu, Poziţia administraţiei S.U.A. faţă de Dictatul de la Viena, pag.161
DIACONESCU Daniel, Poziţia Serviciului Special de Informaţii faţă de operaţiunea „Autonomus”, pag.167
MITRU Alexandru, Scoaterea României din război. 23 august 1944 între dorinţă şi împlinire, pag.173

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Ioan Godea, Biserici de lemn din România (nord-vestul Transilvaniei)(PURCAR Ioana), pag.177
Alain Besançon, Imaginea interzisă. Istoria intelectuală a iconoclasmului de la Platon la Kandinsky (PURCAR Ioana), pag.178
Gheorghe Buzatu, Românii în arhivele Kremlinului (NEGRU Eugen), pag.180

CRONICA
Activitatea Cercului de Arheologie „Vasile Pârvan” (anul universitar 1996-1997), pag.183
Activitatea Cercului de Istorie (anul universitar 1996-1997), pag.185


Nr.4, 1998

Sumar

ARHEOLOGIE
COSAC Marian, MĂRGĂRIT Dan, DINCĂ Rodica, Consideraţii asupra atelierelor de cioplire şi a utilajului litic din aşezarea paleolitică de la Lapoş – „Poiana Roman”, pag.5
MAZĂRE Paula, Câteva consideraţii asupra spiralei ca motiv decorativ în cultura Starčevo-Criş, pag.9
FLORESCU Cristian, Consideraţii asupra sistemelor de periodizare ale culturii Vinča, pag.21
ANDREI Ştefan, ROŞU Tudor, Cercetări arheologice de suprafaţă în aşezarea de la Călan – „La Podină” (jud.Hunedoara), pag.27
POP Emilia, BREAZU Marius, Cercetări de suprafaţă efectuate pe teritoriul comunei Câlnic (jud.Alba), pag.37
DAISA Beatrice, BOGDAN Ştefan, Cercetări de suprafaţă în cadrul sitului neo-eneolitic de la Câlnic – „În Vii”. Consideraţii asupra industriei litice, pag.51
MATEI Sebastian, Pentru o reconsiderare a fenomenului indoeuropenizării, pag.61
TOTOIANU Radu, Materiale arheologice de la Sighişoara-„Wietenberg”, din colecţia Haldenwang, aflate în depozitul Muzeului din Sebeş, pag.65
SAVONEA Lucian, O nouă descoperire aparţinând bronzului târziu, pag.71
MAZĂRE Paula, Particularităţi ale aşezării fortificate hallstattiene de la Teleac (jud.Alba), pag.79
DAN Dana, Mesagerul lui Zalmoxis, pag.91
FÂC Sorin, Fortificaţii dacice în Clisura Dunării (jud.Caraş-Severin), pag.97
BÓDO Cristina, Tehnici de construcţie la daci (cu referire la unele aspecte ale arhitecturii civile), pag.105
TIMOC Călin, Două geme romane descoperite în biserica medievală din Caransebeş, pag.115
STĂNESCU Alexandru, Unele aspecte ale familiei din Dacia romană, pag.119
PÂSLARU Mariana, Despre o posibilă reminiscenţă antică în riturile funerare româneşti, pag.125
ANGHEL Dan, BREAZU Marius, Studiu asupra metodelor de prelucrare utilizate la confecţionarea unor vase ceramice, pag.129
ANGHEL Dan, Aspecte generale ale tehnologiei prelucrării ceramicii, pag.133
ANGHEL Dan, FOTEA Petronela, Aspecte diferite în restaurarea a două piese de fier, pag.141

ISTORIE
PARASCHIV-TALMAŢCHI Cristina, TALMAŢCHI Gabriel, Hârşova în mărturii cartografice şi documentare de-a lungul veacurilor (II) / Hârşova, pag.145
MÂRZA Radu, Primele contacte diplomatice între Mihai Viteazul şi Habsburgi (1594), pag.155
CSALLA Rita, Cărţile vechi maghiare din secolul al XVI-lea în colecţiile bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia, pag.161
LUCA Paul-Laurenţiu, Un text mai puţin cunoscut semnat de istoricul Augustin Bunea, pag.171
CHIRA Costin, Consecinţele Primului Război Mondial asupra populaţiei rurale din Banat, pag.175
BOITOR Tiberiu, Zenovie Pâclişanu - istoric al reformei la români, pag.183
ABRAHAM Florin, Semantica lozincilor revoluţiei române din decembrie 1989, pag.187

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român (LUCA Paul-Laurenţiu), pag.191

CRONICA
Activitatea Cercului de Istorie Veche şi Arheologie „Ion Berciu”, pag.193


Nr.5, 1999

STUDII ŞI ARTICOLE

BINŢINŢAN Alina, Arheologie experimentală. Arderea controlată în aer liber - O posibilă modalitate de obţinere a efectului cromatic, pag.7
RADU Claudia, NICA Cristina, Bioarheologia: studiul corpului uman ca produs cultural şi organism biologic, pag.21
BĂCĂRAN Mihai, Complexul funerar de la Mawangdui. Studiu asupra imaginii, pag.35
AIRINEI Maria-Adriana, Particularităţi ale cultului lui Silvanus în Dacia Romană, pag.51
NEDELEA Luciana, O nouă interpretare a reliefului de cult de la Stolna, pag.65
COSTAN Alexandru George, „Islam Popular” în Dobrogea Preotomană. Cazul „şamanului” Sari Saltik, pag.79
ŞTEFAN Alexandru, Biserică, comunitate şi patronaj în Braşovul secolului al XIV-lea, pag.99
DUMITRAŞCU Flavio Alessandro, O încercare de definire a privilegiilor şi salvconductelor în legătură cu statutul juridic al genovezilor, în Moldova secolului al XV-lea, pag.111
DAMIAN Iuliana, Simboluri în piatră - Semne pentru lumea invizibilă: motive animaliere sculptate din biserici cantacuzine, pag.119
STANCIU Iulia-Dorina, Al Doilea Război Mondial între istorie şi memorie: mărturii din Ţara Făgăraşului, pag.133
ZAHARIEV Kiril, Minoritatea sârbă în viaţa politică şi socială a Republicii Croate (1995-2005), pag.153

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Raffaella Sarti, Vita di casa: abitare, mangiare, vestire nell’Europa moderna, ediţia a III-a, Roma-Bari, Laterza, 2011, 356 p. (STANCIU Iulia-Dorina), pag.171
Constantin Bărbulescu, Alin Ciupală (editori), Medicine, Hygiene and Society from the Eighteenth to the Twentieth Centuries, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, 285 p. (STANCIU Iulia-Dorina), pag.176
Camelia Elena Vulea, Biserica Greco-Catolică din Vicariatul Haţegului (1850-1918), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, 369 p. (BOC Ovidiu-Valentin), pag.179

CRONICA
Cercul de istorie veche şi arheologie în anul universitar 2012-2013 (OPREA Ioan, CIULAVU Florin, BORZA Adrian Gligor), pag.182
Programul „Patrimoniu şi Educaţie” 2013 (TUDOR Alina, BOTA Irina), pag.185


