Pagina principală
 ENDA
   Listă alfabetică articole
   Ultimele articole
   Clasament articole
   Hartă articole
   Asoc. Cult. Enciclopedia Dacica (2)
   Echipa ENDA (4)
   Activități ENDA (2)
   Voluntariat ENDA (5)
   Comunicate ENDA (3)
   Rapoarte de activitate (3)
LEGIO DACICA
   Prezentare (1)
   Activități (8)
   Poveștile Legio Dacica (15)
GENERALITĂŢI
   Terra Dacorum (24)
   Economia (12)
   Arta (6)
SOCIAL
   Regii (15)
   Personaje (6)
   Societate (3)
   Origini (2)
   Triburi (82)
   Împăraţii traco-daci (1)
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ
   Ştiinţă (1)
   Kogaionon (7)
FENOMENUL MILITAR
   Armele (34)
   Seniorii războiului (7)
   Arhitectura militară (4)
   Cetăţile (20)
   Războaiele dacilor (17)
   Civis Romanus (7)
   Romanii (3)
CONEXE
   Dinastii imperiale (2)
   Migraţiile (10)
   Etnografica (6)
   Apoulon (5)
BIBLIOTECA VECHE
   Cuprins
   Surse elene (103)
   Surse latine (140)
   Surse româneşti (97)
   Surse diverse (9)
   Lapidarium (7)
   Traduceri (177)
BIBLIOTECA CONTEMPORANĂ
   Articole online
   Cărți online
   Periodice (58)
   Recenzii (12)
   Articole știinţifice (1)
   Repertorii arheologice (3)
   Surse contemporane (9)
BIBLIOTECA PDF
   Surse contemporane (8)
   Surse vechi (7)
UNIVERSITARIA
   Lucrări de licenţă (2)
   Cursuri (4)
ISTORIA ALTFEL
   Dacia 3D (10)
   Arheologie experimentală (3)
   Trupe de reconstituire istorică (1)
   Reconstituiri istorice (1)
   Filme artistice (4)
   Grafică (3)
   Poezii (12)
   Legende şi povestiri (3)
   English papers (55)
ZIARUL PERSONAL
   Borangic Cătălin (35)
   Marcu Marius (5)
   Velico Dacus (57)
MULTIMEDIA
   Imagini
   Video (35)
   Podcast (1)
INTERNET
   Resurse WWW (2)
   Ştiri (430)
   Diverse (2)


Pagina principalăHartă siteArhivă ştiriListă alfabetică articoleClasament articoleContact ENDA pe FacebookCanal Youtube ENDAENDA pe TwitterNoutăţi ENDA prin canal RSSAbonare newsletter Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie prin email

MEMORIA ANTIQUITATIS

Acta Musei Petrodavensis
Publicaţia Muzeului Arheologic Piatra Neamţ
WEBSITE: muzeu-neamt.roNr.I, 1969 [descarcă numărul integral (28MB)]

PETRESCU-DÎMBOVIŢA MIRCEA, Cuvînt înainte, (pag.9)

STUDII ŞI MATERIALE
NANDRIS JOHN G., Early Neothermal Sites in the Near East and Anatolia. A Review of Material. Including Figurines, as a Background to the Neolithic of Temperate South East Europe, (pag.11)
NIŢU ANTON, Decorul zoomorf incizat pe ceramica neo-eneolitică carpato-dunăreană, (pag.67)
FLORESCU ADRIAN C., Aşezarea Noua II de la Piatra Neamţ-„Steagul roşu” (Ciritei), (pag.83)
GOSTAR NICOLAE, Cetăţile dacice din Moldova şi cel de-al doilea război dacic, (pag.93)
URSACHI VASILE, Contribuţii la problema aşezărilor dacice de pe valea Siretului, (pag.105)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA VIRGIL, O problemă de statistică numismatică, (pag.121)
SANIE ŞEIVA, Un nou lot de denari romani şi imperiali descoperit la Munteneşti, (pag.149)
BLOŞIU CĂTĂLINA, O inscripţie runică descoperită în necropola din secolul al IV-lea de la Leţcani-Iaşi, (pag.167)
TEODOR DAN GH., Regiunile răsăritene ale României în secolele VI-VII, (pag.181)
ANDRONIC ALEXANDRU, Români, bulgari, ruşi şi bizantini la Dunărea de Jos la sfîrşitul secolului al X-lea, (pag.207)
SPINEI VICTOR, Necropole medievală de la Piatra Neamţ-Dărmăneşti, (pag.215)
NEAMŢU EUGENIA, Date istorice şi arheologice cu privire la Curtea Domnească Piatra Neamţ, (pag.227)
CRISTIAN VASILE, Contribuţia primelor periodice la cunoaşterea trecutului naţional: exemplul „Albinei Româneşti”, (pag.241)
MARIN IONEL, Contribuţii la cunoaşterea stării de spirit a populaţiei judeţului Neamţ în timpul celui de-al II-lea război mondial, (pag.253)
SCURTU ION, Activitatea Partidului Comunist Român pentru coalizarea tuturor forţelor politice patriotice în vederea răsturnării dictaturii militaro-fasciste, (pag.273)

NOTE ŞI DISCUŢII
NIŢU ANTON, Ceramica Cucuteni B de la Miorcani (Botoşani), (pag.279)
MONAH DAN, Un topor de tip Jászladány descoperit la Bistriţa (judeţul Neamţ), (pag.299)
CAPITANU VIOREL, Un vîrf de lance din silex descoperit la Luncani, judeţul Bacău, (pag.305)
MITREA IOAN, Un sceptru de piatră descoperit la Voineşti (jud.Vaslui), (pag.311)
LASZO ATTILA, Cu privire la tehnica de ornamentare a ceramicii hallstattiene de tip Babadag, (pag.319)
URSACHI VASILE, Piese de harnaşament descoperite în aşezarea daco-carpică de la Săbăoani, (pag.327)
PALADE VASILE, Un cuptor din secolul al IV-lea e.n., la Fîntînele (com.Zorleni, jud.Vaslui), (pag.339)
HORDILĂ DOMNIŢA, Cîteva păreri în legătură cu sigiliul Romanului, (pag.363)
SCHWARTZ I. KARA, Inscripţii ebraice din Piatra Neamţ (1677-1800), (pag.369)
BERBECARU VALERICĂ, Un document inedit cu privire la incursiunea tătarilor în Moldova la mijlocul sec. al XVIII-lea, (pag.375)
ANDRONIC ALEXANDRU, Documente inedite referitoare la Ion Ionescu de la Brad, (pag.381)
CIUCĂ VALENTIN, Cîteva observaţii pe marginea procesului literar Lazu-Coşbuc, (pag.389)
MARIN IONEL, Unele aspecte ale luptei muncitorilor forestieri din judeţul Neamţ, în timpul crizei economice 1929-1933, (pag.393)

MUZEOGRAFIE
MATASĂ CONSTANTIN, Istoricul Muzeului Arheologic din Piatra Neamţ, (pag.399)
DRĂGOTESCU MARCEL, Muzeele şi locul lor în spiritualitatea contemporană, (pag.405)

CRONICA
COCOŞ ŞTEFAN, Săpăturile arheologice din judeţul Neamţ, (pag.415)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA VIRGIL, Descoperiri de monede antice şi bizantine, (pag.423)

• Harta R.S.R. cu localităţile menţionate în prezentul volum, (pag.435)
• Lista prescurtărilor, (pag.437)


Nr.II, 1970 [descarcă numărul integral (48MB)]

STUDII ŞI MATERIALE
CHIRICA VASILE, Ateliere paleolitice şi epipaleolitice de prelucrare a uneltelor, (pag.7)
SZEKELY ZOLTAN, Contribuţii la cunoaşterea culturii Boian în sudestul Transilvaniei, (pag.19)
DRAGOMIR ION T., Aspectul cultural Stoicani-Aldeni în lumina săpăturilor de la Lişcoteanca, Băneasa şi Suceveni, (pag.25)
LASZLO ATTILA, Vase neolitice cu feţe umane, descoperite in România. Unele consideraţii privind tema feţei umane pe ceramica neolitică a Bazinului Danubian, (pag.39)
NIŢU ANTON, Reprezentările feminine dorsale pe ceramica neoeneolitică carpato-balcanică, (pag.75)
CUCOŞ ŞTEFAN, Reprezentări antropomorfe în decorul pictat cucutenian de la Ghelăieşti (jud.Neamţ), (pag.101)
VULPE ALEXANDRU, Archäologische Forschungen und Historische betrachtungen über das 7. bis 5. Jh. im Donau-Karpatenraum, (pag.115)
BABEŞ MIRCEA, Dacii şi bastarnii, (pag.215)
BUZILĂ AUREL, Despre ceramica daco-getică lucrată cu mîna de la Bîtca Doamnei, Piatra Neamţ, (pag.237)
MITREA BUCUR, Începuturile migraţiei popoarelor în regiunea estcarpatică şi tezaurul de monede romane imperiale de la Racova-Chetriş, jud.Bacău, (pag.251)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA VIRGIL, Circulaţia monetară la triburile libere de la răsărit de Carpaţi (sec.II-IV), (pag.281)
MITREA IOAN, Contribuţii la cunoaşterea populaţiei locale dintre Carpaţi şi Siret în sec. V-VI e.n., (pag.345)
SPINEI VICTOR şi MONAH DAN, Aşezarea prefeudală de la Brăşăuţi, (pag.371)
CIHODARU CONSTANTIN, Originea unor termeni referitori la vîrfurile societăţii feudale din ţara noastră, (pag.389)
ANDRONIC ALEXANDRU, Fortificaţiile medievale din Moldova, (pag.403)
ILIESCU OCTAVIAN, Monede moldoveneşti inedite, (pag.417)
NEAMŢU VASILE, Aratrul fără plaz. Contribuţii la cunoaşterea vechilor unelte de arat pe teritoriul României, (pag.423)
ZUB ALEXANDRU, A.D.Xenopol şi M.Kogălniceanu. Marginalii, (pag.439)
TĂNASE GHEORGHE, Împroprietărirea însurăţeilor pe moşiile statului din judeţul Neamţ (1878-1879), (pag.449)
SCURTU IOAN, Ţărănimea din România şi unirea Transilvaniei (august 1914 - august 1916), (pag.469)

NOTE ŞI DISCUŢII
CUCOŞ ŞTEFAN, O aşezare neolitică în bazinul Trotuşului, (pag.481)
BUZDUGAN CONSTANTIN, Cîteva celturi provenite din descoperiri fortuite, (pag.487)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA VIRGIL şi MITREA IOAN, Un nou depozit monetar antic descoperit lîngă Zimnicea, (pag.491)
MOSCALU EMIL, Une tombe carpe découverte à Baraţi. com. de Mărgineni (Dep. de Bacău), (pag.499)
CONSTANTINESCU DUMITRU, 9 documente moldoveneşti inedite (1834), (pag.505)
NEAMŢU EUGENIA, Precizări arheologice şi istorice cu privire la data construirii „Casei Dosoftei”, (pag.511)
KARA I., Inscripţii funerare ebraice din judeţul Botoşani, (pag.523)
ANDRONIC ALEXANDRU, Noi documente referitoare la Ion Ionescu de la Brad, (pag.533)
LUCHIAN OCTAVIAN, Reminiscenţe ale unei legende (Ştefan cel Mare şi Oltea Doamna la Cetatea Neamţului), (pag.539)
VATAMANU IOAN, MIŢA DAN, Preşedintele Poloniei, Ignaky Mosciky la Bicaz, (pag.545)

TOPONIMIE
MIHĂILESCU HARALAMBIE, Nume şi locuri, (pag.551)

MUZEOGRAFIE
CUCOŞ ŞTEFAN, Expoziţia permanentă a Muzeului Arheologic Piatra Neamţ, (pag.559)

CRONICA
MIHĂILESCU-BÎRLIBA VIRGIL, Descoperiri de monede antice şi bizantine (II), (pag.577)

RECENZII
• HARMATTA JÁNOS, Neolitkori iràsbelisèg Közép-Európában? (Elözetes közlemény), în Antik Tanulmànyok, Budapest, XIII, 2, 1966, p.235-236 (Attila Làszló), (pag.583)
• GORINI GIOVANNI, Ripostiglio del V sec. da Trecenta-Rovigo, extras din Padusa, Bolletino del Centro Polesano di studi Storici archeologici ed etnografici, Rovigo, V, 1969, 2. p. 1-17 (Gheorghe Poenaru Bordea), (pag.585)

• Harta R.S.R. cu localităţile menţionate în prezentul volum, (pag.589)
• LISTA PRESCURTĂRILOR, (pag.591)


Nr.III, 1971 [descarcă numărul integral (25MB)]

BUNGHEZ GHEORGHE, Cuvînt înainte, (pag.9)

