Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

CERCETĂRI ARHEOLOGICE

Instituţie: MNIR
Webiste: http://mnir.ro/cercetari-arheologice


Nr.1, 1975 [descarcă numărul integral (19MB)]

GEORGESCU Florian, Introducere, (pag.3)

RAPOARTE DE SĂPĂTURI
GALBENU Doina, Aşezările neolitice de la Şimnic, (pag.9)
ULANICI Augustin, Săpăturile de la Brăneţ, jud.Olt, (pag.45)
ULANICI Constantin, TROHANI George, Săpăturile de la Greci, com.Grădiştea, jud.Ilfov, (pag.77)
LEAHU Valeriu, Sondajul arheologic de la Izvoarele, (pag.101)
PROTOPOPESCU Vlad, Raport asupra săpăturilor arheologice de la Corneşti, com.Adămuş, jud.Mureş din anul 1972, (pag.117)
TROHANI George, Săpăturile arheologice efectuate la Chirnogi, jud.Ilfov, în anii 1971-1972, (pag.127)
TROHANI George, Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca, (pag.151)
IONESCU Edith, Studiul materialului faunistic provenit din unele locuinţe geto-dacice de la Vlădiceasca, (pag.177)
NEMOIANU Larissa, ANDRIŢOIU Ion, Sondajul arheologic de la Ardeu, com.Balşa, jud.Hunedoara, (pag.181)
LEAHU Valeriu, Cercetări arheologice în necropola tumulară de la Romula (1969), (pag.191)
MARINESCU Lucia, MĂRGHITAN Liviu, PETOLESCU C. Constantin, Thermele romane de la Micia. Raport asupra săpăturilor din anii 1971-1974, (pag.217)
PĂUNESCU Anca, Şantierul arheologic Tîrguşoru Vechi. Raport de săpătură, (pag.231)
CHIŢESCU Lucian, Cercetări arheologice la Curtea Domnească din Suceava, (pag.245)

STUDII
ROSETTI V. Dinu, Cetăţeni-Argeş. Istoricul cercetărilor arheologice, (pag.261)


Nr.2, 1976 [descarcă numărul integral (15MB)]

Prof.dr. GEORGESCU Florian, Introducere, (pag.5)

RAPOARTE DE SĂPĂTURI
TROHANI George, OANCEA Alexandru, Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Vînătorii Mici, judeţul Ilfov, (pag.19)
ULANICI Augustin, Noi cercetări arheologice la Braneţ, (pag.33)
LEAHU Valeriu, TROHANI George, Sondajul arheologic de la Surlari, (pag.73)
TROHANI George, Săpăturile din aşezarea geto-dacă de la Vlădiceasca, (pag.87)
IONESCU Edith Valeria, Date noi cu privire la materialul faunistic din aşezarea geto-dacă de la Vlădiceasca, judeţul Ilfov, (pag.135)
CHIŢESCU Lucian, Cercetări arheologice la Cetăţeni, judeţul Argeş, (pag.155)

STUDII
OANCEA Alexandru, Unele observaţii cu privire la fazele finale ale culturii Monteoru în lumina cercetărilor de la Cîrlomăneşti, judeţul Buzău, (pag.191)
BUZDUGAN Constantin, Pumnale hallstattiene tîrzii de pe teritoriul României, (pag.239)
MOSCALU Emil, O aşezare getică de la sfîrşitul sec. al V-lea î.e.n. în Muntenia, (pag.275)
PETOLESCU Constantin, Relieful votiv în Oltenia romană, (pag.287)
PĂUNESCU Anca, Căldări din lut cu torţi interioare descoperite la Tîrgşor, judeţul Prahova, (pag.305)
• Lista abrevierilor, (pag.311)


Nr.3, 1977 [descarcă numărul integral (26MB)]

GEORGESCU Florian, Introducere, (pag.V)