Nr.6, 2000

Sumar

ARHEOLOGIE
MĂRGINEANU Mădălina, Consideraţii asupra simbolisticii capetelor de piatră de la Gura Baciului (jud.Cluj), pag.5
DĂRĂMUŞ Ciprian, CIOANCĂ Costel, O aşezare Starčevo-Criş inedită la Geoagiu de Sus, pag.11
DAISA Beatrice, Contribuţii la cunoaşterea vieţii spirituale a comunităţilor neolitice. Un vas cultic descoperit la Limba – „Şesu Orzii”, pag.21
MAZĂRE Paula, Aspecte privind tehnologia de prelucrare a materiilor osoase animale, pag.31
BĂBUŢ Izabela, ŞUTEU Călin, Cercetări arheologice de suprafaţă efectuate pe teritoriul satului Păuca (jud.Sibiu), pag.41
CIOANCĂ Costel, Reprezentările cultice din metal ale culturii Bodrogkeresztúr din România: idolii de aur, pag.55
SAVONEA Lucian, Probleme ale metalurgiei epocii timpurii şi mijlocii a bronzului în sectorul vestic al bazinului median al Mureşului, pag.61
GHENESCU Ovidiu, SANA V. Daniel, ŞTEFU Viorel, Cercetări arheologice de suprafaţă în sectorul Vinţu de Jos - Tărtăria (jud.Alba), pag.69
PLANTOS C. Cristinel, Descoperiri aparţinând celei de a doua epoci a fierului la Vinţu de Jos – „Lunca Fermei” (jud.Alba), pag.87
POPA Casian, Câteva interpretări referitoare la funcţionalitatea absidei în lumea romană, pag.97

ISTORIE
MOLDOVAN Emil, Bogomilismul şi manifestările sale în spaţiul românesc, pag.103
CSALLA Rita, Tipăriturile albaiuliene din secolele XVI-XVII în colecţia Bibliotecii Batthyaneum, pag.107
LASLO Florean-Adrian, Conscripţia confesională a clerului greco-catolic din anul 1767. Consideraţii preliminare, pag.113
MÂRZA Andreea, Ignatius De Loyola, Exercitia Spiritualia - Ms. Lat. 94, pag.125
NEGOI Ana-Maria, Condiţia feminină între modelul biblic şi realitatea trăită în Transilvania sfârşitului de secol XVIII, pag.135
MĂRGINEAN Marius, Practicile devoţiunii populare în Transilvania (sec.XVIII). Mortificările trupului, pag.139
DOLTU Daniela, Momente fundamentale ale vieţii de familie în Moldova (1832-1856): încheierea căsătoriei, pag.143
ANCATEU Teodora, Maica Domnului cu Pruncul în colecţia de icoane pe lemn din patrimoniul Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, pag.149
MANDOKI Claudiu, Influenţa perioadei napoleoniene asupra Ţărilor Române, pag.159
MIHAI Sabina, Dimensiuni ale morţii în registre parohiale de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, pag.163
SZABO Csaba, Problema dezvoltării armatei austro-ungare în dezbaterile Comisiei Comune din Budapesta din 19-30 mai 1914, pag.167

MUZEOLOGIE
ANGHEL Dan, Influenţa condiţiilor de ardere asupra ceramicii, pag.171
BREAZU Marius, Restaurarea - conservarea unui vas ceramic pictat de tip „Lumea Nouă”, pag.175
ŞTIRBAN Sofia, Probleme speciale apărute în procesul de restaurare a cărţilor vechi, pag.181
ANGHEL Nicolae Marius, Restaurarea legăturii de epocă la o carte veche românească: Chiriacodromion, Bălgrad, 1699, pag.185
FOTEA Petronela, Restaurarea unui revolver din secolul al XIX-lea, pag.189

VARIA
STĂNCESCU Roxana, Date despre Bursa „Socrates” la University of Durham, Anglia, pag.193
PAUL O. Dan, Participare românească la Trienala ICOM-CC de la Lyon, pag.197
PAUL O. Dan, Reprezentare românească la programul „Strategie europeană pentru conservarea preventivă” a patrimoniului cultural (PC Strat), pag.199

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Ioan Andriţoiu, Aurel Rustoiu, Sighişoara-Wietenberg. Descoperirile preistorice şi aşezarea dacică(PLANTOS Cristinel), pag.295
Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească(TAMÁSI Zsolt), pag.202


Nr.7, 2001

Sumar

ARHEOLOGIE
SANDU Monica, Arta parietală paleolitică din Europa de est, pag.5
CHIRIAC Dumitru, GARVĂN Daniel, Câteva observaţii cu privire la aşezările culturii Boian de pe teritoriul României, pag.9
NEAGOE Marian, Figurine antropomorfe din lut în cultura Vădastra, pag.13
DAISA Beatrice, Practici magico-rituale la comunităţile de agricultori din perioada neoliticului dezvoltat, pag.21
ANGHEL Dan, Posibile precursoare neo-eneolitice ale roţii olarului, pag.27
BĂBUŢ Izabela, Omul şi mediul în cultura Petreşti, pag.33
KOGĂLNICEANU Raluca, Observaţii asupra mormintelor şi resturilor osteologice umane din cuprinsul aşezărilor gumelniţene de pe teritoriul României, pag.39
TODEA I. Cosmin, Noi cercetări privind epoca timpurie a bronzului pe valea Geoagiului (jud.Hunedoara), pag.49
CREŢU Cristina, Observaţii asupra necropolei din epoca bronzului târziu de la Truşeşti, jud.Botoşani, pag.57
LASCU Alexandru Ilie, OTA Radu, Cercetări de suprafaţă pe raza localităţii Dumitra (jud.Alba), pag.77
GHEORGHIU Raluca, LASCU Alexandru Ilie, Consideraţii privind materialul hallstattian inedit din punctul Oarda - „Bulza II”, pag.87
PLANTOS Cristinel, Noi descoperiri de epocă dacică pe teritoriul judeţului Alba, pag.97
CROITORU Costin, Concepţia neroniană asupra rolului şi locului Cezarului în cadrul Imperiului, pag.109
LUNU Petru, HURDUZEU Nicu, TIMOC Călin, Fortificaţii romane din Banat (I). Cornuţel, pag.113
MIRICĂ Teodora Manuela, Problema continuităţii urbane de la antichitate la evul mediu, pag.117
GÁLL Erwin, Tipologia mormintelor de secol X cu însemne de rang din bazinul carpatic, pag.121
ŞUTEU Călin, Datarea geo-magnetică. O introducere teoretică în principiile datării absolute folosind metoda arheomagnetismului remanent, pag.151

ISTORIE
MĂRGINEAN Ştefan Marius, Competenţele administrative ale autorităţilor urbane din Transilvania (sec.XIV), pag.159
ZUICĂ Eugen, Asupra unor consideraţii privind Adunarea Stărilor în Moldova veacurilor XIV-XV, pag.165
OŢOIU Luminiţa, Studiu asupra picturii bisericii de la Geoagiu de Sus (jud.Alba), pag.171
CSALLA Rita, Institutul teologic romano-catolic din Alba Iulia: organizarea şi biblioteca, pag.179
MATEI Larisa, Vocabular politic iluminist în Banat: „şcoală”, ”învăţătură” şi „lumină” la Nicolae Stoica de Haţeg, pag. 189
TEŞCULĂ Nicolae, Vizita lui Francisc I în Transilvania (1817) şi mitul „Bunului Împărat” în sensibilitatea colectivă românească, pag.193
ŞERDAN Jeanina Maria, Căsătoria şi decesul în registrele de stare civilă ale parohiilor greco-catolice din Ţara Oaşului (1880-1918), pag.197
DĂRĂMUŞ Lucian, Reglementarea prostituţiei în oraşul Sebeş la începutul secolului al XX-lea, pag.205
MÂRZA Andreea, Teza de doctorat în istorie a lui Zenovie Pâclişanu (traducerea capitolului V), pag.211
CĂLUŢ Delia, Publicaţii româneşti despre campania din 1917, pag.229
NEGRU Leontin, Contribuţii la cunoaşterea stării de spirit şi a activităţii politice a populaţiei ţinutului Dunărea de Jos în anul 1939, pag.233
POPESCU Gh. Ştefan, Misiuni militare britanice în Albania. 1939-1943, pag.239
INDRIEŞ Oana, Generaţia de intelectuali de la 1848: românii din Transilvania şi slovacii - câteva probleme, pag.247

