Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

CERCETĂRI ISTORICE

Publicaţie ştiinţifică periodică a Muzeului de Istorie a Moldovei, Iaşi, 1970
Continuând prin titlu memoria revistei apărută sub conducerea istoricului şi profesorului universitar Ilie Minea, publicaţia ştiinţifică periodică a Muzeului de Istorie a Moldovei - „Cercetări istorice” - adună în paginile sale studii de istorie, muzeografie şi arheologie semnate atât de prestigioşi cercetători ieşeni, dar şi de specialişti din alte regiuni. Pe lângă acestea, o secţiune generoasă este dedicată istoriografiei, prin recenzii şi note de lectură. Numerele recente se adresează deopotrivă publicului internaţional, fiind redactate, pe lângă limba română, în diferite limbi străine.


Nr.I (1970) [descarcă numărul integral (49MB)]

CERCETĂRI DE MUZEOGRAFIE
GRIGORIU I., Din istoricul muzeisticii ieşene, (pag.9)
DIACONESCU EM., Teohari Antultescu - înaintaş al muzeografiei româneşti, (pag.21)
HUMINIC MARIA, Colaborarea dintre unioniştii moldoveni şi munteni în lumina unor documente ale vremii aflate în Muzeul Unirii din Iaşi, (pag.29)
FLOREA C., Reflectarea muzeistică a relaţiilor revoluţionare dintre Al.I.Cuza şi Giuseppe Garibaldi, (pag.43)
ISAC VIRGINIA, Sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie la Iaşi, cîteva ştiri dintre anii 1860 şi 1909, (pag.51)
ARHIP I., Redactia „Vieţii româneşti” prezentată în Muzeul literaturii din Iaşi. (Proiect), (pag.59)

ARHEOLOGIE
SPINEI V., O psalie din corn descoperită la Băiceni, (pag.67)
PALADE V., Mormînt de inhumaţie din sec. al IV-lea, descoperit la Iveşti (jud.Vaslui), (pag.73)
CHEPTEA STELA, Săpături arheologice de la Hlincea Iaşi din anul 1964, (pag.77)
ANDRONIC AL., Iaşii pînă în secolul al XVII-lea, în lumina datelor arheologice, (pag.91)

ISTORIE POLITICĂ ŞI SOCIAL-ECONOMICĂ
GOSTAR N., Numele şi originea costobocilor, (pag.109)
CIHODARU C., Localizarea unor triburi din lista geografului Bavarez, (pag.119)
PLATON GH., Complotul lui Ioniţă Popovici din Moldova din anul 1839, (pag.133)
ZAHARIA ELENA, Istoria economică a judeţului Iaşi în perioada interbelică, (pag.155)
BOTEZ C., Cu privire la situaţia reformei agrare în judeţul Iaşi în anii 1928-1930, (pag.171)
ZUB AL., A.D.Xenopol, note istoriografice, (pag.187)
BOLD EM., Problema reparaţiilor şi relaţiile internaţionale de la Conferinţa păcii la planul Dawes, (pag.203)

MIŞCAREA MUNCITOREASCĂ ŞI DEMOCRATICĂ
TUDORAN GEORGETA, Aportul socialiştilor ieşeni la răspîndirea marxismuui în România, (pag.219)
RUSU D.D., Din istoricul legislaţiei muncii în România. Legea din februarie 1916, (pag.231)
SAIZU I., Greve ale muncitorilor textilişti din Iaşi. (februarie-aprilie 1940), (pag.243)
KAREŢCHI A., Probleme ale tacticii P.C.R. în perioada luptei pentru instaurarea puterii populare, (pag.251)
LOGHIN A., Contribuţia organizaţiilor muncitoreşti ieşene la crearea Partidului Unic al clasei muncitoare, (pag.265)
IONIŢĂ GH.I., Lucreţiu Pătrăşcanu - gînditor social-politic, (pag.275)

MONUMENTE ŞI LOCURI ISTORICE
GRIGORAŞ N., Două monumente de artă feudală din împrejurimile Iaşului: mănăstirile Hlincea şi Aroneanu, (pag.283)
VACARIU D., Un nou şi valoros obiectiv muzeistic ieşean: „Casa Dosoftei”, (pag.305)
MIRIAM K., Un edificiu al mişcării muncitoreşti: Casa din strada Max Vexler, (pag.309)
CLOŞCĂ C., Un prestigios lăcaş de cultură: „Ateneul popular Tătăraşi” (1919-1940), (pag.317)
VICOVEANU AGURIŢA, Vila Sonet „M.Codreanu”, (pag.329)

DOCUMENTE
M.H., Un mesaj italian de simpatie faţă de poporul român, (pag.333)
RUSU D.D., Documente privitoare la aplicarea legii asigurărilor muncitoreşti din 1912 lucrătorilor din porturi, (pag.337)
EM.D., Muzeistica ieşeană în documente, (pag.345)
BUZATU GH., Mărturii noi despre un concurs universitar la Iaşi din anul 1894, (pag.349)

NOTE
OARGA C., Problematica istorică locală în atenţia cercetătorilor ieşeni, (pag.357)
RAM ALEC, Coordonate prezente şi viitoare ale cercetăirii ştiinţifice în Muzeul de Istorie a Moldovei, (pag.361)
VASILOVICI VIRGINIA, 110 ani de la înfiinţarea Muzeului de artă din Iaşi, (pag.365)
• Donaţii şi donatori, (pag.367)


Nr.II (1971) [descarcă numărul integral (46MB)]

MUZEOGRAFIE ISTORICĂ
• Cuvîntul prof. C.Florea, directorul Muzeului de istorie a Moldovei, la redeschiderea secţiei de istorie veche, (pag.9)
ICONOMU C., O nouă realizare muzeistică : secţia de istorie veche şi prefeudală din cadrul Muzeului de istorie a Moldovei, (pag.13)
DIACONESCU EM., Tradiţii ale muzeisticii ieşene, (pag.19)
ARHIP I., Casa „Vasile Pogor”: tradiţie, autenticitate şi modern, (pag.43)
CLOŞCA C., Criterii de organizare a caselor memoriale (Casa memorială „Ilie Pintilie”), (pag.55)
VICOVEANU D., Metodă pentru restaurarea oului antic, (pag.69)

ARHEOLOGIE
NIŢU A., Vase antropomorfe ale ceramicii Stoicani-Aldeni din sudul Moldovei, (pag.77)
FLORESCU ADRIAN C., Unele consideraţiuni asupra cetăţilor traco-getice (Hallstattiene) din mileniul 1 î.e.n. de pe teritoriul Moldovei, (pag.103)
TEODOR DAN GH., Descoperiri din sec.VI-VII la Iaşi Crucea lui Ferenţ, (pag.119)

ISTORIE POLITICĂ ŞI SOCIAL-ECONOMICĂ
Acad. CONDURACHI EM., Din nou cu privire la altarul funerar de la Tropaeum Traiani, (pag.129)
GOROVEI ŞT.S., Găneştii şi Arbureştii. Fragmente istorice (1530-1541), (pag.143)
FLOREA C., Ideea de unitate naţională în revoluţia de la 1848 în Ţările române, (pag.161)
CRISTIAN V., Premizele şi trăsăturile istoriografiei paşoptiste, (pag.173)
HUMINIC-TECLEAN MARIA, Istoria patriei în şcoala românească din anii domniei lui Al.I.Cuza, (pag.183)
CROITORU M., Congresele studenţeşti şi mişcarea pentru desăvîrşirea unităţii de stat, (pag.191)
CĂPREANU I., Din gîndirea social-politică materialistă ieşeană la începutul sec. al XX-lea, (pag.197)
AGRIGOROAIEI I., Mişcarea democratică şi socialistă din oraşul Iaşi în preajma creării Partidului Comunist Român, (pag.207)
BENDITER JANETA, Surse pentru studierea celui de al doilea război mondial. Relaţii germano-italiene, 1939-1941, (pag.217)

100 ANI DE LA NAŞTEREA LUI N.IORGA
BUZATU GH., Nicolae Iorga (1871-1940), (pag.231)
MALCOMETE P., Problema agrară la începutul sec. al XX-lea în opera lui Nicolae Iorga, (pag.241)
GHEORGHIU A., Din ctitoriile lui Nicolae Iorga (Biblioteca populară din Tătăraşi), (pag.253)

MIŞCAREA MUNCITOREASCĂ ŞI DEMOCRATICĂ
EŞANU L., Activitatea secţiunilor din Moldova ale Partidului Socialist în anii premergători înfiinţării Partidului Comunist Român, (pag.259)
ZAHARIA GH., Tradiţii ale politicii externe a Partidului Comunist Român (1921-1944), (pag.275)
IVĂNESCU D., Din activitatea sindicatelor muncitoreşti din Iaşi în perioada 1922-1929, (pag.295)
IONIŢĂ GH.I., Partidul Comunist - iniţiatorul, organizatorul şi dinamizatorul mişcării antifasciste din România, (pag.307)
ŞANDRU D., SAIZU I., Contribuţii la cunoaşterea stării de spirit în armata română în anii dictaturii militara-fasciste, (pag.321)
MORARAŞU D., Aspecte ale democratizării aparatului de stat local în prima etapă a revoluţiei populare din România, (pag.337)

MONUMENTE ŞI LOCURI ISTORICE
GRIGORAŞ N., Un important monument de artă feudală al Iaşului mănăstirea Galata, (pag.349)
OARGĂ C., „Casa Poporului” din Iaşi, (pag.365)
IONIŢĂ ELISABETA, GRIVIŢEANU GH., Casa în care a fost votată constituirea Partidului Comunist Român, (pag.373)
URSESCU EUGENIA, Orologiul cu carilon din turnul Palatului Culturii din Iaşi, (pag.379)

DOCUMENTE
M.H., O mărturie inedită despre călătoria lui Vasile Alecsandri în Crimeea, (pag.385)
VACARIU D., O scrisoare privitoare la dezvelirea statuii lui Miron Costin de la Iaşi, (pag.387)
PRICOP A., Mărturii din arhivele belgiene privitoare la oraşul Iaşi în perioada primului război mondial, (pag.389)

RECENZII
AGRIGOROAIEI I., Noi şi valoroase lucrări privind mişcarea muncitorească din România în perioada 1916-1921 şi crearea Partidului Comunist Român, (pag.395)
• I.C., N.Grigoraş, Instituţii feudale din Moldova. I. Organizarea de stat pînă la mijlocul sec. al XVIII-lea, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1971, 475 pag.; M.H.T., acad Andrei Oţetea, Tudor Vladimirescu, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1971 , 566 pag. + 53 pag. ilustraţii; I.SAIZU , M.C.Stănescu, Mişcarea muncitorească din România în anii 1921-1924, Bucureşti, Editura politică, 1971, 293 pag.; DRAGOMIR MOLDOVEANU, Partidul Comunist Român în viaţa social-politică a României 1921-1944, culegere de studii, Bucureşti, Editura militară, 1971, 423 pag. ; D.ŞANDRU, C.Botez, L.Eşanu, I.Saizu, Judeţul Bacău. Pagini memorabile din lupta maselor, Bacău, 1971, 298 pag. + CXXXVIII anexe + o hartă; L.EŞANU, Gh.I.Ioniţă şi A.Kareţchi, Intelectuali ieşeni în lupta antifascistă, Iaşi, 1971, 260 pag.; GH.M., Ionel Hagiu, Rezistenţa antifascistă în Moldova (Pagini eroice din lupta Partidului Comunist Român), Iaşi, 1971, 140 pag.: MIHAELA FERARU, William Marin şi Gh.I.Oancea, Mişcarea antifascistă şi revoluţia populară din Banat, Timişoara, 1971, 352 pag. ; D.IVĂNESCU, Gh.I.Ioniţă şi Gh.Ţuţui, Frontul plugarilor, Bucureşti, 1970, 299 pag.