STUDII ŞI MATERIALE
NIŢU ANTON, CUCOŞ ŞTEFAN, MONAH DAN, Ghelăieşti (Piatra Neamţ) 1. Săpăturile din 1969 în aşezarea cucuteniană „Nedeia” Ghelăieşti (Piatra Neamţ), (pag.11)
CUCOŞ ŞTEFAN, Reprezentări de încălţăminte în plastica cucuteniană de la Ghelăieşti (jud.Neamţ), (pag.155)
SPINEI VICTOR, Descoperiri de topoare din silex în Moldova, (pag.79)
DRAGOMIR ION T., Aşezarea neolitică fortificată din aria aspectului cultural Stoicani-Aldeni de la Suceveni, (pag.143)
FLORESCU MARILENA, NICU MIRCEA, RĂDULESCU GHEORGHE, Cîteva date referitoare la fazele tîrzii ale culturii Monteoru în lumina cercetărilor de la Pufeşti, (pag.157)
MITREA IOAN, Depozitul de bronzuri de la Heleşteni, (pag.183)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA VIRGIL, Descoperirile monetare şi legăturile dintre tracii sud-dunăreni şi lumea geto-dacă, (pag.193)
CHIŢESCU MARIA, Copii şi imitaţii de denari romani republicani în Dacia, (pag.209)
PALADE VASILE, Necropola din secolul al IV-lea e.n. de La Bîrlad-Casa de apă, (pag.259)
CONSTANTINESCU DUMITRU, Mormîntul domnesc din mănăstirea Neamţului, (pag.277)
LUCHIAN OCTAVIAN, Emisiuni monetare şi medalistice din timpul războiului ruso-turc (1769-1774) privind Ţările Române, (pag.299)
TĂNASE GHEORGHE, ŢEPEŞ GHEORGHE, Contribuţii la istoria judeţului Neamţ (1878-1914), (pag.317)
MARIN IONEL, Unele acţiuni ale maselor populare din judeţul Neamţ în perioada 1917-1921, (pag.347)
SCURTU IOAN, Problema creării unui front democratic în România şi activitatea Partidului Naţional-Ţărănesc şi a Partidului Naţional Liberal în preajma instaurării dictaturii regale (decembrie 1937 - februarie 1938), (pag.373)
DRAGOTESCU MARCEL, Manifestări ale luptei ţărănimii din zona de munte a văii Bistriţei în primele decenii ale secolului XX, (pag.393)
PRANGATE CONSTANTIN, Lupta de rezistenţă a maselor populare din judeţul Neamţ sub conducerea P.C.R. împotriva dictaturii militar-fasciste, (pag.405)
MARIN IONEL, Unele aspecte privind lupta maselor muncitoare din judeţul Neamţ pentru instaurarea puterii populare şi victoria asupra fascismului (august 1944 - mai 1945), (pag.417)

NOTE ŞI DISCUŢII
CAPITANU VIOREL, Două topoare cu braţe în cruce descoperite în judeţul Bacău, (pag. 435)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA VIRGIL şi UNTARU ILIE, Note despre un nou „akinakes” găsit la Agapia, (pag.441)
BUZDUGAN CONSTANTIN, Tezaurul de monede republicane romane de la Vişina (jud.Galaţi), (pag.455)
CIUCĂ NICOLETA, PALADE VASILE şi COMAN GHENUŢA, Bordeie de tip protodridu de la Bogdăneşti-Fălciu, (pag.488)
COMAN GHENUŢA, Evoluţia culturii materiale din Moldova de sud în lumina cercetărilor arheologice cu privire la secolele V-XIII, (pag.479)
ISĂCESCU ELENA, Tezaurul de monede medievale de la Şerbeşti (jud.Neamţ), (pag.499)
MÎŢĂ DAN, VATAMANU IOAN, Un monument istoric mai puţin cunoscut – Horaiţa, (pag.505)
CONSTANTINESCU DUMITRU, Sate nemţene dispărute (I). Răiteştii, (pag.509)
RUSU DUMITRU, Contribuţii la istoricul primei fabrici de hîrtie de la Piatra Neamţ, (pag.521)
PRANGATE CONSTANTIN, Presa locală despre orientarea economică a României (1871-1910), (pag.529)
TĂNASE GHEORGHE, Noile aşezări rurale înfiinţate pe moşiile statului din judeţul Neamţ cu ocazia împroprietăririi însurăţeilor din anul 1878, (pag.537)
MARIN IONEL, Conflicte de muncă în perioada 1913-1916 în oraşul Piatra Neamţ, (pag.553)
VATAMANU IOAN, MARIN IONEL, Documente privind activitatea Blocului Muncitoresc-Ţărănesc din judeţul Neamţ şi a secţiunii Tîrgu Neamţ a Uniunii Tineretului Comunist, (pag.557)

MUZEOGRAFIE
MIHĂILESCU-BÎRLIBA VIRGIL, CUCOŞ ŞTEFAN şi BUZILĂ AUREL, Expoziţia „Noi descoperiri arheologice în judeţul Neamţ (1965-1969)”, (pag.561)
BOSTAN ALEXANDRINA, Muzeul memorial Calistrat Hogaş, (pag.571)

CRONICA
CUCOŞ ŞTEFAN, Săpăturile arheologice din judeţul Neamţ (II), (pag.577)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA VIRGIL, Descoperiri de monede bizantine (III), (pag.585)

RECENZII
• BANNER-JAKABFFY, A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája, 1960-1966, Összeálliota Jakabffy Imre (Bibliografia arheologică a bazinului Dunării de mijloc, 1960-1966. Întocmită de Imre Jakabffy), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 242 p. (Attila László), (pag.591)
• ERNESTO BERNAREGGI, Problemi de numismatica longobarda. La monetazione di Re Aistolfo a Ravenna, în Analli dell'Istitute Italiano di Numismatica, vol.15, Roma, 1968 (Napoli, 1970), p.63-69 şi pl.III. (Gheorghe Poenaru Bordea), (pag.593)

• Harta R.S.R. cu localităţile menţionate în prezentul volum, (pag.596)
• LISTA PRESCURTĂRILOR, (pag.598)


Nr.IV-V, 1972-1973 [descarcă numărul integral (25MB)]

• MATASĂ CONSTANTIN D., (pag.11)

STUDII ŞI MATERIALE
CĂTĂLINA BLOŞIU, Propunerea unui model general de sistem de prelucrare automată a datelor în arheologie, (pag.13)
DUMITRESCU VLADIMIR, În legătură cu o nouă sinteză despre neo-eneoliticul sud-est şi central-est-european, (pag.25)
DUMITRESCU HORTENSIA, Două vase de o formă deosebită descoperite în aşezarea de la Traian-Dealul Viei, (pag.47)
MARINESCU-BÎLCU SILVIA, Tipurile de aşezări şi sistemele lor de fortificaţie în cuprinsul culturii Precucuteni, (pag.55)
CUCOŞ ŞTEFAN, Vase prismatice neo-eneolitice, (pag.67)
NIŢU ANTON, Ceramică cucuteniană cu decor zoomorf plastic sau pictural, (pag.73)
PETRESCU-DÎMBOVIŢA MIRCEA, Elemente de caracter iliric în mediul tracic din estul României, (pag.83)
BUZILĂ AUREL, Despre ceramica daco-getică lucrată cu roata de la Bîtca Doamnei, Piatra Neamţ, (pag.93)
SCORPAN CONSTANTIN, Date noi cu privire la carpi şi problema continuităţii geto-dace în bazinul Bistriţei, (pag.115)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA VIRGIL, Tezaurul de denari romani imperiali de la Puriceni (com.Borleşti, jud.Neamţ), (pag.125)
CANTACUZINO GHEORGHE I., Biserica lui Ştefan cel Mare din Războieni - monument comemorativ, (pag.231)
BOGDAN DAMIAN P. şi VATAMANU IOANA, Acte moldoveneşti din secolul XVI referitoare la aşezări din judeţul Neamţ, (pag.237)

NOTE ŞI DISCUŢII
SCORPAN CONSTANTIN, O nouă aşezare paleolitică pe Valea Bistriţei, (pag.255)
CHIRICA VASILE, Vîrfuri de lance gumelniţene descoperite la Glina, (pag.259)
HARŢUCHE NICOLAE, Vasul-biberon eneolitic de la Rîmnicelu (jud.Brăila), (pag.265)
MONAH DAN, Cîteva observaţii asupra vaselor neo-eneolitice cu tub de scurgere, (pag.269)
EMINOVICI CONSTANTIN, Cîteva monede romane imperiale aparţinînd tezaurului de la Măgireşti (jud.Bacău), (pag.277)
MILENCOVICI-BĂTRÎNA LIA, Un tezaur monetar din secolul al XVII-lea descoperit la mînăstirea Bistriţa, judeţul Neamţ, (pag.281)

MUZEOGRAFIE
BUZILĂ AUREL, Restaurarea şi conservarea unui vas neolitic Cucuteni A-B, (pag.295)

CRONICA
CUCOŞ ŞTEFAN, Săpăturile arheologice din judeţul Neamţ (III), (pag.301)

NOTE BIBLIOGRAFICE
• SAID DAHMANI, Hippo Regius. Ministère de l'Information et de la Culture. Sous-Direction des Beaux-Arts et Antiquités. Alger, 1973, 123 p. + 3 hărţi (în afară de text). (Adolf Minuţ), (pag.305)
• Praelectiones Patavinae. Università degli Studi di Padova. Pubblicazioni déll'Istituto di Storia Antica. Vol.IX, Roma, 1972, 180 p. + 4 pl. (Marius Alexianu), (pag.306)
• Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest megye Múzeumaiból. Szentendre, 1-2/1972-1973. (Virgil Mihăilescu-Bîrliba), (pag.309)
• Ariel. Revue des Arts, des Lettres et des Sciences en Israel. Ministère des Affaires Etrangères. Division des Relations Culturelles et Scientifiques. Jérusalem, nr.20-30/1970-1974. (Adolf Minuţ), (pag.309)
• Arheologiia. Akademia Nauk Ukrainskoi RSR. Institut Arheologii. Ukrainske Tovaristvo Ohoroni Pam'iatnikiv Istorii ta Kulturi. Kiiv, nr.1-12/1971-1973. (Virgil Mihăilescu-Bîrliba), (pag.311)

• Harta R.S.R. cu localităţile menţionate în prezentul volum, (pag.313)
• LISTA PRESCURTĂRILOR, (pag.315)


Nr.VI-VIII, 1974-1976 [descarcă numărul integral (50MB)]

STUDII ŞI MATERIALE
ISTRATE CORNELIA MAGDA, Valea lui Stan. Aşezarea paleolitică de la Mitoc-Valea lui Stan, (pag.12)
COMŞA EUGEN, Cîteva consideraţii cu privire la unele probleme ale periodizării culturii Cucuteni, (pag.15)
DUMITRESCU VLADIMIR, Însemnări în legătură cu unele sincronisme, (pag.23)
CUCOŞ ŞTEFAN, Săpăturile de la Văleni-Piatra Neamţ (1974-1975), (pag.37)
COMAN GHENUŢĂ şi ROTARU MIHAI, Obiecte din lut ars, piatră şi os de la sfîrşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului descoperite în judeţul Vaslui, (pag.57)
MITREA IOAN, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din aşezarea de la Davideni (sec. V-VII e.n.), (pag.65)
SPINEI VICTOR, Contribuţii la istoria spaţiului est-carpatic din secolul al Xl-lea pînă la invazia mongolă din 1241, (pag.93)
EMANDI EMIL IOAN, Topoare din fier - tip bardă cu tub de înmănuşare din Europa Centrală, în perioada Evului mediu dezvoltat, (pag.163)
NEAMŢU EUGENIA şi NEAMŢU VASILE, Contribuţii la istoria oraşului Iaşi, (pag.185)
RUSU DUMITRU D., Cu privire la introducerea alfabetului latin în Principatele Unite, (pag.201)
MEDIAN GHEORGHE, Nicolae Iorga şi Liga Culturală, (pag.207)
SIBECHI GHEORGHE, Unirea Transilvaniei cu România reflectată în presa pietreană, (pag.221)
FLORESCU GHEORGHE I., Partidul Poporului în anii reconsiderărilor (ianuarie 1922 - martie 1926), (pag.229)
MINUŢ ADOLF, Lupta maselor populare din judeţul Neamţ în perioada dictaturii regale (1938-1940), (pag.251)
MARIN IONEL, Lupta împotriva fascismului, pentru apărarea Independenţei şi suveranităţii naţionale, preocupare centrali a Comitetului judeţean Neamţ al Blocului Democratic, (pag.257)

NOTE ŞI DISCUŢII
CHIRICA VASILE şi TĂNĂSACHE, Cercetări arheologice în aşezarea de la Dolhasca (judeţul Suceava) şi unele consideraţii privind gravetianul de pe teritoriul României, (pag.267)
DOMNIŢA HORDILĂ, Tezaurul feudal de la Cordun, (pag.279)
POPESCU RICA, Cahle din timpul lui Ştefan cel Mare cu motive animaliere, descoperite la Curtea domnească din Vaslui, (pag.297)
ISPIR MIHAI, Un monument de la începutul secolului al XVI-lea, (pag.289)
NADLER EMIL NICOLAE, Dosoftei, ctitor de carte frumoasă. Iconografie şi ornamente în „Viaţa şi petrecerea sfinţilor”, (pag.295)
FLORESCU GHEORGHE I., Adunarea Natională de la Alba Iulia (1 Decembrie 1918). Implicaţii şi semnificaţii, (pag.301)
PAVEL JEAN, Contribuţii la cunoaşterea morilor cu „titirez” din sudul Moldovei, (pag.313)

MUZEOGRAFIE
BUZILĂ AUREL, Restaurarea şi conservarea unui pistol cu cremene din colecţia de arme a Muzeului Judeţean de Istorie Piatra Neamţ, (pag.319)
BUZILĂ AUREL, Cum a fost restaurată şi conservată „Hora de la Frumuşica”, (pag.315)

CRONICA
DUMITROAIA GHEORGHE, Săpăturile arheologice din judeţul Neamţ, (pag.341)

NECROLOG
NICOLAE GOSTAR, (1922-1978) (Virgil Mihăilescu-Bîrliba), (pag.347)