MUZEOLOGIE
ANGHEL Dan, Acţiunea viciilor tehnologice de prelucrare asupra degradării ceramicii arheologice, pag.259
ŞTEFAN Andrei, MAZĂRE Paula, Metode de prelevare a materialelor ceramice pe şantierele arheologice, pag.263
OŢOIU Luminiţa, Restaurarea unei zăbale datând din epoca prefeudală, pag.277
FOTEA Petronela, Restaurarea unei aplice din bronz din secolul XVIII, pag.281
ŞTIRBAN Sofia, ANGHEL Marius, Restaurarea şi aciditatea hârtiei, pag.283

VARIA
MOLDOVAN Emil, Impresii despre o bursă în Germania, pag.291

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Egon Gersbach, Ausgrabung heute. Methoden und Techniken der Feldgrabung(NICULESCU Sabina Anita), pag.295


Nr.8, 2002

Sumar

ARHEOLOGIE
DAISA Beatrice, Aplicaţii ale studiilor paleoetnobotanice în domeniul arheologiei. Aspecte metodologice, pag.5
NICOLAE Irina, Semnificaţia grupurilor statuare din plastica eneolitică. Unele consideraţii, pag.13
ŞARBAN Irina, JUGLAN N., Şantierul arheologic Siliştea - „Pe Cetăţuie” (com.Români, jud.Neamţ), pag.27
MUNTEANU Claudiu, Consideraţii generale privind emisiunea „Provincia Dacia”, pag.37
MIHĂILĂ Carmen, Reliefuri de bronz din Dacia. Motivul arhitectonic de tip „Aedicula-Naiskos”, pag.41
SĂLĂŞAN Mihaela, Statuile funerare feminine din Dacia Porolissensis, pag.49
ŞTEFĂNESCU Atalia, Cultele agreste romane în Dacia în favoarea unei idei a continuităţii, pag.55
CROITORU Costin, Consideraţii generale asupra fortificaţiilor liniare romane din stânga Dunării de Jos, pag.59
EGRI Mariana, Opaiţe tubulare din Dacia, pag.67
GHENESCU Ovidiu, Observaţii asupra prezenţei platourilor de lut în aşezările din secolele VI-X de pe teritoriul Transilvaniei, pag.77

ISTORIE
LAZĂR Silvia, Stadiul actual al cercetărilor privind localizarea Vicinei , pag.87
HAŞEGAN Despina, Probleme controversate în istoriografia românească de artă. Datarea Coziei, pag.93
ZGÂRCIU Liviu, Carte şi societate în Ţările Române (secolele XVII-XIX). Evaluarea istoriografică a contribuţiei lui G.T.Kirileanu, pag.101
MĂRGINEAN Ştefan Marius, Mobilitate socială la Sebeş în secolul al XVIII-lea, pag.107
ROMAN-NEGOI Maria Ana, Divorţul la românii din Transilvania secolului XVIII. Exigenţele Bisericii şi noua atitudine a statului reformist, pag.115
MIHAI Sabina, Cartea Reformei catolice la iluminiştii români transilvăneni, pag.125
MATEI Larisa, Scrisul istoric între arhaic şi modern. Cazul Nicolae Stoica de Haţeg (1751-1833), pag.129
ZĂLOAGĂ Marian, Reflectarea vieţii religioase a ţiganilor transilvăneni din secolul XVIII în surse germane, pag.133
GRAPĂ Timotei, Sfârşitul lumii şi viaţa de apoi în literatura populară manuscrisă. Studiu de caz, pag.139
GRIGORE Bogdan, Emigrarea românilor transilvăneni în S.U.A., reflectată în Telegraful Român, 1853-1910, pag.147
PAVEL Alina, PĂCURAR Dan, Aspecte ale activităţii Reuniunii Femeilor Române din Oradea reflectate în Tribuna, pag.157
SIMION Adrian, Alegerile parlamentare din anul 1920 în judeţul Vâlcea, pag.161
ŢÂRĂU Melania, Procesul de desfiinţare a Partidului Social-Democrat. Studiu de caz - judeţul Bihor, pag.171
ANDREESCU Andreea, Învăţământul minoritar maghiar în România anilor `50 în arhivele Biroului Politic, pag.183
CORAI Diana, Consideraţii în legătură cu fenomenul de „mancurtizare”, pag.189

VARIA
BOERIU Diana, Doi ani de studenţie în imperiul chinezesc, pag.193
ANTAL Raluca, Experienţa mea din Bochum, pag.197

CRONICA
PLANTOS Cristinel, Cercul de Istorie Veche şi Arheologie „Ion Berciu”. Un deceniu de la înfiinţare, pag.199

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Omul Luminilor (coord. Michel Vovelle) (MATEI Larisa), pag.201


Nr.9, 2003

Sumar

ARHEOLOGIE
MOLDOVAN Emil, Trepanaţia craniană la culturi preistorice din Transilvania, pag.5
COSTACHE Daniel, Obiecte miniaturale de mobilier din cultura Gumelniţa, pag.25
FRUNZĂ Adela, RAICA Horiana, Consideraţii asupra locuirii de tip Tiszapolgár de la Şeuşa-„Gorgan”, pag.35
BÂNDAC B. Norocel, MIHAI A. Paul, O amenajare cu destinaţie specială (altarul-grânar) aparţinând culturii Tiszapolgár, pag.41
MARC Antoniu, Cu privire la locuirea Coţofeni de la Deva – „Măgura Mişoveţ” (jud.Hunedoara), pag.45
CREŢU Cristina, Observaţii asupra necropolei din epoca bronzului târziu de la Chirileni, Republica Moldova, pag.49
GHEORGHIU Raluca, Consideraţii generale privitoare la prezenţa scitică în spaţiul românesc, pag.71
LIPOVAN Oleg, Situl traco-getic „Saharna Mare”, pag.81
MIŞCA Sorana Mihaela, Prizonierul dac pe Columna lui Traian, pag.85
BENGA Silvia Mihaela, Un tipar inedit ilustrând turnarea ramelor de oglinzi păstrat în colecţiile Muzeului din Sebeş, pag.91
COVACI Emilia, Date noi despre o plăcuţă votivă cu reprezentarea zeului Pan aflată în colecţiile Muzeului din Sebeş, pag.97
DAISA-CIUTĂ Beatrice, Glosar de termeni utilizaţi în arheobotanică, pag.101

