Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

DACOROMANIA (CLUJ-NAPOCA)

„Muzeul limbei române”
Periodic al Universităţii din Cluj, apărut în perioada 1920-1948.
Website: http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/dacoromania


Anul 1 (1920-1921) [descarcă numărul integral (30MB)]

PUŞCARIU Sextil, Muzeul limbei române, (pag.1)

STUDII
GRECU Vasile, Erotocritul lui Cornaro în literatura românească, (pag.9)
PUŞCARIU Sextil, Din perspectiva Dicţionarului, (pag.73)
DRĂGANU Nicolae, Din vechea noastră toponimie, (pag.109)
DRAGOMIR Silviu, Câteva urme ale organizaţiei de stat slavo-române, (pag.147)
POPOVICI Alecu, Eccum, (pag.162)
CAPIDAN Teodor, Originea vocativului în -le, (pag.185)
BOGREA V., Câteva consideraţii asupra toponimiei româneşti, (pag.211)

ETIMOLOGII ŞI NOTIŢE LEXICOGRAFICE
BOGREA V., Originea rom. SAT, (pag.253)
BOGREA V., Elemente latine, (pag.257)
BOGREA V., Elemente greceşti, (pag.260)
BOGREA V., Elemente ungureşti, (pag.269)
BOGREA V., Contribuţie la studiul elementelor orientale din limba română, (pag.272)
BOGREA V., Pulpană, un ecou al vechii mode franceze la noi, (pag.291)
BOGREA V., Span. Ninguno „nici unul”, (pag.292)
LACEA C., Cuvinte şi etimologii de rectificat, (pag.312)
LACEA C., Decurrere, (pag.321)

ARTICOLE MĂRUNTE
PUŞCARIU Sextil, Câteva cazuri de asimilare şi disimilare în limba română, (pag.322)
PUŞCARIU Sextil, Persoana a doua a singularului aorist, (pag.330)
CAPIDAN T., Calques linguisitques, (pag.331)
BOGREA V., Câteva cazuri de etimologie populară la nume de plante, (pag.336)
BOGREA V., Trei porecle româneşti, (pag.338)
STARKEY G. Vivian, Evoluţia lui en în in după labiale, (pag.340)
PUŞCARIU Sextil, Un nou exemplar din Evangheliarul lui Coresi (1561), (pag.344)
PUŞCARIU Sextil, „Economia” din 1806 – de Şincai, (pag.348)
DRĂGANU N., Un pasaj din Evangheliarul de la 1560-61 al lui Coresi rău înţeles până acum, (pag.349)
DRĂGANU N., O rectificare, (pag.352)
GIUGLEA G., Cazania protopopului Popa Pătru din Tinăud (Bihor). Manuscris, (pag.356)
BORZA Al., Material pentru vocabularul botanic al limbii române, (pag.359)

• Recensiuni, (pag.363)
• Revista periodicelor, (pag.518)
XENOPOL A. D., Cronică, (pag.533)
• Addenda-Corrigenda, (pag.552)
• Partea administrativă, (pag.560)
LACEA C., MORARIU Leca, Indice, (pag.567)
• Errata, (pag.601)
• Cuprinsul, (pag.509)


Anul 2 (1921-1922) [descarcă numărul integral (52MB)]

STUDII
MEYER-LÜBKE W., Palatalizarea labialelor, (pag.1)
PUŞCARIU Sextil, Din perspectiva Dicţionarului: III Despre legile fonologice, (pag.19)
ŞUTU Serghie, Strigătele animalelor. Studiu lexicografic, (pag.85)
PROCOPOVICI Alexie, Probleme vechi şi nouă (Iarăşi mente şi minte — legi fonetice — e neaccentuat > i — frasin, buvons, ăumică — -as, -es > -i — evoluţii acustice etc.), (pag.174)
VUIA Romul, Originea jocului de Căluşari, (pag.215)
DRĂGANU Nicolae, Un fragment din cel mai vechiu Molitvenic românesc, (pag.254)
GIUGLEA Gheorghe, Cuvinte şi lucruri. Elemente vechi germane în Orientul romanic, (pag.327)
BOGREA Vasile, Cercetări de literatură populară, (pag.403)
CAPIDATI Theodor, Raporturile albano-române, (pag.444)
OPRESCU Gheorghe, Moliere în România, (pag.554)
PUŞCARIU Sextil, Despre pre la acuzativ, (pag.565)
DRĂGANU Nicolae, Catehisme luterane, (pag.582)