NOTE BIBLIOGRAFICE
• SARTORI PRANCO, Una pagina di storia ateniese in un trammento dei „Demi” Eupolidei (Università degli Studi di Padova. Publicazioni dell'Istituto di Storia antica, XII), Roma, „L'Erma” di Bretschneider, 1976, 107 p. (Marius Alerianu), (pag.355)
• RACHET GUY, Tragedia greacă, Editura Univers, Bucureşti, 1980 (Marius Alexianu), (pag.359)
• RACHET GUY, La Gaule celtique. Des origines à 50 av.J.C., Colection Histoire de la France, 1973, 256 p. şi 36 figuri în text plus 8 planşe (Dan Monah), (pag.361)
• LO CASCIO FERDINANDO, Sulla autenticità delle epistole di Apollonio Tianeo, Istituto siciliano di studi bizantini e neoelenici, Quaderni, X, Palermo, 1978, 81 p. (Marius Alexianu), (pag.363)
• CRONICA DI MONEMVASIA, Introduzione, testo critico, traduzione e note a cura di Ivan Dujcev, (Istituto Sicillano di studi bizantini e neoelenici, Testi, 12, Palermo, 1976 (Marius Alexianu), (pag.367)

• LISTA PRESCURTĂRILOR, (pag.371)
• Harta R.S.R. cu localităţile menţionate în prezentul volum


Nr.IX-XI, 1977-1979 [descarcă numărul integral (64MB)]

STUDII ŞI MATERIALE
MUŞAT MIRCEA, Gîndirea ştiinţifică, profund creatoare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu privire la istoria patriei, (pag.9)
MARINESCU-BILCU SILVIA, Profesorul Vladimir Dumitrescu la 80 de ani, (pag.11)
CHIRICA VASILE, Locuiri aurignaciene pe terasele Prutului dintre Ripiceni şi Miorcani. Relaţiile lor cu locuirile contemporane de pe terasele Bistriţei, (pag.19)
COMŞA EUGEN, Rolul Carpaţilor orientali şi meridionali în cursul epocii neolitice, (pag.41)
CUCOŞ ŞTEFAN, Ceramica de „tip C” din aria culturii Cucuteni, (pag.63)
DRAGOMIR I.T., Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice de la Bereşti „Dealul Bulgarului” (1981), judeţul Galaţi, (pag.93)
CUCOŞ ŞTEFAN, Cultura amforelor sferice din depresiunea subcarpatică a Moldovei, (pag.141)
MOSCALU EMIL, Mormintele tumulare hallstattiene timpurii de la Meri (com.Vedea, jud.Teleorman), (pag.163)
COMŞA MARIA, Cuptoare de ars oale din secolele I î.e.n. – IV e.n. în regiunile de la est şi sud de Carpaţi, (pag.171)
PALADE VASILE, Cercetările arheologice din anul 1981 în aşezarea de la Bîrlad-Valea Seacă, (pag.185)
BOBI VICTOR, Consideraţii preliminare asupra celor două necropole din secolul al IV-lea e.n. descoperite în Moldova de Jos, (pag.205)
SPINEI VICTOR, ALEXIANU MARIUS, BUTNARU VIOREL, Săpăturile arheologice de la Doina-Girov din 1982-1933, (pag.227)
POPOVICI RODICA, Aşezarea rurală Negoeşti (secolele XV-XVII). Rezultatele cercetărilor arheologice din anii 1972-1977, (pag.261)
ANDRONIC ALEXANDRU, Unele probleme referitoare la feudalismul de contact şi cultura medievală din Moldova în secolul al XV-lea, (pag.283)
BURLACU GHEORGHE, Contribuţii la cunoaşterea aşezărilor omeneşti din secolele XIV-XVIII din bazinul superior al Bîrladului, (pag.291)
ISTRATI CORNELIU, Meşteşuguri ţărăneşti în regiunea de munte a Moldovei în prima jumătate a secolului al XIX-lea, (pag.317)
SABADOS MARINA, Contribuţii la studiul sculpturii decorative în lemn din Moldova în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Trei elemente de mobilier găsite în judeţele Neamţ şi Suceava, (pag.341)
MARIN IONEL, Scurt istoric al dezvoltării economice a judeţului Neamţ între anii 1840-1944, (pag.351)
IONESCU ADRIAN SILVAN, Doi moldoveni pe frontul războiului de secesiune, (pag.363)
FLORESCU GH. I., CLOŞCA C., România şi primul război mondial. Pagini memorialistice, (pag.379)
SCURTU IOAN, Principalele trăsături ale evoluţiei României în primul deceniu după Unirea cea Mare, (pag.385)
MINUŢ ADOLF, Contribuţii privind istoria mişcării muncitoreşti din judeţul Neamţ în perioada 1918-1938, (pag.391)

NOTE ŞI DISCUŢII
BRUDIU MIHALACHE, Cercetări paleolitice la Ţepu, judeţul Galaţi, (pag.403)
COMŞA EUGEN, Relaţiile dintre comunităţile culturii ceramicii liniare din estul României şi cele ale culturilor vecine, (pag.411)
MARINESCU-BÎLCU SILVIA, Începutul şi etapele culturii Precucuteni şi relaţiile sale cu cultura Tripolie, (pag.419)
MIHAI CONSTANTIN, BOGHIAN DUMITRU, Complexul cucutenian de cult descoperit la Buznea (com. Tîrgu Frumos), (pag.429)
HARŢUCHE NICOLAE, Un sceptru de piatră zoomorf descoperit în Bulgaria, (pag.453)
DUMITROAIA GHEORGHE, Obiecte de aramă şi bronz descoperite pe teritoriul judeţului Neamţ, (pag.465)
VATAMANU IOAN, Noi date referitoare la depozitul de bronzuri de la Ruginoasa, judeţul Neamţ, (pag.483)
CUCOŞ ŞTEFAN, Descoperiri fortuite de obiecte de bronz, (pag.491)
CAPITANU VIOREL şi VULPE ALEXANDRU, Sabia de la Marvila, (pag.497)
CICOARE TRAIAN, Figura lui Burebista în Getica lui Vasile Pârvan, (pag.503)
MITREA BUCUR, Un tezaur monetar uitat, (pag.507)
PALADE VASILE, Cultura Sîntana de Mureş. Concept şi cronologie, (pag.517)
DUMITROAIA GHEORGHE, Două topoare de luptă din feudalismul timpuriu descoperite pe teritoriul judeţului Neamţ, (pag.527)
CHIŢESCU LUCIAN, Cu privire la formaţiunile statale româneşti în secolele VI-XIII, (pag.533)
MURARIU IOAN, Organizarea negustorilor şi a comerţului intern al Moldovei între anii 1774 şi 1832, (pag.539)
PETRIŞOR ELENA, Valori numismatice aflate în colecţiile instituţiilor de cult din judeţul Neamţ, (pag.543)
LUCA GAVRIL, Contribuţia batalionului de vînători de munte din Tîrgu Neamţ la luptele de la Oituz – 1917, (pag.551)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN ARHEOLOGIE
CĂRCIUMARU MARIN, MURARU ADRIAN, CĂRCIUMARU EMILIA şi OTEA ANGELA, Contribuţii la cunoaşterea surselor de obsidian ca materie primă pentru confecţionarea uneltelor paleolitice de pe teritoriul României, (pag.561)
CUCOŞ ŞTEFAN şi MURARU ADRIAN, Studiu tipologie şi petrografic al uneltelor litice din cîteva aşezări Cucuteni, (pag.605)
MARINESCU-BILCU SILVIA, CÎRCIUMARU MARIN şi MURARU ADRIAN, Contribuţii la ecolegia locuirilor pre- şi protoistorice de la Tîrpeşti, (pag.643)
MONAH FELICIA, Amprente de frunze descoperite in staţiunea arheologică Poduri-Dealul Ghindaru, judeţul Bacău, (pag.685)
HAIMOVICI SERGIU şi STAN CRISTINA, Studiul preliminar al paleofaunei descoperite în aşezarea neolitică de la Ghelăieşti-Nedeia, (pag.693)
CÎRCIUMARU MARIN şi MONAH FELICIA, Raport preliminar privind seminţele carbonizate de la Poduri-Dealul Ghindaru, judeţul Bacău, (pag.699)
CHIRIBUŢĂ PAULA, Observaţii preliminare asupra tehnologiei prelucrării ceramicii din faza Cucuteni B1 de la Ghelăieşti-Nedeia, judeţul Neamţ, (pag.709)

MUZEOGRAFIE
BUZILĂ AUREL, Metode de restaurare şi conservare în laboratorul Muzeului judeţean de istorie din Piatra Neamţ, (pag.719)

CRONICA
DUMITROAIA GHEORGHE, Săpăturile arheologice din judeţul Neamţ 1977-1983, (pag.733)

NECROLOG
• DUMITRESCU HORTENSIA, (1901-1982) (Dan Monah), (pag.741)

NOTE BIBLIOGRAFICE
• ELLIS LINDA, Laboratory techniques in Archaeology. A Guide to the Literature, 1920-1980, Garland Publishing, INC, New York & London, 1982, 419 p. (Dan Monah), (pag.747)
• POPA MARCEL D. şi MATEI HORIA C., Mică enciclopedie de istorie universală, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1983, 743 p. (Marius Alexianu), (pag.751)
• RACHET GUY, Dictionnaire de l'archéologie, Editions Robert Laffont, Paris, 1983, 1060 p. (Marius Alexianu), (pag.753)
• BOGDAN DAMIAN P., Paleografia româna-slavă. Tratat şi album. Direcţia generală a arhivelor statului, Bucureşti, 1978, 391 p. + LXVIII planşe (Adolf Minuţ), (pag.757)
• SUCEAVA. Anuarul Muzeului judeţean. VIII, 1981, 589 p. (Tamilia-Elena Marin), (pag.760)
• FLORESCU ELENA, Arhitectura populară din zona Neamţ, Muzeul de etnografie Piatra Neamţ, 1983, 204 p. (Marius Alexianu), (pag.763)
• ZUB AL., Pe urmele lui Vasile Pârvan, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1983 (Marius Alexianu), (pag.765)

• LISTA PRESCURTĂRILOR, (pag.767)


Nr.XII-XIV, 1980-1982 [descarcă numărul integral (29MB)]

EPOCA NICOLAE CEAUŞESCU
• Judeţul Neamţ în epoca NICOLAE CEAUŞESCU, (pag.7)

ARHEOLOGIE
DUMITROAIA GHEORGHE, Sondajul arheologic de la Neamţ, (pag.15)
MONAH DAN, Topoare de aramă şi bronz din judeţele Bacău, (pag.31)
VULPE ALEXANDRU şi MIHĂILESCU-BÎRLIBA VIRGIL, Tezaurul de la Rădeni-Neamţ, (pag.41)
LASZLO A., Grupul Tămăoani. Asupra „orizontului” hallstattian timpuriu cu ceramică incizată din sudul Moldovei, (pag.65)
URSACHI VASILE, Sanctuarul din cetatea dacică de la Brad, comuna Negri, judeţul Bacău, (pag.93)
URSACHI VASILE, Rituri şi ritualuri de înmormîntare la populaţia dacică din cetatea de la Brad, com.Negri, jud.Bacău, (pag.105)
BOBOŞ IULIU şi ALEXIANU MARIUS, Identificarea unei surse de materie primă nouă utilizată ca degresant în aşezarea dacilor liberi de la Vlădiceni-Bîrgăoani, jud.Neamţ, (pag.153)

ISTORIE
ANDRONIC ALEXANDRU, Contribuţii la problema proprietăţii funciare feudale din Moldova, (pag.165)
PETRIŞOR ELENA, Date preliminare asupra tezaurului medieval de la Buruieneşti, com.Doljeşti, jud.Neamţ, (pag.171)
POP DINA, Începuturile învăţămîntului, public în oraşul Piatra Neamţ, (pag.193)
PRANGATI CONSTANTIN, Din istoricul învăţămîntului în judeţul Neamţ. Institutele particulare, (pag.200)
ŞURUBARU MIHAI, Solidarizarea muncitorilor cu lupta ţăranilor din sudul judeţului Neamţ în timpul răscoalei din 1907, (pag.205)
STĂNESCU M.C., Grandioasele demonstraţii populare antifasciste şi antirevizioniste desfăşurate în România la 31 mai 1936, (pag.209)
MARIN IONEL, Activitatea organizaţiei judeţene Neamţ a Partidului Socialist Unitar, (pag.220)
SCURTU IOAN, Despre regimul politic din România în perioada 6 septembrie 1940 - 23 August 1944, (pag.225)

ISTORIA CULTURII
SABADOS MARINA ILEANA, Zugravi moldoveni din secolul al XVIII-lea. Pictura pe lemn din judeţul Neamţ, (pag.241)
NICOLAE-NADLER EMIL, Repertoriul şi răspîndirea cărţilor româneşti ieşite din Tiparniţa de la Neamţ (în judeţul Neamţ), (pag.247)
MITRIC OLIMPIA, Vechi tipărituri nemţene în colecţiile judeţului Suceava, (pag.259)
CIUCĂ VALENTIN, Arta portretului la Aurel Băeşu (1896-1928), (pag.267)

TOPONOMASTICA
ŢĂRANU PETRU, Toponimul „Ialoviţa” în vorbirea populaţiei din depresiunea Saru-Dornei, (pag.277)

MUZEOGRAFIE
BUZILĂ AUREL, Din activitatea cultural-educativă a lui Constantin Matasă, (pag.283)
CIACÂRU MIRCEA, Restaurarea unui pistol cu petiţe din secolul al XIX-lea în laboratorul Muzeului Judeţean de Istorie din Piatra Neamţ, (pag.289)

CRONICĂ
MONAH DAN, Cultura Cucuteni în context european - colocviu internaţional, Iaşi - Piatra Neamţ, 24-26 septembrie 1984, (pag.311)
DUMITROAIA GHEORGHE, Săpăturile arheologice din judeţul Neamţ (1984-1985), (pag.317)