I. RAPOARTE DE SĂPATURI
GALBENU Doina, Săpături în tell-ul de la Hîrşova, jud.Constanta, (pag.3)
ULANICI Augustin, Noi cercetări arheologice la Greci, jud.Ilfov, (pag.9)
ULANICI Augustin, Săpăturile arheologice efectuate la Braneţ în anul 1976, (pag.27)
OANCEA Alexandru, Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Petrişoru, com.Racoviţeni, jud.Buzău, (pag.39)
LEAHU Valeriu, Sondajul arheologic de la Frăteşti, jud.Ilfov, (pag.43)
OANCEA Alexandru, Raport preliminar privind cercetările de la Pietroasa Mică, jud.Buzău, (pag.53)
BUZDUGAN Costachi, Cercetările arheologice de la Rateşu Cuzei, jud.Vaslui, (pag.59)
RUSU Ionescu Edith Valeria, BRĂILEANU Maria, Studiul resturilor faunistice descoperite în aşezarea de la Rateşu Cuzei aparţinînd culturii Noua (epoca bronzului), (pag.77)
BUZDUGAN Costachi, Sondajul arheologic de la Voineşti, jud.Vaslui, (pag.87)
VULPE Alexandru, GHEORGHIŢĂ Marieta, Şantierul arheologic Popeşti, com.Mihăileşti, jud.Ilfov, Raport preliminar asupra rezultatelor din campania anilor 1976-1977, (pag.95)
MARINESCU Lucia, SION Anişoara, PETCULESCU Liviu, ANDRŢOIU Ioan, RUSU Ionescu Edith Valeria, BRĂILEANU Maria, Şantierul arheologic Micia (Veţel, jud.Hunedoara), (pag.105)
LEAHU Valeriu, TROHANI George, Săpăturile arheologice de la Vităneşti, jud.Teleorman, (pag.127)
RUSU Ionescu Edith Valeria, Date cu privire la resturile animaliere. ofrande din mormintele de călăreţi de la Vităneşti, jud.Teleorman, (pag.143)
POPA Radu, NEMOIANU Alexandru, ESKENASY Victor, Şantierul arheologic Voivozi, com.Popeşti, jud.Bihor. Raport pentru campania de cercetări din anul 1976, (pag.151)
DUMITRACHE Mariana, Cetatea sătească din Drăuşeni, jud.Braşov, ansamblu de arhitectură medievală. Cercetări arheologice 1973-1977, (pag.155)
CHIŢESCU Lucian, CONOVICI Niculae, LUNGU Radu, PĂUNESCU Anca, RĂDULESCU Venera, Cercetări arheologice la Piua Petrii (Oraşul de Floci), jud.Ialomiţa, (pag.199)
GEORGESCU Laurenţia, Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Oraşul de Floci, (pag.242)
BRĂILEANU Maria, RUSU Ionescu Edith Valeria, Date cu privire la fructele carbonizate descoperite pe şantierul arheologic de la Piua Petrii, jud.Ialomiţa, (pag.247)
CANTACUZINO I. Gheorghe, Sondaje arheologice în oraşul Focşani, (pag.251)
CANTACUZINO Gheorghe, TROHANI George, Săpăturile arheologice de la Cătălui-Căscioarele, jud.Ilfov, (pag.261)

II. STUDII ŞI NOTE
TROHANI George, Două cuţite-pumnal din metal descoperite la Ostrovul Corbului, jud.Mehedinţi, (pag.331)
DRAGUŞ Dan, O noua descoperire aparţinînd tezaurului de la Cucuteni-Băiceni, jud.Iaşi, (pag.335)
MOSCALU Emil, Probleme ale cetăţilor cu „val vitrificat”, (pag.339)
VOIEVOZEANU Petre, MOSCALU Emil, Mormîntul princiar getic şi tezaurul de la Peretu, jud.Teleorman, (pag.353)
MOSCALU Emil, BEDA Corneliu, Noi cetăţi traco-getice, (pag.361)
MOSCALU Emil, BEDA Corneliu, Descoperirile arheologice de la Pietroşani, jud.Teleorman, (pag.375)
MOSCALU Emil, Sondaje şi cercetări de suprafaţă, (pag.335)
SPIRU Ion, BEDA Corneliu, Tell-ul gumelniţean de la Plosca, jud.Teleorman, (pag.401)
MARINESCU Lucia, O statuetă de bronz de la Micia, (pag.405)
DUMITRACHE Mariana, Materiale ceramice din cetatea ţărănească din com.Hărman, jud.Braşov, (pag.409)
CHICIDEANU Ion, O aşezare din sec.XIV-XV la Bradu, jud.Buzău, (pag.421)
CANTACUZINO I. Gheorghe, Ceramică medievali descoperită la Vodiţa prin săpăturile din anul 1970, (pag.439)
SPIRU Ion, Descoperiri arheologice în jud.Teleorman, (pag.453)
RUSU Ionescu Edith Valeria, Notă asupra unei probe de seminţe carbonizate: din aşezarea Raskopaniţa, R.P.Bulgaria, (pag.451)


Nr.4, 1977 [descarcă numărul integral (12MB)]

GEORGESCU Florian, Introducere, (pag.V)

I. RAPOARTE DE SĂPĂTURI
ZAHARIA Eugenia, GALBENU Doina, SZEKELY Zoltan, Raport preliminar asupra săpăturilor din 1979 de la Ariuşd, jud.Covasna, (pag.3)
BUZDUGAN Costachi, Cercetările arheologice de la Giurcani, jud.Vaslui, (pag.7)
ULANICI Augustin, Cercetările arheologice din anul 1979 de la Bruneţ, jud.Olt, (pag.20)
LEAHU Valeriu, Sondajul arheologic efectuat în 1979 la Daia, jud.Giurgiu, (pag.30)
OANCEA Alexandru, Raport preliminar privind campania arheologică din 1979 de la Petrişoru, com.Racoviţeni,. jud.Buzău, (pag.41)
TROHANI George, Săpăturile arheologice de la Petrişoru – „Ulmii lui Ţîrlea”, com.Racoviţeni, jud.Buzău, (pag.45)
POPOVICI Dragomir, URSULESCU Nicolae, Şantierul arheologic Preuţeşti – „Cetate”, jud.Suceava, 1979. Raport preliminar, (pag.54)
VULPE Alexandru, GHEORGHIŢĂ Marieta, Şantierul arheologic Popeşti-Mihăileşti, jud.Giurgiu. Raport preliminar asupra rezultatelor din campaniile anilor 1978-1979, (pag.58)
NEMOIANU Larissa, TODINCĂ Gheorghe, Şantierul arheologic Călineşti, jud.Maramureş, (pag.66)
PETULESCU Liviu, NEMOIANU Alexandru Toma, ANASTASIU Ruxandra, Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice din 1978-1979 în castrul Micia, comuna Veţel, jud.Hunedoara, (pag.70)
DRĂGUŞ Dan, Raport asupra cercetărilor arheologice de la Grojdibodu, jud.Olt, (pag.76)
MUNTEANU Luminiţa, Cercetări arheologice în aşezarea feudală timpurie de la Mănăstirea Bodrog, jud.Arad, (pag.90)
CANTACUZINO Gh.I., Cercetări arheologice la cetatea Turnu, (Turnu Măgurele), jud.Teleorman, (pag.100)
CHIŢESCU Lucian, LUNGU Radu, PAPASIMA Teodor, VLĂDILĂ Petre, RĂDULESCU Venera, PĂUNESCU Anca, Cercetări arheologice în anul 1979 la Piua Petri (Oraşul de Floci), comuna Giurgiu, jud.Ialomniţa, (pag.120)
BĂTRÎNA Lia, BĂTRÎNA Adrian, Cercetări arheologice efectuate în anul 1979 în cuprinsul aşezării Curtea de Argeş, jud.Argeş, (pag.144)
BĂTRÎNA Lia, BĂTRÎNA Adrian, Etape de construcţie în cuprinsul ansamblului „Mănăstirea” din Vălenii de Munte, jud.Prahova, în lumina cercetărilor arheologice din 1978, (pag.172)

