Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (7)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (34)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (429)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

FILE DE ISTORIE

Anuarul Muzeului de Istorie Bistriţa (între anii 1971-1989)


Vol.1, 1971 [descarcă numărul integral (35MB)]

• CRIŞAN A., Cuvînt înainte, (pag.7)

ISTORIE
PASCU ŞT., Din trecutul istoric al oraşului Bistriţa, (pag.11)
• CRĂCIUN P., DOMNICI ŞT., Partidul Comunist Român, trup din trupul poporului, (pag.25)
• ILOVAN V., Momente ale grevei generale din 1920 la minele din Rodna, (pag.37)
KRONER M., O filă din mişcarea muncitorească din Bistriţa. Ziarul social-democrat „Die Volkswacht”, (pag.51)
DĂNILĂ ŞT., Noi descoperiri arheologice privind problema cetăţilor din zona Bistriţei, (pag.59)
FERENCZI ŞT., Contribuţii la topografia arheologică a Culmii Ciceului (jud.Bistriţa-Năsăud), (pag.73)
BOCA P., Vechimea documentară a localităţilor din judeţul Bistriţa-Năsăud. Secolele XII-XIV, (pag.85)
MATEI AL., Mărturii noi privitoare la legăturile dintre populaţia românească din Transilvania şi Moldova , la mijlocul secolului al XVIII-lea, (pag.109)
RUSU I., Cîteva date privind vechea organizare administrativă şi judecătorească a unor teritorii din judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.123)
BUREACĂ I., Aspecte ale bejeniei în veacul al XVIII-lea din judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.149)
LUPU ŞT., Ecoul Unirii Principatelor pe meleagurile năsăudene, (pag.169)
DUNĂRE N., Judeţul Bistriţa-Năsăud: încadrare şi zonare etnografică, (pag.179)
GÂRBA T., Realizări şi perspective în economia judeţului, (pag.191)
POP S., Din istoricul dezvoltării învăţămîntului în judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.209)
ŞTEFĂNESCU P., ANUŢĂ I., Valorificarea tradiţiilor artistice şi culturale pe plaiurile Bistriţei şi ale Năsăudului, (pag.239)

MUZEOLOGIE
DĂNILĂ ŞT., Îmbogăţirea colecţiilor muzeale prin achiziţii, cercetări sistematice şi descoperiri întîmplătoare (metode şi rezultate), (pag.259)
TANCO T., Memoria lucrurilor sau istoria şi perspectiva unui muzeu, (pag.279)

ŞTIINŢELE NATURII
CHINTĂUAN I., SÎNGEORZAN O., Despre prezenţa unor resturi de mamifere fosile în cuaternarul din nord-estul Transilvaniei, (pag.295)
RUSU I., Rarităţi floristice şi faunistice din judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.307)
ROSLER R., Contribuţii la cunoaşterea speciei Erythronium dens canis L. (Măseaua ciutei) din judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.321)

NOTE
WINKLER I., Depozitul de monede de bronz din sec. IV e. n., descoperit în oraşul Bistriţa, (pag.347)
CHINTĂUAN I., Fenomene carstice în eruptivul munţilor Călimani de nord-vest, (pag.349)


Vol.2, 1972 [descarcă numărul integral (26MB)]