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
GRIGORAŞ N., Al XIV-lea Congres internaţional de studii bizantine, (pag.409)

DONAŢII ŞI DONATORI


Nr.III (1972) [descarcă numărul integral (61MB)]

MUZEOGRAFIA ISTORIEI
ARHIP ION, Coordonatele muzeografiei ieşene în anii socialismului, (pag.7)
IVĂNESCU O., Pagini din trecutul muzeografiei ieşene, (pag.19)
URSESCU EUGENIA, Perspective şi rezolvări muzeografice în organizarea secţiei „Telecomunicaţii” la Muzeul Politehnic din Iaşi, (pag.31)

ARHEOLOGIE
BRUDIU M., Paleolitlcul superior dintre Carpaţi şi Siret, (pag.41)
SANIE ŞEIVA, O camee şi o gemă de la Bărboşi, (pag.55)

ISTORIE POLITICĂ ŞI SOCIAL-ECONOMICĂ
ILIESCU VLADIMIR, Cu privire la data aşezării sciţilor în Dobrogea, (pag.59)
MEHMED MUSTAFA A., Despre dreptul de proprietate al supuşilor otomani în Moldova şi Ţara Românească în secolele XV-XVIII, (pag.85)
PARADAIS CLAUDIU, PARADAISER MARIA, Ştiri de istorie universală în opera cronicarului Ion Neculce, (pag.83)
• • •

CRĂCIUN GEORGETA, Republica română în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.101)
NEGRUŢI-MUNTEANU ECATERINA, Breslele de slujitori din Moldova şi aplicarea Regulamentului organic, (pag.111)
BOICU L., Înfiinţarea primului departament al lucrărilor publice în România, (pag.123)
ŞOTROPA VALERIU, Contribuţii la studiul aspectelor unitare ale dezvoltării instituţiilor juridice pe teritoriul României, (pag.133)
GAIDAGIS NICOS- Sfîrşitul acţiunii eteriste în Principate, (pag.147)
CRISTIAN V., Primul proiect al unei reviste româneşti de istorie, (pag.165)
VITCU D., Proiect de reorganizare a exploatării Ocnelor Moldovei 1832-1862, (pag.175)
MALCOMETE PETRE, Nicolae Iorga şi istoria comerţului intern al ţărilor române, (pag.195)
HUMINIC-TECLEAN MARIA, CLOŞCA CONST., Societatea lucrătorilor tipografi „Unirea” din Iaşi, 1880-1922, (pag.207)
SAIZU I., Relaţiile româno-cehoslovace spre sfîrşitul primului război mondial, (pag.221)
NIŢĂ I., MACARIE G., ADUMITRĂCESII I., Aspecte ale evoluţiei capitaliste la cooperativa „Ţesătura”, (pag.235)
SIMION NATALIA, Structura social-politică a României în perioada interbelică, (pag.251)
LOGHIN AUREL, Tradiţii democratice şi revoluţionare a studenţilor din Iaşi, (pag.269)

MONUMENTE ŞI LOCURI ISTORICE
GRIGORAŞ N., Statuia din Iaşi a lui Ştefan cel Mare, (pag.281)
ŢURCANU GEORGETA, Documente cu privire la istoria Teatrului Naţional din Iaşi, (pag.309)

DOCUMENTE
CAPROŞU I., PRICOP A., Documentele satului Ringhileşi, (pag.315)
ABRUDAN P., Un document inedit (1625), (pag.329)
CORFUS ILIE, Pe marginea unei corespondenţe necunoscute a lui Kogălniceanu, (pag.333)
MATEESCU TUDOR, CIUCĂ MARCEL D., „Arzuri” din Moldova pentru Imperiul Otoman, (pag.339)
CIUPERCĂ I., Un document cu privire la mişcarea muncitorească de la Galaţi între 1919-1923, (pag.553)

RECENZII
ENGEL ANGELA, Steven Runciman: Colapsul Constantinopolului, (pag.355)
CRĂCIUN GEORGETA, CUMPĂTESCU ANDONE, Gheorghe Buzdugan, Gheorghe Niculăiţă: Medalii şi plăci româneşti, (pag.356)
FLORESCU GH.I., Gh.Matei: Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi poziţia României, (pag.358)
FLORESCU GH.I., M.Fătu, Ion Spălăţelu: Garda de Fier - Organizaţie teroristă de tip fascist, (pag.359)
OARGĂ CONST., Botoşani, pagini de istorie revoluţionară, (pag.360)
RUSU GH., C.Bărbulescu şi colaboratorii - Pagini de istorie a U.T.C.; - C.Petculescu - Crearea Uniunii Tinerilor Comunişti, (pag.362)
CUMPĂNĂ A., Georgeta Crăciun, Elena Petrişor: Catalog numismatic, (pag.364)
GRIGORESCU M., Jurnalul „Viitorul social”, (pag.365)


Nr.IV (1973) [descarcă numărul integral (58MB)]

EDITORIAL
GRIGORAŞ N., Dimitrie Cantemir la tricentenarul naşterii lui (1673-1973), (pag.7)

MUZEOLOGIE
URSESCU EUGENIA, Cîteva aspecte psihosociale privind relaţia între muzeu şi public, (pag.7)
VICOVEANU D., Organizarea unui laborator de restaurare-conservare pe profilul Muzeului de istorie, (pag.35)
EŞANU LEON, Înfiinţarea Muzeului „Cuza-Vodă” în oraşul Galaţi, (pag.39)
HUMINIC-TECLEAN MARIA, O realizare muzeografică ieşeană de prestigiu: Expoziţia aniversativă 1848, (pag.53)

ARHEOLOGIE
SANIE SILVIU, SANIE ŞEIVA, Cercetările arheologice de la Dumbrava (com.Ciurea, judeţul Iaşi), (pag.61)
BLOŞIU CĂTĂLINA, Consideraţii preliminare asupra necropolei birituale din secolul al IV-lea e.n. de la Leţcani-Iaşi, (pag.93)
TEODOR DAN GH., Apartenenţa etnică a culturii Dridu, (pag.127)
TĂTULEA C. MĂRGĂRIT, VICOVEANU D., Depozitul de piese de cult de la Poiana, (pag.143)

ISTORIE POLITICĂ ŞI SOCIAL-ECONOMICĂ
ŞIMANSCHI LEON, Menţiuni de acte moldoveneşti de la sfîrşitul secolului al XIV-lea, (pag.151)
PĂLTÎNEA PAUL, Unele ştiri despre economia oraşului Galaţi din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, (pag.161)
GRIGORAŞ N., Complexul de monumente de la Copou-Iaşi, (pag.177)
AGACHE D., Înfiinţarea eforiilor orăşeneşti în Moldova, (pag.191)
MACOVEI ADRIAN, Prima întreprindere din Moldova pentru fabricarea uneltelor şi maşinilor agricole (laşi, 1841), (pag.207)
HUMINIC-TECLEAN MARIA, Acţiunile statistice din 1859 şi problemele creşterii şi educaţiei patriotice a cadrelor administrative in Principatele Unite, (pag.223)
MĂLCOMETE PETRE, Consideraţii cu privire la abordarea problemelor economice în opera lui Nicolae Iorga, (pag.231)
BOGDAN ELENA, O vibraţie spirituală autentică în Iaşul de altădată: Tereza Stratilescu, (pag.253)
CLOŞCA CONST., Acţiuni cultural-educative de masă organizate de către Ateneul popular din cartierul Tătăraşi-Iaşi în perioada dintre cele două războaie mondiale, (pag.271)
ŞANDRU D., Aplicarea reformei agrare din 1921 pe moşia Oneşti-Urziceni-Boroşoaia, judeţul Iaşi, (pag.295)
FLORESCU GH., SAIZU I., Alegerile parlamentare din România între anii 1919-1922, (pag.309)
CLOŞCA CONST. - Problematica publicisticii militantului comunist ieşean Gh.Tănase, (pag.335)
POTOP VALERIA, Unirea Ligii Ţăranilor din Moldova cu Frontul Plugarilor, 1933, (pag.351)
LOGHIN A., MARINESCU C., Partidul Comunist Român, conducătorul forţelor democratice în procesul de transformare revoluţionară a societăţii româneşti (1944-1947), (pag.359)

NOTE
ŢURCANU GEORGETA, Teatru din Moldova şi revoluţia de la 1848, (pag.377)
ZAHARIA D., D.Cantemir şi L.F.Marsigli despre stadiul contemporan al Imperiului Otoman, (pag.383)
NAGHIU IOSIF F., Preocupări de muzeografie locală colecţii şi colecţionari din judeţul Botoşani, (pag.393)

DOCUMENTE
ABRUDAN P., Trei documente inedite din secolul al XVIII-lea referitoare la neamul Stroici, (pag.399)
MACOVEI ADRIAN, O instalaţie pentru finisat stofe, atestată documentar la Iaşi, 1805, (pag.407)
CROITORU MIHAI, Un nou document iconografie Al.I.Cuza, (pag.409)
MIHAIL PAUL, Manuscris miscelaneu din secolul al XVIII-lea, (pag.411)

RECENZII
ABRUDAN P., CR.VLĂDESCU, C.KÖNIG, DAN POPA - Arme în muzeele din România, (pag.417)
CORIVAN N., CONSTANTIN NUŢU, România în anii neutralităţii, (pag.418)
HUMINIC MARIA, D.IVĂNESCU, VIRGINIA ISAC - Al.I.Cuza, Acte şi scrisori, (pag.420)
CĂPREANU I., Istoria unei citadele muncitoreşti; Nicolina-Iaşi (1892-1972), (pag.421)
GOSTAR N., Acad. Constantin Daicoviciu, (pag.425)
NAGHIU IOSIF, Vasile Ciurea, (pag.427)


Nr.V (1974) [descarcă numărul integral (51MB)]

EDITORIAL
• România în anul aniversării a trei decenii de la victoria insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste şi al celui de al XI-lea Congres al partidului, (pag.7)

MUZEOLOGIE
HUMINIC-TECLEAN MARIA, Muzeul de istorie a Moldovei, (pag.15)
ARHIP ION, Prelecţiunile Junimii - o frumoasă tradiţie preluată de Muzeul de literatură din Iaşi, (pag.87)
CLOŞCA CONST., Lupta forţelor progresiste conduse de P.C.R. împotriva fascismului, pentru victoria insurecţiei naţionale antifasciste armate, oglindită în sălile Muzeului de istorie a Moldovei, (pag.45)
SANIE ŞEIVA, Proiect de organizare a expoziţiei temporare: Mărturii arheologice despre satul dacic (secolele I-II e.n.) de la Dumbrava, com.Ciurea, jud.Iaşi, (pag.55)

ARHEOLOGIE
BLOŞIU CĂTĂLINA, Noi observaţii şi ipoteze cu privire la mormîntul de la Conceşti, (pag.59)
IONIŢĂ I., Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Miorcani (judeţul Botoşani), (pag.81)
GOSTAR NICOLAE, Un altar epigrafic din fosta colecţie a lui Vasile Ursăcescu din Curteni, jud.Vaslui, (pag.98)

ISTORIE POLITICĂ ŞI SOCIAL-ECONOMICĂ
GRIGORAŞ N., Lupta de eliberare condusă de Ion Vodă cel Viteaz (februarie-iunie 1574), (pag.101)
CIHODARU CONST., Mihai Viteazul în Moldova (mai-iunie 1600), (pag.181)
VACARIU D., Dosoftei la a 350-a aniversare a naşterii (in memoriam), (pag.147)
BORDEIANU MIHAI, Dosoftei - deschizător de drumuri În lirica românească, (pag.153)
ABRUDAN PETRE, Odoarele bisericeşti şi documentele duse în Polonia de către Ioan Sobieski în anul 1686, (pag.161)
LOGHIN AUREL, SAIZU IOAN, Starea de spirit din armata română reflectată în presa comunistă şi democratică (1934-1940), (pag.171)
KAREŢCHI A., EŞANU L., Ospitalitatea acordată în România preşedintelui Poloniei, Ignacy Moscicki, la începutul celui de-al doilea război mondial - expresie a luptei împotriva Germaniei hitleriste duse de poporul român (septembrie-decembrie 1939), (pag.187)
SIMION NATALIA, Structura social-politică a României în perioada interbelică, (pag.203)
RUSU DUMITRU D., Probleme ale strategiei şi tacticii partidului comunist român în documentele programatice din anii 1940-1942, (pag.217)
DOBRINESCU VALERIU FLORIN, Din problematica presei progresiste studenţeşti apărută la Iaşi în perioada interbelică, (pag.229)
HAGIU IONEL, MORARAŞU DIONISIE, Cu privire la crearea şi activitatea Comitetului judeţean Iaşi al Frontului Unic Muncitoresc (octombrie 1944 - martie 1945), (pag.237)
AGRIGOROAIE ION, Rezultate recente ale cercetării ieşene referitoare la rezistenta antifascistă din România (1940-1944), (pag.247)

