Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

CRONICA VRANCEI

Publicaţie sub egida Muzeului Vrancei
Website: muzeulvrancei.roNr.I, 2000 [descarcă numărul integral (9MB)]

• Argument, (pag.5)
ing. Apostu Aurora, Şantiere arheologice vrâncene, (pag.7)
prof. Pavel Lelia, Mănăstirea Soveja. Câteva consideraţii, (pag.12)
prof. Pavel Lelia, Câteva consideraţii istorice şi artistice privind schitul Valea Neagră, (pag.25)
prof. Obodariu Petru, Şcoala în Focşanii - Moldovei şi Focşanii - Valahiei, între 1831-1865, (pag.33)
prof. Giurcă Nicolae, Începuturile şcolii din Dumitreşti, (pag.48)
drd. Dumitrescu Horia, Unificarea administrativă a Focşanilor- 10 iulie 1862, (pag.54)
prof. Adafini Mihai, prof. Ghimpu Gheorghe, Istoria învăţământului din Soveja la a 135-a aniversare, (pag.58)
prof. Huţanu Dumitru, 1877. O mărturie inedită, (pag.73)
prof. Huţanu Dumitru, Un discipol despre Ion Mincu, (pag.75)
lector.univ.dr. Lascu Stoica, Mărturii de epocă privind situaţia fostului judeţ Putna şi a oraşului Focşani la sfârşitul secolului al XIX-lea, (pag.79)
prof. Zaharia Vasilica, 100 de ani de învăţământ viticol la Odobeşti, (pag.108)
prof. Iliescu Ionuţ, Constantin Bahnă: haiduc sau tâlhar?, (pag.113)
drd. Guţu Marcela, Duiliu Zamfirescu, (pag.136)
prof. Mihăilescu Maria, Societatea „Mormintele Eroilor - Cultul Eroilor”, (pag.183)
prof. Iliescu Ionuţ, Contribuţii la cunoaşterea relaţiilor dintre schiturile şi bisericile vrâncene şi obştile răzăşeşti din Vrancea, (pag.194)
prof. Renea Victor, Activitatea editorială la Focşani în ultima jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea, (pag.209)
prof. Obodariu Gabriela, Petrecerea timpului liber în judeţul Putna între cele două războaie mondiale, (pag.212)
prof. Neculai Aurel, Ghiniţă Isadora Lacrima, Monumentul de la Mărăşeşti (Monumentul II Mărăşeşti), (pag.233)
prof. Mustăţea Mihalcea M., Destăinuiri, (pag.238)


Nr.II, 2001 [descarcă numărul integral (12MB)]