NOTE BIBLIOGRAFICE
• Chirica V., Tănăsache M., Repertoriul arheologic al judeţului Iaşi, vol.I-II, Iaşi, 1984, 1985 (Dan Monah), (pag.323)
• PACT. Journal of the European Study Group on Physical, Chemical, Mathematical and Biological Techniques Applied to Archaeology. 14C and Archaeology, Symposium held at Gröningen, August 1981, Strasbourg, 1983 (Dan Monah), (pag.327)
• Spinei Victor, Realităţi etnice şi politice în Moldova meridională. Români şi turanici. Editura Junimea, Iaşi, 1985 (Marius Alexianu), (pag.332)

• LISTA PRESCURTĂRILOR, (pag.335)


Nr.XV-XVII, 1983-1985 [descarcă numărul integral (23MB)]

MARIN IONEL, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ - factor activ în efortul de edificare a conştiinţei revoluţionare a oamenilor muncii, (pag.5)

ARHEOLOGIE
MONAH DAN, POPOVICI DRAGOMIR, DUMITROAIA GHEORGHE, CUCOŞ ŞTEFAN, BUJOR ALEXE, Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice de la Poduri-Dealul Ghindaru (1984-1985), (pag.9)
DUMITROAIA GHEORGHE, Plastica antropomorfă din aşezarea cucuteniană de la Răuceşti-„Munteni”, jud.Neamţ, (pag.21)
URSACHI VASILE, Ceramica dacică pictată din cetatea de la Brad, comuna Negri, judeţul Bacău, (pag.43)
PETRIŞOR ELENA, Aşezarea carpică de la Homiceni, judeţul Neamţ, (pag.99)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA VIRGIL, „Le trésor unique” de l'empire romain, (pag.115)
ALEXIANU MARIUS, ELLIS LINDA, Date noi asupra necropolei de tip Sîntana de Mureş de la Izvoare-Piatra Neamţ, (pag.127)
DRAGOTESCU MARCEL, Dovezi arheologice ale continuităţii populaţiei autohtone în secolele V-IX e.n. în judeţul Neamţ, (pag.151)
ALEXIANU MARIUS, SCORŢANU ŞTEFAN, Două topoare din evul mediu descoperite în judeţul Neamţ, (pag.159)

ISTORIE
COZĂRESCU EPIFANIE, Îngrijirea în Roman a ostaşilor bolnavi şi răniţi din Războiul de Independenţă, (pag.167)
MARIN IONEL, Condiţiile de viaţă şi de muncă ale maselor muncitoare din judeţul Neamţ între anii 1900-1940, (pag.175)
SCURTU IOAN, Contribuţii privind structura socio-demografică a parlamentului României în anii 1919-1937, (pag.191)
DANDARA LIVIA, Consideraţii privind fondarea Ligii antirevizioniste române, (pag.207)
STĂNESCU M.C., Unele probleme referitoare la România discutate la Conferinţa de pace de la Paris, oglindite în presa vremii, (pag.215)

ISTORIA ŞTIINŢEI ŞI CULTURII
BARA ION I., ALEXIANU MARIUS, Din istoria geneticii în România, (pag.223)
MĂZĂREANU ION, HENEGAR CORNEL, URSACHE MINODORA, Prima contribuţie de prezentare iconografică a lui Ion Ionescu de la Brad, (pag.233)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN ARHEOLOGIE
LUPAŞCU GHEORGHE, DONISA ION, MONAH DAN, Unele caracteristici ale depozitelor terigene din staţiunea arheologică Poduri-Dealul Ghindaru, jud.Bacău, (pag.245)
MONAH FELICIA, BARA ION, MONAH DAN, Observaţii asupra compoziţiei depozitelor de cereale din aşezarea Precucuteni III de la Poduri-Dealul Ghindaru, (pag.249)
HAIMOVICI SERGIU, Studiul materialului faunistic provenit din aşezarea de la Izvoare-Piatra Neamţ, zona B, aparţinînd secolelor II-III e.n., (pag.263)
HAIMOVICI SERGIU, Studiul materialului paleofaunistic descoperit în aşezările de la Măleşti şi Vărărie (sat Borniş, comuna Dragomiresti, jud.Neamţ) din sec. VI-IX e.n., (pag.273)

MUZEOGRAFIE
CIACARU MIRCEA RĂZVAN, Restaurarea unei statuete de bronz, (pag.281)

CRONICA
DUMITROAIA GHEORGHE, Săpăturile arheologice din judeţul Neamţ (1986), (pag.291)

NECROLOG
• BUZILĂ AUREL (1924-1986) (Dan Monah), (pag.297)

NOTE BIBLIOGRAFICE
• MARINESCU-BÎLCU SILVIA, Tîrpeşti. From Prehistory to History in Eastern Romania, Oxford, 1981 (Dan Monah), (pag.301)
• ARGHAEOLOGICAL RESEARCH IN SLOVAKIA, Nitra, 1981 (Victor Spinei), (pag.304)
• VINOGRADOVA N. M., Plemena Dnestrovsko-Prutskogo meždurečjia v period rascveta Tripolskoj kul'turi, Chişinău, 1983 (Dan Monah), (pag.310)
• VÖRÖS ISTVAN, Lion remains from the late Neolithic and Copper Age of the Carpathian Basin, Folia Archaeologica, XXXIV, 1983 (Dan Monah), (pag.310)
• ELLIS LINDA, The Cucuteni-Tripolye Culture. A Study in Technology and the Origins of Complex Society, Oxford, 1984 (Dan Monah), (pag.311)
• DEPPERT-LIPPITZ BARBARA, Griechischer Goldschmuck, Mainz, 1985 (Dan Monah), (pag.314)
• DUMITRESCU VLADIMIR, El arte prehistorico en Rumania, Bucureşti, 1985 (Dan Monah), (pag.315)
• MOOK W. G., WATERBOLK H. T., Handbooks for Archeologist, Radiocarbon Dating, 1985 (Dan Monah), (pag.315)
• THE SLAVONIC AND EAST EUROPEAN REVIEW, vol.62, 1984, nr.3-4 (Anca Colibaba, Ştefan Colibaba), (pag.316)

• LISTA ABREVIERILOR, (pag.319)


Nr.XVIII, 1992 [descarcă numărul integral (28MB)]

MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE
CUCOŞ ŞTEFAN, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Neamţ, (pag.5)
DUMITROAIA GHEORGHE, Materiale şi cercetări arheologice din nord-estul judeţului Neamţ, (pag.63)
URSACHI VASILE, HORDILĂ DOMNIŢA, ALEXIANU MARIUS, DUMITROAIA GHEORGHE, DAN MONAH, Cercetări arheologice de suprafaţă pe valea Siretului, la nord de municipiul Roman, (pag.145)
MARINESCU-BÎLCU SILVIA, ALEXIANU MARIUS, CIUBOTARU ELENA, Săpăturile arheologice de la Izvoare-Piatra Neamţ din anul 1987, (pag.173)
MONAH DAN, Grands thèmes religieux reflétés dans la plastique antbropomorphe Cucuteni-Tripolye, (pag.189)
CUCOŞ ŞTEFAN, Un topor de aramă descoperit la Trifeşti, jud.Neamţ, (pag.199)
MITREA IOAN, Noi descoperiri arheologice în aşezarea din secolele V-VII e.n. de la Davideni, jud.Neamţ, (pag.203)
HAIMOVICI SERGIU, Studiul arheozoologic al resturilor din aşezarea de la Davideni, jud.Neamţ (sec. V-VII e.n.), (pag.233)
ALEXIANU MARIUS, O locuinţă din secolele VI-VII e.n. descoperită la Vlădiceni, judeţul Neamţ, (pag.243)
HORDILĂ DOMNIŢA, Tezaurul de monede medievale de la Trifeşti, judeţul Neamţ, (pag.251)

CRONICA
DUMITROAIA GHEORGHE, Săpături şi cercetări arheologice de suprafaţă în judeţul Neamţ (1987-1991), (pag.287)
MITREA IOAN, Al XI-lea simpozion naţional de tracologie, (pag.299)
DUMITROAIA GHEORGHE, A XXV-a sesiune naţională de rapoarte arheologice, (pag.307)

MUZEOGRAFIE
MIHĂILESCU-BÎRLIBA VIRGIL, Începuturile muzeului arheologic din Piatra Neamţ, (pag.315)

IN MEMORIAM
• Dumitrescu Vladimir (1902- 1991) (Dan Monah), (pag.327)
• Antonescu Iulian (1932-1991) (Marcel Drăgotescu), (pag.333)

RECENZII
• MIHĂILESCU-BÎRLIBA VIRGIL, Dacia răsăriteană în secolele VI-I î.e.n. Economie şi monedă. Editura Junimea, Iaşi, 1990, 180 p. şi 10 planşe (Dan Mihăilescu), (pag.336)
• TEODOR DAN GH., Creştinismul la est de Carpaţi de la origini şi pînă în secolul al XIV-lea, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1991, 230 p. cu 35 de figuri şi hărţi (Ioan Mitrea), (pag.339)

ÉCHANGES
• Périodiques étrangers dans la bibliothèque du musée de Piatra Neamţ (Elena Ciubotaru), (pag.342)

• Lista prescurtărilor, (pag.350)


Nr.XIX, 1994 [descarcă numărul integral (34MB)]

STUDII ŞI MATERIALE ARHEOLOGICE
DUMITROAIA GHEORGHE, Depunerile neo-eneolitice de la Lunca şi Oglinzi, judeţul Neamţ, (pag.7)
COMŞA EUGEN, Uneltele de piatră şlefuită din arealul culturii cu ceramică liniară de pe teritoriul României, (pag.83)
MARINESCU-BÂLCU SILVIA şi CIACÂRU MIRCEA, Un vas cultic cucutenian de la Izvoare-Piatra-Neamţ, (pag.97)
MARINESCU-BÂLCU SILVIA, Elemente târzii în ceramica Cucuteni A de la Drăguşeni şi relaţiile acestora cu descoperirile de la Traian-Dealul Fântânilor, (pag.115)
MARCHEVICI VSEVOLOD, Aşezarea culturii Cucuteni-Tripolie de la Rădulenii Vechi (II), R.Moldova, (pag.127)
MANZURA IGOR şi SAVA EUGEN, Interacţiuni „est-vest” reflectate în culturile eneolitice şi ale epocii bronzului din zona de nord-vest a Mării Negre (Schiţă cultural-istorică), (pag.143)
URSULESCU NICOLAE, Apariţia înmormântărilor tumulare şi a incineraţiei la est de Carpaţi, (pag.193)
TEODOR SILVIA, NICU MIRCEA şi ŢAU STELA, Noi morminte din epoca bronzului descoperite la Poiana-Tecuci, (pag.201)
LEVIŢKI OLEG şi DEMCENKO TATIANA, Grupul tumular de la Corjeuţi-Briceni (R.Moldonva), (pag.213)
ANDRONIC MUGUR, Aşezarea din sec. II-I î.H. de la Dolheştii Mari-Suceava, (pag.235)
DRĂGOTESCU MARCEL, Unele consideraţii privind civilizaţia geto-dacică pe actualul teritoriu al judeţului Neamţ, (pag.243)
URSACHI VASILE, Necropola din secolul IV d.H. descoperită la Săbăoani, judeţul Neamţ, (pag.261)
MITREA IOAN, Aşezarea din secolele V-VII de la Davideni, jud.Neamţ. Cercetările arheologice din anii 1988-1991, (pag.279)
TEODOR DAN GH. şi POPOVICI RODICA, Aşezarea medievală timpurie de la Borniş- „Vărărie”, judeţul Neamţ, (pag.333)

NUMISMATICĂ
PETRIŞOR ELENA, Tezaurul monetar roman de la Homiceni (II), judeţul Neamţ, (pag.355)
HORDILĂ DOMNIŢA, Tezaurul de monede medievale descoperit în 1975 la Roman, (pag.401)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
TUDOSE SENICA, Metoda traseologică şi unele posibilităţi de aplicare în arheologie, (pag.423)
HAIMOVICI SERGIU, Studiul arheozoologic al resturilor din două aşezări medievale situate în judeţul Neamţ, (pag.431)

ISTORIE
SPINEI VICTOR, Un izvor otoman asupra campaniei de la Prut din 1711, (pag.453)
DOGARU MARIA, Contribuţia lui Gheorghe Asachi la dezvoltarea heraldicii naţionale, (pag.473)
ŞURUBARU MIHAI, Structura proprietăţii-funciare a ţinutului Neamţ la jumătatea secolului al XIX-lea, (pag.485)
BURAC CONSTANTIN, Testamentul Hurmuzăcheştilor, (pag.501)

CRONICA
DUMITROAIA GHEORGHE, Săpături şi cercetări arheologice de suprafaţă în judeţul Neamţ (1992-1993), (pag.509)
DUMITROAIA GHEORGHE, Din activitatea Muzeului de istorie Piatra-Neamţ (1990-1993), (pag.523)

IN MEMORIAM
• Ştefan Cucoş (1936-1992) - Gheorghe Dumitroaia, (pag.533)
• Ştefan Scorţanu (1939-1993) - Dan Mihăilescu, (pag.537)

RECENZII
• Archaeology in Britain since 1945, Londra. 1988 (Virgil Mihăilescu-Bârliba), (pag.539)
• Proiectul de cercetare „ARCOS”, din ”Archäologie in Deutschland”, 1/1988 (Cornelia-Magda Mantu), (pag.543)
• ROEL C.G.M. LAUWERIER, Animals in Roman times in the dutch eastern river area, Amersfoort, 1988 (Carmen Tarcan), (pag.546)
• Les agriculteurs de la grande plaine hongroise (4000-3500), av. J.C., Dijon, 1991 (Adrian-Sabin Luca), (pag.549)