DOCUMENTE
LEMNY ŞTEFAN, Documente referitoare la istoria oraşului Suceava adunate de S.FI.Marian, (pag.257)
CIOFU VALERIAN L., Un sigiliu moldovenesc din perioada premergătoare Unirii Principatelor, (pag.265)
PRICOP A., Lupta partidului împotriva dictaturii militaro-fasciste reflectată în documentele organizaţiei regionale P.C.R. Moldova, (pag.275)

RECENZII
TEODOR SILVIA, IOAN GLODARIU, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, (pag.281)
CIOCAN NISTOR, DAN BADARAU, IOAN CAPROŞU, Iaşii vechilor zidiri, (pag.284)
RUSU DUMITRU D., DAMIAN HU REZEANU, Constantin Dobrogeanu-Gherea (Studiu social-politic), (pag.286)
AGRIGOROAIEI ION, TITU GEORGESCU, Între două revoluţii, (pag.289)
EŞANU L., Şipote - Tradiţii şi contemporaneitate, (pag.291)
ABRUDAN P., MAREŞAL I.H.BAGRAMEAN, Aşa a început războiul, (pag.293)
LEMNY ŞTEFAN, Călători străini despre ţările române, vol.V, (pag.295)


Nr.VI (1975) [descarcă numărul integral (45MB)]

EDITORIAL
• „Cercetări istorice” la 50 ani, (pag.7)

MUZEOLOGIE
ARHIP ION, Profilul muzeului memorial literar. Principii de organizare muzeistică, (pag.15)
RADU RODICA, Fotografia - tip de exponat în muzeul de istorie. Posibilităţi de expunere, conservare, evidenţă ştiinţifică, (pag.33)

ARHEOLOGIE
NIŢU ANTON, Reprezentarea păsării în decorul pictat al ceramicii cucuteniene din Moldova, (pag.45)
ICONOMU C., Un nou akinakes descoperit la Cozia (jud. Iaşi), (pag.55)
SANIE ŞEIVA, Tezaurul de monede romane imperiale de la Măgireşti (jud.Bacău), (pag.69)

ISTORIE POLITICĂ ŞI SOCIAL-ECONOMICĂ
SOLCANU ION I., Portretul lui Ştefan cel Mare în pictura epocii sale, (pag.83)
GRIGORAŞ N., Beilicul din Iaşi şi asasinarea domnitorului Grigore al III-lea Ghica (1 octombrie 1777), (pag.101)
MARIEŞ STELA, Activitatea lui Ignaţiu Ştefan Raicevich, primul consul al Austriei în Ţările Române (1782-1786), (pag.123)
CORIVAN N., Aspecte din politica externă a Principatelor Unite în timpul guvernării D.Ghica-M.Kogălniceanu (16 noiembrie - 2 februarie 1870), (pag.141)
URSESCU EUGENIA, GARABEDEANU ANTOANETA, NICA MARIA, Din istoria telecomunicaţiilor în Moldova, (pag.161)
AGRIGOROAIEI ION, Problema reformelor agrară şi electorală din România între anii 1916 şi 1918, (pag.179)
CLOŞCA CONST., Activitatea lui Gheorghe Tănase, militant al mişcării muncitoreşti şi comuniste din ţara noastră, în cadrul Societăţii „Unirea” a lucrătorilor tipografi din Iaşi, (pag.195)
ŞANDRU D., Rolul „Casei rurale” în finanţarea agriculturii româneşti, (pag.205)
BOLD EM., IACOB GH., Contribuţii privind studierea şi cunoaşterea legislaţiei muncii din România. Legea Camerelor de muncă din 1927, (pag.217)
CRISTIAN V., Preocupări de istorie universală în „Cercetări istorice”, (pag.229)
KAREŢCHI A., Rolul miniştrilor F.N.D. în etapa hotărîtoare a luptei pentru putere, (pag.239)
LOGHIN AUREL, Ideea de unitate, independenţă şi suveranitate a patriei în Programul Partidului Comunist Român, (pag.247)

DOCUMENTE
NAGHIU IOSIF, CLOŞCA C., Mărturii privitoare la activitatea Căminului Cultural şi a Universităţii populare din Ungureni-Botoşani (1927-1947), (pag.255)
PARADAISER MARIA, Scrisori inedite de Nicolae Tonitza către Cezar Petrescu în patrimoniul Muzeului literaturii din Iaşi, (pag.271)

RECENZII
• Mitropolia Moldovei şi Sucevei, monumente istorice bisericeşti, din Mitropolia Moldovei şi Sucevei., 1973-1974; 453 p. (Abrudan P.), (pag.277)
NAGHIU IOSIF, Gh.Băileanu, (pag.281)


Nr.VII (1976) [descarcă numărul integral (26MB)]

MUZEOLOGIE
URSESCU EUGENIA, Muzeul politehnic Iaşi - organizare actuală, direcţii necesare şi posibile de dezvoltare, (pag.7)
CAZACU PETRU, Preocupări pentru organizarea unui muzeu etnografic la Iaşi, (pag.17)
RADU RODICA, Probleme de cultură în tematica muzeului de istorie, (pag.31)
VICOVEANU D., Conservarea ceramicii cu ajutorul silicatului de sodiu, (pag.87)
LUCHIAN CRISTINA, Utilizarea benzotriazolului ca inhibitor de coroziune pentru obiecte antice de bronz, (pag.45)

ARHEOI.OGIE
NIŢU A., Teme plastice ornitomorfe şi zoomorfe pe ceramica cucuteniană din Moldova, (pag.40)
LASZLO A., Începuturile primei vîrste a fierului pe teritoriul Moldovei - Unele rezultate şi probleme, (pag.57)
ICONOMU C., OCHEŞEANU R., Un pond de Cyzic în colecţiile Muzeului de istorie a Moldovei din Iaşi, (pag.77)
SANIE ŞEIVA, ŞADURSCHI PAUL, Tezaurul de la Dersca (jud.Botoşani), (pag.83)

ISTORIE POLITICĂ ŞI SOCIAL-ECONOMICĂ
GOSTAR NICOLAE, Gladiatorul Σκίρτος Δακἠσις din Tomis, (pag.91)
MERIŞCA C., Cum au dispărut şase sale răzeşeşti de pe harta Moldovei, (pag.103)
CIHODARU CONSTANTIN, Inadvertenţe privind cercetarea domniei lui Ioan Vodă cel Viteaz în Moldova (1512-1514), (pag.113)
GRIGORAŞ N., Reformele cu caracter administrativ ale lui Constantin Mavrocordat, (pag.123)
PARADAISER MARIA, Gheorghe Panaiteanu-Bardasare - date noi şi precizări cu privire la fondarea Pinacotecii naţionale din Iaşi, (pag.165)
AGRIGOROAIEI ION, Tradiţiile democratice ale presei ieşene: ziarul Tribuna (1918), (pag.175)
LOGHIN AUREL, Din activitatea Partidului Comunist Român în primii ani după constituire, (pag.185)
BOLD EM., RĂŢOI T., Consideraţii asupra evoluţiei cadrului juridic al sindicalismului în România (1921-1924), (pag.195)
SIMION NATALIA, Confruntări între principalele concepţii social-politice burgheze din perioada interbelică a României cu privire la dezvoltarea acesteia, (pag.211)
PASCAL GETA, Din istoricul pinacotecii ieşene: contribuţia lui Ştefan Dimitrescu la dezvoltarea vieţii artistice în perioada interbelică, (pag.223)
ŢUŢU DUMITRU, Evoluţia evenimentelor politice şi militare internaţionale (1910-1911) şi ecoul lor în opinia publică din România, (pag.233)
KAREŢCHI A., Frontul naţional democrat în clapa hotărîtoare a luptei maselor pentru instaurarea guvernului democrat, (pag.251)

DOCUMENTE
IVĂNESCU D., Mărturii contemporane, (pag.267)
TEIŞANU VIORICA, Iaşii în primăvara anului 1898, (pag.273)

RECENZII
Iacob Gh., G.ZANE - N.Bălcescu, Opera, omul, epoca, (pag.279)
Agrigoroaiei Ion, VASILE VESA - România şi Franţa la începutul secolului al XX-lea (1900-1916). Pagini de istorie diplomatică, (pag.282)
Creţu Gh., Iacob Gh., Mureşanu S., Răţoi T., „Anale de istorie”, nr.1-6, 1975, (pag.285)

CALEIDOSCOP MUZEISTIC
E.U., Din activitatea Complexului muzeistic Iaşi, (pag.289)
• Donaţii şi donatori, (pag.293)
V.I., Gh.Ungureanu, (pag.295)
C.I., Gh.Melinte, (pag.299)


Nr.VIII (1977) [descarcă numărul integral (61MB)]

MUZEOLOGIE
PARADAIS CLAUDIU, Aspecte ale cercetării muzeistice la Pinacoteca naţională din Iaşi, între anii 1860-1960, (pag.9)
CLOŞCA CONST., Patrimoniul muzeelor de istorie pentru epoca revoluţiei şi construcţiei societăţii socialiste, (pag.27)
PAVEL EMILIA, Patrimoniul Muzeului etnografic al Moldovei din Iaşi, (pag.45)
SEMENDEAEV VICTORIA, Ceramica din Schitu Stavnic, comuna Voineşti-Iaşi, (pag.51)
VICOVEANU D., Restaurarea şi conservarea peceţilor atîrnate, (pag.63)
VLAD ANA-MARIA, Radiografierea cu raze X a obiectelor metalice muzeistice cu strat de coroziune, (pag.81)
MUSTAŢĂ GH., MUSTAŢĂ MARIANA, Aspecte privind atacul unor insecte dăunătoare în mănăstirea Frumoasa, (pag.95)

ARHEOLOGIE
CHIRICĂ V., Consideraţii cu privire la paleoliticul final de pe teritoriul României, (pag.109)
MARINESCU-BÎILCU SILVIA, Unele probleme ale fazei Cucuteni A, în lumina săpăturilor arheologice de la Topile, (pag.125)
NIŢU ANTON, Continuitatea ceramicii pictate între culturile Cucuteni-Tripolie şi Gorodsk-Usatovo (Horodiştea-Folteşti), (pag.145)
ICONOMU CONSTANTIN, Depozitul de bronzuri de la Tătărăni (comuna Dăneşti, jud.Vaslui), (pag.213)
TEODOR SILVIA, CHEPTEA STELA, O amforă ştampilată de la Hîrlău, (pag.231)

