Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

BURIDAVA

„Buridava. Studii şi materiale” este editată de Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoteanu” Vâlcea şi cuprinde studii şi articole de arheologie, istorie, etnografie, artă, muzeologie, recenzii şi note de lectură, numismatică precum şi cercetări complementare făcute prin metodele ştiinţelor naturale sau tehnice (antropologie, zoologie, palinologie, geologie, metalografie, analize chimice etc.). Revista este indexată în bazele de date internaţionale Index Copernicus şi pe platforma editorială SCIPIO.
Website: http://www.muzee-valcea.ro/buridava/buridava.html


I/1972 [HTML | PDF (57MB)]

Primele pagini
BERCIU Dumitru, Cercetări privind preistoria judeţului Vâlcea, (pag.11)
TUDOR Dumitru, Câteva probleme ale epocii romane în lumina cercetărilor arheologice de la Buridava, (pag.29)
SACERDOTEANU Aurelian, Originea şi condiţiile social-economice ale dezvoltării vechiului oraş Râmnicu-Vâlcea, (pag.37)
IONESCU T. Gh., Contribuţii la cunoaşterea aşezământului medieval mânăstirea Govora din judeţul Vâlcea, (pag.57)
SENDRULESCU Gh. Ion, Aspecte ale răscoalei ţăranilor din 1907 în judeţul Vâlcea, (pag.123)
FOCSA Gh., Însemnătatea documentelor etnografice şi de artă populară din judeţul Vâlcea, (pag.131)
NUBAR Hampartunian, PURCARESCU Petre, Note pe marginea unui tezaur monetar din epoca romană, descoperit la Râureni, judeţul Vâlcea, (pag.161)
NANIA Ion, HOLTEI Sever, Depozitul de bronzuri de la Sacoţi-Slătioara judeţul Vâlcea, (pag.173)
WOLSKI Wanda, NICOLAESCU-PLOPŞOR Dardu, Studiu antropologic al necropolei hallstattiene târzii de la Ferigile, (pag.193)
VULPE Alexandru, Observaţii privitoare la analiza antropologică a osemintelor incinerate din mormintele hallstattiene de la Ferigile, (pag.269)
SACERDOŢEANU Aurelian, Fabrica de hârtie din Râmnicu Vâlcea în sec. al XVII-lea, (pag.273)
SACERDOŢEANU Aurelian, Două documente privitoare la mânăstirea Iezerul, (pag.291)
BĂLAŞA D., PURCĂRESCU Petre, Luptele pandurilor şi eteriştilor de pe valea Oltului, 1821, (pag.295)
DUMITRAŞCU Gh., Atitudinea învăţătorilor satelor vâlcene faţă de răscoala din anul 1907, (pag.321)
TAMAŞ Corneliu, Documente privind răscoala ţăranilor din 1907, (pag.331)
PERSU Emil, Două tezaure feudale descoperite în localităţile Verguleasa, jud.Olt şi Drăgăşani, jud.Vâlcea, (pag.339)
CURECHIANU Dumitru, ROGOCIU Traian, Anton Pann la Râmnicu Vâlcea, (pag.395)
CURECHIANU D., Două lucrări de Dimitrie Paciurea în colecţia muzeului judeţean Vâlcea, (pag.401)
CURECHIANU D., Naşterea Venerei de sculptorul Ion Georgescu, (pag.407)


II/1976 [HTML | PDF (45MB)]

Primele pagini

GHEORGHE Petre, Începuturile epocii bronzului în nord-estul Olteniei, (pag.7)
GHELMEZ Violetta Ana, Toporul de bronz de la Berbeşti, (pag.35)
BERCIU Dumitru, O fructieră pictată la Buridava dacică, (pag.37)
TUDOR Dumitru, PURCĂRESCU Petre, Prima campanie de săpături arheologice de la Buridava dacă, (pag.41)
BĂLAŞA Dumitru, Etnogeneză şi continuitate. Identificarea cetăţii Rusidava cu Gârdeşti. Un toponim necunoscut, (pag.45)
BERCIU Adina, O încercare de unificare a celor trei ţări romane în timpul domniei lui Despot vodă, 1561-1563, (pag.51)
CAZAN Florentina, BOIANGIU Aneta, Vulturul şi corbul, (pag.55)
TAMAŞ Corneliu, Marele spătar Radu Golescu şi curentul antifanariot, (pag.67)
BALINŢESCU Alexandru, Însemnări pe cârti vechi tipărite la Episcopia Râmnicu Vâlcea, (pag.73)
MARINOIU Costea, 270 ani de activitate tipografică la Râmnicu Vâlcea. Elemente de folclor în manuscrisele şi tipăriturile vâlcene din sec.XVII-XVIII, (pag.81)
DINCULESCU Constantin, Dimitrie Cantemir, o puternică personalitate istorică, (pag.85)
DUŢU Alexandru, Politica şi cultura la Antim Ivireanu, (pag.89)
VASILESCU-CAPSALI Nicolae, Ion Brezoianu, (pag.97)
DUMITRAŞCU Aurel, Un tezaur monetar din sec.XVII-XVIII descoperit la Râmnicu Vâlcea, (pag.101)
MĂMULARU Gheorghe, Aspecte din istoricul apelor minerale din Călimăneşti, (pag.107)
BANU Gh. Ion, Studii fitosociologice în sfagnetele de la lacul Doamnei şi lacul Frumos, (pag.113)
MĂLDĂRESCU Petre, Jaloane în preistoria muntelui Cozia, (pag.125)
A.B., Cronica, (pag.129)
PĂRNUŢĂ Gheorghe, Din istoria culturii şi şcolii în judeţul Vâlcea, sec.XVI-XIX, (pag.133)


III/1979 [HTML | PDF (39MB)]