CRIŞAN A., Prefaţă, (pag.5)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
POP S., Din lupta maselor populare din judeţul Bistriţa-Năsăud, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru consolidarea puterii democrat-populare (6 Martie 1945 - 30 Decembrie 1947), (pag.9)
MARINESCU G., Consideraţii asupra aşa-zisei ,,probleme scitice” în lumina descoperirilor arheologice de pe teritoriul României, (pag.25)
FERENCZI ŞT., Cercetări şi rezultate noi pe limesul de nord al Daciei romane, (pag.37)
RUSU M., DĂNILĂ ŞT., Cetatea feudală timpurie de la Şirioara, (pag.47)
DĂNILĂ ŞT., Contribuţii la cunoaşterea unor cetăţi din nord-estul Transilvaniei, (pag.67)
PAP FR., Gheorghe Basta şi Bistriţa, (pag.109)
GHIŢAN TH., Expulzarea populaţiei armeneşti din Bistriţa cu ocazia epidemiei de ciumă din 1712, (pag.117)
BUREACĂ I., Contribuţii privind unele aspecte ale bejeniei locuitorilor de pe Valea Bîrgăului pe versantul estic al Carpaţilor în veacurile XVII-XVIII, (pag.129)
REŢEGAN S., Două petiţii din Bistriţa-Năsăud adresate dietei de la Sibiu, (pag.147)
CERNUCAN I., Ecouri memorandiste la intelectuali din Prundu Bîrgăului, (pag.159)
ILOVAN V., Aspecte ale mişcării revoluţionare şi democratice în judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.167)
NETEA V., Periodice literare bistriţene: I. Minerva (1821-1894); II. Revista Ilustrată (1898-1902), (pag.183)
URSA S., Valorificarea elementelor de istorie locală într-un muzeu sătesc, (pag.195)
MARCU L., Vechi obiceiuri juridice în comuna Şanţ, (pag.203)
DUNĂRE N., Iernatul în zona fînaţelor în cadrul păstoritului de pendulare dublă din judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.225)

NOTE ŞI RECENZII
CHIRILĂ E., DĂNILĂ ŞT., Un denar inedit de la Despot Vodă din tezaurul de la Slătiniţa, (pag.243)
WINKLER I., KUNISZ ANDRZEJ, Chronologia naplywu pieniadza rzymskiego na ziemie Malopolski, Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1969, 176 p. şi 5 hărţi în afară de text, rezumat în limba franceză, (pag.247)


Vol.3, 1974 [descarcă numărul integral (42MB)]

CRIŞAN ADALBERT, Cuvînt înainte, (pag.7)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
DĂNILĂ ŞTEFAN, MARINESCU GEORGE, Unelte, arme şi obiecte de piatră şlefuită descoperite pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud, (pag.11)
POPESCU DORIN, Brăţara de aur de la Dipşa, (pag.56)
MARINESCU GEORGE, DĂNILĂ ŞTEFAN, Obiecte de bronz descoperite pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud, (pag.65)
VASILIEV VALENTIN, ZRINVI ANDREI, Necropola scitică de la Ozd, (pag.89)
VLAD ZIRRA, Descoperiri celtice de la sfîrşitul Latenului mijlociu în depresiunea Bistriţei, (pag.138)
IUDITA WINKLER, Aspecte ale problematicii monedelor emise între anii 250-150 î.e.n., în arcul intracarpatic, (pag.165)
FERENCZI GEZA, FERENCZI ŞTEFAN, BAIAS AUREL, Investigaţii noi pe limes-ul de nord şi de nord-est al Daciei Porolissensis, (pag.181)
ILOVAN VASILE, Caso „Ioan Zidarul” din Bistriţa, (pag.190)
BOCA POMPEI, Structura etnică, socială şi economică a populaţiei din districtul Bistriţei, la mijlocul secolului al XVIII-lea, (pag.197)
MATEI ALEXANDRU, Populaţia oraşului Bistriţa între anii 1750-1775, (pag.236)
POP IOAN, LIVIU MOLDOVAN, Frămîntări sociale în Monor după desfiinţarea graniţei militare, (pag.249)
RETEGAN SIMION, Un memoriu inedit al districtului Năsăud din 1865, (pag.262)
PORŢEANU ALEXANDRU, Dr. Valeriu Branişte şi Bistriţa-Năsăudul, (pag.272)
BOCA POMPEI, MOLDOVAN IOAN, Populaţia judeţului Bistriţa-Năsăud, între anii 1870-1970, (pag.286)
BINDER PAVEL, Din geografia istorică a pasurilor din Carpaţii Orientali, (pag.324)
ROSLER RUDOLF, Din istoria pescuitului şi pisciculturii în judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.334)
RAUS VALENTIN, Momente din istoria mişcării muncitoreşti şi democratice. Un proces politic din anul 1933 la Bistriţa, (pag.356)
LUPŞAN SIMION, ION RUSU-SĂRĂŢEANU, Aspecte privind contribuţia maselor populare din judeţul Bistriţa-Năsăud la lupta pentru alungarea trupelor fasciste şi sprijinirea războiului antihitlerist, (pag.361)
SABĂU NICOLAE, Contribuţii la cunoaşterea pictorului Octavian Smigelschi. Pictura bisericii ortodoxe din Şanţ (Rodna Nouă), (pag.370)
POP FLORICA, Contribuţii la cunoaşterea prelucrării lemnului în Transilvania nord-estică. Meşteri lădari pe Valea Şieului, (pag.412)
ŞTEFĂNESCU POMPEI, Manifestări cultural artistice tradiţionale, (pag.432)