ISTORIE POLITICĂ ŞI SOCIAL-ECONOMICĂ
VASILESCU MIHAIL, Tracii în epopeile homerice, (pag.235)
CIHODARU C., Continuitatea populaţiei băştinaşe romanizate în regiunile nord-dunărene şi urmele ei în toponimie, (pag.249)
GRIGORAŞ N., Românii de la est de Carpaţi şi organizarea lor pînă la întemeierea statului românesc al Moldovei, (pag.267)
CIOBANU VEN., Relaţiile lui Ştefan cel Mare cu Polonia, oglindite în istoriografia poloneză, (pag.287)
PĂLTĂNEA PAUL, Contribuţii la istoria învăţămîntului din Galaţi în perioada 1832-1848, (pag.295)
CRISTIAN V., Ioan Maiorescu, profesor de istorie la Iaşi (1842-1843), (pag.311)
CORIVAN N., Proclamarea independenţei României şi atitudinea marilor puteri, (pag.325)
SIBECHI GH., Dorobanţi ieşeni şi vasluieni în războiul pentru cucerirea independenţei României, (pag.345)
CIOFU VALERIAN L., Războiul de independenţă a României, ilustrat în medalii, decoraţii şi plachete, (pag.369)
GIREADĂ VETA, Obştile de arendare de pămînt şi locul lor în cooperaţia românească din perioada anilor 1903-1918, (pag.389)
BUZATU GH., Originile politicii petroliere a României, (pag.407)
AGRIGOROAIEI ION, Împotriva organizaţiilor naţionaliste, de extremă dreaptă (1919-1920), (pag.419)
FLORESCU GH.I., Evoluţia Partidului Poporului în anii 1920-1921, (pag.427)
EŞANU L., Asasinarea militantului socialist Dr.H.Aroneanu, în timpul grevei generale din octombrie 1920, (pag.443)
SAIZU IOAN, Menţiuni programatice referitoare la agricultura României (1922-1928), (pag.455)
ŞANDRU D., Creditul agricol din România după criza economică din 1929-1933, (pag.469)
DOBRINESCU VALERIU FLORIN, Manifestări internaţionaliste ale studenţimii din Iaşi (1933-1939), (pag.481)
RADU RODICA, Arhivele Universităţii din Iaşi, izvor documentar pentru cunoaşterea tradiţiilor de luptă progresiste ale intelectualităţii ieşene, în perioada interbelică, (pag.487)

DOCUMENTE
CAPROŞU I., PRICOP A., Documentele satului Rînghileşti (II), (pag.495)
IVĂNESCU D., Documente despre 1877, (pag.503)
NAGHIU IOSIF E., Contribuţii la viaţa şi opera lui Titu Maiorescu, (pag.509)
MERIŞCA COSTIN, Schimb de scrisori între boieri la `907, (pag.517)
TIMOFTE M., Consecinţe imediate ale răscoalei din anul 1907 în viaţa social-politică a României, reflectate în rapoartele ministrului Belgiei la Bucureşti, (pag.521)

EVOCĂRI
VASILUŢĂ M., SIBECHI G., Eroul de la Plevna şi Smîrdan: generalul Cerchez, (pag.531)
LEU PAUL, S.Fl.Marian, în contemporaneitatea sa europeană, (pag.543)
ARHIP ION, Omagiu sonetistului Mihai Codreanu, (pag.555)
DIMITRIU EUGEN, Contribuţii la biografia lui Anton Holban, (pag.561)
PARADAISER MARIA, Anii de ucenicie ai lui Gheorghe Panaiteanu-Bardasare, (pag.565)

RECENZII
ICONOMU C., Alexandru Păunescu, Paul Şadurschi, Vasile Chirica, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, (pag.571)
LEMNY ŞTEFAN, Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, vol.1, 1976, (pag.572)
BUZATU GH., Constantin Buşe, Comerţul exterior prin Galaţi sub regimul de port franc (1837-1883), (pag.573)
SAIZU I., Al.Zub, Junimea, implicaţii istoriografice, 1864-1885, (pag.574)
ANGELESCU CONSTANTIN C., Al.Zub, A.D.Xenopol. Bibliografie, (pag.575)
URSACHE PETRU, Emilia Pavel, Portul popular moldovenesc, (pag.594)
SPINEI MICHAELA, Jean-Noël Biraben. Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens, (pag.594)


Nr.XI (1980) [descarcă numărul integral (182MB)]

MUZEOLOGIE
URSESCU EUGENIA, OSTAP CONSTANTIN, Din istoria utilizării curentului electric la Iaşi, (pag.9)
BUIMESTRUC FLORIN, Un aspect al urbanismului la Iaşi la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, (pag.35)
VASILOVICI VIRGINIA, Relaţii privind un tablou Istoric de Constantin Lecca, (pag.48)
SUHAR NUŞA, Pictura pe lemn din secolul al XVII-lea de la Stolnicenl Prăjescu, (pag.51)
MUNTEANU DOINA, Consideraţii asupra ansamblului de artă de la Schela, (pag.57)
SEMENDEAEV VICTORIA, Contribuţii la cunoaşterea centrului de ceramică neagră Poiana, comuna Deleni, judeţul Iaşi, (pag.65)
BODOR GH., Instalaţiile tehnice populare: Integrarea sau dezintegrarea lor în viaţa satului românesc contemporan? (com.Ponoare, jud.Mehedinţi), (pag.83)

RESTAURARE-CONSERVARE
MĂCĂRĂSCU M., Tratarea pieselor din bronz fără miez metalic cu răşini schimbătoare de ioni, (pag.91)
PÎRĂU ELENA, O metodă de consolidare a documentelor cu suport de hîrtie după experienţa specialiştilor danezi, (pag.95)
MANEA DOINA VERONICA, Cu privire la restaurarea fotografiei de epocă, (pag.101)

ARHEOLOGIE
POPUŞOI EUGENIA, Săpăturile arheologice de la Trestiana, com.Griviţa, jud.Vaslui, (pag.105)
NIŢU ANTON, Criterii actuale pentru clasificarea complexelor ceramicii şi periodizarea etapelor culturii cucuteniene, (pag.135)
HAIMOVICI SERGIU, Studiul materialului paleofaunistic din aşezarea hallstattiană tîrzie de la Curteni (jud.Vaslui), (pag.223)
ICONOMU CONSTANTIN, Un aspect al influenţei elenistice în lumea geto-dacică, (pag.227)
SANIE ŞEIVA, SANIE SILVIU, COJOCARU MIHAI, Tezaurul de la Muncelul de Sus şi unele probleme ale circulaţiei monetare romane în Moldova, (pag.249)

ISTORIE
VASILESCU MIHAIL, Pelasgicae res. 1. Pelasgii în Thessalia, (pag.269)
GRIGORAŞ N., Dările personale ale populaţiei din Ţara Românească a Moldovei şi dările în bani pentru turci de la întemeierea statului şi pînă la reforma lui Constantin Mavrocordat (1369-1741), (pag.299)
GOROVEI ŞTEFAN S., Pe marginea unei filiaţii incerte: Maria Movilă - fiica lui Petru Rareş, (pag.325)
URSU FĂNICĂ, Un tezaur monetar din secolele XVIII-XIX descoperit la Vadurile (jud.Vaslui), (pag.331)
PLATON GH., Moldova în perioada 1828-1848. Consideraţii generale, (pag.343)
CIOFU VALERIAN L., Domnia lui Mihail Gr. Sturdza ilustrată în medalii, (pag.357)
SIBECHI GH., Biografii paşoptiste, (pag.365)
CRISTIAN V., Argumentul istoric în revoluţia română de la 1848, (pag.379)
SIBECHI GH., „Oţelul” Sant Petersburg din Iaşi, (pag.397)
SAIZU I., Poziţia socialiştilor ieşeni faţă de problematica economică a României moderne, (pag.403)
RUSU DUMITRU D., Pagini din mişcarea muncitorească şi democratică ieşeană pîna la 1918, (pag.413)
LEU PAUL, Primirea lui S.FI.Marian în Academia română, (pag.421)
CIUDIN NICOLAE, Unele date privind participarea ţăranilor din zona Ţuţorei-Iaşi, la răscoala din 1907, (pag.429)
AGRIGOROAIEI I., CALCAN G., STRUGARIU M., Rezistenţa română din 1917 reflectată în presa din oraşul Iaşi, (pag.437)
KAREŢCHI A., ŞANDRU D., Iaşii în lupta pentru consolidarea şi apărarea unităţii, a independenţei şi suveranităţii în perioada interbelică, (pag.447)
AGRIGOROAIEI ION, Curente şi tendinţe în gîndirea economică românească din perioada interbelică, (pag.481)
BUZATU GH., Partidele politice burgheze şi politica economică românească după desăvîrşirea unităţii naţionale (1918-1928), (pag.491)
RADU RODICA, Probleme politice şi culturale în dezbaterea intelectualităţii ieşene în anii imediat următori primului război mondial, (pag.503)
CIUPERCĂ I., Din activitatea partidelor politice din România la sfîrşitul guvernării liberale (1927-1928), (pag.513)
ŞANDRU D., Răspîndirea ştiinţei de carte în satele României între cele două războaie mondiale, (pag.621)
SAIZU I., BOTEZ C., Teoretizări interbelice cu privire la valorificarea raţională a patrimoniului silvic naţional, (pag.533)
MIRIAM K., EŞANU L., Congresul mondial al scriitorilor antifascişti (Paris 21-25 iunie 1935), (pag.551)
DOBRINESCU VALERIU FLORIN, Din activitatea antifascistă a studenţilor ieşeni (1933-1939), (pag.561)
BOLD EM., CARPINSCHI A., Petre Andrei - om politic, (pag.573)
BOTEZ CONSTANTIN, Din istoricul pădurii româneşti (II). Coordonate bibliografice, (pag.577)
CLOŞCĂ CONST., România în faţa hotărîrii decisive privind ieşirea din războiul hitlerist (1914), (pag.593)
MORĂRAŞU D., Declanşarea procesului revoluţionar din România în august 1944 şi problema participării maselor la viaţa de stat, (pag.609)
MERIŞCA COSTIN, Biblioteca miclăuşeană, (pag.617)
LEMNY ŞTEFAN, „Cercetări Istorice” (1925-1943), „Studii şi cercetări istorice” (1943-1947), „Cercetări Istorice”, serie nouă - continuitatea unei valoroase publicaţii de istorie. Studiu de indice, (pag.621)

DOCUMENTE
PĂLTĂNEA PAUL, Alexandru Ioan Cuza. Corespondenţă şi acte inedite, (pag.669)
TURCU CONSTANTIN, Din documentele Unirii de la 1859. O scrisoare a lui Vasile Alecsandri puţin cunoscută, (pag.677)
ANGELESCU CONSTANTIN C., Generalul locotenent din armata rusă Emil Wittgenstein despre participarea României la războiul din 1877-1878, (pag.681)
RADU RODICA, Un testament olograf A.D.Xenopol aflat în colecţia Muzeului de istorie a Moldovei, (pag.685)
HUMÎNIC-TECLEAN MARIA, Documente din secolul al XX-lea privind Palatul Al.I.Cuza din Iaşi, (pag.687)
JUVARA GEORGE, O scrisoare inedită a profesorului Simion Mehedinţi despre însemnătatea limbii latine pentru noi românii, (pag.713)

EVOCĂRI
PARADAIS CLAUDIU, PARADAISER MARIA, 120 de ani de la înfiinţarea Pinacotecii naţionale şi a şcolii de arte frumoase din Iaşi şi 80 de ani de la moartea lui Gheorghe Panaiteanu-Bardasare, (pag.715)
BORDEIANU MIHAI, Biblioteca centrală universitară din Iaşi la a 340-a aniversare, (pag.735)

RECENZII
LEMNY DOINA, Marta Coja, Pierre Dupont, Histria V. Ateliers céramiques, (pag.741)
IONIŢĂ SANDA, Maria Comşa, Cultura materială veche românească. Aşezările din secolele VIII-X de la Bucov-Ploieşti, (pag.742)
GRIGORAŞ N., Documenta Romaniae Historica, A Moldova, III, C.Cihodaru, I.Caproşu, Nistor Ciocan, (pag.748)
GRIGORAŞ N., Eugenia Neamţu, Vasile Neamţu, Stela Cheptea, Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII, (pag.747)
GRIGORAŞ N., Valentin Al. Georgescu - Petre Strihan, Judecata domnească în Ţara Românească şi Moldova (1811-1831). Partea 1. Organizarea judecătorească, vol.1, (1611-1740), (pag.748)
ANGELESCU CONSTANTIN C., G.T.Kirileanu, Corespondenţă, (pag.750)
CIUDIN NICOLAE, Vasile Cristian, Istoriografia generală, (pag.754)
PUŞCAŞU VOICA MARIA, Emilia Zaharia, (pag.757)


Nr.XIV-XV (1983-1984) [descarcă numărul integral (30MB)]