• Argument, (pag.5)
ing. Apostu Aurora-Emilia, Vechi aşezări omeneşti în zona Adjud, (pag.7)
prof. Giurcă Nicolae, Devălmăşia în Dumitreşti, (pag.11)
prof. Nicodei Aurel, Cercetarea arheologică medievală şi bisericile de zid din Vrancea, (pag.25)
preot Ivan Nicu, Mănăstirea lui Ştefu din Focşani, (pag.35)
prof. Spănţulescu Nicolae, Cronică de familie - Familia Plaino, (pag.51)
drd. Dumitrescu Horia, prof. Dumitrescu Maria, Grigore Alexandrescu şi Focşanii, (pag.58)
drd. Dumitrescu Horia, prof. Dumitrescu Maria, Focşanii şi „Unirea cea mică”, (pag.69)
prof. Dascălu Mariana, Aplicarea Legii rurale din 14 august 1864 în fostul judeţ Putna, (pag.78)
prof. Adafini Mihai, Moş Ion Roată în conştiinţa urmaşilor, (pag.100)
prof. Obodariu Petru, prof. Obodariu Gabriela, Gimnaziul „Unirea” între 1866-1884, (pag.107)
prof. Spănţulescu Nicolae, drd. Dumitrescu Horia, Spitalul din Dumbrăveni, (pag.122)
prof. Pavel Lelia, Arhitectura urbană focşăneană din secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, (pag.130)
prof. Giurcă Nicolae, Bisericile din Dumitreşti, (pag.155)
prof. Spănţulescu Nicolae, prof. Burlacu Ionel, drd. Dumitrescu Horia, Monumentul lui Suvorov de la Dumbrăveni, (pag.169)
lt.col.dr. Popa Vasile, lt.col.drd. Mâţă Cezar, O soluţie controversată: Armistiţiul de la Focşani, (pag.176)
drd. Dumitrescu Horia, prof. Dumitrescu Maria, Misiunea Naţională Italiană la Focşani. 24 septembrie 1921, (pag.208)
prof. Mihăilescu Maria, George Ulise Negropontes, (pag.213)
prof. Lelia Pavel, prof. Ionuţ Iliescu, Anghel Saligny (1854-1925), (pag.217)
prof. Ţucă Cornel, Un document din Arhivele Militare Române referitor la judecarea lui Corneliu Zelea Codreanu la Focşani, (pag.222)
prof. Huţanu Dumitru, Generalul Ion Raşcu. Însemnări ocazionale, (pag.233)
prof. Obodariu Petru, Alegerile din 1937 în judeţul Putna, (pag.240)
prof. Iliescu Ionuţ, Contribuţii privind luptele pentru apărarea Munţilor Vrancei, (pag.250)
prof. Adafini Mihai, Manfred von Killinger la Soveja, (pag.279)
prof. Ţucă Cornel, prof. Boţoghină Iulian, Documente inedite privind restaurarea operelor comemorative de război din Vrancea, (pag.284)
ing. Apostu Aurora-Emilia, Ion Nestor (1905-1974), (pag.322)
acad. Cotea Valeriu D., Vasile Ţiroiu - Omul de excepţie (1896-1976), (pag.331)
prof. Spănţulescu Nicolae, Şcolile din Dumbrăveni, (pag.337)


Nr.V, 2006 [descarcă numărul integral (8MB)]

• Argument, (pag.7)
ing. Apostu Aurora-Emilia, Inventarul arheologic al localităţilor judeţului Vrancea (II), (pag.9)
ing. Apostu Aurora-Emilia, Vechi aşezări omeneşti în zona Mărăşeşti, (pag.34)
dr. Dumitrescu Horia, 15 Iunie 1817 - ,,Focul cel Mare de la Valea-Sării", (pag.41)
dr. Dumitrescu Horia, Divertisment de epocă în Focşani între anii 1876-1902, (pag.44)
prof. Iliescu Ionuţ, Pompierii militari focşăneni în perioada 1891-1909, (pag.57)
dr. Dumitrescu Horia, Nicolae Iorga şi Petre Liciu, (pag.77)
prof. Huţanu Dumitru, Mărturii restituite, (pag.91)
dr. Dumitrescu Horia, prof. Iliescu Ionuţ, 29 mai 1927. Punerea pietrei fundamentale la Ateneul Popular ,,Maior Gheorghe Pastia”, (pag.95)
prof. Huţanu Dumitru, Mentalitatea unei epoci-sursă de cercetare istorică, (pag.103)
prof. Iliescu Ionuţ, Aspecte privind activitatea pompierilor militari focşăneni
în perioada 1910-1930, (pag.110)
dr. Dumitrescu Horia, Vrancea văzută de Nicolae Iorga, (pag.143)
prof. Huţanu Dumitru, Nicolae Iorga şi Vrancea, (pag.161)
dr. Dumitrescu Horia, Savel Rădulescu şi Acordurile de la Haga, (pag.164)
dr. Dumitrescu Horia, Alexandru Duiliu Zamfirescu şi Savel Rădulescu. Corespondenţă, (pag.181)
farmacist Volculeţ Livia, Extras din paginile unei monografii a satului Dragosloveni de pe Valea Râmnei, (pag.192)
prof. Miron Gheorghe, Contribuţii privind activitatea Consiliului de Patronaj în Vrancea, (pag.196)
prof. Iliescu Ionuţ, Bustul Maiorului Gheorghe Pastia - dezideratul trecutului
şi necesitatea prezentului, (pag.211)
prof. Iliescu Ionuţ, Căminul Cultural Central Orăşenesc „Maior Gh. Pastia” (1939- 1944), (pag.231)
prof. Miron Ramona, Aplicarea reformei agrare din 1945 în fostul judeţ Putna, (pag.235)
prof. Iliescu Ionuţ, Pompierii militari focşăneni în perioada 1931-1946, (pag.282)
prof. Miron Ramona, dr. Dumitrescu Horia, Abuzurile Armatei Roşii în Vrancea, (pag.312)
prof. Iliescu Ionuţ, Muzeul Orăşenesc Panciu, (pag.327)
prof.univ.dr. Rădulescu Mihai Sorin, Constantin Ciogolea - arhitectul Teatrului Pastia. Contribuţii documentare, (pag.349)