ISTORIE
MATEI Larisa, Aspecte ale identităţii iluminismului românesc în Banat. Cazul Nicolae Stoica de Haţeg, pag.105
PAVEL Alina (STOICA), Elemente de etnografie la Nicolae Stoica de Haţeg. Momente de sociabilitate juvenilă, pag.109
MATEI Larisa, Problema latinităţii limbii române la Şcoala Ardeleană (repere bănăţene), pag.113
MELINTE Mihai Daniel, Sub semnul progresului: Supplex Libellus Valachorum şi Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului, pag.117
ROŞU Tudor Victor, De la istoria-realitate la istoria-cunoaştere: Samuil Micu şi Petru Maior, pag.123
PUIA Ecaterina, Istoricul Zenovie Pâclişanu şi sursele sale. Cap. „Sub episcopul Grigorie Maior” (1773-1782), din Istoria Bisericii Române Unite, pag.131
FLOREA Alin Bogdan, Rolul tinerilor în revoluţia de la 1848 în Transilvania (Ancheta Kozma), pag.137
PĂLĂŞAN Corina, Medicul nazist - cel care vindecă „relele modernităţii”, pag.141
MĂGUREANU Ioana, Ciclul hagiografic al Sf.Nicolae în pictura moldovenească a secolelor XV-XVI, pag.155

MUZEOLOGIE
CORDOŞ Ramona, Factori de degradare asupra a trei căniţe de provenienţă romană, pag.161
BĂIEŢAN Alexandra Marcela, Propuneri de restaurare şi conservare a două piese arheologice de fier, pag.165
BOERIU Maria Diana, Scrierea şi consolidarea fâşiilor de bambus în China, pag.169
CORDOŞ Ramona, POP Mirela, Factori de degradare la icoanele pe lemn din colecţia Mănăstirii Râmeţ, pag.171
POPA Lavinia Aniela, Muzeul şi publicul. Tendinţe actuale, pag.177

VARIA
CRISTEA Olimpia, SOOS Oana, Contacte cu lumea occidentală, pag.183

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Olivier Gillet, Religie şi naţionalism. Ideologia Bisericii Ortodoxe Române sub regimul comunist (GRAPĂ Timotei), pag.185
François Furet, Atelierul istoriei(KUDLER Adela), pag.186
Ioan I. Şerban, Voluntarii transilvăneni şi bucovineni din Rusia în războiul pentru întregirea neamului. 1916-1919 (MELINTE Mihai Daniel), pag.189
Ulrich Im Hof, Europa Luminilor (BĂRBAT Alexandru), pag.190


Nr.10, 2004

Sumar

ARHEOLOGIE
JOIŢA Bogdan, Raport de săpătură Poiana Cireşului (Piatra Neamţ). Campania 2003, pag.5
SOBARU Anca-Luminiţa, ANDREI Mihai-Răzvan, Vasele antropomorfe în culturile neolitice şi eneolitice de pe teritoriul României, pag.9
SANDU Ciprian, Probleme privind geneza culturii Gumelniţa, pag.17
RADU Viorel, Statuetele de os din cultura Gumelniţa, pag.23
PÎRVULESCU Cosmin-Dan, Pumnalele din cultura Cucuteni, pag.29
MEDER Lorand, Ceramica culturii Coţofeni din valea Oltului superior şi a râului Negru, pag.35
OFRIM Livia, Semnificaţia depozitelor de bronzuri descoperite în depresiunea Maramureş, pag.53
GHEORGHIU Raluca, Tipologia inventarului funerar la sciţi, pag.65
BERECKI Sándor, Istoria celţilor în Transilvania, pag.85
BURUIANĂ Iuliana, Consideraţii privind problematica cavalerului trac, pag.95
DEOANCA Aida, Cele mai timpurii reprezentări ale Cybelei în spaţiul vest-pontic, pag.103

ISTORIE
LEFTER Valeriu Lucian, Mărturii despre oamenii şi mentalitatea unei epoci. Paharnicul Constandin Sion şi contemporanii săi, pag.109
FLOREA Alin Bogdan, Tineri români ardeleni în revoluţia de la 1849-49 (O listă publicată de Silviu Dragomir), pag.119
BARNA Maria Carmen, Sigilii săteşti în comitatul Hunedoara (1851-1856), pag.123
MELINTE Daniel, Semantică politică iluministă: Puterea la Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi Petru Maior, pag.135
SIMION Adrian, Alegerile parlamentare din anul 1919 în judeţul Vâlcea, pag.139
SIMION Adrian, Alegerile parlamentare din anul 1922 în judeţul Vâlcea, pag.153
DRAŞOVEAN Florin Marius, Consumul de jucării în abordarea istoriografiei americane, pag.173

MUZEOLOGIE
ÁDAMOVÁ Eva, MURČEKOVÁ Mária, A Museum - a School and Play as it is Seen by Students of Museology, pag.187
UNGUREANU Cosmin, Planul central în arhitectura religioasă a renaşterii italiene, pag.197
FĂGĂRĂŞAN Silvia, Bronzino şi Pontormo. Aspecte ale portretului manierist italian, pag.215


Nr.11, 2005

Sumar

ARHEOLOGIE
FUIOAGĂ Alexandru, Descoperiri recente de la „Poiana Cireşului”, Piatra Neamţ. Materialul litic, pag.5
BĂRBAT Alexandru Ioan, Materiale preistorice descoperite pe teritoriul localităţii Lunca Târnavei (jud.Alba) (I), pag.13
ILEŞ Anca, Un fragment de figurină antropomorfă descoperit la Alba Iulia – „Lumea Nouă”, pag.31
SOBARU A. Luminiţa, ANDREI M. Răzvan, Noi informaţii privind locuirea preistorică de la Ampoiţa – „La Pietre”, pag.35
BĂRBAT Alexandru Ioan, Unelte din os şi corn din cultura Coţofeni. Metode de prelucrare, pag.45
BENGA Mihaela, Tipologia inventarului funerar din mormintele culturii Basarabi de pe teritoriul României, pag.55

ISTORIE
NEDICI Radu, Identitatea confesională a Ortodoxiei ardelene în preajma unirii cu Roma, pag.93
FLOREA Bogdan Alin, Tinerii şi istoria. Tineri la 1848-1849 în Transilvania, pag.103
BACIU Daniel-Simion, Coordonate ale vieţii lui Ştefan Moldovan din perspectiva corpusului de scrisori cu George Bariţiu, pag.109
BOULESCU Ioana, Evoluţia instituţiilor şcolare în Turnu-Severin în secolul al XIX-lea, pag.115
MICLĂUŞ Vlad, Aspecte ale numismaticii româneşti - monedele din argint şi aur în perioada 1866-1947, pag.121
ENESCU Chirilă, Expoziţii europene reflectate în ziarul blăjean Unirea, pag.125
DRAŞOVEAN Florin Marius, Planurile tarifare şi încasările din publicitate ale unui ziar bisericesco-politic (1897-1936), pag.131
BRATU Mihai Octavian, Contribuţii la studiul armatei sovietice din anul 1941, pag.139
MELINTE Mihai Daniel, Despre originile războiului rece. Incursiune în ipoteze istorice, pag.147

MUZEOLOGIE
BALÁŽ Peter, Students of Museology and a Child Visitor, pag.155

CRONICA
BĂRBAT Alexandru Ioan, Activitatea Cercului de Istorie Veche şi Arheologie „Ion Berciu”, pe anul universitar 2004-2005, pag.169
BACIU Daniel-Simion, Activitatea Cercului de Istorie, pe anul universitar 2004-2005, pag.171
BĂRBAT Alexandru Ioan, BENGA Mihaela, Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Arheologie - Istorie – Muzeologie. (nr.1-10, 1995-2004). Indice de autori, pag.173