Primele pagini

ISTORIE
BERCIU Dumitru, 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat şi independent. Statul geto-dac făurit de Burebista, (pag.7)
ANDREESCU Gheorghe, Câteva vârfuri de săgeata descoperite la Ocniţa, judeţul Vâlcea, (pag.11)
BARDAŞU Petre, Autorii antici despre cunoştinţele asupra naturii ale geto-dacilor, (pag.16)
BUSUIOC Elena, Vestigii feudale de la Râmnicu Vâlcea, (pag.24)
NISTOR Nicolae, Relaţii politice şi diplomatice între Sibiu şi Ţara Românească în veacul al XV-lea şi începutul veacului al XVI-lea, (pag.30)
BĂNICĂ-OLOGU Nicolae, Teodosie Rudeanu marele logofăt al lui Mihai Viteazul şi Simion Movilă, (pag.42)
ZAHARIA Dumitru, Ocnele Mari într-o scrisoare din 1690, (pag.57)
MARINOIU Costea, File din istoria cărţii vâlcene (sec.XVII-XVIII), (pag.63)
TAMAŞ Corneliu, Acţiuni de rezistenta ale ţărănimii vâlcene împotriva exploatării clericale în secolul al XVIII-lea, (pag.70)
VASILE Radu, Aspecte din judeţul Vâlcea privind unele consecinţe ale politicii fiscale în epoca fanariotă: vânzarea ţăranilor birnici, (pag.81)
ISCRU D. Gheorghe, Probleme, propuneri şi iniţiative şcolare în Ţara Românească în ajunul revoluţiei din 1848, (pag.88)
STĂNCULESCU Florea, Un important document vâlcean din timpul revoluţiei de la 1848, (pag.94)
SIMEANU Gheorghe, Vâlceni participanţi la lupta din Dealul Spirii, (pag.105)
PURECE Sergiu, Judeţul Vâlcea şi Unirea, (pag.109)
GEORGESCU Titu, Independenţă şi contemporaneitate, (pag.118)
TAMAŞ Veronica, Aportul judeţului Vâlcea la constituirea, de către armata română, a podului peste Dunăre în timpul operaţiunilor militare din 1877-1878, (pag.126)
ANDRONIE Dumitru, Frământări şi mişcări ţărăneşti din judeţul Vâlcea în perioada 1878-1900, (pag.131)
PETRE I. Gheorghe, Contribuţii la cunoaşterea tipului monetar dacic cu cap ianiform, (pag.144)
BĂLINTESCU Alexandru, Raportul dintre colecţionarul de arta şi muzeu, (pag.152)
PURCĂRESCU Petre, Portretul unui revoluţionar vâlcean de la 1848, (pag.167)
VLĂDUŢ Nicolae, Un liric al culorii: Ion Brodeala, (pag.170)
BĂLINTESCU Alexandru, Valori din patrimoniul cultural naţional în secţia de artă plastică a Muzeului Judeţean Vâlcea, (pag.173)

ETNOGRAFIE
DECA Eugen, Meşteşugul olăritului în comuna Sălătrucel, (pag.176)
GEORGESCU Nicolae, Aşezările şi arhitectura rurală de pe Valea Bistriţei (cursul mijlociu), (pag.182)
OPREA Ion, Cadrul geografic şi etnografic al Depresiunii Jiblea-Berislăveşti, (pag.201)
ŢUGLUI Traian, Instalaţii ţărăneşti pe Valea Luncavăţului, (pag.215)

DOCUMENTE
PURCĂRESCU Petre, BĂLAŞA Dumitru, Un hrisov inedit de la Mihnea vodă Turcitul, (pag.227)
A.B., Un hrisov inedit de la Ştefan Cantacuzino, (pag.228)
A.B., O scrisoare inedită de la Henri Focillion, (pag.230)


IV/1982 [HTML | PDF (25MB)]

Primele pagini

ISTORIE
PETRE-GOVORA Gh., Noi descoperiri aparţinând culturii Coţofeni în nord-estul Olteniei, (pag.9)
IOSIFARU Mariana, Descoperiri arheologice geto-dacice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, (pag.27)
PURCĂRESCU Petre, Un mormânt daco-getic descoperit în municipiul Rm. Vâlcea, (pag.33)
BERCIU Dumitru, Cu prilejul centenarului naşterii lui Vasile Pârvan (1882-1982), (pag.37)
BICHIR Gheorghe, Cercetările arheologice de la Stolniceni-Râmnicu Vâlcea, (pag.43)
VLĂDESCU Cristian, Centrele militare romane din sectorul de nord al limesului alutan, (pag.55)
JACOTĂ Dorin, Mărturii străine despre realităţi istorico-geografice din Vâlcea în sec.II-XVI, (pag.67)
BĂNICĂ-OLOGU Nicolae, Structura habitatului citadin în râmnicul medieval, (pag.73)
TAMAŞ Corneliu, Falsificarea unor documente privind robii mânăstirii Cozia, (pag.95)
BĂLAŞA Dumitru, Oameni şi fapte din istoria localităţii Olăneşti, (pag.101)
BĂNICĂ Mariana, An jubiliar: Matei Basarab (350 de ani de la înscăunarea ca domn al Ţării Romaneşti, (pag.109)
MIHU Elena, Tipărituri râmnicene în judeţul Mureş, (pag.115)
TAMAŞ Veronica, Administraţia Olteniei în timpul ocupaţiei austriece (1718-1739), (pag.119)
MATEI Irina Carmen, Staţiunea balneară Olăneşti, într-un afiş publicitar de la jumătatea secolului al XIX-lea, (pag.127)
PURECE Sergiu, Lupta ţărănimii vâlcene pentru dreptate socială în deceniul premergător Unirii Principatelor, (pag.131)
ANDRONIE Dumitru, Manifestări ale ţărănimii vâlcene în anul răscoalei din 1888, (pag.143)
STAICU Viorica, „Jurnalul spre folosire a Băilor Alecsadriischi din l(e)atu 1850”, (pag.149)
MAMULARU Gheorghe, Un secol de istorie al staţiunii Călimăneşti-Căciulata, (pag.157)
VOICULESCU Mihail, Şcoala vâlceană-sprijinitoare a luptei românilor din Transilvania pentru libertate naţională, (pag.163)
MANOLE Petre, Frământări ţărăneşti în judeţul Vâlcea în anii 1908-1916, (pag.165)
DUMITRAŞCU Gheorghe, Aspecte privind mişcarea muncitorească din judeţul Vâlcea în anii crizei economice (1929-1933), (pag.171)
DUMITRAŞCU Aurel, Aspecte privind naţionalizarea principalelor mijloace de producţie în judeţul Vâlcea (11 iunie 1948), (pag.181)

TOPONIMIE ŞI ETNOGRAFIE
SOARE Ion, Toponimie şi istorie în judeţul Vâlcea, (pag.195)
MARINOIU Costea, Loviştea-toponimie şi istorie, (pag.199)
PETRIA Petre, Locuri şi nume străvechi în Titeştii Vâlcii, (pag.207)
DECA Eugen, Centrul de ceramică din comuna Lungeşti, judeţul Vâlcea, (pag.211)
FLOREA Nina, Croiul şi ornamentaţia cămăşii femeieşti din microzona Horezu-Vâlcea, (pag.217)
GEORGESCU Nicolae, Cu privire la o ladă rudărească datata 1844, (pag.225)
IONESCU Mariana, Aspecte privind meşteşugul prelucrării părului de capră în satul Curtea, comuna Popeşti, (pag.231)

ARTĂ ŞI MUZEOGRAFIE
ENE Laurenţiu, Un portret de şevalet din secolul al XVII-lea, (pag.237)
IANCOVESCU Oana, FLOREA Pavel, Meşterul Muşat-diaconul din Opăteşti, (pag.241)
ENE Ioana, Un document etnografic foarte rar-tableta apotropaică din colecţia Muzeului Judeţean Vâlcea, (pag.247)
CRĂCIUNESCU I. Petre, În amintirea pictorului Constantin Iliescu, (pag.253)
MIRCESCU Elena, Aspecte privind combaterea atacului de Merulius Lacrymans la două monumente din judeţul Vâlcea, (pag.257)
BERBECEL Cornelia, Două monumente de artă din comuna Pietrari-Vâlcea, (pag.261)
POPESCU Cristian, Consideraţii asupra realizării machetelor pentru monumente istorice, (pag.265)