Nr.VI, 2006 [descarcă numărul integral (7MB)]

• Argument, (pag.7)
ing. Apostu Aurora-Emilia, Inventarul arheologic al localităţilor judeţului Vrancea (III), (pag.9)
ing. Apostu Aurora-Emilia, Vechi aşezări omeneşti în zona Focşani, (pag.45)
dr. Dumitrescu Horia, Vrancea şi Expoziţia Universală de la Londra din anul 1862, (pag.56)
prof. Huţanu Dumitru, Începuturile presei scrise la Focşani, (pag.63)
prof. Iliescu Ionuţ, Inaugurarea monumentului lui Ştefan cel Mare de la Bârseşti, (pag.66)
prof. Huţanu Dumitru, Vasile Pârvan şi Marin Simionescu-Râmniceanu. O mare prietenie reflectată în corespondenţă, (pag.83)
prof. Huţanu Dumitru, Însemnări despre Ion Roată, (pag.99)
dr. Dumitrescu Horia, Campania din anul 1916 în Vrancea, (pag.107)
prof. Huţanu Dumitru, Campania militară din 1916 reflectată în însemnările de pe front ale generalului Ion Raşcu, (pag.131)
prof. Miron Ramona, Pagubele suferite de oraşul Focşani în perioada ocupaţiei germane, (pag.161)
prof. Miron Gheorghe, Prostituţia în Focşani între anii 1910-1927, (pag.184)
prof. Miron Gheorghe, Aspecte privind activitatea Secţiei Focşani a Ligii Culturale, (pag.203)
prof. Miron Ramona, Aspecte referitoare la prezenţa refugiaţilor polonezi în judeţul Putna în 1939, (pag.266)
prof. Miron Gheorghe, Situaţia refugiaţilor basarabeni în Vrancea, (pag.289)
prof. Miron Gheorghe, Bombardamente le aliate asupra judeţului Putna în timpul
celui de-Al Doilea Război Mondial, (pag.313)
prof. Iliescu Ionuţ, Contribuţii la cunoaşterea trecutului localităţii Văsui (Vrâncioaia), (pag.332)
prof.univ.dr. Buzatu Gheorghe, Erorile, ororile şi lecţiile istoriei, (pag.375)
prof. Pavel Lelia, Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Lespezi, (pag.390)
prof. Miron Ramona, Poşta Veche Focşani. Scurt istoric, (pag.396)


Nr.VII, 2008 [descarcă numărul integral (6MB)]