NOTE, RECENZII, CRONICĂ
MARINESCU GEORGE, REŢEGAN ALEXANDRU, Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Căianu Mic (jud.Bistriţa-Năsăud), (pag.443)
WINKLER IUDITA, Albeker Mária és Biróné Sey Katalin, Antoninianus lelet Felsötengelic röl, NumKözl, LXVIII-LXIX, 1969-1970, p.13-23, cu o planşă în afară de text, (pag.452)
DĂNILĂ ŞTEFAN, Cronica săpăturilor şi sondajelor arheologice efectuate pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud, între anii 1953-1973, (pag.454)


Vol.4, 1976 [descarcă numărul integral (42MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
CHINTĂUAN ION, ISA GH., MESZÁROS I., Răspîndirea mamutului (Elephas primigenius Blum.), în cuaternarul din nord-estul Transilvaniei, (pag.9)
MARINESCU GEORGE, DĂNILĂ ŞT., Cercetări şi descoperiri arheologice în judeţul Bistriţa-Năsăud (II), (pag.24)
SOROCEANU TUDOR, BLĂJAN M., CERGHI T., Cimitirul de incineraţie de la Aiton, (pag.57)
VASILIEV VALENTIN, Un mormînt din perioada finală a bronzului descoperit la Şeica Mică, (pag.83)
VASILIEV VALENTIN, Grupul scitic din Transilvania, (pag.87)
FERENCZI ISTVAN, Contribuţii la cunoaşterea LIMES-ului roman de la nordul Someşului Mare (II), (pag.107)
GHIŢAN TEODOR, Un important document bistriţean de la 1366, (pag.134)
GÜNDISCH KONRAD G., Patriciatul orăşenesc al Bistriţei pînă la începutul secolului al XVI-lea, (pag.147)
CHIRILĂ EUGEN, DĂNILĂ ŞT., Tezaurul monetar de la Slătiniţa, sec. XV-XVI, (pag.194)
TELCEAN ECATERINA, Tezaurul de la Visuia, sec.XVI, (pag.207)
CHIRILĂ EUGEN, DĂNILĂ ŞT., Al treilea tezaur monetar de la Şieu, sec. XV-XVII, (pag.217)
DĂNILĂ ŞT., WINKLER I., Tezaurul de monede feudale descoperit la Vermeş, sec.XV-XVII, (pag.232)
BOCA POMPEI, Vechimea documentară a localităţilor din judeţul Bistriţa-Năsăud, secolele XV-XX, (pag.243)
LADISLAU GYEMANT, GUNDISCH K.G., Din antecedentele şi ecourile Supplexului în regiunea de graniţă năsăudeană, (pag.256)
NISTOR IOAN, Modelul social în literatura didactică românească din Transilvania (1770--1830), (pag.275)
BOCA POMPEI, Populaţia judeţului Bistriţa-Năsăud între anii 1720-1870, (pag.295)
POP IOAN, Calendarul muncilor gospodăreşti la grănicerii năsăudeni, (pag.313)
BĂLAN TRAIAN, Cîteva aspecte privind situaţia ţărănimii din Valea Bîrgăului în secolul al XVIII-lea pînă la răscoala lui Horia, (pag.327)
BUREACĂ IOAN, Cîteva aspecte particulare, specifice evenimentelor din anii 1848-1849 în judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.336)
MOLDOVAN LIVIU, POP I., Viaţa şi activitatea lui Constantin Romanu-Vivu, (pag.348)
URECHE LAZĂR, Activitatea revoluţionarilor transilvăneni refugiaţi în Bucovina (1848-1849), (pag.360)
LUPŞAN SIMION, RUSU-SĂRĂŢEANU I., Sprijinirea războiului de independenţă de populaţia din ţinuturile Bistriţei şi Năsăudului, (pag.372)
CRĂCIUN POMPEI, Aspecte din lupta maselor populare din judeţul Bistriţa-Năsăud pentru Unirea Transilvaniei cu România, (pag.390)
RUS TRAIAN, Cîteva aspecte privind frămîntările ţărăneşti din judeţul Năsăud în perioada interbelică, (pag.400)
KRONER MICHAEL, Gustav Zikeli, ziarist progresist şi militant socialist antifascist, (pag.411)
ILOVAN VASILE, Acţiuni ale maselor populare din judeţul Bistrita-Năsăud împotriva odiosului Dictat de la Viena, (pag.418)
EDROIU NICOLAE, Mihai Viteazul în istoriografia română din Transilvania (pînă la 1918), (pag.444)
MATEI ALEXANDRU, Arhiva oraşului Bistriţa - sursă importantă pentru cercetarea relaţiilor dintre Transilvania şi Moldova, (pag.452)
TANCO TEODOR, Contribuţiile lui Valeriu Şotropa la istoria dreptului grăniceresc, (pag.466)
ANDRON TRAIAN, Cu privire la istoricul pădurilor din judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.473)
SABĂU NICOLAE, Iconografia decorului plastic al palatului Bonffy din Cluj-Napoca, (pag.483)