II. STUDII ŞI NOTE
ULANICI Augustin, Un cioplitor din paleoliticul inferior descoperit la Bechet, jud.Dolj, (pag.191)
CHIŢESCU Lucian, Formaţiuni unional-tribale sau formaţiuni statale?, (pag.193)
CANTACUZINO Gheorghe, TROHANI George, Cercetările arheologice de la Cernica-Mănăstire, (pag.200)
TROHANI George, OANCEA Alexandru, Cercetări arheologice pe Valea Glavaciocului, (pag.240)
DUMITRACHE Mariana, Evoluţia cetăţii ţărăneşti de la Vineri, jud.Braşov, în lumina cercetărilor arheologice şi de arhitectură, (pag.253)


Nr.5, 1982 [descarcă numărul integral (13MB)]

GEORGESCU Florian, Introducere, (pag.V)

I. RAPOARTE DE SĂPĂTURI
ZAHARIA Eugenia, GALBENU Doina, SZEKELY Zoltan, Săpăturile arheologice de la Ariuşd, jud.Covasna, (pag.3)
MONAH Dan, CUCOŞ Ştefan, POPOVICI Dragomir, ANTONESCU Silvia, Săpăturile arheologice din tell-ul cucutenian Dealul Ghindaru, com.Poduri, jud.Bacău, (pag.9)
POPOVICI Dragomir, URSULESCU Nicolae, Şantierul arheologic Preuţeşti „Cetate”, jud.Suceava, (pag.23)
BUZDUGAN Costachi, Săpăturile arheologice din anul 1980 de la Giurcani, jud.Vaslui, (pag.29)
ULANICI Augustin, Săpăturile de la Valea Iaşului, jud.Argeş, (pag.37)
LEAHU Valeriu, Săpăturile arheologice efectuate la Daia, (pag.43)
OANCEA Alexandru, Săpăturile arheologice de la Petrişoru-Racoviţeni, jud.Buzău, (pag.53)
TROHANI George, Săpăturile arheologice din com.Valea Argovei, jud.Călăraşi, (pag.59)
TROHANI George, ZORZOLIU Traian, Cercetările arheologice din com.Nicolae Titulescu, jud.Olt, (pag.65)
PETCULESCU Liviu, NEMOIANU Toma Alexandru, ANASTASIU Ruxandra, Săpăturile arheologice din castrul Micia(com.Veţel), jud.Hunedoara, (pag.73)
FILIPESCU Bogdan, Săpăturile arheologice de la Fierbinţi - Malu Roşu, jud.Ialomiţa, (pag.77)
BĂTRÎNA Lia, BĂTRÎNA Adrian, VATAMANU Ion, Cercetările de la Netezi, jud.Neamţ, (pag.83)
BĂTRÎNA Lia, BĂTRINA Adrian, Cercetările arheologice de la Curtea de Argeş, (pag.95)
MUNTEANU Luminiţa, Date arheologice referitoare la Mănăstirea Partoş, jud.Timiş, (pag.109)
RĂDULESCU Venera, CALOTOIU Gheorghe, Cercetările arheologice de la Poiata, jud.Gorj, (pag.119)
CHIŢESCU Lucian, PAPASIMA Tudor, VLĂDILĂ Petre, RĂDULESCU Venera, PĂUNESCU Anca, Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Oraşul de Floci), jud.Ialomiţa, (pag.129)
GEORGESCU Laurenţia, Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Piua Petrii (1979-1980), (pag.159)

II. STUDII ŞI NOTE
BOLOMEY Alexandra, Contribuţie la cunoaşterea economiei animale a culturii Boian în lumina materialelor de la Căscioarele, jud.Călăraşi, (pag.169)
DRĂGUŞ Dan, Aplice de bronz geto-dacice cu reprezentări animaliere, (pag.195)
ISĂCESCU Constantin, Noi date privind necropola feudală timpurie de la Frăţeşti, jud.Giurgiu, (pag.201)
BĂTRÎNA Lia, BĂTRÎNA Adrian, Contribuţii arheologice la cunoaşterea primului lăcaş al mitropoliei Moldovei: biserica Mirăuţilor din Suceava, (pag.215)
CANTACUZINO I. Gheorghe, Aspecte ale cercetării arheologice privind începuturile urbane ale Tîrgoviştei, (pag.225)
TROHANI George, Pagini din scrisori, pagini de arheologie. Din corespondenţa prof. Gheorghe Cantacuzino, (pag.235)