ETIMOLOGII
PUŞCARIU Sextil, aceră, căpşună, căptuşi, căpui, cârcală - câr- Căli, carâmb - coroagă - scoroji, creplă, Cucuibă, firav, flăcău, pol, prunc, rapăn-rapură-ciuf, zgardă, (pag.592)
DRĂGANU Nicolae, deciuricâ, „în piezi” cu „Dumnezeu a'nvis”, spuriu, jioară ori vioară, (pag.610)
LACEA Const., coc, grumură, stăuină, timpuri, turtură, tuşînă, (pag.623)
CAPIDAN Theodor, împopoţăna, arom. măriţăscu, arom. scârk'escu, megl. dărtoari, arom. discălnedz, arom. luţ, arom. nţes, arom. zgurnescu, arom. mpih'ur, arom. ancunare, (pag.626)
GIUGLEA Gheorghe, lat, bubja-rom. Îmbuiba, fel, păsare-păsoniu, peste cap, rânză, răzemà, tot pe, (pag.632)
SERRA D. G., ital. medaglia, franc. ruse, (pag.646)
SPITZER Leo, parhă-parhal, (pag.650)
BOGREA Vasile: asturcan, belengher, bertelie, bobletic, car- darmà, chii, chimă, ciuvaniu, draghicame(a), iel-cheme, paziia, safi, sâmbe(a), tăfaragă, tapinòs, verghie, (pag.658)

ARTICOLE MĂRUNTE
BOGREA Vasile, Încă două specimene de gerundiu în -ure: îmblăndure şi neputândure, (pag.661)
BOGREA Vasile, În chestia postpunerii articolului, (pag.662)
BOGREA Vasile, O problemă semantică, (pag.664)
BOGREA Vasile, Din Toponimia românească: Abrud, Caransebeş, Lăune, (pag.666)
BOGREA Vasile, Apucături «ştiinţifice», (pag.668)
CAPIDAN Theodor, Termeni pastorali de origine română în limbile balcanice, (pag.677)
Dr, ÁRPÁD Bitay, O poezie românească a lui Gh.Şincai, (pag.680)
Dr, ÁRPÁD Bitay, Sprijinitorul lui Şincai în Roma, cardinalul de mai târziu Stefano Borgia (1731-1804), (pag.681)
Dr, ÁRPÁD Bitay, Ceva despre Paisie Veliciovschi şi Evghenie Bulgaris, (pag.682)
Dr, ÁRPÁD Bitay, De unde şi-a luat Gh.Asachi denumirea de «Albina românească», (pag.682)
Dr, ÁRPÁD Bitay, Kičera şi Minčol, (pag.683)
PUŞCARIU Sextil, Notă la pag.373, (pag.683)

• Recensii, (pag.686)
• Revista periodicelor: 1921, (pag.853)
• Cronică, (pag.887)
• Raport anual, (pag.899)
• Addenda-Corrigenda, (pag.905)
• Indice, (pag.908)
• Errata, (pag.937)


Anul 3 (1922-1923) [descarcă numărul integral (63MB)]