Vol.5, 1988 [descarcă numărul integral (23MB)]

SECELEANU PETRE, 1918-1988, 70 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România, (pag.5)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
MARINESCU GEORGE, Noi descoperiri de epoca bronzului la Bistriţa, (pag.21)
GABRIELA RĂDULESCU, Consideraţii cu privire la statutul politic al Bistriţei în secolele XIII-XV, (pag.38)
POP IOAN, Participarea grănicerilor năsăudeni la primul război purtat de Austria împotriva Franţei în perioada 1792-1797, (pag.52)
NISTOR IOAN, Poziţii oficiale şi naţionale în conţinutul social al literaturii didactice româneşti din Transilvania (1770-1830), (pag.70)
DĂNILĂ ŞTEFAN, Un vechi drapel tricolor la Muzeul din Bistriţa, (pag.83)
SIGMIREAN IOAN, Un document inedit de la 1860, (pag.88)
BĂLAN VIORICA şi TRAIAN, Aspecte privind participarea populaţiei Văii Bîrgăului la susţinerea războiului pentru independenţa de stat a României din 1877-1878, (pag.96)
MOLDOVAN ANDREI, Grigore Silaşi - luptător pentru emanciparea politică şi culturală a românilor din Transilvania, (pag.102)
DIMITRIU EUGEN şi FROICU PETRE, Unitatea culturală a românilor din nordul ţării reflectată în corespondenţa dintre Simion Florea Marian şi Ion Pop-Reţeganul, (pag.110)
NISTOR ALEXANDRU, Iosif Vulcan şi Bistriţa, (pag.116)
URECHE LAZĂR, Fondul şcolar central năsăudean şi contribuţia sa la dezvoltarea învăţămîntului românesc (1861-1918), (pag.121)
LUPŞAN SIMION, RUSU ION, SĂRĂŢEANU ΙΟΝ, Victor Onişor, militant ele seamă pentru Unirea Transilvaniei cu România, (pag.134)
ILOVAN VASILE, Societatea culturală „Dacia”, (pag.147)
BOCA POMPEI, Calea ferată Ilva Mică - Vatra Dornei, 50 de ani de la inaugurare, (pag.160)
RUS TRAIAN, Din activitatea (1928-1944) gazetei „Săptămîna” (1928-1944), (pag.171)
MARŢIAN IRONIM, Revizorul şcolar Ioan Pavel (1874-1970), organizator de învăţămînt românesc transilvănean, (pag.180)
CIUBĂNCAN VASILE T., Solidaritatea unanimă în apărarea şi păstrarea averilor grănicereşti năsăudene împotriva regimului hortist de ocupaţie (1 septembrie 1940 - 25 octombrie 1944), (pag.190)
MUREŞAN IOAN, Şcoala medie tehnică agricolă Bistriţa, (pag.217)
IORDAN FLOREA, Spirit revoluţionar şi înaltă exigenţă în întreaga activitate cultural-educativă şi artistică ce se desfăşoară sub generoasa egidă a Festivalului naţional „Cîntarea României”, (pag.223)
CHINTĂUAN IOAN, RUSU IOAN, Consideraţii cu privire Ia utilizarea sării şi a apelor sărate din nord-estul Transilvaniei (judeţul Bistriţa-Năsăud), (pag.238)