MUZEOLOGIE
HUMINIC-TECLEAN MARIA, Prima organizare muzeistică a Palatului domnesc „Al.I.Cuza” de la Ruginoasa-Iaşi, (pag.7)
PARADAIS CLAUDIU, PARADAIS MARIA, Consideraţii asupra sipetului sculptat de la Putna, (pag.21)
IONESCU LUCIA, Un monument de artă din secolul al XVIII-lea de la Golăeşti-Iaşi, (pag.27)
BUIMESTRUC FLORIN, Un valoros ansamblu de arhitectură din Iaşi: „Poarta cu zid şi casa cu absidă”, (pag.33)
PETRACHE-LEMNY DOINA, Aspecte din istoria Teatrului naţional din Iaşi reflectate în „oglinda stagiunii 1946-1947”, (pag.41)

RESTAURARE-CONSERVARE
MARIAN CARMEN, Tratamentul de laborator al unor fragmente textile provenite din săpături arheologice, (pag.47)
CRISTEA ION, Restaurarea unei tăvi de epocă de la Muzeul Unirii din Iaşi, (pag.53)
IONIUC ADRIANA, Metode de albire folosite în restaurarea hîrtiei, (pag.59)

ARHEOLOGIE
LASZLO A., Un grup hallstattian timpuriu în podişul Sucevei, (pag.65)
ICONOMU CONSTANTIN, Descoperirile arheologice de la Brădiceşti-Iaşi (I), (pag.85)
DINU MARIN, MAGIRESCU LIVIA, BOGHIAN D., Unele consideraţii cu privire la necropola tumulară, daco-getică descoperită la Cucuteni, judeţul Iaşi, (pag.115)
SANIE SILVIU, SANIE ŞEIVA, Semnificaţia unui mic complex arheologic din aşezarea dacică (sec.I-II e.n.) de la Dumbrava (comuna Ciurea, jud.Iaşi), (pag.131)
HAIMOVICI SERGIU, Studiul materialului osteologic descoperit în staţiunea dacică (sec.I-II e.n.) de la Dumbrava (comuna Ciurea, jud.Iaşi), (pag.137)
SANIE ŞEIVA, Consideraţii asupra descoperirilor de monede romane republicane şi imperiale pe teritoriul judeţului Iaşi, (pag.145)

ISTORIE
GRIGORAŞ N., Dările în Moldova de la întemeierea statului şi pînă la 1741 (III), (pag.153)
CRISTIAN V., O schiţă inedită a istoriografiei româneşti datorată lui Ioan Maiorescu (1843), (pag.173)
PLATON GH., Ideea de republică în secolul al XIX-lea. Între enunţ teoretic şi practică politică, (pag.183)
SIBECHI GH., Librari şi librării in Iaşii de odinioară (secolul XIX), (pag.191)
CIUDIN NICOLAE, Despre unele semne monetare şi rolul lor economic, (pag.207)
RADU RODICA, Preocupări pentru dezvoltarea procesului de învăţămînt la Universitatea ieşeană (1918-1921), (pag.211)
BOTEZ C., Din istoricul pădurii româneşti (IV). Patrimoniul silvic. Limitele prelucrării şi comercializării lemnului, (pag.217)
AGRIGOROAIEI ION, Revista „însemnări ieşene” în slujba apărării independenţei naţionale şi integrităţii teritoriale (1938-1940), (pag.251)
CLOŞCA CONSTANTIN, Preocupări cultural-educative muncitoreşti în România (perioada interbelică), (pag.261)
GAVRIL VASILE, Forme şi metode folosite de Comitetul Regional Moldova al Partidului Comunist Român, în munca de propagandă împotriva fascismului şi dictaturii, (pag.271)
DOBRINESCU VALERIU FLORIN, PÂRVU SORIN, Aprecieri internaţionale privind cobeligeranţa României din anii 1944-1945, (pag.279)

DOCUMENTE
ANGHEL RODICA, RADU RODICA, Documente inedite referitoare la profesorul universitar Ilie Bărbulescu, (pag.289)

RECENZII
CIUDIN NICOLAE, Silviu Sanie, Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec.II î.e.n.-III e.n.), (pag.295)
CIUDIN NICOLAE, Ion Ioniţă, Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi, (pag.297)
FLORESCU GH.I., Aurel Duma, D.Aninoiu, V.Şandru, Constantin Turcu, Mari figuri ale diplomaţiei româneşti - Nicolae Titulescu, (pag.300)
KAREŢCHI A., O sinteză a relaţiilor româno-polone în decursul istoriei, (pag.302)
CIUDIN AURELIA, Ovidiu Bîrlea, Eseu despre dansul popular românesc, (pag.306)

NECROLOG
SIBECHI GH., Radu Vulpe, (pag.309)
SIBECHI GH., Gheorghe Balica, (pag.315)


Nr.XVI (1997) [descarcă numărul integral (23MB)]

STUDII ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE
ASĂVOAIE COSTICĂ, Observaţii privind fundaţiile de biserică descoperite la Volovăţ (jud.Suceava), (pag.5)
PUŞCAŞU VOICA MARIA, GHERMAN ELENA, Cercetările arheologice efectuate la biserica „Sfinţii arhangheli Mihail şi Gavril”" sat Stroieşti, com.Todireşti, jud.Iaşi, (pag.15)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
HAIMOVICI SERGIU, Observaţiuni cu privire la resturile animaliere descoperite în staţiunea cucuteniană din faza A4 de la Bălţaţi (jud.Iaşi), (pag.31)
BEJENARU LUMINIŢA, HRIŞCU CARMEN, Observaţii arheozoologice asupra unor specii de animale vânate în evul mediu pe teritoriul Dobrogei, (pag.39)

INSTITUŢII ROMÂNEŞTI ÎN PRAGUL MODERNITĂŢII
COJOCARIU CORNELIU, Reforma administrativă a lui Constantin Mavrocordat. Câteva consideraţii, (pag.49)
CAPROŞU IOAN, Sama visteriei Moldovei din decembrie 1784, (pag.69)

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
SORIN IFTIMI, Un element de ceremonial medieval: „Sărutatul papucului”, (pag.111)
DRĂGAN IOAN, Precursorii români ai lui Olahus, (pag.121)
RĂUSANU MIHAI, Legăturile Patriarhiei din Alexandria cu Ţările Române, (pag.129)
MELINTE ELENA, Duca Sotorovici tipograful de la Thassos - primul editor particular din Ţările Române, (pag.145)
NASTASĂ LUCIAN, Orest Tafrali şi studiile de bizantinologie, (pag.157)
NEGRUŢI ECATERINA, Informaţii statistice privind casele de rugăciuni evreieşti din Moldova în sec. al XIX-lea, (pag.173)
RADU RODICA, Câteva consideraţii privitoare la sistemul instituţionalizat al culturii româneşti (1918-1940), (pag.183)
UNGUREANU MIHAI-RĂZVAN, Two recurring motifs in the Book of Lamentation and their later midrashic interpretation (I), (pag.213)

RELAŢII INTERNAŢIONALE
DENIZE EUGEN, Veneţia, Ţările Române şi expansiunea otomană la începutul secolului al XVI-lea ( 1504-1519), (pag.243)
CĂLAN ILEANA, Expansiunea habsburgilor spre Dunărea de Jos. Acţiuni diplomatice în Imperiul Otoman între anii 1534-1540, (pag.259)
CLIVETI GHEORGHE, Un conflict european: ”Războiul Crimeii” 1853-1856, (pag.279)

ROMÂNII ŞI SECOLUL XX
EŞANU LEON, Noi informaţii referitoare la procesul ziariştilor de la Bucureşti din anul 1919, (pag.307)
LAZĂR DANIEL, Disputa româno-iugoslavă în problema Banatului (1919-1923), (pag.319)
ŞANDRU DUMITRU, Legalitatea şi abuzurile instanţelor reformei agrare din 1945, (pag.347)
ONIŞORU GHEORGHE, Economie, societate şi abuzuri sovietice în România anilor 1944-1947, (pag.365=
BERCEANU BARBU, Implicaţiile mişcării legionare în dreptul constituţional. Statul naţional legionar. Alte aspecte şi aprecieri, (pag.379=

NOTE DE LECTURĂ
• ILIE BOZIAC, Începuturile istoriei Moldovei (Costică Asăvoaie), (pag.409)
• Préhistoire Européene (Senica Ţurcanu), (pag.410)
• M.TOUSSAINT. A.BECKER. M.BURHENNE. J.-M.CORDY, E.GII.OT , J.HEIM, E.JUVIGNE. Le Trou Jadot à Comblain-au-Pont (Province de Liège, Belgique). Paléolithique et archeologie d'un site du Paléolithique supérieur recent (Senica Ţurcanu), (pag.410)
• IONEL CÂNDEA, VALERIU SÂRBU, Istoricul oraşului Brăila din cele mai vechi timpuri până la 1540 (Costică Asăvoaie), (pag.412)
• Jews in the Hungarian economy 1760-1945. Studies dedicated to Moshe Carmilly-Weinberger on his Eightieth Birthday (edited hy Michael K. Silber) (Lucian Nastasă), (pag.413)
CARMILLY-WEINBERGEIR MOSHE, Istoria evreilor din Transilvania (1623-1944) (Lucian Nastasă), (pag.414)
• CHARLE CRISTOPHE, La République des universitaires. 1870--1940 (Lucian Nastasă), (pag.416)
VEIGA FRANCISCO, Istoria Gărzii de Fier 1919-1941. Mistica ultranaţionalismului (Cristian Sandache), (pag.417)
• CONSTANTIN SĂNĂTESCU, Jurnal (Cristian Sandache), (pag.418)
• MIRCEA IONNIŢU, Amintiri şi reacţiuni (Cristian Sandache), (pag.419)
• GHEORGHE ZANE, Studii postume (Vasile Chirica), (pag.420)
• CESARE BRANDI, Teoria restaurării (Lucia Cojocaru), (pag.421)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ ŞI CULTURALĂ
• Campusul European de Patrimoniu. Troisvierges. 3 august - 25 august 1996. Marele Ducat de Luxembourg (Valentina Druţu), (pag.425)
• Al XIII-lea Congres al U.I.S.P.P. - Forli. Italia-1996 (Elena Panait-Pârău. Maria Geba, Ana-Maria Vlad), (pag.427)
• Stockholm - capitala premiilor Nobel (Camelia Cristofor), (pag.429)
• Al XIII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Preistorice şi Protoistorice. Forli. 1996 (Vasile Chirica), (pag.434)
• Riky Schellart von Deursen et Sacha Schellart. Exposition de peinture-graphique et photographie. (Ivona Aramă Cernat), (pag.437)
• ABREVIERI, (pag.440)


Nr.XVII-1 (1998) [descarcă numărul integral (12MB)]

• Dan Gh. Teodor la a 65-a aniversare, (pag.9)

STUDII ŞI ARTICOLE
ANGHELINU MIRCEA, Observaţii asupra musterianului carpatic, (pag.19)
OTTE MARCEL, NOIRET PIERRE, LÓPEZ-BAYÓN IGNACIO, Regards sur le Paléolithique supérieur de la Moldavie, (pag.37)
CHIRICA VASILE, Le Paléolithique de Mitoc, (pag.47)
PĂUNESCU ALEXANDRU, Premièrs objets d'art paléolithique découverts sur le territoire de la Dobroudja, (pag.77)
MANTU CORNELIA-MAGDA, Cronologia absolută a culturilor neolitice din România şi relaţiile cu lumea egeo-anatoliană, (pag.83)
COMŞA EUGEN, Importanţa cultivării plantelor în epoca neolitică pe teritoriul Munteniei, (pag.101)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA VIRGIL, Circulaţia monetară din Dacia răsăriteană şi civilizaţia orăşenească
timpurie, (pag.113)
DÉSZPA MIHÁLY-LORAND, Julians Rhetorenedikt (I), (pag.129)
ZUGRAVU NELU, Deux notes de géographie ecclésiastique, (pag.151)
TALMAŢCHI GABRIEL, Aspecte ale exploatării pietrei la Carsium (Hârşova) în primul mileniu p.Chr., (pag.163)
CHIRIAC COSTEL, Certaines observations concernant les informations historico-littéraires byzantines à l`égard de la région du Bas-Danube pendant les Ve-Xe siècles, (pag.185)