STUDII
OPRESCU Gheorghe, Eliade Rădulescu şi Franţa, (pag.1)
CAPIDAN Theodor, Raporturile lingvistice slavo-române, (pag.129)
DRĂGAN Nicolae, Pagini de literatură veche (O colecţie de cărţi populare într’un manuscris din jumătatea a doua a sec.XVIII), (pag.238)
DRĂGANU Nicolae, Conjuncţiile de şi dacă (Un capitol de sintaxă românească), (pag.251)
GRIMM Petre, Traduceri şi imitaţiuni româneşti după literatura engleză (studiu de literatură comparată), (pag.284)
PUŞCARIU Sextil, Contribuţiuni fonologice, (pag.378)
PUŞCARIU Sextil, Lat. libet în româneşte, (pag.397)
BOGREA Vasile, Studii de semantică, (pag.406)
LACEA Constantin, Copiştii Psaltirii Scheiene, (pag.461)
DRĂGANU Nicolae, Manuscrisul liceului grăniceresc „G.Coşbuc” din Năsăud şi săsismele celor mai vechi manuscrise româneşti, (pag.472)
DRĂGANU Nicolae, Verbele derivate cu sufixul –inare (inare, anare) şi postverbalele lor, (pag.509)
TAGLIAVINI Carlo, Sulla questione della posposizione dell’articolo, (pag.515)
SERRA G. D., Per la storia del cognome italiano. Cognomi canavesani (Piemonte) di forma collettiva in –aglia, -ata, -ato, (pag.523)
KRISTÓF G., Influenţa poeziei populare române din secolul al XVI-lea asupra lui Balassa Bálint, (pag.550)
GIUGLEA Gheorghe, Crâmpeie de limbă şi viaţă străveche românească, (pag.561)
PROCOPOVICI Al., Doară, (pag.629)

ETIMOLOGII
DRĂGANU Nicolae, Elemente latine, (pag.692)

ARTICOLE MĂRUNTE
PUŞCARIU Sextil, Forma de conjugare „ei face”, (pag.772)
PUŞCARIU Sextil, Schimbarea accentului în „aud”, (pag.773)
PUŞCARIU Sextil, Notiţă, (pag.774)
PUŞCARIU Sextil, Note la pag.561 ş.u., (pag.774)
ÁRPÁD Bitay, Sprijinitorul lui Vasile Moga: Gheorghe Bánffy (1747-1822), (pag.781)
ÁRPÁD Bitay, O poezie românească a lui Gh.Ţincai, (pag.784)
ÁRPÁD Bitay, Contribuţii la viaţa lui Nicolae Milescu Spătarul, (pag.786)
ÁRPÁD Bitay, Câteva observări la pp.550-560, (pag.787)
ÁRPÁD Bitay, Gheorghe Buitul, (pag.789)
ÁRPÁD Bitay, Ceva despre protopopul Popa Pătru din Tinăud (Bihor), (pag.792)
ÁRPÁD Bitay, Dicţionarul în zece limbi al lui Galepinus şi filologia românească, (pag.793)
ÁRPÁD Bitay, Încă odată Miněol, (pag.794)
ROSKA Marton, Date referitoare la chestiunea cuvântului „vlach”, (pag.794)
Econ. FURTUNĂ D., „Urmarea lui Christos” în româneşte, (pag.795)
LACEA Constantin, Genitive feminine formate cu articolul prepozitiv, (pag.798)
LACEA Constantin, Contribuţie la Bibliografia Românească, (pag.799)
DRĂGANU Nicolae, O rectificare, (pag.801)
BOGREA Vasile, Contribuţii la studiul sufixelor româneşti, (pag.803)
BOGREA Vasile, Din nomenclatura claului: abraş, arom. bal’ŭ, rotat, şoriciu, răvan (în), (pag.807)
BOGREA Vasile, Note semantice, (pag.812)
BOGREA Vasile, Cordun, (pag.814)
BOGREA Vasile, Originea pol. „multan”, (pag.814)
BOGREA Vasile, Din sinonimica lui „Drac”: Chiorchiojilă, (pag.817-985)

• Recensii, (pag.817)
• Revista periodicelor: 1922, (pag.986)
• Cronică, (pag.1077)
• Raport anual, (pag.1087)
• Addenda, (pag.1096)
• Indice, (pag.1100)
• Errata, (pag.1155)


Anul 4 (1924-1926)
[Partea I. Studii (40MB)]
[Partea II. Etimologii – Articole mărunte – Dări de seamă – Cronică – Raport anual - Indice (55MB)]