Vol.6, 1989 [descarcă numărul integral (25MB)]

STUDII ŞI COMUNICĂRI
GEORGE MARINESCU, Cercetări şi descoperiri arheologice de epocă romană în nord-estul Transilvaniei, (pag.5)
GAIU CORNELIU, DĂNILĂ ŞTEFAN, Aşezarea feudală Cighir, (pag.67)
RĂDULESCU GABRIELA, Descoperiri arheologice feudale la Bistriţa, (pag.78)
URECHE LAZĂR, Carte românească veche în judeţul Bistriţa-Năsăud (sec. al XVII-lea) – Catalog, (pag.91)
MOLDOVAN LIVIU, O încercare de fugă în Moldova în 1763 a unor iobagi români din Pinticu şi din alte sate ale judeţului Bistriţa-Năsăud, (pag.128)
POP IOAN, Situaţia ţărănimii de pe Valea Bîrgăului în lumina conscripţiei din 1783, (pag.133)
BOCA POMPEI,Structura etnică a populaţiei judeţului Bistriţa-Năsăud la recensămîntul din 1830-1851, (pag.150)
BĂLAN TRAIAN, Aspecte privind mişcarea memorandistă în ţinutul Bistriţei şi Năsăudului (1884-1805), (pag.171)
SIGMIREAN IOAN, Contribuţii la istoria învăţămîntului românesc din Transilvania. Şcoala din Caila, comuna Şintereag, judeţul Bistriţa-Năsăud de la începuturi pînă la Marea Unire din 1918, (pag.181)
RUSU-SĂRĂŢEANU ION, Academia Română şi mişcarea culturală din ţinuturile Bistriţei şi Năsăudului, (pag.103)
MARŢIAN VETURIA şi IRONIM, Date privind istoricul localităţii Mintiu, (pag.207)
POP FLORICA, Ţesături decorative din judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.220)
CHINTĂUAN IOAN, Consideraţii cu privire la istoricul cunoaşterii şi utilizării apelor carbogazoase din Transilvania de nord-est (jud.Bistriţa-Năsăud), (pag.238)
BOJOR OVIDIU, HODOR0GA ALEXANDRU, SVOBODA CONSTANTIN, Istoricul cercetărilor botanice şi a plantelor medicinale din judeţul Bistriţa-Năsăud, (pag.276)
TELCEAN ECATERINA, Căni de cositor din patrimoniul judeţului Bistriţa-Năsăud, (pag.281)
• Abrevieri bibliografice, (pag.309)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa:
http://www.cimec.ro , 2014
http://independent.academia.edu/RevistaBistritei , 2014