STUDII INTERDISCIPLINARE
PAUNESCO ALEXANDRA-CRISTINA, Les micromammifères de la grotte Valea Coacăzei (village de Moeciu, département de Braşov, Roumanie), (pag.227)
HAIMOVICI SERGIU, Unele probleme arheozoologice privind aspectul cultural Stoicani-Aldeni din
sud-estul României, (pag.283)

CONSERVARE
GEBA MARIA, VLAD ANA-MARIA, Păstrarea patinei la bronzurile arheologice, (pag.289)

NOTE BIBLIOGRAFICE
• Valeriu Lazăr, Repertoriul arheologic al judeţului Mureş (IULIA MOLDOVAN), (pag.299)
• Vasile Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la Brad (CARMEN UNGUREANU), (pag.300)
• Ieromonah Gabriel Bunge, Evagrie Ponticul. O introducere (IULIA MOLDOVAN), (pag.303)
• Dan Gh. Teodor, Meşteşugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d.H. (IULIA MOLDOVAN), (pag.305)
• Mihail Psellos, Cronografia. Un veac de istorie bizantină (976-1077) (MIHAI TIULIUMEANU), (pag.306)
• Aurel Codoban, Sacru şi ontofanie. Pentru o nouă filosofie a religiilor (GIANINA BUZEA), (pag.309)
• ABREVIERI, (pag.313)


Nr.XVII-2 (1998) [descarcă numărul integral (15MB)]

INSTITUŢII, MENTALITĂŢI
PUNGĂ GHEORGHE, PLATON ALEXANDRU-FLORIN, Vasalitatea medievală: ipostaze europene şi româneşti, (pag.11-46)
UNGUREANU MIHAI-RĂZVAN, Two Recurring Motifs in the Book of Lamentation and their later
interpretation, (pag.47-81)
IFTIMI SORIN, Un model oriental: soţiile circaziene ale domnilor români (secolele XVI-XVII), (pag.83-94)
RĂDVAN LAURENŢIU, Consideraţii privitoare la autonomia şi raporturile cu domnia ale principalelor oraşe-reşedinţă domnească din Ţara Românească, (pag.95-112)
DAMEAN SORIN, Regele Ferdinand I al României în viziunea contemporanilor, (pag.113-118)

RELAŢII INTERNAŢIONALE
LUCA CRISTIAN, Consideraţii pe marginea unor documente inedite privitoare la relaţiile lui Petru Cercel cu Veneţia (1558), (pag.119-142)
CHIRICA VALENTIN-CODRIN, Congresul de la Viena şi politica externă engleză, 1815-1820, (pag.143-153)
CLIVETI GHEORGHE, 1856-1878: Turcia - putere garantă?, (pag.155-165)
ONIŞORU GHEORGHE, România la conferinţele miniştrilor de externe la Londra şi Moscova din 1945, (pag.167-175)

DOCUMENTE
CIOBANU VENIAMIN, Tratatul de la Kuciuk-Kainargi (1774) în viziunea diplomaţiei suedeze, (pag.177-194)
ONIŞORU VIOLETA, Condica de venituri şi cheltuieli a Roseteştilor de la Soleşti, (pag.195-206)
ROMAN LIVIU I., Un jurnal antiunionist: „Nepărtinitorul” (21 iunie - 10 septembrie 1856), (pag.207-219)

ECONOMIE ŞI SOCIETATE
CHIABURU ELENA, Tehnică şi organizare în atelierul tipografic din Ţara Moldovei până la 1829, (pag.221-257)
SIMION NATALIA, SAIZU IOAN, Marea Unire şi imperativul accelerării civilizaţiei economice, (pag.259-276)
ŞANDRU DUMITRU, Creditul agricol ]n anii guvernărilor naţional-ţărăniste, (pag.277-287)
BANCOŞ DOREL, Mişcări de populaţie la graniţa româno-bulgară ca urmare a cedării Cadrilaterului (1940-1944), (pag.289-313)
MARIŢIU ŞTEFAN, Evoluţia situaţiei materiale a populaţiei României şi implicaţiile ei asupra stării de spirit (1944-1947), (pag.315-331)

ROMÂNII DIN AFARA GRANIŢELOR
DESZPA MIHALY-LORAND, Imaginea Bucovinei în ziarul ieşean „Opinia” din 1897-1914, (pag.333-360)
LAZĂR DAN, Câteva consideraţii asupra activităţii Partidului Românesc din Banatul Sârbesc (1923- 1929), (pag.361-371)

ISTORIOGRAFIE
CRISTIAN VASILE, O pagină din istoria cenzurii ieşene editarea Manualului de istoria Moldovei al lui Ion Albine (1884-1885), (pag.373-383)
IUTIŞ GHEORGHE, Problema „regimului de stări” în Ţările Române în concepţia lui Gheorghe I. Brătianu, (pag.385-391)
MIHALACHE ANDI, Discursul istoric din Europa de Est sub impactul stalinismului, (pag.393-423)

ARTĂ ŞI ARHITECTURĂ URBANĂ
CANTACUZINO GHEORGHE I., Unele aspecte ale culturii urbane medievale la Câmpulung (Muscel), (pag.425-438)
MUNTEANU MARCELINA-BRÂNDUŞA, Muzeul Unirii din Iaşi - o istorie a clădirii prin renovări, (pag.439-446)
VASILOVICI VIRGINIA, Determinarea paternităţii unui tablou italian din colecţia Muzeului de Artă - Iaşi, (pag.447-455)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
• Vasile Neamţu, Oraşul medieval Baia (Civitas Moldaviensis) (MOGLAN ADRIANA), (pag.457)
• Olimpia Mitric, Cartea românească manuscrisă din nordul Moldovei (ILIESCU CĂTĂLINA), (pag.460)
• Constantin Rezachevici, Istoria popoarelor vecine şi neamul românesc în evul mediu (ILIESCU CĂTĂLINA), (pag.462)
• Alex. I. Gonţa, Studii de istorie medievală. Texte selectate (RĂDVAN LAURENŢIU), (pag.463)
• „Historia Urbană” (RĂDVAN LAURENŢIU), (pag.465)
• Mihai Ştefan Ceauşu, Bucovina Habsburgică de la anexare la Congresul de la Viena. Iosefinism şi postiosefinism, (1774-1815) (ONIŞORU VIOLETA), (pag.466)
• Paul D. Quinlan, Ciocnire deasupra României. Politica anglo-americană faţă de România, 1938-1947 (MOLDOVAN SILVIU B.), (pag.468)
• ABREVIERI, (pag.473)


Nr.XVIII-XX (1999-2001) [descarcă numărul integral (21MB)]

ISTORIE VECHE, ARHEOLOGIE
MANTU CORNELIA-MAGDA, VLAD ANA-MARIA, NICULESCU GHEORGHE, Pigmenţii de pictură în complexul cultural Cucuteni-Tripolie, (pag.9-31)
ALAIBA RUXANDRA, Cercetări arheologice la Chetreşti-Capul Dealului, jud. Vaslui, campaniile 1988, 1992, (pag.33-87)
COMŞA EUGEN, Figurinele şi alte piese de lut ars reprezentând păsări din epoca neolitică descoperite în Moldova, (pag.89-104)
UNGUREANU CARMEN, Descoperiri de amfore la Poiana (campania din anul1968), (pag.105-137)
TALMAŢCHI GABRIEL, Monede greceşti din Colecţia Numismatică a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, (pag.139-147)
PARASCHIV DOREL, Amfore romano-bizantine descoperite la Piatra Frecăţei - Beroe, (pag.149-156)

ISTORIE MEDIEVALĂ
RĂDVAN LAURENŢIU, Cu privire la începuturile oraşului medieval din spaţiul românesc, (pag.157-167)
BIŢA TRAIAN, Observaţii privind monedele tip comun muntean atribuite lui Mircea cel Bătrân, (pag.169-181)
PETCU ADRIAN NICOLAE, Cu privire la mănăstirea Dealul în secolul al XV-lea, (pag.183-191)
PLATON ALEXANDRU-FLORIN, Mentalul colectiv medieval: o „lume pe care am pierdut-o”. Structuri definitorii, (pag.193-230)
PUNGĂ ZAMFIRA, O condică de proprietăţi din anul 1745 a vel vistiernicului Toader Palade, (pag.231-260)
CIOBANU VENIAMIN, JIANU ANGELA, Impresii de călătorie la Dunărea de Jos ale unui diplomat englez (1790-1791), (pag.261-282)

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
IFTIMI SORIN, Izvoare privitoare la întocmirea alaiurilor de ceremonie la începutul veacului XIX, (pag.283 – 300)
JUMARĂ DAN, Junimea Bucovineană. O societate culturală a studenţilor din Cernăuţi, (pag.301-319)
CLIVETI GHEORGHE, Preludiile concertului european (III). De la „coaliţia antinapoleoniană” la marea alianţă (1813-1814), (pag.321-357)
CHIRICA CODRIN VALENTIN, Înfiinţarea misiunilor consulare britanice din Principatele Române şi activitatea lor, (pag.359-380)
ŞANDRU DUMITRU, Băncile populare din România până la sfârşitul primului război mondial, (pag.381-402)
ONIŞORU VIOLETA, Aspecte privind activitatea generalului Ernest O. Ballif, (pag.403-410)
LEUŞTEAN LUCIAN, România şi emigraţia maghiară de la Viena (1921-1923). Un document şi câteva observaţii, (pag.411-431)
IONIUC ADRIANA, Consideraţii asupra autorului feroneriei de la Palatul Culturii din Iaşi (1906-1925), (pag.433-448)
MILOIU SILVIU, Activitatea desfăşurată de Vasile Stoica în S.U.A. pentru cooperarea naţiunilor central şi sud-est europene (1917-1919), (pag.449-461)
BANU FLORIAN, Aspecte ale comportamentului minorităţii germane din România în anii 1940-1941, (pag.463-480)
CHIRIAC MIHAELA, Legionari şi comunişti după 23 august 1944. Câteva consideraţii asupra „pactului Nicolae Petraşcu - Teohart Georgescu”, (pag.481-492)

CONSERVARE
GEBA MARIA, Degradarea cărţilor şi documentelor vechi, (pag.493-500)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
• Praehistoria, vol.I, 2000, Universitatea Miskolc, Ed.Archaeolinqua Foundation & Publishing House, 188 p. (ALAIBA RUXANDRA), (pag.501-508)
• SILVIU SANIE, Din istoria culturii şi religiei geto-dacice, ediţia a II-a (revăzută şi adăugită), 329 p. XCIV pl., Iaşi, 1999 (UNGUREANU CARMEN), (pag.509-514)
• Antiqüedad y cristianismo, monografias historicas sobre la Antiqüedad Tardia, serie dirigita par el Dr. Antonio Gonzales Blanco, Universidad de Murcia, Àrea de Historia Antiqua. vol.XIV, 1997, 737 p.; vol.XV, 1998, 654 p.; vol.XVI, 1999, 444 p. (ENACHE GEORGE), (pag.515-527)
• IOAN MITREA, Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna. Realităţi arheologice şi concluzii istorice, Piatra Neamţ, 1998, 174 p. (MOLDOVAN IULIA), (pag.527-532)
• CODRIN VALENTIN CHIRICA, Anglia şi chestiunea orientală 1830-1900. Studiu sintetic, Ed. Helios, Iaşi, 1999, 180 p. (TOPOR CLAUDIU), (pag.532-534)
• LARRY WOLFF, Inventarea Europei de Est. Harta civilizaţiei în epoca luminilor, traducere din engleză de Bianca Rizzoli, Humanitas, 2000, 542 p. (TIMOFTI ADRIAN), (pag.534-537)
• ALEXANDRU OŞCA, VASILE POPA, România, o fereastră în cortina de fier. Declaraţia de independenţă din aprilie 1964, Focşani, Ed.Vrantop, 1997, 358 p. (MOLDOVAN SILVIU B.), (pag.538-543)
• ABREVIERI, (pag.545-546)