Nr.12, 2006

Sumar

STUDII ŞI ARTICOLE
CRANDELL Norman Otis, Macroscopic and Microscopic Analysis of Chert. A Proposal for Standardisation of Methodology and Terminology, pag.7
NIŢU Florina, ŞEULEAN Anamaria, Evidenţa statistică şi prelucrarea materialului ceramic pe şantierul arheologic de la Miercurea Sibiului – „Petriş”, pag.31
DIMA Cristian, Piese de echipament militar, cu rol defensiv, la daci (sec. II î.Chr. - I d.Chr.), pag.41
MATEI Dan, Trupe fără castre, castre fără trupe în Dacia, pag.55
BLAGA Dragoş, Locuinţele în Dacia Romană. Teorie şi realitate, pag.71
MUNTEANU Sorana, Femeia în Renaştere. Studiu de caz - Sofonisba Anguissola, pag.85
MANOLE Florin Petre, Expulzarea romilor nomazi netoţi, din Ţara Româneasca, în perioada 1831-1834, pag.101

NOTE DE LECTURĂ, RECENZII
Comert şi Civilizaţie. Transilvania în contextul schimburilor comerciale şi culturale în antichitate (Editori Călin Cosma şi Aurel Rustoiu), Cluj-Napoca, 2005 (DIMA Cristian), pag.111
Florin Fodorean, Drumurile din Dacia romană, Cluj-Napoca, 2006(MATEI Dan), pag.113
Peter Hügel, Ultimele decenii ale stăpânirii romane în Dacia (Traianus Decius - Aurelian), Cluj-Napoca, 2003 (MATEI Dan), pag.118
Nicoleta Man, Berecki Sándor, Daniel Cioată, Coralia Crişan, Vestigii arheologice mureşene. Ghidul expoziţiei, Târgu-Mureş, 2005(BĂRBAT Alexandru), pag.119

CRONICI
CRANDELL Norman Otis, Cercul de Istorie Veche si Arheologie în anul universitar 2005-2006, p. 121
BACIU Daniel-Simion, Cercul de Istorie în anul universitar 2005-2006, pag.125


Nr.13, 2007

Sumar
Coperta

STUDII ŞI ARTICOLE
CRANDELL Norman Otis, Posibile surse geologice ale materialelor litice din situl Speigel, Canada, pag.7
VOICU Ştefania, Drumul lui Odiseu. Între realitate şi ficţiune , pag.21
MAGYAR Zsolt, Sopianae. Un studiu despre influenţele culturale în sudul Panoniei în secolul al IV-lea, pag.41
BANSCHIKOVA A. Anastasia, Magie versus Providenţă: egiptenii şi evreii în raport cu invadatorii străini în literatura arabă, pag.59
ZOVAR M. Jennifer, Contact, conflict, comerţ şi migraţie: interacţiuni interregionale în perioada intermediară târzie în zona Anzilor (1150- 1450), pag.65
TODA Oana, Reutilizarea medievală a drumurilor romane în Transilvania şi Banat, pag.79
ÜNIGE Bencze, Importuri de vase ceramice central-europene în Transilvania. Secolele XIV-XVI, pag.89
REKA-ROZALIA Rozsnyai, Studiu referitor la paraclise de mănăstire din Moldova şi Ţara Românească, pag.99

OPINII, DISCUŢII
DIMA Cristian, Unele aspecte cu privire la terminologia celei de a doua vârste a fierului, pag.121
COROBCEAN Andrei, Reflecţii asupra interpretării etnice a complexelor arheologice, pag.129
ZOVAR E. Joel, Ce se află într-un nume (sau trei)? Ortografie, multivocalitate şi identitate într-un muzeu arheologic din Aymara, pag.141

NOTE DE LECTURĂ, RECENZII
Nicolae Petrescu, Primitivii. Organizare. Instituţii. Credinţe. Mentalitate, ediţie îngrijita de I.Oprişan, Bucureşti, 2003 (DAVID Simona), pag.149
Valeriu Sârbu, Sabin Adrian Luca, Cristian Roman, Silviu Purece, Dragoş Diaconescu, Nicolae Cerişor, Vestigiile dacice de la Hunedoara, Sibiu, 2007 (GLIGOR Mircea), pag.153
Funerary offerings and votive depositions in Europe`s 1st millennium AD. Cultural artefacts and local identities (Ofrande funerare şi depuneri votive în primul mileniu p.Chr. în Europa. Artefacte culturale şi identităţi locale), (Călin Cosma ed.), Cluj-Napoca, 2007 (MATEI Dan), pag.155

CRONICI
CRANDELL Norman Otis, DAVID Sebastian, Cercul de Istorie Veche şi Arheologie în anul universitar 2006-2007, pag.159
SĂLĂGEAN Ştefan, Cercul de Istorie în anul universitar 2006-2007, pag.161


Nr.14, 2008

Sumar

STUDII ŞI ARTICOLE
MUNTEAN Teodor, O nouă locuire Wietenberg la Meteş (jud.Alba), pag.7
NASTASI Irina, Edificii cu mozaic din Dobrogea romană şi romano-bizantină, pag.13
ŞOVA Constantin, Piaţa mare a oraşului roman târziu Histria, pag.31
BANSCHIKOVA A. Anastasia, Toposul supremaţiei amalecite asupra Egiptului în tradiţia istorică arabă (primul mileniu creştin), pag.39
BETEA Raluca, Tâmpla bisericii de lemn din Deseşti, pag.46
STANCIU Camelia, Aspecte ale mortalităţii reflectate în registrele parohiale din Orăştie (1870-1900), pag.61
PETRIŞ Daniel, Preocupări istorice la Sterie Stinghe (1874-1957), pag.83
PAPP Ştefan Viorel, Biserica Ortodoxă şi proiectul „zonei culturale” în comitatul Hunedoara, pag.98

OPINII, DEZBATERI
BORANGIC Cătălin, Fenomenul dacoman: promotori şi aderenţi, pag.119
VARA Alin, Vremea cuvintelor. Reacţia presei româneşti faţă de crizele comunismului din 1956, 1968 şi 1989, pag.138
BERSKI Adrian, Transformări istorice şi politice în Polonia (1989-1991), pag.151
TAPINI Laura, Conserving Rural Architecture in Greece in Light of the New Tendency for Sustainable Tourist Development, pag.158

NOTE DE LECTURĂ, RECENZII
Radu Ardevan, Livio Zerbini, La Dacia romana, Rubbettino Editore, 2007(BORANGIC Cătălin), pag.163

PEREGRINATIO ACADEMICA
DAVID Sebastian, „Willkommen in Bochum mein Herr ...”, pag.166
HORVATH Robert Ferencz, DUMITRAŞCU Liviu, Experienţa noastră Erasmus, pag.169

CRONICI
TENTIŞ Marius Daniel, Cercul de Istorie Veche şi Arheologie în anul universitar 2007-2008, pag.171
NEGOI Roman Ana-Maria, Doctoranzi albaiulieni şi oportunitatea cercetării istorice, ediţia a III-a, 2007, pag.173