Nr.XX, 1995 [descarcă numărul integral (34MB)]

STUDII ŞI MATERIALE ARHEOLOCICE
CHIRICA VASILE, Le paléolithique de la zone du Prut Moyen, (pag.7)
OTTE MARCEL et BELDIMAN CORNELIU, Sur les objets paléolithiques de parure et d'art en Roumanie. Une pendeloque en os découverte a Mitoc, dep. de Botoşani, (pag.35)
COMŞA EUGEN, Mormintele preistorice descoperite în intervalele dintre movilele funerare de la Glăvăneştii Vechi, (pag.71)
SCHUSTER CRISTIAN şi MUNTEANU MIRCEA, Consideraţii privind unele topoare din epoca bronzului, găsite la sud de Carpaţi, (pag.79)
LÁSZLÓ ATTILA, Statuetele antropomorfe ale culturii Gáva-Holihrady, (pag.85)
CHIRIAC COSTEL şi SÂRBU VALERIU, Boluri elenistice de sticlă descoperite în dava getică de la Grădiştea, judeţul Brăila, (pag.99)
GROSU VASILE, Ornamentica ceramicii sarmatice, (pag.111)
MITREA IOAN, Fibule descoperite în aşezarea de la Davideni-Neamţ (sec. V-VII d.H.), (pag.123)
ANDRONIC MUGUR, Aşezarea din secolele VI-VII d.H. de la Dolheştii Mari-Suceava, (pag.133)
POSTICĂ GHEORGHE, SAVA EUGEN şi AGULNIKOV SERGHEI, Morminte ale nomazilor turanici medievali din tumulii de lângă localităţile Taraclia şi Cazaclia, (pag.141)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN ARHEOLOGIE
HONEA KENNETH, Ambiguities of Aurignacian-Gravettian Surfaces at Mitoc-Malu Galben, Botoşani County, Middle Prut Valley, (pag.173)
DAVID ANATOLIE, OBADĂ THEODOR et BORZIAC ILIE, Restes squelettiques de mammiferes dans les fouilles de la station paléolitique Climăuţi II, (pag.185)
HAIMOVICI SERGIU şi TEODORESCU M., Studiul arheozoologic al materialului descoperit în două situri (Varnită şi Silişte) de la Poiana-Dulceşti (jud.Neamţ) aparţinând dacilor liberi (sec. II-III d.H.), (pag.195)
BOTZAN MARCU, Influenţa factorilor ecologici asupra migraţiilor şi transhumanţei la distanţă în stepa nord-pontică, (pag.209)

ISTORIE
ZUGRAVU NELU, Apostolatul Sfântului Andrei în „Sciţia”. Geneza şi evoluţia unei tradiţii, (pag.215)
ZUGRAVU NELU şi SETNIC EDUARD, Câteva consideraţii privind martirii din Scythia Minor, (pag.239)
BÂRNEA PAVEL şi REABOI TATIANA, Arhitectura monumentală a Oraşului Nou (Şehr-al-Gedid), (pag.249)
GHIMPU VLAD, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” de la Mănăstirea Căpriana, (pag.271)
ŞURUBARU MIHAI, Aspecte ale înfăptuirii reformei agrare din 1864 în judeţul Neamţ, (pag.281)

CRONICA
DUMITROAIA GHEORGHE, Săpăturile arheologice din judeţul Neamţ (1994-1995), (pag.307)
DUMITROAIA GHEORGHE, Din activitatea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ (1994-1995), (pag.315)

IN MEMORIAM
DUMITRAŞCU SEVER, Ion Nestor - creator de şcoală arheologică, (pag.327)

RECENZII
• Alexandru Vulpe, Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in Rumänien, în PFB, Abt. VI. Bd. 9 C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1990, X + 145 p. + 63 pl. (Attila László), (pag.337)
• Istoricul oraşului Brăila, din cele mai vechi timpuri până la 1540, Brăila, 1993 (Sorin D. Ivănescu), (pag.342)
• Gh. Vlad Nistor, Colapsul unei societăţi complexe. Britannia secolului al V-lea, Ed.Erasmus, Bucureşti, 1993, 160 p. (Nelu Zugravu), (pag.343)
• Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed.Museion, Bucureşti, 1994, 154 pg. + 53 fig. + 48 foto (Ovidiu Lisievici), (pag.345)
• Mihai Bărbulescu, Potaissa. Studiu Monografie (Dissertationes Mvsei Potaissensis, I), Turda, 1994, 202 p. + XVI planşe (Nelu Zugravu), (pag.348)
• Dorin Alicu, Opaiţele Romane / Die Römischen Lampen. Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Bibliotheca Musei Napocensis, VII), Editura Museion, Bucureşti, 1994, 216 p. + 24 fig. + XXXI planşe (Nelu Zugravu), (pag.350)
• Dorin Alicu, Sorin Cociş, Constantin Ilieş, Alina Soroceanu, Small Finds From Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Bibliotheca Musei Napocensis, IX), Cluj-Napoca, 1994, 151 p. + XCII planşe (Nelu Zugravu), (pag.351)
• Sever Dumitraşcu, Biharea, I, Săpăturile arheologice din anii 1973-1980, Editura Universităţii Oradea, Oradea, 1994, 269 p. + 124 fig. + + CXXVII planşe (Vasile Cotiugă), (pag.352)
• Emilian Popescu, Christianitas daco-romana. Florilegium Studiorum, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1994, 496 p. + planşe (Nelu Zugravu), (pag.355)
• Gheorghe Postică, Civilizaţia veche românească din Moldova, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1995 (Sorin D. Ivănescu), (pag.356)
• Pertransierunt benefaciendo. In memoria di Demetrio e Meluţa Marin (sub îngrijirea lui Domenico Lassandro), în colecţia Quaderni di ”Invigilata Lucernis”, nr.3, Dipartimento di Studi Classici e Cristiani, Università di Bari, 1995, 320 p. (Nicolae Ursulescu), (pag.358)
• Gheorghe Platon, Alexandru-Florin Platon, Boierimea din Moldova în secolul al XIX-lea. Context european, evoluţie socială şi politică (Date statistice şi observaţii istorice), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995 (Cristian Ploscaru), (pag.360)

SCHIMBUL DE CARTE
• Publicaţii străine intrate în biblioteca Muzeului de Istorie Piatra-Neamţ (1994-1995) (El.Cojocariu), (pag.365)

SUMARUL SUMARELOR
• Memoria Antiquitatis, vol.I-XX (Gh.Dumitroaia), (pag.371)
• ABREVIERI, (pag.389)


Nr.XXI, 1997 [descarcă numărul integral (22MB)]

STUDII ŞI MATERIALE ARHEOLOGICE
SOROKJN VICTOR, Consideraţii referitoare la aşezările fazei Cucuteni A - Tripolie B1 din Ucraina şi Republica Moldova, (pag.7)
SCHUSTER CRISTIAN, Despre locuinţele culturii Glina, (pag.85)
LÁSZLO ATTILA, Legături între regiunea Dunării de Jos şi spaţiul egeoanatolian la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului, (pag.115)
MITREA IOAN, DUMITROAIA GHEORGHE şi CIUBOTARU ELENA, Cercetările arheologice de la Borşeni-Neamţ, (pag.131)
TEODOR DAN GH., Consideraţii privind unele importuri bizantine la nordul Dunării de Jos în secolele V-VII d.H., (pag.195)
HORDILĂ DOMNIŢA, Un cuptor de ars ceramică din secolele XIV-XV de la Traian, comuna Săbăoani, judeţul Neamţ, (pag.211)
CANTACUZINO GHEORGHE I., Date arheologice şi istorice privind Mănăstirea Pângăraţi, jud.Neamţ, (pag.227)
VATAMANU IOAN, CIUBOTARU ELENA şi SCORŢANU ŞTEFAN, Sondajul arheologic de la Corni-Strâmbi, comuna Bodeşti, jud. Neamţ, (pag.253)
POPOVICI RODICA, Câteva date despre o pâine din secolul al XVII-lea, descoperită la Negreşti-Neamţ, (pag.265)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN ARHEOLOGIE
MARINESCU-BÂLCU SILVIA şi BELDIMAN CORNELIU, Industria materiilor dure animale în cadrul culturii Starcevo-Criş pe teritoriul României. Aşezarea de la Grumăzeşti, judeţul Neamţ, (pag.273)
MONAH FELICIA şi MONAH DAN, Stadiul cercetărilor arheobotanice pentru eneoliticul din Moldova de vest, (pag.297)

NUMISMATICĂ
TRAIAN BIŢA, Monede medievale moldoveneşti emise la Cetatea Albă, (pag.317)

ISTORIE
ZUGRAVU NELU, Despre statutul religios al secolului al IV-lea, (pag.339)
ZUGRAVU NELU, Informaţii despre creştinismul popular în spaţiul european şi mediteranean de la triumful creştinismului până în evul mediu, (pag.351)
MIHĂILESCU DAN, Ansamblul medieval târziu de la Şerbeşti-Neamţ, (pag.369)
PLOSCARU CRISTIAN, Principatele Române în politica Rusiei la cumpăna sec. XVIII şi XIX. Consecinţe ale hatişerifului din 1802, (pag.381)
ŞURUBARU MIHAI, Structura proprietăţii funciare a judeţului Neamţ după înfăptuirea reformei agrare din anul 1864, (pag.399)
OPRIŞ IOAN, O mare prietenie: G.T.Kirileanu şi Al.Lapedatu, (pag.417)

CRONICA
DUMITROAIA GHEORGHE, Cercetările arheologice din jud.Neamţ (1996), (pag.427)
DUMITROAIA GHEORGHE, Din activitatea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ în anul 1996, (pag.437)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
• Colocviul internaţional The tells - cronological axes of prehistory, 7-10 septembrie 1995, Bacău-Poduri-Tescani (Felicia Monah), (pag.449)
• Colocviul internaţional Le bassin du Bas Danube entre les V-IIIe millénaires avant notre ère, 13-15 noiembrie 1996, Bucureşti (Felicia Monah şi Dan Monah), (pag.451)
• Colocviul internaţional „Componenta pre-indoeuropeană a lumii trace. Complexul Cultural Cucuteni-Tripolie”, 29-31 mai 1997, Piatra-Neamţ (Marius Alexianu), (pag.453)
• Simpozionul internaţional „Macedonia şi regiunile învecinate în mileniile III-I î.Chr.”, 10-13 iunie 1997, Skopje (Marius Alexianu), (pag.456)

IN MEMORIAM
• ANTON NIŢU (1911-1995) (Dan Monah), (pag.459)

RECENZII
• I.I. ZAEC, S.N. RYŽOV, Poselenie Tripol'skoj kul'tury Kliščev na juznom Buge, Kiev, 1992, 177 p. (Victor Sorokin), (pag.465)
• JERZY KOLENDO (ed.) , VIOLETA BOŽILOVA, LESZEK MROZEWICA, Inscriptions latines de Novae, Adam Mickiewicz University Press, Poznan, 1992, 147 pp + 4 planşe (Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba), (pag.470)
• VIOREL M. BUTNARU (coord.), Tezaure din muzeele oraşului Chişinău, sec. XVI-XVIII, Editura Universitas, Chişinău, 1994, 230 p., 36 planşe (Dan Mihăilescu), (pag.472)
• PAOLO GRAZIOSI, The Prehistoric Paintings of the Porto Badisco Cave. Origines. Studie materiali publicati a cura dell Instituto Italiani di Preistoria e Protostoria, Firenze, 1995, 180 p., 25 tabele, 11 fig., 128 planşe, (translated by L.H. Barfield) (Ovidiu Cotoi), (pag.475)
• EUGENIJE HOŠOVSKI, ŽIVKO MIKIĆ, Paleopatologija coveka ilustrovana nalazima sa podrucja centralnog Balkana, Užice, 1995, 219 p., 30 pl. (Alexandra Comşa), (pag.477)
• S.O. GUSEV, Tripil'ska kul'tura sredn'ogo pobužžja Rubezu IV-III tis. do n.e., Vinnicja, 1995, p.304, fig.174 (Victor Sorokin), (pag.479)
• COMŞA EUGEN, Figurinele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României, Bucureşti, 1995 , 129 p. + 122 fig. (Vasile Cotiugă), (pag.486)
• FLORIN DRAŞOVEAN, DUMITRU ŢEICU, MARIUS MUNTEAN, Hodoni. Locuirile neolitice târzii şi necropola medievală timpurie, Muzeul de Istorie al judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1996, 77 p. + XIX pl. (Vasile Cotiugă), (pag.488)
• FLORIN DRAŞOVEAN, Cultura Vinča târzie (faza C) în Banat, Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, I , Editura Mirton, Timişoara, 1996, 224 p. + 4 fig. şi 133 pl. (Ovidiu Cotoi), (pag.491)
• DOINA BENEA, Dacia sud-vestică în secolele III-IV , Timişoara, Editura de Vest, 1996, 306 p. + 65 fig. + V pl. (Constantin-Emil Ursu), (pag.494)
• DAN GH. TEODOR, Meşteşugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d.Chr., Editura Helios, Iaşi , 1996, 197 p. (Ioan Mitrea), (pag.496)

DONAŢII
• Fondul de carte Linda Ellis (Marius Alexianu), (pag.499)
• ABREVIERI, (pag.500)


Nr.XXII, 2001 [descarcă numărul integral (36MB)]

MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE
BORZIAC ILIE şi OBADĂ THEODOR, Aurignacianul târziu din staţiunea arheologică Climăuţi II, jud.Orhei, (pag.7)
URSULESCU NICOLAE, Dovezi ale unei simbolistici a numerelor în cultura Precucuteni, (pag.51)
BOGHIAN DUMITRU, Quelques considerations sur les aspects regionaux du complexe Cucuteni- Tripolye, (pag.71)
SOROCHIN VICTOR şi BORZIAC ILIE, Plastica antropomorfă a aşezării cucuteniene Iablona I, jud.Bălţi, (pag.115)
SOROCHIN VICTOR, Plastica antropomorfă din aşezarea cucuteniană de la Brânzeni VIII, jud.Edineţ, (pag.137)
MIHĂILESCU-BÎRLIBA VIRGIL, Mormântul unei tinere căpetenii de la începutul epocii bronzului (Mastacăn, jud.Neamţ; „Cultura amforelor sferice”), (pag.157)
URSACHI VASILE, Cercetările arheologice de la Tămăşeni-„La Silişte”, jud.Neamţ, (pag.219)
MUNTEANU ELENA-ROXANA şi BOLOHAN NECULAI, Necropola carpică de la Dochia-„La Perdele”, comuna Girov, jud.Neamţ, (pag.291)
LEVIŢKI OLEG, HAHEU VASILE şi RJABCEVA SVETLANA, Bijuterii din secolele X-XI de la Giurgiuleşti, jud.Cahul, (pag.309)
HORDILĂ DOMNIŢA, VELTER ANA-MARIA şi URSACHI VASILE, Tezaurul de monede divizionare poloneze (sec.XVII) descoperit la Săbăoani, jud.Neamţ, (pag.321)

TEORII ŞI CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN ARHEOLOGIE
ANGHELINU MIRCEA, Conservatorism şi spontaneitate în tehnologia litică paleolitică. Reflecţii asupra unei industrii musteriene, (pag.333)
BELDIMAN CORNELIU şi POPUŞOI EUGENIA, Industria materiilor dure animale în aşezarea Starčevo-Criş de la Trestiana, jud.Vaslui; Ace de cusut, (pag.351)
HAIMOVICI SERGIU şi CREŢU CRISTINA, Observaţii privind materialul arheozoologic din aşezarea hallstattiană de la Dochia-„Sărăţica”, com.Girov, jud.Neamţ, (pag.403)
HAIMOVICI SERGIU şi KOGĂLNICEANU RALUCA, Materialul faunistic din aşezarea dacilor liberi (sec. II-III d.Hr.) de la Homiceni-„Bendeasca”, com.Bârgăuani, jud.Neamţ, (pag.415)

ISTORIE
NICOLA DORIN, Monuments d'Istros consacrés à la vie intellectuelle et religieuse de l'époque hellenistique a la fin de l'antiquitè, (pag.429)
ZUGRAVU NELU, Regiunea gurilor Dunării şi Asia Mică în secolele IV-VI, (pag.439)
AURELIAN LUCACI, Una nuova architettura della potenza nella città tardoromana, (pag.495)
JOSANU VITALIE, Sfântul Ioan cel Nou şi Cetatea Albă. Reactualizări, (pag.505)
TOFAN CONSTANTIN, Dregători ai Ţării Moldovei în evul mediu. Vameşii (sec. XVI-XVII), (pag.511)

RESTITUIRI
DUMITROAIA GHEORGHE, Trei scrisori adresate profesorului Ion Andrieşescu, (pag.531)

CRONICA
DUMITROAIA GHEORGHE, Cercetările arheologice din judeţul Neamţ (1997-2001), (pag.543)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
MUNTEANU ELENA-ROXANA, Colocviul - Carpaţii Răsăriteni în epoca bronzului. Complexul cultural Costişa-Komarov, Piatra-Neamţ - Miercurea-Ciuc, 14-16 sep. 2001, (pag.561)

RECENZII
• OLTEANU ŞTEFAN, Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV-XI. Structuri demo-economice şi social-politice, Ed. Didactica şi Pedagogică, Bucureşti, 1997, 327 p. (Ioan Mitrea), (pag.563)
• CIUGUDEAN HORIA, Cercetări privind epoca bronzului şi prima epocă a fierului în Transilvania, Bibliotheca Musei Apulensis, VII, Alba Iulia, 1997, 230 p. (Elena-Roxana Munteanu), (pag.565)
• Cercetări arheologice în aria nord-tracă, Institutul Român de Tracologie, Bucureşti, vol.I, 1995 (red. Marian Gumă), vol.II, 1997 (Valeriu Sârbu) şi vol.III, 1999 (Cristian Schuster), (Elena-Roxana Munteanu), (pag.567)
• RYNDINA N.V., Drevneišee metallobrabatyvajuščee proizvodstvo Jugo-Vostočnoi Evropy (istoki i nazvistie v neolite-eneolite). Moscova, 1998, 200 p. + 84 fig. (Victor Sorochin), (pag.568)
• ARTIMON ALEXANDRU, Civilizaţia medievală urbană din secolele XIV-XVII (Bacău, Tg.Trotuş, Adjud), Editura Documentis, Iaşi, 1998, 292 p. + III fig. (Adrian Ciobanu), (pag.579)
• GONŢA ALEXANDRU I., Studii de istorie medievală, Editura Dosoftei, Iaşi, 1998, 404 p. (Adrian Ciobanu), (pag.581)
• Gods and Heroes of the Bronze Age. Europe at the time of Ulysses, National Museum of Denmark, Copenhagen, 1998 / Götter und Helden der Bronzezeit. Europe im Zeithalter des Odysseus, Kunstund Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 1999 / L'Europe au temps d'Ulysse. Dieux et héros de l'âge du bronze, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 1999 / ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Η Ευρωπη στις ριζες του Οδυσσεα, Εθνικο Αρχαιολογικο Μουσειο, Αθηνα, 2000; catalog de expoziţie (Dorin Nicola), (pag.583)
• ZUGRAVU NELU, Erezii şi schisme la Dunărea Mijlocie şi de Jos în mileniul I, Editura Presa Bună, Iaşi, 1999, 161 p. + 2 hărţi (Aurelian Lucaci), (pag.600)
• POPUŞOI EUGENIA, ARNĂUTU NICOLETA, Tezaurul de la Bârlad-Dumbrava Roşie, sec. XVI-XVI (Catalog, Bârlad, 1999, 199 p. + 23 planşe (Dan Mihăilescu), (pag.602)
• BATARIUC PARASCHIVA-VICTORIA, Cahle din Moldova medievală (secolele XIV-XVII), Suceava, 1999, 314 p. + 96 fig. (Adrian Ciobanu), (pag.603)
• Angustia. Arheologie-Istorie-Etnografie-Sociologie, 4, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 1999, 450 p. (Elena-Roxana Munteanu), (pag.605)
• CUCOŞ ŞTEFAN, Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei, BMA, VI, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamt, 1999, 227 p. + 4 anexe + 72 fig. + 2 tab. (Constantin Preoteasa), (pag.621)
• PETRESCU-DÎMBOVIŢA MIRCEA, FLORESCU MARILENA, FLORESCU ADRIAN C., Truşeşti. Monografie arheologică, Editura Academiei Române, Complexul Muzeal „Moldova”, Bucureşti-Iaşi, 1999, 812 p. (Constantin Preoteasa), (pag.624)
• SCHUSTER CRISTIAN F., POPA TRAIAN, Mogoşeşti. Studiu monografie, Bibliotheca Musei Giurgiuvensis, I, Giurgiu, 2000, 254 p. + 70 fig. (Elena-Roxana Munteanu), (pag.627)
• Repertoriul-arheologic al judeţului Harghita, red. Valeriu Cavruc, Seria monografii arheologice, II, Sfântu Gheorghe, 2000, 395 p. + 59 planşe (Elena-Roxana Munteanu), (pag.628)
• GHIMPU VLAD, Biserici şi mânăstiri medievale în Basarabia, Editura Tyragetia, Chişinău, 2000, 220 p. + 122 fig. (Adrian Ciobanu), (pag.629)
• MISCHIE NICOLAE, Grigore Iunian şi epoca sa, Editura „Ciusium”, Cluj-Napoca, 2000, 352 p., (pag.630)

• ABREVIERI, (pag.635)


Nr.XXIII, 2004 [descarcă numărul integral (28MB)]

ANIVERSARE
DUMITROAIA GHEORGHE, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ - 70 de ani de existenţă, (pag.7)

IN HONOREM
• Dr. Dan Monah la 60 de ani! (Gheorghe DUMITROAIA), (pag.31)
• Dr. Vasile Ursachi la 70 de ani! (Gheorghe DUMITROAIA), (pag.41)

MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE
CÂRCIUMARU MARIN, LUCAS GERALDINE, ANGHELINU MIRCEA, CÂRSTINA OVIDIU, COSAC MARIAN, MĂRGĂRIT MONICA, LOREDANA NIŢĂ, PLEŞA MARIANA şi DUMITRU FLORIN, Gravetianul de la Piatra-Neamţ-„Poiana Cireşului”, (pag.49)
BELDIMAN CORNELIU, Parures prèhistoriques de Roumanie: dents percèes palèolithiques et èpipalèolithiques, (pag.69)
CHIRICA VASILE, Teme ale reprezentării „Marii Zeiţe” în arta paleolitică şi neolitică, (pag.103)
URSULESCU NICOLAE et TENCARIU FELIX-ADRIAN, Amènagements de culte dans la zone des foyers et des fours de la culture Precucuteni, (pag.129)
BODEAN SERGIU, BORZIAC ILIE şi BICBAEV VEACESLAV, Un fragment de vas antropomorf cucutenian de la Bulboci, jud.Soroca, (pag.145)
CIACÂRU MIRCEA-RĂZVAN, Regula „dreptunghiului de aur” aplicată la restaurarea unor vase-binoclu aparţinând culturii Cucuteni, (pag.153)
SOROCHIN VICTOR, Aşezările cucuteniene de tip Solonceni, (pag.167)
BOLOHAN NECULAI şi CREŢU CRISTINA, Materiale arheologice din aşezarea Cucuteni A-B şi B de la Mărgineni, jud.Neamţ, (pag.203)
BOGHIAN DUMITRU, IGNĂTESCU SORIN, MAREŞ ION şi DANPETRU BOG NICULICĂ, O locuinţă Cucuteni B de la Feteşti-„La Schit”, jud.Suceava, (pag.223)
HAIMOVICI SERGIU, Un lot de faună mamaliană din aşezarea Cucuteni-„Cetăţuia”, (pag.241)
SOROCHIN VICTOR, Aşezarea cucuteniană de la Petreni, jud.Bălţi. Un secol de la descoperire, (pag.253)
CAVRUC VALERIU, Cîteva precizări privind perioada timpurie a epocii bronzului din sud- estul Transilvaniei, (pag.265)
POPESCU ANCA şi BĂJENARU RADU, Cercetările arheologice de la Costişa, jud.Neamţ, din anii 2001-2002, (pag.277)
IRIMIA MIHAI, Unelte agricole de corn din epoca bronzului descoperite în Dobrogea, (pag.295)
SCHUSTER CRISTIAN F., The Fire and the World of the Living in the Bronze Age and the Hallstatt Period of Romania, (pag.303)
BICBAEV VEACESLAV şi SAVA EUGEN, Interpretarea fotografiilor aeriene ale unor situri Noua, (pag.335)
SÎRBU VALERIU, Figurine de cai din epoca fierului la tracii nordici, (pag.355)
LEVIŢKI OLEG, Apartenenţa culturală a necropolei tumulare hallstattiene de la Trinca, jud.Edineţ, (pag.369)
TEODOR DAN GH., Depozitul de unelte şi arme medievale timpurii de la Gârbovăţ, jud.Galaţi, (pag.395)
MIHĂILESCU DAN, Un tezaur de monede medievale târzii de la Rediu, com. Bâra, jud.Neamţ, (pag.407)
JOSANU VITALIE, Un depozit medieval târziu de vase din metal de la Mînăstirea Secu, jud.Neamţ, (pag.419)

CRONICA
DUMITROAIA GHEORGHE, Săpături arheologice sistematice şi periegheze din judeţele Neamţ, Bacău şi Suceava (2002-2003), (pag.431)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
• Expoziţia itinerantă „Artă eneolitică. Cucuteni”, Muzeul Naţional Cotroceni şi Muzeul Judeţean de Istorie Braşov (Adrian CIOBANU), (pag.451)
• Conferinţa Internaţională „Giant Settlements of Tripolie Culture”, Talianki, Ucraina, 5-8 august 2003 (Gheorghe DUMITROAIA), (pag.457)
• Expoziţia temporară „Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie în Subcarpaţii Moldovei”, Piatra-Neamţ, noiembrie-decembrie 2003 (Adrian CIOBANU), (pag.466)
• Colocviul Internaţional „La Spiritualite”, Liege, Belgia, 10-12 decembrie 2003 (Corneliu BELDIMAN), (pag.475)

IN MEMORIAM
Marin-Marcel Drăgotescu (1934-2002) (Gheorghe DUMITROAIA), (pag.481)