PARTEA I
PUŞCARIU Sextil, Pour l’organisation du travail scientifique. La fiche internationale. L’index national, (pag.1)
PROCOPOVICI Al., Principiul sonorităţii în economic limbii, (pag.12)
PROCOPOVICI Al., Din istoria raporturilor noastre interdialectale, (pag.12)
OPRESCU G., L’activité de journaliste d’Eliade Rădulescu pendant son exil à Paris, (pag.67)
DRĂGANU N., Mihail Halici, (pag.76)
BOGREA V., Sfinţii-medici în graiul şi folklorul românesc, (pag.169)
CAPIDAN Th., Români nomazi. Studiu din viaţa Românilor din sudul Peninsulei Balcanice, (pag.183)
LACEA C., Sânt în Transilvania aşezări de Români veniţi din sudul Dunării sau nu sânt?, (pag.353)
GIUGLEA G., O problemă de fonetică: Soarta lui e deschis accentuat după r, (pag.371)
Dr. BOLOGA V., Terminologia medicală românească a doctorului Ioan Piuariu (Molnár von Müllersheim), (pag.383)
DICULESCU C., Elemente vechi greceşti din limba română, (pag.393)
SERRA G. D., Per la istoria del cognome italiano II, (pag.517)

PARTEA II
• Etimologii, (pag.641)
• Articole mărunte, (pag.857)
• Cărţi şi reviste, (pag.969)
• Recensii şi dări de seamă, (pag.969)
• Pe marginea cărţilor, (pag.1303)
• Revista periodicelor: 1923, 1924, (pag.1413)
• Cronică, (pag.1530)
• Raport anual, (pag.1551)
• Addenda, (pag.1563)
• Indice, (pag.1573)
• Errata, (pag.1638)


Anul 5 (1927-1928) [descarcă numărul integral (55MB)]

STUDII
MUŞLEA Ion, Şcheii de la Cergău şi folklorul lor, (pag.1)
POP Sever, Câteva capitole din terminologia calului, (pag.51)
PAŞCA Ştefan, Terminologia calului: Părţile corpului, (pag.272)

• Etimologii, (pag.328)

ARTICOLE MĂRUNTE
SPITZER Leo, Die 1 Pers. Imperfecti und „am” ‚habeo’, (pag.468)
DRĂGANU Nicolae, Versuri vechi, (pag.502)
GIUGLEA Gheorghe, Note şi fapte de folclor şi filologie, (pag.523)
BORZA Alex., Primul dicţionar de ştiinţe naturale românesc: „Vocabularium pertinens ad tria Regna Naturae” de Gh.Şincai, (pag.553)
Dr. BOLOGA Val., Între istoria medicinei şi filologie, (pag.570)
I. Sinonimele „dacice” ale plantelor descrise de Dioscoride pot servii la reconstituirea limbii dacice?
II. Notă bibliografică
PETROVICI Em., Sufixul –oiu (onu) în onomastică, (pag.576)
PETROVICI Em., Istu, istror., (pag.578)
PETROVICI Em., Nume proprii de bărbaţi articulate, (pag.579)
CARTOJAN N., Cel mai vechiu zodiac românesc: Rujdeniţa Popei Ion Românul (1620), (pag.584)
FILIMON Aurel, Contribuţiuni la bibliografia veche românească, (pag.601)
MUŞLEA Ion, Mură la Dacoromâni, (pag.619)
MUŞLEA Ion, Iarăşi „teleleu”, (pag.621)

• Cărţi şi reviste, (pag.623)
• Recensii şi dări de seamă, (pag.623)
• Pe marginea cărţilor, (pag.744)
• Revista periodicelor, (pag.801)
• Necroloage, (pag.880)
• Raport anual, (pag.894)
• Addenda, (pag.907)
• Indice, (pag.910)
• Errata, (pag.942)


Anul 6 (1929-1930) [descarcă numărul integral (43MB)]

STUDII
CAPIDAN Theodor, Fărşeroţii, (pag.1)

• Etimologii, (pag.245)