• Argument, (pag.7)
prof. Miron Gheorghe, Contribuţii putnene la cucerirea Griviţei. 30 august 1877, (pag.9)
prof. Miron Ramona, Portrete de eroi vrânceni din Războiul de Independenţă în paginile ziarului „Resboiul”, (pag.27)
dr. Dumitrescu Horia, Aplicarea Convenţiei româno-ruse din 4/16 aprilie 1877 în Vrancea, (pag.36)
prof. Miron Gheorghe, Răscoala din anul 1907 în judeţul Putna, (pag.109)
dr. Dumitrescu Horia, Figuri de comandanţi din Primul Război Mondial în „Jurnalul de
front” al generalului Ion Raşcu, (pag.161)
prof. Huţanu Dumitru, Alexandru Duiliu Zamfirescu – „Note din timpul Războiului
1916-1917”, (pag.189)
prof. Mihăilescu Maria, Amintiri din timpul Războiului 1916-1918. Text îngrijit, (pag.217)
dr. Dumitrescu Horia, Focşanii în nuvelistica de război a Hortensiei Papadat-Bengescu, (pag.245)
prof. Mihăilescu Maria, Jean Henri Richard - Un erou francez din Primul Război Mondial, (pag.259)
prof. Mihăilescu Maria, Societatea „Mărăşeşti”, (pag.263)
dr. Dumitrescu Horia, Generalul Alexandru Mărgineanu şi Mărăştii, (pag.271)


Nr.VIII, 2008 [descarcă numărul integral (10MB)]


• Argument, (pag.7)
prof. Spînu Mădălina, Utilaj litic de silex folosit de purtătorii Culturii Boian în staţiunea arheologică de la Coroteni, (pag.9)
prof. Spînu Mădălina, Plastica antropomorfă descoperită în aşezările cucuteniene de la Palanca şi Fitioneşti, (pag.21)
ing. Apostu Aurora-Emilia, Consideraţii privind staţiunea arheologică şi tezaurul de podoabe de la Cândeşti, (pag.29)
ing. Apostu Aurora-Emilia, Inele de buclă din aur din tezaurul Muzeului Vrancei, (pag.40)
dr. Dumitrescu Horia, Sate dispărute din Vrancea, (pag.48)
prof. Pavel Lelia, Mănăstirea Mera, (pag.55)
prof. Iliescu Ionuţ, Contribuţii privind activitatea eroului martir Ştefanache Săcăluş în timpul Primului Război Mondial (1916-1917), (pag.84)
dr. Dumitrescu Horia, Petre Liciu şi Nicolae Iorga - colegi şi prieteni întru eternitate, (pag.130)
dr. Dumitrescu Horia, Ruxandra Longinescu (1843-1925), (pag.149)
prof. Miron Gheorghe, Situaţia sanitară şi igienică a oraşului Focşani în anul 1930, (pag.159)
prof. Miron Ramona, Criza economică din anii 1929-1933 în judeţul Putna, (pag.172)
dr. Dumitrescu Horia, Nicolae Iorga şi Săvel Rădulescu. Corespondenţă, (pag.195)
• prof. Miron Ramona, Aspecte privind activitatea desfăşurată în Focşani de Societatea corală-culturală „Armonia” în perioada interbelică, (pag.202)
dr. Dumitrescu Horia, Gheorghe Gh. Longinescu şi Nicolae Iorga: colegi-prieteni-colaboratori, (pag.219)
prof. Iliescu Ionuţ, Descoperiri arheologice în Vrancea între anii 1834-1945, (pag.232)
prof. Iliescu Ionuţ, Contribuţii la istoricul căii ferate Panciu-Mărăşeşti (1900-1948), (pag.270)
prof. Miron Gheorghe, Paraschiv Bogdan Chiriţă (1880-1969), (pag.308)
dr. Dumitrescu Horia, Un sfert de veac de singurătate Savel Rădulescu între anii 1945-1970, (pag.320)
prof. Iliescu Ionuţ, Contribuţii la istoricul Crângului Petreşti, (pag.345)


Nr.IX, 2011 [descarcă numărul integral (10MB)]