Nr.15, 2009

Sumar

STUDII ŞI ARTICOLE
SEBASTIAN David, Câteva consideraţii privind exploatarea minereului de cupru în preistorie. Transilvania, pag.7
PRISECARU Dănuţ, Consideraţii metodologice cu privire la analiza unor obiecte de uz casnic din epoca bronzului în spaţiul românesc, pag.17
KERRES Verena, Reprezentări apotropaice din secolele VIII-VI î.Hr. de la Assur, pag.27
BORANGIC Cătălin, Incursiune în arsenalul armelor curbe tracice. Mahaira, pag.47
BĂLTĂREŢU A. Cristina, Războaiele marcomanice şi Dacia, pag.69
DUME Adrian, Legile cumane din 1279. Conţinut şi efecte, pag.79
HUŢ Anca-Daniela, Căsătoria în familiile boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVII-lea. Între constrângeri cutumiare şi interes, pag.87
BOC Ovidiu, Biserică şi societate în timpul episcopului Vasile Moga (1810-1845). Evaluarea surselor, pag.97
TURCU Lucian-Dorel, Tradiţie şi inovaţie în spiritualitatea greco-catolică românească: Biserica unită din Sătmar la mijlocul secolului al XIX-lea , pag.107
DUMA Sergiu, Amintirea Marii Uniri în Aradul deceniului patru al secolului XX, pag.121
ŢABREA Claudiu-Laurenţiu, Guvernanţa securităţii în regiunea extinsă a Mării Negre, pag.133

NOTE DE LECTURĂ, RECENZII
Paolo Cammarosano, Ghid pentru studiul istoriei medievale, Bucureşti, Editura Bic All, 2007 (TOMA Aurora Carmen), pag.145
Ilie Grămadă, Femeia în Evul Mediu, Iaşi, Editura Vasiliana `98, 2003 (HUŢ Anca-Daniela), pag.147
Daniel Dumitran, Ana Dumitran, Florean-Adrian Laslo (Editori), „... virtuti decreti tollerantiae beneficia clero Graeci restituenda ...”. Biserica românească din Transilvania în izvoarele statistice ale anului 1767, Alba Iulia, Editura Altip, 2009 (IANCU I. Daniel), pag.149


Nr.16, 2010

Sumar

STUDII ŞI ARTICOLE
GUI Monica, Alae britanice din armata auxiliară a Daciei, pag.7
CIULAVU Florin, Circulaţie monetară şi sistem monetar în vreme lui Vladislav al II-lea al Ţării Româneşti, pag.15
BERE Alexandra, Valorizarea cărţii în cadrul societăţii rurale premoderne din nord-vestul ţării, pag.24
AVRAM Marina Monahia, Pomelnice de parohie din Râmnicu Vâlcea (1822-1871) păstrate la mânăstirea Bistriţa, pag.33
TURCU Lucian, Problema patronatului în biserica unită din Sătmar la mijlocul veacului al XIX-lea, pag.49
SZŰCS Réka-Andrea, Căsătoriile mixte încheiate în districtul Ceica din comitatul Bihor (1871-1890), pag.60
ABRUDAN Gheorghe Mircea, Războaiele balcanice din anii 1912-1913: Războiul din Bulgaria în corespondenţa lui Leo Troţki, pag.75
ROMANIUK Nicholas Scott, Război şi stat: Naţionalism, conflict şi auto-determinare în Europa, pag.85
MOLOCEA Ştefan-Marian, Diversitate în Macedonia. Între tensiuni istorice, ignoranţă, conflict şi cooperare, pag.93
BRÂNDA Elena Oana, Proiectul neoconservator: 11 septembrie şi războiul din Irak în marea strategie americană, pag.103
BERSKI Adrian, Stabilirea relaţiilor bilaterale între Republica Polonă şi Republica Kazakhstan, pag.114
VĂIDEAN Amelia-Liana, Noi tendinţe în cercetarea Balcanilor, pag.123


Nr.17-18, 2012

Cuprins

STUDII ŞI ARTICOLE
COSTAN Alexandru George, Din Anatolia în Balcani: coloniştii lui Mihail al VIII-lea Paleologul, pe baza fragmentului din „SELÇUKNAME”, pag.7
CIULAVU Florin, Falsificări de monedă în Ţara Românească şi Moldova secolelor XIV-XV, pag.35
EŞANU Diana, Daniile şi ctitoriile femeilor din familiile domneşti în Moldova medievală. O încercare de tipologizare, pag.49
ŞTEFAN Alexandru, Corporaţia bărbierilor din Braşov în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, pag.71
ZAHARIA Georgiana, Urmăriţi şi urmăritori: despre hoţi în Moldova secolului al XVII-lea, pag.83
GAFIŢA Irina, Nicolae Ionescu şi contemporanii săi, pag.91
MACAVEI Anamaria, Imaginea femeii în presa transilvăneană. Studiu de caz „Familia” (1865-1900), pag.109
ROŞU Răzvan, Incursiune în cotidian la Mărişel şi Măguri-Răcătău, în munţii Apuseni (sec.XIX-XX), pag.133
BRÂNDA Elena Oana, Procedura de luare a deciziei în Statele Unite ale Americii: atribuţiile preşedintelui şi ale Congresului american, pag.147

NOTE DE LECTURĂ
• A Companion to Roman Religion, Editor Jörg Rüpke, Blackwell Publishing, Oxford, 2007, 542 p. (SZABÓ Csaba), pag.157
Mehrdad Kia, Daily life in the Ottoman Empire, Santa Barbara-Denver-Oxford, Greenwood, 2011, xxviiii+294 p. (COSTAN Alexandru George), pag.160
Aurel Vîlcu, Moneda otomană în Ţările Române în perioada 1687-1807, Brăila, Editura Istros, 2009, 381 p. (CIULAVU Florin), pag.166

CRONICA
Cercul de istorie veche şi arheologie în anii 2010-2012 (OPREA Ioan, CIULAVU Florin), pag.171
Cercul de istorie în anii 2009-2012 (COSTAN Alexandru George), pag.175
Lista autorilor, pag.179


Nr.19, 2013

STUDII ŞI ARTICOLE
BINŢINŢAN Alina, Arheologie experimentală. Arderea controlată în aer liber - O posibilă modalitate de obţinere a efectului cromatic, pag.7
RADU Claudia, NICA Cristina, Bioarheologia: studiul corpului uman ca produs cultural şi organism biologic, pag.21
BĂCĂRAN Mihai,Complexul funerar de la Mawangdui. Studiu asupra imaginii, pag.35
AIRINEI Maria-Adriana, Particularităţi ale cultului lui Silvanus în Dacia Romană, pag.51
NEDELEA Luciana, O nouă interpretare a reliefului de cult de la Stolna, pag.65
COSTAN Alexandru George, „Islam popular” în Dobrogea preotomană. Cazul „şamanului” Sari Saltik, pag.79
ŞTEFAN Alexandru, Biserică, comunitate şi patronaj în Braşovul secolului al XIV-lea, pag.99
DUMITRAŞCU Flavio Alessandro, O încercare de definire a privilegiilor şi salvconductelor în legătură cu statutul juridic al genovezilor, în Moldova secolului al XV-lea, pag.111
DAMIAN Iuliana, Simboluri în piatră - semne pentru lumea invizibilă: motive animaliere sculptate din biserici cantacuzine, pag.119
STANCIU Iulia-Dorina, Al doilea război mondial între istorie şi memorie: mărturii din Ţara Făgăraşului, pag.133
ZAHARIEV Kiril, Minoritatea sârbă în viaţa politică şi socială a Republicii Croate (1995-2005), pag.153