V/2007 [HTML | PDF (8MB)]

Primele pagini

ARHEOLOGIE
TUŢULESCU Ion, O nouă aşezare de tip Glina la Ioneşti, judeţul Vâlcea, (pag.9)
FÂNTÂNEANU L. Cristinel, Perioada timpurie a epocii bronzului în bazinul Oltului inferior, (pag.15)
PURECE Silviu, Un fragment de centură? realizat din monede romane imperiale aflate în colecţia Muzeului Judeţean Vâlcea, (pag.32)
SCHUSTER F. Cristian, Date noi cu privire la cultura Sântana de Mureş în centrul Munteniei (judeţul Giurgiu), (pag.42)
TULUGEA Claudiu-Aurel, Cercetări arheologice la bolniţa cu hramul „Schimbarea la faţă a lui Iisus”, Mânăstirea Bistriţa, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, (pag.55)
IOSIFARU Mariana, Cercetări arheologice la biserica „Cuvioasa Paraschiva” din satul Călineşti, oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea, (pag.61)
TULUGEA Claudiu-Aurel, Cronica cercetărilor arheologice din anii 2006-2007 în judeţul Vâlcea, (pag.70)

ISTORIE
Arhim. MICLE Veniamin, Apariţia tiparului slavon, premergătorul tiparului românesc, (pag.82)
ANDRIESCU Bogdan, Aspecte legate de alimentaţie în Transilvania secolele XVI-XVII. Consumul băuturilor alcoolice, (pag.91)
EPURE Florin, Valori de patrimoniu cultural naţional. Ctitoria mitropolitului Ştefan de la Bălăneşti-Horezu (1655-1659), (pag.106)
BEU Liliana, ALECA Bogdan, „Projectata desfiinţare a judeţului Vâlcea la 1833”, (pag.112)
IORDĂCHIŢĂ Constantin, Constantin I. Lahovary, (pag.127)
BEU Liliana, Câteva repere privind originile şi familia omului politic I.G.Duca, (pag.135)
SIIULESCU Flavius-Cătălin, Integrarea Bucovinei în cadrul României întregite (1918-1940). Aspecte legislative, (pag.142)
MOROIANU Dan-Mihai, Alexandru I. Dumitrescu-Colţeşti – un primar uitat, (pag.155)
OANE Sorin, Vâlcea în timpul dictaturii antonesciene (1941-1944), (pag.160)

ETNOGRAFIE
DECA Eugen, Câteva consideraţii asupra trecutului viticulturii din podgoria Drăgăşani-Vâlcea, (pag.170)
DUMITRESCU Ionuţ, Tipologia aşezărilor rurale din Vâlcea, (pag.174)

ARTA
ENE Ioana, Valori de artă medievală. Colecţia Muzeului Judeţean Vâlcea, (pag.183)
NANCU Alexandru, Lemnul. Aspecte ale simbolisticii tradiţionale, (pag.190)


VI/2008 [HTML | PDF (8MB)]

Primele pagini

ARHEOLOGIE
TULUGEA Claudiu-Aurel, Plastica Starcevo-Criş din aşezarea neolitică de la Copăcelu, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, (pag.9)
LUCA Adrian Sabin, SUCIU Cosmin, DIACONESCU Dragoş, NIŢU Floriana, ŞEULEAN Anamaria, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Sibiu. O nouă aşezare vinciană timpurie la Miercurea Sibiului Pustia (Lunca), (pag.20)
SCHUSTER Cristian, NEGRU Mircea, MORINTZ Alexandru, Cercetări arheologice preventive la Voluntari (judeţul Ilfov), (pag.29)
TUŢULESCU Ion, Două reprezentări plastice aparţinând epocii bronzului descoperite la Copăcelu-Valea Răii, (pag.36)
CALOTOIU Gheorghe, HORTOPAN Dumitru, Cercetarea arheologică preventivă de la Socu Bărbăteşti, (pag.43)
PURECE Silviu, Structura pe emitenţi a tezaurelor romane imperiale descoperite pe teritoriul Olteniei, (pag.55)
IOSIFARU Mariana, Cercetări arheologice preventive la biserica „Bunavestire” (fostul schit Climent ), satul Pietrarii de Jos, comuna Pietrari, judeţul Vâlcea, (pag.73)
IOSIFARU Mariana, TUŢULESCU Ion, TULUGEA Claudiu, PĂRĂUŞANU Ovidiu, Cercetări arheologice preventive la biserica „Sfântul Nicolae”, oraş Berbeşti, sat Valea Mare, judeţul Vâlcea, (pag.86)
TULUGEA Claudiu-Aurel, Cronica cercetărilor arheologice preventive pe anul 2007-2008 în judeţul Vâlcea, (pag.94)

RECENZII
MORINTZ S. Alexandru, Cristian Schuster, Gabriel Crăciunescu, Cristinel Fântâneanu, Zur bronzezeit in Südrumänien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara, Cetatea de Scaun, Târgovişte, Bd. I/2005-203 p., 28 hărţi şi 24 pl. – şi Bd.II/2007-137 p., 78 pl., (pag.101)
KOGĂLNICEANU Raluca, Alexandru S. Morintz, Forme de habitat ale eneoliticului final şi ale perioadei de tranziţie la Dunărea de Jos, Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2007, 156 p., 76 fig., (pag.105)

ISTORIE
OPRICA Gheorghe, „Momentul Mihai Viteazul” – Consecinţe în istoriografia şi mentalitatea istorică a vremii, (pag.109)
SIIULESCU Lăcrămioara, Călători străini prin Vâlcea, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, (pag.113)
GRIGORESCU Daniela Valeria, Noi date despre biserica bolniţă „Adormirea Maicii Domnului” a Episcopiei Râmnicului, (pag.118)
HĂNULESCU Valentin, Moravurile societăţii româneşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea între lege şi cutumă, (pag.123)
CLAUDIU Ilie Diaconescu, Carol Novak – primul mare antreprenor străin din nordul judeţului Vâlcea, (pag.130)
MOROIANU Dan, Dezbateri parlamentare şi patimi politice între 1866-1867, (pag.134)
SIIULESCU Flavius-Cătălin, Domnitorul Carol I şi Râmnicu Vâlcea în anul 1873, (pag.141)
ELENA Mitrana, Memoriile soldatului Ion D. Solomon din Primul Război Mondial, (pag.145)
RACOVIŢAN Mihai, Despre activitatea naţională a lui Alexandru Vaida Voevod în zilele premergătoare Unirii din 1918, (pag.149)
BEU Liliana, I.G.Duca - ministrul Agriculturii şi Domeniilor (12 decembrie 1918 - 12 septembrie 1919), (pag.155)
OANE Sorin, Episcopul Râmnicului Vartolomeu Stănescu, (pag.164)
CAROL Terteci, Alegerile anului 1946 în documente de arhivă vâlcene, (pag.173)