• Argument, (pag.7)
Apostu Aurora-Emilia, Meşteşug şi artă în ceramica monteoreană, (pag.9)
Stănescu Mădălina, Migratori în zona Vrancei între secolele III-VII, (pag.29)
Iliescu Ionuţ, Plaiurile vrâncene: loc de desfăşurare a operaţiunilor militare din timpul războiului ruso-austro-turc din 1787-1792, (pag.43)
Miron Ramona, Arestul Poliţiei Focşani între anii 1839-1857, (pag.59)
Huţanu Dumitru, Aspecte ale ocupaţiei străine în Focşani între anii 1848-1856, (pag.80)
Duca Corina, Sărbătorirea Zilelor Naţionale în Focşani în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, (pag.125)
Dumitrescu Horia, Tabloul primarilor şi preşedinţilor oraşului Focşani de la Unirea Focşanilor Munteni cu Focşanii Moldoveni (1862-1912), (pag.163)
Miron Gheorghe, Înfiinţarea Cimitirului de Onoare german „Sfântul Mina”, (pag.177)
Negrei Mihăiţă, Problema câinilor vagabonzi în Focşanii anilor 1911-1928, (pag.193)
Pavel Lelia, Monumentul „Victoriei” de la Tişiţa, (pag.235)
Mihăilescu Maria, Date inedite privind ceremonialul aducerii în ţară a osemintelor domnului Dimitrie Cantemir, (pag.258)
Iliescu Ionuţ, Judeţul Putna - parte integrantă a Ţinutului Dunărea de Jos (august 1938 - septembrie 1940), (pag.266)
Miron Ramona, Refacerea comunei Soveja după incendiul din 2 martie 1943, (pag.272)
Miron Gheorghe, Aspecte privind naţionalizarea principalelor mijloace de producţie din 11 iunie 1948, (pag.316)
Dumitrescu Horia, Anghelie (Anghel) Bardan - ctitorul Muzeului de Ştiinţele Naturii din Focşani, (pag.343)
Boldeanu Mihaela, Date despre Poiana Mărului şi Dălhăuţi, Brazi şi Moşinoaie, (pag.361)


Nr.X, 2011 [descarcă numărul integral (9MB)]

• Argument, (pag.7)
Apostu Aurora-Emilia, Piatra şi osul - materie primă pentru confecţionarea uneltelor şi armelor omului preistoric, (pag.9)
Stănescu Mădălina, Migratori în zona Vrancei între secolele VII-XII, (pag.49)
Stănescu Mădălina, Cetatea Crăciuna în izvoare istorice şi cercetări arheologice, (pag.63)
Mihăilescu Maria, Sublocotenent Roger Nanu - erou al luptelor de la Mărăşeşti. Documente şi amintiri, (pag.73)
Miron Ramona, Activitatea filialei Focşani a „Societăţii Văduvelor Eroilor din Războiul 1916-1918” între anii 1921-1926, (pag.79)
Pavel Lelia, Consideraţii privind ridicarea unui monument scriitorului Duiliu Zamfirescu, (pag.99)
Iliescu Ionuţ, Căile ferate particulare din zonele de deal şi de şes ale judeţului Putna (prima jumătate a secolului al XX-lea). Mărturii documentare, (pag.155)
Miron Gheorghe, Aspecte privind târgurile, bâlciurile şi iarmaroacele din judeţul Putna, (pag.172)
Miron Ramona, O tragedie umană în judeţul Putna: cutremurul din 10 noiembrie 1940, (pag.193)
Iliescu Ionuţ, Calea ferată Buzău-Mărăşeşti-Adjud (1881-1948), (pag.236)
Miron Ramona, Activitatea Societăţii Suedeze „Salvaţi Copiii” în judeţul Putna (1947-1948), (pag.295)
Dumitrescu Horia, Muzeul Memorial ,,Alexandru Vlahuţă” din Dragosloveni, (pag.319)


Nr.XI, 2011 [descarcă numărul integral (9MB)]