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Raffaella Sarti, Vita di casa: abitare, mangiare, vestire nell`Europa moderna, ediţia a III-a, Roma-Bari, Laterza, 2011, 356 p. (STANCIU Iulia-Dorina), pag.171
Constantin Bărbulescu, Alin Ciupală (editori), Medicine, Hygiene and Society from the Eighteenth to the Twentieth Centuries, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, 285 p. (STANCIU Iulia-Dorina), pag.176
Camelia Elena Vulea, Biserica Greco-Catolică din Vicariatul Haţegului (1850-1918), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, 369 p. (BOC Ovidiu-Valentin), pag.179

CRONICA
Cercul de istorie veche şi arheologie în anul universitar 2012-2013 (OPREA Ioan, CIULAVU Florin, BORZA Adrian Gligor), pag.182
Programul „Patrimoniu şi Educaţie” 2013 (TUDOR Alina, BOTA Irina), pag.185


Nr.20, 2014

STUDII ŞI ARTICOLE
BINŢINŢAN Alina, Arheologie experimentală. Arderea în instalaţie verticală - o altă posibilă modalitate de obţinere a efectului cromatic black-topped, pag.5
IANCU Mihail Liviu, Carieni în Orientul Mijlociu, în epoca arhaică, pag.13
BORANGIC Cătălin, Valoarea ipotetică a echipamentelor unui senior al războiului din lumea dacică, pag.35
AIRINEI Maria-Adriana, Formula pro salute imperatoris şi semnificaţia ei în Dacia romană, pag.67
TOASE Lynsey, An osteological analysis of skeletons from the roman necropolis of Apulum, Alba Iulia, Romania, pag.79
HĂLMAGI Dragoş, Deus Sabadius. Variante grafice ale lui Sabazios în spaţiul moesian, pag.93
COSTAN Alexandru George, Contextul ridicării bisericii cu plan în cruce greacă înscrisă de la Niculiţel (jud.Tulcea), pag.101
DANIELESCU-CHIRLOMEZ Mihail Bogdan, PAOLICCHI Anita, Statuia ecvestră a Sfântului Gheorghe ucigând balaurul (Praga). Consideraţii istorice şi iconografice, pag.119
DĂIAN Diana-Maria, „Videat Dominus et requirat...”. Mesajul franciscan în Transilvania secolului al XVII-lea, pag.139
FAUR Sabin Andrei, Imaginea Revoluţiei de la 1848 din Franţa la românii ardeleni, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pag.155
STANCIU Daniela, Petrecerea timpului liber de către saşii sibieni în prima jumătate a secolului al XX-lea, pag.175
BOGHIAN Alexandru Cristian, Behind-the-scenes: the abrupt dawn of royal authoritarianism seen as a reaction to the nationalism of the Goga government, pag.185
ŢÎRDEA Alexandru, Manifestările antisemite din iunie-iulie 1940 în contextul evacuării Basarabiei şi a Bucovinei, pag.203)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Radu Stănese, Introducere în antropometria comparată, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2014, 329 p. (BOBÎNĂ Ioana Ancuţa), pag.211
Marian Coman, Putere şi teritoriu. Ţara Românească medievală (secolele XIV-XVI), Iaşi, Polirom, 2013, 360 p. (COSTAN Alexandru George), pag.214
Sergiu Iosipescu, Alexandru Madgearu, Mircea Soreanu, Marea Neagră. State şi frontiere. De la sfârşitul Antichităţii la Pacea de la Paris (1856), Bucureşti, Editura Militară, 2013, 456 p. (COSTAN G.Al.), pag.217
Filip-Lucian Iorga, Neagu Djuvara, Trecutul este viu, Filip-Lucian Iorga în dialog cu Neagu Djuvara, Bucureşti, Humanitas, 2014, 120 p.+18 il. (MOLDOVAN George-Paul), pag.220


Nr.21, 2015

STUDII ŞI ARTICOLE
BOBÎNĂ Ioana Ancuţa, Prelucrarea grafică a figurinelor antropomorfe neolitice. Studiu de caz: grupul cultural Suplac, pag.9
CANTACUZ Alina, O serie de profesii cu specific educaţional în Moesia Inferior, pag.25
HĂLMAGI Dragoş, ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ŞI ΟΜΟΦΥΛΙΑ. Despre barbari în geografia lui Strabon, pag.35
KOVÁCS Mihai, Ut dei ecclesia in suo statu tuta permaneat et in suis bonis sit tranquilla. Episcopul Petru Monoszló, organizatorul domeniului şi al administraţiei episcopale, pag.43
FĂRCAŞ Octavian Andrei, Un nou cap de buzdugan în colecţia Muzeului Judeţean Mureş, pag.69
FRÎNC Maria, Mijloace de extindere a domeniului boieresc din Ţara Românească în secolul al XVI-lea. Studiu de caz: domeniul boierilor Buzeşti, pag.79
FAUR Sabin Andrei, Radicalizarea alterităţii: construcţia unei imagini a duşmanului la românii ardeleni în primele luni ale „Marelui Război”, pag.91
CULICIU Cristian, Alegerile parlamentare din 1946. Implicarea ministrului de interne, Teohari Georgescu, pag.109
RANTEŞ Iulian Bogdan, Relaţiile României cu Guineea între anii 1958-1965, pag.125
GROZA Alexandru Cristian, Radiografia unei disidenţe. Primăvara de la Praga, pag.145
MARCU Mircea Ionuţ, Sportul ca instrument al propagandei. Studiu de caz: reflectarea participării României la Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles (1984) în presa românească, pag.167

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Cinzia Dal Maso, Francesco Ripanti (ed.), Archeostorie. Manuale non convenzionale di archeologia vissuta, ed. a II-a, Milano, Monduzzi Editoriale, 2015, 323 p., 94 il. (GAVRIŞ-ŞTEFLEA Ruxandra Corina), pag.183
Sergiu Musteaţă (coord.), Arheologia şi politicile de protejare a patrimoniului cultural în România, Culegere de studii, Chişinău-Iaşi, Arc, 2014, 224 p. (BERTALAN Ioan), pag.193
Hans van Wees, Ships and Silver, Taxes and Tribute: A Fiscal History of Archaic Athens, London, New York, I.B. Tauris, 2013, 213 p. (IANCU Mihail Liviu), pag.197
Jéröme Baschet, L`iconographie médiévale, Paris, Gallimard, 2008, 477 p. (COBUZ G. Raluca), pag.201
• Diplome privind istoria comitatului Timiş şi a oraşului Timişoara (Oklevelek Temesvármegye és Temesvár város történetéhez), vol. II (1430-1470), culese de Pesty Frigyes, ediţie, note şi comentarii de Livia Magina şi Adrian Magina, Cluj-Napoca, Mega, 2014, 434 p. + indice de persoane şi indice de localităţi (HORVAT Marian), pag.207
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Evgheniţi, ciocoi, mojici. Despre obrazele primei modernităţi româneşti (1750-1860), ed. a II-a, Bucureşti, Humanitas, 2015, 356 p. (COLDAŞ Claudia), pag.210
Lucian Boia, Suveranii României. Monarhia, o soluţie? Bucureşti, Humanitas, 2014, 109 p. (PREDESCU Gabriela), pag.214
Emanuel Copilaş, Naţiunea socialistă. Politica identităţii în Epoca de Aur, pref. de G.M.Tamás, Iaşi, Polirom, 2015, 334 p. (MARCU Mircea Ionuţ), pag.220.