ARTICOLE MĂRUNTE
SKOK P., Une inscription dacoroumaine de la fin du XVII-e siècle provenant de Bulgarie, (pag.340)
NANDRIŞ Gh., Despre metateza lichidelor în elementele slave din limba română, (pag.350)
LACEA Constantin, Cel mai vechiu calendar românesc, (pag.357)
LACEA Constantin, Hiperurbanism fonetic în documente vechi, (pag.359)
DRĂGANU N., Câteva cuvinte născute din subiecte ori complemente partitive, (pag.360)
DRĂGANU N., Care (mai) de care, (pag.364)
DRĂGANU N., Atribut-superlativ, (pag.366)
PETROVICI E., O seamă de sârbisme din Banat, (pag.366)
ŞTEFANOVICI-SVEUSK Olimpiu I., Vocalele fără voce în Româneşte, (pag.369)
FILIMON Aurel, Nouă contribuţiuni la Bibliografia veche românească, (pag.374)
PUŞCARIU S., Viitorul cu „vedere”, (pag.387)
POP S., Rotacismul în comuna Avram Iancu din Munţii Apuseni, (pag.393)
POP S., Pentru originea lui rână, (pag.394)

• Cărţi şi reviste, (pag.395)

PUŞCARIU Sextil, Pe marginea cărţilor III, (pag.484)
BREAZU Ion şi PUCARIU-MANOILESCU Lia, Bibliografia periodicelor (1927-1928), (pag.534)
• Necroloage, (pag.646)
• Raport anual, (pag.656)
• Indice, (pag.674)
• Errata, (pag.699)


Anul 7 (1931-1933) [descarcă numărul integral (36MB)]

STUDII
PUŞCARIU Sextil, Consideraţiuni asupra sistemului fonetic şi fonologic al limbii române

POP Sever, Din atlasul linguistic al României, (pag.55)
• Etimologii, (pag.103)

ARTICOLE MĂRUNTE
CAPIDAN Theodor, Articolul la Făşeroţi, (pag.149)
CAPIDAN Theodor, Elemente româneşti în limba albaneză, (pag.151)
PAŞCA Ştefan, Sufixe care indică apartenenţa locală, (pag.154)
PAŞCA Ştefan, Din «argot»-ul românesc, (pag.163)
PAŞCA Ştefan, Nume de familie compuse din Ţara Oltului, (pag.167)
PETROVICI Emil, Influenţa românească asupra foneticei sârbeşti din Banat, (pag.172)
PETROVICI Emil, Cuvinte argotice sud-slave de origine românească, (pag.175)
PETROVICI Emil, Cal=«îmblăciu», (pag.177)
PETROVICI Emil, sârb, gràjati «a vorbi», din rom. «a grăi», (pag.179)

CONTRIBUŢII LA ROTACISM
POP Sever, În Munţii Apuseni, (pag.181)
MACREA Dimitrie, În texte vechi din Moldova, (pag.184)
PUŞCARIU Sextil, O urmă indirectă?, (pag.186)
DRAGOMIR Silviu, Un rotacism în nord-vestul Bosniei şi în Topliţa Serbiei, (pag.187)
LACEA Constantin, Migraţiuni în timpul fânului, (pag.188)
DRĂGANU Nicolae, Împrumuturi şi reîmprumuturi ungaro-române, (pag.191)

• Cărţi şi reviste, (pag.195)
PUŞCARIU Sextil, Pe marginea cărţilor, (pag.437)
BREAZU Ion, Bibliografia publicaţiilor, (pag.505)
• Necroloage, (pag.652)
• Indice, (pag.666)


Anul 8 (1934-1935) [descarcă numărul integral (28MB)]

STUDII
BREAZU Ion, Literatura «Tribunei» (1884-1895). Partea I: Proza, (pag.2)

• Etimologii, (pag.112)

GEOGRAFIE LINGUISTICĂ
NANDRIŞ Grigore, Păstoritul românesc în Carpaţii nordici în lumina Atlasului Linguistic al Poloniei Subcarpatine, (pag.138)
PETROVICI Emil, Contribuţii la rotacism. La Moţii din Scărişoara, (pag.149)
POP Sever, Cu prilejul Buletinul Atlasului Linguistic Italian, (pag.163)