Nr.6, 1983 [descarcă numărul integral (11MB)]

GEORGESCU Florian, Introducere, (pag.V)

I. RAPOARTE DE SĂPĂTURI
MONAH Dan, CUCOŞ Ştefan, POPOVICI Dragomir, ANTONESCU Silvia, DUMITROAIA Gheorghe, Cercetările arheologice de la Poduri - Dealul Ghindaru, (pag.3)
ULANICI Augustin, Săpăturile efectuate la Brăneţ, în aşezarea Glina, (pag.23)
TROHANI George, Cercetările arheologice de la Vlădiceasca, punctul „Ochiul lui Velicu”, com. Valea Argovei, jud.Călăraşi, (pag.31)
PETCULESCU Liviu, Raport asupra săpăturilor arheologice din castrul Micia, (pag.45)
CHIŢESCU Lucian, SION Anisoara, CRISTOCEA Spiridon, Cercetările arheologice efectuate la complexul de monumente feudale de la Cetăţeni, jud.Argeş, (pag.51)
BĂTRÎNA Lia, BÂTRÎNA Adrian, VĂTĂMANU Ion, SCORŢANU Ştefan, Ansamblul reşedinţei feudale de la Giuleşti, jud.Suceava, (pag.79)
CHIŢESCU Lucian, PĂUNESCU Anca, PAPASIMA Tudor, Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Oraşul de Floci), jud.Ialomiţa, (pag.95)
GEORGESCU Laurentia, Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Piua Petrii (Oraşul de Floci) în 1981, (pag.109)
ISĂCESCU Constantin, Sondajul arheologic de pe teritoriul com. Fierbinţi-Tîrg, jud.Ialomiţa, (pag.111)
FILIPESCU Bogdan, Staţiunea arheologică Malu Roşu - Fierbinţi, jud.Ialomiţa, (pag.123)
RĂDULESCU Venera, CALOTOIU Gheorghe, Cercetările arheologice de la Poiata, jud.Gorj, (pag.133)

II. STUDII ŞI NOTE
GALBENU Doina, Aşezarea de tip Sălcuţa de la Almăjel, jud.Mehedinţi, (pag.143)
BOLOMEY Alexandra, Noi descoperiri de oase umane într-o aşezare cucuteniană, (pag.159)
LEAHU Valeriu, Tracii carpato-dunăreni în marile migraţii egeene, (pag.175)
TROHANI George, Un leu funerar roman descoperit la Grojdibodu, jud.Dolj, (pag.205)
TROHANI George, ZORZOLIU Traian, O necropolă din sec. al IV-lea e.n. descoperită la Drăgăneşti-Olt, (pag.209)
CANTACUZINO Gheorghe, Vechi etape de locuire medievală în zona ansamblului Stelea din Tîrgovişte, (pag.225)
MUNTEANU Luminiţa, Cercetări arheologice la obiectivul „La Chilii”, com.Vărădia, jud. Caraş Severin, (pag.231)
BĂTRÎNA Lia, BĂTRINA Adrian, Unele opinii privind aşezarea saşilor la Baia în lumina cercetărilor arheologice, (pag.239)
BĂTRÎNA Lia, BĂTRÎNA Adrian, Tezaurul monetar de la Netezi, jud.Neamţ, (pag.259)


Nr.7, 1984 [descarcă numărul integral (12MB)]

• *** - Introducere, (pag.5)

I. RAPOARTE DE SĂPĂTURI
ISĂCESCU Constantin, Săpăturile do salvare de la Sultana, 27 com.Mînăstirea, jud.Călăraşi, (pag.27)
POPOVICI Dragomir, ALEXΕ Bujor, Şantierul arheologic Poduri - Valea Şoşii, „Dealul Păltiniş”, jud.Bacău, (pag.45)
POPOVICI Dragomir, TROHANI George, Şantierul arheologic Poduri-Prohozeşti, „Silişte”, jud.Bacău, (pag.65)
URSULESCU Nicolae, POPOVICI Dragomir, Cercetările arheologice de la Preuteşti, jud.Suceava, (pag.81)
TROHANI George, Săpăturile arheologice de pe Valea Mostiştei, punctul Săruleşti, jud.Călăraşi, (pag.85)
ULANICI Augustin, Săpăturile arheologice de la Sănduliţa, com.Săruleşti, jud.Călăraşi, (pag.113)
PETCULESCU Liviu, Săpăturile arheologica din castrul Micia, (pag.117)
MARINESCU Lucia, SION Anişoara, ANDRIŢOIU Ion, Cercetările arheologice din thormele romane de la Micia (Veţel), jud.Hunedoara, (pag.121)
FILIPESCU Bogdan, Cercetări îh staţiunea arheologică Malu Roşu, com.Fierbinţi-Tîrg, jud.Ialomiţa, (pag.129)
PĂUNESCU Anca, CRISTOCEA Spiridon, Cercetările arheologice din sectorul „Monumente” de la Cetăţeni, jud.Argeş, (pag.137)
PĂUNESCU Anca, Cercetările arheologice de la Piua Petri (Oraşul de Floci), com.Giurgeni, jud.Călăraşi, (pag.143)
GEORGESCU Laurenţia, Date preliminare antropologice privind populaţia medievală de la Piua Petri din necropola III, (pag.149)
BĂTRÎNA Lia, MONORANU Octav, BĂTRÎNA Adrian, Cercetările arheologice din cuprinsul reşedinţei feudale de la Giuleşti, com.Boroaia, jud.Suceava, (pag.153)
BĂTRÎNA Lia, MONORANU Octav, BĂTRÎNA Adrian, Cercetările arheologice de la Fîntîna Mare, com. Vadul Moldovei, jud.Suceava, (pag.165)
RĂDULESCU Venera, Săpăturile arheologice de la Runcu, jud.Gorj, (pag.175)
RĂDULESCU Venera, Cercetările arheologice de la Ursaţi, jud.Gorj, (pag.181)