• Argument, (pag.7)
Apostu Aurora-Emilia, Mic sondaj arheologic în satul Risipiţi, comuna Milcovul, (pag.9)
Stănescu Mădălina, Începuturile Evului Mediu în Vrancea. Cultura Dridu, (pag.22)
Dumitrescu Horia, Un putnean pe tronul Moldovei: Ştefan Tomşa al II-lea (1611-1615, 1621-1623), (pag.36)
Dumitrescu Horia, Eustratie Dabija Vodă (19/29 septembrie 1661 – 11/21 septembrie 1665), (pag.52)
Boldeanu Mihaela, Din Catalogul cărţii vechi româneşti. Cărţi rare la Muzeul Vrancei, (pag.66)
Stănescu Mădălina, Contribuţii la istoricul Bisericii „Sf Nicolae” din Tăbăcari, (pag.74)
Miron Ramona, Congresul Asociaţiunii Române pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor - Focşani, 1909, (pag.84)
Dumitrescu Horia, Bustul lui Petre Liciu, (pag.111)
Dumitrescu Horia, Bustul lui Nicolae Săveanu, (pag.140)
Maria Mihăilescu, Regina Maria şi „Societatea pentru profilaxia tuberculozei şi asistenta tuberculoşilor săraci din România”, (pag.158)
Mihăilescu Maria, Societatea ,,Principele Mircea”, (pag.177)
Miron Ramona, Aspecte ale Focşanilor în anii dictaturii carliste (1938-1940), (pag.187)
Miron Gheorghe, Aspecte privind activitatea Gărzii Naţionale a Frontului Renaşterii Naţionale din judeţul Putna, (pag.205)
Gheorghe Miron, Aspecte privind viaţa comunităţii putnene între anii 1941-1945, (pag.245)
Miron Ramona, Prima grădiniţă publică din Focşani (Şcoala Fröbeliană), (pag.296)
Iliescu Ionuţ, Calea ferată Focşani-Odobeşti (1893-1948), (pag.314)
Dumitrescu Horia, Doctorul Marcu Câmpeanu (1872-1948), (pag.327)
Iliescu Ionuţ, Calea ferată Mărăşeşti-Tecuci. Mărturii, (pag.364)


Nr.XIII, 2012 [descarcă numărul integral (11MB)]

Argument, (pag.7)
Miron Ramona, Bulevardul Gării din Focşani. Contribuţii, (pag.9)
Negrei Mihăiţă, Ajutorul acordat de Primăria Focşani elevilor şi studenţilor săraci în perioada 1902-1919, (pag.22)
Huţanu Dumitru, Pe frontul de la Mărăşti. Din însemnările unui ofiţer focşănean
(aprilie-iulie 1917), (pag.54)
Duca Mariana Corina, Sărbătorirea Zilelor Naţionale în judeţul Putna între anii 1921-1930, (pag.83)
Pavel Lelia, Mausoleul Eroilor de la Mărăşti, (pag.163)
Dumitrescu Horia, Nicolae Iorga şi Congresul Ligii pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor de la Focşani (13-14 septembrie 1931), (pag.223)
Iliescu Ionuţ, Căi ferate forestiere în străvechea Ţară a Vrancei (prima jumătate a secolului XX). Mărturii documentare, (pag.288)
Tîlvăr Angel, Emigrarea evreilor vrânceni după cel de-Al Doilea Război Mondial până la crearea Statului Israel (1945-1948), (pag.310)
Pavel Lelia, Mausoleul Eroilor din Focşani, (pag.323)
Dumitrescu Horia, Stema oraşului Focşani, (pag.363)


Nr.XIV, 2012 [descarcă numărul integral (11MB)]