ARTICOLE MĂRUNTE, NOTIŢE ŞI RECTIFICĂRI
PETROVICI Emil, Toponime slave din Valea Almăjului (Banat), (pag.176)
PETROVICI Emil, Băn. ṷ>w, v, b, p, (pag.180)
PETROVICI Emil, Sufixul -oiu (-ońu) în toponimie, (pag.181)
PETROVICI Emil, O seamă de toponimice româneşti din regiunea Nişului, (pag.182)
LITERAT Valer, Criptograme în cărţi din ţara Oltului, (pag.185)
LITERAT Valer, Un manuscript din jumătatea întâia a secolului al XVIII-lea, (pag.189)
BORZA Alexandru, Numiri populare de plante din Basarabia, (pag.197)
PAŞCA Ştefan, Supranume colective intercomunale, (pag.199)
KIRILEANU G.T., Rectificare, (pag.212)
MUŞLEU Ion, Iarăşi «mură» la Dacoromâni, (pag.212)

• Cărţi şi reviste, recensii şi dări de seamă, (pag.216)
PUŞCARIU Sextil, Pe marginea cărţilor, (pag.276)
BREAZU Ion, Bibliografia publicaţiilor, (pag.359)
• Necroloage, (pag.483)
• Indice, (pag.512)


Anul 9 (1936-1938) [descarcă numărul integral (40MB)]

STUDII
PUŞCARIU Sextil, Wilhelm Meyer-Lübke, (pag.1)
POPOVICI Dumitru, Evoluţia concepţiei literare a lui G. Bogdan-Duică, (pag.15)
PROCOPOVICI Al., Despre ă şi â. Probleme de fonetică şi fonologie. Chestiuni principiare, (pag.56)
MACREA Dumitru, Palatalizarea labialelor în limba română, (pag.92)

• Etimologii, (pag.161)

ARTICOLE MĂRUNTE
SKOK P., Quelques observations sur les changements sémantiques verbaux en roumain, (pag.214)
DRĂGANU Nicolae, Un Manuscris de apocrif religios ardelean din sec. al XV-lea?, (pag.219)
PETROVICI Emil, «Românii» din Serbia occidentală, (pag.224)
PAŞCA Ştefan, Note istroromâne, (pag.236)

• Cărţi şi reviste, recensii şi dări de seamă, (pag.242)
PUŞCARIU Sextil, Pe marginea cărţilor, (pag.403)
BREAZU Ion, Bibliografia publicaţiilor, (pag.450)
• Necroloage, (pag.639)
• Indice, (pag.670)


Anul 10 (1938-1941)
[Partea I (12MB)]
[Partea a II-a (19MB)]


Partea I

• Prefaţă, (pag.III)
• Necrolog, (pag.1)

STUDII
PROCOPOVICI Al., Articol şi vocativ, (pag.8)
PETROVICI E., Note slavo-române I, (pag.26)
MACREA Dimitrie, Frecvenţa fonemelor în limba română, (pag.39)
MACREA Dimitrie, Din Atlasul Linguistic Român: 1. Note istro-române, (pag.50)
GIUGLEA G., Coincidenţe şi concordanţe între română şi alte limbi romanice II, (pag.58)

ARTICOLE MĂRUNTE ŞI ETIMOLOGII
PUŞCARIU Sextil, Despre i final (Pe marginea Atlasului Linguistic Român), (pag.68)
PUŞCARIU Sextil, Bulgărisme în graiurile carpato-ruse?, (pag.69)
PROCOPOVICI Al., Clintă, (pag.70)
PROCOPOVICI Al., Adecăte(a), adecăle(a), adecătele(a), de-a’ncătelea; uite-uită, (pag.72)

• Cărţi şi reviste, recensii şi dări de seamă, (pag.80)
• Bibliografia operelor lui N.Drăganu, (pag.169)
CONSTANTINESCU V. Ilie, Bibliografia publicaţiilor privitoare la limba română, (pag.184)
• Necroloage, (pag.225)