ETNOGRAFIE
DECA Eugen, Un meşteşug uitat – Frangheritul - în comuna Costeşti, (pag.177)
DUMITRESCU Ionuţ, Gospodăria rurală tradiţională din Vâlcea, (pag.182)
BARCAN Luiza, Relaţia OM-ARBORE în cultura orală tradiţională, (pag.192)

ARTĂ
ENE Ioana, Icoane din „epoca lui Matei Basarab” în Vâlcea, (pag.203)
CRISTEA Alina-Cristina, Date privind viaţa şi activitatea sculptorului Constantin Gh. Mihăilescu, (pag.210)

RESTAURARE-CONSERVARE
NANCU Alexandru, ReSitus. Metode şi tehnici avansate de conservare şi reconstrucţie digitală pentru patrimonial cultural-istoric mobil, (pag.215)
BERESCU Cătălin, Estetica şi conservarea digitală, (pag.225)
TOMOIOAGĂ Tiberius, Modelarea automată a suprafeţelor monumentelor şi obiectelor istorice pe baza „norului de puncte”, (pag.229)
IORDACHE Mihai, BURTICIOAIA Emilia Oana, Tehnici de conservare şi restaurare a patrimoniului istoric, (pag.233)
DIANA Scrociob, Aspecte privind depozitarea bunurilor din colecţia de istorie contemporană, (pag.239)
PĂRĂUŞANU Ovidiu, Magnetometria – metoda de investigare folosită în arheologie, (pag.244)


VII/2009 [HTML | PDF (10MB)]

Primele pagini

ARHEOLOGIE
TULUGEA Claudiu-Aurel, Repertoriul descoperirilor arheologice din nordul Olteniei – cu specială privire la judeţul Gorj şi Vâlcea (depozite fosilifere-paleolitic), (pag.9)
BENEA Marcel, BLĂJAN Mihai, GAROAFĂ Dumitru, Unelte litice descoperite pe teritoriul comunei Popeşti (judeţul Vâlcea). Studiu petrografic şi arheologic, (pag.14)
SCHUSTER Cristian, POPA Traian, Cu privire la Eneoliticul Final de pe cursul inferior al Argesului, (pag.30)
NĂLBITORU-MĂRĂCINE Alexandru, Tipuri de aşezări şi locuinţe în cadrul culturii Verbicioara, (pag.34)
BLĂJAN Mihai, PETRESCU Eugen, Securea de luptă din piatră descoperită la Mreneşti, comuna Creţeni, judeţul Vâlcea, (pag.36)
ŢULUGEA Claudiu-Aurel, BLĂJAN Mihai, Topoare-ciocan de minerit din colecţia Muzeului Judeţean „A.Sacerdoţeanu” Vâlcea, (pag.40)
MECU Laurenţiu, Consideraţii asupra utilajului litic descoperit în aşezarea din Bronzul Final de la Radovanu, judeţul Călăraşi, (pag.44)
TUŢULESCU Ion, O încercare de repertoriere a aşezărilor fortificate din prima vârstă a fierului din spaţiul intracarpatic şi Banat, (pag.47)
PURECE I. Silviu, Tezaure romane imperiale descoperite pe teritoriul judeţului Vâlcea, (pag.63)
MARINOIU Vasile, Villa rustică şi necropola romană de la Bengeşti Ciocadia, judeţul Gorj, (pag.80)
IOSIFARU Mariana, Biserica de lemn din Gruşetu, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, (pag.93)
PĂRĂUŞANU Ovidiu, Metoda de datare C-14, (pag.102)

RECENZII
CALOTOIU Gheorghe, Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei, (pag.107)
CALOTOIU Gheorghe, Academicianul George Uscătescu - 90 de ani de la naştere, (pag.110)

ISTORIE
TĂNASE Ovidiu, Geneza etnică a autohtonilor basarabeni: români sau moldoveni?, (pag.113)
MĂRCULEŢ Vasile, Dispute şi confruntări interne în etapa de început a existenţei ţaratului Vlaho-Bulgar şi implicarea Bizanţului. 1185-1204, (pag.118)
TERTECI Carol, Câteva pricini de judecata din Vâlcea secolelor XVI-XVII, (pag.133)
THEODORESCU Razvan, Episcopi şi ctitori în Vâlcea secolului al XVIII-lea, (pag.140)
CIOCAN Vetuţa, Elemente de viaţă cotidiană la curtea domnească a Ţării Romaneşti în secolul al XVIII-lea, (pag.153)
CIOCAN Valentin, Chesarie Râmniceanu după 230 de ani, (pag.156)
ALECA Bogdan, Epidemia de holeră în judeţul Vâlcea în anii 1830-1831, (pag.160)
HĂNULESCU Valentin, Câteva considerente privind revoluţia paşoptistă din Ţara Românească, (pag.166)
TIBERIU Aniniş, Independenţa de stat a României oglindită în colecţia de medalii a Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, (pag.172)
SÎRBU Ciprian, Condiţia materială a clerului din Episcopia Râmnicului, în perioada 1859-1918, (pag.178)
CAUC Dumitru, Proprietatea bisericească şi mânăstireasca din Oltenia după 1864, (pag.191)
MOROIANU Mihai Dan, Problema evreiască în dezbaterile parlamentare între anii 1866-1871, (pag.214)
BEU Liliana, Amănunte privind constituirea la Vâlcea a Partidului Conservator-Democrat, (pag.221)
OANE Sorin, Atentatul dejucat de la Olăneşti contra mareşalului Antonescu. O variantă de lucru, (pag.226)

ETNOGRAFIE
GODEA Ioan, Gospodărie tradiţională din Almaş (Ţara Zarandului), (pag.232)
LAZĂR Şt. Ioan, O introducere în cultura populară din Vâlcea (substratul şi stratul), (pag.242)
DUMITRESCU Ionuţ, Casa tradiţională cu foişor din Vâlcea, (pag.248)
DECA Eugen, Consideraţii istorice şi etnografice privind morile de apă amplasate pe râul Olteţ în secolele XVIII-XX, (pag.253)
BARCAN Luiza, Un monument al arhitecturii ecleziale tradiţionale din nordul Olteniei: biserica de lemn din Igoiu, (pag.260)
DUMITRESCU Ionuţ, FLORESCU Oana, Construcţii pomi-viticole din Vâlcea, (pag.269)
LUNGOCI Sabin, Centre de confecţionare a lăzilor de zestre în Vâlcea, (pag.276)