• Argument, (pag.7)
Iliescu Ionuţ, Gheorghe Miron, Aspecte privind Ţinutul Putna în timpul Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu de la 1821, (pag.9)
Tîlvăr Angel, Comunitatea Israelită din Focşani între anii 1890-1900, (pag.44)
Miron Ramona, Excursiile elevilor Liceului „Unirea” în Italia între anii 1911-1928, (pag.115)
Iliescu Ionuţ, Contribuţii la istoricul căii ferate Adjud-Bacău. Mărturii documentare referitoare la secţia de circulaţie corespunzătoare fostului judeţ Putna, (pag.132)
Miron Gheorghe, Situaţia legionarilor putneni după asasinarea lui Ion Gheorghe Duca, (pag.137)
Dumitrescu Horia, Generalul Alexandru Mărgineanu (1871-1930), (pag.158)
Pavel Lelia, Monumentul Eroilor vrânceni de la Vidra, (pag.197)
Miron Gheorghe, Anul 1945 - întâiul an de sărbători comuniste la Focşani, (pag.229)
Săcrieru Răzvan, Fragment din meteoritul Sikhote-Alin (Rusia-1947) aflat în colecţia Muzeului Vrancei, (pag.245)
Dumitrescu Horia, Dr. Petru Groza şi Vrancea, (pag.249)
Iliescu Ionuţ, Contribuţii la istoricul căii ferate Odobeşti-Burca (1917-1977), (pag.277)
Stănescu Mădălina, Biserica Sfinţii Voievozi-Stamatineşti, (pag.319)
Dumitrescu Horia, Legendarul Ioan Roată - personalitate emblematică a Vrancei, (pag.329)


Nr.XV, 2013 [descarcă numărul integral (14MB)]

• Argument, (pag.7)
Apostu Aurora-Emilia, Valori artistice ale Epocii bronzului în aşezarea de la Cândeşti, (pag.9)
Iliescu Ionuţ, Apostu Aurora-Emilia, Evoluţia Adjudului până la formarea târgului în secolul al XVI-lea, (pag.24)
Dumitrescu Horia, Marilena Sima, Gheorghe Longinescu (1826-1882). Documente inedite, (pag.53)
Angel Tîlvăr, Comunitatea Israelită din Focşani între anii 1901-1910, (pag.83)
Duca Corina-Mariana, Congresele de la Focşani din primul deceniu al secolului al XIX-lea, (pag.118)
Dumitrescu Horia, Vizitele principelui moştenitor Ferdinand la Focşani, (pag.152)
Marius Cîrjan, Fortificaţii militare româneşti în contextul bătăliilor de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, (pag.161)
Scurtu Costin, Participarea militarilor dobrogeni la bătălia de la Mărăşeşti din vara anului 1917, (pag.177)
Miron Ramona, Alegerile parlamentare din noiembrie 1919 în judeţul Putna, (pag.197)
Dumitrescu Horia, Vizitele principelui moştenitor Carol la Focşani, (pag.222)
Miron Ramona, Familia lui Duiliu Zamfirescu în „Însemnările” lui I.M.Dimitrescu, (pag.231)
Pavel Lelia, Mausoleul Eroilor din Soveja, (pag.252)
Huţanu Dumitru, Corespondenţa particulară - document şi sursă de informaţie, (pag.280)
Giurgiu Luminiţa, Mausoleul de la Mărăşeşti în atenţia Ministerului Apărării Naţionale, (pag.305)
Miron Gheorghe, Aspecte privind prezenţa trupelor germane în judeţul Putna între anii 1940-1944, (pag.311)
Iliescu Ionuţ, Calea ferată Tecuci-Făurei. Mărturii documentare, (pag.341)
Iliescu Ionuţ, Contribuţii la istoricul căilor ferate din sudul judeţului Vrancea. Proiecte şi realizări (1945-1967), (pag.351)
Stănescu Mădălina, Biserica ,,Sfântul Dumitru” din Focşani, (pag.358)


Nr.XVI, 2013 [descarcă numărul integral (15MB)]