II. STUDII ŞI NOTE
TROHANI George, Modul de realizare a unor pumnale Akinakes. Studiu radiografic, (pag.191)
CANTACUZINO I. Gheorghe, Unele probleme privind cercetările arheologice de la Cîmpulung, (pag.199)
RUSU Mircea, Tezaurul de la Pietroasele şi contextul istoric contemporan, (pag.207)
BĂTRÎNA Lia, BĂTRÎNA Adrian, Contribuţii arheologice la istoricul oraşului Bala, (pag.231)
MUNTEANU Luminiţa, Cercetări arheologice şi istorice efectuate la castelul Lăzarea, (pag.245)


Nr.8, 1986 [descarcă numărul integral (6MB)]

I. RAPOARTE DE SĂPĂTURI
POPOVICI Dragomir, Cercetări arheologice din anul 1981 de la Mitoc – „Pîrîul lui Istrati”, jud.Botoşani, (pag.9)
LEAHU Valeriu, ΤROHANI George, Săpăturile arheologice efectuate la Vităneşti, jud.Teleorman, (pag.21)
BUZDUGAN Costachi, BOBI Victor, PARAGINĂ Anton, Cercetări arheologice în necropola tumulară de la Boloteşti, jud.Vrancea, (pag.27)
URSULESGU Nicolae, POPOVICI Dragomir, Şantierul arheologic Preuteşti „Dealul Cetăţii", jud.Suceava, (pag.37)
VULPE Alexandru, GHEORGHIŢA Marieta, Săpăturile arheologice din anii 1980, 1982 şi 1983 la staţiunea getică de la Popeşti, com.Mihăileşti, jud.Giurgiu, (pag.43)
MARINESCU Lucia, SION Anişoara, ANBRITOIU Ion, Report asupra săpăturilor arheologice de la Micia (com.Veţel, jud.Hunedoara), sector terme, (pag.53)
PETCULESCU Liviu, FILIPESCU Bogdan, CRĂCIUN Cristina, Raport asupra săpăturilor din castrul Micia (com.Veţel), jud.Hunedoara, (pag.59)
MUŞEŢEANU Crişan, Raport asupra săpăturilor arheologice de la Micia, punctul „Edificiul roman”, (pag.63)
CHIŢESCU Lucian, PĂUNESCU Anca, Cercetările arheologica efectuate la Complexul de monumente Feudale de la Cetăţeni, jud.Argeş. Locuinţa voievodală, (pag.67)
CHIŢESCU Lucian, PĂUNESCU Anca, Cercetările arheologice de la Piua Patrii (Oraşul de Floci) com.Giurgeni, jud.Ialomiţa, (pag.75)
BĂTRÎNA Lia, MONORANU Octav, BĂTRÎNA Adrian, Cercetările arheologice din zona Fîntîna Mare - Spătăroşti, com. Vadu Moldovei, jud.Suceava, (pag.85)
RĂDULESCU Venera, O nouă locuinţă feudală cercetată în anul 1984 la Poiata, jud.Gorj, (pag.101)
CANTACUZINO I. Gh., DIACONESCU P., MIHĂESCU G., Cercetările arheologice efectuate în anii 1982 şi 1983 la ansamblul Stelea din Tîrgovişte, (pag.113)
CANTACUZINO I. Gh., Cercetări arheologice la Leşnic, jud.Hunedoara, (pag.127)

II. STUDII ŞI NOTE
MONAH Dan, CUCOŞ Ştefan, POPOVICI Dragomir, DUMITROAIA Gh., Noi date C14 din nivelurile aparţinînd culturii Precucuteni din staţiunea de la Poduri „Dealul Ghindaru”, jud.Bacău, (pag.137)
BOLOMEY Alexandra, Resturile de animale dintr-o groapă neolitică timpurie din Oltenia, (pag.143)
LEAHU Valeriu, Mormînt de incineraţie descoperit la Romula, (pag.155)


Nr.9, 1992 [descarcă numărul integral (18MB)]