LABORATOR
SCROCIOB Diana, Câteva probleme de conservare privind noua expoziţie de bază a Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, (pag.282)

ARTA
ENE Ioana, Icoane din „epoca lui Matei Basarab” în Vâlcea (II), (pag.286)
ENE Ioana, O icoană din epoca lui Şerban Cantacuzino în colecţia Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, (pag.290)
DICAN Gheorghe, Un om, un pictor – Constantin Cerăceanu, (pag.293)
CRISTEA Alina-Cristina, Lucrări ale unor sculptori din perioada interbelică, aflate în Muzeul de Artă „Casa Simian” din Râmnicu Vâlcea, (pag.297)

FILOSOFIA CULTURII
MARGA Ndrei, Noul concept al omului, (pag.303)
NANCU Alexandru, Modernitate versus tradiţie, (pag.308)


VIII/2010 [HTML | PDF (14MB)]

Primele pagini

ARHEOLOGIE
BERCIU D., BUTOIU M., ROMAN P., Cercetări şi săpături arheologice în raionul şi oraşul Slatina, (pag.7)
TULUGEA Claudiu, Repertoriul arheologic din nordul Olteniei (Neolitic, Eneolitic), (pag.16)
ILIE Ana, MECU Laurenţiu, FRÂNCULEASA Mădălina, Topoare preistorice din cadrul Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domneasca” Târgovişte. (I), (pag.29)
SCHUSTER Cristian, POPA Traian, MECU Laurenţiu, O aşezare din Epoca Bronzului din Muntenia Centrală, (pag.48)
CALOTOIU Gheorghe, Cultura Verbicioara în judeţul Gorj, (pag.60)
TUŢULESCU Ion, Consideraţii asupra unei reprezentări zoomorfe aparţinând Epocii Bronzului din nord-estul Olteniei, (pag.84)
PURECE Silviu, Monede din colecţia Muzeului Judeţean Vâlcea. Colecţia Doctor Ploscaru, (pag.95)
TERTECI Carol, Despre cultura Ipoteşti-Cândeşti în judeţul Vâlcea, (pag.103)
MARINOIU Vasile, Necropola medievală din secolul al XIII-lea de la Ciocadia, judeţul Gorj, (pag.111)
IOSIFARU Mariana, Biserica Sfântul Nicolae din Pietreni, com.Costeşti, jud.Vâlcea. (Scurt istoric şi cercetări arheologice preventive 2010)122
PĂRĂUŞANU Ovidiu, Georadarul - metoda arheogeofizică de investigare135

ISTORIE
LUNGOCI Sabin, Evoluţia demografică în Râmnicu Vâlcea din cele mai vechi timpuri până în prezent, (pag.151)
MĂRCULEŢ Vasile, Aspecte ale funcţionării Mitropoliei Ungrovlahiei până la începutul secolului al XV-lea, (pag.159)
OPRICA Gheorghe, Semnificaţii ale informaţiilor de istorie universală incluse în istoriografia umanistă din ţările române, (pag.169)
ANINIŞ Tiberiu, Medaliile domnitorilor români din colecţia Muzeului Judeţean Vâlcea, (pag.183)
CIOCAN Valentin, Identitate românească, identitate europeană în secolul al XVIII-lea, (pag.188)
CIOCAN Vetuţa, Europenizarea Curţii domneşti la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, (pag.194)
MOGA Nicolae, Pomelnicul bisericii Buna Vestire din Bumbuieşti, (pag.198)
ALECA Dumitru Bogdan, Magistratul oraşului Râmnic, (pag.208)
CĂUC Dumitru, Veniturile şi cheltuielile domeniilor mânăstireşti din Oltenia, (pag.217)
MOROIANU Mihai Dan, Problema căilor ferate şi afacerea Strousberg, (pag.238)
GAROAFA Dumitru, Despre Banat şi «Liga Culturală» din Râmnicu Vâlcea la Conferinţa Păcii de la Paris, (pag.244)
BEU Liliana, Activitatea diplomatică a sociologului Dumitru Drăghicescu, (pag.255)
ECATERINESCU Dragoş-Ionuţ, GEICULESCU Radu-Gabriel, Scurt istoric despre vila Ştefănescu şi cinematograful din Băile Govora, jud.Vâlcea, (pag.267)
OANE Sorin, Ion Antonescu la Olăneşti, 1-19 august 1944, (pag.274)
TĂNASE Ovidiu, Politica externă a Republicii Moldova (1991-2009), (pag.277)

MEMORIALISTICĂ
MĂNESCU Constantin, Memoria vie a unui muzeograf vâlcean, (pag.287)
LAZĂR Şt. Ioan, Mira Simian (1920-1978) - 90 de ani de la naştere, (pag.293)
PĂTRAŞCU Valentin Dumitru, Muzeul Gorjului şi rolul său în viaţa culturală (1894-2010), (pag.303)

ARHITECTURĂ ŞI ARTĂ
BARCAN Luiza, NANCU Alexandru, Cea mai veche biserică din lemn atestată în nordul Olteniei: biserica de lemn Sfântul Nicolae din Pietrari-Angheleşti, (pag.311)
ENE Ioana, Date despre activitatea culturală a episcopului vâlcean Grigorie Socoteanu (1749-1764), (pag.335)
CRISTEA Alina-Cristina, Prin colecţia de sculptură a Muzeului Vâlcean. Emilian Celine (Sevastos) şi Miliţia Petraşcu, (pag.343)
DICAN Gheorghe, O zi cât un secol cu Medi Wechsler Dinu, (pag.348)
BONDOC Dumitru, Vechi manuscrise ale bisericii Sf.Nicolae din Pietreni-Vâlcea, (pag.353)

ETNOGRAFIE
GODEA Ioan, Locuinţă străveche (secolele XII-XV): aspecte arheologice şi etnografice, (pag.372)
DUMITRESCU Ionuţ, Mijloacele de depozitare a cerealelor în judeţul Vâlcea, (pag.390)
DECA Eugen, Consideraţii istorico-etnografice asupra comerţului din Vâlcea în perioada secolelor al XVIII-XIX-lea, (pag.395)
CANURECI Irinel, Un fenomen aproape dispărut - transhumanţa, (pag.405)
MAZILESCU Sorin, Olăritul pe Valea Râului Doamnei, (pag.409)
DUMITRESCU Ionuţ, FLORESCU Oana, Contribuţii la studiul obiceiurilor de nuntă din zona Călimăneşti, (pag.418)
BĂLOSU Corneliu, Repertoriul poetic al colindatului din Ţara Loviştei, (pag.423)

CONSERVAREA PATRIMONIULUI
MIREA Diana, Metode de conservare şi expunere a sculpturilor în muzeele de artă, (pag.435)
BEU Maria Daniela, Restaurarea unui covor oltenesc din colecţia Muzeului Satului Vâlcean, Bujoreni, (pag.439)
Indexul autorilor, (pag.448)