Nr.XXI-XXIII (2002-2004) [descarcă numărul integral (9MB)]

• Abrevieri, (pag.5)

IZVOARE
ŢURCANU SENICA, Industria litică cioplită aparţinând Culturii ceramicii Liniare de pe teritoriul României, (pag.7)
URSULESCU NICOLAE, KOGĂLNICEANU RALUCA, Necropola sarmatică de la Isaiia (c.Răducăneni, j.Iaşi) date preliminare, (pag.27)
MIU GEORGETA, Studiul antropologic al scheletelor din necropola sarmatică de la Isaiia, (pag.59)
HAIMOVICI SERGIU, Studiul materialului arheozoologic provenit din situl cucutenian, faza AB, de la Creţeşti - “la intersecţie” (j.Vaslui), (pag.73)
HAIMOVICI SERGIU, Studiul arheo-zoologic al materialului provenit din habitatul de la Siliştea (c.Români, j.Neamţ) aparţinând Culturii Costişa, (pag.81)
BACUMENCO LUDMILA, Pagini de iconografi e ortodoxă: Un triptic descoperit la Ruşi-Mănăstioara (j.Suceava), (pag.91)
PUNGĂ GHEORGHE, Din documentele satului Româneşti (j.Botoşani), (pag.97)
ILIE ELIZA, Scrisoarea din 1723 a mitropolitului Gheorghe al IV-lea al Moldovei, (pag.109)
ICHIM AURICA, Ecaterina Kogălniceanu. Dosarul de succesiune, (pag.129)

STUDII
BENŢA CODRIN, Consideraţii asupra descoperirilor numismatice din complexele funerare, (pag.137)
RĂDVAN LAURENŢIU, Moşiile oraşelor din Ţara Românească în secolele XIV-XVI, (pag.163)
ATANASIU MIHAI-BOGDAN, Activitatea politică a marelui vistiernic Iordache Cantacuzino, (pag.185)
DOBRINCU DORIN, Vămile şi ocnele în Moldova epocii fanariote. Aspecte fiscale, (pag.199)
CONSTANTINOV VALENTIN A., Posteritatea lui Radu Mihnea (Moldova şi Ţara Românească între 1626 şi 1633. Confruntări interne şi externe), (pag.207)
PUNGĂ ZAMFIRA, Informaţii cu privire la proprietăţi ale familiei boierilor Palade din Moldova (sec. al XVII-lea – prima jumătate a sec. al XVIII-lea), (pag.233)
CLIVETI GHEORGHE, Problema deschiderii formale a Congresului de la Viena: Noi observaţii asupra desfăşurării negocierilor diplomatice la cancelaria imperială a Austriei în septembrie-octombrie 1814, (pag.269)

PUNCTE DE VEDERE
BIŢA TRAIAN, “Bokdan et filiis suis”, (pag.291)
LEFTER LUCIAN VALERIU, 12 aprilie 1457: o problemă de logică istorică, (pag.299)
PILAT LIVIU, Doljeşti – 12 aprilie 1457, (pag.311)
FLOAREŞ DAN, Asediul Cetăţii Neamţului (1691). Observaţii, (pag.321)

VARIA
IFTIMI SORIN, Pe urmele lui Daniil Philippidis (1755-1832), (pag.325)
ALAIBA RUXANDRA, Vasile Christescu, o personalite a arheologiei româneşti interbelice, (pag.339)
• Recenzii. Note de lectură, (pag.341)


Nr.XXIV-XXVI (2005-2007) [descarcă numărul integral (43MB)]

URSULESCU Nicolae, VĂLEANU Mădălin-Cornel, Prima publicaţie a lui Hubert Schmidt despre săpăturile de la Cucuteni, (pag.11)
VĂLEANU Mădălin-Cornel, Reprezentări antropomorfe pe ceramica de la Cucuteni-Cetăţuia, (pag.37)
NANDRIŞ John, „Pridvorul se prăbuşeşte”. Nu totul este posibil deodată, (pag.45)
PARASCHIV Dorel, NUŢU George, Opaiţele romane de la Poşta (Moesia Inferior) (judeţul Tulcea), (pag.71)
COJOCARU Victor, Interferenţe greco-scitice ca reflecţie a circulaţiei monetare la marginea stepei, (pag.87)
MARIN Tamilia Elena, Consideraţii privind agricultura la dacii est-carpatici în secolele II î.Hr. - II d.Hr., (pag.115)
IAŢCU Ioan, Un exemplu al devotamentului faţă de Dumnezeu şi Împărat: bazilica „Sf. Cosma şi Damian” de la Bizone (Cavarna, Bulgaria), (pag.123)
CLOŞCĂ Tincuţa, Câteva semnificaţii ale metaforei corabiei în scrierile hrisostomice, (pag.137)
FLOAREŞ Dan, Demantelarea cetăţii Şcheia. Ipoteze, (pag.149)
GHERMAN Elena, Un domeniu feudal din ţinutul Cârligăturii, (pag.163)
SENCIUC-BORCEA Olivia, Dimensiunea cultural - religioasă a alimentaţiei în Moldova şi Ţara Românească (secolele XVI-XVIII), (pag.175)
SANDU Valentina-Cristina, „Duce-vă-ţi de la Mine, blestemaţilor!” O catagrafie a lumii păcătoase, (pag.193)
BRĂDEANU Emanuel, Marii dregători ai Ţării Moldovei la jumătatea secolului al XVIII-lea (1741–1749), (pag.211)
POPESCU Alexandra-Marcela, Câteva consideraţii privind învinuirea de „hiclenie” în Moldova medievală, (pag.233)
PAVEL Mihai-Alin, O moştenire disputată: moşia Banca (Tutova) a lui Lascăr Costin din Bârlad, (pag.247)
APĂVĂLOAEI Bobi, Palatul din secolul al XIX-lea de la Galata–Iaşi, (pag.269)
BACIU Gheorghe, „Răzvrătirea” de la schitul Orgoeşti, (pag.289)
STOIAN Ion-Ciprian, Practica echivalării diplomelor la Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi (1860-1885), (pag.311)
CIUCANU Corneliu, Mişcările studenţeşti din anii 1922-1923. Constituirea şi activitatea Ligii Apărării Naţional-Creştine în primul deceniu interbelic, (pag.323)
NISTOR Paul, Discurs istoric şi diplomaţie. Sărbătorirea Marii Uniri în Polonia (1928), (pag.357)
LAZĂR Dan, Politică şi cultură sub semnul totalitarismului. Universitatea din Iaşi între 1945 şi 1965, (pag.373)
TEODOR Mihaela, Cenzura preventivă după 23 august 1944: autorizaţiile de apariţie. Studiu de caz „Studii şi Cercetări Istorice”, (pag.393)
CERETEU Igor, Cartea românească tipărită în Bucureşti în fonduri şi colecţii din Chişinău (ultimele decenii ale secolului al XVII-lea – începutul secolului al XX-lea), (pag.407)
RUBEL Alexander, Monument şi amintire. Despre semiotica culturii publice a memoriei pornind de la monumentele din Iaşi, (pag.457)
IFTIMI Sorin, Iaşii în bronz şi marmură. Memoria statuilor, (pag.495)

ANIVERSARIA
SPINEI Victor, Gânduri la o aniversare: profesorul Nicolae Ursulescu, (pag.545)


Nr.XXVII-XXIX (2008-2010) [descarcă numărul integral (15MB)]

ŢURCANU Senica, Podoabe pentru gât reprezentate pe statuetele antropomorfe ale culturii Cucuteni-Tripolie, (pag.9)
DIACONESCU Maria, Asupra unor aspecte ale utilizării cornului de cerb în faza A-B a culturii Cucuteni, (pag.37)
DIACONU Vasile, Comunităţi umane din bronzul târziu în Subcarpaţii Moldovei. Observaţii privitoare la dinamica teritorială, (pag.45)
COJOCARU Victor, Relaţiile externe ale oraşelor greceşti nord-pontice în epoca elenistică şi în perioada romană pe baza izvoarelor epigrafice, (pag.67)
POPESCU Alexandra-Marcela, Fapte de necredinţă săvârşite de boieri moldoveni. Pâra la Poartă, (pag.115)
BACUMENCO-PÎRNĂU Ludmila, AMĂRIUŢEI Mihai-Cristian, Un inventar de documente privitoare la moşia Voroveştii a mănăstirii Sfântul Ioan Zlataust din Iaşi, (pag.127)
PACI Evalda, Franciscus Blanchus: Dictionarium Latino-Epiroticum, Romæ 1635, (pag.147)
ILIE Eliza, Imaginea Bizanţului în cronografele cu circulaţie în spaţiul românesc, (pag.157)
BRĂTESCU Liviu, Monumente publice. Construcţii identitare în România modernă (1866-1918). Studiu preliminar, (pag.203)
NISTOR Paul, Identităţi naţionale şi conflict ideologic în caricaturile şi grafica războiului rece (1950-1955), (pag.215)
IFTIMI Sorin, Pictorul Giovanni Schiavoni şi activitatea sa din Moldova (1837-1844), (pag.231)
MACARIE Gheorghe, Giovanni Schiavoni – un pictor italian la Academia Mihăileană din Iaşi, (pag.269)
IFTIMI Sorin, Giovanni Schiavoni – portretul copiilor din familiile Callimachi, Rosetti şi Catargi, (pag.293)
URSULESCU Nicolae, Valorifi carea cercetărilor româneşti referitoare la civilizaţia Cucuteni prin expoziţii internaţionale, (pag.303)

RECENZII. NOTE DE LECTURĂ, (pag.327)
• SENICA ŢURCANU, Industria litică cioplită din neoliticul Moldovei, Iaşi, 2009 (VORNICU Diana Măriuca)
• GABRIELA GHEORGHIU, Dacii pe cursul mijlociu al Mureşului (sfârşitul sec.II a.Ch. - începutul sec.II p.Ch.), Cluj-Napoca, 2005 (MARIN Tamilia-Elena)
• VIORICA RUSU-BOLINDEŢ, Ceramica romană de la Napoca. Contribuţii la studiul ceramicii din Dacia romană, Cluj-Napoca, 2007 (MARIN Tamilia-Elena)
• FREDERIQUE LACHAUD, L’Ethique du pouvoir au Moyen Age. L’Office dans la culture politique (Angleterre, vers 1150 – vers 1330), Paris, 2010 (HRIBAN Cătălin)
• ARCHIVA MOLDAVIAE I, Arhivele Naţionale ale României, Iaşi, 2009 (DIACONU Roxana)
• ALIS NICULICĂ, Din istoria vieţii culturale a Bucovinei: Teatrul şi muzica (1775 - 1940), Bucureşti, 2009 (VINTILĂ Alexandru Ovidiu)

OBITUARIA
• ŞEIVA SANIE (1938-2010) (ŢURCANU Senica)


Nr.XXX-XXXI (2011-2012) [descarcă numărul integral (24MB)]