I. RAPOARTE DE SĂPĂTURĂ
POPOVICI D., HASOTTI P., GALBENU D., NICOLAE C., Cercetările arheologice din tell-ul de la Hîrşova, jud.Constanţa 1988, (pag.8)
POPOVICI D., BUZDUGAN C., ALEXOAIE I., Aşezarea cucuteniană de la „Balta lui Ciobanu” (com.Roma, jud.Botoşani), (pag.12)
ALEXANDRESCU Emilian, BELDIMAN Corneliu, CÂRCIUMARU Marin, MERTENS B. Steven, Cercetări arheologice în endocarstul din sudul Munţilor Vîlcan, (pag.29)
BUZDUGAN C., Cercetările arheologice de la Valea Viei, jud.Buzău, (pag.35)
BUZDUGAN Costachi, TROHANI George, Cercetările arheologice de la Sibiciu de Sus, jud.Buzău, (pag.39)
ANDREESCU Radian, Sondajul arheologic efectuat la Tircov - Vf.Dîlma, jud.Buzău, (pag.44)
TROHANI George, ANDREESCU Radian, Cercetările arheologice din punctul „Piatra cu Lilieci” din satul Tircov, comuna Pirscov, jud.Buzău, (pag.46)
CHITESCU L., PĂUNESCU A., Cercetările arheologice din cuprinsul necropolei voievodale de la Cetăţeni, jud.Argeş, (pag.62)
CHITESCU Lucian, PĂUNESCU Anca, RENTA Elena, MATEI Gheorghe, NIŢULESCU Virgil, Aşezarea geto-dacică de la Giurgieni-Mozacu, jud.Ialomiţa, (pag.57)

II. STUDII ŞI NOTE
LEAHU Valeriu, Date şi consideraţii noi cu privire la periodizarea evoluţiei culturii Tell, (pag.62)
GEORGESCU Laurenţia, Necropola din epoca bronzului de la Pietroasa Mică. Studiu antropologic comparativ, (pag.73)
TROHANI George, Vases - colonnettes geto-daces, (pag.83)
CHITESCU Lucian, Elemente definitorii ale centrului voievodal de la Cetăţeni puse în lumină de cercetarea arheologică a anilor din urmă, (pag.85)
GEORGESCU Laurenţia, Necropolele medievale din Cîmpia Română. Secolele XIV-XVI - I. Populaţia rurală, (pag.91)
CHITESCU Lucian, PĂUNESCU Anca, MATEI Gheorghe, RENTA Elena, NIŢULESCU Virgil, Cercetările arheologice de la Piua Petri (Oraşul de Floci), com.Giurgeni, jud.Ialomiţa, (pag.97)
ŢEPOSU-MARINESCU L., Typen Römischer Bronzestatuetten aus Dakien II. Orientalische Gottheiten, (pag.105)
PĂUNESCU Anca, RENTA Elena, Cercetări arheologice la Ţăndărei, jud.Ialomiţa, (pag.109)
LEAHU Doina, Tezaurul de aur din epoca bronzului descoperit pe teritoriul jud.Argeş, (pag.111)
LEAHU Doina, Consideraţii asupra unor podoabe antice de aur de la Lungoci, Balaci şi Moigrad, (pag.114)
MANEA Anton Cristina, „Diadema de la Sibiu”, (pag.118)
POPOVICI D., VL. DUMITRESCU - Necrolog, (pag.122)


Nr.10, 1997 [descarcă numărul integral (101MB)]

I.RAPOARTE DE SĂPĂTURĂ
PĂUNESCU Alexandru, ALEXANDRESCU Emilian, Campaniile din 1992-1993 de la Giurgiu, Malu Roşu, (pag.17)
MARINESCU-BÎLCU Silvia, POPOVICI Dragomir, TROHANI George, ANDREESCU Radian, BĂLĂŞESCU Adrian, BĂLTEANU Ana-Cezarina, BEM Cătălin, GAL Erika, HAITI Constantin, KESSLER Bugen, MOISE Dragoş, RADU Valentin, TOMESCU Minai, VENCZEL Marton, VLAD Florin, VOLNEA Valentina, Archaeological researches at Borduşani-Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994, (pag.35)
1. Historical background (S.M.-B.), (pag.35)
2. La Tène occupation, (pag.39)
2.1. Getic levels (G.T.), (pag.39)
Appendix I, (pag.46)
Appendix II, (pag.47)
2.2. Archaeozoology (A.B.), (pag.48)
Domestic mammals
Wild mammals
Conclusions
3. Eneollthic occupation, (pag.64)
3.1. Gumelniţa levels (S.M.-B.. DP.. C.B., F.V.. V.V.), (pag.64)
Stratigraphy
Dwelling structures
Foundation trenches
Conclusions
3.2. Pottery (S.M.-B.. D.P.. R.A.), (pag.70)
Potstands
3.3. Artifacts made from hard raw material of animal origin (V.V.), (pag.72)
Conclusions
3.4. Micromorphological study (CH.), (pag.85)
3.4.1. General background of the micromorphological study
3.4.2. Field problems and sampling strategy
3.4.3. Method and materials
3.4.4. Anthropogenic deposits; preliminary results on their interpretation
3.4.4.1. Construction materials
3.4.4.2. Constructed floors and associated activities
3.5. Anthropology (A.-C.B.), (pag.93)
3.6. Archaeozoology, (pag.96)
3.6.1. Pisces (V.R.), (pag.96)
Materials and method
Faunal composition
Size estimates
Conclusions
3.6.2. Amphibians and reptiles (M.V.), (pag.106)
3.6.3. Aves (E.K.; E.G.), (pag.108)
3.6.4. Mammals (D.M.)
The animal economy: husbandry and hunting
3.7. Palynology (M.T.)
Appendix
3.8. Lithic resources (CH., M.T.)
Appendix
LEAHU Valeriu, BĂTRÂNA L., BĂTRÂNA A., O locuire hallstaliană târzie la Mlăjet-Buzău, (pag.145)
VULPE Alexandru, Săpăturile de la Popeşti. Prezentarea campaniilor 1988-1993, (pag.173)
PALINCAŞ Nona, Scurtă prezentare a săpăturilor din sectorul Σ al aşezării de la Popeşti (jud.Giurgiu). Campaniile 1989-1993, (pag.173)
TROHANI George, Aşezarea de la Popeşti, jud. Giurgiu. Campaniile 1988-1991. Secţiunea Π. Raport preliminar, (pag.193)
DAMIAN Oana, DAMIAN Paul, Date preliminare despre un edificiu romano-bizantin descoperit la Hârşova (campaniile 1990-1992), (pag.231)
CANTACUZINO I. Gheorghe, Cercetări arheologice la Făgăraş, (pag.239)
RĂDULESCU Venera, Cercetări arheologice medievale la Târgu Jiu (punctul Poiata), jud.Gorj, 1983-1993, (pag.249)
PĂUNESCU Anca, RENTA Elena, MATEI Gheorghe, Cercetările arheologice de la Piua-Petri - Oraşul de Floci, com.Giurgeni, jud.Ialomiţa, (pag.255)
PĂUNESCU Anca, RENŢA Elena, MIHAI Dana, Mănăstirea Slobozia. Cercetări istorice şi arheologice, (pag.263)
MIHAI Dana, Ceramica de Iznik descoperită la Piua Petri, Oraşul de Floci, com.Giurgeni, jud.Ialomiţa (I), (pag.277)
RĂDULESCU V., CANTACUZINO I. Gheorghe, Cercetări arheologice la Cetatea Turnu Roşu, oraşul Tălmaciu, jud.Sibiu, (pag.291)