RECENZII
• KRUTS V.A., KORVIN-PIOTROVSKIY A.G., RYZHOV S.N., Talianki-settlement-giant of the Tripolian culture. Investigations in 2001. Kiev. 2001. 110 p. + 32 pl. (Constantin PREOTEASA), (pag.485)
• TELEGHIN D.Ja., NECITAILO A.L., POTEHINA I.D., PANCENKO Ju.V., Srednuestogovskaja i Novodanilovka kul'tury eneolita Azovo-Cernomorskogo reghiona, Lugansk, 2001, 152 p. (Sergiu BODEAN), (pag.488)
• Archéologie du sel. Techniques et sociétés dans la Pré- et Protohistoire européene (ed.OLIVIER WELLER), Leidorf, 2002, 260 p. (Dorin NICOLA), (pag.491)
• MAREŞ ION, Metalurgia aramei din neo-eneoliticul României / The Metallurgy of Cooper in the Romanian Neo-Eneolithic, Editura „Bucovina Istorică”, Seria Arheologie, Suceava, 2002, 482 p. + 7 + 18 h. (Alin FRÎNCULEASA), (pag.499)
• M.Ju. VIDEIKO, Tripil's’ki protomista. Jstoria doslidjeni / Trypillya culture proto-cities: history of investigations, Kiev, 2002, 144 p. (Sergiu BODEAN), (pag.503)
• CIOBANU DOINA, Exploatarea sării în perioada marilor migraţii (sec. I-XIII e.n.) în spaţiul carpato-dunărean, Editura „Alpha”, Buzău, 2002, 242 p. (George HÂNCEANU), (pag.507)
• PROTASE DUMITRU, Obreja. Aşezarea şi cimitirul daco-roman. Secolele II-IV. Dovezi ale continuităţii în Dacia, Editura „Neremia Napocae”, Cluj-Napoca, 2002, 356 p. (George HÂNCEANU), (pag.511)
• Cercetări arheologice în Republica Moldova (2000-2003), vol.I, Chişinău, 2004, 132 p. (Sergiu BODEAN), (pag.517)

CREŞTEREA COLECŢIILOR
• Publicaţii străine intrate în biblioteca muzeului (2000-2003), (pag.521)
• Materiale arheologice şi numismatice provenite din transferuri, donaţii şi achiziţii (2001-2004), (pag.531)

• ABREVIERI, (pag.535)


Nr.XXIV, 2007 [descarcă numărul integral (18MB)]

IN HONOREM
• Dr. Ioan Mitrea la 70 de ani! (GHEORGHE DUMITROAIA), (pag.7)
• Dr. Virgil Mihăilescu-Bîrliba la 70 de ani! (GHEORGHE DUMITROAIA), (pag.17)

MATERIALE SI CERCETĂRI ARHEOLOGICE
CÂRCIUMARU MARIN, ANGHELINU MIRCEA şi NIŢĂ, O schiţă preliminară de reevaluare a paleoliticului superior de pe Valea Bistriţei, (pag.31)
BELDIMAN CORNELIU, Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie (Roumanie), (pag.55)
DIACONU VASILE, Recunoaşteri arheologice de suprafaţă în zona oraşului Târgu Neamţ, (pag.87)
WELLER OLIVIER, BRIGAND ROBIN şi ALEXIANU MARIUS, Cercetări sistematice asupra izvoarelor de apă sărată din Moldova. Bilanţul explorărilor din anii 2004-2007, efectuate în special în judeţul Neamţ, (pag.121)
HARDIE ROBERT, Gender Tension in Figurines in South-East Europe, (pag.191)
MONAH FELICIA, Noi determinări arheobotanice din România, (pag.199)
FRÎNCULEASA ALIN şi GARVĂN DANIEL, Câteva consideraţii asupra unor descoperiri Precucuteni din Muntenia, (pag.213)
GARVĂN DANIEL, Un nou tip de vas precucutenian de cult, (pag.221)
BURDO NATALIA B., The Sacral World and Sacred Images of Trypillia Civilization, (pag.239)
VIDEIKO MIKHAIL YU., Contours and Contents of the Ghost: Trypillia Culture Proto-Cities, (pag.251)
BUZEA DAN, Descoperiri Cucuteni-Ariuşd de la Păuleni Ciuc – Dâmbul Cetăţii (jud.Harghita). Modele de altăraşe, (pag.277)
PREOTEASA CONSTANTIN, MUNTEANU ROXANA, NICOLA DORIN şi DUMITROAIA GHEORGHE, Cercetările arheologice de la Târgu Neamţ - Dealul Pometea, (pag.293)
SKAKUN NATHALYA N., Excavations at Bodaki (Ukraine) and the Importance of Flintworking Activities in the Eneolithic, (pag.329)
DERGACIOV VALENTIN, The Dynamics of Neolithic - Bronze Age Animal Husbandry in the South of Eastern Europe as Indicative of Past Climate Changes, (pag.355)
IRIMIA MIHAI, Unele aspecte privind raporturile dintre sciţi, traco-geţi şi greci în zona vest- şi nord-vest pontică, (pag.371)
HÂNCEANU GEORGE DAN, Cercetările arheologice din 2005 de la Roşiori-Dulceşti (jud.Neamţ), (pag.419)
BĂTRÂNA LIA şi BĂTRÂNA ADRIAN, Cercetările arheologice de la Tazlău (jud.Neamţ), (pag.463)

ISTORIE
ŞERBAN CONSTANTIN, O problemă controversată în istoriografia românească: data naşterii lui Ştefan cel Mare, (pag.475)
LUCA GAVRIL, Sate dispărute din Ocolul Neamţului, (pag.483)
DOBRINCU DORIN, Câteva amenzi în Moldova epocii fanariote. Aspecte fiscale, (pag.507)
OPRIŞ IOAN, Istoricul Mihai Berza la Roma, (pag.513)

CRONICA
MUNTEANU ROXANA şi GARVĂN DANIEL, Cercetări arheologice în judeţele Neamţ şi Bacău (2004-2006), (pag.525)

VIAŢA STIINŢIFICĂ
• Simpozionul comemorativ „Ştefan cel Mare şi Sfânt. Apărător al creştinătăţii” (2004) (LUCIAN UŢĂ), (pag.535)
• Muzeul de Istorie şi Arheologie. 70 de ani de existenţă (2004) (CONSTANTIN PREOTEASA), (pag.541)
• Colocviul internaţional „Cucuteni – 120 de ani de cercetări. Timpul bilanţului” (2004) (DORIN NICOLA), (pag.547)
• Colocviul internaţional „Exploatarea pre- şi protoistorică a sării” (2004) (DORIN NICOLA), (pag.555)
• Primul muzeu Cucuteni din România (2005) (CONSTANTIN PREOTEASA), (pag.561)
• Colocviul internaţional „Complexul cultural Cucuteni-Tripolie. Unitate şi diversitate” (2006) (DORIN NICOLA), (pag.571)
• Muzeul de Istorie Roman. 50 de ani de activitate (2007) (ADRIAN CIOBANU), (pag.577)

CRESTEREA COLECŢIILOR
• Publicaţii străine intrate în biblioteca muzeului (2004-2007) (LUCIAN UŢĂ), (pag.585)

• ABREVIERI, (pag.593)
• LISTA AUTORILOR, (pag.597)


Nr.XXV-XXVI, 2010 [descarcă numărul integral (28MB)]

CHIRICA VASILE şi CHIRICA CODRIN-VALENTIN, Paleoliticul şi Epipaleoliticul-Mezoliticul de pe teritoriul Transilvaniei şi din zonele învecinate, (pag.7)
KOVÀCS ADELA, Definirea spaţiului sacru: între monumental şi ritualic, (pag.75)
LAZAROVICI GHEORGHE şi LAZAROVICI CORNELIA-MAGDA, „Casa sacră” şi importanţa ei pentru reconstituirea arhitecturii, amenajarea interiorului şi vieţii spirituale, (pag.89)
FRÎNCULEASA ALIN şi NEGREA OCTAV, Plastica antropomorfă şi zoomorfă din situl neo-eneolitic de la Seciu (jud.Prahova), (pag.115)
HARDIE ROBIN, Gender Tension in Figurines in South-East Europe, (pag.139)
URSULESCU NICOLAE, Prima exegeză asupra descoperirilor cucuteniene într-o sinteză de artă preistorică europeană, (pag.151)
BOGHIAN DUMITRU D., Cu privire la unele vase eneolitice cu protome perechi, (pag.159)
ISTINA LĂCRĂMIOARA-ELENA, Pintadere descoperite în situl cucutenian de la Fulgeriş, jud.Bacău, (pag.171)
PREOTEASA CONSTANTIN şi BOSTAN DUMITRU, Un ansamblu cucutenian de figurine zoomorfe şi conuri de lut descoperit la Poduri-Dealul Ghindaru, (pag.181)
BODEAN SERGIU, Câteva date inedite privind cercetările arheologice efectuate în anul 1943 la Petreni (Republica Moldova), (pag.199)
BUZEA DAN şi BRIEWIG BJÖRN, Experimente arheologice realizate la Păuleni Ciuc şi Băile Figa în anii 2007-2009, (pag.205)
OLENIUC FLORENTINA şi BEJENARU LUMINIŢA, Schelet de câine (Canis familiaris) descoperit în nivelul Cucuteni B din tell-ul de la Poduri-Dealul Ghindaru (jud.Bacău, România), (pag.247)
GARVĂN DANIEL şi DIACONU VASILE, Vârfuri de săgeată şi de lance din colecţiile Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, (pag.253)
VASILIU IOAN, Un topor eneolitic din aramă descoperit în Depresiunea Oneşti, (pag.285)
DIACONU VASILE şi GARVĂN, Materiale arheologice din Bronzul timpuriu descoperite la Ţolici-Hălăbutoaia, jud.Neamţ, (pag.293)
VASILIU IOAN, Topoare de piatră din Epoca bronzului aflate în colecţiile Muzeului de Istorie din Oneşti, (pag.305)
MUNTEANU ROXANA şi DUMITROAIA GHEORGHE, Spada de bronz de la Piatra Şoimului, (pag.323)
LEVIŢKI OLEG şi SÎRBU GHEORGHE, Noi dovezi ale prelucrării locale a bronzului în aria est-carpatică a complexului hallstattian timpuriu cu ceramică canelată, (pag.329)
HÂNCEANU GEORGE DAN, Ocupaţiile locuitorilor din aşezarea dacică de la Roşiori-Dulceşti (jud.Neamţ), (pag.359)
BĂTRÎNA ADRIAN şi SION GHEORGHE, Despre activitatea constructivă desfăşurată de Alexandru cel Bun în cuprinsul aşezământului de la Neamţ, (pag.395)
OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU ERNEST, Câteva consideraţii privind evoluţia sistemului monetar medieval moldovenesc în secolele XIV-XVI, în lumina analizelor atomice, (pag.405)
DIACONU VASILE, Noi situri arheologice în zona de nord-est a judeţului Neamţ, (pag.417)
WELLER OLIVIER, BRIGAND ROBIN et ALEXIANU MARIUS, Recherches systématiques autour des sources salées de Moldavie. Bilan des prospections 2008-2010, (pag.437)
KACSÓ CAROL, ISTVAN DUMITRU şi MINGHIRAS TRAIAN, Cercetări de arheologie montană la Băile Borşa, (pag.505)
GARVĂN DANIEL şi MUNTEANU ROXANA, Cercetări arheologice efectuate în perioada 2007-2010, (pag.537)
UŢĂ LUCIAN, Publicaţii străine intrate în biblioteca Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ 2008-2010, (pag.563)

• ABREVIERI, (pag.575)
• LISTA AUTORILOR, (pag.577)


Nr.XXVII, 2010 [descarcă numărul integral (22MB)]

IN HONOREM
MITREA Ioan, Profesorul Ioan Scurtu la 70 de ani!, (pag.7)
NEDELOIU Paul Daniel, Stăpâni funciari în ţinutul Neamţ în prima jumătate a secolului al XV-lea. Vornicii Oană de la Suceava şi Vlad de la Pârâul Al, (pag.37)
LUCA Gavril, Povestea Domniţei Ruxandra. Istorie şi legendă, (pag.51)
VERZEA Mihaela Cristina, Mărturii despre prezenţa familiei regale pe Domeniul Coroanei de la Bicaz. Iulie-octombrie 1918, (pag.79)
ŞURUBARU Mihai, Agricultura judeţului Neamţ în anii Primului Război Mondial, (pag.99)
GEORGESCU Florin, Epurările politice în administraţia publică locală în România anului 1945. Cazuri particulare, (pag.111)
VERZEA Mihaela Cristina, Structuri politice ale regimului comunist. Studiu de caz - organele locale ale puterii de stat. 1948-1965, (pag.121)

MUZEOGRAFIE
DUMITROAIA Gheorghe, Din activitatea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ (2006-2010), (pag.175)
DIACONU Vasile, Începuturile Muzeului de Istorie şi Etnografie din Târgu Neamţ, (pag.263)
MIHĂILESCU Dan, Despre Muzeul de Istorie Bicaz, (pag.281)
NICOLA Ciprian-Dorin, Patrimoniu preistoric nemţeau în mari expoziţii internaţionale, (pag.295)
CIOBANU Adrian, Din activitatea Muzeului de Istorie din Roman (sept. 2007-dec. 2010), (pag.331)
NICOLAE-NADLER Emil, Muzeul Memorial „Calistrat Hogaş”, istorie şi actualitate culturală, (pag.343)
JOSANU Rocsana, O activitate (extra)muzeală cu tradiţie: „Zilele Ion Creangă” de la Humuleşti, (pag.353)
DIACONU Vasile, Casa Memorială „Veronica Micle” din Târgu Neamţ, (pag.367)
DINU Violeta, Bienala de Artă Plastică „Lascăr Viorel”, (pag.375)
CIOBANU Mihaela, Muzeul de Artă Roman, un nou început, (pag.385)
BOSTAN Dumitru, De la „Alfa” la Galeriile „Lascăr Viorel”, (pag.411)
LĂCĂTUŞ Nicoleta, Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ, peste 40 de ani de la deschiderea expoziţiei permanente, (pag.419)
GRĂDIANU Ionuţ, O colecţie muzeală unicat: peşti fosili oligoceni de la Piatra-Neamţ, (pag.443)
BEZEDE Maria, Muzeul de Ştiinţele Naturii Roman, o nouă provocare, (pag.459)
BUZENSCHI Florentina, Târgul Meşterilor Populari, activitate devenită tradiţională la Muzeul de Etnografie Piatra-Neamţ, (pag.475)
BUZENSCHI Florentina, Un muzeu inedit: „Neculai Popa” de la Târpeşti, (pag.485)
COJOCARIU Elena, VERZEA Mihaela Cristina, Expoziţia „185 de ani de industrie farmaceutică la Piatra-Neamţ”, (pag.497)
BUTNARIU Iulia, BUTNARIU Relu, Donaţia Societăţii de Istorie a Medicinei şi Farmaciei din Roman, (pag.505)
MACOVEIU Florin, UŢĂ Lucian, Reorganizarea depozitului arheologic al Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, (pag.521)
• Abrevieri, (pag.535)
• Lista autorilor, (pag.537)