IX/2011 [HTML | PDF (11MB)]

Primele pagini


ARHEOLOGIE
CÂRCIUMARU Marin, Cele mai vechi mărturii certe ale utilizării ocrului în Paleoliticul din Europa descoperite în Subcarpaţi Olteniei, (pag.9)
SCHUSTER Cristian, Câteva gânduri cu privire la „dansatorii” din Preistorie, (pag.34)
NIŢU Elena-Cristina, TULUGEA Aurel Claudiu, Analiza ansamblului litic cioplit din aşezarea Copăcelu - Valea Răii (judeţul Vâlcea, Romania), (pag.43)
EL SUSI Georgeta, New Data on Livestock and Hunting in the Settlement Vinca A3-B1 (Level IIB) at Miercurea Sibiului – „Petris”, Sibiu County, (pag.63)
IOSIFARU Mariana, Situri arheologice din oraşul Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, (pag.82)
TUŢULESCU Ion, Ceramica orizontului final al culturii Coţofeni în zona deluroasă şi montană a Olteniei. Cu specială privire asupra arealului de nord-est, (pag.95)
CALOTOIU Gheorghe, COTOROGEA Adina-Gabriela, Necropola tumulară de la Vârtopu-Ciuperceni, judeţul Gorj, (pag.118)
PURECE Istrate Silviu, Monede republicane descoperite izolat la Buridava (Ocniţa, judeţul Vâlcea), aflate în colecţia Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, (pag.132)
TERTECI Carol, Materiale arheologice din Râmnicul medieval (I), (pag.140)
PĂRĂUŞANU Ovidiu, Metoda rezistivităţii electrice a solului procedeu de investigare arheogeofizică, (pag.147)

ISTORIE
MĂRCULEŢ Vasile, Unele consideraţii cu privire la etapa de debut a relaţiilor romano-otomane în secolul al XIV-lea, (pag.163)
LAZĂR Şt. Ioan, Spiritualitate, cultura şi artă în Râmnicul medieval şi premodern - încercare de sinteză, (pag.177)
MOROIANU Dan, Comerţul în Râmnicul Vâlcea între 1821-1900, (pag.193)
ALECA Dumitru Bogdan, Aspecte referitoare la sistematizarea oraşului Râmnic în perioada regulamentară, (pag.199)
ALECA Petruţa Doina, Comanda de foc a Râmnicului în perioada regulamentară, (pag.210)
GAROAFĂ Dumitru, Activitatea de arhivă la principalii creatori de documente din administraţia judeţului Vâlcea în perioada regulamentară (1831-1858), (pag.217)
BOCŞAN Nicolae, Andrei Şaguna şi episcopul Călinic de la Râmnic, (pag.229)
PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, MANEA Daniela-Liliana, Unirea Dobrogei cu România (14 noiembrie 1878), (pag.236)
ECATERINESCU Dragoş-Ionuţ, GEICULESCU Radu-Gabriel, Parcul Central din Băile-Govora, judeţul Vâlcea (Scurt istoric), (pag.243)
BEU Liliana, Un proces de răsunet la început de secol XX: doi înalţi ierarhi ajunşi în faţa justiţiei, (pag.259)
TABĂRĂ Radu, Evoluţia insignei Organizaţiei Pionierilor din România (1949-1989), (pag.270)
OANE Sorin, Disputa dintre vâlceni şi braşoveni pe tema Imnului Naţional. O părere, (pag.288)
PANĂ M. Tiberiu, În slujba adevărului istoric, cu mijloacele (uneori modeste), ale limbii române (I), (pag.298)

ARHITECTURA ŞI ARTA
NANCU Alexandru, Modernitate versus tradiţie (II), (pag.309)
ENE Ioana, Nume de zugravi vâlceni din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea identificate în colecţia de artă veche românească a Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” din Râmnicu Vâlcea şi date despre activitatea lor, (pag.332)
LAZĂR Şt. Ioan, Ioana Ene, Icoane brâncoveneşti şi post brâncoveneşti din judeţul Vâlcea (1680-1730) (recenzie), (pag.341)
CRISTEA Alina-Cristina, Un pictor avangardist, (pag.343)
DICAN Gheorghe, Salonul naţional de artă contemporană Râmnicu Vâlcea 5-20 august 2011, (pag.349)

ETNOGRAFIE
MANDAI Alina, Meşteşugul cojocăritului în Ţara Oltului, (pag.357)
DUMITRESCU Ionuţ, Contribuţii la studiul mobilierului popular din Vâlcea, (pag.363)
DECA Eugen, Motive decorative antropomorfe în ceramica populară din Oltenia, (pag.368)
LUNGOCI Sabin, Instrumente tradiţionale din Vâlcea. Fluierul. Originea şi evoluţia fluierului, (pag.373)
CĂNURECI Irinel, Caracteristici ale evoluţiei aşezărilor din Câmpia Băileştilor, (pag.380)
ŞTEFANA Oana Florescu, Consideraţii asupra industriei casnice textile din microzona Bujoreni-Muerească, (pag.389)

RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI
STROIA Ruxandra-Ioana, Problematica restaurării şi conservării piesei Şerpar Brodat, (pag.395)
PURECE Traian, Degradarea fungică - un pericol real al lemnului, (pag.407)
BEU Daniela, Restaurarea unui obiect textil săsesc, rochia cu bretele (busenkittel), (pag.416)
MIREA Diana, Arta sacră şi repere pentru depozitarea colecţiei, (pag.427)


X/2012 [HTML | PDF (16MB)]

Primele pagini

ARHEOLOGIE
TUŢULESCU Ion, Forms of habitat belonging to Coţofeni culture in the hill and mountain area of Oltenia, (pag.7)
IOSIFARU Mariana, STAN Nicolae, FLOREA I. Niţă, Unelte litice descoperite întâmplător în comuna Berislăveşti, judeţul Vâlcea, (pag.24)
EL SUSI Georgeta, Resturi de animale dintr-o fântână datată în Bronzul Timpuriu (cultura Nagyrev) de la Foeni-Gaz (judeţul Timiş). Campania 2009, (pag.31)
SCHUSTER Cristian, NEGRU Mircea, HĂLMĂGEANU Şt. Cătălin, Notă cu privire la un lot de materiale Tei III de la Bucureşti-Militari-Câmpul Boja, sectorul C. Campaniile 2008 şi 2012, (pag.42)
MECU Laurenţiu, Scurte note asupra habitatului Glina şi Tei, (pag.55)
CALOTOIU Gheorghe, The rite, ritual and the chronology of the Teleşti-Drăgoieşti necropola from the Gorj county, (pag.65)
POPESCU Mariana-Cristina, IOSIFARU Mariana, Vase de sticlă descoperite la Buridava dacică, (pag.74)
BONDOC Dorel, Un tipar ceramic din castrul de la Răcari, (pag.89)
TULUGEA Aurel Claudiu, Cronica cercetărilor arheologice pe anii 2009-2010 în judeţul Vâlcea, (pag.98)