CRONICA
• Şantierul arheologic Alba Iulia – „Lumea Nouă” (2014-2015) (BINŢINŢAN Alina), pag.227
• Palatul Principilor din Alba Iulia (2014-2015) (TOMUŞ Diana), pag.229
• Cimitirul evreiesc din Alba Iulia - Tabăra de conservare şi restaurare 2015 (NEAGOIE P. Sidonia), pag.232
• Expoziţiile Bizere: Alba Iulia 2014, Arad 2015 (WAGNER Ştefan, MANOLESCU Sebastian), pag.235Nr.22, 2016

STUDII ŞI ARTICOLE
TOMUŞ Diana, Piese ceramice perforate de tip small-finds din situl neolitic şi eneolitic de la Alba Iulia - Lumea Nouă. Posibile interpretări, pag.5
FETCU Ana, Dovezi ale violenţei sau practici ritualice? Studiu de caz: descoperiri funerare din situl eneolitic de la Alba Iulia - Lumea Nouă, pag.23
COCIŞ Horaţiu, Limitis provinciae Daciae Porolissensis. Negrileşti (jud.Bistriţa-Năsăud), pag.53
DODIŢĂ Ramona Andra, Consideraţii preliminare asupra statutului ḏimmīi-lor: Carta de la Medina şi Pactul lui ʿUmar, pag.69
COVACIU Cătălina-Tatiana, Între memorie şi venerare. Imaginea Sfintei Clara de Assisi în procesul de canonizare, pag.83
HORVAT Marian, Consideraţii generale privind nobilimea românească din comitatul Maramureş în timpul regelui Matia Corvin (1458-1490), pag.117
HORVÁTH Csaba, Listele de recruţi din două regimente habsburgice (1804-1805), pag.147
FAUR Sabin Andrei, Presa, publicul şi jurnaliştii în viziunea Lui George Bariţiu şi a corespondenţilor săi, pag.153
BARAZSULY Adrienn Viktória, Reprezentarea vizuală a Transilvaniei în afişe turistice din 1941, pag.187
CULICIU Cristian, Legislaţia locativă a României de la reconstrucţie la demolări, pag.175
COLDAŞ Claudia, Confiscarea regelui Arthur: de la sursele primare la curentul feminist din cinematografie, pag.205

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Sorin Nemeti, Finding Arcobadara. Essay on the Geography and Administration of Roman Dacia, Cluj-Napoca, Mega, 2014, 178 p. (COCIŞ Horaţiu), pag.217
László Koszta, A Kalocsai érseki tartomány kialakulása, Pécs, Virágmandula, 2013, 150 p. (KOVÁCS Mihai), pag.222
Susana Andea, coord., Avram Andea, Adinel Dincă, Livia Magina, Scris şi societate în Transilvania secolelor XIII-XVII, Cluj-Napoca - Gatineau, Argonaut - Symphologic Publishing, 2013, 378 p. (HORVAT Marian), pag.227
Pál Judit, A Habsburg Monarchia története 1526-1848, Cluj-Napoca, Mega, 2014, 433 p. (Noris Erich Szakács)
, pag.230

Cronica, pag.233
Instrucţiuni pentru autori, pag.241


Nr.23, 2017

STUDII ŞI ARTICOLE
BINŢINŢAN Alina, Importanţa metodelor arheometrice în studiul ceramicii preistorice, pag.5
BOBÎNĂ I. Ancuţa, Noi descoperiri de plastică aparţinând culturii Vinča din situl de la Alba Iulia - Lumea Nouă, pag.19
ŞTEFLEA Gavriş Corina-Ruxandra, Portretul Messalinei: între surse antice şi încercări contemporane de reabilitare, pag.33
MARINESCU-IVAN Peter Cristian, Edificiul ca ornament: observaţii iconografice asupra nimfeului severan din Sarmizegetusa, pag.55
ILIESCU Iulia-alexandra, Vasa escaria orientale provenind de la Histria, Sectorul Acropolă Centru-Sud, pag.75
KOVÁCS Mihai, Întemeierea episcopiei Transilvaniei: o perspectivă istoriografică, pag.101
HORVÁTH Csaba, Domeniul Cluj-Mănăştur între anii 1867-1869, pag.117
PETRESCU Ana, Comisia Europeană a Dunării (C.E.D). Tratate şi convenţii internaţionale: premise ale apariţiei şi dezvoltării, pag.127
STANCIU Sorin, Ortodoxia şi construirea naţiunii. 1918-1941, pag.147

CRONICA
PĂCLIŞAN Bogdan, UNGUR Raul, Şantierul arheologic Alba-Iulia - Lumea Nouă (2017), pag.147
DICUSAR Tania, MEALHA Diana, Conservarea şi restaurarea faţadei principale a bisericii Mănăstirii Dealu, pag.167

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Carmen Escu Müller, Evaluări ale opiniei publice româneşti asupra fascismului italian (1922-1943), Cluj-Napoca, Argonaut, 2016, 414 p. (AVRAM Gabriela), pag.178

Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Instrucţiuni pentru autori, pag.183


Nr.24, 2018 [nu există online]

STUDII ŞI ARTICOLE
PÂCLIŞAN Bogdan, Utilajul litic şlefuit aparţinând culturii Vinča din situl de la Alba Iulia-Lumea Nouă, (pag.5)
FETCU Ana, Date osteoarheologice privind trei non-adulţi din necropola neolitică de la Iclod (jud.Cluj), (pag.25)
ŞENDROIU Costin-Alexandru, Stadiul cercetării privind practicile funerare la populaţia geto-dacică în secolele II a.Chr. - I p.Chr., (pag.41)
CREŢU Ciprian, Despre moartea infantilă şi practicile funerare din lumea romană. Studiu de caz: mormintele de copii de la Histria, (pag.55)
SONU Diana, Practica deformării artificiale a craniului în provincia Scythia, (pag.67)
STĂNESCU Radu-Octavian, Amfore romane de la Aegyssus, (pag.91)
VLADU Adrian-Marius, Contribuţii privind aprovizionarea cu apă în Imperiul Roman şi în Histria, (pag.99)
MÁTYÁS József, Capitoliul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, (pag.127)
COVACIU Cătălina-Tatiana, Bunuri fără preţ. Relicvele în context privat în Transilvania medievală, (pag.139)
ŞTEFAN Alexandru, Thomas de Canterbury ca sfânt patron al unui preot paroh din Transilvania Evului Mediu târziu, (pag.163)
PURDEA Claudiu, Arme sau unelte? Analiza unor artefacte din colecţia Muzeului Municipal Mediaş, (pag.175)
FAUR Sabin Andrei, Consideraţii privind vocabularul politic al românilor din Imperiul Habsburgic: receptarea liberalismului şi conservatorismului (1838-1914), (pag.207)
GALEŞ Iuliana, Diversitate cultural-lingvistică în învăţământul bănăţean după 1945, (pag.227)
GORON Alin, Alfabetizarea în cadrul educaţiei adulţilor sub regimul comunist (1948-1956), (pag.239)
POPA Eleonora-Maria, Istorici disidenţi, exilaţi şi occidentali despre regimul comunist din România. Între motivaţiile biografice şi preocupările profesionale, (pag.265)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Miodrag Milin, Florin Lobonţ, coord., Victor Neumann. Istoricul şi opera, Bucureşti, Editura RAO, 2018, 222 p. (GALEŞ Iuliana), (pag.285)