• Argument, (pag.7)
Miron Gheorghe, Iliescu Ionuţ, Contribuţii privind participarea putnenilor la Războaiele Balcanice. Campania din 1913, (pag.9)
Spânu Alin, Pregătirea informativă/contrainformativă a armatei române înaintea marilor bătălii din vara anului 1917, (pag.39)
Tîlvăr Angel, Aspecte privind Comunitatea Israelită din Focşani în perioada 1911-1920, (pag.50)
Miron Ramona, Alegerile parlamentare din anul 1920 în judeţul Putna, (pag.87)
Dumitrescu Horia, Constantin C.Ollănescu (1861-1934), (pag.99)
Miron Gheorghe, Iliescu Ionuţ, Judeţul Putna şi Cadrilaterul (1939-1946). Aspecte de ordin demografic şi economic, (pag.141)
Iliescu Ionuţ, Sima Marilena, Aspecte privind parcurile din Focşani între anii 1934-1941, (pag.180)
Miron Gheorghe, Aspecte privind activitatea Comitetului Judeţean Putna al P.C.R. în anul 1945, (pag.191)
Miron Gheorghe, Aspecte privind viaţa politică putneană în anul 1946, (pag.222)
Iliescu Ionuţ, Apostu Aurora-Emilia, Aspecte privind exploatarea carierelor de piatră din judeţul Vrancea, (pag.236)
Lambrino Eduard, Nicolae N. Săveanu (1866-1952), (pag.254)
Huţanu Dumitru, Contribuţii la istoria culturală focşăneană: poeţii Pavel Nedelcu şi Alexandru Călinescu, (pag.273)
Dumitrescu Horia, Sima Marilena, Ion Basgan (1902-1980), (pag.287)
Iliescu Ionuţ, Apostu Aurora-Emilia, Aspecte privind exploatarea zăcămintelor carbonifere din judeţul Putna, (pag.304)
Dumitrescu Horia, Ştefan Voitec şi Ţara Vrancei, (pag.313)
Iliescu Ionuţ, Apostu Aurora-Emilia, Aspecte privind identificarea zăcămintelor de gaze naturale din Vrancea şi posibilităţi de exploatare a lor la scară industrială, (pag.331)
Pavel Lelia, Stănescu Mădălina, Biserica Donie din Focşani - ctitoria căpitanului de margine Done Damian, (pag.336)
Pavel Lelia, Monumentul Eroilor din Panciu, (pag.363)


Nr.XVII, 2013 [descarcă numărul integral (5MB)]

• Argument, (pag.7)
Iliescu Ionuţ, Miron Gheorghe, Aspecte privind veteranii de război putneni din Războiul de Independenţă de la 1877-1878, (pag.9)
Iliescu Ionuţ, Miron Gheorghe, Aspecte privind împroprietărirea în Dobrogea a veteranilor din Războiul de Independenţă (1877-1878). Studiu de caz pentru judeţul Putna, (pag.62)
Tîlvăr Angel, Comunitatea Israelită din Focşani în perioada 1921-1930, (pag.89)
Iliescu Ionuţ, Apostu Aurora-Emilia, Aspecte privind exploatarea zăcămintelor de sare de pe Valea Milcovului, (pag.146)
Iliescu Ionuţ, Aspecte privind activitatea Organizaţiei Judeţene Putna a Partidului Naţional Liberal (Gheorghe Brătianu) între anii 1930-1938, (pag.156)
Duca Mariana Corina, Sărbătorirea zilelor naţionale în judeţul Putna între anii 1931-1940, (pag.211)
Iliescu Ionuţ, Apostu Aurora-Emilia, Aspecte privind exploatarea păcurii la Vizantea, (pag.307)
Iliescu Ionuţ, Apostu Aurora-Emilia, Aspecte privind exploatarea zăcămintelor de sare din străvechea Ţară a Vrancei, (pag.327)
Dumitrescu Horia, Mausoleul Focşani Sud, (pag.342)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa: http://www.cimec.ro , 2014