ISTORIE
MĂRCULEŢ Vasile, Ofensiva bulgară de la sfârşitul secolului al X-lea şi situaţia stăpânirilor bizantine de la Dunărea de jos, (pag.117)
DRAGNEA Mihai, Importanţa spaţiului maritim în conflictele ruso-bizantine (sec.IX-XI), (pag.126)
TULUGEA Aurel Claudiu, FRÂNCU Emilian, Date noi privind biserica Sf.Dumitru din Rm.Vâlcea, (pag.136)
DECA Eugen, Câteva consideraţii asupra proprietăţilor viticole şi pomicole ale mânăstirilor din Vâlcea, în trecut, (pag.143)
GAROAFĂ Dumitru, Activitatea de arhivă la principalii creatori de documente din administraţia judeţului Vâlcea în perioada regulamentară (1831-1858), (pag.148)
SÎRBU Ciprian-Marius, Episcopii Râmnicului şi viaţa politică românească în perioada 1859-1918, (pag.162)
ECATERINESCU Dragoş-Ionuţ, GEICULESCU Radu-Gabriel, Scurt istoric al vilei Alexandru Iliescu (fosta Casă de Cultură) Băile Govora-judeţul Vâlcea, (pag.188)
MOROIANU Mihai Dan, Evoluţia staţiunilor balneare vâlcene în perioada modernă, (pag.194)
TABĂRĂ Radu, Insignele şi însemnele organizaţiei Şoimilor Patriei din Republica Socialistă România (1976-1989), (pag.200)
OANE Sorin, Ce fel de oraş este Râmnicu-Vâlcea. Un material pentru folosul primarilor Râmnicului (şi nu doar pentru ei), (pag.219)

ETNOGRAFIE
DUMITRESCU Ionuţ, Aspecte ale albinăritului în Vâlcea, (pag.227)
CĂNURECI Irinel, Caracteristici ale habitatului din zona etnografică Câmpia Băileştilor, (pag.232)
LUNGOCI Sabin, Expoziţia Sărbătorile pascale ilustrate în iconografie, (pag.252)
PLENICEANU Florentina, Aspecte ale educaţiei pentru patrimoniul etnografic în cadrul relaţiei muzeu – şcoală primară, (pag.256)
LAZĂR Şt. Ioan, Dumnezeu şi meşterul său, Dumitru Şchiopu, (pag.265)

ARTA
MIREA Diana, Un registru al apostolilor aproape complet aflat în colecţia de artă veche românească a Muzeului Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea, (pag.268)
DICAN Gheorghe, Comorile Casei Simian, (pag.275)
CRISTEA Alina-Cristina, Arta lemnului în plastica lui Ovidiu Maitec, (pag.284)

RESTAURARE-CONSERVARE
COMAN-SIPEANU Olimpia, HERBEL Gabriela Rodica, Restaurarea icoanei praznicar Intrarea în biserică a Maicii Domnului, (pag.289)
CIOROGAR Vasilica, Problematica restaurării Liturghierul lui Macarie (1508), (pag.298)
SCHULLER Radu, Procesul de salvare a unei cârti populare oculte (de la începutul secolului al XIX-lea), (pag.305)
STROIA Ruxandra-Ioana, Restaurarea şi conservarea piesei textile „cap de străjac”, (pag.312)
BEU Daniela, Restaurarea unui fragment de paretar, (pag.321)
PĂRĂUŞANU Ovidiu, Măsuri de conservare şi protejare a exponatelor din spaţiile expoziţionale ale Muzeului de Istorie a judeţului Vâlcea, (pag.327)


XI/2013-2014 PDF (12MB)]

ARHEOLOGIE
CÂRCIUMARU Marin, L’integration des cultures materielles paleolithique dans le schema chronoclimatique du Pleistocene Superieur en Roumanie, (pag.7)
TUŢULESCU Ion, PĂRĂUŞANU Ovidiu, Câteva contribuţii la topoarele de tip Jászladány din depozitele Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, (pag.17)
MECU Laurenţiu, Consideraţii privind structurile de locuire şi anexele lor în culturile Glina şi Tei, (pag.26)
NĂLBITORU-MĂRĂCINE Iulius-Alexandru, Tipuri de habitat în arealul răsăritean al culturii Verbicioara, (pag.38)
CRĂCIUNESCU Gabriel, Descoperiri din epoca bronzului la Gârla Mare, km fluviali 839-840, (pag.54)
SCHUSTER Cristian, POPA Traian, MORINTZ Alexandru, KOGĂLNICEANU Raluca, Descoperiri arheologice pe Argeş. Comuna Adunaţii-Copăceni, judeţul Giurgiu, (pag.64)
IOSIFARU Mariana, TERTECI Carol, TULUGEA Aurel Claudiu, Cercetări arheologice preventive la biserica Buna Vestire şi Sf. Arhanghel Mihail, din satul Urşi, comuna Popeşti–Vâlcea, (pag.84)
IOSIFARU Mariana, TERTECI Carol, TULUGEA Aurel Claudiu, Un tezaur monetar de la 1848 descoperit în comuna Popeşti, satul Urşi, judeţul Vâlcea, (pag.95)
SCHUSTER Cristian, In memoriam TRAIAN POPA (22 septembrie 1951 – 21 aprilie 2013), (pag.112)

ISTORIE ŞI MEMORIALISTICĂ
MĂRCULEŢ Vasile, Locţiitori ai unor scaune arhiereşti orientale: mitropoliţii Ungrovlahiei şi titlurile lor onorifice în secolul al XIV-lea, (pag.115)
MĂNESCU Constantin, Biblioteca mănăstirii Hurezi în vremea voievodului Constantin Brâncoveanu, (pag.125)
SZEMKOVICS Laurenţiu-Ştefan, Zece matrice sigilare ale Prefecturii judeţului Vâlcea (1881-1929), (pag.139)
MOROIANU Mihai Dan, Târgul de la Râureni în perioada modernă, (pag.157)
GAROAFĂ Dumitru, Semantica discursului memorialistic transilvănean de la 1848, (pag.162)
NIŢU Ionela, PINTILIE Ovidiu Dan, Istoricul pompierilor militari din oraşul Câmpulung Muşcel (1871-1944), (pag.173)
SÎIULESCU Flavius-Cătălin, Regele Ferdinand întregitorul în Bucovina. 16-18 mai 1920, (pag.192)
ECATERINESCU Dragoş-Ionuţ, GEICULESCU Radu-Gabriel, Vila Andreea, Vila Gr. Ţăranu, Vila Administraţiei Băile Govora-judeţul Vâlcea, (pag.204)
NIŢU Ionela, PINTILIE Ovidiu Dan, Comitetul de patronaj al operelor sociale din plasa Argeş între anii 1941-1945, (pag.212)
OANE Sorin, Istoria comunismului vâlcean până la 23 august 1944, (pag.227)
DUDOI Marian-Alin, În slujba idealului naţional: demersuri ale partidelor istorice şi ale exilului cu privire la frontiera răsăriteană în perioada Conferinţei de pace de la Paris din 1946, (pag.249)
PANĂ M. Tiberiu, În slujba adevărului istoric, cu mijloacele (uneori modeste!) ale limbii române (II), (pag.259)
FRÂNCU Valentin Emilian, Istoriografia Bisericii Catolice în judeţul Vâlcea, (pag.268)
LAZĂR Şt. Ioan, Regina Maria în memoriile Ceciliei Cuţescu – Storck, (pag.296)