Nr.XXVIII, 2012 [descarcă numărul integral (22MB)]

MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE
GARVĂN Daniel, Aşezarea precucuteniană de şa Beţeşti - Dealul Buruieneşti (jud.Neamţ), (pag.7)
GARVĂN Daniel, DIACONU Vasile, Materiale din aşezarea precucuteniană de la Ţolici – În Cimitir (jud.Neamţ), (pag.21)
URSULESCU Nicolae, Impactul interacţiunii cu mediul asupra comportamentului spiritual al omului preistoric, (pag.31)
BOGHIAN Dumitru, Unele observaţii cu privire la vasele cucuteniene de tip kernos / pseudo-kernos, (pag.39)
LAZAROVICI Cornelia-Magda, LAZAROVICI Gheorghe, Plastica aşezării Cucuteni A3 de la Ruginoasa – Dealul Drăghici şi alte piese de cult referitoare la viaţa religioasă, (pag.65)
MELNICIUC Aurel, PÂRVAN Lucica, Istoricul cercetării culturii Cucuteni (faza A-B) în Câmpia Jijiei Superioare şi a Başeului, (pag.137)
NICOLA Dorin, Un lot de pintadere descoperite la Poduri – Dealul Ghindaru (jud.Bacău), (pag.145)
DUMITROAIA Gheorghe, ŞTEFAN Dan, MUNTEANU Roxana, GARVĂN Daniel, NICOLA Dorin, Rezultatele cercetărilor non-intruzive de la Poduri – Dealul Ghindaru, (pag.167)
FRÎNCULEASA Alin, Despre o datare absolută de la Mălăieştii de Jos (jud.Prahova) şi posibilele implicaţii, (pag.185)
DIACONU Vasile, Posibile interpretări ale unor descoperiri de piese metalice din epoca bronzului în sectorul montan al văii Bistriţei, (pag.203)
VASILIU Ioan, Piese de armament medieval din colecţiile Muzeului de Istorie Oneşti, (pag.213)
DIACONU Vasile, DUMITROAIA Gheorghe, Mormintele medievale de la Cetatea Neamţ, (pag.229)

ISTORIE
MARCU-BOGAN Mihaela, Viţa-de-vie şi vinul în opera lui Plinius cel Bătrân (Istoria Naturală, XIV), (pag.257)
NEDELOIU Paul Daniel, Sate şi boieri în Ţinutul Neamţ, de la sfârşitul secolului al XIV-lea până la jumătatea secolului al XV-lea, (pag.263)
NEDELOIU Paul Daniel, Un dregător nemţean la cumpăna secolelor XVI-XVII: Dămian vistier, (pag.287)
LANGU Sorin, Mari proprietari funciari din al doilea sfert al secolului al XVII-lea: Lupul Prăjescul, (pag.301)
CEAUŞU Silviu, Clopotul cel mare şi câteva inscripţii funerare de la Biserica „Naşterea Sfântului Ioan botezătorul” din Piatra Neamţ, (pag.307)
LUCA Gavril, 14 documente referitoare la moşia Ungheni (jud.Neamţ), (pag.319)
BUTNARIU Iulia, Doctorul Mihail Burada. Mărturii documentare din colecţiile Muzeului de Istorie Roman, (pag.355)
VERZEA Mihaela-Cristina, Constantin Matasă şi Casa Naţională „Regina Maria” din Piatra Neamţ, (pag.381)

RESTAURARE
BOSTAN Dumitru, Restaurarea şi conservarea unei fructiere Cucuteni A2 de la Poduri – Dealul Ghindaru, (pag.391)
MIRCEA Otilia, Aplicarea fluorescenţei de raze X (XRF) şi a microscopiei optice (OM) în studiul crustelor de coroziune a unor artefacte metalice, (pag.405)
APARASCHIVEI Constantin, Unele consideraţii cu privire la restaurarea unei piese ceramice din Moldova secolului al XV-lea, (pag.413)
BOER Zoltan, Restaurarea orologiului din turnul clopotniţă al Bisericii „Naşterea Sf. Ioan botezătorul” din Piatra Neamţ, (pag.421)

MUZEOGRAFIE – CREŞTEREA COLECŢIILOR
DIACONU Vasile, DIACONU Roxana-Elena, Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu-Neamţ. Un nou proiect expoziţional, (pag.429)
DIACONU Roxana-Elena, Donaţia Profesor Vasile Vrânceanu – Târgu-Neamţ, (pag.439)
CIOBANU Adrian, Un lot de materiale arheologice de la Rădeni (Neamţ) în colecţia Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ, (pag.471)

CRONICA
DUMITROAIA Gheorghe, Din activitatea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ (2011-2012), (pag.487)
GARVĂN Daniel, MUNTEANU Roxana, Cercetări arheologice efectuate de Complexul Muzeal Judeţean Neamţ în anii 2011-2012, (pag.507)
HÂNCEANU George Dan, Supravegherea arheologică de la biserica „Sf.Treime” din Doljeşti (jud.Neamţ), (pag.529)
PREOTEASA Constantin, Colocviul Internaţional Impactul antropic asupra mediului natural în neo-eneoliticul sud-est european, (pag.547)

IN MEMORIAM
DUMITROAIA Gheorghe, Gavril Luca (1937-2012), (pag.555)
• Abrevieri, (pag.561)
• Lista autorilor, (pag.563)


Nr.XXIX-XXX, 2014 [descarcă numărul integral (25MB)]

MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE
URSU Constantin-Emil, Precucuteni - cultură sau orizont cronologic?, (pag.7)
ROTARU Marin, URSACHI Laurenţiu, ONEL Cristian, OANCĂ Mircea, Cercetările arheologice de salvare din situl eneolitic Stoicani - Aldeni de la Fruntişeni - Fântâna Babei Ştefan (jud. Vaslui), (pag.19)
ŢERNA Stanislav, POPOVICI Sergiu, ZABOLOTNÎI Roman, Noi date despre siturile Tripolye BII / CI, CI şi CII din Republica Moldova, (pag.31)
DIACONU Vasile, Materiale arheologice din aşezarea cucuteniană de la Drăguşeni (jud. Suceava), (pag.89)
OLENIUC Florentina-Carmen, BEJENARU Luminiţa, Preliminary archaeozoological comparative data concerning the husbandry in Chalcolithic communities of Poduri, Feteşti and Târgu Neamţ (Cucuteni B phase), (pag.101)
OLENIUC Florentina-Carmen, BEJENARU Luminiţa, Preliminary archaeozoological comparative data concerning the distribution and importance of wild mammals in the sites of Poduri and Feteşti (Cucuteni B phase), (pag.101)
COMŞA Alexandra, Some considerations about the cave burials in the Bronze Age of Romania, (pag.121)
GAFINCU Alexandru, Modele de locuire în perioada târzie a epocii bronzului în interfluviul Suceava - Siret - Moldova, (pag.131)
DIACONU Vasile, Artefacte din epoca bronzului aflate în colecţia Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, (pag.147)
GARVĂN Daniel, HÂNCEANU Dan George, CEAUŞU Silviu, MUNTEANU Roxana, DUMITROIA Gheorghe, Piatra-Neamţ - Dărmăneşti. Raport de cercetare arheologică preventivă (2012), (pag.161)
HÂNCEANU Dan George, Mărturii muşatine din târgul Romanului (punctul La Bibliotecă), (pag.203)
HÂNCEANU Dan George, O cruce medievală rusească cu inscripţie din judeţul Neamţ, (pag.225)
PREOTEASA Constantin, MIHĂILESCU Dan, Rezultatele cercetărilor arheologice preventive de la Huisurez-Poiana Şugău (com. Dămuc, jud. Neamţ), (pag.231)

ISTORIE
MARCU-BOGDAN Mihaela, Amfore şi vin comercial la Cnidos şi Sinope: două cetăţi, două mări, ce vinuri!, (pag.255)
NEDELCU Daniel Paul, Mari boieri cu stăpâniri în ţinutul Neamţ în secolul al XV-lea; Mihail Logofăt. Studiu prosopografic, (pag.271)
VERZEA Mihaela-Cristina, Câteva consideraţii despre fostul Palat Administrativ din Piatra - Neamţ (1909-1979), (pag.291)

MUZEOGRAFIE
OPRIŞ Ioan, Vasul de la Calu - Iapa (jud. Neamţ), (pag.325)
CEAŞU Constantin Silviu, Expozitia permanentă din turnul-clopotniţă al bisericii ”Sfântul Ioan Domnesc” din cadrul Curţii Domneşti din Piatra-Neamţ, (pag.333)
BUTNARIU Iulia, BUTNARIU Relu, Medici romaşcani şi bibliotecile lor particulare. Aspiraţii şi orizont cultural la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, (pag.351)

CRONICA
HÂNCEANU Dan George, SPĂTARIU Dan, Cercetări arheologice de suprafaţă în zona Romanului (Valea Ursului - Chilii), (pag.375)
DIACONU Vasile, Cronica cercetărilor arheologice din judeţul Neamţ (2013-2014), (pag.413)
DUMITROAIA Gheorghe, Semnalări de piese arheologice, numismatice şi cu semnificaţie istorică din colecţii particulare confiscate şi descoperiri făcute cu ajutorul detectorului de metale, (pag.431)

CREŞTEREA COLECŢIILOR
UŢĂ Lucian, Cărţi străine intrate în biblioteca muzeului (2011-2014), (pag.483)

SUMARUL SUMARELOR
NICOLA Ciprian-Dorin, Memoria Antiquitatis, vol. XXI - XXX, (pag.495)


Nr.XXXI-XXXII, 2016 [nu există online]

COMEMORARE
PREOTEASA Constantin, NICOLA Ciprian-Dorin, In Memoriam Dr. Gheorghe Dumitroaia, (pag.7)

ARHEOLOGIE
CHIRICA Vasile, MINEA Bogdan, Locurile aurignaciene de la Mitoc - Malu Galben. Creaţia materială şi spirituală a comunităţilor umane, (pag.33)
BODEAN Sergiu, Aplicaţii antropomorfe pe ceramica Precucuteni II din bazinul Râului Răut (Republica Moldova), (pag.69)
KOVACS Adela, Plastica antropomorfă cucuteniană de la Ştefăneşti - Stânca Doamnei (jud.Botoşani), (pag.79)
VORNICU-ŢERNA Andreea, ŢERNA Stanislav, Ripiceni-Popoaia: o nouă aşezare Cucuteni B în nord-estul României, (pag.105)
GAFINCU Alexandru, Notă despre un topor de tip Monteoru de la Tazlău (jud.Neamţ), (pag.113)
HÂNCEANU Dan George, Ceramica maiolică şi habană din colecţia Muzeului de Istorie Român, (pag.119)

ISTORIE
VASILE Iulian-Mihail, Gheorghe Ruset Roznovanu (1834-1904) - cititorul modern al Roznovoului, (pag.129)

CERCETĂRI PLURIDISCIPLINARE
WELLER Olivier, BRIGAND Robin, Cercetări sistematice în preajma surselor de sare din Moldova. Bilanţul anilor 2011-2013 şi sinteza a 10 ani de prospecţiuni, (pag.196)
DIACONU Vasile, DIACONU Roxana, Consideraţii etnoarheologice privind un izvor de apă sărată din Subcarpaţii Moldovei, (pag.253)
OLENIUC Carmen Florentina, Interpretarea arheozoologică a urmelor de măcelărie evidente de pe resturile scheletice de mamifere domestice de la Vorniceni (jud.Botoşani), (pag.282)
HÂNCEANU Dan Gheorghe, MUNTEANU Lucian, Monede descoperite în Roman - La Piaţă, (pag.289)
GEORGESCU Cristina, Lucrări preventive de conservare în situ ale captoarelor de ceramică din secolul al XIV-lea de la Vorniceni (Republica Moldova), (pag.311)

MUZEOGRAFIE
CROITORU Costin, Câteva documente inedite referitoare la situl arheologic Cetăţuia de la Stoicani (jud.Galaţi), (pag.319)
CEAUŞU Constantin-Silviu, Expoziţia permanentă a Muzeului „Curtea Domnească” -Pivniţa II din Piatra-Neamţ, (pag.331)
PRICOP Loredana, GOREA Nicoleta, Fondul de carte al bibliotecii Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni din Piatra-Neamţ, (pag.339)

CRONICA
DIACONU Vasile, Cronica cercetărilor arheologice din judeţul Neamţ (2015-2016), (pag.493)
PREOTEASA Constantin, Colocviu Internaţional Cucuteni culture within European neo-eneolithic context (Cucuteni-130) (Piatra-Neamţ, 2014), (pag.517)
DIACONU Vasile, Sesiune anuală a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, ediţia a XXIII-a, Piatra Neamţ, 2016
DIACONU Vasile, Locul centrelor istorice în contextul urban actual, (pag.527)


BIBLIOGRAFIE:


Sursa:
1. http://www.cimec.ro, 2014
2. http://www.muzeu-neamt.ro, 2017