Partea a II-a
PETROVICI E., Daco-slava, (pag.233)
TODORAN Romulus, Moaşă „sage-femme”, (pag.278)
PUŞCARIU Sextil, Etimologii şi notiţe etimologice, (pag.265)
PUŞCARIU Sextil, Toponimice româneşti pe vârful muntelui Olimp, (pag.297)
PĂTRUŢ Ion, Velarele, labialele şi dentalele palatalizate, (pag.298)
PROCOPOVICI Al., Inciocăla – de(s)ciocăla, (pag.309)
PAŞCA Şt., În legătură cu rom. „mereu”, (pag.315)
PAŞCA Şt., „Pânea pruncilor” (Bălgrad, 1702), (pag.319)
GRIMM P., „Glosarul lui Creangă”, (pag.330)
PETROVICI E., Note slavo-române II, (pag.335)
PETROVICI E., Curătură. Cursură; seserman; zo te cuşte; târg de ţară; omonimia: brâncă „main”, „érysipèle”, (pag.353)
PĂTRUŢ Ion, A custa în graiul bănăţean, (pag.361)
MACREA Dimitrie, Fizionomia lexicală a limbii române, (pag.362)
PUŞCARIU Sextil, Disimilarea, diferenţierea, despicarea, disocierea şi înmugurirea sonantelor, (pag.374)
GIUGLEA G., Elemente vechi greceşti în limba română, (pag.404-462)

• Cărţi şi reviste, recensii şi dări de seamă, (pag.463)
CONSTANTINESCU V. Ilie, Bibliografia publicaţiilor privitoare la limba română (1941 şi completări 1936-1940), (pag.558)
• Necrolog, (pag.574)
• Indice, (pag.577)
• Errata, (pag.607)
• Cuvânt de încheiere, (pag.IX)
• Cuprinsul, (pag.XI)


Anul 11 (1944-1948) [descarcă numărul integral (21MB)]

STUDII
PROCOPOVICI Al., Pe drumurile Dicţionarului. Probleme de sintaxă: conjuncţiile şi interjecţiile de, ca şi că, dacă şi deci, (pag.1)
PĂTRUŢ Ion, Raporturi fonetice ucraino-române, (pag.51)
PASCA Şt., Contribuţii toponomastice. 1. Apelative topice derivate cu sufixe colective locale dela nume de plante. 2. Ceva despre sufixul –at, ată în toponomastica noastră. 3. Şugag, (pag.60)
GIUGLEA Gh., Valori latine în expresie românească. 1. Limba şi omul ca fizic şi suflet. 2. Agricultura reflectată în dacoromână, (pag.103)
TODORAN Romulus, Contribuţii semnatice şi lexicale. 1. Ospăţ „nuntă”, oaspe „nuntaş”. 2. „Fod’ iu”, foc viu „numire pentru anumite boli de piele”. 3. Gingel, gingea, gingeu, gingeiu, gingeie etc. 4. Rapăd, (pag.128)
VERBINĂ I., Contribuţii la studiul argot-ului românesc, (pag.142)
RUSSU I. I., Cuvinte autohtone în limba română, (pag.148)
PETROVICI E., Note slavo-române III, (pag.184)

ARTICOLE MĂRUNTE
ZDRENGHEA Mircea, Analogii în conjugarea verbului auxiliar a fi, (pag.194)
DRIMBA Vladimir, Elemente româneşti în limba turcă, (pag.196)
DRIMBA Vladimir, Paralele sintactice şi frazeologice turco-române, (pag.202)
MANIU D., Notiţe lexicale româno-romanice, (pag.212)

• Etimologii, (pag.218)
• Cărţi şi reviste, recensii şi dări de seamă, (pag.238)
CONSTANTINESCU V. Ilie, Bibliografia publicaţiilor privitoare la limba română (1942, 1943, 1944 şi completări), (pag.309)
• Necroloage, (pag.357)
• Raport, (pag.370)
• Indice, (pag.375)
• Errata, (pag.401)
• Cuprinsul, (pag.404)