II. STUDII
ANDREESCU Radian, Plastica gumelniţeană din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României
ANDREESCU Radian, Căscioarele-Ostrovel. Câteva date despre prelucrarea osului, (pag.319)
LEAHU Doina, Tezaurul de la Turnu-Măgurele, (pag.325)
ARBUNESCU Alexandru, Consideraţii asupra unei podoabe elenistice din aur din „Colecţia Orghidan”, (pag.337)
MUŞEŢEANU Crisan, Imitation locales des sigillés décorés de Durostorum, (pag.343)
MARINESCU Lucia, Micia Pagus Daciae, (pag.357)
FLORESCU Radu, Cele două Tibiscum şi graniţa de vest a Daciei romane, (pag.365)
GEORGESCU Laurenţia - Elemente de analiză demografică comparată în necropolele medievale din Câmpia Română din sec.XVI-XVIII, (pag.371)
MANEA Anton Cristina, Unele probleme referitoare la datarea tezaurului de la Suceava, (pag.387)
BUZDUGAN C., ROTARU M., Noi descoperiri în S-E Podişului Central Moldovenesc, (pag.407)

CRONICĂ
MIHAI Dana, Cronica cercetărilor arheologice 1990-1993, (pag.425)

III. RECENZII
TEODOR Silviu, D.H.Heimmer - ”Near surface. High Resolution Geophysical Methods for Cultural Resource”, (pag.435)
MARINESCU Ţeposu Lucia, Mihai Bărbulescu. Potaissa, Studiu monografic, 1994, Turda, (pag.437)
PETCULESCU Liviu, M.C.Bishop & J.C.N.Coulston, Roman Military Equipment from the Punic Wars to the Fall of Rome, Batsford, London, 1993, 256 pp. 143 ils, 8 pis., (pag.441)

IV. NECROLOG
TROHANI George, Emil Moscalu, (pag.449)
POPOVICI Dragomir, Alexandra Bolomey, (pag.455)


Nr.11-I, 1998-2000 [descarcă numărul integral (36MB)]

I. RAPOARTE DE SĂPĂTURĂ
POPOVICI Dragomir, RANDOIN Bernard, RIALLAND Yannick, VOINEA Valentina, VLAD Florin, BEM Cătălin, BEM Carmen, HAITĂ Gianina, Cercetările arheologice efectuate pe Tell-ul de la Hârşova (jud.Constanţa), (pag.13)
HAITĂ Geanina, Materialul litic de pe situl Hârşova - tell. Studiu tipologic şi tehnologic, (pag.35)
HAITĂ Constantin, Sedimentologie, (pag.48)
TOMESCU Mihai, Coprolitele din acumularea resturilor domestice C521 (Hârşova - tell, jud.Constanţa). Problematică generală şi implicaţiile repartizării lor, (pag.58)
MONAH Felicia, Raport preliminar asupra macroresturilor vegetale din Complexul menajer 521 - tell-ul eneolitic de la Hârşova (jud.Constanţa), (pag.66)
RADU Valentin, Asupra duratei de utilizare a unei zone de resturi menajere aparţinând culturii Gumelniţa A2 din tell-ul de la Hârşova. Studiu arheologic preliminar, (pag.75)
MOISE Dragoş,Studiul materialului osteologic aparţinând mamiferelor descoperite în Complexul 521 (zona menajeră) de pe tell-ul neo - eneolitic de la Hârşova (jud.Constanţa), (pag.84)
POPOVICI Dragomir, RANDOIN Bernard, RIALLAND Yannick, Conclusions, (pag.112)
TEODOR S. Eugen, Aşezări din Evul Mediu timpuriu la Vadu Anei - Brăneşti, (pag.125)
ŞECLĂMAN Marin, Analiza cristalografică. Zguri arheologice – Vadu Anei, (pag.171)
PĂUNESCU Anca, RENŢA Elena, Cuptoare medievale de ars ceramica descoperite la Oraşul de Floci (jud.Ialomiţa), (pag.175)
DUMITRIU Luminiţa, „Sfântul Nicolae” Church from Bârsău (Hunedoara county), (pag.189)