• Abrevieri, (pag.5)
ŢURCANU Senica, Asupra prezenţei pumnalelor din os în cadrul complexului cultural Cucuteni-Tripolie, (pag.7)
URSULESCU Nicolae, COTIUGĂ Vasile, Un nou tip de sceptru de piatră în preistoria României, (pag.16)
IONIŢĂ Ion, O necropolă a dacilor liberi la Hârtoape (com. Vânători, jud. Iaşi), (pag.39)
POPESCU Alexandra-Marcela, Fapte de necredinţă săvârşite de boieri moldoveni. Pribegia, (pag.55)
SENCIUC Olivia, Istoriografia românească a alimentaţiei: geneză, surse documentare, direcţii şi metode de cercetare, (pag.65)
CONSTANTINOV Valentin, Din istoria Basarabilor. Interpretări cu privire la cronica de la Bucovăţ, (pag.83)
APĂVĂLOAEI Bobi, Alimentarea cu apă a oraşului Iaşi în perioada domniilor fanariote, (pag.93)
CEASTINA Alla, Rolul arhiepiscopului Dimitrie Sulima în construcţia catedralei şi clopotniţei din Chişinău în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.107)
BRIHUNEŢ Manole, Biserici din spaţiul pruto-nistrean în anii '20-'30 ai secolului al XIX-lea, (pag.115)
IFTIMI Sorin, Portretul principelui sârb Milos Obrenovic, de Josef August Schoefft (1835), (pag.127)
VĂLEANU Mădălin-Cornel, Informaţii despre izvoare de apă sărată din Podişul Moldovei în surse documentare inedite din secolul al XIX-lea, (pag.155)
CONDRATICOVA Liliana, Ateliere de bijuterie şi piese de podoabă în spaţiul pruto-nistrean (1900-1914), (pag.165)
GHERCĂ Iulian, Giuseppe Chiaudano şi modelul ziarului catolic, (pag.173)
CIUCANU Corneliu, Războiul din Răsărit şi perspectiva tragică a comunizării României reflectate în memorialistica lui Mircea Eliade, (pag.183)
GARDAVSKY Vladimir, Eliberarea oraşului şi zonei Kromerfz, (pag.203)
TEODOR Mihaela, Actori instituţionali din sistemul de control şi cenzură a presei: biroul de cenzură de pe lângă legaţia sovietică din Bucureşti (1944-1947), (pag.221)
ICHIM Aurica, Un inventar al muzeului ,,Cuza-vodă" aflat la Arhivele Naţionale Iaşi (1949), (pag.235)
NISTOR Paul, Relaţiile internaţionale ale României în anii '50 ai secolului al XX-lea. Cadrul general, principalele evenimente, relaţii bilaterale şi accesul în organizaţiile internaţionale, (pag.247)
EREMIA Ion, De la „proiectul dacic" la anexarea Basarabiei. O filă din politica ţarismului de „eliberare” a creştinilor de sub Imperiul Otoman, reflectată în istoriografia rusă contemporană, (pag.263)
• Recenzii şi note de lectură, (pag.287)


Nr.XXXII (2013) [descarcă numărul integral (12MB)]

ABREVIERI, (pag.6)
URSULESCU Nicolae, Unele comentarii cu privire la sceptrele preistorice figurative recent publicate, (pag.11)
DIACONU Vasile, CALISTRU Daniela, SAVA Daniel-Florin, Obiecte din epoca bronzului descoperite pe Valea Siretului, (pag.33)
ZUGRAVU Nelu, Puncte de vedere ale unui clasicist pe marginea unor opinii privitoare la religiile pre- şi protoistorice, (pag.61)
CLOŞCĂ Tincuţa, Repere istoriografice privind cercetarea operei lui Ioan Hrisostom, (pag.95)
IAŢCU Ioan, The Painting of Roman Dobruja (5th-6th AD): A General View, (pag.113)
POPOVICI Rodica, Carreaux de poȇle à aigles bicéphales dans la Moldavie médiévale (XVe-XVIIe siècles), (pag.131)
POPESCU Alexandra-Marcela, Hiclenia – explicaţii terminologice, (pag.165)
GOROVEI Ştefan S., Movileştii. Consideraţii finale, (pag.177)
FLOAREŞ Dan, O tipăritură din Anvers privitoare la evenimente din domnia lui Gaspar Graţiani (1620), (pag.195)
BERCEANU Maria, Reformele lui Constantin Mavrocordat, început al modernizării administrative în Moldova. Un studiu de caz: Ţinutul Bacău, (pag.211)
BRIHUNEŢ Manole, Edificii de cult din satele raionului Teleneşti: istorie şi actualitate, (pag.249)
FELEA Alina, Din istoria căsătoriilor mixte. Căsătoria cu ţiganii în spaţiul românesc în secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.265)
CONDRATICOVA Liliana, Prelucrarea artistică a metalului: candele şi cădelniţe din spaţiul ortodox, (pag.279)
IFTIMI Sorin, O addenda la portretistica lui Nicolo Livaditi (1830-1858), (pag.291)
ICHIM Aurica, Constituirea patrimoniului Pinacotecii din Iaşi în domnia lui Alexandru Ioan Cuza, (pag.317)
POPOVICI Ciprian-Petru, Ultimii ani din viaţă ai regelui Ferdinand al României, (pag.345)
NICULICĂ Bogdan Petru, BODNARIUC Nicolai, Documente inedite referitoare la colecţia de antichităţi paleolitice a lui Ceslav Ambrojevici, (pag.355)

RECENZII. NOTE DE LECTURĂ
• Cornelia-Magda LAZAROVICI, Gheorghe LAZAROVICI, Ruginoasa-Dealul Drăghici. Monografie arheologică, Suceava, 2012 (SOLCAN Loredana), (pag.369)
• Ion MAREŞ, Metalurgia aramei în civilizaţiile Precucuteni şi Cucuteni, Suceava, 2012 (FURNICĂ Radu-Gabriel), (pag.373)
• Tudor SOROCEANU, Die Kupfer- und Bronzedepots der frühen und mittleren Bronzezeit in Rumänien. Depozitele de obiecte din cupru şi bronz din România. Epoca timpurie şi mijlocie a bronzului, Cluj-Napoca/Bistriţa 2012 (VORNICU Diana-Măriuca), (pag.375)
• Carol KACSÓ, Repertoriul arheologic al judeţului Maramureş, Baia Mare, 2011 (NICULICĂ Bogdan Petru), (pag.378)
• Lăcrămioara STRATULAT, Ioan IAŢCU, Arta pelerinajului. Obiecte creştine în spaţiul est şi sud-est carpatic (secolele IV- XVI). Catalog de expoziţie, Iaşi, 2011 (MARIN Tamilia-Elena), (pag.383)
• Igor CERETEU, Cartea românească veche şi modernă în fonduri din Chişinău. Catalog, Iaşi, 2011 (PLEŞCA Vitalie), (pag.384)


Nr.XXXIII (2014) [descarcă numărul integral (10MB)]

• ABREVIERI, (pag.5)
BRAUNGART Julia, The Music-Note Linear Pottery Culture in Eastern Romania: Proposal for a Relative Chronology, (pag.9)
DIACONU Vasile, MITREA Ioan, Mărturii arheologice provenite din două aşezări ale dacilor liberi aflate în zona subcarpatică a Neamţului, (pag.43)
TIRON Tudor-Radu, LEFTER Lucian-Valeriu, The Feudal Ceremony of Colomeea/Kołomyja (september 12th 1485). Notes on the Moldavian Heraldry and Vexillology during the Reign of Prince Stephen the Great, (pag.57)
POPOVICI Rodica, MÂŢĂ Lucia-Minodora, Stove Tiles Ornamented with less Known Decorative Motifs: the Lion, the Dragon and the Knight, (pag.79)
EPURE Violeta-Anca, Organizare bisericească, credinţe, superstiţii şi obiceiuri în Principatele Române în viziunea consulilor şi călătorilor francezi prepaşoptişti, (pag.101)
BRIHUNEŢ Manole, Distribuirea locurilor de cimitir la începutul secolului al XIX-lea: Iaşi, Chişinău şi Bucureşti, (pag.125)
IFTIMI Sorin, Anton Kauffman, un pictor vienez în Ţările Române (1840-1845), (pag.137)
CONDRATICOVA Liliana, Arta metalului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea: meşteri, ateliere, obiecte din metale preţioase şi comune, (pag.177)
BUNGHEZ Sebastian-Dragoş, Parlamentul şi politica externă a României în ajunul Primului Război Mondial (februarie-iunie 1914), (pag.191)
ION Narcis Dorin, Familia Berindei. Portretul unor aristocraţi ai spiritului. Convorbiri cu academicianul Dan Berindei, (pag.213)

RECENZII. NOTE DE LECTURĂ
• Constantin PREOTEASA, Ciprian-Dorin NICOLA (eds.), L’impact anthropique sur l’environnement durant le néo-énéolithique du sud-est de l’Europe // In honorem Dr. Gheorghe Dumitroaia, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXXI, Piatra-Neamţ, 2014, 314 p. (DIACONU Vasile), (pag.283)
• Sławomir Kadrow (ed.), with the editorial cooperation of Elżbieta Trela-Kieferling, Bilcze Złote. Materials of the Tripolye Culture from the Werteba and the Ogród Sites, Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie, tom V, Cracovia, 2013, 324 p. (SOLCAN Loredana), (pag.286)
• Mirela VERNESCU, Bărăganul în preistorie (circa 3500-1200 a. Chr.). Perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului şi epoca bronzului, Editura Istros, Brăila, 2013, 304 p. (DIACONU Vasile), (pag.290)
• Radu Ota, De la canabele legiunii a XIII-a Gemina la municipium Septimium Apulense, Editura Altip, Alba Iulia, 2012, 255 p. (OPREA Ioan), (pag.294)


Nr.XXXIV (2015) [descarcă numărul integral (31MB)]

• Abrevieri, (pag.5)
ŢURCANU Senica, Consideraţii privind statuetele zoomorfe pictate din arealul civilizaţiei Cucuteni-Tripolie, (pag.7)
VĂLEANU Mădălin-Cornel, Ocurenţa silexului în nord-estul României în contextul locuirilor preistorice din zonă, (pag.37)
LEFTER Lucian-Valeriu, TIRON Tudor-Radu, Genealogic and Heraldic Notes on the Moldavian Families Settled in the East (15th – 18th Centuries), (pag.109)
SENCIUC Olivia, Consumul de alcool şi beţia în Moldova şi Ţara Românească, secolul al XVI-lea – începutul secolului al XIX-lea: Semnalări documentare, (pag.137)
BODALE M. Arcadie, TĂRNĂUCEANU Claudia, Două documente din veacul al XVIII-lea de la Finanz- und Hofkammerarchiv din Viena, referitoare la înnobilarea armenilor plecaţi din Moldova la Gherla, (pag.161)
IFTIMI Sorin, Chipurile domnitorului Alexandru Moruzi în portrete din secolul XIX, (pag.169)
EPURE Violeta-Anca, Vestimentaţia moldovenilor şi valahilor în viziunea consulilor şi călătorilor francezi din perioada prepaşoptistă, (pag.201)
PUNGĂ Cătălin, Câteva consideraţii pe marginea unor nemulţumiri împotriva administraţiei domnitorului Mihail Grigorie Sturdza, (pag.221)
CONDRATICOVA Liliana, Valoarea istorică şi artistică a podoabelor de cult din patrimoniul mănăstirilor din Republica Moldova, (pag.251)
ION Dorin Narcis, Istorie şi genealogie. Convorbiri cu domnul Mihai Dim. Sturdza, (pag.267)

RECENZII. NOTE DE LECTURĂ
Robin Brigand, Olivier Weller (eds.), Archaeology of Salt. Approaching an Invisible Past, Sidestone Press, Leiden, 2015, 227 p. (DIACONU Vasile), (pag.371)
Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna, Biserica ,,Sfântul Nicolae” din Rădăuţi. Cercetări arheologice şi interpretări istorice asupra începuturilor Ţării Moldovei, Editura Constantin Matasă, Piatra-Neamţ, 2012, 519 p. (cu 93 figuri şi 16 planşe) (PĂRPĂUŢĂ D. Tiberius), (pag.374)
Pr. Aurel Florin Ţuscanu, Biserici de lemn din Podişul Bârladului, Cuvânt înainte de academician Marius Porumb, Postaţă de prof. univ. dr. Aurel Chiriac, Editura Cetatea Doamnei, Piatra-Neamţ, 2015, 494 p. (NIŢĂ Cosmin), (pag.376)
Sorin Iftimi, Corina Cimpoeşu, Marcelina Brînduşa Munteanu, Niccolo Livaditi şi epoca sa (1832-1858). Artă şi istorie, Editura Palatul Culturii, Iaşi, 2012, 255 p., cu 59 fig. color şi alb negru (SOLCANU I. Ion), (pag.378)

OBITUARIA
Traian Biţa, notă bio-bibliografică (ENEA Sergiu-Constantin, DUMITRU
BOGHIAN, DIACONU Vasile
), (pag.383 )BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.cimec.ro , 2015