ARTĂ
MIREA Diana, Icoane postbrâncoveneşti care înfăţişează câte doi sfinţi din colecţia de artă veche românească a Muzeului Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea, (pag.300)

ETNOGRAFIE
GODEA Ioan, Suedia. Note şi însemnări etnologice şi muzeologice, (pag.306)
DRAGNEA Mihai, Cosmologie în cultura populară slovenă, (pag.314)
DECA Roxana, Semnificaţii rituale ale moşitului, (pag.328)
ŞTEFANA Oana Florescu, Aspecte ale ceremonialului funerar din comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea, (pag.333)
DUMITRESCU Ionuş-Gabriel, Contribuţii la cunoaşterea arhitecturii tradiţionale a lemnului în Vâlcea, (pag.337)

RESTAURARE-CONSERVARE
HERBEL Gabriela Rodica, Restaurarea unei icoane lipoveneşti, (pag.347)
MITRANA Elena, Restaurarea unui manuscris din anii 1838–1840, (pag.355)


XII/2015 PDF (23MB)]

• Tabula Gratulatoria
• Profesorul Petre Roman la 80 de ani (Editorii)
• Din activitatea ştiinţifică a profesorului universitar doctor Petre Roman (întocmit de ROMAN Daniela)
• Fotografii cu Profesorul Petre Roman şi colegii săi
• Lista abrevierilor şi publicaţiilor

ARHEOLOGIE
FÂNTÂNEANU Cristinel, BĂRBAT Alexandru Ioan, Iconografia unui vas ceramic Starčevo-Criş descoperit la Acmariu (comuna Blandiana, judeţul Alba), (pag.44)
TULUGEA Aurel Claudiu, Podoabe descoperite în aşezarea neolitică de la Copăcelu - Valea Răii, (pag.88)
LUCA Adrian Sabin, MĂRCUŢI Florentina, PALAGHIE Vasile, Semne şi simboluri preistorice în Transilvania (2). „Perechea sacră” şi „Pasărea sufletului”. Aşezarea neolitică şi eneolitică de la Tărtăria-Gura Luncii (jud. Alba), (pag.100)
ŞERBĂNESCU Done, Consideraţii privind datarea necropolei neolitice de la Cernica, judeţul Ilfov, (pag.116)
ALAIBA Ruxandra, Les représentations zoomorphes en bas-relief réalisée sur la céramique de type Cucuteni C, (pag.123)
SCHUSTER Cristian, MIREA Pavel, HAITĂ Constantin, Zu einem besonderen kreuzförmigen steinernen Zepterkeulentyp: Roşiorii de Vede, (pag.144)
DIACONU Vasile, CIOBOTARU Paul, Some considerations regarding the copper axe from Cosmeşti (Galaţi County, Romania), (pag.156)
CIUGUDEAN Horia, Contacte între Cultura Amforelor Sferice şi comunităţile Coţofeni în spaţiul transilvan, (pag.164)
AGULNIKOV Serghei, POPOVICI Sergiu, Rezultatele investigaţiilor arheologice în Tumulul nr. 1 de la Găvănoasa, Raionul Cahul, Republica Moldova, (pag.176)
SCHUSTER Cristian, MECU Laurenţiu, MIREA Pavel, TUŢULESCU Ion, GAVRILĂ Elena, The Bronze Age mace-heads from Southern Romania – tools, weapons and/or social distinction signs?, (pag.186)
BADER Tiberius, Lanzenspitzen vom Typ Bühl, (pag.235)
SZÉKELY Zsolt, A clay wagon model from Racoş (Alsórákos, Braşov County), (pag.259)
MECU Laurenţiu, Scurte note privind istoricul cercetărilor culturilor Glina şi Tei, aşezările acestora şi culturile contemporane lor, (pag.266)
CRĂCIUNESCU Gabriel, Importanţa necropolelor Žuto Brdo–Gârla Mare din vestul Olteniei, (pag.275)
ALEXANDROV Ştefan, Date noi despre cultura ceramicii încrustate din Bulgaria de Nord-Vest, (pag.291)
TERTECI Carol, Notă cu privire la prima epocă a fierului în Oltenia în lumina noilor cercetări, (pag.309)
CĂRĂBIŞI Vlad, Consideraţii privind centrul de putere din bazinul Jiului (sec. IV-III a.Chr.), (pag.322)


STUDII INTERDISCIPLINARE

Arheotopografie
MORINTZ S. Alexandru, Introducere în arheotopografie, o subdisciplină arheologică necesară, (pag.339)

Landscape archaeology şi cercetări de teren
ŞTEFAN Eduard Cristian, Câteva studii de caz referitoare la identificarea aşezărilor de tip tell cu ajutorul hărţilor vechi şi al resurselor web. Limite şi avantaje, (pag.375)
BOLOHAN Neculai, DROB Sebastian, GAFINCU Alexandru, COJOCARIU Andrei, Cercetări arheologice de suprafaţă în bazinul mijlociu al râului Corogea, jud.Botoşani şi câteva observaţii preliminare, (pag.397)

Analize antropologice
COMŞA Alexandra, Date antropologice privind unele schelete eneolitice, descoperite în campania anului 1962 în necropola de la Radovanu-La Muscalu, (pag.412)

Analize arheozoologice
EL SUSI Georgeta, Cercetări arheozoologice în aşezarea romană de la Romula-Reşca (com.Dobrosloveni, judeţul Olt). Campaniile 2006, 2009, 2013, (pag.422)

Numismatică
PURECE Istrate Silviu, Evoluţia tipologică a monedelor celtice de tip Larissa – Apollo Amphipolis, (pag.463)

Arheomitologie
PORUCIUC Adrian, Prolonged continuity and hybridization of Pre- and Proto-Indo-European elements visible in Romanian ritual folklore, (pag.475)

Recenzii
BÁRTOK Botond, The Late Eneolithic in South-East Transylvania, (pag.494)


BIBLIOGRAFIE:


1. http://www.muzee-valcea.ro/buridava/buridava.html, 2017
2. http://cimec.ro/Biblioteca-Digitala/Biblioteca.html, 2017