II. STUDII
RANDOIN Bernard, POPOVICI Dragomir, RIALLAND Yannick, Metoda de săpătură şi înregistrarea datelor stratigrafice într-un sit pluristratificat: tell-ul neo-eneolitic de la Hârşova, (pag.199)
TOMESCU Mihai, Holocenul - date cronologice şi climatice, (pag.235)
ANGHELINU Mircea, Un decupaj analitic al arheologiei paleoliticului în România, (pag.271)
URSULESCU Nicolae, Neolitizarea teritoriului României în context sud - est european şi anatolian, (pag.283)
COMŞA Eugen, Raporturile dintre cultura Boian şi cultura Vădastra, (pag.299)
LUCA Adrian Sabin, Répertoire des découvertes de la culture Bodrogkeresztur sur le territoire de Roumanie, (pag.305)
URSULESCU Nicolae, Sud-Estul României - zonă de interferenţe şi de fuziune culturală la sfârşitul neoliticului şi începutul eneoliticului, (pag.317)
MARINESCU-BÂLCU Silvia, Sur l'organisation interne de certaines station des cultures des complexes Boian-Gumelnitza et Precucuteni-Cucuteni, (pag.321)
BEM Cătălin, Elemente de cronologie radiocarbon. Ariile culturale Boian - Gumelniţa - Cerna voda I şi Precucuteni - Cucuteni/Tripolie, (pag.337)


Nr.11-II, 1998-2000 [descarcă numărul integral (16MB)]

II. STUDII
SCHUSTER Cristian, Cultura Glina, (pag.361)
TROHANI George, Obiecte din lut ars şi piatră, precum şi vase ceramice descoperite în aşezarea getică de la Vadu Anii, comuna Brăneşti (jud.Ilfov), (pag.371)
ARBUNESCU Alexandru, Cerceii elenistici din aur din colecţia Orghidan, (pag.407)
MUŞEŢEANU Crişan, ELEFTERESCU Dan, BÂLTÂC Adela, Tipologia cuptoarelor ceramice de la Durostorum, (pag.411)
BUZDUGAN Constantin, POPOVICI Dragomir, BĂTRÂNA Lia, BĂTRÂNA Adrian, MURAT Actuan, Cercetările preliminare din necropola tumulară de la Hârşova (jud.Constanţa), (pag.425)
FLORESCU Radu, Quelques observations surle tracé et la partition de la bande à reliefs historiés de la Colonne Trajane, (pag.457)
OŢA Silviu, Pièces inédites de la Collection du Musée National d'Histoire de la Roumanie découvertes dans la nécropole du XIéme siècle de Vărsând - Movila dintre vii (dép.d'Arad), (pag.497)
MIHAI Dana, Archaeologically documented building materials and techniques used for civil and religious monuments in Wallachia, XVI - XVII centuries, (pag.507)
GEORGESCU Laurenţia, Populaţia medievală din zona subcarpatică a Ţării Româneşti, (pag.529)

III. STUDII PLURIDISCIPLINARE
TOMESCU Mihai, Factori ce influenţează structura spectrelor sporo-polinice, (pag.545)
CÂRCIUMARU Marin, Neolithic paleobotany of Romania, (pag.577)
HAIMOVICI Serge, Importanţa studiului materialului arheozologic provenit din Dobrogea pentru reconstituirea caracteristicilor socio-economice ale civilizaţiei Hamangia, (pag.583)
CÂRCIUMARU Marin, DINCĂ Rodica, Studiul botanic al unor seminţe carbonizate din câteva aşezări arheologice aparţinând Evului Mediu, (pag.589)
GÂŢĂ Gheorghe, GALBENU Doina, Caracterizarea tehnologiei de pastă a ceramicii Starcevo-Criş de la Şimnic, (pag.599)

IV NOTE
ANDREESCU Radian-Romus, PAVEL Mirea, Uncomon practice of Gumelniţa. Zoomorphic clay figurines modelling, (pag.611)
COMŞA Maria, Inscripţiile runice din secolele IX- X descoperite la Slon-Prahova. Notă preliminară, (pag.615)
TEODOR S. Eugen, Addenda la volumetrie, (pag.623)

V RECENZII
MUŞEŢEANU Crişan, Françoise Le Ny, Les fours tuiliers gallo - romains. Méthodologie, Étude technologique, typologie et statistique, Chronologie, Paris, 1988, (pag.629)
MARINESCU Lucia, Annemarie Kaufmann-Heinimann, Gotter und Lararien aus Augusta Raurica, August, 1998, (pag.632)
MARINESCU Lucia, Annemarie Kaufmann-Heinimann, Die romischen Bronzen der Schweiz, Mainz, 1994, (pag.634)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.mnir.ro, 2018